Feedback ถึงคุณ daimonlight ( คำติ) ทั้งหมด 7795 ความเห็น  
คำชม 7770 ความเห็น             เฉย ๆ 24 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) ตันหยง (2348)(1) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #18072455 พฤ. - 19 ต.ค. 2560 - 02:30:47 น.   
เนื่องจากผู้ตั้งประมูลแจ้งว่าหาพระไม่เจอคืนเงิน
 


Copyright ©G-PRA.COM