ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.ค. 2562 - 08:09 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 31 ก.ค. 2562 - 08:08 น.] #66035 (23/23)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620719-005 ED978651834TH benz39 (431651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620722-001 EI043846773TH Chanchai21 (431650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ620722-002 EI043690651TH pumcha (431653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620722-003 ED955760575TH TaNachaut (431654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620722-005 EW908804710TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (431659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620722-006 EW580422176TH ขนมกรุบ (431660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620722-008 EI0000792667TH pradrem (431672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620722-009 EI049922478TH ศักสิทธิ์ (431661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620722-010 EX351731387TH sornna (431646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620722-011 EI039631802TH HatPra (431662) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620722-012 EF315532193TH NUNG1789 (431663) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ620722-013 ED911032397TH en_amulet (431664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620722-014 ED882955595TH chsearn (431665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620722-015 ED84587917TH umrin (431666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620722-016 EI047449361TH tuktu40 (431668) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ620722-017 EX443375338TH matee1974 (431683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620722-018 EI047319959TH ชวนชื่น (431670) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 1อจ620722-019 EI050049514TH คุณศิระ (431675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620722-020 EX331729101TH Ketautomotive (431678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620722-023 ED889805613TH nithiwat (431643) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ620722-024 ED92422475TH kopper (431648) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620719-009 อาธิศักดิ์ (431682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620722-002 อาลาดิน (431634) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
3 # 2อจ620722-003 wat_khongbin (431645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620722-004 โบ๊ทพระเครื่อง (431647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ620722-005 โบ๊ทพระเครื่อง (431649) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
6 # 2อจ620722-007 สยามเมืองยิ้ม (431652) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620722-009 rooms_studio (431657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620722-010 malakul (431658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620722-011 master_t (431627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ620722-012 เด็กวัง (431630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620722-013 suchat-01 (431638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620722-014 prajak159 (431639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620722-015 jaktrawut_999 (431640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620722-016 pattanasupanta (431642) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ620722-017 Adi124 (431644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620727-025 การันตีพระ (432313) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 30 ก.ค. 2562 - 08:24 น.] #66033 (22/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620713-002 EI000761996TH pradrem (430962) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620713-006 ED997664075TH kittikitti (430972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620715-005 EN971240220TH สุนทรฤทธิ์ (431126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620715-008 ED983793375TH YAIO987 (431316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620715-017 EW007818770TH สิงห์เงิน (431320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620716-004 EW831254466TH มารวิชัย (431324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620716-010 EI005694613TH lalalaon (431328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620717-006 ED937449534TH RAY_BBT (431436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620717-008 EF134267782TH เมืองสมุทร (431265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620718-001 EF520203791TH กัญญ์ภัทร์ (431317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620718-002 EI050021428TH คุณศิระ (431319) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ620718-005 EI017679216TH Anankiya (431326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ620718-006 EI044008952TH seranee (431330) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 1อจ620718-007 EX344892358TH สวาหะ (431336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ620718-010 EF174932112TH OaTaWa (431342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ620719-001 SMDN000017622 feifei (431415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ620719-002 EF180170128TH กำไลทอง (431430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620719-004 EX267404705TH aimmy123 (431434) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ620719-006 EW581185629TH somchai22 (431437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620719-008 ED846219868TH Suparat_2832 (431442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620719-009 EF322317575TH tongjoy (431445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ620719-010 EF303993533TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (431450) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ620719-011 EX391254782TH บัวลอย (431409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ620719-012 EW918314145TH แพะลุยทุ่ง (431461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620719-013 ED993220672TH towerboy (431420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ620719-014 EI027607885TH dkny1800 (431424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620719-015 710001839875 DDman (431426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620719-016 SHUTH00080992TH pornlerty (431429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620719-017 EQ753945911TH welding24 (431432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ620720-002 ED993333793TH suttisak (431551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ620720-003 ED992195279TH Jakapun (431555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ620720-005 EX281764871TH winwin (431558) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ620720-006 EF509375097TH Benz17 (431560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620720-007 ED868869967TH ผู้จัดการ (431561) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ620720-009 ED885227150TH หนุ่ยเสื้อดำ (431565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ620720-010 ED974394605TH k9cob (431568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 1อจ620720-011 EW680444877TH beer2126 (431518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ620720-012 EI025118062TH nuthapol (431523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ620720-013 ED744536352TH สุรพงษ์ (431526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ620720-014 EI038209663TH เอเมตตา (431566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ620720-015 ED952904540TH namo-mon (431528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ620720-016 ED983094997TH มาริโอ (431531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ620720-017 EW927426851TH Vincent (431535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ620720-018 TKRUP00038933 WatcharaJ (431536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ620720-019 ED882537909TH maii_amulet (431538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ620720-020 ED890865591TH tookatun (431542) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620712-003 พรหมมาตร์ (430925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620713-004 ต่อหนองงูเห่า (430978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620715-006 mahahing (431106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620715-012 thanajaikla (431041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620716-001 kitti1999 (431143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620716-007 Hitlerjugend1935 (431174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620716-009 Narongchai007 (431186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620718-002 kui60 (431345) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620718-003 บรีสพระช่วย (431346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620718-005 chanram (431348) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620718-006 tcwong (431349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ620718-007 atsmark2 (431350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620718-008 wellington (431351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620718-009 thayarat007 (431353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620719-001 สยามเมืองยิ้ม (431411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620719-002 Buncha (431413) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ620719-004 rokman28 (431419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620719-005 nuaypkt (431421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620719-006 ซิยิ่นกุ้ย (431422) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ620719-007 seed-seed (431425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620719-010 imaginary (431433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620719-011 tontatto (431438) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620719-012 tontatto (431441) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
24 # 2อจ620719-014 prayuth98 (431449) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ620719-015 nuaypkt (431451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620719-016 pornpipat (431452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ620719-017 toomtui-s (431453) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 2อจ620720-001 greenday88 (431504) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 2อจ620720-002 rooms_studio (431508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ620720-003 kongsak (431512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ620720-004 OMBUN (431515) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
32 # 2อจ620720-006 zafari (431530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
33 # 2อจ620720-007 zafari (431539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ620720-008 แก้วอุษา (431540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ620720-009 ลูกพ่อพันท้าย (431543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ620720-010 พรญาณ (431548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ620720-011 พรญาณ (431529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ620720-012 พรญาณ (431532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ620720-014 metalnt (431537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ620720-015 กุ๊กกู๋ (431541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ620720-016 tongprakueang (431544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 2อจ620720-017 Buncha (431547) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ620720-018 aee_sotspa (431550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ620720-019 Chana01 (431569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ620720-020 กานกินรี (431554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 2อจ620720-022 pramual (431546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ620720-023 pramual (431549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ620720-025 pavapura (431553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ620720-027 montrip (431559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ620729-012 nattapongp (432228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620715-120 NKCS000469363 imaginary + กงซุนเชอ (431060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองลงรัก ปี 2527 จ.นครปฐม (หมายเลข 2181158) (ขนาดสูง 21 นิ้ว)
2 # 3อจ620716-122 SCHB000040504 Retail + Ozone (431134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระบูชาพิมพ์นี้/ของรุ่นนี้
3 # 3อจ620718-103 EI021497342TH Sinsiampra + ต่อยอด (431290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผง(แดง) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
4 # 3อจ620720-113 EI040511210TH ptipmoon + กระติบ (431469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
5 # 3อจ620720-159 ET824639418TH zafari + anothaitmc46 (431567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับผ้ายันต์ลักษณะนี้
6 # 3อจ620720-162 ED996653641TH srika + บิ๊กนคร (431920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (580508-021)
7 # 3อจ620722-008 พลช้างเผือก + ติ่งลี่ (432025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1986)
8 # 3อจ620723-005 gchai + Interphone (431904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (550328-286)
9 # 3อจ620723-113 SSES000038814 peaky + ปุ้ยสาธุ (431907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (610620-196)
10 # 3อจ620723-146 EI016476101TH taccord + พุทธคุณ05 (431743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองผสมหน้ากากทอง ปี 2547 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ620724-004 AChen + penpathum (431816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ620724-112 ED846262061TH taeintuch + Nong_Arm (432108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 362) (620704-101)
13 # 3อจ620724-122 EX431266503TH yaozm + sarsi (431849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.จันทบุรี
14 # 3อจ620724-130 ED960472545TH loongmike + thongpaiwan (431876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดพญาดำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
15 # 3อจ620725-001 เมืองช้าง + kikapuu (431905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 79%)
16 # 3อจ620725-002 กิ่วกระ + วัชรพระใหม่ (431906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1 )
17 # 3อจ620725-004 tawee999 + amulet9999 (431909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ620725-005 jazzimo + อรรถพล (431912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
19 # 3อจ620725-006 Pearl2519 + อรรถพล (431914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620708-057) (G 85%)
20 # 3อจ620725-007 อะนันตะปัดชะเย + กำเงิน (431915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อตะกั่ว
21 # 3อจ620725-008 piyatg + suteesom (431917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (G 76%)
22 # 3อจ620725-101 EW475166322TH โต้งกระนวน + ปราศมณฑิล (432006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ)
23 # 3อจ620725-102 EI042977565TH รถโฟร์ค + แพรวพรรณ (432005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
24 # 3อจ620725-103 EI010798559TH วิสูตร์ + ชมรม-มหาอุตม์ (431910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
25 # 3อจ620725-104 EI064920545TH RaPinPraiOne + (431913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สนบางกรวย
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
26 # 3อจ620725-105 ED897435061TH บารมีเงิน + พรหมมาตร์ (431916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2 )
27 # 3อจ620725-106 EI042619925TH Exdesign + ดุจติปิยะ (431918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)
28 # 3อจ620725-107 ED932510883TH warriorric + ตัดเซียน (431921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) (น้ำหนักทอง 10.8 กรัม)
29 # 3อจ620725-109 ED892475435TH Kapongdotcom + ZuTharua (431922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
30 # 3อจ620725-110 EI042306729TH ปุ้ยสาธุ + Arunlert69 (432004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
31 # 3อจ620725-111 EX451907991TH somsak-p + Rambo_thai (431923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ620725-112 EI042927776TH วิสูตร์ + คนคอเรด (431924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน)
33 # 3อจ620725-113 EW340779494TH hanhaniiz + Lumpum (431926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมพระครูลืม วัดอรุณฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ (G 31%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลูกอมรุ่นนี้
34 # 3อจ620725-114 EI044083919TH mommam21 + Tanabordin (431927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง
35 # 3อจ620725-115 ED941923335TH Sinsiampra + kraisornuo (431928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก จ.สมุทรสาคร
36 # 3อจ620725-116 EI038626253TH feifei + มงคลชัย07 (431930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ620725-119 THON000006052 Theptarget + Nong-poko (431935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 465)
38 # 3อจ620725-120 THON000006052 บอยโมจิ + Nong-poko (431937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 247)
39 # 3อจ620725-121 EI048824995TH บรีสพระช่วย + cosmopra (431908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงดำ ปี 2517 จ.ระยอง
40 # 3อจ620725-122 EI044828277TH sompong963 + พรพระพุทธคุณ (432009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620725-123 EX370812579TH takrit + yongyot (431911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ620725-124 ED976053731TH Prichar + แว่นศรีด่าน (431967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครปฐม
43 # 3อจ620725-125 EW316689056TH kala2524 + Rathaphon (431968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 435331)
44 # 3อจ620725-126 RSP0003277365 deadly_bom + Wichean146 (432008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครปฐม (หมายเลข 15817) (ขนาดสูง 18 นิ้ว)
45 # 3อจ620725-127 RX158559706TH บรีสพระช่วย + saewaorr (431971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 76%)
46 # 3อจ620725-129 EI041724295TH Iaiw9878 + winaichai (431973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
47 # 3อจ620725-130 ED960624475TH kittisak_10 + NUNG1789 (431976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (กรอบเงินชุบทอง)(620114-134)
48 # 3อจ620725-131 EI052117248TH เล็ก_ท่าแพ + Kjohnpat (431940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี(G 79%)
49 # 3อจ620725-133 EW570799285TH ไม้ทุ่งหันตรา + sanopporn (431943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
50 # 3อจ620725-136 EF103939656TH bellic + ammad (431946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดข้อมือซ้าย)
51 # 3อจ620725-137 EF103939656TH หิมพานต์มุ่งงาม + ammad (431947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620725-138 EV915544604TH วิสูตร์ + m-cot (431948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
53 # 3อจ620725-139 EV915544604TH วิสูตร์ + m-cot (431949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
54 # 3อจ620725-140 EI067620615TH noi99 + Anuchitsomsri (431950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่อง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ620725-141 EI067620615TH gumoo007 + Anuchitsomsri (431951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
56 # 3อจ620725-142 EF650579164TH Bophantom + sunsun (431952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระขุนแผนจิ๋ว-พลอย) (สภาพทาทองใหม่)
57 # 3อจ620725-143 ED837629697TH Sinsiampra + Puttawat (431954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)(G 65%)
58 # 3อจ620725-144 EW589204023TH เนนิติ + แซนวิช (431956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.นครสวรรค์
59 # 3อจ620725-145 EI048818160TH gear59 + cosmopra (431957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
60 # 3อจ620725-146 EI047498858TH Retail + jamesza (431959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
61 # 3อจ620725-147 EW573687005TH คิงคอปล่า + tojane (431961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อนวโลหะ จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)
62 # 3อจ620725-149 ED939508371TH วัชระ + แตงโมแดง (431962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
63 # 3อจ620725-150 ED874581534TH camaroj + mchutith (431964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620725-152 ED874581534TH catbkk + mchutith (431925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
65 # 3อจ620725-153 EF180170936TH itthikorn + กำไลทอง (431929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (620712-063)
66 # 3อจ620725-154 EI010779603TH zafari + amulet_59 (431931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี
67 # 3อจ620725-155 EF480999385TH วุฒิปราการ + Danai33 (431934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 916)
68 # 3อจ620725-156 EI052150853TH danaiw + jazzfit2012 (432016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 102605)
69 # 3อจ620725-157 PCSP000059758TH บรีสพระช่วย + mymee555 (431936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620725-158 EI037637674TH Retail + newty53 (431938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ620725-160 EI021584316TH zafari + tonyadam22 (431939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ620725-161 EF486798625TH tawee999 + เขยมาบตาพุด (431969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
73 # 3อจ620725-162 EX432875015TH atsmark2 + friendship (431970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
74 # 3อจ620725-163 KAOL000402321TH บรีสพระช่วย + Bankltltjr (431972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพล้างผิว)
75 # 3อจ620725-164 ED831230076TH วัชรชัย + นึกอ่อนนุช (431974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
76 # 3อจ620725-165 EF339702643TH หิมพานต์มุ่งงาม + แต้กุ้ยเฮียง (431975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้ออลูมิเนียม ปี 2505 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับล็อกเกตพิมพ์นี้
77 # 3อจ620725-167 ED894129439TH Auttaporn1979 + ณัฐพงศ์716 (432014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
78 # 3อจ620725-168 ED896378782TH RaPinPraiOne + sotowat (431977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
79 # 3อจ620725-169 CITY006861891TH taccord + mixing (431978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ620725-170 CITY006861891 Panipan7722 + mixing (432013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
81 # 3อจ620725-172 EI055820416TH chsearn + bunn55 (432007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสามตรีกาย เนื้อดิน
82 # 3อจ620726-001 เสนาะ53 + vpong (432022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุยืน เนื้อผงหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 96)
83 # 3อจ620726-002 DDTOP + บอย_วิโรจน์ (432024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 76049)
84 # 3อจ620726-003 Retail + เชตเตอร์ (432026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองแดง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ620726-005 prabat88 + yaya2014 (432101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 35) (610312-111)
86 # 3อจ620726-006 Turtle-Jet + ติ่งลี่ (432028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 48) (โค้ดเฑาะว์โค้ง)
87 # 3อจ620726-007 ถุงข้าว + เน้นพระสวย (432032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (610223-102)
88 # 3อจ620726-008 ๙อุอากะสะ + พระพิรุณ (432035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
89 # 3อจ620726-009 east_noodles + suteesom (432037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)
90 # 3อจ620726-010 rungrot + Bonjj (432040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(G 61%)
91 # 3อจ620726-101 EX198452005TH ขุนเมืองจันทร์ + AOTTMJ (432105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะกว้าง/สภาพแต่งผิว)
92 # 3อจ620726-102 EI062311158TH Sombat14 + buynak (432023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนอาจารย์โง้วกิมโคย ศาลเจ้า รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
93 # 3อจ620726-103 EI040063233TH ส.วัชรินทร์ + ammad (432029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
94 # 3อจ620726-104 EF324281153TH zafari + chowkul (432031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ)(กรอบชุบทอง)
95 # 3อจ620726-105 EW797089245TH arkorn + เปาโลพระเครื่อง (432034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ620726-106 EW797089245TH DDTOP + เปาโลพระเครื่อง (432036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
97 # 3อจ620726-107 EW797089245TH TEE_INTER + (432039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่เอ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและแต่งผิว)
98 # 3อจ620726-108 EW797089245TH Numfanta + เปาโลพระเครื่อง (432042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (610810-140)
99 # 3อจ620726-110 EI031415192TH sokos + กิตติพงศ์ (432045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 67%)
100 # 3อจ620726-111 ED831821612TH pramual + รณรงค์ (432103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ620726-112 ED831821612TH pramual + รณรงค์ (432065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ620726-113 EW026181954TH ยุทธ2499 + chkomtat (432102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
103 # 3อจ620726-114 EF310859809TH นายสาธุ + ลักษณ์ตะวัน (432068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 81%)
104 # 3อจ620726-116 EF212544929TH yaozm + chon13 (432109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
105 # 3อจ620726-117 EI040063264TH likeit + Takod (432074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
106 # 3อจ620726-118 EF114751078TH Wanchana + ponrit (432076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมหามงคล 89 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 20)
107 # 3อจ620726-120 EQ156160933TH ตู๋สาธุ + Dedee (432081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
108 # 3อจ620726-121 ED822881207TH ภักดี + maturuch (432057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
109 # 3อจ620726-122 ED886215100TH บอลปากน้ำ + หม่อง (432061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (620425-054)
110 # 3อจ620726-123 EF391602071TH ไวศิษฏ์ + coldplay (432063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
111 # 3อจ620726-124 EI061545854TH Ketautomotive + สายลับ (432064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
112 # 3อจ620726-125 ED817344506TH วิเศษชัยชาญ + ครูเทคนิค (432066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเบี้ยแก้ลักษณะนี้
113 # 3อจ620726-126 EW159884216TH หิมพานต์มุ่งงาม + inceepra (432067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ620726-127 EI047246681TH นนท์รามคำแหง + natkarn (432069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (580220-158) (G 85%)
115 # 3อจ620726-128 EF582629213TH rey0119 + องอาจ (432073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ620726-129 EI061582640TH tanint + Everyman (432075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดจุฬามณี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
117 # 3อจ620726-130 TH01161Q4QNTB pandp + pk123456 (432079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ชลบุรี
118 # 3อจ620726-131 EF487616576TH Kaweepong + Suradech (432030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี
119 # 3อจ620726-132 ED822881184TH wit50 + maturuch (432033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620704-102)
120 # 3อจ620726-133 ED896390633TH kittisak_10 + sotowat (432038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
121 # 3อจ620726-134 EI040256485TH Doe07 + rongfox (432041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้าง(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
122 # 3อจ620726-135 EI033528775TH noppthai + บิ๊กบีม (432044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (G 75%)
123 # 3อจ620726-136 EI033528775TH Cchanchai + บิ๊กบีม (432049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
124 # 3อจ620726-137 EI060844579TH ไผ่กำแพงแสน + TONG_NK (432052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1015)
125 # 3อจ620726-140 ED890885945TH itthikorn + tookatun (432056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620711-037) (G 65%)
126 # 3อจ620726-141 EI025152979TH khawdee + topten (432048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (620325-060)
127 # 3อจ620726-142 EI073013623TH Sinsiampra + คุณศิระ (432051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 0.7 ซม./สภาพใช้) (620719-061)
128# 3อจ620724-169 EI017522156TH หมอกอินทนนท์ + ชวนชื่น (431863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 29 ก.ค. 2562 - 08:14 น.] #66029 (21/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620708-016 ED964705957TH ruamsup (430504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620711-008 ED961322437TH pioneer (430828) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 1อจ620712-003 EF184987963TH พงษ์ท่าม่วง (430846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620713-003 EI025955335TH คุณศิระ (430965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620713-010 ED928937410TH phannop2538 (431029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620715-006 FAM0003938990 oatlovesasa (431127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620715-007 EX242314969TH ระท่าอิฐ (431081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620717-003 EI027188596TH ratro (431261) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620717-009 ED983317133TH welding24 (431267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620717-012 OTMH000421922 TEE_INTER (431257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620709-002 rooms_studio (430533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ620712-004 ขุมทรัพย์บูรพา (431255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620712-014 BallDesign (430946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620713-001 popular_rock (430964) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ620715-003 pui1228 (431098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620715-009 microsoft (431110) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ620715-010 microsoft (431112) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ620715-013 toopronchai (431045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620716-003 aee_sotspa (431154) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ620716-006 Tangmo03 (431170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ620717-002 thesj (431236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620717-003 jugree02 (431238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620717-005 manky (431246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620727-021 Beed098 (432110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620727-022 boytiew (432111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620727-023 หนองซอ (432112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ620715-002 Pogky + tigerpong77 (431048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดงผสม ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (570626-046)
2 # 3อจ620715-017 zafari + toopronchai (431049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธข้างเม็ด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพลงรักใหม่)
3 # 3อจ620715-105 EI021021451TH ขวัญเมือง + kawin1980 (431271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐีหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ620715-141 EF650590920TH title28 + lucky9 (431125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
5 # 3อจ620718-102 TPA2000466729 ๙อุอากะสะ + นรสิงห์41 (431286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
6 # 3อจ620718-113 ED964365935TH Retail + กระติบ (431292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ620718-122 EI037766206TH Prichar + sanyaa (431288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
8 # 3อจ620718-124 EX349972591TH Kaweepong + tayatang (431357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
9 # 3อจ620718-138 EI030062406TH แป้ง67 + Maxcar40 (431338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 78%)
10 # 3อจ620719-010 yime2 + naivana (431379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์พระคง เนื้อผงใบลาน จ.นนทบุรี
11 # 3อจ620719-016 zafari + fattygirl63 (431373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหน้ากากพรานบุญ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง รุ่นพุทธมหานิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2560 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ620719-019 หูยาว + ชวนชื่น (431380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
13 # 3อจ620719-102 RTAM000038173 wanitcha + สุนทรฤทธิ์ (431404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1 นิ้ว)
14 # 3อจ620719-111 EF487671467TH อุธรณ์ + Suradech (431381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
15 # 3อจ620720-007 Kitsukit + bunjerd (431483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)
16 # 3อจ620720-102 ED037614347TH บ๊อบบางบ่อ + newty53 (431467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นสร้างศาลา พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครปฐม
17 # 3อจ620720-123 ED874057891TH yaozm + ศรีมหาโพธิ (431493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพส เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.จันทบุรี (G 68%)

18 # 3อจ620720-136 EI033906565TH Jjiann1979 + ก้อนกรวด (431485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อดำ วัดกุฎี พิมพ์พระพุทธ จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ620720-139 ED9453257275TH ทนายชายนคร + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (431494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 80%)
20 # 3อจ620720-146 EI048820486TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + rockman (431517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
21 # 3อจ620720-149 ED915829354TH Retail + หมวยคูก้า (431783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดวังแดงเหนือ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ620720-151 EI048820509TH อตกพระเครื่อง + cosmopra (431572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเทพสถิตย์ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
23 # 3อจ620720-152 EI048820565TH อตกพระเครื่อง + rockman (431570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อสำริด ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
24 # 3อจ620720-154 EF446035041TH PAE_PONGCHAI + (431522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
proprayad
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ620720-158 ET824630418TH Stapornch + anothaitmc46 (431574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มโพธิ์บัลลังก์ วัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
26 # 3อจ620722-007 Phoom_Suphan + (431800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sunchai07
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
27 # 3อจ620722-009 phoomchai + เน้นพระสวย (431600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (590721-127)(G 58%)
28 # 3อจ620722-102 ED845198044TH อ๋อย77 + Kampeang (431608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นสุรพล เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
29 # 3อจ620722-109 EX346001924TH หิมพานต์มุ่งงาม + march859 (431625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว)
30 # 3อจ620722-116 EW715863942TH henghengheng + น้อยหน่า (431594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุฯ เนื้อเงินลงยา จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
31 # 3อจ620722-132 EV634178454TH บรีสพระช่วย + Group43 (431677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจตร
32 # 3อจ620722-135 EF310431578TH Choomsilp + ลักษณ์ตะวัน (431895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)
33 # 3อจ620722-141 EI027022225TH Vertexsoi + yongyot (431673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ620723-001 popnavy + ต่อ_ถนนตก (431685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (540901-416)(G 78%)
35 # 3อจ620723-002 Giant415 + ลูกแม่รำเพย (431689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นอายุวัฒนะมงคล ๗ รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 1487) (G 66%)
36 # 3อจ620723-003 zafari + ลูกแม่รำเพย (431692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (G 62%)

37 # 3อจ620723-004 pramual + patcharapon (431696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนซ้าย)
38 # 3อจ620723-006 RaPinPraiOne + เชตเตอร์ (431702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
39 # 3อจ620723-007 jira8 + watkaow (431710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
40 # 3อจ620723-008 wanpen28 + naivana (431716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
41 # 3อจ620723-009 elaser + tayatang (431721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (611127-095)(G 86%)
42 # 3อจ620723-010 Burapha777 + ben0429 (431727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 66%)
43 # 3อจ620723-011 nopakk + ธิดาทะเล (431752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 564)
44 # 3อจ620723-012 nopakk + ธิดาทะเล (431760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 7 นิ้ว)
45 # 3อจ620723-013 pradee125 + Tee59 (431765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก (G 77%)
46 # 3อจ620723-014 tanapat05 + ซิยิ่นกุ้ย (431771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (620325-013)
47 # 3อจ620723-015 nco29-48 + thanajaikla (431777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนครึ่งองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 80%)
48 # 3อจ620723-016 หิมพานต์มุ่งงาม + arun2528 (431782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (620717-105)
49 # 3อจ620723-101 EI014576756TH Handyman28 + เอี่ยมเลิศ (431694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 78%)
50 # 3อจ620723-102 EI047321864TH atatat + ornhph (431700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
51 # 3อจ620723-103 EI043732855TH zafari + teezy (431706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620723-104 EX291461362TH วิสูตร์ + tongthana (431708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 5441)
53 # 3อจ620723-105 EW451954492TH พรญาณ + ปลากัด2009 (431713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
54 # 3อจ620723-106 EI060823931TH Pearl2519 + photo_one (431717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (620110-046)
55 # 3อจ620723-107 ED974058532TH บรีสพระช่วย + ซาเล้งหลังเขา (431722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ620723-108 EI047747192TH kit01 + เก้าหมู่เก้า (431724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
57 # 3อจ620723-109 EI047458933TH korn88 + ข้าวตอกแตก (431780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว วัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
58 # 3อจ620723-110 EI029885855TH bunjerd + SANTI_MN (431729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (สภาพตัดช่อใหม่)
59 # 3อจ620723-111 EF582578882TH ตุ๊หลวง + corach (431703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600705-097)
60 # 3อจ620723-112 EX297559847TH ปอพังงา + khommanuch (431707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 842)
61 # 3อจ620723-114 EX158559683TH zafari + saewaorr (431785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
62 # 3อจ620723-115 EI15657178TH บ๊อบบางบ่อ + สนบางกรวย (431712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
63 # 3อจ620723-116 EI15657178TH บ๊อบบางบ่อ + สนบางกรวย (431726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
64 # 3อจ620723-117 EW914715885TH kitsanachai_1 + pisanlost (431745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อดิน จ.ชัยนาท
65 # 3อจ620723-118 EI008398654TH Nihao + Lekamulet (431751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)
66 # 3อจ620723-119 EI059701065TH บอลปากน้ำ + nattapongp (431754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 69%)
67 # 3อจ620723-120 EI059701065TH sscopyprint + nattapongp (431755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
68 # 3อจ620723-122 EI050036657TH pramual + คุณศิระ (431738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ620723-123 EI053480860TH วิสูตร์ + apexshop (431742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)(620125-008)
70 # 3อจ620723-124 ED974074230TH Handyman28 + natapoln (431747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
71 # 3อจ620723-125 EI056408419TH phoomchai + วุฒินันท์ (431756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (550731-078) (G 96%)
72 # 3อจ620723-126 EF489063685TH SongkanA + ตั้งเจริญ (431761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีวัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2557 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 86)
73 # 3อจ620723-127 EI01630780TH Ben2516 + nuy_two (431764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
74 # 3อจ620723-128 EI014588224TH pop2517 + Darkwalf (431768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 62%)
75 # 3อจ620723-129 EI066402336TH thotsaphol4110 + โกวบ้อ (431769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ620723-130 EI035323222TH dazzzit + chumponjua (431773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1.6 นิ้ว)
77 # 3อจ620723-131 EI026872190TH daew1970 + siamclassic54 (431778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนล้านนา เนื้อทองเหลือง
78 # 3อจ620723-132 ED943292800TH kittipolduang + บ้านกรอบเงิน (431736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (591008-078) (G 79%)
79 # 3อจ620723-133 EF434843562TH toey7 + gunserza02 (431746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5547)
80 # 3อจ620723-134 EW582690731TH Pitcha + สหายเมืองลิง (431750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
81 # 3อจ620723-135 EI061523332TH pyakorn + ข้าวตอกแตก (431758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
82 # 3อจ620723-136 EI039046975TH เสนาะ53 + world (431763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งขันติโก หลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครพนม (หมายเลข 35)
83 # 3อจ620723-137 EF570188978TH somm9 + ศรัทธา111 (431784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ620723-138 EI044582260TH โต้งกระนวน + อาชาเหล็ก (431767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
85 # 3อจ620723-139 EI044582260TH โต้งกระนวน + อาชาเหล็ก (431772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
86 # 3อจ620723-140 EI043887565TH Suklonkan + ratro (431775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ620723-141 EI055667071TH zafari + Anankiya (431725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2537 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ620723-142 EI009193820TH bunjerd + asaki (431730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
89 # 3อจ620723-143 ED950405161TH nopakk + วรรณสินศิริ (431733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อจิตร วัดสัตตนารถปริฉัตร เนื้อทองเหลือง ปี 2458 จ.ราชบุรี
90 # 3อจ620723-144 ED950405161TH pakapol47 + วรรณสินศิริ (431737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พุทธปริต หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.สุรินทร์
91 # 3อจ620723-145 EI27461394TH วิสูตร์ + deawn (431740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
92 # 3อจ620723-147 EI034772026TH DDTOP + nongtom (431749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดพระคงฤาษี นื้อดิน จ.ลำพูน
93 # 3อจ620723-148 EI010062509TH Iaiw9878 + schan2514 (431786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนขวา) (G 83%)
94 # 3อจ620723-149 EI033530540TH perfectman77 + มาม่าเป็ด (431753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610625-040)(G 81%)
95 # 3อจ620723-150 PSP0003305390 ฉางฟง + catbkk (431757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (610906-156)(G 63%)
96 # 3อจ620723-151 EF249246849TH วิสูตร์ + beer2126 (431759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
97 # 3อจ620723-152 EF249246849TH tigerath + beer2126 (431762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ปทุมธานี (G 85%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
98 # 3อจ620723-153 FAM0002913904 sompong963 + ใบไผ่ใบตาล (431766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ620723-154 EX281771577TH Joker72 + winwin (431787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งดำรงราชานุภาพ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ620723-155 ED760193695TH วิสูตร์ + rungkrabi (431770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
101 # 3อจ620723-156 EI045002885TH หิมพานต์มุ่งงาม + โอเว่น (431774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ620723-157 EF174967540TH kit49 + OgapzaO (431776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมขอบล่าง) (G 60%)
103 # 3อจ620723-158 EF174967540TH danaiw + OgapzaO (431779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
104 # 3อจ620723-159 SMDN000017620 mumu99 + feifei (431781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 79%)
105 # 3อจ620724-001 prasit_jongsiri + เอี่ยมโชคดี (431801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบพุทรา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(620412-011)
106 # 3อจ620724-002 nockout + ราชสีห์ (431807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ฐานสองชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (620715-013)
107 # 3อจ620724-003 Nakedboom + nillanat (431811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.ลำปาง
108 # 3อจ620724-005 วิสูตร์ + Mienthong (431824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
109 # 3อจ620724-007 Burapha777 + ทวีศักดิ์ (431828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 393)
110 # 3อจ620724-008 ppffarm + ทวีศักดิ์ (431834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 17)
111 # 3อจ620724-009 ชานนทร์ + kittisak_10 (431838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(601116-080) (G 70%)
112 # 3อจ620724-010 sjirapon + Beung (431843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19878)
113 # 3อจ620724-011 prosperity9 + Beung (431789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
114 # 3อจ620724-012 NUNG1789 + อตกพระเครื่อง (431792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (620227-008)(G 87%)
115 # 3อจ620724-013 bagio + bangkokpoms (431794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
116 # 3อจ620724-101 EI065300494TH วิสูตร์ + JACKEY (431795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
117 # 3อจ620724-102 EI042975269TH ฉางฟง + lulytoon (431798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (611017-006)(G 60%)
118 # 3อจ620724-103 EW915730120TH pimthong + มิลเลี่ยน (431805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
119 # 3อจ620724-104 ED838628931TH pramual + nongtom (431808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
120 # 3อจ620724-105 ED838628931TH boonserm + nongtom (431814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 167997)
121 # 3อจ620724-107 EI031666730TH poshwises + มงคลสวัสดิ์ดี (431901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ620724-108 EI004977508TH Kunti + yutboss175 (431822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 340)(590115-099)
123 # 3อจ620724-109 EI052711200TH คนท้องทุ่ง + เพิ่มพูนศิลป์ (431827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ หลวงปู่ฮก วัดท่าข้าม เนื้อผง จ.สงขลา
124 # 3อจ620724-110 EF489122468TH ลายน้ำ + เขยมาบตาพุด (431833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง) (580212-029)(G 78%)
125 # 3อจ620724-111 ED931395033TH zafari + Bigbub (431851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนและขอบซ้าย)
126 # 3อจ620724-114 SKLG000127130TH zafari + พลายชาติ (431862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง (สภาพปิดทองใหม่)
127 # 3อจ620724-115 EF229191315TH อภิธรรม + เที่ยงพุทธคุณ (431868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
128 # 3อจ620724-116 EI053480856TH topten + apexshop (431870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (620316-024)
129 # 3อจ620724-117 SPKL000054562 taranan + nattapornen (431897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์หน้าแก่ ปี 2506 จ.นครสวรรค์
130 # 3อจ620724-118 EI014579298TH Tanguy + เอี่ยมเลิศ (431873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
131 # 3อจ620724-119 EN583011651TH korn88 + ชัยบางแค (431880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (580812-041) (G 64%)
132 # 3อจ620724-120 ED981962258TH pramual + เพชรมรดกไทย (431882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ620724-121 ED981962258TH lekmahoran + (431840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรมรดกไทย
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ620724-123 EI016334704TH ตราชั่ง + plasplasplas (431855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 62%)
135 # 3อจ620724-124 ED960624453TH สัสดี57 + NUNG1789 (431860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
136 # 3อจ620724-125 EI040309617TH uthai08 + เซียนน้อยหนึ่ง (431900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้และรมดำใหม่) (611119-028)
137 # 3อจ620724-126 RTAM000038599 wanitcha + สุนทรฤทธิ์ (431865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 8/สภาพใช้)
138 # 3อจ620724-127 ED998070215TH Chanchai21 + Sinsiampra (431874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง) (611129-014)
139 # 3อจ620724-128 EI037633292TH zafari + newty53 (431899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมดำใหม่)
140 # 3อจ620724-129 EI034774971TH Songpol_cg + สามัญชน (431896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620628-137)(G 79%)
141 # 3อจ620724-131 EI049818957TH zafari + k_toon (431788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเสื้อยันต์ลักษณะนี้
142 # 3อจ620724-132 ED825697125TH บรีสพระช่วย + (431790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BOYLOMSAK
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
143 # 3อจ620724-133 EI050713070TH บรีสพระช่วย + pongchon (431791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
144 # 3อจ620724-134 EX397437320TH เมืองช้าง + pattanont (431796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560722-155)
145 # 3อจ620724-135 EX397437320TH tonykim + pattanont (431799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(561120-266)
146 # 3อจ620724-136 EI04494553TH lekmahoran + tgiporp (431803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
147 # 3อจ620724-137 EF483859161TH พลช้างเผือก + winyuchon (431806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
148 # 3อจ620724-138 EV915544578TH Nathut + m-cot (431810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620111-145)
149 # 3อจ620724-139 EV915544578TH keng1819 + m-cot (431815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620530-048)
150 # 3อจ620724-140 SYNS000000723 วิสูตร์ + goodmondays (431819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดเข่าซ้าย)
151 # 3อจ620724-141 SYNS000000723 วิสูตร์ + goodmondays (431802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
152 # 3อจ620724-142 EI037393291TH chiradech + รติโก (431809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
153 # 3อจ620724-143 ED845187639TH niwetch + kob2424 (431812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(610906-141) (G 77%)
154 # 3อจ620724-144 EI016957602TH ทรงธรรมบ้านสวน + (431818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pramotee
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (620710-069)
155 # 3อจ620724-145 EI010793976TH nopakk + NUTJIRA (431820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
156 # 3อจ620724-147 EX235266052TH pramual + payak437 (431903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
157 # 3อจ620724-148 EI034256212TH sukit_42 + golfsriracha (431821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต
158 # 3อจ620724-149 EI34233035TH Retail + คุณตาวิธาน (431832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
159 # 3อจ620724-150 EI034233035TH Retail + คุณตาวิธาน (431835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
160 # 3อจ620724-151 ED953317421TH ชมรมศิษย์สน + ไร้นาม99 (431842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง
161 # 3อจ620724-152 ED953317421TH wanitcha + ไร้นาม99 (431844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)
162 # 3อจ620724-153 EW912316165TH danaiw + แบงค์อรัญ (431847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.หนองคาย
163 # 3อจ620724-154 EI044141421TH TAMDROUNG_2515 + (431850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chang
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(560121-233)
164 # 3อจ620724-156 EI038438670TH Bophantom + Thai35 (431859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
165 # 3อจ620724-157 EW908814080TH yosapon + พุทธศิลป์ล้ำค่า (431861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
166 # 3อจ620724-158 EF443072650TH MrTeeAyutthaya + tomcm (431864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
167 # 3อจ620724-159 EF443072650TH ksomchai + tomcm (431867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดยอดพระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน
168 # 3อจ620724-160 EI010798117TH บรีสพระช่วย + (431869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรมรดกไทย
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)
169 # 3อจ620724-161 EF446059136TH LEEYA + packking (431826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
170 # 3อจ620724-162 EI059617257TH PrasongTU + dee_dee (431829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
171 # 3อจ620724-163 ED983161776TH RaPinPraiOne + มาริโอ (431831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
172 # 3อจ620724-164 ED996726896TH prakran + Nanapo (431837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
173 # 3อจ620724-165 EF443640611TH Nathut + mumu99 (431839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (590611-105)(G 79%)
174 # 3อจ620724-166 EN971025376TH VAIVIT + ศักสิทธิ์ (431848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
175 # 3อจ620724-167 EI016439126TH Nakedboom + aee_sotspa (431852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2523 จ.ลำปาง
176 # 3อจ620724-168 EI048825007TH วิสูตร์ + rockman (431858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อสำริด ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
177 # 3อจ620724-170 EI01722156TH supotroj + ชวนชื่น (431866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
178 # 3อจ620724-171 EI017522156TH thonglor + ชวนชื่น (431902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
179 # 3อจ620726-109 ED852384285TH ไลอ้อนเรด + jojamja (432043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม) (G 87%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 ก.ค. 2562 - 08:10 น.] #66026 (20/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620711-011 ED963126829TH boyblue (431258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620716-001 EI034506405TH กิ่วกระ (431131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620716-002 ED857688306TH ronnakorn2516 (431136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620716-003 ED983110068TH มาริโอ (431140) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ620716-005 ED810626737TH สอง555 (431142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620716-006 EI043801879TH ratro (431147) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620716-007 EI026164837TH ยายข้างวัด (431153) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620716-008 EI025969095TH paparuszy (431157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620716-009 EI016450855TH ประกาศิต (431161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620716-011 ED945244308TH วุฒินันท์ (431164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620716-012 EW159880205TH เซียน99 (431167) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ620716-013 ED945244311TH วุฒินันท์ (431171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620716-014 ED978641678TH วุฒินันท์ (431175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620716-015 EW926287795TH ถัมภ์บรรฑุ (431181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620716-016 ED945244299TH วุฒินันท์ (431184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620716-017 ED945244325TH วุฒินันท์ (431172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620716-018 ED978641664TH วุฒินันท์ (431177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ620716-019 EI027427305TH ไข่มุข (431179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620717-001 EW646717933TH ธัมปารี_16 (431259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ620717-002 EF443076016TH บุญโขง (431260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620717-004 EI016330251TH พัทยา (431262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620717-005 EI031772866TH pranee-rc (431263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620717-010 EF174931602TH Teebotun (431268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620716-002 lexrain (431149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620716-004 zebastian (431160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620716-008 rooms_studio (431185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620716-010 Beung (431189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620717-001 สยามเมืองยิ้ม (431232) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ620717-004 rooms_studio (431243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620717-008 phamorsee (431253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ620717-009 การันตีพระ (432003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ620717-010 การันตีพระ (432010) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ620717-011 การันตีพระ (432012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ620726-016 Wichean146 (432021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620718-107 ED964366009TH Rabert + กระติบ (431304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ620719-022 mvunbay + nuknik2 (431593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
3 # 3อจ620719-024 vongsomboon + toomtui-s (431597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผง จ.อ่างทอง
4 # 3อจ620719-139 EI022549063TH Teerasak01 + amarin99 (431602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (561025-203) (G 79%)
5 # 3อจ620720-142 EI011452981TH chane31 + sumitphong (431506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
6 # 3อจ620720-160 EW063394750TH panta4291 + Thanapong36 (431533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นฉลองอายุครบ 84 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ620722-001 Tons2511 + พระพิรุณ (431679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
8 # 3อจ620722-002 หูยาว + Boonyaritsss (431579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์โค้ง/หมายเลข 325) (G 92%)
9 # 3อจ620722-004 namo08 + watwansa (431588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
10 # 3อจ620722-005 nueng39 + aeeee (431592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 832)
11 # 3อจ620722-006 monthonj + Meetung (431595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ620722-010 MrTeeAyutthaya + hunter04 (431606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
13 # 3อจ620722-011 VAIVIT + bigtua (431578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
14 # 3อจ620722-012 Inawang + บ้านไท (431582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด) (G 62%)
15 # 3อจ620722-013 phubed + บ้านไท (431585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งจมูก) (G 58%)
16 # 3อจ620722-014 Tazmania + pattanasupanta (431589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาแขนอ่อน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
17 # 3อจ620722-015 มอร์เมืองทอง + (431591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
pattanasupanta
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

18 # 3อจ620722-101 ED845198044TH Botong19 + Kampeang (431605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ620722-103 FAM0003412218 berry + HopeMan (431611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (580209-072)(G 92%)
20 # 3อจ620722-105 EI015656169TH บรีสพระช่วย + akabud (431614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620722-106 EI015656169TH บรีสพระช่วย + akabud (431617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ620722-107 ED981957641TH wanpen28 + ปิ้กพาหุง (431620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ620722-108 EI043313584TH DDTOP + aood0458 (431623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ620722-110 ED786865487TH TEE_INTER + บารมีคุณย่า (431628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)
25 # 3อจ620722-111 EI042303824TH Retail + Arunlert69 (431576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620722-112 EV465231344TH zafari + peatkung (431580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
27 # 3อจ620722-113 EW580422176TH dobae + ขนมกรุบ (431583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อปลอด วัดปากสระ จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ620722-115 EF489156016TH เมืองช้าง + เขยมาบตาพุด (431586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
29 # 3อจ620722-117 ED961350251TH ล้างจาน + adiphong (431598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (G 74%)
30 # 3อจ620722-118 EU986872404TH man77 + kantachai (431676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ620722-119 ED817525208TH เมืองช้าง + Prakor (431604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ620722-120 EW709848889TH บอยราชบุรี + somsak2518 (431609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ชุมพร
33 # 3อจ620722-121 ED946512345TH arkorn + pound2007 (431577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ620722-122 EI047755208TH tanman + But140 (431581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 67%)
35 # 3อจ620722-123 ED975842976TH วิสูตร์ + น้องหมี (431681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ620722-124 ED975842976TH Nathut + น้องหมี (431587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)

37 # 3อจ620722-126 ED946858302TH วิสูตร์ + เพิ่มพูนศิลป์ (431680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงโรยพลอย ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
38 # 3อจ620722-127 ED928958065TH โต้งกระนวน + ณัฐปรัชญ์ (431596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ พระครูปาล วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง
39 # 3อจ620722-128 EI023796565TH ท่านอ๋อง + chaidee (431599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
40 # 3อจ620722-129 EI019776388TH by_bie + pobtham019 (431601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620722-131 ED871212447TH udom66 + suphimai (431607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (501114-210) (G 67%)
42 # 3อจ620722-133 ED861460722TH pandp + ภคิน-ปู่ทิม (431610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (611027-132) (G 73%)
43 # 3อจ620722-134 ED861460722TH THARIS + ภคิน-ปู่ทิม (431615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.ศรีสะเกษ (620117-031)
44 # 3อจ620722-136 EF292500425TH Songpol_cg + Thai35 (431618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์
45 # 3อจ620722-137 EF292500425TH แม็คกระเพาะหมู + Thai35 (431624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และตัดหู)
46 # 3อจ620722-139 ED813612649TH กิ่วกระ + Zinemala (431671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
47 # 3อจ620722-140 ED817341646TH octobizz + ครูเทคนิค (431636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
48 # 3อจ620722-142 ED922760351TH หิมพานต์มุ่งงาม + pangjung (431613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อเมฆพัด ปี 2432 จ.นครปฐม
49 # 3อจ620722-143 EI047319959TH midori + ชวนชื่น (431619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ620722-144 EW365285839TH golf_kk + พงษ์บ้านแพ่ง (431621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ620722-145 EI022687881TH RaPinPraiOne + ป่าบอนต่ำ (431626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ620722-147 EF228488080TH toh2722 + hattori (431633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
53 # 3อจ620722-148 EI064358056TH dang29 + บัวมงคล (431635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ620722-149 ED973434890TH วศินสาริยา + kkk707 (431637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ620722-150 EI053215887TH pukplus25 + dukenpd17 (431667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก(สร้างบารมี) เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 956)

56 # 3อจ620722-151 EI043938744TH เศกสรรค์2511 + nattapongp (431669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพชุบทองใหม่)
57 # 3อจ620722-152 EF489121652TH บอยโมจิ + หมีจันทบุรี (431616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 180)
58 # 3อจ620722-153 EF254881808TH หมงครุใน + nanbanpho (431622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 ก.ค. 2562 - 08:11 น.] #66020 (19/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ620704-006 EU719720533TH เพิ่มศักดิ์ (430196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620710-018 ED848779896TH เสือสมิง (430720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ620712-009 EX267408401TH สุธาสินี (431114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620712-019 EF313552283TH อาจรูญ (431115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620713-005 EI025963711TH คุณศิระ (430967) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620713-007 ED993544418TH errorman (430968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620713-008 EW927424113TH Vincent (430970) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ620713-009 ED898202616TH ปืนใหญ่ (430974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620713-011 EI017636405TH Tom02 (430958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620713-012 ED970856695TH sza1200 (430959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620715-001 EI016906469TH chane31 (431067) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ620715-002 EW663394255TH Thanapong36 (431069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620715-003 EF443000007TH tomcm (431073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620715-004 ED930282171TH anut_rung (431077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620715-009 THO1181HNGWBB ตึ่งนั้ง (431085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ620715-011 EI009447878TH LIM2512 (431095) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 1อจ620715-012 EI012661329TH ตุ๊กติ๊ก (431102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620715-013 EI0414129787TH jojo5 (431105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ620715-014 ED875395989TH artliver (431109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620715-015 ED874564006TH mchutith (431111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620715-016 EI021054891TH กำไลทอง (431113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620713-005 OMBUN (431030) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620713-006 OMBUN (430980) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620713-007 lovehunterlove27 (430976) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620713-008 แฮปรามคำแหง (430988) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620713-009 สปาต้าร์ (430996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620713-010 ingkamarathon (431000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620713-011 buspom (430961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620713-012 แก้วอุษา (430963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620713-013 rooms_studio (430966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620715-001 Nongploy (431091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620715-004 แป๊ะคลองผดุง (431104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620715-007 noomevo7 (431107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ620715-008 nuttakrit (431108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620715-011 aek1979 (431038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ620720-026 pramual (431557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620708-005 Cchanchai + natkarn (430397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวร วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (G 76%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620708-022 eveoil + darita32 (430496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ620709-006 Maximax + หรั่งวัดไตร (430553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองผสม ปี 2512 จ.นครปฐม
4 # 3อจ620709-147 ED992723545TH Sinsiampra + man77 (430537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ620710-120 ED955157532TH ittipat + บิ๊กบีม (430670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ620713-123 ED882008725TH tansave + Shinden (430982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง วัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชิน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ620718-002 Retail + amulet9999 (431329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ620719-106 ED915658601TH Maximax + sanopporn (431416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
9 # 3อจ620719-147 BOBE000078520 พระนคร89 + youtasit (431444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2928)
10 # 3อจ620720-001 paisalpra + Nongploy (431465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (G 63%)
11 # 3อจ620720-002 Stapornch + chanapai (431468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่งซุ้มบัลลังก์ กรุ สปจ. เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
12 # 3อจ620720-003 สารัช + hothut (431472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ( 2 โค้ด/สภาพสวย) (541004-005)
13 # 3อจ620720-004 เฮียรัก + pornthap (431475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 706) (หน้าตัก 5 นิ้ว)
14 # 3อจ620720-005 sompong + pornthap (431478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 433) (หน้าตัก 5 นิ้ว)
15 # 3อจ620720-006 เอี่ยมโชคดี + zafari (431480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) (620704-034)
16 # 3อจ620720-101 EI043554130TH kasemkit + karjo123 (431563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ620720-104 EI052303642TH yatra + peerapath (431571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตั้ง)
18 # 3อจ620720-105 820030293235 toh2722 + russamee (431482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ620720-106 RSIT000696757TH Asteria + feifei (431489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 76%)
20 # 3อจ620720-107 ED938429567TH si_mong29 + ณาณา1815 (431495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นชัยมงคล เนื้อเงิน ปี 2537 จ.เชียงใหม่
21 # 3อจ620720-108 SDTK000046557TH นายสาธุ + kollek (431499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 68%)
22 # 3อจ620720-109 ED816394815TH โต้งกระนวน + เล็กรางบัว (431503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ) (สภาพใช้)
23 # 3อจ620720-110 ED947704850TH น้ำคอก99 + ภาสะลอง (431510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (590808-116)
24 # 3อจ620720-111 EI015043930TH บรีสพระช่วย + พระสมุทร22 (431463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ620720-112 ED876987047TH masterpiece + noychelsea (431464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมบนซ้าย)
26 # 3อจ620720-114 ED944166763TH sugar + kohler (431474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (620321-191)
27 # 3อจ620720-115 EI047067495TH ตาแจ๋ว + ตุ้ยสวนอ้อย (431477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ620720-116 EW006251979TH ชัยบางแค + Beed098 (431481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพรมผิวใหม่)
29 # 3อจ620720-117 EI033462147TH ธันวา + kong_taling (431484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ620720-118 ED937799464TH noi70 + boytiew (431487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
31 # 3อจ620720-119 ED937799464TH zafari + boytiew (431491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
32 # 3อจ620720-121 EI046206173TH บรีสพระช่วย + naivana (431488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ620720-122 EI046206173TH บรีสพระช่วย + naivana (431490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620720-124 ED948892195TH Retail + ตะแคงขวด (431497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ620720-125 ED956905687TH เสนาะ53 + prasertpp (431500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุ 113 ปี เนื้อเหล็กน้ำพี้หน้านาก ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 186)
36 # 3อจ620720-126 ED893289346TH chanachok + ลำตะคลอง (431501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
37 # 3อจ620720-127 EI034760178TH nattapongp + สามัญชน (431505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620705-022)
38 # 3อจ620720-128 ED946511535TH อ๋องสาย4 + pound2007 (431507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ620720-129 EX379190324TH ruamsup + ชิตสกลนคร (431511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
40 # 3อจ620720-130 ED974394605TH อัศวิน_ระยอง + k9cob (431514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
41 # 3อจ620720-131 EI043403761TH pandp + phatcharoen (431466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
42 # 3อจ620720-132 EI011680233TH staruch + aeykolok (431470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
43 # 3อจ620720-133 ED896824961TH pioneer + จอมพล (431473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ620720-134 EU272798188TH Tommy9 + NUTJIRA (431476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม
45 # 3อจ620720-135 EI043403775TH สุขอัลฟ่า + phatcharoen (431479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 88%)
46 # 3อจ620720-137 EI034760181TH pisanx + สามัญชน (431486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (620706-004)
47 # 3อจ620720-138 ED976370646TH rsermsak + เฮียรัก (431492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง
48 # 3อจ620720-140 EB254786308TH บรีสพระช่วย + (431498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sarawut_pream2
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620720-141 EB254786308TH sitthipong + sarawut_pream2 (431502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (โค้ด ว.จ.) (วัดวังจิกสร้าง)
50 # 3อจ620720-143 EI046122561TH Chanchai21 + คอปแมน (431564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2503 จ.เพชรบุรี
51 # 3อจ620720-144 ED851822886TH bunpotth + หลิงศรีประจันต์ (431509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน ปี 2479 จ.สุพรรณบุรี
52 # 3อจ620720-145 EW680444877TH mouse88 + beer2126 (431513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
53 # 3อจ620720-147 ED928888489TH Bobbie + เสือสมิง (431519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2509 จ.ชลบุรี (โค้ดศาลาชลบุรี) (620704-094)
54 # 3อจ620720-148 ED874575318TH montree_anu + mchutith (431520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหักซ่อม) (G 87%)
55 # 3อจ620720-150 EB254684547TH yime2 + เก๋นครนายก (431521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระปางนาคปรก หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
56 # 3อจ620720-155 EI016554047TH pornlimk + คเวสโก (431525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
57 # 3อจ620720-156 EI038555146TH yatra + วิสูตรนนทบุรี (431575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
58 # 3อจ620720-157 EI038555146TH yatra + วิสูตรนนทบุรี (431527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
59 # 3อจ620720-161 EI045234513TH Warayu + ATTORN43 (431573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
60 # 3อจ620724-155 EI063301863TH Nine97 + ศิลป์สุวรรณ (431854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนักทองรวมพลาสติก 5.9 กรัม) (G 77%)

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 ก.ค. 2562 - 08:11 น.] #66013 (18/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620708-006 EF042188430TH Darkman (430475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620708-008 ED952845356TH สิริพรชัย (430826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620709-007 EI000271184TH คุณศิระ (430576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ620710-002 EF469000258TH golfsriracha (430675) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620710-003 EX432384930TH dman2551 (430682) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ620710-010 EF437696815TH นันทวัน2460 (430701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620710-027 ED780059505TH suttanee (430725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620710-028 EW572113093TH tojane (430854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620711-009 ED853918030TH feifei (430829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ620712-005 ED983064995TH มหามณีจินดา (430852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620708-006 ชาย2506 (430465) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ620708-014 พ่อมด (430474) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620708-021 moo_bpk (430489) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620708-023 เด็กท่าพระ (430491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620709-009 nillanat (430580) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ620709-014 pramual (430516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620710-015 gobori51 (430634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620711-006 kho9918 (430821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620706-116 EX432355332TH taranan + phoenix80 (430339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620709-002 guidenaja + paisan2508 (430535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
3 # 3อจ620709-003 guidenaja + paisan2508 (430539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
4 # 3อจ620709-004 guidenaja + paisan2508 (430543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
5 # 3อจ620713-132 EI010209779TH sokos + เจ๋งจริง (430990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ620716-109 EI023279393TH หนึ่งเดียว + nakornc (431165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (530429-281)(G 78%)
7 # 3อจ620717-109 ED929293923TH ppeekun + tongjoy (431224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ(กวนอู) ปี 2526 จ.ระยอง (G 78%)
8 # 3อจ620717-150 EX349972279TH prakran + Sogood35 (431219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (540831-144) (G 81%)
9 # 3อจ620717-153 820029572283 เมืองไทย + ผู้พัน (431377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะสุโขทัย เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 9 นิ้ว)
10 # 3อจ620718-001 lekmahoran + mai1975 (431325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นนทบุรี
11 # 3อจ620718-003 TEE_INTER + rongfox (431331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดผงใหม่)
12 # 3อจ620718-004 khunpol500 + win14 (431332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (520820-052)
13 # 3อจ620718-005 dittasagul + thayarat007 (431334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ
14 # 3อจ620718-101 EI053411039TH kitikorn16 + แอ๊ดป่าซาง (431282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์ย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
15 # 3อจ620718-104 ED974358789TH golfgamefame + kollek (431354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกตัดหูและแต่งผิว)
16 # 3อจ620718-105 ED964365900TH mudiaus + กระติบ (431294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลังโรยตะไบทอง)(G 86%)
17 # 3อจ620718-106 ED964365913TH man77 + กระติบ (431298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร

18 # 3อจ620718-108 ED964365944TH ittipat + กระติบ (431306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.เพชรบุรี
19 # 3อจ620718-109 EI000771463TH chet8980 + บวรศักดิ์ (431352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560731-245)
20 # 3อจ620718-110 ED964365895TH พรรณราณย์ + กระติบ (431311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ **ไม่ระบุที่สร้าง
21 # 3อจ620718-111 ED964365975TH TEE_INTER + กระติบ (431284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ620718-112 ED964365958TH sompong1691 + กระติบ (431289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ620718-114 ED964365927TH RUDY_BAYLOR + กระติบ (431295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620718-116 ED964365989TH Werachai10 + กระติบ (431301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 6894) (น้ำหนักทอง 18 กรัม)
25 # 3อจ620718-117 EW857688310TH chaleaw56 + Nard12 (431355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาโภคทรัพย์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 13)
26 # 3อจ620718-118 ED964365961TH lohbetong + กระติบ (431303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620718-119 ED934653006TH tuszaa + FreedomUamulet (431309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ620718-120 EI002632416TH kopper + KoM_PanG (431313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมขวาบน-ล่าง) (620411-061)
29 # 3อจ620718-121 ED964365992TH สมยศ5 + กระติบ (431285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
30 # 3อจ620718-123 EF581969564TH น้ำคอก99 + องอาจ (431291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
31 # 3อจ620718-125 EX444731251TH audhatyai + gunserza02 (431296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4252) (น้ำหนักรวม 59.7 กรัม)
32 # 3อจ620718-126 EI044942626TH lekmahoran + โกวบ้อ (431299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
33 # 3อจ620718-127 WDIS000093444 โคราช01 + Folkfolk (431302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 62%)
34 # 3อจ620718-128 EI013292585TH zafari + นัทกะน้ำ (431307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
35 # 3อจ620718-129 EI040023217TH ottoantique + Ake595 (431310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม(G 82%)
36 # 3อจ620718-130 EI017679202TH lekmahoran + Anankiya (431314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ620718-131 B2S051U002157 thotsaphol4110 + Bnumber1 (431359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ620718-132 EW365284698TH ริวตัง + พงษ์บ้านแพ่ง (431322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
39 # 3อจ620718-133 SPA003A000856 kajornsuk + unstobable (431356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 57)
40 # 3อจ620718-134 EX433024059TH ruamsup + sanjinda2524 (431327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4208)
41 # 3อจ620718-135 RG030882423TH zafari + maytus (431333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
42 # 3อจ620718-136 EW570794500TH อรทัย960 + บุญทับ (431335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ620718-137 EI009993723TH วังหว้า + ตราชั่ง (431337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
44 # 3อจ620718-139 EW895897097TH dang29 + Culpidnoi (431340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620718-140 EI022536224TH bellic + gikoo (431343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหูชำรุด)
46 # 3อจ620718-141 ED970058815TH khuntoom + pichetfuse (431281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวิหาร หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
47 # 3อจ620718-142 EI033454707TH zafari + Phichit_02 (431283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
48 # 3อจ620718-143 EI047461067TH ptipmoon + jamesza (431287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
49 # 3อจ620718-144 RSCS000026446 Bophantom + เพชรสุวรรณ์ (431358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ620718-145 EW680444829TH jirachat + beer2126 (431293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
51 # 3อจ620718-146 EW680444829TH rachean + beer2126 (431300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 67%)
52 # 3อจ620718-147 ED922914407TH Chanchai21 + sai-9ton (431305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
53 # 3อจ620718-148 EI026846773TH ประสิทธิ์ + อะนันตะปัดชะเย (431308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
54 # 3อจ620718-149 EI026846773TH assawin + อะนันตะปัดชะเย (431312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
55 # 3อจ620718-150 EW475165596TH aodja + นู๋โอปอ (431315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ประภามณฑลฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง

56 # 3อจ620718-151 EW475165596TH bella + นู๋โอปอ (431318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี (G 90%)
57 # 3อจ620718-152 EW475165596TH dreamsconner + นู๋โอปอ (431321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดชุ้ง เนื้อดิน จ.สระบุรี (สภาพใช้)
58 # 3อจ620719-001 terdshop + somboonput (431360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 71%)
59 # 3อจ620719-002 Chanchai21 + Buncha (431361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
60 # 3อจ620719-003 Chanchai21 + Buncha (431362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ620719-004 Chanchai21 + Buncha (431364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ620719-005 ป้อดคุง + BAUSCH (431366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620628-031)
63 # 3อจ620719-006 TEE_INTER + tigerpong77 (431369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อชู วัดนาคปรก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (580527-247)(G 75%)
64 # 3อจ620719-007 pyakorn + darita32 (431371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ620719-008 Hippopo2012 + ควนขัน (431372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ตรัง
66 # 3อจ620719-009 กวางเคมี + naivana (431375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ620719-011 pyakorn + ซิยิ่นกุ้ย (431363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว/สภาพใช้สึก) (611119-024)
68 # 3อจ620719-012 Aaekaa + vinit09 (431365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ620719-013 Pracha40 + vinit09 (431367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท)
70 # 3อจ620719-014 ทบสยาม + paoman (431368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (620412-082)
71 # 3อจ620719-015 winyuchon + fattygirl63 (431370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 73%)
72 # 3อจ620719-017 sjirapon + Pitcha (431376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (620612-093)
73 # 3อจ620719-018 KARNHATHAI + (431378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1 ) (580820-048)
74 # 3อจ620719-020 ชานนทร์ + sinpet (431385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1727)

75 # 3อจ620719-021 Bophantom + Preeda223 (431374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 66%)
76 # 3อจ620719-023 วิลล่าพระเครื่อง + atoms_za (431459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม
77 # 3อจ620719-103 RB793890805TH Aommd + mraeh (431458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
78 # 3อจ620719-104 RB793890805TH pradee125 + mraeh (431407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
79 # 3อจ620719-105 PSP0002776698TH AuBanchang + Wichean146 (431414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 7 นิ้ว)
80 # 3อจ620719-107 EX337562838TH Handyman28 + สุชาติสาย2 (431454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (620617-170)(G 74%)
81 # 3อจ620719-108 EW857688399TH Pracha40 + ประยูร2515 (431462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 13)
82 # 3อจ620719-109 EI44814794TH wanway001 + โชคเจริญ (431417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.พิจิตร
83 # 3อจ620719-112 ED961063114TH prathep + oodchaweng (431382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ปลาตะเพียนคู่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ620719-113 EU261017040TH phoomchai + popular_rock (431384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกเทพนิมิต อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (620705-038)
85 # 3อจ620719-114 EX363958539TH pichet344 + nattakoon (431387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
86 # 3อจ620719-115 ED896958420TH kitsada68 + ตัดเซียน (431388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
87 # 3อจ620719-116 ED981957638TH zafari + เพชรมรดกไทย (431392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ620719-117 ED986980995TH Nakedboom + โก๋แก่ (431395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 75%)
89 # 3อจ620719-118 EI043691657TH โพธาราม + วุฒินันท์ (431400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
90 # 3อจ620719-119 ED831208909TH m-cot + นึกอ่อนนุช (431401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ620719-120 EW407498705TH pangjung + guy99 (431406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
92 # 3อจ620719-121 EI043846756TH ferluci + Chanchai21 (431391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) (611101-126)
93 # 3อจ620719-122 EF133930151TH ดารณีฟาร์ม + หนองซอ (431394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) (สภาพล้างผิว)

94 # 3อจ620719-123 EF489223872TH PrasongTU + เขยมาบตาพุด (431456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
95 # 3อจ620719-124 EI044575958TH โต้งกระนวน + อาชาเหล็ก (431398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
96 # 3อจ620719-125 EI038149681TH โต้งกระนวน + ภิรัต (431402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ) (สภาพใช้)
97 # 3อจ620719-126 EI001847129TH เที่ยงพุทธคุณ + TEE_INTER (431405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) (601130-095)(G 64%)
98 # 3อจ620719-127 EI017506082TH ruenthong + ชวนชื่น (431408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ620719-128 EI017506082TH lekmahoran + ชวนชื่น (431410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
100 # 3อจ620719-129 EI017506082TH พิศุทธิ์ + ชวนชื่น (431412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
101 # 3อจ620719-130 ED983289980TH pornperm + AONGKALOY20 (431455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัด กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพใช้)
102 # 3อจ620719-131 EI31784590TH นายชลิต + tiyanito (431383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ620719-132 ED937463845TH NUNG1789 + เที่ยงพุทธคุณ (431386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (620119-089)(G 77%)
104 # 3อจ620719-133 EW908782679TH taccord + พุทธศิลป์ล้ำค่า (431389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่น/พิมพ์ นี้
105 # 3อจ620719-134 ED936046278TH Chimpalee + pop_vat (431390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
106 # 3อจ620719-135 EF372592853TH noi70 + Buncha (431393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พิษณุโลก
107 # 3อจ620719-136 ED844712369TH TEE_INTER + ruenthong (431397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1840)
108 # 3อจ620719-137 EU974896425TH DDTOP + อัครพนธ์ (431399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง
109 # 3อจ620719-138 ED826167565TH LEEYA + bongbiab (431403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580121-099)(G 78%)
110 # 3อจ620719-140 EI051842929TH kit01 + Party2554 (431460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดใบหน้ามุมล่างซ้าย)
111 # 3อจ620719-141 ED981664869TH wanway001 + ของขลัง (431428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
112 # 3อจ620719-142 KBAN000500680TH กิ่วกระ + taccord (431431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(620425-135)

113 # 3อจ620719-143 KBAN000500680TH ploithai + taccord (431435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (620705-112)(G 55%)
114 # 3อจ620719-144 PYL2000291736 sanko88 + charoent (431439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
115 # 3อจ620719-145 ED814750377TH sugar + chuchart-k (431440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (580529-244)(G 82%)
116 # 3อจ620719-146 EI056700940TH zafari + Anankiya (431443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.อุทัยธานี
117 # 3อจ620719-148 EI046903293TH yosapon + HS2NAJ (431446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
118 # 3อจ620719-149 EI001836599TH sompong + wutclub (431448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 470)

ส่วนงานตรวจสอบฯ
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 ก.ค. 2562 - 08:08 น.] #66009 (17/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620702-008 ED835867314TH ชวนชื่น (429943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620703-012 EI001400177TH นายูนอิม (430066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620708-001 EI000284355TH คุณศิระ (430456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620708-002 EF193115451TH pradrem (430460) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620708-003 ED89538368TH Kritsakorn19 (430615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620708-013 EI01637225TH popular_rock (430486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620709-004 ED985192189TH Leksalaya (430566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620709-011 ED990657415TH seranee (430512) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ620710-007 EF174939243TH guidenaja (430851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620710-012 EW646718094TH ธัมปารี_16 (430699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620710-017 ED9289333378TH ณัฐปรัชญ์ (430717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620710-021 ED961991445TH taranan (430709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620710-023 EW923401783TH Burapha777 (430714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620710-031 ED822829096TH maturuch (430611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620711-003 EI025112073TH addoo (430818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620711-018 EW715812591TH NUNG1789 (430817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620712-002 EF294777295TH ท่านหลวง (430844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620712-016 EF180168994TH กำไลทอง (430861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620705-007 twongt (430267) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ620708-002 เหน่งบางคู้ (430459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620708-009 กำไลทอง (430469) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620709-004 pipat_ch (430548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620709-017 likeit (430519) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ620710-012 เอเชียงของ (430628) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620711-001 jicko (430810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620711-003 chaleaw56 (430813) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620711-007 popeye289 (430835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620712-007 vittaya14 (430932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620712-012 เบิ้มศรีราชา (430943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620710-168 ED844873508TH edit2007 + manilmanggol (430658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
2 # 3อจ620710-173 EI019602387TH toh2722 + เล็กหัวเสือ (430620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์อกวีหลังยันต์สาริกา เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ620712-135 SPAW000057203 เกสาโร + nuiiun (430871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ620712-150 ED829196835TH oasmnk14 + Zongxy (430944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นแหวกม่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ620713-003 RaPinPraiOne + Nulun (431013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสครบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
6 # 3อจ620715-108 EI021452978TH เนนิติ + ssnook2538 (431212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางคอก เนื้อสำริด จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ620715-119 ED992727834TH korawich + man77 (431057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์ พิมพ์ไหล่ยก
8 # 3อจ620716-001 มังกร2014 + metalnt (431128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
9 # 3อจ620716-124 EF391632246TH tockjung + OgapzaO (431151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการเผาไหม้)
10 # 3อจ620717-001 บรีสพระช่วย + jugree02 (431196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ620717-101 ED947143783TH zafari + ทิศเหนือ (431201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
12 # 3อจ620717-114 ED838153630TH บ๊อบบางบ่อ + khunpas (431209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ620717-126 ED932056938TH เสนาะ53 + OnemaiAmulet (431275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิน สำนักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.มุกดาหาร (หมายเลข 1)(G 65%)
14 # 3อจ620717-134 EI026510482TH New_chain + kittichai2499 (431235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์หลังตรายางวัด เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี
15 # 3อจ620719-101 RTNN000008302 tanint + ศิรสิทธิ์88 (431396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนักทอง 6.5 กรัม) (G 75%)
16 # 3อจ620719-110 EI016947565TH krittanan + ชฎาทอง (431423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยคอนาก (น้ำหนักนาก 14.2 กรัม) (G 31%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 ก.ค. 2562 - 08:10 น.] #66004 (16/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620706-001 EW722568526TH tom_volunteer (430824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620709-010 RMPC000054385 kunpoon (430753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620709-012 EF174940621TH guidenaja (430756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620710-001 EW159875418TH inceepra (430669) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ620710-004 ED906119674TH Tom02 (430689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620710-005 EI007515045TH กาเบียล (430691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620710-006 EW663289355TH อภิชาติดาบไม้ (430694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620710-008 ED864607149TH wit_supan (430739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ620710-009 EI005004066TH กล่องแก้ว (430697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620710-011 EF581832858TH maymaybaa (430698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620710-013 EI019903237TH Wanlop (430700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620710-014 ED990493399TH หนุ่มธนบุรี (430702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620710-015 ED882383589TH maii_amulet (430704) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ620710-016 EU178050095TH sompong963 (430715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620710-019 EW839201654TH กุเรปัน (430722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620710-020 ED860457850TH pitakuthai (430724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ620710-022 EI000744595TH pradrem (430711) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ620710-024 ED968213051TH รถโฟร์ค (430719) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ620710-025 EI007514447TH welding24 (430721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620710-026 ED974352199TH k9cob (430723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620710-029 ED995595695TH prosperity9 (430853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620710-030 ED851762578TH น้ำคอก99 (430727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620710-032 EI015110529TH suwatboat (430613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ620710-033 ED810631785TH สอง555 (430738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620711-001 EW715812058TH MINIGUNNER (430811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ620711-002 ED960934605TH แบทแมน (430815) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620711-004 EI025934525TH คุณศิระ (430819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620711-005 ED890854007TH tookatun (430822) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ620711-006 WDIS000091002 Folkfolk (430825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620711-007 ED911026652TH en_amulet (430827) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620711-010 ED820788266TH JJHardCoRe (430830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ620711-012 ED944720442TH สระหลวง (430798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ620711-013 ED997664402TH น้องหมี (430800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ620711-014 ED826685888TH Narongrad_107 (430803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ620711-015 EI016515587TH birdbeat (430805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ620711-016 ED904130969TH Nippit (430807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ620711-017 ED933819631TH pound2007 (430814) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ620712-001 EF468681237TH toy_clong8 (430843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
39 # 1อจ620712-004 EI008235214TH mrm99 (430849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ620712-006 FMTU000025402TH Mrsonudom (430857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ620712-007 ED916123109TH สหายเมืองลิง (430858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ620712-008 EF322317045TH tongjoy (430860) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
43 # 1อจ620712-010 EF523487871TH Bophantom (430883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ620712-011 EI015601785TH psvtheewarat (430845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ620712-012 EI023260043TH Anankiya (430847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ620712-013 ED874556384TH mchutith (430850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 1อจ620712-014 EI035410261TH pletrat (430855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ620712-015 EI010315110TH ล้านมาแชร์ (430859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ620712-017 EW718584567TH อุกฤช (430856) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ620712-018 PTPT000026206 ตึ่งนั้ง (430862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ620712-020 ED976817156TH ต้นอุทยาน (430863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ620712-021 EF213363171TH khunanu (430848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620705-002 ฟรีโน่ (430640) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
2 # 2อจ620708-019 พระบ้านทั่วไทย (430764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620710-001 RTPRA (430692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ620710-002 RTPRA (430695) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ620710-003 น้องกันต์ (430705) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ620710-004 arthur (430708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620710-005 หิมพานต์มุ่งงาม (430710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620710-006 auraauya (430740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620710-007 suntisook8345 (430712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620710-008 JoEthaibev (430713) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620710-009 JoEthaibev (430716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ620710-010 ควนขัน (430718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620710-011 prajak159 (430625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ620710-013 อตกพระเครื่อง (430632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620710-014 kai_emotionfc19 (430948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620710-016 pice300 (430638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620711-002 jicko (430812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620711-005 kho9918 (430820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620711-008 Jackbangkaew (430823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620711-009 krit9888 (430837) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
21 # 2อจ620711-010 tonychan (430831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620711-011 krit9888 (430832) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
23 # 2อจ620711-012 jackrama2 (430761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620712-001 sombatbs (430922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ620712-002 jenart (430955) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
26 # 2อจ620712-006 บรีสพระช่วย (430928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ620712-008 thepra (430935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620712-009 SAWANGSRI (430937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ620712-010 phairoj1186 (430939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ620712-011 Sakapontaprit (430940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ620712-013 patima (430945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ620712-015 matina (430947) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ620712-016 tongleehae (430949) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620713-105 ED913543875TH ช้างช้าง + มงคล88 (431016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม (G 64%)
2 # 3อจ620716-002 นนท์รามคำแหง + bunjerd (431130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
3 # 3อจ620716-003 sanko88 + ดิอาโบล (431132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ620716-004 sanko88 + ดิอาโบล (431135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ620716-005 yuthAree + แม็คหลักสี่ (431138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
6 # 3อจ620716-101 EI025966474TH Suradech + paparuszy (431133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ620716-102 ED952307887TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + รพินท์ (431137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610126-077)
8 # 3อจ620716-103 EI015617125TH chatchap + สนบางกรวย (431141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
9 # 3อจ620716-104 EW365282745TH nopakk + aran2538 (431144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมมหากันต์ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
10 # 3อจ620716-105 ED857688306TH naenaldo + ronnakorn2516 (431148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (590818-149)
11 # 3อจ620716-106 ED936687285TH นนท์รามคำแหง + Jaiddjai (431152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (580109-288)
12 # 3อจ620716-107 ED899121573TH pongsako2002 + Damwoo (431191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก)
13 # 3อจ620716-108 EV915544493TH tunice + m-cot (431156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
14 # 3อจ620716-110 ED987299885TH Bophantom + nattapongp (431166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
15 # 3อจ620716-111 820029237031 sinpet + khunpas (431146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620624-096)(G 81%)
16 # 3อจ620716-112 EI038162921TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (431150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakak_action
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
17 # 3อจ620716-113 EI32711259TH bunpot + ศรัทธา111 (431155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ620716-114 EI26615341TH NARONGCHIT + สัสดี57 (431159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
19 # 3อจ620716-115 EI047203187TH Viraphan711 + natkarn (431162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก (ขนาด 2 นิ้ว) **ไม่ระบุที่สร้าง
20 # 3อจ620716-116 EI015019683TH PuLahE + punktae (431192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 75910)
21 # 3อจ620716-117 MTNG000575020 HangOuT + SamilaMT (431168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ620716-118 EI005694613TH Bophantom + lalalaon (431173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ620716-119 ED937787656TH khunpas + chaintv (431178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (G 83%)
24 # 3อจ620716-120 EF581968759TH artirvana + nutthawut (431180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นทรัพย์เพิ่มพูน เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 496)(G 86%)
25 # 3อจ620716-121 EW576945622TH Tom02 + rachanikorn (431129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 10 ทรงผนวช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91121)
26 # 3อจ620716-123 ED946430920TH Tara2025 + lovelove (431145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิจิตร
27 # 3อจ620716-125 EF391632246TH tockjung + OgapzaO (431158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
28 # 3อจ620716-126 EW573606038TH zafari + sarawut_pream2 (431193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ620716-127 EX397422546TH babala + pattanont (431169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
30 # 3อจ620716-128 EI004989404TH Sky009 + ขุนเมืองจันทร์ (431176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท)(581024-067)
31 # 3อจ620716-129 EI013392433TH ลู่เฉินเฟย + Amulet_Learning (431182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ620716-130 ED828559998TH นายสาธุ + จ่าจอก (431187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ620716-131 ED829292721TH tanit_p + น้องหมี (431188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
34 # 3อจ620716-132 ED990593318TH cchan + jack734 (431190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบูรณะศาลเสด็จเตี่ยฯ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2562 จ.ตราด (หมายเลข 131)
35 # 3อจ620717-002 บรีสพระช่วย + jugree02 (431199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ620717-003 สมยศ5 + toeyway (431203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง

37 # 3อจ620717-004 Teerapan + phamorsee (431207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
38 # 3อจ620717-102 ED934653010TH chairit + FreedomUamulet (431279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
39 # 3อจ620717-103 IDPS000342665 popnavy + kenjero (431206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ620717-104 EW497667011TH โพธาราม + ค้างคาวปิกเขียว (431210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.เชียงราย
41 # 3อจ620717-105 EI040705459TH scott + HopeMan (431214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (590711-129)
42 # 3อจ620717-106 ED946511098TH Inawang + kosiew (431218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
43 # 3อจ620717-107 EI026190925TH darksanta + Jindamanee55 (431221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง
44 # 3อจ620717-108 ED865853821TH attapon_i + Title2530 (431280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 67%)
45 # 3อจ620717-110 EI032503888TH lovehunterlove27 + (431229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
โด่งบ้านฉาง
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี
46 # 3อจ620717-111 ED894141324TH Retail + suthee069 (431278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
47 # 3อจ620717-112 EF313870539TH kittisak_10 + montrip (431200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (G 67%)
48 # 3อจ620717-113 EV955615290TH artto13 + พระประแดง26 (431205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงรัก)
49 # 3อจ620717-115 ED892279399TH ขุมทรัพย์พระ + สามัญชน (431213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
50 # 3อจ620717-116 ED982279399TH zafari + สามัญชน (431215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
51 # 3อจ620717-117 ED973423557TH พล1967 + kanlaya48 (431217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่นเปิดอาคารสำนักงานตำรวจฯ พิมพ์เล็ก ปี 2543 เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
52 # 3อจ620717-118 ED944170334TH Bophantom + kohler (431220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (611206-092)
53 # 3อจ620717-119 EI008048295TH Charity + ต้นเทพประยูร (431223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ620717-120 EI008048295TH atsmark2 + ต้นเทพประยูร (431225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
55 # 3อจ620717-121 EW224733111TH โพธาราม + moojhu (431226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (610305-102)

56 # 3อจ620717-122 EW911346957TH babyboy + ฝอยทอง (431230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์เสื้อเกาะ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม
57 # 3อจ620717-123 EU015793690TH shang + Ketautomotive (431231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
58 # 3อจ620717-124 EI021486821TH Suradech + Starbucks (431234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ620717-125 ED907097207TH wit50 + aood0458 (431237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
60 # 3อจ620717-127 ED898202823TH vorawan2345 + ปืนใหญ่ (431276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
61 # 3อจ620717-128 EI014990954TH คชาภา + โต๋พระเครื่อง (431240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.สมุทรปราการ
62 # 3อจ620717-129 EI017926371TH zafari + visut (431250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช (หน้าตัก 7 นิ้ว) **ไม่ระบุปีและที่สร้าง
63 # 3อจ620717-130 EF311839712TH zafari + Ozone (431254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620717-131 EF573978480TH tanapat05 + AONGKALOY20 (431269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ620717-132 ED921275708TH อรทัย960 + Burapha777 (431228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
66 # 3อจ620717-133 64011907302 tonychan + Pattana123 (431233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) (620615-025)(G 81%)
67 # 3อจ620717-135 EI032907689TH แฮปรามคำแหง + เมตตาบารมี (431239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
68 # 3อจ620717-136 EV885165662TH lekmahoran + Siwakarn (431242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ620717-137 EF228470818TH siblo555 + hattori (431245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
70 # 3อจ620717-138 EX333858378TH tuey88 + Aeychonburi (431247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 487282)
71 # 3อจ620717-139 EX333858378TH pikkared + Aeychonburi (431249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังสี่มุม)
72 # 3อจ620717-140 ED914727478TH หิมพานต์มุ่งงาม + จอมพล (431252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
73 # 3อจ620717-141 EW918296901TH thepra + พลายชาติ (431195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
74 # 3อจ620717-142 ED948839941TH zafari + ตะแคงขวด (431197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)

75 # 3อจ620717-143 EI015575350TH captain + ชวนชื่น (431198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ620717-144 EI015575350TH Tanguy + ชวนชื่น (431202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ620717-145 EI015575350TH ruenthong + ชวนชื่น (431204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ620717-146 EF391830599TH mumu99 + coldplay (431208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
79 # 3อจ620717-147 ED875387165TH มองผ่านเลนส์ + nanin (431211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (620617-126)
80 # 3อจ620717-148 ED892458281TH neptune + ZuTharua (431216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
81 # 3อจ620717-149 EI028745888TH แต้กุ้ยเฮียง + Bankkrub (431272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา
82 # 3อจ620717-151 ED943396098TH RaPinPraiOne + korawich (431270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
83 # 3อจ620717-152 EW576913284TH สิฐฐิลาโภ + rachanikorn (431222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ620717-154 EF647821858TH jjjack + likeit (431273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2.4 นิ้ว)(620704-011)
85 # 3อจ620717-155 ED946430916TH ตะกรุดสามดอก + lovelove (431274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดประดู่ฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2494 จ.นครศรีธรรมราช
86 # 3อจ620717-156 EI049910276TH bkkbadboy88 + met26 (431266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ็ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด/สภาพรมผิวใหม่)
87 # 3อจ620717-157 EF174979738TH แฮปรามคำแหง + (431227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Prince_Pratya
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ620717-158 ED953312954TH khuntoom + ไร้นาม99 (431241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด
89 # 3อจ620717-159 ED953312937TH rungrot + กล้วย_บางมด (431244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ620717-160 SLYA000918446 mhumetal + nampoo (431277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์หูใหญ่หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ620718-115 ED982856803TH tongdul + บารมีพรพรหม (431297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนักทอง 23.4 กรัม) (G 80%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 ก.ค. 2562 - 08:12 น.] #66001 (15/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620703-002 EF520201305TH ราชากรณ์ (430515) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620704-003 ED818672851TH Pantapat (430525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620705-004 ED982932938TH jackzaa (430262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620705-015 ED810519415TH Tawatchai1889 (430289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620706-010 ED9816039992TH chani (430362) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ620709-001 ED974835191TH HatPra (430551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620709-002 ED971419475TH beer2126 (430555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620709-003 ED978117806TH cosmopra (430560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620709-005 ED955923707TH Tanes54 (430571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620709-006 EI000271184TH คุณศิระ (430573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620709-008 EN717199505TH NMBTHAI (430577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620709-009 ED974018065TH natapoln (430581) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620702-007 penggo (429950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ620706-016 thanagaon (430351) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ620706-018 likeit (430356) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ620708-024 lovelyman (431194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620709-001 rooms_studio (430528) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ620709-006 ชมพูทวีป (430556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620709-007 zebastian (430561) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620709-008 nillanat (430567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ620709-010 isara (430583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620709-011 tuicps (430513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ620709-012 นัทปทุม (430514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620709-013 pentoe (430605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ620709-015 pramual (430517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ620711-004 การันตีพระ (430816) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620704-113 ED890422165TH RaPinPraiOne + ป่าบอนต่ำ (430101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช อาจารย์ชุม วัดพระบรมธาตุนครศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ620705-009 Turtle-Jet + Boonyaritsss (430644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์โค้ง/หมายเลข 541)
3 # 3อจ620706-006 Aloha + newty53 (430773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ620709-123 ED971614823TH zafari + พระพุทธคุณ (430540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อผ้า(หยาบ) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับผ้ายันต์พิมพ์นี้ของรุ่นนี้
5 # 3อจ620711-004 pyakorn + chanan (430762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ620711-109 EI015609504TH unvastar + Jaiddjai (430760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
7 # 3อจ620711-111 ED970466068TH zebastian + srisanpang (430767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาสรรค์ กรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ620711-117 ED955924852TH ดราก้อนปิง + lohbetong (430792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ620711-118 ED953732903TH MEENOI + ตั้มจรัญ (430841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง (G 68%)
10 # 3อจ620711-126 EW632782322TH unvastar + Doe07 (430797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 57%)
11 # 3อจ620711-127 ED826685905TH อะนันตะปัดชะเย + (430802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongrad_107
พระหลวงพ่อบุญ วัดหอมศิล พิมพ์เล็บมือข้างอุ เนื้อดิน จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ620711-138 ED855617085TH thanapetch + เมตตาบารมี (430787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ทรงชฎาหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และล้างผิว)
13 # 3อจ620712-003 พญาสุกร + paisan2508 (430870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
14 # 3อจ620712-004 Patumwan67 + intge (430872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2522 จ.ชลบุรี
15 # 3อจ620712-106 ED967729086TH en_amulet + sumat (430903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ620712-107 EW915728072TH kopper + นาควารี (430905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 78%)
17 # 3อจ620712-111 EX309056265TH naenaldo + nutnile (430891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมใบหน้า-หน้าอกและเข่าซ้าย)

18 # 3อจ620712-136 ED874055811TH UltraMan50 + ศรีมหาโพธิ (430951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
19 # 3อจ620712-143 EI017504475TH บารมีพรพรหม + ชวนชื่น (430926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลง เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบควันธูป)
20 # 3อจ620712-144 EI017504475TH Exdesign + ชวนชื่น (430929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
21 # 3อจ620712-153 TH01181GCBZ8B nutturbo + jinnythegang (430884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (600810-028)
22 # 3อจ620712-157 EF487709984TH ตราชั่ง + Kaewklom (430895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560620-188)
23 # 3อจ620712-159 ED963988130TH zebastian + (430900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chayakorn_champ
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620712-165 ED896360702TH kanjana_nuna + ziggaza (430930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
25 # 3อจ620713-137 ED907078891TH ฉางฟง + aood0458 (431003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ620715-001 sanko88 + Nongploy (431044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 62%)
27 # 3อจ620715-003 Pra-ban + somtum (431052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (620613-011)
28 # 3อจ620715-004 Turtle-Jet + ชัยร้อยเอ็ด (431056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ(โค้ดเฑาะว์ตรง) (หมายเลข 780)
29 # 3อจ620715-005 Baanjarn63 + ชัยร้อยเอ็ด (431059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นโชคลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (หมายเลข 103)
30 # 3อจ620715-006 amarin99 + ฅนกรุงเก่า (431063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)(G 76%)
31 # 3อจ620715-007 ชโลบล + danaiw (431066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5423)
32 # 3อจ620715-008 panupong30 + golf412 (431123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
33 # 3อจ620715-009 terdshop + youanek1191 (431070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
34 # 3อจ620715-010 anuphanboonsuk + (431119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
youanek1191
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
35 # 3อจ620715-011 ขุมทรัพย์บูรพา + youanek1191 (431033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 22324)
36 # 3อจ620715-012 Wanchana + หนุ่ยเพชรบุรี (431035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมหามงคล 89 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 28)

37 # 3อจ620715-013 LEEYA + Prakor (431037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 63%)
38 # 3อจ620715-014 atatat + กฤษณะ (431040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ620715-015 ZuTharua + thanajaikla (431043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (G 79%)
40 # 3อจ620715-016 Sinsiampra + เด็กท่าพระ (431046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
41 # 3อจ620715-018 nopakk + toopronchai (431051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2509 จ.ชลบุรี
42 # 3อจ620715-101 ED945321968TH ฉางฟง + งดงาม (431054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
43 # 3อจ620715-102 ED910335082TH klang_pra + lalalaon (431061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ620715-103 ED99456532TH ruamsup + vtavee (431118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1935)
45 # 3อจ620715-104 EF322365417TH korn88 + กีตาร์ (431121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
46 # 3อจ620715-106 ED936697265TH taranan + nong99 (431120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นตอก 1 เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 41)
47 # 3อจ620715-107 ED930282171TH noi70 + anut_rung (431065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ620715-109 PS43000542232 หูยาว + nockout (431072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (620627-098)
49 # 3อจ620715-110 RYTR000008024 แม่พลอย + tharuanoi1970 (431074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
50 # 3อจ620715-111 EI016507020TH nung919 + เทพพระเสาร์ (431032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
51 # 3อจ620715-112 EW777057717TH มาร์คพระเครื่อง + Thantharat (431034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
52 # 3อจ620715-113 SKHB000182054 บ๊อบบางบ่อ + supachai-28 (431036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ตุ๊กตาแดง ปี 2558 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ620715-115 TLIP000475766 camaroj + หงฟ้า (431042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)
54 # 3อจ620715-116 PSP0002264185 นายสาธุ + Lek339 (431047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (G 66%)
55 # 3อจ620715-117 ED838228474TH wuth101 + tongza123 (431050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 66%)

56 # 3อจ620715-118 ED959410291TH panja + ภาสะลอง (431053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) (590826-120)
57 # 3อจ620715-121 EF467523739TH Torsak6996 + อี๊ดสกลนคร (431076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดฐานล่าง)
58 # 3อจ620715-122 FAM0002234969TH namuang + civilwork (431080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2 )(G 59%)
59 # 3อจ620715-123 TH01181FU5T9B เซียนน้อยหนึ่ง + Sucheera (431122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ620715-124 RP471452543TH santana + mraeh (431083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
61 # 3อจ620715-125 ED896360835TH ppeekun + MonMos (431086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
62 # 3อจ620715-126 EI034221045TH ราชสีห์ + คุณตาวิธาน (431088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว) (G 75%)
63 # 3อจ620715-127 EF487665603TH camaroj + Kaewklom (431116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2622) (550831-088)
64 # 3อจ620715-128 EI027453910TH Retail + amulet_59 (431093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเขมร เนื้อทองเหลือง
65 # 3อจ620715-129 ED885429483TH taranan + chanple (431097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นตอก 1 เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 21)
66 # 3อจ620715-130 EI043511409TH zafari + theone (431100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
67 # 3อจ620715-131 EI027707543TH Viraphan711 + dojinnn (431055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาเจ้าคุณทับ วัดทอง เนื้อแร่ จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ620715-132 EW475169350TH phetnara + ขนมหวาน (431058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
69 # 3อจ620715-133 ED948773397TH kittisak_10 + cabzaa (431062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดพิมพ์นี้
70 # 3อจ620715-134 EI037770214TH นายแฉล้ม + Ake595 (431064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)
71 # 3อจ620715-135 EX235262435TH บรีสพระช่วย + tum087 (431068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
72 # 3อจ620715-136 ED974380190TH RaPinPraiOne + inta156 (431117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่เสือคำราม เนื้อผง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
73 # 3อจ620715-137 EI041412978TH wwwoot + jojo5 (431071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และปิดแผ่นทองใหม่) (620705-026)
74 # 3อจ620715-138 EI022519163TH REGCOS + montblanc (431075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 192) (531007-071)(G 63%)

75 # 3อจ620715-139 ED874564006TH kaimotor + mchutith (431079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 83%)
76 # 3อจ620715-140 ED722712316TH jajalamphun + tom_volunteer (431082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
77 # 3อจ620715-142 ED983296186TH Bigtho + พระราม9 (431078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (570807-232)
78 # 3อจ620715-143 EX308790784TH RTHANIT + Martyns (431084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 60%)
79 # 3อจ620715-144 ED945169690TH Niti333 + พาชนะ (431087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพาโชค เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
80 # 3อจ620715-145 EI000769352TH pom53 + พงษ์ท่าม่วง (431124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพสวย) (550911-014)(G 93%)
81 # 3อจ620715-146 ED983110085TH เล็ก_ท่าแพ + มาริโอ (431089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620624-062)
82 # 3อจ620715-147 ED991650351TH ฉางฟง + เป็นต่อดีพร้อม (431092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (561025-482)(G 64%)
83 # 3อจ620715-148 EW248187398TH taranan + เสี่ยเมืองกาญฯ (431096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 162)
84 # 3อจ620715-149 EI022541904TH chanachok + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (431099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก
85 # 3อจ620715-150 EI043310194TH scott + aood0458 (431101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
86 # 3อจ620715-151 EF650325791TH tonyakusa + jes191 (431103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (570807-013)(G 60%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 ก.ค. 2562 - 08:24 น.] #65998 (14/23)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620626-021 ED933811831TH pound2007 (429436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620705-014 EW646717978TH ธัมปารี_16 (430287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620705-018 ED933816771TH pound2007 (430277) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620705-020 EI002612442TH boywing4 (430283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620706-003 EI017001124TH เสือสมิง (430329) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ620706-004 EU986879932TH arun2528 (430335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620706-008 EF523487806TH Bophantom (430352) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
8 # 1อจ620708-004 ED873482380TH บารมีพรพรหม (430467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620708-005 EW650322035TH กานกินรี (430470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620708-007 EF509701962TH Ronado (430477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ620708-009 ED918658486TH Rathaphon (430480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620708-010 ED948842438TH kittipongbee (430481) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ620708-011 ED960430700TH thongpaiwan (430484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620708-012 ED983025965TH มาริโอ (430485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ620708-014 EX281467462TH pichet344 (430487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620708-015 EW576931645TH tk_10 (430488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620703-010 DDTOP (430069) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620701-009 Longhorn (429825) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620703-009 อ้น_รังสิต (430064) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ620704-001 มรดกเมืองไทย (430162) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ620705-005 OMBUN (430257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620705-006 กล้าเก่งทุกทาง (430265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620705-010 หรั่งวัดไตร (430280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620706-003 kjack (430355) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620706-006 attta (430363) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ620706-009 newty53 (430373) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620706-010 rooms_studio (430368) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620706-014 montrip (430346) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620706-020 ศตกมล (431139) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
14 # 2อจ620708-001 สยามเมืองยิ้ม (430455) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 2อจ620708-003 nuaypkt (430461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ620708-004 Buncha (430462) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ620708-005 nengsilk (430508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620708-008 rongfox (430468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620708-011 midori (430471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620708-012 midori (430473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620708-015 เน้นพระสวย (430476) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ620708-016 ขุนอรรถ (430478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620708-017 ซิยิ่นกุ้ย (430479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 2อจ620708-018 ferluci (430482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ620708-020 Emily007 (430483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620713-002 ๙อุอากะสะ (430971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620713-003 Chanyi (430973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620704-129 EX369309320TH zebastian + โจอี้บอย (430123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงลูกแป้งคู่ กรุวัดตาลดำ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
2 # 3อจ620705-011 zafari + toopronchai (430211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
3 # 3อจ620708-150 ED933818004TH chane31 + pound2007 (430416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังยันต์วรรคบน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต
4 # 3อจ620709-148 ED992723545TH zafari + man77 (430541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดด่านสำโรง เนื้อผงคลุกรักลงรัก จ.สมุทรปราการ
5 # 3อจ620709-153 EF313055403TH seed-seed + lohbetong (430563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์แอปเปิ้ล เนื้อชุบนิเกิ้ล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
6 # 3อจ620709-158 EI015730156TH korn88 + sangnineface (430596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)
7 # 3อจ620710-003 แม็คพระเครื่อง + ball_mold (430630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
8 # 3อจ620710-115 ED987729112TH เงาะถอดรูป + sumat (430657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร พิมพ์เล็ก (G 85%)
9 # 3อจ620710-136 ED937440138TH perfectman77 + somnuk (430684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพลตัด กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
10 # 3อจ620710-166 EV839368447TH สิงค์ใต้สายดำ + Pissawat29 (430655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
11 # 3อจ620710-167 ED924943865TH Sombat14 + rockman (430656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
12 # 3อจ620713-001 winwin_amulet + สวนหลวง (431008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
13 # 3อจ620713-002 world + ปานเกตเกษตรวิสัย (431011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ เนื้อผงว่าน ปี 2516 จ.พัทลุง (611210-013)
14 # 3อจ620713-004 สมอแดง + wirat74 (431015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (591215-012)
15 # 3อจ620713-005 patchara + bunjerd (431017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 81%)
16 # 3อจ620713-006 อุ๊อุ๊อุ๊ + montri_rne (431020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 17)
17 # 3อจ620713-007 unvastar + TopazGolden (431026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 78%)

18 # 3อจ620713-008 supotroj + แก้วอุษา (431023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
19 # 3อจ620713-101 ED824080858TH โพธาราม + kprathip (431010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
20 # 3อจ620713-102 EF372592601TH bunpotth + Buncha (431028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระวันรัตเขมจารี วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620713-103 BOBEN00001443 Musashi + youtasit (431012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1911)
22 # 3อจ620713-104 ED817196745TH Roma96 + skyrocket (431014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (601101-061)
23 # 3อจ620713-106 EI017147138TH Tham99 + พระนคร89 (431018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้) (620522-026)
24 # 3อจ620713-107 EF436679095TH zafari + packking (431019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
25 # 3อจ620713-108 ED938820217TH เก๋งกาฬสินธุ์ + winai93 (431021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
26 # 3อจ620713-109 ED993778815TH แถวอุรุพงษ์ + โจปักธงชัย (431022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 74%)
27 # 3อจ620713-110 ED882008756TH โพธาราม + (431024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.เชียงราย (สภาพสวย)
28 # 3อจ620713-111 TH01181HC1S4B RaPinPraiOne + (430977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
wongwai928
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บางหน้าเล็ก เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ620713-112 TH01181H9N74B deadly_bom + (431027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580729-183)(G 69%)
30 # 3อจ620713-113 ED964195661TH ของสะสม + amulet_59 (430981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
31 # 3อจ620713-114 EW926287800TH noi70 + ถัมภ์บรรฑุ (430983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ620713-115 EI015566225TH จุ๋มจิ๋ม + โกวบ้อ (430984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ ร.ร. แบบ ป.มาลากุล เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
33 # 3อจ620713-116 EI00161902TH จิดาภา + nuy_two (430987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
34 # 3อจ620713-117 ED982276358TH prosperity9 + สามัญชน (430991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 68%)
35 # 3อจ620713-118 EW626273317TH ธันวา + แบทแมน (430993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
36 # 3อจ620713-119 ED893285361TH Wanchana + นายชลิต (430997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา

37 # 3อจ620713-120 EU974896385TH tttui + อัครพนธ์ (430998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ620713-121 7110002067284 panu_pdd + วิบูลย์ (430975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
39 # 3อจ620713-122 EI005325043TH joeenok + kiattisak (430979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
40 # 3อจ620713-124 EI027410684TH tuntang1967 + โซดา2456 (430985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ620713-125 ED943393542TH mrsurasit + Cchanchai (430989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.พิจิตร
42 # 3อจ620713-126 ED79375061TH dreamsconner + Jaosua- (430992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
pradee
พระสังกัจจายน์ กรุฮอด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ620713-127 ED837623178TH unvastar + Puttawat (430995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3025) (G 60%)
44 # 3อจ620713-128 ED928937410TH บรีสพระช่วย + phannop2538 (431001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6 นิ้ว)
45 # 3อจ620713-129 EW797025435TH Bophantom + kritsada1992 (431002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
46 # 3อจ620713-130 ED879554456TH chane31 + อาทิตย์๙๙ (431004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ620713-131 ED890863556TH kaity + tookatun (430986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (580918-115)(G 67%)
48 # 3อจ620713-133 EX385940883TH Beung + จ๊ะแจงร้อน (430994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580207-169)
49 # 3อจ620713-134 ED932627785TH พรพระพุทธคุณ + เต่ามังกร (430999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ620713-135 EW680444792TH ฉางฟง + beer2126 (431006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 71%)
51 # 3อจ620713-136 EI012663214TH เมืองช้าง + offnizmo (431009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท)
52 # 3อจ620713-138 EI008428736TH wanitcha + เอ็มซีเค (431005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน) (620704-089)
53 # 3อจ620713-139 EI008069976TH pimthong + Subin (431007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุวัดห้วยเขน เนื้อดิน จ.พิจิตรส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 17 ก.ค. 2562 - 08:10 น.] #65994 (13/23)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620715-114 ED913540627TH noi99 + มงคล88 (431039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยคอนาก (น้ำหนักนาก 45.2 กรัม) (G 38%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 16 ก.ค. 2562 - 08:09 น.] #65991 (12/23)** ตั้งแต่วันวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620625-009 EF574213602TH Easyone (430074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620701-012 EF581368595TH องอาจ (429838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620703-003 EF436658679TH สิริธรรมโม (430051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620703-005 EW836737369TH มิตรไมตรี (430058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620703-006 EW623496712TH AritaPhongsri (430083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620704-005 ED831379395TH J_chitchai (430198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620704-023 EW888956957TH อำนาจธรรม (430154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620704-024 EF318217006TH nunthikorn (430157) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ620704-003 yuthAree (430173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620705-003 midori (430254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620706-002 ราชสีห์ (430353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620715-005 tahtee (431031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ620703-106 EX284126961TH rungrot + kritsana3300 (430091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (วัดศรีมงคลสร้าง) (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ620706-121 ED978119395TH thipayatus2506 + แบงค์อรัญ (430836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อดิน
3 # 3อจ620708-115 ED930452940TH Beung + ssakda (430503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)
4 # 3อจ620708-128 EI016710833TH Suchat37 + nakub (430781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (590129-016)
5 # 3อจ620709-115 ED983577589TH Nyusuktip + nuang08 (430833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ620709-149 ED992723545TH lekmahoran + man77 (430542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา
7 # 3อจ620710-007 ดารณีฟาร์ม + boyboy24 (430635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์ ฦฦๅ ฦฦๅ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
8 # 3อจ620710-008 aee_sotspa + ล้อเกวียณ (430637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดงปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ620710-101 ED934636215TH dman2551 + wutclub (430737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ620710-102 ED797465701TH สมยศ5 + muzashi (430734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
11 # 3อจ620710-133 EF471494177TH zafari + aoudom99 (430674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครนายก
12 # 3อจ620710-163 EI018701865TH piccachoo + อรทัย960 (430950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (โค้ด วป.2 โค้ด)(620606-018)(G 80%)
13 # 3อจ620711-001 berry + พระพิรุณ (430755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
14 # 3อจ620711-002 ruamsup + ราชสีห์ (430758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ620711-003 Dubthuk + Meetung (430759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ620711-005 Turtle-Jet + Boonyaritsss (430765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
17 # 3อจ620711-006 sp-ooy + โจ้ดอนเมือง (430766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)

18 # 3อจ620711-007 zafari + gun87 (430769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
19 # 3อจ620711-101 EW648143163TH zafari + ศรัทธา111 (430743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ620711-102 EI001614138TH วันชัย2511 + soraya_28 (430744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเศรษฐีสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 66)
21 # 3อจ620711-103 EI011411466TH Icando + marlboroman (430746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 372)
22 # 3อจ620711-104 EI016313307TH ANIES + Jjiann1979 (430749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2506 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ620711-105 EW617274583TH สมเกียรติ111 + aomsin_2548 (430751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
24 # 3อจ620711-106 EW715812058TH ขุมทรัพย์พระ + (430752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MINIGUNNER
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
25 # 3อจ620711-107 EW715812058TH NGUAN + MINIGUNNER (430754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ620711-108 ED960934605TH วิชามาร + แบทแมน (430757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
27 # 3อจ620711-110 EW803758692TH Tham99 + junior_aat (430763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620216-018)
28 # 3อจ620711-112 ED881634382TH Bophantom + pungting (430772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (580513-113)
29 # 3อจ620711-113 ED983014251TH RaPinPraiOne + มาริโอ (430777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ620711-114 ED983014251TH RaPinPraiOne + มาริโอ (430780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ620711-115 ED983014251TH RaPinPraiOne + มาริโอ (430783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ620711-116 ED983014251TH RaPinPraiOne + มาริโอ (430788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ620711-119 EF471483735TH เอกพระพุทธ + เอื้ออนันต์ (430801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 64%)
34 # 3อจ620711-120 ED796591411TH OaTaWa + ติเมืองสรรค์ (430804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 76%)
35 # 3อจ620711-121 EI014810048TH Icando + monster_ep (430786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
36 # 3อจ620711-122 ED981927503TH lekmahoran + ปิ้กพาหุง (430839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ620711-123 ED829286315TH worrior + น้ำฟ้าใส (430789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
38 # 3อจ620711-124 EI005055448TH vitaya + mingch (430795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ620711-125 ED862861333TH Red54 + มินนี่หมูบิน (430834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 60%)
40 # 3อจ620711-128 ED908128719TH ducheyboy + gump16 (430806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ไพ่อง เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620711-129 EF339654191TH ตราชั่ง + LEEYA (430808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพล้างและแต่งผิว) (G 81%)
42 # 3อจ620711-130 EF339654191TH ukaewsasan + LEEYA (430809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
43 # 3อจ620711-131 EV528757607TH samartw + kaanoon (430768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
44 # 3อจ620711-132 ED903064659TH เสนาะ53 + บารมีเงิน (430771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
45 # 3อจ620711-133 ED942248773TH tamna + sin10 (430775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
46 # 3อจ620711-134 ED837630721TH bunjerd + buspom (430776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
47 # 3อจ620711-135 ED945185423TH boonserm + พาชนะ (430779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 118416)
48 # 3อจ620711-136 ED958475000TH zebastian + Anankiya (430782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620711-137 EW722563740TH kapook_11 + เชนสมิธ (430784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดแหลมสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ชุมพร
50 # 3อจ620711-139 EI015012708TH เทพเจ้าเห้งเจีย + พระประแดง26 (430791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด) (620619-084)
51 # 3อจ620711-140 EI015012708TH tawee999 + พระประแดง26 (430793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
52 # 3อจ620711-141 ED917783425TH Suradech + ก้อนกรวด (430838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ620711-142 ED868012627TH zafari + เต้เมืองพาน (430770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเมฆพัด ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ620711-143 EI017136475TH pyakorn + แพรวพรรณ (430774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ620711-144 EX333641190TH คุณตาวิธาน + ยิ้มอ่อน (430778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้)

56 # 3อจ620711-145 ED985183893TH สุวรรณ999 + Leksalaya (430840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ว่านสบู่เลือด) ปี 2546 จ.ระยอง
57 # 3อจ620711-146 ED931354855TH หูยาว + รักษ์เครื่องราง (430785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
58 # 3อจ620711-147 EV915544462TH กิ่วกระ + m-cot (430790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2 )
59 # 3อจ620711-148 ED860482752TH เหยินน้อยโคราช + สุ-จิ-ปุ-ริ (430794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ620711-149 120246726095 benz39 + หมวยคูก้า (430796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
61 # 3อจ620711-150 EW215060130TH nanin + nop168 (430799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
62 # 3อจ620711-151 ED810606088TH weddy + Tawatchai1889 (430741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว) (540919-215)
63 # 3อจ620711-152 ED978817468TH Handyman28 + MAVINT (430742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
64 # 3อจ620711-153 ED945228968TH jicko + สำนักท้อน (430745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสี่กร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) (620621-054)
65 # 3อจ620711-154 EF581823003TH SUIDUI + องอาจ (430747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
66 # 3อจ620711-155 ED814737662TH ppeekun + chuchart-k (430748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (580902-173) (G 78%)
67 # 3อจ620711-156 EF581889778TH บ้านกรอบเงิน + องอาจ (430750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
68 # 3อจ620712-001 citynew + rambo93 (430865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
69 # 3อจ620712-002 pikkared + paisan2508 (430868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดบางขุนพรหม เนื้อผง พิมพ์จันทร์ลอย ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620712-005 โพธาราม + catbkk (430875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
71 # 3อจ620712-006 taiy_k + ตาโอฬาร (430878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง
72 # 3อจ620712-007 anna_scott + vittaya14 (430956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 96076)(620629-008)
73 # 3อจ620712-008 peerasak_off + thepra (430879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 12 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.นครปฐม
74 # 3อจ620712-009 Xabi17 + เบิ้มศรีราชา (430882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

75 # 3อจ620712-010 Wanchana + onizuka2518 (430885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 66%)
76 # 3อจ620712-101 EW927423285TH dek_bansuan + ottowa (430886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐาน ป เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ชลบุรี
77 # 3อจ620712-102 EI010333175TH tonykim + ล้านมาแชร์ (430890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (561025-103)
78 # 3อจ620712-103 ED838845295TH พลอยพระบ้าน + ขนเงิน (430952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 22884)
79 # 3อจ620712-104 ED851747332TH tanman + namo0123 (430897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)
80 # 3อจ620712-105 ED963064995TH nopakk + มหามณีจินดา (430899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิง พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม (มีกลากหน้า-หลัง) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุปีสร้าง)
**ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
81 # 3อจ620712-108 EW836732154TH unvastar + แจ็คเชียงดาว007 (430910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (G 66%)
82 # 3อจ620712-109 EI015014332TH man77 + พระประแดง26 (430913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) (สภาพใช้)
83 # 3อจ620712-110 ED542887775TH จิ๊กโก๋หลังวัง + เงาะถอดรูป (430916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้) (610418-025)
84 # 3อจ620712-112 EW906888147TH อะนันตะปัดชะเย + patcharin (430957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ผ้ายันต์พระสิวลี **ไม่ระบุที่สร้าง
85 # 3อจ620712-113 EI016906455TH slowspeed + chane31 (430894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (580227-093)
86 # 3อจ620712-114 EF322317045TH joeenok + tongjoy (430901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
87 # 3อจ620712-115 ED890870906TH plam01 + tookatun (430904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620617-140)(G 67%)
88 # 3อจ620712-116 EX384107259TH nopakk + เอกกี้27 (430906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ620712-117 ED982965729TH วิเศษชัยชาญ + jackzaa (430908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อชินเงิน จ.ราชบุรี
90 # 3อจ620712-118 EW571137500TH lohbetong + patcharapon (430911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ620712-119 EI016851425TH Bophantom + wewong (430914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระขุนแผนจิ๋ว)
92 # 3อจ620712-120 EI035410275TH noi99 + pletrat (430918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
93 # 3อจ620712-121 EW475169805TH seed-seed + ขนมหวาน (430888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา

94 # 3อจ620712-122 EF419350993TH บรีสพระช่วย + thanaanan (430893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ620712-123 ED995744641TH nopakk + ice1754 (430954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ620712-124 ED886210836TH คนชอบพระ01 + หม่อง (430896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 82%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
97 # 3อจ620712-125 ED925331555TH sinpet + กรเมืองกาญจ์ (430907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
98 # 3อจ620712-126 ED875383844TH taranan + aod3427 (430909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นหมานเงินหมานทอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 485)
99 # 3อจ620712-127 ED896354018TH ชุมพล5 + sotowat (430912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
100 # 3อจ620712-128 EI13238244TH anantand + เด็กนอก (430915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
101 # 3อจ620712-129 ED893807598TH scott + tranger (430917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
102 # 3อจ620712-130 ED874427420TH sokos + จรูญโพธิ์ศรี (430953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 63%)
103 # 3อจ620712-131 ED986951623TH เหน่งบางคู้ + โก๋แก่ (430864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ620712-132 EI026605260TH Ben2516 + สุทธิพงษ์99 (430866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลือ พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.ลำพูน
105 # 3อจ620712-133 ED947435194TH เด็กพระโขนง + Taweesak48 (430867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 64%)
106 # 3อจ620712-134 ED874556384TH nithiwat + mchutith (430869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
107 # 3อจ620712-137 EI010315110TH patanakarn39 + ล้านมาแชร์ (430873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (580810-064)(G 77%)
108 # 3อจ620712-138 EI008243428TH ANIES + วุฒินันท์ (430874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (610305-070)
109 # 3อจ620712-139 ED990556385TH joeenok + jack734 (430876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
110 # 3อจ620712-140 EI031955802TH Numfanta + eyecom (430877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ620712-141 EF180168994TH perfectman77 + กำไลทอง (430921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (620626-069)
112 # 3อจ620712-142 EX333857134TH sherbet88 + Aeychonburi (430923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)

113 # 3อจ620712-145 EI023241985TH thotsaphol4110 + (430931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
dragonkim
เสือมหาอำนาจ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง)
114 # 3อจ620712-146 ED990690164TH hemman + peaprem (430934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ620712-147 EI011542679TH beer2126 + Siwakarn (430938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
116 # 3อจ620712-148 ED922738910TH Patumwan67 + pangjung (430941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
117 # 3อจ620712-149 ED851765101TH Aunyamanee + (430942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ้วนเหรียญทอง
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 564)
118 # 3อจ620712-151 ED829196835TH pandp + Zongxy (430880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
119 # 3อจ620712-152 EI011542679TH Panuwat8369 + Siwakarn (430881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
120 # 3อจ620712-154 EI004990402TH m-cot + ขุนเมืองจันทร์ (430887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
121 # 3อจ620712-155 ED980558285TH Handyman28 + fricknew (430889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 72%)
122 # 3อจ620712-156 EX449636535TH พิศุทธิ์ + GuBu507 (430892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
123 # 3อจ620712-158 EF581952759TH SAHAKORN + หนุ่มธนบุรี (430898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานจากการใช้) (620703-114)
124 # 3อจ620712-160 ED897418718TH RaPinPraiOne + (430902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พรหมมาตร์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
125 # 3อจ620712-161 EI011518666TH Viraphan711 + แม็คหลักสี่ (430920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง จ.กรุงเทพฯ (G 33%)
126 # 3อจ620712-162 EI008068128TH atatat + โอเว่น (430919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ620712-164 ED831691121TH khunseuk13 + feelgood (430927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกข์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
128 # 3อจ620712-166 ED896360702TH guntinan + ziggaza (430933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(G 82%)
129 # 3อจ620712-167 EF040161403TH วิทย์พระประแดง + kakstars (430936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 15 ก.ค. 2562 - 08:10 น.] #65987 (11/23)** ตั้งแต่วันวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620625-003 ED917404247TH supatjakin (429599) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ620625-012 ED929737998TH ATTORN43 (429602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620702-004 ED930462598TH ธนกฤตพระเครื่อง (430286) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620702-012 MBC0000573821TH mumu99 (429920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620703-008 EW807110360TH wanitcha (430067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620703-010 ED810579864TH en_amulet (430075) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ620703-011 ED900197863TH กล่องแก้ว (430061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620703-017 ED943779035TH สามัญชน (430078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620704-010 ED816598478TH thongpaiwan (430191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620706-002 ED923310359TH เหยินน้อยโคราช (430326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620706-005 ED952303148TH noksawan26 (430337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620706-006 EW910632616TH boyburapa (430340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620706-007 EF212545650TH เอก_คงบุรี (430350) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ620706-009 ED964705965TH ruamsup (430358) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ620706-011 ED956402614TH LexCyber (430360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620706-012 ED938237880TH โบ๊ทพระเครื่อง (430361) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ620706-013 EI008031627TH ตุ๊กติ๊ก (430364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620706-014 ED929569141TH โซฟี007 (430367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620706-015 ED730665388TH setthasiri (430369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620706-016 PCSP000056211TH กุมารเทพ168 (430370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620706-017 ED964153715TH แม็คหลักสี่ (430371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ620706-018 ED977128590TH sixsox05 (430372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ620628-012 kamonsap (429636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620702-001 ณัชกิจ (429932) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620702-014 ต่อคู้บอน (429951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ620703-002 moltol (430042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620704-006 ป่าตาลดอย (430181) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ620704-007 aumphorn (430188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620704-008 kamonsap (430189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620706-004 แม็คหลักสี่ (430357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620706-005 มดตะนอย (430359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620706-007 angchu (430365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620706-008 Satelite (430366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ620706-011 Chana01 (430375) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ620706-012 khomson221 (430377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620706-013 เบย์เบลด (430343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620706-015 กานกินรี (430349) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620706-017 pavapura (430354) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620629-004 ratro + นครเมืองเก่า (429683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ620629-005 murbur + ศตกมล (429685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ620629-102 ED817007251TH อะนันตะปัดชะเย + คนผมขาว (429659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอู่ทองนั่ง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ620629-110 ED927574387TH Bophantom + rungroj (429680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ620702-160 ED843901919TH matina + เล็กรางบัว (429939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ620702-180 FAM0003412462 พงษ์ท่าม่วง + HopeMan (429923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก)
7 # 3อจ620703-002 teesiamtin + danaiw (429983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ620703-134 ED832833020TH pwongphu + sirimongkol1 (429982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ620703-177 ED837612949TH อตกพระเครื่อง + mai111 (430041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ เนื้อสำริด ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ620704-107 EW391562721TH Viraphan711 + sam8793 (430161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์กลางฐานสูง ปี 2456 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ620704-110 PSP0002893840 aodja + ball_amulet (430197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
12 # 3อจ620704-136 ED975343600TH masterpiece + นึกอ่อนนุช (430148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพฯ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครพนม
13 # 3อจ620704-137 EX384096848TH nopakk + เอกกี้27 (430151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ620705-130 EW718568198TH LEEYA + เชนสมิธ (430269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ครูขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สมุทรสาคร (อาจารย์หยัดสร้าง)
15 # 3อจ620706-013 tanit_p + sakaekrung (430374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (620128-014)
16 # 3อจ620706-102 EW040011505TH scott + tranger (430301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 5470)
17 # 3อจ620706-129 ED956402614TH ต่อแต้ม + LexCyber (430621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ620706-130 EI016403360TH SPmeka + Tzsamsak (430317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง
19 # 3อจ620706-132 EF573905669TH Xabi17 + แว่นพระประแดง (430379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพล้างผิว)
20 # 3อจ620706-138 ED930126260TH zebastian + oudood (430623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (620227-073)
21 # 3อจ620708-003 เต๋อคูทราย + natkarn (430391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2485 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ620708-004 อรทัย960 + natkarn (430394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
23 # 3อจ620708-006 shang + natkarn (430402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุนาคาม เนื้อเงิน จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ620708-015 pikkared + true1535 (430493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 72%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ620708-016 Poo1980 + กำไลทอง (430431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์พระสังกัจจายน์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวา)(620523-155)
26 # 3อจ620708-024 chutty + tuk08 (430398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620708-031 AodAnt + พระบ้านทั่วไทย (430505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเจริญพร เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.นครพนม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ620708-113 EI010716753TH lovehunterlove27 + (430426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ball_amulet
ปลัดขิกหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อกัลปังหา จ.ระยอง (ขนาด 2 นิ้ว)
29 # 3อจ620708-123 ED852798640TH pandp + nulek (430452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ620709-107 ED907064433TH หม่อง + aood0458 (430558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ620709-134 ED832577423TH ยศศิริ + โกวบ้อ (430590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระตรามหาเดช วัดอินทราราม เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
32 # 3อจ620709-143 RG081900568TH nung919 + man77 (430524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์พุทธกวักหลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และอุดซ่อมด้านหลัง)
33 # 3อจ620710-001 ขุมทรัพย์บูรพา + MoTeSaK (430624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
34 # 3อจ620710-002 scott + anonnat (430627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ620710-004 rock10 + เด็กท่าพระ (430732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
36 # 3อจ620710-005 ตั้มจรัญ + เด็กท่าพระ (430733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)

37 # 3อจ620710-006 lekmahoran + ควนขัน (430631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
38 # 3อจ620710-009 Poo1980 + นายเอกรัตน์ (430641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.นครพนม (610518-017)
39 # 3อจ620710-103 EV465226738TH guidenaja + Drchu (430622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี (ฝังตะกรุดทอง-นาก) (สภาพชำรุดหลังมุมบนล่างซ้าย)
40 # 3อจ620710-104 ED810613968TH greenday88 + (430643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
41 # 3อจ620710-105 ED955157271TH thotsaphol4110 + camaroj (430645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
42 # 3อจ620710-106 ED901272415TH nung919 + หลิงศรีประจันต์ (430648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ620710-107 ED890860991TH plam01 + tookatun (430652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620603-035) (G 66%)
44 # 3อจ620710-108 EW293547335TH DDTOP + Honeyb (430729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2539 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ620710-109 ED876971890TH กล้วยไข่ + รักษ์นครหลวง (430731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
46 # 3อจ620710-110 EF311839641TH zafari + Ozone (430654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดด้านหลัง)
47 # 3อจ620710-111 EF311839641TH อะนันตะปัดชะเย + Ozone (430647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.5 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระศอ)
48 # 3อจ620710-112 EF184987583TH ของขลัง + พงษ์ท่าม่วง (430726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม (561101-227)
49 # 3อจ620710-113 EI004916115TH Jack2526 + werty (430651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
50 # 3อจ620710-114 EF328890747TH njeesom + bastketboy (430653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (620621-007) (G 60%)
51 # 3อจ620710-116 ED963141675TH bunjerd + kjack (430660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620710-117 EF437696815TH zafari + นันทวัน2460 (430662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ620710-118 EF437696815TH อรทัย960 + นันทวัน2460 (430665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ620710-119 ED955157532TH bunjerd + บิ๊กบีม (430667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
55 # 3อจ620710-121 ED852452405TH sjirapon + sarapowarm (430612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ620710-122 PT56000043813 boonrod + saksitt (430614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
57 # 3อจ620710-123 PT56000043813 boonrod + saksitt (430616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
58 # 3อจ620710-124 ED998778437TH anantand + dewtoontutor (430617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (580520-101)
59 # 3อจ620710-125 ED882383589TH boonrod + maii_amulet (430626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ620710-126 ED882383589TH pisanx + maii_amulet (430629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
61 # 3อจ620710-127 EW572073099TH wit_27 + Taenoi (430633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
62 # 3อจ620710-128 EU719720860TH กชณิชา + เพิ่มศักดิ์ (430636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
63 # 3อจ620710-129 EF419409328TH AodBangkhae + UDS-35 (430639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580604-175)(G 65%)
64 # 3อจ620710-130 ED942238201TH บารมีคุณย่า + Issara1992 (430642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์ประทานความสุข อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2556 จ.เชียงราย (หมายเลข 1214)
65 # 3อจ620710-131 ED831452081TH supered + หนุ่มบ้านแพ้ว (430668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (G 70%)
66 # 3อจ620710-132 EF134267592TH wanitcha + เมืองสมุทร (430672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)
67 # 3อจ620710-134 ED814736809TH ประพฤทธิ์ + chuchart-k (430678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/โค้ดนะแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 53%)
68 # 3อจ620710-135 EW568417181TH pramual + sanopporn (430681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ620710-137 ED897670161TH jejakoko + Anucha11 (430686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 69%)
70 # 3อจ620710-138 EI008404955TH armhatari + popnavy (430687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง (G 75%)
71 # 3อจ620710-139 ED947679611TH taranan + เงินเหลือ (430690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง ปี 2522 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ620710-140 EW333072290TH zafari + teezy (430693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเศก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ620710-141 EF445669581TH ZuTharua + BIGRID (430676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
74 # 3อจ620710-142 EF438520179TH Porn_PP + maxjvc (430679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ620710-143 EF445644443TH KARNHATHAI + (430730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pop_phayao
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)(G 65%)
76 # 3อจ620710-144 EX334924643TH zebastian + plasplasplas (430735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) (610817-156)(G 68%)
77 # 3อจ620710-145 ED932280672TH chane31 + Sayanpf2 (430685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
78 # 3อจ620710-146 EW773868705TH kunakohn + ตึ๋งหนองสรวง (430728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
79 # 3อจ620710-147 ED768698876TH slaton57 + Nong-Oak (430696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(550502-012) (G 76%)
80 # 3อจ620710-148 EW923401783TH Kapongdotcom + (430703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Burapha777
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง (570108-379)
81 # 3อจ620710-149 ED939453179TH karunwich + ญาดา168 (430706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
82 # 3อจ620710-150 ED964167498TH taranan + โซดา2456 (430707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ620710-151 ED976820535TH loongmike + Chiraphat (430659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ620710-152 EI008319342TH นายสาธุ + Suprarop (430664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
85 # 3อจ620710-153 EV915544428TH sjirapon + m-cot (430666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (620206-046)
86 # 3อจ620710-154 EW576936550TH mootoo36 + sai-9ton (430671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (570115-323)
87 # 3อจ620710-155 ED879560275TH change + อาทิตย์๙๙ (430673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
88 # 3อจ620710-156 EI012509475TH Retail + ข้าวตอกแตก (430677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
89 # 3อจ620710-157 EW568320179TH Retail + dekxang (430680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดมุมหลังซ้ายบน-ล่าง)
90 # 3อจ620710-158 ED974352199TH bunpotth + k9cob (430736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มหน้าบรรณ กรุวัดส่องคบ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
91 # 3อจ620710-159 ED974352199TH loomthong + k9cob (430683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
92 # 3อจ620710-160 ED974352199TH korn88 + k9cob (430688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
93 # 3อจ620710-161 ED974352199TH เดอะแห้ว + k9cob (430646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ620710-162 ED944152790TH noi70 + มารวยค่ะ (430649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
95 # 3อจ620710-164 ED869661359TH pyakorn + paxake (430650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
96 # 3อจ620710-169 ED997664455TH เดอะแห้ว + น้องหมี (430661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
97 # 3อจ620710-170 EF163388624TH กิตช่างไม้ + Juicy (430663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
98 # 3อจ620710-171 ED997664455TH rock10 + น้องหมี (430618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปัดแป้งใหม่) (G 66%)
99 # 3อจ620710-172 EI015110529TH chun_lp10 + suwatboat (430619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง
100 # 3อจ620712-163 ED746891930TH Nopbanna + Ritsurat (430924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) (G 76%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 13 ก.ค. 2562 - 08:14 น.] #65983 (10/23)** ตั้งแต่วันวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620627-003 ED857266166TH ร่มฟ้า (430282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620627-027 EU603403402TH Suradech (429564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 1อจ620629-002 ED828056063TH lalisara_99 (430284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620701-001 EU603403549TH Suradech (429798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ620702-011 EU986879645TH arun2528 (430294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620705-001 EI012401377TH Anoma (430253) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620705-002 EF437745326TH มิตรไมตรี (430258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620705-003 ED984213625TH pooke (430260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620705-005 ED864398026TH บอลปากน้ำ (430263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620705-006 ED923649751TH somchai_lawit (430268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620705-007 EF180167248TH กำไลทอง (430270) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620705-008 EW923401253TH Burapha777 (430272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620705-009 EI000225732TH คุณศิระ (430273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620705-010 EB253168935TH BoyKc35 (430274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ620705-011 EW572075789TH sai-9ton (430271) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620705-012 ED990630801TH seranee (430278) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ620705-013 RP422917563TH หลวงพ่อปาน (430285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620705-016 ED981607288TH router (430290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620705-017 ED950189811TH lucky2492 (430275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620705-019 EW955339019TH ตาลกิโล4 (430281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620628-013 Chanyi (429639) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ620705-001 SmarThai1234 (430252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620705-004 ตุ๊นครศรี (430256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620705-008 BAUSCH (430276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620705-009 TANAWAT2520 (430279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620705-011 toopronchai (430209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620712-005 พรหมมาตร์ (430842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620702-015 เพชรอโยธยา + บรีสพระช่วย (430569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) (620403-074)
2 # 3อจ620703-171 ED931622472TH jojosan + คเวสโก (430526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ620708-027 nopakk + เน้นพระสวย (430408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม (มีกลากหน้ากลากหลัง) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุปีสร้าง)
**ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ620708-114 ED946828209TH sam8793 + เพิ่มพูนศิลป์ (430430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเข่า **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ620709-001 Tham99 + ทองครับ (430531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610207-004)(G 70%)
6 # 3อจ620709-005 ppffarm + Kenaiji (430549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (G 82%)
7 # 3อจ620709-007 dazzzit + tigerpong77 (430559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้ชำรุดเหลือ 2 นิ้ว)
8 # 3อจ620709-008 Tham99 + jitichai (430565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) (581218-178)(G 77%)
9 # 3อจ620709-009 world + ยุทธพนัง (430602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ620709-101 RP405564415TH lovehunterlove27 + ยุทธิชัย (430520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.8 นิ้ว)
11 # 3อจ620709-102 ED987633564TH สมยศ5 + boymoo4 (430521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
12 # 3อจ620709-103 ED971419475TH tangmo123 + beer2126 (430523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620322-027)(G 65%)
13 # 3อจ620709-104 ED971419475TH TEE_INTER + beer2126 (430529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
14 # 3อจ620709-105 EF391623624TH jennarong1981 + coldplay (430546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)
15 # 3อจ620709-108 ED964184641TH nung919 + รักษ์สีลม (430564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 73%)
16 # 3อจ620709-109 ED977143994TH zafari + คเวสโก (430570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ ปี 2513 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
17 # 3อจ620709-110 ED874672725TH tongpolsci + mumu4422 (430603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเขาค้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ620709-111 ED903524426TH scott + tranger (430574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ620709-112 ED98470460TH' pyakorn + เด่นซัง (430585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (600722-049)
20 # 3อจ620709-113 EF339666844TH แม็คกระเพาะหมู + แต้กุ้ยเฮียง (430588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะอยุธยา พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.5 นิ้ว) (620520-019)
21 # 3อจ620709-114 EW851871533TH tonmek + weddy (430589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (571015-251)
22 # 3อจ620709-116 ED929096163TH Bophantom + รวยรุ่งเรือง (430607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (571215-045)(G 62%)
23 # 3อจ620709-117 EV259128515TH Bophantom + yosapon (430593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (580803-091)(G 73%)
24 # 3อจ620709-118 EI025076226TH เพชรอโยธยา + โบ๊ทพระเครื่อง (430594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(620624-012)
25 # 3อจ620709-119 ED826269318TH nopakk + watcharapong99 (430600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (620314-069)
26 # 3อจ620709-120 ED964330485TH nopakk + กระติบ (430601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ620709-121 ED829271837TH peerapath + Art2532 (430604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (G 78%)
28 # 3อจ620709-122 ED960586021TH naykrong + ตราชั่ง (430536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง (G 78%)
29 # 3อจ620709-124 EF174939606TH korn88 + OaTaWa (430544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนวปทุม ภปร. วัดปทุมวนารามฯ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 19.1 กรัม)
30 # 3อจ620709-125 EV711411068TH nutturbo + yongyot (430550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 165060) (611124-006)
31 # 3อจ620709-126 EI017501536TH คุณปิยะวัฒน์ + ชวนชื่น (430557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ620709-127 EI017501536TH Ottokung + ชวนชื่น (430562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
33 # 3อจ620709-128 ED830766217TH Kunti + ซุ้มวัดศรี (430568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (560817-087)
34 # 3อจ620709-129 820026959872 หิมพานต์มุ่งงาม + sre1999 (430572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (500505-040)
35 # 3อจ620709-130 820026959872 kowit_nn + sre1999 (430575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2267)
36 # 3อจ620709-131 EW590422564TH apichart23 + narong54 (430579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระกำแพงเปิดโลก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
37 # 3อจ620709-132 ED943483044TH โบ๊ทพระเครื่อง + Dordumdee (430584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (G 90%)
38 # 3อจ620709-133 EI000271184TH montrip + คุณศิระ (430587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (590518-076)
39 # 3อจ620709-135 EI017283164TH zafari + doyct (430591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่(คอหูเหรียญกว้าง) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620709-136 ED984302360TH DDman + กระติบ (430595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
41 # 3อจ620709-137 RG004123932TH lekyo89 + Tumkung (430598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพซ่อมใบหน้า)
42 # 3อจ620709-138 SYAL000123358 camaroj + LujingHong (430599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ620709-139 EW680444761TH mawin2520 + beer2126 (430606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 84%)
44 # 3อจ620709-140 RTAM000037349 nailom9 + สุนทรฤทธิ์ (430582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)
45 # 3อจ620709-141 ED996715200TH peemark + Nanapo (430609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ620709-142 RBNP000044736 เสนาะ53 + garlic2 (430522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 87%)
47 # 3อจ620709-144 ED964157677TH shang + ไข่มุข (430527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 คุรุสภาจัดสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 18 นิ้ว)
48 # 3อจ620709-145 EI017135072TH Tham99 + lulytoon (430530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (620520-075)(G 68%)
49 # 3อจ620709-146 EI008407682TH LEEYA + kiattisak (430534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
50 # 3อจ620709-150 ED992723545TH pradee125 + man77 (430545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
51 # 3อจ620709-151 ED992723545TH reset-usb + man77 (430532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
52 # 3อจ620709-152 ED992723545TH บูลย์ + man77 (430547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
53 # 3อจ620709-154 FAM0002756716 Porn_PP + superman_vuth (430578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ620709-155 ED483810322TH อากิโกะ + wat26 (430608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
55 # 3อจ620709-156 PSP0002264179 tangmo123 + Lek339 (430586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
56 # 3อจ620709-157 EI001807204TH Tochiro + TEE_INTER (430592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610927-050)(G 63%)
57 # 3อจ620709-159 EI015730156TH yodpra + sangnineface (430597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)


ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 12 ก.ค. 2562 - 08:12 น.] #65980 (9/23)** ตั้งแต่วันวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620626-006 ED857876423TH HatPra (429450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620628-001 ED851709762TH ขุนพลโต (429609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620628-015 EW279408956TH Krongtong2222 (430086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620701-003 ED928524342TH หลานตาจวบ (429807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620702-005 ED863274215TH tar001 (429933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620704-001 ED931483815TH koekoe (430178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620704-002 EI008201140TH pumcha (430183) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620704-004 ED998293606TH yaramila (430186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620704-007 ED934101674TH คุณากร (430187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620704-008 BLT5000054540 tOmzer (430208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620704-009 ED981106437TH pimthong (430206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ620704-011 EF246022158TH srinakhon (430207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620704-012 ED984603325TH น้องแผ่นดิน (430164) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ620704-013 EI000248375TH คุณศิระ (430170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620704-014 ED925428510TH sak15 (430172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620704-015 ED955902622TH rattasah (430174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620704-016 ED890838640TH tookatun (430175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ620704-017 ED929375738TH แป๊ะดำเนิน (430179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620704-018 EI009010827TH Jindamanee55 (430182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ620704-019 ED904121715TH Nippit (430184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620704-020 EW680444735TH beer2126 (430185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620704-021 EW475164406TH ปราศมณฑิล (430144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620704-022 SATU001210228 เสืออิบสาทร (430149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620704-025 EW322233861TH Judy58 (430163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620704-026 TUR3000125326 เสืออิบสาทร (430166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620704-027 EX376819456TH พลพลสห (430167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620629-013 ถนัดซ้าย08 (429731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620702-002 popular_rock (429937) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ620704-002 โต๊งเหน่ง001 (430169) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 2อจ620704-004 kui60 (430177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620704-005 manky (430180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620704-009 Kaewklom (430190) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ620704-010 prayuth98 (430205) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ620704-011 ขุนอรรถ (430158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620709-005 การันตีพระ (430552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620629-008 taat_007 + zafari (429690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (620614-110)
2 # 3อจ620702-152 EX386070052TH nopakk + Choomsilp (429916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ620703-150 ED992714345TH อะนันตะปัดชะเย + man77 (430036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอดหลวง ๕ แผ่นดิน วัดมหาวัน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ620703-154 EF174934189TH สะสมพระเครื่อง + Tsubasa (430021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ620703-156 EU297052635TH TAMDROUNG_2515 + (430026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Doitung
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์อกเลานูนแต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ620704-001 wasanpi + oldshop (430106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
7 # 3อจ620704-161 ED981910644TH ruamsup + เพชรมรดกไทย (430126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ620706-107 ED849398412TH LEEYA + fung-nana (430310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ฉะเชิงเทรา (โค้ดใบโพธิ์)
9 # 3อจ620706-108 EX363933608TH หนองซอ + rin_arch (430314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (610705-073)(G 64%)
10 # 3อจ620708-001 pisanx + oudood (430384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620222-146)(G 83%)
11 # 3อจ620708-002 paoman + oudood (430387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
12 # 3อจ620708-007 bunjerd + natkarn (430405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กหนึ่งเข็ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม (600916-044) (G 68%)
13 # 3อจ620708-008 chane31 + natkarn (430410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(530623-020) (G 89%)
14 # 3อจ620708-009 cchan + MoTeSaK (430414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620606-041)(G 65%)
15 # 3อจ620708-010 armto + But140 (430418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 949)
16 # 3อจ620708-011 plam01 + virut19 (430422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
17 # 3อจ620708-012 Aaekaa + vinit09 (430424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 6 ที่ระลึก 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ เนื้อทองคำ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 9000 บาท)

18 # 3อจ620708-013 Aaekaa + vinit09 (430428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา อนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เนื้อทองคำ ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ620708-014 KC-Tung + win14 (430494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560109-337)(G 58%)
20 # 3อจ620708-017 elite90 + ราชสีห์ (430436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620629-002)
21 # 3อจ620708-018 tawee999 + ราชสีห์ (430438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (620222-172)
22 # 3อจ620708-019 Rathprasert3835 + (430440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
san_sap99
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 11323) (น้ำหนักทอง 22.9 กรัม)
23 # 3อจ620708-020 camaroj + jitichai (430495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8632)(571220-013) (G 67%)
24 # 3อจ620708-021 ประพฤทธิ์ + TIDTEE (430388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 ไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2850/น้ำหนักเงิน 63 กรัม) (สภาพใช้)
25 # 3อจ620708-023 artthaporn + darita32 (430393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และรมดำใหม่)
26 # 3อจ620708-025 kopper + เน้นพระสวย (430401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.9 กรัม) (600809-088)
27 # 3อจ620708-026 prakit + เน้นพระสวย (430404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (590423-196)
28 # 3อจ620708-028 plam01 + Ladymoon (430412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 43/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
29 # 3อจ620708-029 yuttip2524 + Ladymoon (430415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 35/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
30 # 3อจ620708-030 dman2551 + aeeee (430417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ620708-032 man77 + Emily007 (430385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
32 # 3อจ620708-101 EI013018699TH rindaman + samanta (430383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620529-015)
33 # 3อจ620708-102 ED851745725TH แฮปรามคำแหง + namo0123 (430386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 64%)
34 # 3อจ620708-103 EW060626070TH บรีสพระช่วย + อ้อยใจ (430389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
35 # 3อจ620708-104 ED814648415TH สิงค์ใต้สายดำ + tee_bang (430507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
36 # 3อจ620708-105 ED835877515TH poshwises + ChonChob (430395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์สุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี

37 # 3อจ620708-106 ED822546452TH นายทองคำ + Bigbub (430400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11708)
38 # 3อจ620708-107 EI016902630TH zafari + birdgear (430403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ระนอง (สภาพใช้)
39 # 3อจ620708-108 ED991055125TH พระสมุทร22 + ประยุติ (430407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620708-109 ED882365934TH mntpt + ณัฐวลัญช์ (430502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์นางพญา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(620425-140) (G 63%)
41 # 3อจ620708-110 EX333855283TH zafari + kai_bangsaray (430411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
42 # 3อจ620708-111 ED907080745TH suppachok + aood0458 (430506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 60%)
43 # 3อจ620708-112 EF174884394TH title28 + ตาโอฬาร (430419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 65%)
44 # 3อจ620708-116 EX429421460TH meomern23 + pongpamorn (430497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ620708-117 ED819317503TH bananacoffee + eyecom (430432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลัง ภปร.สก. แพทยสมาคมฯ 80 ปี เนื้อทองคำ 99% ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 5 กรัม)
46 # 3อจ620708-118 ED950193966TH Sunadi + KANT_CHON (430439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ620708-119 EF042188430TH perfectman77 + Darkman (430498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) (G 66%)
48 # 3อจ620708-120 ED873482393TH SUKJITTA + บารมีพรพรหม (430442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
49 # 3อจ620708-121 ED9811546650TH เหน่งบางคู้ + POONBUNS63 (430446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ620708-122 ED881876106TH แม็คพระเครื่อง + welding24 (430449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
51 # 3อจ620708-124 ED882349110TH dang29 + เฮียนพพร (430454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
52 # 3อจ620708-125 EW632783359TH Fefebig + Doe07 (430457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
53 # 3อจ620708-126 ED982818178TH korn88 + บารมีพรพรหม (430458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (G 78%)
54 # 3อจ620708-127 ED981535484TH zafari + golfsriracha (430463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดหนองสนม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ระยอง
55 # 3อจ620708-129 ED917370716TH toyotachi + wutclub (430464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง

56 # 3อจ620708-131 EX391507654TH กชณิชา + สวาหะ (430420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ620708-132 ED927407305TH ChinV + toncraft (430423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(620327-012) (G 73%)
58 # 3อจ620708-133 ED960584785TH ลูกระยอง + ฐณะวัฒน์ (430511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
59 # 3อจ620708-134 ED960584785TH ตราชั่ง + ฐณะวัฒน์ (430429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่)
60 # 3อจ620708-135 ED876693516TH Handyman28 + เซียนน้อยหนึ่ง (430434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (620511-021)(G 79%)
61 # 3อจ620708-136 SKLG000125460 citynew + พลายชาติ (430444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ620708-137 SKLG000125460 noi70 + พลายชาติ (430445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
63 # 3อจ620708-138 ED955017155TH RaPinPraiOne + Puttawat (430447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (G 66%)
64 # 3อจ620708-139 LASL000111342 Chanchai21 + tak373 (430450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
65 # 3อจ620708-140 EI021800179TH RaPinPraiOne + (430499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤตพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
66 # 3อจ620708-141 EX349966401TH nuang08 + Sogood35 (430390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (540423-007)
67 # 3อจ620708-142 RBPR000051710 takrit + Aeychonburi (430392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
68 # 3อจ620708-143 RBPR000051710 Got2523 + Aeychonburi (430492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
69 # 3อจ620708-144 SKRY000005987 amarin99 + benzy (430396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(590401-093) (G 84%)
70 # 3อจ620708-145 EI000861504TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + assawin (430500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
71 # 3อจ620708-146 ED964266632TH thotsaphol4110 + Ronado (430399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
72 # 3อจ620708-147 ED813571153TH nung919 + cellamic (430406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
73 # 3อจ620708-148 EI008217269TH Tatchapong + วุฒินันท์ (430409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (520615-084) (G 82%)
74 # 3อจ620708-149 EW718569114TH Retail + มัสชา (430413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง)

75 # 3อจ620708-151 ED993756222TH Porn_PP + โจปักธงชัย (430421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 69%)
76 # 3อจ620708-152 ED879551208TH วันชัย2511 + อาทิตย์๙๙ (430425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 806/น้ำหนักรวม 59.8 กรัม)
77 # 3อจ620708-153 ED987040190TH ichai + konhinn (430510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
78 # 3อจ620708-154 EI018311136TH yosapon + บิ๊กบีม (430427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย กรุวัดคลองตะเคียน เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620628-001)
79 # 3อจ620708-155 PTPN000060023 patanakarn39 + Sogood35 (430509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) (G 85%)
80 # 3อจ620708-156 EF483808394TH บารมีคุณย่า + เขยมาบตาพุด (430433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 70%)
81 # 3อจ620708-157 ED907064447TH gammag + aood0458 (430435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 68%)
82 # 3อจ620708-158 ED869650886TH พลธีร์5559 + pakornkeit (430501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นโชคดี เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 120)(611214-152)
83 # 3อจ620708-159 PTPR000243721 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + pradee125 (430437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
84 # 3อจ620708-160 EI017132663TH shopzeza + แพรวพรรณ (430441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
85 # 3อจ620708-161 EW328514349TH mumu99 + tongjoy (430443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
86 # 3อจ620708-162 EW328514349TH taveecahijarung + tongjoy (430448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
87 # 3อจ620708-163 EW328514349TH Gimjiyinglek + tongjoy (430451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
88 # 3อจ620708-164 EW328514349TH ราชสีห์ + tongjoy (430453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 11 ก.ค. 2562 - 08:17 น.] #65973 (8/23)** ตั้งแต่วันวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620629-011 ED929529479TH ต่อแต้ม (430089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620629-015 EW581168064TH natthakritm (430077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620703-001 EW451952766TH ปลากัด2009 (430047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620703-004 EW848950219TH Zongxy (430055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620703-007 EQ530394755TH bagio (430063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620703-009 EW383394403TH เสือสมิง (430070) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ620703-013 ED779699836TH รักษ์ต้มเลือดหมู (430068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620703-014 ED847177461TH วิทย์พระประแดง (430072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620703-015 ED858835495TH ขอบกระด้ง (430073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620703-016 ED882371740TH maii_amulet (430076) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ620703-018 ED881886721TH welding24 (430079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620703-019 EF468943803TH golfsriracha (430080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620703-020 EW328514012TH tongjoy (430081) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ620703-021 PS43000539199 nockout (430093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620703-022 EF174934630TH guidenaja (430065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ620703-023 SMDN000016523 feifei (430071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620702-015 ศตกมล (430610) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ620703-001 rachane53 (430039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620703-003 disakorn (430045) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620703-004 บอยราชบุรี (430049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620703-005 benzzy_ku (430053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620703-006 นายแบงค์เมืองจัน (430056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620703-007 aek1979 (430060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620703-008 tongprakueang (430062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620708-007 ดิวธเนศ (430466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620708-010 goldleo (430472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620708-022 moo_bpk (430490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620709-003 bannasom (430538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ620709-016 pramual (430518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620702-023 Baanjarn63 + bigtua (430376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ620702-107 ED977115962TH มงคลทวีทรัพย์ + sixsox05 (430333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ620706-001 terdshop + prakit0112 (430297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (610411-102)(G 70%)
4 # 3อจ620706-002 somsak2518 + prakit0112 (430300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(611018-028) (G 78%)
5 # 3อจ620706-003 ตราชั่ง + ราชสีห์ (430302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620429-057)
6 # 3อจ620706-004 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + kjack (430306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
7 # 3อจ620706-005 Kanlp + ptk_1234 (430309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (571128-071)
8 # 3อจ620706-007 thammarod + tungsaima (430311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้ (G 63%)
9 # 3อจ620706-008 kfrogyy + Rainbow2530 (430318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ620706-009 พรพระพุทธคุณ + (430321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Rainbow2530
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 19868)
11 # 3อจ620706-012 pumcha + rongfox (430322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่งวัดหนังฯ เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ620706-014 kopper + คุณพลอยคุณเพชร (430327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (520528-382)(G 88%)
13 # 3อจ620706-015 ประดู่เหลือง + ottohiso (430330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (610924-066)(G 81%)
14 # 3อจ620706-101 PCSP000056028 pyakorn + กุมารเทพ168 (430298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
15 # 3อจ620706-103 ED977126611TH rayongratchasima + sixsox05 (430380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (620622-013)
16 # 3อจ620706-104 NGWW000067841 meomern23 + เต้ยแม่โจ้ (430304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
17 # 3อจ620706-105 ED860224002TH prasit2512 + KingThongplew (430381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 63%)
18 # 3อจ620706-106 ED931339751TH taranan + Settawut (430308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620404-064)
19 # 3อจ620706-109 EW836733305TH jammanee + (430316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพลงรักปิดทองทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
20 # 3อจ620706-110 ED9635566454TH Bophantom + chaidee (430319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง
21 # 3อจ620706-111 RMUB000089702 ฐณะวัฒน์ + champ_mufc (430323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
22 # 3อจ620706-112 ED992475177TH jaonine + punktae (430325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 371888)
23 # 3อจ620706-113 MVLD0000515524 thotsaphol4110 + prakit (430328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงษ์ฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.นครปฐม
24 # 3อจ620706-114 EF445667342TH sokos + BIGRID (430332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(G 75%)
25 # 3อจ620706-115 MVLD000515524 limchaloen + prakit (430336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพาโชค เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (G 75%)
26 # 3อจ620706-117 ED961858976TH zafari + สนบางกรวย (430341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
27 # 3อจ620706-118 ED8466265552TH pramotee + playmaker (430344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ620706-119 EI000214709TH ตึ่งนั้ง + kanlaya48 (430347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 775/สภาพล้างผิว)
29 # 3อจ620706-120 EI000214709TH AChen + kanlaya48 (430348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ620706-122 ED978119395TH ATIVAT + แบงค์อรัญ (430299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 81%)
31 # 3อจ620706-123 ED978119395TH panupong30 + แบงค์อรัญ (430303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ620706-124 ED872071652TH TEE_INTER + ต่อยอด (430305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ ปี 2471 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ620706-125 ED968558344TH mojomung + ตู๋หรุ่น (430307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 64%)
34 # 3อจ620706-126 ED91569744TH taranan + phusiam (430312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ620706-127 EF136100958TH korawich + น้องอิมอิม (430313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ620706-128 EI000633507TH pandp + natkarn (430315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
37 # 3อจ620706-131 EW063396795TH zafari + Promsri (430324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ620706-133 ED875368970TH noi70 + ทัศน์เกล้า99 (430331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1 )
39 # 3อจ620706-134 ED956502524TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + สุทธิพงษ์99 (430334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วง กรุวัดห้วยเสือ พิมพ์ข้างไข่ปลา จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ620706-135 ED874039650TH ziggaza + ศรีมหาโพธิ (430338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (601109-019)
41 # 3อจ620706-136 ED932468474TH นายสาธุ + วุฒินันท์ (430342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 80%)
42 # 3อจ620706-137 ED946827937TH supa16 + tuntang1967 (430378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
43 # 3อจ620706-139 EX349966049TH TONG_NK + Sogood35 (430345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540901-048)
44 # 3อจ620709-106 ED991080915TH tanint + SANTI_MN (430554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนักทอง 13.8 กรัม) (G 90%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 09 ก.ค. 2562 - 08:11 น.] #65966 (7/23)** ตั้งแต่วันวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620625-007 ED835870335TH ชวนชื่น (429326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620627-014 ED992656188TH seranee (429541) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ620629-004 EF581204230TH องอาจ (429733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620629-012 EW383389805TH เสือสมิง (429656) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ620702-014 ED902318388TH คนคลองด่าน (429929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620622-001 penggo (429091) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620626-006 โพธาราม (429451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 2อจ620627-011 Jackbangkaew (429499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ620628-005 ตาโอฬาร (429615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620629-010 คานธี (429751) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 2อจ620702-013 tongleehae (429949) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ620708-013 อรรถพล (430382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620629-105 EW580421215TH Retail + ขนมกรุบ (429665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ620629-114 EF419331835TH pukpik + KaiThepSteP (429708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
3 # 3อจ620629-118 ED793146132TH sumat + ผมนะเด็กเทพ (429718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก (หลังตะกรุดเงิน 7 ดอก)
4 # 3อจ620629-138 EF294776989TH SongkanA + ท่านหลวง (429734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนตะกร้อ หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ620629-139 EW475169641TH zafari + ขนมหวาน (429736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สระบุรี
6 # 3อจ620629-161 EF174884641TH nopakk + WaruntornB (429689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ รุ่นแรก ปี 2511 **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ620701-129 ED877537662TH เหวัชระ + pound2007 (429794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (G 60%)
8 # 3อจ620702-006 nung919 + buspom (429857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
9 # 3อจ620702-010 noomevo7 + youanek1191 (430292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (620527-072)
10 # 3อจ620702-130 EW573526564TH sinpet + somsak2518 (429901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ620702-141 ED929562815TH zafari + ตุ๊บางกะปิ (429891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระครูปลัดสุพจน์ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ620702-171 ED970644585TH nutteep + boboaf (430212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ620702-184 RG045622535TH kankanmol + ขวัญนคร (430215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีเรืองบุญ พิมพ์แขนหักศอก เนื้อผง จ.นนทบุรี
14 # 3อจ620703-107 ED913955156TH ATIVAT + Jjiann1979 (430001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง เนื้อชินเงิน พิมพ์บัวตูม จ.สุพรรณบุรี (G 92%)
15 # 3อจ620703-158 ED864368925TH joymonton + ไลอ้อนเรด (430035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพญาไก่ เนื้อทองคำ 96% ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 58)(G 79%) **เพชรแท้จำนวน 72 เม็ด
น้ำหนักเพชรประมาณ 1.5 สตางค์ต่อเม็ด
16 # 3อจ620703-175 RERW000033084 bunpotth + sanopporn (430037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ้มหูยายซิ้ม เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
17 # 3อจ620704-122 EW582714866TH world + ธิติวราห์ (430098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก พิมพ์เข่าขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ชุมพร (วัดเขากล้วยสร้าง/สภาพใช้สึก)
18 # 3อจ620704-141 EW001912145TH masterpiece + (430095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดหลวง เนื้อเมฆพัด ปี 2466 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
19 # 3อจ620705-001 naphat1981 + ฟรีโน่ (430210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง ไพลินคาสิโน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ620705-002 ruamsup + บรีสพระช่วย (430213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620705-003 aouly + ติ่งลี่ (430293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 604)
22 # 3อจ620705-004 bigbig + OMBUN (430214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620620-023)
23 # 3อจ620705-005 พญาสุกร + เด็กท่าพระ (430216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620705-006 ตุ๊หลวง + tigerpong77 (430218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อเงินถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3 นิ้ว) (571006-271)
25 # 3อจ620705-007 mommam21 + BAUSCH (430220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังอุดผง ปี 2526 จ.ระยอง (620628-032)
26 # 3อจ620705-008 พงษ์วิวัฒิ + เด็กสายสอง (430223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
27 # 3อจ620705-010 lekmahoran + หรั่งวัดไตร (430226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
28 # 3อจ620705-101 ED920231192TH masterpiece + tomsrinukool (430221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ปี 2516 จ.สกลนคร
29 # 3อจ620705-102 EW834574827TH Doitung + (430224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
30 # 3อจ620705-103 ED810586560TH thammarod + jobss (430227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่เสือคำราม เนื้อผง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
31 # 3อจ620705-104 ED810586560TH nung919 + jobss (430229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง วัดพระศรีมหาธาตุ เนื้อดิน ปี 2514 จ.สุพรรณบุรี
32 # 3อจ620705-105 ED995211585TH namuang + สมาร์ทพระแท้ (430231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (611114-031)
33 # 3อจ620705-106 ED938365402TH SiwaDa928 + Lekamulet (430234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี (G 66%)
34 # 3อจ620705-107 ED839551071TH pandp + Ottokung (430237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
35 # 3อจ620705-108 SMHK000262431 อะนันตะปัดชะเย + (430240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มเมืองพุทธ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
36 # 3อจ620705-109 ED918274662TH vitaya + กฤศฆนนาท (430243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ620705-110 ED929362252TH Tanguy + ป-ปรีชา (430244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
38 # 3อจ620705-111 ED975235199TH pangjung + รอดบางแค (430217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 83%)
39 # 3อจ620705-112 ED952860897TH yyoyo + tawat_boonyarat (430219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก) (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
40 # 3อจ620705-113 ED937760287TH ppffarm + pinmarine35 (430222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 203)
41 # 3อจ620705-114 EW923401253TH prasangsit + Burapha777 (430225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใต้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
42 # 3อจ620705-115 EW680444700TH หิมพานต์มุ่งงาม + beer2126 (430228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งผิว) (601101-042)(G 80%)
43 # 3อจ620705-116 ED917772119TH nopakk + ก้อนกรวด (430230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อใบลาน จ.นครปฐม
44 # 3อจ620705-117 PTYA000606147 nongder + ขนเงิน (430232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นยายพวง เนื้อทองเหลือง ปี 2492 จ.นครสวรรค์
45 # 3อจ620705-118 TWCR000027550 เหวัชระ + khak2800 (430235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 241) (G 53%)
46 # 3อจ620705-119 ED964327552TH taccord + กระติบ (430238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพแต่งผิว)
47 # 3อจ620705-120 ED874025559TH สามัญชน + nanin (430239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
48 # 3อจ620705-121 ED990630801TH payungsak + seranee (430247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (620617-150)
49 # 3อจ620705-122 ED990630801TH payungsak + seranee (430248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา (620523-139)
50 # 3อจ620705-123 ED928653599TH piyatg + resin2007 (430249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย) (530211-295)
51 # 3อจ620705-124 ED981910675TH Chanchai21 + ปิ้กพาหุง (430251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
52 # 3อจ620705-125 EF391618995TH saksitt + coldplay (430255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 82%)
53 # 3อจ620705-126 ED872060442TH ป่าตาลดอย + shyamal (430259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นมหาปราบไพรี เนื้อเงินก้นทอง ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 10)
54 # 3อจ620705-127 ED810519415TH Retail + Tawatchai1889 (430261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (590328-045)
55 # 3อจ620705-128 ED953562529TH loomthong + BOONG (430264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
56 # 3อจ620705-129 ED981607288TH unodum + router (430266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
57 # 3อจ620705-131 ED985146140TH worrior + ว่านหวาย (430233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ620705-132 ED895396100TH RaPinPraiOne + asaki (430236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ620705-133 EW911335923TH zafari + ซูโม่ (430291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) (ซ่อมผิวด้านหน้าและปิดทองใหม่)
60 # 3อจ620705-134 ED992475870TH มอร์เมืองทอง + หมูอู๊ด (430241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ620705-135 EX391505643TH topten + มะแวร์น้อย (430295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
62 # 3อจ620705-136 EW955339019TH วัฒน์วังหิน + ตาลกิโล4 (430242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์
63 # 3อจ620705-137 EW181450420TH taranan + เอกสตูล (430245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
64 # 3อจ620705-138 ED974323997TH anothaitmc46 + k9cob (430288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
65 # 3อจ620705-139 ED814736070TH somboonput + pakornkeit (430246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580226-075)
66 # 3อจ620705-140 ED885391448TH เซียนน้อยหนึ่ง + thepra (430250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ620706-011 chaleaw56 + rongfox (430320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.1 กรัม) (G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 08 ก.ค. 2562 - 08:15 น.] #65962 (6/23)** ตั้งแต่วันวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ620626-009 ED943712507TH tuktu40 (429455) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620701-002 ED993515195TH errorman (429833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620624-011 nutturbo + ดิอาโบล (429255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620626-155 EF510065353TH ginger + มหาเวส (429364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ620629-152 ED942206946TH พงษ์วิวัฒิ + tananop (430171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
4 # 3อจ620701-006 อ๋องสาย4 + อาร์มไข่เค็ม (429781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์วงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ620702-018 ltpaisarn + danaiw (430176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ620702-155 ED835867314TH TEE_INTER + ชวนชื่น (429924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ620704-002 Suradech + pipat_ch (430108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ620704-003 น้องปีเตอร์ + manky (430111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
9 # 3อจ620704-004 บรีสพระช่วย + manky (430116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ620704-005 zebastian + นครพระ (430118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 69%)
11 # 3อจ620704-006 สามัญชน + วินัย15 (430121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
12 # 3อจ620704-007 Bbeenaja + SeksitK (430192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ620704-008 sjirapon + SeksitK (430124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ620704-009 tatoa + patchara (430201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (620314-021)(G 85%)
15 # 3อจ620704-010 pop2517 + patchara (430133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620316-091)(G 68%)
16 # 3อจ620704-101 ED917485767TH madeawsee + jumjum (430203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 560)
17 # 3อจ620704-102 EV711409325TH namuang + yongyot (430141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 226)

18 # 3อจ620704-103 ED907045686TH Retail + คงเจริญ (430147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
19 # 3อจ620704-104 ED968508538TH พงษ์วิวัฒิ + มีนบุรี (430152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
20 # 3อจ620704-105 ED828059802TH พะงัน + ฐณะวัฒน์ (430156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
21 # 3อจ620704-106 ED918177365TH jazzimo + My_dear (430159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
22 # 3อจ620704-108 EF483698288TH ข้าวมันไก่ + thothongkham (430165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (ฝังตะกรุด)
23 # 3อจ620704-109 EW915828521TH หนึ่งสภาพัฒน์ + opulent_88 (430168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 15074)
24 # 3อจ620704-111 EW993968068TH ottoantique + kungkung1 (430202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ620704-112 BOBE000072406TH cchan + youtasit (430097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติ ๙)
26 # 3อจ620704-114 ED947429242TH Bophantom + Taweesak48 (430199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ620704-115 ED972836968TH Chanchai21 + tgiporp (430194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ620704-116 EI000214690TH masterpiece + kanlaya48 (430104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 477398)
29 # 3อจ620704-117 ED995948565TH masterpiece + OUOU83 (430110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ620704-118 RSAR000069666 WAKKA + aeykolok (430200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 60%)
31 # 3อจ620704-119 RP449189682TH zafari + อาร์มไข่เค็ม (430114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ)
32 # 3อจ620704-120 ED958487845TH zafari + Anankiya (430120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕)
33 # 3อจ620704-121 ED983014282TH ruamsup + มาริโอ (430096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
34 # 3อจ620704-123 ED849886891TH Chanchai21 + สายธาร (430100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ620704-124 ED857663556TH east_noodles + (430102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย) (590725-053)(G 80%)
36 # 3อจ620704-125 ED922730315TH สุพระเครื่อง + pangjung (430105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน พิมพ์เล็ก เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี

37 # 3อจ620704-126 ED938415965TH มีเก้า888 + เฟียส55 (430115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม (G 62%)
38 # 3อจ620704-127 RP526505906TH zafari + suthon (430119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา
39 # 3อจ620704-128 ED929562599TH towerboy + พุทธคุณ05 (430122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620704-130 ED944131931TH Nippit + kohler (430127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (620404-080)
41 # 3อจ620704-131 ED935497072TH สามัญชน + moo_bpk (430134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร
42 # 3อจ620704-132 ED935559934TH rungrot + tonva (430137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
43 # 3อจ620704-133 EW731022036TH kusuma69 + ไร้นาม99 (430140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่น 9 ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
44 # 3อจ620704-134 EW731022036TH winaikew + ไร้นาม99 (430142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยม รุ่นแรก พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก
45 # 3อจ620704-135 EW731022036TH manod + ไร้นาม99 (430145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
46 # 3อจ620704-138 EW582250451TH masterpiece + (430193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Jamewatwihan
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2506 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับรูปถ่ายพิมพ์นี้ของรุ่นนี้
47 # 3อจ620704-139 SATU001210228 c_chai27 + เสืออิบสาทร (430155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 302)
48 # 3อจ620704-140 EW350398521TH dittasagul + OaTaWa (430160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 60%)
49 # 3อจ620704-142 ED907058455TH Wanchana + aood0458 (430195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 60%)
50 # 3อจ620704-143 ED937758990TH sokos + SHREK (430099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพสวย)
51 # 3อจ620704-144 RM34000478554 taccord + ปูศรีสะเกษ (430103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
52 # 3อจ620704-145 EW350399028TH เหน่งบางคู้ + OgapzaO (430107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
53 # 3อจ620704-146 ED797480655TH prakit + armarging (430109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 111 ปี กระทรวงกลาโหม พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี (G 79%)
54 # 3อจ620704-147 EI001115676TH zafari + นับตังค์ (430112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
55 # 3อจ620704-148 ED968556989TH Bandan496 + ตู๋หรุ่น (430113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)

56 # 3อจ620704-149 ED995781445TH สมเกียรติ111 + buspom (430204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้และตัดหู)
57 # 3อจ620704-150 ED976631341TH boon1 + Prakor (430117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
58 # 3อจ620704-151 ED948840114TH nopakk + ตะแคงขวด (430125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ620704-152 ED997440492TH pramual + tee_bang (430128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ620704-153 ED997440492TH เหวัชระ + tee_bang (430130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ็ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
61 # 3อจ620704-154 EF483700653TH eveoil + jittis (430132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
62 # 3อจ620704-155 RP526505910TH บรีสพระช่วย + suthon (430136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน
63 # 3อจ620704-156 EF114708826TH unvastar + ฟ้าตะวัน (430139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 1481)
64 # 3อจ620704-157 EX361152918TH ZuTharua + กฤษณะ (430143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (620603-113)(G 71%)
65 # 3อจ620704-158 EF483700640TH Burapha777 + jittis (430146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
66 # 3อจ620704-159 ED969975050TH Icando + สุภามาลา (430150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2539 จ.นครปฐม
67 # 3อจ620704-160 EI015000418TH โต้งกระนวน + som3693 (430153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
68 # 3อจ620704-162 ED983535456TH narongatyc + twongt (430129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (611206-098)
69 # 3อจ620704-163 ED904108912TH num1522 + สัสดี57 (430131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
70 # 3อจ620704-164 EI008040558TH weddy + โอเว่น (430135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 62%)
71 # 3อจ620704-165 ED960245172TH masterpiece + manliar (430138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 51 เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.สกลนคร
72 # 3อจ620706-010 แบทแมน + bangkokpoms (430296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามฝน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 06 ก.ค. 2562 - 08:12 น.] #65932 (5/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ620626-024 8EW669429056TH kunbun (429441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620626-027 EF573649930TH โชติอนันต์ (429448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620627-013 EW710283835TH อาจรูญ (429802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620627-016 ED961300136TH LEEYA (429829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620627-020 EW328513153TH tongjoy (429559) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620628-018 NKAM000597568 กฤตยาคม (429650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620701-004 ED992717275TH คุณากร (429812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ620701-005 ED928641556TH chaiyan1983 (429836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620701-006 ED983002125TH มาริโอ (429809) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ620701-007 RTAM000036414 สุนทรฤทธิ์ (429813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620701-008 ED999603202TH komsaan (429817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620701-009 EF569538420TH ratro (429820) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620701-010 ED943830937TH PING007 (429826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620701-011 EF174882800TH WaruntornB (429799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620702-001 ED950090808TH jojo5 (429928) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ620702-002 SPCP000042501 kridsanapong (429931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ620702-003 ED947629080TH HatPra (429935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620702-006 EI005410974TH วิสูตรนนทบุรี (429938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620702-007 EF581293464TH nutthawut (429941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620702-009 ER121573259TH ขาวเมืองตาก (429945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620702-010 ED950184964TH เอ็มซีเค (429947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620702-013 EW082547705TH somboonwatta (429927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ620702-015 ED873881912TH birdbeat (429967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ620627-004 เจนจัด (429828) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620627-005 คุณพ่อลูกแฝด (429529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620628-008 TIDTEE (429634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620701-001 suntisook8345 (429810) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620701-002 ลุงเปี๊ยก (429834) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620701-003 ตั้วสำโรง (429835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620701-004 เก้าออโต้ (429814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620701-005 rooms_studio (429816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620701-006 onizuka2518 (429818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620701-007 Vimol55 (429822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620701-008 metalnt (429823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620702-003 สยามเมืองยิ้ม (429940) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ620702-004 itthikorn (429944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ620702-005 rooms_studio (429946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620702-006 buspom (429948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620702-008 ชัย-ศรีมาลา (429952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620702-009 Buncha (429953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ620702-010 vittaya14 (429954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620702-011 Viraphan711 (429971) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ620702-012 tongleehae (429942) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ620620-104 EV239731783TH Exdesign + sikarase_n (428961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620622-103 ED937501676TH thotsaphol4110 + กระติบ (429085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง)
3 # 3อจ620626-173 ED941801028TH นายสาธุ + bank18 (429995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ620627-009 แดงสมคิด + sanopporn (429998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์เล็ก ปี 2456 จ.พิจิตร (วัดห้วยเขนสร้าง)
5 # 3อจ620627-101 EX293301880TH PAE_PONGCHAI + zz_zz (429715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
6 # 3อจ620628-137 EW119630173TH Baanjarn63 + Ronado (429625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 67)
7 # 3อจ620629-106 EF483656265TH tuktu40 + เขยมาบตาพุด (429668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
8 # 3อจ620701-115 ED950181375TH taranan + ก้อนกรวด (429837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดด่าน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
9 # 3อจ620701-116 ED955900799TH Brave + rattasah (429793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
10 # 3อจ620701-133 EW033641996TH manilmanggol + (429831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
montriburiram
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)


11 # 3อจ620702-019 nopakk + danaiw (429854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ620702-121 ED975250355TH jammanee + pong521 (429871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ620702-122 ED968210316TH mintmax + akehup (429877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร ปี 2506 จ.นครสวรรค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ620703-001 Tanguy + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (430087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ620703-003 muser31 + อ้น_รังสิต (429992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองเหลืองทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 (ยุคต้น) จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)(620306-139)
16 # 3อจ620703-101 ED970385497TH ferluci + phatcharoen (429985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (600216-143)(G 80%)
17 # 3อจ620703-102 EF174933081TH pletrat + Pinklovely (429987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 69%)
18 # 3อจ620703-104 EW515610744TH toopronchai + narabodee (429994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อแร่ ปี 2500 จ.นครปฐม
19 # 3อจ620703-105 ED954171524TH chutty + kawin1980 (429997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 71%)
20 # 3อจ620703-108 EV890269529TH โพธาราม + chet8980 (430006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ620703-109 EI000103005TH Retail + อะนันตะปัดชะเย (430008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
22 # 3อจ620703-110 EX349962722TH muadjeng + Sogood35 (430085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 79468)

23 # 3อจ620703-111 ED990609905TH hemman + peaprem (430013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620703-112 ED896335331TH RaPinPraiOne + sotowat (430017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดใบหน้าและหน้าอก)
25 # 3อจ620703-113 EF193210086TH ถุงนิล45 + numsai (430094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
26 # 3อจ620703-114 EF134267473TH wanitcha + เมืองสมุทร (430084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
27 # 3อจ620703-115 ED874664154TH tawee999 + amarin99 (430025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
28 # 3อจ620703-116 ED968532130TH yoshieak + คนคอเรด (430046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (620516-071)
29 # 3อจ620703-117 EF581420905TH eveoil + joeenok (430050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ620703-118 ED970385599TH chane31 + navy2525 (430052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 87)
31 # 3อจ620703-119 EX391509071TH Tongsura + สวาหะ (430057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ620703-120 ED931326404TH พะงัน + นนท์รามคำแหง (430059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540507-010)
33 # 3อจ620703-121 ED874534211TH Nakedboom + mchutith (429975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ620703-122 EF174933342TH yosapon + prons (429977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย) (620624-084)(G 82%)

35 # 3อจ620703-123 ED908032499TH ชยภร2014 + thongma (429979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
36 # 3อจ620703-124 ED968551139TH กิ๊กก๊อก1 + แพรวพรรณ (430082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 58%)
37 # 3อจ620703-125 EW395161879TH chowat + กัญญ์ภัทร์ (429981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้ชำรุดโพธิ์บนขวาและขอบซ้าย) (G 68%)
38 # 3อจ620703-126 ED963724040TH เก๋งกาฬสินธุ์ + samachu (429988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (สภาพใช้และล้างผิว)
39 # 3อจ620703-127 ED952726827TH RaPinPraiOne + (429989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakak_action
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ620703-128 ED973704274TH ขุนเมืองจันทร์ + mahawong (429993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ620703-129 ED864887041TH naykrong + patcharapon (429996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
42 # 3อจ620703-130 ED897520405TH scott + WINDAY (430000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ620703-131 ED896335209TH RaPinPraiOne + sotowat (429976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ620703-132 EX297460921TH Saysabre + ผงคลุกรัก (429978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
45 # 3อจ620703-133 ED939427029TH nopakk + ญาดา168 (429980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ620703-135 ED939427134TH Aommd + เหรียญหลวงพ่อคูณ (429984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.ระยอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

47 # 3อจ620703-136 EF469615835TH werapun + wut777 (430088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 343)
48 # 3อจ620703-137 ED998273836TH taccord + jumrust (429986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(620304-179) (G 55%)
49 # 3อจ620703-138 EF310807435TH noi70 + jammanee (429991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
50 # 3อจ620703-139 EF310807435TH bunpot + jammanee (429990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
51 # 3อจ620703-140 EW680444687TH kinetic + beer2126 (429999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) (G 64%)
52 # 3อจ620703-141 ED893941306TH สุพระเครื่อง + nongtom (430002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุท่าเรือ เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ620703-142 EF483686700TH เซียนน้อยหนึ่ง + รัตน์เนินพระ (430004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
54 # 3อจ620703-143 ED967300854TH masterpiece + teezy (430092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. รัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเศก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ620703-144 proprayad + rungkrabi (430005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (620531-169)
56 # 3อจ620703-146 ED918251825TH วานรไฟ + Kampeang (430015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ620703-147 ED848310309TH CHAI_U + santione (430029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)
58 # 3อจ620703-148 ED953302886TH korn88 + กล้วย_บางมด (430030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อดิน จ.สุโขทัย

59 # 3อจ620703-149 ED992714345TH Patumwan67 + man77 (430033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก
60 # 3อจ620703-151 ED891971645TH pramual + chi-351 (430012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
61 # 3อจ620703-152 ED944712273TH burabha + โจปักธงชัย (430016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
62 # 3อจ620703-153 EV915544365TH kittisak_10 + m-cot (430019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
63 # 3อจ620703-155 EW836733574TH mntpt + แจ็คเชียงดาว007 (430023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินวงษ์ วัดปากคลอง เนื้อทองแดง ปี 2478
64 # 3อจ620703-157 ED997167283TH zafari + Emily007 (430032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ620703-159 ED844792781TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (430040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เป็นต่อดีพร้อม
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
66 # 3อจ620703-160 ED975372169TH ศิษย์หลวงปู่ + นึกอ่อนนุช (430043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ กรุวังหน้า พิมพ์ห้อยพระบาท(เล็ก) เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ620703-161 ED864605355TH schan2514 + Juicy (430003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2450 จ.ชัยนาท
68 # 3อจ620703-162 ER121593956TH บรีสพระช่วย + ต้นกรมทาง (430007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพนบัวสองชั้น กรุบ้านตาก เนื้อชินเงิน จ.ตาก
69 # 3อจ620703-163 EX432367993TH Berm_07 + Chanchai21 (430009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี (620506-102)70 # 3อจ620703-164 ED895287382TH TAMDROUNG_2515 + (430011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สนบางกรวย
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 121805)
71 # 3อจ620703-165 ED990409904TH zafari + ponpon (430014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
72 # 3อจ620703-166 ED943779035TH pisanx + สามัญชน (430018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)
73 # 3อจ620703-167 ED797463714TH guidenaja + toxic (430020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 4.4 กรัม)
74 # 3อจ620703-168 ED880065702TH Newcomer + nuy_two (430022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
75 # 3อจ620703-169 CLPK000179049 nung919 + pieronut (430024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง เนื้อดีบุก จ.ชลบุรี (สภาพใช้) (G 81%)
76 # 3อจ620703-170 EW141008885TH มาม่าเป็ด + yosapon (430027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมมุมหลังล่างซ้าย) (G 89%)
77 # 3อจ620703-172 ED950025680TH thotsaphol4110 + (430028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
dewkuhaku
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบทองใหม่)
78 # 3อจ620703-173 EF340346533TH Pitcha + LEEYA (430031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 65%)
79 # 3อจ620703-174 RERW000033084 Eagle007 + sanopporn (430034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ620703-176 EW908741847TH Retail + พุทธศิลป์ล้ำค่า (430038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนเฉียง)
81 # 3อจ620703-178 ED831585803TH tongprakueang + Takod (430044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กะลาแกะ อาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ620703-179 ED948804390TH REGCOS + autopower (430048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว) (G 75%)
83 # 3อจ620703-180 EU979464682TH kritaya + natepranakorn (430054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
84 # 3อจ620627-003 sjirapon + angelita69 (429483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 05 ก.ค. 2562 - 09:08 น.] #65903 (4/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620625-016 ED847161546TH วิทย์พระประแดง (429279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620626-001 EF569949337TH ratro (429425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620626-004 EF584103403TH Phonkhaokho (429440) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ620626-011 EF174928413TH กำไลทอง (429409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620626-013 ED932443954TH วุฒินันท์ (429414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620626-015 ED893359183TH นิธิกานต์ (429760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620626-017 EW576994265TH sanopporn (429427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620626-025 EF180166287TH Hook2 (429444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620627-015 EF569538416TH ratro (429547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620627-023 EW371982129TH ต้อมตราโล่ (429553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ620629-001 EW328513215TH tongjoy (429728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620629-003 ED950156844TH เอ็มซีเค (429730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620629-005 ED935471733TH ป๋องณรงค์ชัย (429735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620629-006 ED997983661TH Jo-SWD (429739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620629-007 EW451952369TH ปลากัด2009 (429742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620629-008 ED878349780TH taranan (429744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ620629-009 ED938325010TH Lekamulet (429746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ620629-010 ED870222540TH คอหงส์ (429748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ620629-013 ED846241353TH Nong_Arm (429662) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620629-014 ED822823408TH maturuch (429666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620629-016 ED992680023TH seranee (429669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620629-017 ED984600200TH น้องแผ่นดิน (429674) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ620629-018 EF174884641TH WaruntornB (429761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620629-019 EW927474976TH Vincent (429679) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620619-002 จั๊กจั่น (428824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620619-012 likeit (428852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620620-012 Ben2516 (428928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620621-010 popeye289 (428987) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620621-013 จอมยุทธ77 (428971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ620625-003 wangroyal (429243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620625-006 schan2514 (429252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620629-002 amuletfocus (429738) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 2อจ620629-003 sp-ooy (429743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620629-004 prakit0112 (429745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620629-005 prakit0112 (429758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620629-006 chanapai (429765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620629-007 pipat_ch (429747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620629-008 kho9918 (429749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ620629-009 kho9918 (429750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620629-011 pramual (429724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620629-012 Folkfolk (429727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620629-014 montrip (429732) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ620629-015 toyotachi (429737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620629-016 nuttakrit (429741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620622-003 IamPakti + tanapat05 (429093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์เกลียวเชือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ620624-120 EF517213184TH Bingki + Yuttana (429342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
3 # 3อจ620625-126 ED907159082TH schan2514 + WIRETAP (429308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ620625-138 EF174928081TH kittisak_10 + Prince_Pratya (429273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ620626-153 ED918146014TH nung919 + ว่านหวาย (429358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรงมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
6 # 3อจ620626-165 EQ530394764TH gek1414 + bagio (429400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ620627-106 ED954002083TH ChonChob + BAZUKA9000 (429480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ620627-108 ED945301889TH บรีสพระช่วย + งดงาม (429492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กรุวัดบางยี่หน เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ620627-113 ED832298335TH ขุมทรัพย์บูรพา + PING007 (429509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(611203-040)
10 # 3อจ620627-133 EW919734524TH psutha + บางพระบางพระ (429520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อวิเชียร วัดเครือวัลย์ พิมพ์ซุ้มรัศมีหลังยันต์ เนื้อผงปิดทอง จ.ชลบุรี
11 # 3อจ620627-140 EX361188679TH zafari + toopronchai (429545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ620628-004 Chinnava + พิศรุษ (429580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ข้างเม็ด หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
13 # 3อจ620628-110 ED844395065TH bangkokpoms + คนบางเพลี้ย (429638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
14 # 3อจ620628-115 ED923282043TH เก๋งกาฬสินธุ์ + Chiu2002 (429587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (521030-005)
15 # 3อจ620628-117 ED887166952TH loomthong + k9cob (429594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
16 # 3อจ620628-119 ED929560010TH xtraxtra + Tzsamsak (429598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง

17 # 3อจ620701-001 Oat_Phk + hunter04 (429767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620626-050) (G 89%)
18 # 3อจ620701-002 spjpleoil + vinit09 (429769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 16000 บาท)
19 # 3อจ620701-003 kajell3555 + mdkm11 (429771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 69%)
20 # 3อจ620701-004 datyutthaya + 015669662 (429774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1118)(580528-214)
21 # 3อจ620701-005 ruamsup + olympia (429777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 22750)
22 # 3อจ620701-007 ppffarm + วันชัย2511 (429784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610517-099)
23 # 3อจ620701-008 nongder + anonnat (429788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(G 64%)
24 # 3อจ620701-009 pop2517 + anonnat (429792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (G 66%)
25 # 3อจ620701-010 nung919 + anonnat (429795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620701-101 EX391422432TH ขุมทรัพย์บูรพา + (429803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ทิศาปราโมทย์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620701-102 ED912095433TH somsak2518 + OaTaWa (429805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 60%)
28 # 3อจ620701-103 EW589691246TH Teerasak01 + วัชรชัย (429808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) (G 74%)
29 # 3อจ620701-104 ED797476505TH Phumiluck2525 + อินทะปัญโญ (429811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นชัยลาภ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 0.7 กรัม)
30 # 3อจ620701-105 ED928524342TH zafari + หลานตาจวบ (429815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
31 # 3อจ620701-106 EF113035584TH rungrot + pod2481 (429819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ620701-107 ED935468323TH พ่อน้องจ้าว + ชินนิมอน (429821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
33 # 3อจ620701-108 ED942221753TH manilmanggol + aomza007 (429832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 69%)
34 # 3อจ620701-109 ED907026276TH Mai2008 + คงเจริญ (429824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
35 # 3อจ620701-110 ED904107090TH midori + daew1970 (429827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (570927-147) (G 84%)

36 # 3อจ620701-111 EX379580925TH pop2517 + สิริวรรณโณ (429778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 32321)(530730-027)
37 # 3อจ620701-112 EX379580925TH Robinhood + สิริวรรณโณ (429782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (ฝังเม็ดยาทองแดงกะไหล่เงิน/ตะกรุดทอง)
(สภาพทาทองใหม่)(581119-190)
38 # 3อจ620701-113 EF174883646TH อ๋องสาย4 + Pinklovely (429787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ620701-114 EW806241973TH Musashi + rongfox (429789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพลงรักใหม่และใช้)
40 # 3อจ620701-117 ED977620597TH tuszaa + eing_0014 (429800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ620701-118 ED932233730TH worrior + ZICOZICO (429801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
42 # 3อจ620701-119 ED934014405TH ตาแจ๋ว + ทวารวดี (429804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ620701-120 ED844823838TH proprayad + rongfox (429806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 71%)
44 # 3อจ620701-121 PSP0002806112 จิดาภา + Joeymorn (429768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ620701-122 ED943061372TH nopakk + nungbangprom (429770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุวัดสุวรรณฯ เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
46 # 3อจ620701-123 EF174929688TH champ32 + OaTaWa (429772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
47 # 3อจ620701-124 ED934014520TH gun87 + mingch (429775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ620701-125 EW576991370TH แทนม้าทอง + แซนวิช (429779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ (G 85%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ620701-126 ED939406355TH ตาแจ๋ว + เหรียญหลวงพ่อคูณ (429783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จพระมงคลนิมิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง)
50 # 3อจ620701-127 ED920315105TH tongprakueang + jackzaa (429786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
51 # 3อจ620701-128 ED830751875TH ruamsup + โซดา2456 (429790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
52 # 3อจ620701-130 ED906296334TH New_chain + Ddpa1419 (429797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ620701-131 ED878369719TH pramotee + Maxcar40 (429773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 63%)
54 # 3อจ620701-132 EF448220939TH sittpee + อาระดิน (429776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 9/น้ำหนักทอง 4.3 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]

พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 9) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
55 # 3อจ620701-134 ED993736850TH พ่อมาเฟีย + โจปักธงชัย (429780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (580907-223) (G 78%)
56 # 3อจ620701-135 ED974022073TH gecko + thonglor (429785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (600113-194)
57 # 3อจ620701-136 ED824692183TH IamPakti + thanaanan (429830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
58 # 3อจ620701-137 ED957106207TH แม็คกระเพาะหมู + สัปปะรด (429791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดราชบพิธฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
59 # 3อจ620701-138 ED900257757TH tanint + pop_vat (429796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ620702-001 golf_kk + พระพิรุณ (429844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ620702-002 sjirapon + ศตกมล (429965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (620604-008)
62 # 3อจ620702-003 AOUN_D + สยามเมืองยิ้ม (429846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช (วัดกรูดสร้าง) (620611-006)
63 # 3อจ620702-004 kittisak_10 + อาณาจักรพระ (429850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่เสือคำราม เนื้อผง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
64 # 3อจ620702-005 tongdul + aumphorn (429852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600614-111)
65 # 3อจ620702-007 microsoft + youanek1191 (429859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
66 # 3อจ620702-008 masterpiece + buspom (429861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาสฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
67 # 3อจ620702-009 wanpen28 + youanek1191 (429866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
68 # 3อจ620702-011 noomevo7 + youanek1191 (429961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)(G 78%)
69 # 3อจ620702-012 thotsaphol4110 + krais1 (429839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
70 # 3อจ620702-013 sorose + บรีสพระช่วย (429962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (620626-089)
71 # 3อจ620702-014 สิงค์ใต้สายดำ + บรีสพระช่วย (429964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (ผิวมีคราบจากการใช้) (620513-014)(G 83%)
72 # 3อจ620702-016 0 namwanawa + treasury (429842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพิราพ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.สระแก้ว (หมายเลข 834/หน้าตัก 5 นิ้ว)
73 # 3อจ620702-017 Bophantom + pichet (429848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620214-051) (G 76%)
74 # 3อจ620702-020 darksanta + danaiw (429966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 230444)
75 # 3อจ620702-021 Bophantom + bigtua (429840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
76 # 3อจ620702-022 ingkulanon + bigtua (429841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
77 # 3อจ620702-024 rungkrabi + bigtua (429843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
78 # 3อจ620702-025 kit01 + Buncha (429845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
79 # 3อจ620702-026 namuang + thawath (429847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน) (620119-006)
80 # 3อจ620702-027 future + thawath (429849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน) (620109-049)
81 # 3อจ620702-028 Thanabura + Macpra (429851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี
82 # 3อจ620702-029 jompol10 + ต่อคู้บอน (429855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 69%)
83 # 3อจ620702-030 Burapha777 + ต่อคู้บอน (429858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
84 # 3อจ620702-101 ED980518581TH RaPinPraiOne + insolence (429863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
85 # 3อจ620702-102 EF322365301TH Bophantom + กีตาร์ (429867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
86 # 3อจ620702-103 ED971008449TH MoTeSaK + อมตะนคร (429868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน วัดไพรพัฒนา รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (G 81%)
87 # 3อจ620702-104 ED992692208TH Note2499 + amulet07 (429872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับปลัดขิกลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
88 # 3อจ620702-105 EX251136158TH ppong2506 + ศิษย์ปู่อุด (429874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
89 # 3อจ620702-106 ED877591650TH dek_bansuan + pound2007 (429878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิลกะไหล่ทอง ปี 2490 (วัดบัวแก้วเกษรสร้าง)
90 # 3อจ620702-108 ED981106785TH Gapi99 + jirayut (429970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 64%)
91 # 3อจ620702-109 EW233951070TH nopakk + น้ำฟ้าใส (429882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางสมาธิ พระครูพิทักษ์ธรรมโสภิต วัดแหลมฟ้าผ่า เนื้อเงิน ปี 2494 จ.สมุทรปราการ
92 # 3อจ620702-110 EW577075026TH zafari + Kanyapuk (429888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ลพบุรี (G 78%)
93 # 3อจ620702-111 ED972800566TH zafari + Yuttana (429856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครสวรรค์
94 # 3อจ620702-112 EI000202192TH kittisak_10 + kanlaya48 (429860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (G 69%)
95 # 3อจ620702-113 EW836736125TH nitis + ningwatgrang (429864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กำแพงเพชร (สภาพขัดผิว)
96 # 3อจ620702-114 ED972800552TH camaroj + Yuttana (429963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
97 # 3อจ620702-115 EW845454424TH loongmike + ตั๊กรัษฎา (429869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี
98 # 3อจ620702-116 ED997643257TH lovehunterlove27 + Benyapa (429960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตลับสีผึ้งหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตลับสีผึ้งลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
99 # 3อจ620702-117 ED948804409TH Bophantom + autopower (429972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
100 # 3อจ620702-118 EX379580996TH wanitcha + สิริวรรณโณ (429875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1 นิ้ว) (610721-041)
101 # 3อจ620702-119 ED929061558TH SuerAey + มหามณีจินดา (429889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
102 # 3อจ620702-120 ED929061558TH มารูเอ็ม + มหามณีจินดา (429893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3080)
103 # 3อจ620702-123 ED828270217TH ruamsup + cee_39 (429880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ620702-124 ED921105173TH Retail + ไอซ์_วายุบุตร (429883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อผง
105 # 3อจ620702-125 ED921105173TH Retail + ไอซ์_วายุบุตร (429884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อบุญ วัดหอมศิล พิมพ์เล็บมือข้างอุ เนื้อดิน จ.ฉะเชิงเทรา
106 # 3อจ620702-126 EW632979523TH Bbeenaja + tonva (429886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
107 # 3อจ620702-127 EX235248120TH THEZERO + Art2532 (429890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ที่ระลึกในงานกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
108 # 3อจ620702-128 ED961852845TH RaPinPraiOne + (429895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สนบางกรวย
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
109 # 3อจ620702-129 ED917718395TH khuntoom + ก้อนกรวด (429959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ620702-131 ED911489451TH โต้งกระนวน + ไข่มุข (429862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลังพระสิวลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.นครปฐม
111 # 3อจ620702-132 ED892683340TH tuszaa + tanapat2526 (429865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
112 # 3อจ620702-133 EF581204226TH bboypm + องอาจ (429870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
113 # 3อจ620702-134 EF375400985TH สามัญชน + มหาเศรษ (429873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
114 # 3อจ620702-135 EX361565959TH Retail + PunC123 (429876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ620702-136 ED925515633TH MoTeSaK + สมาร์ทพระแท้ (429879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
116 # 3อจ620702-137 ED816595321TH sombatbs + thongpaiwan (429881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (620615-004)
117 # 3อจ620702-138 EF471478395TH weddy + gold1 (429885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 76%)
118 # 3อจ620702-139 EF471478395TH อ๋องสาย4 + gold1 (429887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
119 # 3อจ620702-140 ED830761197TH noi70 + ซุ้มวัดศรี (429892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 69136)
120 # 3อจ620702-142 ED948901754TH sokos + ottowa (429894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังฉัตร(ใหญ่) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
121 # 3อจ620702-143 EB212225871TH หูยาว + พรพระศิวะ (429969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ รุ่น 2 เนื้อสำริด ปี 2469 จ.กรุงเทพฯ (G 77%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
122 # 3อจ620702-144 EF483686364TH medee + เทพยาจกเก้านิ้ว (429896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 8) (น้ำหนักทองรวม 30 กรัม)
123 # 3อจ620702-145 ED912798785TH korawich + ข้าวตอกแตก (429898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
124 # 3อจ620702-146 ED912798785TH korawich + ข้าวตอกแตก (429900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดชีปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
125 # 3อจ620702-147 ED828374217TH SongkanA + wilairat_22 (429902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อผงหน้าเงิน ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่าง)
126 # 3อจ620702-148 EF012842873TH atatat + Siwakarn (429904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)
127 # 3อจ620702-149 EF012842873TH runrun21 + Siwakarn (429907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
128 # 3อจ620702-150 EF012842873TH phoomchai + Siwakarn (429909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
129 # 3อจ620702-151 EF183984237TH มังกร2014 + ต้นกรมทาง (429913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง วัดเชิงหวาย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
130 # 3อจ620702-153 ED995733215TH rachean + กระรอกหมา (429919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตา
131 # 3อจ620702-154 ED961855379TH nung919 + สนบางกรวย (429922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
132 # 3อจ620702-156 ED975255131TH thotsaphol4110 + mitmitee (429926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
133 # 3อจ620702-157 ED983511534TH thotsaphol4110 + bunjerd (429930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
134 # 3อจ620702-158 820024708230 thitipant + sre1999 (429934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
135 # 3อจ620702-159 820024708230 Bophantom + sre1999 (429936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
136 # 3อจ620702-161 ED972853232TH Polachet + โกวบ้อ (429903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
137 # 3อจ620702-162 ED951201920TH pornlimk + pornperm (429905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
138 # 3อจ620702-163 ED874043053TH naenaldo + ศรีมหาโพธิ (429908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (600609-026) (G 64%)
139 # 3อจ620702-164 EX369303579TH supanutk + โจอี้บอย (429911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) (G 66%)
140 # 3อจ620702-165 ED818671459TH mechanic + CharinT (429914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพนหน้าโหนก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
141 # 3อจ620702-166 ED831226624TH tor2516 + joe_donmueang (429917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 77%)
142 # 3อจ620702-167 PUT500289158 payungsak + numpraram2 (429921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
143 # 3อจ620702-168 PUT5000289158 yutboss175 + numpraram2 (429956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
144 # 3อจ620702-169 ED826152212TH Sombat14 + (429955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
เหรียญพระปิดตา วัดท่าลาดเหนือ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา
145 # 3อจ620702-170 ED874540645TH popular_rock + chronos (429925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดหน้าพระธาตุ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
146 # 3อจ620702-172 ED896335345TH RaPinPraiOne + sotowat (429897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
147 # 3อจ620702-173 ED950044701TH Icando + โพธิ์เรียง (429968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
148 # 3อจ620702-174 ED835849681TH wit50 + bankbong55 (429973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์เล็ก/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (620327-066)(G 65%)
149 # 3อจ620702-175 ED985103609TH Niti333 + My_dear (429899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (610818-037)(G 79%)
150 # 3อจ620702-176 BBN5000156379 RaPinPraiOne + va1111 (429910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
151 # 3อจ620702-177 ED983531281TH pletrat + yongyot (429912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (570428-042)
152 # 3อจ620702-178 ED983531281TH vitaya + yongyot (429915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
153 # 3อจ620702-179 ED983531281TH moo_bpk + yongyot (429918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังตรายางรูปเหมือน)
154 # 3อจ620702-181 ED868637923TH pisanu-08 + เซียนส่อง (429958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 60%)
155 # 3อจ620702-182 ED917324654TH คนชอบพระ01 + TEE_INTER (429974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (600206-046)(G 78%)
156 # 3อจ620702-183 ED943063648TH Retail + ponpon (429957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงเต่า เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
157 # 3อจ620702-185 ED911282678TH THEZERO + Bigbub (429906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
158 # 3อจ620703-103 ED928870179TH rakang2409 + rongfox (430090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 4.4 กรัม) (G 80%)
159 # 3อจ620703-145 ED797474558TH popeye289 + sumat (430010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยทอง (น้ำหนักทอง 15.13 กรัม) (G 95%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 04 ก.ค. 2562 - 08:17 น.] #65898 (3/23)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620620-010 EF229099205TH หนุ่มธนบุรี (428947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620624-003 ED830158993TH akkhapons (429651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620624-017 ED893594297TH กำปั่นทอง (429652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620628-002 ED922452316TH Tharmarat (429611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620628-003 EF468833476TH ichigomomo (429612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620628-004 ED893933211TH khaokho (429616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620628-005 ED904106205TH Nippit (429617) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ620628-006 EW957304896TH ท๊อปTURBO (429622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620628-007 ED932443923TH วุฒินันท์ (429623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620628-008 ED835133154TH Darkaun (429626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620628-009 ED921010612TH kridsanapong (429628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620628-010 ED970410038TH ittipon_a1 (429630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620628-011 ED872860709TH kittichai2499 (429643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620628-012 ED870818411TH แก้วอุษา (429644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620628-013 EV664991812TH Suradech (429645) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ620628-014 ED922303914TH ปูแปดริ้ว (429647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620628-016 EW169653225TH sornna (429648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620628-017 EV664991809TH Suradech (429649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620624-014 ดิอาโบล (429178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620624-015 ศตกมล (429853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ620627-009 OMBUN (429539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620628-001 SmarThai1234 (429601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620628-002 Meetung (429604) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620628-003 Numfanta (429605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620628-004 pui1228 (429608) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620628-006 njeesom (429619) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620628-007 midori (429632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620628-009 TIDTEE (429637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620628-010 vieng (429642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ620628-011 sinpet (429633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620628-014 Chanyi (429640) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620628-015 เน้นพระสวย (429641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620624-122 EF320137669TH Anuson_k + Earthquake (429226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (590209-014)
2 # 3อจ620625-003 nung4066 + ป้องนันปัง (429290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.ลพบุรี
3 # 3อจ620626-103 ED787483572TH YP-BANGSUE + raimon (429704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด)
4 # 3อจ620626-127 ED817006066TH thiarin + joobb (429710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (ขนาด 4 นิ้ว)
5 # 3อจ620626-146 ED655995144TH ไม้ล้มลุก + suphimai (429424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(550223-083)(G 60%)
6 # 3อจ620626-172 ED921216585TH niwetch + Manopd (429375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหมอชีวกโกมารภัจจ์ วัดชมนิมิตร รุ่น 9 อริยะ 5 แผ่นดิน เนื้อเงินสามกษัตริย์ ปี 2544 จ.สมุทรปราการ (G 60%) **ทางสถาบันฯ
ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงสำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ620626-184 ED906292955TH WATCHARAPONGWISA (429757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
+ Ddpa1419
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เลย (สภาพล้างผิว)
8 # 3อจ620627-126 ED854168862TH gold_rabbit + สุเรนทรชิต (429486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็กไหล่ยก เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (551219-327) (G 89%)
9 # 3อจ620627-127 ED735480598TH Pinai + yyoyo (429720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600422-008)
10 # 3อจ620629-001 มองผ่านเลนส์ + somboonput (429676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
11 # 3อจ620629-002 art8888 + oudood (429678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (601111-005)
12 # 3อจ620629-003 pongpiki + นครเมืองเก่า (429682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดโปรดเกศ เนื้อดิน จ.นนทบุรี
13 # 3อจ620629-006 WICHIT_HATYAI + (429687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
angelita69
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ620629-007 ต่อ_ถนนตก + หนุ่มบ้านแพ้ว (429688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
15 # 3อจ620629-009 หิมพานต์มุ่งงาม + กบกุ๊ก (429693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
16 # 3อจ620629-010 Handyman28 + (429695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
17 # 3อจ620629-011 Bophantom + ติ่งลี่ (429699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
18 # 3อจ620629-012 watcharapong99 + ติ่งลี่ (429702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 86%)
19 # 3อจ620629-013 en_amulet + thanaphon (429759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดพระเศียรและล้างผิว)
20 # 3อจ620629-101 EF448226185TH danaiw + natepranakorn (429657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
21 # 3อจ620629-103 EW829476274TH ppong2506 + ศิษย์ปู่อุด (429660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
22 # 3อจ620629-104 ED896933666TH sompong963 + kiattisak (429663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
23 # 3อจ620629-107 ED91307762TH โต้งกระนวน + กระติบ (429671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2484 จ.นครปฐม
24 # 3อจ620629-108 ED963931563TH ตาแจ๋ว + อาชาเหล็ก (429673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2547 จ.ลพบุรี (หมายเลข 269)
25 # 3อจ620629-109 ED817006914TH amon_boon + vitaya (429677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หูบายศรี เนื้อผงชานหมาก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ620629-111 EX372740375TH เล้งตราด + อ้อยป่า (429696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (610908-106)(G 71%)
27 # 3อจ620629-112 EF0375400827TH niphun + มหาเศรษ (429700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)
28 # 3อจ620629-113 EF365274948TH anantand + เต้ย_พฤกษา19 (429705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 343843)
29 # 3อจ620629-115 ED939425310TH chane31 + ญาดา168 (429711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด 6 รอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ620629-116 EU585405360TH masterpiece + จิตรเทพ (429714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดอรุณฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ620629-117 EU585405360TH KhelangNakorn + จิตรเทพ (429716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 111 ปี เนื้อผงเกสร ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ620629-119 ED923699727TH Oat_Phk + โกวบ้อ (429723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน เนื้อชุบทอง จ.กาญจนบุรี
33 # 3อจ620629-120 ED995031077TH auto1800 + ตูนพระเครื่อง (429726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค้ดดาว)
34 # 3อจ620629-121 ED962404384TH ต้นคุง + หิมพานต์มุ่งงาม (429686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว/สภาพใช้) (620529-143)
35 # 3อจ620629-122 ED868636769TH เป๋าแมน + เซียนส่อง (429691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
36 # 3อจ620629-123 ED923675399TH Icando + อสูรแดง (429694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (G 82%)
37 # 3อจ620629-124 ED825476945TH นิยมพระ + w_siriwat (429766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ620629-125 ED946502309TH wanpen28 + pound2007 (429698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์
39 # 3อจ620629-126 EW576988778TH Mac_k + sanopporn (429763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
40 # 3อจ620629-127 EW576988778TH bansa + sanopporn (429701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
41 # 3อจ620629-128 ED858736039TH วิเศษชัยชาญ + Chai5949 (429755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
42 # 3อจ620629-129 PSP00063532987TH เป๋าแมน + schan2514 (429706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
43 # 3อจ620629-130 EX365815820TH จอมทอง33 + เพชรศรีวิชัย (429713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(530623-140)
44 # 3อจ620629-131 ED873389645TH unvastar + บารมีพรพรหม (429753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม (601005-054) (G 78%)
45 # 3อจ620629-132 ED791077624TH zafari + jamesza (429717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
46 # 3อจ620629-133 ED873459103TH ประพฤทธิ์ + Toom-HxH (429721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
47 # 3อจ620629-134 EF517173074TH naykrong + ammad (429725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพซ่อมเข่าซ้ายและขอบบน)
48 # 3อจ620629-135 EF517173074TH ninjaykk + ammad (429764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620629-136 ED943768130TH kittisak_10 + ข้าวตอกแตก (429729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
50 # 3อจ620629-137 ED943768112TH noi99 + ข้าวตอกแตก (429762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
51 # 3อจ620629-140 ED950165041TH Aeybangsaen + numpraram2 (429740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (611124-001)(G 69%)
52 # 3อจ620629-141 ED970502936TH gwutdy + POOSIT (429658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
53 # 3อจ620629-142 RP417288074TH boonserm + Mai2008 (429661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (620619-042) (G 58%)
54 # 3อจ620629-143 EF244309175TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (429664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ620629-144 ED768952644TH knug11 + gump16 (429667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระร่วงเปิดโลก เนื้อชินเงิน
56 # 3อจ620629-145 ED929557280TH Rojerahaaha + nillanat (429670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
57 # 3อจ620629-146 EW916994763TH จรสีห์วังเดิม + MAYUREE999 (429672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.จันทบุรี
58 # 3อจ620629-147 ED908269967TH noomevo7 + zafari (429675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (620610-132)
59 # 3อจ620629-148 ED901459375TH deawn + yongyot (429756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
60 # 3อจ620629-149 EW178272450TH surats_s + pungting (429681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (G 75%)
61 # 3อจ620629-150 ED937741098TH DRAGON13 + pinmarine35 (429684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 81)
62 # 3อจ620629-151 ED894970374TH เรศเรณู + nuy_two (429692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ620629-153 ED852337665TH Retail + นับตังค์ (429697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
64 # 3อจ620629-154 EF174883535TH toyotachi + Prince_Pratya (429703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
65 # 3อจ620629-155 ED869027631TH zafari + yanpawach (429707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา
66 # 3อจ620629-156 ED950145166TH jacky51 + popchelsea (429709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
67 # 3อจ620629-157 ED912149159TH dazzzit + numnim20 (429754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
68 # 3อจ620629-158 ED976710676TH ninjaykk + towerboy (429712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
69 # 3อจ620629-159 ED917464886TH สามัญชน + ขุนเมืองจันทร์ (429719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
70 # 3อจ620629-160 ED983701286TH joomch + เทียมเยาวราช (429722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ชลบุรี


ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 ก.ค. 2562 - 08:32 น.] #65893 (2/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ620617-001 SMDN000015320TH feifei (428906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620619-001 ED831784614TH ปิงเปียง (429083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620619-008 EW7390928115TH Tongsura (429086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620619-018 ED882905722TH chsearn (428844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620620-025 EF514544329TH คุณศิระ (428897) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ620621-012 EF145399719TH montblanc (429066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620622-010 EF514524505TH คุณศิระ (429145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ620624-001 EX386537392TH ระฆังทอง (429219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 1อจ620624-006 EX391217087TH บัวลอย (429227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620625-005 ED928815495TH kittipongbee (429568) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ620627-001 EW005603294TH ญาญ่าซัง (429569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620627-002 ED903710264TH sorn11 (429534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620627-004 ED954002083TH BAZUKA9000 (429542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620627-005 ED932426925TH วุฒินันท์ (429543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620627-006 ED932426939TH วุฒินันท์ (429546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620627-007 ED819705471TH maii_amulet (429548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ620627-008 ED954141068TH Darkman (429551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620627-009 ED93242691TH วุฒินันท์ (429554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620627-010 ED932426908TH วุฒินันท์ (429556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620627-011 EV810719986TH kopper (429535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620627-012 EV810719972TH kopper (429538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ620627-017 EX435117439TH ทวีกาญจน์ (429550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620627-018 ED895365972TH lucky2492 (429555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ620627-019 EX361188679TH toopronchai (429557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620627-021 ED851741670TH น้ำคอก99 (429549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620627-022 ED995937939TH sangnineface (429552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620627-024 EW086994292TH น้องแผ่นดิน (429558) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ620627-025 EW646717862TH ธัมปารี_16 (429560) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ620627-026 EX435117442TH ทวีกาญจน์ (429562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ620626-020 ED992650211TH seranee (429434) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620618-004 sakwat (428681) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620621-007 หงฟ้า (428981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620622-002 wanpen28 (429095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620622-003 penggo (429097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620624-006 kui60 (429208) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ620625-005 vtavee (429246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620627-002 โต๊งเหน่ง001 (429523) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ620627-003 sakwat (429527) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ620627-006 tongprakueang (429532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620627-007 tongprakueang (429533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620627-008 OMBUN (429536) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620627-010 กำเงิน (429544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620627-012 pannawat (429502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620627-013 chanram (429506) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 2อจ620627-014 tanac (429513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620627-015 แฟรงค์ตาทิพย์ (429514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620627-016 thayarat007 (429517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ620627-017 tahtee (429565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620629-001 Chanyi (429752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620621-141 EF174889459TH nutthawut + ผมชื่อเสือ (429044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 40.9 กรัม) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ620622-013 แพรวพรรณ + ตู๋หรุ่น (429126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ620622-014 TYAKONE + แพรวพรรณ (429129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 56%)
4 # 3อจ620622-015 Bophantom + แพรวพรรณ (429134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ620624-001 vios2877 + phukaseam (429154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 1483)
6 # 3อจ620624-134 ED954132168TH chane31 + montblanc (429595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
7 # 3อจ620625-009 bunpotth + youanek1191 (429607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร ๒๑)
8 # 3อจ620625-128 ED914315931TH pornlimk + kikkik (429314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
9 # 3อจ620626-112 ED818654084TH anuruknavy44 + Pantapat (429365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร เนื้อดิน
10 # 3อจ620627-005 กุหลาบแดง + คุณพ่อลูกแฝด (429490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(611008-008) (G 75%)
11 # 3อจ620627-006 ภุชงค์ชัยภูมิ + sakaekrung (429493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด)(570808-001) (G 69%)
12 # 3อจ620627-013 SAHAKORN + aumphorn (429516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด ฦๅ สั้น เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 78%)
13 # 3อจ620627-104 TCRP000037190 pom53 + numpraram2 (429477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 89%)
14 # 3อจ620627-110 EF012842754TH chane31 + Siwakarn (429498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 58%)
15 # 3อจ620627-114 ED819705471TH กำธรนคร + maii_amulet (429511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) (G 78%)
16 # 3อจ620627-120 ED873872221TH fifa3623 + kittisak_10 (429531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 68%)
17 # 3อจ620627-134 ED935438587TH anantand + มหัศจรรย์พระ (429526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)
18 # 3อจ620627-138 EW178267865TH takrit + ภคิน-ปู่ทิม (429567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแด พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 83%)
19 # 3อจ620627-139 EW328513153TH Ben2516 + tongjoy (429540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (G 64%)
20 # 3อจ620627-142 ED995937939TH Exdesign + sangnineface (429475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 62%)
21 # 3อจ620627-147 ED911419725TH ท่านอ๋อง + ไข่มุข (429561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพิราพ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.สระแก้ว (หมายเลข 873/หน้าตัก 5 นิ้ว)
22 # 3อจ620628-001 Bophantom + tanu21 (429572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
23 # 3อจ620628-002 ruamsup + Buncha (429575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620628-003 offnizmo + พิศรุษ (429578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์โบราณ เนื้อทองผสม จ.ฉะเชิงเทรา
25 # 3อจ620628-005 zebastian + บรีสพระช่วย (429583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(620516-195)
26 # 3อจ620628-006 Sinsiampra + vieng (429585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
27 # 3อจ620628-007 Sinsiampra + vieng (429588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ620628-008 มองผ่านเลนส์ + sinpet (429589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 317)(591130-014) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 317) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
29 # 3อจ620628-009 RaPinPraiOne + Prichar (429592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
30 # 3อจ620628-101 ED9447122339TH Kamkiw3839 + โจปักธงชัย (429646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
31 # 3อจ620628-102 EX386054457TH วิเศษชัยชาญ + (429613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
supasuta1968
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ620628-103 ED950124784TH Nakedboom + yime2 (429620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ620628-104 ED874636051TH เมฆเจริญพร + amarin99 (429624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครราชสีมา (580311-051)
34 # 3อจ620628-105 ET977887051TH big_boss + นู๋โอปอ (429654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี (G 90%)
35 # 3อจ620628-106 EF310806284TH MikeShiNoDa + jammanee (429627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ620628-107 EF468833476TH jennarong1981 + (429629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ichigomomo
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
37 # 3อจ620628-108 ED860530118TH APICHETTB + (429631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Poompoommi
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (G 63%)
38 # 3อจ620628-109 ED937731847TH เอตะทัคคะ + น้ำทอง (429635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
39 # 3อจ620628-111 EF116322624TH nutturbo + moojhu (429574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี (570327-213)
40 # 3อจ620628-112 ED860330995TH nuisriracha + MAVINT (429577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 161)(561025-356)
41 # 3อจ620628-113 WAVP000021963TH AnanHH + Nong-poko (429581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
42 # 3อจ620628-114 EF005740233TH aofside + Lardsak29 (429584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
43 # 3อจ620628-116 ED926611239TH เมืองช้าง + เจนเมืองฉะ (429591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 79%)
44 # 3อจ620628-118 ED925325974TH ป่าตาลดอย + กรเมืองกาญจ์ (429596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 189)
45 # 3อจ620628-120 ED946407550TH kittisak_10 + jedsadaboss (429600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ620628-121 ED980600529TH m-cot + สุดขอบฟ้าG (429571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ620628-122 ED929048865TH ruamsup + มาริโอ (429573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
48 # 3อจ620628-123 EW141008925TH คุณเร_ธรรม์ชนก + yosapon (429576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง)
49 # 3อจ620628-124 ED874032197TH ฆ้อนทอง + ศรีมหาโพธิ (429579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อสำริด ปี 2516 จ.จันทบุรี (590826-112)
50 # 3อจ620628-125 ED953521731TH Retail + BOONG (429582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ620628-126 EF581203676TH Wachilapat + nutthawut (429586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(620530-019) (G 70%)
52 # 3อจ620628-127 111000475839 Icando + apiwat_66 (429590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 626)
53 # 3อจ620628-128 ED816356114TH zafari + ศิษย์ปู่สง่า (429593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
54 # 3อจ620628-129 EF509680043TH IamPakti + บุญโชค (429653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพแต่งผิว)
55 # 3อจ620628-130 EF310391750TH นายสาธุ + puktun (429597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 84%)
56 # 3อจ620628-131 EF025663955TH phanchaporn + สุนทรฤทธิ์ (429603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 442119) (สภาพทำความสะอาดผิว)
57 # 3อจ620628-132 ED8658192836TH tockjung + Nong_Arm (429606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ620628-133 ED859160463TH Wanchana + ppffarm (429610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว) (G 80%)
59 # 3อจ620628-134 EW990985583TH Au3551 + tanapat2526 (429614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
60 # 3อจ620628-135 ED966210185TH prasit_jongsiri + toymlt (429618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (600715-225)(G 69%)
61 # 3อจ620628-136 ED840852312TH sunshiro + thanodom (429621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.ค. 2562 - 08:15 น.] #65887 (1/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
1 # 1อจ620619-003 ED895306909TH asaki (429289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620620-020 ED995502818TH prosperity9 (429284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620621-001 WALK000427448TH โก๋โรจน์ (429296) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ620621-003 EF296051599TH xenon2520 (429313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620621-007 EU986878472TH arun2528 (429336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620621-008 ED786818748TH Thanabura (429300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620621-009 EW854378441TH พรชมพู (429047) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620622-006 ED836223117TH pikkared (429335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620624-007 ED935412412TH เอกเมืองตรัง (429228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620625-001 NVPZ000087289TH IamAun1234 (429276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620625-002 ED873862309TH kittisak_10 (429280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620625-004 ED918252361TH คุณตาวิธาน (429292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620625-006 ED826143357TH noomno (429298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620625-008 EW971961332TH mchutith (429304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620625-010 ED913207811TH Tinnakorntle (429306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620625-011 EX281742350TH winwin (429253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620625-013 ED898211860TH ปืนใหญ่ (429272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620625-014 ED829260216TH น้องหมี (429275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620625-015 EF466623894TH นพเมืองชล (429278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620626-002 EF581329760TH หนุ่มธนบุรี (429428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620626-003 ED891938848TH oukaa (429433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ620626-005 KANP000027731 bigforever11 (429447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ620626-007 RLSR000029648 รถโฟร์ค (429462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ620626-008 ED901370642TH PharmX (429453) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620626-010 ED727980393TH ต้นอุทยาน (429456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ620626-012 ED932443945TH วุฒินันท์ (429411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ620626-014 ED932443937TH วุฒินันท์ (429420) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 1อจ620626-016 ED932443910TH วุฒินันท์ (429423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620626-018 KANP000027732 bigforever11 (429429) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 1อจ620626-019 EW927473406TH boyburapa (429432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620626-022 EV731039076TH mars7783 (429438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620626-023 EX281453826TH pichet344 (429439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620626-026 ED838498736TH morning (429467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
1 # 2อจ620620-003 hkups (429268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620621-008 kent8338 (429261) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620621-009 sotowat (429270) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620622-012 yuthAree (429263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ620625-001 ราชสีห์ (429237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620625-002 youanek1191 (429239) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ620625-004 tongprakueang (429244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620625-007 ouwpon (429257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ620625-008 vittaya14 (429327) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ620625-009 การันตีพระ (429655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ620626-001 พระพิรุณ (429442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ620626-002 nunthawat (429443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620626-003 bankrotor (429445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620626-004 wilairat_22 (429446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620626-005 โพธาราม (429449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ620626-007 hkups (429452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620626-008 aek1979 (429454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
1 #3อจ620615-011 keng1819 + โก๋แก่ (428518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย) (เคลือบแล็กเกอร์ใหม่)
2 # 3อจ620624-008 nueng1234 + อันดามัน (429524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 55%)
3 # 3อจ620625-140 ED828420217TH slaton57 + insolence (429528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (620214-117)
4 # 3อจ620626-003 sc_blood + naivana (429347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 77%)
5 # 3อจ620626-007 แบทแมน + bangkokpoms (429356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สายฝน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ620627-001 TAVABUNCHA + ตุ๊บางกะปิ (429478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
7 # 3อจ620627-004 ราชสีห์ + sakwat (429489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ620627-007 popeye289 + sanopporn (429497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่มมีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
9 # 3อจ620627-008 จิตรธรรมะ + sanopporn (429500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.พิจิตร
10 # 3อจ620627-010 Park--PrapradanG + (429504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sanopporn
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 พิมพ์นาคเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ620627-011 chajks + sanopporn (429510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวา)
12 # 3อจ620627-012 Tawansamui + ของขลัง (429512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(610409-068)
13 # 3อจ620627-014 Bophantom + aumphorn (429519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
14 # 3อจ620627-015 TEE_INTER + katae (429522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 799)
15 # 3อจ620627-102 ED923271425TH korn88 + แดร็กเพชรบูรณ์ (429470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชิน จ.สุโขทัย
16 # 3อจ620627-103 CH42000150896 PAE_PONGCHAI + (429474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongrit53
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
17 # 3อจ620627-105 TCRP000037190 LujingHong + numpraram2 (429563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ)
18 # 3อจ620627-107 ED954002083TH บรีสพระช่วย + (429488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
BAZUKA9000
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

19 # 3อจ620627-109 ED929553844TH pletrat + nillanat (429495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ620627-111 ED870817209TH kit01 + paitta (429503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ620627-112 ED83298335TH ขุมทรัพย์บูรพา + PING007 (429507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(610112-045)
22 # 3อจ620627-115 ED943333668TH toh2722 + Cchanchai (429515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
23 # 3อจ620627-116 EF510054727TH Tochiro + TaNachaut (429518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ620627-117 ED955492998TH เซียนน้อยหนึ่ง + ชัยแคราย (429521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
25 # 3อจ620627-118 EF024528450TH เชษฐประตูผี + ปังปอนบางแค (429566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620627-119 EF024528450TH kit01 + ปังปอนบางแค (429525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)
27 # 3อจ620627-121 ED876670118TH พ่อมด + เซียนน้อยหนึ่ง (429471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
28 # 3อจ620627-122 ED872004193TH เมืองช้าง + ตราชั่ง (429473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
29 # 3อจ620627-123 ED872004193TH Ben2516 + ตราชั่ง (429476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (570820-086)
30 # 3อจ620627-124 ED840851317TH TOKhong4 + radar41 (429481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก เนื้อดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ620627-125 EW227701121TH joeenok + framerin (429484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
32 # 3อจ620627-128 ED931224966TH Rahoo + จะเด็ด (429491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ620627-129 EF617248040TH gek1414 + ammad (429496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620627-130 PTPR000240799 bunjerd + pradee125 (429501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกลีบบัว หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน จ.ระยอง
35 # 3อจ620627-131 ED881848388TH ฆ้อนทอง + นครชัย68 (429505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพาโชค หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครปฐม
36 # 3อจ620627-132 EX251132085TH Icando + noobeat (429508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (590903-099)
37 # 3อจ620627-135 EX441667877TH sanya1002 + perfectman77 (429570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(620614-036)

38 # 3อจ620627-136 EW700189760TH TOKhong4 + DEKDEK (429530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ620627-137 EV054072751TH kfrogyy + ปุตตะกาโม (429537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620627-141 ED998447276TH moonvintage + namuang (429472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
41 # 3อจ620627-144 ED859938426TH pornlimk + หมูแม่ลา (429482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
42 # 3อจ620627-145 EF116322638TH Bophantom + moojhu (429485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ620627-146 ED844840014TH camaroj + เล็กอมตะชลบุรี (429487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
44 # 3อจ620627-148 ED870816543TH SongkanA + paitta (429494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM