(0)
เหรียญสนทนาธรรม สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี - รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดอุดมรังษี จ.กรุงเทพฯ ปี 2516 เนื้อทองแดง เลี่ยมงานเก่า เหรียญจริง สวยมาก ๆ


รายงานผลโหวต