(0)
เข็มกลัด ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปี 19 วัดบุพพาราม เหรียญที่ในหลวงทรงเสร็จเททองเด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องเข็มกลัด ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปี 19 วัดบุพพาราม เหรียญที่ในหลวงทรงเสร็จเททองเด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
รายละเอียดเข็มกลัด ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปี 19 วัดบุพพาราม #เหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเสร็จเททองเด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และยังเห็นเหรียญพระบรมรูป ที่มีพระครุฑพ่าห์อยู่ด้านหน้า ด้านหลังยังมียันต์มงคล และ ดวงตราสัญญาลักษณ์ ภปร.
เหรียญบุพพาภิมงคล ภปร. ๔ รอบ ปี ๒๕๑๙ "พระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก " ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชถึง ๒ พระองค์มาร่วมอธิฐาษจิต อันเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ยิ่ง
ในเหรียญยังประกอบด้วย พระครุฑพ่าห์อยู่ด้านหน้าแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพแห่งจอมทัพไทย ยังอัญเชิญตราสัญลักษณ์ ภปร. ไว้หลังเหรียญ
จตุรพิธพรชัย จตุรมงคล
๑.พระพุทธคุณ
๒.พระธรรมคุณ
๓.พระสังฆคุณ
๔.พระมหากษัตริยาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
.
เหรียญบุพพาภิมงคล ภปร. ๔ รอบ ปี ๒๕๑๙ นับเป็น ๑ ใน ๕ เหรียญเท่านั้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสร็จเททองในพิธีด้วยพระองค์เอง จัดเป็นอันดับที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วย
.
๑ . ).เหรียญทรงพระผนวชรุ่นแรก ปี ๒๕๐๘
๒ . ) เหรียญทรงพระผนวชรุ่นแรก ปี ๒๕๑๕ ครับ
๓ . ) เหรียญทรงพระผนวช ที่ออกที่กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๑๗
๔ . )#เหรียญบุพพาภิมงคล ภปร. ๔ รอบ ปี ๒๕๑๙
๕ . )เหรียญพระมหาชนกใหญ่ ปี ๒๕๓๙
.
รายชื่อพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ๔๙ องค์
.
๑ . ) สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18)
๒ . ) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19)
๓ . ) สมเด็จพระธีรญาณ วัดจักรวรรดิ์ฯ
๔ . ) พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ
๕ . ) พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตร
๖ . ) พระธรรมวโรดม วัดประทุมคงคา
๗ . ) พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร
๘ . ) พระธรรมโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย
๙ . ) พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย
๑๐. ) พระเทพวิสุทธิ์ วัดเจดีหลวง
๑๒. )*ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก* วัดสวนดอก(บุปผาราม)
๑๓. )*ครูบาคำแสนเล็ก คุณาลงฺกาโล* วัดบ๊าดอนมูล
๑๓. ) ครูบาอินทจักร วัดน้ำบ่อหลวง
๑๔. ) ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า
๑๕. ) หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาบ่อง
๑๖. ) พรอาจารย์หนู วัดแม่ปั่ง
๑๗. ) ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น
๑๘. ) ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง
๑๙. ) พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม
๒๐. ) ครูบาบุญมี(พระครูธรรมธร) วัดท่าส๋อย
๒๑. ) ครูบาคำบัน(พระครูมงคลคุณาทร) วัดหม้อคำดวง
๒๒. ) ครูบาปั๋น วัดกู่คำ
๒๓. ) ครูบาแก้ว วัดวิเวกวนาราม
๒๔. ) ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง
๒๕. ) ครูบาจินา วัดท่าข้าม
๒๖. ) ครูบาคำตันดินจืน วัดดอนจืน
๒๗. ) พระอาจารย์ทองบัว วัดโรงธรรม
๒๘. ) ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดทุ่งจำปี
๒๙. ) พระประสาท สุตาคม วัดจามเทวี
๓๐. ) พระราชสุมนต์มุนี วัดราชบพิธ
๓๑. ) ครูบาจุ่ม โพธิโต วัดวังมุย
๓๒. ) พระญาณวีราคม วัดดอนเจดีย์
๓๓. ) ครูบาเมือง วัดท่าแหน
๓๔. ) ครูบาคำแสน วัดท่าแหน
๓๕. ) พระอินทวิชยาจารย์ วัดคะตึก
๓๖. ) ครูบาอินโต วัดบุญยืน
๓๗. )*หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี*
๓๘ . ) ครูบาหล้า วัดดอยคู่ค้าง
๓๙. ) พระราชรัตนมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง
๔๐. ) พระชยานันทมุนี วัดพญาภู
๔๑. ) พระญาณมงคล วัดมหาวัน
๔๒. ) หลวงพ่อแพ วัดพิกุทอง
๔๓. ) หลวงพ่อนอ วัดกลาง
๔๔. ) หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน
๔๕. ) หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
๔๖. ) หลวงพ่อถีร วัดป่าเรไลย์
๔๗. )#พระอาจารย์มหาวีระหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าซุง
๔๘. )*พระอาจารยฝั้น อาจาโร* วัดป่าอุดมพร
๔๙. ) พระอาจารย์สำราญ วัดเขาตะเครา
ราคาเปิดประมูล280 บาท
ราคาปัจจุบัน440 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 09 มิ.ย. 2562 - 12:58:04 น.
วันปิดประมูลจ. - 10 มิ.ย. 2562 - 13:03:25 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลhappy22 (103)


(0)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1อา. - 09 มิ.ย. 2562 - 12:58:32 น.เพิ่มเติม


ข้อมูลเพิ่มเติม 2อา. - 09 มิ.ย. 2562 - 12:58:48 น.เพิ่มเติม


ข้อมูลเพิ่มเติม 3อา. - 09 มิ.ย. 2562 - 12:59:01 น.เพิ่มเติม


 
ราคาปัจจุบัน :     440 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     20 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    Ppeekun (785)(2)

 

Copyright ©G-PRA.COM