ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนธันวาคม 2560


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ธ.ค. 2560 - 09:08 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ธ.ค. 2560 - 08:03 น.] #61197 (20/20)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601219-004 วันชัย2511 (382100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ธ.ค. 2560 - 08:03 น.] #61190 (19/20)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601214-003 EU224261332TH Aroon23 (381649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ601214-005 TNPT000795410 ตึ่งนั้ง (381656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ601214-007 EU202294807TH Darkaun (381662) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601214-008 LAMBQ00002959 ชูชัย (381667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ601215-005 EU277439519TH electricalpower (381846) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601215-008 ED165977481TH Nadtakan (381850) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ601215-012 ET867045646TH ต้นคุง (382272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ601216-007 EU028568542TH siriroj1234 (381900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ601218-012 ED251152080TH ดอกบัว99 (382043) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ601218-014 EU210032198TH seed-seed (381944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ601219-001 EU023227895TH prons (382091) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601219-002 ET127743248TH yayawong (382095) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ601219-003 ET933304066TH kunakohn (382123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ601219-004 EU122636255TH tokyo (382103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ601219-005 EU257139550TH pat2513 (382107) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ601219-006 EU257139546TH pat2513 (382110) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 1อจ601219-007 EP471466848TH m-cot (382284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ601219-008 EU126240385TH HatPra (382114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ601219-009 ET866621418TH ARNON (382116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ601219-010 ET866621418TH ARNON (382119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ601219-011 ET852124696TH anusornss (382118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ601220-001 EU088329108TH Tone1975 (382176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ601220-002 ET912222622TH pradrem (382180) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
24 # 1อจ601220-003 ET932458724TH คุณศิระ (382188) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ601220-004 ET959418074TH SOMDED (382192) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ601220-006 ER724080135TH pound2007 (382198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ601220-007 EX074154684TH จามอญกรุงเก่า (382200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ601220-009 EX264099255TH หูยาว (382205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ601220-010 ED254942541TH เสน่หา (382206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ601220-011 EU024331355TH gogodebby (382157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ601220-012 EU222189290TH Billyku (382159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ601220-013 ET923205642TH จุ๋มจิ๋ม (382165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ601220-014 ET794741881TH เอ็มซีเค (382170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ601220-015 ET570113365TH ซีดานราชาเหรียญ (382173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ601220-016 ED252247053TH kanlaya48 (382177) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
36 # 1อจ601220-018 EU256171205TH ติเมืองสรรค์ (382186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ601221-001 ET123168885TH OKK08 (382240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ601221-002 EU206173225TH kritsada5484 (382243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ601221-003 EU123628128TH Polachet (382245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 1อจ601221-004 ET955004845TH เด่นเจริญตลับพระ (382248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ601221-005 ET953199680TH pornperm (382250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ601221-006 ET942389759TH visit2529 (382253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ601221-007 ET315565276TH ธัมปารี_16 (382255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ601221-008 ET026154741TH Jarun14 (382256) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ601221-009 EU029937283TH เหยินน้อยโคราช (382257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ601221-010 EU207189522TH apiwat_66 (382258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
47 # 1อจ601221-011 ET670163510TH nithiwat (382266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ601221-012 EU126270325TH LIONTHANANDOR (382267) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
N
49 # 1อจ601221-013 EU126270334TH LIONTHANANDOR (382268) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
N
50 # 1อจ601221-016 ED252019263TH nongmeena (382271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ601222-001 ED263688958TH pradrem (382279) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ601222-002 ET415657474TH seranee (382283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
53 # 1อจ601222-003 ET832409076TH manliar (382332) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
54 # 1อจ601222-004 ED265280526TH tokekkay (382285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ601222-005 EU198554199TH golde (382287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ601222-006 EU173547988TH zafari (382288) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
57 # 1อจ601222-007 EU031570170TH prons (382290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 1อจ601222-008 ET724688019OTH โลกธาตุ (382289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
59 # 1อจ601222-009 ET488747241TH vongkomin (382286) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 1อจ601222-010 ET910574343TH Tongey (382334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 1อจ601222-013 EU090025175TH pommaksuwan (382282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601208-008 นราชิ (381307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601214-005 จั่นเจา (381669) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ601214-007 อาร์ทวินเทจ (381653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ601215-001 sakaekrung (381830) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ601215-002 นราชิ (381832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ601216-003 ราชสีห์ (381865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ601216-012 QiciQ (381862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ601216-014 Chaypote (381866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601219-001 REGCOS (382093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ601219-002 เอลำลูกกา (382097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ601219-003 วิริยะ (382117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ601219-005 bughumbeer (382101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ601219-006 บะกุ๊ดเต๋ (382105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ601219-008 Sompong0421 (382111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ601219-009 kittisak2523 (382122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ601219-010 siriporn8345 (382113) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ601219-011 Rio_OK (382089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ601219-012 เก้าออโต้ (382092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ601219-013 khaokho (382094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ601219-014 พิชย์ภัสสร (382096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ601219-015 คนเมืองปทุม (382098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ601219-016 welegal (382099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ601219-017 Suthisak2498 (382102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ601219-018 b_wor (382104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ601219-019 moo_bpk (382106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ601219-020 ซิยิ่นกุ้ย (382108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ601219-021 nunthawat (382050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ601219-022 ทองแดง1009 (382054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ601219-023 vpong (382058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 2อจ601219-024 ninjaykk (382062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ601219-025 การันตีพระ (382333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ601219-026 การันตีพระ (382335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ601219-027 การันตีพระ (382336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601214-174 SLYA000426651 ดาวหาง + jookkadui (382011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) ***
2 # 3อจ601215-110 ET0878144698TH pronprom + TUMAPAR (381786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
3 # 3อจ601215-173 EU008908511TH เซียนน้อยหนึ่ง + เจริญพรรุ่งเรือง (381831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ601216-001 อรรถเศรษฐ์ + พุทธศิลป์168 (382213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ601216-125 EX236233166TH zafari + ลูกเมืองพิชัย (381892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
6 # 3อจ601218-105 EY676739645TH รวยเฮงคูณลาภดี + งดงาม (382026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ601218-129 EU024324332TH pikkared + ต้อมกรุเตา (381971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ601218-131 ET851628220TH gammag + aoudom99 (382215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
9 # 3อจ601218-147 EU024295738TH kopper + fifa3623 (382006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี ***
10 # 3อจ601219-001 นายแฉล้ม + ราชสีห์ (382057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
11 # 3อจ601219-111 EU286541394TH นุหลัก4 + autpichut (382051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
12 # 3อจ601219-127 ED253434066TH gold1 + สยามรุ่งโรจน์ (382070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (G 88%) ***
13 # 3อจ601220-102 RX065550302TH kran_si + อัพทูยู (382291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
14 # 3อจ601220-110 EU287924554TH k_cokkag + towerboy (382153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร ***
15 # 3อจ601220-128 ET432941791TH tonychan + อาลาดิน (382142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช ***
16 # 3อจ601220-150 ED261158728TH treetaset + But140 (382293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ601220-151 EU147985155TH keattiyos + rongfox (382139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1936) ***
18 # 3อจ601220-153 EU286541403TH supanutk + autpichut (382148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลือ กรุวัดประตูลี้ พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึกมาก) ***
19 # 3อจ601221-101 EQ925634879TH dawutt + สายตรง88 (382217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน จ.สงขลา ***
20 # 3อจ601221-103 ED261264602TH James48 + วิสูตรนนทบุรี (382220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ601221-104 ET641741737TH pongpamorn + chet1r (382222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (580321-091)***
22 # 3อจ601221-105 EU318750113TH อตกพระเครื่อง + NERAMIT (382224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พะนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม ***
23 # 3อจ601221-106 ET725955855TH chuchart-k + kikkik (382225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ601221-107 ED195109961TH gong_40 + ชวนชื่น (382226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ601221-108 ED195109961TH พงษ์ท่าม่วง + ชวนชื่น (382228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดอัมพวา พิมพ์พระวัดรังษี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
26 # 3อจ601221-109 ED250399820TH Mayuree096 + (382230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรหลวงพ่อทบ
*** พระปางเปิดโลก หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
27 # 3อจ601221-110 ET863434393TH chsearn + wit27 (382231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ601221-112 ET466435162TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + moo_tah (382236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสุวรรณฯ พิมพ์พระคง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง ***
29 # 3อจ601221-113 ET923234944TH Chairut + Phupachara (382237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
30 # 3อจ601221-114 ET382564415TH taccord + wichai18 (382239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
31 # 3อจ601221-115 ED208185779TH เด่นเจริญตลับพระ + หมูขุขันธ์ (382242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ601221-116 ED262326793TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + viruszaa (382276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
33 # 3อจ601221-116 ED262326793TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + viruszaa (382276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
34 # 3อจ601221-117 EX225646303TH peacemaker + lulytoon (382247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (601116-094) ***

35 # 3อจ601221-118 ED260755565TH sittpee + Kjohnpat (382251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ601221-119 ET923234958TH taccord + Phupachara (382252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ601221-120 ET075139255TH taccord + kittitus77 (382275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
38 # 3อจ601221-121 ET672589716TH arampo + เงินเหลือ (382212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ601221-122 ED267134693TH คนเขาแก้ว + numpraram2 (382214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) ***
40 # 3อจ601221-123 ED254970366TH สิงขร + ปลาโลมา (382216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่หน้าตัว ท เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ601221-124 EU024333881TH กัดดาฟี่ + ต้อมกรุเตา (382218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
42 # 3อจ601221-125 EX257391595TH zafari + yutthapongp (382221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อชุบทองลงยา ปี 2523 จ.ลำปาง ***
43 # 3อจ601221-127 EU357542599TH zafari + White_panda (382223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
44 # 3อจ601221-128 EU293557050TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + ภูวนัย (382274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ601221-129 ER267910233TH Berm_07 + pakarapo (382227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (601101-066) ***
46 # 3อจ601221-130 ER657566939TH zafari + kakstars (382229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ601221-131 ET592871248TH พ่อฟอร์ม + โอ๊ตพระประแดง (382232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตา วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
48 # 3อจ601221-132 EU035579174TH somkid1557 + Park818 (382277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (601208-028)(G 82%) ***
49 # 3อจ601221-133 ET842364768TH ApiPra19 + nakamura24 (382234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
50 # 3อจ601221-134 ET923446626TH nutthawut + Suprarop (382235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2) (G 78%)***
51 # 3อจ601221-135 ET923446626TH promlok + Suprarop (382238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ปัตตานี (G 66%)***
52 # 3อจ601221-136 ET923446626TH klae6764 + Suprarop (382241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ601221-137 EU147963999TH หนุ่มนพลักษณ์ + rongfox (382244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 80%)***
54 # 3อจ601221-138 ET858785763TH coldsteel + เขยมาบตาพุด (382246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 63%)***
55 # 3อจ601221-139 ET863438925TH gong_40 + Watcivic1059 (382249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หม่น วัดคลองสิบสอง พิมพ์หน้าตุ๊กตา เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี ***
56 # 3อจ601221-140 ET631552274TH Beung + ภูมิทัศ (382254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
57 # 3อจ601221-141 ET874208999TH เอ๋พระรามห้า + วิหารกรอ (382259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสามภูมิ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (ไม่ระบุกรุ/สภาพชำรุดฐานล่างขวา) ***
58 # 3อจ601221-142 ED267135671TH ศราวุธตลิ่งชัน + (382273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanakorneak14
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ601221-143 EU007002955TH vichainpn + ติ่งลี่ (382260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
60 # 3อจ601221-144 ET757336329TH Chot56 + เด็กวัดเขาถ้ำบุญนาค (382261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ601221-145 ED198891647TH Exdesign + Son_of_Devil (382262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ601221-146 EU087160290TH zafari + จำปาเอฟซี (382263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ601221-147 ET919247796TH ตู๋สาธุ + สนบางกรวย (382264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
64 # 3อจ601221-148 FAM225U000028TH เทียนกำแพง + Sivilaihan (382265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 453) ***
65 # 3อจ601222-101 EU087160290TH zafari + จำปาเอฟซี (382295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
66 # 3อจ601222-102 ET812311829TH chaibangseemeang + (382297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nesnew
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 66%)***
67 # 3อจ601222-103 EL975899715TH เปลื่อง80 + ปราศมณฑิล (382299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ601222-104 EU192404580TH วันชัย2511 + นิยกิจ11 (382301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
69 # 3อจ601222-105 EU087169356TH ukaewsasan + จำปาเอฟซี (382303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
70 # 3อจ601222-106 EU087169356TH pondpra + จำปาเอฟซี (382305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

71 # 3อจ601222-107 ET963989634TH บัณฑิตต + shogun (382307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด ***
72 # 3อจ601222-109 ER971035740TH จ๊ะแจงร้อน + artliver (382310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 65%)***
73 # 3อจ601222-110 EU280643143TH appleredrady + กรเมืองกาญจ์ (382312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ601222-111 EU048271872TH teap2012 + สิทธิธรรม (382313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
75 # 3อจ601222-112 ED260676054TH Knight_13 + บิ๊กบีม (382315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(600224-009) (G 63%)***
76 # 3อจ601222-113 EU357957857TH Rio_OK + baanmaithara (382316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
77 # 3อจ601222-114 ER724086950TH แสวงบุญ + pound2007 (382330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/ชำรุดด้านหน้าขวา) (601117-147)***
78 # 3อจ601222-117 RP149009997TH makluayka + โก๋บางบัวทอง (382321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
79 # 3อจ601222-118 ET938492729TH ต่อ_ถนนตก + suwatboat (382323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(600505-100) ***
80 # 3อจ601222-119 EU173547991TH Martyns + zafari (382325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(520903-256) ***
81 # 3อจ601222-120 ET520321997TH Peemai2550 + sornna (382327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
82 # 3อจ601222-121 EU317932300TH Suntree5 + พรพระบารมี (382292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ601222-122 ED264461411TH มงคลไชย + chane (382294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
84 # 3อจ601222-123 ER933900029TH แม่พลอย + ไอซ์_วายุบุตร (382296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ601222-124 ET834977494TH DDman + birdauto1144 (382298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
86 # 3อจ601222-125 EU303545433TH ต้นสุขสำราญ + ธีรดา (382300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
87 # 3อจ601222-126 ET649519490TH wan1925 + oudood (382302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.นครปฐม ***
88 # 3อจ601222-128 EU282232707TH Tochiro + หงส์บ้านเม้ง (382306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***

89 # 3อจ601222-129 ET783731821TH หมูอ้วน + som3693 (382309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 299/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
90 # 3อจ601222-130 ET112072254TH pom53 + อรุณชัย (382311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริมหลังปี 2508 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)(581009-054) ***
91 # 3อจ601222-132 EQ764745054TH METAmetee1978 + (382314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pound2007
*** พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2527 จ.ชลบุรี (601117-145)(G 77%) ***
92 # 3อจ601222-133 ET171719552TH คนทุ่งบางกะปิ + ไร้นาม99 (382317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
*** ตะกรุด หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม (ขนาดยาว 7 นิ้ว) ***
93 # 3อจ601222-134 ET628895005TH chav5 + บารมีพรพรหม (382331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
94 # 3อจ601222-135 ET923208153TH watchai999 + จุ๋มจิ๋ม (382318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดฐานด้านหลังและล้างผิว) (601209-083)***
95 # 3อจ601222-136 ED263030675TH buffdan1 + TONG_NK (382322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(580204-059) (G 78%)***
96 # 3อจ601222-137 EU085263552TH หม่อง + boyburapa (382324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (G 67%)***
97 # 3อจ601222-138 EU087160272TH3 สยามเครื่องราง + จำปาเอฟซี (382326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นสร้างเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
98 # 3อจ601222-139 ET709340425TH เปาโลพระเครื่อง + เอสายชล (382328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ธ.ค. 2560 - 08:07 น.] #61187 (18/20)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601204-014 EU080252408TH surachai5628 (380961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ601206-017 ET771840135TH Nippit (381187) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601206-022 ED238849769TH กัมพล (381086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ601212-008 ET977909786TH เอสายชล (381596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601209-008 บ็อบสุโขทัย (381430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601213-015 กำไลทอง (381627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601214-009 ศตกมล (382278) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ601216-020 โอเล่ (381877) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601209-130 ED233852681TH jack734 + ruenthong (381432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
2 # 3อจ601215-106 EQ880749295TH Game_krub + chen_2222 (381852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
3 # 3อจ601215-126 ER704021773TH THARIS + phaithoons (381814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2521 จ.อุดรธานี (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ601216-003 ปกรณ์เทพ + poxzaa (382127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินตะกั่ว จ.สุโขทัย (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ601216-120 ED253226633TH teepiboon + tanavan (382208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ601218-016 สายหลวงปู่ + วังบาดาล (382130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
7 # 3อจ601218-023 kran_si + pui1228 (382134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ601219-002 มอร์เมืองทอง + naruechon (382053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังพระพุทธมหาวชิรอุตตโมฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (วัดญาณสังวรารามสร้าง) ***
9 # 3อจ601219-003 สู้แล้วรวย + เก้าออโต้ (382059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
10 # 3อจ601219-004 เชษชล + ทรงสุดา (382063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ601219-006 yime2 + ศุภกร (382068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
12 # 3อจ601219-007 Pang30 + rinrada (382072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1754) ***
13 # 3อจ601219-008 ApiPra19 + oodchaweng (382076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเขียว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) ***
14 # 3อจ601219-101 EU101937860TH Warayu + nooing (382067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ601219-102 EU101937860TH Warayu + nooing (382071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ601219-103 ED255997626TH samatows + bluezone69 (382073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (601208-131)(G 62%) ***

17 # 3อจ601219-104 ED265801584TH vongsako + มหามณีจินดา (382075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง (601209-064) ***
18 # 3อจ601219-105 EU257536848TH kenshiro2810 + (382080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
natepranakorn
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
19 # 3อจ601219-106 EQ720924281TH looklight + XBangPar (382121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นบูชาครู เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
20 # 3อจ601219-107 EU294081346TH arunlit + chokchai (382084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 345) ***
21 # 3อจ601219-108 EU294081346TH joescb + chokchai (382087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ601219-109 ET780631299TH monthiya + rukrukna (382090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 37) ***
23 # 3อจ601219-110 ET847788097TH Roma96 + น้ำคอก99 (382120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงสัตตมาส ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ601219-112 ET826890513TH TAVABUNCHA + (382055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ601219-113 ED249154303TH Prakor + surachai5628 (382061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 70%) ***
26 # 3อจ601219-114 EU202304901TH longkongcity + Darkaun (382066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ601219-115 ED235778405TH Au3551 + suwichai (382069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%)***
28 # 3อจ601219-116 ED257197597TH poshwises + ศิษย์ท่านขุน (382074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
29 # 3อจ601219-117 ET743422455TH toun2509 + Poeng (382077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 58%)***
30 # 3อจ601219-118 EP471466848TH Titikorn + m-cot (382082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
31 # 3อจ601219-119 ET143606869TH ake5522 + rock10 (382085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ601219-120 ET845066595TH คนคลองด่าน + สุนทรฤทธิ์ (382088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 78%)***
33 # 3อจ601219-121 ED245347025TH Au3551 + Siwakarn (382049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (G 61%)***
34 # 3อจ601219-122 ED245347025TH kritsanaphol + Siwakarn (382052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 77%)***

35 # 3อจ601219-123 ED242990434TH แพทย์แผนปัจุบัน + (382056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประดู่เหลือง
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งบริเวณมือ) (G 93%)***
36 # 3อจ601219-124 ED263012748TH บุษกร + pakopako (382060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ601219-125 ED262307729TH viwat9 + Marquis (382064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
38 # 3อจ601219-126 ET771842581TH ananpanit + mahawong (382115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 64%)***
39 # 3อจ601219-128 ED260446966TH โพธาราม + misterpou (382078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7)วงแหวน เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก) (G 61%)***
40 # 3อจ601219-129 ET884803054TH apichart23 + ทวนทองสุภาบุญ (382081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
41 # 3อจ601219-130 ET000724035TH sarayut1986 + เอกสตูล (382083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งภัยนิรันดร์ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองแดง จ.สงขลา ***
42 # 3อจ601219-131 ED258293440TH believe + ชัยวุฒากาศ (382112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ601219-132 EU211519004TH New_chain + soso048 (382124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมหาลาภ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
44 # 3อจ601219-133 ET623188875TH Pang30 + กุ้งพระบาท (382079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580219-040) ***
45 # 3อจ601219-134 EQ748151349TH อตกพระเครื่อง + wuaface (382086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ601220-101 ET826186998TH keng_kung + หนุ่มธนบุรี (382125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ601220-103 ED259886121TH Natchu + โกวบ้อ (382128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2462 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก) ***
48 # 3อจ601220-104 EU073003135TH gek1414 + yutthapong85 (382132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
49 # 3อจ601220-105 ED256768386TH เส_เมืองชล + เพชรอโยธยา (382133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (570606-120) (G 84%)***
50 # 3อจ601220-106 ED261217474TH ซีดานราชาเหรียญ + (382207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิสูตรนนทบุรี
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ601220-107 ET302769117TH บุญเลิศ2532 + peet2544 (382141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง จ.สกลนคร ***
52 # 3อจ601220-108 EX170027728TH Au3551 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (382145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***

53 # 3อจ601220-109 EU082201602TH ruamsup + gold1 (382149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
54 # 3อจ601220-111 ET477027615TH mini2549 + หมากคาย (382156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) ***
55 # 3อจ601220-112 ED258735791TH เด่นเจริญตลับพระ + คเวสโก (382160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี (สภาพใช้สึก) ***
56 # 3อจ601220-113 EU095599202TH Icando + ขุนเมืองจันทร์ (382163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์หลังยันต์สวน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 144) ***
57 # 3อจ601220-114 EU229910799TH ต้อมกรุเตา + welding24 (382168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ชนาด 5 นิ้ว)(601211-106) ***
58 # 3อจ601220-115 EU169452983TH zafari + poshwises (382172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ601220-116 EU080352825TH prons + Porn29 (382175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ601220-117 EU080352825TH Title999 + Porn29 (382179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ601220-118 EX170027802TH teap2012 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (382182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
62 # 3อจ601220-119 ED265804529TH tararutach + ยอดอ่างทอง (382185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ601220-120 ED265804529TH chane31 + ยอดอ่างทอง (382187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ601220-121 T851630064TH ICT500 + เอื้ออนันต์ (382126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (601115-019)***
65 # 3อจ601220-122 ET84507136TH Suparat_2832 + สุนทรฤทธิ์ (382129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 64%)***
66 # 3อจ601220-123 ET620044112TH pakarapo + sanopporn (382131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูอินทร์ วัดสัตตนารถฯ พิมพ์พ.ศ.โค้ง เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.ราชบุรี ***
67 # 3อจ601220-124 EU087160286TH Exdesign + จำปาเอฟซี (382209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
68 # 3อจ601220-125 EU147985172TH jaroonroj + rongfox (382135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
69 # 3อจ601220-126 EU364847640TH ronin28 + mcbird (382136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ601220-127 EU303537777TH zafari + ชานนทร์ (382138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์บล็อก ล เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***

71 # 3อจ601220-129 ET958962112TH UDS-35 + ชัยนเรศ (382147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวเล็ก จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ601220-130 EU213035318TH mimimi + Burapha777 (382151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
73 # 3อจ601220-131 ED260935213TH chane31 + pungting (382155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.สุราษฎร์ธานี ***
74 # 3อจ601220-132 EU204703169TH monthiya + เศรษฐาพระใหม่ (382211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 53) ***
75 # 3อจ601220-133 EX170027714TH nopponsmith + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (382162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601129-026) ***
76 # 3อจ601220-134 EU087160445TH ukaewsasan + ฝอยทอง (382210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเทียนชัย วัดสว่างอารมณ์ เนื้อผง ***
77 # 3อจ601220-135 ED265803466TH wirat99 + taccord (382166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (601204-055) ***
78 # 3อจ601220-136 ED242986899TH Nitipat_PN + ประดู่เหลือง (382171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.4 นิ้ว/สภาพใช้) ***
79 # 3อจ601220-137 EX261875516TH yongyot + Aeychonburi (382174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธรฯ รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4345)***
80 # 3อจ601220-138 EU212395544TH tanint + กบกองเงิน (382178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสยาม วัดป่ามะไฟ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี ***
81 # 3อจ601220-139 ED208184861TH Suksawat + หมูขุขันธ์ (382181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่สรวง วัดบ้านสวน รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.สุรินทร์ ***
82 # 3อจ601220-140 ER919871644TH nopponsmith + Suparat_2832 (382184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600612-056) ***
83 # 3อจ601220-141 ED260028196TH Natchu + winwin (382190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาด) (601206-033)***
84 # 3อจ601220-142 EU288808775TH poo_56 + เซียนน้อยหนึ่ง (382193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601013-048)(G 76%) ***
85 # 3อจ601220-143 EQ832605022TH Icando + เพิ่มให้99 (382194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อเงิน ปี 2550 จ.นครปฐม ***
86 # 3อจ601220-144 EX170027793TH Au3551 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (382195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560130-011) ***
87 # 3อจ601220-145 ED237779956TH benz39 + จุ๋มจิ๋ม (382197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
88 # 3อจ601220-146 EU122395957TH boonserm + coldplay (382199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 69%)***

89 # 3อจ601220-147 ED253262658TH naret + nonthachai (382201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ601220-148 ED260489136TH Pang30 + tokekkay (382203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)***
91 # 3อจ601220-149 ED261158728TH แชมป์พิษณุโลก + But140 (382204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
92 # 3อจ601220-152 ED264112645TH pakarapo + raimon (382144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
93 # 3อจ601220-154 EU141041395TH Suntree5 + ton-230 (382152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
94 # 3อจ601220-155 EU102943036TH zafari + พรรณราณย์ (382154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (สภาพเนื้อรานขอบซ้าย)***
95 # 3อจ601220-156 ET872437716TH werncm + kanlaya48 (382158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
96 # 3อจ601220-157 EU114437536TH newning + อุดรธานี (382161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)***
97 # 3อจ601220-158 ED223254763TH tuicps + sumat (382164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่อี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สังฆาฏิ จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ601220-159 ET973240783TH taccord + ลักษณ์ตะวัน (382167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
99 # 3อจ601220-160 EU256171205TH VAIVIT + ติเมืองสรรค์ (382169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี ***
100 # 3อจ601220-161 ET826896175TH Icando + ธนกิต (382137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฉาว วัดสว่างชาติประชาบำรุง รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 148) ***
101 # 3อจ601220-162 ET826896175TH Icando + ธนกิต (382140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฉาว วัดสว่างชาติประชาบำรุง รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 198) ***
102 # 3อจ601220-163 ET826896175TH chuchart-k + ธนกิต (382143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฉาว วัดสว่างชาติประชาบำรุง รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 192) ***
103 # 3อจ601220-164 ER290402575TH ซิยิ่นกุ้ย + ต้นกรมทาง (382146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพเนื้อชำรุดจากการใช้) ***
104 # 3อจ601220-165 ER290402575TH ท่านอ๋อง + ต้นกรมทาง (382150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2309/น้ำหนักรวม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ธ.ค. 2560 - 08:07 น.] #61183 (17/20)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601206-001 ED244854652TH กิตติศักดิ์2519 (381186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ601206-013 ED238394197TH เอสออโต้ (381180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ601208-004 ER270787085TH ปอท่าเรือ (381238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601209-019 ET862240541TH tao910 (381421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601211-002 ET850791666TH ottowa (381445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ601215-011 EP471466763TH m-cot (382041) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ601216-001 BROM000272793 jopawis (381918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ601216-002 ED257424033TH กิตติศักดิ์2519 (381882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ601216-003 EU083646639TH thitichon (381888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ601216-004 ET960039034TH addoo (381891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ601216-005 EU125993013TH HatPra (381894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ601216-006 ED256761343TH ภิรัต (381899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ601216-008 ET858773650TH เขยมาบตาพุด (381902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ601216-009 ET936817762TH Manopd (381925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ601218-001 ED257448026TH pumcha (381927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ601218-002 ET938488738TH แม็คหลักสี่ (381928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ601218-003 EX267490880TH guanloong (381932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ601218-004 ED195108396TH ชวนชื่น (381934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ601218-005 ET932514474TH คุณศิระ (381939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ601218-006 EU093708369TH totsapon2002 (381941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ601218-007 ET620100477TH ศิริมงคลดี (381953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ601218-008 ET692915176TH น้องแผ่นดิน (381956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ601218-009 ET851627122TH pwongphu (382044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ601218-010 ED260482084TH misterpou (381962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ601218-011 ET164967593TH เจษฎาพร (381929) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ601218-013 EU285855388TH yaramila (381936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ601218-015 ET875971567TH อุกฤช (381947) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ601218-016 ET244990176TH พรชมพู (381954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ601218-017 ET143609352TH pradrem (381959) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ601218-018 ET912171894TH pradrem (381965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ601218-019 ET932469381TH คุณศิระ (381970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601204-011 dawutt (381224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601204-017 Rabbit2518 (380974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601205-005 เอกพระพุทธ (381043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ601206-011 keng_kung (381097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ601207-002 thanadeth (381205) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ601212-005 popeye289 (381576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ601212-009 อุลตร้าแมน (381586) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ601213-007 แมวปลาทอง (381641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601213-016 เน้นพระสวย (381629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ601216-001 พุทธศิลป์168 (381861) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ601216-002 prakit0112 (381864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ601216-005 catbkk (381868) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
13 # 2อจ601216-006 ALINA (381870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ601216-007 วรวรรณ (381875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ601216-008 jicko (381878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ601216-009 koram (381879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ601216-010 Teerau (381880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ601216-013 kran_si (381863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ601216-015 SmarThai1234 (381869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ601216-016 กิมย้ง (381871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ601216-017 chaiyut07 (381873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ601216-018 thanagrit (381876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ601216-019 ตั้งตัว (381874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ601216-021 matina (381867) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ601216-022 somsup (381872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ601218-001 หนุ่มยางชุม (381931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ601218-002 บะกุ๊ดเต๋ (381933) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ601218-003 kamonsap (381937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ601218-004 kamonsap (381943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ601218-005 thitiporn (381946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ601218-006 K-vee (381949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ601218-007 วิรัช (381951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ601218-008 My_dear (381955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ601218-009 popeye289 (381957) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ601218-010 วังบาดาล (382039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ601218-011 อโศกมหาราช (381930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ601218-012 นิยมพระอย (381935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ601218-013 กฤชนณแปดริ้ว (381938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
39 # 2อจ601218-014 Warayu (381942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ601218-015 โจ้ดอนเมือง (381945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ601218-016 Sololo (381948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ601218-017 foodtech (381952) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
43 # 2อจ601218-018 เน้นพระสวย (381960) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
44 # 2อจ601218-019 พุทธศิลป์168 (381969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601209-006 Tochiro + Tewazatan (381390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุบาเก็ง เนื้อนวโลหะ วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ601209-110 ED244750312TH suriyons + ภิรัต (381361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์พนมมือ เนื้อดิน ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
3 # 3อจ601209-118 EX246381748TH opajo + kandapmy (381399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
4 # 3อจ601209-119 ED252907136TH koteng + แดร็กเพชรบูรณ์ (381590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดวงตาหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี (G 78%)***
5 # 3อจ601211-004 Au3551 + yutthanaP (381468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวกลวงหลังยันต์แตก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ601211-139 ED235799357TH chaleaw56 + จอมคาถา (381501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท ***
7 # 3อจ601212-007 ARNON + ดิอาโบล (381556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ/สภาพชำรุดผิวด้านหน้า) ***
8 # 3อจ601212-008 zafari + jessy (381559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี ***
9 # 3อจ601212-102 ED23982736TH เฮียรัก + mingloei (382005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 61) ***
10 # 3อจ601212-116 ET783348501TH zafari + ชัยวุฒากาศ (381547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด ***
11 # 3อจ601214-006 poshwises + jugree02 (381738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
12 # 3อจ601214-113 ET888494591TH Archa2506 + newty53 (382033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) ***
13 # 3อจ601214-150 ET620512345TH ธานินทร์ + คเวสโก (381718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ601214-157 ED253233634TH Satta37 + เล็กหัวเสือ (381697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(580715-015) ***
15 # 3อจ601215-144 ET860096317TH zafari + Thewhite31 (381854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชลบุรี ***
16 # 3อจ601215-150 ED217225326TH Kasetsak + kousf (381975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***

17 # 3อจ601218-001 yongf2506 + olympia (381964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (601213-001) ***
18 # 3อจ601218-002 owats + hunter04 (382027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (601213-002) ***
19 # 3อจ601218-003 ล้านมาแชร์ + ต่อหนองงูเห่า (381968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6589) ***
20 # 3อจ601218-004 sornnarai + เด็กบางคลาน (381976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
21 # 3อจ601218-005 มหกรรมพระเครื่อง + (381978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ601218-006 ake5522 + (382038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ601218-007 mark-max + LoveU (381983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (601208-055)***
24 # 3อจ601218-008 TEE_INTER + jazz9235 (381986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
25 # 3อจ601218-009 zafari + ชอบสะสม (382040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ601218-010 แอ้วนนท์ + วิรัช (382045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (560412-090) (G 65%)***
27 # 3อจ601218-011 moo_bpk + vieng (381992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
28 # 3อจ601218-012 Rathprasert3835 + (382007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
My_dear
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (600802-014)(G 83%)***
29 # 3อจ601218-013 อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + (382010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mrsurasit
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
30 # 3อจ601218-014 anut_rung + อุลตร้าแมน (382032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) (601209-102)(G 80%)***
31 # 3อจ601218-015 Tee59 + อุลตร้าแมน (382013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 67%)***
32 # 3อจ601218-017 reset-usb + wittayac (382021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ601218-018 ดาวหาง + atsawawisuit (382046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตัวหนังสือจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา ***
34 # 3อจ601218-019 tonmek + gun87 (382023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (601130-018)(G 89%)***

35 # 3อจ601218-020 zafari + gun87 (382025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ601218-021 zafari + กฤชนณแปดริ้ว (381980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ601218-022 ต่ายวัดหนึ่ง + กฤชนณแปดริ้ว (381984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ601218-024 wan1925 + ศิษย์วัดญาณเสน (381988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
39 # 3อจ601218-025 wanitcha + โจ้ดอนเมือง (381995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ601218-026 คนเหงา + Arnonta (381998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ601218-027 klae6764 + พุทธศิลป์168 (382002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
42 # 3อจ601218-101 ET856375142TH หม่อง + KENJANG (382017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600814-141) ***
43 # 3อจ601218-102 EQ129110257TH pornlimk + kuakran (382020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช ***
44 # 3อจ601218-103 ED261307325TH gek1414 + พุทธลีลา (382022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูรักมึง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 15.9 กรัม) ***
45 # 3อจ601218-104 EU024325899TH gchai + fifa3623 (382024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ601218-106 ET161738251TH kunkwin + awt2528 (382036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อเงิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว) ***
47 # 3อจ601218-107 ET620107104TH wwwoot + sanopporn (382028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
48 # 3อจ601218-108 ET718660161TH monthiya + aunop50 (382029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 41)***
49 # 3อจ601218-109 EU061351354TH คุ้มเสมา + pun027 (382030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
50 # 3อจ601218-110 ET851629260TH สุขสยาม + gold1 (382031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
51 # 3อจ601218-111 EU096078035TH Natchu + ปิงปองบางแสน (381966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2440 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
52 # 3อจ601218-112 ET642945294TH tonychan + Banker (381972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ601218-113 EU211513845TH Titikorn + รัตน์เนินพระ (381977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (601106-067)(G 66%)***
54 # 3อจ601218-114 ET164967718TH WorapongP + โบ้ขอนแก่น (382035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระทวารวดี กรุดงเมืองแอม พิมพ์จันทร์ลอย จ.ขอนก่น ***
55 # 3อจ601218-115 ET466434025TH pimthong + moo_tah (381981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
56 # 3อจ601218-116 ET620107033TH Kit001 + sanopporn (381987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (520327-030) ***
57 # 3อจ601218-117 ET089152251TH pisanx + ตุลา26 (381991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 142397) ***
58 # 3อจ601218-118 EX236234569TH เมืองช้าง + ถุงนิล45 (381994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 78%)***
59 # 3อจ601218-119 ET977163605TH coldsteel + Tanes54 (381999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
60 # 3อจ601218-120 ER969671226TH naenaldo + totsapon2002 (382003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้องทองเห ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ601218-121 ET923026031TH หลวงปู่ช้างให้ + mingch (381940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 61%) ***
62 # 3อจ601218-122 EU089995796TH Blacklightz + ป้ายมงคล (382042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ601218-123 ET878151067TH Eakthachang + somchaytik (382034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี ***
64 # 3อจ601218-124 ER457036578TH zafari + ภูเขาหมอน (381950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) ***
65 # 3อจ601218-125 ER969671305TH suwat1318 + totsapon2002 (381958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปุ่ศุข วัดโพธาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.นครสวรรค์ ***
66 # 3อจ601218-126 EU031847082TH yime2 + เบิ้มนครชัยศรี (381961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อสำริด ปี 2463 จ.ปทุมธานี ***
67 # 3อจ601218-127 EU205591588TH yusaman111 + BIGTEE (381963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลืองหน้าทองลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 47)***
68 # 3อจ601218-128 EU280430506TH ARNON + ปาล์มครับ (381967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกชุมพล กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
69 # 3อจ601218-130 ET656346389TH ซิยิ่นกุ้ย + Shinden (381974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้าและแขนขวา) (590116-012)(G 63%)***
70 # 3อจ601218-132 EU083663977TH Joke1 + rongfox (382037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมล่างขวา) (G 78%)***

71 # 3อจ601218-133 ED250396029TH apiwat_66 + ข้าวตอกแตก (381973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
72 # 3อจ601218-134 EU035558470TH ราชสีห์ + Park818 (381985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2523 จ.ลำปาง ***
73 # 3อจ601218-135 ET140922972TH วศินสาริยา + ไอซ์บารมี (381989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 81%)***
74 # 3อจ601218-136 ET020490691TH supanutk + phubed (381996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดฐานล่าง) (G 81%)***
75 # 3อจ601218-137 EU028692448TH Au3551 + Joeymorn (382000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดจมูก)(G 68%)***
76 # 3อจ601218-138 EP229784530TH I-nam + แจ็คเชียงดาว007 (382004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
77 # 3อจ601218-139 ET81679405TH jirayut + เสือปืนไว (382008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ601218-140 EX207550966TH บัง57 + เอกสตูล (382047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ601218-141 ET112068714TH gun_sapan + อรุณชัย (381979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 15990/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
80 # 3อจ601218-142 ET164967602TH จ๊าบบุปผา12 + โบ้ขอนแก่น (381982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
81 # 3อจ601218-143 ET771849134TH อรรถเศรษฐ์ + yootha (381990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550224-195) ***
82 # 3อจ601218-144 ET124413914TH อ๋องสาย4 + john813 (381993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ601218-145 EX274825411TH พรบุญช่วย + นายพอเพียง (381997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) (590729-115)***
84 # 3อจ601218-146 ED246788179TH Rio_OK + prabaiboon (382001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 64%)***
85 # 3อจ601218-148 ET932469381TH บุตรสุนทร + คุณศิระ (382009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ601218-149 ED256334570TH แบ่งปัน + BOAT26 (382012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
87 # 3อจ601218-150 ED256334570TH ekach + BOAT26 (382014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 64%)***
88 # 3อจ601218-151 KRU000395832 หม่อง + nopponsmith (382015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***

89 # 3อจ601218-152 RP145720274TH zafari + อาทิตย์๙๙ (382016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
90 # 3อจ601218-153 ET757184107TH Berm_07 + ณาณา1815 (382018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิงห์ ครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อเงิน ปี 2544 จ.เชียงใหม่ ***
91 # 3อจ601218-154 EU213034697TH prons + Burapha777 (382019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ธ.ค. 2560 - 08:10 น.] #61178 (16/20)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601208-008 EU299573585TH k_weerawat (381246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601209-022 EU022468197TH seranee (381325) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ601212-010 ET934648010TH คุณศิระ (381600) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ601214-001 ET783287895TH bussakorn (381647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ601214-002 ET888494591TH newty53 (381751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601214-004 ET815096585TH kopper (381652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ601214-006 ED242958725TH pitakuthai (381659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ601214-009 ED250498252TH ฝนเหนือ (381668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ601214-011 EU307888782TH บุญสยาม (381754) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ601214-012 EX236226338TH ลูกเมืองพิชัย (381651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ601214-013 EU031463241TH prons (381654) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ601214-014 ED254554811TH มหามณีจินดา (381660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ601214-015 EU175466712TH apiwat_66 (381663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ601214-016 ED255852900TH Suklonkan (381665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ601215-001 ET771124356TH nuthapol (381842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ601215-002 ET916705210TH maitree (381844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ601215-003 EU204790786TH pisanlost (381845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ601215-004 ET161274757TH มุกภูเก็ต (381857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ601215-006 ED260301269TH เวฬุวัน99 (381847) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ601215-007 EX074134937TH แคฟวิลเลจ (381848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ601215-009 EQ765330699TH พาชนะ (381853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ601215-010 EU211627848TH เด็กเนิน (381855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ601215-013 EU284494855TH payan (381824) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
24 # 1อจ601215-014 EU067717844TH natthakritm (381849) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601209-014 tomoyokung (381661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ601211-005 WEE15 (381666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ601212-003 Akedynamo (381648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ601214-001 papatui (381650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ601214-002 Hitlerjugend1935 (381655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ601214-003 OMBUN (381657) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 2อจ601214-004 playboy2106 (381664) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
8 # 2อจ601214-006 อนพัช (381674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601214-008 catbkk (381658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ601215-003 beerleo (381833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ601215-004 jingmanu (381835) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ601215-005 Vimol55 (381836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ601215-007 pop_vat (381839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ601215-008 pui1228 (381840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ601216-004 การันตีพระ (381923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601216-002 โอ้บางบอน + ศตกมล (381919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (601128-003) ***
2 # 3อจ601216-004 แสงธรรม01 + jicko (381903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(600807-004) ***
3 # 3อจ601216-005 โชควัฒน + ตู๋หรุ่น (381906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ601216-006 treetaset + magnew (381920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
5 # 3อจ601216-007 elite90 + slowspeed (381908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ601216-008 บูมเมืองกาญจน์ + thawath (381911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (G 71%)***
7 # 3อจ601216-009 thaveep + เกจิมหาเวทย์ (381914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 68%)***
8 # 3อจ601216-101 EU096028674TH kala2524 + APDCA (381904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ601216-102 EX257381783TH แม่พลอย + ป๊อบอาย (381905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
10 # 3อจ601216-103 ED252956596TH ม่วงทองพระ + เมิส_เพชรบูรณ์ (381907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)***
11 # 3อจ601216-104 ET755689500TH sinpet + captain_star (381909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
12 # 3อจ601216-105 ED259418747TH thanitpl + มะแวร์น้อย (381926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.ปัตตานี (วัดพะโคะสร้าง/หมายเลข 147) ***
13 # 3อจ601216-106 EQ746939589TH Wanlop + sittistr (381910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
14 # 3อจ601216-107 ED254287395TH thongma + ano8547 (381912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ601216-108 EU067956067TH rock10 + kandapmy (381915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงศ์ พิมพ์ปรกโพธิ์อกแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2474 จ.สมุทรสาคร (G 67%) ***
16 # 3อจ601216-109 ED004612706TH Hook2 + บัวมงคล (381917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
17 # 3อจ601216-110 ET924282124TH แป้ง67 + jasumet (381916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (581017-145) ***
18 # 3อจ601216-111 ET143587100TH หนุ่มมักเลาะ + rock10 (381924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (600722-032) ***
19 # 3อจ601216-112 EU025963708TH โต๊งเหน่ง001 + shop-siam (381883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
20 # 3อจ601216-113 ED255859165TH Natchu + nottosaad (381885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม ***
21 # 3อจ601216-114 EU270302119TH sanko88 + montree_anu (381887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และอุดส่วนบน) (510926-073)(G 76%)***
22 # 3อจ601216-115 EU123533544TH nopponsmith + theeraphon19 (381890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
23 # 3อจ601216-116 EU028568542TH pakarapo + siriroj1234 (381893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี ***
24 # 3อจ601216-117 ED250793422TH longkongcity + raimon (381896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)***
25 # 3อจ601216-118 ED250793422TH ฮิมวัชรพล + raimon (381898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)***
26 # 3อจ601216-119 ET858773650TH magician + เขยมาบตาพุด (381901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1300) ***
27 # 3อจ601216-119 ET858773650TH magician + เขยมาบตาพุด (381901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1300) ***
28 # 3อจ601216-121 EU300229998TH New_chain + Burapha777 (381881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
29 # 3อจ601216-122 ET161737358TH หมูแฮม + awt2528 (381884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช (600930-027) ***
30 # 3อจ601216-123 EU083662035TH Pusson + rongfox (381886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ601216-124 ED257950122TH taccord + wutclub (381889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
32 # 3อจ601216-126 ED231344647TH Kwang_Loyleun + คานธี (381895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
33 # 3อจ601216-127 ET124413905TH ต้นพระ35 + john813 (381913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจับโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ601216-128 EU123303625TH Nathut + อัศวิน_ระยอง (381922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 75%)***

35 # 3อจ601216-129 ED258094965TH autpichut + jumboA99 (381921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ601216-130 EU094420463TH คนบางเพลี้ย + พิชัย999 (381897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 277)***
37 # 3อจ601219-005 เอกเก๋ + pockypockdeng (382065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทองคำลงยา (น้ำหนักทองรวม 30.8 กรัม) (G 81%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ธ.ค. 2560 - 08:09 น.] #61171 (15/20)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601204-002 EU125892712TH HatPra (380957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ601204-004 ET932648207TH คุณศิระ (380960) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601205-003 EU256087414TH ติเมืองสรรค์ (381080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ601209-023 EU010033975TH tomsrinukool (381333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ601211-001 ET916036651TH maii_amulet (381440) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601130-013 tararutach (380976) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ601204-002 nutthawut (381000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601207-017 ศิริมงคล (381217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ601216-011 ๙อุอากะสะ (381860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601209-139 EU085467405TH หนึ่งเดียว + หนึ่งปลวกแดง (381394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบล็อกหลังบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระขุนแผนหลวพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
2 # 3อจ601211-006 nopparutMak + kongsak (381472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง) ***
3 # 3อจ601211-121 EU024235955TH ท่านอ๋อง + เจตต์โรงลี (381477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
4 # 3อจ601211-132 EX287156389TH perfect_sundae + สุนทรฤทธิ์ (381484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 136) ***
5 # 3อจ601212-119 PT90000196276 เชียงของ88 + nopponsmith (381567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
6 # 3อจ601212-138 EU047165308TH บุญเลิศ2532 + sanopporn (381549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก) ***
7 # 3อจ601214-001 กรเมืองกาญจ์ + (381721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUKLUXKHAN
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ601214-002 tum333 + kitcha (381724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)***
9 # 3อจ601214-003 Icando + papatui (381727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ601214-004 zafari + สังฆวิชิต (381732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หูบายศรีอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ601214-005 gek1414 + jugree02 (381734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ601214-007 poo2515 + boonserm (381742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นพรรษาสุดท้าย ปี 2493 จ.นครสวรรค์ (G 77%)***
13 # 3อจ601214-008 โพธาราม + frist (381745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.นครนายก (สภาพใช้)(581210-161) ***
14 # 3อจ601214-009 เต็มสุข + frist (381747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม (540310-113) ***
15 # 3อจ601214-010 ต้นแอปเปิ้ล + ต้นณเมืองกุย (381749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (590118-052) (G 91%)***
16 # 3อจ601214-101 ET644763229TH gear10 + Darkwalf (381720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***

17 # 3อจ601214-102 EU139624058TH Icando + เทพดำเนิน (381726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้อยอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (600928-268) ***
18 # 3อจ601214-103 ED253214754TH bastketboy + SAWANGSRI (381729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ601214-104 EX092744055TH โต๊งเหน่ง001 + ไช้ไทรน้อย (381733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
20 # 3อจ601214-105 EU206153985TH zafari + ชัชพนม (381736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ601214-106 EU027729844TH พิชชากร + suttisak (381737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่บุญ วัดแก้วไพฑูรย์ ปี 2470 ***
22 # 3อจ601214-107 ET910697594TH ศรีนครลำดวน + ประสิทธิ์สม (381741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
23 # 3อจ601214-108 ED2322366TH หนึ่งเดียว + AUTOTHAILAND (381744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์สามชั้นหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ601214-109 EU368464053TH รวยเฮงคูณลาภดี + apexshop (381746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
25 # 3อจ601214-110 ET733924890TH แม้วจอมเทียน + (381743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
26 # 3อจ601214-111 ED253029942TH manan + berry (381722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ601214-112 EU204786203TH กรเมืองกาญจ์ + pisanlost (381725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ601214-114 ED248341358TH Pang30 + kampanat1977 (381748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ601214-115 EX185145641TH ruamsup + tockjung (381730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ601214-116 ET395943748TH เมืองช้าง + ผู้นำพล (381728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 67%)***
31 # 3อจ601214-117 EU255048476TH pheecoke + ตราชั่ง (381731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ601214-118 EX196977359TH samuthai + kritsanaphol (381735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ601214-119 ED259401375TH ตุ๊ต๊ะ + peerapath (381739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ601214-120 TKRU0003914001 VAIVIT + nopponsmith (381740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***

35 # 3อจ601214-121 ED240880759TH natapoln + tiyanito (381675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
36 # 3อจ601214-122 ED249096424TH รักษ์นครหลวง + nattapongp (381680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติ ๙) ***
37 # 3อจ601214-123 EU163799125TH zafari + หมูแผ่น (381686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ ภปร. รัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ601214-124 ET592907469TH กระบี่มือหนึ่ง + fifa3623 (381691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู) (G 80%)***
39 # 3อจ601214-125 ET592907472TH ดาวทรัพย์ + fifa3623 (381695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2462 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ601214-126 ET676739566TH พ่อฟอร์ม + งดงาม (381698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ตัวหนังสือแถวเดียว ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ601214-127 ET903444847TH BossCM2525 + (381703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งเมืองแพร่
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
42 # 3อจ601214-128 EX118659286TH Hook2 + teera63 (381707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) ***
43 # 3อจ601214-129 EU374530131TH loomthong + puwadat (381712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม) ***
44 # 3อจ601214-130 ET863479559TH ขุนเมืองจันทร์ + คุณหญิง (381714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
45 # 3อจ601214-131 ET851946188TH Au3551 + อิสระพงษ์ (381671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560308-300) (G 67%)***
46 # 3อจ601214-132 ET794714047TH แทททู + noopeak (381757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
47 # 3อจ601214-133 EU102039470TH Danusorn + ชานนทร์ (381684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 64%)***
48 # 3อจ601214-134 ED250498252TH yaozm + ฝนเหนือ (381688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ601214-134 ED250498252TH yaozm + ฝนเหนือ (381688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม) ***
50 # 3อจ601214-134 ED250498252TH yaozm + ฝนเหนือ (381688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ601214-135 EU280586485TH khrawsadid + กรเมืองกาญจ์ (381692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ601214-136 EU280586485TH ทรงธรรมบ้านสวน + (381696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรเมืองกาญจ์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ601214-137 EU280586485TH warship09 + กรเมืองกาญจ์ (381700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ601214-138 ET764492222TH นราชิ + teetoon (381752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนซ้าย-ขวา) (590118-055)(G 88%)***
55 # 3อจ601214-139 EU303493890TH zafari + mitmitee (381704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มชินราช กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ601214-140 EU300224341TH lerdlit + Burapha777 (381711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
57 # 3อจ601214-141 EU300224341TH จรสีห์วังเดิม + Burapha777 (381679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
58 # 3อจ601214-142 ED251047183TH jirayut + jojubkay (381683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (591020-034) ***
59 # 3อจ601214-143 EU176404025TH tum333 + โก้นครสวรรค์ (381753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม พ่อท่านคล้าย วัดช่อนิมิต รุ่นทวิพาคีล เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (G 79%) ***
60 # 3อจ601214-144 ET316334089TH สามารถสินทวี + tttui (381689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดส่วนล่าง) ***
61 # 3อจ601214-145 EU073009323TH wisarut888 + yutthapong85 (381699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ601214-146 EU019686965TH Choat + พิชชากร (381706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (601122-089)***
63 # 3อจ601214-147 ET680230369TH ศิษย์เก่า01 + nunnida (381710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ601214-148 EU093658804TH Puttawat + ณสยาม (381716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 101)***
65 # 3อจ601214-148 EU093658804TH Puttawat + ณสยาม (381716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 101) ***
66 # 3อจ601214-149 ET620512345TH กัดดาฟี่ + คเวสโก (381717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก เนื้อสนิมแดง จ.กาญจนบุรี ***
67 # 3อจ601214-151 EU260204426TH แม่พลอย + สิงขร (381677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (601024-028)***
68 # 3อจ601214-152 EX276238135TH James48 + ศิลาแลง (381719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2005)(590630-074) ***
69 # 3อจ601214-153 ED256722251TH wangkangkao + kikkik (381681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจำปา วัดสาลีโข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.นนทบุรี ***
70 # 3อจ601214-154 ED240880453TH boonlers + บอยราชบุรี (381685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)***

71 # 3อจ601214-155 ED256633653TH chonlasid + แบงค์_วิดวะ (381690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
72 # 3อจ601214-156 ED251076967TH Au3551 + suwichai (381693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
73 # 3อจ601214-158 EX276965385TH Poonsin + puygas111 (381723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
74 # 3อจ601214-159 EU073009558TH zafari + ณัฐากาญจน์ (381701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ601214-160 ED248986319TH เสกสิทธิ์ + tombetong (381709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยมังคลารามสร้าง) (สภาพใช้)***
76 # 3อจ601214-161 ED248096136TH ruenthong + vatcharapong (381678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย) (530417-022)(G 82%)***
77 # 3อจ601214-162 ED254554811TH Sweeper + มหามณีจินดา (381682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (601130-051) ***
78 # 3อจ601214-163 ED254554811TH Sompop7255 + มหามณีจินดา (381687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600816-190) ***
79 # 3อจ601214-164 ED254554811TH koจตุคาม + มหามณีจินดา (381756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
80 # 3อจ601214-165 EU175466757TH pcha429 + apiwat_66 (381694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
81 # 3อจ601214-166 ET664704445TH แม้วจอมเทียน + วีระบางลาย (381702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็กแขนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
82 # 3อจ601214-167 ED252349300TH nopponsmith + Siwakarn (381705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
83 # 3อจ601214-168 2204170301 terdshop + easynet501 (381708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข ๔๙/สภาพสวย) (560620-011)(G 77%)***
84 # 3อจ601214-169 EU025940517TH แนนท่านางเริง + ตั้มปาปาเร้ด (381713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
85 # 3อจ601214-170 EU025940517TH jarunphant + ตั้มปาปาเร้ด (381715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว) (G 83%)***
86 # 3อจ601214-171 ET969033626TH สิงขร + zenden (381673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ601214-172 ER752926385TH พิชิตตลาดเพชร + (381755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natthawut888
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์หลังจาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 130) ***
88 # 3อจ601214-173 EU047166351TH gammag + Tazmania (381672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา) ***

89 # 3อจ601214-175 ET986870638TH pakarapo + kittikitti (381750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
90 # 3อจ601214-176 EQ764739677TH Prakun + pound2007 (381670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นที่ระลึก 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครศรีธรรมราช ***
91 # 3อจ601214-177 EU192388414TH zafari + นัทกะน้ำ (381676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
92 # 3อจ601215-001 gift_taulek + sakaekrung (381759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อทองศุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี (G 69%) ***
93 # 3อจ601215-002 coldsteel + corpse (381760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (600126-091) ***
94 # 3อจ601215-003 khrawsadid + manmanhot (381762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600823-082) (G 65%)***
95 # 3อจ601215-004 Nippit + jasumet (381764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน ***
96 # 3อจ601215-005 thonglor + suwimon (381766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (590910-018)(G 79%) ***
97 # 3อจ601215-101 ET620144455TH zafari + Thanapong36 (381769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
98 # 3อจ601215-102 EU081633646TH VAIVIT + dem777 (381771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
99 # 3อจ601215-103 ET010825016TH sittpee + อนันตรา (381773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
100 # 3อจ601215-104 ET942109992TH chaaim2246 + schan2514 (381775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
101 # 3อจ601215-105 ED253056673TH tiktony + เรศเรณู (381777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ601215-107 ED253056656TH sojanarak + nuy_two (381778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
103 # 3อจ601215-108 ET851619713TH เมืองช้าง + gold1 (381782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ601215-109 ET851619713TH หนิงพระบาท + gold1 (381784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม จ.ระยอง ***
105 # 3อจ601215-111 ET878144698TH ม่วงทองพระ + TUMAPAR (381788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ601215-112 ET586703753TH หม่อง + เต่านินจา8859 (381790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 69%)***

107 # 3อจ601215-113 ET586703753TH Leklek + เต่านินจา8859 (381792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้าจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
108 # 3อจ601215-114 EU095339817TH Paman_x + sinsamut (381793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
109 # 3อจ601215-115 ET952100088TH gek1414 + werncm (381794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่) (G 68%)***
110 # 3อจ601215-116 EU299735884TH ผู้นำพล + มะโหน่ง (381795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 20.9) (G 91%)***
111 # 3อจ601215-117 ED259208690TH ApiPra19 + พรหลวงพ่อทบ (381797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว วัดบางคลาน เนื้อผง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
112 # 3อจ601215-118 ED253437703TH naret + มีเก้า888 (381799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (600608-013) ***
113 # 3อจ601215-119 ET816454258TH ณสยาม + benz39 (381801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ชีโบใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(601201-094) ***
114 # 3อจ601215-120 ER745961705TH พระประแดง26 + Darkwalf (381803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 63%) ***
115 # 3อจ601215-121 ED258208945TH ohsafar + ขุนกิม (381806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(601120-005) (G 64%)***
116 # 3อจ601215-122 ET620091687TH zafari + ทรัพย์เทวา (381808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ ***
117 # 3อจ601215-123 ED198890108TH bundit4968 + เบิ้มศรีราชา (381859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
118 # 3อจ601215-124 EU030856233TH Icando + peerasak_off (381810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
119 # 3อจ601215-125 ET293739772TH Jackbangkaew + s-rat (381812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.อ่างทอง ***
120 # 3อจ601215-127 ET375514413TH zafari + สัปปะรด (381816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
121 # 3อจ601215-128 ET375514427TH DDman + สัปปะรด (381818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
122 # 3อจ601215-129 ET954301198TH entaneer13 + prabaiboon (381820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 1838) (G 78%)***
123 # 3อจ601215-130 POKN000093507TH ราชสีห์ + (381822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
124 # 3อจ601215-131 ED251265413TH vadcharapol + rewildy (381758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดถ้ำแฝด รุ่นแซยิด 72 ปี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กาญจนบุรี ***

125 # 3อจ601215-132 ED248867912TH เมืองช้าง + maxcar40 (381761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
126 # 3อจ601215-133 EX280468501TH entaneer13 + korn88 (381763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดราชบพิธฯ รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (600721-057)(G 63%) ***
127 # 3อจ601215-134 ET963959840TH แม่พลอย + toong (381765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600331-125)(G 65%)***
128 # 3อจ601215-135 ET936971378TH Icando + Bigbub (381767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
129 # 3อจ601215-136 ET754183442TH Chairut + watbannon (381768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
130 # 3อจ601215-137 ET781153198TH chaibangseemeang + (381770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ้นท่าตอน
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520905-307) (G 75%)***
131 # 3อจ601215-138 ET861128753TH PHAITOON + ไกลปีนเทื่ยง (381772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.2 กรัม) (G 79%)***
132 # 3อจ601215-139 EU063280355TH tomyum + ธีรดา (381774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ วัดพระศรีฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
133 # 3อจ601215-140 EX170023709TH เมเปิ้ล + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (381776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) (G 63%)***
134 # 3อจ601215-141 ED261002116TH zafari + บารมีคุณย่า (381779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) ***
135 # 3อจ601215-142 ED259416255TH Au3551 + peerapath (381780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
136 # 3อจ601215-143 EU263175511TH loomthong + เน้นแท้เน้นสวย (381781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินสร้างรุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.จันทบุรี (หลวงปู่บัว ปลุกเสก) ***
137 # 3อจ601215-145 EU003267780TH BigBoss007 + planoi (381783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 69)(601111-140) ***
138 # 3อจ601215-146 ET620176025TH Au3551 + ขนมหวาน (381785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
139 # 3อจ601215-147 ET620176025TH เสกเมืองตาก + ขนมหวาน (381787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
140 # 3อจ601215-148 EQ765330699TH peaky + พาชนะ (381789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
141 # 3อจ601215-149 ET720177575TH KySukit + taveecahijarung (381858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (G 71%)***
142 # 3อจ601215-151 ED259815482TH teap2012 + nopakk (381791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(601124-029) (G 76%)***

143 # 3อจ601215-152 ET215726262TH บางปะกอก + หนุ่ม2526 (381796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 975) ***
144 # 3อจ601215-153 ED252271256TH nipat1961 + ก๊อกน้ำ (381798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 106) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
145 # 3อจ601215-154 ET698482915TH mu101 + rock10 (381800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
146 # 3อจ601215-155 ET698482915TH gek1414 + rock10 (381802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
147 # 3อจ601215-156 ET757174405TH Berm_07 + ณาณา1815 (381804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.เชียงใหม่ ***
148 # 3อจ601215-157 ET642942823TH มงคลเก้าจินดา + Banker (381805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดโพธิ์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงรักปิดทองใหม่) ***
149 # 3อจ601215-158 ET569782022TH พรพระพุทธคุณ + unvastar (381807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศรีนคร วัดราชนัดดา รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)***
150 # 3อจ601215-159 EU122633047TH เมืองช้าง + coldplay (381809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพลงรัก) ***
151 # 3อจ601215-160 ET964437907TH ลายน้ำ + shumbrotta (381811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (570117-127)***
152 # 3อจ601215-161 ED239277546TH zafari + เล็กหัวตะเข้ (381813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
153 # 3อจ601215-162 EU299735867TH ผู้นำพล + มะโหน่ง (381815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 10.7 กรัม) (G 76%)***
154 # 3อจ601215-163 EU056488638TH bellic + จ่าสอง (381817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมมุนี วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ ***
155 # 3อจ601215-164 EU094426245TH engineer27 + BIGTEE (381819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) ***
156 # 3อจ601215-165 ED245396454TH gun_sapan + ไข่มุข (381821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 11367) ***
157 # 3อจ601215-166 ET300224854TH Au3551 + sangob192 (381823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
158 # 3อจ601215-167 EP471466763TH Hook2 + m-cot (381825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
159 # 3อจ601215-168 ER605230449TH สยามเครื่องราง + bboypm (381856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดด้านหลัง) ***
160 # 3อจ601215-169 ET620517515TH Beung + โชติกาบารมี (381826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600817-056)(G 76%)***

161 # 3อจ601215-170 ET856370159TH สิทธิชัย + ปากน้ำ555 (381827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)***
162 # 3อจ601215-171 ED261711340TH Pornchai2523 + kissy (381828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
163 # 3อจ601215-172 EU024290214TH Icando + ต้อมกรุเตา (381829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
164 # 3อจ601215-174 ET956403518TH nuttee99 + ณัฐปรัชญ์ (381851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
165 # 3อจ601215-175 ET781249435TH autopower + santhan (381834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 99492)***
166 # 3อจ601215-176 ET847754031TH ณฐพนธ์ + onnine23 (381838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาลาภ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2537 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
167 # 3อจ601215-177 EU072998714TH สุพัฒน์กิจ + Watchbank (381841) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพวิทยาคม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5568) ***
168 # 3อจ601215-177 EU072998714TH สุพัฒน์กิจ + Watchbank (381841) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพวิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5568) ***
169 # 3อจ601215-178 EU113648817TH kran_si + บารมีพรพรหม (381843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์ยันต์เล็ก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ธ.ค. 2560 - 08:14 น.] #61167 (14/20)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601208-005 ER745960829TH ฝั่งโขง (381610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601209-002 ED245805145TH tepun (381611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601209-005 EU074766854TH phanom (381613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601209-006 ER105001632TH otsuka (381527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ601212-001 ET867687353TH paparuszy (381577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601212-002 ET783285571TH metalnt (381578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ601212-003 EU095586985TH เงินช่างทอง (381582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ601212-004 ET672531101TH HatPra (381583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ601212-005 ET656995931TH tomcm (381588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ601212-006 EU282851427TH ช_ชุติวัตร (381591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ601212-007 EU207799807TH kaiwwanorn (381594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601212-009 ET665813773TH nokklang (381598) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ601212-011 ET834911507TH nanoh2015 (381522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ601213-001 EU047160711TH sai-9ton (381604) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ601213-002 ED249350926TH warleas (381608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601209-002 nui28 (381634) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ601212-001 ณัชกิจ (381564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ601212-002 เสริฐสว2 (381568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ601212-004 หนุ่มยางชุม (381571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ601212-006 popeang (381601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ601212-007 ทำดีธรรมดี (381580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ601212-008 ลูกแม่รำเพย (381585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ601212-010 โพธาราม (381589) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ601212-011 คนเมืองปทุม (381566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ601212-012 แขกกำแพง (381569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ601212-013 สังฆวิชิต (381572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ601212-014 ninjaykk (381574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ601212-015 coldsteel (381575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ601213-001 jicko (381635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ601213-002 jicko (381636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ601213-003 jicko (381637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ601213-004 chinglee (381638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ601213-005 wutisil (381639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ601213-006 หลักทอง9 (381640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ601213-008 kui60 (381642) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ601213-009 bughumbeer (381643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ601213-010 บะกุ๊ดเต๋ (381644) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 2อจ601213-011 ป้องนันปัง (381617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ601213-012 ต่ายวัดหนึ่ง (381619) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ601213-013 ออยทรายทอง (381622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ601213-014 Boss7 (381625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ601213-017 พูลลาภ (381630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ601213-018 Veenniyakul (381632) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ601215-006 thitiporn (381837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ธ.ค. 2560 - 08:08 น.] #61163 (13/20)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601129-016 ET051127031TH ปั๊กชิวขอนแก่น (380631) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ601202-008 ED244851024TH กิตติศักดิ์2519 (380872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601204-011 ET246144275TH man77 (380954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601206-005 ET592793038TH เจตต์โรงลี (381289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ601206-008 EX286810184TH boonraum (381448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601206-010 EX246371520TH supasuta1968 (381236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ601208-001 ED240088350TH manop2557 (381237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ601208-002 EL504831342TH chonmane (381452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ601208-003 ED250927521TH prathep (381318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ601208-006 ET540289289TH bolblp (381239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ601208-007 ED248835614TH romsub (381243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ601208-009 EU280394888TH nitnob (381248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ601208-010 ED247397832TH VisanuZa (381310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ601208-011 ET788938920TH Teresa (381245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ601208-012 EU263326891TH opol1812 (381250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ601208-013 ET814196803TH ช_ชุติวัตร (381251) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ601208-014 ER507940236TH pound2007 (381255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ601208-015 ET987336425TH popnavy (381257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ601208-016 ET672483366TH HatPra (381259) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ601208-017 EU286767035TH ตาลทราย (381316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ601208-018 ET867613815TH คุณศิระ (381278) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ601208-019 ET812335238TH prons (381286) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ601208-020 ET830929771TH dedtao (381455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ601209-001 EU294059060TH Natchu (381323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ601209-003 ET771840679TH Nippit (381329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ601209-004 EU212586447TH kittipongbee (381335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ601209-007 ET815009921TH autpichut (381339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ601209-008 ET692908025TH น้องแผ่นดิน (381347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 1อจ601209-009 ET127581647TH มะบอม (381435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ601209-010 ET523550702TH phatcharoen (381353) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ601209-011 EU100594219TH สมยศ5 (381326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ601209-012 ET489950138TH paoboonjin (381328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ601209-013 ET923176345TH จุ๋มจิ๋ม (381330) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ601209-014 ET963253694TH LexCyber (381332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ601209-015 ET851935769TH Judy58 (381410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ601209-016 EU085467405TH หนึ่งปลวกแดง (381412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ601209-017 ET942175360TH visit2529 (381414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ601209-018 ET848925381TH supphakrit (381417) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ601209-020 ET812759719TH กิตติศักดิ์2519 (381423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ601209-021 ET850748549TH Vincent (381321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 1อจ601209-024 EQ687731170TH มหาเศรษ (381434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ601209-025 ED244755663TH kikkik (381337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ601209-026 FAM034A000220 oatlovesasa (381342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ601209-027 ER651886965TH sai-9ton (381344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ601209-028 ET774980233TH Shinden (381348) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
46 # 1อจ601209-029 ET754048045TH thaka (381438) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ601209-030 ET696545238TH pradrem (381356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ601211-003 ED051750666TH apiwat_66 (381450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ601211-004 ED245956777TH chane (381505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ601211-005 ET966060738TH jojojeedjad (381510) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
51 # 1อจ601211-006 ED249051958TH gogodebby (381454) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
52 # 1อจ601211-007 ET934658900TH คุณศิระ (381473) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
53 # 1อจ601211-008 ED254229980TH winwin (381479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ601211-009 ET267047835TH noklek (381483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ601211-010 ED249597417TH กิตติศักดิ์2519 (381509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ601211-011 ED252846542TH him2510 (381512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ601211-012 ED250132852TH mumu99 (381442) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601128-007 Sololo (380482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601201-019 treetap (380823) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ601207-001 tamo1 (381451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ601208-002 toy_clong8 (381315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ601208-003 Theflexi (381311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ601208-004 คนเมืองปทุม (381299) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ601208-005 คนเมืองปทุม (381301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ601208-006 thitiporn (381303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601208-007 เต้ยอิตาเลียน (381305) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ601208-009 Lonely (381309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ601208-010 nattasak (381308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ601208-011 t-art (381240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ601208-012 good_ddt (381242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ601209-001 เฑียรบูรพา (381319) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ601209-003 Pra-Bkk (381320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ601209-004 kongsak (381336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ601209-005 lerdlit (381324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ601209-006 yusaman111 (381331) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ601209-007 kittisak_10 (381340) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ601209-009 สิริพรชัย (381346) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ601209-010 แพรวพรรณ (381351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ601209-011 arinnick (381322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ601209-012 เน้นพระสวย (381327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ601209-013 noomann2 (381433) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ601209-015 toeykeng (381352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ601209-016 นายอุเทน (381437) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 2อจ601209-017 likeit (381359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ601211-001 มือปราบตลาดสด (381441) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ601211-002 thitiporn (381444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ601211-003 toy_clong8 (381447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ601211-004 bughumbeer (381449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ601211-006 Suthisak2498 (381453) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ601211-007 กำไลทอง (381462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ601211-008 ศิษพ่อมุ่ย (381465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ601211-009 สังฆวิชิต (381467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ601211-010 My_dear (381508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ601211-011 pheecoke (381443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ601211-012 tpce(2002) (381446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ601211-013 Kiattisak1994 (381513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601204-006 pikkared + pui1228 (381014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ601208-136 ET820047732TH KaiSubaru + Krittaphat1 (381254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 67%) ***
3 # 3อจ601208-137 ET717816035TH dem777 + magician (381258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (530806-155) (G 95%)***
4 # 3อจ601209-138 ED247129460TH Dekmuangong + (381597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
September2017
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
5 # 3อจ601209-140 ET851589375TH เน้นแท้เน้นสวย + ssakda (381398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (G 64%)***
6 # 3อจ601209-145 EU208679567TH bolblp + honzakub (381392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
7 # 3อจ601211-108 ET581921677TH luangtajunior + อ๊อดจ้า (381605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (G 77%)***
8 # 3อจ601211-118 ET859137853TH supanutk + Tonhiripoonchai (381514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบาง กรุครูขาว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) ***
9 # 3อจ601211-119 EU024235955TH artty5959 + เจตต์โรงลี (381606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ601211-136 ED252846542TH mdpol + him2510 (381503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ601212-111 ED252837608TH โพธาราม + ทอมมี่ (381521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
12 # 3อจ601212-141 ET143571303TH Danusorn + rock10 (381570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
13 # 3อจ601213-001 doramon2345 + (381616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อตกพระเครื่อง
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (601006-181) ***
14 # 3อจ601213-002 Au3551 + thumma (381618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 768) ***
15 # 3อจ601213-003 สิงขร + ดิอาโบล (381620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ601213-004 สเก็ต + mahahing (381621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (G 68%)***
17 # 3อจ601213-005 AtipatU + โจ้ดอนเมือง (381623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
18 # 3อจ601213-006 vongsako + เน้นพระสวย (381624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(600218-176) (G 79%)***
19 # 3อจ601213-007 jom2523 + เน้นพระสวย (381626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (600323-149) (G 77%)***
20 # 3อจ601213-008 gek1414 + Arnonta (381628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ601213-009 direk_inkul + พิชย์ภัสสร (381631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
22 # 3อจ601213-010 ARNON + พิชย์ภัสสร (381633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อชินลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชิน จ.ลพบุรี ***
23 # 3อจ601213-101 ED212034316TH น้องไอด้า + morning (381607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (601006-054)***
24 # 3อจ601213-102 SLYA000420579TH nunthawat + Sucheera (381609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
25 # 3อจ601213-103 EU156405145TH โรตีชลดา + ฉัตรเก้ายอด (381646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
26 # 3อจ601213-104 ED248538528TH zafari + kiat_wan (381612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ601213-105 ED248538528TH zafari + kiat_wan (381614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นงาช้างดำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.น่าน ***
28 # 3อจ601213-106 EX219188630TH เมเปิ้ล + lulytoon (381615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง (600805-040) ***
29 # 3อจ601213-107 ET563021204TH lunghuen + yuttip2524 (381645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ภาพถ่ายแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ธ.ค. 2560 - 08:04 น.] #61157 (12/20)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601129-007 ET084235189TH piggyhato (381024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ601130-007 EU276992978TH SAHAKORN (380726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ601201-012 ED238646735TH เดียวปราจีน (381031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601204-008 EU095745404TH sinsamut (381095) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ601204-015 EU203864403TH sinsamut (381102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ601205-001 EU226933328TH นราลัย (381026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ601205-002 ET924245529TH pornlerty (381032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ601205-004 ET770511739TH tummusic46 (381038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ601205-005 ED237492391TH nong12 (381042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ601205-006 HPRP000001439 BOMBA (381081) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ601205-007 ET784974250TH dedtao (381075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601205-008 ET776675126TH แจ็คเชียงดาว007 (381078) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ601205-009 ET822510869TH อาลาดิน (381074) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ601205-010 ED223759996TH นะโม03 (381077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ601206-002 ET491559190TH วิทย์พระประแดง (381188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ601206-003 EU073028565TH sanpol (381190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ601206-004 ED2443336281TH koekoe (381193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ601206-006 ED239895040TH NERAMIT (381195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ601206-007 EU081176138TH noom2015 (381197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ601206-009 ET692905443TH น้องแผ่นดิน (381198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ601206-011 ET785735345TH jibimaru99 (381178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ601206-012 ET655085775TH Riddick (381179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ601206-014 EU029833782TH kopper (381182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ601206-015 ET382127587TH banky_banky (381184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ601206-016 ET696534310TH หวังมีเฮ (381185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ601206-018 EU254980160TH KONDEE446 (381189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ601206-019 ET802147323TH กัมพล (381199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ601206-020 ED245426054TH Khanjarat (381191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ601206-021 EQ880734804TH nokklang (381083) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ601206-023 RM202238306TH ทองพูนทอง (381089) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ601207-001 ET776675789TH aoy101 (381204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601129-005 มดตะนอย (380630) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
2 # 2อจ601202-008 สาธุชน (381035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ601202-013 willy (381040) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ601204-016 chanapai (381099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ601205-004 โจ้ดอนเมือง (381039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ601205-006 REGCOS (381029) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ601205-007 OMBUN (381036) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ601205-008 Jumlongkub (381079) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ601205-009 lertlakhatthakij (381049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ601205-010 โตท่าเรือ (381054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ601206-001 Rio_OK (381108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ601206-002 Buncha (381112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ601206-003 atthasit (381118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ601206-004 มงกุฏดาวทอง (381126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ601206-005 TOKhong4 (381130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ601206-006 คนหลังแฮนด์ (381137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ601206-007 napon (381142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ601206-008 corpse (381147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ601206-009 โอเล่ (381150) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
20 # 2อจ601206-012 mut007 (381603) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ601207-003 surasak_bpb (381209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ601207-005 ราชสีห์ (381211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ601207-006 Naibangnak (381235) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
24 # 2อจ601207-007 K-vee (381215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ601207-008 นกทุ่งสง (381216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ601207-009 สังฆวิชิต (381218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ601207-010 ลอยพยาครุฑ (381214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ601207-011 Nuntiya (381203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ601207-012 newtons (381206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ601207-013 noomaoo (381234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ601207-014 ต้นณเมืองกุย (381208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ601207-015 Au3551 (381210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ601207-016 Rich989 (381213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ601207-018 ALINA (381219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ601207-019 chanram (381221) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601129-005 ฅนพานทอง + kitcha (380573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 747) ***
2 # 3อจ601204-001 Pichitj + jugree02 (381018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ601204-009 สยามเครื่องราง + (381016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tawat_boonyarat
*** พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อดครุฑเศียรบาตร เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
4 # 3อจ601206-002 zafari + นครเมืองเก่า (381094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
5 # 3อจ601206-003 wwwoot + narit (381096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ระนอง ***
6 # 3อจ601206-005 Boyzone + Buncha (381101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล รุ่นหมดห่วง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 1385) ***
7 # 3อจ601206-142 ET395960281TH ฐานะธรรม + ปืนใหญ่ (381110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย ***
8 # 3อจ601206-156 ET865325731TH Suntree5 + Ronado (381125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
9 # 3อจ601206-157 ED237299376TH TEE_INTER + เต้แม่โจ้ (381132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้,ชำรุดขอบขวา)(G 82%)***
10 # 3อจ601207-102 ET776675789TH jirayut + aoy101 (381553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี ***
11 # 3อจ601208-001 UDS-35 + jugree02 (381266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ601208-115 ET311332069TH wit22 + bellic (381561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ601208-132 ET942138225TH zafari + SamilaMT (381244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ601212-001 monthiya + Thaphat (381579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 58) ***
15 # 3อจ601212-002 เซียนกระจอก + หนุ่มยางชุม (381517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
16 # 3อจ601212-003 พงษ์ท่าม่วง + ต้นณเมืองกุย (381534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้วเขียว ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม ***

17 # 3อจ601212-004 ฮิมวัชรพล + raimon (381539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)***
18 # 3อจ601212-005 เมืองช้าง + raimon (381545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท)***
19 # 3อจ601212-006 khonwan + raimon (381551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 37241)***
20 # 3อจ601212-009 thanacka + tumza502 (381562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
21 # 3อจ601212-010 vorrapong + punpun (381565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ601212-011 Pracha40 + ธิดาทะเล (381536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธกษัตราภิมงคล หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2838/สูง 15 นิ้ว)***
23 # 3อจ601212-012 nakub + อาคันติมายะ (381542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
24 # 3อจ601212-013 Sweeper + ศตกมล (381546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (601114-007) (G 65%)***
25 # 3อจ601212-101 ET974997676TH วันชัย2511 + สิทธิธรรม (381520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** กำไลหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
26 # 3อจ601212-103 ED252656733TH ลายน้ำ + เอ็มซีเค (381524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (601202-030) ***
27 # 3อจ601212-104 ET581335544TH พงษ์ท่าม่วง + lomlopburi (381530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (550409-055) ***
28 # 3อจ601212-105 ET581335544TH Chairut + lomlopburi (381533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
29 # 3อจ601212-106 EU307888385TH Poonsin + จอมยุทธบูรพา (381537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ601212-107 ET783285571TH รักษ์นครหลวง + metalnt (381540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 71%)***
31 # 3อจ601212-108 ET140922986TH autopower + ไอซ์บารมี (381548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ601212-112 EU204781475TH yime2 + ลูกน้ำอิง (381525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ601212-113 EU204781475TH Suprarop + ลูกน้ำอิง (381531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำตรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 31403)***
34 # 3อจ601212-114 ED250761362TH jaonine + sangob192 (381538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***

35 # 3อจ601212-115 ET852866971TH Suntree5 + จูปีเตอร์ (381543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ601212-117 EU122622234TH loomthong + ลูกเมืองพิชัย (381554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา ๖๐ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ601212-118 EU210441524TH สุพัฒน์กิจ + inthree (381599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 147)***
38 # 3อจ601212-120 EU314391503TH เหนือธรณี + ธัญเทพ (381602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
39 # 3อจ601212-121 ED223244528TH baskung001 + อินทะปัญโญ (381519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูมหาลาภ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ 91% ปี 2541 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.9 กรัม) ***
40 # 3อจ601212-122 ED187345402TH tiktony + oukaa (381523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ601212-123 EU255564996TH atsmark2 + เปาโลพระเครื่อง (381528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ601212-124 EU208466085TH bluearrow58 + PALMKING (381587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
43 # 3อจ601212-125 ET894618043TH fifadida + โชคเจริญ (381532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (591210-087) ***
44 # 3อจ601212-126 ED243478408TH ลายน้ำ + วิชญ์ดุลยวัต (381541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) (591020-040)***
45 # 3อจ601212-127 EU211469020TH คนทำนา + teewhytee (381550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ601212-128 ET382198725TH Kompisit + surasity (381558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข ส.918)***
47 # 3อจ601212-129 EU001532204TH nuttee99 + kokza (381563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560905-421) (G 76%)***
48 # 3อจ601212-130 ET847694514TH loomthong + namo0123 (381573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)***
49 # 3อจ601212-131 TKRU000391210 JoEthaibev + nopponsmith (381518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601009-099) (G 61%)***
50 # 3อจ601212-132 ED248970747TH Kie08 + วิสูตรนนทบุรี (381593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ601212-133 ED248970747TH Kie08 + วิสูตรนนทบุรี (381595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ601212-134 ED250336572TH Phrakaew + เนรมิตธรรม (381526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชากำแพงสี่ขา เนื้อสำริด ***

53 # 3อจ601212-135 EU207799807TH zafari + kaiwwanorn (381529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **
*** เหรียญ ภปร.รัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ601212-135 EU207799807TH zafari + kaiwwanorn (381529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญบรมราชภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ601212-136 EU009419497TH Au3551 + kunphong (381535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
56 # 3อจ601212-137 ED249598810TH gtoclub1 + katawut1 (381544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ601212-139 ET143573445TH ลายน้ำ + พงษ์ท่าม่วง (381555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) (601201-011)***
58 # 3อจ601212-140 BANB0000698811 Natchu + pradee125 (381560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (สภาพใช้) (600928-181)***
59 # 3อจ601212-142 ED249249045TH ลายน้ำ + panupong30 (381581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) (601102-032)***
60 # 3อจ601212-143 ET839695699TH Poonsin + แม็คหลักสี่ (381584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาภ พิมพ์โล่เล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 29) (น้ำหนักทองรวม 8.9 กรัม)***
61 # 3อจ601212-143 ET839695699TH Poonsin + แม็คหลักสี่ (381584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาภ พิมพ์โล่เล็ก เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 29)***
62 # 3อจ601212-143 ET839695699TH Poonsin + แม็คหลักสี่ (381584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาภ พิมพ์โล่เล็ก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ธ.ค. 2560 - 08:04 น.] #61154 (11/20)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601120-006 EU231579262TH awhechavit (379929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601130-015 ED345402279TH Khanjarat (380966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601201-005 EU226928583TH หมึกแดง (381020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601204-001 EU125892730TH HatPra (380955) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ601204-003 ET296490445TH หนึ่งเดียว (380958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601204-005 ET692903544TH น้องแผ่นดิน (380962) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ601204-006 EQ687639538TH poshwises (380964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ601204-007 ED241045015TH เอกสตูล (380965) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ601204-009 ET903818218TH phatcharoen (380968) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ601204-010 ED240052939TH มาม่าเป็ด (380972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ601204-012 EU293428109TH naran (380956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
12 # 1อจ601204-013 ED244862659TH กิตติศักดิ์2519 (380959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ601204-016 ED245017275TH prons (380963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601123-001 นายเอกรัตน์ (380145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601128-016 เน้นพระสวย (380489) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ601201-015 คานธี (380808) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ601204-001 akkorn (380998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ601204-003 ร่มเย็น 09 (381001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ601204-004 แก้วอุษา (381003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ601204-005 กุมภาพันธ์ (381005) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ601204-006 pui1228 (381007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601204-007 noppadondang (381008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ601204-008 กบนาตับ (381010) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ601204-009 aomzwichian (381011) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ601204-012 jingmanu (380953) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ601204-013 gun87 (380967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ601204-014 gun87 (380970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ601204-015 chanram (380971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ601204-018 เน้นพระสวย (380969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ601204-019 lovelyman (381592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ601201-021 ศตกมล (381515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601202-017 loomthong + siriporn51 (380912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงสนทนาธรรม วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงชุบเงิน ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ601206-125 ET761527038TH ยายทรัพย์ + Exdesign (381368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ601207-009 พงษ์ท่าม่วง + ณัฐวุฒิ (381470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ601209-001 sinpet + Ritsurat (381436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
5 # 3อจ601209-002 nop-cz + nui28 (381365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ601209-003 เอ๋เมืองจันทร์ + ศรนาคอน (381372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
7 # 3อจ601209-004 เปลื่อง80 + QiciQ (381378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็กแขนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึกและล้างผิว) ***
8 # 3อจ601209-005 yime2 + Tewazatan (381383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ601209-007 เมวิกา001 + เน้นพระสวย (381397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) (G 86%)***
10 # 3อจ601209-008 เมืองช้าง + toeykeng (381404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ พิมพ์นั่งยอง เนื้อดิน ***
11 # 3อจ601209-009 ภควโต888 + chuchart-k (381406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (571212-051) (G 81%)***
12 # 3อจ601209-010 khunoak77 + Gapi99 (381409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 86%)***
13 # 3อจ601209-011 pondza + KoTar (381363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (600407-088)***
14 # 3อจ601209-101 ET619402254TH apiwat_66 + tumtukta (381334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
15 # 3อจ601209-102 ET872429581TH เสิดพระเครื่อง + kanlaya48 (381338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
16 # 3อจ601209-103 ED248672346TH คุณทองใบ + ทัดบางมด (381341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 390)***

17 # 3อจ601209-104 EU193239898TH Chot56 + kikkik (381343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
18 # 3อจ601209-105 ET008097478TH entaneer13 + nooing (381345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
19 # 3อจ601209-106 EU213312047TH pirapat112 + tongleehae (381349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี ***
20 # 3อจ601209-107 ET592899714TH zafari + คอปแมน (381350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ601209-108 ED241076596TH entaneer13 + apiwat_66 (381354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (601122-050) (G 68%)***
22 # 3อจ601209-109 ED252306851TH kee123 + deawn (381357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (601019-102) ***
23 # 3อจ601209-111 ET620485675TH nopponsmith + กชภัชพงศ์ (381369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 83)***
24 # 3อจ601209-112 ET631528434TH Oatty444 + note33 (381371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 83%)***
25 # 3อจ601209-113 ET964519946TH nasarin + pokke (381375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (591110-231) ***
26 # 3อจ601209-114 ET628847177TH THARIS + phaithoons (381381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี ***
27 # 3อจ601209-115 ET848624347TH sinpet + CHALEEWONG (381386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
28 # 3อจ601209-116 ED256302489TH หม่อง + koekoe (381391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (601130-250)***
29 # 3อจ601209-117 KBANN0000140911 tonychan + arm007 (381393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงปู่แก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร ***
30 # 3อจ601209-120 ED242576704TH zong2521 + ศรารัตน์ (381402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ601209-121 ET112066466TH Aooddy + อรุณชัย (381439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (570306-306) (G 69%)***
32 # 3อจ601209-122 EN582945887TH mu101 + ชัยบางแค (381415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (590903-102)(G 78%)***
33 # 3อจ601209-123 ET782553965TH แม่ปิง9 + jetsada_supat (381419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์พระกรุบางยี่หน เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึกมาก) (G 84%)***
34 # 3อจ601209-124 ED246737225TH พรพระพุทธคุณ + topten (381429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 11566) ***

35 # 3อจ601209-125 ED247169340TH pinmarine35 + wutclub (381422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
36 # 3อจ601209-126 ET937832032TH สุพลบาศรี + pangomo (381424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ601209-127 ER757389281TH BUFFET_ + natapoln (381431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4837) (G 63%)***
38 # 3อจ601209-128 EU222174162TH ทันบางบอน + Billyku (381425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ601209-129 ET938480460TH สุพระเครื่อง + suwatboat (381426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงิน จ.นครสวรรค์ ***
40 # 3อจ601209-131 ET976573476TH เมวิกา001 + JACK012 (381362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 264/น้ำหนักรวม 57.9 กรัม) ***
41 # 3อจ601209-132 ET754157425TH teap2012 + watbannon (381366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ601209-133 ED242859630TH hairgrit + dedtao (381370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ใหญ่ ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด) ***
43 # 3อจ601209-134 EU282165070TH chutty + Leksalaya (381376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
44 # 3อจ601209-135 ED242859630TH coldsteel + dedtao (381380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ601209-136 EU085457584TH kosonsiriwat + ดอนไชยศรี (381385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1663) ***
46 # 3อจ601209-137 ET641632595TH akm345 + (381389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1467) (550920-192)***
47 # 3อจ601209-141 ET851589375TH chamnan53 + ssakda (381374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (600502-027) ***
48 # 3อจ601209-142 ED233483200TH Jarun14 + เจ๋งจริง (381379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร รุ่นแรก พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ601209-143 ED249125219TH SiwaDa928 + นาควารี (381384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช ***
50 # 3อจ601209-144 ET872430580TH HatPra + kanlaya48 (381388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
51 # 3อจ601209-146 ED254534471TH murbur + โครตเฮง (381395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
52 # 3อจ601209-147 EU073077663TH korn88 + ยูราชพฤกษ์ (381400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ601209-148 ONTC000277893TH suphanat + puygas111 (381403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ601209-149 ET817730907TH wiwat3 + thongma (381407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
55 # 3อจ601209-150 ER651869018TH kittisak_10 + สหายเมืองลิง (381411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
56 # 3อจ601209-151 ER651869018TH เมืองช้าง + สหายเมืองลิง (381355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อเงิน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
57 # 3อจ601209-152 EY961380908TH chaiwatar + peet2544 (381358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ601209-153 EU212349672TH somsak2518 + artliver (381360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
59 # 3อจ601209-154 ER457036431TH pMike + ภูเขาหมอน (381364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
60 # 3อจ601209-155 ET801364176TH mootoo36 + ชฎาทอง (381367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3617/ขนาด 3 ซม.) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)***
61 # 3อจ601209-156 ET708132148TH chaiyached + sanopporn (381373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พุทธปริต หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.สุรินทร์ ***
62 # 3อจ601209-157 ED255026657TH athirach2508 + onntiwang (381377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
63 # 3อจ601209-158 ET975012381TH sanookdee + เชฟโคโรลาโด (381382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ601209-159 ET770527464TH pakarapo + man77 (381387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ601209-160 EU073000275TH tanasak70 + cowman (381428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 994) ***
66 # 3อจ601209-161 ED258202055TH Natchu + โกวบ้อ (381396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมั่นในธรรม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
67 # 3อจ601209-162 ED258202069TH NEUNG01 + โกวบ้อ (381401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
68 # 3อจ601209-163 EU288738125TH พิชัย999 + หมูสาย2 (381405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเททองปฐมฤกษ์ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2113) (G 72%)***
69 # 3อจ601209-164 SCBY000048234TH โพธาราม + (381408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) (601030-077)(G 68%)***
70 # 3อจ601209-165 ET590573989TH wecan + อัครพนธ์ (381413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระผงสุพรรณ วัดพระศรีมหาธาตุ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***

71 # 3อจ601209-166 EU204778405TH tum333 + Botong19 (381416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 71%)***
72 # 3อจ601209-167 ET696545238TH gear10 + pradrem (381418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
73 # 3อจ601209-168 ET847691654TH zafari + ariya16 (381420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอุมา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
74 # 3อจ601209-169 EX170021932TH Tee59 + chatchaiyaphom (381427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ601211-001 UDS-35 + วีบางพูน (381457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
76 # 3อจ601211-002 Nippit + aof-papa (381460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ601211-003 เล้งตราด + ขนมเปียกปูน (381464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 77%)***
78 # 3อจ601211-005 supanutk + ksomchai (381511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
79 # 3อจ601211-007 ปากานี่ + อุบาสก11 (381474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 51/ติดตะกรุดทอง) ***
80 # 3อจ601211-008 Au3551 + wittawat_tan (381478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
81 # 3อจ601211-101 ED247498425TH Paman_x + PoonAmulet (381456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ปราจีนบุรี (วัดพระสิงห์สร้าง) ***
82 # 3อจ601211-102 ET581942575TH wangkangkao + (381459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านพระสหรัตธานี
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งผิว)***
83 # 3อจ601211-103 EQ880739069TH bigbig + nokklang (381506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์อกเล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
84 # 3อจ601211-104 ET916036651TH เมืองช้าง + maii_amulet (381469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ601211-105 ET916036651TH HatPra + maii_amulet (381475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ601211-106 ET722568061TH khrawsadid + Kenaiji (381481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ลึก เนื้อผงแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
87 # 3อจ601211-107 ET856355681TH tonkao + KENJANG (381486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
88 # 3อจ601211-109 EX222504460TH เอกเก๋ + ukaewsasan (381488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ601211-110 EX282498925TH thepmonkon + เสือหรรษา (381493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูทำเอง เนื้อผงหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
90 # 3อจ601211-111 ET112067339TH natkarn + อรุณชัย (381458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ601211-112 EU074776295TH สมยศ5 + บัวมงคล (381461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ601211-113 EU07300681TH hairgrit + Pongkorn332 (381463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
93 # 3อจ601211-114 ED249775378TH พรสุรีย์ + mongkolpra (381466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (580108-254) (G 78%)***
94 # 3อจ601211-115 EQ746938053TH ท่านอ๋อง + พงษ์คลองสาม (381471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเพิ่มพูน เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9/น้ำหนักรวม 62.8 กรัม) ***
95 # 3อจ601211-116 ET142724382TH ตึ่งนั้ง + thanapipat (381504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ ***
96 # 3อจ601211-117 BKAEQ00005833TH วสันต์อ่อนนุช + nockout (381476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบควันธูป) ***
97 # 3อจ601211-120 ET143566855TH คนกรุงเก่า + pradrem (381482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2481 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก) (601108-026)***
98 # 3อจ601211-122 EU193584208TH New_chain + ก้อนกรวด (381480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว) ***
99 # 3อจ601211-123 ED254527192TH noi70 + มาริโอ (381485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน วัดราชบพิธฯ รุ่นปืนแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 ***
100 # 3อจ601211-124 ET953178614TH yodkk + Sar7790 (381487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นแจกเบตง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ยะลา ***
101 # 3อจ601211-125 ED254867514TH zafari + โกวบ้อ (381490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
102 # 3อจ601211-126 ED251976078TH gear10 + nauts (381492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ601211-127 EU024180580TH เสธไอซ์ + ศักดิ์พระเครื่อง (381495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
104 # 3อจ601211-128 ET847753597TH พงษ์ท่าม่วง + kritsada5484 (381496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
105 # 3อจ601211-129 ET859188475TH murbur + ป๊อบอาย (381498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
106 # 3อจ601211-130 ER317218464TH kampanat + จิงหลู (381500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน วัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***

107 # 3อจ601211-131 ED258910460TH punlopkamee + bastketboy (381507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (530318-275) ***
108 # 3อจ601211-133 ET873163443TH panu_pdd + งดงาม (381489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ601211-134 EU363026268TH ดอกบัว99 + tansave (381491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว)(สภาพใช้) ***
110 # 3อจ601211-135 ET980927484TH nopponsmith + puktun (381494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
111 # 3อจ601211-137 ET395943323TH autpichut + ผู้นำพล (381497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
112 # 3อจ601211-138 EU072819024TH chamnan53 + toonmineza (381499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
113 # 3อจ601211-140 ED250132852TH zafari + mumu99 (381502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
114 # 3อจ601212-109 ET762827855TH natkarn + ต่อยอด (381552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.0 กรัม) (G 83%)***
115 # 3อจ601212-110 ET762827855TH mingloei + ต่อยอด (381557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบใส่ตะกรุด (น้ำหนักทอง 5.2 กรัม) (G 75%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ธ.ค. 2560 - 08:05 น.] #61148 (10/20)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601123-005 ED239201896TH เล็กหัวตะเข้ (380195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ601127-004 ER829038605TH pradrem (380299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601128-005 EU166635214TH tongnarong (380824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601128-018 EU288722540TH เซียนน้อยหนึ่ง (380712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601130-012 ER734429115TH เขยมาบตาพุด (380694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601201-001 ET936911374TH bunjerd (380828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ601201-002 ET834844780TH nanoh2015 (380850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ601201-003 EU231481943TH GuideTommy (380830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ601201-004 EX273302166TH มะบอม (380834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ601201-006 ET296355255TH warriorric (380836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ601201-007 ED235734634TH somrit04 (380839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601201-008 ED234972133TH pound2007 (380841) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ601201-010 ET718338433TH peeengin (380843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ601201-011 ET8507695987TH VUDDY54 (380783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ601201-013 EU221491773TH HatPra (380788) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ601201-014 EU089803377TH Krittaphat1 (380801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ601201-015 ED242035346TH ยอดอ่างทอง (380805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ601201-016 ET580433925TH อาจรูญ (380810) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ601201-017 EU207998119TH arucha2510 (380815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ601201-018 ET415666856TH seranee (380819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ601201-019 ET932766169TH ไร้นาม99 (380826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ601201-020 ET817321669TH นิติเปรม (380829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ601201-021 ET851887105TH บ้านเนิน (380816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ601201-022 ED238378937TH winwin (380820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ601202-001 ET578587199TH garlic2 (380854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ601202-002 ED205199456TH nilut (380858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ601202-003 EU125883667TH HatPra (380859) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ601202-004 ET966210392TH tomcm (380867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ601202-005 ET718398975TH ต่ออ่างศิลา (380870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ601202-006 ET930664516TH kanlaya48 (380869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ601202-007 ED247391565TH welding24 (380873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601117-005 ทันบางบอน (379694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601123-006 เอลำลูกกา (380170) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ601127-001 metalnt (380291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ601127-003 สยามเมืองยิ้ม (380297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ601127-005 kitcha (380306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ601127-018 วัดโพธิ์ (380328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ601127-019 beerleo (380424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ601128-002 ต่ายวัดหนึ่ง (380459) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601128-015 Veenniyakul (380483) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
10 # 2อจ601201-001 นายแฉล้ม (380825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ601201-003 home21 (380831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ601201-004 Warayu (380833) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ601201-005 nuttakrit (380835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ601201-006 พรพระบารมี (380846) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ601201-007 playboy2106 (380837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ601201-008 bughumbeer (380838) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ601201-009 มองดู (380840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ601201-010 santipap (380842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ601201-011 อุลตร้าแมน (380796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ601201-012 อุลตร้าแมน (380797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ601201-013 อุลตร้าแมน (380800) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ601201-014 Phong5555 (380804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ601201-016 คุณนริศร (380813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ601201-017 บ้านไท (380817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ601201-018 Peak_Thachang (380821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ601201-020 หนุ่ม14 (380832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ601202-001 Sompong0421 (380853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ601202-002 ปุญโญ (380855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ601202-003 TANAWAT2520 (380856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ601202-004 sarawutnak (380951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ601202-006 QiciQ (380861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ601202-007 wisarut888 (380863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ601202-009 karnevo (380865) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ601202-010 ๙อุอากะสะ (380868) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ601202-011 Hitlerjugend1935 (380871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ601202-012 iamchatchai (380852) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ601202-014 เชษฐ์รัชดา (380857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ601202-015 อาร์ทวินเทจ (380860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ601202-016 jirapach (380862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ601202-017 Buncha (380864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ601202-018 เน้นพระสวย (380866) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601129-153 EU080014638TH autthapol + wan-pra (380581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (G 82%)***
2 # 3อจ601202-123 ET560152758TH zafari + jdbig (380903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (สภาพชุบทองใหม่) ***
3 # 3อจ601202-138 EU223969779TH world + gatoon999 (380894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ601202-141 EU192375804TH zafari + นัทกะน้ำ (380924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ601202-151 ER584015663TH Jarun14 + ขนมกรุบ (380922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพรานนก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ601202-156 ED237695880TH vpong + วัฒน์พระองค์ขาว (380929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ601202-159 ED247733857TH taccord + tokekkay (380934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%) ***
8 # 3อจ601204-012 pornlimk + anonnat (380973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ601204-105 ET593535582TH ต่ออ่างศิลา + chaiyan1983 (380983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) ***
10 # 3อจ601205-123 ED223566236TH pornlimk + ชยาภรณ์ (381037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.ลพบุรี ***
11 # 3อจ601206-131 EX264365106TH ศรัทธาหลวงปู่ + Shinden (381287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์ปักกลด เนื้อผงแดง(โรยแร่) ปี 2516 จ.เชียงใหม่ ***
12 # 3อจ601208-002 jackmahakhun + toy_clong8 (381268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
13 # 3อจ601208-004 กล้าเก่งทุกทาง + คานธี (381274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (600909-088) ***
14 # 3อจ601208-005 finance + สิงขร (381275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560531-101) ***
15 # 3อจ601208-006 Natchu + โพธาราม (381277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
16 # 3อจ601208-007 Vigo3777 + อาร์มไข่เค็ม (381280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ601208-008 cuntona + tum_pj (381282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) ***
18 # 3อจ601208-009 nuten + korn_vipavadee (381284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 จ.ชัยนาท ***
19 # 3อจ601208-101 EU281620719TH Xabi17 + kengbanpong (381270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ เนื้อทองเหลือง ***
20 # 3อจ601208-103 ED244905924TH Natchu + น้องอิมอิม (381276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร ธรรมมูลวรวิหาร พิมพ์ใบเสมา เนื้อทงอแดง ปี 2461 จ.ชัยนาท (G 81%) ***
21 # 3อจ601208-104 ET962428213TH คนทำนา + ชลกร99 (381279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ601208-105 ET808460013TH pongpamorn + P_sak (381281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ ว จุด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 72%) ***
23 # 3อจ601208-106 EU025890965TH apiwat_66 + veerapolton (381283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ601208-107 ED253510553TH tony2007 + พยัคย์ (381285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 68%)***
25 # 3อจ601208-108 EU094363810TH gek1414 + เอ๋เมืองจันทร์ (381288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) (G 64%)***
26 # 3อจ601208-109 ET718640025TH Nopbanna + aunop50 (381290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ601208-110 EU012987691TH prayoyo2510 + Knight_13 (381292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
28 # 3อจ601208-111 EU024201545TH zafari + fifa3623 (381253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นย้อนยุค พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี ***
29 # 3อจ601208-112 EU123209497TH nana04 + อัศวิน_ระยอง (381256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (G 64%)***
30 # 3อจ601208-113 ET922635040TH ekachai08 + Suprarop (381261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 138089) ***
31 # 3อจ601208-114 EX207525357TH tong14 + viruszaa (381263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ601208-116 ED223585354TH kaewpro + jommagic (381265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพรมดำใหม่) ***
33 # 3อจ601208-117 ER948970936TH bear2509 + framerin (381267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/ขนาด 4 นิ้ว) ***
34 # 3อจ601208-118 EU085434861TH medee + Kingkongs (381269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลืองหน้าทองลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 49)***

35 # 3อจ601208-119 ED249712510TH Natchu + ป๊อบอาย (381317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรปราการ ***
36 # 3อจ601208-120 EU067683672TH zafari + kandapmy (381272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดอินทาราม พิมพ์หน้าฝรั่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.นครสวรรค์ ***
37 # 3อจ601208-121 EU286744715TH Ovenkrab + lovelove (381294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ601208-122 ET919085501TH zafari + สนบางกรวย (381313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้สึก) ***
39 # 3อจ601208-123 ET937869616TH petchers + ธีตลาดพลู (381296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
40 # 3อจ601208-124 ED247766515TH supotroj + tayatang (381298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 63%)***
41 # 3อจ601208-125 EU210431938TH pokok27 + winyuchon (381314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพระตอกโค้ดเดียว
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ601208-126 ED248562178TH chuchart-k + ญาญ่าซัง (381300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ601208-127 ED247766736TH bunpotth + pra250211 (381302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางประทานพร เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพลงรักปิดทองใหม่) ***
44 # 3อจ601208-128 ET779374099TH zafari + tekken (381304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)***
45 # 3อจ601208-129 EU143418079TH zafari + บารมีคุณย่า (381306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
46 # 3อจ601208-131 EU073032755TH แพทราชพฤกษ์ + BOAT26 (381241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
47 # 3อจ601208-133 ET3773221524TH เศกสรรค์2511 + treetaset (381247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)***
48 # 3อจ601208-134 ET641623236TH หวังมีเฮ + (381249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
49 # 3อจ601208-135 ED249623899TH zafari + nopsuthon (381252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี (สภาพเนื้อราน) ***
50 # 3อจ601208-138 EU211781484TH ทอมมี่ + tonbana7 (381260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 464/สภาพล้างผิว) ***
51 # 3อจ601208-139 ET917002393TH ukaewsasan + sudkhed (381262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
52 # 3อจ601208-140 ET873232625TH มอร์เมืองทอง + งดงาม (381264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มขีด จ.พิษณุโลก ***

53 # 3อจ601208-141 ET860388289TH โชควัฒน + คาร์บอย (381291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง) ***
54 # 3อจ601208-142 EU125554272TH เสกสิทธิ์ + bank2497 (381312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ601208-143 ET746748844TH taccord + Crazyamulet (381293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 59%) ***
56 # 3อจ601208-144 ET753620495TH TEE_INTER + paparuszy (381297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(601130-257) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ธ.ค. 2560 - 08:07 น.] #61145 (9/20)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601124-010 EU290202260TH พรรณราณย์ (380719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601127-001 EU287408445TH dteaka (380721) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ601130-001 ED230139406TH มหามณีจินดา (380700) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ601130-002 ET9221876490TH rakimuri (380744) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ601130-003 EU090121588TH บอยอรัญ (380716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ601130-004 ET697165899TH puwadon16 (380720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ601130-005 ED227993521TH สินเพิ่มพูล (380723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ601130-006 ET592781777TH ตัวเล็ก1234 (380724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ601130-008 ET528732035TH zenden (380730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ601130-009 ED241442017TH Aot100 (380734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ601130-010 ET814179898TH ช_ชุติวัตร (380736) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ601130-011 ET771203411TH long_g (380691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ601130-013 ET637368378TH เหยินน้อยโคราช (380697) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ601130-014 ET524401673TH หลานตาจวบ (380701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ601130-016 EU250911005TH จุ๋มจิ๋ม (380703) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ601130-017 ET869748903TH เชษฐประตูผี (380707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ601130-018 ED247711318TH เชษฐ์ไธสง (380714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601129-008 pop_vat (380718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ601130-001 aodvonpen (380728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ601130-002 Mongatae (380729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ601130-003 terng_s (380733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ601130-004 naweena (380735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ601130-005 prakit0112 (380737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ601130-006 จ่าจอก (380739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ601130-007 กรอบสุข (380740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ601130-008 กำไลทอง (380741) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ601130-009 twongt (380742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ601130-010 twongt (380743) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ601130-011 พัชริสร์ (380713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ601130-012 champzaoiz (380717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ601130-014 tongprakueang (380722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ601130-015 TANAWAT2520 (380725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ601130-016 kui60 (380727) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ601130-017 เด็กท่าพระ (380731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ601130-018 pornlerty (380732) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
19 # 2อจ601130-019 ครุฑากาศ (380738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ601208-001 Vicheen (381295) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601207-001 woodyudom + olympia (381220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600828-129) ***
2 # 3อจ601207-002 Grama9 + เด็กบางคลาน (381222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ601207-003 pongrawee + ทวดนรรัตน์ (381228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังพระพุทธรูปทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช ***
4 # 3อจ601207-004 pornlimk + พระพรหม (381223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นวิเชียร เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ601207-005 chai77 + peterdriverbkk (381225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
6 # 3อจ601207-006 mntpt + peterdriverbkk (381232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (601030-059)***
7 # 3อจ601207-007 taiy_k + ทองม้วน01 (381226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
8 # 3อจ601207-008 jtrsnum + ต้นณเมืองกุย (381227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (G 57%) ***
9 # 3อจ601207-101 ET783268437TH บุญเลิศ2532 + wuaface (381207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี พิมพ์ไม่มีราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 ***
10 # 3อจ601207-103 ET730124060TH FIGHTING + redknight (381230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ601207-104 ET730124060TH FIGHTING + redknight (381229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ601207-105 EU080646396TH นายแบงค์เมืองจัน + Danusorn (381212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือน หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (551219-134) ***
13 # 3อจ601207-106 ET432921837TH บ๊อบบางบ่อ + chuchart-k (381231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 77%)***
14 # 3อจ601208-003 kamol111 + kitcha (381271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 9.0 กรัม) (G 85%)***
15 # 3อจ601208-102 EU228385213TH keadtom + wichit7 (381273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 3.3 กรัม) (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ธ.ค. 2560 - 08:10 น.] #61142 (8/20)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601123-012 ET814426435TH Park818 (380326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ601123-018 ET323027035TH nineklansize (380518) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ601123-021 ET246124259TH เคอิโงะ (380334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ601124-003 ET676738680TH งดงาม (380513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ601127-002 ET627099314TH sza1200 (380290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ601127-003 ET144299334TH pradrem (380296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ601127-005 ET812101224TH yaozm (380303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ601127-006 EX252274460TH aimmy123 (380308) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ601127-007 ED225776572ZTH aircadet (380320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ601127-008 ET581920328TH บ้านพระสหรัตธานี (380323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ601127-009 ET938471851TH แม็คหลักสี่ (380327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ601127-010 ED227633979TH อาชาเหล็ก (380332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ601127-011 EU080016625TH Redboat (380288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ601127-012 ET862893163TH เสือสมิง (380289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ601127-013 ED243270249TH ข้าวตอกแตก (380295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ601127-014 EU046104069TH คุณศิระ (380298) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ601127-015 ET524397934TH mu101 (380305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ601127-016 ED231977088TH กิตติศักดิ์2519 (380309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ601127-017 ET817556576TH เมืองสมุทร (380313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ601127-018 ET415422085TH seranee (380317) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ601127-019 ET720134765TH วัฒน์สองแคว (380329) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
22 # 1อจ601127-020 ET839983491TH Yuttana (380333) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ601128-001 EU226923881TH นราลัย (380495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ601128-002 ET977875359TH no-name (380537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ601128-003 ET551734049TH joke13 (380497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ601128-004 ED241952633TH But140 (380499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ601128-006 RC699765604SG chrislimvn (380502) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 1อจ601128-007 ET722482745TH beer2126 (380507) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ601128-008 ED237237270TH นันทวัน2460 (380508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ601128-009 ET781206386TH mumu99 (380511) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
31 # 1อจ601128-010 ED002095292TH nong999 (380528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ601128-011 ED237025275TH วิสูตรนนทบุรี (380496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ601128-012 ED236251465TH ภิรัต (380498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ601128-013 ED243503354TH him2510 (380501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ601128-014 ET568432056TH mawpong (380504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ601128-015 ET933667525TH มหาเวส (380506) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ601128-016 EU223396165TH mchutith (380510) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ601128-017 ET813417786TH ppffarm (380514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ601129-001 ET296484056TH wisarut888 (380593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ601129-002 ET696800085TH pradrem (380597) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
41 # 1อจ601129-003 ET869748925TH ณัฐริกา (380603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ601129-004 ET741097921TH pornlerty (380606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ601129-005 EU254847126TH popular_rock (380610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ601129-006 EU042734617TH misterpou (380613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ601129-008 ET636126786TH ken888 (380617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ601129-009 ET755344870TH คงศักดิ์ (380623) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
47 # 1อจ601129-010 ED242140066TH towerboy (380626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ601129-011 ET963785684TH toong (380622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ601129-012 EU035802705TH panupong720 (380625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ601129-013 EX232540550TH apiwat_66 (380627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ601129-014 ED232417535TH chen_2222 (380628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 1อจ601129-015 ET508882781TH สุนทรฤทธิ์ (380629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 1อจ601129-017 ED242467576TH apiwat_66 (380633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ601129-018 ED243503765TH ช้างไห้1985 (380635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ601129-019 ED184360122TH nilut (380637) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ601129-020 ED237988591TH yaozm (380638) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601122-001 malakul (380073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ601122-008 อุลตร้าแมน (380096) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ601122-009 อุลตร้าแมน (380101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ601124-012 lovelyman (381202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ601127-002 บูมเมืองกาญจน์ (380293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ601127-004 bobaimai (380301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ601127-006 sinpet (380316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ601127-007 kajits (380319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ601127-008 yutthawat (380325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ601127-009 Toppi (380324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ601127-010 เชตเตอร์ (380330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ601127-011 ประสาน (380292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ601127-012 tk_10 (380294) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ601127-013 กุยกำแพง (380304) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ601127-014 DASUPHUN (380310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ601127-015 tum333 (380315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ601127-017 chanram (380322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ601127-020 LoveU (380335) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ601127-021 Poonsin (380300) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ601127-023 ระท่าอิฐ (380311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ601127-024 ninjaykk (380314) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ601128-001 toy_clong8 (380457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ601128-003 spilze (380465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ601128-004 loveamulet (380467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ601128-005 bluezone69 (380469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ601128-006 bluezone69 (380475) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ601128-008 เก้าตะวัน (380485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ601128-009 Buncha (380488) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ601128-010 อนพัช (380492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ601128-011 My_dear (380534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ601128-012 vittaya14 (380474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ601128-013 OMBUN (380477) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ601128-014 kampanat (380636) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ601129-001 นพรามสอง (380616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ601129-002 Alex-janinphat (380620) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
36 # 2อจ601129-003 thitichon (380624) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ601129-004 มหาเฒ่า (380641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ601129-006 bughumbeer (380632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ601129-007 เทพกระสินธุ์ (380634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ601206-010 การันตีพระ (381164) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
41 # 2อจ601207-004 การันตีพระ (381233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601204-112 ET822094973TH ห้วยขาแข้ง + Yuttana (381088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ601204-113 EU229376487TH ห้วยขาแข้ง + พิชชากร (381092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเคลือบ วัดหนองกระดี่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.อุทัยธานี (601028-070)***
3 # 3อจ601206-001 hawett_k + Park0909 (381091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ601206-004 pandp + วิชามาร (381100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุด/วัดซับลำใยสร้าง) (591001-007)(G 76%)***
5 # 3อจ601206-006 pairoat + Buncha (381104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
6 # 3อจ601206-007 Narongchai007 + (381105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tomgog191
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างอุ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
7 # 3อจ601206-008 zafari + บ็อบสุโขทัย (381111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
8 # 3อจ601206-009 loomthong + อโศกมหาราช (381192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มวลสาร ***
9 # 3อจ601206-009 loomthong + อโศกมหาราช (381192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีฯ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 702) ***
10 # 3อจ601206-010 Lucair + sekloso (381116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ601206-101 EU209478204TH zafari + yanpawach (381146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา ***
12 # 3อจ601206-102 EU035873088TH sojanarak + bank9 (381149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
13 # 3อจ601206-103 ET215118324TH SKARM + suyu7 (381153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม ***
14 # 3อจ601206-104 ET814521771TH ปิดตา + nampoo (381156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (G 89%)***
15 # 3อจ601206-105 ET907443816TH longkongcity + Darkwalf (381159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) ***
16 # 3อจ601206-106 ED247682545TH vadcharapol + twongt (381163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***

17 # 3อจ601206-107 EX219184859TH taiy_k + lulytoon (381167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/600603-073)(G 81%) ***
18 # 3อจ601206-108 EU229394004TH ของขลัง + พิชชากร (381169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.อุบลราชธานี ***
19 # 3อจ601206-109 EX233138135TH reset-usb + ร่ำรวย (381172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
20 # 3อจ601206-110 ED241686399TH zafari + ชุมแพ58 (381175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (G 65%) ***
21 # 3อจ601206-111 ED195092815TH kritsada5484 + ชวนชื่น (381152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ601206-112 EU0566408008TH tansave + prachuab (381155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
23 # 3อจ601206-113 EU087308716TH chaichu + จำปาเอฟซี (381177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
24 # 3อจ601206-114 ET848637703TH thabthong_c + Burapha777 (381157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
25 # 3อจ601206-115 EU093623354TH chaichu + gunner (381160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ601206-116 ET672501688TH bellic + เงินเหลือ (381162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ601206-117 ET771153729TH Bobbie + addoo (381165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)(G 85%) ***
28 # 3อจ601206-118 ED239895040TH chuchart-k + NERAMIT (381168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
29 # 3อจ601206-119 ET375532156TH Prakun + สัปปะรด (381170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ601206-120 EU271855034TH chaaim2246 + montree_anu (381173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (541216-092) ***
31 # 3อจ601206-121 ET302769103TH Icando + peet2544 (381124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) ***
32 # 3อจ601206-122 ET578599930TH wanitcha + ทวีศักดิ์ (381128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว) (สภาพใช้)***
33 # 3อจ601206-123 ED241048405TH Dumy_kitsada + ITTIWA (381131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครสวรรค์ (520417-174) ***
34 # 3อจ601206-124 ET439687060TH crafter + pokke (381136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***

35 # 3อจ601206-126 EU368411696TH kaewpro + pupa09 (381144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
36 # 3อจ601206-127 ET669244777TH HatPra + yooti (381148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 64%)***
37 # 3อจ601206-128 EU093603522TH ซอยกอ + ณสยาม (381151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2929) ***
38 # 3อจ601206-129 ER734409249TH สยามเครื่องราง + (381154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
39 # 3อจ601206-130 ER734409249TH tanint + เขยมาบตาพุด (381158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวาย รุ่นแรก เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 174) ***
40 # 3อจ601206-132 ET112063589TH พระพิรุณ + อรุณชัย (381098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
41 # 3อจ601206-133 EX264365097TH tomyum + Shinden (381103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (600525-034) ***
42 # 3อจ601206-134 EU229398301TH gold1 + ตราชั่ง (381107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และแต่งผิว)***
43 # 3อจ601206-135 ET687670263TH chaay + unvastar (381113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) (590723-120)(G 78%)***
44 # 3อจ601206-136 ET907410693TH Natchu + birderan (381119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ601206-137 ET771158227TH pk-rama2 + SOMDED (381123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (601109-012) ***
46 # 3อจ601206-138 EX260138700TH Krumong + พงษ์ดินแดง (381129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ601206-139 EU093627387TH Berm_07 + rongfox (381134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ601206-140 ED249019158TH Suntree5 + peerapath (381140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ601206-141 EU081176265TH พระนคร89 + werty (381106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ601206-143 EQ747994003TH naenaldo + nong27 (381115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก) ***
51 # 3อจ601206-144 ED24453718TH zafari + pakavat (381120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
52 # 3อจ601206-145 ET140855898TH uthai211 + ต้นคุง (381122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 284/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***

53 # 3อจ601206-146 EX260073765TH Au3551 + กระบี่ (381127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพแต่งผิว) (G 65%)***
54 # 3อจ601206-147 ET802147323TH prons + กัมพล (381133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2104)(G 75%)***
55 # 3อจ601206-148 ET316354344TH Tochiro + tttui (381139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้และล้างผิว) (591209-146)(G 63%)***
56 # 3อจ601206-149 ET953167642TH Mai2008 + Sar7790 (381143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้สร้าง/สภาพใช้และล้างผิว) ***
57 # 3อจ601206-150 ET794694444TH Bobbie + พระคุณแม่เล็ก (381145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
58 # 3อจ601206-151 ET864128165TH sappas + แสงตะเกียง (381194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
59 # 3อจ601206-152 SCON000888106 แฮปรามคำแหง + ton-230 (381109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 66%) ***
60 # 3อจ601206-153 ET986793162TH kittisak_10 + kittikitti (381114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซู เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ601206-154 ET548292363TH dazzzit + ปภานลิน (381117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
62 # 3อจ601206-155 EU080268354TH นายช่างพานต๋าย + Ton1985 (381121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข ส.95)***
63 # 3อจ601206-158 ED252830896TH zafari + pakbankaew (381135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร ***
64 # 3อจ601206-159 EN334508651TH สุพัฒน์กิจ + AnniePerth (381138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 167) ***
65 # 3อจ601206-160 ET306337179TH zafari + lastman (381141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ601206-161 ET696534323TH นายช่างพานต๋าย + หวังมีเฮ (381161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
67 # 3อจ601206-162 ET215694587TH ตามพิจิตร + (381166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กวัดเขาถ้ำบุญนาค
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
68 # 3อจ601206-163 ET783267255TH tom888 + amnuay_hui (381196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ601206-164 ED227471057TH เมเปิ้ล + pharayong2557 (381171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ601206-165 ET521888951TH wanglang + wuth2002 (381174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 16111)***

71 # 3อจ601206-166 ET468713195TH chaay + โงกุน (381201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
72 # 3อจ601206-167 RM099664856TH Warayu + toyotachi (381176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ601206-168 ED246048274TH zafari + Suklonkan (381181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ย้อนยุค) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.เพชรบุรี ***
74 # 3อจ601206-169 EU081020396TH Mai2008 + อภิชาติดาบไม้ (381200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
75 # 3อจ601206-170 RM099664860TH rakang2409 + toyotachi (381183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
76 # 3อจ601206-171 EX222492695TH ท่านอ๋อง + สุชาติสาย2 (381084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 3 พิมพ์หางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
77 # 3อจ601206-172 EU080271631TH parhome + Got_rayong (381085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 496476) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)***
78 # 3อจ601206-173 EU088044074TH earp01 + ถัมภ์บรรฑุ (381087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาบัวผุด หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)(G 83%)***
79 # 3อจ601206-174 ED246048760TH nipat1961 + arm6099 (381090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
80 # 3อจ601206-175 ET783268128TH zafari + ชัยวุฒากาศ (381093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ธ.ค. 2560 - 08:48 น.] #61140 (7/20)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601117-008 ET501424716TH kaikubkhai (380229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601120-004 ET301794557TH nopadol_prabaan (380231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ601121-002 ET144299189TH pradrem (379951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ601122-020 ET848526305TH WeeBangpree (380232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601124-001 ET659275236TH ภาสะลอง (380208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601124-002 ET824794125TH หนุ่มธนบุรี (380209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ601124-004 ET520630809TH sornna (380212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ601124-005 ET847599941TH naret (380215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ601124-006 ET924262924TH pornlerty (380217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ601124-007 ET847600273TH kritsada5484 (380219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ601124-008 ED236559551TH apiwat_66 (380222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601124-009 EU080971007TH werty (380225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ601124-011 ED078857502TH ภูวนัย (380213) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ601124-012 ET693608897TH พงษ์ท่าม่วง (380220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ601124-013 ET645807924TH arjarnjo (380224) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601118-013 checknimimai (379755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601120-008 พุทธคุณ05 (379940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601121-004 Yui_siam (379982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ601122-010 kittisak_10 (380105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ601124-001 วันชัย2511 (380211) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ601124-002 gtoclub1 (380214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ601124-003 Leche (380216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ601124-004 dobae (380218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601124-005 narabodee (380221) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ601124-006 jingmanu (380223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ601124-007 kongsak (380226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ601124-008 kongsak (380227) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ601124-009 โพธาราม (380234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ601124-010 Peak_Thachang (380237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ601124-011 Folkfolk (380210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601123-126 ET984693572TH นุหลัก4 + ก้องพระเครื่อง (380141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
2 # 3อจ601123-127 ET984693572TH นุหลัก4 + ก้องพระเครื่อง (380146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
3 # 3อจ601130-006 somsak2518 + thanagaon (381060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
4 # 3อจ601130-107 ET551485810TH wwwoot + patchara89 (380752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ601130-109 ET737316501TH yodkk + pavit (380711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 66%) ***
6 # 3อจ601130-125 ET467973070TH bunjerd + หนุแมน (380749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์พระกรุบางยี่หน เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก) ***
7 # 3อจ601130-128 EU215024406TH finance + ธรณเทพ (380669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ601201-105 ET725865611TH น้องไอด้า + heretic (380776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ601204-002 kenshiro2810 + nameless (381009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ601204-004 bansa + กาญจนสินธุ์ (381012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทองนั่ง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อชินตะกั่ว จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ601204-005 atsmark2 + แก้วอุษา (381013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (591207-089) (G 83%)***
12 # 3อจ601204-007 Tanguy + ทวดนรรัตน์ (381015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2517 จ.ระยอง ***
13 # 3อจ601204-008 มุมน้ำเงิน + ต้นใบเตย (381019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพย้อมสีดำ) ***
14 # 3อจ601204-010 สิงขร + napsss (381017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ601204-011 VAIVIT + j_roongruang (381021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
16 # 3อจ601204-013 Rathprasert3835 + oofroad (380978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (G 69%)***

17 # 3อจ601204-014 ukaewsasan + tagami (380980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
18 # 3อจ601204-101 ET814509991TH m-cot + nampoo (380975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ601204-102 EU024170070TH gchai + aodvonpen (380977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.ราชบุรี ***
20 # 3อจ601204-103 ED246254846TH yyoyo + โกวบ้อ (380979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
21 # 3อจ601204-104 EU072917684TH ninewalk + wilairat_22 (380981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ601204-106 ET847721722TH Thewinnery + kritsada5484 (381022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1540) (G 79%)***
23 # 3อจ601204-107 ED243331725TH อาราธนา + k_toon (380986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ601204-108 ET294128216TH Oat_Phk + อุลตร้าแมน (380989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้และล้างผิว) (601110-055)(G 63%)***
25 # 3อจ601204-109 ET296490445TH tumkajohn + หนึ่งเดียว (380992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (600728-084)***
26 # 3อจ601204-110 ED241071801TH Leklek + สำนักท้อน (380994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
27 # 3อจ601204-111 ED244321888TH Prakun + BOAT26 (380985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
28 # 3อจ601204-114 ED247641285TH อุดมชัย + But140 (380987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
29 # 3อจ601204-115 SSUT007082544 ppeekun + t-det (380991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 68%)***
30 # 3อจ601204-116 ET726130112TH poo_56 + korn88 (380996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (531113-163) (G 90%)***
31 # 3อจ601204-117 ET761458730TH baskung001 + ตั้มจรัญ (380999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
32 # 3อจ601204-118 ED234247967TH เพิ่งหัดดู + nilut (381002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (560816-312) ***
33 # 3อจ601204-120 ET813423486TH prayoyo2510 + ppffarm (381006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
34 # 3อจ601204-121 ED246257825TH cpall + โกวบ้อ (380982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

35 # 3อจ601204-122 EU095525655TH Kowit22 + ขุนเมืองจันทร์ (380984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) (520807-280)***
36 # 3อจ601204-123 EU256951245TH loomthong + แม็คหลักสี่ (380988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ พิมพ์ใหญ่เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท)***
37 # 3อจ601204-124 EU256951245TH สยามเครื่องราง + แม็คหลักสี่ (380990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ601204-125 ED244673200TH si_mong29 + nakak_action (380993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.น่าน ***
39 # 3อจ601204-126 EU252664563TH chaleaw56 + ชานนทร์ (380995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม (ตะกรุดทอง) ***
40 # 3อจ601204-127 ED223794128TH tomyum + เก่งลำปาง (380997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังระฆัง เนื้ออัลปาก้า ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ601205-001 komsan + ยักดำจัง (381047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาพิชัย กรุคลองตะเคียน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
42 # 3อจ601205-002 อ๊อดจ้า + bboon (381050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมศีรษะ) ***
43 # 3อจ601205-003 ATIVAT + bughumbeer (381052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/ขนาด 4 นิ้ว) (601129-051)***
44 # 3อจ601205-004 taccord + amuletfocus (381055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
45 # 3อจ601205-101 ET296492389TH ธเนศวร + ruamzub (381045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเกราะเพชร หลวงพ่อต่วน วัดบางนอน เนื้อทองเหลือง จ.ระนอง ***
46 # 3อจ601205-102 ED251802721TH พระธุดงค์ + punsa44 (381053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1606) ***
47 # 3อจ601205-103 ET809734575TH ดอกทานตะวัน + noobeat (381056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคาคาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.เพชรบุรี ***
48 # 3อจ601205-104 ER507936744TH เมืองช้าง + pound2007 (381059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ601205-105 EP478064906TH zafari + นู๋โอปอ (381062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
50 # 3อจ601205-106 ET362121055TH Natchu + nillanat (381065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนวการ วัดไร่ขิง เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ601205-107 ET811425728TH คนคลองด่าน + tansave (381066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ601205-108 ET849690585TH Nazzty + ไก่ชนหุบบอน (381082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 483) (561007-043)***

53 # 3อจ601205-109 ET859993277TH พระพิรุณ + Botong19 (381069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
54 # 3อจ601205-110 EU176214777TH prons + chokchai (381071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3125) ***
55 # 3อจ601205-111 ED239987744TH julong911 + phetbanpra (381046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600719-153)(G 64%)***
56 # 3อจ601205-112 ED245087373TH opajo + อนันตญา (381048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี ***
57 # 3อจ601205-113 ED250309104TH khrawsadid + กุลสณิธี (381051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมหาจักรพรรดิ์ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2545 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 249) ***
58 # 3อจ601205-114 ED246257269TH สัสดี57 + tongkrub5 (381057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว) (581104-080)(G 65%)***
59 # 3อจ601205-115 ET598787027TH gek1414 + srikriangkrai (381061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ601205-116 ED205159973TH visa1 + mumu99 (381068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (600927-034)(G 68%)***
61 # 3อจ601205-117 ED242037418TH pk-rama2 + มหามณีจินดา (381072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (601030-102) (G 63%)***
62 # 3อจ601205-118 EP811010898TH Au3551 + Mongkols (381076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ601205-119 EU201851628TH nknikhom + shirew (381070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
64 # 3อจ601205-120 EU303657182TH เมืองช้าง + naivana (381073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
65 # 3อจ601205-121 EU089867117TH mintmax + สาวไทย (381027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ601205-122 ED247507780TH tongjoy + Mongkols (381033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 9354) ***
67 # 3อจ601205-124 ED240974677TH tonychan + penggo (381041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม เนื้อสำริด ปี 2484 จ.กาญจนบุรี ***
68 # 3อจ601205-125 ET851573353TH nopponsmith + SARNPRA (381044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
69 # 3อจ601205-126 ET851573353TH nopponsmith + SARNPRA (381058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีษะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
70 # 3อจ601205-127 ED240974677TH suriyons + penggo (381063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดส่วนบนและย้อมสีดำ) ***

71 # 3อจ601205-128 ED243309894TH วันชัย2511 + samachu (381067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) (600913-114)***
72 # 3อจ601205-129 ET586801985TH ดาวหาง + เหน่ง14 (381064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเต่า เนื้อทองเหลือง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ธ.ค. 2560 - 08:00 น.] #61134 (6/20)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601115-004 ET814378514TH router (379500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601116-035 ET622905398TH wanchai (379540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ601117-005 ET200690266TH yut157 (379730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ601118-004 ET888720752TH seranee (379767) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ601118-011 ER269855075TH ทรงธรรมบ้านสวน (379757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601120-017 EP315247012TH หม่อง (379924) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ601121-007 ED224777449TH him2510 (380197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ601123-001 ET378954811TH seranee (380188) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ601123-002 ET084408247TH ใหม่เมืองเหนือ (380193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ601123-003 EQ823618734TH SKARM (380194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ601123-004 ET747302303TH pakasit999 (380173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601123-006 ED232061148TH kampanat (380196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ601123-007 ET951768074TH จายหลง (380198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ601123-008 ED231151315TH สามัญชน (380202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ601123-009 ET848857854TH จำปาเอฟซี (380201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ601123-010 RM267117307TH P7harit (380199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ601123-011 EU221465521TH HatPra (380124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ601123-013 ET774973762TH จอมพล (380125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ601123-014 ET852729468TH hot2523 (380134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ601123-015 EX118638975TH somchai_lawit (380138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ601123-016 EU226473431TH LIONTHANANDOR (380142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
N
22 # 1อจ601123-017 ET692895613TH น้องแผ่นดิน (380148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ601123-019 ET888766754TH naphat1981 (380154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ601123-020 EX263250654TH หนึ่งนรา (380161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ601123-022 ED233662665TH เนรมิตธรรม (380182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ601123-023 ET986286109TH methasit (380203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ601123-024 EU088017975TH ปืนใหญ่ (380191) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601111-021 อิ๊กคิว (379745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ601118-007 fifadida (379786) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601123-002 jugree02 (380150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ601123-003 แก้วอุษา (380153) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ601123-004 psiam (380159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ601123-005 ศิริมงคล (380164) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ601123-007 พาหุรัด (380204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ601123-008 likeit (380174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601127-022 การันตีพระ (380307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ601201-002 pornlerty (380827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ601204-010 การันตีพระ (381023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ601205-001 sompong963 (381025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ601205-002 pornlerty (381030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ601205-003 pramual (381034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ601205-011 pakarapo (381028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601127-171 ET282304015TH newpra + ขันทอง (380302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ601128-111 EU080549071TH METAmetee1978 + (380436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะแคงขวด
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
3 # 3อจ601128-144 ET281612788TH gong_40 + เขารัง (380478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ601130-136 ET382241485TH popeang + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (380916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 129269) (541222-116)***
5 # 3อจ601202-001 Berm_07 + hunter04 (380901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600816-187) ***
6 # 3อจ601202-002 สุพัฒน์กิจ + LoveU (380904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
7 # 3อจ601202-003 pebig + Earthquake (380905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
8 # 3อจ601202-004 Preeda223 + jugree02 (380908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ601202-005 Au3551 + benratta (380911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ601202-006 chaiyut07 + benratta (380914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ601202-007 chaiyut07 + benratta (380915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ601202-008 nailom9 + Pao-Kung (380917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
13 # 3อจ601202-009 สุชาติ49 + Pao-Kung (380919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 66%)***
14 # 3อจ601202-010 พงษ์ท่าม่วง + (380921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Hitlerjugend1935
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
15 # 3อจ601202-011 Suntree5 + พิศรุษ (380899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 80%)***
16 # 3อจ601202-012 bankbong55 + noomnona (380945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1273) ***

17 # 3อจ601202-013 sur_suk + Naisert (380902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
18 # 3อจ601202-014 mingch + paisan2508 (380907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ601202-015 sanshiro7271 + raimon (380909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***
20 # 3อจ601202-016 mootoo36 + คนคนนี้ (380946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา (510202-068) ***
21 # 3อจ601202-101 ET942124442TH lerdlit + SamilaMT (380876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ601202-102 ET724897184TH cholchet + errorman (380878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
23 # 3อจ601202-103 EU089907615TH boyamulet + peaky (380880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
24 # 3อจ601202-104 ET851559816TH ICT500 + aoudom99 (380882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธาราช วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ601202-105 ET539502608TH Poonsin + teetoon (380885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
26 # 3อจ601202-106 ED249011993TH กาเบียล + gogodebby (380887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
27 # 3อจ601202-107 ED249011993TH thai2net + gogodebby (380888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
28 # 3อจ601202-108 ED237599455TH TYAKONE + bluezone69 (380890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (600816-163) (G 64%)***
29 # 3อจ601202-109 ED237599455TH Mongatae + bluezone69 (380892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (601104-037) (G 64%)***
30 # 3อจ601202-110 DONM000433210 pthong + pipatchaiAOT (380938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
31 # 3อจ601202-111 ET855695030TH Au3551 + ข้าวฟ่าง (380874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) (G 67%)***
32 # 3อจ601202-112 EU212308205TH อาณาจักรพระ + artliver (380947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
33 # 3อจ601202-113 ET676739124TH guidenaja + งดงาม (380877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ601202-114 EU231483887TH Au3551 + ณัฐากาญจน์ (380881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ601202-115 ED233775260TH yime2 + เพชรมรกต (380884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ปี 2519 จ.สกลนคร ***
36 # 3อจ601202-116 ET718618742TH chaiklang + phetra (380944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (601110-129)(G 75%) ***
37 # 3อจ601202-117 ET776674593TH ApiPra19 + แจ็คเชียงดาว007 (380891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ601202-118 ED245950482TH ApiPra19 + ข้าวตอกแตก (380893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
39 # 3อจ601202-119 ED245950482TH ก_กนก10 + ข้าวตอกแตก (380895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม) ***
40 # 3อจ601202-120 ED241429554TH คนชอบพระ2009 + (380897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
Aunyamanee
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 494)(600419-045) ***
41 # 3อจ601202-120 ED241429554TH คนชอบพระ2009 + (380897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
Aunyamanee
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 494)(600419-046) ***
42 # 3อจ601202-121 ET801847032TH nunthawat + chane31 (380898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (591130-080)***
43 # 3อจ601202-122 ET259900866TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + ขวัญนคร (380900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุมุมลังกา เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
44 # 3อจ601202-124 ED241672134TH Mintdo + ชุมแพ58 (380950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญบารมี เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ระยอง (G 66%)***
45 # 3อจ601202-125 ET966210392TH zafari + tomcm (380906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) ***
46 # 3อจ601202-126 ET964738561TH เมตตัญจะ + กล้วยไม้ (380949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ลึก เนื้อผงโรยแร่ ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
47 # 3อจ601202-127 EU201176769TH Belton + เขยมาบตาพุด (380910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข ก.547)***
48 # 3อจ601202-128 ED239129366TH zafari + เปนเอก (380913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
49 # 3อจ601202-129 EU215024410TH กรเมืองกาญจ์ + ธรณเทพ (380918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 75%)***
50 # 3อจ601202-130 EU204205932TH เอ๋เมืองจันทร์ + สาวไทย (380920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ601202-131 ET696801789TH sawbike + Dpaknampho (380875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ601202-132 EX262288392TH bouyzaa + Dekwad (380879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์โบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก) ***

53 # 3อจ601202-133 EX225583268TH Warayu + tontatto (380942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ601202-134 EX225583268TH Warayu + tontatto (380943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ601202-135 ET813428245TH พระประแดง26 + ppffarm (380883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
56 # 3อจ601202-136 EX262288401TH skm2508 + Dekwad (380886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (แจกพ่อครัว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพขัดผิว) ***
57 # 3อจ601202-137 ET724895603TH Poo1980 + tongking007 (380889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ601202-139 ED195077402TH komsan6058 + ชวนชื่น (380941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
59 # 3อจ601202-140 ET382082925TH Little_Rabbit + surasity (380896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 294) ***
60 # 3อจ601202-142 ED244844845TH prons + กิตติศักดิ์2519 (380926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
61 # 3อจ601202-143 ET8681343473TH bastketboy + มหาเวส (380928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ601202-144 ET477001153TH pumchai + หมากคาย (380930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2500 จ.สมุทรสาคร ***
63 # 3อจ601202-145 SMAT000012194 BankHiWay + Pisit1963 (380931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ601202-146 ED244260804TH Teerapat + sinsamut (380933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (กรอบเงินชุบทอง) ***
65 # 3อจ601202-147 EU210214916TH Tochiro + Raymax (380935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (570315-050) (G 86%)***
66 # 3อจ601202-148 EI112781125TH hilanderkhunsri + pupa09 (380948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2534 จ.เพชรบุรี ***
67 # 3อจ601202-149 ET765725348TH Icando + แบ่งปัน (380936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย ปี 2518 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ601202-150 ET765725348TH paloem + แบ่งปัน (380937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
69 # 3อจ601202-152 ET781232267TH พ่อมด + weddy (380923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้และแต่งผิว) (580608-031)(G 59%)***
70 # 3อจ601202-153 ED223760005TH autpichut + นะโม03 (380925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***

71 # 3อจ601202-154 ED235757856TH tockjung + panu_pdd (380927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (500212-007)***
72 # 3อจ601202-155 EX286805635TH korakoch27 + soraya_28 (380940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 15) ***
73 # 3อจ601202-157 EQ127960874TH สยามเครื่องราง + นิยกิจ11 (380939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 301) ***
74 # 3อจ601202-158 ER302546485TH taccord + นุหนองคาย (380932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมนุเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 ธ.ค. 2560 - 08:02 น.] #61131 (5/20)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601204-119 ET837292604TH เหมียวบางใหญ่ + นครชัย68 (381004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยทอง (G 75%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 ธ.ค. 2560 - 08:05 น.] #61128 (4/20)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601116-006 SLYA000403679 siriroj1234 (379543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ601116-007 ET722477476TH Kenaiji (380107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601116-009 ET855896650TH aek555 (379553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601116-015 ET867407005TH คุณศิระ (379538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
5 # 1อจ601116-034 ET788722194TH ดำรงสยาม (379535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601117-001 ED222285543TH ไอยเรศ (379716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ601117-010 ET677241548TH สรวงมณี (379738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ601118-009 ED232804693TH พรมงคล (379781) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ601118-013 ET867461615TH คุณศิระ (379764) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ601118-015 ET820127308TH นับตังค์ (379972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ601118-017 EX199656469TH pasanpot (379979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ601118-019 ET869514523TH คุณศิระ (379777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ601120-010 ET824788292TH หนุ่มธนบุรี (379941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ601120-014 ET432571265TH กำไลทอง (379916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ601120-016 ET867083794TH คุณศิระ (379921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ601121-001 6101707597887 Sucheera (379948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ601121-003 EU233000352TH suparerk (379953) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
18 # 1อจ601121-004 ET860506595TH kittipongbee (379956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ601121-005 ET860506595TH kittipongbee (379961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ601121-006 ED228147151TH atsmark2 (379965) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ601122-001 ET867099349TH คุณศิระ (380084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ601122-002 ED232156662TH hitman (380087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ601122-003 EU202236407TH tkekop1977 (380089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ601122-004 ET623264894TH bansa (380092) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
25 # 1อจ601122-005 EU254762567TH current (380097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ601122-006 ED230129899TH taccord (380098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ601122-007 EU223762859TH arun1956 (380099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ601122-008 ET315564655TH ธัมปารี_16 (380102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ601122-009 ET984218769TH popnavy (380104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ601122-010 ET862802445TH จำปาเอฟซี (380113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ601122-011 ET862239279TH bbpra (380106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ601122-012 ET590366434TH o-larn (380108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ601122-013 ED225182565TH cediato (380111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ601122-014 EU263689595TH Iaiw9878 (380121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ601122-015 ET620334548TH DAIMONLIGHT (380122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ601122-016 ET810207528TH Maximax (380112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ601122-017 ER027339035TH ดิจิม่อน (380115) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 1อจ601122-018 ET949694789TH SOMDED (380119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ601122-019 ET720131653TH โนบิต๊ะ (380120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ601122-021 ET812059725TH prons (380080) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 1อจ601122-022 EQ880715796TH nokklang (380082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ601122-023 ET814157773TH ช_ชุติวัตร (380086) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ601122-024 ED228848812TH Apidet (380090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ601122-025 EP315248392TH หม่อง (380095) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 1อจ601122-026 EQ816341477TH Sampenang (380100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ601122-027 EU222739805TH kunpop11 (380103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601114-016 archa8 (379354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ601114-020 sjitrakorn (379355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ601115-011 gun87 (379495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ601116-002 คนเมืองปทุม (379624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ601116-004 ปืนเมืองเอก (379627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ601116-010 vpong (379636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ601117-002 toy_clong8 (379689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ601117-009 pui1228 (379706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ601117-013 thanagaon (379735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ601118-014 joycezalnw (379991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ601121-001 limmy (379975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ601121-002 panuwat99 (379978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ601121-003 thanadeth (380000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ601121-005 midori (379985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ601121-006 ภูมิทัศ (379986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ601121-007 ก_กนก10 (379989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ601121-008 Campconcord (379999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ601121-009 kittisak_10 (379992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ601121-010 kittisak_10 (379988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ601121-011 tongprakueang (379984) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ601121-012 Boss7 (379987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ601122-002 putchom (380077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ601122-003 toy_clong8 (380079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ601122-004 darita32 (380081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ601122-005 โบราณ (380109) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ601122-006 savebank163 (380088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ601122-007 เด็กท่าพระ (380093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ601122-011 beerleo (380066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ601122-012 wittayac (380083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ601122-013 ลอยพยาครุฑ (380085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ601122-014 ต้นแอปเปิ้ล (380091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ601122-015 matina (380094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601122-139 ED235705862TH วรวรรณ + พระประแดง26 (380036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ ***
2 # 3อจ601123-004 ET756334318TH DDman + crafter (380168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักครึ่งองค์) ***
3 # 3อจ601123-103 ED228385584TH DDman + ระฆังทอง (380133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ601124-001 zafari + ยักดำจัง (380242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ601124-108 ET847599941TH pakarapo + naret (380259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ601124-116 ET916884241TH Hook2 + sudkhed (380249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมองค์พระและฐาน) ***
7 # 3อจ601127-016 pornlimk + nararum (380420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (580123-120) ***
8 # 3อจ601127-102 ET755310607TH gong_40 + sanopporn (380347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบูรณ์ (วัดศิลาโมงสร้าง/สภาพใช้) ***
9 # 3อจ601127-104 EX220423732TH rung17 + ระฆังทอง (380353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดส่วนล่าง) ***
10 # 3อจ601127-154 EU193139444TH Songpol_cg + nutthawut (380354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3134/น้ำหนักทอง 8.1 กรัม) ***
11 # 3อจ601128-002 tongprakueang + oldshop (380439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็กมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
12 # 3อจ601128-006 ametiz + โจ้ดอนเมือง (380543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 65%) ***
13 # 3อจ601128-117 EU215022609TH ppeekun + เฟร้นซ์พระณคอน (380678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560914-221) ***
14 # 3อจ601128-133 ET973647427TH mnmnamulet + คเวสโก (380533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุดอนตูม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดแขนซ้าย) (G 30%)***
15 # 3อจ601128-139 EU080918165TH BossCM2525 + werty (380682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ601130-002 Jarun14 + popeye289 (380655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

17 # 3อจ601130-003 Lanna07 + chairojn (380665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 238) ***
18 # 3อจ601130-004 TEE_INTER + champzaoiz (380747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลมเล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ601130-005 zoom_zoom + rung17 (380670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
20 # 3อจ601130-007 Pracha40 + รักษ์เครื่องราง (380674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปรื่อง วัดสันติวัฒนา รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 10/น้ำหนักทอง 16.9 กรัม) ***
21 # 3อจ601130-101 ET963838299TH pong971 + toong (380745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายณ์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
22 # 3อจ601130-102 ED237462134TH Anattara + sangnineface (380689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ601130-103 ED243901974TH ทรัพย์1990 + คเวสโก (380692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีขาล เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี ***
24 # 3อจ601130-104 ET922011265TH nologo1234 + Suprarop (380695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 227544) ***
25 # 3อจ601130-105 EU086767582TH rock10 + kanueng (380698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 428)***
26 # 3อจ601130-106 ET267936054TH thidsanai + paerries1982 (380702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญไต้ฮงกง รุ่นแรก ***
27 # 3อจ601130-108 EU094325547TH Suntree5 + ananpanit (380708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
28 # 3อจ601130-110 ED230139406TH longkongcity + มหามณีจินดา (380715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
29 # 3อจ601130-111 ET791358063TH ApiPra19 + kookig (380658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพใช้) ***
30 # 3อจ601130-112 ET855687651TH ฅนบางใหญ่ + ปืนใหญ่ (380750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทองฐานสำเภา เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ601130-113 ET847675824TH jobsuwan + นาควารี (380663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
32 # 3อจ601130-114 EX235795995TH isyostmm + ถุงนิล45 (380668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร ***
33 # 3อจ601130-115 EU072894436TH เมืองช้าง + tui_bong (380673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 69%)***
34 # 3อจ601130-116 ET261413377TH ChinV + sombut1743 (380677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

35 # 3อจ601130-117 EU230128978TH chaleaw56 + Oat_Phk (380680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2556 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ601130-118 ED232365379TH ลูกอุ้มบุญ + ปิ่นอนงค์ (380685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 71%)***
37 # 3อจ601130-119 ET794616654TH เมืองช้าง + pikkared (380687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(590914-035) ***
38 # 3อจ601130-120 ET888838102TH akm345 + naphat1981 (380690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนออกศึก วัดหลักเมืองพัฒนา รุ่นหนึ่งในแผ่นดิน เนื้อผง ปี 2541 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่หมุน ร่วมปลุกเสก) ***
39 # 3อจ601130-121 ED238083760TH โบ้ขอนแก่น + peerapath (380653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ601130-122 ED238083760TH Joeymorn + peerapath (380654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
41 # 3อจ601130-123 ED238083760TH ลายน้ำ + peerapath (380656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ601130-124 EU235221334TH yotrawee + อัญชิสา (380657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ601130-126 EU193482875TH ninewalk + รวยเพิ่มพูล (380661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดอัมพวา ***
44 # 3อจ601130-127 ET822627403TH popnavy + ขวัญเมือง (380666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ601130-129 EU122820787TH เมฆเจริญพร + อัศวิน_ระยอง (380746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (570618-326) (G 69%)***
46 # 3อจ601130-130 EU231480934TH tiktony + BOAT26 (380672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี (G 81%)***
47 # 3อจ601130-131 ET859039887TH m-cot + สคารโว (380659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(560905-031) ***
48 # 3อจ601130-132 EU250775477TH zafari + MrDeno (380662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดหก กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
49 # 3อจ601130-133 ET923914258TH kamrangsit + พุทธมามกะ (380664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ601130-134 ER734429115TH ลายน้ำ + เขยมาบตาพุด (380667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ601130-135 ET524401673TH sornnarai + หลานตาจวบ (380671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
52 # 3อจ601130-137 ET757146965TH si_mong29 + ณาณา1815 (380675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 112) ***

53 # 3อจ601130-138 EU122947607TH Tsusuk + oogusbk (380679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง รุ่น 2 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 88%)***
54 # 3อจ601130-139 EU122947607TH เมืองช้าง + oogusbk (380683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)***
55 # 3อจ601130-140 EQ522895477TH bamrungchai + ตุ๊ต๊ะ (380686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ601130-141 ET119398304TH Pongat + maxjvc (380681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง) ***
57 # 3อจ601130-142 ET757151174TH Rathprasert3835 + (380684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Hippopo2012
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (600517-146)(G 80%) ***
58 # 3อจ601130-143 ET924251983TH รักษ์นครหลวง + บารมีพรพรหม (380688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ ***
59 # 3อจ601130-144 ED230197960TH nirun4 + taccord (380751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)(601117-066) ***
60 # 3อจ601130-145 ET977717517TH kee123 + ใบไผ่ใบตาล (380693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (600928-096)***
61 # 3อจ601130-146 ET868732527TH นาโนตาต้า + สุริยเทพ (380696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์หลังแบบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 29) ***
62 # 3อจ601130-147 EU280695812TH ทรงธรรมบ้านสวน + (380699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรเมืองกาญจ์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ601130-148 EU280695812TH wiwat3 + กรเมืองกาญจ์ (380704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ601130-149 EU280695812TH warship09 + กรเมืองกาญจ์ (380706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ601130-150 EU280695812TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (380709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ601130-151 ED242647545TH ปรเมศวร + apiwat_66 (380748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดแขนขวา) ***
67 # 3อจ601130-152 ET204616779TH ลู่เฉินเฟย + Compact (380705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
68 # 3อจ601130-153 EU086767582TH naphat_siri + kanueng (380710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 446) ***
69 # 3อจ601201-001 Nippit + ดิอาโบล (380754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด(เอ) ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด) ***
70 # 3อจ601201-002 sombatbs + บ้านไท (380757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (591212-229) ***

71 # 3อจ601201-003 panadon + น้องพลอย (380760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ601201-101 ED241671301TH rayongratchasima + (380763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BAZUKA9000
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 94353) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
73 # 3อจ601201-102 ED239990235TH zafari + แดร็กเพชรบูรณ์ (380766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อวัดบึงสามพัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบูรณ์ ***
74 # 3อจ601201-103 ED246451418TH ทัศน์เกล้า99 + kusum969 (380769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาชมพูนุช หลวงปู่หมุน วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี ***
75 # 3อจ601201-104 ET698456748TH yuttip2524 + ตามพิจิตร (380772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
76 # 3อจ601201-106 EU094320235TH meriddgreen + สกุลโด่ง (380778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
77 # 3อจ601201-107 ED241636786TH Chot56 + ชุมแพ58 (380782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาว เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (G 66%) ***
78 # 3อจ601201-108 ET791361235TH zafari + kookig (380785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
79 # 3อจ601201-109 ED236995698TH aimmy123 + promlok (380787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 40 พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 143) ***
80 # 3อจ601201-110 RM534715773TH dazzzit + เสือหรรษา (380789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600818-003) ***
81 # 3อจ601201-111 EU001546441TH samunella + Naphat1129 (380791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600728-106) ***
82 # 3อจ601201-112 ET466379094TH แคฟวิลเลจ + moo_tah (380793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดฐานบัว) (G 63%)***
83 # 3อจ601201-113 ET466379094TH Nippit + moo_tah (380795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
84 # 3อจ601201-114 ET713658170TH เสกเมืองตาก + skyman (380798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(601004-051)(G 81%) ***
85 # 3อจ601201-115 ED233669403TH ทันบางบอน + เนรมิตธรรม (380802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
86 # 3อจ601201-116 EU089887006TH Domeno + คุณใบเงิน (380807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศกนกมีดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ601201-117 EU212301555TH sinpet + artliver (380811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 65%)***
88 # 3อจ601201-118 EU193236344TH Natchu + kikkik (380814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***

89 # 3อจ601201-119 EU280740370TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (380818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ601201-120 ET837325585TH engineer27 + ภูวนัย (380822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพใช้และล้างผิว)***
91 # 3อจ601201-121 MVLD000032391 Rio_OK + ฐณะวัฒน์ (380753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ601201-122 EU122804909TH bussakorn + คุณชายแดง (380845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระพุทธหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็บช้าง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
93 # 3อจ601201-123 EU209188224TH nopponsmith + NA- (380755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Uttaradit
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (600206-053) ***
94 # 3อจ601201-124 ET878759820TH mumu99 + เหล็กใน (380759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (G 84%)***
95 # 3อจ601201-125 ER432357262TH zafari + Kongkee (380761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร ***
96 # 3อจ601201-126 EU018291516TH pongpamorn + Ratchanon (380764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 84%)***
97 # 3อจ601201-127 ET772903755TH yime2 + PANPEUNG (380768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** นางกวัก หลวงปู่นาค วัดมฤคทายวัน พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
98 # 3อจ601201-128 ET977723490TH akehup + Rungrojrangyai (380771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ ***
99 # 3อจ601201-129 ED245059647TH แบ่งปัน + gikoo (380774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน จ.พิจิตร (โค้ดอุ/วัดท้ายน้ำสร้าง) (550119-190)***
100 # 3อจ601201-130 ET963912516TH gammag + toong (380777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุวัดเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย ***
101 # 3อจ601201-131 EN582943617TH klae6764 + kokkranarnk (380756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(521114-337) ***
102 # 3อจ601201-132 EN582943617TH klae6764 + kokkranarnk (380758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(521114-334) ***
103 # 3อจ601201-133 ET104875308TH lopphuket + Nippit (380762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
104 # 3อจ601201-134 ED239070100TH ลายน้ำ + basza56 (380765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (570319-235) ***
105 # 3อจ601201-135 ET877952279TH walrawut + cchhaaii (380767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.ลพบุรี (หมายเลข 949) (G 67%)***
106 # 3อจ601201-136 ET647659741TH Gupruek + RUAYGABPRA (380770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

107 # 3อจ601201-137 ET647659741TH tonychan + RUAYGABPRA (380773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
108 # 3อจ601201-138 ED206476306TH สมยศ5 + ผมนะเด็กเทพ (380775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (หลังตะกรุด/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
109 # 3อจ601201-139 ET840628970TH zong2521 + ชอบจัง (380779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
110 # 3อจ601201-140 EX235315408TH ApiPra19 + Art2532 (380848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
111 # 3อจ601201-141 ET761537361TH yime2 + เด็กท่าพระ (380780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** นางกวักหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
112 # 3อจ601201-142 EU041585845TH akekaprom + ต่ายวัดหนึ่ง (380781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ601201-143 EU041585845TH thonglor + ต่ายวัดหนึ่ง (380784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (601123-024)***
114 # 3อจ601201-144 EU041585845TH tockjung + ต่ายวัดหนึ่ง (380786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (520730-031) ***
115 # 3อจ601201-145 EX256336575TH hawkl + owats (380849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600908-187) ***
116 # 3อจ601201-146 ET709513474TH พงษ์ท่าม่วง + yodkk (380790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
117 # 3อจ601201-147 EU231484349TH Suntree5 + cowman (380792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 75%)***
118 # 3อจ601201-148 ED228563832TH Suntree5 + นิรุทธ์พระใหญ่ (380851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
119 # 3อจ601201-149 ET857870173TH Leklek + ต๋อ_แปดริ้ว (380794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
120 # 3อจ601201-150 ET923901299TH Buffy-J + ksanti (380799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยสร้าง พิมพ์หลัง ภปร. ทองคำ เนื้อผง ปี 2548 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 20963)***
121 # 3อจ601201-151 EU208448550TH พรวิไล + กองแก้ว (380847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)(550917-023) ***
122 # 3อจ601201-152 EU208446240TH หนุ่มเหนือ + lebkrut (380803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 69%)***
123 # 3อจ601201-153 ET709526549TH catbkk + yodkk (380809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
124 # 3อจ601201-154 EU209132582TH Au3551 + Zinemala (380844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

125 # 3อจ601201-155 ET104875311TH Berm_07 + Nippit (380812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์หูขีด เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (601115-059) ***
126 # 3อจ601204-003 OaTaWa + (380952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอกโค้ด/แช่น้ำมนต์)(601130-001) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ธ.ค. 2560 - 08:03 น.] #61123 (3/20)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601118-001 EU280347256TH kapilo (379756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ601118-002 ET840621027TH ชอบจัง (379758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601118-003 ET672377455TH LIONTHANANDOR (379761) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
N
4 # 1อจ601118-005 ER507905486TH pound2007 (379770) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601118-006 ET659254298TH pornperm (379773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601118-007 ED231252628TH เอ็มซีเค (379774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ601118-008 ED223655470TH คนทำนา (379779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ601118-010 ET867448424TH จตุจักร (379787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ601118-012 ET812050160TH prons (379759) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ601118-014 ET855901805TH taiy_k (379769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ601118-016 ED230956841TH น้องแมททิว (379772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601118-018 ET080018609TH Iaiw9878 (379775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ601120-001 ET848521245TH ปูแปดริ้ว (379912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ601120-002 ET692892356TH น้องแผ่นดิน (379915) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ601120-003 ET775179956TH สฟก48 (379919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ601120-005 ED237710817TH jackzaa (379923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ601120-007 ED21687704TH Kungun (379932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ601120-008 ET319919717TH tumza007 (379935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ601120-009 ET692433355TH FreedomPeace (379938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ601120-011 ER468021367TH tomsrinukool (379904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ601120-012 ET374339222TH สัปปะรด (379909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ601120-013 ET987450478TH ตึ่งนั้ง (379911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ601120-015 EU072756267TH ยูราชพฤกษ์ (379918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ601120-018 EX262067745TH นานาพระเครื่อง (379930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ601120-019 ET672404394TH HatPra (379934) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ601120-020 ET761421814TH Bee20 (379942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601114-010 deity993 (379768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ601114-018 siriporn51 (379771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601118-001 บูมเมืองกาญจน์ (379760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ601118-002 Sdiss (379763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ601118-004 naren (379765) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
6 # 2อจ601118-005 akkoom (379783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ601118-006 เสริฐสว2 (379830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ601118-008 surasak_bpb (379790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601118-009 พ่อใหญ่ตั๊ก (379794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ601118-010 อาณาจักรพระ (379796) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ601118-011 t-art (379837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ601118-012 puu2511 (379829) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ601118-015 chaiyut07 (379762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ601118-016 santipap (379766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ601118-017 hunter04 (380806) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ601120-001 bear2509 (379922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ601120-002 papatui (379925) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ601120-003 prayoyo2510 (379927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ601120-004 Rio_OK (379931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ601120-005 bughumbeer (379933) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ601120-006 bughumbeer (379937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ601120-007 โจ้ดอนเมือง (379939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ601120-009 NeoFvincent7 (379943) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ601120-010 ผาทอง96 (379944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601122-108 ET601482725TH vazzaaa + Pao-Kung (380566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
2 # 3อจ601127-008 clarp + Earthquake (380648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ601127-008 clarp + Earthquake (380648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ601127-157 ET938471851TH ไอซ์_วายุบุตร + แม็คหลักสี่ (380639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ601127-166 ED227295600TH yut157 + AnanBhangananda (380571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ601129-001 sansa + benratta (380563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ601129-002 kulak956 + benratta (380565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ601129-003 kulak956 + benratta (380568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ601129-004 suwanarat + jugree02 (380570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
10 # 3อจ601129-006 นักปราชญ์ + nattasak (380642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
11 # 3อจ601129-007 seranee + ดิอาโบล (380577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ601129-008 prima + ตั๊กเบตง (380580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (560916-133)***
13 # 3อจ601129-009 เมืองช้าง + ตั๊กเบตง (380584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (G 75%)***
14 # 3อจ601129-010 isyostmm + นัฐสันต์ (380643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
15 # 3อจ601129-011 mon_tree + montree_m (380549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
16 # 3อจ601129-012 AnanHH + yongsak (380553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 894) ***

17 # 3อจ601129-013 นกทุ่งสง + เก้าออโต้ (380556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
18 # 3อจ601129-014 komkkk + Server_A (380559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580701-025) ***
19 # 3อจ601129-015 thonglor + foodtech (380561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุปราสาทตาพรหม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ประเทศกัมพูชา ***
20 # 3อจ601129-101 ET881298062TH UDS-35 + PoonAmulet (380585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)***
21 # 3อจ601129-102 EU286254645TH นุหลัก4 + Juicy (380587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.สุพรรณบุรี ***
22 # 3อจ601129-103 ED239043118TH Berm_07 + เสน่หา (380591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
23 # 3อจ601129-104 EU072796249TH wanchaingoen + amulet_59 (380594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** สิงห์ หลวงพ่อคำแสน วัดบูรพาราม ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
24 # 3อจ601129-105 ET928476094TH coldsteel + bharunyoo2519 (380644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 ***
25 # 3อจ601129-106 ET830967032TH New_chain + manliar (380600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม พิมพ์หลังกุมารสมบัติ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2548 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ601129-107 ET851543277TH susuki + gold1 (380607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
27 # 3อจ601129-108 ET851543277TH chaiyut07 + gold1 (380611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***
28 # 3อจ601129-109 EU204232368TH wwwoot + wongdown (380615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพล้างผิว) ***
29 # 3อจ601129-110 ET214542801TH zafari + จิตรเทพ (380619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
30 # 3อจ601129-111 ET814478764TH bunjerd + nampoo (380650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระอาจารย์พา เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม (สภาพใช้)(601122-109) ***
31 # 3อจ601129-112 ER764240674TH wiwat3 + tgiporp (380548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
32 # 3อจ601129-113 ET963785698TH welding24 + toong (380551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ601129-114 ET920316984TH nokklang + mcbird (380554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
34 # 3อจ601129-115 ED246510116TH ลายน้ำ + prateept (380558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***

35 # 3อจ601129-116 ET856327601TH คุณล่ำซำ + หนุ่ยแสตมป์ (380651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
36 # 3อจ601129-117 ET890003680TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + ตั้มจรัญ (380562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
37 # 3อจ601129-118 ET393896679TH พ่อมด + ขันติ (380572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ ***
38 # 3อจ601129-119 ED218929560TH zafari + เจริญ (380574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
39 # 3อจ601129-120 EU089805090TH mostt + แม่ตะเคียนทอง (380575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อร่าน) ***
40 # 3อจ601129-121 ET696051665TH โบ้ขอนแก่น + Ottokung (380579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
41 # 3อจ601129-122 ED232932689TH ksomchai + yooti (380582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ601129-123 ET636126786TH Gaokod2549 + ken888 (380586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
43 # 3อจ601129-124 ET745319116TH วศินสาริยา + maibangsai (380590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ601129-125 ET930660125TH kezaku + kanlaya48 (380640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ601129-126 ET551493630TH gek1414 + metalnt (380596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2485 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
46 # 3อจ601129-127 EU204636464TH kitisakku29 + soraya_28 (380601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 29) ***
47 # 3อจ601129-128 ET812671932TH JoEthaibev + pan577 (380604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (600726-012)***
48 # 3อจ601129-129 ET104843645TH Rio_OK + Nippit (380608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (601110-093) ***
49 # 3อจ601129-130 ET964134614TH จุ๋มจิ๋ม + Poompoommi (380612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพใช้) ***
50 # 3อจ601129-131 EU271851837TH santi_dsr + montree_anu (380652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (521212-152) (G 75%)***
51 # 3อจ601129-132 ET813379924TH ton-230 + ppffarm (380589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ601129-133 ED237064747TH sanko88 + pavit (380598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 73%)***

53 # 3อจ601129-134 EU089805086TH Nihao + แม่ตะเคียนทอง (380602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ601129-135 ED234880264TH tanint + kumairoo (380605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ชิ้นพระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ601129-136 ET865849800TH อ๋องครับ + digitalsale (380646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนอาจารย์เป่ง วัดบุญยืน จ.พะเยา (G 82%) ***
56 # 3อจ601129-137 ED051740465TH prayoyo2510 + apiwat_66 (380609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) ***
57 # 3อจ601129-138 ET859962323TH ballsilly + มังกรชล (380614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ601129-139 ET746744622TH Theptarget + Little_Rabbit (380618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1165) ***
59 # 3อจ601129-140 ED240637842TH toepiyavat + seven13 (380621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ601129-141 EU209107733TH เอก_คงบุรี + Zinemala (380649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ601129-142 EQ5743996266TH Ittichai + เยอบีร่า (380547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
62 # 3อจ601129-143 WU223418515TH hawett_k + mchutith (380550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ601129-144 ED238358570TH วันชัย2511 + Mongkols (380552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 150)***
64 # 3อจ601129-145 ET977717525TH บ๊อบบางบ่อ + ใบไผ่ใบตาล (380555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 78)(600921-007) ***
65 # 3อจ601129-146 ED232417535TH khata + chen_2222 (380557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ601129-147 ED243010371TH Joeymorn + พระนคร89 (380560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600309-128) ***
67 # 3อจ601129-148 ED235107201TH VAIVIT + jamesza (380564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
68 # 3อจ601129-149 EU166635205TH zafari + tongnarong (380567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ601129-150 ET601871345TH apongsawad + pangomo (380569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
70 # 3อจ601129-151 ET909266760TH zafari + กานกินรี (380576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 3 นิ้ว) ***

71 # 3อจ601129-152 ED233745458TH Leklek + TON99 (380578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์มหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
72 # 3อจ601129-154 EU212287289TH swsss + ตั้มปราจีน (380583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 64%)***
73 # 3อจ601129-155 ET281613046TH ไอซ์_วายุบุตร + เขารัง (380588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) ***
74 # 3อจ601129-156 EU018291241TH terdshop + Ratchanon (380592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2194)(570222-115) (G 75%)***
75 # 3อจ601129-157 ED231175095TH โบ้ขอนแก่น + สามัญชน (380595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
76 # 3อจ601129-158 ET508884116TH ธงชัย + ศิระรุ่งเรือง (380599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต วัดบ้านจาน พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 833) ***
77 # 3อจ601129-159 ET848583126TH kai_nuy + Burapha777 (380645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7020)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 ธ.ค. 2560 - 08:06 น.] #61094 (2/20)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601111-006 ET546058354TH หลีศรีสวัสพิพัฒมงคล (379662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ601113-003 ER302565025TH suttanee (379666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ601113-013 ED220193359TH มหามณีจินดา (379430) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ601114-006 ET754664886TH sukit_42 (379672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601115-002 ET325792683TH acenaja (379675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601115-012 ED195035739TH ฐณะวัฒน์ (379680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ601117-002 ET482874176TH นราลัย (379721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ601117-003 EU221405196TH HatPra (379723) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ601117-004 ET756995015TH sai-9ton (379728) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ601117-006 ET869727554TH samsung48 (379732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ601117-007 ED218295907TH armymen2525 (379734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601117-009 ET301766882TH janroj (379737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ601117-011 ET310439055TH เด่นเจริญตลับพระ (379655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ601117-012 ET992016445TH m_panjapol (379659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601111-014 tunwa (379736) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ601111-022 ลูกระยอง (379739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ601115-020 Jadsadarat (379741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ601117-001 saengped (379742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ601117-003 lertlakhatthakij (379691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ601117-004 เชตเตอร์ (379750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ601117-006 mai1975 (379699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ601117-007 jingmanu (379751) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ601117-008 pangomo (379704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ601117-010 kitsanachai_1 (379710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ601117-011 flywheel (379731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ601117-012 chanu (379733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ601130-020 คุณศิระ (380676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601118-103 ET383719731TH taratchon + นึกอ่อนนุช (379791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ601120-162 EU080175391TH benz39 + phetra (379850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ชีโบใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ601121-105 ET892656327TH zafari + kookig (379970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พระครูทวี วัดโรงช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร ***
4 # 3อจ601122-102 ED230551210TH limmy + mcbird (380046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนนจิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ601123-140 ED240611584TH zafari + pakopako (380192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปัจฉิมวัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ601123-143 ET361850675TH fifadida + แบ่งปัน (380135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์หลังขวัญถุง ปี 2515 ***
7 # 3อจ601124-109 ET557861995TH supasuta1968 + สนบางกรวย (380493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเจ้าสัวเบตง วัดพุทธาธิวาส เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ยะลา (หมายเลข 275) ***
8 # 3อจ601124-132 ED231617527TH sumet_kae + tunwa (380541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (601109-094) ***
9 # 3อจ601124-133 ET908328321TH believe + misterpou (380233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (G 63%)***
10 # 3อจ601124-138 ED195048600TH patama + ชวนชื่น (380251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
11 # 3อจ601127-005 โบ้ขอนแก่น + yutthawat (380426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
12 # 3อจ601127-024 apiwat_66 + darita32 (380402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
13 # 3อจ601127-129 ET623512375TH niti2014 + Palm999 (380379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ601128-001 loomthong + ต่ายวัดหนึ่ง (380435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ601128-003 mojarmojar + midori (380442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (600819-095) ***
16 # 3อจ601128-004 dazzzit + Buncha (380446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (601117-139)***

17 # 3อจ601128-005 entaneer13 + samartw (380449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (600819-018)***
18 # 3อจ601128-007 ต่ายวัดหนึ่ง + naruechon (380452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
19 # 3อจ601128-008 wanitcha + naruechon (380458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อเงิน ปี 2521 จ.สกลนคร (วัดกัณตะศิลาวาสสร้าง) ***
20 # 3อจ601128-009 น้ำใจ52 + Sura-Gan (380461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
21 # 3อจ601128-010 matina + Tochiro (380464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600722-015) (G 65%)***
22 # 3อจ601128-011 matina + Tochiro (380544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600505-046)***
23 # 3อจ601128-012 buffdan1 + เด็กแคมฟร็อก (380470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ601128-013 สันเผือง + เด็กแคมฟร็อก (380472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
25 # 3อจ601128-014 พงษ์ท่าม่วง + kampanat (380476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) ***
26 # 3อจ601128-015 kritsada5484 + kampanat (380479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใบมะยม เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ601128-016 Au3551 + suraj (380481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
28 # 3อจ601128-017 Sweeper + ศตกมล (380486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (600705-032) ***
29 # 3อจ601128-018 Berm_07 + ศตกมล (380490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (601122-112)(G 66%) ***
30 # 3อจ601128-101 ET822563019TH เต่านินจา8859 + นิยกิจ11 (380545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
31 # 3อจ601128-102 ER102653025TH Suntree5 + Ritsurat (380500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
32 # 3อจ601128-103 ED221547336TH nhong0090 + promlok (380503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
33 # 3อจ601128-104 ET888771079TH gong_40 + newty53 (380536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ601128-105 EU233017295TH เจณพล + archa8 (380505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นมงคลมหาลาภ พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.พิจิตร (หมายเลข 6/น้ำหนักทอง 8.5 กรัม) (600929-112)***

35 # 3อจ601128-106 EU286232512TH Au3551 + panupong720 (380509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ601128-107 ED224826754TH buffdan1 + ประดู่เหลือง (380512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560531-013) ***
37 # 3อจ601128-108 ED224826754TH วันชัย2511 + ประดู่เหลือง (380515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550316-197) ***
38 # 3อจ601128-109 EU156248635TH Natchu + nottosaad (380539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก) ***
39 # 3อจ601128-110 EU080549071TH poshwises + ตะแคงขวด (380517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 76%)***
40 # 3อจ601128-112 EX085418095TH tonychan + pakarapo (380440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ601128-113 ET316368462TH Sompop7255 + Chairut (380444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(600816-090) ***
42 # 3อจ601128-114 EP659250305TH joeenok + paxake (380448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผงขาว ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
43 # 3อจ601128-115 ED057799818TH dravengsg + ซีพระเครื่อง (380535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน ***
44 # 3อจ601128-116 EU176142307TH ธเนศวร + chokchai (380454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 55) ***
45 # 3อจ601128-118 EU080206187TH jompol10 + ป้อดคุง (380456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (600602-140) ***
46 # 3อจ601128-119 ET009765261TH เนินพระ1 + อนันตรา (380463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (560425-055) ***
47 # 3อจ601128-120 ED235740630TH Au3551 + suwichai (380542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
48 # 3อจ601128-121 ET935765383TH ท่านอ๋อง + พงศ์วสิษฐ์บูรพา (380538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
49 # 3อจ601128-122 EU209915676TH แฮปรามคำแหง + peaky (380437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 306/น้ำหนักทอง 22.9 กรัม) ***
50 # 3อจ601128-123 EU209915576TH วันชัย2511 + peaky (380445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 68%)***
51 # 3อจ601128-124 ED227858186TH Googgigs168 + yut157 (380447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ601128-125 ED243503354TH WatcharaJ + him2510 (380451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (581204-111) ***

53 # 3อจ601128-126 ED243503354TH เมืองช้าง + him2510 (380453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และปิดแผ่นทองใหม่) ***
54 # 3อจ601128-127 ED237025261TH tar2499 + วิสูตรนนทบุรี (380455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ601128-128 EX220849074TH rock10 + panu_pdd (380460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(581105-050) ***
56 # 3อจ601128-129 EU201206341TH tonykim + ton_rooney (380462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (G 61%)***
57 # 3อจ601128-130 ED236283105TH Phumiluck2525 + ภิรัต (380468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง/สภาพใช้) ***
58 # 3อจ601128-131 ET872426355TH zafari + kanlaya48 (380438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
59 # 3อจ601128-132 ET855685284TH nirun4 + ข้าวฟ่าง (380441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(551206-145) ***
60 # 3อจ601128-134 EU231565776TH Wanlop + toonmineza (380443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
61 # 3อจ601128-135 ET008096870TH Warayu + nooing (380529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ601128-136 ET008096870TH Warayu + nooing (380530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ601128-137 ET008096870TH Warayu + nooing (380531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ601128-138 ET008096870TH Warayu + nooing (380532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ601128-140 ED234775782TH supotroj + him2510 (380450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ601128-141 ED242736383TH Darkaun + blueshark (380466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (590326-044)(G 80%) ***
67 # 3อจ601128-142 EQ129109611TH kangbowin + kuakran (380471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี (580418-153) ***
68 # 3อจ601128-143 EX220425821TH chane31 + เบริ์ดบางปู (380473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
69 # 3อจ601128-145 EU210305435TH medee + นายเก้ (380480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 7) ***
70 # 3อจ601128-146 EU210305475TH panna08 + นายเก้ (380484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 21) ***

71 # 3อจ601128-147 ET825348439TH pot13 + naivana (380487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ601128-148 ET639617546TH Berm_07 + wipoj (380491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (590217-071) ***
73 # 3อจ601128-149 ET903967804TH เมืองช้าง + gitsada_19 (380494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560918-221) (G 73%)***
74 # 3อจ601128-150 ET903967821TH nopakk + gitsada_19 (380516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580211-162) (G 79%)***
75 # 3อจ601128-151 ET776672782TH unvastar + aoy101 (380519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
76 # 3อจ601128-152 ET8225348368TH naenaldo + คุณชายแดง (380520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญที่ระลึกงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ601128-153 ET754113543TH zafari + สหายเมืองลิง (380521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
78 # 3อจ601128-154 ET215118085TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + suyu7 (380522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 813) ***
79 # 3อจ601128-155 ET915851763TH New_chain + สุดขอบฟ้าG (380523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ601128-156 ED235816355TH perakran + JackieGoal (380524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง/สภาพใช้) ***
81 # 3อจ601128-158 ER8243376946TH NARONGCHIT + atsmark2 (380526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท (G 50%) ***
82 # 3อจ601128-159 ER824376946TH krish + atsmark2 (380527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงปู่ศุข ปี 2461 ***
83 # 3อจ601128-160 ET847633784TH artirvana + prokont (380540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 66) ***
84 # 3อจ601130-001 จุ๋มจิ๋ม + ประมูลคุณพระช่วย (380660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (590706-086)(G 64%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ธ.ค. 2560 - 09:11 น.] #61075 (1/20)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601109-003 ET305815941TH เอก..บางบัวทอง (379208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ601109-008 ET869709520TH โจปักธงชัย (379425) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ601113-004 EP478065597TH นู๋โอปอ (379318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ601113-009 ET708236338TH ศิริมงคลดี (379211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601113-012 ET753107630TH mejii (379200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601113-023 ED222257922TH eoneon161 (379438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ601113-024 ET858602010TH wan-pra (379440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ601113-026 EU299234945TH ronnakorn2516 (379206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ601115-001 EX207762872TH แม็คหลักสี่ (379492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ601115-003 EX222435058TH สุชาติสาย2 (379498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ601115-005 EU297467505TH SOMDED (379503) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ601115-006 ET873157641TH บารมีทวีคูณ (379507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ601115-007 ET604062126TH Hook2 (379509) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ601115-008 ET872143345TH kanlaya48 (379511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ601115-009 ET692888966TH น้องแผ่นดิน (379512) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ601115-010 RX130284887TH นายพอเพียง (379514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ601115-011 EX1186222825TH somchai_lawit (379398) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ601115-013 ED227110138TH a-pro (379405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ601115-014 ET087574447TH คนเขาแก้ว (379411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ601115-015 ET348908212TH Folkfolk (379418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ601115-016 ET850723431TH Vincent (379421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ601115-017 EU254670327TH KONDEE446 (379518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ601116-001 ED195036164TH ชวนชื่น (379531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ601116-002 ET789990356TH sinhg (379647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ601116-003 ET232155327TH akecrma (379533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ601116-004 EX256335632TH owats (379537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ601116-005 ET772859668TH PANPEUNG (379539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ601116-008 ET521101312TH sornna (379549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ601116-010 ET676738455TH งดงาม (379552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ601116-011 EU202844362TH เสือสมิง (379526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ601116-012 ET873526770TH armymen2525 (379528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ601116-013 ED228104275TH chane (379646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ601116-014 ED223979158TH maitree (379532) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ601116-016 ET844513093TH ทิดอ๊อฟ (379542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ601116-017 ET356223174TH sanernar (379545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ601116-018 ET812046620TH yaozm (379654) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ601116-020 ET794581650TH amarin (379551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ601116-021 ET593150255TH tumtam (379525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ601116-022 EX255170415TH aimmy123 (379530) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
40 # 1อจ601116-023 ET815067221TH kopper (379534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ601116-024 ED208287852TH plam01 (379536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ601116-025 EU223715085TH arun1956 (379541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ601116-026 ET315564514TH ธัมปารี_16 (379544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ601116-027 ED228717012TH niti2014 (379547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ601116-028 ET009757248TH นึกอ่อนนุช (379548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 1อจ601116-029 ET380513781TH koekoe (379546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 1อจ601116-030 ET812048047TH เรศเรณู (379550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ601116-031 ED100682995TH ken888 (379527) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ601116-032 EU080899673TH เชษชล (379529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ601116-033 ED230407840TH dearbadang (379652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601115-001 yime2 (379461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ601115-002 นรปาน (379462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601115-003 พัทธนันท์30 (379466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ601115-004 thanatorn (379468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ601115-005 chima (379471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ601115-006 matina (379475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ601115-007 psiam (379481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ601115-008 คนหลังแฮนด์ (379477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ601115-009 บูมเมืองกาญจน์ (379484) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ601115-010 gun87 (379489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ601115-012 gun87 (379497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ601115-013 gun87 (379499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ601115-014 gun87 (379502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ601115-015 gun87 (379504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ601115-016 gun87 (379506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ601115-017 nakornc (379508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ601115-018 breeze49 (379510) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 2อจ601115-021 บูรพาบารมี (379523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ601115-022 henghengheng (379400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ601115-023 amuletfocus (379403) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ601115-024 ประมูลคุณพระช่วย (380647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ601116-001 วิชามาร (379622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ601116-003 wutisil (379626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ601116-005 Naisert (379630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ601116-006 pramual (379631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ601116-007 pramual (379632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ601116-008 darita32 (379633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ601116-009 OMBUN (379634) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ601116-011 pui1228 (379555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ601116-012 sillaprathai (379561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ601116-013 napon (379565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ601116-014 seelek111 (379569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ601116-015 chanram (379573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ601116-016 kongsak (379582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ601116-017 believe (379587) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ601116-018 โอเล่ (379594) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ601116-019 asaki (379612) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601118-109 ER219183734TH logisman + kawachima (379811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลุบรี ***
2 # 3อจ601118-110 EU204481833TH kaikubkhai + คุ้มเสมา (379814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (590402-014) ***
3 # 3อจ601118-111 ET259261911TH ไอซ์_วายุบุตร + (379799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
HomeAmulet888
*** พระสมเด็จ พิมพ์คะแนนจิ๋ว เนื้อผงใบลาน (G 94%) ***
4 # 3อจ601118-113 ED230955761TH vpong + รอดบางแค (379993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ601118-144 RM264100347TH พิชชากร + schan2514 (379836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ601120-102 EU202863548TH แม้วจอมเทียน + เสือสมิง (379846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
7 # 3อจ601120-138 ET987452916TH joeenok + kittikitti (379896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ601121-101 ED208144536TH Veenniyakul + ชาคริตอมูเลท (379947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงปู่เสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ601121-109 EQ748122926TH gammag + ชัยวุฒากาศ (379980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ601122-124 ET714394029TH tkboys + chaintv (380273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด้จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ601122-125 EU201145302TH พงษ์ท่าม่วง + bigsong (380055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
12 # 3อจ601122-126 ET676738628TH zafari + งดงาม (380063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง/สภาพใช้) ***
13 # 3อจ601122-167 ET878876401TH zafari + Lumpum (380062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี ***
14 # 3อจ601124-002 pikkared + Sakorn_rak (380246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(591209-148) ***
15 # 3อจ601124-003 tockjung + jugree02 (380250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (601102-066) ***
16 # 3อจ601124-004 terdshop + เบย์เบลด (380255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
17 # 3อจ601124-005 Jackbangkaew + (380258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
montree_m
*** พระนารายณ์ทรงครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
18 # 3อจ601124-006 noi70 + น้องพลอย (380262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
19 # 3อจ601124-007 zafari + sjitrakorn (380265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ601124-008 sombatbs + Folkfolk (380267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ) ***
21 # 3อจ601124-009 piya1 + Folkfolk (380271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ601124-101 ET851540148TH bastketboy + gold1 (380228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)***
23 # 3อจ601124-102 ET851540148TH chaiyut07 + gold1 (380235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
24 # 3อจ601124-103 EU072787383TH ลายน้ำ + akara (380239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600218-093) ***
25 # 3อจ601124-104 ET540902877TH naenaldo + noiak (380243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระถ้ำเสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
26 # 3อจ601124-105 ET960426081TH Phontrailuck + พรหลวงปู่ (380247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
27 # 3อจ601124-106 ET194840066TH SeksitK + playmaker (380252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช ***
28 # 3อจ601124-107 ED235315460TH นายพิษณุ + Levis1919 (380256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมหามงคล 89 เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 11)***
29 # 3อจ601124-110 ET580430036TH โจบูรพาเหล็กกล้า + motep (380266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
30 # 3อจ601124-111 ED230175187TH parichat + ยอดอ่างทอง (380287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ601124-112 EU086818845TH current + Kemanu (380286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ601124-113 RX140412872TH Danusorn + เสือหรรษา (380236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ601124-114 ET506216848TH kasin + ศิระรุ่งเรือง (380241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
34 # 3อจ601124-117 EU201160548TH gold1 + bigsong (380253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่)(G 68%)***
35 # 3อจ601124-118 EU035799365TH buffdan1 + panupong720 (380257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

36 # 3อจ601124-119 ET894408359TH tomyum + Aobkung (380260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ601124-120 ET763815933TH VAIVIT + thelord (380263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(600920-058) ***
38 # 3อจ601124-121 ET723717310TH khrawsadid + กรเมืองกาญจ์ (380269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ601124-122 ED236191055TH golde + ภิรัต (380272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี ***
40 # 3อจ601124-123 ET807565057TH korn88 + rstuv (380274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพแต่งจมูก)(601117-144) ***
41 # 3อจ601124-124 ET757138969TH Berm_07 + ณาณา1815 (380276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.เชียงใหม่ ***
42 # 3อจ601124-125 EU042210212TH PAI6258 + Palm999 (380277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
43 # 3อจ601124-126 ET438817466TH mon_tree + สิทธิวงค์ (380283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
44 # 3อจ601124-127 RM514965729TH วรวรรณ + SUPREME69 (380280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดชากลูกหญ้า พิมพ์เกศไชโยห้าชั้น เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
45 # 3อจ601124-128 ED226596909TH Sweeper + arm6099 (380281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
46 # 3อจ601124-129 ED238608215TH Feen_8Rew + Suklonkan (380285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
47 # 3อจ601124-130 ED225297418TH wikorn007 + เรศเรณู (380282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (601110-130) ***

48 # 3อจ601124-130 ED225297418TH wikorn007 + เรศเรณู (380282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (601110-131) ***
49 # 3อจ601124-131 ED225898735TH WorapongP + พ่อมาเฟีย (380230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 สมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เพชรบุรี ***
50 # 3อจ601124-134 ED238019072TH teap2012 + peerapath (380238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601012-039) ***
51 # 3อจ601124-135 ED225178101TH แม่ปิง9 + ANIRUT_SUK (380240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
52 # 3อจ601124-136 ET868784688TH ตึ่งนั้ง + ไร้นาม99 (380244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ***
53 # 3อจ601124-137 ET848545406TH อ้ายป๊อด + Pirat_T (380248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 142)***
54 # 3อจ601124-139 EU205517684TH kitisakku29 + inthree (380254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 43)***
55 # 3อจ601124-140 EU208511297TH songpon1911 + noi70 (380284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ601124-141 EU278806188TH tongyy + thongma (380261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 58%)***
57 # 3อจ601124-142 EP729593159TH Exdesign + ณัฐวลัญช์ (380264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600909-169) (G 65%)***
58 # 3อจ601124-143 EU229305857TH Bogusman + ต้นพระสยาม (380268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) (G 64%)***
59 # 3อจ601124-144 ET825317808TH yaozm + ศิษย์ปู่สง่า (380270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระพุทธโสธร หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพระรัตนตรัย เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.6 กรัม) ***
60 # 3อจ601124-144 ET825317808TH yaozm + ศิษย์ปู่สง่า (380270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพระรัตนตรัย เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.6 กรัม) ***
61 # 3อจ601124-144 ET825317808TH yaozm + ศิษย์ปู่สง่า (380270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพระรัตนตรัย เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.7 กรัม) ***
62 # 3อจ601124-145 ET316715771TH Berm_07 + nim4011 (380275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (G 65%)***
63 # 3อจ601124-146 EU229289173TH taccord + ต้นพระสยาม (380278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
64 # 3อจ601124-147 ET468685931TH nuaaun + ปรเมศวร (380279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2843/น้ำหนักรวม 63.1 กร้ม) ***
65 # 3อจ601127-001 Sweeper + ศตกมล (380362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (601031-038) ***
66 # 3อจ601127-002 buffdan1 + บูมเมืองกาญจน์ (380370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง ***
67 # 3อจ601127-003 วันชัย2511 + PrinceStorm (380377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 512)(600526-187) (G 72%)***
68 # 3อจ601127-004 rungroj + bobaimai (380398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) (571122-070)(G 63%)***
69 # 3อจ601127-006 Wanchana + Ake595 (380408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (601115-004)(G 86%) ***
70 # 3อจ601127-007 Aloha + Earthquake (380411) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
71 # 3อจ601127-007 Aloha + Earthquake (380411) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.3 กรัม) ***

72 # 3อจ601127-007 Aloha + Earthquake (380411) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7.1 กรัม) ***
73 # 3อจ601127-009 korn88 + Earthquake (380415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) ***
74 # 3อจ601127-010 poonsaka + danaiw (380417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพสวย) (551005-132)(G 63%)***
75 # 3อจ601127-011 เดอะแห้ว + danaiw (380358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 87%)***
76 # 3อจ601127-012 vadcharapol + สวนหลวง (380363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ601127-013 andyrun14 + เชตเตอร์ (380366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
78 # 3อจ601127-014 ต้นพระ35 + wittayac (380371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) ***
79 # 3อจ601127-015 mimimi + hunter04 (380373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(601113-121) ***
80 # 3อจ601127-017 เมืองช้าง + punpun (380378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 80%)***
81 # 3อจ601127-018 sombatbs + champ32 (380385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ) ***
82 # 3อจ601127-019 lookpong + champ32 (380389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ601127-020 เหวัชระ + Tewazatan (380392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อทองคำ ***

84 # 3อจ601127-022 ทบสยาม + Sakorn_rak (380395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สี่จุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (560223-168)(G 82%)***
85 # 3อจ601127-023 Vigo3777 + ขนมเปียกปูน (380400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (601117-004)(G 76%) ***
86 # 3อจ601127-025 taccord + psiam (380404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600930-344) ***
87 # 3อจ601127-026 นุลุ่มน้ำแม่กลอง + botun (380431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ***
88 # 3อจ601127-027 popmook + pramual (380407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (601013-017) ***
89 # 3อจ601127-101 ET873220619TH loomthong + (380430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ601127-103 EU269729267TH ampai_indy + (380425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchaingoen
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
91 # 3อจ601127-105 ET331495772TH Suntree5 + tongjoy (380356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
92 # 3อจ601127-106 ET331495772TH อตกพระเครื่อง + tongjoy (380432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
93 # 3อจ601127-107 EU101839434TH กรเมืองกาญจ์ + slowspeed (380360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
94 # 3อจ601127-108 ET480775666TH Martyns + klao007 (380427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 7 เสด็จเถลิงราชมไหศวรยสมบัติฯ เนื้อเงิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
95 # 3อจ601127-109 EX257559509TH บัณฑิตต + เก๋งกาฬสินธุ์ (380368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
96 # 3อจ601127-110 ED233815281TH Natchu + sthianphong (380375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมูล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชัยนาท ***
97 # 3อจ601127-111 ET848563824TH pandp + WeeBangpree (380342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ601127-112 EKKAN0000236111 kritsada5484 + (380348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
HomeAmulet888
*** พระประจำวัน หลวงพ่อเงิน วัดหัวยเขน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
99 # 3อจ601127-113 ET851540307TH krish + aoudom99 (380352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
100 # 3อจ601127-114 ET665775219TH Chot56 + Nonwarit (380357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นเพดานโบสถ์ พิมพ์หน้าผากหกเส้น เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
101 # 3อจ601127-115 ET862386498TH dokebi_123 + nakamura24 (380364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ ปี 2472 จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ601127-116 ET746739415TH somsak2518 + nailom9 (380369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
103 # 3อจ601127-117 ED236549435TH vazzaaa + tokekkay (380376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
104 # 3อจ601127-118 EU045952868TH เมืองช้าง + tansave (380382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (G 66%)***
105 # 3อจ601127-119 ED240930424TH BossCM2525 + พระราม9 (380421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560912-278) ***
106 # 3อจ601127-120 ET814445284TH midori + mooyojung (380399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (G 70%) ***

107 # 3อจ601127-121 ED051738360TH ก_กนก10 + apiwat_66 (380340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ601127-122 EU072800178TH DDman + Aobkung (380346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ601127-123 ET580456594TH natanon03 + หวังมีเฮ (380351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
110 # 3อจ601127-124 ET430679582TH rachean + ukaewsasan (380419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
111 # 3อจ601127-125 EU215033178TH tomyum + juipeter (380359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
112 # 3อจ601127-126 ET847642477TH sur_suk + angka (380365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
113 # 3อจ601127-127 EQ748132574TH Rathprasert3835 + ธีรดา (380416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา (G 88%)***
114 # 3อจ601127-128 ET656302533TH เอกเก๋ + Wazabis (380372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ601127-130 ET676738906TH zafari + งดงาม (380381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
116 # 3อจ601127-131 ET756873290TH Jarun14 + มาตรลพบุรี (380343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
117 # 3อจ601127-132 ED227918565TH เน้นพระสวย + บางแก้ว1976 (380349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง) (G 65%)***
118 # 3อจ601127-133 ET619402149TH สายตรง88 + tumtukta (380423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร ***

119 # 3อจ601127-134 ET551759757TH Jarun14 + metalnt (380355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
120 # 3อจ601127-135 ED230176783TH Sompop7255 + taccord (380367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601109-074)(G 76%) ***
121 # 3อจ601127-136 EU226616373TH nop_osk + Off99 (380374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(601111-060)***
122 # 3อจ601127-137 EU226616373TH nop_osk + Off99 (380380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(601111-061) ***
123 # 3อจ601127-138 ET647650861TH วังทองพระเครื่อง + (380383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RUAYGABPRA
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
124 # 3อจ601127-139 ET687659719TH supakorntt + unvastar (380388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 4976)(591208-133) (G 64%)***
125 # 3อจ601127-140 ET687659719TH supakorntt + unvastar (380393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโฆษะปัญโญ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครพนม (หมายเลข 2220)(580914-073) (G 48%)***
126 # 3อจ601127-141 ET009784226TH ApiPra19 + ณัฐบ้านกล้วย (380386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อชุบนิกเกิล (วัดวังจิกสร้าง) ***
127 # 3อจ601127-142 ET984166236TH สิงขร + pun027 (380391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 78%)***
128 # 3อจ601127-143 ET984166236TH wwwoot + pun027 (380418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
129 # 3อจ601127-144 ET857599053TH swangpiboon + bangbai (380397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
130 # 3อจ601127-145 RT759365711TH Icando + ธนกิต (380401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฉาว วัดสว่างชาติประชาบำรุง รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 115) ***
131 # 3อจ601127-146 ET759365711TH Icando + ธนกิต (380403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฉาว วัดสว่างชาติประชาบำรุง รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 169) ***
132 # 3อจ601127-147 EU022534041TH pakarapo + โต๋พระเครื่อง (380406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
133 # 3อจ601127-148 ET623512389TH Poonsin + Palm999 (380409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
134 # 3อจ601127-149 ET623512389TH Poonsin + Palm999 (380412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
135 # 3อจ601127-150 ET859925674TH หลิวพระเครื่อง + มังกรชล (380414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
136 # 3อจ601127-151 EX279732566TH eak_ct + LaMaBoy (380341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช ***
137 # 3อจ601127-152 ET706866910TH zafari + sanopporn (380345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังพระประจำวัน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี ***
138 # 3อจ601127-153 EU256615558TH sompong1691 + ชัยชาญ (380350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์รูปไข่หลังพระไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
139 # 3อจ601127-155 EU229318983TH murbur + พิชชากร (380384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
140 # 3อจ601127-156 ET755328687TH zafari + sanopporn (380387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์ใหญ่ข้างอุ เนื้อดิน จ.อ่างทอง ***
141 # 3อจ601127-158 ET938471851TH ๙อุอากะสะ + แม็คหลักสี่ (380390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) ***
142 # 3อจ601127-159 ED242004940TH โบ้ขอนแก่น + ยอดอ่างทอง (380422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวคราบจากการใช้) ***

143 # 3อจ601127-160 ET984167293TH Berm_07 + pun027 (380394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (581223-166) ***
144 # 3อจ601127-161 EU290183543TH catbkk + vit_2513 (380336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
145 # 3อจ601127-162 ET659274791TH chaiyut07 + pornperm (380337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (601031-028) ***
146 # 3อจ601127-163 ED198350496TH beerleo + ตุ๊หลวง (380428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (590130-154) ***
147 # 3อจ601127-164 ED231990084TH พระประแดง26 + (380339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิตติศักดิ์2519
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
148 # 3อจ601127-165 ET727534983TH จตุจักร + apiwat_66 (380361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
149 # 3อจ601127-167 EU193233935TH bussakorn + kikkik (380396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
150 # 3อจ601127-168 ET971205470TH unvastar + tong_cub (380405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (G 69%)***
151 # 3อจ601127-169 ET727535017TH พรพระพุทธคุณ + apiwat_66 (380410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 58%)***
152 # 3อจ601127-170 EU204530891TH พระนคร89 + JUKKAPUT (380413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1534) ***
153 # 3อจ601127-172 ET741680103TH prons + tunice (380312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***


154 # 3อจ601127-173 EU231565348TH pornthap + Rich989 (380321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งจอมไทย วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ ***
155 # 3อจ601127-174 ET830996100TH Tangmo03 + chang (380331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
156 # 3อจ601127-175 ET752779696TH Rathprasert3835 + sur_suk (380429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (600913-089) ***
157 # 3อจ601127-176 ET980646974TH อุดมชัย + ทรัพย์อานันท์ (380338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 63/น้ำหนักรวม 59.4 กรัม) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM