ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 พ.ย. 2561 - 08:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 30 พ.ย. 2561 - 08:55 น.] #63205 (21/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ611116-011 EV825229768TH lekcd (411173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611117-001 EW033799756TH seranee (411235) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611117-004 EW116222855TH คุณศิระ (411239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ611117-012 EV520980711TH ThaiWong (411236) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611119-004 EU892165022TH tonkao (411354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611120-002 EV271073854TH หนุ่มธนบุรี (411425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611121-001 EV966774500TH สุทธมงคล (411437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ611121-002 ED609882485TH พิมพ์พิมล (411439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611121-003 ED601195018TH suparerk (411441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611121-004 ED610633335TH Blackbird (411551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ611121-005 ED615622405TH Polachet (411445) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611121-006 ED550744739TH อาชาเหล็ก (411447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ611121-007 EV911787319TH tar001 (411449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611121-008 EV902348265TH หนุ่ยเสือดำ (411450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ611121-009 ED588674618TH พุทธโกศัย (411448) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 1อจ611121-010 EV403718321TH yingchaba (411451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ611121-011 ED615650967TH เอ็มซีเค (411436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ611121-012 EV400150876TH meawmeawder (411438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ611121-013 EW488137673TH คุณศิระ (411443) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ611121-014 EV409211294TH HatPra (411453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611121-015 EU267466761TH เด็กบัวทอง (411457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611121-016 EX312110871TH wunlop (411461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ611121-017 EW107695132TH natakrit (411464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611121-018 ED608964165TH หมงครุใน (411468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ611121-019 ED614704709TH ณัฐพงศ์716 (411475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ611121-021 ED607366245TH knug11 (411440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ611121-022 EV829629766TH ekpattaya (411549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ611121-023 EX313892344TH teetw (411548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ611121-024 EV570003930TH beer2126 (411552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ611121-025 EW488177289TH คุณศิระ (411531) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ611121-026 EV300520070TH ต้นกรมทาง (411538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ611121-027 EW487944903TH ปักต้นกล้า (411542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ611121-028 EW075466887TH jaonine (411545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ611121-029 EV064083691TH Fantasy (411550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ611121-030 EV690791482TH อิคคิว (411546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ611121-031 EV136429085TH หลานตาจวบ (411442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611117-008 ninjaykk (411226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611121-001 สยามเมืองยิ้ม (411513) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ611121-002 Sololo (411522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ611121-003 เน้นพระสวย (411525) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ611121-004 น้องข้าวสวย (411530) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ611121-005 REGCOS (411534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ611121-006 ununun (411535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ611121-007 sinpet (411537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ611121-008 puudt (411539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ611121-009 wilairat_22 (411540) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ611121-010 wasanpi (411544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611117-114 EW141012805TH เป๋งบ้านค่าย + เขยมาบตาพุด (411186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 90%)***
2 # 3อจ611119-158 EV497362947TH bunpotth + pound2007 (411315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ611120-008 plople + Pracha40 (411393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว) ***
4 # 3อจ611120-009 keat2507 + Pracha40 (411395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.2 นิ้ว) ***
5 # 3อจ611120-101 EV408602798TH nuthapol + tiktony (411400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย จ.สงขลา ***
6 # 3อจ611120-107 EV469547684TH gek1414 + รอดบางแค (411419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 71%)***
7 # 3อจ611123-002 nick1880 + geeman (411631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
8 # 3อจ611123-003 jedsadaboss + เหินเมฆิน (411635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สมุทรสาคร ***
9 # 3อจ611123-004 m-cot + ลูกแม่จัน (411637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
10 # 3อจ611123-005 Joker007 + จ่าจอก (411640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
11 # 3อจ611123-006 HopeMan + ติ่งลี่ (411642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
12 # 3อจ611123-007 พ่อมด + excellent (411719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ611123-008 แมวสามสี + ชัยร้อยเอ็ด (411645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ611123-009 nick1880 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (411649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
15 # 3อจ611123-010 anansakju + ปุ๊ร้อยเอ็ด (411651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
16 # 3อจ611123-011 phubed + Akomkunaroop (411700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ611123-101 EU169854885TH โอ๋อินทรา + กิ่วกระ (411654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610613-111) ***
18 # 3อจ611123-102 EW024290775TH somsak2518 + metalnt (411657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 45%)***
19 # 3อจ611123-103 EV839987167TH zafari + Shinden (411665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดพระเจ้าตนหลวงสร้าง) ***
20 # 3อจ611123-104 EV781238287TH zafari + mingch (411668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
21 # 3อจ611123-105 EV832335095TH New_chain + aunop50 (411669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
22 # 3อจ611123-106 ED326639425TH แมวสามสี + Preecha_71 (411722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ611123-107 EW190360563TH nick1880 + เขยมาบตาพุด (411671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังนะโมพุทธายะ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ611123-108 EV368507275TH วัฒน์พระเครื่อง + namo-mon (411677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ611123-109 EW099890605TH visuth + john2009 (411681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2533 จ.ตราด ***
26 # 3อจ611123-110 EW099890605TH visuth + john2009 (411683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2533 จ.ตราด ***
27 # 3อจ611123-111 EW210691249TH เมืองช้าง + เจริญพรรุ่งเรือง (411633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
28 # 3อจ611123-112 EW029582404TH Phong5555 + เซียนใหญ่สายร่ม (411636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ611123-113 EV861183692TH NP_PRATHAI + chang (411641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รัศมีข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
30 # 3อจ611123-114 EV630289622TH นะโม03 + คเวสโก (411644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
31 # 3อจ611123-115 ED613226137TH loongmike + แอ๊ดป่าซาง (411646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสิบพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
32 # 3อจ611123-116 EW185556077TH yongyot + AroonZ9 (411647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด) ***
33 # 3อจ611123-117 EV834833827TH aui2517 + namo0123 (411650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
34 # 3อจ611123-118 ED610459835TH New_chain + Starbucks (411652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

35 # 3อจ611123-119 EW030041074TH taranan + k9cob (411655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิกนกข้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ611123-120 EV885234178TH ก้องเจริญนคร + OgapzaO (411658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ611123-121 ET991675574TH nick1880 + bankbong55 (411660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
38 # 3อจ611123-122 ED602134854TH ขุนพลโต + ยักษ์เขียว (411662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
39 # 3อจ611123-123 ED601579287TH mavall + aoudom99 (411664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
40 # 3อจ611123-124 ED609164498TH สุธาสินี + นับตังค์ (411666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ611123-126 EW052462723TH alife + ปาล์มครับ (411670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งใบหน้า) ***
42 # 3อจ611123-127 EU669330215TH ต่ายวัดหนึ่ง + wanida (411672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก ***
43 # 3อจ611123-129 ED615219187TH อรรถเศรษฐ์ + jitnobnom (411676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
44 # 3อจ611123-130 EW119656520TH pkomkham + กล้วย_บางมด (411679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อดิน ***
45 # 3อจ611123-131 EW033681655TH zafari + คนผมขาว (411632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
46 # 3อจ611123-132 ED615656148TH zafari + TiRescue (411634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
47 # 3อจ611123-134 EV493076861TH วานรไฟ + awt2528 (411639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช ***
48 # 3อจ611123-135 SHPG000073797TH muknp + POK2222 (411643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี ***
49 # 3อจ611123-136 EV885233654TH ฉางฟง + Teebotun (411648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(611015-091) (G 70%)***
50 # 3อจ611123-137 ED609164507TH ชัยพุทธศิลป์ + นับตังค์ (411653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดหมอชาตรี หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เนื้อตะกั่ว ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
51 # 3อจ611123-138 EW185556063TH โบ๊ทพระเครื่อง + AroonZ9 (411656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ611123-139 EV978042317TH ananpanit + Sector99 (411659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ611123-140 EV978042317TH ananpanit + Sector99 (411661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ611123-141 EV983376658TH vitaya + skyauto (411673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
55 # 3อจ611123-142 ED602137609TH3 วานรไฟ + CHAIWAT99 (411675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช ***
56 # 3อจ611123-143 EV464772900TH ต่ายวัดหนึ่ง + สหายเมืองลิง (411678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตัวหนังสือจีน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา ***
57 # 3อจ611123-144 EV635058705TH lerdlit + beer_saraburi (411704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) ***
58 # 3อจ611123-145 EW598513283TH wanitcha + ไล้บ้านแหลม (411709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ611123-146 EV660123825TH หนุ่มนพลักษณ์ + hot2523 (411710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(590323-115) ***
60 # 3อจ611123-147 EU998306684TH พ่อมด + หมูแม่ลา (411711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
61 # 3อจ611123-148 EW029282170TH pandp + โอเว่น (411714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ611123-149 ED612594020TH Wanchana + Ake595 (411716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ611123-150 EY033701195TH Toncow + patty304 (411718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (611022-063) ***
64 # 3อจ611123-151 EY033701195TH t_inkeaw + patty304 (411712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร ***
65 # 3อจ611128-111 EV710993693TH Vkob2001 + (411910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ryu_ice_shogun
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 12.5 กรัม) (G 78%)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 29 พ.ย. 2561 - 08:14 น.] #63202 (20/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611115-007 ED604045370TH taratchon (411024) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ611116-001 EU669327825TH wanida (411144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611116-016 ED602888355TH pranpower (411143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611116-019 ED605158130TH chaibangseemeang (411153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611116-021 EV857326284TH amulet_59 (411072) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ611117-003 EV839981615TH Shinden (411238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ611117-006 ED608137964TH อ๋อย77 (411243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611117-013 nop-cz (411421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TDPSX181081090012TH
9 # 1อจ611119-008 ET149759766TH pradrem (411368) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 1อจ611120-001 ED599213965TH panja (411424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611120-003 EV651925275TH ศิษย์ระยอง (411426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ611120-004 EW107037776TH มล999 (411433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611120-005 ED613120754TH elite90 (411427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611120-006 EV863396443TH HatPra (411428) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ611120-007 EV464137002TH วานรไฟ (411429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ611120-008 EV944973384TH kanlaya48 (411431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611116-005 OMBUN (411140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611116-009 kamonsap (411155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ611116-010 penggo (411157) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ611116-011 โพธาราม (411151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ611119-002 attta (411352) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ611119-016 Panamera (411347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
7 # 2อจ611119-019 penggo (411356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ611120-001 หนุ่มธนบุรี (411392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611120-002 artfocus (411434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ611120-003 kamonsap (411398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ611120-005 tepakornsu (411405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ611120-006 ลูกแม่รำเพย (411408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ611120-007 tom_tepa (411411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611120-008 TANAWAT2520 (411414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ611120-009 wutfaa (411416) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ611120-010 Pracha40 (411422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611120-011 amuletfocus (411418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ611120-012 ศตกมล (411871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611114-005 wecan + บีเวียงพิงค์ (411265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดรังษี พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า) (G 63%)***
2 # 3อจ611119-001 ปอวีร์ + นครเมืองเก่า (411272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุน วัดบ้านปิน เนื้อดิน จ.แพร่ ***
3 # 3อจ611119-106 EW014812812TH kkk29 + มงคลทิพย์ (411292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ611119-108 ED613212393TH aimmy123 + ano8547 (411299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมจมูกมุมบนซ้าย) ***
5 # 3อจ611119-115 ED608634266TH เมืองช้าง + prathep (411325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้) (G 62%)***
6 # 3อจ611119-140 EU346609697TH preeyawat + m-cot (411584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
7 # 3อจ611119-167 EW598442091TH Santiwall + tui_bong (411330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย) (540319-016)(G 58%)***
8 # 3อจ611119-171 EW014813194TH Tongsura + ตะแคงขวด (411346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง จ.สุรินทร์ ***
9 # 3อจ611120-004 Vkob2001 + กุมภาพันธ์ (411384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ611120-125 EW049737578TH bird2513 + autpichut (411381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหูยาน วัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
11 # 3อจ611121-113 EV785000612TH Iaiw9878 + toy_clong8 (411458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
12 # 3อจ611121-122 EV784775483TH thanason1661 + toy_clong8 (411494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
13 # 3อจ611122-001 noi70 + pradee2010 (411557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
14 # 3อจ611122-002 autpichut + playboy2106 (411560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุชายทุ่ง พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
15 # 3อจ611122-003 tonykim + nboeke (411564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.นครศรีธรรมราช (580716-039)(G 98%) ***
16 # 3อจ611122-004 Giant415 + merich (411567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ611122-005 pk-rama2 + pinbal (411570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(610914-063) ***
18 # 3อจ611122-006 tummusic46 + จอมยุทธ77 (411572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ611122-007 เมืองช้าง + น้องไอริน (411575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
20 # 3อจ611122-008 ไซม่อน + ชัยร้อยเอ็ด (411577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
21 # 3อจ611122-009 nick1880 + อาณาจักรพระ (411579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ611122-101 SMAM000093412 Giant415 + Ohm_namdang (411590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ611122-102 BBN5000016493 arampo + va1111 (411593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
24 # 3อจ611122-103 EV717651755TH Michy + lohbetong (411594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ611122-104 ED598189973TH kosin1960 + koekoe (411597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(611112-022) ***
26 # 3อจ611122-105 EW131043193TH แม็คกระเพาะหมู + boymoo4 (411598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ611122-106 EN582993834TH panu_pdd + ชัยบางแค (411601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (591001-146) ***
28 # 3อจ611122-108 EU794126749TH Rathprasert3835 + yongyot (411606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 225772)(611105-054) ***
29 # 3อจ611122-109 EU794126749TH มงคลสิบทิศ + yongyot (411609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10301)***
30 # 3อจ611122-110 EW119288547TH เมืองช้าง + toncraft (411611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวสุรนารี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึก)(610329-013) (G 89%)***
31 # 3อจ611122-111 EV885233124TH กิมเล้ง + BOAT26 (411558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
32 # 3อจ611122-112 ED613252137TH suebsaks + แอ๊ดป่าซาง (411562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน พิมพ์หลังอุ เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก) ***
33 # 3อจ611122-113 EV526508655TH เสิดพระเครื่อง + yuth1231 (411566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
34 # 3อจ611122-115 EV718121975TH tepun + TONKHAW (411576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ611122-116 EW033827240TH suparerk + nuknik2 (411629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ611122-117 EW031603774TH Happy2018 + apiwat_66 (411581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้ซ่อมซุ้มขวาและล้างผิว) ***
37 # 3อจ611122-118 EV270579882TH visuth + อ้วนโกบ๊อ (411586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3323)(601106-052) ***
38 # 3อจ611122-119 EV067035284TH azayagency + naenaldo (411588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4755)(611102-142) ***
39 # 3อจ611122-121 ED553435935TH sinpet + setthasiri (411556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
40 # 3อจ611122-122 ED594486698TH zafari + คุณลมบน (411559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
41 # 3อจ611122-123 EW074871755TH naenaldo + Natthawut2456 (411563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดพิกุล พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
42 # 3อจ611122-124 EV734189772TH nick1880 + sorn89 (411565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
43 # 3อจ611122-125 EW011365996TH zafari + วิทยา161 (411568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (510725-069) ***
44 # 3อจ611122-126 EV448309790TH supakorntt + warunyu60 (411624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ611122-127 EU346618844TH กอล์ฟ + m-cot (411621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(611017-062) ***
46 # 3อจ611122-128 ET136095405TH ชุมแพ58 + supichai (411571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
47 # 3อจ611122-130 EV723822318TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + เสือปืนไว (411580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ611122-131 ED617830428TH ekkaphan + prathep (411618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน พิมพ์เล็ก เนื้อผงใบลาน (G 70%) ***
49 # 3อจ611122-132 EV136004982TH manan + ชัยวุฒากาศ (411614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธ เนื้อผง ***
50 # 3อจ611122-133 EW108045297TH Iaiw9878 + toy_clong8 (411615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ***
51 # 3อจ611122-134 EU169853880TH เมืองช้าง + อนันตรา (411617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ611122-135 EX198724675TH sompamit + nimrod (411619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ611122-136 EV839987140TH rayongratchasima + Shinden (411620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (G 70%)***
54 # 3อจ611122-137 EW598472473TH taveecahijarung + (411622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ball_amulet
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 129245) ***
55 # 3อจ611122-138 EV773993142TH ศิษย์ปู่แก้ว + ornhph (411623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
56 # 3อจ611122-139 EV407170362TH Anoma + เงินเหลือ (411625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สงขลา (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ611122-140 EW108058622TH KOVITC + พิชชาพชร (411626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (550725-063) ***
58 # 3อจ611122-141 EW091903419TH zafari + แซนวิช (411561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
59 # 3อจ611122-142 ED612640585TH nung919 + บางแก้ว1976 (411628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (560928-254) (G 84%)***
60 # 3อจ611122-143 EW099892076TH sinpet + ขุนเมืองจันทร์ (411569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) ***
61 # 3อจ611122-144 ED583485025TH gecko + ชวนชื่น (411627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี ***
62 # 3อจ611122-145 EU669330229TH zafari + wanida (411574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ611122-146 EV310229900TH เมืองช้าง + Nonwarit (411578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผงจุ่มรัก จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ611122-147 EW210691195TH ruamsup + กระติบ (411582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
65 # 3อจ611122-148 ER745999189TH nongder + Darkwalf (411583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่ว (ขนาด 1.4 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 27 พ.ย. 2561 - 08:12 น.] #63194 (19/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611108-010 EV681722081TH บารมีทวีคูณ (411335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611110-016 EV326546701TH เวียงระแหง (410635) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611112-007 ED5936662691TH โกวบ้อ (410799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ611112-020 ED602932814TH lulytoon (410792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611114-020 ED601462310TH suchart59 (410957) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ611115-001 EV815677007TH pradrem (410998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611115-020 LASW000119920 chatchaib (411337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611116-009 EX292835865TH ภคิน-ปู่ทิม (411164) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611116-013 ED592892849TH จอมคาถา (411129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ611116-023 ED602287356TH พิมพ์พิมล (411342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ611119-001 ED610160958TH pranpower (411344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ611119-002 EV304796194TH nirun-k (411348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ611119-003 EV573045545TH ถุงข้าว (411350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611119-006 EV766591761TH peepop (411363) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ611119-007 EV793326576TH alife (411365) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ611119-009 ED613120737TH jungjung (411370) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ611119-010 EW072364708TH jetsada_supat (411371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ611119-011 EU346609697TH m-cot (411309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ611119-012 EV924327191TH Wanlop (411314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ611119-013 EW140891475TH ขุนพลโต (411318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611119-014 EW068842392TH zafari (411322) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ611119-015 ED618000767TH jojo5 (411328) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611112-008 pornthap (411233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611114-003 เต้ยอิตาเลียน (410963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611114-006 banphot13 (410968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ611115-002 สมเป็น (411364) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ611119-001 nakornc (411349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ611119-003 ทิวทัศน์ (411355) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ611119-004 chaay (411357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ611119-005 อ๊อฟเมืองกาญ (411359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611119-006 kpond (411362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ611119-008 nanoto (411366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ611119-009 อาร์มไข่เค็ม (411367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611119-010 pakarapo (411369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ611119-011 pakarapo (411329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ611119-012 โอเล่ (411332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ611119-013 john-otto (411339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ611119-014 Sompong0421 (411343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ611119-015 deknoii (411345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ611119-017 wanpen28 (411351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ611119-018 wanpen28 (411353) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ611119-020 Panamera (411358) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611114-008 elite90 + เด็กแคมฟร็อก (410934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะก้นอุดเทียนชัย ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ611115-107 EV666115478TH แก้วอุษา + pratham (411022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงปิดทองใหม่ ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
3 # 3อจ611116-113 ED602066071TH juipeter + เด็กท่าพระ (411115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ611119-137 EV833767548TH bigปากน้ำ + pratham (411298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก พิมพ์หลังแบบแจกแม่ครัว เนื้อผง ปี 2500 จ.ชลบุรี ***
5 # 3อจ611119-138 EV834695048TH saintly + มิ้นท์พระเครื่อง (411302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงปู่ผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
6 # 3อจ611119-165 EU326954630TH pisanx + man77 (411323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 317108) ***
7 # 3อจ611120-001 murbur + ชลชินเขต (411380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
8 # 3อจ611121-001 แม่พลอย + ทวดนรรัตน์ (411452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (610305-018)***
9 # 3อจ611121-002 john-otto + sarayuthboy (411455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ611121-003 shang + sinpet (411460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (581127-026)***
11 # 3อจ611121-101 EU869255483TH eak_ct + playmaker (411467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครศรีธรรมราช ***
12 # 3อจ611121-102 EV829811789TH บ๊อบบางบ่อ + Darkaun (411473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.พัทลุง (G 78%)***
13 # 3อจ611121-103 ED618010296TH zafari + ruamzub (411478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี ***
14 # 3อจ611121-104 EV720083034TH noi70 + router (411482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ611121-105 ฎฮ771165165ธ็ amuletfocus + กัญญ์ภัทร์ (411486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
16 # 3อจ611121-106 ED610965417TH กระต่าย + เดียวคิงส์สยาม (411490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 89%)***

17 # 3อจ611121-107 ED610965417TH Sutthisak_k + เดียวคิงส์สยาม (411493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
18 # 3อจ611121-108 ED610965417TH anongpornk + เดียวคิงส์สยาม (411497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ611121-109 ED61541100TH nick1880 + Son_of_Devil (411504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ611121-110 EW190346703TH ขอแบ่ง + เขยมาบตาพุด (411508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
21 # 3อจ611121-111 EU346612078TH ซีดานราชาเหรียญ + m-cot (411444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610914-082)(G 84%) ***
22 # 3อจ611121-112 ED615804120TH m-cot + มหาเศรษ (411456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ611121-114 EX280017983TH Bandan496 + LaMaBoy (411462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ. 200 เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ611121-115 EV978041356TH tepun + Sector99 (411465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ611121-116 EV924342525TH รัตน์เนินพระ + เอกนครทอง (411469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
26 # 3อจ611121-117 EV671881300TH teerawit + อ้นท่าตอน (411472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (521022-500) ***
27 # 3อจ611121-118 EW127942283TH บรีสพระช่วย + Darkwalf (411479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ611121-119 EW127942283TH kangnutta + Darkwalf (411484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดระฆังเล็ก) ***
29 # 3อจ611121-120 EU798798665TH TAVABUNCHA + yoy1688 (411487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
30 # 3อจ611121-121 EP908495196TH วานรไฟ + awt2528 (411491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช ***
31 # 3อจ611121-123 ED593666185TH เสนาะ53 + เก้าบางกอก (411499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ611121-125 EV451359345TH veerayuth + จ่าจอก (411507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร ***
33 # 3อจ611121-126 EV265363763TH กฤษณะ + Phupachara (411510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1 /สภาพรมผิวใหม่) (560810-380)***
34 # 3อจ611121-127 EV803628905TH กำธรนคร + Teebotun (411515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 58%)***

35 # 3อจ611121-128 ED593095925TH sang08 + สัสดี57 (411519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 15967) ***
36 # 3อจ611121-129 EW103495776TH loongmike + ม่อเส้าชง (411523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนไกร กรุวัดพระรูป พิมพ์ประภามณฑล เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ611121-130 EV100024755TH litianming + Mint28 (411526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ611121-131 ED608749768TH เสนาะ53 + simmax (411454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 61%)***
39 # 3อจ611121-132 ED609142501TH Michy + peerapath (411459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ611121-133 EW165052591TH sam8793 + inpotel2008 (411463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
41 # 3อจ611121-134 ED615220707TH Patumwan67 + กำไลทอง (411466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก) (611026-136)***
42 # 3อจ611121-135 EU267466761TH จุ๋มจิ๋ม + เด็กบัวทอง (411470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ611121-136 EU089431976TH keng_kung + tomgog191 (411474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
44 # 3อจ611121-137 ED597532286TH วินัยดี + bolo1 (411477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5973) (น้ำหนักเงินรวม 26.8 กรัม)***
45 # 3อจ611121-138 EU385121668TH บ้านกรอบเงิน + apiwat_66 (411481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
46 # 3อจ611121-139 ED611727285TH gecko + Magico (411485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
47 # 3อจ611121-140 EV984372493TH sangthop + maii_amulet (411489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ611121-141 ED571099996TH Latte424 + noonno2525 (411495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
49 # 3อจ611121-142 ED613922614TH Surame + บัณฑิต168 (411498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ611121-143 EV635098032TH pornlimk + เอสายชล (411500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสูตรหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
51 # 3อจ611121-144 EV803628397TH bird2513 + Pinklovely (411502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ611121-146 ED601835997TH นกทุ่งสง + Apisiri (411553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ตรัง ***

53 # 3อจ611121-147 EW090338386TH prons + Pichitj (411505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 68%)***
54 # 3อจ611121-148 EW598456688TH สยามรุ่งโรจน์ + ball_amulet (411514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส พิมพ์แข้งขีด เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
55 # 3อจ611121-149 EW598449316TH เมืองช้าง + tui_bong (411516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 67%) ***
56 # 3อจ611121-150 EV521088457TH บอสเมืองคาน + wiwat3 (411520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610912-044)(G 84%) ***
57 # 3อจ611121-151 ED611244481TH MIXMUK + yongyut (411509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 67%)***
58 # 3อจ611121-152 EX300422364TH kittisak_10 + เอกกี้27 (411512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 57381) ***
59 # 3อจ611121-153 ED597970273TH keng_kung + HopeMan (411518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(610219-040) ***
60 # 3อจ611121-154 EV862383253TH taccord + (411524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
61 # 3อจ611121-155 EV862383253TH taccord + (411527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
62 # 3อจ611121-156 KBAN000370913TH non012 + taccord (411529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 244)(611027-185) ***
63 # 3อจ611121-157 EW127926586TH atsmark2 + เอี่ยมเลิศ (411533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด ฦๅ สั้น เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ611121-158 LASL000030196TH Poonsin + brands (411536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 219/ไม่ตัดขอบ)***
65 # 3อจ611121-159 EX192410829TH change + เบิร์ดพนาสนธิ์ (411541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พุทธกวัก วัดบวรนิเวศฯ จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ611121-160 EX192410829TH thepanom + เบิร์ดพนาสนธิ์ (411543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2504 จ.ชลบุรี (G 85%)***
67 # 3อจ611121-161 ED6017578105TH chajks + gold1 (411492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ611121-162 ED610485764TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + tinkk (411501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ รุ่น 84 ปี ปี 2551 จ.นครปฐฒ ***
69 # 3อจ611121-164 EW107147555TH zafari + golfsriracha (411506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์บ่าจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
70 # 3อจ611121-165 EV200697882TH suriyons + กีตาร์ (411511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ611121-166 EU974894637TH ธรรมจารึก + pop_vat (411517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
72 # 3อจ611121-167 EW165127459TH nick1880 + brands (411521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
73 # 3อจ611121-168 EV186237242TH sompong1691 + beer2126 (411528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
74 # 3อจ611121-169 ED615811987TH eternize + มหาเศรษ (411547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
75 # 3อจ611121-170 EV690771823TH audy05 + ชินนิมอน (411532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ611121-171 WDIS000020826TH ปะใหญ่ + Folkfolk (411446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 62%)***
77 # 3อจ611121-172 EV945528812TH lertlakhatthakij + kanlaya48 (411471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนเรศวรโรจนฤทธิ์ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.หนองบัวลำภู (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) (น้ำหนักทอง 20.6 กรัม) (611110-066)***
78 # 3อจ611121-173 EV857311850TH pramual + pranung (411476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ611121-174 EV136429085TH peerasak_off + หลานตาจวบ (411483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ611121-175 RBRR000009670TH ท๊อปTURBO + Thantharat (411488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
81 # 3อจ611121-176 ED608967754TH sane30 + endzone (411496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
82 # 3อจ611121-178 EW091902974TH ปูแปดริ้ว + watbannon (411503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 24 พ.ย. 2561 - 08:06 น.] #63184 (18/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611109-001 EV573295052TH หนองซอ (410459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611109-004 ET920520322TH ณชินบัญชร (411087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611110-010 EV829783955TH bantueng (411240) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ611112-004 ED596491259TH tonsaylom (411242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611112-011 EW149423271TH tithiwatt81 (411246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ611114-003 ED610401092TH Starbucks (410950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ611114-009 EV100037887TH mekin (410964) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ611115-002 ED571099090TH รถโฟร์ค (411003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ611115-008 EW149504956TH tanat4959 (411032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611115-009 EV672746116TH bossman (411035) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ611116-002 EX321969460TH นายพอเพียง (411147) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ611117-002 ED522984591TH ตุ๊หลวง (411237) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611117-005 EV792180781TH P7harit (411241) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
14 # 1อจ611117-007 EW141012805TH เขยมาบตาพุด (411244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611117-008 EV661724106TH Olanchan (411247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ611117-009 EV211867809TH suyu7 (411249) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ611117-010 EV619854890TH dk-king (411250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ611117-011 EV910851421TH Nippit (411234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611112-012 mekya2706 (410708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611116-003 ธชปภัสร (411171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611116-007 aroun (411148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ611117-001 paefreedom (411248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ611117-002 นึกอ่อนนุช (411208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ611117-003 kui60 (411212) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ611117-004 aof-papa (411216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ611117-005 แม็คหลักสี่ (411219) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ611117-006 โนเมืองนนท์ (411223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ611117-007 lalalaon (411224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ611117-009 nincha (411227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ611123-007 bankrotor (411630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611112-009 ริวตัง + mekya2706 (410687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากะบาต เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
2 # 3อจ611113-001 pom1106 + ศตกมล (411262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611023-098) ***
3 # 3อจ611113-004 sukkasem13 + sanopporn (410860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
4 # 3อจ611114-110 EV855704054TH peudminburi + Best16 (410979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(สภาพซ่อมพระเศียรและขอบขวา) (G 70%)***
5 # 3อจ611114-122 EW146790841TH thonglor + tongsound (411268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(610507-138) ***
6 # 3อจ611114-134 EU994559422TH zafari + sarayut1986 (410891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดตานีสโมสร รุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ611114-157 EV1530777154TH anongpornk + nithiwat (410913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 56%)***
8 # 3อจ611115-004 บางปะกอก + Chamulet (410987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือขวา) (G 80%)***
9 # 3อจ611115-138 EV837854830TH pramual + aoy101 (411013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ611115-142 EW053168609TH นายเอกรัตน์ + tui_bong (411064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560306-045) (G 65%)***
11 # 3อจ611115-147 EX349458735TH Sombat4 + theviper55 (411067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา พิมพ์หลังยันต์ห้าแถว เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก) ***
12 # 3อจ611115-148 RTLP000007028 logisman + บอยวิเชียร (411063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)***
13 # 3อจ611116-007 tummusic46 + tumacer (411112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหักใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) ***
14 # 3อจ611116-111 EW053169198TH Nawaporn_Prathai + (411107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
tui_bong
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ611117-104 EV009427808TH อินทภาณี + เอก..บางบัวทอง (411213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
16 # 3อจ611117-112 ED592487316TH nunthawat + chaintv (411178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

17 # 3อจ611117-124 EV410629216TH sloth + mchutith (411230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
18 # 3อจ611117-128 EV935706005TH pom1106 + พรพระบารมี (411396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2158) ***
19 # 3อจ611117-129 EV590624337TH Bophantom + เจริญพรรุ่งเรือง (411222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ611117-136 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ611117-137 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ611119-002 Bull5 + udom66 (411274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (G 65%)***
23 # 3อจ611119-003 guidenaja + รามคำแหง (411277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ611119-004 รำพึง + lirdchai (411372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชากฐินต้น วัดเทวสังฆาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2506 (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
25 # 3อจ611119-005 ltpaisarn + pramoht (411283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง/สภาพสวย) (590310-023)(G 69%)***
26 # 3อจ611119-006 หยกเมืองเพรียว + ปุ๊ร้อยเอ็ด (411288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ611119-007 Nawaporn_Prathai + (411290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ๊อฟเมืองกาญ
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
28 # 3อจ611119-008 Kongphop_noi + cssbyaon (411294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พะเยา (G 82%) ***
29 # 3อจ611119-009 nongder + Buncha (411300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อชุบทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
30 # 3อจ611119-010 khunoak77 + ลูกแม่จัน (411306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ611119-011 zafari + dobae (411251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนเพชรกลับ หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร เนื้ออัลปาก้าหน้าเงินลงยา ปี 2546 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ611119-012 zafari + thana7576 (411253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ611119-013 zafari + Naisert (411255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนท่านเจ้าคุณธรรมจารีย์ วัดขันเงิน ***
34 # 3อจ611119-014 Ottokung + ทัชบ้านคลองสวน (411259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) (570917-046)(G 76%)***

35 # 3อจ611119-101 ED599731700TH bongbiab + ผมนะเด็กเทพ (411278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ611119-102 EX331804111TH jirapach + นะโมชลบุรี (411280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จวัดละหารไร่ พิมพ์รัศมี เนื้อผงใบลาน ปี 2503 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ611119-103 ED608917934TH tigerza083 + นัดพบ (411373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 120859) ***
38 # 3อจ611119-104 EU365296775TH PHLOI + arnonprakrng (411285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ***
39 # 3อจ611119-105 EW014812812TH ขุนกิม + มงคลทิพย์ (411289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
40 # 3อจ611119-107 EW107058025TH medee + jokunghod (411296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ611119-109 EW165114340TH audy05 + ukaewsasan (411303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (600710-111) ***
42 # 3อจ611119-110 EV521085645TH Phong5555 + wiwat3 (411307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (600902-037) ***
43 # 3อจ611119-111 EV978040815TH tepun + ราชสีห์_กิ่งเพชร (411310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ611119-112 EV885232804TH nutteep + Pinklovely (411313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) ***
45 # 3อจ611119-113 EV978040815TH tepun + ราชสีห์_กิ่งเพชร (411317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ611119-114 ED594458706TH cpall + raimon (411321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
47 # 3อจ611119-116 ED608634266TH NUNG1789 + prathep (411327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 65%)***
48 # 3อจ611119-117 EV883816312TH โพธาราม + ชัยวุฒากาศ (411331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ***
49 # 3อจ611119-118 EX305059880TH Aoffislicker + bancha18 (411334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุดท้าย พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2543 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ611119-119 EV478429535TH เมืองช้าง + หนุ่มประจวบ (411336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง วัดศรีสะอาด พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เพชรบูรณ์ ***
51 # 3อจ611119-120 EW116168253TH บรีสพระช่วย + คุณศิระ (411340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ภูเก็ต ***
52 # 3อจ611119-121 EW116168253TH บรีสพระช่วย + คุณศิระ (411252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙) ***

53 # 3อจ611119-122 EV795007765TH chaiklang + เจนเมืองฉะ (411257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
54 # 3อจ611119-123 EV7950077765TH Chaiybelieve + เจนเมืองฉะ (411375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (G 69%)***
55 # 3อจ611119-124 EV071062175TH โอ๋อินทรา + bastketboy (411261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 513)(591015-167) (G 85%)***
56 # 3อจ611119-125 ET941677484TH สิงขร + thumma (411263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ611119-126 SIMM000161001 ninewalk + สิริมงคล (411264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่นาค ปลุกเสก) ***
58 # 3อจ611119-127 EU836350889TH ramez + somegg (411267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ611119-128 EX330986191TH Iaiw9878 + เกียรติกังวาน (411270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ611119-129 EV911783232TH ศิษย์ท่านขุน + tar001 (411273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
61 # 3อจ611119-130 EV460750926TH pramual + คูณแรมโบ้ (411275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เนื้อสำริด จ.ลพบุรี ***
62 # 3อจ611119-131 EV862997441TH Giant415 + yut157 (411279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ611119-132 EV685232680TH ป๋องณรงค์ชัย + OgapzaO (411281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ611119-133 EW073521373TH Nopbanna + ประยงค์ (411284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***
65 # 3อจ611119-134 EW072251723TH zafari + ruamzub (411287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี ***
66 # 3อจ611119-135 EV502107431TH toun2509 + Siwakarn (411291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
67 # 3อจ611119-136 EV825540825TH chanachok + pangjung (411295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ ***
68 # 3อจ611119-139 EW052913255TH tanint + ตี๋หลังสวน (411305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ611119-141 EU169845945TH niti2014 + Surame (411254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ***
70 # 3อจ611119-142 EV835155557TH tanint + ปอนบ้านฉาง (411256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***

71 # 3อจ611119-143 EW097153157TH litianming + ammad (411258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520317-012) ***
72 # 3อจ611119-144 ED608155616TH THARIS + เต่าตระการ (411260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก พิมพ์หันข้าง เนื้อสำริด ปี 2539 จ.อุบลราชธานี ***
73 # 3อจ611119-145 EU886779622TH zafari + gump16 (411266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์ทรงเสือ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ611119-146 ED609808927TH noi70 + ศิษย์ท่านขุน (411269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช ***
75 # 3อจ611119-147 ED607219415TH surapong3103 + (411271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiyawit_doh
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 62 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สกลนคร (550402-170) ***
76 # 3อจ611119-149 EV378080441TH Yuttana + blackvazabi (411276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 67%) ***
77 # 3อจ611119-150 EV980590382TH zafari + nottosaad (411282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์พัดยศ ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
78 # 3อจ611119-151 EV329427924TH midori + พรหลวงพ่อทบ (411286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ พิมพ์นี้
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ611119-152 EV839656806TH addoo + prabaiboon (411293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 77%)***
80 # 3อจ611119-153 EV978041033TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (411297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
81 # 3อจ611119-154 EV978041033TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (411301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
82 # 3อจ611119-155 ED606215417TH ชมรมศิษย์สน + supichai (411374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทรใต้ พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
83 # 3อจ611119-156 EX300409685TH zafari + เอกกี้27 (411304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี ***
84 # 3อจ611119-157 SPTL000121480TH kraisornuo + ผู้นำพล (411311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และชุบทองใหม่) ***
85 # 3อจ611119-159 EV835165695TH vitaya + ฟีนอลพระเครื่อง (411319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึกและล้างผิว) ***
86 # 3อจ611119-160 ED588291281TH mechanic + สนบางกรวย (411324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
87 # 3อจ611119-161 SDNW000012940 pullpiput + pairuch (411308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังยันต์อะนะอะ เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) ***
88 # 3อจ611119-163 EV928614312TH suparerk + คนริมปาว (411316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***

89 # 3อจ611119-164 ED612539712TH มหกรรมพระเครื่อง + เจริญ (411320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
90 # 3อจ611119-166 EU326954630TH Sutthisak_k + man77 (411326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
91 # 3อจ611119-168 EV714856049TH phanatphong + NUNG1789 (411333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(611031-020) ***
92 # 3อจ611119-169 ED606991509TH ซีดานราชาเหรียญ + pyakorn (411338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (611027-180)***
93 # 3อจ611119-170 EV271073721TH TAVABUNCHA + (411341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somkiatthornburi
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
94 # 3อจ611120-003 zafari + กำเงิน (411383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นป้ายแดง จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ611120-005 เป็นต่อดีพร้อม + อาชาวิน (411386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 36) ***
96 # 3อจ611120-006 เอสอมตะ + vee2504 (411388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย) ***
97 # 3อจ611120-007 เมืองช้าง + adisak (411390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
98 # 3อจ611120-102 ED597870425TH tjirasak + pound2007 (411403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว) ***
99 # 3อจ611120-103 EV603854945TH รักษ์นครหลวง + wewong (411406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระขุนแผนจิ๋ว) ***
100 # 3อจ611120-104 ED609942855TH john-otto + shyamal (411409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ611120-105 PSP0001140612 แม่พลอย + Noomint (411413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ611120-106 EV885230785TH เมืองช้าง + manza (411417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเข็มกลัด พระพุทธสิหิงค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2503 จ.ชลบุรี (G 94%)***
103 # 3อจ611120-108 EV676981959TH zafari + สิทธิวงค์ (411430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่น 700 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ลำพูน (วัดป่าดาราภิรมย์สร้าง) (หมายเลข 388)***
104 # 3อจ611120-109 EV823360105TH mvunbay + krai007 (411420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
105 # 3อจ611120-110 EX283307653TH เมืองช้าง + Yutclub (411423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด) ***
106 # 3อจ611120-111 EV476274093TH Joker007 + towerboy (411391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***

107 # 3อจ611120-112 PSJR000299269TH veerayuth + khunarwut (411394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ611120-113 EV965315913TH Exdesign + Mint28 (411397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)***
109 # 3อจ611120-114 EV924283385TH Chairut + sunsun (411399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
110 # 3อจ611120-115 ED610440771TH anusid + yongyot (411401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 496) ***
111 # 3อจ611120-116 ED610440771TH sam8793 + yongyot (411404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
112 # 3อจ611120-117 ED610440771TH Kravinkreeat + yongyot (411407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 151) ***
113 # 3อจ611120-118 ED610440771TH วรวรรณ + yongyot (411410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ ***
114 # 3อจ611120-119 ED610440771TH ก้องเจริญนคร + yongyot (411412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผงขาว ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
115 # 3อจ611120-120 EW114089204TH ช_ชุติวัตร + ญาดา168 (411415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
116 # 3อจ611120-121 ED606803656TH กำธรนคร + หนกอุทัย (411377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (600519-102) (G 64%)***
117 # 3อจ611120-122 EW014407559TH taccord + รัตน์เนินพระ (411378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 68%)***
118 # 3อจ611120-123 RRNY000027678TH john-otto + TaNachaut (411379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
119 # 3อจ611120-124 EV462151029TH zafari + เทพบ้านหมี่ (411435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท ***
120 # 3อจ611120-126 EV748971692TH sarawadee + ball99 (411385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
121 # 3อจ611120-127 PAJR000299268TH ขุนกิม + khunarwut (411387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
122 # 3อจ611120-128 EV984584776TH jungjung + maii_amulet (411389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 23 พ.ย. 2561 - 08:09 น.] #63181 (17/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611112-013 SKIT000257282 pipat2512 (410765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611116-003 ED591493071TH เสือสมิง (411150) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ611116-004 EV109849812TH chan94 (411158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ611116-005 EV782133288TH tongnarong (411160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611116-006 ED603050988TH bluezone69 (411161) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 1อจ611116-007 EV400199976TH meawmeawder (411162) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ611116-008 EV310208459TH Nonwarit (411163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ611116-010 EV136423057TH หลานตาจวบ (411165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611116-012 EV984365890TH maii_amulet (411127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ611116-014 EW116241231TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (411132) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 1อจ611116-015 EV638407988TH ขนมหวาน (411136) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611116-017 WDIS000019244 Folkfolk (411146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ611116-018 EV863377081TH HatPra (411149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ611116-020 EW152180265TH อินทภาณี (411156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611116-022 EW107961836TH rungrot (411076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ611116-024 EY170053201TH phoenix80 (411079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ611116-026 EV793354869TH พลช้างเผือก (411169) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611112-007 OMBUN (410738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611114-005 thesj (410966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ611116-002 เศกสรรค์2511 (411134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ611116-004 วัตถุมงคลสยาม (411138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ611116-006 tongzz (411172) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ611116-008 chaiyarit_c (411152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ611116-012 vittaya14 (411154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ611116-014 ศตกมล (411376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ611116-015 olympia (411554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611112-114 EV465910386TH loomthong + Sanphop (411196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ611112-129 ED596810315TH เมืองช้าง + ธรรมในใจ (411197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.สกลนคร (วัดป่าโนนเจริญสร้าง/ขนาดสูง 24 นิ้ว) ***
3 # 3อจ611117-001 mixsick150 + midori (411175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (610811-097) (G 79%)***
4 # 3อจ611117-002 gecko + suksannb (411180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์พิเศษ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) (G 94%)***
5 # 3อจ611117-003 ชาติไทยสมุทร + นึกอ่อนนุช (411183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (611105-021) ***
6 # 3อจ611117-004 HatPra + supaket808 (411184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ611117-005 อ๊อดจ้า + nengdkny (411187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
8 # 3อจ611117-006 นนท์รามคำแหง + นคราฎ (411190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ611117-007 pukkakub + tanapat05 (411192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่ ***
10 # 3อจ611117-101 ED598085810TH หวังมีเฮ + wutclub (411202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (G 71%)***
11 # 3อจ611117-102 ED598085810TH zafari + wutclub (411205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** นกสาริกา หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง จ.สมุทรสาคร ***
12 # 3อจ611117-103 ED612602137TH เจริญพรหม + บางแก้ว1976 (411209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (G 84%)***
13 # 3อจ611117-105 ER224171606TH jaonine + yosapon (411218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(610924-143) ***
14 # 3อจ611117-107 EV664773066TH บารมีทวีคูณ + โชควัฒน (411225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/โค้ดเฑาะว์) (G 68%)***
15 # 3อจ611117-108 EV971417182TH tiffy + bigloma (411245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ611117-110 EW116222855TH boyamulet + คุณศิระ (411231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว) ***

17 # 3อจ611117-111 ED607324585TH presun + แมวสามสี (411177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
18 # 3อจ611117-113 EW126818877TH Nawaporn_Prathai + (411181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอี่ยมเลิศ
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ611117-115 EW017727132TH taccord + อุลตร้าแมน (411189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(611027-067) (G 87%)***
20 # 3อจ611117-116 EV136667125TH zafari + หลานตาจวบ (411193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ611117-117 EV211867809TH กระแสร์2 + suyu7 (411195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช สำนักพุทธธรรมประทีปสร้าง พิธีวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 24/หน้าตัก 4 นิ้ว)***
22 # 3อจ611117-118 ED596768192TH เป๋งบ้านค่าย + berry (411198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 78%)***
23 # 3อจ611117-119 EV270516193TH AChen + kiattikhun (411200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม) ***
24 # 3อจ611117-120 ED600782048TH zafari + กฤชนณแปดริ้ว (411204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ611117-121 EU450584504 KULKHUNG + (411203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี ***
26 # 3อจ611117-122 EV105667995TH Amuletism + ChonChob (411207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ611117-123 EV941191349TH kenny88 + ธงชัย (411210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 65) ***
28 # 3อจ611117-125 ED608191829TH taccord + เอ็มซีเค (411214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ611117-126 EV538757535TH nick1880 + prajukbw (411217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 183) ***
30 # 3อจ611117-127 ED610805980TH taratchon + jackzaa (411220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มมะปรางค์ วัดพระศรีฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
31 # 3อจ611117-130 EV644841368TH แนนท่านางเริง + ลำปาง (411228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทย พิมพ์ย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท ***
32 # 3อจ611117-131 ED608191815TH taccord + เอ็มซีเค (411176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ611117-132 EV540912123TH kittisak_10 + หนุ่มบางพลี (411179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
34 # 3อจ611117-133 ED601601921TH PRAMOTEtung + (411182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
oofwinnine
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 69%) ***

35 # 3อจ611117-134 EV283430301TH niponll + กัญญ์ภัทร์ (411185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และซ่อมผิวด้านหน้า) (610818-101)(G 61%)***
36 # 3อจ611117-135 EW100065300TH Juizy + ขุนเมืองจันทร์ (411188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (กรอบเงินชุบทองลงยา) ***
37 # 3อจ611117-138 ED600787028TH zafari + ทาสธรรม (411199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม จ.สมุทรปราการ ***
38 # 3อจ611117-139 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ611117-140 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ611117-141 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ611117-142 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 21 พ.ย. 2561 - 08:07 น.] #63175 (16/21)** ตั้งแต่วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611119-162 EV710963095TH คนเทศบาล + ศิลป์สุวรรณ (411312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 3.4 กรัม) (G 79%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 20 พ.ย. 2561 - 09:06 น.] #63171 (15/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611105-013 EV666656204TH tprasert (410449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ611106-015 WALK000176484 rey0119 (410453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611107-009 ED591207655TH armarging (410437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611109-005 EV042698937TH เทพรถไฟ46 (410464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611109-020 EW133815010TH ลอยพยาครุฑ (410866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611113-001 EU326954691TH man77 (410859) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ611113-002 ED6042289245TH ssnook2538 (410873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ611113-003 EU785130904TH เที่ยงพุทธคุณ (410861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ611113-004 EW116210591TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (410871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ611113-005 EW107326804TH เสี่ยสัตหีบ (410870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611113-006 EV271191312TH หนุ่มธนบุรี (410864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ611114-001 EW119240646TH kingcrow (410944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611114-002 EV009703593TH kajits (410947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611114-004 EV929082147TH ภาสพยัคฆ์ (410952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ611114-005 EV830423565TH sinsamut (410955) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ611114-006 EV545001999TH ปูแปดริ้ว (410959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ611114-007 EV606855494TH seranee (410960) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ611114-008 EV988093429TH autpichut (410962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ611114-010 ED608131927TH ATTORN43 (410967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ611114-011 EU9932215346TH ขจรวัฒน์ (410927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ611114-012 EV862954945TH oatoat64 (410931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ611114-013 EV982395593TH ตราชั่ง (410933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ611114-014 EV835910825TH เสือสมิง (410937) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611114-015 EV861231628TH มีเก้า888 (410943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ611114-016 ED608471395TH kanan (410945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ611114-017 EV715189236TH รักษ์นครหลวง (410948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ611114-018 EV841958076TH มิตรไมตรี (410951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ611114-019 EV540893999TH นายตัวเล็ก (410954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ611114-021 ED599616196TH chingchaik (410877) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
30 # 1อจ611115-003 ED598839798TH onizuka2518 (411007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ611115-004 EV635845698TH rachanikorn (411010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ611115-005 ED596805479TH ธรรมในใจ (411014) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ611115-006 EW111645027TH aeakarat (411020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ611115-010 EW116219406TH paparuszy (411041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ611115-011 EV812332599TH towerboy (411043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ611115-012 EW012451444TH ซูโม่ (411047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ611115-013 EV869241555TH ซีดานราชาเหรียญ (411049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ611115-014 EV797204533TH พลช้างเผือก (411062) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
39 # 1อจ611115-015 EU070752815TH FreedomPeace (411052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ611115-016 EV885230162TH OgapzaO (411053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ611115-017 EW147371165TH mumu99 (411055) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
42 # 1อจ611115-018 EV293149183TH สยามเมืองยิ้ม (411057) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ611115-019 ED571179955TH ken888 (411056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ611115-021 EV830452765TH กอไผ่ (411044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ611115-022 EX345920418TH ถุงนิล45 (411045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ611115-023 RSKK000011946 kohler (411048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ611115-024 EV203423635TH pnew99 (411050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611108-013 WATWAY (410856) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ611108-014 boonserm (410858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ611110-016 loongmike (410631) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ611110-017 dang29 (410636) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ611112-003 nongder (410719) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ611112-016 Panamera (410728) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611113-001 เต้ยอิตาเลียน (410846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ611113-002 พระพันธุ์เทพ (410847) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ611113-003 เก้าตะวัน (410850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ611113-004 redarmy_ay (410851) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ611113-005 numpraram2 (410852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ611113-006 อาราแต (410854) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ611114-001 Buncha (410961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611114-002 โอ๊ตบางพลี007 (410977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ611114-004 bkk10250 (410965) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ611114-007 Jackbangkaew (410969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ611114-008 พ่อมด (410970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ611114-009 Kanom (410971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ611114-010 peacemaker (410972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ611114-011 peechit (410882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ611115-001 armhatari (411060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ611115-003 Man_Angthong (411059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ611115-004 ซิยิ่นกุ้ย (411051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ611115-005 เมฆาวรรโณ (411065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ611115-006 H_WONG (411054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ611115-007 Ranpmg (411061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611107-008 Worn2524 + Phupachara (410833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ลพบุรี ***
2 # 3อจ611109-153 EV833378786TH zafari + pratham (410528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ611110-136 EV833200372TH เกษมจิต + pratham (410595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ชลบุรี ***
4 # 3อจ611110-148 EX300788691TH tangmo123 + ขาล-เสือ (410642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2526 จ.นครปฐม (G 65%) ***
5 # 3อจ611112-003 ณฐพนธ์ + กฤษณะ (411145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
6 # 3อจ611113-003 mahachon + arthur (410857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ ***
7 # 3อจ611113-012 CANTONA_7 + เก้าตะวัน (410825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไต้ฮงกง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
8 # 3อจ611114-115 EV590593161TH มอร์เมืองทอง + เจริญพรรุ่งเรือง (410888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ขัดสมาธิเพชร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ611114-130 EV727075179TH noompure + โอบอุ้ม (410940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี (G 68%)***
10 # 3อจ611116-001 prariwat + oudood (411094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (560522-171)***
11 # 3อจ611116-002 chan94 + oudood (411097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
12 # 3อจ611116-003 Poonsin + thesj (411100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
13 # 3อจ611116-004 amuletfocus + พรพระบารมี (411102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพแต่งผิว) ***
14 # 3อจ611116-005 keng_kung + พรพระบารมี (411105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
15 # 3อจ611116-006 jaturat_ph + pornthap (411108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 367)***
16 # 3อจ611116-008 ununun + pukongto (411116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว) (530528-100)(G 58%)***

17 # 3อจ611116-009 WASTURBO + แก้วอุษา (411167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (580130-055) (G 66%)***
18 # 3อจ611116-010 Phong5555 + nokee (411123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
19 # 3อจ611116-011 mechanic + korrapat905 (411168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ611116-012 midori + OMBUN (411133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดชีปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***
21 # 3อจ611116-013 joeenok + aramintra (411137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ611116-014 sugar + aramintra (411141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ611116-015 TheJo + oldshop (411142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
24 # 3อจ611116-101 EV410620013TH world + เงินเหลือ (411074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญยันต์ พ่อท่านอ่อน วัดลุมพินี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พังงา ***
25 # 3อจ611116-102 ED550723067TH panupong30 + อาชาเหล็ก (411077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ611116-103 EV763871674TH kenshiro2810 + udonteva (411080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ611116-104 EV169323652TH taat_007 + สัสดี57 (411082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610917-006)(G 76%)***
28 # 3อจ611116-105 EV148923038TH zafari + เซียน99 (411085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ611116-106 EV521069501TH simmax + wiwat3 (411088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ611116-107 EW051096674TH frist + กรเมืองกาญจ์ (411091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ611116-108 EX307023225TH ZuTharua + Aeychonburi (411093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
32 # 3อจ611116-109 EW102245595TH พญานาค + artliver (411096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
33 # 3อจ611116-110 EW126772058TH Nawaporn_Prathai + (411101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอี่ยมเลิศ
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
34 # 3อจ611116-112 EV941520420TH เมืองช้าง + stronger (411110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (571017-118) (G 67%)***

35 # 3อจ611116-114 ED594468093TH โพธาราม + raimon (411119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
36 # 3อจ611116-115 EV911158830TH suchattook + russamee (411122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ611116-116 BROM000452227 เสืออิบสาทร + thatcharit (411126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ611116-117 ED591493068TH PHLOI + เสือสมิง (411128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610907-002)***
39 # 3อจ611116-118 EX292835865TH winyuchon + ภคิน-ปู่ทิม (411131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (610129-144) (G 67%)***
40 # 3อจ611116-119 EV466274964TH Nihao + ตำรับไทย (411135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี ***
41 # 3อจ611116-120 ED605190170TH uthan873 + boonkue (411139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)***
42 # 3อจ611116-121 ED610520850TH tummusic46 + (411071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นศูนย์รี พิมพ์ไหว้ข้าง เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช ***
43 # 3อจ611116-122 EV841958717TH อ๋องสาย4 + ไบร์ทหนองช้างคืน (411073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี ***
44 # 3อจ611116-123 RTAP000008092 Chairut + จูปีเตอร์ (411075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพรมผิวใหม่) (G 58%)***
45 # 3อจ611116-124 ED601545399TH อาราธนา + suwanthep (411078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
46 # 3อจ611116-125 EV637687765TH john-otto + NUNG1789 (411081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (611031-019) ***
47 # 3อจ611116-126 EW132867903TH tomyum + พรพระพุทธคุณ (411083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ611116-127 EW011553478TH werty + noi70 (411086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
49 # 3อจ611116-128 EV792166144TH lamkatati1957 + treetap (411089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
50 # 3อจ611116-129 EV279111006TH pramual + champRomklao (411090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
51 # 3อจ611116-130 ED602541019TH zafari + jobss (411092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่ เนื้อผง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
52 # 3อจ611116-131 EV764239693TH กัญญ์ภัทร์ + แมวสามสี (411095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

53 # 3อจ611116-132 EV984365890TH ARROW + maii_amulet (411099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611116-133 EW023569943TH กระต่าย + boymoo4 (411103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 79%)***
55 # 3อจ611116-134 EW017687795TH SongkanA + อุลตร้าแมน (411106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
56 # 3อจ611116-135 EV521070345TH kop1971 + wiwat3 (411166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ611116-136 EX333690730TH tommeng + สายหลวงปู่ (411111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)***
58 # 3อจ611116-137 PANT000584522 NOYSAN + poodumken (411114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ611116-138 ET098595902TH นาควารี + SNOWKID (411117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (G 87%)***
60 # 3อจ611116-139 EW145839937TH ต่อยอด + krai007 (411120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะกำแพงเพชร (หน้าตัก 1.5 นิ้ว) ***
61 # 3อจ611116-140 ED597914254TH สิฐฐิลาโภ + HopeMan (411124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ611116-141 EU462837191TH ninewalk + doramon2345 (411098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610825-085)***
63 # 3อจ611116-142 EV212328329TH เปี๊ยกตุ๊กแก + Buransuk (411104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (G 75%)***
64 # 3อจ611116-143 LAMB000313469 john-otto + ปลากัดป่า (411109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ611116-144 EV717625693TH tansave + lohbetong (411113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี (G 87%) ***
66 # 3อจ611116-145 EU933128335TH pramual + ธีตลาดพลู (411118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ611116-146 ED608928265TH TECHNOLOG + moo_bpk (411121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเจ้าสัวเบตง วัดพุทธาธิวาส รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ยะลา (หมายเลข 1462) ***
68 # 3อจ611116-147 ED589045857TH ninnin + บางแก้ว1976 (411125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (G 87%)***
69 # 3อจ611116-148 EV926998291TH sarawadee + Rapbit120 (411170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
70 # 3อจ611116-149 DONM000748280 Sunadi + อาลาดิน (411174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ611116-150 WALK000119980 sugar + BOMBA (411130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611005-033) ***
72 # 3อจ611117-106 ED600765416TH tanint + Manopd (411221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 5.9 กรัม) (G 80%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 19 พ.ย. 2561 - 08:11 น.] #63166 (14/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611105-003 ED544293638TH นะกอหญ้า (410447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ611108-003 EV210618062TH ZuTharua (410419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611109-008 EV123827225TH sudjarit (410475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611110-007 ED599035284TH คุณวันชัย (410644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611112-001 EV481200734TH siriroj1234 (410776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ611112-002 ED604207112TH พรหมสิงห์ (410785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ611112-003 EW107295259TH ปืนใหญ่ (410789) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ611112-005 EU740869638TH ทนายโอ๊ต58 (410807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611112-006 ED602933284TH แพรวพรรณ (410795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ611112-008 EW133822395TH ลอยพยาครุฑ (410806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611112-009 EW136898407TH สิงห์ขร41 (410800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ611112-010 EV832790046TH gymnastics (410809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ611112-012 EV480629782TH mixsick150 (410756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ611112-014 EU368799763TH aksomsak (410770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ611112-015 EX223337074TH Bseries (410774) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ611112-016 EV863341966TH HatPra (410780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ611112-017 EV839961244TH Shinden (410781) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ611112-018 EV530223861TH ปืนใหญ่ (410784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ611112-019 EQ530394265TH bagio (410788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ611112-021 EV972374449TH ตั้มปราจีน (410775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ611112-022 EP897160203TH pound2007 (410778) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611112-023 SHUTH00051061 pornlerty (410782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ611112-024 EW119264639TH ปักต้นกล้า (410786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611112-025 EW119236465TH คุณศิระ (410790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ611112-026 EV236628699TH thexy (410793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ611112-027 EV715774244TH ขนมกรุบ (410796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ611112-028 EV817356742TH ต้อมตราโล่ (410798) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ611112-029 EV973254337TH motep (410805) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611103-008 pairat9999 (410009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ611109-006 อุลตร้าแมน (410469) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ611110-003 lerdlit (410601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ611110-006 สารพัดกัน09 (410615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ611110-009 เด็กwat (410625) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ611110-013 มหามงคลพระ (410618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ611110-015 BOARD (410628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ611112-001 หนุ่มธนบุรี (410715) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ611112-002 กฤษณะ (410816) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ611112-004 pyakorn (410725) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ611112-005 taopoon (410732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ611112-006 Crysoberyl (410811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ611112-010 naweena (410746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611112-011 บ้านไท (410812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ611112-013 ชอบพิจิตร (410712) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ611112-014 Panamera (410716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611112-015 Panamera (410720) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ611112-017 A-morn (410734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ611112-018 เด็กท่าพระ (410737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ611112-019 kamonsap (410739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ611112-020 kamonsap (410740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ611112-021 Panamera (410748) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ611112-022 Panamera (410752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ611112-023 Panamera (410754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ611112-024 Panamera (410758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ611112-025 Panamera (410761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ611112-026 so-so (410766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ611112-027 Siriyod (410767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611109-165 EV340143779TH bunjerd + noppol (410479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ611110-004 วณิชออโต้ + เชตเตอร์ (410564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ611110-107 09021816519 nottoขอนแก่น + nung4066 (410579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์สังฆาฏิเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ611110-114 EV913777610TH ยศศิริ + พ่อครู (410602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หัวใจเศรษฐี หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
5 # 3อจ611110-129 ED589056395TH nick1880 + pairuch (410651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ611110-144 EV331283565TH Bophantom + Ottokung (410634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
7 # 3อจ611110-145 EV331283565TH Bophantom + Ottokung (410637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพล้างผิว) ***
8 # 3อจ611112-113 ED5905558712TH ronin28 + ถุงข้าว (410707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ใบมะยม เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ611112-128 ED567522625TH zafari + prasang (410771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช ***
10 # 3อจ611112-171 EV836291562TH wsun37 + เอื้ออนันต์ (410700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
11 # 3อจ611112-173 EV980652776TH OtopGPS + วิวัฒน์ชนะพาล (410814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์หลังเสือมีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
12 # 3อจ611113-107 EW074868703TH กิมเล้ง + Natthawut2456 (410843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อไม้ จ.จันทบุรี ***
13 # 3อจ611114-149 EU585401439TH nunthawat + เอสายชล (410939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา ***
14 # 3อจ611114-165 EW074858003TH pramual + Natthawut2456 (410958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุคงเมืองหอม เนื้อดิน จ.ขอนแก่น ***
15 # 3อจ611115-001 เมืองช้าง + nput_16 (410981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 22 นิ้ว) ***
16 # 3อจ611115-002 เมืองช้าง + เชตเตอร์ (410982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 238663)(G 72%) ***

17 # 3อจ611115-003 นพระโนด + (410984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Hitlerjugend1935
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
18 # 3อจ611115-005 Poonsin + สมเป็น (410989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 585) ***
19 # 3อจ611115-006 TAVABUNCHA + เมฆาวรรโณ (410992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่) ***
20 # 3อจ611115-007 AOUN_D + atta77 (410995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสวน วัดนาอุดม รุ่นพิเศษไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (501012-061) ***
21 # 3อจ611115-101 EW116212924TH opasn + ปักต้นกล้า (411001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ611115-102 EU346599178TH แมวสามสี + m-cot (411004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
23 # 3อจ611115-103 ED583463501TH Kongphop_noi + ชวนชื่น (411008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ611115-104 EV410606100TH zafari + เงินเหลือ (411012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
25 # 3อจ611115-105 EW014404212TH Jetiky + เก้าระยอง (411015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ611115-106 EW014404212TH Jetiky + เก้าระยอง (411018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ611115-108 EV833044006TH ท่านต๊อก + auraa (411025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 386) ***
28 # 3อจ611115-109 EV188978233TH บรีสพระช่วย + peerasak_off (411028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและ ๙) ***
29 # 3อจ611115-110 EV355125842TH Charity + pun027 (411058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ611115-111 ED560257016TH keng_kung + rungkrabi (410983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (611015-043) ***
31 # 3อจ611115-112 EW091830291TH Phrakaew + พรหมแพทย์ (410986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุถ้ำเสือ เนื้อดิน ***
32 # 3อจ611115-113 ED598774876TH bossman + เวฬุวัน99 (410988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี ***
33 # 3อจ611115-114 EU152445039TH Joker007 + ช่างเก้าระยอง (410991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ611115-115 EU549023195TH pakapol47 + benz18 (410993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ611115-116 ET663513705TH nick1880 + วรรณสินศิริ (410996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ611115-117 EV885229884TH TAVABUNCHA + BOAT26 (410997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน) (G 64%)***
37 # 3อจ611115-118 EV321585629TH taccord + Sector99 (411000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ611115-119 EV321585629TH taccord + Sector99 (411002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ611115-120 EW023712273TH thaweesak_U + ถ่านไฟเก่า (411006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
40 # 3อจ611115-121 EV455200016TH pornlimk + kunbun (411011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปางประทานพร หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.สระบุรี ***
41 # 3อจ611115-122 ED592464791TH อภิธรรม + ขนเงิน (411017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก) ***
42 # 3อจ611115-123 ED608151864TH NUNG1789 + noompure (411021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (600720-053)(G 73%)***
43 # 3อจ611115-124 ED601456005TH john-otto + tgiporp (411023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ611115-125 ED601456019TH แม่พลอย + tgiporp (411027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 85 ปี เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ611115-126 EW012451444TH Santiwall + ซูโม่ (411030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
46 # 3อจ611115-127 EV493066780TH zafari + awt2528 (411033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
47 # 3อจ611115-128 EV053494577TH zafari + kandapmy (411037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดโกลก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2510 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ611115-129 EV721072316TH somnuk + หมูโชะเด๊ะ (411040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวบาน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
49 # 3อจ611115-130 EV840398812TH Sutthisak_k + เอ๋หลังเซ็น (411066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ611115-131 ED606212279TH zafari + นพพล1 (410985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
51 # 3อจ611115-132 EX191500514TH tonychan + เปาโลพระเครื่อง (410990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
52 # 3อจ611115-133 EX338999528TH john-otto + Suprarop (410994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (600908-068) ***

53 # 3อจ611115-134 EX086361560TH อันดามัน + nueng1234 (411068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (G 61%) ***
54 # 3อจ611115-135 EW029522635TH ภาคภูมิ + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (410999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญขวัญถุง หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 75%) ***
55 # 3อจ611115-136 EV538773414TH panyapoo1978 + prajukbw (411005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 241) ***
56 # 3อจ611115-137 EW185612349TH yutpawee + Burapha777 (411009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
57 # 3อจ611115-139 EV984411957TH keng_kung + เฮียนพพร (411016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพรมผิวใหม่) ***
58 # 3อจ611115-140 EV826165065TH teppanom + preecha (411019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
59 # 3อจ611115-141 ED600194838TH john-otto + morn9190 (411026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (610713-034) ***
60 # 3อจ611115-143 EX280609500TH nap_mtl + myaody (411029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 392) ***
61 # 3อจ611115-144 ED600484923TH hairgrit + jackzaa (411034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***
62 # 3อจ611115-145 ED596789643TH Phong5555 + berry (411036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (611030-060) ***
63 # 3อจ611115-146 EV610409621TH nick1880 + ประยงค์ (411069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600828-103) (G 69%)***
64 # 3อจ611115-149 ED595869314TH ข้าวปุ้น + Surasit4301 (411039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3392) (G 76%)***
65 # 3อจ611115-150 RM34000214170 Pisit1963 + ปูศรีสะเกษ (411046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ611115-151 EV861217073TH zafari + sanopporn (411031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี ***
67 # 3อจ611115-152 EV861217073TH anut_rung + sanopporn (411038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์นเรศวรมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2507 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก) ***
68 # 3อจ611115-153 EV861217073TH zafari + sanopporn (411042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธวัดเทพากร พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 17 พ.ย. 2561 - 08:11 น.] #63158 (13/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611103-001 EV677701964TH kenshiro2810 (410653) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ611107-005 EW114531315TH คุณศิระ (410335) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611107-010 EW149412543TH พลช้างเผือก (410640) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 1อจ611109-017 EV309572542TH pradrem (410455) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ611110-001 EV460594090TH anuphanboonsuk (410582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611110-002 EV910841455TH Gaokod2549 (410586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611110-003 EV479111735TH Judy58 (410588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ611110-004 EV530349822TH supphakrit (410593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611110-005 ED598818373TH nikomss (410596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611110-006 EW119217470TH คุณศิระ (410599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ611110-008 ET709094106TH กว๊านพะเยา (410603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611110-009 EV681592259TH พลช้างเผือก (410645) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 1อจ611110-011 EW119206225TH ปักต้นกล้า (410620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611110-012 EW091089265TH chaisingburi (410621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ611110-013 EV682898685TH ต้นคุง (410626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ611110-014 SNPK000147850 nailom9 (410629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ611110-015 ED571176636TH ken888 (410632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611110-001 collector (410594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ611110-002 อำนาจธรรม (410598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611110-004 weeraphol (410606) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ611110-005 อาณาจักรพระ (410612) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ611110-007 detrit0932 (410617) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ611110-008 Bobbie (410623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ611110-010 ต้นสุขสำราญ (410633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ611110-011 ต้นสุขสำราญ (410609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ611110-012 s-rat (410616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ611110-014 Buncha (410624) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ611110-018 likeit (410638) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ611116-001 การันตีพระ (411070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ511114-161 ED591166289TH TAVABUNCHA + yongyot (410946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
2 # 3อจ611105-024 ferluci + Panamera (410831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (611027-076) ***
3 # 3อจ611105-132 EV326996042TH teewhytee + ศิระกันต์ (410080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ611107-141 EV400577219TH nattasak + das999 (410835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
5 # 3อจ611107-155 EV402665959TH กำปั่นทอง + ปาล์มมี่ (410837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ611107-176 EU925069128TH AChen + archa8 (410839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ รุ่นครบ 5 รอบ มหาราชินี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) (600828-036)***
7 # 3อจ611108-117 EV396928129TH chonthong + Ronado (410842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง(เขียว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/วัดซับลำใยสร้าง) ***
8 # 3อจ611109-128 EV882710085TH gecko + anunsangthong (410819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา ***
9 # 3อจ611109-136 ED585787859TH jaruth + mongkol46 (410546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระ ***
10 # 3อจ611110-119 EV342107686TH Bingki + oodchaweng (410619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อผง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ611112-019 เมืองช้าง + ploykanut (410692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาคำหล้า วัดจันดี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ611112-138 khunanu + โบตั้ม (410804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHDAFDP611031005
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ611112-158 ED600317483TH Vkob2001 + jedsada (410791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อ วัดศรีสวรรค์ พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ611113-002 น้องอิมอิม + ศตกมล (410855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (611106-002)***
15 # 3อจ611113-005 Subtar + sanopporn (410862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระปางนาคปรก ญสส. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1040/หน้าตัก 5 นิ้ว)***
16 # 3อจ611113-006 sukkasem13 + ฟรีโน่ (410863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 39049)***

17 # 3อจ611113-007 kraisornuo + Arkhom58 (410865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2501 จ.เพชรบุรี ***
18 # 3อจ611113-008 zafari + Arkhom58 (410867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นตระกูลโจว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี ***
19 # 3อจ611113-009 gek1414 + Kaowatch (410868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กหนึ่งเข็ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม (601009-056) (G 64%)***
20 # 3อจ611113-010 nuthapol + Naisert (410869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อพระเกจิอาจารย์ ***
21 # 3อจ611113-011 Aaekaa + vinit09 (410824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ เนื้อทองคำ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม) ***
22 # 3อจ611113-013 pramual + Mainaja (410872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ611113-014 นายพอเพียง + หลวง_สะพานดำ (410828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
24 # 3อจ611113-101 BROM000452279 กระต่าย + jopawis (410823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 57%) ***
25 # 3อจ611113-102 EV722578863TH ตระกูลทอง + Park818 (410826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 221/หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
26 # 3อจ611113-103 ED594789464TH มอร์เมืองทอง + towerboy (410829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
27 # 3อจ611113-104 EU569280520TH yosapon + arjarnjo (410832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
28 # 3อจ611113-105 ED592434905TH เมืองช้าง + SHREK (410836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
29 # 3อจ611113-106 EU242756374TH Wsummut + Ton1985 (410840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 26) ***
30 # 3อจ611113-108 EV476853185TH doramon2345 + My_dear (410845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (590709-053)(G 59%)***
31 # 3อจ611113-109 ED603202754TH taranan + แอ๊ดป่าซาง (410849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่ ***
32 # 3อจ611113-110 EV784686770TH พงษ์ท่าม่วง + แว่นพระประแดง (410853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ611113-111 EU418879651TH senju444 + Pinklovely (410818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
34 # 3อจ611113-112 EV464146429TH pansidum + suyu7 (410822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

35 # 3อจ611113-113 EV464146429TH Wut_Repsol + suyu7 (410874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
36 # 3อจ611113-114 EV839647089TH shang + pikky (410827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
37 # 3อจ611113-115 EW074868473TH zafari + Natthawut2456 (410830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น(ใหญ่) เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ611113-116 EX307483045TH visuth + บ๊อบบางบ่อ (410834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 789) (610706-076)(G 62%)***
39 # 3อจ611113-117 ED602865346TH zafari + mixsick150 (410838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
40 # 3อจ611113-118 ED567523232TH kunkwin + prasang (410841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นผู้ว่าสันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
41 # 3อจ611113-119 EV279046599TH เด็กระยอง + jubwatin (410844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
42 # 3อจ611113-120 ED595677067TH zafari + sunquick (410848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรตรึงไตรภพ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อสำริด ปี 2545 จ.นครปฐม (หมายเลข 895) ***
43 # 3อจ611113-121 EV094253385TH yosapon + Tanes54 (410820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้ชำรุดโพธิ์บนและล้างผิว) ***
44 # 3อจ611113-122 EV573305545TH zafari + หนองซอ (410821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ611114-001 zafari + bkk10250 (410914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ611114-002 ninewalk + midori (410917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (610924-028) ***
47 # 3อจ611114-003 mechanic + ชัยเจเจ (410973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ611114-004 Sutthisak_k + montri_rne (410922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ611114-006 pramual + มองดู (410925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มประตู วัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ611114-007 เมืองช้าง + chaiyokn (410930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาพระสังกัจจายน์ ศิลปรัชกาล เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ611114-009 Somkiathong + (410938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Akomkunaroop
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)***
52 # 3อจ611114-010 ตี๋วัดทุ่ง + Noomint (410942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาพระปางไสยาสน์ ***

53 # 3อจ611114-101 EV690682332TH zafari + วิทย์พระประแดง (410876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
54 # 3อจ611114-102 ER287055938TH รถโฟร์ค + Chiu2002 (410878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
55 # 3อจ611114-103 EW023667795TH จอมยุทธบูรพา + ถ่านไฟเก่า (410880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ611114-104 EU933124489TH zafari + ธีตลาดพลู (410881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ611114-105 EV865787420TH สมยศ5 + mchutith (410883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านมาคุณมา วัดสามปลื้ม เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ611114-106 EV912903435TH Wsummut + คนมีของ (410886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
59 # 3อจ611114-107 EV165857435TH แพทย์แผนปัจุบัน + Choat (410889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (600811-098)(G 73%)***
60 # 3อจ611114-108 EW114489771TH phetbanpra + stronger (410892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (570628-098) ***
61 # 3อจ611114-109 EV841958080TH taranan + มิตรไมตรี (410897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕) (611101-007)***
62 # 3อจ611114-111 ED609702705TH เพชรสุวรรณ์ + tgiporp (410879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 417) ***
63 # 3อจ611114-112 PSP0000442096 Subtar + Noomint (410974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุช่อแฮ เนื้อทองเหลือง จ.แพร่ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
64 # 3อจ611114-113 EV483558878TH แป๊ะปทุม + chet8980 (410885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงดิน 7 โป่ง ปี 2538 จ.ระยอง (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) ***
65 # 3อจ611114-114 EV855704068TH Somkiathong + Best16 (410980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ611114-116 EV105550121TH ชลกร99 + ก้อนกรวด (410975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
67 # 3อจ611114-117 ER732711289TH Porn_PP + โอเว่น (410893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ611114-118 ED592194025TH พระสิทธิลักษณ์ + k_toon (410896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้หนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
69 # 3อจ611114-119 EU567738321TH gek1414 + anaken (410899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
70 # 3อจ611114-120 EX223406883TH แม่ปิง9 + sitawee (410902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อสำริด ***

71 # 3อจ611114-121 ED588848472TH gammag + เจ๋งจริง (410908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มใบตำแย กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
72 # 3อจ611114-123 EU891758744TH cpall + nontha (410910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 8797/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
73 # 3อจ611114-124 EV982501575TH เมืองราช + shyamal (410919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ611114-125 ED604094384TH โพธาราม + kusuma69 (410923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองเหลือง ปี 2468 จ.นนทบุรี ***
75 # 3อจ611114-126 ED593557702TH TheJo + vechvespa (410926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
76 # 3อจ611114-127 EV464104004TH ไอซ์_วายุบุตร + kobson07 (410978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ***
77 # 3อจ611114-128 ED598346489TH zafari + Anankiya (410929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕) ***
78 # 3อจ611114-129 EV953134352TH john-otto + tananop (410935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ611114-131 ED602618472TH boatM3 + lomlopburi (410884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)***
80 # 3อจ611114-132 EV672078235TH Phumiluck2525 + ดอนทราย (410887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
81 # 3อจ611114-133 EV672078235TH Phumiluck2525 + ดอนทราย (410890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
82 # 3อจ611114-135 EV885806468TH ยศศิริ + ไข่มุข (410894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก) ***
83 # 3อจ611114-136 ED607305198TH Tochiro + แมวสามสี (410895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ611114-137 EV321572112TH amara99 + สว่างเทวะ (410898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ611114-138 EW024232980TH nick1880 + Exdesign (410901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (581105-027) ***
86 # 3อจ611114-139 EV882717110TH gecko + anunsangthong (410904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
87 # 3อจ611114-140 ER732711292TH nick1880 + โอเว่น (410907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ611114-141 EV637431760TH Mint28 + puktun (410912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***

89 # 3อจ611114-142 EV803627175TH TEE_INTER + Pinklovely (410976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ611114-143 EU704090941TH zafari + mahaphom (410916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครพนม ***
91 # 3อจ611114-144 ED6060001694TH pramual + yut2877 (410920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่งหลังลิ่ม วัดช้างล้อม เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
92 # 3อจ611114-145 EW140934848TH sutthiphornn + เขยมาบตาพุด (410924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)***
93 # 3อจ611114-146 ET307446303TH warning + ศิวิไล (410928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
94 # 3อจ611114-147 EV598946443TH แป๊ะปทุม + Naphat1129 (410932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2546 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ611114-148 EW029714082TH vitaya + mitmitee (410936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ611114-150 ED608471395TH pcha429 + kanan (410941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 332)***
97 # 3อจ611114-151 EV720029489TH สุขอัลฟ่า + Park818 (410900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (G 88%)***
98 # 3อจ611114-152 EV068944873TH vadcharapol + luktom (410903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางปฐมเทศนา วัดศรีกะอาง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครนายก ***
99 # 3อจ611114-153 EV490305485TH nick1880 + บิ๊กนคร (410905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (611030-010) ***
100 # 3อจ611114-154 EV853010125TH amuletfocus + MIXMUK (410906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (611102-125)***
101 # 3อจ611114-155 EV853010125TH ป่าตาลดอย + MIXMUK (410909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 66%)***
102 # 3อจ611114-156 EV590591007TH เมืองช้าง + กระติบ (410911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ611114-158 EV940672494TH midori + mahanoy (410915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
104 # 3อจ611114-159 ED588856111TH bagio + HS2NAJ (410918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 81%)***
105 # 3อจ611114-160 ED599616196TH korn88 + chingchaik (410921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ เนื้อสำริด (G 73%) ***
106 # 3อจ611114-162 ED591166289TH nirun4 + yongyot (410949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (ชำรุดเข่าซ้าย)(G 65%)***

107 # 3อจ611114-163 EW074858003TH ทวีสิน + Natthawut2456 (410953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาม วัดป่าไตรวิเวก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุรินทร์ ***
108 # 3อจ611114-164 EW074858003TH pramual + Natthawut2456 (410956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน กำแพงเพชร เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 16 พ.ย. 2561 - 08:18 น.] #63154 (12/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611106-002 EV862921301TH คอปแมน (410197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611106-011 PSP0000666456 ramez (410193) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611107-003 EU326954467TH man77 (410330) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ611107-011 EW115420758TH คุณศิระ (410233) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611107-019 EV642386873TH Yuttana (410255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ611109-012 EW100631702TH วัฒน์ทางหลวง (410443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ611109-016 ED593685715TH ปภานลิน (410451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611103-019 กุ้งปรีชา (409957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ611105-012 popeye289 (410057) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ611106-015 ninjaykk (410129) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ611108-002 golfj (410378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ611108-005 kphil (410386) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ611108-007 oudood (410397) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611108-009 kpond (410407) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ611108-010 SRISUNGWON (410409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611106-149 EV797458119TH ppffarm + packking (410219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ611107-002 zafari + wutpantip (410234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช ***
3 # 3อจ611107-112 EW024215862TH art8888 + pun027 (410265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ลายสาน เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ611107-113 khunanu + Sucheera (410269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHDAFDP611031003
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
5 # 3อจ611107-129 EV984925342TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + lalalaon (410315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ611107-160 EV138194480TH พุดซ่า + ท่านหลวง (410299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อเงิน ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
7 # 3อจ611107-163 EV847756797TH ยศศิริ + สิฐฐิลาโภ (410327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
8 # 3อจ611108-102 EW012876143TH ตะกรุดโทน + (410360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 83%) ***
9 # 3อจ611108-120 PC37000056577 DDman + sanpol (410405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมข้อมือซ้ายพระ) ***
10 # 3อจ611108-121 EV836277821TH แทนม้าทอง + aoudom99 (410382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์ยันต์นอน ปี 2485 จ.พัทลุง ***
11 # 3อจ611108-127 EV976350607TH ยศศิริ + อ๊อดจ้า (410396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานด้านหน้า) ***
12 # 3อจ611108-132 EV656463875TH penggo + หนุ่ม14 (410377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
13 # 3อจ611109-105 EU070745010TH penggo + intara99 (410490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ611109-115 ED601418364TH ป๋องณรงค์ชัย + Wipha (410516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
15 # 3อจ611109-116 EW101744348TH pramoht + แบงค์อรัญ (410518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
16 # 3อจ611109-117 EW101744348TH นุหลัก4 + แบงค์อรัญ (410521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก) ***
17 # 3อจ611110-124 EV836290505TH ป้อดคุง + gold1 (410570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง ***
18 # 3อจ611110-135 EU485088854TH หม่อง + ลูกตากสิน (410591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (G 66%) ***
19 # 3อจ611112-001 ไซม่อน + กฤษณะ (410654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 825)(590402-106) ***
20 # 3อจ611112-002 prons + กฤษณะ (410657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
21 # 3อจ611112-004 TEE_INTER + kitcha (410661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 680) ***
22 # 3อจ611112-005 jatukam9wachira + kitcha (410669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครศรีธรรมราช ***
23 # 3อจ611112-006 เมืองช้าง + หนึ่งเจริญ (410674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังยันต์ตั้ง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เชียงใหม่ ***
24 # 3อจ611112-007 พรพระบารมี + pyakorn (410678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(540812-363) ***
25 # 3อจ611112-008 สองหัดส่อง + เชนสมิธ (410682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
26 # 3อจ611112-010 ศิษพ่อมุ่ย + ชอบพิจิตร (410691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองคำ จ.พิจิตร ***
27 # 3อจ611112-011 ศิษพ่อมุ่ย + ชอบพิจิตร (410658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อดิน จ.นครปฐม (G 91%) ***
28 # 3อจ611112-012 Joker007 + thana7576 (410664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรีญญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ยันต์ใหญ่วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
29 # 3อจ611112-013 Bseries + thana7576 (410668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ611112-014 tockjung + thana7576 (410673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ611112-015 takrit + เด็กแคมฟร็อก (410677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ611112-016 Suvat_dee + A-morn (410681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
33 # 3อจ611112-017 bunpotth + A-morn (410685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ611112-018 e_atnon + เน้นพระสวย (410688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610723-099) ***

35 # 3อจ611112-020 ตราชั่ง + wanpen28 (410697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
36 # 3อจ611112-021 rapeeporn + จอมยุทธ77 (410701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 17 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ611112-022 zafari + จอมยุทธ77 (410704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
38 # 3อจ611112-101 ED603333834TH wutfaa + ข้าวตอกแตก (410660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ611112-102 ED603333834TH pomSL + ข้าวตอกแตก (410663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึกและชำรุดขอบบนขวา) ***
40 # 3อจ611112-103 EU385121495TH AChen + apiwat_66 (410666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ611112-104 ED246169241TH Phumiluck2525 + (410670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PornchaiPK
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
42 # 3อจ611112-105 ED598727791TH bigปากน้ำ + เวฬุวัน99 (410813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี ***
43 # 3อจ611112-106 ED594957508TH Bophantom + peerapath (410676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ด รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว (ไม่ตอกโค้ด) ***
44 # 3อจ611112-107 ED5980423205TH long_g + popmook (410686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4814) (540527-320)(G 64%)***
45 # 3อจ611112-108 ED603031745TH เอื้ออนันต์ + bluezone69 (410689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (611008-065)(G 61%) ***
46 # 3อจ611112-109 ED591194231TH เอกเขนก + yongyot (410695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 867/สภาพใช้) ***
47 # 3อจ611112-110 ED591194231TH peakkpp + yongyot (410698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
48 # 3อจ611112-111 EU366956735TH Bobbie + น้องไอริน (410703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์ ***
49 # 3อจ611112-112 EW029687634TH เก๋งกาฬสินธุ์ + tananop (410705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี ***
50 # 3อจ611112-115 EU485089934TH ลู่เฉินเฟย + OgapzaO (410710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ611112-116 EU485089934TH ลู่เฉินเฟย + OgapzaO (410717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ611112-117 ER778855908TH zafari + boom35 (410723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
53 # 3อจ611112-118 ER778855908TH เป๋งบ้านค่าย + boom35 (410727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์เปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ611112-119 EV841956835TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (410731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ611112-120 EV975325209TH midori + คเวสโก (410733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
56 # 3อจ611112-121 EV4666696525TH tomsrinukool + Thanapong36 (410743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อดิน ปี 2518 จ.สกลนคร ***
57 # 3อจ611112-122 EV791396472TH strucsteel + เมตตามหามงคล (410747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3710) ***
58 # 3อจ611112-123 EN722562276TH NARONGCHIT + kittipak (410750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2498-2500 จ.บุรีรัมย์ ***
59 # 3อจ611112-124 EV941062415TH autthapol + sukkasem13 (410755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)***
60 # 3อจ611112-125 EV209682409TH lungwut + kittidet (410760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
61 # 3อจ611112-126 ER224171212TH win13 + yosapon (410808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
62 # 3อจ611112-127 EW100056299TH simon + ขุนเมืองจันทร์ (410768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
63 # 3อจ611112-130 ED584969135TH zafari + jojamja (410802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (G 78%) ***
64 # 3อจ611112-131 EV569382705TH yahee13 + router (410656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ611112-132 EV569382705TH rachean + router (410662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง/สภาพชำรุดซุ้มขวา) ***
66 # 3อจ611112-133 EV281066345TH zafari + jabee (410665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ หลวงพ่อจาด ***
67 # 3อจ611112-134 EV190810470TH ต้นณเมืองกุย + พระพุทธคุณ (410671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (G 73%) ***
68 # 3อจ611112-135 EV642386887TH midori + Yuttana (410679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดใหญ่ เนื้อชิน จ.พิษณุโลก ***
69 # 3อจ611112-136 EV602825205TH nick1880 + Kongkee (410683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550215-033) (G 78%)***
70 # 3อจ611112-137 EV794478136TH puudt + pokke (410810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช มูลนิธิวชิรเวชวิทยาสร้าง พิมพ์หลัง ภปร.ทองคำ เนื้อผง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3909)***
71 # 3อจ611112-139 ED595944823TH Everyman + ศิษย์อัมพวัน (410803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผง ปี 2460 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ611112-140 EW174725129TH dindan4 + k9cob (410693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
73 # 3อจ611112-141 EV835107242TH surachet06 + สิบหมื่น (410709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 616) ***
74 # 3อจ611112-142 EV480634544TH kob2424 + เซียนส่อง (410713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ611112-143 EW009170673TH เดี่ยวครับ + เอสพระเครื่อง9 (410801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.บุรีรัมย์ (G 82%)***
76 # 3อจ611112-144 EV723773325TH pornlimk + payan (410721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลิติ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี (611027-116) ***
77 # 3อจ611112-145 ED605831046TH เมืองช้าง + ปิงเปียง (410724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้ทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (530827-200) (G 76%)***
78 # 3อจ611112-146 EV463557502TH damrongdej + sai-9ton (410729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี ***
79 # 3อจ611112-147 EU326954515TH tangmo123 + man77 (410735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง (611026-047) ***
80 # 3อจ611112-148 EU326954515TH chaleaw56 + man77 (410741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อ ***
81 # 3อจ611112-149 PYSC000387636 เมืองช้าง + athirach2508 (410745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (570723-179)(G 64%) ***
82 # 3อจ611112-150 ED593662657TH Nopbanna + โกวบ้อ (410751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ611112-151 EV209688477TH cpall + korawich (410759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดหัวงิ้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (G 90%)***
84 # 3อจ611112-152 EU985935258TH chuchart-k + shyamal (410763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม พิมพ์หลังเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 99) ***
85 # 3อจ611112-153 EU985935258TH Phong5555 + shyamal (410773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 482) ***
86 # 3อจ611112-153 EU985935258TH Phong5555 + shyamal (410773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
87 # 3อจ611112-154 EV935704177TH waves + พรพระบารมี (410777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
88 # 3อจ611112-155 ED597831625TH ac100 + pound2007 (410779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.ปัตานี ***
89 # 3อจ611112-156 EW103585613TH midnightjojo + (410783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางพระบางพระ
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 56 เนื้อผงฝังพลอย ปี 2556 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) (G 78%)***
90 # 3อจ611112-157 EU418880425TH anonnat + ต้อร่มโพธิ์ (410787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
91 # 3อจ611112-159 EX216687959TH พระสมุทร22 + sitawee (410794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อดิน จ.สมุทรสงคราม ***
92 # 3อจ611112-160 EW092753914TH ronin28 + Aeychonburi (410797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหังหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ611112-161 EV850066355TH Mongatae + ศรัทธา111 (410655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ611112-162 EV832796715TH yongyot + ตั้มปราจีน (410659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 63%)***
95 # 3อจ611112-163 EV270961589TH Akradet + jojo5 (410815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ611112-164 ED602028997TH gecko + anunsangthong (410667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
97 # 3อจ611112-165 ED595751893TH gammag + หนุ่มประจวบ (410672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง วัดศรีสะอาด เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สระบุรี ***
98 # 3อจ611112-166 EX264647985TH zafari + maii_amulet (410675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
99 # 3อจ611112-167 EV464145936TH tommeng + แซนวิช (410680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
100 # 3อจ611112-168 ED601428830TH korn88 + ชวนชื่น (410684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ***
101 # 3อจ611112-169 EV276008472TH REGCOS + navy2525 (410690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
102 # 3อจ611112-170 EW155764677TH kopper + maturuch (410694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1189) ***
103 # 3อจ611112-172 ED606922653TH keng_kung + ลิ้ม88 (410702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
104 # 3อจ611112-174 EW119236465TH nick1880 + คุณศิระ (410706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (611102-007) ***
105 # 3อจ611112-175 EW119236465TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + คุณศิระ (410711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
106 # 3อจ611112-176 EV982044606TH bagio + hamham (410714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) ***
107 # 3อจ611112-177 ED592059326TH LIM2512 + ประดู่เหลือง (410718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
108 # 3อจ611112-178 EV847204238TH ยศศิริ + สิฐฐิลาโภ (410722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สงขลา ***
109 # 3อจ611112-179 EV814317577TH ขุมทรัพย์พระ + tui_bong (410726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560308-265) (G 63%)***
110 # 3อจ611112-180 EW166225086TH oatzy79 + zeaezeae (410730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
111 # 3อจ611112-181 EV270964925TH TAVABUNCHA + (410736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somkiatthornburi
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
112 # 3อจ611112-182 EV209689115TH pramual + OMBUN (410742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
113 # 3อจ611112-183 ED567523113TH อรทัย960 + prasang (410744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
114 # 3อจ611112-184 EV813795045TH ปักต้นกล้า + ปู่ดำเนิน (410749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
115 # 3อจ611112-185 EV973611060TH ชาติไทยสมุทร + Autta (410753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (611024-079)(G 84%) ***
116 # 3อจ611112-186 EV803625625TH gek1414 + OgapzaO (410757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) ***
117 # 3อจ611112-187 EW009757075TH midnightjojo + พุทธศิลป์ล้ำค่า (410762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
118 # 3อจ611112-188 ED592738235TH zafari + เด็กท่าพระ (410764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
119 # 3อจ611112-189 EU346594825TH nick1880 + m-cot (410769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
120 # 3อจ611112-190 EU346594825TH oatzy79 + m-cot (410772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
121 # 3อจ611112-191 EV988119775TH พระประแดง26 + ปาล์มครับ (410696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
122 # 3อจ611112-192 EU418881536TH keng_kung + BOAT26 (410699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 15 พ.ย. 2561 - 08:10 น.] #63151 (11/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611103-006 EV832744069TH teaykrub (410446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611103-008 EV094252938TH Tanes54 (410003) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ611105-008 EU629832749TH suwan (410452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611107-006 EV736363403TH สัมปัญโณ (410454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611107-016 EV400577222TH das999 (410557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ611107-021 EV784958084TH joke13 (410442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611109-002 EV403717391TH yingchaba (410461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611109-003 EW071826806TH premrit (410554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ611109-006 EX234570347TH looknam1 (410470) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ611109-007 EV432608164TH mbody (410472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611109-009 EW114586844TH คุณศิระ (410477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611109-010 RP293515752TH พิมพ์พิมล (410480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ611109-011 EV042675922TH jeabasn (410440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ611109-013 ED601402347TH maii_amulet (410445) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ611109-014 RP293568052TH พิมพ์พิมล (410448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ611109-015 EU704040993TH Wanlop (410450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ611109-018 EW131304852TH surajarusarn (410456) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ611109-019 TNPT000950082 ตึ่งนั้ง (410457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ611109-021 EV276043338TH OaTaWa (410438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ611109-022 EU656705121TH น้องแผ่นดิน (410439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ611109-023 EV258787652TH NP_PRATHAI (410441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ611109-024 EW111659065TH aeakarat (410444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611102-003 OMBUN (409912) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611103-017 ฉัตรฐิติ (410465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ611105-001 Schuenban (410468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ611105-020 นราชิ (410084) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ611106-018 ศตกมล (410817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ611106-019 ศตกมล (410875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ611107-010 vittaya14 (410324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ611107-017 olympia (410652) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ611109-001 Kiattichai (410460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ611109-002 neweye24 (410462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ611109-003 kui60 (410463) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ611109-004 Jenjira (410466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ611109-005 พุทธบูชา (410467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611109-007 อุลตร้าแมน (410471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ611109-008 kiffy (410556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ611109-009 apichart_ao (410473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ611109-010 AodBangkhae (410476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ611109-011 ammoniamotion (410458) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611103-002 ฟราวเวอร์ + ลูกแม่รำเพย (409937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 77%) ***
2 # 3อจ611103-137 ET519306136TH m_wuth + bankthekop (410499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
3 # 3อจ611106-105 EV272708307TH RAPIN + somnuk (410154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และซ่อมพระศอ) (560613-255)***
4 # 3อจ611106-141 EV271665741TH พีพีพี + แมวจ้ะ (410502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ611106-150 EU974235918TH tigerath + pop_vat (410485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ611107-012 playboy2517 + เมฆาวรรโณ (410488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 79/น้ำหนักทอง 23.1 กรัม) ***
7 # 3อจ611107-175 EW013494826TH เมืองช้าง + พร้อมรบ (410491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)***
8 # 3อจ611109-001 Latfah_123 + วินัย15 (410550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590505-070) ***
9 # 3อจ611109-002 KOVITC + ununun (410555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(610920-090) ***
10 # 3อจ611109-003 ราชสีห์ + ระท่าอิฐ (410483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ611109-004 zafari + Jenjira (410487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพรมผิวใหม่) ***
12 # 3อจ611109-005 simmax + ac100 (410489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510803-111) ***
13 # 3อจ611109-006 แม่พลอย + muknp (410492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ611109-007 tagsmtd + olympia (410494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(611101-102) ***
15 # 3อจ611109-008 กอล์ฟ-สมหมาย-สุท + (410497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ611109-101 EV271139122TH ยศศิริ + อ้วนโกบ๊อ (410482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (591117-123)(G 75%) ***

17 # 3อจ611109-102 EV274152746TH prons + KANT_CHON (410484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
18 # 3อจ611109-103 EV485223347TH peaky + โอเว่น (410486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ611109-104 EW100280303TH visuth + ekpattaya (410545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังจาร เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 750) ***
20 # 3อจ611109-106 ED306990244TH Ratchapon + คนคอเรด (410493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1296) (G 77%)***
21 # 3อจ611109-107 EV797504232TH อุธรณ์ + เก้าหน้า (410552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อไซ้ร วัดช่องลม รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.อุตรดิตถ์ ***
22 # 3อจ611109-108 ED601410462TH Oat_Phk + tgiporp (410495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป เนื้ออัลปาก้า ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
23 # 3อจ611109-109 EV042698937TH อ๋องสาย4 + เทพรถไฟ46 (410501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
24 # 3อจ611109-110 ED592390073TH กิมเล้ง + nakonnumsai (410503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ปลัดขิกหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อไม้ดำ จ.จันทบุรี ***
25 # 3อจ611109-111 ED603320795TH NUNG1789 + กงไกรลาศ (410506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก) ***
26 # 3อจ611109-112 ED601408101TH kob2424 + ปภานลิน (410508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ611109-113 ED588459251TH มิสอามุน + pakavat (410512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 75%)***
28 # 3อจ611109-114 ED601418364TH Tara2025 + Wipha (410551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์หลังสามอาจารย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
29 # 3อจ611109-118 EW101744348TH December + แบงค์อรัญ (410524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ611109-119 EV123827225TH Bophantom + sudjarit (410525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
31 # 3อจ611109-120 EV355099612TH chattawat + pun027 (410542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
32 # 3อจ611109-121 EV355099612TH simmax + pun027 (410530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมือขวา) ***
33 # 3อจ611109-122 EV259308097TH ช_ชุติวัตร + shirew (410532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ611109-123 EV259308097TH Armarm + shirew (410543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

35 # 3อจ611109-124 EV271108859TH aimmy123 + คมทัตพรหมเสนะ (410535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผงหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
36 # 3อจ611109-125 EX240683949TH chuchart-k + กระติบ (410537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ611109-126 EU418878452TH ขุนกิม + ลูกตากสิน (410539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) (G 67%)***
38 # 3อจ611109-127 EV635832385TH zafari + suyu7 (410547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางปาฏิหาริย์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
39 # 3อจ611109-129 EV444165548TH man77 + pomwatsai (410541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ611109-130 ED601402347TH sangthop + maii_amulet (410544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ611109-131 ED593585715TH boonsun + ปภานลิน (410553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ611109-132 EU418878948TH ก้องเจริญนคร + OgapzaO (410504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) (G 62%)***
43 # 3อจ611109-133 ED591192981TH zafari + pomkaew (410509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 78) ***
44 # 3อจ611109-134 ED591192981TH zafari + pomkaew (410511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 742) ***
45 # 3อจ611109-135 ED602433120TH บัณฑิตต + pong521 (410513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ611109-137 CK80000007132 tuitt + succubuz (410515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
47 # 3อจ611109-138 EV271128782TH Phong5555 + Phonkhaokho (410520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
48 # 3อจ611109-139 EV271128782TH bunpotth + Phonkhaokho (410522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
49 # 3อจ611109-140 EV271128782TH Tatchapong + Phonkhaokho (410523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ611109-141 EV831905895TH chinko + ทาสธรรม (410496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
51 # 3อจ611109-142 SVNP000182034 ยศศิริ + Bseries (410498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
52 # 3อจ611109-143 TNPT000950082 Santiwall + ตึ่งนั้ง (410500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1847) ***

53 # 3อจ611109-144 EV784680281TH loomthong + อ้วนโกบ๊อ (410505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินสร้าง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.จันทบุรี (หลวงปู่บัว ปลุกเสก) ***
54 # 3อจ611109-145 EU470756234TH disakorn + buspom (410507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2472 จ.พิษณุโลก ***
55 # 3อจ611109-146 EU470756234TH เหวัชระ + buspom (410510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
56 # 3อจ611109-147 ED596281119TH loomthong + But140 (410514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 62%)***
57 # 3อจ611109-148 EV850066341TH บ้านกรอบเงิน + ศรัทธา999 (410517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ611109-149 EV104569798TH TEE_INTER + Darkwalf (410519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
59 # 3อจ611109-150 RP296499020TH watcharapong99 + ammad (410548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
60 # 3อจ611109-151 SNDA000483869TH กะปอม + bbank (410526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5471) ***
61 # 3อจ611109-152 ED602433116TH keng_kung + pong521 (410527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (591117-285) ***
62 # 3อจ611109-155 EU418878758TH อ๋องสาย4 + opol1812 (410531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี ***
63 # 3อจ611109-156 EV603911546TH chamnan53 + chaleewan (410533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
64 # 3อจ611109-157 EW014357375TH teewhytee + piya1 (410534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
65 # 3อจ611109-158 EW089883110TH TAVABUNCHA + (410536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มาตรลพบุรี
*** เหรียญหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
66 # 3อจ611109-159 EV666647445TH boyamulet + Burapha777 (410538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
67 # 3อจ611109-160 EW171381662TH zafari + นับตังค์ (410540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ611109-161 EV847794985TH suras_photmail + สิฐฐิลาโภ (410474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (610914-188) ***
69 # 3อจ611109-162 EU430386399TH mettra + sajjabun (410549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(581002-010) ***
70 # 3อจ611109-163 SSPI000066223 taveecahijarung + (410481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
INDDEW36
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)***

71 # 3อจ611109-164 EW029646970TH e_atnon + โอเว่น (410478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ611110-001 บางปะกอก + (410558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (521008-142) ***
73 # 3อจ611110-002 Tsusuk + นรสิงห์41 (410560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ611110-003 tonsakchai63 + (410562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suntisook8345
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610517-041)***
75 # 3อจ611110-005 ของขลัง + tawat_boonyarat (410567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประคำรอบ กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (611026-094)***
76 # 3อจ611110-006 kraisornuo + มองดู (410569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (G 64%)***
77 # 3อจ611110-007 greensnake + Naisert (410571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง ***
78 # 3อจ611110-008 เป็นต่อดีพร้อม + wutpantip (410573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
79 # 3อจ611110-009 Somchai_roj + wutpantip (410575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
80 # 3อจ611110-010 dek_bansuan + nuttakrit (410578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ611110-011 ต้นคุง + Earthquake (410613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพรมดำใหม่) (530721-282)***
82 # 3อจ611110-101 EU365296546TH ชาติไทยสมุทร + ทีมพรานนก (410561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย พิมพ์หน้าเสือ ปี 2512 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ611110-102 EW089883106TH มอร์เมืองทอง + มาตรลพบุรี (410565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จย่า ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) ***
84 # 3อจ611110-103 ER224171291TH vodovodo + yosapon (410568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 2169) ***
85 # 3อจ611110-104 ER224171291TH nick1880 + yosapon (410648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
86 # 3อจ611110-105 EV952864960TH แม่พลอย + บอลปากน้ำ (410574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (611015-038) (G 64%)***
87 # 3อจ611110-106 EX310161371TH Sammual + tontatto (410577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 457979) (610921-025)***
88 # 3อจ611110-108 ED596454525TH แม่พลอย + tumrm9 (410581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (601115-015) ***

89 # 3อจ611110-109 ED596454525TH แม่พลอย + tumrm9 (410584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (601116-099) ***
90 # 3อจ611110-110 ED587758563TH lekdee + maxjvc (410585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
91 # 3อจ611110-111 ED602650844TH จ่าวัดระฆัง + บิ๊กบีม (410589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระกลีบบัว เนื้อเมฆพัด ***
92 # 3อจ611110-112 EV683896054TH ธนัทวรรณสอน + paikung (410592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 72%)***
93 # 3อจ611110-113 PYSC000384512 autpichut + athirach2508 (410597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (601024-109)(G 82%)***
94 # 3อจ611110-115 EW089883097TH tiktony + มาตรลพบุรี (410604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ611110-116 PSP0000442083 Nteentam + Noomint (410607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหากุศล เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
96 # 3อจ611110-117 EV466749489TH zafari + Thanapong36 (410611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕) ***
97 # 3อจ611110-118 EV293149055TH gecko + สยามเมืองยิ้ม (410614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญชุมนุมเทวดา วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (611027-056)***
98 # 3อจ611110-120 EV791396375TH Korngavee + เก่งจริงจริง (410647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง ***
99 # 3อจ611110-121 WDSR000178682 กอล์ฟ-สมหมาย-สุท + (410559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongrad_107
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้) (611012-176)***
100 # 3อจ611110-122 ET828361672TH greensnake + ลูแปง (410563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน เนื้อทองเหลือง จ.อ่างทอง (610720-089) (G 85%)***
101 # 3อจ611110-123 EV514272957TH nirun4 + aoaka (410566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง/สภาพชำรุดขอบซ้าย) ***
102 # 3อจ611110-125 EV953090988TH savings + tananop (410650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (G 61%)***
103 # 3อจ611110-126 ED591213766TH yuttip2524 + armarging (410572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) (น้ำหนักทอง 10.8 กรัม)***
104 # 3อจ611110-127 ET087265065TH tontatto + วรรณสินศิริ (410649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ611110-128 ED596744386TH krit19 + Fank2011 (410576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
106 # 3อจ611110-130 ED601523946TH king_64 + Reindeer_kwang (410646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 94 ปี จ.นครปฐม (หมายเลข 260) (G 86%)***

107 # 3อจ611110-131 EW140794108TH mootoo36 + เวหา333 (410580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์สาริกา เนื้อเงิน ปี 2546 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ611110-132 EV677702355TH โคนันคุง + kenshiro2810 (410583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบล่างซ้าย) (611019-096)***
109 # 3อจ611110-133 ED600909614TH ton-230 + พุทธคุณ05 (410587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
110 # 3อจ611110-134 EV573296781TH artty5959 + kopper (410590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) ***
111 # 3อจ611110-137 EV326924791TH zafari + ศิระกันต์ (410600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
112 # 3อจ611110-138 EV326924791TH Boonjerd + ศิระกันต์ (410605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุโขทัย (สภาพใช้และหูชำรุด) ***
113 # 3อจ611110-139 EV326924791TH Iaiw9878 + ศิระกันต์ (410608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร ***
114 # 3อจ611110-140 EV326924791TH zafari + ศิระกันต์ (410610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช ***
115 # 3อจ611110-141 EX297841559TH engineer99 + pukpaokab (410622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) (G 64%)***
116 # 3อจ611110-142 EV862295015TH Beung + ยอดมงคล_เทพอวตาร (410627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
117 # 3อจ611110-143 ET459886440TH somsak2518 + conun (410630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) (G 81%)***
118 # 3อจ611110-146 EW029648785TH penggo + โอเว่น (410639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
119 # 3อจ611110-147 EV814297400TH นัทปทุม + tui_bong (410641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 64%)***
120 # 3อจ611110-149 EX300788691TH tangmo123 + ขาล-เสือ (410643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลังตะกรุดทอง) (G 71%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 13 พ.ย. 2561 - 08:09 น.] #63139 (10/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611030-003 EW130898695TH jeweljang (409934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ611102-003 EV684575833TH โอ๊กผักไห่ (410151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ611102-014 EW115402017TH คุณศิระ (409885) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611106-003 EW012799441TH คุณใบเงิน (410199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611107-001 EV726013535TH คลับจับลิง (410326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ611107-002 EW159299392TH koekoe (410328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ611107-004 EV721069515TH SHREK (410332) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ611107-007 ED6000707149TH กฤชนณแปดริ้ว (410337) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ611107-008 EV448864704TH Benyapa (410339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611107-012 EV035514902TH tumza007 (410236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611107-013 ER807746730TH warut (410239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ611107-014 EU736008773TH Beed098 (410242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611107-015 ED596436408TH jojubkay (410244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ611107-017 ED599801272TH Nadtakan (410248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ611107-018 EV987653039TH คนขายพระ (410347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ611107-020 EV813790247TH เอกพัฒน์ (410263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ611107-022 ED399201088TH kosit99 (410267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ611107-023 EV603992403TH P7harit (410273) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ611108-001 EV973165699TH workat (410412) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ611108-002 ED591434507TH suk2006 (410416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ611108-004 EX297841474TH POBYIM (410421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ611108-005 ED571666095TH zafari (410422) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ611108-006 EW107889544TH มรบูรพา (410434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ611108-007 ED578416225TH น้องมีตังค์ (410426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ611108-008 EV695002102TH metalnt (410427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ611108-009 EV105729615TH บอสเมืองคาน (410418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ611108-011 EV863289529TH HatPra (410408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ611108-012 EV984356045TH maii_amulet (410410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ611108-013 EV976350607TH อ๊อดจ้า (410413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ611108-014 EV656465253TH Vincent (410415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ611108-015 EW171398481TH Anankiya (410417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ611108-016 ED592072659TH ประดู่เหลือง (410420) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ611108-017 EW089881286TH rachanikorn (410423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ611108-018 EW011146531TH natakrit (410424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ611108-019 EV505436666TH คิงคอปล่า (410425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611029-013 แฮปปี้ดี (410136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ611103-011 surasak_bpb (409931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611107-001 midori (410302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ611107-004 autpichut (410312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ611107-005 สิริพรชัย (410314) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ611107-006 amata2000 (410318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611107-007 kai_kaw (410320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ611107-008 kai_kaw (410321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611107-009 penggo (410323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ611107-011 golflampang (410253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ611107-012 จอมยุทธ77 (410256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611107-013 jaktrawut_999 (410257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ611107-014 Sololo (410259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611107-015 Tawanburapha (410261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ611107-016 gun87 (410264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ611108-001 thesj (410376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ611108-003 rooms_studio (410379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ611108-004 ชอบพิจิตร (410381) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ611108-006 oudood (410392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ611108-011 artty5959 (410352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ611108-012 Buncha (410353) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
22 # 2อจ611108-015 thanagaon (410357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ611108-016 tong0259 (410363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611103-005 thiarin + mdkm11 (409943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (G 81%) ***
2 # 3อจ611106-110 ED595551319TH เมืองช้าง + ฐณะวัฒน์ (410168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 64%) ***
3 # 3อจ611106-133 EV944373907TH zafari + โย_ท่ากว้าง (410126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหลวง เนื้อดิน ***
4 # 3อจ611106-136 EV741774239TH หม่อง + ch_worathep (410138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) ***
5 # 3อจ611106-161 SVNP000180873 dang06 + Bseries (410157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(530318-096) (G 88%)***
6 # 3อจ611107-104 EV568892361TH world + หมูโชะเด๊ะ (410237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (G 80%) ***
7 # 3อจ611107-121 ED601112852TH popular_rock + Noomint (410292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ611107-148 ET104057330TH viwat9 + สัสดี57 (410278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบาง กรุครูขาว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิวและชำรุดโพธิ์บนซ้าย) ***
9 # 3อจ611107-166 EV987653039TH บุญเลิศ2532 + คนขายพระ (410333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
10 # 3อจ611107-173 EW013464826TH pramual + พร้อมรบ (410271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุลาวทอง พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ611108-002 แม่พลอย + kitcha (410349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ611108-003 แม่พลอย + kitcha (410350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
13 # 3อจ611108-004 วัชระ + wutpantip (410351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพทำความสะอาดผิว) (591024-097)***
14 # 3อจ611108-005 RJ-YAW + wutpantip (410354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
15 # 3อจ611108-006 winwin + eed_botong (410355) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ611108-006 winwin + eed_botong (410355) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ611108-007 Tawansamui + toomtui-s (410356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 82%)***
18 # 3อจ611108-008 prajak159 + oudood (410358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พิจิตร (500320-015) ***
19 # 3อจ611108-009 sam8793 + inpotel2008 (410361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
20 # 3อจ611108-010 uthenkhukid + หมูเขี้ยวตัน (410364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ611108-011 KARNHATHAI + ต้อมลำลูกกา (410435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
22 # 3อจ611108-012 zafari + Pitcha (410366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
23 # 3อจ611108-013 tor2516 + ขุนอรรถ (410369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1418) ***
24 # 3อจ611108-014 Jackbangkaew + olympia (410372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(611101-103) ***
25 # 3อจ611108-015 Jackbangkaew + olympia (410373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(611101-101) ***
26 # 3อจ611108-101 EV873462575TH ตาลเดชา + นายูนอิม (410359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปุ่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
27 # 3อจ611108-103 EV696227172TH แสงธรรม01 + dorn80 (410431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (G 65%)***
28 # 3อจ611108-104 EU485053648TH Bophantom + Teebotun (410362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
29 # 3อจ611108-105 EV135988980TH peaky + โอเว่น (410367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ611108-106 EV945418406TH peacemaker + ต้นคุง (410430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2549 จ.อ่างทอง (ฝังตะกรุดทอง) (G 68%)***
31 # 3อจ611108-107 EV465612630TH kangnutta + วัชรชัย (410370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ611108-108 EW104004195TH w_penoom + เขยมาบตาพุด (410429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (G 85%)***
33 # 3อจ611108-109 EV137621249TH nonwasin835 + prasertpp (410433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
34 # 3อจ611108-110 ED593122983TH joker19 + เพิ่มพูนศิลป์ (410374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

35 # 3อจ611108-111 EX345895917TH montri1998 + march859 (410383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน) (G 69%)***
36 # 3อจ611108-112 EV988781025TH แม่พลอย + พรพระ (410387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (610914-162) ***
37 # 3อจ611108-113 EW092696580TH zafari + sanopporn (410389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ611108-114 EW092696580TH มงคลชัย07 + sanopporn (410393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
39 # 3อจ611108-115 EV629575965TH bongbiab + patcharapon (410399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ611108-116 EV105729615TH walrawut + บอสเมืองคาน (410402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.เลย (610813-141) (G 79%)***
41 # 3อจ611108-118 TPLU000908658 หม่อง + Exdesign (410403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7862/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) ***
42 # 3อจ611108-119 ED597018535TH zafari + เหลาเพชรบูรณ์ (410428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวนายสิบ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
43 # 3อจ611108-122 EV860115395TH khunarwut + maturuch (410385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 88%)***
44 # 3อจ611108-123 ED592433715TH TAVABUNCHA + น้ำทอง (410390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อทองแดง จ.ราชบุรี ***
45 # 3อจ611108-124 EV538755557TH TAVABUNCHA + (410394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
konlukpra
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ611108-125 EV841606715TH Nihao + prabaiboon (410436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์ ***
47 # 3อจ611108-126 EV217435130TH NUNG1789 + เหน่ง14 (410395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร ***
48 # 3อจ611108-128 EV656465253TH เอกเก๋ + Vincent (410398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (วัดป่าคลองกุ้งสร้าง/สภาพใช้) ***
49 # 3อจ611108-129 EV658690155TH logisman + gump16 (410400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (วัดป่าคลองกุ้งสร้าง) ***
50 # 3อจ611108-130 EV658690155TH chai_kmitl + gump16 (410401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ611108-131 ED598116741TH natapoln + BOAT26 (410375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
52 # 3อจ611108-133 EU243054196TH sam8793 + ไอซ์_วายุบุตร (410380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ611108-134 EU794120088TH ดำรงราช + yongyot (410384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
54 # 3อจ611108-135 EU794120088TH keng_kung + yongyot (410388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพรมผิวใหม่) ***
55 # 3อจ611108-136 EU652043161TH artliver + Phupachara (410391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
56 # 3อจ611108-137 ED590491817TH แป้ง67 + long_g (410406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ611108-138 EV479014676TH หม่อง + lalalaon (410411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ611108-139 EV629578803TH bongbiab + patcharapon (410414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ611108-140 EV855975255TH supanutk + Kitchai (410432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
60 # 3อจ611108-141 EV481921904TH Rabert + woodyudom (410365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) (G 79%)***
61 # 3อจ611108-142 EV829782314TH Bophantom + ข้าวฟ่าง (410368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 89%) ***
62 # 3อจ611108-143 EV543451567TH morning + rongfox (410371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 12 พ.ย. 2561 - 08:11 น.] #63133 (9/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611029-012 EV463791672TH Majinen (410215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611031-009 ED582467612TH WASTURBO (410203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611031-012 EV474811642TH boymoo4 (410115) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ611031-014 EV661477033TH aloha_T33 (410125) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ611102-006 EV839917047TH Nawaporn_Prathai (410216) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ611106-001 EV690681907TH วิทย์พระประแดง (410195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ611106-004 EO530394129TH bagio (410202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611106-005 EV664740916TH บางบาง (410204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611106-006 EU582689747TH สหายเมืองลิง (410205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611106-007 EV043829143TH NamcheawAF (410206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ611106-008 ED577688593TH ตะพาบ (410207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611106-009 EX330952198TH supasuta1968 (410209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ611106-010 EV865956199TH ป่าบอนตำ (410212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611106-012 EV606887090TH seranee (410201) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ611106-013 EW131199743TH ukaewsasan (410208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ611106-014 ED590263430TH kanlaya48 (410210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ611106-016 EV932798229TH บารมีพรพรหม (410211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ611106-017 EW100120142TH tonyakusa (410213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ611106-018 EU736008230TH ppuakniem (410214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611103-005 จำลองกัตติยบุตร (410011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ611106-002 suntisook8345 (410160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ611106-003 greensnake (410163) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ611106-004 arthur (410170) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ611106-005 อโนทัย (410176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ611106-006 capuds0221 (410179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611106-007 แก้วอุษา (410181) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ611106-008 deknoii (410185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ611106-009 pipat_ch (410188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ611106-010 tawat_boonyarat (410190) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ611106-011 Buncha (410112) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ611106-012 bigปากน้ำ (410117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ611106-013 Kanom (410225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611106-014 tdtoo (410124) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ611106-016 ธัชชลัง (410227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611105-136 EV514314440TH จอนบ้านลอ + backdagon (410288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ611106-111 EV688557234TH กะปอม + หนึ่งเมืองแพร่ (410114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ611106-157 ED592567310TH Bird2 + bluezone69 (410196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***
4 # 3อจ611106-162 ET461297773TH TAVABUNCHA + jikkolo (410166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ611107-001 pomSL + srisawat (410231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ611107-003 st_kitti + rongfox (410235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ611107-004 Santiwall + หนุ่ม14 (410238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(580218-067) (G 82%)***
8 # 3อจ611107-005 Pracha40 + vinit09 (410241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 รัชมังคลาภิเษก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท) ***
9 # 3อจ611107-006 wanpen28 + penggo (410245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นพิทักษ์แดนใต้ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.สงขลา (หมายเลข 74/น้ำหนักทอง 14.9 กรัม) ***
10 # 3อจ611107-007 sipong + หนึ่งเจริญ (410247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
11 # 3อจ611107-009 ม่วงทองพระ + dewar (410250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (600310-156) (G 62%)***
12 # 3อจ611107-010 metalnt + เน้นพระสวย (410252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไตรภพ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (610623-117) (G 79%)***
13 # 3อจ611107-011 nut2326 + เน้นพระสวย (410280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (590518-014) ***
14 # 3อจ611107-101 ED596018477TH อุธรณ์ + พรหลวงพ่อทบ (410230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 1016) ***
15 # 3อจ611107-102 RSKK000010497 Feen_8Rew + ตูน-คณิศร (410232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
16 # 3อจ611107-103 PTRR000036938 Nipat22 + BOMBA (410341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (611005-035) ***

17 # 3อจ611107-105 EV870733764TH walrawut + สายอีสาน (410240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
18 # 3อจ611107-106 ED596272559TH Lucair + เกษมสันต์99 (410243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพชุบทองใหม่) ***
19 # 3อจ611107-107 LKL3000133923 tixkyplus + เก้าตะวัน (410246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระสังฆาราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
20 # 3อจ611107-108 EV892852803TH kohler + toosk32 (410249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 63%)***
21 # 3อจ611107-109 EV892852803TH ปุ๊ร้อยเอ็ด + toosk32 (410251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
22 # 3อจ611107-110 EV698565306TH taiy_k + maturuch (410254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
23 # 3อจ611107-111 ED590455063TH แม่พลอย + Niti333 (410260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (611026-058) ***
24 # 3อจ611107-114 ED600707149TH pansidum + กฤชนณแปดริ้ว (410274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ611107-115 EX190832665TH noi-na + Wanchana (410276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
26 # 3อจ611107-116 EV909992254TH รักษ์นครหลวง + เฉินไป่กวาง (410281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
27 # 3อจ611107-117 EV448864704TH wanitcha + Benyapa (410284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด) ***
28 # 3อจ611107-118 EV797464520TH เมืองช้าง + pirawit (410286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสร้างอำเภอแม่ริม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
29 # 3อจ611107-119 EV135989764TH kraisornuo + nong27 (410290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร ***
30 # 3อจ611107-120 ED598006349TH tommeng + thank2016 (410291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมดำใหม่) ***
31 # 3อจ611107-122 EW115420758TH chockship + คุณศิระ (410295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
32 # 3อจ611107-123 ED586829325TH taiy_k + jeabrock (410298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 83%)***
33 # 3อจ611107-124 EV635825680TH ณัชกิจ + rachanikorn (410301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
34 # 3อจ611107-125 EV274408897TH หม่อง + Au-kb (410305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (G 63%)***

35 # 3อจ611107-126 SMSU000277404 kit49 + rstuv (410308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
36 # 3อจ611107-127 EV872273592TH medee + komsaan (410309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ611107-128 RSSM000009130 AChen + winyuchon (410311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (610823-071) ***
38 # 3อจ611107-130 EV713925984TH walrawut + ทศแก่งคอย (410317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ611107-131 EV882699291TH veerayuth + anunsangthong (410297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
40 # 3อจ611107-132 EV882699291TH gecko + anunsangthong (410300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา ***
41 # 3อจ611107-133 ED585784543TH vitsarut + kon112 (410304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
42 # 3อจ611107-134 EV729407846TH ตี๋ลำปางหลวง + Poo1980 (410307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2518 จ.ลำปาง (G 81%)***
43 # 3อจ611107-135 EW009156552TH บรีสพระช่วย + โลหิต (410345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ611107-136 ED581488956TH พรพระพุทธคุณ + ปลาโลมา (410310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
45 # 3อจ611107-137 EV832765143TH lian99 + ตั้มปราจีน (410313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 455094) (G 75%)***
46 # 3อจ611107-138 EV635825676TH popular_rock + rachanikorn (410316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
47 # 3อจ611107-139 EU601408512TH พิศรุษ + JUKKAPUT (410346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 468) ***
48 # 3อจ611107-140 EX327229705TH เกษมจิต + kollek (410319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้) ***
49 # 3อจ611107-142 EV651811741TH VAIVIT + เจ้าแก้ว (410258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ611107-143 ED590918971TH Kravinkreeat + โก้หนองคาย (410262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 872) ***
51 # 3อจ611107-144 ET726650360TH loongmike + noppol (410266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ611107-145 ET726650360TH toyotachi + noppol (410270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ611107-146 ED593628681TH ruamsup + โกวบ้อ (410272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611107-147 EW012852924TH น้าเดช + Reindeer_kwang (410275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (G 89%)***
55 # 3อจ611107-149 EV727918113TH sanya1002 + (410279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว) ***
56 # 3อจ611107-150 EW152380562TH navinengineer + อินทภาณี (410282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 83%)***
57 # 3อจ611107-151 EV748518703TH zafari + birderan (410283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่นสมทบทุน เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.สมุทรสงคราม ***
58 # 3อจ611107-152 EV748518703TH pramual + birderan (410285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ611107-153 EW012877152TH Pinthu + แก้วน้อย52 (410342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ611107-154 EU985934779TH IBABALL + kikkik (410287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
61 # 3อจ611107-156 EV540844131TH บ้านกรอบเงิน + เถ้าแก่เนี้ย (410289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 192) ***
62 # 3อจ611107-157 ED588242904TH เก้าออโต้ + Tatchakorn (410293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
63 # 3อจ611107-158 EU502876173TH โคราชาระยอง + aoy101 (410294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 553/สภาพล้างผิว) ***
64 # 3อจ611107-159 EU502876173TH TEE_INTER + aoy101 (410296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ611107-161 EV135989000TH kittisak_10 + โอเว่น (410322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ611107-162 EV228849591TH Santiwall + timmumu07 (410325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 67%)***
67 # 3อจ611107-164 ET977886453TH bansa + นู๋โอปอ (410329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์โมคคัลลาน์-สารีบุตร เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ611107-165 EW074857087TH daew1970 + Natthawut2456 (410331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล พิมพ์ต้อ เนื้อดิน จ.พะเยา ***
69 # 3อจ611107-167 ED595711143TH พงษ์ท่าม่วง + somsakyoung (410334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (610430-046) ***
70 # 3อจ611107-168 EV771155954TH nuiiun + BAZUKA9000 (410336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดซุ้มด้านขวา) (610926-101)***

71 # 3อจ611107-169 ED399201074TH จอมยุทธบูรพา + kosit99 (410338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)***
72 # 3อจ611107-170 EX190398277TH พล1967 + พุทธคุณหลวงปู่ (410340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 638) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
73 # 3อจ611107-171 EV657580595TH kittisak_10 + เปาโลพระเครื่อง (410268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(610919-021) ***
74 # 3อจ611107-172 EV964937050TH pingkun + Mint28 (410343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ611107-174 EW013494826TH supernan + พร้อมรบ (410277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 68%)***
76 # 3อจ611107-177 ED571666100TH เอี่ยมโชคดี + zafari (410344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพิชัย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (611020-033) ***
77 # 3อจ611108-001 ปะใหญ่ + kitcha (410348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 14.5 กรัม) (G 82%)***
78 # 3อจ611109-154 ER224171274TH เมืองช้าง + yosapon (410529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 6.5 กรัม) (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 10 พ.ย. 2561 - 08:07 น.] #63127 (8/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ611030-001 EV870971295TH เจริญพรรุ่งเรือง (409583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611031-030 ED581467182TH Santiwall (409720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611101-004 EW115375047TH คุณศิระ (409769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ611101-011 ED442799976TH prasang (409779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611102-001 EX329132845TH เก๋งกาฬสินธุ์ (409908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611103-002 ED581044674TH viruch2499 (410015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ611103-003 ED581044665TH viruch2499 (409997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611103-004 EU549003350TH หนุแมน (410000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ611103-005 EV845582400TH OKK08 (410007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ611103-007 EV281059809TH jabee (410002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611103-009 ET828060859TH NERAMIT (410004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611103-010 ED590132540TH พรหลวงพ่อทบ (410005) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ611103-011 ED589009758TH chuon (409929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611103-012 EX191473972TH kaewnate (409930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611103-013 EU326954419TH man77 (409932) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ611105-001 EV947600951TH พรหมสิงห์ (410040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ611105-002 EV457785576TH เชฟโคโรลาโด (410042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ611105-004 EV731434448TH jojubkay (410047) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ611105-005 EU933258675TH ธีตลาดพลู (410051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ611105-006 EW115415758TH ปักต้นกล้า (410055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611105-007 EY171277421TH mommam21 (410058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611105-009 ED599700441TH มงคลชัย07 (410061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ611105-010 EV984353168TH maii_amulet (410063) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 1อจ611105-011 EV771354867TH จุ๋มจิ๋ม (410018) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ611105-012 โบตั้ม (410023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
NVTHDAFDP611025011
26 # 1อจ611105-014 ED593658961TH โกวบ้อ (410033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611027-010 เก้าออโต้ (409411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ611029-001 chat2512 (409522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611101-004 foodtech (409804) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ611101-009 อตกพระเครื่อง (409810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ611101-012 teepoptee (409774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ611102-004 เด็กท่าพระ (409914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ611103-001 jimmy9634 (409964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ611103-002 ลูกแม่รำเพย (409967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ611103-003 OMBUN (409969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ611103-004 นึกอ่อนนุช (409975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ611103-006 nattasak (409981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611103-007 หนุ่มนพลักษณ์ (409984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ611103-009 เทพดำเนิน (409989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ611103-010 Ranpmg (410010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ611103-012 amuletfocus (409933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ611103-013 cinsun (409935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611103-014 โอเรืองฤทธิ์ (409938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ611103-015 พุดซ่า (410008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ611103-016 wunlop (409940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ611103-018 Yutclub (409946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ611103-020 WEEKANGTIN (409962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ611105-002 marisanamwong (410087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ611105-004 chai05 (410091) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ611105-005 ราชสีห์ (410093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ611105-006 ป้องนันปัง (410094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ611105-007 defr69 (410095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ611105-008 ครอบครัวตัวกลม (410096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ611105-009 tongprakueang (410097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ611105-010 tongprakueang (410098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ611105-011 tongprakueang (410054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ611105-013 penggo (410066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ611105-014 Panamera (410068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ611105-015 blue333 (410069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ611105-016 poonsaka (410071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ611105-017 อาลาดิน (410074) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ611108-008 การันตีพระ (410404) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611027-009 ราชสีห์ + ปิดตา (409375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ611031-136 ED586363989TH namwankiss + ninnin (409631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) ***
3 # 3อจ611031-146 EV272012556TH หม่อง + อ้วนโกบ๊อ (409668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ611101-106 EU596635704TH pornthap + นู๋มาลี (409743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ611101-116 ED580587674TH popeye289 + ต่อยอด (409747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ611102-103 EW024135705TH artty5959 + metalnt (409876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (600831-019) ***
7 # 3อจ611102-131 ET519329905TH หม่อง + nosed (409827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้) (G 69%)***
8 # 3อจ611102-154 EU485073165TH bagio + Reindeer_kwang (409857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ611103-012 pramual + sohn27 (410137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงหัวเรือเมล์ กรุเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน(หยาบ) จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ611103-127 EV901905325TH zafari + สุนันท์ (410006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ ครูบาจันทร์ วัดน้ำแป้งวนาราม เนื้อผง ปี 2557 จ.พะเยา (หมายเลข 210) ***
11 # 3อจ611103-128 EU388556160TH LIM2512 + ตุ๊ต๊ะ (409973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพปิดทองใหม่และล้างผิว) (G 77%)***
12 # 3อจ611103-129 EV272670867TH TAVABUNCHA + (409977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somkiatthornburi
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
13 # 3อจ611105-003 เพชรสุวรรณ์ + pramoht (410110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 783)(581211-072) ***
14 # 3อจ611105-013 kittisak_10 + kankanmol (410102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ภาพถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
15 # 3อจ611105-015 tonychan + นคราฎ (410030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ611105-022 wanpen28 + penggo (410041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองคำ ปี 2502 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ611106-001 thiarin + mdkm11 (410113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(610910-027) (G 67%)***
18 # 3อจ611106-002 pom53 + sabbman (410226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมาน(ย้อนยุค) เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2552 จ.ชัยนาท ***
19 # 3อจ611106-003 zafari + tawat_boonyarat (410116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
20 # 3อจ611106-004 keng_kung + ununun (410120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610915-100) ***
21 # 3อจ611106-005 NongOprakruang + ศักดิ์ศิริ (410123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ พิมพ์คะแนนน เนื้อผง ***
22 # 3อจ611106-006 AMPjung + tdtoo (410218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 3909) ***
23 # 3อจ611106-007 sscopyprint + ชัยร้อยเอ็ด (410128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ611106-008 เต่านินจา8859 + ชัยร้อยเอ็ด (410132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
25 # 3อจ611106-009 wicha433 + อตกพระเครื่อง (410134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ611106-101 EU388556142TH Phong5555 + ตุ๊ต๊ะ (410141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ611106-102 EV836239179TH suchattook + เอื้ออนันต์ (410148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ611106-103 EW029666682TH Theerawee + โอเว่น (410224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ611106-104 EV945766162TH kenshiro2810 + ศิริมงคลดี (410152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย) ***
30 # 3อจ611106-106 ED529998065TH นายชยพล + อินทะปัญโญ (410158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านเนียน สำนักสงฆ์ต้นเลียบ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.สงขลา (น้ำหนักทอง 0.8 กรัม) ***
31 # 3อจ611106-107 EV856078983TH kraisornuo + sakduang (410159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 76%)***
32 # 3อจ611106-108 EV835039953TH engineer99 + เอ๋เมืองจันทร์ (410162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 70%)***
33 # 3อจ611106-109 EV982524766TH tockjung + ต่อยอด (410165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี(สภาพใช้) ***
34 # 3อจ611106-112 ED533985876TH ยศศิริ + หมูขุขันธ์ (410118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์ทรงครอบแก้ว เนื้อผง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (วัดป่าหลังโรงเลื่อยสร้าง) ***

35 # 3อจ611106-113 EW033246085TH pramual + nuknik2 (410217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ611106-114 EU582689747TH zafari + สหายเมืองลิง (410122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระปางไสยาสน์ วัดกำแพง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
37 # 3อจ611106-115 EV656461129TH bunpotth + Vincent (410127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
38 # 3อจ611106-116 EW114524615TH นเรศวร + คุณศิระ (410131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) (611023-095)***
39 # 3อจ611106-117 ED591058430TH HatPra + เสือหรรษา (410135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์กำแพงแก้ว(ใหญ่) จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ611106-118 EV479082866TH popnavy + benz51 (410139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (540225-176)(G 81%)***
41 # 3อจ611106-119 EW152381789TH TAVABUNCHA + Dechrat (410143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
42 # 3อจ611106-120 EV575485805TH พ่อมาเฟีย + peaky (410146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙) ***
43 # 3อจ611106-121 EV945781726TH แมวสามสี + sarapowarm (410142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 68%) ***
44 # 3อจ611106-122 EV945781726TH pramual + sarapowarm (410145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 67%)***
45 # 3อจ611106-123 EV826631567TH เอกเก๋ + ผงคลุกรัก (410150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่) ***
46 # 3อจ611106-124 EV640668770TH Tawee888 + suwankal (410153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
47 # 3อจ611106-125 EW064961394TH wiratwhite + umpawan (410155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคชวัตร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2290) ***
48 # 3อจ611106-126 EU485055493TH kornzalez + Siwakarn (410161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
49 # 3อจ611106-127 EU485055493TH promlok + Siwakarn (410164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
50 # 3อจ611106-128 EV479107761TH Pong2013 + midnightjojo (410167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อเงิน ปี 2548 จ.นครปฐม (หมายเลข 86) ***
51 # 3อจ611106-129 ED595553005TH เจี่ยหนองแขม + lucifer_jr (410171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ611106-130 EV862333019TH TAVABUNCHA + (410175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ611106-131 RX140995405TH zafari + เกียรติกังวาน (410119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611106-132 EV835850574TH คลองหลวง + peawc16 (410121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (610822-052) ***
55 # 3อจ611106-134 EV331277640TH เมืองช้าง + Ottokung (410130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) (G 79%)***
56 # 3อจ611106-135 EV844553733TH Au3551 + suphannachai (410133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน)(610906-041) (G 80%)***
57 # 3อจ611106-137 EV783317416TH weddy + โชคเจริญ (410140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร (วัดห้วยเขนสร้าง) ***
58 # 3อจ611106-138 EV542432615TH Iaiw9878 + lucifer (410144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
59 # 3อจ611106-139 EV459346419TH เสือติดปีก + Tazmania (410147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
60 # 3อจ611106-140 EV271665741TH สันคลองสาม + แมวจ้ะ (410149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคชวัตร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2666)(570213-019) ***
61 # 3อจ611106-142 EV791370206TH zafari + พุทธคุณ05 (410180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นสร้างเขื่อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรปราการ ***
62 # 3อจ611106-143 EU346576985TH อรรถเศรษฐ์ + m-cot (410184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611019-109) ***
63 # 3อจ611106-144 EV035511954TH สิงขร + Nonwarit (410189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ611106-145 EV035511654TH ฟันธง + Nonwarit (410192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก) ***
65 # 3อจ611106-146 EV865957676TH Suparat_2832 + Bankkrub (410223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(520730-195) ***
66 # 3อจ611106-147 RC285628718TH ApiPra19 + คเวสโก (410221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว วัดบางคลาน เนื้อผง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
67 # 3อจ611106-148 EW074856532TH อ้วนรถตู้ + Natthawut2456 (410194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
68 # 3อจ611106-151 EW131199730TH อุทัยทิพย์ + ukaewsasan (410173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
69 # 3อจ611106-152 ED583177449TH hemman + ssakda (410178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (610616-192)(G 67%) ***
70 # 3อจ611106-153 EQ698967724TH zafari + มัสชา (410183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

71 # 3อจ611106-154 ED592831986TH หนุ่มบางพลี + จอมคาถา (410186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
72 # 3อจ611106-155 EV552247025TH kittisak_10 + oldamulet (410220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ611106-156 ED593683705TH nop_osk + tgiporp (410191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ611106-158 ET993092029TH อุธรณ์ + paitool (410198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อไซ้ร รุ่นแรก ***
75 # 3อจ611106-159 EX330954830TH pramual + พิบูลพระเครื่อง (410222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ611106-160 ED581296837TH วณิชออโต้ + BOAT26 (410200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ611106-163 EV973260981TH lamkatati1957 + OtopGPS (410169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
78 # 3อจ611106-164 ED590263457TH suchattook + kanlaya48 (410172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 452) ***
79 # 3อจ611106-165 EW145806514TH pramual + ต้นน้ำ53 (410174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ611106-166 EV971984276TH konlukpra + หิมพานต์มุ่งงาม (410177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (611022-120) ***
81 # 3อจ611106-167 EV113597125TH หวังมีเฮ + bkk10250 (410182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ611106-167 EV113597125TH หวังมีเฮ + bkk10250 (410182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี ***
83 # 3อจ611106-167 EV113597125TH หวังมีเฮ + bkk10250 (410182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
84 # 3อจ611106-168 EV829437372TH konlukpra + doramon2526 (410187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 09 พ.ย. 2561 - 08:10 น.] #63124 (7/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ611026-005 EV191625474TH เหยินน้อยโคราช (409302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ611027-009 EW117635782TH คุณศิระ (409433) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ611029-008 EW116502820TH jackzaa (409791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611031-015 EV009703474TH kajits (409690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611101-003 EV835021419TH FIREWALL (409821) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ611102-002 EV986484736TH autpichut (409910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611102-004 ET007059120TH เอเชียงของ (409911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611102-005 EV863135156TH HatPra (409913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ611102-007 EV713785709TH thongpaiwan (409916) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ611102-008 EV3400083797TH noppol (409917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611102-009 ED586863534TH citynew (409918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ611102-010 EW033187277TH nuknik2 (409919) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ611102-011 EV890002358TH Jorayong (409922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ611102-012 EV690580775TH วิทย์พระประแดง (409880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611102-013 EV640655820TH suwankal (409883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ611030-004 ED581618608TH chai77 (409893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611025-004 zoomzoom (409927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611029-016 อะนันตะปัดชะเย (409915) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ611030-015 Siriyod (409605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ611030-016 alitita (409921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ611031-009 Yongzela (409726) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ611031-014 wangroyal (409687) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611101-002 toy_clong8 (409801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ611101-008 Manat_com (409809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ611102-001 Buncha (409907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ611102-002 Buncha (409909) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ611102-005 jennarong1981 (409928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ611107-002 naenaldo (410303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ611107-003 Vicheen (410306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611027-137 EV826573555TH pornlimk + kunbun (409409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปางประทานพร หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.สระบุรี ***
2 # 3อจ611029-018 อำนาจธรรม + nunthikorn (409465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) ***
3 # 3อจ611031-128 ER386443721TH tassunoh + asaki (409692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อชื้น วัดบางหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ611031-142 ED587252437TH Chamulet + บอยวิเชียร (409659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***
5 # 3อจ611101-003 jirapach + ฅนบึงสามพัน (409754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้/ขนาด 5 นิ้ว)***
6 # 3อจ611101-011 bussakorn + อตกพระเครื่อง (409741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ611101-114 ED592550521TH หนุ่มธนบุรี + jitnobnom (409742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
8 # 3อจ611101-129 EV252498065TH เทพ-ปะกาเสนโต + ban999 (409792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ611101-141 ET726645930TH poshwises + noppol (409811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
10 # 3อจ611101-143 ED580999803TH Santiwall + บุษกร (409813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)***
11 # 3อจ611101-145 EV327201494TH vibha + tonmek (409815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงกลีบบัว วัดพระบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และหักซ่อม) (G 85%)***
12 # 3อจ611101-146 EV485281424TH elite90 + โอเว่น (409816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ611102-013 tonychan + เต้ยอิตาเลียน (409830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
14 # 3อจ611102-130 EV837452589TH pikky + พรคุณพระเครื่อง (409877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลือโขง กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
15 # 3อจ611102-132 EV568892389TH pomSL + หมูโชะเด๊ะ (409829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ611102-142 EV964949821TH nuiiun + พิสิฏฐ์ (409896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จทรงสิงห์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ611103-001 Bophantom + Ing_man (409936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ611103-003 zafari + เจ้าจอย (409939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสุนทรีวาณี วัดบางโฉลง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.สมุทรปราการ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
19 # 3อจ611103-004 แก้วอุษา + jasumet (409941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (600104-013)(G 85%)***
20 # 3อจ611103-006 zafari + Fongbeer (409945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธสิหิงค์ เนื้อทองแดง (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
21 # 3อจ611103-007 suwan23 + สรรพมงคล (410014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
22 # 3อจ611103-008 ยุทธจันทบุรี + ตุ้ยสวนอ้อย (409947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (600719-103) (G 67%)***
23 # 3อจ611103-009 SUIDUI + lerdlit (409949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางถวายเนตร วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์(เล็ก) เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
24 # 3อจ611103-010 chai77 + mac13 (409952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ611103-011 ลูกอ๊อด + หนุ่มบ้านแพ้ว (409942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
26 # 3อจ611103-013 Suprarop + ชัยร้อยเอ็ด (409944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
27 # 3อจ611103-014 zeaezeae + ชัยร้อยเอ็ด (409948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
28 # 3อจ611103-015 อุทัยทิพย์ + ฅนรักพระ (409950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ611103-016 KENJANG + ชลชินเขต (409951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา (G 71%)***
30 # 3อจ611103-101 EV851852049TH siri12 + มหัศจรรย์พระ (409953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ611103-102 EX311401498TH HatPra + siriroj1234 (409955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ611103-103 EU549003350TH dixib + หนุแมน (409956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์ด้านบน) ***
33 # 3อจ611103-104 ED590357185TH AodBangkhae + TONG_NK (409959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหน้าเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (610611-162) ***
34 # 3อจ611103-105 EV857258200TH D_bangsan + เก๋นครนายก (409960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***

35 # 3อจ611103-106 EV629570521TH bongbiab + patcharapon (409963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ611103-107 EV676248394TH ghostrecon17 + (409966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
aomsin_2548
*** พระลีลา เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
37 # 3อจ611103-108 EV676248394TH zafari + aomsin_2548 (409968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
38 # 3อจ611103-109 ET980575345TH TEE_INTER + พญานาค๙๙ (409970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
39 # 3อจ611103-110 EV321385605TH pornlimk + ธัมปารี_16 (409972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรมัติ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
40 # 3อจ611103-111 EV094252924TH clarp + Tanes54 (409974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (611017-028) ***
41 # 3อจ611103-112 EV520909995TH TAVABUNCHA + wiwat3 (409976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ611103-113 ED589316271TH yongyot + เต่านินจา8859 (409978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ611103-114 EV281082935TH Kanomphing + jabee (409979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
44 # 3อจ611103-115 ED065081710TH chowat + olmairo (409982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้และล้างผิว) ***
45 # 3อจ611103-116 ED578376022TH taccord + Ake595 (409985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ611103-117 EV703022684TH somboonput + ติเมืองสรรค์ (409986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 397741) ***
47 # 3อจ611103-118 EV165891216TH Bobbie + Choat (409988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (600706-218)(G 68%) ***
48 # 3อจ611103-119 ED535487803TH เสือหรรษา + ธรรมในใจ (409991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
49 # 3อจ611103-120 EV238174616TH zafari + รุยคอสต้า (409993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ611103-121 EW117693140TH john-otto + คุณศิระ (409954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 434862)(611017-116) ***
51 # 3อจ611103-122 EW117693140TH john-otto + คุณศิระ (409958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่น 2 เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (611020-110) ***
52 # 3อจ611103-123 EW117693140TH john-otto + คุณศิระ (409961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (611020-108) ***

53 # 3อจ611103-124 ET640523231TH artman7007 + kungkung1 (409965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ611103-125 ET828060859TH LIM2512 + NERAMIT (409971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม ***
55 # 3อจ611103-126 RERW000005574 มงคลจักรวาล + sanopporn (410012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ611103-130 EU243037414TH chai77 + ไอซ์_วายุบุตร (409980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
57 # 3อจ611103-131 EU485061445TH winwin1668 + BOAT26 (409983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ611103-132 EU485055105TH methee88 + cowman (409987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
59 # 3อจ611103-133 ED586396196TH Exdesign + tgiporp (409990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อเงิน ปี 2530 จ.ระยอง (530211-054) ***
60 # 3อจ611103-134 EV691519046TH pramual + naivana (409992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
61 # 3อจ611103-135 EV830410540TH newservice007 + เซียนพละ (409994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี ***
62 # 3อจ611103-136 EV550229571TH NP_PRATHAI + artman7007 (409996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ611103-138 EV831918608TH chan94 + noi70 (409998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
64 # 3อจ611103-139 EW100710833TH มงคลชัย + ธนาชัย (410013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ611103-140 EV571796348TH shang + สัปปะรด (410001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ611103-141 EV519192120TH เมืองช้าง + แป้ง67 (409995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) (G 80%)***
67 # 3อจ611103-142 EV825841520TH frist + โตกรุงเก่า (409999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ611105-001 kunkwin + man5554 (410017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (570327-325) (G 75%)***
69 # 3อจ611105-002 Bophantom + wutpantip (410021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 104/สภาพขัดผิว) ***
70 # 3อจ611105-004 มังกร2014 + ดิอาโบล (410024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งท่านเจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.กำแพงเพชร ***

71 # 3อจ611105-005 morning + ชอบพิจิตร (410026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง จ.ระยอง (G 63%) ***
72 # 3อจ611105-006 โชคพานิช + ชอบพิจิตร (410029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงินลงถม จ.นครสวรรค์ (G 65%) ***
73 # 3อจ611105-007 เมืองไทย + ชอบพิจิตร (410032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ***
74 # 3อจ611105-008 แทนม้าทอง + ชอบพิจิตร (410107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (G 70%) ***
75 # 3อจ611105-009 ศิษพ่อมุ่ย + ชอบพิจิตร (410035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เข็มกลัดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า จ.นครสวรรค์ ***
76 # 3อจ611105-010 แทนม้าทอง + ชอบพิจิตร (410037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
77 # 3อจ611105-011 bendorson + myth_man (410109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ611105-012 Yongzela + kankanmol (410105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ ***
79 # 3อจ611105-014 Sapap + kankanmol (410104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
80 # 3อจ611105-016 ศิษย์ปู่แก้ว + korrapat905 (410039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
81 # 3อจ611105-017 Langkapin88 + Konig (410101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ611105-018 Bophantom + เต้ยอิตาเลียน (410108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (570327-302) (G 75%)***
83 # 3อจ611105-019 ninnin + pimpayak (410044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ611105-020 gecko + moltol (410049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (610714-076) ***
85 # 3อจ611105-021 keng_kung + penggo (410038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (611027-087) ***
86 # 3อจ611105-023 ฐณะวัฒน์ + ApiPra19 (410045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
87 # 3อจ611105-101 EV660193905TH บ้านกรอบเงิน + อ้วนเหรียญทอง (410060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 541) ***
88 # 3อจ611105-102 ED529996634TH suwan23 + อินทะปัญโญ (410064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 0.9 กรัม) ***

89 # 3อจ611105-103 EW012761551TH yongyot + Reindeer_kwang (410067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (G 75%) ***
90 # 3อจ611105-104 EV826413394TH บ้านกรอบเงิน + เป้เกลือป่น (410070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหนุมาน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 9) ***
91 # 3อจ611105-105 EV860763761TH ไพรัตน์ครับ + raimon (410073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
92 # 3อจ611105-106 EV542546385TH natapoln + นายตัวเล็ก (410075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
93 # 3อจ611105-107 ED586884392TH Saree12 + MIXMUK (410111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 75%)***
94 # 3อจ611105-108 EW159276459TH zafari + amulet07 (410077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
95 # 3อจ611105-109 ED592150926TH winwin1668 + samachu (410079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
96 # 3อจ611105-110 EV748486767TH pramual + birderan (410083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ611105-111 EV722536832TH เสืออิบสาทร + chani (410043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (590305-137) ***
98 # 3อจ611105-112 EW152384445TH เชลล์ไทย + Dechrat (410048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
99 # 3อจ611105-113 EV252489718TH ป่าตาลดอย + ปืนใหญ่ (410050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
100 # 3อจ611105-114 EV885614729TH tonykim + JJHardCoRe (410100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก สร้างก่อนปี 2500 ***
101 # 3อจ611105-115 ED583169938TH pramual + ธนกฤตพระเครื่อง (410053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ611105-116 ED582477623TH chane31 + popmook (410059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ611105-117 ED587673681TH pongsakorn + jackzaa (410062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนไกร กรุวัดพระรูป พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
104 # 3อจ611105-118 EV620812407TH เมืองช้าง + Natthawut2456 (410103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) ***
105 # 3อจ611105-119 EU340979456TH suchartlim + Kaeokleng (410065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 62%)***
106 # 3อจ611105-120 EV885613737TH เมืองช้าง + coldplay (410072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1884) (G 73%)***

107 # 3อจ611105-121 EW033205934TH juipeter + neung2520 (410016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ611105-122 EW033205934TH juipeter + neung2520 (410019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ611105-123 EW017658984TH อสูรแดง + s-rat (410020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครปฐม ***
110 # 3อจ611105-124 EV691021755TH bellic + โอเว่น (410022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.4 นิ้ว/สภาพใช้) ***
111 # 3อจ611105-125 ED595107428TH พล1967 + พระนคร89 (410025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2018)(610217-036) ***
112 # 3อจ611105-126 ED595441429TH taccord + เจ้าสัวเก้า (410027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
113 # 3อจ611105-127 EW115424321TH zafari + คุณศิระ (410028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพใช้) ***
114 # 3อจ611105-128 EV729407302TH pramual + Poo1980 (410031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์ทรงกรวยตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (610315-001) (G 67%)***
115 # 3อจ611105-129 EU485056471TH ศิษย์หลวงพ่อจ้อย + OgapzaO (410034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
116 # 3อจ611105-130 nockout + โบตั้ม (410036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NTHDAFDP611025011
*** พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระยอง (หมายเลข 99/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
117 # 3อจ611105-131 EV326996042TH เด่นเจริญตลับพระ + ศิระกันต์ (410076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ611105-133 EV326996042TH ครูเทคนิค + ศิระกันต์ (410081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
119 # 3อจ611105-134 EV396928027TH rtee15 + Ronado (410085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(เล็ก) เนื้อผง(เขียว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
120 # 3อจ611105-135 EV691021741TH ต้นณเมืองกุย + โอเว่น (410086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
121 # 3อจ611105-137 EU902756035TH taccord + Sector99 (410088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
122 # 3อจ611105-138 EU902756035TH taccord + Sector99 (410089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
123 # 3อจ611105-139 EU902756035TH taccord + Sector99 (410090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
124 # 3อจ611105-140 EU902756035TH taccord + Sector99 (410092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

125 # 3อจ611105-141 EV974713051TH Iaiw9878 + s-sean (410046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว) ***
126 # 3อจ611105-142 EU502876275TH ม่วงทองพระ + aoy101 (410052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
127 # 3อจ611105-143 BROM000447641 พระธุดงค์ + jopawis (410056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพรมผิวใหม่) (G 62%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 08 พ.ย. 2561 - 08:25 น.] #63121 (6/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ611031-008 EV543484980TH sutee (409719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611101-001 RSKK000009656 kohler (409761) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611101-002 ED581969365TH boms13 (409766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611101-005 EV829764284TH anuruknavy44 (409819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611101-006 EV544661054TH เจริญพร2495 (409773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611101-007 EX300803840TH เอกกี้27 (409795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611101-008 EU892137707TH tonkao (409796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611101-009 ED577287961TH Niti333 (409799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611101-010 EV652781975TH น้ำคอก99 (409800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ611101-012 EV754972224TH suwatboat (409781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611101-013 EU342815631TH Bigrocket99 (409820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611101-014 FAM0001248403 Xdireak (409786) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ611101-015 ED594804728TH ครูประชาบาล (409790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611101-001 playmore (409798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ611101-003 charoent (409802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ611101-005 อาณาจักรพระ (409805) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ611101-006 walrawut (409806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ611101-007 lertlakhatthakij (409807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ611101-011 akkorn (409767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ611101-014 Newton08 (410228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ611101-015 Newton08 (410229) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ611105-003 กำปั่นทอง (410099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ611105-018 sompong963 (410078) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ611105-019 การันตีพระ (410082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611106-001 pornlerty (410156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611029-119 EV660426945TH NP_PRATHAI + รัตน์เนินพระ (409516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
2 # 3อจ611029-141 ED559962943TH เมืองช้าง + ณัฐพงศ์716 (409839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550804-016) (G 67%)***
3 # 3อจ611030-103 ED544278627TH aekkapon + bongbiab (409841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (611020-006) ***
4 # 3อจ611030-131 EU792972216TH Theammy1987 + bankrotor (409924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระจันทร์ลอยวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ611031-003 ThePower998 + กฤษณะ (409923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(580620-015) (G 62%)***
6 # 3อจ611031-116 EP897135858TH zafari + pound2007 (409651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
7 # 3อจ611031-134 EV666650011TH amata2000 + AroonZ9 (409845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
8 # 3อจ611101-005 schan2514 + เน้นพระสวย (409760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หน้าลอย เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) (611018-002)***
9 # 3อจ611102-001 elite90 + หนุ่มธนบุรี (409846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสูง เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (611026-133) ***
10 # 3อจ611102-002 wanway001 + หนุ่มธนบุรี (409847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(611022-021) ***
11 # 3อจ611102-003 ตั้มปราจีน + amara99 (409849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1.2 นิ้ว) ***
12 # 3อจ611102-004 warriorric + jugree02 (409851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ611102-005 warriorric + jugree02 (409853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ611102-006 charintr + jugree02 (409856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (611026-130) ***
15 # 3อจ611102-007 warriorric + jugree02 (409859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

16 # 3อจ611102-008 warriorric + jugree02 (409861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
17 # 3อจ611102-009 warriorric + jugree02 (409864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ611102-010 warriorric + jugree02 (409867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ611102-011 warriorric + jugree02 (409826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ611102-012 warriorric + jugree02 (409828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ611102-014 nuiiun + tanint (409832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (610809-123) ***
22 # 3อจ611102-015 ทัชบ้านคลองสวน + (409833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คุณพ่อลูกแฝด
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 65%)***
23 # 3อจ611102-016 JACKEY + ปุ๊ร้อยเอ็ด (409835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน) ***
24 # 3อจ611102-017 taccord + ปุ๊ร้อยเอ็ด (409837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
25 # 3อจ611102-101 EV520921214TH Narongrad_107 + ของขลัง (409870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
26 # 3อจ611102-102 EU346570024TH น้องอิมอิม + m-cot (409873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (611020-114)***
27 # 3อจ611102-104 ED587854936TH pramual + น้องไอริน (409878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
28 # 3อจ611102-105 EV677275970TH K_cokkag + เก้าหน้า (409879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยเล็ก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ611102-106 EW033196185TH 0897036322 + seranee (409882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร (611012-031) ***
30 # 3อจ611102-107 ED581476241TH pramual + ปลาโลมา (409884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
31 # 3อจ611102-108 ED595103559TH suparerk + คนคอเรด (409887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ611102-109 EW103783295TH basza56 + เขยมาบตาพุด (409889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
33 # 3อจ611102-110 ED593850774TH AodBangkhae + prathep (409891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***

34 # 3อจ611102-111 EV464095568TH TAVABUNCHA + (409881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sanopporn
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ราชบุรี ***
35 # 3อจ611102-112 EW103783295TH annnyamulet + เขยมาบตาพุด (409920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
36 # 3อจ611102-113 EV837440634TH วินัยดี + จุกจัง (409886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)***
37 # 3อจ611102-114 EX300803221TH พิมพ์พิมล + Delux (409888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(สุก) วัดพลับ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ611102-115 EV911107078TH ตราชั่ง + russamee (409890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (521022-146)***
39 # 3อจ611102-116 ER626747525TH korn88 + korn_vipavadee (409892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
40 # 3อจ611102-117 EV543409105TH reset-usb + rongfox (409895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) (สภาพชำรุดฐานล่างขวา)***
41 # 3อจ611102-118 EU582956730TH พรพระพุทธคุณ + pratheep_k (409897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ611102-119 EV508453221TH tangmo123 + pungting (409926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว) ***
43 # 3อจ611102-120 EV508453221TH pramual + pungting (409899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ611102-121 EV571796325TH midori + สัปปะรด (409848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
45 # 3อจ611102-122 ED571268778TH zafari + กล้วยหิน (409852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
46 # 3อจ611102-123 EV721063977TH guidenaja + SHREK (409855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ611102-124 EV721063977TH murbur + SHREK (409858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์ตัวหนังสือนูน เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ชุมพร (สภาพล้างผิว)***
48 # 3อจ611102-125 EV574557015TH pornlimk + payan (409863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังเจ้าแม่กวนอิม เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี ***
49 # 3อจ611102-126 EV763895260TH pornlimk + boonyang002 (409866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (610208-015) ***
50 # 3อจ611102-127 EV945045179TH sam8793 + ญาดา168 (409869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ611102-128 EW001093508TH รักษ์นครหลวง + gaiant (409871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***

52 # 3อจ611102-129 ED586287704TH Boonjerd + noompure (409874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พะสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (570906-081)***
53 # 3อจ611102-133 EV885607935TH Au3551 + OgapzaO (409831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน) (สภาพเนื้อรานขอบล่าง) (611020-086)(G 67%)***
54 # 3อจ611102-134 ED588514925TH Chicha + BAZUKA9000 (409834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ611102-135 EU152447658TH thiarin + shirew (409836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ611102-136 EU152447658TH john-otto + shirew (409838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ611102-137 EW103755391TH rukphon + Danai33 (409840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นประทานพร พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 558) ***
58 # 3อจ611102-138 EV572899131TH tangmo123 + ถุงข้าว (409842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
59 # 3อจ611102-139 ED584458936TH vios2877 + เทพประภา (409843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(571030-037) (G 73%)***
60 # 3อจ611102-140 EV985610883TH bongbiab + น้องอิมอิม (409844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ611102-141 EV985610883TH bongbiab + น้องอิมอิม (409894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ611102-143 ED578819074TH AodBangkhae + ก_กนก10 (409898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)***
63 # 3อจ611102-144 EW033187277TH มองผ่านเลนส์ + nuknik2 (409900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
64 # 3อจ611102-145 EV819317273TH ป่าตาลดอย + dear_dynamic (409902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร ***
65 # 3อจ611102-146 EW065015959TH wiratwhite + umpawan (409901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคชวัตร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2249) ***
66 # 3อจ611102-147 EV945045182TH ช_ชุติวัตร + ญาดา168 (409903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
67 # 3อจ611102-148 EV574554425TH sanya1002 + NGUAN (409904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(610811-077) (G 66%)***
68 # 3อจ611102-149 EU437557124TH พงษ์ท่าม่วง + sa2618 (409905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 966/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
69 # 3อจ611102-150 EW101638137TH ปริยา + แบงค์อรัญ (409906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***

70 # 3อจ611102-151 EW101638137TH ชอบจัง + แบงค์อรัญ (409850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
71 # 3อจ611102-152 EW101638137TH kobloei + แบงค์อรัญ (409925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
72 # 3อจ611102-153 EW101638137TH noompure + แบงค์อรัญ (409854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
73 # 3อจ611102-155 ED593640489TH poshwises + tgiporp (409860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ611102-156 EV901903284TH pradrem + ณัฐปรัชญ์ (409862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นพระพิจิตร พิมพ์หลังหลวงพ่อเงิน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร ***
75 # 3อจ611102-157 ED584965368TH chffta + promlok (409865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ611102-158 EV660187825TH amuletfocus + รัตน์เนินพระ (409868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
77 # 3อจ611102-159 EV794965513TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + (409872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจนเมืองฉะ
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
78 # 3อจ611102-160 ED590415648TH Tsusuk + Niti333 (409875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 06 พ.ย. 2561 - 08:08 น.] #63114 (5/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611030-002 ED585974794TH jojo5 (409585) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ611030-005 EV423961245TH tongleehae (409589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ611030-006 ED582444355TH TEE_INTER (409593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611030-007 EV863117064TH LIONTHANANDOR (409612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
N
5 # 1อจ611030-008 ED589522640TH ทิวทัศน์ (409595) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611030-009 EV354927935TH หนุ่มธนบุรี (409599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ611030-010 EV715841292TH นายแทนคุณ (409601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611031-001 ED593431171TH พิมพ์พิมล (409707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ611031-002 EV635807111TH rachanikorn (409709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ611031-003 ED591150403TH ไข่มุข (409710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611031-004 EU676878355TH w_siriwat (409712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ611031-005 EV986472905TH autpichut (409714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ611031-006 EV656455450TH Vincent (409716) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
14 # 1อจ611031-007 EV811182589TH พูซัน (409718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611031-010 EV573288670TH หนองซอ (409721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ611031-011 ER386443721TH asaki (409725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ611031-013 EU200173562TH pruksasat (409679) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ611031-016 EV863103269TH HatPra (409696) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
19 # 1อจ611031-017 EV716856801TH ขนมกรุบ (409701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ611031-018 EV575429287TH phetnara (409703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611031-019 EV544986360TH หนึ่งท่าข้าม (409705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ611031-020 EU391897447TH งดงาม (409706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ611031-021 EP897144038TH pound2007 (409704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ611031-022 EW103611256TH sittisak36 (409728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ611031-023 RNRW000003219 มหาภูติพรายกุมาร (409722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ611031-024 EV763995335TH udonteva (409708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ611031-025 EV657574657TH เปาโลพระเครื่อง (409711) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ611031-026 EV892492844TH วิวัฒน์ชนะพาล (409713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ611031-027 EV944031187TH PharmX (409715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ611031-028 ED5824722949TH thank2016 (409717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ611031-029 EV212106185TH chsearn (409730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ611031-031 EV478299597TH tookatun (409671) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611026-006 JosaRitze (409330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611030-001 ed_bu (409614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ611030-002 Suriya_w (409590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ611030-003 เล็กอารี (409591) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ611030-004 wanpen28 (409592) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ611030-005 wanpen28 (409594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ611030-006 ถนัดซ้าย08 (409596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ611030-007 ปุ๊ร้อยเอ็ด (409597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611030-008 coldplay (409598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ611030-009 vittaya14 (409600) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ611030-010 savebank163 (409602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ611030-011 Kaowatch (409609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ611030-012 Kiattichai (409603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ611030-013 savebank163 (409604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ611030-014 H_WONG (409608) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ611030-017 อ๊อฟเมืองกาญ (409606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611030-018 detrit0932 (409607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ611031-001 ksomchai (409685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ611031-002 นึกอ่อนนุช (409688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ611031-003 kjack (409691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ611031-004 nattasak (409693) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ611031-006 ชอบพิจิตร (409698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ611031-008 nikron (409700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ611031-010 aof-papa (409702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ611031-011 passakorn_law (409675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ611031-012 kongsak (409678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ611031-013 พิมพ์นิยม (409682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611026-159 EV863091163TH eak_ct + kitaroman666 (409756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
2 # 3อจ611029-016 elite90 + kphil (409457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมพื้นข้างและแขนซ้ายพระ) ***
3 # 3อจ611029-112 EW001104276TH ปะใหญ่ + บิ๊กนคร (409501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(580219-099) (G 77%)***
4 # 3อจ611029-123 EV716864326TH เมียวเมียว + หนุ่ม2526 (409764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 77%)***
5 # 3อจ611031-007 พระประแดง26 + ICT500 (409670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
6 # 3อจ611031-151 ED593011130TH สิงค์ใต้สายดำ + lekcd (409623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
7 # 3อจ611101-001 AChen + chai_kmitl (409748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ611101-002 daew1970 + foodtech (409751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (610714-131)(G 95%)***
9 # 3อจ611101-004 Jetiky + naruechon (409758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ611101-006 Santiwall + เน้นพระสวย (409762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2373) (590630-013)***
11 # 3อจ611101-007 clarp + เน้นพระสวย (409765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
12 # 3อจ611101-008 Poonsin + (409770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) (580625-258)***
13 # 3อจ611101-009 เมืองช้าง + kai_emotionfc19 (409771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2162) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
14 # 3อจ611101-010 vongsako + หนึ่งเจริญ (409775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ611101-012 Exdesign + นัทขอนแก่น (409745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (G 78%)***
16 # 3อจ611101-013 ninnin + ซุนกวน (409752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***

17 # 3อจ611101-101 EW103732360TH poshwises + คุ้มเสมา (409735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดเส้นซุ้มบน) ***
18 # 3อจ611101-102 E675664274TH โคนันคุง + tekken (409822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
19 # 3อจ611101-103 EW103783052TH tuykpp + Ittichai (409823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังคะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ611101-104 EU596635704TH nithiwat + นู๋มาลี (409737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ611101-105 EU596635704TH TEE_INTER + นู๋มาลี (409740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ611101-107 RH17000004170 akapong2512 + ประสาน (409746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
23 # 3อจ611101-108 LASW000104641 Au-kb + chatchaib (409750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
24 # 3อจ611101-109 ED584980997TH vitaya + ล้มมวย (409753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหน้าเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ611101-110 EV936934083TH sam8793 + baanjuntiwara (409757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกหน้าบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ611101-111 EV844444305TH ชุมพล5 + เหงียนคีทัก (409736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดไผ่ล้อม พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(600119-173) ***
27 # 3อจ611101-112 EV406331806TH napon + อันดามัน (409738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง) ***
28 # 3อจ611101-113 EW001154961TH มอร์เมืองทอง + โก๋แก่ (409739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี (G 83%)***
29 # 3อจ611101-115 EV791333795TH DDman + พุทธคุณ05 (409744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง/สภาพใช้สึก) ***
30 # 3อจ611101-117 EV252498048TH Campconcord + ban999 (409749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ611101-118 ED562156678TH taranan + เล็กอารี (409755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา กรุวัดอัมพวา ***
32 # 3อจ611101-119 EV873390895TH tonyhunter + กานต์ (409759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)***
33 # 3อจ611101-120 EV635809846TH Nonboy8888 + rachanikorn (409763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองศุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น จ.นนทบุรี ***
34 # 3อจ611101-121 EV630830728TH werngjan + sanopporn (409768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***

35 # 3อจ611101-122 ED585095190TH poshwises + ศิษย์ท่านขุน (409772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดราชนัดดา พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ611101-123 NLCHN00008474 satosoda + WIRETAP (409776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
37 # 3อจ611101-124 EV901804587TH วีรสิทธิ์ + พระนนท์ (409778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 517/หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
38 # 3อจ611101-125 EU643797212TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (409782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กัญญ์ภัทร์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นคันฉ่องผ่าตะวันเหนือดวง เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.2 ซม.)(G 83%)***
39 # 3อจ611101-126 EU643797212TH jojubkay + กัญญ์ภัทร์ (409785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดแตงย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (G 58%)***
40 # 3อจ611101-127 EU643797212TH rayongratchasima + (409787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
กัญญ์ภัทร์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 71%) ***
41 # 3อจ611101-128 EU643797212TH anusornss + กัญญ์ภัทร์ (409789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 65%)***
42 # 3อจ611101-130 EV544661054TH จิ๊บจิ๊บ + เจริญพร2495 (409794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(G 67%)***
43 # 3อจ611101-131 EV544661054TH dongkong + เจริญพร2495 (409777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
44 # 3อจ611101-132 EV830332595TH phetbanpra + เซียนพละ (409780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
45 # 3อจ611101-133 EV890075284TH ลู่เฉินเฟย + mitmitee (409783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ611101-134 EV934674173TH tangmo123 + met26 (409784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
47 # 3อจ611101-135 EW074636580TH dent1 + nottoขอนแก่น (409788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่อัมพวันสร้าง/หมายเลข 188) (น้ำหนักทอง 6.8
กรัม)(590615-086)***
48 # 3อจ611101-136 EU794116976TH pebig + yongyot (409793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1720) ***
49 # 3อจ611101-137 EU794116976TH วสุวสา + yongyot (409797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ611101-138 EU794116976TH Bophantom + yongyot (409803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ611101-139 EU794116976TH kapongaomsin + yongyot (409808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
52 # 3อจ611101-140 EU794116976TH Sdiss + yongyot (409824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

53 # 3อจ611101-142 ED580999803TH pramual + ต้นเชือก (409825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611101-144 EU197997235TH elite90 + hemman (409814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590831-022) ***
55 # 3อจ611101-147 EV067386127TH poshwises + เต่ามังกร (409817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงทารัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ611101-148 EV543488292TH golflampang + โชควัฒน (409818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 05 พ.ย. 2561 - 08:08 น.] #63110 (4/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ611024-010 ED579268642TH Niipa (409440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611025-005 EV478952929TH เอกพัฒน์ (409544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611029-001 EX245143305TH อรุณแสง (409437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ611029-002 EU974276912TH prachuab (409439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611029-003 EV683696910TH หนุ่ยปากช่อง (409442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ611029-004 EV832718259TH newkom (409443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ611029-005 EV396927790TH นิยมชัย (409446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ611029-006 EW067237437TH Singh_Amulet (409535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ611029-007 EV573283505TH kopper (409536) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ611029-009 EX245145646TH อรุณแสง (409537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ611029-010 ED587236774TH สามัญชน (409538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ611029-011 EV944091279TH ปักต้นกล้า (409438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611022-016 Yononburi (409454) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ611025-003 KTputter (409213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ611027-024 Toroclub (409422) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ611029-002 kui60 (409523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ611029-003 Kengrunroy2520 (409542) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ611029-004 tawat_boonyarat (409526) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ611029-005 เพิ่งหัดดู (409529) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ611029-006 Buncha (409530) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ611029-007 TOKhong4 (409531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ611029-008 ชุมพล5 (409532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ611029-009 guntinan (409533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ611029-010 defr69 (409534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ611029-011 chaay (409444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ611029-012 น้ำพุบางบัวทอง (409445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ611029-014 พิชย์ภัสสร (409447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ611029-015 kphil (409449) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611023-115 ED577325775TH kopper + pungting (409027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ611023-160 ED581409264TH zafari + ปลาโลมา (409049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นฉลองอนุสาวรีย์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ611029-148 EV466695542TH zafari + Thanapong36 (409488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์ข้างยันต์อุ เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
4 # 3อจ611030-001 zafari + เล็กอารี (409546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ611030-002 ราชสีห์ + ถนัดซ้าย08 (409548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ611030-003 niyom_2504 + pui1228 (409550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร (G 66%) ***
7 # 3อจ611030-004 showgun + ปุ๊ร้อยเอ็ด (409552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
8 # 3อจ611030-005 บอมเบ + coldplay (409554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) ***
9 # 3อจ611030-006 patchara + mekya2706 (409555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
10 # 3อจ611030-007 walrawut + ปานเกตเกษตรวิสัย (409557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี ***
11 # 3อจ611030-008 autpichut + gong_40 (409559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(600504-231) ***
12 # 3อจ611030-101 EV480600735TH vitaya + suraphan25 (409547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
13 # 3อจ611030-102 ED586383317TH watchai5555 + Sivilaihan (409549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระนาคปรกหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ611030-102 ED586383317TH watchai5555 + Sivilaihan (409549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระนาคปรกหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ611030-104 EV272026215TH เป็นต่อดีพร้อม + โชติอนันต์ (409551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (570226-392) ***
16 # 3อจ611030-105 EW063567336TH Wsummut + Werawath01 (409553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1449) (580829-153)***

17 # 3อจ611030-106 EV873360474TH Pisit1963 + นายูนอิม (409556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระยอดธง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
18 # 3อจ611030-107 EV138070587TH MIXMUK + เขยคอนสาร (409558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
19 # 3อจ611030-108 EN717199032TH กาเบียล + NMBTHAI (409560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (611003-082) ***
20 # 3อจ611030-109 EV272025546TH น้าเดช + เซียนใหญ่สายร่ม (409562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ611030-110 EV986472429TH สิริพรชัย + autpichut (409564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ทรงเครื่อง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 64%)***
22 # 3อจ611030-111 ED567493411TH ekchat + นพดลลำพูน (409561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
23 # 3อจ611030-112 EU925050550TH Aaekaa + archa8 (409563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 16.1 กรัม)(600828-040) ***
24 # 3อจ611030-113 EU957948485TH zafari + นพดล2519 (409565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
25 # 3อจ611030-114 EV945004761TH Pracha40 + ญาดา168 (409566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ611030-115 ED582612252TH Boonjerd + seetocon (409567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 125) ***
27 # 3อจ611030-115 ED582612252TH Boonjerd + seetocon (409567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 125) ***
28 # 3อจ611030-115 ED582612252TH Boonjerd + seetocon (409567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 125) ***
29 # 3อจ611030-115 ED582612252TH Boonjerd + seetocon (409567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 125) ***
30 # 3อจ611030-115 ED582612252TH Boonjerd + seetocon (409567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 125) ***
31 # 3อจ611030-116 ED582612252TH Boonjerd + seetocon (409569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 327) ***
32 # 3อจ611030-117 EU652032084TH taranan + Phupachara (409570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาชมพูนุช หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
33 # 3อจ611030-118 EV653049024TH jack0542 + t-art (409572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (600531-108) ***
34 # 3อจ611030-119 EV715140175TH zafari + รักษ์นครหลวง (409574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ611030-120 EW117690449TH ดุสิตบางเลน + paparuszy (409575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อสำริด จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ611030-121 EV630794481TH พันแสง + sailomzeed (409616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4755) ***
37 # 3อจ611030-122 ED586083241TH mntpt + prathep (409579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (G 67%)***
38 # 3อจ611030-123 ED586083241TH jackyset + prathep (409580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 64%)***
39 # 3อจ611030-124 EU136876928TH กชภัชพงศ์ + นาคราช (409582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นสมบัติเศรษฐีแสนรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1)***
40 # 3อจ611030-125 EU800519375TH เมตตัญจะ + boss_best (409615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
41 # 3อจ611030-126 EV593835777TH นครนายก + กระติบ (409584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ611030-127 EV463525460TH เมืองช้าง + สหายเมืองลิง (409586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
43 # 3อจ611030-128 EV463525460TH panu_pdd + สหายเมืองลิง (409587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม) ***
44 # 3อจ611030-129 EV630758042TH REGCOS + แซนวิช (409613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธ หลวงพ่อคูณ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 ***
45 # 3อจ611030-130 ED587833542TH บุตรสุนทร + Noomint (409588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรัชกาลที่ 9 วัดราชบพิธฯ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ611030-132 EV909708122TH zafari + tomcm (409568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
47 # 3อจ611030-133 EV909708122TH lerdlit + tomcm (409571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงเปิดโลก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
48 # 3อจ611030-134 ED583138312TH Kanomphing + Maruay (409611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพใช้) ***
49 # 3อจ611030-135 ED587483957TH Tawee888 + nakornyong (409573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ611030-136 EP897134821TH ดาบเอก + pound2007 (409576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (611008-021)***
51 # 3อจ611030-137 ED586396182TH บุตรสุนทร + tgiporp (409577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)***
52 # 3อจ611030-138 EV97364031TH thanason1661 + ลักษณ์ตะวัน (409610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และเนื้อรานขอบบนซ้าย) (G 64%)***

53 # 3อจ611030-139 EV575457380TH คำพันธ์ + รัฐชัย (409578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพสวย) (611015-128)***
54 # 3อจ611030-140 EV355423086TH เน้นพระสวย + ต่อเจริญนคร (409581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
55 # 3อจ611031-001 Wanchana + นึกอ่อนนุช (409650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (611022-012) ***
56 # 3อจ611031-002 หนุ่มนพลักษณ์ + (409654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SUPER_ART
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
57 # 3อจ611031-004 namwankiss + sarayuthboy (409657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (G 84%) ***
58 # 3อจ611031-005 cpall + sarayuthboy (409729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ611031-006 seed-seed + aof-papa (409663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 84%)***
60 # 3อจ611031-008 kittisak_10 + Krumong (409674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี ***
61 # 3อจ611031-101 EV464065861TH Maximax + กล้วยหิน (409620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (G 80%) ***
62 # 3อจ611031-102 EV691000928TH zafari + ano8547 (409621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ611031-103 EU933254696TH Phong5555 + แม็คหลักสี่ (409624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (611020-069) ***
64 # 3อจ611031-104 ED586363975TH ning_rw + ninnin (409627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ611031-105 ED552698762TH บัณฑิตต + ชวนชื่น (409630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดเชตุพนฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (611012-025) ***
66 # 3อจ611031-106 ED552698762TH ginger + ชวนชื่น (409633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)***
67 # 3อจ611031-107 ED552698762TH ป๋องณรงค์ชัย + ชวนชื่น (409636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
68 # 3อจ611031-108 ED552698762TH k9cob + ชวนชื่น (409639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาขาโต๊ะ กรุวัดทอง เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (G 83%)***
69 # 3อจ611031-109 ED586363961TH Exdesign + ninnin (409641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
70 # 3อจ611031-110 PTNK000821585 sscopyprint + garlic2 (409644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ611031-111 EV857246127TH ccmachinery + TUMAPAR (409635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ611031-112 ED58916501TH logisticdiv3 + คนคอเรด (409638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
73 # 3อจ611031-113 ED591150403TH tangmo123 + ไข่มุข (409640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งทองดำ ๙๙ หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 2382) ***
74 # 3อจ611031-114 ED586396341TH ลิ้ม88 + เก้าบางกอก (409643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ611031-115 BANAQ00009905 ชาติไทยสมุทร + (409647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanason1661
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (610921-118) ***
76 # 3อจ611031-117 EV857246158TH pimthong + เก๋นครนายก (409655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดผาทั่ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อุทัยธานี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
77 # 3อจ611031-118 EU676878355TH zafari + w_siriwat (409658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช ***
78 # 3อจ611031-119 EP908477056TH zafari + awt2528 (409660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
79 # 3อจ611031-120 ER745996797TH เมืองช้าง + Darkwalf (409664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) (G 66%)***
80 # 3อจ611031-121 EV513189516TH aramboy007 + deawn (409669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
81 # 3อจ611031-122 SLYA000701680 pornlimk + asaki (409673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (611012-112) ***
82 # 3อจ611031-123 EU485061600TH Maximax + manza (409677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสืบ วัดสิงห์ เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.นครปฐม (หมายเลข 53/น้ำหนักทอง 6.5 กรัม) ***
83 # 3อจ611031-124 EV652760476TH magician + namo0123 (409681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 84%)***
84 # 3อจ611031-125 EV691018699TH tonychan + teespy (409684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ611031-126 EX190832651TH sam8793 + Wanchana (409686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580619-012) ***
86 # 3อจ611031-127 EV761689000TH หม่อง + puthangkrul (409689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
87 # 3อจ611031-129 EV519344355TH เมืองช้าง + แป้ง67 (409694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 68%)***
88 # 3อจ611031-130 EX286215576TH พรหลวงพ่อทบ + attajpra (409697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน ***

89 # 3อจ611031-131 ED581087445TH Mongatae + กานต์ (409622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ611031-132 EV052991840TH Exdesign + sarapowarm (409625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
91 # 3อจ611031-133 EU485071955TH penggo + opol1812 (409629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (611001-005)(G 87%) ***
92 # 3อจ611031-135 EV453740818TH jundacho + Wichean146 (409723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.กำแพงเพชร ***
93 # 3อจ611031-137 EV982257305TH ช้างไห้1985 + ต่อยอด (409642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ611031-138 EU200173562TH สมบัติบูรพาบารมี + pruksasat (409645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
95 # 3อจ611031-139 EU953678765TH bowornsith + น้ำฟ้าใส (409648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพ่อปู่ฤๅษี หลวงปู่พรหมมา สำนักสงฆ์สวนหินผานางคอย เนื้อทองเหลือง จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 24/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
96 # 3อจ611031-140 EV577387783TH bettas + popmook (409652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 56%)***
97 # 3อจ611031-141 ED544288244TH zafari + นะกอหญ้า (409656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
98 # 3อจ611031-143 EV974105475TH LIM2512 + Man148 (409661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
99 # 3อจ611031-144 EV367440798TH Iaiw9878 + derss (409665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร ***
100 # 3อจ611031-145 EV465502120TH TEE_INTER + คเวสโก (409667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อชินเงิน (สภาพใช้) ***
101 # 3อจ611031-147 EV543486760TH rtee15 + สุนทรฤทธิ์ (409672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
102 # 3อจ611031-148 ED581056672TH ม่วงทองพระ + viruch2499 (409676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงเปิดโลก กรุผู้ใหญ่เชื้อ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
103 # 3อจ611031-149 ED577292975TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + Doitung (409680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 84%) ***
104 # 3อจ611031-150 EV860822632TH tangmo123 + praveen (409683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว) (G 60%)***
105 # 3อจ611031-152 EV813032128TH Phong5555 + กรเมืองกาญจ์ (409626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ611031-153 ET573563111TH โคมันยอง + safe-goodness (409628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***

107 # 3อจ611031-154 ED587467954TH attaporns + siam_yuth (409632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่) ***
108 # 3อจ611031-155 ED582472949TH Kompisit + thank2016 (409634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
109 # 3อจ611031-156 EV331270111TH Bophantom + Ottokung (409724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
110 # 3อจ611031-157 EV834982715TH เปี๊ยกตุ๊กแก + TEETRAD (409637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (580703-022)(G 82%)***
111 # 3อจ611031-158 EV728857693TH plam01 + thanodom (409646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ611031-159 ED583148685TH Chuckvav + pwongphu (409649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (570407-066) ***
113 # 3อจ611031-160 ED539159437TH noomevo7 + apiwat_66 (409653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
114 # 3อจ611031-161 EX339582557TH กุ้งวัดนอก + POOSIT (409727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ611031-162 EU346563730TH pornlimk + m-cot (409662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (610418-055)(G 91%) ***
116 # 3อจ611031-163 EV478299597TH Leodomonman + tookatun (409666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610928-160) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 03 พ.ย. 2561 - 08:09 น.] #63105 (3/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611019-017 RC003482721TH หนองบัวทอง (408965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ611022-021 EU155278794TH BAUSCH (408902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611024-012 EX299264726TH vitsarut (409329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611026-001 EU441327431TH นพเมืองชล (409292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611026-002 ED577699049TH กล่องแก้ว (409295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ611026-003 EX294142059TH pornlerty (409298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ611026-004 ED585073407TH อิติสุคโต (409301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ611026-006 EV945470349TH คุณศิระ (409306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611026-007 ED585054306TH ตะพาบ (409312) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ611026-008 EV630731795TH Mark1993 (409339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611026-009 EV399766076TH ไร้นาม99 (409318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611026-010 EV378427090TH mejii (409322) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ611026-011 ED578899660TH ปภานลิน (409291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611026-012 EV827734673TH golfsriracha (409293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ611026-013 EV817360954TH เป็นต่อดีพร้อม (409296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ611026-014 EV773804691TH เอ็มซีเค (409299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ611026-015 EV964755803TH zafari (409303) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ611026-016 ED582461800TH kampanat (409307) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ611026-017 ED589010022TH Khanjarat (409313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ611026-018 EU004742428TH AmmUbon (409314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ611026-019 EW117638435TH คุณศิระ (409316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ611026-020 EX283964028TH ดลเครื่องราง (409317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ611026-021 PC37000052220 akara (409324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611026-022 OITY002805936 BOMBA (409327) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 1อจ611026-023 EV136400382TH หลานตาจวบ (409334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ611027-001 EV834967829TH อี๊ดสกลนคร (409425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ611027-002 ED577563633TH บารมีคุณย่า (409426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ611027-003 EV675661406TH mumu99 (409428) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
29 # 1อจ611027-004 EV986403406TH autpichut (409429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ611027-005 EV749215638TH ball99 (409430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ611027-006 EV901803255TH ณัฐปรัชญ์ (409431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 1อจ611027-007 EV736152568TH สัมปัญโณ (409432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ611027-008 EV432602793TH mbody (409435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ611027-010 EV591654370TH อรทัย960 (409434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ611027-011 BWIN000308491 VUDDY54 (409381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611026-001 แสงเสือ (409321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ611026-002 สิริพรชัย (409323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ611026-003 noomark (409325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ611026-004 เศกสรรค์2511 (409326) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ611026-005 แก้วอุษา (409328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ611027-001 marisanamwong (409385) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611027-002 ชอบพิจิตร (409427) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ611027-003 ac100 (409390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ611027-004 Suradech_V (409391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ611027-005 สยามเมืองยิ้ม (409393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ611027-006 แม็คหลักสี่ (409396) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ611027-007 uppakid (409399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ611027-008 อาชาเหล็ก (409401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611027-009 paefreedom (409405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ611027-011 ขนมต้ม (409394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ611027-012 OMBUN (409397) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ611027-013 lerdlit (409403) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ611027-014 pom3333 (409424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ611027-015 prawait (409408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ611027-016 เอลำลูกกา (409410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ611027-017 kitsanachai_1 (409413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ611027-018 Piti_Lert (409415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

23 # 2อจ611027-019 pratrama7(409416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ611027-020 SeksitK (409418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ611027-021 โนเมืองนนท์ (409419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ611027-022 กุ้งหวาน (409420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ611027-023 artty5959 (409421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ611027-025 prakit0112 (409423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ611101-010 การันตีพระ (409812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611024-017 กวาง1 + ขุนอรรถ (409469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
2 # 3อจ611025-001 henghengheng + (409172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.เพชรบุรี ***
3 # 3อจ611026-115 ED586522420TH devil3327 + นัดพบ (409459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบมะยม กรุลั่นทม เนื้อชิน จ.พิษณุโลก ***
4 # 3อจ611026-121 EV235728761TH chffta + noi-na (409261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ611026-122 EV622570969TH วันทามิ + ketsurin (409460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) (G 59%)***
6 # 3อจ611026-127 EV467973035TH jirapon + mitr_pkn (409463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ611026-140 EU701103297TH bluezone69 + อรุณชัย (409335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
8 # 3อจ611026-171 EV035505208TH zafari + Nonwarit (409288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี ***
9 # 3อจ611027-004 guidenaja + แพรวพรรณ (409362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ611029-001 ปุ๊ร้อยเอ็ด + ununun (409540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610906-124)(G 64%) ***
11 # 3อจ611029-002 bee_assawin + ราชสีห์ (409498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ611029-003 อ๊อดจ้า + sanjinda2524 (409503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
13 # 3อจ611029-004 peacemaker + Earthquake (409508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (610730-008)(G 68%) ***
14 # 3อจ611029-005 kee123 + tawat_boonyarat (409513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(611017-094) ***
15 # 3อจ611029-006 zafari + ดิอาโบล (409517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์นั่งไห เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ611029-007 Pracha40 + ต้อร่มโพธิ์ (409518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.6 กรัม) ***

17 # 3อจ611029-008 Thecivil + kasin (409520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601130-074)(G 63%) ***
18 # 3อจ611029-009 Berm_07 + เพิ่งหัดดู (409525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (581008-117) ***
19 # 3อจ611029-010 Majinen + Buncha (409539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (570606-178) ***
20 # 3อจ611029-011 sam8793 + inpotel2008 (409448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ611029-012 ช_ชุติวัตร + inpotel2008 (409450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ611029-013 มหกรรมพระเครื่อง + (409451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว พิมพ์สมาธิปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (590316-159) ***
23 # 3อจ611029-014 TEE_INTER + Noomint (409453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
24 # 3อจ611029-015 TAVABUNCHA + (409455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โอพุทธคุณ
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
25 # 3อจ611029-017 pramual + อะนันตะปัดชะเย (409458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
26 # 3อจ611029-019 nopsuthon + toeykeng (409468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
27 # 3อจ611029-101 RP295874364TH Suvat_dee + Leklek (409472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (610803-068) ***
28 # 3อจ611029-102 EV617733182TH zafari + jabee (409475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ611029-103 EV945721550TH AodBangkhae + (409476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sarapowarm
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 66%) ***
30 # 3อจ611029-104 EV332567759TH สุทธิพงษ์99 + atsmark2 (409479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดระฆังใหญ่) ***
31 # 3อจ611029-105 EV945721550TH สุวรรณกูฎ + sarapowarm (409543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 69%) ***
32 # 3อจ611029-106 EX262705425TH สิงขร + Win_Amulet (409484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ611029-107 ED574638301TH นิยมชมชอบ + sane30 (409487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600719-140) ***
34 # 3อจ611029-108 EV549497496TH thanason1661 + (409490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suphannachai
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

35 # 3อจ611029-109 EW002666180TH BankHiWay + thelord (409493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
36 # 3อจ611029-110 EV631268487TH Pitcha + เทพพระเสาร์ (409496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ611029-111 ED586258288TH TONG_NK + เอ็มซีเค (409500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ611029-113 EV676852129TH poshwises + (409502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ611029-114 EV214186141TH zafari + tumtukta (409505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
40 # 3อจ611029-115 EV829750546TH ลู่เฉินเฟย + T-noon (409507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสี่กร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ611029-116 EW103355898TH bansa + พร้อมรบ (409509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข ***
42 # 3อจ611029-117 ED581565485TH กตัญญู + ตะกรุดโทน (409511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้สึก) ***
43 # 3อจ611029-118 EW012231134TH sompong963 + เสือสมิง (409514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ611029-120 ED586372668TH AodAnt + ปภานลิน (409519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ611029-121 KBAN000357051 nirun4 + taccord (409452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์คะแนนหลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (611006-060)(G 78%) ***
46 # 3อจ611029-122 EY170942692TH Sky009 + ธัญเทพ (409545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
47 # 3อจ611029-124 EU993214650TH amaging + panja (409456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ611029-125 EV674863265TH เซียนน้อยหนึ่ง + ร่มฟ้าภูพิงค์ (409462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก พิมพ์ พ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (G 87%)***
49 # 3อจ611029-126 EV952755939TH ronin28 + tananop (409464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี ***
50 # 3อจ611029-127 EV065219682TH pk-rama2 + chani (409466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (600214-121)***
51 # 3อจ611029-128 EV410464106TH janthanee + อันดามัน (409470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
52 # 3อจ611029-129 ED589147241TH khunoak77 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (409471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ611029-130 EV396212311TH Puttawat + choojit (409474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์)***
54 # 3อจ611029-131 EX330939713TH prons + เกียรติกังวาน (409478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1433) ***
55 # 3อจ611029-132 EW075745572TH เมืองช้าง + thanit (409480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ) ***
56 # 3อจ611029-133 ED348490275TH ทรัพย์1990 + เก้าหน้า (409482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก) ***
57 # 3อจ611029-134 EV365628362TH panupong30 + eddy32 (409485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร ***
58 # 3อจ611029-135 ED590312997TH kit2509 + krit2512 (409486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เตารีด เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ611029-136 ED574665148TH AodBangkhae + raimon (409489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ611029-137 EW012637112TH Santiwall + คุณใบเงิน (409492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 7 โค้ด) ***
61 # 3อจ611029-138 EW012637112TH phiraphong_pae + คุณใบเงิน (409494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) ***
62 # 3อจ611029-139 EW012637112TH Santiwall + คุณใบเงิน (409497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 115) (G 67%)***
63 # 3อจ611029-140 ED592210409TH ล้านมาแชร์ + simmax (409499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นราชาทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 912) (G 78%)***
64 # 3อจ611029-142 ED559962943TH แอ๊ค-คลองสี่ + ณัฐพงศ์716 (409467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (G 60%)***
65 # 3อจ611029-143 EU793297101TH zafari + สนบางกรวย (409473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
66 # 3อจ611029-144 SUKS000844319TH พล1967 + นิภาพร (409477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด จ.ศรีสะเกษ ***
67 # 3อจ611029-145 RX180558456TH TAVABUNCHA + (409481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหรรษา
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
68 # 3อจ611029-146 ET922648785TH kungkkk + Bophantom (409541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 63%)***
69 # 3อจ611029-147 ET922648785TH KONDEE446 + Bophantom (409483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร เนื้อทองเหลือง ปี 2508 (G 63%) ***
70 # 3อจ611029-149 EV853720417TH jirapach + ประสิทธิ์สม (409491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.อ่างทอง (หมายเลข 180) ***

71 # 3อจ611029-150 ET828021444TH ลู่เฉินเฟย + NERAMIT (409495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ เนื้อดิน ***
72 # 3อจ611029-151 ED592200432TH nattapolc + Sogood35 (409504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดซ่อมเข่าและวงแขน) ***
73 # 3อจ611029-152 EU546510613TH niyom_2504 + pansidum (409506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(610324-151) ***
74 # 3อจ611029-153 EV728876785TH zafari + tekken (409510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ611029-154 EV660426959TH reset-usb + รัตน์เนินพระ (409512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ611029-156 EU371248672TH แฮปรามคำแหง + สังฆราชา (409515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (561025-370) (G 73%)***
77 # 3อจ611029-157 ED591201459TH warriorric + armarging (409521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 12.5 กรัม)***
78 # 3อจ611029-158 EV138067680TH rungkrabi + เขยคอนสาร (409524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ611029-159 EV660426962TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (409527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รัตน์เนินพระ
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
80 # 3อจ611029-160 ED591201459TH warriorric + armarging (409528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 8 กรัม)***
81 # 3อจ611029-161 EV16864326TH mingch + หนุ่ม2526 (409441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพเนื้อราน)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 02 พ.ย. 2561 - 08:15 น.] #63100 (2/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611022-007 ED583621485TH tangmajub (409209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611022-015 ED578543255TH ฟ้าฝน (409210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611024-001 EV945002638TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (409124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ611024-002 EV642833426TH maii_amulet (409126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611024-003 EV656449026TH Vincent (409128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611024-004 EV838097972TH มิตรไมตรี (409131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ611024-005 EU912469997TH anusornthimto (409134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611024-006 EU155215145TH Judy58 (409136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ611024-007 EV945476338TH somboomboo (409139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611024-008 EV672736153TH bossman (409160) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ611024-009 EV476697809TH JACKEY (409142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ611024-011 ED580942741TH thumma (409144) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611024-013 EV831884586TH noi70 (409147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ611024-014 ED585051605TH พิมพ์พิมล (409148) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
15 # 1อจ611024-015 EU485066845TH OaTaWa (409149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ611024-016 EV478275485TH SAHAKORN (409150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ611024-017 EX328471759TH zafari (409151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ611024-018 ET977886277TH นู๋โอปอ (409152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ611024-019 EV944108717TH kanlaya48 (409153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ611024-020 SSPI000062269 INDDEW36 (409154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611024-021 ED577177952TH maimei20 (409170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611025-001 EV863070234TH HatPra (409191) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 1อจ611025-002 EU629823353TH man77 (409192) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611025-003 EV704515836TH welding24 (409193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ611025-004 EV321533856TH Folkfolk (409195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ611025-006 EV582051977TH ก้องเจริญนคร (409197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ611025-007 EV665398645TH สมบัติบูรพาบารมี (409200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ611025-008 EX280816657TH Kaowatch (409221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ611025-009 ED582135045TH ยอดอ่างทอง (409202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ611025-010 EV311604116TH น้องแผ่นดิน (409205) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ611025-011 EX260682580TH thikampk (409207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610925-013 olympia (409733) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 2อจ611024-001 REGCOS (409121) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ611024-002 โอเรืองฤทธิ์ (409122) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ611024-003 pui1228 (409125) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ611024-004 wittayac (409129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ611024-005 กำปั่น (409130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ611024-006 chaiyarit_c (409132) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ611024-007 santipap (409135) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611024-008 เต้ยอิตาเลียน (409138) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ611024-009 แทนม้าทอง (409141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ611024-011 likeit (409156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611024-012 Panamera (409108) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ611025-001 marisanamwong (409211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ611025-002 อำนาจธรรม (409212) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ611025-005 thayarat007 (409214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ611025-006 vtavee (409215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611025-007 Frodojack007 (409216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ611025-008 Tewazatan (409217) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ611025-009 SoMSuP (409223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ611025-011 hunter04 (409731) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ611025-012 hunter04 (409732) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
22 # 2อจ611025-014 olympia (409734) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 2อจ611031-005 การันตีพระ (409695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ611031-007 การันตีพระ (409699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611022-012 เมืองช้าง + ICT500 (408844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (510314-003)***
2 # 3อจ611024-001 kritbig + Ing_man (409065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ611024-138 EV934619755TH แถวอุรุพงษ์ + piboon (409113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ611024-149 ET977886277TH อุทัยทิพย์ + นู๋โอปอ (409118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มเสมาทิศ เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ) ***
5 # 3อจ611025-006 taccord + alitita (409181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ611025-102 ED583551651TH pornlimk + payan (409177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระวินัย หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี (วัดท่าเกยสร้าง) ***
7 # 3อจ611025-104 EW034792618TH เมืองช้าง + kobnamo (409180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2196/หน้าตัก 4.5 นิ้ว) ***
8 # 3อจ611025-109 EV308389219TH cherdchai2511 + (409187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางแก้ว1976
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (G 75%)***
9 # 3อจ611026-150 ED239190853TH world + โฉลกรัฐ (409286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
10 # 3อจ611026-160 EV254079517TH พิมพ์พิมล + jeen243 (409340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน วัดห้วยผักชี รุ่นสิวลีมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ611026-177 FAM0001287845TH aeakarat + superman_vuth (409308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ611027-001 suthatpong + yongsak (409355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 207)***
13 # 3อจ611027-002 jessio + marisanamwong (409358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) ***
14 # 3อจ611027-003 tangmo123 + ICT500 (409361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง (550109-096) ***
15 # 3อจ611027-005 tepun + noksev (409364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึกและแต่งผิว) (600629-061)***
16 # 3อจ611027-006 wirat99 + เต้ยแม่โจ้ (409367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***

17 # 3อจ611027-007 wirat99 + เต้ยแม่โจ้ (409369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
18 # 3อจ611027-008 yingsak + แม็คหลักสี่ (409371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (G 65%) ***
19 # 3อจ611027-010 kittisak_10 + uppakid (409378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน ปี 2519 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ611027-011 ทรัพย์1990 + boyboy24 (409344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
21 # 3อจ611027-012 jirapach + รักษ์เครื่องราง (409346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 03804) ***
22 # 3อจ611027-013 เต้อ๋อง8 + พรพระพุทธ (409348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
23 # 3อจ611027-014 Poonsin + ต่อ_ถนนตก (409351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570523-064) ***
24 # 3อจ611027-101 EV934605408TH อภิธรรม + met26 (409353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่) ***
25 # 3อจ611027-102 EU880298962TH believe + สุนทรฤทธิ์ (409357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
26 # 3อจ611027-103 EV538737876TH payupnetpu + konlukpra (409360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
27 # 3อจ611027-104 ED586073615TH bansa + พิชชากร (409363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรผงดำ หลวงปู่ทิม ปี 2517 ***
28 # 3อจ611027-105 EV944959484TH sompong963 + kanlaya48 (409366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด) ***
29 # 3อจ611027-106 EU485062344TH ununun + BOAT26 (409368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 19)(611012-109)***
30 # 3อจ611027-107 EU485062344TH สมบัติบูรพาบารมี + BOAT26 (409372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
31 # 3อจ611027-108 EV834967829TH Bophantom + อี๊ดสกลนคร (409374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ611027-109 EV981068186TH บัณฑิตต + หนูมิเตอร์ (409377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดชนะสงคราม พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ611027-110 EV652738800TH engineer99 + น้ำคอก99 (409379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 323) ***
34 # 3อจ611027-111 ED585075283TH zafari + ศิษย์ท่านขุน (409345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเอ็ม 16 พิมพ์ ๗๒ น เนื้อผงว่าน ปี 2534 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทองใหม่)***

35 # 3อจ611027-112 EV981073040TH เคาะเดียวแดง + Bigbub (409347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ611027-113 EV632614341TH kenshiro2810 + อ้อยใจ (409349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดด้านหลัง) ***
37 # 3อจ611027-114 EU368773806TH ลมหวน + Boyzone (409350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ611027-115 EV773806043TH taccord + เจ้าสัวเก้า (409352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ611027-116 EV773806043TH taccord + เจ้าสัวเก้า (409354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ611027-117 EV332633268TH Tatchakorn + โพธิ์เงินล้าน (409356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
41 # 3อจ611027-118 EV443674005TH tangmo123 + เสริมสกลนคร (409436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด) ***
42 # 3อจ611027-119 EV698958501TH belcid + พ่อน้องจ้าว (409359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
43 # 3อจ611027-120 EU701105426TH Phong5555 + คงกะพันชาตรี (409365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ611027-121 EV715832888TH เทพ-ปะกาเสนโต + monze (409370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (610811-051) ***
45 # 3อจ611027-122 EU391897331TH ป่าตาลดอย + งดงาม (409373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
46 # 3อจ611027-123 EV543480909TH กงไกรลาศ + doramon2526 (409376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
47 # 3อจ611027-124 EV764809449TH tonmek + selll (409380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ) ***
48 # 3อจ611027-125 EV514272719TH chane + puttasin (409382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) ***
49 # 3อจ611027-126 ED587822624TH mcbird + Noomint (409384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
50 # 3อจ611027-127 ED587822624TH Suvat_dee + Noomint (409387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ611027-128 EV065218262TH Wuttidaj + chani (409389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(591219-183) ***
52 # 3อจ611027-129 EU186581550TH m-cot + nokklang (409392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 79%)***

53 # 3อจ611027-130 EW103361828TH Tongsura + ถิรญาโณ (409395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611027-131 ET886020766TH prateepx + ภคิน-ปู่ทิม (409398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อเงินถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกชำรุด) (610720-018)***
55 # 3อจ611027-132 EV094250251TH zafari + Tanes54 (409400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อผงว่าน ปี 2520 จ.อุบลราชธานี ***
56 # 3อจ611027-133 EV341259230TH poonsaka + เทียนทอง (409402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ611027-134 EV067151722TH เหล็กใน + I-nam (409404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ611027-135 EU731954015TH rsermsak + หมากคาย (409406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ ปี 2506 จ.สงขลา ***
59 # 3อจ611027-136 SPAG000013680 monthonj + prasang (409407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน) ***
60 # 3อจ611027-138 ED561195905TH แสงธรรม01 + perfexman (409412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560907-132) ***
61 # 3อจ611027-139 EV791306826TH poshwises + sitawee (409414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ช.ชลบุรี ***
62 # 3อจ611027-140 EW117606106TH niyom_2504 + ปักต้นกล้า (409417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(611017-133) ***
63 # 3อจ611027-141 STTS000020400TH กัญญ์ภัทร์ + junior_aat (409383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
64 # 3อจ611027-142 EU585475856TH keng_kung + razicl (409386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (610127-059)***
65 # 3อจ611027-143 EV501649609TH rtee15 + visit2529 (409388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 พ.ย. 2561 - 08:13 น.] #63096 (1/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611018-013 EU704396453TH จอมยุทธบูรพา (408975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611018-016 ET991464014TH jaijai (408977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611018-023 EV910125132TH krai007 (408979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611019-023 EV810337718TH Dekmuangong (408969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611020-003 WALK000233465 ลูแปง (408972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611020-007 EV716265821TH lohbetong (408956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611020-011 EU391897190TH งดงาม (408693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611020-025 EV310140751TH เสกโสร่งบาน (408702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ611023-001 EV716813094TH NUNG1789 (408961) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ611023-002 EX330930232TH supasuta1968 (408967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611023-003 ED577325775TH pungting (408971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611023-004 EV839303185TH pokke (408973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ611023-005 EU925028463TH shang (409058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ611023-006 EV606891559TH seranee (408976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ611023-007 EV665372634TH Zicollo (409060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ611023-008 EV300949456TH เวียงระแหง (408983) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ611023-009 ET149759298TH pradrem (408982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ611023-010 EV378430920TH mejii (408984) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ611023-011 ED583413726TH ชวนชื่น (408955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ611023-012 ED571075266TH รถโฟร์ค (408963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ611023-013 EV485186255TH aotaung (408966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ611023-014 EU775142151TH tongjoy (408970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611018-008 nut2326 (408960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611022-004 OMBUN (408907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ611022-006 อุลตร้าแมน (408917) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ611023-001 suntisook8345 (408954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ611023-002 ken253 (408959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ611023-003 หนูมิเตอร์ (408962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611023-004 disakorn (408964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ611023-005 Buncha (408968) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ611023-006 Buncha (408974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ611023-007 walrawut (408978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ611023-008 Porrapat (409055) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ611023-009 Vimol55 (408980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ611023-010 โยสามพราน (408981) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ611023-011 เด็กท่าพระ (408957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ611023-012 DDman (408958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ611023-013 หยกมณี (409617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ611023-014 หยกมณี (409618) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611023-008 Darkwalf + kikapuu (409013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ611023-109 EV727190143TH midori + ลูกน้ำดำ (409019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
3 # 3อจ611023-110 EV727190143TH midori + ลูกน้ำดำ (409021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
4 # 3อจ611023-133 ED567289089TH jinn-jinn + กระติบ (408993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเพย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 ***
5 # 3อจ611025-002 Sapap + marisanamwong (409174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี ***
6 # 3อจ611025-003 หนุ่ยเพชรบุรี + (409175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 272) (561219-059)***
7 # 3อจ611025-004 pongsak09 + Jiwwa (409176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน วัดพระศรีมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
8 # 3อจ611025-005 หม่อง + ลูกแม่รำเพย (409178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
9 # 3อจ611025-007 taccord + ปุ๊ร้อยเอ็ด (409184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 52%)***
10 # 3อจ611025-008 jirapach + pimpayak (409185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์รัศมี เนื้อชินตะกั่ว ปี 2440-2466 จ.ชัยนาท ***
11 # 3อจ611025-009 บิ๊กนคร + Siriyod (409186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ611025-010 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + pp_kungza (409222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
13 # 3อจ611025-011 poshwises + Tewazatan (409189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี ***
14 # 3อจ611025-012 camaroj + Tewazatan (409190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ611025-101 EU629822945TH Kaowatch + man77 (409173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาสมัยลพบุรี เนื้อสำริด ***
16 # 3อจ611025-103 ED583551651TH pornlimk + payan (409179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางประทานพร หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์เต่า-วัวสองขีด เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***

17 # 3อจ611025-105 EV396926247TH ธนัทวรรณสอน + Ronado (409182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่สรวง วัดไทรพัฒนา รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
18 # 3อจ611025-106 EU787310387TH walrawut + กันต์กวี (409220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
19 # 3อจ611025-107 EU963686783TH prons + aoy101 (409219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
20 # 3อจ611025-108 EV282772698TH nopponsmith + สว่างเทวะ (409183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ611025-110 EV911087475TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + russamee (409188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
22 # 3อจ611025-111 ED584624616TH archa8 + ZICOZICO (409194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิชิตไพรีทวีทรัพย์ จ.นครราชสีมา ***
23 # 3อจ611025-112 EV973583196TH เมืองช้าง + ลักษณ์ตะวัน (409196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)***
24 # 3อจ611025-113 EV501301408TH Charity + POOSIT (409198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ611025-114 EV841116583TH pramual + pikky (409218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
26 # 3อจ611025-115 EV783257156TH pupanjaem + พรพระพุทธคุณ (409199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ611025-116 ED575396204TH sak15 + โจอี้บอย (409201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งก้นถ้วย วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ611025-119 EV729326250TH ประดู่เหลือง + APICHETTB (409206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (571002-312)***
29 # 3อจ611025-120 ED577518206TH lookpong + guidenaja (409208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ611025-121 ED552688164TH rayongratchasima + ชวนชื่น (409225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ611025-122 ED552688164TH treecha + ชวนชื่น (409224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (G 81%)***
32 # 3อจ611026-001 อุธรณ์ + Runtarokong (409226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
33 # 3อจ611026-002 หม่อง + สิริพรชัย (409228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)(6110230-068) ***
34 # 3อจ611026-003 tangmo123 + birdnaja (409231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ611026-004 naivana + birdnaja (409233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (491118-049) ***
36 # 3อจ611026-005 Note2499 + siwakornsoi19 (409235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
37 # 3อจ611026-006 supatk + มองดู (409238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด จ.เชียงราย (สภาพขูดผิวซ่อมพระเศียรและพระเกศ) (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)***
38 # 3อจ611026-007 Suparurk + พุทธคุณ05 (409336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท) ***
39 # 3อจ611026-008 tuszaa + Dynamic (409242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ611026-009 พิมพ์พิมล + somwit (409244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขาว วัดหลักสี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ611026-010 popnavy + montri_rne (409245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) (590815-029)***
42 # 3อจ611026-011 bongbiab + montri_rne (409249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (571108-068) ***
43 # 3อจ611026-012 Choke5383 + montri_rne (409251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ611026-013 ตั้งเจริญพระเครื่อง + ประสาน (409253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
45 # 3อจ611026-101 EU363551833TH TAVABUNCHA + (409257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมหวาน
*** เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ราชบุรี ***
46 # 3อจ611026-102 ED586516486TH บางปะกอก + moo_bpk (409262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 72%)***
47 # 3อจ611026-103 EV690580333TH patty304 + วิทย์พระประแดง (409266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
48 # 3อจ611026-104 EV630741311TH matina + กล้วยหิน (409269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวเข่า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ611026-105 EV783236258TH nattapolc + jirayuvip (409273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวิบูลย์ วัดลำต้อยติ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
50 # 3อจ611026-106 EW014238197TH TheJo + yosapon (409277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (600809-051)***
51 # 3อจ611026-107 EW017842495TH ลิ้นจี่ + อุลตร้าแมน (409281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว) (610915-112)***
52 # 3อจ611026-108 EV542854352TH taiy_k + santhai_n (409284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ611026-109 EU244856698TH zafari + bluezone (409287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ611026-110 EV192227607TH yaozm + amata_tong (409289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ611026-111 EV640329391TH Ratchapon + Thidthai (409331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
56 # 3อจ611026-112 EV049714308TH Phumiluck2525 + ปืนเมืองเอก (409230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
57 # 3อจ611026-113 EU550628786TH pornlimk + ปราศมณฑิล (409332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรมัติ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
58 # 3อจ611026-114 EV940012973TH สายฝาง + มหาเวส (409236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (610901-178) ***
59 # 3อจ611026-116 EV467973049TH ขอแบ่ง + mitr_pkn (409241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุด หลวงปู่ศุข เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก ***
60 # 3อจ611026-117 RC040697633TH suripong + ประสิทธิ์สม (409333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย ๘๙ ไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 680) ***
61 # 3อจ611026-118 EU485067810TH หนุ่มนพลักษณ์ + OgapzaO (409247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดผงใหม่และแต่งผิวด้านหน้า) (611015-012)***
62 # 3อจ611026-119 ED576595467TH pornlimk + เหลาเพชรบูรณ์ (409254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวนายสิบ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
63 # 3อจ611026-120 ED575376553TH yaozm + มาม่าเป็ด (409256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
64 # 3อจ611026-123 EV812993929TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (409265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม พิมพ์หลังเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 999) ***
65 # 3อจ611026-124 EV812993929TH มิสอามุน + กรเมืองกาญจ์ (409268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (570925-232) ***
66 # 3อจ611026-125 ED577742161TH หม่อง + คเวสโก (409272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
67 # 3อจ611026-126 EV544951958TH ศรีนครลำดวน + คาร์บอย (409275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัด จ.เพชรบุรี ***
68 # 3อจ611026-128 EV136400382TH prons + หลานตาจวบ (409278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 153) ***
69 # 3อจ611026-130 EV666597846TH mvunbay + Burapha777 (409285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
70 # 3อจ611026-131 EX191468102TH walrawut + เบิร์ดพนาสนธิ์ (409227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี ***

71 # 3อจ611026-132 EV985094442TH จักรภัทร + thongma (409229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ611026-133 WALK000209779 บรมีหลวงปู่ทวด + natthakritm (409232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์สองหน้า เนื้อชินตะกั่ว จ.นนทบุรี ***
73 # 3อจ611026-134 ED578690275TH artirvana + สยามรุ่งโรจน์ (409234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๕ พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 7500 บาท) ***
74 # 3อจ611026-135 EV544951944TH lohbetong + คาร์บอย (409237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ611026-136 EV477270169TH พิมพ์พิมล + pim-poon (409239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ611026-137 ED575487015TH ปริยา + นายทองคำ (409240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ611026-138 EU954358060TH เชลล์ไทย + cowman (409338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
78 # 3อจ611026-139 EV982228105TH เมืองราช + shyamal (409243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ611026-141 EV827873715TH beerleo + Reindeer_kwang (409248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ611026-142 EV827873715TH pingkun + Reindeer_kwang (409337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ611026-143 EU954358056TH จอมทอง33 + cowman (409259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ611026-144 EU880264725TH believe + smart09 (409264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 15900) (570604-226)(G 67%)***
83 # 3อจ611026-145 ED552687813TH Krajub2002 + jaijai (409270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***
84 # 3อจ611026-146 EV827734673TH ภูวนัย + golfsriracha (409274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพเนื้อรานด้านหลัง) ***
85 # 3อจ611026-147 EV827734673TH zafari + golfsriracha (409276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (G 62%)***
86 # 3อจ611026-148 ED578899660TH Bigtho + ปภานลิน (409279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
87 # 3อจ611026-149 EV828718632TH khunooms007 + Danai33 (409282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 639)***
88 # 3อจ611026-151 EU902754153TH taccord + Sector99 (409246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

89 # 3อจ611026-152 EU902754153TH taccord + Sector99 (409250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ611026-153 EU902754153TH taccord + Sector99 (409252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
91 # 3อจ611026-154 EV457777583TH bongbiab + เชฟโคโรลาโด (409255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ611026-155 EW012601121TH pramual + คุณใบเงิน (409258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ611026-156 EX267086953TH zafari + อันดามัน (409260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หนังสือชิด เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช ***
94 # 3อจ611026-157 EV868031095TH เอ๋พระรามห้า + unvastar (409263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 320) (610809-115)(G 69%)***
95 # 3อจ611026-158 EV901632167TH หม่อง + มะโหน่ง (409267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นนทบุรี (สภาพล้างผิว) ***
96 # 3อจ611026-161 ED582461800TH สะพานดำ + kampanat (409271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
97 # 3อจ611026-162 ED582461800TH naenaldo + kampanat (409280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน พิมพ์เปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
98 # 3อจ611026-163 ET978237429TH kaveesak1976 + (409283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NUNG1789
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ611026-164 EU954358042TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + BOAT26 (409305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
100 # 3อจ611026-165 EV941382913TH jedai12 + UDOMPUB (409309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (610810-126)***
101 # 3อจ611026-166 EV544674256TH beerleo + เจริญพร2495 (409341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
102 # 3อจ611026-167 EV544647256TH ตราชั่ง + เจริญพร2495 (409343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพล้างผิว) (G 70%)***
103 # 3อจ611026-168 EV544647256TH golflampang + เจริญพร2495 (409342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ611026-169 HTAI000089807 konlukpra + rung-55 (409310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
105 # 3อจ611026-170 EV635782012TH อันดามัน + Pat029 (409319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังหลวงพ่อเย็น ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโคกสะท้อนสร้าง) ***
106 # 3อจ611026-172 ED581432373TH zafari + ปลาโลมา (409290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***

107 # 3อจ611026-173 ED580979145TH ดำรงราช + jitnobnom (409294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
108 # 3อจ611026-174 EV136766088TH AChen + หลานตาจวบ (409297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (611018-051) ***
109 # 3อจ611026-175 EV621584215TH สายหลวงปู่ + jaonine (409300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
110 # 3อจ611026-176 ED582427936TH ประสิทธิ์ + Nsamut (409304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
111 # 3อจ611026-178 ED583680320TH amara99 + สว่างเทวะ (409311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (611022-001) ***
112 # 3อจ611026-179 MBC0000317628TH แมวสามสี + met26 (409315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ611026-180 LASW000102059TH thieng + chatchaib (409320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM