Feedback ถึงคุณ Keng2530 ( คำติ) ทั้งหมด 82 ความเห็น  
คำชม 79 ความเห็น             เฉย ๆ 2 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) toxic (363) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #21082938 อ. - 10 ก.ย. 2562 - 12:42:12 น.  



 
ละทิ้งการประมูลไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาตามกฎอีกทั้งไม่แจ้งเหตุขัดข้อง
 


Copyright ©G-PRA.COM