ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : yime2

  เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ ครั้ง


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ ครั้ง
ราคา   086-5092444  บาท.
สถานะ  
ชมรม   ตรงธรรม
วันที่แก้ไข   30 เมษ. 2562 18:56:43
รายละเอียด
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ หลังพระแก้วมรกฎ วัดราชบพิธ ครั้งที่1 ปี 2480 เนื้อทองแดง โดยมีพิธีปลุกเสกโดยมีพระคณาจารย์ ร่วมปลุกเสก 26 รูป ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1.สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ 2.สมเด็จกรมพระวชิรญาณวงศ์(ชื่น) วัดบวรฯ 3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส 4.สมเด็จพระพุฒาจารย์(เข้ม) วัดพระเชตุพน 5.พระศาสนโสภณฯ(แจ่ม) วัดมกุฎฯ 6.พระพรหมมุนี(อ้วน) วัดบรมนิวาส 7.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (นาค)วัดอรุณราชวราราม 8.พระพิมลธรรม(เฮง) วัดมหาธาตุ 9.พระธรรมเจดีย์(อยู่) วัดสระเกศ 10.พระธรรมปาโมกข์(ภา) วัดราชบพิธ 11.พระวินัยมุนี(แปลก) วัดราชบพิธ 12.พระปริยัติโกศล วัดราชสิทธาราม 13.พระพุทธวิริยากร วัดโสมนัสวิหาร 14.พระสังฆนิจคุณ วัดตรีทศเทพ 15.พระปัญญาพิศาลเถระ วัดปทุมวนาราม 16.พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน)วัดใต้ กาญจนบุรี 17.พระธรรมทานาจารย์ วัดระฆัง 18.พระครูวิหารกิจจานุการ(ปาน) วัดบางนมโค อยุธยา 19.พระครูรัตนรังษี(พุ่ม) วัดบางโคล่ 20.พระวิสุทธิศีลาจารย์(พริ้ง) วัดบางปะกอก 21.พระอาจารย์สุดใจ วัดปากน้ำ 22.พระเทพสิทธินายก(เลียบ) วัดเลา 23.พระปลัดมา วัดราชบูรณะ 24.พระอาจารย์พา วัดระฆัง 25.พระอาจารย์เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 26.พระอาจารย์จุ้ย วัดลานบุญ ลาดกะบัง
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM