งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
24 พฤศจิกายน 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1 (กต.ตร.)
1 ธันวาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดย่อย) ณ วัดราษฎร์บำรุงธรรม (วัดรางหมัน) จ.นครปฐม จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม
8 ธันวาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุโขทัย


Copyright ©G-PRA.COM