งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
4 กุมภาพันธ์ 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดนครราชสีมา
11 กุมภาพันธ์ 2561
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดท้องถิ่น) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครศรีธรรมราช


Copyright ©G-PRA.COM