ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนเมษายน 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนเมษายน 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 เม.ย. 2562 - 08:06 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 เม.ย. 2562 - 08:10 น.] #64170 (11/11)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620404-004 EV819089029TH pradrem (422848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620404-005 TH0118EADW81TH somyot1973 (423400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620404-007 EW419243800TH SOMDED (422856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ620404-017 ED747264715TH เสือสมิง (422902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620404-021 EW302933578TH ไทอิสาน (422912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620405-003 EV819108350TH pradrem (422947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620408-004 EW726946458TH บุญโชค (423129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620409-002 OFM018A003516 citynew (423175) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620409-004 EX196908248TH ช่างหล่อ (423218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620409-006 EV138195865TH ท่านหลวง (423189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620409-008 EW774715445TH คุณศิระ (423185) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ620410-003 EW661815629TH Darkaun (423310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620410-006 EW133259569TH โบ๊ทพระเครื่อง (423306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620410-014 EV844330577TH seranee (423284) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620410-015 EW133255672TH โบ๊ทพระเครื่อง (423298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620410-016 EW827330285TH naenaldo (423302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620411-004 EW775947097TH คุณศิระ (423378) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620412-001 EW775980623TH คุณศิระ (423397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ620412-002 EV407547199TH LIONTHANANDOR (423399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
N
20 # 1อจ620412-003 EW775956329TH ปักต้นกล้า (423401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620412-004 EW774703500TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (423403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620412-005 EW084460834TH KoM_PanG (423405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620412-006 ED754094535TH aekall (423407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620412-007 EW623757903TH kenshiro2810 (423409) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ620412-008 ED725666920TH sumat (423410) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ620412-009 TUR3000078856 เสืออิบสาทร (423413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620412-010 EF189079597TH pradrem (423415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620412-012 ED765817526TH ติเมืองสรรค์ (423396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620412-013 EX239687254TH กระติบ (423398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620412-014 MAHA000870328TH poka_sea (423465) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ620417-001 EW330293867TH kapilo (423510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620417-002 MKND000099959 lomlopburi (423513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620417-003 ED747886834TH อภินันท์ (423516) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620402-016 AtipatU (422626) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ620404-007 aek1979 (423467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620404-009 wasinkong (422837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620408-008 Buncha (423088) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620408-009 Buncha (423091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620409-007 ลูกแม่รำเพย (423196) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620411-001 virut19 (423384) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620412-001 midori (423402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620412-003 tahtee (423406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620412-004 กำไลทอง (423408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620412-005 chrislimvn (423411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620412-006 เตียวฮ้วง (423464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620412-007 การันตีพระ (423414) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
14 # 2อจ620412-008 nunthawat (423412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ620412-009 pavapura (423420) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ620412-010 ปารมี_19 (423650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ620417-001 vios2877 (423523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620417-002 suntisook8345 (423526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ620417-003 bangkokpoms (423527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620417-004 ลุงบิ๊ก (423528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620417-005 MingandDad (423539) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ620417-007 Judyheng (423530) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
23 # 2อจ620417-008 kamonsap (423532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620417-009 kamonsap (423534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


25 # 2อจ620417-010 nuaypkt (423536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620417-011 nuaypkt (423514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620417-012 nuaypkt (423518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620417-013 พรพิชัย (423537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ620417-014 นายชลิต (423520) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 2อจ620417-015 pui1228 (423522) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ620417-016 sook14 (423524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ620417-017 นครเมืองเก่า (423525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ620417-018 tungsaima (423531) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ620417-020 sorn42 (423535) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ620417-021 jirapach (423512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ620417-022 ขุนอรรถ (423515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ620417-023 Rabbit2518 (423517) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ620417-024 baipo (423519) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
39 # 2อจ620417-025 กองพิมพ์พัน (423649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620404-165 EW030289192TH nung919 + k9cob (422914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
2 # 3อจ620406-109 SHP4017278222 glodenfish + ขุมทรัพย์บูรพา (423005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
3 # 3อจ620406-130 ED761724112TH ลู่เฉินเฟย + prachuab (423027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดมณเฑียร เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ620406-136 EW727399095TH saweit + ไร้นาม99 (423060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสร้อย วัดเขาแก้ว ปี 2502 จ.สระบุรี ***
5 # 3อจ620406-152 EV637783775TH adam17 + provision01 (423033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (610823-050)***
6 # 3อจ620408-138 EV039507252TH zafari + bunjerd (423136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620408-161 EV215300744TH world + อ้อยใจ (423064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระซุ้มร่มโพธิ์ ***
8 # 3อจ620409-101 ED760278127TH tanint + ป-ปรีชา (423186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา) (G 74%)***
9 # 3อจ620410-134 ED769939091TH beer2126 + กัปตัน072 (423275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620411-138 EW475215261TH masterpiece + ต่อเสาไห้ (423364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.สระบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
11 # 3อจ620412-002 สหธรรม + โพธาราม (423417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่วงเดือน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) (G 75%)***
12 # 3อจ620412-117 RM34000399782TH unvastar + numpraram2 (423462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี (G 89%) ***
13 # 3อจ620412-128 EX360455991TH opasn + PunC123 (423459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) ***
14 # 3อจ620412-144 EU308001314TH อะนันตะปัดชะเย + newty53 (423442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดมอญ เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
15 # 3อจ620417-002 wiwat3 + bigtua (423471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) ***
16 # 3อจ620417-004 CHORKAEW + kaokao9 (423472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องตอก 1 โค้ด รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ620417-006 Hally + aroonwat (423474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ620417-007 kungkkk + aroonwat (423475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ620417-008 nung919 + นายชลิต (423476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง/สภาพใช้และล้างผิว) ***
20 # 3อจ620417-009 nung919 + นายชลิต (423478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620417-010 pornlimk + pui1228 (423480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่) (G 65%)***
22 # 3อจ620417-011 ตึ่งนั้ง + aek1979 (423477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก ***
23 # 3อจ620417-012 mettra + กำไลทอง (423479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน)(620330-056) ***
24 # 3อจ620417-014 หม่อง + Sarapai (423482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) ***
25 # 3อจ620417-015 หม่อง + Sarapai (423483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) ***
26 # 3อจ620417-016 kittisak_10 + midori (423486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)(620320-127) (G 88%)***
27 # 3อจ620417-017 อำนาจธรรม + aramintra (423541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) ***
28 # 3อจ620417-101 ED764939925TH กมลภพ + dojinnn (423481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง ***
29 # 3อจ620417-103 WAVP000014049 พิชัย999 + Nong-poko (423485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 49%)***
30 # 3อจ620417-104 EW022636425TH vitaya + MIXMUK (423491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (G 77%)***
31 # 3อจ620417-105 EW668988221TH BankHiWay + honzakub (423493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620417-106 EW152611685TH aeakarat + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (423496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (510124-115) ***
33 # 3อจ620417-107 ED768519495TH ระฆังทอง + lulytoon (423499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ พระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (620223-101) ***
34 # 3อจ620417-108 EW889821752TH เมืองช้าง + krittiwat (423502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก ปี 2500 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ620417-109 EF137910532TH wongthep + หนานเอ (423504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิว) (G 76%)***
36 # 3อจ620417-112 EW097915548TH Leklek + aood0458 (423487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
37 # 3อจ620417-113 EW682147908TH ใบไผ่ใบตาล + tinny (423488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
38 # 3อจ620417-114 ED758667551TH camaroj + buspom (423490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช ท่านอาจารย์กูน วัดบ้านทึง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี ***
39 # 3อจ620417-115 ED758667551TH bird2513 + buspom (423492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620308-067)(G 80 %)***
40 # 3อจ620417-116 EW362725820TH ต่ายวัดหนึ่ง + หลานตาจวบ (423495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ620417-117 EX351359056TH ยกเมฆ + มีเก้า888 (423538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ620417-118 ED771144789TH Naisert + สร้อยฟ้า (423501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือมารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ620417-119 BABO000164481 zafari + เขี้ยวเสือ (423505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร สำนักงานกลางพุทธประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.7 นิ้ว) ***
44 # 3อจ620417-120 EW827347626TH pandp + naenaldo (423507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (610915-010) ***
45 # 3อจ620417-121 EX334298873TH phubed + kabkabboy (423497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 69%) ***
46 # 3อจ620417-122 ED767770628TH popmook + nottosaad (423498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/620403-114)***
47 # 3อจ620417-123 PNAM000428463TH nick1880 + blackcat45 (423500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 649) ***
48 # 3อจ620417-124 WRAT000000011TH siblo555 + winwin (423503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงทารัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ620417-125 PTCS000163617TH ต่อ_ถนนตก + garlic2 (423506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (620311-063) ***
50 # 3อจ620417-126 LASL000083987TH gallardo + piboon (423508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (591215-040) ***
51 # 3อจ620417-127 ED755095024TH montree_anu + berry (423511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610713-025) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 เม.ย. 2562 - 08:14 น.] #64159 (10/11)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620401-009 PW047722712TH หม่อง (422593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620402-001 EF144287906TH maii_amulet (422649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620409-001 ED748759806TH suparat (423219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ620409-003 ED753371435TH จอมคาถา (423178) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ620409-005 EF238250652TH Tom02 (423184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620409-007 EX360457745TH zafari (423181) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ620410-001 EW030330337TH k9cob (423304) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620410-002 KBAN00046117811 taccord (423308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620410-004 EW091055063TH thanit77 (423313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620410-005 ED766980829TH kusuma69 (423315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620410-007 ED760958717TH หมงครุใน (423309) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620410-008 ED768010230TH ZICOZICO (423312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620410-009 EX319729911TH ถุงนิล45 (423314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620410-010 EV988427507TH หนองซอ (423316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620410-011 EW882479137TH BankHiWay (423267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620410-017 EW671544523TH Winai61 (423321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620411-001 EW449029646TH OKK08 (423372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620411-002 EW037894925TH jirapach (423374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620411-003 EW323425050TH Manopd (423376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620411-005 EW103918506TH icemano2 (423379) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 1อจ620411-006 SPTL00013580822 ottowa (423380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ620411-007 EU661613683TH pradrem (423381) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ620411-008 EW867720425TH sza1200 (423382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620411-009 EW580698180TH มัสชา (423383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620411-011 Nong_Arm (423366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620411-012 EV467488422TH sak15 (423368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620411-013 EV138195940TH kunbow (423369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ620411-014 EW239214550TH thongma (423371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620411-015 EV279864377TH อิทธิมงคล9 (423373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620411-016 EF119728155TH gchai (423375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620411-017 EW921115391TH Judy58 (423377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620408-015 ทรัพย์เจริญ (423466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620409-001 rooms_studio (423173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620409-002 rooms_studio (423174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620409-003 malakul (423176) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ620409-004 นายชลิต (423177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620409-010 anurak99 (423195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620409-011 ไข่มุข (423180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620409-012 บารมีหลวงพ่อแม่ชี (423182) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 2อจ620410-001 ชวนชื่น (423243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ620410-002 เอส88 (423248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620410-003 จ่าจอก (423252) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ620410-004 print (423255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620410-005 adisak (423258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620410-006 wasinkong (423263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620410-007 thanagaon (423265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620411-002 moo_bpk (423385) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ620411-003 nuaypkt (423386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620411-004 nuaypkt (423387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620411-005 Sompon64 (423388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620411-007 หนุ่มธนบุรี (423390) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ620412-002 midori (423404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620402-117 EF177732659TH sompong1691 + kantachai (422698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้สึก) (G 80%)***
2 # 3อจ620402-153 ED738135721TH pramual + ครูเทคนิค (422672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้ซ่อมใบหน้าและพระศอ) ***
3 # 3อจ620403-110 ED717732468TH Bophantom + เจ้าชายพระ (422748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ620404-159 EW925220483TH yyoyo + เฮียรัก (422916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ