ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา พระเครื่องปิดประมูล ราคา 1000-4999 บาท / 1-999 บาท และ กฏ กติกา 2.4.2


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน

- จากกฏ กติกาเว็บไซต์(ย่อ) ข้อที่ 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ชนะฯ ประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งฯ ส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ผู้ชนะฯ จะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมออกบัตร + ค่าส่ง รวม 600 บาท ให้กับทางผู้ตั้งฯก่อน เมื่อทางผู้ตั้งฯ รับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียม 600 บาท มายังสถาบันการันตีพระ

- เพื่อส่งเสริมการประมูลพระเครื่องในเว็บไซต์ฯ จึงขอแจ้งการปรับปรุงกฏ กติกา ดังนี้

1. กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคา 1000-4999 บาท ผู้ชนะฯ สามารถแจ้งให้ผู้ตั้งฯ ส่งพระเครื่องส่งมาออกบัตรฯได้ โดยจะต้องแจ้งผู้ตั้งฯภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูล โดยทางสถาบันการันตีพระจะคิดค่าธรรมเนียมนี้ในอัตราพิเศษ 250 บาท+ค่าส่ง 100 บาท รวมเป็น 350 บาท โดยผู้ชนะฯจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมฯ 350 บาท ให้กับทางผู้ตั้งฯก่อน เมื่อทางผู้ตั้งฯรับทราบการโอนเงิน ให้ส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมฯ 350 บาท มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้วภายใน 3 วัน เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯ QR Code ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป

2. กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคา 1-999 บาท ผู้ชนะประมูลจะไม่สามารถร้องขอให้ผู้ตั้งฯส่งพระเครื่องตรวจสอบได้ แต่สามารถใช้กฏ กติกาการรับประกันความพอใจได้ตามปกติ และ ใช้กฏกติกาอื่นๆได้ตามปกติ เช่น หากส่งตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระแล้วเป็นพระไม่แท้ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกา พร้อมค่าตรวจสอบพระเครื่อง ฯลฯ

3. ชี้แจงกฏ กติกาข้อที่ 2.4.2 ดังนี้
..... หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้
..... พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
..... พระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
..... หากมีการส่งตรวจสอบพระเครื่อง ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้น ๆได้ตามจริง ( 350 บาท หรือ 600 บาท )( 19/9/62 ) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
..... ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้

- ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
- จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
- เว็บไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster1 [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 02:05 น.]โดยคุณ chayakorn_champ (378) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 02:24 น.] #66610 (1/145)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ suwichai (2849) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 02:26 น.] #66615 (2/145)

รับทราบครับ


โดยคุณ Lopphuket (917) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 02:27 น.] #66616 (3/145)

รับทราบครับ


โดยคุณ รินน้องรัน (163)(1) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 02:27 น.] #66617 (4/145)

OKเลย พระราคาต่ำกว่า5000 ส่งตรวจสอบ จาก600 เหลือ350 ขอบคุณครับ


โดยคุณ PUMIN59 (1451) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 02:51 น.] #66618 (5/145)

เยี่ยมมากครับ


โดยคุณ nung919 (838)  [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 03:11 น.] #66625 (6/145)

สวดยวดเลยลวดเพี้ยยยย


โดยคุณ kunakohn (333) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 03:20 น.] #66627 (7/145)

ดีมากครับ


โดยคุณ K-sansri (91) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 03:23 น.] #66628 (8/145)

รับทราบครับผม...


โดยคุณ Nanni (113) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 05:12 น.] #66639 (9/145)

รับทราบจร้า


โดยคุณ birdnaja (5372) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 05:15 น.] #66641 (10/145)

รับทราบครับ


โดยคุณ อยุธยา (