ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 พ.ค. 2562 - 08:15 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 พ.ค. 2562 - 08:07 น.] #65620 (14/14)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620507-004 EW623758501TH kenshiro2810 (425512) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620508-005 EX384885528TH เก้าตะวัน (425514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620508-008 EW636877374TH LEEYA (425517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620509-008 ED792215517TH jingmanu (425325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620511-002 EW922210045TH Winai61 (425513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620511-005 EF296715015TH คุณศิระ (425516) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620511-007 EX369559804TH Wanchana (425519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620511-008 EW860360294TH กัญญ์ภัทร์ (425522) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ620511-009 EF324042224TH bunn55 (425527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620511-011 ED783093789TH ศราวุธ (425488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620511-012 ED800500958TH เอ็มซีเค (425492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620511-013 EV715784635TH ปราศมณฑิล (425499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620511-014 EW479911038TH มิตรไมตรี (425501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620511-015 ED790496196TH Lekamulet (425503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620511-016 EV791592083TH ประกาศิต (425506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620511-017 EV534574568TH Vincent (425509) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620504-010 flywheel (425483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620509-007 อาชาเหล็ก (425310) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620509-021 TIDTEE (425323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620511-001 yahee13 (425521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620511-002 konchoppra (425524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620511-004 OMBUN (425531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620511-005 kongsak (425535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620511-006 คนเมืองปทุม (425536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620511-007 คนเมืองปทุม (425537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620511-008 popular_rock (425538) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ620511-009 sillaprathai (425539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620511-010 ICT500 (425540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ620511-011 เด็กwat (425460) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ620511-013 penggo (425465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620511-015 ชวนชื่น (425473) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ620511-017 prayoyo2510 (425479) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620513-002 UDS-35 (425609) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ620513-004 pui1228 (425617) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620513-006 jopawis (425622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620513-008 ชายหวัน19 (425625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620513-010 pipat_ch (425630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620513-011 gobori51 (425624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ620513-013 thammarod (425627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620513-014 ขุมทรัพย์บูรพา (425636) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ620513-015 prayoyo2510 (425629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620513-016 thepra (425631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620513-017 Chanyi (425632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620516-010 พรพิชัย (425981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620511-010 thitipant + wanpen28 (425511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น ***
2 # 3อจ620511-112 EW079481465TH vam777 + mingch (425542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1118/สภาพล้างและแต่งผิว) (620222-115)***
3 # 3อจ620511-138 EF121175345TH PLE_INNO + หนุ่มธนบุรี (425482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวาพระ) (620417-093)***
4 # 3อจ620513-108 EF212222699TH kitti7070 + thanaanan (425588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620513-118 EF218448744TH X-change + jaroenpat (425561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (570529-209) ***
6 # 3อจ620513-134 EW871263758TH ninjaykk + BAZUKA9000 (425586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620513-143 EF169272173TH bouthong + kon112 (425633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
8 # 3อจ620514-005 nithiwat + rachane53 (425691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620514-007 chatree1 + rongfox (425702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ620514-137 ED796645021TH ป่าตาลดอย + oudood (425667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 พ.ค. 2562 - 08:08 น.] #65612 (13/14)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620504-007 EW678952955TH Night (425356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620504-020 EW698255834TH กำไลทอง (424955) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620506-003 ED7836885194TH โกวบ้อ (424983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620507-001 EW468197015TH J_chitchai (425113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620507-008 EF292771119TH คุณศิระ (425125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ620508-015 ED786795429TH Polachet (425143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620509-001 ED783090646TH เอกเมืองตรัง (425304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620509-002 ED780792852TH มหามณีจินดา (425308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620509-003 EF288255428TH seranee (425312) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ620509-004 EX235608976TH looknam1 (425315) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ620509-005 EF252966664TH router (425320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620509-006 ED7333981747TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (425321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620509-007 EV454657326TH My_dear (425324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620509-009 EF192854589TH กำปั่นทอง (425327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620509-010 ED789907115TH พิศรุษ (425328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ620509-011 ED727926123TH ต้นอุทยาน (425336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620509-012 EW326881186TH ตั้มปราจีน (425337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620509-013 EW662217445TH เสือสมิง (425338) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ620509-014 EW062488985TH ZuTharua (425341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620509-015 ED754680420TH Anoma (425342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ620509-016 EW475402539TH มัสชา (425344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620509-017 EW086948134TH น้องแผ่นดิน (425346) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ620510-002 EF292815472TH คุณศิระ (425365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620510-003 EV534591172TH Vincent (425368) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620510-004 EF127291208TH autpichut (425370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ620510-005 EF292822270TH คุณศิระ (425374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620510-007 EF292830302TH rockman (425379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ620510-008 ED776838297TH ksanti (425381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620510-009 EF315677025TH อาทิตย์๙๙ (425383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ620510-010 EF304422546TH bigforever11 (425386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ620510-011 ED791850825TH kumairoo (425361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620510-012 EW087967775TH แชมป์พิษณุโลก (425363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620425-006 kikapuu (424272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620504-002 พุทธบูชา (424947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620507-001 toopronchai (425118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620507-014 pui1228 (425093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620507-020 treetap (425109) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 2อจ620509-001 jicko (425295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620509-002 jicko (425296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620509-003 jicko (425299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620509-005 kritmek (425305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620509-006 suchat-01 (425307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620509-008 นราชิ (425314) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ620509-009 Tongfu (425317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620509-010 kittisak_10 (425318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ620509-011 nuttakrit (425331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620509-012 สิริพรชัย (425333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620509-014 Warayu (425339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ620509-015 mk_classic (425340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620509-016 Tanate4452 (425343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620509-017 jackrama2 (425354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ620509-018 chanram (425345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ620509-019 Mengfrog (425355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620509-020 TIDTEE (425347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620510-001 Pseheng (425366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ620510-002 Wiwatt (425367) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ620510-003 nuaypkt (425369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620510-004 nuaypkt (425371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620510-005 b_wor (425372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620510-007 arthur (425385) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ620510-008 likeit (425388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ620510-009 เด็กวัง (425390) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ620510-010 ดารณีฟาร์ม (425393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ620510-011 suppaleak (425358) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620427-132 EW576614855TH takrit + สหายเมืองลิง (424412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (G 89%)***
2 # 3อจ620430-013 gallardo + numpraram2 (424583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (G 71%) ***
3 # 3อจ620503-008 suparerk + prajak159 (424864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สังฆาฏิเล็ก เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
4 # 3อจ620503-102 ED786742443TH singha_37 + noompure (424821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดวิหาร รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุราษฎร์ธานี ***
5 # 3อจ620506-121 ED783315392TH SongkanA + นายต่อ (425038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ เนื้อผง จ.สมุทรปราการ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
6 # 3อจ620507-003 zafari + toopronchai (425072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
7 # 3อจ620507-123 ED789707729TH kanlaya + pound2007 (425114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังพระธาตุ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช ***
8 # 3อจ620508-011 korn88 + pungting (425158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
9 # 3อจ620508-134 EW604708516TH Sakorn_rak + กุมารเทพ168 (425171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620508-143 EX356193852TH nung919 + น็อตประเวศ (425191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง) ***
11 # 3อจ620509-112 ED782178987TH ปิ่นอนงค์ + playboy2106 (425615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620329-035) ***
12 # 3อจ620509-129 EF21183032TH catbkk + kajell3555 (425311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 79%) ***
13 # 3อจ620509-136 EV885702896TH naenaldo + suwatboat (425274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี (G 74%) ***
14 # 3อจ620509-141 ED794028004TH จงเจริญ2557 + nakornyong (425349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์รุ่น 4 สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์ ***
15 # 3อจ620509-145 EW584802016TH pikkared + แซนวิช (425357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ620509-146 จดหมาย berry + korn88 (425264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

17 # 3อจ620509-168 ER932515925TH yime2 + Kaeokleng (425330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบัณฑูรย์ วังหน้า พิมพ์เศียรโล้น เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ620510-007 prajak159 + Putsorn (425410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 79%) ***
19 # 3อจ620510-012 SAHAKORN + (425426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เดียวคิงส์สยาม
*** พระประธาน หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
20 # 3อจ620510-110 ED794370179TH เสือตัวสุดท้าย + sakbangbon (425619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหน้าเสือ หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี ***
21 # 3อจ620510-129 EW804611937TH PAT22 + POONBUNS63 (425440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง ***
22 # 3อจ620510-140 EX356194190TH บรีสพระช่วย + น็อตประเวศ (425398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์สามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ620510-165 ED793018385TH สุขอัลฟ่า + ประดู่เหลือง (425364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2411 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
24 # 3อจ620513-001 siamclassic54 + suksannb (425562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ620513-002 pairoat + พุทธคุณ05 (425568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.อุบลราชธานี (620426-013)(G 86%) ***
26 # 3อจ620513-003 Nutbiz + pui1228 (425572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา) (G 70%)***
27 # 3อจ620513-004 Amuletism + Peak_Thachang (425574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
28 # 3อจ620513-005 k-e-n + อาณาจักรพระ (425578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
29 # 3อจ620513-006 Giant415 + boyboy24 (425640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แต่งทอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 63%) ***
30 # 3อจ620513-007 jompol10 + tonychan (425582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (611109-095)***
31 # 3อจ620513-008 Rathprasert3835 + (425590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
san_sap99
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (P 19228)***
32 # 3อจ620513-009 เน้นพระสวย + vinit09 (425594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม)***
33 # 3อจ620513-010 อิเค็นจิโร + darita32 (425597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
34 # 3อจ620513-011 ไข่มุข + เตียวฮ้วง (425604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 วัดนิเวศธรรมประวัติ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3358/ขนาดสูง 20 นิ้ว) ***

35 # 3อจ620513-012 mai111 + เด็กท่าพระ (425606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ620513-012 mai111 + เด็กท่าพระ (425606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ620513-013 korn88 + Emily007 (425608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
38 # 3อจ620513-014 phramot + tungsaima (425610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (620406-027)(G 69%)***
39 # 3อจ620513-101 EW885898827TH takrit + napolyonk (425564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
40 # 3อจ620513-102 EW820344523TH สิงขร + nuy_two (425567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง) ***
41 # 3อจ620513-103 EW820921685TH LEEYA + ว่านหวาย (425571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ภูเก็ต ***
42 # 3อจ620513-104 EW820921685TH LEEYA + ว่านหวาย (425573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
43 # 3อจ620513-105 EV632262446TH TEE_INTER + สหายเมืองลิง (425577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
44 # 3อจ620513-106 EW547662513TH สุขอัลฟ่า + mchutith (425581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
45 # 3อจ620513-107 EW330353101TH tameng + I-nam (425585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(570905-037) ***
46 # 3อจ620513-109 EW903464299TH tee2513 + ชวนชื่น (425591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี ***
47 # 3อจ620513-110 EW820333097TH บอยราชบุรี + maismart (425596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
48 # 3อจ620513-112 EX384606988TH ballkung9 + เอกกี้27 (425556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 72%)***
49 # 3อจ620513-113 EX351428940TH Sasitornjantasri + Mark- (425637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620513-114 EW890468224TH Doe07 + nui555 (425639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ620513-115 EW704223152TH ป่าตาลดอย + oudood (425559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
52 # 3อจ620513-117 EW651518691TH pandp + tongjoy (425634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน) ***

53 # 3อจ620513-119 EF113254315TH ton_tanawat + ไกลปีนเทื่ยง (425566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
54 # 3อจ620513-120 ED788256149TH ชัยบางแค + Pra_Inter (425569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ620513-121 ED788256149TH Chanchai21 + Pra_Inter (425563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
56 # 3อจ620513-122 ED788256149TH softjap + Pra_Inter (425565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี ***
57 # 3อจ620513-123 ED779190342TH โอเรืองฤทธิ์ + srisanpang (425570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จไผ่ตอง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ620513-125 ED792742323TH Q-Taro + berry (425579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ620513-126 ED794326524TH chane31 + thanakorneak14 (425584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 71%)***
60 # 3อจ620513-127 EB228619718TH KC-Tung + beer2126 (425587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (G 62%) ***
61 # 3อจ620513-128 EF144537008TH Exdesign + Anattara (425593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (541222-098) (G 79%)***
62 # 3อจ620513-129 EW749478149TH ภุชงค์ชัยภูมิ + navy2525 (425598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปริสุทโธ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (G 78%)***
63 # 3อจ620513-130 EW672245786TH kritbig + king-rayong (425600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ620513-131 EX335313268TH prayoyo2510 + pwongphu (425576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
65 # 3อจ620513-132 EF121181133TH chuchart-k + สุชาติ49 (425580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620513-133 EF121181133TH chuchart-k + สุชาติ49 (425583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ620513-135 EF432982371TH pandp + thongpaiwan (425589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ620513-136 EW630680215TH warriorric + note33 (425592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 220) (G 86%)***
69 # 3อจ620513-137 RDKS000003928 sza1200 + กัปตัน072 (425595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ620513-138 ED797513472TH chuanchai2505 + peerapath (425599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ620513-139 ED789217345TH ตราชั่ง + misterpou (425602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(610403-019) ***
72 # 3อจ620513-142 EF286420609TH เก๋งกาฬสินธุ์ + ตราชั่ง (425601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ620513-144 ED789677749TH lag_yai + kangnutta (425603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
74 # 3อจ620513-145 EW449623850TH jtrsnum + ฐณะวัฒน์ (425611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริดหน้านาก ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 61%) ***
75 # 3อจ620513-146 EW832103459TH ลูกพระยาวัง + มะโหน่ง (425612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
76 # 3อจ620513-147 EF448477926TH hot2523 + พุทธคุณ2543 (425614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
77 # 3อจ620513-148 ED792049063TH siri12 + kortzean (425616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(600823-170) ***
78 # 3อจ620513-149 EW832103414TH ลูกพระยาวัง + มะโหน่ง (425618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
79 # 3อจ620513-150 EF147802872TH ottoantique + sarapowarm (425621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
80 # 3อจ620513-151 EP147802872TH ottoantique + sarapowarm (425558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
81 # 3อจ620513-152 EW889890157TH โบ้ขอนแก่น + โอเว่น (425560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***
82 # 3อจ620513-153 ED773867864TH bansa + mitmitee (425635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
83 # 3อจ620514-002 KoTar + หนึ่งสภาพัฒน์ (425677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 837) ***
84 # 3อจ620514-003 gallardo + Jaosuanoi (425682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
85 # 3อจ620514-004 หนึ่งปลวกแดง + หลังเขา30 (425684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ชลบุรี (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
86 # 3อจ620514-006 kinetic + rongfox (425698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก) ***
87 # 3อจ620514-009 zafari + incutuM (425711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
88 # 3อจ620514-010 pornpipat + buspom (425716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก) ***

89 # 3อจ620514-011 somboonput + ดิอาโบล (425642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธมหามงคลมิ่งโมลี วัดใหม่พิเรนทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก/หน้าตัก 4.5 นิ้ว) ***
90 # 3อจ620514-012 leosiam + teetoon (425647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (620507-037)(G 65%) ***
91 # 3อจ620514-013 วิชามาร + Porrapat (425651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ620514-014 prasit_jongsiri + amsurasak (425656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง) ***
93 # 3อจ620514-016 Bophantom + mdkm11 (425663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(530828-020) ***
94 # 3อจ620514-018 phaisranpi + วัฒน์นนทบุรี (425668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1367) ***
95 # 3อจ620514-101 ED782780358TH เพชรอโยธยา + คุณวันชัย (425742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ620514-102 EW889890585TH พระประแดง26 + krittiwat (425745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ620514-103 ED793006342TH zafari + psk-989 (425748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
98 # 3อจ620514-104 ED76543989TH payungsak + (425753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤตพระเครื่อง
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม ***
99 # 3อจ620514-105 EU974895938TH ป่าตาลดอย + prachuab (425755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวังมะสะ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
100 # 3อจ620514-107 EF179999646TH เจริญพร + bluezone69 (425760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (G 77%) ***
101 # 3อจ620514-108 EF286617053TH อะนันตะปัดชะเย + หมูทอง (425762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพชุบทองใหม่) ***
102 # 3อจ620514-109 ED792047822TH kittisak_10 + chay7 (425764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ620514-110 EW798311145TH ทนายโอ๊ต58 + Tinnakorntle (425765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ620514-113 ED799340179TH nung919 + อาชาเหล็ก (425650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
105 # 3อจ620514-114 ED773867878TH zafari + mitmitee (425655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี ***
106 # 3อจ620514-115 ED794713761TH VAIVIT + taccord (425661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพใช้) (620422-078) (G 78%)***

107 # 3อจ620514-116 EV277532160TH kittisak_10 + Chanchai21 (425666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ด ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (550813-092) ***
108 # 3อจ620514-117 EX369223354TH zafari + โจอี้บอย (425670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดวังกระโจม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครนายก (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) ***
109 # 3อจ620514-118 EW881673783TH Beed098 + Yuttana (425675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
110 # 3อจ620514-119 EW804496335TH โบ้ขอนแก่น + Pahol (425678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
111 # 3อจ620514-120 ED781375053TH bettas + chillzae_99 (425696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (G 55%)***
112 # 3อจ62