Feedback ถึงคุณ Aoaka ( คำติ) ทั้งหมด 6346 ความเห็น  
คำชม 6340 ความเห็น             เฉย ๆ 5 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) ค้ำคูณ (1169) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #11675902 ศ. - 18 เม.ย. 2557 - 08:39:49 น.   
ผมร้องขอให้ส่งออกบัตร กฏของเวปแต่คุณไม่ส่งแล้วแล้วแจ้งขอยกเลิก ผมก็แจ้งให้คำติตามกฎ
 


Copyright ©G-PRA.COM