ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2560


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ส.ค. 2560 - 08:29 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 31 ส.ค. 2560 - 08:04 น.] #60208 (25/25)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600810-024 ET280805362TH tansave (369738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600814-012 ED136274021TH him2510 (370211) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600816-003 ED135922762TH โสปภา (370644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600817-001 ED133588370TH แย้ม55 (371202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ600817-007 ET057257043TH orc_cocoa (370787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600818-025 ET534779059TH toneparsak (371205) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ600819-013 ED139257084TH นพพล1 (370897) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
8 # 1อจ600819-030 ET363041398TH pairphayao (371208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600821-013 ED134660328TH โกวบ้อ (370660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600823-006 ET429746894TH กชณิชา (371211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600823-012 EX251376935TH bancha18 (371212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ600823-014 ED002005221TH nong999 (371213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600824-004 ED143154497TH แว่นพระประแดง (371060) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ600825-001 ER817654499TH กัปตันอะหิงสะกะ (371302) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ600825-003 ED153911315TH gikoo (371191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ600825-004 ET418082425TH tumtam (371193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600825-005 ET511385243TH artliver (371197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ600825-006 ET487594598TH HatPra (371201) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ600825-008 ET343528610TH Malinee88 (371209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600825-010 ET141041501TH คุณศิระ (371203) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ600825-011 ED107299264TH ด่านเจดีย์ (371295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600825-012 ET542452929TH Boonmee888 (371188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ600825-013 ET561866849TH dungdung (371303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ600825-015 ET495512272TH legallaw (371297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ600825-016 ET060226125TH jojojotaro (371199) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ600825-017 ET281346141TH Jnongnong (371204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ600825-019 ER934720575TH ชัยนิตย์ (371206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600825-020 ET235791645TH ต้อตาพระยา (371210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ600825-022 EX219018508TH tontatto (371190) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 1อจ600825-023 ET527420107TH thexy (371195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ600825-024 ET443338366TH kittisak_10 (371198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600818-015 THESUNARTIST (370361) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ600823-003 Boonsiri (370904) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600823-012 Jiwwa (370903) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600824-008 jazz9235 (371174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600825-001 บูมเมืองกาญจน์ (371215) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ600825-002 toy_clong8 (371219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600825-005 TOKhong4 (371230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ600825-006 กล้าเก่งทุกทาง (371216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600825-007 K-vee (371296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600825-008 Somsuanja (371218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600825-009 สังฆวิชิต (371223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600825-011 kamonsap (371214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ600825-014 sanpol (371220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ600825-016 Danu55 (371226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ600825-018 ซุนกวน (371243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600825-019 Pracha40 (371249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600825-020 angchu (371252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ600825-021 Porrapat (371189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ600825-022 เทพดำเนิน (371192) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ600825-024 putthakhon (371200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600818-159 ET493249142TH Nawaporn_Prathai + Thanom (370827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุสันธาตุ พิมพ์นกปลา เนื้อดิน จ.พะเยา ***
2 # 3อจ600819-111 ET244344040TH seranee + ร่มฟ้าภูพิงค์ (370560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ยันต์สาม เนื้อผงจินดามณี ปี 2521 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ600821-158 ER757113176TH ukaewsasan + DEKDEK (370724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ วัดตะโน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ600821-175 ET470874633TH ขวัญเจริญ999 + Teerasak01 (371375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
5 # 3อจ600822-007 นครินทร์(รอน) + jugree02 (370876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (G 80%) ***
6 # 3อจ600822-117 ED132772613TH juipeter + สัสดี57 (370834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิเนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
7 # 3อจ600822-133 ED148711585TH Technotic + tayatang (370824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
8 # 3อจ600823-132 ET304719246TH joeenok + เขาวีโก้ (370957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์พระตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ600823-155 EQ377191675TH khata + oudood (370980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (570801-192) ***
10 # 3อจ600824-104 ED119725066TH Wanchana + SAWANGSRI (371095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (G 80%) ***
11 # 3อจ600824-137 ED146019880TH Adirak101 + Boonkua (371106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาพระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
12 # 3อจ600824-149 ET550141937TH เด็กตลาดใต้ + เหล็กใน (371132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
13 # 3อจ600824-170 ER457013308TH NaTee1972 + sanopporn (371155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย จ.สงขลา ***
14 # 3อจ600825-005 rock10 + สังฆวิชิต (371245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงผสมแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600825-144 ED130364231TH DiamondiaN + ชวนชื่น (371276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ จ.ชลบุรี ***
16 # 3อจ600826-002 taccord + jdbig (371352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ600826-003 วุฒิคลองขวาง + เอกพระพุทธ (371356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ600826-004 nueng39 + som3693 (371359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 776/กรมราชองค์รักษ์สร้าง) ***
19 # 3อจ600826-005 zafari + birdnaja (371363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600826-006 taranan + วีบางพูน (371367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อว่านชานหมาก จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ600826-007 อุธรณ์ + anonnat (371370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 67%) ***
22 # 3อจ600826-101 ET083438450TH phairoj1186 + thailand_bkk (371351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ600826-102 ET493024484TH มีเก้า888 + pop02 (371354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (590603-132) ***
24 # 3อจ600826-103 ET405608995TH playboy2106 + midaa (371358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เสือหลวงพ่อสาย วัดคลองด่าน เนื้อกระดูก จ.สมุทรปราการ ***
25 # 3อจ600826-104 ET060610083TH narongnoi09 + ประสาน (371362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
26 # 3อจ600826-105 ET060610083TH danaiw + ประสาน (371366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
27 # 3อจ600826-106 ED145679387TH T_chai + peerapath (371404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
28 # 3อจ600826-107 ED145679387TH แตงโมแดง + peerapath (371371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ600826-108 ED145679387TH เปลื่อง80 + peerapath (371374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ600826-110 ET523729326TH Chairut + OaTaWa (371380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ600826-111 ET53729326TH magician + OaTaWa (371350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพสวย)(600803-018)***
32 # 3อจ600826-112 ER772812935TH Mai2008 + Pantapat (371355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600826-113 ED135998505TH KID_2 + หนุมานเชิญธง (371360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
34 # 3อจ600826-114 ED135998505TH เปลื่อง80 + หนุมานเชิญธง (371364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***

35 # 3อจ600826-115 EX243871977TH bocart + pornchanok (371368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มัจฉานุ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ600826-116 ET622096571TH danaiw + sanopporn (371373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
37 # 3อจ600826-118 ET602916003TH dongkong + คมรามอินทรา (371378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ600826-120 ET532591223TH owats + tookatun (371383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ600826-121 ET572541857TH waves + Crazyamulet (371353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 378) ***
40 # 3อจ600826-122 ET426543901TH ก_กนก10 + asaki (371357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ600826-123 EX248070125TH ขุนแผน50 + chun_lp10 (371361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ600826-124 ET511290695TH ninnin + kopuree (371365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่ออาจารย์โง้วกิมโคย ศาลเจ้า รุ่นฉลองอายุ 80 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.ปทุมธานี ***
43 # 3อจ600826-125 ET162344454TH เอื้ออนันต์ + นุหนองคาย (371369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (591121-015)***
44 # 3อจ600826-126 ET076720719TH seranee + suppaleak (371372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) ***
45 # 3อจ600826-127 ET222572986TH Poonsin + ลักษณ์ตะวัน (371376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 929) ***
46 # 3อจ600826-128 ET222572986TH นครทัย + ลักษณ์ตะวัน (371410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม (วัดสนามจันทร์)(G 75%)***
47 # 3อจ600826-129 ET417320225TH longkongcity + ต้นพระ35 (371379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 72%)***
48 # 3อจ600826-130 ET234815685TH บิ๊กนคร + magician (371386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1116) (600811-113)***
49 # 3อจ600826-132 ED146372068TH น่านน้ำ + ksanti (371385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น 100 ปี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 945) ***
50 # 3อจ600826-133 EX234322685TH sam8793 + ภคิน-ปู่ทิม (371390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ รุ่นบุญฤทธิ์ พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 139) (G 67%)***
51 # 3อจ600826-134 ED149764103TH DRAGON13 + kanan (371393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศรีสุทโธ ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2560 จ.อุดรธานี (หมายเลข 98/ฝังตะกรุดทอง) (หลวงปู่บัว ปลุกเสก)***
52 # 3อจ600826-135 ET053667286TH zafari + ยศศิริ (371397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก) ***

53 # 3อจ600826-136 ER288943135TH หม่อง + tanatad (371400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
54 # 3อจ600826-137 ER924145675TH mumu99 + tongjoy (371402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ600826-138 ET174982272TH yosapon + Ratchanon (371388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 82%)***
56 # 3อจ600826-140 ET662049186TH misterpou + korncs49 (371394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นโสธร 2560 เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 261/น้ำหนักทอง 3 กรัม) ***
57 # 3อจ600826-141 ET231351325TH sittirat1 + kokkranarnk (371384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู) (G 63%)***
58 # 3อจ600826-142 EP471487445TH รักษ์นครหลวง + m-cot (371387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ600826-143 ET522684040TH หวังมีเฮ + magino10 (371389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
60 # 3อจ600826-144 ED145283052TH เน้นพระสวย + ยอดอ่างทอง (371395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ600826-145 ET506171829TH pspwit + rongfox (371398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
62 # 3อจ600826-146 ET437620520TH Thanom + Poo1980 (371401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง (สภาพใช้) (600818-080)***
63 # 3อจ600826-147 ET443486325TH yorch + promlok (371403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) ***
64 # 3อจ600826-148 ET587456608TH jorjay555 + tle_wangpikul (371391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชิน (G 80%) ***
65 # 3อจ600826-149 ET644663755TH gear59 + เด็กสายสี่ (371396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางประทานพร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ600826-150 ET164968320TH taccord + Bophantom (371399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
67 # 3อจ600826-151 ET164968320TH taccord + Bophantom (371332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
68 # 3อจ600826-152 ED149628403TH punsa44 + pairphayao (371342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ600826-153 ET538006015TH jirapach + Siwakarn (371336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
70 # 3อจ600826-155 ET417318553TH เศกสรรค์2511 + joeenok (371344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (600805-123) (G 61%)***

71 # 3อจ600826-156 BSTO000245164TH Bobbie + ศิษย์มีครู (371348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง รุ่นแรก พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.ลพบุรี ***
72 # 3อจ600826-157 ET508251330TH ROYPUTH + (371343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
พรคุณพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ600826-158 ET508251330TH boonjuan + พรคุณพระเครื่อง (371345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
74 # 3อจ600826-160 ET355316881TH song9999 + dod18 (371409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ600826-161 ED152931781TH Hook2 + kangfoo (371333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์ ***
76 # 3อจ600826-162 ED140496475TH tor2516 + sipong (371337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
77 # 3อจ600826-163 ED149247427TH อรุณแสง + ลิ้ม88 (371341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 981) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 30 ส.ค. 2560 - 08:03 น.] #60153 (24/25)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600828-018 warinsaya + อาลาดิน (371462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนัก 17.3 กรัม) (G 77%)***
2 # 3อจ600828-022 ATIVAT + เน้นพระสวย (371417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 7.0 กรัม) (G 66%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ส.ค. 2560 - 08:07 น.] #60134 (23/25)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600816-006 ET379083360TH seranee (370182) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600817-015 EQ080278918TH งดงาม (370791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600818-005 ET057288805TH ducheyboy (370895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600818-027 ET576250072TH คุณศิระ (370373) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ600819-014 EX226644153TH ลูกพ่อหลวง (371058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600819-016 ET530418491TH มงคล88 (370575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600821-006 ED146522536TH Natchu (370670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600822-001 ER826887341TH pradrem (370786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600822-002 ET523177319TH him2510 (370789) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600822-003 ET489219334TH LIONTHANANDOR (370795) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
N
11 # 1อจ600822-004 ET496960780TH hanhaniiz (370800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600822-005 ET522051759TH piboon (370802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600822-006 ED148745139TH เอ็มซีเค (370806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600822-007 ED134660314TH โกวบ้อ (370797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600822-008 ET280883617TH รักษ์นครหลวง (370799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600822-009 ET280856470TH ปืนร้านป้าย (370803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600822-010 ET235110333TH magician (370807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ600822-011 ET561924229TH pikkared (370790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600822-013 ER403591400TH เทียมเยาวราช (370794) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600822-014 ET560353817TH สรวงมณี (370805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600822-015 ED140831534TH pattanasupanta (371069) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ600822-016 ET534513189TH yaozm (370792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ600822-017 ET489206375TH HatPra (370796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ600822-018 ED125690437TH Jorawat (370798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ600822-019 EX209066486TH เก๋งกาฬสินธุ์ (370804) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600822-020 ET164968024TH Bophantom (370801) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
27 # 1อจ600823-001 ET218317465TH Thanapong36 (370901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600823-002 ER757130228TH วิทย์พระประแดง (370905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ600823-003 ET421656190TH tomsrinukool (370909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ600823-004 ET452325808TH thanommit (370911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ600823-005 ET509634287TH gold1 (370916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ600823-007 ED148746267TH misterpou (370917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ600823-008 ET548901991TH บิ๊กบีม (370924) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ600823-009 ED141548457TH lekyo89 (370929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ600823-010 ET418040615TH natakanboriboon (370931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ600823-011 ET163318040TH prasertpp (370896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ600823-013 ET483887896TH patama (370900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ600823-015 ET430961983TH ukaewsasan (370907) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
39 # 1อจ600823-016 ED084877625TH sanopporn (370922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ600823-017 ET511332308TH ตั้มปราจีน (370927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ600823-018 ER730529864TH pot13 (370932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ600823-019 ET528038163TH yuttip2524 (370933) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ600823-020 ET546078481TH man77 (370930) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
44 # 1อจ600824-001 ET441513941TH chaisingburi (371050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ600824-002 ED142438807TH jocky (371052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ600824-003 ET450158104TH router (371055) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
47 # 1อจ600824-005 ET435152118TH Poo1980 (371067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ600824-006 ED142254715TH krai007 (371071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ600824-007 ER377340180TH แม็คหลักสี่ (371073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ600824-009 EX239479676TH เดชอุบล (371077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ600824-011 ER772270315TH rit_non (371046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ600824-012 ET281343940TH Jnongnong (371184) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
53 # 1อจ600824-013 ET506169241TH สุนทรฤทธิ์ (371049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
54 # 1อจ600824-014 ET202062808TH sza1200 (371056) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
55 # 1อจ600824-015 EX173499854TH aimmy123 (371059) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
56 # 1อจ600824-016 ER121000032TH Manver (371063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 1อจ600824-017 ED143155197TH somrit04 (371066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ600824-018 ED149308231TH PING007 (371070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ600824-019 ER831294195TH yingchaba (371072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ600824-021 ET275264721TH ดราก้อนปิง (371047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 1อจ600824-022 ET220884266TH มัสชา (371051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
62 # 1อจ600824-023 ED145254436TH มหามณีจินดา (371053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
63 # 1อจ600824-024 ED144332962TH ริมกวง222 (371057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 1อจ600824-025 ED142625209TH Reindeer_kwang (371061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ600824-026 ET083974223TH หลานตาจวบ (371062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
66 # 1อจ600824-027 ET482806091TH mchutith (371064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
67 # 1อจ600824-028 EX224126275TH ตาแจ๋ว (371068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
68 # 1อจ600824-029 ED143175188TH moo_bpk (371076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
69 # 1อจ600824-030 ER815928819TH คุณล่ำซำ (371078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
70 # 1อจ600824-032 ET042919179TH kopper (371048) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
71 # 1อจ600824-033 ET481471119TH Exdesign (371054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600816-006 kamonsap (370151) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600818-004 momon (370471) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600818-006 อาณาจักรพระ (370475) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ600818-018 binbin (370507) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
5 # 2อจ600819-022 nonlovetey (370926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600822-001 Buncha (370859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ600822-002 บูมเมืองกาญจน์ (370865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600822-003 sinpet (370869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ600822-004 ปืนเมืองเอก (370886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ600822-005 nunthawat (370893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600822-006 nunthawat (370894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600822-007 กำไลทอง (370873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600822-008 nillanat (370881) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ600822-009 nillanat (370884) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600822-010 supa999 (370889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ600822-011 susupa (370851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600822-012 nuttakrit (370852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ600822-013 ชัยเจเจ (370856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ600822-014 หมูรัชโย (370857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600822-015 suksannb (370860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600822-016 ทิวทัศน์ (370863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600822-017 sakbangbon (370868) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ600822-018 phairoj1186 (370874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ600822-019 archa8 (370877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ600822-020 เน้นพระสวย (370888) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ600822-021 prateept (370788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ600822-022 prateept (370793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ600823-001 wisarut888 (370898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ600823-002 นายพอเพียง (370902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ600823-004 redarmy_ay (370910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ600823-005 วันชัย2511 (370913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ600823-006 Kwang_Loyleun (370914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ600823-007 khunoak77 (370918) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ600823-008 ครุฑากาศ (370921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ600823-009 peacemaker (370925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ600823-010 phaitang (370928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ600823-013 จอมยุทธ77 (370906) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ600823-014 akashing (370908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
39 # 2อจ600823-015 dealer (370912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ600823-016 beerleo (370915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ600823-018 pigfat08 (370920) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 2อจ600823-019 TEE_INTER (370923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ600824-002 thanu2516 (371178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ600824-003 wutisil (371167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ600824-004 aud4445 (371168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 2อจ600824-005 ramase (371169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ600824-006 nattapol78 (371171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ600824-007 nattapol78 (371172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ600824-009 biginsea (371185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
50 # 2อจ600824-012 likeit (371080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ600824-014 เก่งทุ่งสายไหม (371086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 2อจ600824-015 วณิชออโต้ (371089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600818-121 ET387028705TH boywatpai + joeenok (370760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัลย์ ปี 2518 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ600818-166 ET172944665TH KITTICIVIC + kanlaya48 (370499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นช้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.สุรินทร์ ***
3 # 3อจ600818-190 EQ518762505TH thongpaiwan + juipeter (370438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้)(530529-167) ***
4 # 3อจ600819-125 ET398338385TH taranan + Baanjarn63 (370516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
5 # 3อจ600819-162 ET643943238TH กระต่าย + Golf_bangbon (370572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์สร้างเสริมรุ่นแรก ปี 2516 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
6 # 3อจ600819-179 ET458153496TH กสิณา + rungrot (370582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
7 # 3อจ600821-113 ET267848791TH ซีดานราชาเหรียญ + โกวบ้อ (371275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก พิมพ์ ส หางสั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
8 # 3อจ600821-140 EX248057659TH พิชชากร + เปาโลพระเครื่อง (370768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อศรมบางมด รุ่น 2 ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ600821-147 ET572558804TH werty + ชูชกบูรพา (370747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดง,ตะกรุดสามกษัตริย์) (วัดซับลำใยสร้าง)***
10 # 3อจ600823-107 ET424843608TH สมยศ5 + สนบางกรวย (371278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ600823-181 ER125597750TH กิ่วกระ + หวังมีเฮ (371271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
12 # 3อจ600823-192 ER532332365TH succubuz + พระดีบ้านเรา (370942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช (G 75%)***
13 # 3อจ600824-141 ET128260670TH attmek + manliar (371109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชา หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นสร้างกุฏิ ปี 2536 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
14 # 3อจ600825-001 khata + TOKhong4 (371299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกัลยาฯ เนื้อผง ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600825-002 nattapongp + ขวัญเจริญ999 (371237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(590120-035) ***
16 # 3อจ600825-003 มงคลถาวร + วุฒิรามอินทรา (371239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (540827-211) ***

17 # 3อจ600825-004 ananpanit + makluayka (371241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (G 84%)***
18 # 3อจ600825-006 SongkanA + burnisky (371248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทับ วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ600825-007 tonychan + piaric (371250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600825-008 pcha18 + sanpol (371254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (600819-005) ***
21 # 3อจ600825-009 pcha18 + sanpol (371257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (600819-004) ***
22 # 3อจ600825-010 sin10 + อุลตร้าแมน (371262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590916-010) (G 56%)***
23 # 3อจ600825-011 mandala + Danu55 (371258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ600825-013 wadeesuk + topkoo (371301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ600825-014 nopakk + zing28 (371268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่านเจ้าคุณจุ้ย วัดสามปลื้ม พิมพ์เล็บมือรัศมี ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ600825-101 EQ080279462TH Poonsin + งดงาม (371240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ600825-103 EX226656077TH ICT500 + สยามเมืองยิ้ม (371247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
28 # 3อจ600825-104 EX226656678TH สัมปัญโณ + เอกชัย19 (371253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ600825-105 ET422182252TH สุริยันจันทรา + warleas (371255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
30 # 3อจ600825-106 ET378480943TH นครทัย + pairphayao (371259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ600825-107 ET587690234TH toey7 + หนึ่งเมืองแพร่ (371261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
32 # 3อจ600825-108 ET213858455TH เจษฎาพร + o-man (371264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
33 # 3อจ600825-109 ED144947555TH kittisak_10 + him2510 (371267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (600713-130) ***
34 # 3อจ600825-111 ET416804942TH olympia + ต้นพระ35 (371227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ600825-112 ET492271277TH bellic + พ่อน้องจ้าว (371232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)***
36 # 3อจ600825-113 ET069327563TH taccord + คนคอเรด (371236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ600825-114 ED153912228TH zafari + อนันตญา (371238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์ฐานเตี้ยหน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) ***
38 # 3อจ600825-116 ET536232552TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (371242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ600825-117 EX196990409TH yosapon + kritsanaphol (371246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561024-335) (G 70%)***
40 # 3อจ600825-118 ED146444768TH JASMIN + toosk32 (371251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ600825-119 NAIN000249941 dongkong + jopawis (371256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
42 # 3อจ600825-120 ET288617674TH phon265 + amata_tong (371260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 75%)***
43 # 3อจ600825-121 ED153203572TH Dornooseven + เอ็มซีเค (371265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(600817-178) ***
44 # 3อจ600825-123 ED133599094TH ชัยเจเจ + พิศรุษ (371272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ600825-124 ED133599094TH panupong30 + พิศรุษ (371274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ600825-126 ER984719102TH lovehunterlove27 + narendra (371277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 69567)***
47 # 3อจ600825-127 ET307548829TH WorapongP + tongsound (371300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ600825-127 ET307548829TH WorapongP + tongsound (371300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 34.7 กรัม) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
49 # 3อจ600825-127 ET307548829TH WorapongP + tongsound (371300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อนาก ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 24.2 กรัม) ***
50 # 3อจ600825-128 ET309481529TH supered + เสี่ยเมืองกาญฯ (371282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550128-194) (G 77%)***
51 # 3อจ600825-129 ET511082344TH มอร์เมืองทอง + warning (371285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก เนื้อทองแดง ปี 2513 ***
52 # 3อจ600825-131 ET454072783TH supotroj + Botong19 (371281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพสวย) (530515-177)(G 81%)***

53 # 3อจ600825-132 ET592047685TH zafari + manza (371298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2496 จ.จันทบุรี ***
54 # 3อจ600825-133 ER772292395TH poshwises + หนุ่ม14 (371284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
55 # 3อจ600825-134 ET383526489TH precha1150 + นึกอ่อนนุช (371288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่ออิน วัดลาด รุ่นแรก ปี 2522 จ.จันทบุรี ***
56 # 3อจ600825-135 ED133371611TH narongnoi09 + ครูเทคนิค (371290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
57 # 3อจ600825-136 ED133371611TH narongnoi09 + ครูเทคนิค (371292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้) ***
58 # 3อจ600825-137 ET711734491TH paulchill + อัศวิน_ระยอง (371304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ600825-139 ET416315768TH สารัช + อาชาเหล็ก (371293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ600825-140 ED148141420TH Tar_MDU35 + wichit7 (371294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(560912-253) ***
61 # 3อจ600825-141 ET313357386TH Amuletism + ลูกลุงรูญ (371266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
62 # 3อจ600825-142 ET396730262TH yut157 + ปืนใหญ่ (371270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ600825-143 ED126682879TH wisarut888 + Khanjarat (371273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร ***
64 # 3อจ600825-145 ED130364231TH พิชชากร + ชวนชื่น (371279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
65 # 3อจ600825-146 ER027358247TH ช่อคูณ + geniusguy (371280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ600825-147 ER027358247TH MIXMUK + geniusguy (371283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
67 # 3อจ600825-148 ET418085838TH Wittaya + tumtam (371286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ600825-149 ET221390925TH zafari + อ๊อดจ้า (371289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
69 # 3อจ600825-150 ED068671551TH KoTar + phichet (371291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะพระกริ่ง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 580) ***
70 # 3อจ600825-151 ET651883068TH amornnakonpathom + (371222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Famous
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร ***

71 # 3อจ600825-152 ED137777011TH zafari + อาเค่น (371225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร ***
72 # 3อจ600825-153 ET394273176TH Puttawat + รัตน์เนินพระ (371229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
73 # 3อจ600825-154 ED128013885TH kee123 + joobb (371234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (570508-099) ***
74 # 3อจ600825-155 ET430962621TH spiderboy + oongchat (371235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ส.ค. 2560 - 08:06 น.] #60124 (22/25)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600811-015 ER827462309TH buddharm (369766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ600816-007 ET489165260TH LIONTHANANDOR (370188) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
N
3 # 1อจ600816-008 ED133695232TH bluezone69 (370192) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ600817-005 ER826860043TH pradrem (370221) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600817-009 ET406045757TH aksomsak (370230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600817-014 ET533886391TH นิรันทร (370223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600818-007 ED145801049TH เหลาเพชรบูรณ์ (370503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600819-001 ET535069824TH autpichut (370594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600819-002 ET283138075TH เชฟโคโรลาโด (370598) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ600819-003 ED143115198TH moo_bpk (370603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ600819-004 ET248827462TH kenshiro2810 (370607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600819-005 ET447647456TH หนองซอ (370610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ600819-006 ET282326571TH สหายเมืองลิง (370613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ600819-007 ET553053278TH pakin1878 (370615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600819-008 ED136052869TH apiwat_66 (370618) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ600819-009 ET367799546TH pimthong (370621) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ600819-010 ET530583034TH electricalpower (370624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ600819-011 ET234633055TH ariya16 (370558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600819-012 ED144618639TH oatlovesasa (370561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ600819-015 EP870085225TH ยันต์ครู (370565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600819-017 ED146030488TH เอ๊ะบางพลี (370578) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ600819-018 ER882099615TH Nippit (370581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ600819-019 ET451091275TH taanginter (370586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600819-020 ED148601982TH witbcc143 (370589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ600819-021 ET576324946TH คุณศิระ (370628) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ600819-022 ED139661872TH สมนึก_ระยอง (370645) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600819-024 ET140976627TH prasertpp (370636) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ600819-025 ET200260173TH yut157 (370638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ600819-026 ED138586251TH น้องแมททิว (370639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ600819-027 ET491048015TH เขาวีโก้ (370642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ600819-028 ET492938640TH tokyo (370640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ600819-029 ED138623966TH narongnoi09 (370641) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ600821-001 ED130517927TH kittisak_10 (370651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ600821-002 ET318518519TH enbat446 (370782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ600821-003 ET318515605TH Dpaknampho (370654) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ600821-004 BANA000344359 NaSaRt (370663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ600821-005 ET534497591TH yaozm (370667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ600821-007 ET381071436TH pakkaphon (370674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ600821-008 ED136378401TH ยายทรัพย์ (370677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ600821-009 ET312647078TH Boyyou (370681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ600821-010 ER872903761TH นู๋โอปอ (370685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ600821-011 ER507748975TH pound2007 (370653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ600821-012 ER876461565TH nui28 (370655) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 1อจ600821-014 ET379186143TH seranee (370666) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ600821-015 ET534496551TH yaozm (370672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 1อจ600821-016 ED148420509TH sinburiram (370679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600815-018 chunhom (370047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600816-002 wutisil (370142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600816-008 twongt (370162) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600816-013 heretic (370178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600816-016 joycezalnw (370183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600816-017 vpong (370185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ600817-009 aeeee (370234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600817-012 gun87 (370330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600817-014 wasanaaugust (370332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ600817-017 พุทธคุณ05 (370335) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ600817-018 ศิษพ่อมุ่ย (370336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600818-003 เศกสรรค์2511 (370467) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ600819-001 วันชัย2511 (370519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ600819-002 Porrapat (370523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600819-003 หนามเตย (370526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ600819-004 toy_clong8 (370528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600819-005 chanapai (370531) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600819-006 jeabank (370535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 2อจ600819-007 ลูกแม่รำเพย (370539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600819-009 peacemaker (370544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600819-010 คนคนนี้ (370547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600819-011 เบย์เบลด (370626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ600819-012 ต่อคู้บอน (370627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600819-013 ธนพัฒน์8884 (370629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ600819-014 Veenniyakul (370630) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ600819-015 อาราแต (370631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ600819-016 poonpan (370633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ600819-017 theera99 (370634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ600819-018 pratrama7 (370635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ600819-019 ใบตอง2113 (370637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ600819-020 Thawond (370643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ600819-021 suwat1318 (370514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ600821-001 jimmy9634 (370657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ600821-002 ลูกปากน้ำโพ (370659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ600821-003 toy_clong8 (370661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ600821-005 lovehunterlove27 (370669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ600821-006 ถนัดซ้าย08 (370675) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
38 # 2อจ600821-007 pipat_ch (370680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ600821-008 มงกุฏดาวทอง (370682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ600821-009 ช้างไห้1985 (370683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ600821-010 shookiat (370686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ600821-011 สังฆวิชิต (370652) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ600821-012 สังฆวิชิต (370656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ600821-013 chaleaw56 (370658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ600821-014 jupiter (370662) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ600821-015 Pimsawan (370665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 2อจ600821-016 Poonsin (370668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
48 # 2อจ600821-017 nokchaiyo (370671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ600821-018 nokchaiyo (370673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ600821-019 phanatphong (370676) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
51 # 2อจ600821-020 navy3188 (370678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600814-110 ET548699072TH komsan + อิติสุคโต (370437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ600814-125 ED117419616TH mooyojung + ไอยเรศ (369955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ทรงชฎาหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และหักซ่อมส่วนบน) ***
3 # 3อจ600815-010 Wanchana + jugree02 (370090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ600815-129 ET578691364TH corach + candydad (370121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (G 69%) ***
5 # 3อจ600815-134 ET507676148TH ruamsup + Tinnakorntle (370136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ600815-139 ET643935355TH newning + maii_amulet (370089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600807-045) ***
7 # 3อจ600818-129 ET163674372TH joeenok + konser (370422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ600818-142 ET417036742TH ruenthong + อัญชิสา (370508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์ จ.สุพรรณบุรี (G 87%) ***
9 # 3อจ600818-152 ET219781936TH kampanat + มาตรลพบุรี (370426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ600818-179 ET437348280TH กัดดาฟี่ + พุทธโกศัย (370496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกลูกยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
11 # 3อจ600818-195 ET345631138TH เกษมจิต + jabee (370452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลบล็อกกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***

12 # 3อจ600819-121 ET576345243TH tonykim + มหาเวส (370510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ600819-138 ET509518343TH NAKHONUDON + ระเบียบ (370557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาปิ้ง รุ่นขวานฟ้า 3 เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.เลย ***
14 # 3อจ600819-158 ET281636546TH gchai + sanopporn (370616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญชุมนุมเทวดา วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) ***
15 # 3อจ600821-010 เจษฎาพร + วิชามาร (370766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ600821-013 elite90 + อุลตร้าแมน (370720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
17 # 3อจ600821-107 ED122741316TH tonmek + kampanat (370717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระซุ้มยอ กรุบ้านตาก เนื้อชินเงิน จ.ตาก ***
18 # 3อจ600821-111 EX235037219TH ratprow12 + tum087 (371093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือกำ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
19 # 3อจ600821-131 ED14707695TH murbur + gikoo (370738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600821-132 ET138801281TH UDS-35 + ไร้นาม99 (370743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ปี 2497 (หลวงปู่นาคสร้าง) ***
21 # 3อจ600821-146 ET053332486TH pakarapo + จุดติ (371097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2497 ***
22 # 3อจ600821-159 ER876461565TH chaingame + nui28 (370727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (600802-112)***
23 # 3อจ600821-162 ET333597085TH youtasit + Jaiddjai (370691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ600821-170 ET116976958TH นินลพบุรี + Riddick (370723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดขอบหลังขวา) ***
25 # 3อจ600822-103 ED146607792TH AChen + SAHAKORN (371101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
26 # 3อจ600822-135 ET240163957TH p_pegkyman + Darkaun (370891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600823-111 ET417103504TH นครทัย + โกวบ้อ (370944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
28 # 3อจ600823-185 ED137974626TH sscopyprint + engiman (371018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ600824-001 sur_suk + พระพิรุณ (371119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 87%)***
30 # 3อจ600824-002 kosonsiriwat + merich (371120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ600824-003 jtrsnum + แป๊ะคลองผดุง (371122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600824-004 nongcheck + ittidech (371125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ600824-005 Chairut + ittidech (371129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ600824-006 jedai12 + พุทธคุณ05 (371130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
35 # 3อจ600824-007 iarun46 + jackhamo (371134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพใช้) ***

36 # 3อจ600824-009 jaturat_ph + chardwatudom (371138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 276)(G 64%)***
37 # 3อจ600824-010 fifadida + วณิชออโต้ (371173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้) (560429-067)(G 84%)***
38 # 3อจ600824-101 ET195364978TH eyecom + เงินเหลือ (371084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ600824-102 ET282331276TH มงคลถาวร + แซนวิช (371088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา ***
40 # 3อจ600824-103 ER377412690TH DDman + เปียโน (371091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
41 # 3อจ600824-105 ET353112214TH zafari + หมูสาย2 (371176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
42 # 3อจ600824-106 ET450158104TH waves + router (371099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591208-117) ***
43 # 3อจ600824-107 EX256928644TH Botong19 + yutthapongp (371105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
44 # 3อจ600824-108 ED146885632TH pcha18 + Chocalate (371179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
45 # 3อจ600824-109 ER903137594TH poshwises + prapun_ch (371108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
46 # 3อจ600824-110 ET654077260TH กิมเล้ง + devilish (371181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1179) ***
47 # 3อจ600824-111 ET373254769TH ปะใหญ่ + bastketboy (371081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (600325-101) ***

48 # 3อจ600824-112 ET377526502TH pornlimk + seranee (371085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
49 # 3อจ600824-113 ET390653752TH taccord + xekamai (371087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบหลังขวา) ***
50 # 3อจ600824-114 ER945584187TH suwankal + akara (371090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สระบุรี ***
51 # 3อจ600824-115 ED084563431TH ตะพาบ + prasang (371094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 824) ***
52 # 3อจ600824-116 ET560338664TH Neung30 + Yuttana (371098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
53 # 3อจ600824-117 ER325827728TH หนุ่มปืนใหญ่ + พรหมสิงห์ (371177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ600824-118 ER871610585TH workat + ChaiyutPho (371102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)(590827-101) (G 80%)***
55 # 3อจ600824-119 SLOM000333890 Ratchaporn + GEARBAN (371104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์หลังยันต์อิติหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง) ***
56 # 3อจ600824-120 ET313347548TH narongnoi09 + ลูกลุงรูญ (371107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
57 # 3อจ600824-121 ET450157506TH สู้แล้วรวย + Park818 (371144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ซุ้มติ่ง เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ600824-122 EP121006032TH Ing_man + Manver (371147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
59 # 3อจ600824-123 ET607826375TH tgiporp + มงคลทิพย์ (371150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***

60 # 3อจ600824-124 EP471487278TH mumu99 + m-cot (371154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ600824-125 EP471487278TH dongkong + m-cot (371157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ600824-126 ET282019868TH krish + korawich (371159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์บัวบาน เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (G 78%) ***
63 # 3อจ600824-127 ET252824096TH Poonsin + เก้าหน้า (371161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส ***
64 # 3อจ600824-128 ET523927936TH เมืองช้าง + navy2525 (371163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ600824-129 ET481518831TH pongpiki + metalnt (371164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ600824-130 EX248067982TH จุ๋มจิ๋ม + chun_lp10 (371166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
67 # 3อจ600824-131 ET651907325TH aun1972 + Lekid (371083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (G 63%)***
68 # 3อจ600824-132 ER623461846TH takong99 + Magnum (371170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
69 # 3อจ600824-133 ET607836908TH phiraphong_pae + (371092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะแคงขวด
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 44088)***
70 # 3อจ600824-134 ET058047845TH lovehunterlove27 + อนันตรา (371096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5206) (560704-003)***

71 # 3อจ600824-135 ET507688486TH ใบไผ่ใบตาล + สายหลวงปู่ (371100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ทิม วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ห้ามีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หมายเลข 8) ***
72 # 3อจ600824-136 ED147236758TH เทพดำเนิน + berry (371103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (600809-094) ***
73 # 3อจ600824-138 ED14524436TH apiwatcivil + มหามณีจินดา (371110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(600804-132) (G 66%)***
74 # 3อจ600824-139 ED134658721TH kittisak_10 + โกวบ้อ (371112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.พิษณุโลก (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) ***
75 # 3อจ600824-140 ET422187215TH jazzimo + เซ้งเมืองพล (371115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอุมะ)(G 59%)***
76 # 3อจ600824-142 ET322381485TH chonlasid + sanoh1234 (371111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ600824-143 ET322381485TH kritbig + sanoh1234 (371182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลังรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4587)***
78 # 3อจ600824-144 ET560338647TH rsermsak + Yuttana (371114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
79 # 3อจ600824-145 ET573861407TH jessada111 + sawanya_m (371180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)***
80 # 3อจ600824-146 EP981615465TH aimmy123 + suntra (371117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 584) ***
81 # 3อจ600824-147 ET607974864TH opajo + Aeychonburi (371123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ600824-148 ET083974223TH pcha18 + หลานตาจวบ (371127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และแต่งผิว) (600811-053)***

83 # 3อจ600824-150 ET083974223TH พิชชากร + หลานตาจวบ (371136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** นางกวัก กรุวัดนก เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
84 # 3อจ600824-151 ED146019893TH eak_nark + Boonkua (371113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 3 พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.ปัตตานี (หมายเลข 661/น้ำหนัก 2.3 กรัม) ***
85 # 3อจ600824-152 ET235797594TH เอตะทัคคะ + จิงหลู (371116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อเส็ง วัดศรีประจันตคาม เนื้อเงิน จ.ปราตจีนบุรี ***
86 # 3อจ600824-153 ET083385981TH นครทัย + jaruth (371118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
87 # 3อจ600824-154 ET299028183TH jaroonroj + oudood (371131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ600824-154 ET299028183TH jaroonroj + oudood (371131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
89 # 3อจ600824-155 ET499571792TH พีพีพี + gchai (371121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (570206-014) ***
90 # 3อจ600824-157 ET482806091TH jedai12 + mchutith (371128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
91 # 3อจ600824-158 ET140838356TH Itsariko + paparuszy (371183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนังสือหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ600824-159 ET280007147TH taranan + waves (371137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600525-162)(G 79%)***
93 # 3อจ600824-161 ER507763329TH showgun + pound2007 (371124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
94 # 3อจ600824-162 ET149935766TH หม่องอุดร + ชอบจัง (371133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600629-091)***

95 # 3อจ600824-163 ED146405755TH sompong1691 + Buncha (371135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
96 # 3อจ600824-165 ET449794284TH kritaya + naratip_19 (371141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
97 # 3อจ600824-166 ET421160397TH เอสออโต้ + นายูนอิม (371142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
98 # 3อจ600824-167 ET542444692TH prons + chokchai (371146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 488) ***
99 # 3อจ600824-168 ET370526065TH ช่อคูณ + ตู่ด่านเกวียน (371149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
100 # 3อจ600824-169 ET574132081TH wwwoot + kampeang (371152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด อาจารย์ทิม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ***
101 # 3อจ600824-171 ET322381848TH chonlasid + sanoh1234 (371140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ600824-172 ET536203729TH chanchim + กรเมืองกาญจ์ (371143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ600824-173 ET536203729TH wiwat3 + กรเมืองกาญจ์ (371145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) ***
104 # 3อจ600824-174 ET536203729TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (371148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม ***
105 # 3อจ600824-175 ET536203729TH wiwat3 + กรเมืองกาญจ์ (371151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) ***
106 # 3อจ600824-176 ET283159915TH prons + HopeMan (371153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1066) ***

107 # 3อจ600824-177 ET370526065TH ช่อคูณ + ตู่ด่านเกวียน (371156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
108 # 3อจ600824-178 EX256925033TH bellic + ป๊อบอาย (371158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
109 # 3อจ600824-179 ET235143739TH เจษฎาพร + precha1150 (371160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
110 # 3อจ600824-180 ET138564579TH tassunoh + หนุ่ยปากช่อง (371162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทองและเงิน) (600201-109)(G 76%)***
111 # 3อจ600824-181 ET522663739TH zafari + magino10 (371074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ส.ค. 2560 - 08:13 น.] #60120 (21/25)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600818-001 ET235808884TH NP_PRATHAI (370347) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ600818-002 ET389088432TH kanan (370352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600818-004 ED072754102TH มหาลาภ99 (370355) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ600818-006 ET221981701TH suwankal (370357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600818-008 EX258420126TH hajaba (370362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600818-009 ER584454174TH puritad (370367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600818-010 ET279986251TH waves (370370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600818-011 ED067880690TH heng9999 (370346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600818-012 ET507719696TH เขยมาบตาพุด (370494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600818-013 ET116966350TH ทองพูนทอง (370479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ600818-014 ET236918356TH สุนทรฤทธิ์ (370350) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ600818-015 ET138548871TH tik_srt (370356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600818-016 TKRUP000008560 suchart_joe (370359) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ600818-017 ET483855350TH ประดู่เหลือง (370364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600818-018 ET237186428TH udnhun (370365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ600818-019 ET202239624TH suttanee (370369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600818-020 ET443948861TH Joeymorn (370372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600818-021 ET024944755TH w_siriwat (370345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600818-022 ER830235324TH rock10 (370351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ600818-023 ER970031327TH จุกจัง (370360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600818-024 ED139619279TH surachai5628 (370363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ600818-026 ET249944377TH SOMDED (370368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ600818-028 EQ518762505TH juipeter (370377) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600818-029 ET544958695TH เต้แม่โจ้ (370383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ600818-030 ET195331382TH HatPra (370386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600818-001 nunthawat (370463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600818-002 บูมเมืองกาญจน์ (370464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600818-005 JASMIN (370472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ600818-007 แม้วจอมเทียน (370477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ600818-008 amarin (370505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600818-009 wit22 (370481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ600818-010 thonglor (370485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600818-011 thonglor (370348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600818-012 youth (370349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600818-013 วุฒิพระเครื่อง (370353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600818-014 midori (370358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600818-016 cowman (370366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ600818-017 แก้วอุษา (370371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ600818-019 noppadolk (370374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600818-020 nattapol78 (370376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ600818-021 nattapol78 (370378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600818-022 nattapol78 (370379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600817-008 khunpol500 + limmy (370254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ600818-013 willy + พัทธนันท์30 (370825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี (G 82%) ***
3 # 3อจ600819-011 MrTeeAyutthaya + Thawond (370833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดวังมะสะ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
4 # 3อจ600819-123 EX248060635TH เมืองช้าง + เปาโลพระเครื่อง (370939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ600819-166 ET510716933TH time1358 + เอื้ออนันต์ (370839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551219-141) ***
6 # 3อจ600821-144 ET239425721TH thana_gt + ROYPUTH (370741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
7 # 3อจ600822-001 สิทธิชัย + Buncha (370892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ600822-002 teera0752 + narit (370847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ600822-003 iarun46 + rawee (370861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร ***
10 # 3อจ600822-004 เมืองช้าง + champzaoiz (370864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ600822-005 ชิโมนา + champzaoiz (370870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600822-006 ถุงข้าว + nillanat (370872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ600822-008 niruch + supa999 (370879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ600822-009 กิ่วกระ + อาร์มหนองคาย (370882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปราถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ600822-010 narongnoi09 + ชัยเจเจ (370866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
16 # 3อจ600822-011 nuiiun + safeena (370808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (G 92%)***

17 # 3อจ600822-012 นครทัย + chatchai2522 (370814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 63%)***
18 # 3อจ600822-013 นครทัย + chatchai2522 (370819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 73%)***
19 # 3อจ600822-014 วสันต์อ่อนนุช + JASMIN (370823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 111) (551011-235)***
20 # 3อจ600822-015 ขวัญเจริญ999 + ประกาศิต (370828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
21 # 3อจ600822-016 Crazyamulet + angchu (370832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ600822-017 owats + หนูมิเตอร์ (370836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
23 # 3อจ600822-018 โชค2529 + vittaya14 (370840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงรูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (520528-111)(G 89%)***
24 # 3อจ600822-019 bunjerd + เด็กท่าพระ (370845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)***
25 # 3อจ600822-020 welegal + suksannb (370848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 63%)***
26 # 3อจ600822-021 taccord + ทิวทัศน์ (370811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ600822-022 ประกายพระเครื่อง + (370815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
donkingddd
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
28 # 3อจ600822-023 kritbig + limmy (370820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ600822-101 P600225145 เน้นพระสวย + พรหลวงพ่อทบ (370812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ600822-102 EQ530393145TH พูนพิพัฒน์2518 + bagio (370816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว) (581107-040)***
31 # 3อจ600822-104 ET510541123TH chonatee + jokunghod (370822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ600822-105 ET510541137TH beerleo + jokunghod (370831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
33 # 3อจ600822-106 ED140368621TH DDman + เอกอาคาร (370838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์เจ็ดชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
34 # 3อจ600822-107 ED146014471TH niruch + yongyut (370842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ600822-108 ET403592780TH บ้านกรอบเงิน + chokchai (370846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 876) ***
36 # 3อจ600822-109 ET403592780TH ภุชงค์ชัยภูมิ + chokchai (370849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านำไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข ๖๖) ***
37 # 3อจ600822-110 ER265729006TH บารมีหลวงพ่อ + Darksider (370853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.นครราชสีมา (โค้ดอุมะ)(G 73%)***
38 # 3อจ600822-111 ED146015273TH ruamsup + เทพดำเนิน (370809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ600822-112 ET632760769TH peudminburi + pairats (370813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
40 # 3อจ600822-113 ET164968055TH yosapon + ปั๊กชิวขอนแก่น (370817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก ปี 2512 จ.นครราชสีมา (G 82%) ***
41 # 3อจ600822-114 ET489219285TH loomthong + เงินเหลือ (370821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นราธิวาส ***
42 # 3อจ600822-115 ET235110333TH rukphon + magician (370826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 176)***
43 # 3อจ600822-116 ET553413625TH aungs + แม็คหลักสี่ (370830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ600822-118 ET662089260TH Chairut + WeeBangpree (370837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
45 # 3อจ600822-119 ED150721215TH Krajub2002 + kangnutta (370841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดสุดสวาท เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
46 # 3อจ600822-120 ET510725864TH pom53 + ปรีชา21 (370844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 64/น้ำหนักทอง 3 กรัม) ***
47 # 3อจ600822-121 ET281911645TH DaCaPo + พัศพิม (370854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ600822-122 ET576073240TH UDS-35 + jopawis (370862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 68%)***
49 # 3อจ600822-123 ED135975354TH คีรินทร์ + ปอ-ปอ (370867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 7)***
50 # 3อจ600822-124 ED135975354TH รักษ์นครหลวง + ปอ-ปอ (370871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 218) ***
51 # 3อจ600822-125 ED135975354TH รักษ์นครหลวง + ปอ-ปอ (370875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 729) ***
52 # 3อจ600822-126 ET571261365TH so-so + มังกรชล (370878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ600822-127 ET546226154TH ตระกูลทอง + tomcm (370880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ระยอง (สภาพใช้/หน้าตัก 2 นิ้ว) ***
54 # 3อจ600822-128 ED127984249TH nailom9 + vitaya (370883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
55 # 3อจ600822-129 ET608575863TH taranan + ROYPUTH (370885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
56 # 3อจ600822-130 ER507753383TH vittya2511 + pound2007 (370887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ600822-131 ER532381896TH Pra-ban + s-rat (370810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นเพชรกลับ 95 ล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
58 # 3อจ600822-132 EP445168418TH sam8793 + เซ้งเมืองพล (370818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 80%)***
59 # 3อจ600822-134 ET283731774TH ต่อหนองงูเห่า + พงษ์คลองสาม (370829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 834) ***
60 # 3อจ600822-136 ET283125562TH พงษ์ดินแดง + charoent (370835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ600822-137 ET182067715TH ภาคภูมิ + pong1112 (370843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) (G 70%)***
62 # 3อจ600822-138 ET481451729TH DaCaPo + amnuay_hui (370850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
63 # 3อจ600822-139 ED144685545TH หมูบินกวนอู + รอดบางแค (370855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ600822-141 ET194968024TH rakang2409 + Bophantom (370890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 63%)***
65 # 3อจ600823-001 paepae + rattapolyo (370934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัด ***
66 # 3อจ600823-002 otsuka + nuttacha (370938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 101) ***
67 # 3อจ600823-003 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + ตั๊กเบตง (370941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
68 # 3อจ600823-004 sompong1691 + นายพอเพียง (370945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ600823-005 เป๋าแมน + วันชัย2511 (370948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (600713-055) ***
70 # 3อจ600823-006 Berm_07 + ผู้นำพล (370952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

71 # 3อจ600823-007 พระยอดบางขวาง + ผู้นำพล (370955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
72 # 3อจ600823-008 owats + RUAMSAK79 (370959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 70%)***
73 # 3อจ600823-009 แอ๊ค-คลองสี่ + ppffarm (370963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ600823-010 กำธรนคร + ppffarm (370965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
75 # 3อจ600823-011 Thanom + phaitang (371007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หัวหาด เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
76 # 3อจ600823-012 pon28 + thankz (371010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (600728-011)***
77 # 3อจ600823-013 เมืองช้าง + golfj (371014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
78 # 3อจ600823-014 Dewmaytung + Jiwwa (371020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
79 # 3อจ600823-015 บ๊อบบางบ่อ + bkk10250 (371023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (หมายเลข 258)***
80 # 3อจ600823-015 บ๊อบบางบ่อ + bkk10250 (371023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (หมายเลข 258)***
81 # 3อจ600823-015 บ๊อบบางบ่อ + bkk10250 (371023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (หมายเลข 258)***
82 # 3อจ600823-016 ชอบพระเครื่อง + dealer (371026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุตาพริ้ง พิมพ์คอพอก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (570618-198) ***
83 # 3อจ600823-017 rungrot + punpun (371029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ600823-018 จุ๋มจิ๋ม + sanan2505 (371032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้และล้างผิว) (600811-036)***
85 # 3อจ600823-019 sukit_42 + pigfat08 (371035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
86 # 3อจ600823-020 อัศวิน_ระยอง + WIRAT999 (371036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
87 # 3อจ600823-021 loomthong + ขุนอรรถ (370935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) เนื้อเงิน ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ600823-101 ET507251660TH Viraphan711 + สมอแดง (370967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)***

89 # 3อจ600823-102 ED065589189TH kittisak_10 + พงษ์ท่าม่วง (370972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (600719-023) ***
90 # 3อจ600823-103 ET416891266TH จอมทอง33 + ชานนทร์ (370976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙) ***
91 # 3อจ600823-104 ET375731280TH นครทัย + kabodkeng (370981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แต่งทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ600823-105 ET400410284TH taranan + พรหมมาตร์ (370985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
93 # 3อจ600823-106 ED148746103TH จตุมงคล + tayatang (371042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 76%)***
94 # 3อจ600823-108 ER738647116TH ราชสีห์ + PornchaiPK (371039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
95 # 3อจ600823-109 ER738647116TH santagear + PornchaiPK (370989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าแก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
96 # 3อจ600823-110 ET430962533TH อ๊อฟมีนบุรี + ประสิทธิ์สม (371038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม) ***
97 # 3อจ600823-112 ER903226285TH potter1234 + Poldee98 (370949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ600823-113 ED144042090TH นครทัย + Oktober (370950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ600823-115 EX258290960TH taccord + matee1974 (370954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ600823-116 ER757148232TH jazzimo + Tanadol1969 (370958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 78%)***
101 # 3อจ600823-117 ET259663362TH seranee + วินสายไหม (371040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.เพชรบุรี ***
102 # 3อจ600823-118 SSAN000062101 sanko88 + tanitsak (370962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนขวาและเข่าซ้าย) (590720-088)(G 68%)***
103 # 3อจ600823-119 ED146302800TH moterair + BAZUKA9000 (370971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ พิมพ์หัวโต เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ600823-120 ET505244105TH taccord + เหยี่ยวถลาลม (370975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
105 # 3อจ600823-121 ET416324535TH Berm_07 + อาชาเหล็ก (370937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ600823-122 PS4300015795 บัณฑิตต + jopawis (370940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดพระบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***

107 # 3อจ600823-123 ET640407690TH ถุงข้าว + Siwakarn (370943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
108 # 3อจ600823-124 ET640407690TH suraj + Siwakarn (371045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
109 # 3อจ600823-125 ER507758641TH kritaya + pound2007 (370947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
110 # 3อจ600823-126 ET416891297TH Wanlop + ฮาโตริ (370951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเอกาทศรถ วัดพันอ้น เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.เชียงใหม่ ***
111 # 3อจ600823-127 ED127987347TH bum1202 + TON99 (370953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
112 # 3อจ600823-128 ET450993999TH พงษ์คลองสาม + tongking007 (370956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 654) (G 72%)***
113 # 3อจ600823-130 ET527722632TH มอร์เมืองทอง + โก๋แก่ (370960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ ***
114 # 3อจ600823-131 ED139638879TH sam8793 + surachai5628 (370946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (G 87%)***
115 # 3อจ600823-133 ET474043446TH samsun + neamsumran (370961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (560712-044) ***
116 # 3อจ600823-134 ET283154555TH Nathut + ใบไผ่ใบตาล (370964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600810-031) (G 88%)***
117 # 3อจ600823-135 EL309307423TH yaozm + smasterz (370974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 264) ***
118 # 3อจ600823-136 ET447650132TH coldsteel + หนองซอ (370979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรกแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) (600728-060)(G 66%)***
119 # 3อจ600823-137 ET529809711TH bunpotth + สันติ66 (370986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผงใบลาน จ.นครปฐม ***
120 # 3อจ600823-138 EX243863658TH thana_gt + pornchanok (370991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
121 # 3อจ600823-139 ER919064055TH amon_boon + อ๊อดจ้า (370995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
122 # 3อจ600823-140 ET337517860TH Sakorn_rak + sert-mtts (371002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ชลูดก้นอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (G 77%) ***
123 # 3อจ600823-141 ET523724624TH otsuka + หนึ่งเมืองแพร่ (370983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
124 # 3อจ600823-142 ET640329621TH newning + Best16 (370988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

125 # 3อจ600823-143 ET429746894TH แก้วอุษา + กชณิชา (370993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
126 # 3อจ600823-144 ET523724638TH จูมไม้เมือง + หนึ่งเมืองแพร่ (370997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
127 # 3อจ600823-145 ET482474880TH somjitgass + kanan (371000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศรีสุทโธ ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2460 จ.อุดรธานี (หมายเลข 34/หลวงปู่บัว ปลุกเสก)***
128 # 3อจ600823-146 ET371979663TH เจษฎาพร + ธงชัย (371004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
129 # 3อจ600823-147 EQ579793232TH วัดสะพาน + พระคุณแม่เล็ก (371005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 69%)***
130 # 3อจ600823-148 ET219813948TH mntpt + มาตรลพบุรี (371011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดบางกระสอบ พิมพ์หลังเลข 1 ***
131 # 3อจ600823-149 ET068394062TH ITTIPONGSUM + sornna (371015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) (570606-140)(G 60%)***
132 # 3อจ600823-150 ED140568129TH natureSK + pranung (371019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
133 # 3อจ600823-151 ET480847875TH nopakk + Narinrat (370968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
134 # 3อจ600823-152 ED146847909TH พรรณราย + But140 (370970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 63%)***
135 # 3อจ600823-153 ET219813979TH คุณล่ำซำ + มาตรลพบุรี (370977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
136 # 3อจ600823-156 ET138560064TH niruch + jamecom19 (370987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
137 # 3อจ600823-157 ET426747374TH rjannon + preaw29 (370990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600520-017) ***
138 # 3อจ600823-158 ET606890978TH kittisak_10 + Bankltltjr (370994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
139 # 3อจ600823-159 ET591743477TH Neung30 + wilairat_22 (370998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
140 # 3อจ600823-160 ET590598835TH nopakk + pop_vat (371001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
141 # 3อจ600823-161 EX073699186TH Ing_man + แคฟวิลเลจ (370966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
142 # 3อจ600823-162 ET312417830TH goldcats02 + ต้นน้ำ53 (370969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

143 # 3อจ600823-163 ET474324526TH unixs + Ple-folk8587 (370973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 996) ***
144 # 3อจ600823-165 ET138524141TH Kunawut999 + บารมีอาจารย์ปู่ (370982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
145 # 3อจ600823-166 ET436121284TH mingch + linenoon (370984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)***
146 # 3อจ600823-167 ET436121284TH mingch + linenoon (370992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (581119-109) (G 83%)***
147 # 3อจ600823-168 ET571251685TH joeenok + มังกรชล (370996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
148 # 3อจ600823-169 ET162339406TH tonychan + นุหนองคาย (370999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (G 63%)***
149 # 3อจ600823-170 ET295746590TH นุหนองคาย + pavit (371003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 68%)***
150 # 3อจ600823-171 ET529809699TH ตนเหนือดวง + สันติ66 (371008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.นครปฐม ***
151 # 3อจ600823-172 ET506424633TH CHAMP101 + ณุเกล้า (371009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
152 # 3อจ600823-173 ET163318040TH Bobbie + prasertpp (371013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.ลพบุรี ***
153 # 3อจ600823-174 EP471487255TH Boyice + m-cot (371017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
154 # 3อจ600823-175 EP471487255TH kittisak_10 + m-cot (371021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
155 # 3อจ600823-176 EP471487255TH mumu99 + m-cot (371024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
156 # 3อจ600823-177 EP471487255TH coldsteel + m-cot (371025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
157 # 3อจ600823-178 ER838363001TH วุฒิคลองขวาง + Pok_69 (371027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
158 # 3อจ600823-179 ED126255875TH akm345 + montree_eit (371030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590908-115) ***
159 # 3อจ600823-180 ET534664881TH Poonsin + apiwat_66 (371033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
160 # 3อจ600823-182 ET483887896TH poonsaka + patama (371006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังสายฝน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 76%)***

161 # 3อจ600823-183 ET556628170TH Amuletism + maytus (371012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา ***
162 # 3อจ600823-184 ED144676194TH elite90 + จอมทอง33 (371016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (541212-008) ***
163 # 3อจ600823-186 ED143749451TH แสงธรรม01 + ณิชาภัทร (371041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มเสมาทิศ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
164 # 3อจ600823-187 ET421381053TH nhaja + pom1106 (371022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591201-154) (G 63%)***
165 # 3อจ600823-188 EQ800729745TH amcung111 + พญาคีร์ (371028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
166 # 3อจ600823-189 ET009625922TH kala2524 + thumma (371031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 804) ***
167 # 3อจ600823-190 ET283750257TH konlek + พงษ์คลองสาม (371034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 166) ***
168 # 3อจ600823-191 ET448680011TH ปริยา + panupong720 (370936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 60%)***
169 # 3อจ600823-193 ET244642556TH Berm_07 + มะโหน่ง (371044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2338/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
170 # 3อจ600824-156 ET083974223TH เหมียวบางใหญ่ + หลานตาจวบ (371126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 12.9 กรัม) (G 79%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 ส.ค. 2560 - 08:16 น.] #60111 (20/25)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600817-002 ED141072971TH เอ็มซีเค (370213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600817-003 ET234590077TH ขุนพลโต (370216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600817-004 ED135961845TH นูจันทบุรี (370218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600817-006 ET507149040TH VUDDY54 (370224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600817-008 ET537923188TH แม็คหลักสี่ (370227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ600817-010 ET503361072TH meiyou (370233) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ600817-011 ED110523340TH กล่องแก้ว (370214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600817-012 ET456229890TH skyman (370217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600817-013 ET213877049TH fifa3623 (370220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600817-016 ET373245886TH bastketboy (370226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600817-017 ED142222920TH พรหลวงปู่ (370231) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ600817-018 ET504991667TH tammanoon (370236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600817-019 ER533779242TH o-larn (370238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
14 # 1อจ600817-020 ED127925104TH Manopd (370244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600817-021 ER348880050TH aoaka (370237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600817-022 ED125492272TH แค่นี้ก็พอ (370240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600817-001 ประศาสน์ (370212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ600817-002 Kasanowa (370215) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600817-003 ลอยพยาครุฑ (370219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600817-004 pramoht (370222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600817-005 ลุงเปี๊ยก (370225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600817-006 นกทุ่งสง (370228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600817-007 phanatphong (370229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ600817-008 Lonely (370232) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600817-011 gun87 (370329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600817-013 wasanaaugust (370331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ600817-015 wasanaaugust (370333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600817-016 seelek111 (370334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600817-133 EQ579790235TH savebank163 + RAK_PT (370754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ600821-001 Kasanowa + หมูเขี้ยวตัน (370729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
3 # 3อจ600821-002 พ่อฟอร์ม + คนพหล (370734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ600821-003 arbell + pichet (370737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ600821-004 jinnythegang + boonyarujana (370742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
6 # 3อจ600821-005 moonvintage + guntinan (370749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
7 # 3อจ600821-006 AChen + merich (370753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ พิมพ์กลาง เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) ***
8 # 3อจ600821-006 AChen + merich (370753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) ***
9 # 3อจ600821-006 AChen + merich (370753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) ***
10 # 3อจ600821-007 sam8793 + ต้อร่มโพธิ์ (370759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ600821-008 iarun46 + วุฒิรามอินทรา (370763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (550511-156) ***
12 # 3อจ600821-009 wanglang + pornnakornsi (370765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 90%)***
13 # 3อจ600821-011 tee2513 + นัทขอนแก่น (370712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
14 # 3อจ600821-012 สุวรรณกูฎ + kikapuu (370716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600821-014 sugar + apiwatcivil (370725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
16 # 3อจ600821-015 Berm_07 + apiwatcivil (370730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (600609-107)***

17 # 3อจ600821-016 ลูกลุงรูญ + shookiat (370735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ600821-017 คนกรุงศรี + naruechon (370739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
19 # 3อจ600821-018 magician + naruechon (370746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดจุฬามณี) ***
20 # 3อจ600821-019 ภาคภูมิ + บีเวียงพิงค์ (370752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (580514-206)(G 87%)***
21 # 3อจ600821-020 Mai2008 + topkoo (370757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ600821-021 มันตู + ชัย_เสื้อกั๊ก (370740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 8765)***
23 # 3อจ600821-022 tantin + khaiegg (370745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสุขในหัวใจ 2 เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18) (น้ำหนักทองรวม 24.9 กรัม)***
24 # 3อจ600821-023 หลวงสิน + พุทธคุณ05 (370750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (600728-208)(G 81%) ***
25 # 3อจ600821-101 ED147211787TH Tazmania + nuy_two (370688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ600821-102 ET333672197TH Wanlop + แว่นพระประแดง (370696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว) ***
27 # 3อจ600821-103 EX238488172TH taranan + SMALLHILL (370702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
28 # 3อจ600821-104 ER304353783TH ณัฐปรัชญ์ + สิงห์เมืองคาน (370705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง) ***
29 # 3อจ600821-105 ED143131482TH Yosdanai + samunella (370710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ ปี 2527 จ.ระยอง (หลังลูกอม) ***
30 # 3อจ600821-106 ET640405645TH boonjuan + Siwakarn (370714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 60%)***
31 # 3อจ600821-108 ET531381492TH ชิโมนา + t_local (370722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600821-109 ER819349700TH ปิ่นเพชร + chen_2222 (370726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
33 # 3อจ600821-110 ET149928354TH Thanayut-law + ชอบจัง (370731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
34 # 3อจ600821-112 EP755118269TH tgiporp + storm17 (370692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ600821-114 ER507754335TH kittisak_10 + pound2007 (370699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
36 # 3อจ600821-115 ET318515605TH Poonsin + Dpaknampho (370703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ600821-116 ET388835907TH vin99 + แป้ง67 (370704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
38 # 3อจ600821-117 ER230458651TH kittisak_10 + Buncha (370709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ600821-118 ET561848213TH เก้ากนก + dungdung (370781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
40 # 3อจ600821-119 ET607807742TH เมืองช้าง + มงคลทิพย์ (370713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
41 # 3อจ600821-120 ET244328974TH บ้านเลน + nakashima (370721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
42 # 3อจ600821-121 BANA000344359 ลูกมหาเทพ + NaSaRt (370769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม (G 64%)***
43 # 3อจ600821-122 ET283138495TH pairoat + HopeMan (370770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (581204-102) ***
44 # 3อจ600821-123 ET287518817TH chotikanta + a_Bangkruai (370771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม รุ่นแรก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ600821-124 ET522036235TH Phong5555 + unjaroen (370772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ600821-125 ED068670012TH AnanHH + phichet (370775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 126) ***
47 # 3อจ600821-126 ET344069305TH newwave9 + Poeng (370776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
48 # 3อจ600821-127 ET491048032TH rachean + อาร์มรถไฟ (370779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ600821-128 EQ299374015TH pockypockdeng + (370777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยเมืองกาญฯ
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสองหน้า เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 486)***
50 # 3อจ600821-129 EX223684405TH kittisak_10 + patsin (370780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.ลพบุรี ***
51 # 3อจ600821-130 EL522815451TH. ม่อนดอยน้อย + ฟลุ๊ค (370778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์อุ่น วัดป่าแดง รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
52 # 3อจ600821-133 ET138801281TH Poo1980 + ไร้นาม99 (370748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่งซุ้มปราสาท เนื้อดิน ***

53 # 3อจ600821-134 EP471595079TH wwwoot + m-cot (370751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(590729-041) ***
54 # 3อจ600821-135 ET417271330TH gek1414 + ต้นพระ35 (370774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 91%)***
55 # 3อจ600821-136 ED135386772TH น้ำส้ม + taccord (370756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600512-024) (G 72%)***
56 # 3อจ600821-137 ET454314207TH jazzimo + วัฒน์พระเครื่อง (370762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
57 # 3อจ600821-138 ET128195622TH pakee + manliar (370764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2907/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
58 # 3อจ600821-139 EX248057659TH พิชชากร + เปาโลพระเครื่อง (370767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สุจิตโต พิมพ์พุทธกวัก (G 63%) ***
59 # 3อจ600821-141 ET209215358TH limmy + ตุลา26 (370728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
60 # 3อจ600821-142 ED145627760TH taranan + peerapath (370732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600821-143 EP720760340TH teerawit + โชคอนันต์ (370736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ600821-145 ER831283428TH taccord + Ronado (370744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ600821-148 ET527674075TH สิงค์ใต้สายดำ + naran (370755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ600821-149 ED146104985TH AoomsiN + อาราธนา (370758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (600628-055)(G 66%)***
65 # 3อจ600821-150 ED00381746TH daew1970 + Chaisit (370761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดการลงรักลักษณะนี้
*** ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลาน จ.สมุทรสงคราม ***
66 # 3อจ600821-151 ET510703458TH bunpotth + ชนบทไทย (370693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ ปี 2526 จ.พิจิตร ***
67 # 3อจ600821-152 BBUA000604504 PALM100 + เอก..บางบัวทอง (370698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
68 # 3อจ600821-153 EY906375831TH tonychan + kandapmy (370701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ600821-154 ED143747022TH Wanlop + โพธิ์เงินล้าน (370707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4210) ***
70 # 3อจ600821-155 ED143747022TH Wanlop + โพธิ์เงินล้าน (370711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1456) ***

71 # 3อจ600821-157 ET507515786TH หลวงสิน + wan-pra (370718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์หลังยันต์สวน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3475) ***
72 # 3อจ600821-160 ET535048210TH apiwatcivil + dupy1980 (370733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ600821-161 ED135451357TH boonjuan + pom1106 (370689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 69%)***
74 # 3อจ600821-163 ET574103227TH Hook2 + Reindeer_kwang (370695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) ***
75 # 3อจ600821-164 ET318536747TH jdbig + ทัดเทียม (370700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (G 79%)***
76 # 3อจ600821-165 ED142470192TH inthree + ekchat (370784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (570611-283)(G 63%)***
77 # 3อจ600821-166 ET426777190TH ตุ้ยสวนอ้อย + teranit (370708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ600821-167 ET403592475TH ฟ้ากว้าง + maii_amulet (370783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600807-041)(G 65%) ***
79 # 3อจ600821-168 ET116976958TH lingling + Riddick (370715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปรกโพธิ์เชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย ***
80 # 3อจ600821-169 EQ796962885TH kittisak_10 + otsuka (370719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
81 # 3อจ600821-171 EP8872300852TH เด่นเจริญตลับพระ + noppol (370684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพใช้) ***
82 # 3อจ600821-172 EP887200852TH ducheyboy + noppol (370687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อท่องเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ600821-173 EP887200852TH suchartlim + noppol (370690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ600821-174 EP88720085TH suchartlim + noppol (370694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ600821-176 ET411771519TH แฮปรามคำแหง + zong2521 (370697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 72%)***
86 # 3อจ600821-177 ET522051762TH phanatphong + piboon (370706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 ส.ค. 2560 - 08:07 น.] #60106 (19/25)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600809-018 ED124124325TH ถุงนิล45 (369624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ600809-025 ER757093525TH bluezone69 (369575) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
3 # 1อจ600809-030 EX223157395TH nirawadee (370197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600810-009 ET076236899TH noiak (370198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600810-013 ET281322247TH Kwanchai99 (370201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600810-019 ER971905675TH เสือสมิง (369747) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ600814-005 ET411224416TH eyecom (370203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ600815-008 ET386874390TH หนุ่มธนบุรี (370037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600815-012 ET489157590TH HatPra (370039) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ600815-016 ET012230496TH chumponjua (370041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600815-018 ET535020962TH autpichut (370044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ600815-019 ET280814660TH รักษ์นครหลวง (370081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600816-001 ET293860359TH ยักษ์เขียว (370160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ600816-002 ED133695334TH bluezone69 (370161) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ600816-004 ED112560549TH ผมนะเด็กเทพ (370174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600816-005 ET055184480TH จ่าจอก (370177) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600810-001 OMBUN (369698) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600810-006 suthee99 (369717) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ600810-012 archa8 (369740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600811-008 intara99 (369779) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ600814-007 สเก็ต (370191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600815-013 chaibangseemeang (370027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600815-014 welegal (370031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ600815-015 โจวงศ์สว่าง (370038) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ600816-001 พิชย์ภัสสร (370141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ600816-003 pipat_ch (370143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600816-004 pipat_ch (370146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600816-005 kamonsap (370148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ600816-007 twongt (370155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ600816-009 kongsak (370167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600816-010 มองดู (370169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ600816-011 jicko (370173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600816-012 เน้นพระสวย (370175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600816-014 nengdkny (370180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ600816-015 Pongkorn332 (370181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ600816-018 ruchirek (370187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600816-019 rattapolyo (370190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600814-102 ET360823064TH เน้นพระสวย + เปาโลพระเครื่อง (369909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ600814-161 ET508501664TH sombud + Reindeer_kwang (369982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพหรม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวา) ***
3 # 3อจ600816-007 jarunphant + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (370166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ600816-106 ET250260370TH kimnana8989 + น้องอ๋อม (370186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ600817-117 ET384308321TH sarayut1986 + (370253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทัชสะพานใหญ่
*** พระลีลาหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา ***
6 # 3อจ600817-150 ER647197267TH เหวัชระ + หมูแม่ลา (370297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า พิมพ์เล็บมือ เนื้อผงว่าน จ.สงขลา ***
7 # 3อจ600818-176 EX248409639TH JASMIN + birdbin (370492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
8 # 3อจ600819-001 ชัยบางแค + หนามเตย (370515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท (600805-014) ***
9 # 3อจ600819-002 kittisak_10 + Pao-Kung (370522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
10 # 3อจ600819-003 Bird2 + มหาเศรษ (370527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
11 # 3อจ600819-004 DU-DOO + อ้ายคำปันเกย (370530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้แก่นตาล จ.ระยอง ***
12 # 3อจ600819-005 tonmek + golfj (370534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 ***
13 # 3อจ600819-006 เมืองช้าง + lungpai (370537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง ***
14 # 3อจ600819-007 KITTICIVIC + โอ๋หัดส่อง (370541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธปริตร หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.สุรินทร์ ***
15 # 3อจ600819-008 prasertkorn + พ่อน้องจอม (370649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (550119-295) (G 86%)***
16 # 3อจ600819-009 kittisak_10 + thanakorn555 (370550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนเซียนแปะโรงสี ศาลเจ้า เนื้อนวโลหะ จ.ปทุมธานี ***

17 # 3อจ600819-010 Mai2008 + Veenniyakul (370553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)***
18 # 3อจ600819-012 noom-iceman + chubby (370511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
19 # 3อจ600819-101 ET248057733TH wanitcha + แจ็คเชียงดาว007 (370517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ600819-102 ED145208079TH เมืองช้าง + ยอดอ่างทอง (370520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ600819-103 EP780567349TH thanet + BasThaingam (370648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ600819-104 ET411229991TH Songpol_cg + amarin99 (370524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (570326-062) (G 83%)***
23 # 3อจ600819-105 ET608537936TH ขุนแผน50 + ROYPUTH (370533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ600819-106 ER738640118TH เปิดกรุ + PornchaiPK (370538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ600819-107 ER853021083TH naresh + ปืนปราจีน (370542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 4 พิมพ์กลากสามหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ ***
26 # 3อจ600819-108 ET416794701TH olympia + ต้นพระ35 (370546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600819-109 ER959273940TH แม้วจอมเทียน + yosntt (370549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นโชติบารมี พิมพ์นิยม เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.พิจิตร (หมายเลข 578/น้ำหนักทอง 30.1 กรัม) ***
28 # 3อจ600819-110 ER967024706TH ท่านอ๋อง + thanaanan (370552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ ปี 2515 ***
29 # 3อจ600819-112 ET235126775TH nopakk + เงินช่างทอง (370564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่านเจ้าพ่อจุ้ย วัดสามปลื้ม พิมพ์รัศมีเล็บมือ เนื้อผง ปี 2475 ***
30 # 3อจ600819-113 ED084877599TH ก_กนก10 + sanopporn (370566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่องิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
31 # 3อจ600819-115 ED145213581TH Kungfujay + โครตเฮง (370571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
32 # 3อจ600819-116 ED143253194TH ARNON + suthee99 (370574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง กรุทุ่งยั้ง เนื้อชินเงิน จ.อุตรดิตถ์ (590623-048) ***
33 # 3อจ600819-117 ED063097558TH poodumken + armarging (370577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 79%)***
34 # 3อจ600819-118 ET505339240TH ผู้นำพล + KENJANG (370584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***

35 # 3อจ600819-119 ET449722852TH Joeymorn + router (370587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 916)(600727-146) ***
36 # 3อจ600819-120 ER827658186TH poo2515 + ชัชสองสี่หนึ่ง (370590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2482 จ.นครสวรรค์ ***
37 # 3อจ600819-122 ET510149861TH BeMine + วัฒน์ทางหลวง (370512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ600819-124 ER507752581TH toyotachi + pound2007 (370513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ600819-126 ET415472634TH พิชชากร + นึกอ่อนนุช (370518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2509 จ.สมุทรสาคร ***
40 # 3อจ600819-127 ET173841517TH tgiporp + tagsmtd (370521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ600819-128 ED134221794TH เหรียญ + ittipon_a1 (370525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
42 # 3อจ600819-129 ET333594044TH อั่งเปา28 + สนบางกรวย (370529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ600819-130 ET507318450TH puriwaj + Zinemala (370532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 501) ***
44 # 3อจ600819-131 ET415472648TH chuchart-k + นึกอ่อนนุช (370536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ600819-132 ER883832607TH taranan + เจนเมืองฉะ (370540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ600819-133 ET392375067TH เสธไอซ์ + worapong (370543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
47 # 3อจ600819-134 ET552931031TH bansa + หนานเอ (370545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
48 # 3อจ600819-135 ET025782612TH manonsri + เฮียหมู (370548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(560204-155) ***
49 # 3อจ600819-136 ED146102998TH chane31 + อาราธนา (370551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(600531-158) (G 67%)***
50 # 3อจ600819-137 ET282010974TH kittisak_10 + korawich (370555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาดชำรุดเหลือ 2.5 นิ้ว) (600515-058)***
51 # 3อจ600819-139 ED139257084TH Mai2008 + นพพล1 (370559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู) ***
52 # 3อจ600819-140 ED146041211TH เจ้าลอย + ทวีศักดิ์ (370563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ600819-141 ED143253203TH thonglor + suthee99 (370600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเขี้ยวงู เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (590716-164) ***
54 # 3อจ600819-142 ER119141515TH sompong1691 + (370604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ600819-142 ER119141515TH sompong1691 + (370604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ600819-142 ER119141515TH sompong1691 + (370604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ600819-142 ER119141515TH sompong1691 + (370604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ600819-142 ER119141515TH sompong1691 + (370604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ600819-143 ET576343741TH นิรุทธ์พระใหญ่ + pimthong (370606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดคลองทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.จันทบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (590824-047)***
60 # 3อจ600819-144 ET505456158TH นุหนองคาย + ทิดอ๊อฟ (370608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
61 # 3อจ600819-145 ER119141524TH sompong1691 + (370611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ600819-145 ER119141524TH sompong1691 + (370611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ600819-145 ER119141524TH sompong1691 + (370611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ600819-145 ER119141524TH sompong1691 + (370611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ600819-145 ER119141524TH sompong1691 + (370611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
sompong963
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ600819-146 ED126625182TH แมนปากท่อ + บางแก้ว1976 (370614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ) ***
67 # 3อจ600819-147 ED112565585TH taccord + เทพนิมนต์ (370617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด) ***
68 # 3อจ600819-148 ET280881046TH สิงค์ใต้สายดำ + papa12 (370620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (600629-239) ***
69 # 3อจ600819-149 ER883832575TH pcha18 + เจนเมืองฉะ (370623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ฉะเชิงเทรา ***
70 # 3อจ600819-150 ET470719041TH panu2555 + tananop (370625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ600819-151 ET470719041TH chuchart-k + tananop (370595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ600819-152 ED147410261TH Kasanowa + RAY_BBT (370599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร ***
73 # 3อจ600819-153 ER125561358TH taccord + หวังมีเฮ (370601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 60%)***
74 # 3อจ600819-154 ET572548197TH KoTar + แก้วหลังวิก (370605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 460) (G 75%)***
75 # 3อจ600819-155 ET450811461TH coldsteel + นิรันทร (370650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560304-080) (G 80%)***
76 # 3อจ600819-156 ET511054754TH rattapolyo + มงคลทิพย์ (370609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
77 # 3อจ600819-157 ET511054754TH reset-usb + มงคลทิพย์ (370612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ600819-159 ER853020278TH thana_gt + boytiew (370619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ600819-160 ER853020278TH thana_gt + boytiew (370622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปหเมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
80 # 3อจ600819-161 ET536184857TH yorch + กรเมืองกาญจ์ (370568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
81 # 3อจ600819-163 ER744225616TH viwat9 + aek1979 (370579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (G 71%) ***
82 # 3อจ600819-164 ET452031145TH กิมย้ง + เจริญทานะขันธ์ (370580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600819-165 ET403585188TH prons + chokchai (370583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 31) ***
84 # 3อจ600819-167 ER126712385TH AtipatU + tanatad (370646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาทุ่งเศรษฐี เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
85 # 3อจ600819-168 RX123772178TH ฮิมวัชรพล + เสือหรรษา (370588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4137/สภาพล้างผิว) ***
86 # 3อจ600819-169 ET481426295TH kosonsiriwat + เอฟฟี้ (370592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) เนื้อเงิน ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ600819-170 ET591765716TH taranan + akara (370596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
88 # 3อจ600819-171 ER119141538TH sompong1691 + (370554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sompong963
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นพิเศษ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***

89 # 3อจ600819-172 ET416751175TH newning + ต้นพระ35 (370556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ600819-173 ET276648895TH ไพรัช6657 + (370562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
September2017
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
91 # 3อจ600819-174 ET051427481TH เทพพิทักษ์ + สมบัติ (370567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 111) ***
92 # 3อจ600819-175 ET392840381TH sathaporn + wongdown (370570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 76%)***
93 # 3อจ600819-176 ED135948800TH taccord + หนุมานเชิญธง (370573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
94 # 3อจ600819-177 ER831283493TH กิ่วกระ + Ronado (370576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพปิดทองใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
95 # 3อจ600819-180 ET118304447TH pawit_wattana + คนกรุงศรี (370585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ600819-181 ET509615552TH manmanhot + Pfumfeay (370591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600802-114) (G 65%)***
97 # 3อจ600819-182 ET509615552TH นุหนองคาย + Pfumfeay (370593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
98 # 3อจ600819-183 ET238620335TH Bobbie + taiy_k (370597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
99 # 3อจ600819-184 EX250629837TH taccord + BossCM2525 (370602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590923-058)(G 59%) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 23 ส.ค. 2560 - 08:02 น.] #60102 (18/25)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600821-156 ED133899743TH luechai + berry (370773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนัก 6.1 กรัม) (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 22 ส.ค. 2560 - 08:02 น.] #60095 (17/25)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600804-025 ET506598767TH Reindeer_kwang (369010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600809-034 ET275282623TH เหยินน้อยโคราช (369569) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ600811-020 ED130317293TH ชวนชื่น (369780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ600815-020 ED144621774TH tongjoy (370086) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600808-016 AEEEK (369433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600810-016 ครุฑากาศ (369739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600814-009 jedsada (369897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600814-150 ED077268442TH เชษฐประตูผี + (370019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประแดง26
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง) ***
2 # 3อจ600815-116 EP811565977TH ศิษย์หลวงปู่ + met26 (370440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ600815-124 ER400201272TH ศิษย์หลวงปู่ + TingIOI (370501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ชัยนาท ***
4 # 3อจ600817-106 ER978556294TH pichaigw + Nonwarit (370302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521จ.สุรินทร์ ***
5 # 3อจ600818-001 t-nonm + MoTeSaK (370382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600520-028)(G 64%)***
6 # 3อจ600818-002 taranan + puriwaj (370500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
7 # 3อจ600818-003 พระลพ + Inthachot (370388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
8 # 3อจ600818-004 ยายชา20 + Inthachot (370391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
9 # 3อจ600818-005 Chairut + JASMIN (370394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
10 # 3อจ600818-006 Jackbangkaew + (370398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Boromwats
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย) (591001-004)***
11 # 3อจ600818-007 พูนพิพัฒน์2518 + premwat (370400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบขวา) (550112-173)(G 61%)***
12 # 3อจ600818-008 เศกสรรค์2511 + หนุ่มยางชุม (370403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
13 # 3อจ600818-009 ถุงข้าว + เชตเตอร์ (370405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.4 กรัม) ***
14 # 3อจ600818-009 ถุงข้าว + เชตเตอร์ (370405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600818-009 ถุงข้าว + เชตเตอร์ (370405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600818-010 korn88 + donkingddd (370408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย) (G 69%)***

17 # 3อจ600818-011 pburapa + donkingddd (370415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
18 # 3อจ600818-012 taranan + pui1228 (370417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
19 # 3อจ600818-015 tharuanoi1970 + (370429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chatchai2522
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 82%)***
20 # 3อจ600818-016 TOM11 + ไก่หางพวง (370433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1792) (550127-137)(G 69%)***
21 # 3อจ600818-101 ED140412869TH เต็มสุข + Atichard25 (370458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ600818-102 ED140524542TH ปริยา + anantchai (370491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) ***
23 # 3อจ600818-103 ET169579468TH Exdesign + เหรียญหลวงพ่อคูณ (370461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ ***
24 # 3อจ600818-104 EP614786288TH Tatchakorn + pornnakornsi (370483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
25 # 3อจ600818-105 ED129599115TH วุฒิรามอินทรา + yutthanaP (370466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ600818-106 ED141745341TH Nontachai + apirakoho2522 (370490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สมเด็จจิตรลดา เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600818-107 ET445827185TH Skyblue + Park818 (370502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ600818-108 ED139455840TH isawa108 + onntiwang (370469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่) ***
29 # 3อจ600818-109 ET511051608TH tomtam2516 + มงคลทิพย์ (370473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600818-110 ET236918360TH gun_sapan + สุนทรฤทธิ์ (370476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ600818-111 ET590571016TH pop_vat + จ่าสอง (370498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
32 # 3อจ600818-112 ED116086041TH pockypockdeng + SHREK (370430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 836) (600218-203)(G 67%)***
33 # 3อจ600818-113 ED127973365TH sawbike + raimon (370436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ600818-114 ED127973365TH chuchart-k + raimon (370441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ600818-114 ED127973365TH chuchart-k + raimon (370441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ600818-115 EX117365042TH swsss + somchai_lawit (370446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600513-067) (G 68%)***
37 # 3อจ600818-116 EX117365042TH tunice + somchai_lawit (370449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (591103-059)(G 77%)***
38 # 3อจ600818-117 ED135768992TH sbpolice + TONG_NK (370453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นสร้อยข้อมือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เฮงเฮง รวยรวย เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 80/น้ำหนักทอง 15 กรัม) ***
39 # 3อจ600818-118 ED143223816TH พงษ์ท่าม่วง + suthee99 (370454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (580925-092) ***
40 # 3อจ600818-119 ED135896784TH leeladin + tumrm9 (370456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
41 # 3อจ600818-120 ER884219554TH yosapon + สัสดี57 (370444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
42 # 3อจ600818-122 ET309310325TH เมืองช้าง + ล้านนาไทย99 (370504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อม) ***
43 # 3อจ600818-123 EX194733243TH เอสออโต้ + kampanat (370392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน พิมพ์เล็ก เนื้อชินสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
44 # 3อจ600818-124 EX194733243TH Sakorn_rak + kampanat (370404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาพิชัย วัดคลองตะเคียน พิมพ์ 2 หน้า เนื้อผง ***
45 # 3อจ600818-125 ER884219545TH เทพพิทักษ์ + สัสดี57 (370406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3385) ***
46 # 3อจ600818-126 ED141081474TH มันตู + iphone99 (370410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 8224)***
47 # 3อจ600818-127 ED082428632TH กิมเล้ง + sedtha (370413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1443) ***
48 # 3อจ600818-128 ER853959224TH kasin + ศรีเมืองระยอง (370418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังจาร เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 191) (G 86%)***
49 # 3อจ600818-130 ET400734325TH tunice + พสุธาอันดามัน (370424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
50 # 3อจ600818-131 ER967203755TH pom53 + nologo1234 (370381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 907) ***
51 # 3อจ600818-132 EX248554401TH kittisak_10 + boonjuan (370385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (550517-189)(G 72%)***
52 # 3อจ600818-133 ET404967872TH kabodkeng + ชานนทร์ (370390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋วหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (G 85%)***

53 # 3อจ600818-134 ET404967872TH AnanHH + ชานนทร์ (370395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก(สร้างบารมี) เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 1539) ***
54 # 3อจ600818-135 ET125579314TH petchers + theeraphon19 (370397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดหนองอีดุกสร้าง) ***
55 # 3อจ600818-136 ET506158411TH เทพพิทักษ์ + หนุ่ยแสตมป์ (370506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ600818-137 ER446883762TH tonyhunter + Chairut (370401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
57 # 3อจ600818-138 ET548719744TH nopakk + AONGKALOY20 (370409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เม็ดประคำ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ600818-139 EX204691678TH Free70 + lulytoon (370412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (600706-173) (G 77%)***
59 # 3อจ600818-140 EX204691678TH t-nonm + lulytoon (370416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (580604-011)(G 67%)***
60 # 3อจ600818-141 EX204691678TH t-nonm + lulytoon (370375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (581113-072)(G 78%)***
61 # 3อจ600818-143 ET227191865TH yyoyo + แบงเด็กบ้านนอก (370380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ600818-144 ET536627816TH presun + กรเมืองกาญจ์ (370384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ600818-145 ET536627816TH apexshop + กรเมืองกาญจ์ (370387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ600818-146 ET536627816TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (370389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ600818-147 ET220833556TH amnat_99 + ชฎาภรณ์ (370393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
66 # 3อจ600818-148 ET507149359TH apiwat_66 + Botong19 (370396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
67 # 3อจ600818-149 ET572805182TH พรมยาพระเครื่อง + คิดบวก (370399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)***
68 # 3อจ600818-150 ET510713588TH suraj + คุณใบเงิน (370402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ600818-151 ET507719696TH เทียนกำแพง + เขยมาบตาพุด (370423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 342) ***
70 # 3อจ600818-153 ET441868865TH นครทัย + ruenthong (370428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***

71 # 3อจ600818-154 ED136767256TH เอตะทัคคะ + ชุมแพ58 (370432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 67%)***
72 # 3อจ600818-155 ET507149362TH นครทัย + Botong19 (370435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พิษณุโลก (มีโค้ด) ***
73 # 3อจ600818-156 ET510673433TH เซียนน้อยหนึ่ง + ton68 (370439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590713-140) ***
74 # 3อจ600818-157 ET510673433TH กิมเล้ง + ton68 (370443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (550706-101)***
75 # 3อจ600818-158 ET534997632TH kosonsiriwat + jim_bangma (370448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3567) ***
76 # 3อจ600818-160 ED139272824TH frist + จุ๊สุราษฎร์ (370451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ600818-161 EN719526968TH rachain + smasterz (370460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3122) ***
78 # 3อจ600818-163 ED127957359TH taccord + TON99 (370465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ600818-164 ET026878334TH opajo + Aroon23 (370468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
80 # 3อจ600818-165 ET484476248TH เมืองช้าง + arun1956 (370509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ600818-167 ET172944665TH phairoj1186 + kanlaya48 (370470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน เนื้อทองแดง (โค้ดดอกไม้) ***
82 # 3อจ600818-168 ET172944665TH moo_teerapong + kanlaya48 (370474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ600818-169 ED145602255TH Mhitt + peerapath (370478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
84 # 3อจ600818-170 ED145602255TH voravitt + peerapath (370480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ600818-171 ED122333997TH zidane + เด็กแคมฟร็อก (370482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
86 # 3อจ600818-172 ED116087271TH tongoza + ปืนปราจีน (370484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ600818-173 ET503361571TH Park--PrapradanG + พิชชากร (370487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
88 # 3อจ600818-174 ET281308611TH zafari + Thanapong36 (370488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์เกศยาว เนื้อผง จ.ชัยนาท ***

89 # 3อจ600818-175 ET195328750TH สิงขร + mchutith (370489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
90 # 3อจ600818-177 ET312404399TH หนุ่มสุพรรณ + มะโหน่ง (370493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
91 # 3อจ600818-178 ED140718778TH rachean + โก๋บางบัวทอง (370495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เปีย วัดค้างคาว เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
92 # 3อจ600818-180 ET572546718TH แหลมสิงห์55 + onnine23 (370497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 505) ***
93 # 3อจ600818-181 ET469332595TH มงคลถาวร + ผงคลุกรัก (370407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ600818-182 ET469332595TH mu101 + ผงคลุกรัก (370411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่) (G 66%)***
95 # 3อจ600818-183 ET469332595TH tomyum + ผงคลุกรัก (370414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี ***
96 # 3อจ600818-184 ER584252035TH apiwat_66 + ขนมกรุบ (370419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ600818-185 ER829108155TH Exdesign + วีระบางลาย (370420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
98 # 3อจ600818-186 ET322375604TH t-nonm + sanoh1234 (370425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ600818-187 ET536164747TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (370427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ600818-188 ET574049509TH sapansoong + ossyman (370431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต ๘๘ เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 708) ***
101 # 3อจ600818-189 ET534779059TH nopakk + toneparsak (370434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
102 # 3อจ600818-191 ET355530981TH chuchart-k + thongma (370442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ600818-192 ER929622111TH limmy + บิ๊กนคร (370445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
104 # 3อจ600818-193 ED139349466TH จอมทอง33 + tjlifelive (370447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ600818-194 ET388830119TH kittisak_10 + peudminburi (370450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ600818-196 ER883806519TH taccord + kraiwut2012 (370455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***

107 # 3อจ600818-197 ET398743096TH แม้วจอมเทียน + แบงค์7วัด (370457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นปฏิสังขรณ์อุโบสถ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) ***
108 # 3อจ600818-198 ED132667941TH มงคลถาวร + ภิรัต (370459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์นางกวัก ***
109 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocket + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระปางไสยาสน์ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
110 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
111 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
112 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
114 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
115 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
116 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
117 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
118 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
119 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
120 # 3อจ600818-199 ET474273634TH skyrocker + Ple-folk8587 (370486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
121 # 3อจ600819-114 EQ747598095TH newning + max2521 (370569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) (G 85%)***
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 21 ส.ค. 2560 - 08:03 น.] #60084 (16/25)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600809-003 ET396838264TH ตุ้ยแปลงยาว (369534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ600809-005 ET411159496TH โกวบ้อ (369540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600809-009 ET083339845TH jaruth (369552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ600810-008 ED136117485TH ดิจิม่อน (369730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600810-017 ET232372499TH supphakrit (369744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ600814-001 ET510663025TH joomch (369879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600814-002 ER377683485TH แม็คหลักสี่ (369882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ600814-003 ET497970315TH KONDEE446 (369885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600814-004 ET352043870TH naenaldo (369887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600814-006 ET418047888TH tumtam (369890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600814-007 ED141021728TH ATTORN43 (369896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600814-008 ET282709810TH chsearn (369900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ600814-009 ET275286007TH เหยินน้อยโคราช (369902) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ600814-010 ET053331485TH จุดติ (369903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600814-011 ER921170407TH Gupruek (369898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ600814-013 ER584453837TH Kongsason (369901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600814-014 ED136329895TH goldcats02 (369905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600814-015 ET481347615TH maii_amulet (369932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600814-016 ET140322426TH คุณศิระ (370011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ600814-017 ET396726532TH ปืนใหญ่ (369937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ600814-018 ET370843253TH burabha (369904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ600814-019 ET366451318TH prasertpp (369944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ600814-020 ED121993327TH taranan (369948) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600815-001 ER757109517TH Tanadol1969 (370022) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ600815-002 ED000374498TH เงาะถอดรูป (370025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ600815-003 ET428846366TH pradrem (370029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600815-004 ET138500065TH หนุ่ยปากช่อง (370035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ600815-005 ET483849592TH natureSK (370036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ600815-006 ET534990095TH autpichut (370028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ600815-007 ET455869361TH sameaw (370032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ600815-009 ET590565585TH จ่าสอง (370040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ600815-010 EL522810159TH kitisak-sak (370131) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ600815-011 ER826848952TH akehup (370034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ600815-013 ET576289467TH คุณศิระ (370071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ600815-014 ET643935355TH maii_amulet (370048) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ600815-015 ER826847841TH น้องแผ่นดิน (370075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ600815-017 ET522018205TH koekoe (370133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600808-001 บูมเมืองกาญจน์ (369437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600808-005 nunthawat (369451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600808-009 REGCOS (369469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ600809-001 ณัชกิจ (369578) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600809-018 เน้นพระสวย (369609) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600810-013 archa8 (369742) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ600811-002 Buncha (369761) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ600811-005 โยสามพราน (369772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600811-006 nuttakrit (369774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600814-001 Vuttichai (369876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ600814-002 TONKZAA (369878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600814-003 หนูมิเตอร์ (369881) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ600814-004 เทพดำเนิน (369886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ600814-005 Pao-Kung (369889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600814-006 korrapat905 (369891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ600814-008 ติณณ์ณชัย (369893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600814-010 pornnakornsi (369899) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ600814-011 khunoak77 (369880) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ600814-012 วันชัย2511 (370020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600814-013 บ็อบสุโขทัย (369883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ600814-014 supered (369884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600814-015 aud4445 (370012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600814-016 พุทธตรึงไตรภพ999 (370015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ600814-017 bvividchai18 (369888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ600814-018 sanpol (369892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ600814-019 ประกาศิต (369894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ600814-020 ประกาศิต (369895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ600814-021 เด็กนคร (369877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ600815-001 หนุ่มธนบุรี (370024) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ600815-002 jimmy9634 (370030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ600815-004 บูมเมืองกาญจน์ (370043) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ600815-005 Choke5383 (370049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ600815-006 mamariasa (370094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ600815-007 SmarThai1234 (370098) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

35 # 2อจ600815-008 SmarThai1234 (370106) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
36 # 2อจ600815-009 bigpon13 (370045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ600815-010 toy_clong8 (370109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ600815-011 คนเมืองปทุม (370023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ600815-012 คนเมืองปทุม (370026) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
40 # 2อจ600815-016 JASMIN (370042) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 2อจ600815-017 savebank163 (370046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ600815-019 attapon_kai (370132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ600815-020 วัฒน์นนทบุรี (370114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ600817-010 การันตีพระ (370235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600809-022 กำไลเพชร + limmy (370149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(521114-039) (G 89%)***
2 # 3อจ600811-112 ED139451882TH beerleo + But140 (369874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 84%) ***
3 # 3อจ600811-136 ET466665174TH มงคลถาวร + แซนวิช (369868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (วัดอรุณฯสร้าง) ***
4 # 3อจ600811-156 ED127097924TH calibre36 + jumrust (369875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1107) ***
5 # 3อจ600814-111 ET493172369TH kitisak-sak + beerboss (370153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ600814-118 ET244597724TH dechatorn + นันทวัน2460 (369941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600814-167 ED134282569TH เต็มสุข + ittipon_a1 (369998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
8 # 3อจ600815-001 sookrirk + anonnat (370054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ600815-135 120090728704 Mai2008 + kitti77 (370066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ600815-141 ED136349643TH wwut2 + Chiu2002 (370101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแขก วัดบางปลา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสาคร ***
11 # 3อจ600816-002 เมืองช้าง + ภาคพระเครื่อง (370158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดพระศรี เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
12 # 3อจ600816-003 chateta + wutisil (370159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 9 นิ้ว)(600804-155) ***
13 # 3อจ600816-004 มงคลถาวร + pipat_ch (370163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ600816-005 มงคลถาวร + pipat_ch (370164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600816-006 kanpirom + Jaosuanoi (370165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ600816-008 taccord + Yui_siam (370168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%)***

17 # 3อจ600816-009 peemark + metalnt (370170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (G 76%)***
18 # 3อจ600816-010 Teep2198 + nengdkny (370209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ600816-011 sompong1691 + champzaoiz (370139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
20 # 3อจ600816-011 sompong1691 + champzaoiz (370139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
21 # 3อจ600816-011 sompong1691 + champzaoiz (370139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
22 # 3อจ600816-011 sompong1691 + champzaoiz (370139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
23 # 3อจ600816-011 sompong1691 + champzaoiz (370139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
24 # 3อจ600816-012 chuchart-k + vpong (370145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
25 # 3อจ600816-101 ET394261297TH เทียนกำแพง + แก้วหลังวิก (370171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 917)(G 70%)***
26 # 3อจ600816-102 ET283130810TH pantasia + charoent (370172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(570730-171) (G 70%)***
27 # 3อจ600816-103 ED133695334TH narongnoi09 + bluezone69 (370176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่) ***
28 # 3อจ600816-104 ET457585124TH rukphon + Jaypattaya (370179) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 548)***
29 # 3อจ600816-104 ET457585124TH rukphon + Jaypattaya (370179) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 548)***
30 # 3อจ600816-104 ET457585124TH rukphon + Jaypattaya (370179) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 548)***
31 # 3อจ600816-104 ET457585124TH rukphon + Jaypattaya (370179) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 548)***
32 # 3อจ600816-105 ET544935535TH แฮปรามคำแหง + กล้วยไม้ (370184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
33 # 3อจ600816-107 ED131038560TH aek2609 + Chocalate (370189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (570110-018) ***
34 # 3อจ600816-108 ER745941484TH riki9 + Darkwalf (370193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ600816-109 ET504596556TH niruch + จิตรธรรมะ (370194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (G 79%) ***
36 # 3อจ600816-110 ET097629295TH weddy + ถัมภ์บรรฑุ (370195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (เนื้อรานหน้าและหลัง) (G 63%)***
37 # 3อจ600816-111 ED134506156TH pramual + Sivilaihan (370210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 642) ***
38 # 3อจ600816-112 ET329592285TH artitsasompra + phanom (370196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
39 # 3อจ600816-113 ED112560549TH superman_vuth + (370199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผมนะเด็กเทพ
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (G 63%)***
40 # 3อจ600816-114 ED112560549TH riki9 + ผมนะเด็กเทพ (370200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ600816-115 ER659509642TH patama02 + กิตเทวา (370202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ในหลวงทรงผนวช เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2 นิ้ว) ***
42 # 3อจ600816-116 ET005995295TH ธเนศวร + อาทิตย์๙๙ (370208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นสร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 545) ***
43 # 3อจ600816-117 ET005995295TH รักษ์นครหลวง + อาทิตย์๙๙ (370204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นห้าแชะ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ600816-118 ED139613917TH narongnoi09 + wan-pra (370205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
45 # 3อจ600816-119 ER831283309TH Pentor + Ronado (370206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะของรุ่นนี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำไยสร้าง) ***
46 # 3อจ600816-120 ET403568998TH มีเก้า888 + chokchai (370207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 548)(600717-049) ***
47 # 3อจ600816-121 ED126235023TH น้ำส้ม + montree_eit (370140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (600220-084)(G 66%)***
48 # 3อจ600816-122 ER970888035TH baskung001 + ปืนปราจีน (370144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
49 # 3อจ600816-123 ET552489866TH Poonsin + yoon9 (370147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะไม่แท้/สภาพใช้) ***
50 # 3อจ600816-124 ET552489866TH Poonsin + yoon9 (370150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ600816-125 ET5524897866TH บ๊อบบางบ่อ + yoon9 (370152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
52 # 3อจ600816-126 ED135431848TH KANJANAUDOM + (370154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ย้งศรีสะเกษ
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 76)***

53 # 3อจ600816-127 ED135431848TH KANJANAUDOM + (370156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ย้งศรีสะเกษ
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 74)***
54 # 3อจ600817-001 แอ๊ค-คลองสี่ + pramoht (370242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(551219-340)(G 87%)***
55 # 3อจ600817-002 pramual + changkung (370245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ600817-003 prabaiboon + jugree02 (370247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ600817-004 sompong1691 + mahana (370249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
58 # 3อจ600817-005 Chairut + mahana (370252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ600817-006 Ratchada65 + jod4493 (370341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม รุ่นแรก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ600817-007 มงคลถาวร + jod4493 (370342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งบัวรอบ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 ***
61 # 3อจ600817-009 ruenthong + 9panupong9 (370260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
62 # 3อจ600817-010 Thanes5169 + เด็กท่าพระ (370263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
63 # 3อจ600817-011 เมืองช้าง + เด็กท่าพระ (370265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ตรัง (สภาพใช้) ***
64 # 3อจ600817-012 taranan + TANAWAT2520 (370269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
65 # 3อจ600817-013 เด็กท่าพระ + MoTeSaK (370271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
66 # 3อจ600817-014 taccord + jessepre (370273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
67 # 3อจ600817-015 phairoj1186 + jessepre (370274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
68 # 3อจ600817-016 korn88 + พุทธคุณ05 (370277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 78%)***
69 # 3อจ600817-017 sompong1691 + ต๋องตาโต (370280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ600817-017 sompong1691 + ต๋องตาโต (370280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ600817-017 sompong1691 + ต๋องตาโต (370280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ600817-017 sompong1691 + ต๋องตาโต (370280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ600817-017 sompong1691 + ต๋องตาโต (370280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ600817-018 sompong1691 + ต๋องตาโต (370282) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ600817-018 sompong1691 + ต๋องตาโต (370282) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ600817-018 sompong1691 + ต๋องตาโต (370282) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ600817-018 sompong1691 + ต๋องตาโต (370282) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ600817-018 sompong1691 + ต๋องตาโต (370282) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นหยก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ600817-019 noppadolk + oldshop (370285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว) ***
80 # 3อจ600817-101 BANA000341380 hemman + NaSaRt (370290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพาโชค หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 64%)***
81 # 3อจ600817-102 BANA000341380 supered + NaSaRt (370292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ600817-103 ET443662988TH บ้านกล้วย + zizter (370294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง 2517 จ.ระยอง (G 64%)***
83 # 3อจ600817-104 6151700188926 ginger + t-kanchanu (370298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 10 นิ้ว) ***
84 # 3อจ600817-105 ED140430213TH UDS-35 + เชี่ยวบางนา (370300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง ***
85 # 3อจ600817-107 ER978556294TH เมืองช้าง + Nonwarit (370304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ600817-108 EY906329810TH yime2 + kandapmy (370306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ห้าชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
87 # 3อจ600817-109 ER975649289TH ตุ้ยสวนอ้อย + ottowa (370309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
88 # 3อจ600817-110 ET509894021TH boonrayong + dongkong (370311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (571120-085)(G 66%)***

89 # 3อจ600817-111 ET045462113TH poshwises + Paknam (370239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท ***
90 # 3อจ600817-112 ED140212981TH zafari + pieronut (370241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
91 # 3อจ600817-113 ET108555485TH attajpra + JUKKAPUT (370243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 79%)***
92 # 3อจ600817-114 ET505336977TH พระประแดง26 + tafu-boy (370246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
93 # 3อจ600817-115 ET097912524TH ประสิทธิ์ + wongdown (370248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรียุคต้น เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท ***
94 # 3อจ600817-116 ET556674700TH kittisak_10 + Tochiro (370251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
95 # 3อจ600817-118 EX251366831TH kittisak_10 + bancha18 (370256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ600817-119 ET417079822TH เมืองช้าง + naivana (370258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)***
97 # 3อจ600817-120 EX218921022TH วันชัย2511 + tanakrit1977 (370261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มเฉียงหลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 353) ***
98 # 3อจ600817-121 ED133875778TH เมืองช้าง + เรศเรณู (370266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ600817-122 ED133875778TH kittisak_10 + เรศเรณู (370267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ600817-123 ED112563925TH taranan + phatcharaphong (370340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)***
101 # 3อจ600817-124 ET371979561TH pom1106 + ธงชัย (370270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
102 # 3อจ600817-125 ET187431021TH benz39 + ก้อนกรวด (370275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดกุฎีทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
103 # 3อจ600817-126 ER437023663TH Themistz + tongleehae (370278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี ***
104 # 3อจ600817-127 ET333632683TH youtasit + หมูอู๊ด (370281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
105 # 3อจ600817-128 ET096790798TH yingsak + PoonAmulet (370284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์ใบพุทรา เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
106 # 3อจ600817-129 ET542425676TH vios14 + kiattisak (370288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***

107 # 3อจ600817-130 ED144617655TH newning + ขุนกิม (370291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (561025-348) ***
108 # 3อจ600817-131 ET312406386TH kang05 + jibpo6975 (370339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงคลุกรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี ***
109 # 3อจ600817-132 ET353139543TH noppthai + nitis (370296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อผง จ.นครสวรรค์ ***
110 # 3อจ600817-134 ET553027539TH chuchart-k + ชัยชาญ (370299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
111 # 3อจ600817-135 ET076614635TH methee88 + Noonart (370307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง ***
112 # 3อจ600817-136 ET379105992TH ณัฐปรัชญ์ + seranee (370321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง) (600710-157)***
113 # 3อจ600817-137 ET537923188TH กุลสณิธี + แม็คหลักสี่ (370323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นนทบุรี (น้ำหนักทอง 2 กรัม) ***
114 # 3อจ600817-138 EX218921739TH หลวงสิน + lulytoon (370325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้) ***
115 # 3อจ600817-139 ET511329215TH waves + artliver (370326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 68%)***
116 # 3อจ600817-140 ET523602815TH kritsanaphol + คงกะพันชาตรี (370327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
117 # 3อจ600817-141 ED145204182TH พูนพิพัฒน์2518 + ธีโรงกรองน้ำ (370272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3245) ***
118 # 3อจ600817-142 EQ519032485TH major + Siwakarn (370276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (G 67%)***
119 # 3อจ600817-143 ET053332203TH เมืองช้าง + จุดติ (370279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 62%)***
120 # 3อจ600817-144 ET053332203TH natthaphon59 + จุดติ (370283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 57%)***
121 # 3อจ600817-145 ED135246378TH Amuletism + pound2007 (370286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
122 # 3อจ600817-146 ET445018546TH SA_peT + เกียรคิก้อง (370287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อราน) (G 62%)***
123 # 3อจ600817-147 ET234592492TH toymlt + kritsada5484 (370289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
124 # 3อจ600817-148 ET493032755TH Macpra + manza (370293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

125 # 3อจ600817-149 ET244642560TH Amuletism + มะโหน่ง (370295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อเงิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
126 # 3อจ600817-151 ET336966080TH lektik + สยามรุ่งโรจน์ (370301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 75%)***
127 # 3อจ600817-152 EX245498878TH Choke5383 + Wanchana (370303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600807-098) ***
128 # 3อจ600817-153 ED143121145TH ตปราจีน + moo_bpk (370305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลักษณะนี้รุ่นนี้
*** ตะกรุดหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
129 # 3อจ600817-154 ET5725380267TH BigBoss007 + nailom9 (370308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600531-139) ***
130 # 3อจ600817-155 EX236059374TH riki9 + ถุงนิล45 (370310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
131 # 3อจ600817-156 ED127972149TH ตุ้ยสวนอ้อย + TON99 (370312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
132 # 3อจ600817-157 ET017016906TH kittisak_10 + ธัมปารี_16 (370337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (โค้ด อว/สภาพใช้) ***
133 # 3อจ600817-158 EP907100691TH chiradech + pound2007 (370313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
134 # 3อจ600817-159 ED14174885TH chuchart-k + Singh_Amulet (370314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
135 # 3อจ600817-160 ED134572889TH sareez + โกวบ้อ (370315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
136 # 3อจ600817-161 ET430959769TH panu_pdd + ประสิทธิ์สม (370316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
137 # 3อจ600817-162 EQ080278918TH wwwoot + งดงาม (370317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
138 # 3อจ600817-163 ET190029569TH chani + jennarong1981 (370343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สิงห์บุรี ***
139 # 3อจ600817-164 RL007586214TH ukaewsasan + nunnida (370318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
140 # 3อจ600817-165 ET230584544TH tonychan + chotikanta (370319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (G 60%)***
141 # 3อจ600817-166 ET230684544TH แม็คกระเพาะหมู + chotikanta (370320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ ***
142 # 3อจ600817-167 ED146800977TH ณัชกิจ + wootiporn (370322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

143 # 3อจ600817-168 ET454595595TH Boyice + POK2222 (370344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
144 # 3อจ600817-169 ET390704410TH เมืองช้าง + superman_vuth (370324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
145 # 3อจ600817-170 EX248554392TH เทียนกำแพง + boonjuan (370328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 207) ***
146 # 3อจ600817-171 ET353142352TH โจ้บารมี + หมูสาย2 (370338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
147 # 3อจ600817-172 ED127940000TH t-nonm + raimon (370250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรสัตตมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 276) ***
148 # 3อจ600817-173 ER009441570TH ตาแจ๋ว + tongleehae (370255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้สึก) ***
149 # 3อจ600817-174 ET083914573TH ben0429 + Nopthebarber (370257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
150 # 3อจ600817-175 EQ395816979TH noppadolk + bankthekop (370259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
151 # 3อจ600817-176 EQ395816979TH AnanHH + bankthekop (370262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 366/สภาพลงยาใหม่)***
152 # 3อจ600817-177 EQ395816979TH มหัศจรรย์พระ + bankthekop (370264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์มีแก้มขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
153 # 3อจ600817-178 ED121877771TH Ittichai + niva_ball (370268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2138)***
154 # 3อจ600818-014 ต่อ_ถนนตก + paisan2508 (370421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 11.0 กรัม) (G 80%)***
155 # 3อจ600818-162 ET092372270TH ถุงข้าว + Jaypattaya (370462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.0 กรัม) (G 86%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 19 ส.ค. 2560 - 08:02 น.] #60075 (15/25)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600729-003 ET507695195TH surachai5628 (368456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600801-006 ED125822800TH อาเค่น (368692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ600803-023 ER946663500TH toonmineza (369299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600804-006 ET239254681TH Judy58 (369000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ600804-011 ET272986687TH mill2543 (368994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600804-018 ET048949806TH ธัญเทพ (369783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600807-017 ED116069715TH Darkaun (369307) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600808-002 EQ190647822TH Sampenang (369785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ600809-027 ED135315793TH มหามณีจินดา (369585) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ600809-029 ET481358542TH Exdesign (369594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600811-001 ET340837617TH mapoon (369758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600811-002 ET398281076TH maii_amulet (369760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ600811-003 ET297080526TH wisarut888 (369763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600811-004 ET239569535TH อภิชาติดาบไม้ (369765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ600811-005 ER377681762TH แม็คหลักสี่ (369769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600811-006 ET455368816TH PHAYUNG (369771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600811-007 ED115462333TH gold1 (369775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600811-008 ET390668955TH superman_vuth (369778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ600811-009 ET418031110TH tumtam (369781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ600811-010 ET293860977TH laksi (369782) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ600811-011 ET083889984TH หลานตาจวบ (369757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600811-012 ET119297416TH แบทแมน (369759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ600811-013 ET191258625TH BOMBA (369762) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
24 # 1อจ600811-014 ED138524606TH pong521 (369764) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ600811-016 ET452435953TH gengkub (369770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ600811-017 ET083899346TH dedtao (369773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ600811-018 ET181948926TH ramez (369776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ600811-019 ER819324124TH แม่ปิง9 (369873) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600727-010 sompong (368278) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600727-014 gun87 (368297) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ600801-012 Nutanun (368688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600803-001 jackhamo (368936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600803-002 wutisil (368938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ600804-010 อุลตร้าแมน (369044) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
7 # 2อจ600805-014 OMBUN (369149) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600805-027 nauts (369127) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ600807-011 อุลตร้าแมน (369284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ600808-017 Porrapat (369435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600808-026 narabodee (369467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600809-005 pichet (369586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ600809-006 กล้าเก่งทุกทาง (369587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ600811-001 noi55 (369864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ600811-003 vittya2511 (369767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ600811-004 มงกุฏดาวทอง (369768) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600811-007 เกษมจิต (369777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600811-009 TANAWAT2520 (369784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600729-157 ET457174557TH patama + MAYUREE999 (368491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อผง จ.สงขลา ***
2 # 3อจ600731-139 ER728427376TH ลายน้ำ + Off99 (368665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย ***
3 # 3อจ600731-144 ER728427420TH peemark + Off99 (368611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ600803-136 ER963343973TH apiwat_66 + storm17 (368959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์จุดกระโดด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต ***
5 # 3อจ600804-153 ER738686675TH nunthawat + กวงยะลา (369076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
6 # 3อจ600805-105 ET441630996TH kenshiro2810 + Tanes54 (369264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
7 # 3อจ600805-120 EL155353773TH zafari + เงินเหลือ (369247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช (วัดปากจังสร้าง/สภาพใช้) ***
8 # 3อจ600805-160 ER446270813TH Poo1980 + rachain (369188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปาง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ600805-176 EQ697322492TH thongpaiwan + เขารัง (369174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี ***
10 # 3อจ600805-190 ED130317302TH teerapolhaviros + ชวนชื่น (369198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อ ***
11 # 3อจ600805-197 ET104169693TH นครทัย + สัสดี57 (369202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว) (G 79%)***
12 # 3อจ600807-137 ET428548858TH kenshiro2810 + metanon (369395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ600808-003 ukaewsasan + ยักดำจัง (369418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช (วัดอรุณฯสร้าง) ***
14 # 3อจ600808-020 pyakorn + raimon (369486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทโธแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังหลวงปู่ทวดหลังยันต์ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600808-109 ET272327538TH Game_krub + บารมีครู (369478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 73%) ***
16 # 3อจ600809-004 m-cot + naruechon (369505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
17 # 3อจ600809-020 Kaowatch + boypaza (369527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (G 85%)***
18 # 3อจ600809-109 ET119444091TH นายแบงค์เมืองจัน + (369555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
PANPEUNG
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค วพิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (โค้ด 5) ***
19 # 3อจ600809-121 ET265810334TH sanernar + iamponpanit (369500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
20 # 3อจ600810-014 Song61 + เด็กแคมฟร็อก (369646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 7) ***
21 # 3อจ600810-018 Noonart + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (369655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ600810-121 ER657531166TH เด่นเจริญตลับพระ + Juicy (369680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
23 # 3อจ600810-139 ET507673498TH thanommit + ดอยเชียงดาว (369677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
24 # 3อจ600810-174 ET448433050TH thonglor + suttisak (369656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ600810-175 ET195274760TH tomtam2516 + mchutith (369658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ600811-107 ED106233859TH kittisak_10 + แว่นพระประแดง (369854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ600811-137 ET466665174TH เมืองช้าง + แซนวิช (369860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน ***
28 # 3อจ600811-153 ET308521513TH กัดดาฟี่ + toong (369793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระมเหศวร วัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
29 # 3อจ600814-005 วสันต์อ่อนนุช + อินเตอร์9899 (369916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
30 # 3อจ600814-009 เอกเก๋ + jedsada (369928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธง กรุวัดพลับ พิมพ์ใหญ่มารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้) (G 77%)***
31 # 3อจ600814-011 Doitung + pornnakornsi (370006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ600814-019 เอ๋นวลจันทร์ + teerawit (370016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
33 # 3อจ600814-146 BBUA000593621TH citynew + ฐณะวัฒน์ (370002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
34 # 3อจ600814-160 ET508501664TH ไม้ไท + Reindeer_kwang (369995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
35 # 3อจ600814-166 ET403563925TH เมืองช้าง + Yuttana (369996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ600815-011 ท๊อปTURBO + อรรถพล (370097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
37 # 3อจ600815-023 vongsomboon + Ladymoon (370060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ600815-110 ET053331769TH วณิชออโต้ + ปั๊กชิวขอนแก่น (370111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ600815-119 ET313325865TH t-nonm + ลูกลุงรูญ (370082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
40 # 3อจ600815-128 sscopyprint + DaCaPo (370118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TKRU00029911811BKHBO1
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 18 ส.ค. 2560 - 08:04 น.] #60058 (14/25)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600810-001 ET454627341TH Boonsiri (369721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600810-002 ET319433593TH Chairut (369723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600810-003 ED134937876TH เอ็มซีเค (369725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600810-004 ED124997889TH chamlong (369753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600810-005 ED114049837TH guidenaja (369726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600810-006 ED128586226TH คนทำนา (369728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600810-007 ET575187118TH คุณศิระ (369729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ600810-010 ET230567311TH kikkik (369731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600810-011 EN474790386TH จ่าสอง (369732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600810-012 ET451958755TH หนุ่มดงมะตื๋น (369733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600810-014 ET388374533TH welding24 (369734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ600810-015 EQ879726479TH Alexpeter (369741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600810-016 ET344604122TH thana_gt (369743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ600810-018 ED127921527TH katawoot (369745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ600810-020 ET578777462TH Wanlop (369749) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ600810-021 ET245263964TH taccord (369649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600810-022 ER757093539TH bluezone69 (369653) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 1อจ600810-023 ED112545135TH ผมนะเด็กเทพ (369660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ600810-025 ET195274760TH mchutith (369663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600810-002 ลูกปากน้ำโพ (369704) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600810-003 likeit (369706) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ600810-004 กำไลทอง (369709) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600810-005 นายแฉล้ม (369714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ600810-007 theera99 (369720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600810-008 ppffarm (369722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ600810-009 TONKZAA (369724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600810-014 เอก9999 (369735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ600810-015 poonsaka (369737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600809-005 Lengford + supered (369931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (G 70%)***
2 # 3อจ600809-006 กำธรนคร + supered (369934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (580831-048)***
3 # 3อจ600810-113 ED139404264TH saksit13 + But140 (369936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
4 # 3อจ600810-122 ET552881499TH ศิษย์หลวงปู่ + march859 (369974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ600810-161 ET493077338TH sayanthongkam + เก๋นครนายก (369978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
6 # 3อจ600814-001 logisman + swan98 (370008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ600814-002 yut157 + TONKZAA (369908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ600814-003 joe8878 + เทพดำเนิน (370007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย) ***
9 # 3อจ600814-004 k_toon + benratta (369913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
10 # 3อจ600814-006 Mrsonudom + มหาเศรษ (369919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (550921-015) (G 84%)***
11 # 3อจ600814-007 lomlopburi + ติณณ์ณชัย (369922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพสวย) (G 63%)***
12 # 3อจ600814-008 zeaezeae + puriwaj (369925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
13 # 3อจ600814-010 sam8793 + pornnakornsi (369929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
14 # 3อจ600814-012 โชค2529 + tanint (369954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600814-013 bastketboy + บ็อบสุโขทัย (369956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง (G 66%)***
16 # 3อจ600814-014 Dornooseven + บ็อบสุโขทัย (369959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(600128-021) ***
17 # 3อจ600814-015 tunice + supered (370017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
18 # 3อจ600814-016 jaturat_ph + chardwatudom (370013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1737) (600731-013)(G 67%)***
19 # 3อจ600814-017 Shooter88 + วัฒน์นนทบุรี (369962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 63%)***
20 # 3อจ600814-018 kanan + marine (369968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 171) ***
21 # 3อจ600814-020 paper_slot + chaay (369971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (600308-096)(G 77%)***
22 # 3อจ600814-021 amnat108 + ramase (369906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ600814-022 zafari + limmy (369912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ600814-023 wisarut888 + tockjung (369917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550509-183) ***
25 # 3อจ600814-024 Mai2008 + topkoo (369921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ600814-025 tongoza + topkoo (369924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600814-026 yosapon + punya (369927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
28 # 3อจ600814-027 somyosc + พุทธคุณ05 (369930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระชัยหลังช้าง พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) ***
29 # 3อจ600814-101 ET509412869TH รักษ์นครหลวง + นายตัวเล็ก (369907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) ***
30 # 3อจ600814-103 ET290178044TH zafari + fw_amulet (369910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
31 # 3อจ600814-104 ET400710213TH nakarin + ณาณา1815 (369911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
32 # 3อจ600814-105 ET450467803TH santi_1957 + นางบวช (369914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
33 # 3อจ600814-106 EP471594847TH mumu99 + m-cot (369915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ600814-107 ER977344585TH แสงธรรม01 + ข้าวตอกแตก (369918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
35 # 3อจ600814-108 ET290163760TH พระราม9 + tanakrit1977 (369920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***
36 # 3อจ600814-109 ET508170225TH พระชะอำ + Aeychonburi (369923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์แข้งคู่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ600814-112 ET557234409TH หนุ่มสุพรรณ + บารมีธรรม (370018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์พัดยศ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.นนทบุรี ***
38 # 3อจ600814-113 ET265828940TH zongrach + ชานนทร์ (369926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 272) ***
39 # 3อจ600814-114 ET534967057TH zafari + น้องอิมอิม (369933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ600814-115 ED122668766TH Phong5555 + doramon2345 (369935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (600731-102) ***
41 # 3อจ600814-116 ET006372155TH sompong1691 + (369938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบียร์เปียร์นนท์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
42 # 3อจ600814-117 ED124098483TH เน้นพระสวย + jack734 (369939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) ***
43 # 3อจ600814-119 ET244597724TH เมืองช้าง + นันทวัน2460 (369942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ600814-120 ED072753257TH เหมียวบางใหญ่ + มหาลาภ99 (369945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ จ.พิษณุโลก ***
45 # 3อจ600814-121 ET508179697TH นิดท่าพระ + โอศาลาดิน (369947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 750) ***
46 # 3อจ600814-122 ET442680821TH Ketautomotive + RAK1239 (369950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เจริญพร เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 300) ***
47 # 3อจ600814-123 ET396460154TH guidenaja + Zinemala (369952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กำไลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
48 # 3อจ600814-124 ET490965421TH m-cot + Palm999 (369953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ600814-126 EQ522894675TH กรเมืองกาญจ์ + ตุ๊ต๊ะ (369958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ600814-127 ED136456378TH isawa108 + movie (369961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธชินราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 574)(530204-167) (G 68%)***
51 # 3อจ600814-128 ET511504759TH Mai2008 + Loeicity (369963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ600814-129 ET163236062TH sinpet + คนริมปาว (369966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
53 # 3อจ600814-130 ET308521527TH ชัยบางแค + toong (369969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
54 # 3อจ600814-131 ET572524350TH tassunoh + เสกเมืองตาก (369957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 128)***
55 # 3อจ600814-132 ET095149101TH platong + wongdown (369960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
56 # 3อจ600814-133 ER970910541TH sopaga + น้ำทอง (369964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดปากน้ำโพเหนือสร้าง) ***
57 # 3อจ600814-134 ET398731362TH หนองซอ + หนิงพระบาท (369965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
58 # 3อจ600814-135 ET282305789TH lekyo89 + สหายเมืองลิง (369967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
59 # 3อจ600814-136 ET364458273TH pra250211 + bundit4968 (369970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ600814-137 ET522874582TH กิ่วกระ + สุดขอบฟ้าG (369972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ600814-138 ET522874582TH ลั่นกรุง + สุดขอบฟ้าG (369973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ600814-139 BBON000477637 bagio + ammad (369975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ600814-140 ET414609631TH tonyhunter + xekamai (370014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 76%)***
64 # 3อจ600814-141 ET053331962TH nailom9 + จุดติ (369976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้) (G 61%)***
65 # 3อจ600814-142 ER948582582TH เอกเก๋ + chonmane (369980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
66 # 3อจ600814-143 ED127195042TH kitti29 + ณัฐพงค์ (369983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(570308-175) ***
67 # 3อจ600814-144 ET352048395TH chaleaw56 + naenaldo (369986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(570425-021) ***
68 # 3อจ600814-145 ET542417365TH Gear+tnt + ชวนชื่น (370004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
69 # 3อจ600814-147 ET468756139TH หลิน_หลิน + nongnoom (369991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ600814-148 ED134560735TH ตาแจ๋ว + kittipon (369994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(550730-037) ***
71 # 3อจ600814-149 ER091938069TH MENG66 + เอ็กช์ด่าน (370005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 66%)***
72 # 3อจ600814-151 ET287509470TH สุวรรณกูฎ + amarin (369977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
73 # 3อจ600814-152 ER828462027TH zafari + tanatad (369979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ600814-153 ET481347615TH pom1106 + maii_amulet (370001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบขวา) ***
75 # 3อจ600814-154 ER838359744TH boonlers + Pok_69 (369981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
76 # 3อจ600814-155 ED139328395TH เทียนกำแพง + sathitslc (369984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1737) ***
77 # 3อจ600814-156 ED068657055TH AnanHH + phichet (369987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 387)***
78 # 3อจ600814-157 ED139424578TH homnoy + But140 (369989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ600814-158 ET511335145TH taranan + artliver (369990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 68%)***
80 # 3อจ600814-159 ET507675099TH pom53 + เขยมาบตาพุด (369992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ข้าวตอกแตกหลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 71) (G 79%)***
81 # 3อจ600814-162 ET112170185TH Aunyamanee + seranee (369985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (600804-138)(G 80%) ***
82 # 3อจ600814-163 ET542414850TH บะบางบอน + ชวนชื่น (370003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา ***
83 # 3อจ600814-164 ET453715155TH MIXMUK + ตั้มปราจีน (369988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
84 # 3อจ600814-165 ET092364891TH เทียนกำแพง + Jaypattaya (369993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 828) ***
85 # 3อจ600814-168 ET443719245TH ตุ๊ต๊ะ + prinkopd (369999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
86 # 3อจ600814-169 ET421387011TH หมูขุขันธ์ + พอใจพระ (370000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) (G 90%)***
87 # 3อจ600814-170 ET414249465TH veesuda + Folkfolk (369997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (571025-030) ***
88 # 3อจ600814-171 ET452030851TH suiphuket + เจริญทานะขันธ์ (369940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600804-111) ***
89 # 3อจ600814-172 ET507381395TH wwwoot + aong_ard (370010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (590325-049) ***
90 # 3อจ600814-173 ET503368963TH UDS-35 + พิชชากร (369943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กหนึ่งเข็ม จ.สมุทรสงคราม ***
91 # 3อจ600814-174 ED138545946TH newning + รอดบางแค (369946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (G 86%)***
92 # 3อจ600814-175 ET241893895TH arm007 + Nuisung (369949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ600814-176 ET455369048TH บ้านกรอบเงิน + wasan4531 (370009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2164)***
94 # 3อจ600814-177 EROM000222816 pangjung + โบตั้ม (369951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธนิรันตราย วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
95 # 3อจ600815-002 Nut2008 + fully (370061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
96 # 3อจ600815-003 สุขสยาม + cuntona (370064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
97 # 3อจ600815-004 ขุนกิม + Peemai2550 (370067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (561130-209) (G 85%)***
98 # 3อจ600815-005 chatchaislk + metalnt (370069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 69%)***
99 # 3อจ600815-006 tomato + bigpon13 (370073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
100 # 3อจ600815-007 วันชัย2511 + milk19 (370077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 298) (G 84%)***
101 # 3อจ600815-008 armchon + milk19 (370137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
102 # 3อจ600815-009 ช่อคูณ + ขวัญเจริญ999 (370083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
103 # 3อจ600815-012 pom53 + อรุณแสง (370102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 122) ***
104 # 3อจ600815-013 bellic + lekdee (370107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(540217-196) (G 76%)***
105 # 3อจ600815-014 กิมเล้ง + naruechon (370113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง ***
106 # 3อจ600815-015 เมืองช้าง + naruechon (370116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างพระอุโบสถ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2504 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***
107 # 3อจ600815-016 doonuss_23 + naruechon (370119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ตรัง (สภาพใช้และตัดหู) ***
108 # 3อจ600815-017 NA-Uttaradit + naruechon (370122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
109 # 3อจ600815-018 pairoat + Buncha (370126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
110 # 3อจ600815-019 nattapol78 + Buncha (370127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ้ำแก้ว รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
111 # 3อจ600815-020 bellic + Buncha (370129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน) ***
112 # 3อจ600815-021 nana04 + pattana (370051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง ***
113 # 3อจ600815-022 taranan + JASMIN (370055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
114 # 3อจ600815-024 ธงชัย + tonychan (370062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพใช้) ***
115 # 3อจ600815-025 Patumwan67 + savebank163 (370065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(600728-117) ***
116 # 3อจ600815-026 ภาคภูมิ + ศตกมล (370070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(600807-145) ***
117 # 3อจ600815-101 ER771957187TH sunn7700 + หนุ่ม14 (370076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
118 # 3อจ600815-102 ET470849126TH sanshiro7271 + ลิงทอง (370080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพล้างผิว) ***
119 # 3อจ600815-103 ED134499407TH ตุ๊หลวง + เก้าบางกอก (370085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 686)***
120 # 3อจ600815-104 ET5905655710TH nopakk + จ่าสอง (370088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน ***
121 # 3อจ600815-105 ER584251905TH ukaewsasan + ขนมกรุบ (370091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
122 # 3อจ600815-106 ET542414435TH yomomyai + chokchai (370096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 71) ***
123 # 3อจ600815-107 EL975897776TH amnat108 + ปราศมณฑิล (370100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี ***
124 # 3อจ600815-108 ET138500162TH Anattara + tik_srt (370103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 67%)***
125 # 3อจ600815-109 ED126963786TH loomthong + Gupruek (370108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (600113-066) ***
126 # 3อจ600815-111 ER538995637TH suksilp + Suprarop (370053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
127 # 3อจ600815-112 ET085919692TH biginsea + sanoh1234 (370056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
128 # 3อจ600815-113 ET523662955TH วันชัย2511 + ketchan (370134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
129 # 3อจ600815-114 ET465830997TH ปิ่นเพชร + boypaza (370059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
130 # 3อจ600815-115 ET511329860TH Nontachai + SUSHISUMO (370068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกำลังแผ่นดิน วัดพระแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
131 # 3อจ600815-117 ED0848483535TH konfagmoon + sanopporn (370072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก พิมพ์ ส หางสั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
132 # 3อจ600815-118 6008003420 Berm_07 + Sucheera (370079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 247 ปี เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 226/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
133 # 3อจ600815-120 ET493172695TH pungpingae + toonmineza (370087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (600719-063)(G 76%)***
134 # 3อจ600815-121 ET493172695TH kittisak_10 + toonmineza (370092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ พิมพ์ฐานตัน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
135 # 3อจ600815-122 6008003420 Nontachai + Sucheera (370095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาพระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
136 # 3อจ600815-123 ET097911824TH Nopbanna + ที่ราบสูง (370099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
137 # 3อจ600815-125 ED134215326TH บ้านกรอบเงิน + ittipon_a1 (370105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1986)***
138 # 3อจ600815-126 ET572527603TH Werawath01 + เก้าระยอง (370112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 687) ***
139 # 3อจ600815-127 ED134553638TH ruamsup + pun027 (370115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
140 # 3อจ600815-130 ET234591143TH Toenaja + kritsada5484 (370124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
141 # 3อจ600815-131 ET172944546TH พูนพิพัฒน์2518 + kanlaya48 (370052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นนทบุรี (G 78%)***
142 # 3อจ600815-132 ET172944546TH tomtam2516 + kanlaya48 (370058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 69) (น้ำหนักทองรวม 20.8 กรัม)***
143 # 3อจ600815-133 EQ299373831TH pom53 + เสี่ยเมืองกาญฯ (370063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 178)(600602-122)***
144 # 3อจ600815-136 ER945520005TH SongkanA + kittisak-pra (370074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
145 # 3อจ600815-137 ET387001288TH champion39 + ต้นพระ35 (370078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***
146 # 3อจ600815-138 ED122679242TH jugree + woodyudom (370084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ ***
147 # 3อจ600815-140 ET643935355TH aungs + maii_amulet (370093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (600807-042) ***
148 # 3อจ600815-142 EX229112998TH chffta + Yuttana (370104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 88%)***
149 # 3อจ600815-143 ED135368955TH TOMAOR + kung99 (370135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
150 # 3อจ600815-144 ED133048865TH ภาคภูมิ + swsss (370110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600721-030) ***
151 # 3อจ600815-145 EQ056926926TH Jorawat + tonchaly (370117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
152 # 3อจ600815-146 ET073786013TH kittisak_10 + anocha (370120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
153 # 3อจ600815-147 ET073786013TH watboy + anocha (370123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
154 # 3อจ600815-148 SNKL000006616 si_mong29 + เพชรล้านนา (370125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2537 จ.ลำพูน ***
155 # 3อจ600815-149 EX227392734TH รักษ์นครหลวง + viruszaa (370128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1206) ***
156 # 3อจ600815-150 ET643939454TH เซียนครู + ชัยบางแค (370130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (590709-131) ***
157 # 3อจ600815-151 ER446882121TH limmy + Chairut (370050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11837) (G 60%)***
158 # 3อจ600815-152 ET403565926TH Poonsin + chokchai (370057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
159 # 3อจ600816-001 ภาคภูมิ + ศิรสิทธิ์88 (370157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 10.9 กรัม) (G 79%)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 17 ส.ค. 2560 - 08:08 น.] #60009 (13/25)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600731-002 ET252200691TH addoo (368552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ600802-018 ER268944370TH awt2528 (369620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ600803-014 ET344707325TH riki9 (368973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ600804-020 ED122268471TH ad888 (369479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600804-026 ER986283650TH Boonmee888 (369484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600805-023 ED122633387TH doramon2345 (369122) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ600807-007 ET506542105TH udomkaew (369573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600808-001 ET119545095TH Choat (369474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600809-001 ER985236097TH บ๊อบบางบ่อ (369529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600809-002 ET552799942TH pradrem (369532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ600809-004 ET060195445TH jojojotaro (369536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600809-006 ED124479629TH som3693 (369543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600809-007 EP870084738TH ยันต์ครู (369546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600809-008 ET137247075TH dang06 (369550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ600809-010 EX248044479TH เปาโลพระเครื่อง (369554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ600809-011 ET140351691TH suwaluk (369603) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ600809-012 ET202729398TH chaopilot (369608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600809-013 ET411159482TH โกวบ้อ (369611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600809-014 EX245487756TH Wanchana (369612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600809-015 ED127177755TH CREATIVE888 (369614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600809-016 ET453233745TH คาร์บอย (369615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600809-017 ET140304626TH ลูกมหาเทพ (369622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ600809-019 ET411159465TH โกวบ้อ (369625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ600809-020 ER756917000TH MAENAM (369626) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ600809-021 ED122628299TH kampanat (369551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600809-022 ET396697195TH Starbucks (369556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ600809-023 ET322368529TH sanoh1234 (369559) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600809-024 ED135109068TH แว่นพระประแดง (369565) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ600809-026 ET322089714TH paitool (369583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600809-028 ET392778596TH ภูผาทะเล (369591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ600809-031 EL488778385TH paoku (369560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ600809-032 ER290318237TH น้องแผ่นดิน (369562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ600809-033 ET140173832TH prasertpp (369566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600805-010 PLE_INNO (369489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ600808-002 jicko (369440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600808-003 nunthawat (369442) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ600808-004 nunthawat (369448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600808-006 converse_07 (369453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ600808-007 pruksasat (369455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ600808-008 wit22 (369461) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ600808-010 ลุงเอก59 (369472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600808-011 amarin (369413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ600808-012 jupiter (369417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ600808-013 tanint (369420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600808-014 yutthanaP (369424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ600808-015 watchira (369429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ600808-018 raimon (369441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600808-019 สาวิตรี (369445) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ600808-020 Peak_Thachang (369494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ600808-021 piaric (369454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ600808-022 ch-max (369457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600808-023 สังฆวิชิต (369460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600808-024 va1111 (369463) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600808-025 PTTproforma (369466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ600808-027 โอเล่ (369470) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ600808-028 phanatphong (369476) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ600808-029 warut (369481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ600808-030 chamnan1977 (369482) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ600808-031 นราชิ (369487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ600808-032 นราชิ (369488) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600809-002 ศรีทอง (369580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ600809-003 sinpet (369582) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 2อจ600809-007 ifrask2505 (369590) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 2อจ600809-008 วัตถุมงคลสยาม (369593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ600809-009 bvividchai18 (369596) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ600809-010 สยามเมืองยิ้ม (369599) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ600809-011 boonserm (369595) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ600809-012 peacemaker (369598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ600809-013 kikapuu (369600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ600809-014 ชลชินเขต (369601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ600809-015 PTTproforma (369602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ600809-016 pimpayak (369605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ600809-017 sompong963 (369606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ600809-019 lovelyman (370138) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
42 # 2อจ600815-003 Vicheen (370033) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600804-140 ED128227271TH thitipant + เด็กสายสี่ (369067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้อุดซ่อมด้านหน้าและล้างผิว) ***
2 # 3อจ600805-009 tommeng + charoent (369430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 65%)***
3 # 3อจ600807-124 ED132027965TH danse45 + jamesza (369826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1509) ***
4 # 3อจ600809-001 khunooms007 + hunter04 (369829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (600724-127)***
5 # 3อจ600811-001 Malinee88 + Buncha (369801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ600811-002 chani + Buncha (369804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600811-003 Viraphan711 + buspom (369806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ600811-004 ก_กนก10 + วุฒิรามอินทรา (369808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (540716-135) ***
9 # 3อจ600811-005 lingling + monthap (369809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (G 89%)***
10 # 3อจ600811-006 หมูขุขันธ์ + mai1975 (369812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 66%)***
11 # 3อจ600811-007 naenaldo + Like_ (369814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ600811-008 kea2524 + raimon (369872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
13 # 3อจ600811-009 Jdayonline + raimon (369816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
14 # 3อจ600811-010 gun_sapan + raimon (369817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ600811-011 gun_sapan + raimon (369819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
16 # 3อจ600811-012 lingling + raimon (369821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (G 80%)***
17 # 3อจ600811-013 newning + intara99 (369822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(600728-204) ***
18 # 3อจ600811-014 คนกรุงศรี + เด็กท่าพระ (369823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 76%)***
19 # 3อจ600811-015 ถุงข้าว + chubby (369824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600811-101 EX179300850TH taranan + owats (369844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600617-112) ***
21 # 3อจ600811-102 ET572520260TH kit01 + Tharin_P (369846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ600811-103 ED063079174TH pairoat + sumat (369848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600729-109) ***
23 # 3อจ600811-104 ET493175626TH jom2523 + toonmineza (369870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ600811-105 ER507738704TH mumu99 + pound2007 (369850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง ปี 2517 ***
25 # 3อจ600811-106 ET453198853TH penggo + เอตะทัคคะ (369852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ600811-108 ET455043219TH เทียนกำแพง + Starbucks (369856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2589) ***
27 # 3อจ600811-109 ET455043219TH เนินพระ1 + Starbucks (369858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4719) ***
28 # 3อจ600811-110 ET538179829TH หนึ่งนรา + Siwakarn (369859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ600811-111 ET538179829TH พรสุรีย์ + Siwakarn (369818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (G 66%)***
30 # 3อจ600811-113 ET128160478TH apiwatcivil + manliar (369820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ600811-114 ET510973954TH pakarapo + ตะแคงขวด (369825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600811-115 ET053332804TH น้ำส้ม + Bophantom (369867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(600330-131) (G 64%)***
33 # 3อจ600811-117 ET390668955TH ปะใหญ่ + superman_vuth (369828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(600707-301) ***
34 # 3อจ600811-118 ET493171553TH logisman + Pongkorn332 (369831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (600731-077)***
35 # 3อจ600811-119 ED135839963TH rongruac + ชินนิมอน (369865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ600811-120 ED130024666TH mumu99 + xavisam (369835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (G 80%) ***
37 # 3อจ600811-121 ET510594395TH บ๊อบบางบ่อ + คุณใบเงิน (369869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 154) ***
38 # 3อจ600811-122 ET371681407TH homnoy + yanaphat (369830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)***
39 # 3อจ600811-123 EP471594762TH mumu99 + m-cot (369833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ600811-124 ED135543172TH กระดุมทอง + promlok (369836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ600811-125 ET012239552TH jazzz + novR7 (369838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา) ***
42 # 3อจ600811-126 ET012239552TH วรเศรษฐ์10 + novR7 (369840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 168) ***
43 # 3อจ600811-127 ED125799195TH มอร์เมืองทอง + Pra99 (369871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (G 62%)***
44 # 3อจ600811-128 EP605219783TH เด่นเจริญตลับพระ + thonglor (369843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ก้างปลา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) (590203-014)(G 61%)***
45 # 3อจ600811-129 EX204674312TH samatows + lulytoon (369845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(600630-030) (G 84%)***
46 # 3อจ600811-130 ET455851105TH ช่อคูณ + sameaw (369847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ600811-131 ET497374361TH arm6099 + เอ๋นวลจันทร์ (369849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 81%)***
48 # 3อจ600811-132 ET497386974TH eyecom + เอ๋นวลจันทร์ (369851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ รุ่นเศรษฐี จ.พระนครศรีอยุธยา (G 78%) ***
49 # 3อจ600811-133 ET083889984TH teerapolhaviros + หลานตาจวบ (369853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องที่ไม่ตอกโค้ด
*** เหรียญหลวงปู่ทองมา วัดสว่างท่าสี พิมพ์หน้าแก่ เนื้อกะไหล่ ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
50 # 3อจ600811-134 ET119297416TH สิงขร + แบทแมน (369855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
51 # 3อจ600811-135 ET280806371TH CHAIWAT99 + like505 (369857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช ***
52 # 3อจ600811-138 ET466665174TH โชคปิยะชัย + แซนวิช (369861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ระยอง (หน้าตัก 2 นิ้ว/สภาพใช้) ***
53 # 3อจ600811-139 ED134357390TH taccord + peerapath (369862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
54 # 3อจ600811-140 ED134357390TH กบนาตับ + peerapath (369863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ600811-141 ET501062124TH เมืองช้าง + khunnui (369788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
56 # 3อจ600811-142 ET501062124TH คุณศิระ + khunnui (369791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 63%) ***
57 # 3อจ600811-143 ED111934973TH พระพิรุณ + pound2007 (369794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัติรย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 98778)(600724-024)***
58 # 3อจ600811-144 ED122099849TH kumplee + บางแก้ว1976 (369798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 669) (G 79%)***
59 # 3อจ600811-145 ER830232141TH nunthawat + ตามพิจิตร (369832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
60 # 3อจ600811-146 ER830232141TH ฟ้ากว้าง + ตามพิจิตร (369834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็กแขนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และล้างผิว) ***
61 # 3อจ600811-147 ED111357140TH DaCaPo + pom1106 (369837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพซ่อมมุมหลังล่างซ้าย)(G 65%)***
62 # 3อจ600811-148 ER796514318TH Chairut + Ronado (369839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
63 # 3อจ600811-149 ER796514318TH ธงชัย + Ronado (369841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
64 # 3อจ600811-150 ET512876080TH ปิ่นเพชร + kosonsiriwat (369842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 824) ***
65 # 3อจ600811-151 ED058748004TH TYAKONE + morning (369787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 89%)***
66 # 3อจ600811-152 ED127097938TH เปิดกรุ + jumrust (369790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (G 69%)***
67 # 3อจ600811-154 ET536623859TH thitipant + กรเมืองกาญจ์ (369796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ600811-155 ET394734417TH mumu99 + Pfumfeay (369800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ600811-157 ET221375565TH AodAnt + poolpool (369802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นสร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 169) ***
70 # 3อจ600811-158 ET417050832TH AnanHH + ชานนทร์ (369805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก(สร้างบารมี) เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 1503) ***
71 # 3อจ600811-159 ET053331830TH chffta + ปั๊กชิวขอนแก่น (369811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
72 # 3อจ600811-160 ET392459385TH taccord + Itsariko (369813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ600811-161 ET387021628TH เฉียบ + Anniris (369786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
74 # 3อจ600811-162 ET576011007TH ตุ้ยสวนอ้อย + ศิษย์พ่อคูณ (369789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ600811-163 ED110416782TH เดอะแห้ว + knug11 (369866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพสวย) (581112-043)***
76 # 3อจ600811-164 ED110619459TH thana_gt + som3693 (369792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ600811-165 ED110416782TH jasumet + knug11 (369795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (590804-269)***
78 # 3อจ600811-166 ED110619459TH thana_gt + som3693 (369797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ600811-167 ED125748769TH KoTar + john2009 (369799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 444) ***
80 # 3อจ600811-168 ED132630014TH gong_40 + suebsaks (369803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดวิเวการาม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ600811-169 EP870084211TH mhuyoung + ยันต์ครู (369807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5632/น้ำหนักทอง 4 กรัม) ***
82 # 3อจ600811-170 EP870084211TH mhuyoung + ยันต์ครู (369810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศษรฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5631/น้ำหนักทอง 3.8 กรัม) ***
83 # 3อจ600811-171 EP870084211TH mhuyoung + ยันต์ครู (369815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นราชาทรัพย์ เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 152/น้ำหนักทอง 4.6 กรัม) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 15 ส.ค. 2560 - 08:08 น.] #59954 (12/25)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600803-002 ET534720552TH toneparsak (368958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600803-007 ER371303056TH Ritsurat (368966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600803-017 ET490717795TH เสือหมอบ (368984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ600803-020 ET370133506TH คุณศิระ (368991) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600805-001 ET452051255TH JUKKAPUT (369113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600805-002 ET381304073TH seranee (369117) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ600805-003 ET45305367TH kunbun (369125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ600805-004 ED072749181TH khaokho (369128) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ600805-005 ER14405948TH กว๊านพะเยา (369130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600805-006 ET503252554TH TEE_INTER (369134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600805-007 ET110730126TH ภคิน-ปู่ทิม (369138) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
12 # 1อจ600805-008 ET370138208TH คุณศิระ (369142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600805-009 ET136942817TH ภูกัญ (369148) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ600805-010 ET338885928TH thong88 (369151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ600805-011 EL155398712TH HatPra (369112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ600805-012 ET507126640TH pisanlost (369118) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600805-013 ET287490447TH dungdung (369278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600805-014 ET232711991TH พลายชาติ (369123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ600805-015 ET000587820TH ขาล-เสือ (369129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600805-016 ET466651572TH กล้วยหิน (369133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600805-017 ET213800420TH phoenix80 (369136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600805-018 ET411325803TH นิกส์เพชรเกษม (369140) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ600805-019 RP007165225TH AUTOTHAILAND (369144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600805-020 ER584468244TH Kongsason (369147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ600805-021 ED132142201TH pong521 (369115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ600805-022 ED057647415TH kousf (369119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600805-024 ET195246295TH HatPra (369126) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ600805-025 ED127657751TH นพพล1 (369132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ600805-026 ET456222582TH aechakkit (369137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ600805-027 ET456222640TH เหยี่ยวถลาลม (369139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ600805-028 ET263512182TH เอี่ยมเลิศ (369143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ600805-029 ET402043985TH o-larn (369146) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ600807-001 ET195243396TH mchutith (369286) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 1อจ600807-002 ET281606990TH บุญทับ (369402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ600807-003 ET271833586TH SAHAKORN (369291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ600807-004 ER725475205TH NamcheawAF (369401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ600807-005 ED114068164TH shyamal (369296) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
38 # 1อจ600807-006 ET375709658TH Moty5555 (369302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ600807-008 ED134419960TH โกวบ้อ (369306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ600807-009 ET545568210TH pornperm (369312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ600807-010 ED134419987TH โกวบ้อ (369314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ600807-011 ET381297443 seranee (369290) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
43 # 1อจ600807-012 ED134419973TH โกวบ้อ (369297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ600807-013 ED134419995TH โกวบ้อ (369300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ600807-014 ET283118796TH ใบไผ่ใบตาล (369303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ600807-015 ER946663178TH Hook2 (369404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ600807-016 ET506147833TH KENJANG (369304) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
48 # 1อจ600807-018 ET450643278TH wan1925 (369308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ600807-019 ET424999772TH อาเค่น (369317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ600807-020 ET492569511TH Hook2 (369315) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
51 # 1อจ600807-021 ET302908012TH Namchai191 (369292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ600807-022 ET117631321TH taranan (369294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600801-001 Earthquake (368710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600801-007 Nithitju (368954) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600802-004 ลุงเปี๊ยก (368863) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ600804-008 SiwaDa928 (369033) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ600805-001 หนุ่มธนบุรี (369248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600805-002 rattapolyo (369277) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ600805-003 meileng (369252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ600805-004 nakornj7 (369255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600805-005 siblo555 (369257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ600805-006 โนเมืองนนท์ (369260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600805-007 kuntaphat (369262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ600805-008 pieronut (369265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600805-011 เอก..บางบัวทอง (369135) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
14 # 2อจ600805-012 PrinceStorm (369141) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600805-013 Manoo (369145) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ600805-015 lerdlit (369152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ600805-016 ครุฑากาศ (369154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ600805-017 เชษฐ์รัชดา (369156) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ600805-018 Lonely (369150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600805-019 พลธีร์5559 (369153) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ600805-020 แม็คหลักสี่ (369155) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ600805-021 ninemhee (369114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600805-022 charoent (369116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ600805-023 toun2509 (369120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ600805-024 nalimol_007 (369121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ600805-026 bvividchai18 (369124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ600805-028 เน้นพระสวย (369131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600807-001 พิชย์ภัสสร (369309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ600807-002 metalnt (369313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ600807-003 wutisil (369318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ600807-004 momon (369323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ600807-005 nutthawut (369325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ600807-006 engineer27 (369320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ600807-007 twongt (369324) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
35 # 2อจ600807-008 twongt (369319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
36 # 2อจ600807-009 twongt (369322) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ600807-010 Nattawuttriam (369403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ600807-012 jupiter (369288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ600807-013 luangtajunior (369289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ600807-014 พุทธคุณ05 (369293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ600807-015 bussakorn (369295) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
42 # 2อจ600807-016 champ06 (369298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ600807-017 JadeJ (369301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ600807-018 เหมียวบางใหญ่ (369305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ600807-019 THEEKAYUKO (369310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ600807-020 จอมยุทธ77 (369311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ600807-021 kamonsap (369283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ600807-022 kamonsap (369285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ600807-023 wilairat_22 (369287) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
50 # 2อจ600807-024 ลูกเศรษฐี (369398) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600804-102 ET283425451TH noppadolk + ขนมหวาน (369423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ600804-143 EQ599986758TH yyoyo + โจบูรพาเหล็กกล้า (369376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อดิน ***
3 # 3อจ600805-013 taccord + ยศวิเศษ (369249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
4 # 3อจ600805-103 ED124965926TH Ritsurat + raimon (369258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
5 # 3อจ600805-104 ET313043008TH zafari + ต้นน้ำ53 (369261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญ ***
6 # 3อจ600805-117 ET240600710TH kittisak_10 + สุเรนทรชิต (369237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่น 2 พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (600724-111)***
7 # 3อจ600805-140 ER446270827TH สฟก48 + rachain (369274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
8 # 3อจ600805-162 ER831738977TH สิงขร + คนมีของ (369159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ600805-172 ET441654842TH suchart_rayong + (369157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
somporn28
*** พระสมเด็จหลวงปู่ก๋วน วัดตะเคียนทองธาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงว่าน จ.ระยอง ***
10 # 3อจ600807-007 nature2016 + pavit (369345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (600722-092)***
11 # 3อจ600807-016 หนุ่มธนบุรี + bankrotor (369364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ600807-103 ED129291639TH Natap + ชุมแพ58 (369365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพเชื่อมหูใหม่) (G 66%)***
13 # 3อจ600807-128 ET394686787TH NIPPITHA + Lekid (369386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 86%) ***
14 # 3อจ600807-139 ET140350268TH zafari + คุณศิระ (369399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกระเชอ จ.ชลบุรี ***
15 # 3อจ600808-024 tonboon + ยุทธคู้บอน (369495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.บุรีรัมย์ (G 79%) ***
16 # 3อจ600808-101 ED128361965TH มงคลถาวร + viruch2499 (369450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ก้นอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
17 # 3อจ600808-102 ET273738971TH ปริยา + akm345 (369456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
18 # 3อจ600810-001 pongpamorn + (369697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทัชบ้านคลองสวน
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(590518-218) (G 60%)***
19 # 3อจ600810-002 otsuka + ทวดนรรัตน์ (369699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
20 # 3อจ600810-003 unodum + likeit (369702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
21 # 3อจ600810-004 took02 + mahana (369703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ600810-005 เน้นพระสวย + aumphorn (369755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (G 84%)***
23 # 3อจ600810-006 pom53 + นายแฉล้ม (369708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1854) ***
24 # 3อจ600810-007 newning + suthee99 (369710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (580921-007)(G 85%) ***
25 # 3อจ600810-008 Pearl2519 + suthee99 (369712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (581005-059)***
26 # 3อจ600810-009 poshwises + shookiat (369715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (531002-288) ***
27 # 3อจ600810-010 hanhaniiz + shookiat (369716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อผงจุ่มรัก จ.นนทบุรี ***
28 # 3อจ600810-011 จิวจิว + guntinan (369638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
29 # 3อจ600810-012 tgiporp + chatchai2522 (369640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (581002-093) ***
30 # 3อจ600810-013 prasit_jongsiri + (369643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chatchai2522
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (591116-086)(G 81%) ***
31 # 3อจ600810-015 kosonsiriwat + kewell (369647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นมีอำนาจวาสนา เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ลพบุรี (G 75%) ***
32 # 3อจ600810-016 chanple + limmy (369650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อดิน ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
33 # 3อจ600810-017 บัณฑิตต + limmy (369652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ600810-019 pimthong + หนิงพระบาท (369657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
35 # 3อจ600810-101 ED130331998TH ถุงข้าว + ชวนชื่น (369659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ600810-102 ET025768085TH pramual + เฮียหมู (369661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
37 # 3อจ600810-103 ED135204608TH อภิธรรม + pound2007 (369664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพร วัดดอนเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600617-124)***
38 # 3อจ600810-104 ET530882197TH kissy + อู๊ดอู๊ด (369666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋วหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ600810-105 ET353120207TH zafari + หมูสาย2 (369668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี ***
40 # 3อจ600810-106 ET452427299TH somchai_lawit + (369669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boonrayong
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
41 # 3อจ600810-107 ET407156670TH wiwat3 + mcbird (369671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้) ***
42 # 3อจ600810-108 ET403252790TH Patumwan67 + สุพศิน (369674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ ศิลปะสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อดิน ***
43 # 3อจ600810-109 ET372889200TH เมืองช้าง + benz39 (369675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ600810-110 ED129537270TH tassunoh + pieronut (369678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ600810-111 ED139404264TH loomthong + But140 (369681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 63%)***
46 # 3อจ600810-112 ED139404264TH homnoy + But140 (369683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ600810-115 ED135318741TH tonghlo + ยอดอ่างทอง (369687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี ***
48 # 3อจ600810-116 ED0137270896TH นครทัย + nauts (369690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลายอดอัฎฐารส พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (591207-017) ***
49 # 3อจ600810-117 ET396702258TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + yuth1231 (369692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
50 # 3อจ600810-118 ED135911977TH inthree + jack734 (369694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 45%)***
51 # 3อจ600810-119 ET455044829TH prasit_jongsiri + wit27 (369736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตากรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ600810-120 ET195254147TH apiwat_66 + เงินเหลือ (369696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
53 # 3อจ600810-123 ET411183115TH โชค2529 + amarin99 (369682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590708-056)(G 84%) ***
54 # 3อจ600810-124 ED132488018TH สู้แล้วรวย + onntiwang (369685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ600810-125 ET458254101TH chuchart-k + เลี่ยมทอง (369686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
56 # 3อจ600810-126 ET448197170TH naenaldo + Park818 (369688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางเข่ากว้าง กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
57 # 3อจ600810-127 ET353120198TH เมี้ยวนาเกลือ + เซียนน้อยหนึ่ง (369689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง) (G 78%)***
58 # 3อจ600810-128 ET265811649TH เทพชัดชัด + aukaauuka (369691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 (ย้อนยุค) เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ600810-129 ED125138993TH narongnoi09 + cpech (369693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ600810-130 EQ128698046TH toyotachi + นายหนึ่ง (369695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
61 # 3อจ600810-131 ER927525236TH พิชิตตลาดเพชร + kamin41 (369662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (600724-010)***
62 # 3อจ600810-132 ET394725070TH pumchai + KID_2 (369665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อพลอย วัดบางพรหม ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ600810-133 ET509405678TH กรณ์พระเครื่อง + Kingkongs (369750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 658)***
64 # 3อจ600810-134 ET368673365TH taccord + tunalux (369667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 69%)***
65 # 3อจ600810-135 ET231480109TH หนานเอ + เขยมาบตาพุด (369670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ600810-136 ET313058719TH joeenok + ต้นน้ำ53 (369672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ600810-137 ET386919065TH wit_ruk + ต้นพระ35 (369673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ600810-138 ET507075452TH เด็กหงษ์ + DU-DOO (369676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
69 # 3อจ600810-140 ET400895910TH chuchart-k + พรญาณ (369679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
70 # 3อจ600810-141 ET400895910TH chuchart-k + พรญาณ (369628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
71 # 3อจ600810-142 EQ735135356TH sarote + แจ็คเชียงดาว007 (369752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นสิริวิชโย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำพูน ***
72 # 3อจ600810-143 ET131323967TH pcha18 + dittasagul (369751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (590428-038) ***
73 # 3อจ600810-144 ED130974269TH UDS-35 + vuthinuntha (369629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นฉลอง 80 ปี ปี 2541 ***
74 # 3อจ600810-145 ET114270867TH พีพีพี + สุดเขต (369632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรนารีสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (600706-005) ***
75 # 3อจ600810-146 ET344604122TH taccord + thana_gt (369635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
76 # 3อจ600810-147 ET263751032TH zafari + nunnida (369637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ600810-148 ET371578775TH apiwat_66 + kanlaya48 (369639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
78 # 3อจ600810-149 ET371578775TH pjanon + kanlaya48 (369641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2114) ***
79 # 3อจ600810-150 ET236514949TH ning5353 + pompy (369644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
80 # 3อจ600810-151 ED135632014TH thonglor + คนขายพระ (369627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดเทวะสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้) ***
81 # 3อจ600810-152 ET020688822TH เขลางค์ + ไตรลักษณ์111 (369748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่) ***
82 # 3อจ600810-153 ED135632014TH boyamulet + คนขายพระ (369630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน) ***
83 # 3อจ600810-154 ET340802082TH sompong1691 + ตุ้ยเลี่ยมพระ (369631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***
84 # 3อจ600810-155 ET466673290TH zafari + พระลพ (369633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
85 # 3อจ600810-156 ET417048326TH pom53 + ชานนทร์ (369634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 744) ***
86 # 3อจ600810-157 ET279786155TH หวังมีเฮ + จ่าโจ้ปืนใหญ่ (369746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เล็กหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
87 # 3อจ600810-158 ET453695610TH ธงชัย + ตั้มปราจีน (369636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
88 # 3อจ600810-159 ET394245475TH sanpol + เทพยาจกเก้านิ้ว (369642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์ ***
89 # 3อจ600810-160 ET272890545TH กัดดาฟี่ + Juicy (369645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ก้างปลา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 93%)***
90 # 3อจ600810-162 ET222509467TH ตุ๊หลวง + อุดมธัญญา (369700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 148) ***
91 # 3อจ600810-163 ET411310843TH zeaezeae + max2521 (369701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 77%)***
92 # 3อจ600810-164 ET368682708TH prasit_jongsiri + ไร้นาม99 (369705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล ***
93 # 3อจ600810-165 ET444115626TH ต่อ_ถนนตก + dekphet (369707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) (G 77%)***
94 # 3อจ600810-166 ED127144743TH สีมหาลาภ + เอสพระเครื่อง9 (369711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)***
95 # 3อจ600810-166 ED127144743TH สีมหาลาภ + เอสพระเครื่อง9 (369711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 57%)***
96 # 3อจ600810-167 ET256011203TH saithip + ศิวิไล (369713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.แม่ฮ่องสอน (หมายเลข มส 084758) ***
97 # 3อจ600810-168 ET256011203TH saithip + ศิวิไล (369718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม 173752) ***
98 # 3อจ600810-169 ET256011203TH andyrun14 + ศิวิไล (369754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ลำพูน (หมายเลข ลพ 081680) ***
99 # 3อจ600810-170 ET281607010TH alife + บุญทับ (369719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
100 # 3อจ600810-171 ET340808332TH niponll + ตุ้ยเลี่ยมพระ (369648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
101 # 3อจ600810-172 ET222539282TH wichanon + prinkopd (369651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ600810-173 ET448433050TH thonglor + suttisak (369654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ จ.ลพบุรี ***
103 # 3อจ600811-116 ED063079188TH วสันต์อ่อนนุช + sumat (369827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 14.4 กรัม) (G 82%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 14 ส.ค. 2560 - 08:06 น.] #59951 (11/25)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600804-001 EP794841981TH Bigbub (368993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ600804-002 ET443303279TH chaowat (368997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ600804-003 ET370136683TH คุณศิระ (369001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ600804-004 EN272653387TH pradrem (369005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600804-005 ER675879235TH LexCyber (369008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ600804-007 ET073190977TH amata_tong (369007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600804-008 ER146433941TH mejii (369012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600804-009 ER530190063TH ukaewsasan (369017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600804-010 ED129311789TH ก๊อกน้ำ (369021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ600804-012 EQ393578021TH หลานตาจวบ (368998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ600804-013 EQ080278351TH งดงาม (369002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ600804-015 EX245480231TH Wanchana (369009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600804-016 ET296812984RH wisarut888 (369011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600804-017 ET386817579TH หนุ่มธนบุรี (369016) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ600804-019 ER980272795TH pink_rabbit (369023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600804-021 ET343673501TH คนริมปาว (368995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ600804-022 ET499509866TH gchai (368999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600804-023 ED063085798TH armarging (369003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600804-024 ER699232239TH thana_gt (369006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ600804-027 EQ375387581TH zenden (369013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600804-028 ET507018225TH เอ๋เมืองจันทร์ (369022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600804-001 jimmy9634 (369014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600804-002 showgun (369018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600804-003 sanan2505 (369020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600804-004 nunthawat (369024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600804-005 lovehunterlove27 (369097) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ600804-006 kongsak (369026) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ600804-007 อาณาจักรพระ (369030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ600804-009 katae (369037) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ600804-011 peacemaker (368992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ600804-012 gun87 (368996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600810-010 การันตีพระ (369756) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ600810-011 การันตีพระ (369727) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600801-120 ET168112966TH เหวัชระ + บิ๊กบีม (369416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (G 81%) ***
2 # 3อจ600803-157 RX123702821TH Iaiw9878 + เสือหรรษา (369419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระมงคลนิมิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง) ***
3 # 3อจ600804-170 ET283107714TH WorapongP + Karakaen451 (369428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ600807-119 ET195243396TH โจ้บารมี + mchutith (369525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
5 # 3อจ600808-001 ต้นกล้า952 + maonkoong (369410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ600808-002 zafari + jicko (369415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
7 # 3อจ600808-004 presun + kaicpac (369493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังไพลิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 303) ***
8 # 3อจ600808-005 kittisak_10 + fasaisai (369427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ600808-006 nongnavy + pruksasat (369498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (600719-170) (G 69%)***
10 # 3อจ600808-007 gman16 + mahana (369438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่มีชัย วัดปราการชัยพัฒนาราม รุ่นเงินไหลมา เนื้อเงิน ปี 2558 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 88)***
11 # 3อจ600808-008 pradee125 + ภาคพระเครื่อง (369444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน วัดใหญ่พิษณุโลก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
12 # 3อจ600808-009 pumchai + สิทธิ์ท่าฉลอม (369447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ600808-010 natthaphon59 + (369452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาร์มหนองคาย
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ600808-011 sam8793 + yutthanaP (369458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหน้าของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ600808-012 Amuletism + apiwatcivil (369462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600808-013 korn88 + watchira (369468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ600808-014 ศิษพ่อมุ่ย + Porrapat (369473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช เนื้อชิน ***
18 # 3อจ600808-015 ศิษพ่อมุ่ย + Porrapat (369475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน เนื้อชินเงิน ***
19 # 3อจ600808-016 ศิษพ่อมุ่ย + Porrapat (369477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร ***
20 # 3อจ600808-017 pjanon + Porrapat (369480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดาน ***
21 # 3อจ600808-018 pjanon + Porrapat (369483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ***
22 # 3อจ600808-019 Anattara + raimon (369485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
23 # 3อจ600808-021 DDman + สังฆวิชิต (369407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ600808-022 deedyclub + สังฆวิชิต (369490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
25 # 3อจ600808-023 เด็กโชคชัย4 + va1111 (369412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 92%)***
26 # 3อจ600808-025 เมืองช้าง + TongP (369422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (560816-105) ***
27 # 3อจ600808-026 theerapong_as + ลูกแม่รำเพย (369425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(หยาบ) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) ***
28 # 3อจ600808-027 เปี๊ยกตุ๊กแก + darita32 (369431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600630-073) (G 67%)***
29 # 3อจ600808-028 จุ๋มจิ๋ม + rattapolyo (369434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (600706-285) ***
30 # 3อจ600808-029 อาราธนา + topkoo (369439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ600808-030 biginsea + topkoo (369443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600808-031 biginsea + topkoo (369409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600808-032 Kongsason + (369411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
34 # 3อจ600808-103 ET552755297TH otsuka + toy_clong8 (369459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพใช้) ***
35 # 3อจ600808-104 ER838537572TH บ้านกรอบเงิน + ร้อยวิทย์ (369464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1536) ***
36 # 3อจ600808-105 ER446270835TH PING007 + rachain (369465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง พิมพ์ 26 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
37 # 3อจ600808-107 ET388527398TH saithip + peterdriverbkk (369491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม 140074) ***
38 # 3อจ600808-108 ET388527398TH saithip + peterdriverbkk (369492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม 140046) ***
39 # 3อจ600808-110 ER757086970TH พงษ์ท่าม่วง + โยพระประแดง (369497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ600808-111 ET234563187TH รักษ์นครหลวง + จูปีเตอร์ (369408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
41 # 3อจ600808-112 ET091373795TH naisuthas + ศรมัญจา (369496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 ***
42 # 3อจ600808-113 ET488871133TH กิมเล้ง + นราทัศน์ (369414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 9152) ***
43 # 3อจ600808-114 ER796513927TH taccord + Ronado (369421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
44 # 3อจ600808-115 ER796513927TH sscopyprint + Ronado (369426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
45 # 3อจ600808-116 ET392352565TH skyman + tangamata (369432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
46 # 3อจ600808-117 ET307004257TH toey7 + linenoon (369436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนพระครูวัตรป่าเจ้าสัว วัดป่าเจ้าสัว เนื้อยมกปฎิหารย์ ปี 2557 จ.อุบลราชธานี ***
47 # 3อจ600808-118 ET536589684TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (369446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ600808-119 ET536589684TH wiwat3 + กรเมืองกาญจ์ (369449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ600809-002 pimthong + bannakorn (369501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ600809-003 กำธรนคร + milk19 (369619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
51 # 3อจ600809-007 diaz1234 + Like_ (369510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ600809-008 มงคลถาวร + Like_ (369511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
53 # 3อจ600809-009 kamin41 + boonserm (369514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ600809-010 ต่อ_ถนนตก + อุลตร้าแมน (369517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (600728-129)(G 65%)***
55 # 3อจ600809-011 bellic + เด็กท่าพระ (369502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรม เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ600809-012 เมืองช้าง + koonnai (369506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ600809-013 noom-iceman + วัฒน์นนทบุรี (369508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ600809-014 pimthong + penggo (369512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ600809-015 pjanon + penggo (369515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ600809-016 lungwut + penggo (369519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ600809-017 aodja + penggo (369521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ600809-018 แจ็คลพบุรี + เจ้นปรัชญา (369523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ600809-019 yodenam + ชลชินเขต (369526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.น่าน (สภาพสวย) ***
64 # 3อจ600809-021 NaTee1972 + sarayuthboy (369520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ600809-101 ET504534525TH zafari + นายตัวเล็ก (369528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม) ***
66 # 3อจ600809-102 EX243824212TH thana_gt + pornchanok (369530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
67 # 3อจ600809-103 ED063077377TH poodumken + armarging (369533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 1.9 กรัม) (600731-189)(G 80%)***
68 # 3อจ600809-104 ET470394420TH Themistz + ชวนชื่น (369538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสันติสุข วัดหลวงปรีชากุล เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก) ***
69 # 3อจ600809-105 ET219737053TH boyamulet + sanopporn (369541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพสวย) ***
70 # 3อจ600809-106 ET416763426TH zafari + หนุ่มธนบุรี (369544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์ฐานสูงหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) (สภาพรมดำใหม่)***
71 # 3อจ600809-107 ED135541123TH JASMIN + pairoj1 (369547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
72 # 3อจ600809-108 ET098999235TH ดาวทรัพย์ + Krajub2002 (369549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (530609-239) ***
73 # 3อจ600809-110 ED117379395TH nakorn05 + ไอยเรศ (369558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี ***
74 # 3อจ600809-111 ER838537833TH ชิโมนา + เรศเรณู (369563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ600809-112 ET219736296TH Sunthon + มาตรลพบุรี (369567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลยฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
76 # 3อจ600809-113 ED125867810TH dechatorn + yongyot (369571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
77 # 3อจ600809-114 ED121899834TH Ketautomotive + ดาบเอก (369572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 456) ***
78 # 3อจ600809-115 ET287501683TH นุพระสยาม + amarin (369574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
79 # 3อจ600809-116 ER657531055TH pumcha + Juicy (369576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 82%)***
80 # 3อจ600809-117 ER585046154TH ชัยเจเจ + ต่อคู้บอน (369577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูกและแต่งผิว) ***
81 # 3อจ600809-118 ET092383326TH pcha18 + natakrit (369579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์ดอกบัว เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (550911-227) ***
82 # 3อจ600809-119 ET510555405TH WAKKA + เอ็ม-สหพัฒน์ (369581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1068) ***
83 # 3อจ600809-120 ET466662249TH คุณนริศร + นินลพบุรี (369584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ600809-122 ER871184865TH Suparat_2832 + patcharapon (369503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
85 # 3อจ600809-123 EP910225405TH Choat + p_nasun (369504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
86 # 3อจ600809-124 EP910225405TH น้องเฟิร์น + p_nasun (369507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1837) (G 78%)***
87 # 3อจ600809-125 ET344725576TH taccord + swangpiboon (369509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
88 # 3อจ600809-126 EX250381090TH doramon2345 + (369513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธบูชา
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง ***
89 # 3อจ600809-127 ED135316697TH suksilp + โครตเฮง (369516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ600809-128 ET386919079TH mid2008 + ต้นพระ35 (369518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 85%)***
91 # 3อจ600809-129 EQ393225381TH zafari + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (369522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ล็อกเกต หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ***
92 # 3อจ600809-130 EX118785015TH JASMIN + somchai_lawit (369524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600609-173) (G 75%)***
93 # 3อจ600809-132 EX209039976TH Technotic + maii_amulet (369604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ600809-133 ED134319136TH pornlimk + มิสอามุน (369607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (600121-082) ***
95 # 3อจ600809-134 ET091374566TH วันชัย2511 + wissanu449 (369610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 511) ***
96 # 3อจ600809-135 ET508133704TH copper + เจ้าแก้ว (369613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
97 # 3อจ600809-136 ET186457583TH devilmanu + Crazyamulet (369623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
98 # 3อจ600809-137 ET 213741275TH เกษมจิต + Rambo_thai (369616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
99 # 3อจ600809-138 EX056144592TH DaCaPo + แคฟวิลเลจ (369617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560905-183) ***
100 # 3อจ600809-139 EQ080278507TH dongkong + งดงาม (369618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
101 # 3อจ600809-140 ED135315793TH แจ็คลพบุรี + มหามณีจินดา (369621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหากุศล เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 12.5 กรัม) ***
102 # 3อจ600809-141 ET572580657TH magician + jokos (369548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1116) ***
103 # 3อจ600809-142 ET507049404TH เอกเก๋ + pukpaokab (369553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้) (G 72%)***
104 # 3อจ600809-143 ET492569865TH Pitakpon3328 + BOAT26 (369557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 78%)***
105 # 3อจ600809-144 ER585027756TH Hakone + hong4335 (369561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 39/น้ำหนักทอง 23.4 กรัม) ***
106 # 3อจ600809-145 ET265866727TH tgiporp + ชานนทร์ (369564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพชุบเงินใหม่) ***

107 # 3อจ600809-146 ET572584089TH Jingjoe23 + Got_rayong (369568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิม์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
108 # 3อจ600809-147 ET503261131TH wwut2 + พิชชากร (369570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดศิลามูล พิมพ์วัดคลองขอม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
109 # 3อจ600809-148 ER839278110TH ruamsup + A_Surachai (369588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์หกตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
110 # 3อจ600809-149 ED122653599TH ลมว่าว + September2017 (369589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
111 # 3อจ600809-150 ET104169781TH Phontrailuck + สัสดี57 (369592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (G 63%)***
112 # 3อจ600809-151 ET246536609TH prons + Thankhun (369531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 948) ***
113 # 3อจ600809-152 มงคลถาวร + อาทิตย์โคจร (369535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
114 # 3อจ600809-153 EP471594665TH mumu99 + m-cot (369537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
115 # 3อจ600809-154 EP471594665TH Belton + m-cot (369539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
116 # 3อจ600809-155 EX229895558TH prayoyo2510 + TYAKONE (369542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรปราการ ***
117 # 3อจ600809-156 ED138421513TH poonsaka + ko-2499 (369545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (G 67%)***
118 # 3อจ600810-114 ET528008498TH กรงหัวจุก + wichit7 (369684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 3.2 กรัม) (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 11 ส.ค. 2560 - 08:03 น.] #59941 (10/25)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600801-001 ED122320211TH กายเทพ (368945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600802-024 ET236952105TH ท็อปท่าตูม (368762) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ600803-001 ED129645795TH win2521 (368956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600803-003 ED109758215TH Nadtakan (368960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600803-004 ET265912979TH storm17 (368962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600803-005 ED122605987TH TEE_INTER (368963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ600803-006 ED129436109TH เอ็มซีเค (368986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600803-008 EX228789354TH หงฟ้า (368968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600803-009 ER756859307TH plam01 (368969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600803-010 ET152516353TH วัฒน์ทางหลวง (368989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600803-011 ET202766679TH Youngjorhor (368970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ600803-012 ET283108856TH ใบไผ่ใบตาล (368971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ600803-013 ET455197453TH yuth1231 (368972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600803-015 ET201751559TH manaplathong (368974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ600803-016 ET172936607TH kanlaya48 (368976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600803-018 EQ796298208TH pranop (368977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600803-019 ET490437521TH theone (368980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ600803-021 ED121868823TH ช้างไห้1985 (368925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600803-022 ET000533092TH sanyah (368928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ600803-024 ET489033003TH HatPra (368932) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
21 # 1อจ600803-025 ED122579244TH sakaekrung (368943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600729-008 OMBUN (368469) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ600803-003 cowman (368975) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ600803-004 กำไลทอง (368940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600803-005 kongf430 (368979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600803-006 สถาพรเทพสุริย์ (368978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600803-007 ประสาน (368947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ600803-008 pimthong (368949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ600803-009 ธรรมศักดิ์ (368951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600803-010 tan76 (368952) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 2อจ600803-011 chanram (368948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ600803-012 ศตกมล(369406) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600802-158 EX210353379TH Toncow + sipong (369368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง ***
2 # 3อจ600802-175 ED112364385TH kitti29 + yyoyo (368864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสรปิดทอง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(600331-021)***
3 # 3อจ600802-179 ET455498453TH นครทัย + อี๊ดสกลนคร (368855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลือ กรุวัดประตูลี้ พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ600803-131 ET219288505TH amnartb + ธรรมวิทย์ (369371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 128) ***
5 # 3อจ600803-159 ED129631045TH prateept + Wipha (368911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ600805-110 ER535849065TH seranee + พุทธปฐม (369268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
7 # 3อจ600805-186 ET470353513TH Pseheng + tananop (369187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6726) (G 64%)***
8 # 3อจ600805-192 ED130317302TH bussakorn + ชวนชื่น (369195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ***
9 # 3อจ600807-001 เฉียบ + คนคอเรด (369327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
10 # 3อจ600807-002 pomSL + พิชย์ภัสสร (369329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ600807-003 ช่อคูณ + KANJANAUDOM (369332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
12 # 3อจ600807-004 vongsomboon + อาระดิน (369335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นที่ระลึก 100 ปี เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 9/น้ำหนักทอง 14.7 กรัม) ***
13 # 3อจ600807-005 KoTar + momon (369337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 87) ***
14 # 3อจ600807-006 kasemchonburi + (369340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toy_clong8
*** พระสมเด็จหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่น 12 นักษัตร เนื้อผง ปี 2529 จ.ชลบุรี (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
15 # 3อจ600807-008 punaiem + pavit (369348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ600807-009 Kasanowa + pavit (369350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว) ***

17 # 3อจ600807-010 m-cot + pavit (369353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ600807-011 Billyku + pavit (369346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 69%)***
19 # 3อจ600807-012 kee123 + แก้วอุษา (369351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (591026-162) (G 60%)***
20 # 3อจ600807-013 คนกรุงศรี + วุฒิรามอินทรา (369355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพสวย) (551010-005)***
21 # 3อจ600807-014 aoy101 + วุฒิรามอินทรา (369357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (561121-051) (G 67%)***
22 # 3อจ600807-015 พระประแดง26 + bankrotor (369361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
23 # 3อจ600807-017 pornlimk + champion39 (369369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
24 # 3อจ600807-018 arthorn + ประสิทธิ์สม (369372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ600807-019 aniwatpantawong + (369375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประสิทธิ์สม
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ600807-020 เมืองช้าง + aun1972 (369379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (570728-336) (G 65%)***
27 # 3อจ600807-021 so-so + aun1972 (369358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 69%)***
28 # 3อจ600807-022 เมืองช้าง + wilairat_22 (369362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ600807-023 teerawit + wilairat_22 (369366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 177) ***
30 # 3อจ600807-101 ED072749544TH TIDTEE + มหาลาภ99 (369359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
31 # 3อจ600807-102 ET169377369TH taccord + chanple (369363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
32 # 3อจ600807-104 ET250248691TH ATIVAT + mumu99 (369367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (600519-019)(G 72%)***
33 # 3อจ600807-105 ET430772945TH kittisak_10 + ประสิทธิ์สม (369370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ600807-106 ET231573225TH เทียนกำแพง + เขยมาบตาพุด (369374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 995) ***

35 # 3อจ600807-107 ET154639275TH สมยศ5 + sitrayong (369378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2530 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ600807-108 ET234528830TH benzatio + spradoo (369380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างโรงครัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ระยอง (G 88%)***
37 # 3อจ600807-109 ED127657748TH หมูสาย2 + นพพล1 (369381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) ***
38 # 3อจ600807-110 ED134314363TH สุขสยาม + มิสอามุน (369382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (590909-198)***
39 # 3อจ600807-111 ET504795384TH tgiporp + มงคลทิพย์ (369326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
40 # 3อจ600807-112 ED121980561TH winyuchon + kunpop11 (369331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ600807-113 ET010969593TH Aunyamanee + JPort (369334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 324) (590118-031)***
42 # 3อจ600807-113 ET010969593TH Aunyamanee + JPort (369334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 324) (590118-032)***
43 # 3อจ600807-114 ET273735136TH poshwises + akm345 (369339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
44 # 3อจ600807-115 ED122036058TH พิชชากร + noonno2525 (369343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
45 # 3อจ600807-116 ER927522380TH bocart + kamin41 (369396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มัจฉานุ หลวงปู่พรหมมา มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ600807-117 ET209218368TH ลายน้ำ + ตุลา26 (369352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ600807-118 ED127148325TH zafari + Got_rayong (369356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา ***
48 # 3อจ600807-120 ET444897018TH alife + tak_ka (369394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรกชุมพลใหญ่ จ.สุพรรณบุรี ***
49 # 3อจ600807-121 ED127281568TH kritsanaphol + โชติอนันต์ (369360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (590130-026) ***
50 # 3อจ600807-122 ET370081110TH suwankal + ชานนท์53 (369373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้) (600722-036)***
51 # 3อจ600807-123 ED132027965TH chottika + jamesza (369405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1540) ***
52 # 3อจ600807-125 ET337289955TH Phong5555 + lomlopburi (369377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ600807-126 ED125917272TH seranee + burapa (369383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ600807-127 ET046664355TH willy + kabodkeng (369384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) ***
55 # 3อจ600807-129 ET053332693TH เมืองช้าง + Bophantom (369388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) (600620-025)(G 66%)***
56 # 3อจ600807-130 ET053332693TH พระพันปี + Bophantom (369389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูโอภาส วัดสวนหมาก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ชัยภูมิ (G 61%)***
57 # 3อจ600807-133 ET234486627TH เทียนกำแพง + น้ำคอก99 (369390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4011) ***
58 # 3อจ600807-134 ET234486627TH เทียนกำแพง + น้ำคอก99 (369391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1687) ***
59 # 3อจ600807-135 ET453081421TH มอร์เมืองทอง + เกษมจิต (369392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
60 # 3อจ600807-136 ET453590375TH pongsako2002 + boyind36 (369393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600807-138 ET140350268TH หนุ่มนพลักษณ์ + คุณศิระ (369397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (600731-187)(G 75%)***
62 # 3อจ600807-140 ED113989816TH DDman + nuten (369400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก) ***
63 # 3อจ600807-141 ET394253429TH pyakorn + ชูชกบูรพา (369328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
64 # 3อจ600807-142 ED137901717TH anusit2513 + jackzaa (369330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
65 # 3อจ600807-143 ET199332468TH tikloet + aeksky (369333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ600807-144 ER933387627TH dazzzit + บิ๊กนคร (369336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2202) ***
67 # 3อจ600807-145 ET424999772TH zafari + อาเค่น (369338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
68 # 3อจ600807-146 ET284967697TH dewar + JPort (369341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองเค ปี 2549 จ.ระยอง (580109-139) (G 68%)***
69 # 3อจ600807-147 ET403547454TH korn88 + lekdee (369344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***

70 # 3อจ600807-148 ET000872657TH หวายกรอง + เด็กสายสี่ (369347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
71 # 3อจ600807-149 ET492568913TH หลักทอง9 + cowman (369349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 77%)***
72 # 3อจ600807-150 ED127176644TH bongbiab + Tharin_P (369354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ600807-151 ED127176644TH jojosan + Tharin_P (369316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ600807-152 ED105233512TH เทพพิทักษ์ + สัสดี57 (369321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 10313) ***
75 # 3อจ600807-153 ET419476353TH คนเหงา + rongfox (369342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
*** พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ600809-131 ET528006130TH สุขสยาม + ศิลป์สุวรรณ (369597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) (G 79%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 10 ส.ค. 2560 - 08:18 น.] #59936 (9/25)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600725-001 ET401961473TH thames2004 (367950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ600725-003 ET428060711TH gorn9 (367991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600726-003 ET009448989TH ดราก้อนปิง (368032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600727-002 EQ476719456TH chonmane (368565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600728-011 ER934671574TH Off99 (368307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600728-023 ED124535524TH มหามณีจินดา (368317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ600731-001 ER123206266TH มานิต (368550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600731-011 ET256061828TH kenshiro2810 (368549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600731-012 ET123247376TH คุณรณกร (368678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600802-016 ET246309156TH heng9999 (368761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600725-002 Buncha (367997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ600727-002 wangroyal (368252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
3 # 2อจ600727-012 สาวิตรี (368294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600731-014 Jiwwa (368649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600731-015 suppaleak (368652) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ600802-007 อรรถพล (368874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ600802-009 khunoak77 (368879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600809-004 การันตีพระ (369499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600729-147 EX210342932TH gek1414 + boonkhaew (368543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 75%) ***
2 # 3อจ600801-013 thonglor + pui1228 (368732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้หักซ่อมกลางองค์และซุ้มบน) ***
3 # 3อจ600801-110 ET536558029TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (368722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ600801-111 ET536558029TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (368725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ600802-135 EX248971708TH เมืองช้าง + แคฟวิลเลจ (368826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขันตรี วัดป่าม่วงไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.เลย ***
6 # 3อจ600802-163 ET098930688TH UDS-35 + ชัชพนม (368865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600803-001 khunpol500 + วีบางพูน (368903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ทรงครุฑ จ.ชัยนาท ***
8 # 3อจ600803-002 khunpol500 + วีบางพูน (368906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ทรงครุฑ จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ600803-004 newning + Drpong (368910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพซ่อมผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 68%) ***
10 # 3อจ600803-105 ET443183284TH seranee + Tanes54 (368918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลฯ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี ***
11 # 3อจ600803-132 ET451083257TH คุ้มเสมา + องค์จ้อย (368950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
12 # 3อจ600803-156 ER720749123TH toey7 + โชคอนันต์ (368900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนพรายกัญญา เนื้อก้นครก (หลังตะกรุดเงิน) ***
13 # 3อจ600805-001 ben0429 + rattapolyo (369276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***
14 # 3อจ600805-002 นุหลัก4 + sajjabun (369211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หลังจักรนารายณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (G 68%) ***
15 # 3อจ600805-003 sherbet88 + bear2509 (369216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (151204) (590505-222)***
16 # 3อจ600805-004 ATIVAT + เอก..บางบัวทอง (369220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (520528-297) ***

17 # 3อจ600805-005 natapoln + ทองแดง1009 (369224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 685) ***
18 # 3อจ600805-006 saithip + mac13 (369225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม 176855) ***
19 # 3อจ600805-007 บ้านพระ + ทัชบ้านคลองสวน (369229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (580108-097) (G 82%)***
20 # 3อจ600805-008 เมืองช้าง + kollek (369232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธวิริยากร(จิตร) วัดสัตตนารถฯ รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2458 จ.ราชบุรี (600511-111) (G 80%)***
21 # 3อจ600805-010 วิทย์พระประแดง + joy2007 (369236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (531201-111) ***
22 # 3อจ600805-011 ก_กนก10 + nauts (369244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ600805-012 tonyakusa + koonnai (369246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
24 # 3อจ600805-101 EQ519314035TH Eakthachang + tongleehae (369251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ600805-102 ET352027355TH ศิษย์อาจารย์เฮง + naenaldo (369254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600614-176)***
26 # 3อจ600805-106 ED131860311TH พิฆเนศวร69 + (369267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กฤชนณแปดริ้ว
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
27 # 3อจ600805-107 ER828445899TH Lucut999 + tanatad (369273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ600805-108 ET466640963TH chani + ธิติวราห์ (369270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี ***
29 # 3อจ600805-109 ET549925274TH กล้วยไม้ + Lumpum (369272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ600805-111 ED129570077TH หลักทอง9 + pewja (369210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ600805-112 ED130248315TH boonlers + tle_wangpikul (369214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระกลีบบัว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
32 # 3อจ600805-113 ET237074143TH sakaekrung + สุนทรฤทธิ์ (369219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2534) ***
33 # 3อจ600805-114 ED130940852TH wanitcha + pranung (369221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ600805-115 ET447513065TH taccord + router (369228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591208-116) ***

35 # 3อจ600805-116 ER347179949TH เหล็กใน + หมากคาย (369233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง ***
36 # 3อจ600805-118 ET265916692TH monstajim + ฮาโตริ (369241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ600805-119 ET507026765TH magician + poxzaa (369245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 841) (G 71%)***
38 # 3อจ600805-121 ET444362707TH chuchart-k + thongma (369208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ600805-122 ET279791238TH taratchon + ศิริละโว้ (369213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
40 # 3อจ600805-123 ED134411983TH taccord + kittipon (369217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (580912-132)***
41 # 3อจ600805-124 ET119293272TH เมืองช้าง + maxjvc (369222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ600805-125 ET119293272TH pjanon + maxjvc (369226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ600805-126 ET024913824TH world + ป่าบอนตำ (369230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
44 # 3อจ600805-127 ER831308059TH นุหนองคาย + บารมีอาจารย์ปู่ (369234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
45 # 3อจ600805-128 ET000843678TH แทนม้าทอง + ร่ำรวย (369238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาพระครูญาณ วัดสำประทวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา ***
46 # 3อจ600805-129 ER873300590TH seranee + ตำรับไทย (369240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
47 # 3อจ600805-130 ET382387162TH annact + kendevil (369243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ600805-131 ED077260758TH panupong30 + พระประแดง26 (369209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ600805-132 ET235758216TH taccord + ต้อตาพระยา (369212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ600805-133 EP471594498TH เมืองช้าง + m-cot (369215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
51 # 3อจ600805-134 ED056678314TH newning + movie (369218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (560617-040)***
52 # 3อจ600805-135 ET396640575TH มงกุฏดาวทอง + rongfox (369223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ปั๊มตัดขอบ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ600805-136 ER828445908TH โชค2529 + tanatad (369227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด 2 ดอก) (510130-063)***
54 # 3อจ600805-137 ET453098930TH anonnat + มังกรชล (369231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ600805-138 ED124992728TH kenshiro2810 + ANURUT (369235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมแก้มซ้าย) ***
56 # 3อจ600805-139 ET249492972TH moterair + mc2007 (369239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ600805-141 ET549917715TH ศรีเมืองระยอง + โชคดีร่ำรวย (369242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดมหาระงับ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2547 จ.ระยอง (ขนาด 5.5 นิ้ว) ***
58 # 3อจ600805-142 ET538089624TH Q-Taro + Jaiddjai (369250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
59 # 3อจ600805-143 ET117843357TH saithip + aodvj56 (369253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม 161244) ***
60 # 3อจ600805-144 ED129482620TH lertsak + chanchim (369256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (G 80%) ***
61 # 3อจ600805-145 ED125873143TH ZHONGCHENGFENG + (369259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไข่มุข
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 14824/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
62 # 3อจ600805-146 ET344730531TH world + ยศศิริ (369263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้) (560408-053)***
63 # 3อจ600805-147 ED125855799TH พระพันปี + เจริญ (369266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (G 65%)***
64 # 3อจ600805-148 ET257815431TH AnanHH + workplace (369269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 1352) ***
65 # 3อจ600805-149 ET504371751TH wuth101 + นายตัวเล็ก (369275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
66 # 3อจ600805-150 ER884195230TH วิเศษชัยชาญ + ฅนเมืองเหนือ (369271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุเวียงกาหลง เนื้อดิน จ.ลำปาง ***
67 # 3อจ600805-151 ET504972098TH suwankal + ปืนปราจีน (369160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ600805-152 ET504972098TH กระแสร์2 + ปืนปราจีน (369163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ600805-153 ET454041786TH pramual + phrut (369166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 913) ***
70 # 3อจ600805-154 ER946661075TH เจษฎาพร + ยูราชพฤกษ์ (369169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ600805-155 ET499518987TH ฟ้าใสใส + gchai (369173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด เนื้อใบลาน ***
72 # 3อจ600805-156 SCON000692891 montree_anu + ton-230 (369177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
73 # 3อจ600805-157 ET452420605TH ruamsup + gold1 (369181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ600805-158 ET452420605TH Choke5383 + gold1 (369184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ600805-159 ET549925265TH พระพันปี + Lumpum (369186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 475) ***
76 # 3อจ600805-161 ET403487336TH ukaewsasan + เทียมเยาวราช (369158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ600805-161 ET403487336TH ukaewsasan + เทียมเยาวราช (369158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน) ***
78 # 3อจ600805-163 EX245481648TH khunpas + พงศ์นริศร์ (369161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึกและหูชำรุด) (600224-092)(G 68%)***
79 # 3อจ600805-164 ET508941051TH Karakaen451 + teecoin1234 (369164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
80 # 3อจ600805-165 ET281318698TH kavin15 + aobpratae (369168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (G 69%)***
81 # 3อจ600805-166 EX254644392TH strucsteel + spiderboy (369172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
82 # 3อจ600805-167 ET232711991TH Bigbadaboom + พลายชาติ (369176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด) ***
83 # 3อจ600805-168 ED056676928TH sanko + ไอข่า (369281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) (G 64%)***
84 # 3อจ600805-169 ER94662875TH เป็ดบางนา + pranung (369182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
85 # 3อจ600805-170 ET549923463TH wanitcha + เก่งจริงจริง (369189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ร่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร (สภาพใช้) ***
86 # 3อจ600805-171 ER778786875TH เน้นพระสวย + merich (369279) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ600805-171 ER778786875TH เน้นพระสวย + merich (369279) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม) ***
88 # 3อจ600805-171 ER778786875TH เน้นพระสวย + merich (369279) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.9 กรัม) ***

89 # 3อจ600805-173 EQ735132709TH IAMAE + ronnakorn2516 (369162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หัวลูกปืน เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
90 # 3อจ600805-174 ET447627814TH PhaoNamo98 + หนองซอ (369165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมี วัดพระทรง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ600805-175 ER452492315TH พิชชากร + kabodkeng (369170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ600805-177 ED130318081TH taccord + moobin89 (369178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
93 # 3อจ600805-178 ED124577440TH แพทย์แผนปัจุบัน + โครตเฮง (369180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
94 # 3อจ600805-178 ED124577440TH แพทย์แผนปัจุบัน + โครตเฮง (369180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
95 # 3อจ600805-179 ED127900782TH ปริยา + raimon (369185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (590714-040) ***
96 # 3อจ600805-180 ET371136469TH Kongsason + (369280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
97 # 3อจ600805-181 ET480261618TH แม็คหลักสี่ + backboy (369167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
98 # 3อจ600805-182 ED124577422TH zafari + โครตเฮง (369171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
99 # 3อจ600805-183 ED122345730TH wwut2 + เด็กแคมฟร็อก (369175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (600726-055)***
100 # 3อจ600805-184 ET526941588TH theera-pon + maii_amulet (369179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ600805-185 ET522369808TH taccord + jeweljang (369183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องของโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
102 # 3อจ600805-187 EP471594515TH mumu99 + m-cot (369191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ600805-188 EP471594515TH พระชะอำ + m-cot (369196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ600805-189 ED132455496TH KULKHUNG + But140 (369194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 63%)***
105 # 3อจ600805-191 ET203561040TH teerawit + prabaiboon (369193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (590811-084) (G 56%)***
106 # 3อจ600805-193 ET397645203TH suchart_rayong + (369199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
engwattana
*** พระแผงปางปาฏิหาริย์ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***

107 # 3อจ600805-194 ED130317302TH thelord + ชวนชื่น (369201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ600805-195 ED130318223TH สิงขร + โอแคราย (369204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ600805-196 ED122633395TH doramon2345 + (369207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
p_tiyachamorn
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
110 # 3อจ600805-198 ET356799770TH บูมเมืองกาญจน์ + navy2525 (369203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา ***
111 # 3อจ600805-199 ET114270155TH topten + สุดเขต (369206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง ***
112 # 3อจ600805-200 ED127599926TH กัดดาฟี่ + mitmitee (369205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
113 # 3อจ600805-201 ET42261145TH taccord + เซ้งเมืองพล (369190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
114 # 3อจ600805-202 ET489639994TH เมืองช้าง + thegotto (369192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550505-223) (G 64%)***
115 # 3อจ600805-203 ED128758938TH ATIVAT + naenaldo (369197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (600407-111) ***
116 # 3อจ600805-204 ET394252865TH Jackbangkaew + Tharin_P (369200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 579) (G 67%)***
117 # 3อจ600808-106 EQ122483245TH JPort + หนุ่มคลองจินดา (369471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยคอ (น้ำหนักทอง 13.0 กรัม) (G 60%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 09 ส.ค. 2560 - 08:02 น.] #59899 (8/25)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600807-131 ET053332693TH joymonton + Bophantom (369385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 21.1 กรัม) (G 77%)***
2 # 3อจ600807-132 ET053332693TH นราคอฟ + Bophantom (369387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 19.0 กรัม) (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 08 ส.ค. 2560 - 08:04 น.] #59874 (7/25)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600725-004 ET170834738TH kanlaya48 (367993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600726-015 ET077577228TH zafari (368036) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ600726-022 ET231598862TH เขยมาบตาพุด (368563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ600726-028 ED067824335TH kriang_liver (368770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600727-006 ET397608801TH บิ๊กบีม (368296) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ600727-011 ER023901728TH papawin (368270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600728-001 EX173434252TH สุธาสินี (368693) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ600728-019 ET397612678TH กู๋พระเครื่อง (368746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600728-020 ER980268345TH pink_rabbit (368330) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ600728-029 ED123937583TH หนุ่มฉลองกรุง (368705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600729-008 ED127215277TH him2510 (368707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ600731-004 ET489020000TH LIONTHANANDOR (368682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
N
13 # 1อจ600731-005 ED116386165TH นันทวัน2460 (368556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ600801-002 ET366426707TH prasertpp (368690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600801-003 ET356500345TH som3693 (368691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ600801-004 EX248370120TH ตาแจ๋ว (368699) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ600801-005 ER420216846TH ชอบจัง (368689) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600802-001 ET324109181TH maii_amulet (368745) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
19 # 1อจ600802-002 ET497532924TH ตราชั่ง (368752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ600802-003 ET354110651TH autpichut (368756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ600802-004 ER628415313TH maturuch (368758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ600802-005 ET554080915TH เอสออโต้ (368763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ600802-006 ET227150790TH kapilo (368749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600802-007 ER826765475TH pradrem (368751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ600802-008 ET473289655TH dazzzit (368754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ600802-009 ER838485455TH เรศเรณู (368760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ600802-010 ET341251616TH mapoon (368866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ600802-011 EN272653311TH pradrem (368747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ600802-012 ED127727863TH offnizmo (368870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600802-013 ET339516703TH พรหมสิงห์ (368748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ600802-014 ED129108488TH gikoo (368753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ600802-015 ET370154885TH คุณศิระ (368757) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ600802-017 ED113966894TH reset_35 (368764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ600802-019 ED119034953TH เสน่หา (368767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ600802-020 ET493470464TH Thanom (368771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ600802-021 ET453616237TH ตั้มปราจีน (368750) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ600802-022 ER885822372TH subin610 (368755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ600802-023 ET370154660TH armymen2525 (368759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ600802-025 ED125169645TH tuktu40 (368769) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
40 # 1อจ600802-026 ET492566651TH toonmineza (368772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ600802-027 EQ879728761TH คุณล่ำซำ (368765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ600802-028 ET455910599TH Botong19 (368766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ600802-029 ER839278004TH A_Surachai (368768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600725-004 sanpol (368002) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600726-005 sinpet (368034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600727-013 พีพีพี (368295) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ600728-006 nuttakrit (368429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600728-007 Firechicken (368430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ600731-008 อุลตร้าแมน (368587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600801-002 ณัชกิจ (368712) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
8 # 2อจ600801-003 iamchatchai (368715) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600801-004 การันตีพระ (368717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600801-005 Arnonta (368719) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ600801-006 koram (368721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600801-008 แพทราชพฤกษ์ (368723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600801-009 Sirachai22 (368724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ600801-010 ชัยเจเจ (368727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600801-011 theera-pon (368687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600802-001 midori (368853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600802-002 pravitoo (368857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600802-003 สยามเมืองยิ้ม (368860) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ600802-005 sirisaksrijaem (368868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600802-006 choknan (368869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ600802-008 Kunphra (368876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ600802-010 Sololo (368882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ600802-011 peacemaker (368775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600802-012 Porrapat (368779) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ600802-013 toey7 (368783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ600802-014 Porrapat (368786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ600802-015 เน้นพระสวย (368789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ600802-016 ศตกมล (369282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600729-001 honda8662 + toeykeng (368527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เข็มกลัดพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน พิมพ์หลังยันต์นาเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) ***
2 # 3อจ600729-012 zafari + penggo (368530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ600729-112 ET466577157TH bunjerd + มาตรลพบุรี (368503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตาปรือ เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
4 # 3อจ600729-149 ET403488597TH sombatbs + ชวนชื่น (368545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ600731-023 Adirak101 + naruechon (368675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อผง จ.ร้อยเอ็ด ***
6 # 3อจ600731-101 ED121618349TH zafari + SAPATAR (368651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนัง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600731-138 ED122314729TH atsmark2 + เด็กแคมฟร็อก (368662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
8 # 3อจ600801-004 zafari + โจ้ดอนเมือง (368698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
9 # 3อจ600801-115 ER977328313TH nongnoom + atsmark2 (368733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ600802-101 EX239577735TH saithip + jorangsan (368774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า 2506 (หมายเลข 241550/สภาพใช้) ***
11 # 3อจ600802-118 ET373699445TH มอร์เมืองทอง + yoy1688 (368875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 0503 จ.นครปฐม (G 64%)***
12 # 3อจ600802-127 ED116053216TH saithip + noom99 (368841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.น่าน (หมายเลข นน 016878) ***
13 # 3อจ600802-129 ER574970417TH Berm_07 + pakansit (368848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท ***
14 # 3อจ600802-136 ET231593180TH kittisak_10 + hot2523 (368830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (G 86%)***
15 # 3อจ600802-137 ED128471926TH vermilionw + kanan (368832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศรีสุทโธ ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2560 จ.อุดรธานี (หมายเลข 19/หลวงปู่บัว ปลุกเสก) ***
16 # 3อจ600803-009 kpstsp + kitti77 (368920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600803-152 ED073499661TH poshwises + ชวนชื่น (368890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติเล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี ***
18 # 3อจ600804-001 แจ็คลพบุรี + nillanat (369031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
19 # 3อจ600804-002 พรสุรีย์ + kewkew (369035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ600804-003 plam01 + SAFEkabpom (369038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)***
21 # 3อจ600804-004 ใบไผ่ใบตาล + ศักดิ์ศิริ (369042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(600316-200) ***
22 # 3อจ600804-005 พรสุรีย์ + สืบสายสอง (369046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ600804-006 เมืองช้าง + supered (369049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(570326-113) (G 63%)***
24 # 3อจ600804-007 porlujin + kaicpac (369054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 499) ***
25 # 3อจ600804-008 phatcharoen + gun87 (369061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
26 # 3อจ600804-101 EX248037226TH wit22 + pong1112 (369029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
27 # 3อจ600804-103 ET418072817TH m-cot + tumtam (369034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
28 # 3อจ600804-104 ED130306287TH sombatbs + ชวนชื่น (369109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ600804-105 ED130306287TH Nontachai + ชวนชื่น (369101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำลังแผ่นดิน ***
30 # 3อจ600804-106 EX123705006TH เทพพิทักษ์ + เสือหรรษา (369040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ600804-107 EX195743905TH theone + maismart (369051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ600804-108 ED135300480TH มนต์สามพราน + ภูมิแคราย (369055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ600804-109 ER978522905TH zafari + Nonwarit (369059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ600804-110 ET377195709TH สิงขร + ชานนทร์ (369062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ600804-111 ET524016278TH DaCaPo + OaTaWa (369027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 76%)***
36 # 3อจ600804-112 ET523698249TH kenshiro2810 + (369036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งเมืองแพร่
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ600804-113 ET453108583TH mumu99 + เกษมจิต (369039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
38 # 3อจ600804-114 ET507487665TH zafari + phetra (369041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) ***
39 # 3อจ600804-115 ET402044889TH zafari + o-larn (369045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนมงคลเก้า วัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2495 ***
40 # 3อจ600804-116 ED132024584TH tonychan + ฑลพิษณุโลก (369104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์ฐานสูงหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) (สภาพแต่งผิว)***
41 # 3อจ600804-117 EQ009865097TH Maximax + ไอซ์_วายุบุตร (369048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่ง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นบรมครู 80 ปี เนื้อนวโลหะ จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ600804-118 ET386865835TH newning + ต้นพระ35 (369056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ600804-119 ED124956218TH Anundidpim + raimon (369060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ600804-120 ER946664757TH เชษชล + เมธบางแก้ว (369063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
45 # 3อจ600804-121 ER946664757TH john-otto + เมธบางแก้ว (369053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ600804-122 ET368713847TH weerawatr + ไอซ์บารมี (369058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
47 # 3อจ600804-123 ET281312593TH Wanchana + มาตรลพบุรี (369064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ600804-124 ET392446038TH วันชัย2511 + ผู้นำพล (369065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2533 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 251/600513-068)(G 63%)***
49 # 3อจ600804-125 EQ009856170TH วันชัย2511 + Ton1985 (369071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 347)***
50 # 3อจ600804-126 ET422197861TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + ย้งศรีสะเกษ (369075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 28)***
51 # 3อจ600804-127 EQ393578021TH loomthong + หลานตาจวบ (369100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยฯ พิมพ์หลังยุทธหัตถี เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี ***
52 # 3อจ600804-128 EQ080278351TH kenshiro2810 + งดงาม (369107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ600804-129 ET503250142TH mumu99 + tongjoy (369079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ600804-130 ET470390737TH boyind36 + arun2515 (369105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (600224-205) ***
55 # 3อจ600804-131 ET397617468TH พิชิตตลาดเพชร + Burapha777 (369032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ600804-132 SSMP000001569 sarawut_je + think_jira (369043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
57 # 3อจ600804-133 ED125894355TH dthanasit + pyakorn (369047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(540813-005) ***
58 # 3อจ600804-134 ET493110231TH rndunit + wilairat_22 (369050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
59 # 3อจ600804-135 ED116108878TH mchutith + นพพล1 (369052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ600804-136 EQ412681718TH ben0429 + Supattad (369099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
61 # 3อจ600804-137 EQ412681718TH pramual + Supattad (369102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 7182) ***
62 # 3อจ600804-138 EQ697322400TH zafari + พัศพิม (369103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดเขารัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.ภูเก็ต ***
63 # 3อจ600804-139 ED128227271TH lingling + เด็กสายสี่ (369057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3732/สภาพใช้) ***
64 # 3อจ600804-141 ED128227271TH unstobable + เด็กสายสี่ (369069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 170) ***
65 # 3อจ600804-142 ET453671026TH thanet + กิตติพงศ์ (369072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 75%)***
66 # 3อจ600804-144 EX223643729TH Iaiw9878 + supasuta1968 (369078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งประภามณฑล วัดดอน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ600804-145 ET272982887TH นครทัย + แบงเด็กบ้านนอก (369084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
68 # 3อจ600804-146 ET427732416TH เพชรอโยธยา + Botan007 (369087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสุพรรณยอดโถ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
69 # 3อจ600804-147 ET452858002TH ponrat + คุ้มเสมา (369089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ600804-148 ET295919785TH อำนาจธรรม + LoveU (369092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***

71 # 3อจ600804-149 ET499509866TH ICT500 + gchai (369095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ600804-150 ER826780212TH watboy + rock10 (369096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ600804-151 SEC2000040085 Danu55 + ton-230 (369068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญหนุมานและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
74 # 3อจ600804-152 SEC2000040085 taccord + ton-230 (369073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ลพบุรี (หมายเลข 288/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
75 # 3อจ600804-154 ED063085798TH jirapach + armarging (369080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 4.6 กรัม)***
76 # 3อจ600804-155 ET452420358TH Poonsin + ssakda (369083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 69%) ***
77 # 3อจ600804-156 ED063085798TH warriorric + armarging (369086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 4.6 กรัม)***
78 # 3อจ600804-157 ET418072202TH unixs + natakanboriboon (369090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1106) ***
79 # 3อจ600804-158 ER699232239TH dazzzit + thana_gt (369098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
80 # 3อจ600804-159 EQ961737669TH Bigyai + ดีมอ555 (369093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนและล้างผิว) (G 65%)***
81 # 3อจ600804-160 ET484444112TH กรอบสุข + paoboonjin (369094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ600804-161 ET365997495TH Santiwall + (369066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ600804-162 ET474465807TH เทียนกำแพง + Ple-folk8587 (369070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 8614) ***
84 # 3อจ600804-163 ET474465807TH เทียนกำแพง + Ple-folk8587 (369074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 485)(581113-177) ***
85 # 3อจ600804-164 ET497533187TH prayoyo2510 + อธิภัทร2024 (369077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
86 # 3อจ600804-165 ET497533187TH prayoyo2510 + อธิภัทร2024 (369081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
87 # 3อจ600804-166 ER986283650TH apiwatcivil + Boonmee888 (369082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีดจากการใช้) ***
88 # 3อจ600804-167 ET354763579TH วอลโว่50 + t_local (369085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

89 # 3อจ600804-168 ET371668935TH loomthong + yanaphat (369088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)(G 67%)***
90 # 3อจ600804-169 ET422255082TH Todsapon + ย้งศรีสะเกษ (369091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)***
91 # 3อจ600804-171 ET202721403TH pornlimk + jackzaa (369015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น (590912-052) ***
92 # 3อจ600804-172 ET202721403TH pornlimk + jackzaa (369019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
93 # 3อจ600804-173 ED124554497TH Nathut + taccord (369025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600527-068)(G 59%) ***
94 # 3อจ600804-174 ED124554497TH Nathut + taccord (369028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดสุทัศนฯ)(600719-027) ***
95 # 3อจ600804-175 ET392446038TH เมืองช้าง + ผู้นำพล (369106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่) ***
96 # 3อจ600804-176 ET505802373TH RTHANIT + pompy (369108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 93%)***
97 # 3อจ600804-176 ET505802373TH RTHANIT + pompy (369108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
98 # 3อจ600804-176 ET505802373TH RTHANIT + pompy (369108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 07 ส.ค. 2560 - 08:20 น.] #59865 (6/25)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600721-007 ET385226076TH pandp (367688) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ600721-017 ER720735875TH โชคอนันต์ (367676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600722-014 ER754390215TH seranee (367722) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600724-003 EP608949971TH yuthapong (368560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600726-006 ET057386989TH บางศรีเมือง (368042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600726-013 ET300150578TH dimond25 (368031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600726-023 ET2834624650TH Tanes54 (368029) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ600726-027 EX238470199TH Starbucks (368153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ600727-028 ET452715922TH kittipongbee (368567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600727-030 ER582445577TH แพทย์แผนปัจุบัน (368266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600729-001 ET120056973TH พงษ์ศิลป์ (368451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600729-002 ED128212042TH ooakub (368453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600729-004 ET392437844TH supphakrit (368458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ600729-005 TNPT00071625211 ตึ่งนั้ง (368461) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ600729-006 ET194373032TH HatPra (368464) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 1อจ600729-007 ED118282636TH Sapap (368475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600729-009 EL155349195TH mchutith (368474) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600729-010 EQ735181894TH Jnboxtel (368542) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 1อจ600729-011 ET456163133TH Mhitt (368450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600729-012 RL772291182TH ARNON (368454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600731-003 ET489020000TH LIONTHANANDOR (368672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
N
22 # 1อจ600731-006 ED126805706TH วิทย์พระประแดง (368558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ600731-007 ER446233926TH Chairut (368559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ600731-009 ET446039848TH น้องอิมอิม (368561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ600731-010 ED117301237TH Earthquake (368562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ600731-013 ET506574709TH ริชชี่ (368551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600731-014 ED129405185TH tayatang (368553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600731-015 ET271834927TH SAHAKORN (368554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ600731-016 ER826759197TH pradrem (368555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ600731-017 ED123463145TH ครูประชาบาล (368557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600724-007 wangroyal (367921) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ600724-009 ช้างไห้1985 (367923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600726-001 frist (368022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600729-001 บูมเมืองกาญจน์ (368449) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ600729-002 theera99 (368452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600729-003 หนุ่ม14 (368455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600729-004 rattykan045 (368457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600729-005 DDman (368462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600729-006 lerdlit (368463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600729-007 jirapach (368467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ600729-009 ชัยแคราย (368473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600729-010 อาราแต (368472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ600729-011 เอส88 (368459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ600729-012 เอตะทัคคะ (368460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600729-013 หนามเตย (368541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ600729-014 beerleo (368465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600729-015 QiciQ (368466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600729-016 matina (368468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600729-017 penggo (368470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ600729-018 มหาเศรษ (368471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ600731-001 เศกสรรค์2511 (368570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600731-002 nuijay (368572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600731-003 บูมเมืองกาญจน์ (368574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ600731-004 โยสามพราน (368577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ600731-005 kittisophon (368580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ600731-006 TONKHAW (368582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ600731-007 tameng (368585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600731-009 แก้วอุษา (368591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ600731-010 อาริดา (368593) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 2อจ600731-011 mukoolnukool (368673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 2อจ600731-012 intara99 (368642) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ600731-013 plam01 (368645) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ600731-016 ซุนกวน (368656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ600731-017 TANSON65 (368657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ600731-018 piaric (368660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ600731-019 แฮปรามคำแหง (368661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ600731-020 chanram (368664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ600731-021 wisarut888 (368564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ600731-022 ลูกแม่รำเพย (368566) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
40 # 2อจ600731-023 isawa108 (368569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ600805-009 วิทย์พระประแดง (369110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ600805-025 การันตีพระ (369111) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600727-152 ER663159041TH blackman69 + eak831 (368983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช พิมพ์เจดีย์หัก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ600727-171 ER970515339TH arun88 + k0281 (368880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) (G 68%)***
3 # 3อจ600728-169 ER730515281TH Iaiw9878 + moterair (368804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง/สภาพใช้) ***
4 # 3อจ600728-178 ET181174069TH ท็อปท่าตูม + zeaezeae (368817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 73%)***
5 # 3อจ600729-108 ET190029507TH chani + jennarong1981 (368520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
6 # 3อจ600729-117 TNPT00071625211 บางศรีเมือง + ตึ่งนั้ง (368517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
7 # 3อจ600729-127 EL155349195TH ช้างไห้1985 + mchutith (368515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ใข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
8 # 3อจ600731-014 suraj + Vimol55 (368636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
9 # 3อจ600731-026 toyotachi + bankrotor (368630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์น้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ600731-120 ED116187544TH แม่ปิง9 + wanway001 (368596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์วัดส้มเสี้ยง เนื้อชินตะกั่ว ปี 2466 จ.ชัยนาท ***
11 # 3อจ600731-141 EX197982029TH rocket + วิษณุนนท์ (368601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จตัวหนอน หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600802-001 mingch + อาร์มหนองคาย (368776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
13 # 3อจ600802-002 เทพพิทักษ์ + chokchai (368781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19113) ***
14 # 3อจ600802-003 เป๋าแมน + ลุงเปี๊ยก (368784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 245) ***
15 # 3อจ600802-004 สเก็ต + panutat (368787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (550427-044) (G 82%)***
16 # 3อจ600802-005 Tazmania + choknan (368792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงปืน เนื้อดิน ***

17 # 3อจ600802-006 เมืองช้าง + thegemini (368796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง (581105-062) ***
18 # 3อจ600802-007 mumu99 + seelek111 (368800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2519 จ.ชลบุรี ***
19 # 3อจ600802-008 มงคลถาวร + naruechon (368802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600802-009 zafari + naruechon (368805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี ***
21 # 3อจ600802-010 t_inkeaw + aeeee (368808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ600802-011 Themistz + คำพันธ์ (368794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (G 80%) ***
23 # 3อจ600802-012 thitiporn + เน้นพระสวย (368798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง) (570528-279)(G 67%)***
24 # 3อจ600802-013 wwut2 + เน้นพระสวย (368872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(590305-080) (G 65%)***
25 # 3อจ600802-102 ET213729615TH kritaya + phoenix80 (368778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
26 # 3อจ600802-103 ER867100210TH kong-rit + เติมทองดี (368782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ600802-104 EQ686533306TH showgun + macarther (368785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างบ้านให้พ่อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 120) ***
28 # 3อจ600802-105 ER409863596TH boonlers + chuchart-k (368790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ600802-106 ET272026590TH chuchart-k + thongma (368793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ600802-107 ER928470644TH tonychan + อาลาดิน (368797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาลาโภ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
31 # 3อจ600802-108 ER928470644TH Bobbie + อาลาดิน (368799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
32 # 3อจ600802-109 ET250218451TH ภูมิคลอง7 + weddy (368803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(600605-193) ***
33 # 3อจ600802-110 ET446551120TH blueshark + thongma (368807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม***
34 # 3อจ600802-111 ED129633280TH แก่นจันทร์ + ก_กนก10 (368773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อขาว จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ600802-112 ET377261093TH aeakarat + เที่ยงพุทธคุณ (368777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ600802-113 ET447624013TH chane31 + หนองซอ (368780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
37 # 3อจ600802-114 ED130310335TH ส.วัชรินทร์ + phuwadet (368859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋วหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ600802-115 ER838485455TH korn88 + เรศเรณู (368788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)***
39 # 3อจ600802-116 EN272653311TH nahm36 + pradrem (368791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้สึก) ***
40 # 3อจ600802-117 ET189358267TH มงคลถาวร + k9cob (368795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ600802-119 ER392971387TH sanshiro7271 + kridsadakorn (368801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รัชมังคลาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2452 ***
42 # 3อจ600802-120 ET474430175TH โอ๋อินทรา + Ple-folk8587 (368806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 745) ***
43 # 3อจ600802-121 ET466229355TH amaging + seksons (368810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หน้าพระพุทธ(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ600802-122 ET098919665TH จุ๋มจิ๋ม + j-phaitoon (368815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์อกใหญ่ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ600802-123 BANA000325673 น้ำหนึ่ง + บีเวียงพิงค์ (368823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพินัยกรรม เนื้อว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 86%) ***
46 # 3อจ600802-124 EP531783173TH ChinV + pakornkeit (368827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2290) ***
47 # 3อจ600802-125 ET341256940TH Best16 + ภาคภูมิ (368833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ600802-126 ET341256940TH keiat + ภาคภูมิ (368837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (591201-160)(G 83%) ***
49 # 3อจ600802-128 EX118774499TH jackyset + somchai_lawit (368844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580525-169)(G 78%) ***
50 # 3อจ600802-130 ET231593202TH newning + hot2523 (368851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590826-005) ***
51 # 3อจ600802-131 ED118966903TH ตี๋บางบัวทอง + reset_35 (368812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ600802-132 EX204576995TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + สรรค์บางชัน (368816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 34)***

53 # 3อจ600802-133 ET371019555TH babyraccoon + (368820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ก้าวหน้าพระใหม่
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพใช้) ***
54 # 3อจ600802-134 EX248971708TH tumkajohn + แคฟวิลเลจ (368824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 281) ***
55 # 3อจ600802-138 ER825876016TH WICHIT_HATYAI + KAI28 (368836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ600802-139 ET448130270TH naenaldo + Park818 (368839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
57 # 3อจ600802-140 ET448130270TH mumu99 + Park818 (368842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ600802-141 ET448130270TH นครทัย + Park818 (368811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลือโขง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
59 # 3อจ600802-142 ED129633259TH boonlers + ก_กนก10 (368814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ600802-143 ET397616768TH dongkong + Burapha777 (368819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพแต่งผิว) ***
61 # 3อจ600802-144 ET507601649TH tumkajohn + Got_rayong (368822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
62 # 3อจ600802-145 ED075695893TH ChinV + โปรแกรม (368828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2157) ***
63 # 3อจ600802-146 ET453144529TH newning + movie (368834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590706-012) ***
64 # 3อจ600802-147 ET506588787TH NIPONTH + คุณใบเงิน (368838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2396) ***
65 # 3อจ600802-148 ET465748442TH niponll + nngnui (368843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
66 # 3อจ600802-149 ED122029043TH riki9 + akehup (368846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ600802-150 ET504372417TH กล้วยไม้ + เถ้าแก่เนี้ย (368847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600322-028) ***
68 # 3อจ600802-151 ET492567855TH โจ้บารมี + เมธบางแก้ว (368809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
69 # 3อจ600802-152 ET492567855TH wwut2 + เมธบางแก้ว (368813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
70 # 3อจ600802-153 ET492567855TH tttui + เมธบางแก้ว (368818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ600802-154 ET231593193TH ruenthong + hot2523 (368821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ600802-155 ET451745300TH พระธุดงค์ + ปลากัดป่า (368825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
73 # 3อจ600802-156 ET536575274TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (368829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ600802-157 ET536575274TH. chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (368831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ600802-159 ER932538087TH thonglor + สมอทอง (368835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
76 # 3อจ600802-160 ED115368593TH lomlopburi + But140 (368840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
77 # 3อจ600802-161 ET223174115TH ADELA77 + มงคล88 (368856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน ***
78 # 3อจ600802-162 ET053332565TH ณัชกิจ + ปั๊กชิวขอนแก่น (368862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600626-003) ***
79 # 3อจ600802-164 EX248031427TH boyind36 + chun_lp10 (368884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน ***
80 # 3อจ600802-165 ER934645968TH paniwat_n + Off99 (368867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
81 # 3อจ600802-166 ET227137250TH สมบัติไทย + ปาล์มครับ (368871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา รุ่นอายุ 81 ปี เนื้อเงิน ปี 2534 จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ600802-167 ET403496770TH เทพพิทักษ์ + chokchai (368873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ600802-168 ET403496770TH wisarut888 + chokchai (368877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 427) ***
84 # 3อจ600802-169 ET448375079TH pawit_wattana + woodyudom (368878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (600605-015)***
85 # 3อจ600802-170 EQ796962378TH mu101 + otsuka (368881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ600802-171 ED108136130TH แม้วจอมเทียน + seetocon (368850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 9 ทศวรรษ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 21/น้ำหนักทอง 16.5 กรัม) ***
87 # 3อจ600802-172 ET053332588TH tassunoh + Suprarop (368854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (600713-046) ***
88 # 3อจ600802-173 ER831743115TH Berm_07 + tik_srt (368883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***

89 # 3อจ600802-174 ET252201224TH weerawatr + addoo (368858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธเขาบาทยายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 579)***
90 # 3อจ600802-176 ET060149525TH ธรรมจารึก + somchaytik (368845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
91 # 3อจ600802-177 ER819318530TH DaCaPo + กำแพงขาว (368849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
92 # 3อจ600802-178 ED125740116TH บอยโมจิ + mrm99 (368852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 90) ***
93 # 3อจ600802-180 ET365978686TH ใบไผ่ใบตาล + (368861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
94 # 3อจ600803-003 tommeng + jackhamo (368908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
95 # 3อจ600803-005 ไทยเชียงคาน + cowman (368913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานด้านหลัง) ***
96 # 3อจ600803-006 taccord + cowman (368915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
97 # 3อจ600803-007 luangtajunior + cowman (368981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
98 # 3อจ600803-008 จงเจริญ2557 + aeeee (368917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ600803-010 Pornchai2523 + บอยรุ่งเจริญ (368922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560906-108) (G 71%)***
100 # 3อจ600803-102 ET497836540TH gold1 + teespy (368894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
101 # 3อจ600803-103 ET534720552TH ปิงเปียง + toneparsak (368898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุนาดูน พิมพ์หกพระองค์ เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
102 # 3อจ600803-104 ET237083162TH VAIVIT + สุนทรฤทธิ์ (368901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
103 # 3อจ600803-106 ET353084385TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + ตี๋หลังสวน (368921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ600803-107 ED11914911TH สิงขร + เรศเรณู (368923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
105 # 3อจ600803-108 ET404838277TH werngjan + พาชนะ (368985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ600803-109 ER946663703TH murbur + Watchbank (368931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดราชบพิธฯ พิมพ์ตัดขอบ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***

107 # 3อจ600803-110 ET474397143TH sombut1743 + golde (368933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี ***
108 # 3อจ600803-111 ER325703462TH yime2 + เที่ยงพุทธคุณ (368926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างศาลารวมใจ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด ***
109 # 3อจ600803-112 BROM00022008511 ประสิทธิ์ + jopawis (368990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 60%)***
110 # 3อจ600803-113 ET493100044TH chani + OaTaWa (368929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี ***
111 # 3อจ600803-114 ET466625379TH zafari + แซนวิช (368937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
112 # 3อจ600803-115 ED117322299TH pornlimk + ไอยเรศ (368939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืนประทานพร กรุวังเพิ่ม เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น (580729-166) ***
113 # 3อจ600803-116 ER907958025TH ponrat + Siripong_Am (368987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
114 # 3อจ600803-117 ET466752196TH touchjung + unda555 (368941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
115 # 3อจ600803-118 ET236183249TH joeenok + artto13 (368942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (G 61%)***
116 # 3อจ600803-119 ET194391376TH ginger + เงินเหลือ (368944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
117 # 3อจ600803-120 ET507005584TH pom53 + ตะเพียรทอง19 (368946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 410) ***
118 # 3อจ600803-121 ET443430082TH kittisak_10 + promlok (368886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
119 # 3อจ600803-121 ET443430082TH kittisak_10 + promlok (368886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
120 # 3อจ600803-122 ET377473950TH ppffarm + max2521 (368888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
121 # 3อจ600803-123 EX238753819TH kit01 + Aeychonburi (368889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
122 # 3อจ600803-124 EX228789354TH เมืองช้าง + หงฟ้า (368892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
123 # 3อจ600803-125 ET094520617TH wanitcha + Anundidpim (368896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง) (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
124 # 3อจ600803-126 EX118775715TH zafari + ก_กนก10 (368897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ รุ่นแซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***

125 # 3อจ600803-127 ET451110641TH chanu + kritsada1992 (368902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
126 # 3อจ600803-128 ET455922288TH riki9 + มังกรชล (368905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงเทา(ฝังทับทิม) ปี 2517 จ.ระยอง (G 71%)***
127 # 3อจ600803-129 ET455922288TH pantasia + มังกรชล (368907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
128 # 3อจ600803-130 ER970538887TH sapansoong + เด็กส่องพระ (368909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 698) ***
129 # 3อจ600803-133 ET467465815TH โอ๋เมืองพาน + หวังมีเฮ (368953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
130 # 3อจ600803-134 ED131902541TH niwetch + ใหม่เมืองเหนือ (368955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานกว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
131 # 3อจ600803-135 ET337300885TH เมืองช้าง + Ipsakorn (368957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 347) (G 76%)***
132 # 3อจ600803-137 ET548654694TH unstobable + มหัศจรรย์พระ (368961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
133 # 3อจ600803-138 ET543256713TH ชิโมนา + natanon03 (368964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (591019-070) ***
134 # 3อจ600803-139 ET507486740TH NIPONTH + เขยมาบตาพุด (368965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 102) ***
135 # 3อจ600803-140 EP235537400TH dazzzit + Jaiddjai (368967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
136 # 3อจ600803-141 ET386948234TH มงคลถาวร + ต้นพระ35 (368912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์) ***
137 # 3อจ600803-142 EX238753805TH adisak00 + Aeychonburi (368916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
138 # 3อจ600803-143 ED125175765TH peemark + atsmark2 (368919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
139 # 3อจ600803-144 ET403483507TH พูนพิพัฒน์2518 + YAIO987 (368988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (570212-273) ***
140 # 3อจ600803-145 ED114065256TH เจษเมืองกาญจน์ + ตุ้ยสวนอ้อย (368924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
141 # 3อจ600803-146 EQ393557667TH potter1234 + หลานตาจวบ (368927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
142 # 3อจ600803-147 ED124948018TH น้าเดช + raimon (368930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดหัวงิ้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

143 # 3อจ600803-148 ET313177101TH supatk + psamart (368934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระเชียงแสนสิงห์สาม (สร้างยุคหลัง) ***
144 # 3อจ600803-149 ET370169219TH Oat_Phk + sudkhed (368935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง) ***
145 # 3อจ600803-150 ED124385759TH kittisak_10 + เบญจรัตน์ (368982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 83613)***
146 # 3อจ600803-151 ET377187234TH มงคลถาวร + max2521 (368887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600719-056) ***
147 # 3อจ600803-153 ED073499661TH Poo1980 + ชวนชื่น (368893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
148 # 3อจ600803-154 ED073499661TH loomthong + ชวนชื่น (368895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
149 # 3อจ600803-155 ER853958970TH jupiter + ศรีเมืองระยอง (368899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 590) ***
150 # 3อจ600803-158 EX235017293TH hhanzhu + chit-p (368904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้ออัลปาก้า ปี 2546 จ.ปทุมธานี ***
151 # 3อจ600803-160 EX049377375TH หวังลี่ + man77 (368914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้วเขียว ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม ***
152 # 3อจ600803-161 ET356247808TH APICHETTB + ดิวศิษย์พ่อกวย (368885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จแวกม่าน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 05 ส.ค. 2560 - 08:04 น.] #59853 (5/25)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600717-014 ET239584436TH Amulet-Artist (367549) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ600721-011 ER851973532TH คุ้มเสมา (367654) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ600721-018 ED122303805TH กุ้งมังกร (367956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600722-009 ED109618867TH woodstock (367747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600726-012 ED118045212TH pakavat (368027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600726-024 ED119229380TH ข้าวตอกแตก (368038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ600726-029 ER585006107TH อุกฤช (368051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ600727-001 ER125134955TH noyza (368282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600727-003 ET412224491TH yime2 (368283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ600727-004 ED115818394TH pisitnkul (368289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600727-005 ET095661315TH hot2523 (368293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600727-007 ET201630405TH hnum28 (368299) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ600727-008 ET115962541TH Ekkchupong (368300) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ600727-009 ET106086356TH SOMDED (368301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600727-010 ER591798365TH เหยินน้อยโคราช (368302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ600727-012 EX150035963TH thexy (368272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600727-013 ER965213097TH SongkanA (368275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ600727-014 ET457846615TH kittipongbee (368276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ600727-015 ET370785900TH คุณศิระ (368279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600727-016 ET489020013TH LIONTHANANDOR (368280) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
N
21 # 1อจ600727-017 ET417998856TH tumtam (368281) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ600727-018 ED120890799TH onlyone (368284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ600727-019 ET549843354TH converse_07 (368286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600727-020 ER796512935TH Ronado (368288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ600727-021 ET385069781TH หนุ่มธนบุรี (368235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600727-022 ET388345700TH กาเบียล (368237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600727-023 ET172930493TH kanlaya48 (368241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600727-024 ED114559407TH CREATIVE888 (368305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ600727-025 EQ330201865TH PANYA10 (368244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ600727-026 ET280103280TH lungwut (368251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ600727-027 ER325699184TH Pantapat (368255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ600727-029 ET266313234TH อธิภัทร2024 (368258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ600727-031 KKAW000440579TH jojubkay (368269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ600728-002 ER044698104TH สุพศิน (368310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ600728-003 ER083292065TH แม็คหลักสี่ (368315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ600728-004 ET367551670TH คุณศิระ (368318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ600728-005 ET402954672TH เก้ากนก (368322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ600728-006 ET452078222TH เจริญทานะขันธ์ (368325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ600728-007 ED115429329TH gold1 (368328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ600728-008 EX248026550TH เปาโลพระเครื่อง (368331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ600728-009 ET351479283TH กำธรนคร (368332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ600728-010 ED127220060TH jarungrux (368334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ600728-012 ER828425982TH tanatad (368313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ600728-013 EX062691969TH จันทปัญโญ (368309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
45 # 1อจ600728-014 ET428669414TH ตึ่งนั้ง (368316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ600728-015 ET118358065TH toymlt (368319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ600728-016 ET803181756TH tongjoy (368320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ600728-017 ET465543452TH ต้อมตราโล่ (368323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ600728-018 ET060979474TH phatcharoen (368327) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ600728-021 ET272925902TH autpichut (368312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ600728-022 ED115098905TH moo_bpk (368314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ600728-024 EX173434575TH aimmy123 (368321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ600728-025 ED130500793TH kittisak_10 (368324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ600728-026 ET214334225TH ChaloemchaiM (368326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
55 # 1อจ600728-027 ET452848813TH กล้วยไม้ไทย6969 (368329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ600728-028 EX210349096TH seranee (368443) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
57 # 1อจ600728-030 ER245254646TH kritk (368333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ600728-031 ET200131837TH yut157 (368308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ600728-032 ER914805691TH โสราชา (368311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600721-006 ต่อ_ถนนตก (367696) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600722-013 toy_clong8 (367730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ600724-008 wutisil (367922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600727-001 wangroyal (368247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ600727-003 wutisil (368256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ600727-004 ฐิติพงษ์ (368290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600727-005 kikapuu (368260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ600727-006 suwat1318 (368263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600727-007 intara99 (368267) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 2อจ600727-008 ppengineer (368274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ600727-009 debo888 (368287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600727-011 จอมยุทธ77 (368291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ600727-015 asaki (368298) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ600728-001 taveecahijarung (368418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ600728-002 caszamix (368422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600728-003 trc12ab (368423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600728-004 midori (368425) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ600728-005 Kasanowa (368428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600728-008 putthakhon (368431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ600728-009 aee_sotspa (368432) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ600728-010 peacemaker (368433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ600728-011 มองดู (368415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ600728-012 luangtajunior (368417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600728-013 TANAWAT2520 (368420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ600728-014 warut (368421) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ600728-016 การันตีพระ (368446) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
27 # 2อจ600728-017 วัฒน์นนทบุรี (368426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ600728-018 dteaka (368427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600725-016 pisano + jungka (368021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 68%) ***
2 # 3อจ600726-109 ET453831995TH เวสป้า-64 + สุนทรฤทธิ์ (368107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
3 # 3อจ600726-145 ER830203335TH Botong19 + rock10 (368143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ600728-008 newning + พ่อน้องจ้าว (368347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูปใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ600728-126 ET457946313TH pandp + GOLFPTM (368445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงปิดทอง ปี 2523 จ.ชลบุรี ***
6 # 3อจ600728-127 ET457946313TH pandp + GOLFPTM (368447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงปิดทอง ปี 2523 จ.ชลบุรี ***
7 # 3อจ600729-006 Sakorn_rak + savebank163 (368536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้หักซ่อมส่วนบนและล้างผิว) ***
8 # 3อจ600729-008 bellic + supered (368538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูปใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพพระมีซ่อมที่นิ้วมือและที่หูซ้าย) (G 77%)***
9 # 3อจ600729-115 ED122223152TH kosonsiriwat + พงษ์คลองสาม (368740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นดุษฎีบัณฑิต เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 939) ***
10 # 3อจ600729-126 ET222194431TH monchava + หนิงพระบาท (368546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
11 # 3อจ600731-010 thonglor + kopuree (368622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดหนัง พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 5.8 กรัม) ***
12 # 3อจ600731-025 moterair + bankrotor (368627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์น้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ600731-102 ED12143882TH นครทัย + แอ๊ดป่าซาง (368654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระเชตุพล กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
14 # 3อจ600731-121 ET124413738TH newning + john813 (368680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600731-147 EX248031135TH สิงขร + เปาโลพระเครื่อง (368677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
16 # 3อจ600801-001 mill2543 + ณัชกิจ (368695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (600123-081)(G 78%)***

17 # 3อจ600801-002 UDS-35 + ณัชกิจ (368696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมด้านขวาพระ) ***
18 # 3อจ600801-003 willy + พรสุรีย์ (368697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (580131-054)***
19 # 3อจ600801-005 big1144 + rawee (368742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 79%)***
20 # 3อจ600801-006 vios2877 + นิรันทร (368700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพสวย) (570419-128)(G 80%)***
21 # 3อจ600801-007 Jackbangkaew + นิรันทร (368701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (560718-225)(G 81%)***
22 # 3อจ600801-008 kopper + พรสุรีย์ (368702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (550908-037) ***
23 # 3อจ600801-009 mu101 + Ing_man (368703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 64%)***
24 # 3อจ600801-010 khotchaninPk + เด็กบางคลาน (368704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อกุน วัดพระนอน จ.เพชรบุรี ***
25 # 3อจ600801-011 AnanHH + Sirachai22 (368728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
26 # 3อจ600801-012 โอ๋อินทรา + gitsada_19 (368730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (580225-068)(G 77%)***
27 # 3อจ600801-014 พระพันปี + somsup (368734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (540910-063)***
28 # 3อจ600801-015 Nut2008 + modify (368736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์บัวจุดเดียว เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทอง) ***
29 # 3อจ600801-016 beerleo + Nutanun (368737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 91%)***
30 # 3อจ600801-101 ER044702577TH teewhytee + wuaface (368706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เข็มกลัด หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลลงยาสี ปี 2511 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ600801-102 ET231550697TH Kasanowa + tuntan (368708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (591008-135)(G 84%)***
32 # 3อจ600801-103 EQ393110809TH newning + ประสิทธิ์สม (368709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600801-104 ER970023011TH Manopd + จุกจัง (368711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบานจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
34 # 3อจ600801-105 EP922228412TH สู้แล้วรวย + santana (368713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ600801-106 RP007162626TH ชิโมนา + AUTOTHAILAND (368714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.ฉะเชิงเทรา (G 75%) ***
36 # 3อจ600801-107 ED077189909TH ICT500 + จอมคาถา (368716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเดิม เนื้อทองเหลือง ***
37 # 3อจ600801-108 ET536557029TH Art33 + กรเมืองกาญจ์ (368718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ600801-109 ET536558029TH ภาคภูมิ + กรเมืองกาญจ์ (368720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 66%)***
39 # 3อจ600801-112 ET366426707TH krai007 + prasertpp (368726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ600801-113 ET454861891TH beerleo + akankung (368729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ600801-114 ET304118723TH pongpamorn + timmumu07 (368731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
42 # 3อจ600801-116 ET012123205TH monchava + pieronut (368735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
43 # 3อจ600801-117 ET247595563TH แจ็คลพบุรี + krai007 (368738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง ***
44 # 3อจ600801-118 ET337224628TH Songpol_cg + ทรัพย์อดุลย์ (368739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 13)(G 83%)***
45 # 3อจ600801-119 EQ299341654TH Ittichai + เสี่ยเมืองกาญฯ (368741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 50) ***
46 # 3อจ600801-121 ED125822800TH zafari + อาเค่น (368694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
47 # 3อจ600801-122 ED116338465TH ช่อคูณ + nakashima (368743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ600803-101 ER778762551TH pongsako2002 + Vuttichai (368891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนัก 18.9 กรัม) (G 86%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 04 ส.ค. 2560 - 08:01 น.] #59849 (4/25)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600718-001 ED111828135TH ano8547 (367217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ600718-002 ET196592910TH HatPra (367219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ600718-004 ED106027049TH modcheer59 (367305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ600718-005 ET020422855TH namo-mon (367310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600719-003 ET239252779TH Judy58 (367347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600719-005 EP801019985TH แมน2517 (367349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600719-016 ET417953979TH tumtam (367340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600720-006 ET263246221TH pomSL (367478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ600722-007 TKRU00027923511 nop-cz (368086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600726-001 ED123333926TH artitsasompra (368155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600726-002 ET354337134TH router (368026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600726-004 ED073493598TH ชวนชื่น (368035) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600726-005 ET060992949TH OaTaWa (368037) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ600726-007 ED117657195TH TEE_INTER (368044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600726-008 ED109639337TH เมตตามหามงคล (368048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600726-009 ED111762213TH PING007 (368052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600726-010 ED114579070TH kritsada5484 (368161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600726-011 EX179300789TH owats (368024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600726-014 ET452352088TH อิคคิวซัง (368033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ600726-016 ET310188309TH nitpon (368046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600726-017 ET441566405TH kittisak_10 (368050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ600726-018 ET453007474TH Nitipat_PN (368054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ600726-019 ET119506030TH PANPEUNG (368160) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ600726-020 ET391995373TH wanitcha (368094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600726-021 ET367443539TH คุณศิระ (368023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ600726-025 EX248358424TH เก๋งกาฬสินธุ์ (368041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600726-026 ET076504710TH PunC123 (368047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ600726-030 ER882073012TH Gaokod2549 (368055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600718-018 Suthisak2498 (367330) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ600719-008 พุทธคุณ05 (367446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600720-003 OMBUN (367576) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ600726-002 kui60 (368025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ600726-003 pop_vat (368028) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ600726-004 นายเอกรัตน์ (368030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600726-006 มงกุฏดาวทอง (368039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600726-007 tawatchai2526 (368040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600726-008 PTTproforma (368043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600726-009 sarayuthboy (368045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ600726-010 gecko (368049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600726-011 narabodee (368053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600726-012 ครุฑากาศ (368156) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ600726-013 ประสิทธิ์สม (368056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600721-006 ชัยบางแค + พิชย์ภัสสร (367605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
2 # 3อจ600721-122 ER900074294TH Himalayan + rsermsak (367630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่น 2 เนื้อชุบทอง ปี 2518 จ.สงขลา (G 79%)***
3 # 3อจ600722-118 ET352444780TH piccachoo + asaki (367774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์โคนสมอ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
4 # 3อจ600722-146 ED117637664TH ARNON + kampanat (367766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
5 # 3อจ600722-151 ET307442880TH นครทัย + ชัยนเรศ (367751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระท่ามะปราง จ.กำแพงเพชร ***
6 # 3อจ600724-025 เอกเก๋ + พระพาย99 (367894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600724-135 ER583802385TH Like_ + ขนมหวาน (368057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต วัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
8 # 3อจ600724-167 ET492487035TH nunthawat + amulet_59 (367916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเจ๊ก วัดเขาแดงตะวันตก พิมพ์หลังเรียบ จ.พัทลุง ***
9 # 3อจ600725-107 ER826734558TH สิงขร + pradrem (368686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยมไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (551126-199)(G 87%)***
10 # 3อจ600726-005 Tochiro + เด็กท่าพระ (368075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรม เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
11 # 3อจ600726-008 bussakorn + ประสิทธิ์สม (368089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600726-108 ET187383025TH ประสิทธิ์ + รวยเพิ่มพูล (368100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์กนกข้าง เนื้อดินเจ็ดป่าช้า จ.จันทบุรี ***
13 # 3อจ600726-123 ET324055775TH แอ๊ค-คลองสี่ + เที่ยงพุทธคุณ (368166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ600726-141 ED116193624TH นายเจิด + จุ๊สุราษฎร์ (368144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์หลังพระยมกปาฏิหาริย์ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ600726-168 ED119229380TH บัณฑิตต + ข้าวตอกแตก (368129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
16 # 3อจ600726-182 ER826738237TH เจี๊ยบเพชรบูรณ์ + rock10 (368130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และขัดผิว) ***

17 # 3อจ600726-201 ED125103701TH TEE_INTER + ฑลพิษณุโลก (368058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ600727-102 ET366648624TH อันดามัน + ต้นคุง (368234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
19 # 3อจ600727-109 EQ393537968TH ชิโมนา + หลานตาจวบ (368262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600727-125 ER828166832TH นครทัย + tonmek (368227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
21 # 3อจ600727-130 ER928467472TH สุชาดา + pakornkeit (368632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 170) ***
22 # 3อจ600728-175 6007011250 Drpong + Sucheera (368411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2532 (ขนาด 4 นิ้ว) ***
23 # 3อจ600729-124 ET497497652TH arm007 + เอ๋นวลจันทร์ (368509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
24 # 3อจ600731-001 ลายน้ำ + ยักดำจัง (368597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน) ***
25 # 3อจ600731-002 kittisak_10 + TOKhong4 (368599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(550914-142) (G 60%)***
26 # 3อจ600731-003 เมืองช้าง + fasaisai (368679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 250 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ600731-004 bombaz + นายแก้ว (368602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (G 72%) ***
28 # 3อจ600731-005 money96 + เชตเตอร์ (368606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เข็มกลัดราชวัลลภ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ600731-006 ppffarm + sarayuthboy (368610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(590601-221) (G 79%)***
30 # 3อจ600731-007 khunooms007 + tameng (368615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (570402-040) (G 63%)***
31 # 3อจ600731-008 yyoyo + birdnaja (368617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง พิมพ์เม็ดบัวเล็ก เนื้อดิน จ.ปทุมธานี ***
32 # 3อจ600731-009 WONG27 + อาร์มหนองคาย (368685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ600731-011 apexshop + mai1975 (368628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ600731-012 บุษกร + Boromwats (368631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (590812-079) ***

35 # 3อจ600731-013 potter1234 + kewkew (368634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ600731-015 lookpong + anunsangthong (368638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 66%)***
37 # 3อจ600731-016 tah08 + suppaleak (368640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9081) ***
38 # 3อจ600731-017 ต้นณเมืองกุย + ซุนกวน (368641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 90%)***
39 # 3อจ600731-018 UDS-35 + TANSON65 (368644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม ***
40 # 3อจ600731-019 tiwes + supol (368647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
41 # 3อจ600731-020 Tondesu + ทิวทัศน์ (368648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ600731-021 pornlimk + Porrapat (368618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย ***
43 # 3อจ600731-022 pornlimk + Porrapat (368620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย ***
44 # 3อจ600731-024 เมืองช้าง + naruechon (368623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นนวรัตน์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 1797) ***
45 # 3อจ600731-027 บอยโมจิ + ประสิทธิ์สม (368633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 108) ***
46 # 3อจ600731-027 บอยโมจิ + ประสิทธิ์สม (368633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 108) ***
47 # 3อจ600731-027 บอยโมจิ + ประสิทธิ์สม (368633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 108) ***
48 # 3อจ600731-028 ChinV + วัฒน์นนทบุรี (368635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 101) ***
49 # 3อจ600731-029 นครทัย + ลูกแม่รำเพย (368637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
50 # 3อจ600731-030 พงษ์ท่าม่วง + ลูกแม่รำเพย (368639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
51 # 3อจ600731-031 โจ้บารมี + yutthanaP (368625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ600731-033 kala2524 + พิศรุษ (368629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ600731-034 Pao-Kung + พิศรุษ (368683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ600731-103 ED129210215TH Prasert_tak + ksanti (368676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
55 # 3อจ600731-104 ET306996202TH ต้อมบ้านใหม่ + tinjung (368659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ600731-105 ET306996202TH ต้อมบ้านใหม่ + tinjung (368663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
57 # 3อจ600731-106 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ600731-107 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ600731-108 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ600731-109 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ600731-110 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ600731-111 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ600731-112 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ600731-113 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ600731-114 EQ080278008TH chuchart-k + งดงาม (368578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ600731-115 ET010755978TH แม็คกระเพาะหมู + kendevil (368581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.นครปฐม (G 83%) ***
67 # 3อจ600731-116 EP857249772TH ginger + pui_l (368584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 58%) ***
68 # 3อจ600731-117 ET466594212TH zafari + sanopporn (368589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
69 # 3อจ600731-118 ET235780877TH ลูกโม่ + จิงหลู (368592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ600731-119 ED121457726TH nakorn05 + lazio (368594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ600731-122 ET441632847TH misterpou + หนุ่มเมืองดอกบัว (368568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 198) ***
72 # 3อจ600731-123 EQ697322682TH playboy2106 + เขารัง (368575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
73 # 3อจ600731-124 ET060963117TH JackieGoal + ดิจิม่อน (368684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
74 # 3อจ600731-125 ET504370433TH taccord + นายตัวเล็ก (368579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดหงษ์รัตนาราม พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ600731-126 ER867099406TH กระดุมทอง + เติมทองดี (368674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2226) ***
76 # 3อจ600731-127 ET385247853TH watboy + เที่ยงพุทธคุณ (368583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (560605-136) ***
77 # 3อจ600731-128 ET140189917TH TIDTEE + prasertpp (368586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ600731-129 ET194363805TH oong17 + mchutith (368588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.สงขลา ***
79 # 3อจ600731-130 ET140189917TH Pra_Inter + prasertpp (368590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ600731-131 ED121864353TH นครทัย + pong1112 (368643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เต่าเรือนหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ***
81 # 3อจ600731-133 ET046663672TH kumkim + pakornkeit (368681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5293) ***
82 # 3อจ600731-134 ED127614376TH perakran + piya222 (368650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
83 # 3อจ600731-135 ED129614039TH เมืองช้าง + โกวบ้อ (368653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ600731-136 ET220769040TH apiwatcivil + sanopporn (368655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดวังกระโจม พิมพ์ใหญ่ ปี 2512 จ.นครนายก ***
85 # 3อจ600731-137 ER830204485TH Lengford + ตามพิจิตร (368658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
86 # 3อจ600731-140 ET444082185TH MIXMUK + Kenaiji (368668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
87 # 3อจ600731-142 ET012123789TH ลั่นกรุง + raimon (368604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ600731-143 ED115366147TH homnoy + But140 (368607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

89 # 3อจ600731-145 ED117685523TH pumcha + September2017 (368613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ600731-146 ET504370844TH yut157 + Danusorn (368616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ600731-148 ED126861552TH jupiter + warut (368619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1778) ***
92 # 3อจ600731-149 ET397623137TH กัดดาฟี่ + คาร์บอย (368621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
93 # 3อจ600731-150 ET437268825TH tong14 + weddy (368624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ600731-151 ET256061828TH สามารถสินทวี + kenshiro2810 (368595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(600520-139) ***
95 # 3อจ600731-152 ET437268825TH เทพดำเนิน + weddy (368598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
96 # 3อจ600731-153 EX248970384TH หวังมีเฮ + แคฟวิลเลจ (368600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
97 # 3อจ600731-154 ED115367329TH นุจุลา + BoyKc35 (368603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ600731-155 ET399708467TH amaging + TheArtO (368605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวน หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
99 # 3อจ600731-156 ET504748305TH ruamsup + บางบาง (368608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ600731-157 ET222444868TH taccord + หนุ่ม2526 (368609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
101 # 3อจ600731-158 ED125714544TH warriorric + หนุมานเชิญธง (368612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (G 70%) ***
102 # 3อจ600731-159 ET397623123TH naenaldo + คาร์บอย (368614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 ส.ค. 2560 - 08:15 น.] #59841 (3/25)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600715-005 ET188236046TH gek1414 (367081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600717-001 EQ583735108TH OKK08 (367108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600719-010 ET453727365TH bunhave (367953) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ600719-021 ET490032376TH hanhaniiz (367841) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ600720-011 ET061446180TH phatcharoen (367849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600721-004 EQ782594700TH chaiyan1983 (367853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600724-001 ED120852226TH onlyone (367826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600724-002 ET390402105TH แบ่งปัน (367828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600724-004 ER868677057TH doyct (367935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ600724-005 ER008270542TH pun027 (367831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ600724-006 ER819286580TH Nadtakan (367842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600724-007 ET370030930TH สุพจน์ (367848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600724-008 ER647291568TH ตนดอน09 (367854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600724-009 ET367512092TH คุณศิระ (367856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ600724-010 ET371978597TH ธงชัย (367861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ600724-011 ET140166496TH prasertpp (367823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ600724-012 ET276206084TH benz39 (367830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600724-013 ED120853751TH towerboy (367833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ600724-014 ET402044186TH o-larn (367837) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ600724-015 ET246072914TH Nippit (367934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600725-002 ER826734558TH pradrem (367952) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600725-005 ET38611344TH หนุ่มธนบุรี (367996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ600725-006 ED105215139TH ผู้พัน (368020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600725-007 ET282246520TH ขันทอง (367998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600725-008 ฎฏ123735025ธ็ yaozm (368000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ600725-009 ET455845334TH ชนบทไทย (368004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ600725-010 ET457145326TH Por-Prakran (368007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600725-011 ET411036418TH maii_amulet (367951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600722-001 nui28 (367961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ600722-006 katae (367732) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600724-001 wangroyal (367825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600724-002 wangroyal (367915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ600724-003 wangroyal (367917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600724-004 wangroyal (367918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600724-005 wangroyal (367919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ600724-006 wangroyal (367920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600724-010 Tuesday (367924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ600724-011 อาณาจักรพระ (367925) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 2อจ600724-012 Berm_07 (367926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ600724-013 Berm_07 (367927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600724-014 My_dear (367928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ600724-015 kmutnb (367929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600724-016 ซุนกวน (367930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600724-017 pui1228 (367931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ600724-018 lovelyman (368744) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ600725-001 autpichut (367994) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ600725-003 nunthawat (367999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600725-005 อุลตร้าแมน (368005) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ600725-006 บ็อบสุโขทัย (368009) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ600725-007 kongsak (368011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ600725-008 นราคอฟ (368013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ600725-009 wunlop (368014) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์
25 # 2อจ600725-010 pratrama7 (368015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ600725-011 แย้ม55 (367959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600719-151 ET232556719TH Rookierunner + Aeychonburi (367450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ600720-117 ET235256090TH Pseheng + น้ำแดงโซดา (367802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
3 # 3อจ600721-147 EX238750463TH corach + Aeychonburi (367678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์แข้งคู่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ600724-112 ET187380639TH ถุงข้าว + Narinrat (367859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหาร เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ600725-014 kasemsit + weeradate (367983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เศียรพ่อครูฤๅษี วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุนร่วมปลุกเสก) ***
6 # 3อจ600726-116 ET549846449TH Sdiss + จ่าแจ้ (368534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
7 # 3อจ600726-134 ET181397809TH catbkk + CHAIWAT99 (368117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 59%) ***
8 # 3อจ600727-115 ET367545855TH pui_l + paparuszy (368185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 27 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
9 # 3อจ600727-150 ER968143293TH prawit + chumponjua (368206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ600729-002 SAPDON + aof-papa (368529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
11 # 3อจ600729-003 taranan + rattykan045 (368531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)(590822-024) ***
12 # 3อจ600729-004 รักษ์ต้มเลือดหมู + ชัยแคราย (368533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
13 # 3อจ600729-005 lerdlit + ตั๊กเบตง (368535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (561107-072) (G 67%)***
14 # 3อจ600729-007 zafari + Inthachot (368537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้ชำรุดขอบซ้ายและขอบล่าง) ***
15 # 3อจ600729-009 จอมทอง33 + supered (368539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (570116-084) (G 79%)***
16 # 3อจ600729-010 newning + mai1975 (368540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 61%)***

17 # 3อจ600729-011 panu_pdd + คนหลังแฮนด์ (368528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ600729-013 taccord + มหาเศรษ (368532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
19 # 3อจ600729-101 ED114064091TH reset-usb + shyamal (368506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 73%)***
20 # 3อจ600729-102 ET394466931TH seranee + phetra (368510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก จ.อ่างทอง ***
21 # 3อจ600729-103 ED115391521TH Teerapat + แมน2517 (368511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 48) ***
22 # 3อจ600729-104 ET186456985TH VAIVIT + Crazyamulet (368514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
23 # 3อจ600729-105 ET307448975TH นครทัย + SOMDED (368516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวจุดเดียว เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (เลี่ยมเงินชุบทอง)***
24 # 3อจ600729-106 ET312272389TH นครทัย + tomcm (368518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุถ้ำหีบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
25 # 3อจ600729-107 ER919870745TH นครทัย + Suparat_2832 (368519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (G 79%)***
26 # 3อจ600729-109 ET441977091TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (368523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลักษณ์ตะวัน
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ600729-110 ED125711769TH taccord + หนุมานเชิญธง (368524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา) (G 64%)***
28 # 3อจ600729-111 ET117113667TH jarunphant + PopNajaroen (368501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพแต่งผิว) ***
29 # 3อจ600729-113 ET196395795TH tomtam2516 + mchutith (368505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 85%) ***
30 # 3อจ600729-114 ET202804686TH nopakk + MrDeno (368508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุนาดูน พิมพ์สิบหกพระองค์ เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
31 # 3อจ600729-116 ED115426279TH nakorn05 + (368512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ600729-118 ET060960243TH เดชอุบล + phatcharoen (368544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย) (G 68%)***
33 # 3อจ600729-119 ET401984324TH peck1991 + พิชชากร (368548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
34 # 3อจ600729-120 ET401984324TH Dornooseven + พิชชากร (368522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

35 # 3อจ600729-121 ET401984324TH Dornooseven + พิชชากร (368502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
36 # 3อจ600729-122 ET401984324TH Dornooseven + พิชชากร (368504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
37 # 3อจ600729-123 ET401984324TH Dornooseven + พิชชากร (368507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
38 # 3อจ600729-125 ET231599681TH Anoma + CREATIVE888 (368513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ600729-128 ET307449199TH นครทัย + SOMDED (368521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
40 # 3อจ600729-129 ET244090155TH ploithai + จอมทอง33 (368525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (600214-234)(G 81%)***
41 # 3อจ600729-130 ET447610969TH TEE_INTER + หนองซอ (368526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง(แดง) จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
42 # 3อจ600729-131 ER826754359TH NARONGCHIT + rock10 (368547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแม่ชีกุหลาบ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) ***
43 # 3อจ600729-132 EQ522894471TH tgiporp + ตุ๊ต๊ะ (368476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 75%)***
44 # 3อจ600729-133 EQ522894471TH mai1975 + ตุ๊ต๊ะ (368482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (590630-152)(G 69%) ***
45 # 3อจ600729-134 ET304622785TH Pornchai2523 + naiyai1965 (368485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6093) ***
46 # 3อจ600729-135 ET304636484TH ptipmoon + naiyai1965 (368488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 4420) ***
47 # 3อจ600729-136 ED124368438TH อรรถพล + tayatang (368492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
48 # 3อจ600729-137 ET447610955TH pangjung + หนองซอ (368494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 1122/หน้าตัก 7 นิ้ว) ***
49 # 3อจ600729-138 ET172933035TH t-nonm + kanlaya48 (368499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งครูบาราศรี วัดถ้ำเสือดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
50 # 3อจ600729-138 ET172933035TH t-nonm + kanlaya48 (368499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามครูบาราศรี วัดถ้ำเสือดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
51 # 3อจ600729-138 ET172933035TH t-nonm + kanlaya48 (368499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามครูบาราศรี วัดถ้ำเสือดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
52 # 3อจ600729-139 ET172933035TH yingsak + kanlaya48 (368498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***

53 # 3อจ600729-140 ET172933035TH pramual + kanlaya48 (368500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (600717-106) ***
54 # 3อจ600729-141 ET499875683TH tanapat05 + golum (368478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่สองหน้า เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
55 # 3อจ600729-142 ET360381724TH แพทย์แผนปัจุบัน + kittikitti (368480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อดิน ปี 2517 จ.สกลนคร ***
56 # 3อจ600729-143 ET554996959TH ณัชกิจ + อิติสุคะโต (368483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้และแต่งผิว) (580610-204)(G 79%)***
57 # 3อจ600729-144 RP088043374TH sompong1691 + tomyum (368487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว) ***
58 # 3อจ600729-145 EQ080278161TH jinnythegang + งดงาม (368490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ600729-146 EQ080278161TH jinnythegang + งดงาม (368493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ600729-148 ET403465928TH สิงขร + เทียมเยาวราช (368496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ600729-148 ET403465928TH สิงขร + เทียมเยาวราช (368496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ600729-150 ET403488597TH กระต่าย + ชวนชื่น (368497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ600729-151 ET187148844TH chuchart-k + piak25 (368477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ600729-152 EX223623300TH taccord + วิทย์4301 (368479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทอแงดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ600729-153 ED124508943TH ภาคภูมิ + taccord (368481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600610-075) ***
66 # 3อจ600729-154 ET499218979TH tikloet + gchai (368484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงปืน พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.ลพบุรี ***
67 # 3อจ600729-155 ET256010786TH TOMAOR + แจ็คเชียงดาว007 (368486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา เนื้อดิน ***
68 # 3อจ600729-156 EQ261995329TH แอ๊ค-คลองสี่ + หมูแม่ลา (368489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
69 # 3อจ600729-158 BROM000218169 tomyum + jopawis (368495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์นะไตรภพ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 02 ส.ค. 2560 - 08:04 น.] #59796 (2/25)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600731-032 naenaldo + yutthanaP (368626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (G 86%)***
2 # 3อจ600731-132 ER778742591TH pongsako2002 + Vuttichai (368646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม) (G 86%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ส.ค. 2560 - 08:32 น.] #59727 (1/25)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600715-007 ET108117541TH Srithong (367223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600715-010 ET367396343TH คุณศิระ (367089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600717-007 ET277475428TH สามารถสินทวี (367206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ600718-008 ED102397976TH angka (367318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600718-014 ED099097254TH PRAKUNPOR (367320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600718-020 ED111253140TH chane (367742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600719-004 ET165236723TH ink1567 (367735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600719-017 ER969952535TH Starbucks (367739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600720-015 ET453765942TH peawc16 (367717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ600720-018 ED063055898TH armarging (367479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600720-025 ET451259373TH nat_j (367721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600720-026 EL819812855TH pound2007 (367471) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ600720-027 ET278194199TH sumat (367474) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ600721-001 ET117541459TH taranan (367709) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ600721-002 ET181151995TH toon6398 (367683) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ600721-003 ET466826733TH kittisak_10 (367685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600721-005 ET369178955TH สระหลวง (367686) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ600721-006 EQ830157264TH อิคคิว (367687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600721-008 ET139438798TH ไม้ครับ (367707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600721-009 ET396600347TH นันทวัฒน์ (367689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600721-010 ET282609706TH chsearn (367690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600721-012 ET400103235TH TONKHAW (367660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ600721-013 ER573817709TH wadeesuk (367662) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
24 # 1อจ600721-014 ET279115229TH wangkangkao (367669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600721-015 ER044392773TH wuaface (367671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600721-016 ET200094992TH chompuphan (367674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600721-019 ET315459670TH Exdesign (367712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600721-020 ET342625385TH artseetong999 (367681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ600721-021 ER582424458TH มัสชา (367613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600721-022 ET367892223TH paparuszy (367616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ600721-023 ET367891404TH คุณศิระ (367710) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ600721-024 ED1191246082TH tuktu40 (367620) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
33 # 1อจ600721-025 ET196371913TH mchutith (367627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ600722-001 ED115977152TH gikoo (367715) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 1อจ600722-002 EQ619984078TH น้องแผ่นดิน (367815) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 1อจ600722-003 ER838465368TH เรศเรณู (367719) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ600722-004 EX246893027TH voravitt (367726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ600722-005 ET245568168TH สฟก48 (367731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ600722-008 ET402327704TH Namchai191 (367740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ600722-010 ED116467028TH tayatang (367748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ600722-011 ED124500193TH โครตเฮง (367713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ600722-012 ET318504205TH marut_toon (367716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ600722-013 ER533466160TH lucky2492 (367718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ600722-015 ER921079045TH korawich (367725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ600722-016 ET040392676TH appleredrady (367729) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ600722-017 ED117641567TH doramon2345 (367734) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600715-003 aof-papa (367071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600715-009 ต่อคู้บอน (367092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600715-021 pheecoke (367066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600715-022 Yongzela (367068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600715-024 เน้นพระสวย (367093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ600717-004 nutthawut (367175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600717-018 limmy (367134) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600718-008 กมลภพ (367745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600719-016 Jame99 (367355) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600720-001 Pracha40 (367573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600720-002 ศรีสุข (367574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ600721-001 prasit_jongsiri (367691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ600721-002 wutisil (367692) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ600721-003 พิชย์ภัสสร (367693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600721-004 pokok27 (367694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600721-005 anusit2513 (367695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600721-007 พ่อน้องจ้าว (367697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600721-008 golf2010 (367698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ600721-009 nuttakrit (367699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ600721-010 khunoak77 (367700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ600721-011 peacemaker (367589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ600721-012 chardwatudom (367591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600721-013 ระท่าอิฐ (367594) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ600721-014 หนุ่มพิมาย (367597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ600721-015 แก้วอุษา (367602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ600721-016 เน้นพระสวย (367606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ600721-017 ไพรัช6657 (367706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ600722-002 chokchai (367714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ600722-003 chokchai (367720) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ600722-004 อุบาสก11 (367724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ600722-005 A_aod (367728) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ600722-007 nupoen (367736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ600722-008 แม็คหลักสี่ (367738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ600722-009 เอตะทัคคะ (367743) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ600722-010 Firechicken (367746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ600722-011 ต่อคู้บอน (367723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ600722-012 tonie (367727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ600722-014 Pongkorn332 (367733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ600722-015 ประสิทธิ์ (367737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 2อจ600722-016 สยามเมืองยิ้ม (367741) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
41 # 2อจ600722-017 wisarut888 (367744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600721-001 บุษกร + ผมชื่อเสือ (367590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 322/สภาพล้างผิว) ***
2 # 3อจ600721-002 บุษกร + ผมชื่อเสือ (367592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 332/สภาพล้างผิว) ***
3 # 3อจ600721-011 bluezone69 + naruechon (367624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.สมุทรสาคร (วัดหนองนกไข่สร้าง) ***
4 # 3อจ600721-113 ER933026288TH sinsan + บิ๊กนคร (367600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
5 # 3อจ600721-116 ET300149739TH Siwakarn + dimond25 (367611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
6 # 3อจ600721-155 ET199996811TH น้องพอดี + bigloma (367614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระราชปรีชามุนี วัดโมลี จ.นนทบุรี ***
7 # 3อจ600721-158 ET199996811TH น้องพอดี + bigloma (367623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์จำปา วัดสาลีโข ***
8 # 3อจ600722-107 ET436435331TH Malinee88 + แจ็คเชียงดาว007 (367799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ600722-109 ER822053571TH zafari + man77 (367804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาวัง ***
10 # 3อจ600722-121 ER959243700TH amata2000 + (367811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
hilanderkhunsri
*** เหรียญพญาเต่าเรือน วัดห้วยผักชี รุ่นสิวลีมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ600722-147 ED073491699TH zidane + ชวนชื่น (367769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สุราษฎร์ธานี ***
12 # 3อจ600724-015 nongder + อรรถพล (367944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี ***
13 # 3อจ600724-123 EX227333696TH แว่นพระประแดง + GuBu507 (367940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย เนื้อเงิน ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ600725-114 ED115279350TH saksit13 + But140 (368366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ600726-001 ธเนตร + ball_mold (368062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ ป ขีดมีกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร ***
16 # 3อจ600726-128 ER830197665TH กำเงิน + ตามพิจิตร (368369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว)***
17 # 3อจ600726-146 ET427706708TH peemark + Yuttana (368148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
18 # 3อจ600726-171 EL431763065TH mvunbay + tumtukta (368059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นนทบุรี ***
19 # 3อจ600726-193 ED123233845TH katae + engwattana (368372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (570205-193) (G 76%)***
20 # 3อจ600726-194 ET554995471TH Berm_07 + เทพดำเนิน (368112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
21 # 3อจ600727-160 ET051413235TH ruamsup + สมบัติ (368246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ600728-001 ทรงธรรมบ้านสวน + jicko (368337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 67%) ***
23 # 3อจ600728-002 chffta + Pra-ban (368339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (560703-090)***
24 # 3อจ600728-003 taccord + trc12ab (368341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (G 60%)***
25 # 3อจ600728-004 วันใหม่ + Jaosuanoi (368344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (G 75%)***
26 # 3อจ600728-005 ynnoot + พ่อน้องจ้าว (368438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวชำรุดจากการใช้สึกและแต่งผิว) ***
27 # 3อจ600728-006 นายทองคำ + ไม่หล่อแต่จน (368442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ600728-007 นายทองคำ + ไม่หล่อแต่จน (368440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ600728-009 taccord + mahana (368353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ600728-010 taccord + mahana (368354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ600728-011 เด็กบ้านกรุณา + มองดู (368359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ร.ศ. 120 เนื้อเงิน(บาทหนึ่ง) ***
32 # 3อจ600728-012 สมยศ5 + raimon (368361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ600728-013 อัศวิน_ระยอง + raimon (368365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระทวาราวดี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ600728-101 ET181400746TH วิฑูรย์ + CHAIWAT99 (368378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
35 # 3อจ600728-102 ET245401715TH nopakk + buspom (368439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ600728-103 ER083292065TH kopper + แม็คหลักสี่ (368381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ600728-104 ET236940907TH Teerapat + สุนทรฤทธิ์ (368382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 87%)***
38 # 3อจ600728-105 ER125135806TH นครทัย + noyza (368385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็กแขนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
39 # 3อจ600728-106 ET402954672TH chottika + เก้ากนก (368387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 952) ***
40 # 3อจ600728-107 ET394207265TH ภูญดา + ชูชกบูรพา (368389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
41 # 3อจ600728-108 ET284665008TH sitth + LaMaBoy (368391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล ๕ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ600728-109 EQ761733746TH yaowarat + pound2007 (368394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (สภาพใช้) (600707-199)***
43 # 3อจ600728-110 ER830202652TH ชัยนเรศ + rock10 (368397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
44 # 3อจ600728-111 ET140176493TH SaSut + prasertpp (368338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 61%) ***
45 # 3อจ600728-112 ET279772401TH morning + หนุแมน (368340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(590404-064) ***
46 # 3อจ600728-113 ET371548915TH Santiwall + kanlaya48 (368343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 521) ***
47 # 3อจ600728-114 ET453638334TH strucsteel + artliver (368346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ600728-115 ET420263214TH ศิษพ่อมุ่ย + ย้งศรีสะเกษ (368348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 53)***
49 # 3อจ600728-116 ER867715085TH Kasanowa + จิตรเทพ (368352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(600705-140) ***
50 # 3อจ600728-117 ED073489681TH ภาคภูมิ + moobin89 (368355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ600728-118 ER986745989TH zafari + ร่ำรวย (368357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ตื้นหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัตร จ.สมุทรสงคราม ***
52 # 3อจ600728-119 ET504722016TH เมืองช้าง + หนึ่งบ้านบึง (368360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดบ้านไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
53 # 3อจ600728-120 ET504722016TH อาราธนา + หนึ่งบ้านบึง (368363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ600728-121 EX239568075TH sapansoong + Meenakhom (368367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 820) ***
55 # 3อจ600728-122 ET503181756TH gold1 + tongjoy (368370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ600728-123 ET503181756TH องค์จ้อย + tongjoy (368371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ600728-124 ET506566336TH mumu99 + Reindeer_kwang (368374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (G 63%)***
58 # 3อจ600728-125 ED121087186TH Nookdoh77 + ภิรัต (368377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
59 # 3อจ600728-128 ET371009862TH niwasrig + theera (368437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
60 # 3อจ600728-129 ET492554684TH บุษกร + tui_bong (368384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560919-199) (G 64%)***
61 # 3อจ600728-130 ED114567408TH taccord + saksit13 (368388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 64%)***
62 # 3อจ600728-131 ET377422184TH วณิชออโต้ + max2521 (368393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 73%)***
63 # 3อจ600728-132 ET377422184TH m-cot + max2521 (368396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ600728-133 ET469732451TH สอระวง + ball_mufc (368444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดพระธาตุพนม พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครพนม ***
65 # 3อจ600728-134 ET466591281TH นุหลัก4 + sanopporn (368398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
66 # 3อจ600728-135 ET403461736TH suan111 + เทียมเยาวราช (368401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ600728-136 ET403461736TH bongbiab + เทียมเยาวราช (368404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ600728-137 ET403461736TH pramual + เทียมเยาวราช (368407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ600728-138 ER970077607TH strucsteel + JUKKAPUT (368410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ600728-139 EX210347753TH bellic + ป๊อบอาย (368436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและชำรุดส่วนบน) ***
71 # 3อจ600728-140 ET119511131TH Jorawat + PANPEUNG (368413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
72 # 3อจ600728-141 ER800140733TH korncs49 + kriangkri (368336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 95241) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่) (600629-125)***
73 # 3อจ600728-142 ER980268345TH kittisak_10 + pink_rabbit (368342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 186387)***
74 # 3อจ600728-143 ET377426288TH newning + max2521 (368345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 62%)***
75 # 3อจ600728-144 ED125827223TH Berm_07 + แย้ม55 (368349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
76 # 3อจ600728-145 ED115098905TH yuttip2524 + moo_bpk (368350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 11.8 กรัม) (G 76%)***
77 # 3อจ600728-146 ET355910004TH JoeHaya + Leksalaya (368351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
78 # 3อจ600728-147 ED124535524TH จอมทอง33 + มหามณีจินดา (368356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ600728-148 ED123394649TH teecoin1234 + paebangkae (368358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 เนื้อทองแดง ปี 2431 ***
80 # 3อจ600728-149 ET119196939TH Krittaphat1 + radar41 (368362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดสุดสวาท เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
81 # 3อจ600728-150 ED127507920TH มนต์สามพราน + prapun_ch (368364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ600728-151 ER044697280TH yyoyo + wuaface (368368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนใบพุทรา หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง จ.ปทุมธานี ***
83 # 3อจ600728-152 EP471594285TH พงษ์ท่าม่วง + m-cot (368441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (600613-001) ***
84 # 3อจ600728-153 ET236983099TH supa999 + สุนทรฤทธิ์ (368373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ600728-154 ER868336747TH nahm36 + ขนมกรุบ (368375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก) ***
86 # 3อจ600728-155 ER934639636TH WeeBangpree + Off99 (368376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
87 # 3อจ600728-156 ET220166203TH Ketautomotive + somgp (368379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1950) ***
88 # 3อจ600728-157 ET398314582TH Wanchana + maii_amulet (368380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***

89 # 3อจ600728-158 ET281911331TH zafari + พัศพิม (368383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
90 # 3อจ600728-159 ED118012660TH กตัญญู + nikomss (368386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ600728-160 ET488820370TH ทองครับ + นราทัศน์ (368390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6533) ***
92 # 3อจ600728-161 ET251637579TH showgun + thanodom (368392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
93 # 3อจ600728-162 EP865412237TH vongsomboon + merich (368435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 230) (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)***
94 # 3อจ600728-163 ER004124178TH iarun46 + wanida (368395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ***
95 # 3อจ600728-164 EQ393109139TH เหวัชระ + ประสิทธิ์สม (368448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
96 # 3อจ600728-165 ED116597249TH taccord + พิศรุษ (368399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
97 # 3อจ600728-166 ET411466580TH สิงขร + เรศเรณู (368403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ600728-167 ET411466580TH เมืองช้าง + เรศเรณู (368405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ600728-170 EQ299372252TH Ittichai + เสี่ยเมืองกาญฯ (368412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 319) ***
100 # 3อจ600728-171 ET2214779945TH phanatphong + monze (368400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (600605-246) (G 79%)***
101 # 3อจ600728-172 ET221479945TH phanatphong + monze (368402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (590516-048)(G 79%) ***
102 # 3อจ600728-173 ET549868223TH frist + เด็กสายสี่ (368406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส. เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 197) ***
103 # 3อจ600728-174 EP608643957TH pankhem + natapoln (368409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ600728-176 ET437219311TH jaroonroj + tekken (368414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นสร้างอุโบสถ ปี 2492 จ.พิจิตร ***
105 # 3อจ600728-177 ED115516425TH Nontachai + nockout (368416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธภัทรมหาโยธิน ปี 2526 (ขนาด 5 นิ้ว) ***
106 # 3อจ600728-179 ET220757174TH pramual + SAMARTCHAI (368419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5171) ***

107 # 3อจ600728-180 ET435370585TH AIR2515 + mc2007 (368424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อทวด วัดคอกหมู พิมพ์ใหญ่ เนื้อทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ600728-181 ER921086602TH Tone_ + ballyhouse2 (368335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง กุรวัดไก่เตี้ย เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี ***
109 # 3อจ600728-182 ET231550445TH sukitkaewpinid + (368434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 64%)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM