Feedback ถึงคุณ thikampk ( คำติ) ทั้งหมด 284 ความเห็น  
คำชม 280 ความเห็น             เฉย ๆ 3 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) ช_ชุติวัตร (6970) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #21261140 จ. - 21 ต.ค. 2562 - 09:47:30 น.   
ทุกรายการที่ตั้งประมูลมีค่าใช้จ่าย ขออนุญาติตามกฏครับ

6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
 


Copyright ©G-PRA.COM