งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
12 กุมภาพันธ์ 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จัดโดย นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 34
19 กุมภาพันธ์ 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก จัดโดย กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
26 กุมภาพันธ์ 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
19 มีนาคม 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา จัดโดย คณะกรรมการวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา
2 เมษายน 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ TheVenezia (เดอะเวเนเซีย) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย TheVenezia (เดอะเวเนเซีย)
28 พฤษภาคม 2560
งานประกวดพระเครื่อง(งานท้องถิ่น) ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทร์ จ.ชลบุรี จัดโดย สมาคมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา จ.ชลบุรี
11 มิถุนายน 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น


Copyright ©G-PRA.COM