ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2562 - 08:13 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 มี.ค. 2562 - 08:11 น.] #64005 (23/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620319-007 EW995703939TH กำไลทอง (421428) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620319-012 ED738687591TH winwin (421418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620320-008 ED735586364TH nopakk (421459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620320-012 RE114800468TH บิ๊กบีม (421442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620321-021 EW307182915TH naphong99 (421634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620325-003 EW384994620TH Vincent (421855) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620325-017 EW464352054TH RJ-YAW (421944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620327-001 RCNC0000203371 VUDDY54 (422203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620327-003 ED738118900TH ครูเทคนิค (422207) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ620327-004 EW903528768TH เล็กรางบัว (422210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620327-005 ED743830018TH nulek (422212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620327-007 EW041655833TH TAVEE (422215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620327-009 EV492213155TH chane31 (422218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620327-010 ED738960823TH chuon (422221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620327-011 EV915543612TH m-cot (422225) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 1อจ620327-012 EW300920792TH sza1200 (422226) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 1อจ620327-013 EW729060044TH Thai35 (422228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620327-014 ED746118844TH หมงครุใน (422231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620327-015 EF176972882TH J_chitchai (422233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620327-016 ED754420610TH แถวอุรุพงษ์ (422235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620327-017 EV753222414TH seranee (422237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ620327-018 EW323713515TH Burapha777 (422242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620327-019 KKAW000825003 jojubkay (422243) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620327-022 ET460365485TH pradrem (422209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ620327-023 EW272467420TH กวาง1 (422217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620327-024 EV646685665TH มิสเตอร์เฮ้าส์ (422250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620327-025 ED694208025TH ตุ๊หลวง (422219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620327-026 EU601385238TH Suradech (422223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ620327-027 EW401297161TH tongleehae (422229) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 1อจ620327-029 EW302489077TH MAVINT (422234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620327-030 ED747840395TH สอง555 (422236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620327-031 EV377610148TH ratro (422208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ620327-032 EW739890409TH HatPra (422211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ620327-033 EW300910013TH sza1200 (422213) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 1อจ620327-034 EV184499617TH tookatun (422216) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620318-011 ปั้นจั่น (421162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620318-015 friendship (421775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620321-005 OMBUN (421656) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ620321-016 kamonsap (421649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620322-016 หนุ่มนพลักษณ์ (421774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620323-005 Wiwatt (422230) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620323-007 OMBUN (421834) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ620323-010 thitiporn (421844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620323-011 tommohg (421848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ620325-001 sombatbs (421973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ620325-007 citynew (421979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620325-009 Khaowin (421980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620327-001 nuaypkt (422245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620327-002 nuaypkt (422246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620327-003 tanint (422247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620327-004 toopronchai (422248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620327-006 print (422256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ620327-007 ไซม่อน (422249) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ620327-008 จอมยุทธ77 (422253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620327-010 rooms_studio (422254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620327-011 welegal (422220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620327-012 Rabbit2518 (422222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620319-001 midori + วันชัย2511 (421315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.3 นิ้ว) ***
2 # 3อจ620319-001 midori + วันชัย2511 (421315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.3 นิ้ว) ***
3 # 3อจ620319-140 EW584337840TH thevit + แซนวิช (421424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรงไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
4 # 3อจ620321-125 EW326766092TH kamin41 + หนึ่งบางคาง (421621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ620322-125 BCRR000005678 C_Ping + korn88 (421698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ620323-002 k-e-n + standard1995 (421786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ประคำพระปิดตา หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (600930-332) ***
7 # 3อจ620323-115 EV307739298TH AQUAMAN39 + ณนฐพัท (421814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ620325-118 ED744375859TH elite90 + โกวบ้อ (422105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620325-125 ED725636256TH kikapoo + ตัดเซียน (421870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลก พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 79%) ***
10 # 3อจ620325-166 EW095944484TH midori + มาตรลพบุรี (421931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ620325-184 EV161690655TH Narongrad_107 + จอมพล (421956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว) (G 68%)***
12 # 3อจ620326-128 EV535612585TH long_g + thammarat (422023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
13 # 3อจ620327-001 MIXMUK + ALINA (422092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 497)(611020-050) (G 85%)***
14 # 3อจ620327-002 tanint + sunchai07 (422096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(620314-195) ***
15 # 3อจ620327-004 zafari + Kengrunroy2520 (422101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
16 # 3อจ620327-005 nopakk + teap2012 (422104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(601223-204) ***

17 # 3อจ620327-006 แม็คพระเครื่อง + pukpik (422106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ620327-009 pupa09 + ปิงเปียง (422109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ ***
19 # 3อจ620327-010 zafari + rongfox (422111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
20 # 3อจ620327-011 nopakk + rongfox (422093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***
21 # 3อจ620327-012 เสธไอซ์ + เบิ้มศรีราชา (422095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
22 # 3อจ620327-013 jom2523 + kai_emotionfc19 (422097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
23 # 3อจ620327-014 เอกเขนก + aroonwat (422100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620220-057) ***
24 # 3อจ620327-015 บ้านกรอบเงิน + aroonwat (422102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620218-097) ***
25 # 3อจ620327-101 EW662641368TH piya1 + คุณตาวิธาน (422094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว) ***
26 # 3อจ620327-102 ED739352965TH worrior + แอลพระไทย (422099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครปฐม (620131-063) ***
27 # 3อจ620327-104 EW233058975TH bettas + น้ำฟ้าใส (422103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***
28 # 3อจ620327-105 EW233058975TH nutteep + น้ำฟ้าใส (422107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ620327-106 ED706768838TH wanitcha + mnus_yui (422110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620327-107 EW367097582TH nung919 + sugkasem (422113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ620327-108 PSP0002261409 ตาแจ๋ว + เทพดำเนิน (422117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620327-109 ED745779466TH เมตตัญจะ + กระบี่มือหนึ่ง (422120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ620327-110 ED744354403TH zafari + PHAITOON (422124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่นาค ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
34 # 3อจ620327-112 EV745714173TH zafari + ใหม่พระประแดง (422116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***

35 # 3อจ620327-113 EW428062417TH ลูกอ๊อด + pichet344 (422119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพใช้และล้างผิว)(G 78%)***
36 # 3อจ620327-114 EW562377541TH loongka + โอเว่น (422122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 59%)***
37 # 3อจ620327-115 EW346720228TH ponmobile + coldplay (422255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ620327-118 EV881737285TH pockypockdeng + มีนบุรี (422133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 66%)***
39 # 3อจ620327-119 EW300920792TH nuiiun + sza1200 (422136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด กรุวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
40 # 3อจ620327-120 ญฆญ0002131565 yaozm + Wichean146 (422137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม) ***
41 # 3อจ620327-121 EV046953581TH chay7 + NamcheawAF (422108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ620327-122 ED738118900TH taoninja + ครูเทคนิค (422112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร สัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 62%) ***
43 # 3อจ620327-123 ED751120704TH scott + เอกชัย19 (422115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ620327-124 EW037877799TH niwetch + พิศุทธิ์ (422118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (490916-029) ***
45 # 3อจ620327-125 EW826143096TH keiat + chani (422121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 1990) ***
46 # 3อจ620327-127 ED748039676TH มูริญโญ่ + kangnutta (422126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
47 # 3อจ620327-129 EW497671271TH บรีสพระช่วย + ลูกน้ำดำ (422128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
48 # 3อจ620327-130 EW620984954TH lerdlit + SOMDED (422131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา ***
49 # 3อจ620327-131 EV462269495TH กชณิชา + เขารัง (422127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา ***
50 # 3อจ620327-132 EV398847238TH playboy2106 + งดงาม (422129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
51 # 3อจ620327-133 EW822218032TH phoomchai + panupong720 (422132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ620327-134 ED706768815TH เด็กราชวิทย์_17 + mnus_yui (422135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 (หมายเลข 144/โค้ด นะ)***

53 # 3อจ620327-135 EX360324510TH phoomchai + lulytoon (422138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (620227-024) ***
54 # 3อจ620327-136 EW319827043TH pramual + แบงค์อรัญ (422140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร ***
55 # 3อจ620327-137 EW733680407TH Chanchai21 + cssbyaon (422143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี ***
56 # 3อจ620327-139 ED745536328TH nopakk + nutnile (422147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มกอ จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ620327-140 EW627468399TH supanutk + (422151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย) (620314-057)(G 80%)***
58 # 3อจ620327-141 ED728598659TH แล้วแต่ + สอง555 (422141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
59 # 3อจ620327-142 EV357447403TH แพทย์แผนปัจุบัน + dent1 (422144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 188/วัดใหม่อัมพวันสร้าง) (น้ำหนักทอง 6.8
กรัม)(611105-102)***
60 # 3อจ620327-143 EV792594939TH warning + ทิศาปราโมทย์ (422148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่น ร.ศ. 237 เนื้อเหล็กน้ำพี้หน้านาก ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 155) ***
61 # 3อจ620327-144 ED750111887TH nuiiun + ศิรสิทธิ์88 (422150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
62 # 3อจ620327-147 EW998731810TH zafari + premrit (422154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620327-148 EW396434287TH Mongatae + paikung (422158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 69%)***
64 # 3อจ620327-149 EW662438124TH MIXMUK + กิตติพงศ์ (422162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (G 76%)***
65 # 3อจ620327-150 EW562377555TH Oakmed + โอเว่น (422257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ620327-152 ED719438620TH MrTeeAyutthaya + (422139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ผมนะเด็กเทพ
*** พระบูชาศิลปะอยุธยา เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
67 # 3อจ620327-153 EW676861275TH boy77 + HopeMan (422142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) ***
68 # 3อจ620327-155 EW686524508TH bkkbadboy88 + อินทภาณี (422149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
69 # 3อจ620327-156 ED718062659TH pansidum + โอรสรามัญ (422152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 65%)***
70 # 3อจ620327-157 EV559046686TH อะนันตะปัดชะเย + (422155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sura_dom
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง ***

71 # 3อจ620327-158 EW780165172TH zafari + เสือตัวสุดท้าย (422157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ลพบุรี ***
72 # 3อจ620327-159 EW662415375TH lerdlit + จำปาเอฟซี (422160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี ***
73 # 3อจ620327-161 EV430897070TH montri1998 + Mr_Cruze (422156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยนาท (หมายเลข 20) ***
74 # 3อจ620327-162 ED738769928TH แม็คพระเครื่อง + kon112 (422159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
75 # 3อจ620327-163 HTAI000160956 พระประแดง26 + rung-55 (422161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวดอกจัน) (G 67%)***
76 # 3อจ620327-165 EV640096480TH ปิงเปียง + TheHulk (422166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ620327-166 ED749811992TH Bophantom + kawin1980 (422170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 68%)***
78 # 3อจ620327-167 EX384746778TH world + nottosaad (422173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูปลัดฝุ่น วัดสามเอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สุพรรณบุรี ***
79 # 3อจ620327-168 EX384746778TH world + nottosaad (422177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูปลัดฝุ่น วัดสามเอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สุพรรรบุรี ***
80 # 3อจ620327-169 EU001004834TH zafari + กระติบ (422180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดโพธิ์สาวหาญสร้าง) ***
81 # 3อจ620327-170 ED715261390TH nung919 + โจอี้บอย (422182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
82 # 3อจ620327-171 ED753035062TH ราชสีห์ + nakornyong (422165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ620327-172 EW276170787TH boonserm + sak15 (422168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว) ***
84 # 3อจ620327-173 EX341251386TH จิวจิว + kantachai (422169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ620327-174 EV632180322TH แพทย์แผนปัจุบัน + (422172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chokun_son
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ลพบุรี (สภาพล้างผิว) ***
86 # 3อจ620327-176 EW092598335TH อะนันตะปัดชะเย + กล้วยหิน (422175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
87 # 3อจ620327-177 EF125435933TH chffta + Q-Taro (422178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (611129-033)(G 68%) ***
88 # 3อจ620327-178 EU477254002TH Pogky + korn88 (422179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***

89 # 3อจ620327-179 ED746144190TH ChinV + พระราม9 (422181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620107-138)***
90 # 3อจ620327-180 EF147000329TH LIM2512 + ammad (422183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ620327-181 ED745539576TH Pisit1963 + เพิ่มศักดิ์ (422163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังตรายางรูปเหมือน/วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
92 # 3อจ620327-182 ED751450524TH แอ๊ค-คลองสี่ + jojo5 (422167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
93 # 3อจ620327-183 EW406790546TH bear2509 + Jjiann1979 (422171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา (490721-032) ***
94 # 3อจ620327-184 EW438206861TH soiytnd + aumnartkk (422238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) ***
95 # 3อจ620327-185 RTAM000024191TH Wiwatt + สุนทรฤทธิ์ (422176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงชำรุด) ***
96 # 3อจ620327-186 PATW000018171TH อธิปัญโญ + winyuchon (422194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)***
97 # 3อจ620327-187 EW164691947TH ptipmoon + ศรัทธา111 (422197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2493 ***
98 # 3อจ620327-188 EW662435349TH bunjerd + pratham (422201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ620327-190 EW624144986TH takoamiko + กุหลาบแดง (422204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้