Feedback ถึงคุณ cosmopra ( คำติ) ทั้งหมด 357 ความเห็น  
คำชม 352 ความเห็น             เฉย ๆ 4 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) Atikanpat (64)(2) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #21564171 พ. - 08 ม.ค. 2563 - 11:44:07 น.   
ไม่ส่งของโอนไปตั้งนานแล้ว โทรติดต่อไม่ได้ เจตนาไม่ดีโจร
 


Copyright ©G-PRA.COM