Feedback ถึงคุณ AodBathThai ( คำติ) ทั้งหมด 172 ความเห็น  
คำชม 168 ความเห็น             เฉย ๆ 3 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) โอ่งเมืองราช (458) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #12107460 ส. - 28 มิ.ย. 2557 - 16:58:02 น.   
ขอติตามกฎครับ ผมขอใช้กฎ ข้อ 2.4 สมาชิกผู้ตั้งประมูลจะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ผู้ตั้งประมูลอ้างว่า รายการนี้เขาลงวัดใจ (วัดใจทั้งพระและกรอบครับไม่เคยเช๊ค ตั้งประมูล 400 เพิ่มขึ้นครั้งละ 20 บาท แดง 500 บาท )จึงไม่รับประกันความพอใจ ผมปรึกษาทางเวบและทราบว่าผมมีสิทธิ์ใช้กฎข้อนี้ จึงขอให้คำติตามกฎครับ
 


Copyright ©G-PRA.COM