Feedback ถึงคุณ ethanol9999 ( คำติ) ทั้งหมด 2134 ความเห็น  
คำชม 2127 ความเห็น             เฉย ๆ 6 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) ไม้ไท (592) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #16052863 จ. - 08 ส.ค. 2559 - 15:44:54 น.   
ขอให้คำติแก่ผู้ตั้งประมูลท่านนี้ครับ "ไม่ยอมส่งพระไปตรวจสอบออกบัตร"
แจ้งเรื่องยกเลิกพร้อมหลักฐานการพูดคุยด้วยตัวหนังสือทุกตัวที่ท่านได้
ตอบมาทาง Mailbox ให้ทางสถาบันการันตีพระรับทราบและพิจารณาแล้ว
ครับ ได้แจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระตรวจสอบออกบัตรภายในเวลา 24 ชั่วโมง
และขณะนี้มีระยะเวลาเกิน 7 วันตามกฎที่ได้แจ้งไว้ครับ และได้โทรติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทางสถาบันการันตีพระ เรื่องให้คำติตามกฎข้อ 6.4 สามารถให้
คำติได้เลยครับ เนื่องจากผู้ตั้งประมูลอ้างว่า (พระหาไม่เจอ) สงสัยจะเป็น
ตัวเลขสวยด้วย จึงทำให้ผู้ตั้งประมูลขาดความรับผิดชอบในการส่งพระ
ไปตรวจสอบออกบัตรรับรองที่ทางสถาบันการันตีพระ

6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้น
มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่ง
พระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้
ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก
ปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระ
มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน
ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการ
ประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชม
ได้ )

(หลักฐานที่ส่งให้ทางสถาบันการันตีพระชัดเจนทุกตัวอักษรครับ)

***กรุณาอย่าติ หรือให้เฉยๆ กลับมา มิฉะนั้นท่านจะโดนพักการใช้งาน
ชั่วคราว พร้อมเสียค่าปรับเพื่อการกุศลอีก 500 บาท***
 


Copyright ©G-PRA.COM