งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
22 ธันวาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุโขทัย
2 กุมภาพันธ์ 2563
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หนอมไม้) จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุตรดิตถ์


Copyright ©G-PRA.COM