ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : ศตกมล

  โรงพยาบาลสงฆ์ (02) 640-9537


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เครื่องรางและอื่นๆ
ชื่อพระ   โรงพยาบาลสงฆ์ (02) 640-9537
ราคาสถานที่แนะนำทำบุญ  บาท.
สถานะ  
ชมรม   ศตกมล
วันที่แก้ไข   8 ธ.ค. 2562 14:09:20
รายละเอียด
แนะนำสถานที่ทำบุญเผื่อสมาชิกท่านใด จะพาคุณพ่อ คุณแม่ ตลอดทั้งครอบครัว ไปทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ ในวันคล้ายวันเกิด....................................................................................“โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย” ผู้ใดปรารถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด..................................................................... ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง...................................... http://www.priest-hospital.go.th/web/
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM