ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 พ.ย. 2562 - 08:08 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 พ.ย. 2562 - 08:08 น.] #68995 (26/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621109-011 EI390118318TH พิมพ์พิมล (442232) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
2 # 1อจ621113-016 EI352652368TH seranee (442603) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ621114-005 EI374185574TH มหามณีจินดา (442812) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ621115-009 EF695576534TH กรอบสุข (443568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621115-028 EW296506896TH อี๊ดเมืองเลย (442894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ621118-001 EW789449313TH ขนมกรุบ (443069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ621118-021 EI411190068TH เที่ยงพุทธคุณ (443103) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ621120-011 ED934165198TH man77 (443275) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ621121-023 EF73716553TH หนุ่มฉลองกรุง (443564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ621123-002 EI380818094TH หลานตาจวบ (443596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621123-003 EI441521055TH หนึ่งเมืองแพร่ (443598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621123-004 EI433015454TH JPort (443600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621123-006 TH01183Q1KV9B สันติ66 (443604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621123-007 EI409522040TH ดาบเอก (443607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621123-009 EI229155295TH เหวัชระ (443610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ621123-010 EI316907533TH โอ๋ชัยนาท (443612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ621123-011 EI419216835TH กล่องแก้ว (443601) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ621123-012 EI419216821TH กล่องแก้ว (443606) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
19 # 1อจ621125-001 EI409522481TH thongpaiwan (443705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ621125-002 EI383249689TH k9cob (443750) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 1อจ621125-003 EI383249689TH k9cob (443753) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ621125-005 EI383249689TH k9cob (443758) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
23 # 1อจ621125-007 EG434252052TH Winai61 (443708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ621125-008 EI422650715TH มหามณีจินดา (443710) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ621125-009 EW714673978TH วัชรชัย (443759) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ621125-010 EI267471333TH lalisara_99 (443712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ621125-011 EI285571616TH น้ำคอก99 (443716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621125-012 EI398445720TH maii_amulet (443718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ621125-016 EW926877510TH ตั้มปราจีน (443767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ621125-017 EX366813516TH wattanaphun (443770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ621125-019 EW714673981TH วัชรชัย (443760) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ621125-020 EI380935201TH tumtam (443734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ621125-021 ED923157213TH jatukam9wachira (443693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ621125-022 EI401124625TH chani (443761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ621125-023 EI401124625TH chani (443762) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ621125-024 EI401124625TH chani (443763) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ621125-025 EI401124625TH chani (443764) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ621125-026 EI401125625TH chani (443755) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
39 # 1อจ621125-033 EI419216795TH กล่องแก้ว (443757) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
40 # 1อจ621125-034 ESSL000060675 pieronut (443699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ621125-035 EI370954197TH welding24 (443703) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
42 # 1อจ621125-037 EI426225395TH HatPra (443711) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 1อจ621125-038 EI446710016TH bluearrow58 (443714) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 1อจ621125-039 EI396390586TH prateepx (443717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ621125-041 EW641020995TH พรหมสิงห์ (443670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ621125-043 EI438564577TH kopper (443765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ621126-001 EI431394754TH คุณศิระ (443853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
48 # 1อจ621126-002 EI416241977TH new-om (443873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ621126-006 EI391469015TH long_g (443856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ621126-007 EI434037938TH รถโฟร์ค (443858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ621126-008 EI434073113TH thanakorneak14 (443860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ621126-009 EG342480252TH Wanchana (443863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ621126-014 EI166596113TH PrinceStorm (443839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ621126-015 711000617062 apiwat_66 (443840) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
55 # 1อจ621126-016 EX448349745TH moojhu (443845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 1อจ621126-017 EG413462271TH เขยมาบตาพุด (443848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 1อจ621126-018 EV722501572TH Judy58 (443849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ621126-019 ED948247921TH Tom02 (443852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 1อจ621128-015 EI446710020TH bluearrow58 (444083) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ
60 # 1อจ621128-043 EI417130442TH ผู้จัดการ (444008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621118-031 lerdlit (443039) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621120-007 zitthinan (443292) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ621121-015 KySukit (443589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621122-003 kui60 (443525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ621122-014 การันตีพระ (444098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ621122-015 การันตีพระ (444105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ621122-016 การันตีพระ (444106) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ621123-001 อำนาจธรรม (443569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ621123-002 lekgunner (443571) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 2อจ621123-003 pramual (443597) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ621123-004 tongprakueang (443573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ621123-005 tongjoy (443576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ621123-007 kritmek (443584) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ621123-008 แม็คหลักสี่ (443587) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ621123-010 lexrain (443594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ621123-011 penggo (443615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621123-023 toey7 (443583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ621125-002 zebastian (443632) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ621125-003 bangpunDD (443735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ621125-004 bangpunDD (443737) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ621125-005 bangpunDD (443740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ621125-006 bangpunDD (443742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ621125-007 bangpunDD (443743) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ621125-010 bangpunDD (443641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ621125-011 bangpunDD (443721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ621125-012 bangpunDD (443724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ621125-013 bangpunDD (443725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ621125-014 bangpunDD (443726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ621125-015 bangpunDD (443746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ621125-016 พุทธบูชา (443747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ621125-018 มองดู (443728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ621125-019 แมวจ้ะ (443730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ621125-021 Buncha (443644) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ621125-023 tong0259 (443648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ621125-024 Buncha (443754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ621125-025 Buncha (443732) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
37 # 2อจ621125-027 เมืองทองยูไนเต็ด (443736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ621125-028 iamhon (443651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ621125-034 nuaypkt (443738) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
40 # 2อจ621125-036 chattar (443666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ621126-027 oldshop (443821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ621126-028 matina (443824) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
43 # 2อจ621126-029 disakorn (443826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ621126-030 นะมามิ (443828) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
45 # 2อจ621126-031 Sololo (443816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 2อจ621128-010 การันตีพระ (443992) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621107-114 EX363634630TH Korn_korn + พุทธคุณ05 (442605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทือก วัดบ่อแสน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.พังงา
2 # 3อจ621115-144 EI393559901TH pupu2515 + promlok (442870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ621116-013 น_สุขปลอด + sanopporn (442953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ621116-117 EF373235022TH hairgrit + Buncha (442988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ621118-126 SCHB000050580 slaton57 + Ozone (443026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระศิลปะนครศรีธรรมราช เนื้อเงิน
6 # 3อจ621119-103 FAM0004092598 hairgrit + JunKB (443142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ621126-002 เซียนน้อยหนึ่ง + โจ้ดอนเมือง (443775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
8 # 3อจ621126-003 สมบัติไทย + oldshop (443776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ หลวงปู่ดี วัดพระรูป เนื้อผง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ621126-006 athirach2508 + พุทธบูชา (443778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ621126-007 sitawee + paloem (443779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบหอก เนื้อทองเหลือง ปี 2476 จ.นครปฐม
11 # 3อจ621126-101 EW573542536TH supol + ปืนร้านป้าย (443783) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)(520109-149) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)(520109-150) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)(520109-151) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
12 # 3อจ621126-103 PT56000097644 jean5555 + nitibangsoiy (443872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา) กรอบทอง(G 61%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ621126-104 EI431394754TH aunaun5759 + คุณศิระ (443791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
14 # 3อจ621126-105 EI399578047TH juipeter + Anankiya (443794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ621126-106 EI355383784TH ksomchai + ร่มคูณ (443868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ621126-107 EI453301119TH burabha + nop_parat (443797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
17 # 3อจ621126-110 EX319518625TH Otakesang + (443803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
POONBUNS63
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ621126-111 EI428784658TH Bophantom + nattapongp (443792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 74%)
19 # 3อจ621126-112 EI373298212TH arampo + bluezone69 (443793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (G 62%)
20 # 3อจ621126-113 EG353029004TH yodpra + Deema (443796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์คะแนนหลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (610514-054)(G 82%)
21 # 3อจ621126-114 EI435815205TH PrinceStorm + pichetfuse (443798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ621126-115 BCPD000085475 TECHNOLOG + nop-cz (443802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 198)
23 # 3อจ621126-116 PTLF000037838TH bangpunDD + noychelsea (443804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ621126-118 EX408300112TH Jira888 + Vasin289 (443807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ลพบุรี
25 # 3อจ621126-119 EX408300112TH Jira888 + Vasin289 (443810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.ปทุมธานี
26 # 3อจ621126-120 EI431942433TH Pichitj + เสือสมิง (443813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ621126-121 EI409946738TH เหวัชระ + ปุ้มปุ้ย (443808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ621126-123 EI409946738TH poshwises + ปุ้มปุ้ย (443820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอนูน เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
29 # 3อจ621126-124 EI387504254TH naenaldo + นึกอ่อนนุช (443823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ กรุวังหน้า พิมพ์ห้อยพระบาท เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ621126-125 EI409946738TH poooh + ปุ้มปุ้ย (443825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
31 # 3อจ621126-126 EI401986753TH ฐณะวัฒน์ + tananop (443827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ621126-128 EI310765514TH pyakorn + Matae (443870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ621126-129 EI393039203TH บอสแมน + เซียนน้อยหนึ่ง (443832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
34 # 3อจ621126-130 EI441621889TH toyotachi + ปารเมศร (443835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
35 # 3อจ621126-131 EF042269558TH เสนาะ53 + JASMIN (443805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ621126-132 EI434057481TH ตี๋ตชด + lekdee (443809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ รุ่นชนะคน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 963)
37 # 3อจ621126-133 EG415087300TH ศิษย์ท่านขุน + Vincent (443811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
38 # 3อจ621126-134 EI454602279TH world + converse_07 (443814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชื่น วัดตาอี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.บุรีรัมย์
39 # 3อจ621126-135 EI402859932TH amnat108 + ตราชั่ง (443819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
40 # 3อจ621126-136 ON68000105873 kong81 + ดวงปลวกแดง (443822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี อาจารย์เฮง วัดสะแก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ621126-137 EI417225701TH ninewalk + visa1 (443831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท้าวมหาพรหม วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2517 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
42 # 3อจ621126-138 EI441044608TH Bankbhawk + pakbankaew (443834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ621126-139 EI365150223TH bangpunDD + yanpawach (443836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ621126-140 EX450397926TH santhan + Sleek (443837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำพูน
45 # 3อจ621126-141 EX450397926TH kittisak_10 + Sleek (443841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ621126-142 TPD0.48A001309 คนคลองด่าน + แป๊ะ2498 (443843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
47 # 3อจ621126-143 EG413462271TH supol + เขยมาบตาพุด (443847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (G 82%)
48 # 3อจ621128-124 EI440722909TH wit50 + คุณตาวิธาร (444023) กรอบทอง (G 88%)
(น้ำหนัก 5.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 พ.ย. 2562 - 08:12 น.] #68861 (25/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621113-008 EX444614065TH DDman (442834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621113-026 EW926876253TH ตั้มปราจีน (442836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ621114-006 EI371976619TH ANURUT (443190) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ621115-004 EW926876602TH ตั้มปราจีน (443195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ621115-008 EF278151057TH ใหม่เมืองเหนือ (442889) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ621116-007 EG103060893TH กำไลทอง (442946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621116-009 EF626521288TH mahachon (442961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621118-004 EG624406554TH เสือสมิง (443076) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ621118-019 EI189269831TH เงาะถอดรูป (443101) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ621118-031 PSP0004787623 santi_p (443128) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
11 # 1อจ621118-032 EI335721474TH pontat567 (443302) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ621119-008 EW715875526TH นู๋โอปอ (443176) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ621120-013 EI418370271TH กำไลทอง (443282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ621121-008 EI398666712TH ต่อหนองงูเห่า (443397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621121-012 ON68000103044 ดวงปลวกแดง (443402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ621121-020 EI410113802TH benz39 (443413) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ621121-025 EI32227829TH ratro (443390) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ621122-004 EW696401517TH เด็กบัวทอง (443507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ621122-011 EI252646373TH mchutith (443501) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ621122-015 EG103062231TH กำไลทอง (443513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621122-029 EI379691484TH buspom (443522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ621122-031 EI316909826TH ziggaza (443457) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 1อจ621122-032 EI415762027TH FKWAI19 (443462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ621127-030 EI313967935TH lekcd (443967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621115-006 น้องเลเซอร์ (442852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621119-001 nunthawat (443191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621121-002 OMBUN (443408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ621122-007 Tochiro (443529) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 2อจ621122-008 Tochiro (443530) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ621127-010 การันตีพระ (443895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621116-005 aunaun5759 + นครเมืองเก่า (442937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงฐานฟันปลา เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
2 # 3อจ621116-010 thonglor + togky (442947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
3 # 3อจ621116-110 EI361342364TH Chicha + ไล้บ้านแหลม (442958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม เนื้อผง จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ621116-122 EI425231037TH เอี่ยมโชคดี + Tee59 (442970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ621118-004 Vasin289 + ฅนรักพระ (443029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผง ปี 2527 จ.ลำปาง
6 # 3อจ621118-120 EF661435974TH โอเรืองฤทธิ์ + (443092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
nakarinmangkalad
พระสังกัจจายน์ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ621118-134 EI355612558TH ฉางฟง + Nadtakan (443052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดเสือ พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ621119-125 EI409736354TH phubed + แอ๊ดป่าซาง (443144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
9 # 3อจ621120-126 EI382258110TH oasmnk14 + Taenoi (443230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 81%)
10 # 3อจ621120-154 EI429003605TH Kampeang + ottowa (443250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามจิ๋ว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 77%)
11 # 3อจ621121-133 EI388752748TH boonserm + Nangpaya (443369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และซ่อมจมูก) (G 62%)
12 # 3อจ621121-134 EX346387329TH ruenthong + phalao2000 (443372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ตัดเดี่ยว เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (580506-129)
13 # 3อจ621121-137 Chokwoottichai + (443616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ621121-139 EG622718687TH archa8 + พร้อมรบ (443384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็กแขนม้วน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
15 # 3อจ621121-144 EG333456768TH zafari + thanodom (443351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอ วัดหางน้ำ พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
16 # 3อจ621121-150 EI233076271TH Vasin289 + น้องเอิงเอย (443365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพระมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ621122-106 EI420007627TH chane + kittikitti (443469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
18 # 3อจ621122-110 EI252646373TH ChaiyutPho + mchutith (443478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
19 # 3อจ621122-121 EI210388639TH yoon9 + rockman (443473) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่สรุปผล 4 องค์
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตามหาลาภ ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตามหาลาภ ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตามหาลาภ ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตามหาลาภ ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
20 # 3อจ621122-123 EI323956614TH บัวแก้ว + phubed (443477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดซุ้มบน)
21 # 3อจ621122-125 RP508807896TH Kantipa + หนุ่มคลองจินดา (443479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์พระพุทธกวัก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621122-129 EF575907282TH bangpunDD + กานกินรี (443493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดประยูร เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ621123-001 tee2513 + jicko (443539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว) (G 80%)
24 # 3อจ621123-002 แตงโมแดง + lekgunner (443542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
25 # 3อจ621123-003 bunpotth + amulet9999 (443544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสุมทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ621123-004 พระดีบ้านเรา + tongjoy (443546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ621123-009 toey7 + newwave9 (443559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ621123-010 wit22 + Jenjira (443562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพใช้)
29 # 3อจ621123-011 burabha + toey7 (443611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมมา (ไม่ตอกหมายเลข)(620204-027)
30 # 3อจ621123-012 keng_kung + chaiyut07 (443613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (601101-008)
31 # 3อจ621123-013 ปะใหญ่ + เมตตาบารมี (443614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ621123-101 EI372343119TH zafari + addoo (443565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ621123-102 EI429608473TH charintr + ammad (443566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ621123-103 EI429102421TH Noi-Phirisa + ธนะรัช19 (443622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากัลปังหามหาลาภ วัดคูหาสวรรค์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
35 # 3อจ621123-104 EG182250190TH กระดุมทอง + Pattavee (443623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ด กก/น้ำหนักรวม 54.8 กรัม)
36 # 3อจ621123-105 EI448400025TH ต่อ_ถนนตก + bongbiab (443570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(611207-028)
37 # 3อจ621123-106 EI420411071TH kittisak_10 + konlukpra (443575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (571024-029)
38 # 3อจ621123-107 EI415762177TH Songpol_cg + tui_bong (443577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 72%)
39 # 3อจ621123-108 EI426107915TH เมืองทองยูไนเต็ด + อนันตรา (443621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ621123-109 EW718269605TH pyakorn + patcharapon (443579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ621123-110 EG182252023TH พิชชากร + Pattavee (443624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ621123-112 EW836773193TH ruamsup + (443548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ621123-113 EI433031284TH ariya16 + napsss (443550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมผิวด้านหน้า)
44 # 3อจ621123-115 EI407336994TH Musashi + Sukpia2018 (443617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(590922-090) (G 64%)
45 # 3อจ621123-116 EW793735142TH bangpunDD + รักษ์นครหลวง (443552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
46 # 3อจ621123-117 EI090863293TH maibangsai + armarging (443556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมั่งมีทวีคูณ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครราชสีมา (น้ำหนัก 1.1 กรัม)
47 # 3อจ621123-118 EI422537477TH lovehunterlove27 + (443558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แจ๊คปากน้ำ
ตะกรุดหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ621123-120 EI409514162TH พิชชากร + คูณสตางค์ (443563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
49 # 3อจ621123-121 EI415751537TH ขุมทรัพย์พระ + tui_bong (443591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%)
50 # 3อจ621123-122 EI399756745TH ถุงข้าว + Arunlert69 (443593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
51 # 3อจ621123-123 EI394258369TH lohbetong + เดชะพระเครื่อง (443620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
52 # 3อจ621123-124 EI377695850TH พันธิตรา + pound2007 (443595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงปิดทอง ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช (วัดปากจังสร้าง)
53 # 3อจ621123-125 EI224684591TH เฉียบ + บีอุตรดิตถ์ (443599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1854) (น้ำหนักรวม 61.9 กรัม)
54 # 3อจ621123-126 EI385351771TH wasupong123 + nulek (443618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 63%)
55 # 3อจ621123-127 EI364491742TH hamham + somnuk (443603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระปางปฐมเทศนา วัดเวฬุราชิณ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
56 # 3อจ621123-128 EX317358869TH kopper + jajalamphun (443605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
57 # 3อจ621123-129 EI4285144443TH คชาภา + oukaa (443608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุข วัดสุขาสิทธาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
58 # 3อจ621123-130 EI006174968TH พอล_พุทธคุณ + กีรติ (443619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อนตอกโค้ดไม่ครบ) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
59 # 3อจ621123-131 EI216238990TH bharunyoo2519 + กระติบ (443578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ621123-132 ED896867406TH si_mong29 + จอมพล (443580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพใช้ตัดหูและแต่งผิว)
61 # 3อจ621123-133 EI381442432TH phoomchai + Chiraphat (443582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
62 # 3อจ621123-134 EX3987888866TH chay7 + แก้วนพเก้า (443585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่
63 # 3อจ621123-135 EI364492884TH zebastian + somnuk (443586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) (620830-103)
64 # 3อจ621123-136 EI227056383TH noppthai + PANPEUNG (443588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
65 # 3อจ621125-001 Sinsiampra + aom_nara (443774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์หลังเจดีย์(เล็ก) เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
66 # 3อจ621125-002 อุลตร้าแมน + KUKLUXKHAN (443628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 9 ซม.)(570424-072)
67 # 3อจ621125-004 world + sestha (443633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และปิดทองใหม่) (621014-020)
68 # 3อจ621125-006 zafari + pornthap (443640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ621125-007 แซมแม่ฮ่องสอน + va1111 (443643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผง ปี 2523 จ.สิงห์บุรี
70 # 3อจ621125-008 thi3790 + oldshop (443646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ621125-101 EI432915876TH หิมพานต์มุ่งงาม + wit-18 (443650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(621007-176) (G 71%)
72 # 3อจ621125-102 EI383649718TH UltraMan50 + MikeShiNoDa (443653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูฝน(พระราชศรัทธา ) เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 17.6 กรัม) (621106-099)
73 # 3อจ621125-103 EI422173675TH yodpra + Ake595 (443656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (520903-285)
74 # 3อจ621125-104 EI335750127TH zebastian + dlaydown11 (443659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง วัดทุ่งเศรษฐี พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
75 # 3อจ621125-105 EI250375559TH bangpunDD + watfan (443661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ621125-106 EF434845577TH Chainoi09 + gunserza02 (443664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ไก่หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเงินไหลมา เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
77 # 3อจ621125-107 EI434044372TH TAVABUNCHA + โกวบ้อ (443665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
78 # 3อจ621125-108 EI370956096TH pyakorn + welding24 (443668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด)
79 # 3อจ621125-109 FAM0004447340 pramual + ธารทอง7 (443671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ621125-111 EI398443834TH essai + maii_amulet (443676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ621125-112 EG434252052TH weeraphol + Winai61 (443679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน เนื้อชินเขียว
82 # 3อจ621125-113 EI443302675TH keady + แก้วหลังวิก (443769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 116899)
83 # 3อจ621125-114 EI422650715TH auto1800 + มหามณีจินดา (443682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วบุษราคัม ที่ระลึกสร้างศาลหลักเมือง เนื้อเงิน ปี 2516 จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก) (621109-140)
84 # 3อจ621125-115 EI415726784TH anantand + tui_bong (443686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 61%)
85 # 3อจ621125-116 EI415726784TH anantand + tui_bong (443694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (550319-090)(G 68%)
86 # 3อจ621125-117 EG434271238TH bangpunDD + KID_2 (443696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
87 # 3อจ621125-118 EI315184768TH Patumwan67 + teamsa (443698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ621125-119 EI315184768TH jirapach + teamsa (443700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปุ่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ข้างรัศมี เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
89 # 3อจ621125-120 EI315184768TH toyotachi + teamsa (443701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
90 # 3อจ621125-121 EI315184768TH KC-Tung + teamsa (443631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
91 # 3อจ621125-122 EG045562709TH พลธีร์5559 + Prince_Pratya (443635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือ(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
92 # 3อจ621125-125 EI424219304TH สะพานดำ + Arunlert69 (443642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
93 # 3อจ621125-126 EW784944315TH สิทธิชัย + Promsri (443645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2468 จ.ลพบุรี
94 # 3อจ621125-127 EW784944315TH สิทธิชัย + Promsri (443647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อขาปินโต ปี 2468 จ.ลพบุรี
95 # 3อจ621125-128 EI371034133TH bangpunDD + ไกลปีนเทื่ยง (443649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ621125-129 EF709244596TH คนทุ่งบางกะปิ + Sector99 (443652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนู อาจารย์เณรวิเศษณ์สิงห์คำ วัดป่าสัก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่
97 # 3อจ621125-130 EI409515928TH เมตตามหามงคล + คูณสตางค์ (443654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ621125-131 EI409515928TH Ketautomotive + คูณสตางค์ (443657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
99 # 3อจ621125-132 EI409515928TH ruamsup + คูณสตางค์ (443660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ621125-133 EI393429209TH หิมพานต์มุ่งงาม + ChonChob (443663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและชำรุดมุมบนซ้าย)
101 # 3อจ621125-134 ED967551075TH bangpunDD + นะมามิ (443667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านหนองหล่ม พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.สระแก้ว (หลวงปู่หงษ์ ปลุกเสก)
102 # 3อจ621125-135 EB307103590TH Bankbhawk + บิ๊กบีม (443669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (621019-065)
103 # 3อจ621125-136 EB307103590TH bangpunDD + บิ๊กบีม (443672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อดิน จ.สุโขทัย
104 # 3อจ621125-137 EI445520761TH bangpunDD + joeenok (443675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ621125-138 ED888350093TH น้องเอิงเอย + คูณแรมโบ้ (443677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุบ้านพูลหลวง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
106 # 3อจ621125-139 EF615872819TH nung919 + Buncha (443680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
107 # 3อจ621125-140 EI381541673TH ม่วงทองพระ + (443683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
สร้อยประคำ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
108 # 3อจ621125-141 EI259163830TH nopakk + Momojato (443678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
109 # 3อจ621125-142 EI370337433TH itthikorn + ร่มเย็น09 (443681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (600204-139)
110 # 3อจ621125-143 EI270476905TH bangpunDD + หมูขุขันธ์ (443684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาน วัดโนนผึ้ง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ศรีสะเกษ
111 # 3อจ621125-144 EI365860302TH bunpotth + chiradech (443685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620717-006)
112 # 3อจ621125-145 EF5832339805TH perfectman77 + Bophantom (443687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (G 60%)
113 # 3อจ621125-146 EI446001887TH ขุมทรัพย์พระ + แม็กซิมัม99 (443689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพแต่งใบหน้า)
114 # 3อจ621125-147 EI328040025TH calibre36 + csuwatchai (443690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธสิหิงค์ ภปร. วัดพระศรีฯ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2480/น้ำหนัก 5.9 กรัม) (521014-064)
115 # 3อจ621125-148 EI416413249TH nung919 + หูยาว (443692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (621025-042)
116 # 3อจ621125-149 EI370338178TH Bophantom + ApiPra19 (443695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
117 # 3อจ621125-150 EI424256868TH theera-pon + Juicy (443772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบนซ้าย)
118 # 3อจ621125-151 EW784944301TH aimmy123 + Thanapong36 (443697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 257)
119 # 3อจ621125-152 SEC3000298677 ศิวกร2559 + ton-230 (443773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา
120 # 3อจ621125-153 EW787002046TH kpstsp + แซนวิช (443702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 153/หน้าตัก 5 นิ้ว)
121 # 3อจ621125-154 EI437643772TH suras_photmail + pranung (443704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมดำใหม่)
122 # 3อจ621125-155 EI418376932TH อุลตร้าแมน + tayatang (443707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) (สภาพใช้)(621007-170)
123 # 3อจ621125-156 EI405492775TH pyakorn + คุณตาวิธาน (443766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดมาบชลูด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง
124 # 3อจ621125-157 EF624007645TH sak3152 + องอาจ (443709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ621125-158 EI397897082TH kinetic + wit-18 (443713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
126 # 3อจ621125-159 EG066895446TH SAHAKORN + กิ๊กก๊อก1 (443715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 78%)
127 # 3อจ621125-160 EI390844584TH Vasin289 + gchai (443719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
128 # 3อจ621125-162 EI399583546TH zafari + Anankiya (443688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นบริบูรณ์ทรัพย์ เนื้อผง ปี 2519 จ.สกลนคร
129 # 3อจ621125-164 EI314682276TH Exdesign + Burapha777 (443691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
130 # 3อจ621125-165 EG326905846TH athirach2508 + pikky (443768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดเชิงหวาย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
131 # 3อจ621127-112 EI399764251TH nhoojoke + ฐณะวัฒน์ (443984) กรอบทอง (G87%)
(น้ำหนัก 3.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 พ.ย. 2562 - 08:08 น.] #68814 (24/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621119-011 EI410222263TH chaidee (443202) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ621119-013 EI410222263TH chaidee (443186) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ621121-031 EG333200705TH mumu99 (443407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621121-032 EG333200705TH mumu99 (443410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621121-033 EG333200705TH mumu99 (443414) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621121-034 EG333200705TH mumu99 (443415) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ621121-035 EG33200705TH mumu99 (443418) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621121-036 EG333200705TH mumu99 (443420) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621122-008 EI383266109TH k9cob (443444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ621122-019 ED934173588TH bungbung (443445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ621122-023 EG333222330TH mumu99 (443449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621122-024 EG333222330TH mumu99 (443447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621122-025 EG333222330TH mumu99 (443451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621122-026 EG333222330TH mumu99 (443453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621126-005 EV740375487TH ruamsup (443785) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 2อจ621121-004 bkk10250 (443335) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 2อจ621121-005 bkk10250 (443338) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ621122-001 Wachilapat (443446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ621122-002 Buransuk (443448) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 12 องค์
5 # 2อจ621122-013 ศตกมล (443893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ621123-014 อาราธนา (443540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ621123-019 อาราธนา (443567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ621126-001 โบ๊ทพระเครื่อง (443833) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ621126-002 โบ๊ทพระเครื่อง (443838) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621126-003 โบ๊ทพระเครื่อง (443842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ621126-004 โบ๊ทพระเครื่อง (443846) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ621126-005 โบ๊ทพระเครื่อง (443850) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621126-006 โบ๊ทพระเครื่อง (443854) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621126-007 โบ๊ทพระเครื่อง (443857) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621126-008 โบ๊ทพระเครื่อง (443859) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ621126-009 โบ๊ทพระเครื่อง (443862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ621126-010 โบ๊ทพระเครื่อง (443864) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ621126-011 โบ๊ทพระเครื่อง (443875) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ621126-012 โบ๊ทพระเครื่อง (443877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ621126-013 โบ๊ทพระเครื่อง (443879) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ621126-014 โบ๊ทพระเครื่อง (443883) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ621126-015 โบ๊ทพระเครื่อง (443880) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ621126-016 โบ๊ทพระเครื่อง (443882) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ621126-017 โบ๊ทพระเครื่อง (443886) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ621126-018 โบ๊ทพระเครื่อง (443885) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ621126-019 โบ๊ทพระเครื่อง (443888) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ621126-020 โบ๊ทพระเครื่อง (443889) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ621126-021 โบ๊ทพระเครื่อง (443874) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ621126-022 โบ๊ทพระเครื่อง (443876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ621126-023 โบ๊ทพระเครื่อง (443878) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ621126-024 โบ๊ทพระเครื่อง (443881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ621126-025 โบ๊ทพระเครื่อง (443884) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ621126-033 การันตีพระ (443781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ621126-034 การันตีพระ (443784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ621127-019 การันตีพระ (443892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 #3อจ621126-108 EI395445178TH บารมีพรพรหม + tonychan (443799) ตลับทอง (G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 พ.ย. 2562 - 08:04 น.] #68736 (23/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621116-014 EI310718369TH manliar (443206) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ621118-006 EV577998388TH nung919 (443113) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 1อจ621118-007 EV577998388TH nung919 (443116) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ621118-026 EI395682821TH chokchai (443119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621118-028 EI395682835TH chokchai (443121) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621118-029 EI373474813TH พิชชากร (443124) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 1อจ621118-030 EI373474813TH พิชชากร (443127) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 1อจ621119-010 EI410222263TH chaidee (443199) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621119-012 EI410222263TH chaidee (443207) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
10 # 1อจ621120-010 EI379676663TH pradrem (443316) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621120-017 EI417111125TH ผู้จัดการ (443321) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621120-018 EI417111125TH ผู้จัดการ (443322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621120-019 EI417111125TH ผู้จัดการ (443323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621120-020 EI417111125TH ผู้จัดการ (443324) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621120-021 EI417111125TH ผู้จัดการ (443327) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621120-022 EI417111125TH ผู้จัดการ (443314) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621120-023 EI417111125TH ผู้จัดการ (443318) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621120-025 EF278805267TH pradrem (443330) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ621120-031 EI372841207TH pimthong (443333) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
20 # 1อจ621121-002 EG333135349TH mumu99 (443417) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ621121-003 EG333135349TH mumu99 (443421) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ621121-004 EG333135349TH mumu99 (443423) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ621121-014 EI426124312TH thumma (443425) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ621121-015 EV47261207TH o-larn (443429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ621121-016 TDZ19803675 เชน3536 (443432) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ621121-026 EG333200688TH mumu99 (443433) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ621121-027 EG333200688TH mumu99 (443434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ621121-028 EG333200688TH mumu99 (443436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ621121-029 EF301102083TH golf2010 (443431) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621118-034 rongfox (443048) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ621118-043 hunter04 (443031) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ621119-002 Otakesang (443192) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ621120-009 kamonsap (443317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ621125-017 พุทธบูชา (443627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ621125-033 การันตีพระ (443626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ621125-038 สายอีสาน (443629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 พ.ย. 2562 - 08:07 น.] #68729 (22/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621113-004 EI386974509TH 6230(นู๋เป็ด) (442666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621113-006 EI381696264TH จ๊ะแจงร้อน (443188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ621115-002 EG623165477TH Montar (443194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ621115-007 EI374966085TH burabha (442887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ621115-018 EI410212822TH chaidee (442871) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 16 องค์
6 # 1อจ621116-005 EI391442984TH long_g (442998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ621116-010 EF278805182TH pradrem (443000) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ621118-002 EI330668896TH จุ๋มจิ๋ม (443072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ621118-005 EI400319890TH โลกธาตุ (443080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621118-011 EI418415914TH สมเกียรติ111 (443088) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
11 # 1อจ621118-012 EI334851402TH เอกปากช่อง (443467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621118-016 EI409771532TH lovehunterlove27 (443095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ621118-024 EI379789625TH ichigomomo (443108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ621118-025 EI413760329TH poshwises (443055) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ621118-027 EI426220132TH HatPra (443110) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 1อจ621119-014 EI395677923TH ammad (443183) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ621120-015 MHNK000148396TH nauts (443470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ621120-027 EB306664681TH บิ๊กบีม (443309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ621121-001 EI421208917TH Sittisaks (443395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ621121-005 EF631892220TH sirikun (443439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621121-007 EI415734233TH ball_amulet (443428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 1อจ621121-009 EI422624105TH มหามณีจินดา (443400) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ621121-011 EG182240087TH rambo93 (443399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ621121-013 BKPU000031604 kajell3555 (443403) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ621121-017 ED920098621TH 9light (443406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ621121-018 EI217167274TH wiroj (443409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ621121-019 EI216256653TH สายอีสาน (443411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ621121-021 EX453976589TH kaiza19 (443386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ621121-022 EI396075730TH birdgear (443537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ621121-024 EF064654442TH aksomsak (443387) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ621121-030 EI391439150TH สระหลวง (443392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ621122-001 EI389229824TH Maximax (443499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ621122-002 EI275349400TH ruamsup (443503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ621122-003 EI330789979TH srpk578 (443504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ621122-005 EG093882915TH natepranakorn (443509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ621122-006 BABO000360019 บ๊อบบางบ่อ (443512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ621122-007 EI399306494TH เอื้ออนันต์ (443515) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
38 # 1อจ621122-009 EG351343060TH anuruknavy44 (443518) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ621122-010 EI1443680546TH สมเกียรติ111 (443521) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
40 # 1อจ621122-013 EI418604609TH รถโฟร์ค (443508) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ621122-014 EI429222818TH Tawee888 (443510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ621122-016 EI418388670TH น้องหมี (443516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ621122-017 EI251864195TH beer2126 (443517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ621122-018 EI383249692TH k9cob (443519) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 1อจ621122-021 EI426223332TH HatPra (443511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ621122-022 EI431363638TH praveen (443534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ621122-027 ED945770958TH LexCyber (443514) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ621122-028 EI203988456TH burabha (443520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ621122-030 BABO000359367 บ๊อบบางบ่อ (443523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621109-023 seed-seed (442274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621113-010 KENPLA (442634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ621115-001 toy_clong8 (442844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ621115-003 Suradech_V (442846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621116-004 tumacer (442968) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ621116-014 aomaom (443001) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621116-024 aomaom (443006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621118-017 newcharin (443018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ621118-030 toy_clong8 (443096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ621118-037 song9999 (443058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ621119-005 mooky22 (443198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ621119-007 kitsanachai_1 (443201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ621119-010 ทองแดง1009 (443204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ621120-011 Panamera (443293) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ621120-012 Panamera (443297) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ621121-001 sombat009 (443405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ621121-003 OMBUN (443412) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ621121-006 jingmanu (443416) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ621121-007 patchara (443419) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ621121-008 Oatty444 (443437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ621121-009 parada09 (443422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ621121-011 rooms_studio (443424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ621121-012 popnavy (443435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ621121-013 จอมยุทธ77 (443426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ621121-014 ป้องนันปัง (443427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ621122-004 บรีสพระช่วย (443526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ621122-005 มองดู (443527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ621122-006 กสิณา (443528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ621122-009 njeesom (443531) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ621122-010 kao_za (443532) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ621123-012 อาราธนา (443538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ621123-013 อาราธนา (443625) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ621123-015 อาราธนา (443547) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ621123-016 อาราธนา (443553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ621123-017 อาราธนา (443557) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ621123-018 อาราธนา (443561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ621123-020 อาราธนา (443572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ621123-021 อาราธนา (443574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ621123-022 การันตีพระ (443536) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
40 # 2อจ621123-024 การันตีพระ (443541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ621123-025 การันตีพระ (443543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621109-138 EV431969127TH รถโฟร์ค + birdnaja (442317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตลับยาหม่อง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ621111-113 EG356692341TH TAVABUNCHA + (442337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ621112-140 EI090852052TH Tiktik_tik + armarging (442553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ621118-003 Vasin289 + ฅนรักพระ (443027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ621118-005 pyakorn + พุทธบูชา (443033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ621118-132 EI288675947TH บรมีหลวงปู่ทวด + gymnastics (443044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 92 ปี ปี 2539 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ621118-135 EX336693409TH ไข่มุข + สิริวรรณโณ (443056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นบูรพาจารณ์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ621118-141 EI401728309TH พลังเก้าเอี๊ยง + SAWANGSRI (443440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
9 # 3อจ621119-004 วิศวกร + ผมชื่อเสือ (443344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
10 # 3อจ621119-119 EX379408945TH รถโฟร์ค + sumethj (443180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
11 # 3อจ621119-120 EX379408945TH รถโฟร์ค + sumethj (443182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
12 # 3อจ621119-121 EX379408945TH รถโฟร์ค + sumethj (443137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
13 # 3อจ621119-123 EX396853828TH Vasin289 + BAUSCH (443205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ621120-108 EX380432411TH Watermelon + ยิ้มอ่อน (443472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 82%)
15 # 3อจ621120-136 EI409729367TH MrChiti + lovehunterlove27 (443332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
16 # 3อจ621120-138 EI412909219TH สิทธิชัย + met26 (443264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ621121-001 โชค2529 + เด็กสังขละ (443336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5550/หน้าตัก 5 นิ้ว)

18 # 3อจ621121-002 โชค2529 + เด็กสังขละ (443339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 1139/หน้าตัก 5 นิ้ว)
19 # 3อจ621121-003 bangpunDD + aum_roi-et (443340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
20 # 3อจ621121-101 EI237364891TH lerdlit + kkk707 (443350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
21 # 3อจ621121-102 EI372835189TH เหินเมฆิน + (443354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระปิดตา เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ621121-103 EI422815927TH Terapong + kangnutta (443358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่าย หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (พระสร้างยุคหลัง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการจัดสร้าง
23 # 3อจ621121-104 EI434022641TH murbur + ก้อนกรวด (443430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
24 # 3อจ621121-105 EI383266449TH vee2503 + BankHiWay (443363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ621121-106 EI431505336TH สมยศ5 + tuszaa (443367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พนมมือ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ621121-107 EI376797217TH bangpunDD + peerapath (443370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
27 # 3อจ621121-108 EI401975680TH ปากน้ำ555 + ศิษย์ปู่สง่า (443373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ621121-109 EI418347644TH nopakk + Wongduan (443375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
29 # 3อจ621121-110 EI362047377TH yaozm + ทิวทัศน์ (443378) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนัก 1.2 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
30 # 3อจ621121-111 EI278298914TH nopponsmith + เซียนส่อง (443382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
31 # 3อจ621121-112 EI036446347TH sumat + หนองซอ (443383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาดชำรุดเหลือ 2 นิ้ว) (620822-127)(G 80%)
32 # 3อจ621121-113 EV577998365TH บ๊อบบางบ่อ + nung919 (443385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590820-090)
33 # 3อจ621121-114 WALK000706906 anantand + vorawan2345 (443388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ) (600816-078)(G 81%)
34 # 3อจ621121-115 EI418337681TH nung919 + BOMBA (443391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ621121-116 EI306038815TH zafari + BigBenz (443393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร รุ่น 3 พิมพ์มะอะอุ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ621121-117 EI415747930TH visuth + ชมรม-มหาอุตม์ (443394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%)
37 # 3อจ621121-118 RP631816104TH สมบัติไทย + เพิ่มบารมี (443396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ
38 # 3อจ621121-119 EI422624105TH นายชยพล + มหามณีจินดา (443398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 751)
39 # 3อจ621121-120 EI270653035TH Kittisaktnd + crafter (443401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
40 # 3อจ621121-121 EI418380968TH Ketautomotive + ก้อนกรวด (443337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.อุบลราชธานี
41 # 3อจ621121-122 EV214187473TH อตกพระเครื่อง + tumtukta (443341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหมอชีวก วัดโฆสิตาราม พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ621121-123 EI416251736TH บรีสพระช่วย + เขยมาบตาพุด (443342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานและฝนหลัง) (580721-120)
43 # 3อจ621121-124 EI416251736TH bunjerd + เขยมาบตาพุด (443345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 76/น้ำหนัก 1.2 กรัม)
44 # 3อจ621121-125 EI382817216TH Vasin289 + sudjarit (443346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(580904-055)
45 # 3อจ621121-126 EI420022023TH oasmnk14 + Benyapa (443348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2512 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ621121-127 EW722890546TH TAVABUNCHA + (443352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมหวาน
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
47 # 3อจ621121-128 EI432804362TH arunlit + ฐาปนพงษ์ (443355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 455414)
48 # 3อจ621121-129 EI279785643TH moterair + ณัฐปรัชญ์ (443357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
49 # 3อจ621121-130 EI406527799TH yorch + aood0458 (443360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพรมผิวใหม่)
50 # 3อจ621121-131 EI288690127TH arm007 + nanin (443364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพตัดหู)
51 # 3อจ621121-132 EI076979361TH Kongpost + mixsick150 (443366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ621121-135 EW784938487TH Vasin289 + Thanapong36 (443376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
53 # 3อจ621121-136 EW784938487TH ฐณะวัฒน์ + Thanapong36 (443379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
54 # 3อจ621121-138 EI408250053TH strada4x4 + Santiwall (443381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (621107-098)(G 77%)
55 # 3อจ621121-140 EI378816537TH Vasin289 + ตามพิจิตร (443389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)
56 # 3อจ621121-141 ED88919881TH pramual + Kaeokleng (443343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ621121-142 EI323961044TH athirach2508 + phubed (443347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.สุโขทัย
58 # 3อจ621121-143 EI374008755TH TOM11 + Meetung (443349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพเนื้อชื้นเทียน)
59 # 3อจ621121-145 EW836853047TH Bophantom + (443353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
60 # 3อจ621121-146 EI31360061TH อำนาจธรรม + paparuszy (443356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
61 # 3อจ621121-147 EW792038352TH nongder + สหายเมืองลิง (443359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
62 # 3อจ621121-148 EI3651407958TH WeeBangpree + t_inkeaw (443361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2320)
63 # 3อจ621121-149 ED919586848TH poom2541 + peerapon (443362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ621121-151 EI412479134TH สิทธิชัย + Siripong_Am (443368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (521219-264)
65 # 3อจ621121-152 EI391449761TH gammag + ชัยนเรศ (443371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ621121-153 EW311725542TH MikeShiNoDa + พร้อมรบ (443374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
67 # 3อจ621121-154 EI425242732TH benz39 + โชติอนันต์ (443377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
68 # 3อจ621121-155 EI426736306TH suppachok + แพรวพรรณ (443380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)
69 # 3อจ621122-001 KoTar + ปิดตา (443480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก)
70 # 3อจ621122-002 หิมพานต์มุ่งงาม + TOKhong4 (443482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
71 # 3อจ621122-003 believe + bluezone69 (443484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (G 62%)
72 # 3อจ621122-004 JadeJ + bluezone69 (443486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (G 62%)
73 # 3อจ621122-005 lonewolf + bluezone69 (443489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
74 # 3อจ621122-006 เมืองช้าง + kui60 (443491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท)
75 # 3อจ621122-007 phoomchai + TopazGolden (443494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ621122-008 nitithans + ธีรพร (443441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี กรอบทอง(G 77%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
77 # 3อจ621122-009 nanin + chattar (443497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ฉะเชิงเทรา (570115-403) (G 73%)
78 # 3อจ621122-101 EI278299852TH Vasin289 + เซียนส่อง (443454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้และล้างผิว)
79 # 3อจ621122-102 EX345752286TH D_bangsan + one11111 (443458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพชำรุดองค์พระ)
80 # 3อจ621122-103 EI345044883TH แฟรงค์ตาทิพย์ + noy2015 (443461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
81 # 3อจ621122-104 SCHB000050960 sitawee + Ozone (443464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ621122-105 SCHB000050960 กังหัน + Ozone (443466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปลัดผัน วัดสรรเพชญ์ เนื้อสำริด จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ621122-107 EI442110025TH oud05 + สุนทรฤทธิ์ (443471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
84 # 3อจ621122-108 EI090839524TH poshwises + armarging (443474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนัก 4.4 กรัม)
85 # 3อจ621122-109 WALK000728138 เมืองช้าง + adisak (443476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
86 # 3อจ621122-111 7110001721514 paul2509 + นกกระปูด (443535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1240)(G 66%)
87 # 3อจ621122-112 EI107979146TH Bankbhawk + moterair (443450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)(621101-062)
88 # 3อจ621122-113 EI390809857TH buspom + gchai (443452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ621122-114 EI399226368TH inspire + Torr1011 (443455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (580909-188)
90 # 3อจ621122-115 EI251864195TH DDman + beer2126 (443456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ621122-116 EI251864195TH iamhon + beer2126 (443459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (620926-070) (G 66%)
92 # 3อจ621122-117 EI251864195TH Ake_Collection + beer2126 (443460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบข้าง) (620320-024)(G 64%)
93 # 3อจ621122-118 EI400019436TH เชษฐประตูผี + yoongyoong9 (443463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ621122-119 EI431081549TH lovehunterlove27 + ต่อคู้บอน (443465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เชือกคาดเอว หลวงพ่อโชติ วัดตะโน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
95 # 3อจ621122-120 EI410288928TH Hook2 + ปางไม้ (443468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
96 # 3อจ621122-122 EX416732375TH seed-seed + dechatorn (443475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะชินบัญชร/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
97 # 3อจ621122-124 EV841989175TH วุฒิปราการ + ศิวานันท์ (443533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 105)
98 # 3อจ621122-126 EI398578125TH เชษฐประตูผี + Noomint (443485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี
99 # 3อจ621122-127 EI416280180TH บัง57 + Redboat (443487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม ช่างอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (620513-001)
100 # 3อจ621122-128 EI437950702TH เมืองช้าง + ฑลพิษณุโลก (443490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ621122-130 EI396391065TH zafari + สนบางกรวย (443495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
102 # 3อจ621122-131 EI437921480TH nung919 + buspom (443481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
103 # 3อจ621122-132 EI437921480TH tontatto + buspom (443483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
104 # 3อจ621122-133 EI399756771TH bangpunDD + Arunlert69 (443488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่(คอหูเหรียญกว้าง) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ621122-134 SPTL000147835 เมืองช้าง + Greenoldman (443492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560126-035) (G 78%)
106 # 3อจ621122-135 EI402839102TH sam8793 + ตราชั่ง (443496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
107 # 3อจ621122-136 EI351648565TH yaozm + มงคลชัย07 (443498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และอุดซ่อมตัวนก) (620329-065)
108 # 3อจ621122-137 EI424506764TH nopponsmith + mekin (443500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (600928-034)
109 # 3อจ621122-138 EI424506764TH Sinsiampra + mekin (443502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง (570827-124)
110 # 3อจ621122-139 EI424506764TH keng_kung + mekin (443505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(601111-125)
111 # 3อจ621122-140 EI424506764TH nopponsmith + mekin (443506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (590822-161)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 พ.ย. 2562 - 08:11 น.] #68725 (21/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621114-023 EI411133383TH lalisara_99 (443328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621115-026 EG33610511TH cellamic (443197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ621118-009 EI379766465TH teppanom (443298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621119-001 EI416907709TH เมตร์แม่นาง (443155) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621119-002 EI354810866TH oasmnk14 (443159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ621119-003 EI389225527TH สมเกียรติ111 (443162) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
7 # 1อจ621119-004 EI259160555TH โกเหลียง (443165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621119-005 EI431321010TH คุณศิระ (443168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ621119-006 EI251861662TH beer2126 (443170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ621119-007 EI397742647TH แมวไทย (443173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ621119-009 EI413653925TH สมเกียรติ111 (443179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
12 # 1อจ621119-015 PSP0004787624TH santi_p (443185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ621120-001 EI351644691TH pdarnswat (443301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621120-003 EX416889775TH เปาโลพระเครื่อง (443303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ621120-004 EI85507822TH Krongtong2222 (443304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ621120-006 EF326615870TH เซียนน้อยหนึ่ง (443306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ621120-007 EI278389915TH en_amulet (443308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ621120-009 RPT0000013611TH นะโม03 (443312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ621120-012 EI420153721TH มรดกเมืองไทย (443278) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ621120-014 EV472612034TH o-larn (443285) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ621120-016 EI417111125TH ผู้จัดการ (443290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ621120-024 EI185507819TH Sinsiampra (443305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ621120-026 EI306038824TH BigBenz (443307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ621120-028 EI413387845TH คุณศิระ (443311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ621120-029 EI301520694TH daew1970 (443313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ621120-030 EW789406091TH ปราศมณฑิล (443315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ621120-032 EI340466465TH นู๋โอปอ (443295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621116-030 นุลุ่มน้ำแม่กลอง (443299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621118-012 โบ๊ทพระเครื่อง (443063) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ621118-013 โบ๊ทพระเครื่อง (443068) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621118-014 โบ๊ทพระเครื่อง (443071) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621118-015 โบ๊ทพระเครื่อง (443074) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621118-016 โบ๊ทพระเครื่อง (443078) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621118-019 โบ๊ทพระเครื่อง (443081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621118-020 โบ๊ทพระเครื่อง (443085) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ621118-021 โบ๊ทพระเครื่อง (443090) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621118-022 โบ๊ทพระเครื่อง (443098) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ621118-023 โบ๊ทพระเครื่อง (443070) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ621118-024 penpathum (443075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ621118-025 โบ๊ทพระเครื่อง (443082) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621118-026 โบ๊ทพระเครื่อง (443087) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621118-027 โบ๊ทพระเครื่อง (443093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ621118-028 โบ๊ทพระเครื่อง (443097) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ621118-029 โบ๊ทพระเครื่อง (443100) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ621118-032 พุทธบูชา (443104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ621118-040 chajks (443300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ621119-003 เมืองทองยูไนเต็ด (443193) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ621119-004 Warayu (443196) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ621119-009 khunsarn (443203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ621120-001 greensnake (443271) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ621120-002 น้องมิน (443326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ621120-003 phoomchai (443277) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ621120-004 ซิยิ่นกุ้ย (443283) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ621120-005 แก้วอุษา (443287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ621120-006 กิตติ2528 (443289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ621120-008 yoon9 (443294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ621120-010 microsoft (443296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ621122-011 การันตีพระ (443442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ621122-012 การันตีพระ (443443) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621113-112 EI339989439TH danaiw + artto13 (442599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดพลับ เนื้อชิน จ.จันทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ621120-001 wanida + Sura-Gan (443213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 52/น้ำหนักทอง 17 กรัม)
3 # 3อจ621120-002 ปากน้ำ555 + น้องมิน (443215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ621120-003 arm6099 + keng2407 (443218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 93%)
5 # 3อจ621120-004 WeeBangpree + รัฐสยาม (443331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสาริกา วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี
6 # 3อจ621120-005 Wanchana + ศตกมล (443220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 96841)(621106-073)
7 # 3อจ621120-006 anantand + yoon9 (443225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
8 # 3อจ621120-007 nung919 + montri_rne (443228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ621120-008 juipeter + Panamera (443232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางประทานพร เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ621120-009 nung919 + Panamera (443235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
11 # 3อจ621120-010 youanek1191 + microsoft (443238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรมหาราช(พระองค์ดำ)วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1101)
12 # 3อจ621120-011 Sinsiampra + ac100 (443242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ621120-101 EW141897041TH arkorn + jj2424 (443329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2500 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ621120-102 EI270653044TH Tochiro + crafter (443246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
15 # 3อจ621120-103 EI397864654TH leosiam + นัทกะน้ำ (443249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ621120-104 EI340439677TH ตึ่งนั้ง + MINIGUNNER (443252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลือ เนื้อดิน
17 # 3อจ621120-105 EI420134152TH Cchanchai + twongt (443255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระลีลา หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท
18 # 3อจ621120-106 EI407323307TH ปลาโลมา + โชคเจริญ (443258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์
19 # 3อจ621120-107 EX416889775TH sompong963 + (443260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ621120-109 RBNP000059820 nockout + garlic2 (443263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ621120-110 EI379770496TH pramual + ssakda (443269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621120-111 ED930762840TH Bophantom + หม่อง (443272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610908-018)
23 # 3อจ621120-112 EI429322215TH bansa + pong521 (443274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
24 # 3อจ621120-113 EI367857266TH ศิษย์ท่านขุน + birdnaja (443276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี

25 # 3อจ621120-114 EI367893379TH คนคลองด่าน + mekin (443279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (590812-081)
26 # 3อจ621120-115 EI367893379TH Bophantom + mekin (443280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1019)(590611-114)
27 # 3อจ621120-116 EI367893379TH elite90 + mekin (443281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (590905-008)
28 # 3อจ621120-117 EI367893379TH Bophantom + mekin (443284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(600510-170)
29 # 3อจ621120-118 EI367893379TH keng_kung + mekin (443286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (590730-132)
30 # 3อจ621120-119 EI367893379TH keng_kung + mekin (443288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (590905-095)
31 # 3อจ621120-120 EI367893379TH pukorn + mekin (443291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นโชคลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 64/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (590922-190)
32 # 3อจ621120-121 EI403959778TH keng_kung + joeenok (443219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพใช้)(621101-049)
33 # 3อจ621120-122 EI314676134TH dongkong + Burapha777 (443221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 65%)
34 # 3อจ621120-123 EI420153046TH oud05 + nut141 (443223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 57%)
35 # 3อจ621120-124 EI373342769TH non31 + กุมารเทพ168 (443226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
36 # 3อจ621120-125 EX453577136TH ธันวา + เอกกี้27 (443229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ621120-127 ED949815875TH lertsak + tranger (443233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (G 61%)
38 # 3อจ621120-128 EI436110644TH athirach2508 + Wongduan (443237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
39 # 3อจ621120-129 EW915277381TH boy88 + kasemchonburi (443239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระไตรปิฎก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ621120-130 EV827051484TH Saysabre + tafu-boy (443241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ621120-131 EI180194169TH bangpunDD + Clubpra (443244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ621120-132 ED966367262TH gymnastics + หนุ่มคลองจินดา (443247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
43 # 3อจ621120-133 EV827051484TH เมตร์แม่นาง + tafu-boy (443251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
44 # 3อจ621120-134 EG045557292TH chai_kmitl + Prince_Pratya (443254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ621120-135 RP651737462TH rungkrabi + yongyot (443257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2193)
46 # 3อจ621120-137 EI278396616TH engineer27 + แม็คหลักสี่ (443261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (621107-153)
47 # 3อจ621120-139 ED930357175TH กังหัน + ซุนกวน (443266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
48 # 3อจ621120-140 EI428416392TH รถโฟร์ค + PHAITOON (443268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสมาหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง จ.นครปฐม

49 # 3อจ621120-141 EI426121466TH khawdee + thumma (443214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ621120-142 EI406526192TH artto13 + aood0458 (443216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ621120-143 EI425028617TH วัชระ + somkiatthornburi (443217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
52 # 3อจ621120-144 EB306664681TH pontat567 + บิ๊กบีม (443222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
53 # 3อจ621120-145 EB306664681TH วิเศษชัยชาญ + บิ๊กบีม (443224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2506 จ.สงขลา
54 # 3อจ621120-146 EW784939902TH jingmanu + Kwanchai99 (443227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
55 # 3อจ621120-147 EI22542959TH เมืองช้าง + มาม่าเป็ด (443231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (621106-129) (G 60%)
56 # 3อจ621120-148 EG045557332TH แม้วจอมเทียน + Pinklovely (443234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
57 # 3อจ621120-149 EG353025055TH บ้านกรอบเงิน + (443236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศรษฐาพระใหม่
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์หลังเรียบ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 123)
58 # 3อจ621120-150 EG353025055TH khunooms007 + (443240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศรษฐาพระใหม่
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 7)
59 # 3อจ621120-151 EF727138523TH deadly_bom + นึกอ่อนนุช (443243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ621120-152 EI407505242TH รถโฟร์ค + prachuab (443245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม
61 # 3อจ621120-153 EF727138537TH โอเรืองฤทธิ์ + นึกอ่อนนุช (443248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ621120-155 EI416921232TH kittisak_10 + shakespeare (443253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
63 # 3อจ621120-156 EI333738928TH perakran + ronnakorn2516 (443256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำพูน
64 # 3อจ621120-157 EX34154863TH athirach2508 + ฑลพิษณุโลก (443259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดทอง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
65 # 3อจ621120-158 EI429012479TH เมืองช้าง + gold1 (443262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 62%)
66 # 3อจ621120-159 EI413387845TH พ่อฟอร์ม + คุณศิระ (443265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
67 # 3อจ621120-160 EW836851134TH Bophantom + (443267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
68 # 3อจ621120-161 EI390623910TH MikeShiNoDa + a-pro (443270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและชำรุดมุมล่างซ้าย)
69 # 3อจ621120-162 EI398567595TH zafari + Noomint (443325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
70 # 3อจ621120-163 EI396047668TH Anoma + จุ๊สุราษฎร์ (443273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 พ.ย. 2562 - 08:06 น.] #68721 (20/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621116-002 EI391442984TH long_g (442990) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ621116-003 EI391442984TH long_g (442994) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ621116-004 EI391442984TH long_g (442995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621121-006 sirikun (443438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621106-003 nuaypkt (442016) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
2 # 2อจ621115-005 แมวจ้ะ (442849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ621116-007 aomaom (442980) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621116-008 aomaom (442984) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ621116-009 sompong_b (442987) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621116-010 sompong_b (442993) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 2อจ621116-011 R-pong (442997) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621116-012 R-pong (442999) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ621116-013 R-pong (442976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ621116-015 aomaom (443002) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
11 # 2อจ621116-016 aomaom (443005) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ621116-017 sompong_b (443007) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621116-018 sompong_b (443003) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621116-019 sompong_b (443004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621116-023 aomaom (443008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ621116-025 aomaom (443009) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
17 # 2อจ621116-026 aomaom (443010) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
18 # 2อจ621116-037 mut007 (442996) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
19 # 2อจ621118-001 โบ๊ทพระเครื่อง (443102) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ621118-002 โก๋โรจน์ (443105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ621118-003 โก๋โรจน์ (443109) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ621118-004 โก๋โรจน์ (443111) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ621118-005 โก๋โรจน์ (443112) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ621118-006 โก๋โรจน์ (443115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ621118-007 โบ๊ทพระเครื่อง (443117) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ621118-008 โบ๊ทพระเครื่อง (443120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ621118-009 โบ๊ทพระเครื่อง (443122) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ621118-010 โบ๊ทพระเครื่อง (443125) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ621118-011 โบ๊ทพระเครื่อง (443014) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621109-107 EI379454057TH perfectman77 + ไข่มุข (442306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาลาภ ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ621114-002 Retail + มองดู (442724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ621114-009 FIFAH + Panamera (442742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ621115-107 EI380616945TH prasertpp + tin8107 (442895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิต อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ621118-124 EI420002253TH Nakoons + kittikitti (443130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกลีบบัว หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
6 # 3อจ621119-111 EI403748513TH Kantipa + vit_2513 (443158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาเจ้าเสือสมิงน้อย วัดดาวคะนอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด ๙)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 พ.ย. 2562 - 08:12 น.] #68716 (19/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621113-002 EV534583794TH Vincent (442901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ621113-018 EF171011494TH WaruntornB (442614) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ621114-013 EI255489323TH ต้นอุทยาน (442818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621114-015 EI407427735TH ยายข้างวัด (442819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621114-017 EI265846740TH heng9999 (442821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621115-017 EI410212822TH chaidee (442864) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621115-029 ED930756226TH หม่อง (442898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ621118-003 EW693665789TH seranee (443073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ621118-010 EI396656584TH น้องหมี (443084) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ621118-013 EI419260502TH ศิษย์ท่านขุน (443091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621118-015 EI418335938TH เอ็มซีเค (443094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ621118-018 EI413328113TH คุณศิระ (443099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621118-020 EI422108739TH ฅนบางใหญ่ (443106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ621118-022 EW881900247TH tongjoy (443134) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ621118-023 EI382079087TH jarungrux (443133) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ621120-002 EI351644691TH pdarnswat (443319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ621120-005 EI165809850TH nutintape (443320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621109-019 Meetung (442547) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ621114-003 อาลาดิน (442800) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ621115-008 Pracha40 (442857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ621115-013 ศตกมล (443211) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
5 # 2อจ621116-020 rooms_studio (442975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ621118-018 ทรัพย์เจริญ (443020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ621118-033 วณิชออโต้ (443045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ621118-036 chanram (443053) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ621118-038 JITCHOO1361 (443066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621118-039 artty5959 (443067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621118-041 chajks (443212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ621118-042 samartw (443015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ621121-010 การันตีพระ (443334) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 10 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621105-101 EI367822695TH pramual + ไอยเรศ (441799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงพญานาค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ621111-128 EI278378780TH zafari + suwatboat (442362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม พิมพ์หนุมาน เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ621111-163 EI386592615TH รถโฟร์ค + โกวบ้อ (442397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นยกครู เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
4 # 3อจ621112-101 EG353378588TH pramual + peat1979 (442501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
5 # 3อจ621112-135 EF482107165TH psutha + artto13 (442494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่กล้าย วัดหงส์รัตนาราม เนื้อดินลงรัก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ621113-105 EV534583794TH nung919 + Vincent (442625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ621113-124 EI310878785TH toopronchai + GOLFPTM (442632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงจุ่มรัก จ.ชลบุรี
8 # 3อจ621113-127 EI340815404TH pomSL + OMBUN (442643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
9 # 3อจ621113-145 EI359126335TH ccmachinery + (442585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MikeShiNoDa
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(621021-335)
10 # 3อจ621114-008 pontat567 + microsoft (442740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ621114-014 MEA2007 + Jenjira (442758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620626-132)
12 # 3อจ621114-129 EI390193605TH chanram + ศิษย์ท่านขุน (442738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ621114-139 EW296509977TH koekoe + อี๊ดเมืองเลย (442768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
14 # 3อจ621114-140 ED953387688TH jojamja + ไร้นาม99 (442771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ621114-142 EI345597431TH Otakesang + maxjvc (442827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ621114-157 EI379783866TH poshwises + Bobber1979 (442829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์ปีกกว้างหลังเรียบ เนื้อคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
17 # 3อจ621114-159 EI386599635TH Bophantom + โกวบ้อ (442793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

18 # 3อจ621114-167 EI382952114TH nockout + kiat001 (442783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 3 จ.สกลนคร
19 # 3อจ621115-123 EW723439094TH MikeShiNoDa + Gupruek (442896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน จ.นครปฐม
20 # 3อจ621115-128 EI107981345TH tigerath + paul2509 (443181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
21 # 3อจ621115-129 EI107981345TH tigerath + paul2509 (443184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
22 # 3อจ621116-118 ET678383233TH leeladin + กชณิชา (442989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (621005-053)
23 # 3อจ621116-120 EG624406537TH nung919 + เสือสมิง (442992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ621119-001 arm007 + sunchai07 (443153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่(พิเศษ) เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
25 # 3อจ621119-002 ชินจัง22 + sunchai07 (443156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ621119-003 Vasin289 + sunchai07 (443157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
27 # 3อจ621119-005 เมืองช้าง + nongder (443161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ621119-006 naenaldo + ดิอาโบล (443163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ621119-007 mootoo36 + mooky22 (443166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (590406-056)
30 # 3อจ621119-008 มอร์เมืองทอง + พุทธบูชา (443171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางพญาสองหน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (511126-076)
31 # 3อจ621119-009 ศิษย์ท่านขุน + a-buddha (443174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ621119-010 Bankbhawk + Thunderbird (443177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (551105-174)
33 # 3อจ621119-101 EI413369435TH Vasin289 + ปักต้นกล้า (443139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ621119-102 RSMP000029166 คนคลองด่าน + สุนทรฤทธิ์ (443140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 430/สภาพใช้)
35 # 3อจ621119-104 EI405151480TH pyakorn + thongpaiwan (443143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)(590312-022)
36 # 3อจ621119-105 EI396334916TH chuchart-k + สนบางกรวย (443145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม

37 # 3อจ621119-106 EI383568775TH bangpunDD + boytiew (443147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
38 # 3อจ621119-107 EI405151476TH ฐณะวัฒน์ + thongpaiwan (443149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้แต่งผิวและปิดแผ่นทองใหม่) (600609-034)(G 65%)
39 # 3อจ621119-108 EI367783722TH เมืองช้าง + น้ำอ้อยหวาน (443209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุทัยธานี
40 # 3อจ621119-109 EG066915171TH tummaiwa + thaveep (443151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (600325-131)
41 # 3อจ621119-110 EG421751876TH โพธาราม + Phontrailuck (443154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดสุทัศนฯ เนื้อสำริด ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%)
42 # 3อจ621119-112 EI357399827TH bangpunDD + วุฒินันท์ (443160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุมทรสาคร
43 # 3อจ621119-113 RATW000029349 บรีสพระช่วย + csuwatchai (443164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ฐานตาราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (530128-096)
44 # 3อจ621119-114 EI396657426TH chaloemchai + น้องหมี (443167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ621119-115 EI006169282TH Bankbhawk + กีรติ (443169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ621119-116 EI399740025TH Inawang + Arunlert69 (443172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ621119-117 EI287027591TH kit01 + bangpunDD (443175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ621119-118 EI396062427TH itthikorn + TECHNOLOG (443178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2544 จ.เพชรบุรี (620328-054)
49 # 3อจ621119-122 EW414857050TH ตุ้ยสวนอ้อย + tawat07 (443138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์หกห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ621119-124 EG067104033TH พิชชากร + อินทภาณี (443141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร
51 # 3อจ621119-126 EW836705162TH กิตช่างไม้ + aoy101 (443146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุเมืองศาสน์ พิมพ์ซุ้มกอครอบแก้ว เนื้อดิน จ.ลำปาง
52 # 3อจ621119-127 EI413587170TH หนุ่มบรรพตพิสัย + องอาจ (443148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
53 # 3อจ621119-128 EI395677923TH bvmiracle + ammad (443210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
54 # 3อจ621119-129 EI425730443TH ฐณะวัฒน์ + SAWANGSRI (443150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
55 # 3อจ621119-130 EI248264571TH Terapong + selll (443152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
56 # 3อจ621119-131 EI402824641TH iamhon + ต่อยอด (443187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 85%)
57 # 3อจ621119-132 EW784939933TH kusuma69 + Kwanchai99 (443189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดบ้านคา ปี 2468 จ.ฉะเชิงเทรา
58 # 3อจ621119-133 EI418465204TH nopponsmith + nakornyong (443208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.พะเยา (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 พ.ย. 2562 - 08:09 น.] #68710 (18/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621115-001 JPYS000020186 ton68 (442877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ621115-005 EI358487488TH HatPra (442881) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ621115-006 EI407712749TH suchart_joe (442885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ621115-015 EW895898059TH Culpidnoi (442860) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ621115-016 EI090852066TH armarging (442862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621115-025 EI015865431TH kpinyo (442891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621116-001 EI13365990TH คุณศิระ (442935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ621116-006 EI383242442TH k9cob (442939) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ621116-008 EI383237907TH k9cob (442956) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ621116-011 EI378983486TH แบงค์อรัญ (442926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ621116-012 EI374179786TH มาริโอ (442930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621116-013 EI340942297TH chsearn (442932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ621118-014 EI342572064TH DU-DOO (443118) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621115-002 Frodojack007 (442845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621115-004 bigปากน้ำ (442847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621115-007 golf412 (442855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ621115-012 sekson (442843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621116-001 lamunman (442962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ621116-002 ฅนบางใหญ่ (442964) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ621116-003 b_wor (442967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ621116-006 โพธาราม (442971) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ621116-021 ptk_1234 (442969) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ621116-022 บรีสพระช่วย (442974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ621116-027 สมชัย2522 (443013) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ621116-036 tongprakueang (442978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ621116-038 hemaraj (443012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621116-039 jojo5 (442982) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ621116-040 เต้ยอิตาเลียน (442986) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 2อจ621119-006 บรีสพระช่วย (443200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
17 # 2อจ621119-008 kitsanachai_1 (443136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ621119-011 การันตีพระ (443135) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621114-171 EX417374039TH Nongboom + Mark-Mon2015 (442802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
2 # 3อจ621115-114 EI311840684TH นาควารี + thothongkham (443131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591123-202)
3 # 3อจ621116-001 Ong1971 + siam72 (442927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ621116-002 mana1 + b_wor (442929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี
5 # 3อจ621116-003 กังหัน + noppadolk (442931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดบ้านแพน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ621116-004 bluedream + นครเมืองเก่า (442934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพงข้างดอกไม้ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
7 # 3อจ621116-006 si_mong29 + แม็คหลักสี่ (442938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2514 จ.ลำปาง
8 # 3อจ621116-007 zafari + benratta (442941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นอุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์
9 # 3อจ621116-008 พิชชากร + โพธาราม (442943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ621116-009 สังโยชน์ + สิทสามเสน (442944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ ปี 2484 จ.ปราจีนบุรี
11 # 3อจ621116-011 weeraphol + togky (442950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
12 # 3อจ621116-012 Ketautomotive + บรีสพระช่วย (442951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด) (G 59%)
13 # 3อจ621116-014 Vasin289 + sanopporn (442954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ขอนแก่น
14 # 3อจ621116-015 bansa + sanopporn (442955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์ใหญ่ ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
15 # 3อจ621116-016 koh11 + sanopporn (442957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 68946)(G 81%)
16 # 3อจ621116-017 pangjung + sanopporn (442959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 433672) (G 81%)
17 # 3อจ621116-018 Giant415 + sanopporn (442960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 372994) (G 75%)

18 # 3อจ621116-019 koh11 + sanopporn (442963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 58%)
19 # 3อจ621116-020 perfectman77 + jojo5 (442965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด) (โค้ดศาลาแท้ 4 โค้ดตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(621021-393)
20 # 3อจ621116-021 kenshiro2810 + jojo5 (442928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
21 # 3อจ621116-101 EI421902766TH suthi + manaplathong (442933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)
22 # 3อจ621116-102 EI376986895TH vios2877 + แก้วหลังวิก (442936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 76049)(620729-097)
23 # 3อจ621116-103 ED930355381TH อตกพระเครื่อง + ซุนกวน (442940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 446)
24 # 3อจ621116-104 EG047279353TH cchan + coldplay (442942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
25 # 3อจ621116-105 EG093893192TH Vasin289 + อาคันติมายะ (442945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร หมอผันชัยสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร (วัดถ้ำขามสร้าง)
26 # 3อจ621116-106 EI396329686TH เซียนตี๋ + koontoop (442948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
27 # 3อจ621116-107 EI409506020TH เด็กสังขละ + คูณสตางค์ (443011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ621116-108 EW784937552TH ดำเมืองสิงห์ + Thanapong36 (442949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
29 # 3อจ621116-109 EX436501781TH somnuk + tunwa (442952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (540827-134)
30 # 3อจ621116-111 EW836774137TH loomthong + (442972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นราธิวาส
31 # 3อจ621116-112 EI317569298TH Exdesign + aood0458 (442973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ621116-113 I317569298TH bankbong55 + aood0458 (442979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพรมผิวใหม่)
33 # 3อจ621116-114 EI355966065TH poshwises + KAI28 (442981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 62%)
34 # 3อจ621116-115 EW221360441TH bharunyoo2519 + (442983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มบ้านแพ้ว
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
35 # 3อจ621116-116 EI393572704TH zafari + นับตังค์ (442985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
36 # 3อจ621116-119 ED939883108TH ชุมพล5 + เชฟโคโรลาโด (442991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็กหลังยันต์ดวง เนื้อผง(ดำ) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (610914-143)

37 # 3อจ621116-121 EI090837320TH sscopyprint + armarging (442966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 1 กรัม)
38 # 3อจ621118-001 sur_suk + Buransuk (443021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (G 70%)
39 # 3อจ621118-002 บรีสพระช่วย + พิสิฏฐ์ (443024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 5 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (620125-005)(G 77%)
40 # 3อจ621118-006 น้องปีเตอร์ + วณิชออโต้ (443036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ กรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600930-176)
41 # 3อจ621118-007 ppffarm + poiykoon (443037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย)(570329-110) (G 75%)
42 # 3อจ621118-009 บรีสพระช่วย + rongfox (443043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621118-010 เมืองช้าง + koonnai (443046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์เสมาธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ
44 # 3อจ621118-011 Bophantom + suchat-01 (443049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ เนื้อทองเหลือง
45 # 3อจ621118-012 ถุงข้าว + เมตตาบารมี (443051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี
46 # 3อจ621118-101 EI420402619TH Angle99 + เลนส์ใหม่หัดส่อง (443030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ621118-102 EI395674330TH รถโฟร์ค + ของขลัง (443034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.นครปฐม
48 # 3อจ621118-103 EI395674330TH รถโฟร์ค + ของขลัง (443123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.นครปฐม
49 # 3อจ621118-104 EW842967777TH Kantipa + โอ๋โฟโต้ (443040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.นราธิวาส
50 # 3อจ621118-105 EI368953255TH ม่วงทองพระ + boonsom_n (443047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621017-200)
51 # 3อจ621118-106 ED951692755TH zafari + choojit (443126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ.)
52 # 3อจ621118-107 EI417202232TH Bophantom + ท่านอ๋อง (443054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(601103-168)
53 # 3อจ621118-108 EI307687785TH Culpidnoi + คูณสตางค์ (443059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุบึงสามพัน เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
54 # 3อจ621118-113 EI307687785TH arunlit + คูณสตางค์ (443132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 343018)
55 # 3อจ621118-114 EG036530005TH เมืองช้าง + มหาราษฎร์ (443064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(610215-143) (G 63%)
56 # 3อจ621118-115 EX381730972TH niwetch + ponpiya (443077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1141)
57 # 3อจ621118-116 EI403139340TH inspire + แพรวพรรณ (443079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
58 # 3อจ621118-117 EI418335924TH taccord + เอ็มซีเค (443083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
59 # 3อจ621118-118 EI398308940TH lohbetong + sanpol (443086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ621118-119 EI401727060TH เมืองช้าง + som3693 (443089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ621118-121 EI376768989TH แฟรงค์ตาทิพย์ + peerapath (443016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1962)
62 # 3อจ621118-122 EI418335915TH taccord + เอ็มซีเค (443017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
63 # 3อจ621118-123 EW667704175TH Exdesign + น้ำคอก99 (443019) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 2015) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
64 # 3อจ621118-125 EW524037511TH ท่านอ๋อง + กรุบกรอบ (443023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)
65 # 3อจ621118-127 SCHB000050580 pradee125 + Ozone (443028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก
66 # 3อจ621118-128 SCHB000050580 pomSL + Ozone (443032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (550208-099)
67 # 3อจ621118-129 EI285537597TH Ketautomotive + นาควารี (443035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ (G 68%)
68 # 3อจ621118-130 EI271480569TH supol + NUNG1789 (443038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (620730-075)(G 53%)
69 # 3อจ621118-131 EI177066655TH chatree1 + taeprakeng99 (443042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 247906)
70 # 3อจ621118-133 EI248234585TH TiewThe9 + selll (443050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
71 # 3อจ621118-136 EI392246120TH วิเศษชัยชาญ + kao_za (443057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
72 # 3อจ621118-137 EI422911818TH phoomchai + สิฐฐิลาโภ (443060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620920-344)
73 # 3อจ621118-138 EI341727153TH sam8793 + joker19 (443061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
74 # 3อจ621118-139 EI396578184TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (443062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
พระกริ่งสุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ621118-140 EI404814465TH bangpunDD + ลูกน้ำมูล (443065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513
76 # 3อจ621118-142 TH1183KQJD2B วัตรราชบุรี + ไอโอดีนแมน (443022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
77 # 3อจ621118-143 EI373474813TH Kantipa + พิชชากร (443025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแก้วไพฑูรย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 พ.ย. 2562 - 08:03 น.] #68704 (17/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621113-027 ED874490008TH tavadaindy (442608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ621114-007 EI393554820TH เอกสตูล (442712) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621114-014 EI366658547TH lordcoffee (442716) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ621114-024 EI381287551TH thumma (442718) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621115-003 EI406202775TH พิชชากร (442840) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621115-010 EI406202789TH พิชชากร (442842) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 1อจ621115-011 EI406202789TH พิชชากร (442848) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 1อจ621115-012 EI406202789TH พิชชากร (442850) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
9 # 1อจ621115-013 EI390178254TH กล่องแก้ว (442854) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621115-019 EG333191685TH mumu99 (442875) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621115-020 EG333191685TH mumu99 (442879) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621115-021 EG333191685TH mumu99 (442884) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621115-022 EG333191685TH mumu99 (442835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621115-023 EG333191685TH mumu99 (442837) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621115-024 EG333191685TH mumu99 (442839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621118-008 EI342572047TH DU-DOO (443114) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
17 # 1อจ621118-017 EI342572055TH DU-DOO (443129) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621113-005 สยามเมืองยิ้ม (442615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ621113-006 สยามเมืองยิ้ม (442620) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ621113-028 โบ๊ทพระเครื่อง (442692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621113-029 โบ๊ทพระเครื่อง (442693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621113-030 โบ๊ทพระเครื่อง (442694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621113-031 โบ๊ทพระเครื่อง (442695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621113-032 โบ๊ทพระเครื่อง (442696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621113-033 โบ๊ทพระเครื่อง (442697) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ621113-034 โบ๊ทพระเครื่อง (442698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621113-035 โบ๊ทพระเครื่อง (442699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ621113-047 พุทธบูชา (442702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ621113-050 ThaiWong (442703) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621113-051 ThaiWong (442705) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621113-052 ThaiWong (442559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621113-053 ThaiWong (442562) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 2อจ621114-004 สมเกียรติ111 (442714) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
17 # 2อจ621114-013 Wachilapat (442707) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ621118-035 keng_kung (443107) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 3อจ621118-008 rongfox + yuttip2524 (443041) กรอบทอง (น้ำหนัก 4.9 กรัม)(G 78%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 พ.ย. 2562 - 08:07 น.] #68695 (16/26)
ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621107-017 EI382430271TH chaiwat-15 (442715) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ621108-012 EX417117300TH dman2551 (442215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 1อจ621111-013 EI353076640TH คุณศิระ (442400) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ621111-014 EG353375017TH เสือสมิง (442406) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ621112-001 EI413314573TH คุณศิระ (442512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ621112-010 EF695576503TH กรอบสุข (442717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621112-020 EI257387066TH โอ๋ชัยนาท (442507) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ621113-009 EG333180351TH mumu99 (442564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621113-010 EG333180351TH mumu99 (442567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621113-011 EG333180351TH mumu99 (442571) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621113-012 EG333180351TH mumu99 (442572) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621113-013 EG333180351TH mumu99 (442573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621113-014 EG333180351TH mumu99 (442578) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621113-019 EG333180348TH mumu99 (442583) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621113-020 EG333180348TH mumu99 (442587) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621113-021 EG333180348TH mumu99 (442592) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621113-022 EG333180348TH mumu99 (442595) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621113-023 EG333180348TH mumu99 (442598) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621113-024 EG333180348TH mumu99 (442604) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ621114-001 EI279185499TH ชวนชื่น (442807) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ621114-002 PYSC000601588 ch-max (442809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ621114-003 EI363626960TH บ้านพระสหรัตธานี (442811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ621114-004 EI411820339TH masterbill (442810) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ621114-008 EG381224857TH deako (442813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ621114-009 ED866253565TH Nong_Arm (442814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ621114-010 EI370918022TH welding24 (442815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ621114-011 EI393555207TH Anankiya (442816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621114-012 EI413351956TH คุณศิระ (442817) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ621114-016 EF641836474TH montblanc (442820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ621114-018 EI386955460TH หมงครุใน (442822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ621114-019 EX219996526TH thexy (442823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ621114-020 EI415502217TH gymnastics (442824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ621114-021 EI390544576TH kittipongbee (442709) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ621114-022 EI382952114TH kiat001 (442713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621106-020 ตาแจ๋ว (442005) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ621111-013 kamonsap (442403) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ621113-011 โบ๊ทพระเครื่อง (442623) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621113-012 โบ๊ทพระเครื่อง (442636) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621113-013 โบ๊ทพระเครื่อง (442641) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621113-014 โบ๊ทพระเครื่อง (442646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621113-015 โบ๊ทพระเครื่อง (442648) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621113-016 โบ๊ทพระเครื่อง (442662) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ621113-017 โบ๊ทพระเครื่อง (442664) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621113-018 โบ๊ทพระเครื่อง (442667) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ621113-019 โบ๊ทพระเครื่อง (442672) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ621113-020 โบ๊ทพระเครื่อง (442675) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621113-021 โบ๊ทพระเครื่อง (442677) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621113-022 โบ๊ทพระเครื่อง (442679) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621113-023 โบ๊ทพระเครื่อง (442681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ621113-024 โบ๊ทพระเครื่อง (442683) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ621113-025 โบ๊ทพระเครื่อง (442686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ621113-026 โบ๊ทพระเครื่อง (442687) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ621113-027 โบ๊ทพระเครื่อง (442689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ621113-048 deawn (442682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ621114-002 อาลาดิน (442797) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ621114-005 เหินเมฆิน (442803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ621114-006 pipat_ch (442804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ621114-007 sujipuli (442806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ621114-008 chanram (442808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ621114-010 ขุมทรัพย์บูรพา (442830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ621114-011 นิดบางไทร (442794) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ621116-005 การันตีพระ (442920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ621116-028 เน้นพระสวย (442977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
30 # 2อจ621116-029 ศรีมหาโพธิ (442919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ621116-031 การันตีพระ (442922) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ621116-032 การันตีพระ (442921) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ621116-033 การันตีพระ (442923) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ621116-034 การันตีพระ (442925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 2อจ621116-035 การันตีพระ (442924) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621111-118 EI350296584TH ฐณะวัฒน์ + Arunlert69 (442611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว) (530731-095)(G 61%)
2 # 3อจ621113-003 seed-seed + ซารีญา (442581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ621113-009 เซียนน้อยหนึ่ง + (442859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wanchana2009
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)
4 # 3อจ621113-113 EI340444685TH murbur + เชนสมิธ (442861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดเจษาฎาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ621113-119 EI365115270TH gumoo007 + ktct22 (442616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อผินะ เนื้อผงว่าน จ.สระบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ621113-137 EI307683109TH Ketautomotive + ริณดา (442656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และตัดหู)
7 # 3อจ621113-143 TH01183EG659B nick1880 + ตัดเซียน (442580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแสนสุข เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครปฐม
8 # 3อจ621114-007 wanitcha + microsoft (442737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมาณุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เลย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ621114-112 EI409722973TH รถโฟร์ค + superfat (442751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสมาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
10 # 3อจ621114-116 EI411906176TH yodpra + artthaporn (442765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่งข้างเม็ด หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังลายกระดาน เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ621114-122 EW789449154TH Sinsiampra + ขนมกรุบ (442723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียม ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
12 # 3อจ621114-131 EX385422606TH perfectman77 + march859 (442747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ621115-001 keng_kung + Teerasak01 (442851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ621115-002 Aaekaa + Sura-Gan (442853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ วัดมังกรฯ รุ่นสองแผ่นดิน เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 160/น้ำหนัก 17.5 กรัม)
15 # 3อจ621115-003 janaket + tuk08 (442856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
16 # 3อจ621115-004 nilut + naret18 (442858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ621115-101 EI414811035TH kittisak_10 + รักษ์ศาสนา (442886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่)

18 # 3อจ621115-102 CNPA000123933 yodpra + sutarn (442888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ยันต์ห้าแถว เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ621115-103 EF329263046TH Kantipa + สิทธิชัย (442890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสรวง วัดแค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ621115-104 BW82000124267 nutpop + Exdesign (442918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(621005-167)
21 # 3อจ621115-105 EI407220157TH Bophantom + LexCyber (442892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
22 # 3อจ621115-106 EX399151055TH HUAKLONG6 + tonmana (442917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 28532)
23 # 3อจ621115-108 EI350397129TH joeenok + wit-18 (442900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ พิมพ์ยันต์สองตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี
24 # 3อจ621115-109 EW789406922TH หูยาว + ปราศมณฑิล (442903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(621104-057)
25 # 3อจ621115-110 EG045554906TH kittisak_10 + ตาโอฬาร (442905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (G 63%)
26 # 3อจ621115-111 EX283855694TH oud05 + peerapath (442907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดนะสายฝนตรง)
27 # 3อจ621115-112 EX283855694TH oud05 + peerapath (442908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดนะสายฝนตรง)
28 # 3อจ621115-113 EI390552422TH ตุ๊หลวง + เสือสมิง (442909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ621115-115 EI409901422TH แฮปรามคำแหง + ตะแคงขวด (442910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบ ๖ รอบ เนื้อทองคำ 96% ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 332/น้ำหนัก 24.1 กรัม)
30 # 3อจ621115-116 EI409901422TH chajks + ตะแคงขวด (442911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
31 # 3อจ621115-117 EI409901422TH chajks + ตะแคงขวด (442912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
32 # 3อจ621115-118 EI355971785TH พันธิตรา + KAI28 (442913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้ตัดหูและแต่งผิว)
33 # 3อจ621115-119 EW141897055TH T-bag + jj2424 (442916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธาคมเขาอ้อ วัดเขาอ้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พัทลุง (หมายเลข 453)
34 # 3อจ621115-120 EG179302263TH peemark + bunjerd (442914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
35 # 3อจ621115-121 EW771854275TH เน้นพระสวย + Ronado (442915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 69)
36 # 3อจ621115-122 EI30349270TH moderndoc + ต้นน้ำ53 (442893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร

37 # 3อจ621115-124 EI360575787TH S-Zero + เทพพระเสาร์ (442897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ621115-125 EW836713022TH world + mac2528 (442899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ621115-126 HPP000303638TH pradee125 + ninnin (442902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งใบหน้าใหม่)
40 # 3อจ621115-127 EF445120154TH nung919 + thanny06 (442904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพใช้)
41 # 3อจ621115-130 EI40731626TH อรทัย960 + Sukpia2018 (442906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3575)
42 # 3อจ621115-131 EI307686241TH bangpunDD + คูณสตางค์ (442866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621115-132 EI405408407TH pyakorn + คุณตาวิธาน (442867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดมาบชลูด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
44 # 3อจ621115-133 EI379768736TH Bophantom + gold1 (442869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 80%)
45 # 3อจ621115-134 EI386978196TH ปลาโลมา + boboaf (442873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 89%)
46 # 3อจ621115-135 EW784936645TH pumcha + Tazmania (442874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดมหาธาตุ(เจดีย์หน้า) พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
47 # 3อจ621115-136 EF325546245TH supol + mawin2520 (442876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (G 90%)
48 # 3อจ621115-137 ED919575465TH koh11 + peerapon (442878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
49 # 3อจ621115-138 EI23159731TH Patumwan67 + Akaphop (442880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
50 # 3อจ621115-139 KNTH000241986 poshwises + bancha18 (442882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 77%)
51 # 3อจ621115-140 KNTH000241986TH Kansuk + bancha18 (442883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
52 # 3อจ621115-141 EW574391452TH อตกพระเครื่อง + แซนวิช (442863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง ปี 2482 จ.ลพบุรี
53 # 3อจ621115-142 EI221308906TH ณัชกิจ + suttisak (442865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620906-103)
54 # 3อจ621115-143 EI368947586TH Bankbhawk + มิ้นท์พระเครื่อง (442868) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระแท้สามารถออกบัตรได้]

55 # 3อจ621115-145 EI396041740TH nung919 + พาชนะ (442872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 พ.ย. 2562 - 08:07 น.] #68678 (15/26)
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621101-008 EG103058603TH กำไลทอง (441471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ621104-014 EF171001656TH WaruntornB (441762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ621107-018 EI365721345TH สิทธิชัย (442124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ621108-002 ED953647198TH อุกฤช (442202) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ621108-006 EI400511478TH ratro (442210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ621109-012 ziggaza (442234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ621111-015 EW693630714TH seranee (442409) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ621112-014 EI394905377TH nakornyong (442485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ621113-003 EF059499440TH Darkman (442661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621113-005 EI238117698TH newty53 (442669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621113-007 EI393945919TH กำไลทอง (442670) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ621113-015 EF072025925TH dkny1800 (442601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621113-017 EX453571694TH ขาล-เสือ (442612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ621113-025 EI358465417TH HatPra (442621) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ621113-028 EI222667803TH kpinyo (442626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ621115-014 EI401113852TH chani (442838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ621115-027 EI294650590TH เสกสิทธิ์ (442841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621102-009 OMBUN (441607) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621102-010 OMBUN (441612) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ621102-011 กำไลทอง (441620) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621104-008 พิชย์ภัสสร (441689) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ621104-029 parada09 (441776) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ621105-043 กำไลทอง (441871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ621107-001 kusuma69 (442131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ621107-019 OMBUN (442140) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ621107-020 OMBUN (442142) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ621108-006 อุลตร้าแมน (442185) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ621109-006 popular_rock (442229) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ621109-010 ฅนบางใหญ่ (442299) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ621109-014 Warayu (442279) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ621109-016 แฮปรามคำแหง (442287) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ621109-021 bangpunDD (442272) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ621109-030 วณิชออโต้ (442297) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ621109-031 hunter04 (442240) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ621111-006 disakorn (442685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ621112-005 พุทธคุณ05 (442540) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ621112-010 ตาแจ๋ว (442510) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
21 # 2อจ621113-007 popnavy (442630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ621113-008 rooms_studio (442631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ621113-036 arinnick (442649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ621113-039 sujipuli (442653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ621113-040 โอเล่ (442655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ621113-042 ปลาโลมา (442671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ621113-043 tigerpong77 (442674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ621113-044 phoomchai (442676) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ621113-045 ชวนชื่น (442678) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 2อจ621113-046 ศิริมงคล (442680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ621113-049 น้องเลเซอร์ (442673) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 2อจ621113-054 ThaiWong (442684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ621115-009 การันตีพระ (442831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ621115-010 การันตีพระ (442832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ621115-011 sekson (442833) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621102-121 ED253667539TH arjarnjo + เวียงพิงค์ (441575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ621105-156 EI338439395TH กล้าเก่งทุกทาง + ตะแคงขวด (441867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ621107-112 EI386920721TH นัดพบ + Tanadol1969 (442083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ621108-005 น้องปีเตอร์ + ประกาศิต (442609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 185)
5 # 3อจ621109-106 EX443304022TH zafari + ตี๋เงินเต็ม (442321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
6 # 3อจ621109-108 SCHB000049972TH ชัยบางแค + Ozone (442309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ621109-115 EW789448984TH poshwises + กุนซือ (442253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี
8 # 3อจ621111-002 six_cm + jojo_jojo6846 (442335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก(ตกค้าง) เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ621111-130 EI341532280TH yyoyo + tui_bong (442370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อมพระศอ)
10 # 3อจ621111-132 EI352597128TH โอ๊ตหาดใหญ่ + surasity (442361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
11 # 3อจ621111-133 EI386920749TH daew1970 + ลู่เฉินเฟย (442366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน
12 # 3อจ621111-152 EW784932626TH bankbong55 + Kwanchai99 (442358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ621111-158 EI373172322TH sscopyprint + Taweesak48 (442440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
14 # 3อจ621111-159 EX359294784TH หนึ่งเดียว + แคฟวิลเลจ (442381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางห้ามสมุทรปรกโพธิ์ กรุวัดห้วยเขน เนื้อดิน จ.พิจิตร
15 # 3อจ621112-120 EG464245695TH มอร์เมืองทอง + (442470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองสำโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
16 # 3อจ621112-124 EI400303594TH บรีสพระช่วย + loongka (442761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) (601208-061)
17 # 3อจ621112-126 EG434180687TH Veenniyakul + aloha_T33 (442488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นเจริญโชค เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 7)

18 # 3อจ621112-137 EI236071905TH tonychan + Aukorat (442502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ621113-001 noi99 + golfj (442574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
20 # 3อจ621113-002 เหน่งบางคู้ + danaiw (442577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดพระแก้ว พิมพ์ยันต์ข้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ621113-004 ราชสีห์ + chon1980 (442582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (G 83%)
22 # 3อจ621113-005 toey7 + บอลปากน้ำ (442586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
23 # 3อจ621113-006 supol + บอลปากน้ำ (442589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 80%)
24 # 3อจ621113-007 thaweesap + (442704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wanchana2009
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) (G 65%)
25 # 3อจ621113-008 taat_007 + Wanchana2009 (442706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
26 # 3อจ621113-010 toh2722 + tigerpong77 (442591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (600210-061)
27 # 3อจ621113-011 nakarinmangkalad + ชวนชื่น (442701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธศรีประกายสิทธิ์ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
28 # 3อจ621113-012 korn88 + พุทธบูชา (442602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2500 จ.ลำปาง (570811-247)
29 # 3อจ621113-101 EW580041892TH pomSL + K-SANSRI (442617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามนาง วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
30 # 3อจ621113-102 EF552373647TH seed-seed + RAY_BBT (442619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (580401-055)(G 78%)
31 # 3อจ621113-103 EI396624706TH vichol2551 + น้องหมี (442622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ621113-104 EI396624706TH pontat567 + น้องหมี (442691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
33 # 3อจ621113-106 EX442704085TH กระแสร์2 + boboaf (442629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าธิเบต เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ621113-107 EI409503329TH kenshiro2810 + ริณดา (442633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
35 # 3อจ621113-108 EI409503329TH mvunbay + ริณดา (442637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ621113-109 EW403920794TH TAVABUNCHA + เสือเต่า (442640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม

37 # 3อจ621113-110 EI221991712TH kittisak_10 + ปิ้กพาหุง (442645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
38 # 3อจ621113-111 ED869592327TH เสนาะ53 + ปั้นข้าวเหนียว (442597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนบารมี พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 48/น้ำหนักทอง 1.7 กรัม)
39 # 3อจ621113-114 EG045551241TH ทันบางบอน + ตาโอฬาร (442600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 449)
40 # 3อจ621113-115 EX370299179TH wit22 + udomkaew (442606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 71%)
41 # 3อจ621113-116 ED948223085TH Thanaphu9 + Tom02 (442607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
42 # 3อจ621113-117 EI272369277TH bangpunDD + อัครพนธ์ (442610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน
43 # 3อจ621113-118 EI348699942TH Pentor09 + ต่อยอด (442613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4606) (น้ำหนักรวม 28.5 กรัม)
44 # 3อจ621113-120 EI378438027TH youzaa1993 + anothaitmc46 (442618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางปาฏิหาริย์ วัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
45 # 3อจ621113-121 EV775851059TH noi70 + เก๋งกาฬสินธุ์ (442624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
46 # 3อจ621113-122 EG341965609TH ปะใหญ่ + balrayong (442627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (620918-164)(G 91%)
47 # 3อจ621113-123 EI200858430TH พร้อมรบ + hilanderkhunsri (442628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน พิมพ์หน้าโหนก เนื้อชินเงิน
48 # 3อจ621113-125 EI395049945TH bangpunDD + แอ๊ดป่าซาง (442639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์ไหล่ยก พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ชัยนาท
49 # 3อจ621113-126 EI272369285TH nitithans + prachuab (442635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์น้ำเต้า เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
50 # 3อจ621113-128 amarin99 + ตะกรุดโทน (442647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
SMMO000015245TH
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 93%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ621113-129 EX442991072TH bunpotth + Choomsilp (442652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ621113-130 ON68000098208 ตู๋สาธุ + ดวงปลวกแดง (442657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก(ตกค้าง) เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(621031-013)
53 # 3อจ621113-131 EI351661955TH pdarnswat + นรสิงห์ (442638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ621113-132 EI351661955TH pdarnswat + นรสิงห์ (442642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ621113-133 EI341541627TH rungnapa14 + tui_bong (442690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560627-078)

56 # 3อจ621113-134 EI341541627TH tonyakusa + tui_bong (442644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(530925-342) (G 75%)
57 # 3อจ621113-135 EI307683109TH kiattisak + ริณดา (442650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 42591)
58 # 3อจ621113-136 EI307683109TH kiattisak + ริณดา (442654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
59 # 3อจ621113-138 EI307683109TH tatapun + ริณดา (442658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
60 # 3อจ621113-139 EI307683109TH pontat567 + ริณดา (442659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ621113-140 EI307683109TH pontat567 + ริณดา (442660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
62 # 3อจ621113-141 EG068159170TH vongsako + chaiyut07 (442575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (601108-060)
63 # 3อจ621113-142 EI323234815TH เล้งตราด + maturuch (442579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
64 # 3อจ621113-144 EI219690815TH suppachok + หมากคาย (442584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (G 68%)
65 # 3อจ621113-146 EX425712405TH rey0119 + สิริวรรณโณ (442588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์นารายณ์ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อสำริด ปี 2551 จ.สระแก้ว (หมายเลข 708)
66 # 3อจ621113-147 EI408710214TH Tiktik_tik + sarawut_pream2 (442590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ621113-148 EW771854253TH bangpunDD + Ronado (442593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นมหาปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
68 # 3อจ621113-149 EW771854253TH เสนาะ53 + Ronado (442594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
69 # 3อจ621113-150 EI36894479TH toopronchai + (442596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kasemchonburi
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
70 # 3อจ621113-151 EI365115779TH showgun + ลูกอุดมทรัพย์ (442688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
71 # 3อจ621113-152 EF457892456TH khunoak77 + Isarabat (442663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)(600719-142) (G 70%)
72 # 3อจ621113-153 EI363571427TH bangpunDD + mingch (442665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
73 # 3อจ621113-154 NGWW000118915 Mongatae + Folkfolk (442668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (G 71%)
74 # 3อจ621114-001 jojojung + arthur (442721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)

75 # 3อจ621114-003 Vasin289 + อาลาดิน (442727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
76 # 3อจ621114-004 mana1 + เหินเมฆิน (442729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ621114-005 koh11 + pipat_ch (442733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 58095)
78 # 3อจ621114-006 keng_kung + pipat_ch (442735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
79 # 3อจ621114-010 noome + Panamera (442746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ621114-011 rungkrabi + rongfox (442750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
81 # 3อจ621114-012 phoomchai + บรีสพระช่วย (442753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(621002-182) (G 62%)
82 # 3อจ621114-013 supol + บรีสพระช่วย (442756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (621026-097)(G 62%)
83 # 3อจ621114-101 EI258890898TH ken888 + wow123 (442720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
84 # 3อจ621114-102 EV711450906TH Nangpaya + yongyot (442722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 405097)
85 # 3อจ621114-103 EI279185499TH ตามพิจิตร + ชวนชื่น (442726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)
86 # 3อจ621114-104 EI379449953TH ตาลเดชา + แม็คหลักสี่ (442730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
87 # 3อจ621114-105 EGWW000119380 wit50 + Rich989 (442732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (621026-054)
88 # 3อจ621114-106 PH44000407318 Bigfil + Pichitj (442736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2501) (610912-159)(G 70%)
89 # 3อจ621114-107 EI339253627TH seed-seed + tonmai (442739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว) (580707-108)
90 # 3อจ621114-108 EI391640432TH Choke5383 + midaa (442741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 6)
91 # 3อจ621114-109 EI407711880TH เมืองช้าง + sudkhed (442743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ621114-110 EI390546360TH พระดีบ้านเรา + (442745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aeybangsaen
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (G 63%)
93 # 3อจ621114-111 BCRR000028343 ปิดตา + นครชัย68 (442748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 79%)

94 # 3อจ621114-113 ED990899160TH ppffarm + rattasah (442754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(620711-034)
95 # 3อจ621114-114 RTAM000049881 ฐณะวัฒน์ + สุนทรฤทธิ์ (442760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
96 # 3อจ621114-115 EF171012322TH Bophantom + BOAT26 (442763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
97 # 3อจ621114-117 EI405430334TH pololab59 + midnightjojo (442767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
98 # 3อจ621114-118 EI411906202TH บรีสพระช่วย + prathep (442770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ621114-119 EW795391144TH six_cm + ตัวลายใจดี (442828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
100 # 3อจ621114-120 EI310709089TH Narerut + manliar (442772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
101 # 3อจ621114-121 EI314664944TH ชุมพร2504 + Burapha777 (442719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
102 # 3อจ621114-123 EG181610838TH phoomchai + thaveep (442725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (600322-048) (G 82%)
103 # 3อจ621114-124 ED869592596TH zafari + pnchok (442728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลพบุรี
104 # 3อจ621114-125 EI288684206TH ซ้งลายพราง + nanin (442825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
105 # 3อจ621114-126 EI38993.4115TH youanek1191 + Poonan9955 (442731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ621114-127 EI418211519TH Tatchapong + lalalaon (442734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ621114-128 EI385776317TH Bophantom + aeksky (442826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (591205-053)
108 # 3อจ621114-130 EI403734298TH Bankbhawk + JPort (442744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600203-088)
109 # 3อจ621114-132 EF540349393TH พิชชากร + pnchok (442749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณม่วง วัดท่าโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.นครศรีธรรมราช
110 # 3อจ621114-133 EI404924174TH วรวรรณ + เงินเหลือ (442752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
111 # 3อจ621114-134 EI231264144TH ตึ่งนั้ง + Akaphop (442755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีทรัพย์ ปี 2536 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับมีดลักษณะนี้
112 # 3อจ621114-135 EI344266416TH chin-in + เทพรถไฟ46 (442757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)

113 # 3อจ621114-136 EI3605485588TH nitpon + Got2523 (442759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
114 # 3อจ621114-137 EF373234764TH pramual + Buncha (442762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
115 # 3อจ621114-138 EI279775632TH imashiii + ณัฐปรัชญ์ (442764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาราชาอุตฺตโม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
116 # 3อจ621114-141 EW296509994TH rungrot + อี๊ดเมืองเลย (442777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบูรณ์
117 # 3อจ621114-143 EI391442600TH bangpunDD + ชัยนเรศ (442782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ621114-144 EV023452180TH Phong5555 + phanom-psv (442785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 425) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
119 # 3อจ621114-145 EI31988778TH bangpunDD + phutthasil (442788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
120 # 3อจ621114-146 ED929142251TH RAPIN + angka (442791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง
121 # 3อจ621114-147 EG347517793TH Jira888 + อภิชาติดาบไม้ (442796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
122 # 3อจ621114-148 EW836712818TH tanint + เก้าหน้า (442798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นตองโข่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) (G 85%)
123 # 3อจ621114-149 EX437731738TH bangpunDD + ข้าวตอกแตก (442799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
124 # 3อจ621114-150 EG067864309TH Inawang + อินทภาณี (442801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (G 65%)
125 # 3อจ621114-151 EW786769667TH masterpiece + sanopporn (442774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
126 # 3อจ621114-152 EI279186463TH nunthawat + ชวนชื่น (442776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
127 # 3อจ621114-153 EI251859111TH TEE_INTER + beer2126 (442779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 72%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
128 # 3อจ621114-154 EI379783870TH mingch + ottowa (442781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
129 # 3อจ621114-155 EI395852185TH Bophantom + NERAMIT (442784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
130 # 3อจ621114-156 EF6486762555TH Prichar + banky_banky (442787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 850)
131 # 3อจ621114-158 EN717199576TH บรีสพระช่วย + NMBTHAI (442790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (620718-117)
132 # 3อจ621114-160 EI375691736TH bangpunDD + วิเศษชัยชาญ (442795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระตรีกายซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
133 # 3อจ621114-161 EI375691736TH pumcha + วิเศษชัยชาญ (442766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มแจกัน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดซุ้มบน)
134 # 3อจ621114-162 EI393947367TH Vasin289 + ฅนบางใหญ่ (442769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (สภาพทองชำรุด/หน้าตัก 1.5 นิ้ว)
135 # 3อจ621114-163 EI417201002TH LEEYA + ท่านอ๋อง (442773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
136 # 3อจ621114-164 EI417201002TH thawath + ท่านอ๋อง (442775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
137 # 3อจ621114-165 EI416208327TH supol + เขยมาบตาพุด (442778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร 52 พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 395) (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม)
138 # 3อจ621114-166 EI357597884TH keng_kung + wilairat_22 (442780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)
139 # 3อจ621114-168 EI363436515TH ฐณะวัฒน์ + Pao-Kung (442786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
140 # 3อจ621114-169 EV294512695TH pisanx + madeowsri (442789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
141 # 3อจ621114-170 EV294512695TH เอี่ยมโชคดี + madeowsri (442792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (621005-078)(G 82%)
142 # 3อจ621114-172 EI333645948TH bangpunDD + wutclub (442805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 พ.ย. 2562 - 08:40 น.] #68647 (14/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621109-010 EI381228451TH thumma (442236) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ621111-005 SMDN000025930TH feifei (442405) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621111-006 SMDN000025930TH feifei (442410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621111-007 SMDN000025930TH feifei (442414) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621111-008 SMDN000025930TH feifei (442421) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ621111-019 EI391412069TH long_g (442426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ621111-020 EI391412069TH long_g (442430) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621111-021 EI391412069TH long_g (442434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621111-022 EI391412069TH long_g (442436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621111-023 EI391412069TH long_g (442438) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
11 # 1อจ621112-012 EI383231776TH k9cob (442516) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 1อจ621112-013 EI383231776TH k9cob (442519) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
13 # 1อจ621112-017 EX417117327TH dman2551 (442524) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621112-021 EG333270508TH mumu99 (442534) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621112-022 EG333270508TH mumu99 (442539) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621112-023 EG333270508TH mumu99 (442543) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621112-024 EG333270508TH mumu99 (442546) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621112-025 EG333270508TH mumu99 (442548) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621112-026 EG333270508TH mumu99 (442550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ621112-027 EG333270508TH mumu99 (442552) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ621112-028 EG333270508TH mumu99 (442514) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ621112-029 EG333270508TH mumu99 (442521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ621112-030 EG333270508TH mumu99 (442528) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621104-044 Hotta1987 (441711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621109-007 popular_rock (442230) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
3 # 2อจ621109-008 popular_rock (442235) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ621109-020 bangpunDD (442237) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621111-016 Buncha (442408) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ621112-011 ตาแจ๋ว (442513) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 2อจ621114-001 การันตีพระ (442711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ621114-009 การันตีพระ (442710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ621114-012 การันตีพระ (442708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621112-108 EI365442076TH amuletfocus + thatcharit (442526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) (โค้ด ล ไม่แท้ตอกเพิ่มภายหลัง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 พ.ย. 2562 - 08:09 น.] #68643 (13/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621029-002 EI335290332TH เจ้าสัวเก้า (441913) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ621105-011 EG093841650TH utong (441898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ621107-007 EI375565653TH yot97 (442118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ621107-010 EI036437464TH หนองซอ (442126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ621107-015 EI295906420TH เสือสมิง (442115) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ621107-021 EG352280573TH รัตน์เนินพระ (442535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621107-023 EI353021442TH ปักต้นกล้า (442111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ621107-026 EV472610529TH o-larn (442333) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ621108-009 EI382603286TH tuntang1967 (442216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ621108-013 TNPT001081769TH ตึ่งนั้ง (442218) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621109-003 EI378496356TH ยุกรุงธน1984 (442538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ621109-007 EI011037580TH rukawa7 (442542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621111-001 EI375717464TH nuy_two (442427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ621111-002 EG093865639TH Tom02 (442428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ621111-003 EI238135881TH newty53 (442431) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ621111-004 EI373317676TH ชาติไทยสมุทร (442435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ621111-009 EX453942333TH kaiza19 (442448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ621111-010 EI394213623TH aksomsak (442437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ621111-011 EI324994667TH maii_amulet (442392) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ621111-012 EI390163158TH ตี๋กฤต (442398) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621111-016 EW693630714TH seranee (442412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ621111-017 EX235121189TH tum087 (442415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ621111-018 EI400626762TH แม็คหลักสี่ (442417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ621112-002 EI342279709TH amulet07 (442515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ621112-003 EI346792193TH My_dear (442517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ621112-004 EI392727268TH Tawee888 (442520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ621112-005 EG181651231TH เสือหรรษา (442522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ621112-006 EI379747585TH ธนกฤตพระเครื่อง (442525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ621112-007 ED837949081TH ramez (442527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
30 # 1อจ621112-008 EI342294493TH koekoe (442530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ621112-009 EI280655172TH goldleo (442532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ621112-011 EI394844491TH ksanti (442483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ621112-015 EW991679369TH Jjiann1979 (442489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ621112-016 EX417117327TH dman2551 (442493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ621112-018 EV955615961TH พระประแดง26 (442499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ621112-019 EX308031775TH Martyns (442503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ621113-001 EI412320762TH zaizen (442700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621104-040 nuaypkt (441737) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
2 # 2อจ621105-041 buspom (441929) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ621107-018 sombat009 (442137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ621108-013 nuaypkt (442190) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 2อจ621109-011 wavethaw (442545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ621109-022 microsoft (442273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ621109-024 lidia (442277) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ621109-035 poooh (442304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ621111-003 ทิวทัศน์ (442420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ621111-005 navakai (442424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ621111-007 lovehunterlove27 (442425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 2อจ621111-008 fcoonk (442429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ621111-009 เน้นพระสวย (442432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ621111-011 chanram (442411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ621111-012 จอมยุทธ77 (442413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ621111-014 rooms_studio (442416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ621111-015 กุ้งหวาน (442418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ621111-017 ซิยิ่นกุ้ย (442419) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
19 # 2อจ621111-018 ซิยิ่นกุ้ย (442423) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
20 # 2อจ621112-002 kittikitti (442533) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ621112-003 วันชัย2511 (442536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ621112-004 pui1228 (442537) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ621112-006 กิตติ2528 (442541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ621112-012 หรั่งวัดไตร (442544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ621113-001 การันตีพระ (442558) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ621113-002 การันตีพระ (442560) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
27 # 2อจ621113-003 การันตีพระ (442561) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
28 # 2อจ621113-004 การันตีพระ (442563) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ621113-009 การันตีพระ (442565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ621113-037 บรีสพระช่วย (442651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
31 # 2อจ621113-038 การันตีพระ (442566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ621113-041 การันตีพระ (442576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ621113-055 การันตีพระ (442568) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
34 # 2อจ621113-056 การันตีพระ (442569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 2อจ621113-057 การันตีพระ (442570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621104-020 ธนัทวรรณสอน + ฐานทอง (441724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (สภาพใช้) (G 69%)
2 # 3อจ621106-101 SMLP000385797TH Cchanchai + phusiam (441971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (สภาพใช้)
3 # 3อจ621106-110 EG047266964TH hamham + coldplay (442263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรายบัวผุด หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 15)
4 # 3อจ621106-146 EI364843245TH juipeter + หงฟ้า (441974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2475 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ621107-111 SMMO0000014941 เซฟอั่งเปา + geeman (442484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ621108-112 EI362459109TH pramual + poiykoon (442487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ621108-116 EI364628998TH UltraMan50 + (442167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Narongchai007
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร กรอบทอง(G 62%)
8 # 3อจ621108-117 EI306016483TH sathaporn + ชัชชัยชัง (442170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดศรีสุดารามวรวิหาร ฉลองครองราช 50 ปี เนื้อเงิน ปี 2539
9 # 3อจ621109-005 tantin + สยามนิมิตร (442490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธอภัยมงคลสมังคี เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
10 # 3อจ621109-119 RTSC000012011 นู๋มาลี + jakruk1984 (442264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผงว่าน ปี 2536 จ.สงขลา
11 # 3อจ621109-127 EI330260585TH Niti333 + monster_ep (442278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
12 # 3อจ621109-132 EI395611357TH saithip + ammad (442496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ เนื้เอผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ621111-001 gymnastics + ไกรศาล (442332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ621111-003 CIVIL_KONG + แม่หมอ (442336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 11290)
15 # 3อจ621111-004 ginger + Teerasak01 (442338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) (620704-032)(G 74%)
16 # 3อจ621111-005 sitth + mai1975 (442342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 74%)
17 # 3อจ621111-006 Pracha40 + Manat_com (442344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)

18 # 3อจ621111-007 khunoak77 + fcoonk (442347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (621011-122)
19 # 3อจ621111-008 supol + wuth2002 (442350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(530312-120) (G 56%)
20 # 3อจ621111-009 supol + sinpet (442354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 65%)
21 # 3อจ621111-010 ลู่เฉินเฟย + จอมยุทธ77 (442355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621111-011 Poonsin + Thai2548 (442379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสุขในหัวใจ 2 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19)
23 # 3อจ621111-012 ทันบางบอน + พุทธาคม (442363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 90%)
24 # 3อจ621111-013 ขมังเวท + Buncha (442367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ621111-014 memories + ซิยิ่นกุ้ย (442371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 4 นิ้ว) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
26 # 3อจ621111-015 jean5555 + ซิยิ่นกุ้ย (442374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 3.5 นิ้ว)(สภาพใช้) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ621111-016 หิมพานต์มุ่งงาม + (442378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Campconcord
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ621111-101 EI323234214TH RAPIN + maturuch (442382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
29 # 3อจ621111-102 EV827051453TH kittisak_10 + tafu-boy (442385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
30 # 3อจ621111-103 EI171572239TH zafari + Emily007 (442387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2480 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ621111-104 BROM000593048 tttui + aruntat (442391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ621111-105 BPLA000536766 Lekamulet + devildew (442394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ621111-106 BPLA000536766 Vasin289 + devildew (442395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ621111-107 EI365114107TH balrayong + mana10549 (442399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังพลอย)(G 67%)
35 # 3อจ621111-108 EI365716742TH final246 + electricalpower (442402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
36 # 3อจ621111-109 RP636022432TH D_bangsan + วิเศษชัยชาญ (442404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ621111-110 EG446106635TH HopeMan + ศรัทธา999 (442407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ621111-111 EI362371945TH pandp + Tatchapong (442331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 72%)
39 # 3อจ621111-112 ED869937969TH pongpiki + rambo93 (442334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)
40 # 3อจ621111-114 EF311840066TH toey7 + Ozone (442340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3783)
41 # 3อจ621111-115 EF311840066TH tone555 + Ozone (442446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมพระศอ)
42 # 3อจ621111-116 EI390126331TH nung919 + joker19 (442341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดอาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
43 # 3อจ621111-117 EI385965797TH pangjung + karjo123 (442346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ621111-119 EI382082611TH ปักต้นกล้า + ลิงทอง (442351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
45 # 3อจ621111-120 ED868774629TH phrakhrupalad + (442443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
unclesu953
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ621111-121 EI335192984TH bangpunDD + ANURUT (442339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
47 # 3อจ621111-122 EI314644851TH เมืองช้าง + Burapha777 (442343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
48 # 3อจ621111-123 EI325432623TH Sinsiampra + winwin (442345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ621111-124 EI361615742TH pontat567 + pakavat (442349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ621111-125 EI351582731TH zafari + Anankiya (442353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นบริบูรณ์ทรัพย์ เนื้อผง ปี 2519 จ.สกลนคร
51 # 3อจ621111-126 EI335198369TH ruamsup + raimon (442356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
52 # 3อจ621111-127 EI362371968TH warship09 + Tatchapong (442359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ621111-129 EI362371954TH ทศกัณ + Tatchapong (442365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ621111-131 PLTN000414106 vichol2551 + (442357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
chisanupong_h
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
55 # 3อจ621111-134 EI391528380TH essai + bluezone69 (442369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ621111-135 EI327284729TH nopakk + adisak197 (442372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ621111-136 EX363634334TH สามารถสินทวี + สุชาติสาย2 (442375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (621011-108)
58 # 3อจ621111-138 EI391528376TH ตุ้ยแปลงยาว + bluezone69 (442383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้ายักษ์ จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
59 # 3อจ621111-139 EI301508897TH Bigfil + สัสดี57 (442386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19122)(550427-025)
60 # 3อจ621111-140 EI303673070TH Ketautomotive + ชายภีม (442389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ621111-141 EI340462684TH bkk10250 + vazzaaa (442376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ จ.นครปฐม
62 # 3อจ621111-142 EI348672114TH somyot1973 + (442444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Humanordancer
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นนพเกล้า เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1708)
63 # 3อจ621111-143 EI396312102TH Kantipa + สนบางกรวย (442441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ621111-144 EI294620743TH vichol2551 + เสกสิทธิ์ (442380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
65 # 3อจ621111-145 EI310279438TH athirach2508 + เจ๋งจริง (442445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
66 # 3อจ621111-146 EI368925648TH nick1880 + ตะแคงขวด (442439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
67 # 3อจ621111-147 EI324994667TH paloma + maii_amulet (442447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ621111-148 EI324994667TH poshwises + maii_amulet (442388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ621111-149 EI324994667TH เมืองช้าง + maii_amulet (442396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 84%)
70 # 3อจ621111-150 EI376981139TH somyot1973 + เขยมาบตาพุด (442401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 55/น้ำหนักรวม 25.5 กรัม)
71 # 3อจ621111-151 EI364114288TH เมืองช้าง + pop8899 (442442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 79215)
72 # 3อจ621111-153 EI407400423TH zafari + suthee069 (442360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
73 # 3อจ621111-154 EI389970761TH Vasin289 + autpichut (442364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ621111-155 EI370793472TH โพธาราม + bluearrow58 (442368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์บุญ วัดสามประชุม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2486 จ.อ่างทอง

75 # 3อจ621111-156 EI382391839TH kanbetter54 + puttakun666 (442373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคง วัดธรรมโฆษณ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.สงขลา
76 # 3อจ621111-157 WALK000698238TH นิดท่าพระ + ton-230 (442377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต ๘๘ เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 517)
77 # 3อจ621111-160 EW792022777TH nung919 + ธิติวราห์ (442384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ621111-161 820095569414 เป๋าแมน + ชมวิว (442390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (551108-094)
79 # 3อจ621111-162 EX235112175TH ขุมทรัพย์พระ + tum087 (442393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
80 # 3อจ621112-001 ball_amulet + akenok (442466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
81 # 3อจ621112-002 LEEYA + akenok (442469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
82 # 3อจ621112-003 kai_kaw + pong987 (442472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 83181)
83 # 3อจ621112-004 kongsak + แก้วอุษา (442473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(610827-021)
84 # 3อจ621112-005 nuthapol + หนุ่ยแสตมป์ (442476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้าง เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์
85 # 3อจ621112-006 Kittisaktnd + (442479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Kengrunroy2520
พระหลวงปู่ทวด วัดแจ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
86 # 3อจ621112-007 bangpunDD + anonnat (442481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ621112-102 EW060694018TH zafari + หนุแมน (442504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ภู วัดท่าฬอ เนื้อชินตะกั่ว จ.พิจิตร
88 # 3อจ621112-103 EI370206013TH isoda + pungting (442506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อรานและเคลือบแล็กเกอร์)
89 # 3อจ621112-104 EI230044076TH phoomchai + dongkong (442554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง (621005-193)
90 # 3อจ621112-105 EI392231292TH athirach2508 + โซฟี007 (442509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
91 # 3อจ621112-106 EI322695585TH เมืองช้าง + likhitja (442518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (610618-104)(G 67%)
92 # 3อจ621112-107 EX341506086TH Warayu + ข้าวตอกแตก (442523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อดิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
93 # 3อจ621112-109 EG352386150TH Oat_Phk + isadtram55 (442529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
94 # 3อจ621112-110 EI388710120TH ธันวา + final246 (442531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
95 # 3อจ621112-111 820094768986 วศินสาริยา + เสือหรรษา (442453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
96 # 3อจ621112-112 EI307678470TH janaket + ริณดา (442454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 471235)
97 # 3อจ621112-113 EI307678470TH janaket + ริณดา (442456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 421118)
98 # 3อจ621112-114 EI307678470TH bunpotth + ริณดา (442458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ621112-115 EI307678470TH หูยาว + ริณดา (442459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ621112-116 EI307578470TH poshwises + ริณดา (442461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลัง ป.ร. เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม
101 # 3อจ621112-117 EI223089885TH เทพสมุทร + ฐณะวัฒน์ (442463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (621017-029)
102 # 3อจ621112-118 EI303667600TH มองผ่านเลนส์ + ชายภีม (442465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ621112-119 EI303666785TH vorawan2345 + ทาสธรรม (442468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหนองหญ้าไทร ปี 2462 จ.นนทบุรี
104 # 3อจ621112-121 EW792565305TH pontat567 + MINIGUNNER (442475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังยันต์หมึก)
105 # 3อจ621112-122 EW792565305TH dang29 + MINIGUNNER (442478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ621112-123 EI205177022TH Vasin289 + mdol68 (442480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
107 # 3อจ621112-125 EI393924896TH Kaweepong + เอ็มซีเค (442486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
108 # 3อจ621112-127 EX416880569TH niwetch + chaingame (442492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 75%)
109 # 3อจ621112-128 EW577539965TH vorawan2345 + samman (442495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สกลนคร **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
110 # 3อจ621112-129 EI185058006TH ghotam + กระติบ (442498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
111 # 3อจ621112-130 EI357612082TH mon_tree + Loylip2527 (442555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
112 # 3อจ621112-131 EF211286548TH Tom02 + Mikechina (442556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดกุฎีทอง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
113 # 3อจ621112-132 EX397916379TH เล้งตราด + Reindeer_kwang (442482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
114 # 3อจ621112-133 EX397916379TH yyoyo + Reindeer_kwang (442551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ621112-134 GSPZ000007500TH nuang08 + korn88 (442491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (610504-167)
116 # 3อจ621112-136 EI356036830TH Bankbhawk + ปิ้กพาหุง (442497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
117 # 3อจ621112-138 EI381315306TH final246 + bluelife69 (442505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
118 # 3อจ621112-139 EI303464363TH ploithai + มะโหน่ง (442508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (G 67%)
119 # 3อจ621112-141 EI394949418TH m_bluesky + nakornyong (442455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นกรมที่ดินสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
120 # 3อจ621112-142 EI327439765TH Vasin289 + กวงยะลา (442549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่นิล วัดครบุรี เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
121 # 3อจ621112-143 EW293547256TH เซียนน้อยหนึ่ง + Honeyb (442457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(551101-304)
122 # 3อจ621112-144 EI411804305TH รถโฟร์ค + โกวบ้อ (442460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นกฐินสามัคคี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม
123 # 3อจ621112-145 ED916763209TH toey7 + zeaezeae (442462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (G 82%)
124 # 3อจ621112-146 EI310896347TH kittisak_10 + บารมีเงิน (442464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
125 # 3อจ621112-147 RSIT000777600TH somyod + Boyza (442467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (520226-233)
126 # 3อจ621112-148 EI416220610TH MEA2007 + เขยมาบตาพุด (442471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
127 # 3อจ621112-149 EI3100878666TH Netsurapai + ลูกร้อย (442474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อเงิน ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ621112-150 EI409504240TH Poonsin + กิตสุขสวัสดิ์ (442477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2244)
129 # 3อจ621112-151 EI238117653TH scott + newty53 (442500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
130 # 3อจ621112-152 SEC3000294736 keng_kung + ton-230 (442511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 พ.ย. 2562 - 08:07 น.] #68638 (12/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621104-016 EI190594603TH va1111 (442239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ621109-001 EI348728595TH ปราสาททอง (442307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ621109-002 EW789448998TH ขนมกรุบ (442308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ621109-004 WALK000484123 BOMBA (442312) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ621109-005 EQ530394999TH bagio (442313) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 6 รายการ
6 # 1อจ621109-006 EI090834439TH armarging (442314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621109-008 EI303832947TH plukpee (442315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621109-009 EI392025004TH poshwises (442316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ621109-013 EF715527716TH น้องหมี (442238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621104-037 nuaypkt (441725) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ621106-023 crazyfair (442323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ621109-002 aee_sotspa (442288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ621109-003 AKE-LASAN (442290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621109-004 disakorn (442293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621109-009 popular_rock (442296) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ621109-012 ฅนบางใหญ่ (442271) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
8 # 2อจ621109-013 Warayu (442276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ621109-015 thitiporn (442283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ621109-017 Chai09 (442289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ621109-018 แม็คหลักสี่ (442291) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ621109-025 บรีสพระช่วย (442282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ621109-026 บรีสพระช่วย (442285) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ
14 # 2อจ621109-027 vichol2551 (442286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ621109-028 vichol2551 (442292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ621109-029 น้องเลเซอร์ (442294) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ621109-032 lexrain (442301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ621109-033 TopazGolden (442302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ621111-004 ทิวทัศน์ (442422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
20 # 2อจ621111-010 เน้นพระสวย (442433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
21 # 2อจ621112-001 การันตีพระ (442452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ621112-007 การันตีพระ (442450) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ621112-008 การันตีพระ (442449) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ621112-009 lovelyman (442557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ621112-013 ตะแคงขวด (442451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621106-103 EI317563729TH mana1 + aood0458 (442260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ621107-124 EI010889524TH cando + mrsurasit (442250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ621109-001 pontat567 + BOSSONE (442326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
4 # 3อจ621109-002 ruamsup + Meetung (442244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ621109-003 มหากาพย์99 + microsoft (442322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
6 # 3อจ621109-004 แม้วจอมเทียน + Panamera (442247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลวงพ่อทวีศักดิ์ วัดศรีนวล พิมพ์หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 17 กรัม)
7 # 3อจ621109-006 gek1414 + crazyfair (442320) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นซื้อที่ดินถวาย เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 900/น้ำหนัก 8 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นซื้อที่ดินถวาย เนื้อเงิน ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นซื้อที่ดินถวาย เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ621109-007 rsermsak + rongfox (442255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
9 # 3อจ621109-008 masterpiece + rongfox (442257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ621109-101 RP622368408TH kittisak_10 + Mai2008 (442295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (570212-252)
11 # 3อจ621109-102 EV294512593TH Oat_Phk + madeowsri (442298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 69%)
12 # 3อจ621109-103 EI390172384TH zafari + กล่องแก้ว (442300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ621109-104 EI337765685TH Armclash99 + final246 (442303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (G 62%)
14 # 3อจ621109-105 EX461850015TH miata + yongyutss (442305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นพินัยกรรม เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 60%)
15 # 3อจ621109-109 SLEN000050926TH chanachok + กัปตัน072 (442310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วักปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ621109-110 EI376929933TH AnanHH + โลหิต (442311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
17 # 3อจ621109-111 EI307029395TH chaiyawit_doh + toong (442245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาวัดนางพญา เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
18 # 3อจ621109-112 EX407666960TH Tham99 + pop2517 (442248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(620927-359)
19 # 3อจ621109-113 EI351640111TH pdarnswat + นรสิงห์ (442249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ621109-114 EI351640111TH พิศุทธิ์ + นรสิงห์ (442252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ621109-116 EI395611374TH บารมีพรพรหม + ammad (442256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621109-117 EG622782929TH แบทแมน + พร้อมรบ (442259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ621109-118 RPDD000023484 yodpra + Sinsiampra (442261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผง(แดง) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) (620727-014)
24 # 3อจ621109-120 ED935747243TH วุฒิปราการ + Danai33 (442265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังไพลิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 350)
25 # 3อจ621109-121 EX417205287TH วรวรรณ + chaiyan1983 (442267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบหลังยันต์ห้ามีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(621026-151)
26 # 3อจ621109-122 EI090834439TH MikeShiNoDa + armarging (442268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนัก 1.6 กรัม)
27 # 3อจ621109-123 EI331275520TH Ake_Collection + zafari (442269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (621025-026)
28 # 3อจ621109-124 EI257387070TH toey7 + โอ๋ชัยนาท (442270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านอกใหญ่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2513 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ621109-125 EI090834425TH Tiktik_tik + ตัดเซียน (442325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
30 # 3อจ621109-126 EI330260585TH Terapong + monster_ep (442275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
31 # 3อจ621109-128 EI339994133TH noi99 + ตะแคงขวด (442280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
32 # 3อจ621109-129 EG466757975TH สมยศ5 + สันติ66 (442281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.นครปฐม
33 # 3อจ621109-130 EI339237575TH Exdesign + aood0458 (442284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ621109-131 EI395611357TH elite90 + ammad (442243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ621109-133 EI395611357TH saithip + ammad (442246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ621109-134 PC37000170765 ถุงข้าว + ทิพยศิลป์ (442319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 4285)
37 # 3อจ621109-135 ED889634692TH keng_kung + สุดเขต (442251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพเนื้อราน)
38 # 3อจ621109-136 EI392025004TH ดาวแม่ทัพ + poshwises (442254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
39 # 3อจ621109-137 ED946567287TH pornpipat + pound2007 (442258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
40 # 3อจ621109-139 EI378928595TH เมืองช้าง + แบงค์อรัญ (442262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
41 # 3อจ621109-140 EI394602455TH THARIS + Manver (442266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
42 # 3อจ621109-141 EI378928595TH Vasin289 + แบงค์อรัญ (442318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโต๊ะ วัดลาดตาล รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
43 # 3อจ621109-142 EI378928595TH Rahoo + แบงค์อรัญ (442324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 พ.ย. 2562 - 08:11 น.] #68635 (11/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621102-005 EI379602379TH pradrem (441635) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ621104-015 EF278804893TH pradrem (441664) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621106-002 EI342373925TH โบ๊ทพระเครื่อง (442024) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621106-003 EI342373908TH โบ๊ทพระเครื่อง (442027) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621106-004 EI342373939TH โบ๊ทพระเครื่อง (442030) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621106-007 EI342373911TH โบ๊ทพระเครื่อง (442032) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ621106-018 EU178050648TH sompong963 (442034) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621106-019 EU178050651TH sompong963 (442037) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
9 # 1อจ621106-022 EF278804880TH pradrem (442038) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ621107-028 EG333142194TH mumu99 (442119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621107-029 EG333142194TH mumu99 (442122) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621107-030 EG333142194TH mumu99 (442125) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621107-031 EG333142194TH mumu99 (442128) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621107-032 EG333142194TH mumu99 (442130) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621107-033 EG333142194TH mumu99 (442134) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621108-010 EI295888023TH พิชชากร (442200) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621108-011 EX417117300TH dman2551 (442205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621105-036 โบ๊ทพระเครื่อง (441924) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
2 # 2อจ621105-037 โบ๊ทพระเครื่อง (441925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ621105-038 โบ๊ทพระเครื่อง (441926) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621105-039 โบ๊ทพระเครื่อง (441927) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621105-040 buspom (441928) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ621105-050 Wachilapat (441930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ621106-016 ตาแจ๋ว (442022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ621106-017 ตาแจ๋ว (442025) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ621106-018 ตาแจ๋ว (442026) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ621106-019 ตาแจ๋ว (442028) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 2อจ621106-021 พุทธบูชา (442031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ621106-024 vtavee (442033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ621106-025 vtavee (442035) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ621106-027 hunter04 (442036) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621107-029 penpathum (442146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ621111-001 การันตีพระ (442352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621111-002 การันตีพระ (442348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 พ.ย. 2562 - 08:05 น.] #68632 (10/26)
ตั้งแต่ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621031-015 ED858713761TH Chai5949 (442194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621031-030 EI350874367TH amulet_59 (441406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ621105-002 EI347183684TH เอ็มซีเค (441885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621105-018 EI326724755TH mbkhong (441938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ621105-019 EI104684515TH benz39 (441911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ621106-008 EI342780455TH NAVERDIE5504 (442196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621107-001 KBAN000839930TH arm007 (442107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ621107-002 FAM0001251077 jojubkay (442147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ621107-004 EI294595479TH เสกสิทธิ์ (442149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ621107-005 EI382033765TH jarungrux (442110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ621107-006 EX379401757TH บ๊อบบางบ่อ (442117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621107-008 EI379730320TH ธนกฤตพระเครื่อง (442121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ621107-009 EI352937731TH คุณศิระ (442123) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621107-011 EX407844254TH ทวีกาญจน์ (442105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ621107-012 EI294279715TH อิทธิมงคล9 (442106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ621107-013 EI342366487TH โบ๊ทพระเครื่อง (442109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ621107-014 EI251088982TH tookatun (442112) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ621107-016 BKPU000029408TH kajell3555 (442120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ621107-019 EG038787471TH kaikubkhai (442127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ621107-020 EI353008812TH คุณศิระ (442129) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621107-022 ED984770190TH เด่นซัง (442108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ621107-024 EI348378554TH lovehunterlove27 (442113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ621107-025 EI210383937TH cosmopra (442114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ621107-027 EI250685414TH เวียงนนท์ (442116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ621108-001 EI114460628TH Fantasy (442198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ621108-003 EI368918094TH somyot1973 (442204) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ621108-004 EX444599592TH perfectman77 (442207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621108-005 BAKY000541285 Folkfolk (442209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ621108-007 EI036438270TH หนองซอ (442212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ621108-008 EI362459090TH poiykoon (442214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ621108-014 EB262704725TH HUAKLONG6 (442191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ621108-015 ED889867096TH nithiwat (442192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621105-016 โบ๊ทพระเครื่อง (441912) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ621105-017 โบ๊ทพระเครื่อง (441915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ621105-022 โบ๊ทพระเครื่อง (441916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621105-023 โบ๊ทพระเครื่อง (441918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621105-024 โบ๊ทพระเครื่อง (441920) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621105-025 โบ๊ทพระเครื่อง (441921) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621105-026 โบ๊ทพระเครื่อง (441897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621105-027 โบ๊ทพระเครื่อง (441902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ621105-028 โบ๊ทพระเครื่อง (441907) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621105-029 โบ๊ทพระเครื่อง (441910) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ621105-030 โบ๊ทพระเครื่อง (441914) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ621105-031 โบ๊ทพระเครื่อง (441917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621105-032 โบ๊ทพระเครื่อง (441919) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621105-033 โบ๊ทพระเครื่อง (441922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621105-034 โบ๊ทพระเครื่อง (441923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ621105-056 การันตีพระ (442327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ621105-057 การันตีพระ (442328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ621105-058 การันตีพระ (442329) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ621105-059 การันตีพระ (442330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ621106-009 สมนึกพีเอ (442044) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ621107-003 การันตีพระ (442048) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ621107-016 เอกพระพุทธ (442133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ621107-017 nuaypkt (442135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ621107-021 pong987 (442132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ621107-023 เต้ยอิตาเลียน (442136) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ621107-024 sujipuli (442139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ621107-025 มหามงคลพระ (442141) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ621107-026 kongsak (442143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ621107-027 kitsanachai_1 (442144) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ621107-028 ปัณณวัฒน์ (442145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ621107-033 chanram (442138) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ621108-002 การันตีพระ (442155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ621108-005 อุลตร้าแมน (442183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ621108-011 สยามเมืองยิ้ม (442217) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
35 # 2อจ621108-014 keng2407 (442219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ621108-015 kai_kaw (442220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ621108-016 memories (442221) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ621108-017 gek1414 (442222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ621108-019 welegal (442223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ621108-020 RTPRA (442224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ621108-021 aeey1 (442225) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 2อจ621108-022 poochainarin (442206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 2อจ621108-023 olympia (442208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 2อจ621108-024 zebastian (442211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ621108-025 Saysabre (442213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ621109-001 การันตีพระ (442228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ621109-005 การันตีพระ (442231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ621109-034 การันตีพระ (442233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ621109-036 ธนัทวรรณสอน (442241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
50 # 2อจ621109-037 bozeygold (442242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621029-129 TH011837NR62B มีเก้า888 + ธิดาทะเล (441182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2531 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 6 นิ้ว)
2 # 3อจ621030-129 EW918861115TH เมืองสมุทร + พลายชาติ (441295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ621101-119 ED921070222TH poooh + โชคอนันต์ (442162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ621102-007 poshwises + sanopporn (441586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพฯ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์เต็ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.นครพนม
5 # 3อจ621102-009 joeenok + sanopporn (441591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ621105-119 EI335137974TH bear2509 + ninja (441852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระ เนื้อผง ปี 2502 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ621106-004 yodpra + Schuenban (441958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ621106-005 yodpra + Schuenban (441960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ621106-102 EI258797629TH elite90 + ชินนิมอน (442165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ621106-106 EF171010573TH ฐาปนพงษ์ + Tong_76 (442042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคลื่อน วัดปากน้ำละแม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.ชุมพร
11 # 3อจ621106-119 EI385304480TH bear2509 + เจ๋งจริง (442010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ621106-120 EF3707703830TH bunpotth + หนุ่มฉลองกรุง (442012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หยดน้ำ ปี 2482 จ.สิงห์บุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ621106-136 EI251854105TH supol + beer2126 (441984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ621106-140 EG329573873TH long_g + พรหลวงปู่ (441993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
15 # 3อจ621106-142 EG329573887TH บุญสนองเลย + พรหลวงปู่ (441966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์ฐานตัน เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.เชียงใหม่
16 # 3อจ621107-001 shoke + ดิอาโบล (442065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
17 # 3อจ621107-102 RC247495931TH อตกพระเครื่อง + yongyot (442082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
18 # 3อจ621107-116 EI321986511TH kankanmol + (442091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongchai007
พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีเรืองบุญ เนื้อผง ปี 2495 จ.นนทบุรี
19 # 3อจ621108-001 toey7 + Schuenban (442150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพุทธะสังมิ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ621108-002 พิชชากร + ชนกสุภา (442152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูวิเชียร วัดหนังฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ621108-003 taat_007 + เก้วศป (442226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ621108-004 วิเศษชัยชาญ + พุดซ่า (442227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง(เหลือง) ปี 2495 จ.อ่างทอง
23 # 3อจ621108-006 mintmax + Saysabre (442154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3563)
24 # 3อจ621108-007 RYUTA + วณิชออโต้ (442159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620403-140)(G 70%)

25 # 3อจ621108-101 ED986572360TH supol + นิรมิต (442171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) (G 81%)
26 # 3อจ621108-102 EI295092067TH supol + artliver (442173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพซ่อมผิวด้านหน้า)(G 76%)
27 # 3อจ621108-103 EI379468161TH artirvana + ลิ้ม88 (442177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังพระพุทธมหาวชิรอุตตโมฯ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (วัดญาณสังวรารามฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 20.2 กรัม)
28 # 3อจ621108-104 ED930671018TH kai_kaw + sajjathep (442179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (610606-036)(G 61%)
29 # 3อจ621108-105 EG047272117TH kimsiam + coldplay (442182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นโสฬสมงคล 90 ปี พิมพ์ฉากทองหลังทอง ปี 2558 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 50)(G 91%)
30 # 3อจ621108-106 EU584189015TH สุเทพ + NOBPARUT6935 (442186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา (ขนาด 4 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ621108-107 820094154622 mintmax + เสือหรรษา (442188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ้านคลอง รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2538 จ.ชลบุรี (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) (ฝังพระนาคปรกใบมะขาม)
32 # 3อจ621108-108 EI332098830TH รถโฟร์ค + บารมีคุณย่า (442189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
33 # 3อจ621108-109 EI38594735TH SongkanA + bear_01 (442193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
34 # 3อจ621108-110 EI275454677TH เงาะถอดรูป + ซุ้มวัดศรี (442195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า วัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
35 # 3อจ621108-111 EI365722133TH T_marketing + sumitp (442156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ621108-113 EI391522245TH Ketautomotive + bluezone69 (442157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ621108-115 EI393912924TH pramual + Wongduan (442163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
38 # 3อจ621108-118 EI251855401TH supol + beer2126 (442174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก พิมพ์ศูนย์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพใช้) (G 84%)
39 # 3อจ621108-119 EI251855401TH supol + beer2126 (442178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620608-017)(G 65%)
40 # 3อจ621108-120 EI391814266TH bangpunDD + (442180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แดร็กเพชรบูรณ์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ621108-121 LASW000403095TH Bankbhawk + เอกปทุม (442176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
42 # 3อจ621108-122 EI391522254TH THEW113 + bluezone69 (442181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
43 # 3อจ621108-123 EI096710097TH lek-euro + ไอซ์_วายุบุตร (442184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
44 # 3อจ621108-124 EI358608977TH pongpiki + tle_wangpikul (442187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (G 67%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 พ.ย. 2562 - 08:06 น.] #68628 (9/26)
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621026-022 EI265830206TH heng9999 (442021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621028-005 EI335384635TH มหามณีจินดา (441097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ621029-013 EI328172091TH พิชชากร (441194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ621031-011 EI279751463TH ลูกน้ำมูล (442019) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621031-029 EI334966334TH ichigomomo (441402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 1อจ621101-001 EI206378842TH CHAOWANA26 (442023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621102-006 EI352912655TH คุณศิระ (441613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621102-007 EI314181898TH long_g (441641) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621102-008 EI314181898TH long_g (441645) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621102-009 EI314181898TH long_g (441647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621102-010 EI314181898TH long_g (441650) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621104-008 EI270399395TH ชาติไทยสมุทร (441767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ621104-021 EI357183865TH เทียมเยาวราช (441698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621105-001 EI227040281TH PANPEUNG (441887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ621105-003 EI358441194TH HatPra (441889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ621105-005 EI364505852TH ตุ้ยสวนอ้อย (441893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ621105-010 EX335913806TH สู้แล้วรวย (441895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ621105-012 EI330651312TH จุ๋มจิ๋ม (441899) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ621105-013 EI370744595TH bluearrow58 (441900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ621105-014 ED951805846TH แป๊ะดำเนิน (441901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ621105-015 EI351760057TH loongka (441904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ621105-016 RPDD000022142 Sinsiampra (441905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ621105-017 EI373207361TH ฅนบางใหญ่ (441908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ621106-001 EI352602503TH Naphat1129 (441995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ621106-005 EW191386482TH ตัวกะเปี๊ยก (441997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ621106-009 EI352988781TH คุณศิระ (441999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ621106-010 EI374119500TH มหามณีจินดา (442001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ621106-011 EI374119252TH มาริโอ (442003) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 1อจ621106-012 EI52883173TH yodchay (442043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ621106-013 RPTO000012987 นะโม03 (442006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ621106-014 EG345653907TH pisanlost (442008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ621106-015 EI339442617TH Flook8888 (442011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ621106-016 EX424808455TH jennarong1981 (442014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ621106-017 EI395601876TH sakbangbon (442015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ621106-020 EI330652454TH จุ๋มจิ๋ม (442018) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ621106-021 EI358437552TH HatPra (442017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621029-021 pui1228 (441211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621031-004 susuki (441876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621101-006 adam17 (441545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ621101-023 suppaleak (441544) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ621102-019 heretic (441628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621104-021 bunjerd (441773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ621104-030 wutisil (441772) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ621105-001 jicko (441886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ621105-002 jicko (441888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621105-003 jicko (441890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ621105-004 pawaris (441892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ621105-005 nongder (441894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ621105-018 momon (441832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ621105-035 boboaf (441936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ621106-004 Veenniyakul (441992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ621106-005 newcharin (441994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ621106-006 bear2509 (441996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ621106-008 chat2512 (441998) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ621106-010 ลูกพ่อพันท้าย (442000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ621106-011 guntinan (442002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ621106-012 TiewThe9 (442004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ621106-022 tuk08 (442009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ621106-026 vtavee (442013) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 2อจ621106-028 การันตีพระ (441947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ621107-008 การันตีพระ (442060) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ621107-013 การันตีพระ (442062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ621107-015 การันตีพระ (442049) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ621108-001 การันตีพระ (442151) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ621108-003 การันตีพระ (442158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ621108-004 การันตีพระ (442161) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ621108-007 การันตีพระ (442164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ621108-008 การันตีพระ (442166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ621108-009 การันตีพระ (442168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ621108-010 การันตีพระ (442169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ621108-012 การันตีพระ (442172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ621108-018 การันตีพระ (442175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ621108-026 การันตีพระ (442197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ621108-027 การันตีพระ (442199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ621108-028 การันตีพระ (442201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ621108-029 การันตีพระ (442203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ621108-030 หม่อง (442153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621028-129 EI252591175TH joeenok + maggesan (441072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อนิด วัดทับมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.ระยอง
2 # 3อจ621030-010 penggo + โต้งพลับพลา (441247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อหล่ำ วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ621031-109 EX408237383TH Jira888 + Vasin289 (441361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ราชบุรี
4 # 3อจ621031-162 EX234827975TH joeenok + tum087 (441964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพใช้)
5 # 3อจ621101-127 EI361824865TH Bankbhawk + คุณตาวิธาน (441828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม
6 # 3อจ621102-102 ED930760044TH takrit + หม่อง (441582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจาร ปี 2508 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ621102-103 ED930760044TH takrit + หม่อง (441585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจาร ปี 2508 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ621102-104 ED930760044TH takrit + หม่อง (441588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจาร ปี 2508 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ621102-105 ED930760044TH takrit + หม่อง (441592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจาร ปี 2508 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
10 # 3อจ621102-119 EI376711349TH Vorny + บ้านพระสหรัตธานี (441965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นฟ้าคำรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.พิจิตร
11 # 3อจ621104-014 เมืองช้าง + เน้นพระสวย (441710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (590704-126)
12 # 3อจ621104-021 toey7 + bozeygold (441779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 90%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ621104-107 EI365813418TH อรทัย960 + พ่อครู (441733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
14 # 3อจ621104-109 EI3606542727TH TheJo + เทพพระเสาร์ (441783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดน้อย พิมพ์ฐานสูง เนื้อชุบทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ621104-112 EI364826517TH sorn11 + suthepmoo (442077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
16 # 3อจ621104-113 ED935728289TH ร่มเย็น09 + Danai33 (442078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 316)
17 # 3อจ621104-114 EI371921399TH Prakun + citynew (441968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม (601025-037)

18 # 3อจ621105-103 EI377917392TH เหวัชระ + Got2523 (441804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
19 # 3อจ621105-148 EI371583775TH mekya2706 + ano8547 (441882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)
20 # 3อจ621106-001 lertlakhatthakij + (442029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasong9237
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 13/น้ำหนักทอง 22.5 กรัม)
21 # 3อจ621106-002 ธนัทวรรณสอน + Wanchana (441951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
22 # 3อจ621106-003 kfrogyy + tuk08 (441957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ621106-104 EI373219705TH บิ๊กบีม + jitnobnom (441976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 71%)
24 # 3อจ621106-105 EI358690506TH peemark + หนึ่งเมืองแพร่ (441979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทาทองใหม่) (G 75%)
25 # 3อจ621106-107 BSTO000601599TH บ้านกรอบเงิน + ศิษย์มีครู (441983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนบารมี พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 123/น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)
26 # 3อจ621106-108 EG351594010TH bangpunDD + พร้อมรบ (441986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
27 # 3อจ621106-109 EG351594010TH บรีสพระช่วย + พร้อมรบ (441990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางยอดธง กรุแขนอ่อน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
28 # 3อจ621106-111 EG047266964TH Iamnopparat + coldplay (441977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 433)
29 # 3อจ621106-112 EI295058896TH Jare4646 + artliver (441980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
30 # 3อจ621106-113 EI370768685TH sza1200 + boonyarith1 (441982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ621106-114 ET346357211TH ppeekun + Prakor (441985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (620706-045)
32 # 3อจ621106-115 EX442959593TH mintmax + วิทย์4301 (442039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (600210-022)(G 67%)
33 # 3อจ621106-116 EI376940960TH artty5959 + นาควารี (442041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 70%)
34 # 3อจ621106-117 EG3352387226TH Tochiro + หมีจันทบุรี (441988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวับางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ621106-118 EV850670645TH tulakunjoo + nooing (442007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
36 # 3อจ621106-121 EX436703829TH keng_kung + lulytoon (441950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620807-053)

37 # 3อจ621106-122 EX436703829TH newning + lulytoon (441952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (620712-034)(G 90%)
38 # 3อจ621106-123 EI375425259TH Bankbhawk + ดิจิม่อน (441953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 288)(620817-166)
39 # 3อจ621106-124 EF656723828TH pikkared + เล็กไซโก้ (441954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ621106-125 EI307674359TH พิชชากร + ริณดา (441955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ621106-126 EI324956346TH ทศกัณ + maii_amulet (441956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ621106-127 EI350535267TH thi3790 + แบงค์_วิดวะ (441959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)
43 # 3อจ621106-128 EF532339139TH วรวรรณ + Bophantom (441961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ระยอง (G 65%)
44 # 3อจ621106-129 EI274260856TH chaaim2246 + chane31 (441963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ621106-130 EI382913345TH หงส์บ้านเม้ง + ก้อนกรวด (442040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ621106-131 EI345617825TH iamhon + Tarathorn (441967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ621106-132 EI114426445TH archa8 + seven13 (441973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อดิน จ.ลพบุรี
48 # 3อจ621106-133 EI301214898TH แม้วจอมเทียน + boy747 (441975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ621106-134 EX424808455TH bigปากน้ำ + jennarong1981 (441978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)(G 65%)
50 # 3อจ621106-135 EG069486556TH Bankbhawk + TON99 (441981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง/สภาพแต่งผิว)
51 # 3อจ621106-137 EI251854105TH supol + beer2126 (441987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์/สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 75%)
52 # 3อจ621106-138 EI251854105TH supol + beer2126 (441989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(620824-116) (G 65%)
53 # 3อจ621106-139 EV463616996TH anonnat + suwatboat (441991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
54 # 3อจ621106-141 EI355461359TH gtata + moderndoc (441962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620810-101)
55 # 3อจ621106-143 EI307664881TH Park--PrapradanG + ริณดา (441969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ621106-144 EI307664881TH Park--PrapradanG + ริณดา (441970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ621106-145 EI364843245TH Patumwan67 + หงฟ้า (441972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ621107-002 anantand + sujipuli (442066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540319-002) (G 75%)
59 # 3อจ621107-003 Sololo + เชตเตอร์ (442068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมี 71 เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)
60 # 3อจ621107-004 บรีสพระช่วย + เศกสรรค์2511 (442069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)
61 # 3อจ621107-005 nopakk + aunaun5759 (442072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
62 # 3อจ621107-006 ruenthong + Aoror (442073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครสวรรค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
63 # 3อจ621107-007 murbur + ปัณณวัฒน์ (442074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดชนะสงคราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
64 # 3อจ621107-008 captainjack + mdkm11 (442075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
65 # 3อจ621107-101 EX427416745TH nung919 + natakanboriboon (442080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
66 # 3อจ621107-103 Anoma + antonio (442085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RHKP0001210818TH
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
67 # 3อจ621107-104 RHKP00012101TH kai_kaw + antonio (442088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
68 # 3อจ621107-105 EI279158215TH พระประแดง26 + ladprow (442148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)(621028-033)
69 # 3อจ621107-106 PICK000239309TH ตุลา26 + pipattamhus (442089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
70 # 3อจ621107-107 EI30957311TH Pitcha + manaplathong (442092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
71 # 3อจ621107-108 EI239446369TH pyakorn + เชฟโคโรลาโด (442093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาว เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)(590525-062)
72 # 3อจ621107-109 EW880612195TH nung919 + สุเรนทรชิต (442096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ621107-110 EG093858023TH เกื้อหนุน + อาคันติมายะ (442100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดไลย์ พิมพ์หลังพระศรีอาริย์ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
74 # 3อจ621107-113 EV200868335TH dewkuhaku + ทรัพย์1990 (442086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
75 # 3อจ621107-115 EG349505736TH murbur + aloha_T33 (442090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพะมหาโภคทรัพย์ พระอาจารย์เถ่ง วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเขาควายแกะ ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 41) (G 74%)
76 # 3อจ621107-117 EX374551542TH transport + ทบสยาม (442094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สระบุรี (600428-038) (G 79%)
77 # 3อจ621107-118 EI350537095TH Nattapon + แบงค์_วิดวะ (442098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
78 # 3อจ621107-119 EX426738766TH nuang08 + เอกกี้27 (442101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ621107-120 ED920092385TH amuletfocus + mingch (442103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
80 # 3อจ621107-121 EI189270931TH ตราชั่ง + เงาะถอดรูป (442079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเหรียญตัดขอบลักษณะนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
81 # 3อจ621107-122 EG351594791TH Damwoo + พร้อมรบ (442081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางป่าเลไลย์ กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี
82 # 3อจ621107-123 EI203973567TH ธนัทวรรณสอน + Thai35 (442084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
83 # 3อจ621107-125 ED899984313TH Jjiann1979 + เที่ยงพุทธคุณ (442087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิ้ว วัดแค พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครปฐม (620506-056)
84 # 3อจ621107-126 EI289259837TH cchan + รัตนชาติ (442095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี พิมพ์ก้นเรียบ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ตราด
85 # 3อจ621107-127 EX417331245TH zafari + Mark-Mon2015 (442097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูป่าหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
86 # 3อจ621107-128 EI364432231TH บุตรสุนทร + Bee20 (442099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (620921-297)(G 78%)
87 # 3อจ621107-129 EI307676831TH Chokwoottichai + ริณดา (442102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ621107-130 EI307676831TH kittisak_10 + ริณดา (442104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 217760)
89 # 3อจ621108-114 phichet+jorangsan (442160) กรอบทอง (น้ำหนัก 6.2 กรัม)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 พ.ย. 2562 - 09:06 น.] #68621 (8/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621026-002 EV472611379TH o-larn (440881) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ621028-001 EI270392026TH ชาติไทยสมุทร (441086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ621028-008 EW465231066TH ปืนใหญ่ (441103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621028-013 EI340383655TH Darkaun (441112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621031-013 EW465232945TH ปืนใหญ่ (441420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ621031-018 EI355260604TH welding24 (441434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621101-003 EG333147418TH mumu99 (441483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621101-004 EG333147418TH mumu99 (441488) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621101-005 EG333147418TH mumu99 (441492) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621101-006 EG333147418TH mumu99 (441496) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621101-012 EI318468097TH BankHiWay (441499) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 1อจ621102-002 EI285498496TH สมเกียรติ111 (441602) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ621104-007 EI332783435TH aksomsak (441766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621104-009 EI285499528TH สมเกียรติ111 (441769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ621104-010 EI379403165TH แม็คหลักสี่ (441771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ621104-019 EI234873419TH กล่องแก้ว (441770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ621105-006 EG333148651TH mumu99 (441834) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621105-007 mumu99 (441836) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621105-008 mumu99 (441844) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ621105-009 EG333148651TH mumu99 (441839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ621107-003 FAM0001251077TH jojubkay (442076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621028-001 สมเกียรติ111 (441077) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ621028-004 tongprakueang (441083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ621028-022 Buncha (441060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621028-025 Buncha (441098) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ621030-003 lovehunterlove27 (441299) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ621030-019 สมเกียรติ111 (441253) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ621031-007 nuknik2 (441419) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ621101-003 nuaypkt (441537) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
9 # 2อจ621101-005 adam17 (441543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ621101-022 suppaleak (441539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 2อจ621101-024 suppaleak (441547) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 2อจ621101-028 aramintra (441556) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ621101-029 aramintra (441476) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ621101-030 aramintra (441479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 2อจ621102-003 ๙อุอากะสะ (441615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ621102-006 kamonsap (441618) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ621102-007 ๙อุอากะสะ (441619) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ621102-012 lovehunterlove27 (441621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ621102-013 lovehunterlove27 (441622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ621102-016 dang29 (441626) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ621102-017 dang29 (441630) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
22 # 2อจ621104-001 mut007 (441663) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ621104-012 pramual (441666) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ621104-035 lovehunterlove27 (441701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ621104-047 bozeygold (441778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ621104-049 Tawanburapha (441741) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ621105-012 โบ๊ทพระเครื่อง (441896) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ621105-013 โบ๊ทพระเครื่อง (441903) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ621105-014 โบ๊ทพระเครื่อง (441906) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ621105-015 โบ๊ทพระเครื่อง (441909) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ621107-002 การันตีพระ (442045) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ621107-004 การันตีพระ (442052) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
33 # 2อจ621107-005 การันตีพระ (442055) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ621107-006 การันตีพระ (442057) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 2อจ621107-007 การันตีพระ (442059) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
36 # 2อจ621107-009 การันตีพระ (442063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ621107-010 การันตีพระ (442064) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ621107-011 การันตีพระ (442067) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
39 # 2อจ621107-012 การันตีพระ (442061) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ621107-014 การันตีพระ (442047) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ621107-022 การันตีพระ (442051) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 2อจ621107-030 การันตีพระ (442053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 2อจ621107-031 การันตีพระ (442070) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
44 # 2อจ621107-032 การันตีพระ (442071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ621107-034 การันตีพระ (442054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ621107-035 การันตีพระ (442056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ621107-036 การันตีพระ (442058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ621107-037 Auten10 (442046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
49 # 2อจ621107-038 Ekapong_P (442050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
50 # 2อจ621029-022 ซิยิ่นกุ้ย (441212) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621031-114 EI358802397TH Vasin289 + mingloei (441340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์อุเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เลย
2 # 3อจ621031-132 EI377000107TH tummusic46 + รุยคอสต้า (441429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ621031-167 EI32459444TH หงส์บ้านเม้ง + ว่านหวาย (441396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตพระครูพิบูลย์คณารักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ621101-120 EI315468331TH zafari + WeeBangpree (441527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นพินัยกรรม เนื้อผงว่าน ปี 2516 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ621104-019 pdarnswat + danaiw (441721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ621105-003 boonyarujana + momon (441798) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดตึกจุม รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2559 ประเทศกัมพูชา (กรรมการหมายเลข 66) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดตึกจุม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2559 ประเทศกัมพูชา (กรรมการหมายเลข 66) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดตึกจุม รุ่นแรก เนื้อสำริดลงยา ปี 2559 ประเทศกัมพูชา (กรรมการหมายเลข 66) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดตึกจุม รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2559 ประเทศกัมพูชา (กรรมการหมายเลข 66) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดตึกจุม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2559 ประเทศกัมพูชา (กรรมการหมายเลข 66) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 พ.ย. 2562 - 08:08 น.] #68611 (7/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621102-003 EI379550885TH ATTORN43 (441608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ621102-004 EW324889068TH piya1 (441610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ621102-011 EI303309721TH W_Isara (441658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621102-013 EI332743731TH pakarapo (441761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ621104-001 PYSC000596620TH ch-max (441752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621104-002 EI382011062TH RAY_BBT (441756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621104-003 EI373535906TH เอ็มซีเค (441759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ621104-004 EI352573563TH seranee (441760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ621104-005 EI379284083TH thanet (441763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621104-006 EW470448423TH aoaka (441765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ621104-011 EI280818009TH kitrat (441754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ621104-012 EI362443951TH nut141 (441757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621104-017 EW451081738TH ปลากัด2009 (441764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621104-018 EX300795281TH pakin1878 (441768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621104-020 EI351756208TH pigcity (441785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ621104-022 EI386911163TH nancham (441699) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ621106-006 EI368065572TH pong521 (442020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621102-004 chane (441654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ621102-008 วันชัย2511 (441604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ621102-014 rongfox (441623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ621102-015 arinnick (441625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621102-018 ราชสีห์ (441627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ621102-020 jtrsnum (441629) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ621102-026 nuttakrit (441598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ621102-027 Issara4455 (441657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ621102-033 Meetung (441631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ621102-040 บรีสพระช่วย (441634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621104-004 Ben2516 (441687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ621104-010 Earthquake (441693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ621104-014 pramual (441745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621104-016 แม็คหลักสี่ (441747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ621104-019 baanjuntiwara (441748) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ621104-020 Wisut (441750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ621104-024 แม่หมอ (441774) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ621104-026 pecth88 (441775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ621104-033 weeraphol (441777) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ621104-034 THEEKAYUKO (441697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ621104-041 finance (441703) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ621104-043 จอมยุทธ77 (441708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ621104-045 กิตติ2528 (441712) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ621104-050 BOYSATHORN (441716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ621104-051 chanram (441679) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ621105-009 การันตีพระ (441792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ621105-019 การันตีพระ (441797) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
28 # 2อจ621105-052 การันตีพระ (441824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ621106-001 การันตีพระ (441943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ621106-002 การันตีพระ (441944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ621106-007 การันตีพระ (441942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ621106-013 การันตีพระ (441945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ621106-014 การันตีพระ (441946) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ621106-029 การันตีพระ (441948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ621106-030 การันตีพระ (441949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621029-134 EI090840567TH Iaiw9878 + ตัดเซียน (441830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 4.3 กรัม)
2 # 3อจ621029-136 EF623043266TH wit22 + bussakorn (441833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620608-064) (G 84%)
3 # 3อจ621031-101 EI287458194TH ประสิทธิ์ + bluelife69 (441835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
4 # 3อจ621031-133 EI350980842TH LIM2512 + พิชชากร (441847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
5 # 3อจ621031-143 EI352904251TH เสือตัวสุดท้าย + จตุจักร (441793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(620904-017)
6 # 3อจ621101-008 Bankbhawk + jasumet (441823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590926-096)(G 76%)
7 # 3อจ621104-001 อายอิงค์ + Ben2516 (441681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (620624-127)
8 # 3อจ621104-002 Rakchart + Ben2516 (441683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620412-008)
9 # 3อจ621104-003 seed-seed + pramual (441686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี (620904-145)
10 # 3อจ621104-004 เซียนน้อยหนึ่ง + แม็คหลักสี่ (441690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 1988)(621017-079)
11 # 3อจ621104-005 UltraMan50 + hyongyuth (441781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดมหาระงับ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
12 # 3อจ621104-007 nung919 + Meetung (441691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ621104-008 pikkared + aeeee (441696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ621104-009 pramual + Buncha (441780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ621104-010 อรทัย960 + แม่หมอ (441700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 353092)
16 # 3อจ621104-011 Aaekaa + vinit09 (441702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 งานฉลอง 100 ปี โรงเรียนฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)
17 # 3อจ621104-012 9light + vinit09 (441705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท)
18 # 3อจ621104-013 9light + vinit09 (441709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท)
19 # 3อจ621104-015 phoomchai + เน้นพระสวย (441713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (610406-005)
20 # 3อจ621104-016 phoomchai + เน้นพระสวย (441714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 385)(610215-057)
21 # 3อจ621104-017 phoomchai + เน้นพระสวย (441717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (610516-077)
22 # 3อจ621104-018 phoomchai + เน้นพระสวย (441719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง (610420-018)
23 # 3อจ621104-101 EI318090883TH kollek + ขุนเมืองจันทร์ (441720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำปลายจมูก)
24 # 3อจ621104-102 EF143485984TH Phanin + Oat_Phk (441723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (540709-013)(G 91%)
25 # 3อจ621104-103 EI379714208TH nung919 + ธนกฤตพระเครื่อง (441726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ621104-104 7110004415960 วรวรรณ + อัคคีเวหา (441728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(เล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (621015-023)
27 # 3อจ621104-105 EX426731207TH vuthinuntha + เอกกี้27 (441730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ621104-106 EI303439386TH โบ๊ทพระเครื่อง + กุเรปัน (441731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
29 # 3อจ621104-108 FAM0003678328 phoomchai + HopeMan (441735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (620921-298)
30 # 3อจ621104-110 ED857777451TH บุญเลิศ2532 + aoudom99 (441738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
31 # 3อจ621104-111 EI338436836TH วรวรรณ + Watermelon (441742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ621104-115 EI342767009TH เปี๊ยกตุ๊กแก + Prakor (441744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 93%)
33 # 3อจ621104-116 ED915362884TH ราชสีห์ + mingch (441751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ621104-117 EI294574465TH ksomchai + เสกสิทธิ์ (441753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ621104-118 EG345650741TH seed-seed + pisanlost (441755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ621104-119 EF134269063TH joeenok + เมืองสมุทร (441758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์หกตัว เนื้อผง(แดง) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
37 # 3อจ621104-120 EI3424939635TH Pracha40 + กระติบ (441782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ621104-121 EI30673526TH Bankbhawk + nonthachai (441727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 499)
39 # 3อจ621104-122 EI223080705TH gitsada_19 + ฐณะวัฒน์ (441729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (620927-413)
40 # 3อจ621104-123 ED950459607TH phoomchai + วรรณสินศิริ (441732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (G 69%)
41 # 3อจ621104-124 EI341821366TH phetbanpra + อาทิตย์๙๙ (441734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ621104-125 EG088038255TH Boromwats + มหัศจรรย์พระ (441736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 13) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 13) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 13) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
43 # 3อจ621104-126 EF677590089TH kittisak_10 + พรพระบารมี (441739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (620925-114)
44 # 3อจ621104-127 EI350276987TH lekmahoran + autpichut (441740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ621104-128 EI95998026TH pongpiki + werty (441743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
46 # 3อจ621104-129 EI115689893TH engineer27 + HopeMan (441746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620914-210)
47 # 3อจ621104-130 EX450080475TH Bankbhawk + SamilaMT (441749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
48 # 3อจ621104-131 EI296286991TH คอหงส์ + น้ำฟ้าใส (441704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญฤทธิ์ วัดสวนทิพย์ เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.นนทบุรี (หมายเลข 144/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
49 # 3อจ621104-132 EI368912715TH Thitima + boonsom_n (441784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
50 # 3อจ621104-133 BANB000296526TH seed-seed + ottowa (441707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ปีกกว้างหลังยันต์ปุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (621026-067)
51 # 3อจ621104-134 EI318493587TH vee2503 + BankHiWay (441715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
52 # 3อจ621104-135 EI386514808TH kittisak_10 + โกวบ้อ (441718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
53 # 3อจ621104-136 EX442957495TH korn88 + บีเวียงพิงค์ (441722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ621105-001 non012 + อาณาจักรพระ (441794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (600113-015)(G 79%)
55 # 3อจ621105-002 thonglor + กำเงิน (441796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 74%)
56 # 3อจ621105-004 supol + บรีสพระช่วย (441803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (620808-060)(G 76%)
57 # 3อจ621105-005 pramual + boboaf (441805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
58 # 3อจ621105-006 poshwises + boboaf (441807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
59 # 3อจ621105-007 Chicha + punpun (441811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ621105-008 พิชชากร + buspom (441814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยม เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
61 # 3อจ621105-009 korn88 + เมตตาบารมี (441816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ621105-011 ธนัทวรรณสอน + jirapach (441838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (สภาพใช้และหูชำรุด/ขนาด 2.5 นิ้ว) (620419-087)
63 # 3อจ621105-012 ศรีมหาโพธิ + autpichut (441842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
64 # 3อจ621105-013 Santiwall + ต่อคู้บอน (441845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600421-031)(G 77%)
65 # 3อจ621105-014 ดำเมืองสิงห์ + lamunman (441933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
66 # 3อจ621105-102 EI287834465TH pramual + pangjung (441801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
67 # 3อจ621105-104 EI363532009TH Patumwan67 + mingch (441806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวังหน้า พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อครั่ง จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ621105-105 EW792547386TH Nopbanna + monze (441809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นมงคลลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ621105-106 EI170494274TH คนคลองด่าน + Ritsurat (441813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
70 # 3อจ621105-107 EI371670259TH Nattapon + oudood (441817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
71 # 3อจ621105-108 EI254599720TH Vasin289 + ken888 (441820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
72 # 3อจ621105-109 EI385036179TH VAIVIT + jamesza (441822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
73 # 3อจ621105-110 EG476325127TH kittisak_10 + jazzfit2012 (441826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
74 # 3อจ621105-111 THON000013703TH hawett_k + Nong-poko (441831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี พิมพ์ก้นเรียบ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ตราด
75 # 3อจ621105-112 EI252639704TH ponpiya + mchutith (441837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
76 # 3อจ621105-113 EG351578652TH MikeShiNoDa + พร้อมรบ (441840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)
77 # 3อจ621105-114 EI220178966TH pomSL + Culpidnoi (441841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
78 # 3อจ621105-115 EI349958294TH Chicha + chane31 (441843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(620711-074) (G 89%)
79 # 3อจ621105-116 EX436442227TH พิชชากร + charoent (441846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปุ่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้างหลังยันต์ ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี
80 # 3อจ621105-117 EI251853312TH supol + beer2126 (441931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(570924-322) (G 69%)
81 # 3อจ621105-118 EI251853312TH เปี๊ยกตุ๊กแก + beer2126 (441850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองหน้าตะกวน กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดหน้าและไหล่ขวา) (620808-072)(G 65%)
82 # 3อจ621105-120 EX380278482TH เมืองไทย + KID_2 (441857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
83 # 3อจ621105-121 EW709514280TH noonbkk + Ekapong_P (441862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (กรอบทอง)(G 69%)
84 # 3อจ621105-122 BBN5000217197TH supol + va1111 (441865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
85 # 3อจ621105-123 BBN5000217197TH supol + va1111 (441869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.สิงห์บุรี (G 68%)
86 # 3อจ621105-124 EX425690608TH numrohm + สิริวรรณโณ (441870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นไหว้ครู เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
87 # 3อจ621105-125 EI351760057TH korn88 + loongka (441937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 82%)
88 # 3อจ621105-126 EI238069670TH nung919 + NIPHAT19 (441872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ621105-127 EI222247633TH BLACKEYE + nestto (441934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ รุ่นแรก พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี
90 # 3อจ621105-128 EI324670555TH bunpotth + Anankiya (441878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2259)
91 # 3อจ621105-129 EI278270757TH joeenok + mixsick150 (441932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
92 # 3อจ621105-130 EG093514500TH phetbanpra + อินทภาณี (441883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
93 # 3อจ621105-131 EI47389175TH noi99 + tojane (441848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
94 # 3อจ621105-132 EI210381600TH pongpiki + sukkasem13 (441849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
95 # 3อจ621105-133 BPLA000533977TH bear2509 + amarin302 (441851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
96 # 3อจ621105-134 EW792013435TH zafari + สหายเมืองลิง (441853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.พิษณุโลก
97 # 3อจ621105-135 EI206758474TH ขนเงิน + arm6099 (441854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อเมฆพัด
98 # 3อจ621105-136 EI206758474TH สมบัติไทย + arm6099 (441856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป เนื้อผง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
99 # 3อจ621105-137 EI357494964TH niruch + Ake595 (441859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ621105-138 EW784922592TH ninnon2112 + Thanapong36 (441861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นมหาบารมี 85 พรรษา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พิจิตร
101 # 3อจ621105-139 EW784922592TH ninnon2112 + Thanapong36 (441866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นมหาบารมี 85 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พิจิตร
102 # 3อจ621105-140 KKAW000975981TH bangpunDD + jojubkay (441868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังตรายาง เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
103 # 3อจ621105-141 KKAW000975981TH newcharin + jojubkay (441873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 1 โค้ด/น้ำหนักทอง 1 กรัม) (621017-088)
104 # 3อจ621105-142 EI351759062TH King56 + dreadlord (441874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
105 # 3อจ621105-143 EI294586812TH nung919 + playboy2106 (441875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
106 # 3อจ621105-144 EI362539368TH mintmax + BOAT26 (441877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
107 # 3อจ621105-145 EW47517874TH Bankbhawk + ขนมหวาน (441879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.สระบุรี
108 # 3อจ621105-146 EF134269050TH joeenok + เมืองสมุทร (441880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์สองตัว เนื้อผง(แดง) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
109 # 3อจ621105-147 EI3777618583TH world + pound2007 (441881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (ซ่อมมุมล่างซ้าย)
110 # 3อจ621105-149 EI347496682TH prons + Porpui (441935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (620325-151)
111 # 3อจ621105-150 EI303269965TH pramual + noi70 (441884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งฤกษ์นเรศวร อาจารย์เทพ สาริกบุตรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620803-037)
112 # 3อจ621105-151 EI368913335TH Anonts + koomkong (441855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ621105-152 PS43P00060743 elite90 + Yongzela (441858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ621105-153 EI338439395TH janaket + ตะแคงขวด (441860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (กรอบทอง)(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
115 # 3อจ621105-154 EI338439395TH พระประแดง26 + ตะแคงขวด (441863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
116 # 3อจ621105-155 EI338439395TH tontatto + ตะแคงขวด (441864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 พ.ย. 2562 - 08:09 น.] #68595 (6/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621026-016 EF482592728TH Jjiann1979 (440923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621026-021 EI346895459TH พิชชากร (440995) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 1อจ621029-001 EI350660959TH Wanlop (441138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621029-006 EI357140873TH maii_amulet (441142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ621029-007 EI357823869TH pranung (441145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ621029-011 EI329569281TH กำไลทอง (441189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621031-034 EI300812705TH vorawan2345 (441409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ621031-037 SUTH000006798 pornlerty (441421) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ621101-002 SPCP000053532 kridsanapong (441467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621101-007 ED902592209TH teesiamtin (441466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ621101-009 EI373402652TH tongjoy (441468) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ621101-010 EI300493533TH bunn56 (441560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ621101-011 EW768357452TH บารมีทวีคูณ (441465) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621101-013 EI352935302TH คุณศิระ (441469) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ621101-014 EI331366557TH น้องหมี (441473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ621101-015 7110005718677 apiwat_66 (441474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ621105-004 EI370744600TH bluearrow58 (441891) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 4 รายการ
18 # 1อจ621031-031 EI352942100TH คุณศิระ (441397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621026-003 ฅนรักพระ (440959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ621026-004 ต่อคู้บอน (440963) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ621028-002 suntisook8345 (441079) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ621028-030 memories (441624) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621028-034 danaiw (441094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ621028-036 ทิวทัศน์ (441096) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ621028-037 ทิวทัศน์ (441100) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ621029-007 NATDANAI9299 (441133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ621029-010 pipat_ch (441137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621030-009 sanopporn (441304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ621101-001 sodsivakorn (441530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ621101-002 เทพสมุทร (441564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ621101-004 vinit09 (441531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621101-007 jasumet (441558) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ621101-008 zebastian (441533) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ621101-025 thawath (441506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621101-027 greenday88 (441511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ621101-033 ศตกมล (441940) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ621101-034 ศตกมล (441941) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 2อจ621102-021 suppaleak (441632) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ621102-022 suppaleak (441644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ621102-023 suppaleak (441636) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ621102-024 suppaleak (441637) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ621102-025 suppaleak (441639) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ621102-028 suppaleak (441638) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ621102-029 suppaleak (441640) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ621102-030 suppaleak (441642) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ621102-031 suppaleak (441643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ621102-032 suppaleak (441646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ621102-034 suppaleak (441648) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ621102-035 suppaleak (441649) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ621102-036 suppaleak (441651) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ621102-037 suppaleak (441652) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ621102-038 suppaleak (441653) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

35 # 2อจ621104-007 การันตีพระ (441669) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 2อจ621104-011 Earthquake (441662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ621104-042 เน้นพระสวย (441706) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ
38 # 2อจ621105-006 การันตีพระ (441789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ621105-007 การันตีพระ (441790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ621105-008 การันตีพระ (441791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ621105-010 การันตีพระ (441788) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
42 # 2อจ621105-011 การันตีพระ (441787) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 2อจ621105-020 การันตีพระ (441795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ621105-021 การันตีพระ (441800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ621105-044 การันตีพระ (441802) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
46 # 2อจ621105-045 การันตีพระ (441808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ621105-046 การันตีพระ (441810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ621105-047 การันตีพระ (441812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ621105-048 การันตีพระ (441815) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
50 # 2อจ621105-049 การันตีพระ (441819) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
51 # 2อจ621105-051 การันตีพระ (441821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ621105-053 การันตีพระ (441825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ621105-054 การันตีพระ (441827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ621105-055 การันตีพระ (441829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ621106-015 กฤษณ์2512 (441939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621018-144 GSPZ000006384 noi70 + korn88 (440197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ621025-135 EI334693967TH suphimai + โกวบ้อ (440861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
3 # 3อจ621026-009 วิเศษชัยชาญ + ดิอาโบล (440972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และล้างผิว)
4 # 3อจ621026-107 EI340674777TH Bophantom + แพรวพรรณ (440926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ621026-122 EI334698615TH alegon + siriroj1234 (441614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาโส วัดป่าคีรีวรรณอรัญญเขต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ขอนแก่น
6 # 3อจ621026-146 EG047201901TH วรวรรณ + tokyo (440950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก
7 # 3อจ621028-008 Bankbhawk + ชมพูทวีป (441617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ621028-016 pramual + Buncha (441012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุทับผึ้ง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
9 # 3อจ621028-102 ED930760163TH Maranya + หม่อง (441026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดถ้ำสิงห์โตทอง เนื้อเงิน กรอบทอง(G 83%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ621028-120 EI311788732TH phoomchai + apirakoho2522 (441048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งพื้นเหรียญด้านหน้า)
11 # 3อจ621029-004 chusak + nongder (441196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ621030-141 EI052571428TH toopronchai + ooyooy (441277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2510 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ621031-102 EX393766325TH pandp + phalao2000 (441348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
14 # 3อจ621031-104 BAKY000534626 มาม่าเป็ด + ไอโอดีนแมน (441355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ621031-138 EI307661678TH วรวรรณ + somchaytik (441443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผ้า(หยาบ) จ.ปัตตานี (ไม่ระบุปีสร้าง) (ขนาด 7x8 นิ้ว) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ผ้ายันต์หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผ้า(หยาบ) จ.ปัตตานี (ไม่ระบุปีสร้าง) (ขนาด 9x10 นิ้ว) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
16 # 3อจ621101-001 iamhon + Auten10 (441475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 60%)
17 # 3อจ621102-001 MikeShiNoDa + Saysabre (441569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นราชศรัทธา พิมพ์ทรงเครื่องฤดูฝน เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 17.6 กรัม) (611005-003)
18 # 3อจ621102-002 phoomchai + พระราม9 (441573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์
19 # 3อจ621102-003 phoomchai + พระราม9 (441576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (520703-132) (G 83%)
20 # 3อจ621102-004 phoomchai + พระราม9 (441578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 203)(571105-025)
21 # 3อจ621102-005 วรวรรณ + มือปราบตลาดสด (441580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2532 จ.ระยอง
22 # 3อจ621102-006 อรทัย960 + sanopporn (441583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ621102-008 Bankbhawk + sanopporn (441589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
24 # 3อจ621102-010 Bankbhawk + pongpamorn (441593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (621025-007)
25 # 3อจ621102-011 9light + vinit09 (441605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท)
26 # 3อจ621102-012 bboypm + Meetung (441606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ621102-013 nung919 + Meetung (441609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ621102-014 Bankbhawk + Aonchin (441611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7783)(620905-178)
29 # 3อจ621102-101 EI365565248TH tommeng + Arunlert69 (441579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
30 # 3อจ621102-106 EI334774820TH Bankbhawk + Nanapo (441594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
31 # 3อจ621102-107 EI334713437TH PUMIN59 + ninnin (441596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 62%)
32 # 3อจ621102-108 EI335119627TH pop2517 + TON99 (441597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
33 # 3อจ621102-109 EI361433842TH โบ๊ทพระเครื่อง + som3693 (441599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหินแกะ จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ621102-110 EI318799099TH tee2513 + pakavat (441600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างนิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ621102-111 EI351631738TH arampo + นรสิงห์ (441565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าด้านขวา)
36 # 3อจ621102-112 ED934150541 Narongchai007 + pangjung (441567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ621102-113 EG464219625TH Jare4646 + พระราม9 (441574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
38 # 3อจ621102-114 EI307671689TH moterair + ริณดา (441577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
39 # 3อจ621102-115 EI359711406TH Bankbhawk + ต้นอุทยาน (441581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
40 # 3อจ621102-116 EI365565305TH Bankbhawk + Arunlert69 (441584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 17 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
41 # 3อจ621102-117 EI349418095TH unstobable + burabha (441587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง
42 # 3อจ621102-118 CITY007820630TH pandp + mixing (441590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621102-120 EF542630425TH zafari + naianuchit (441595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สระบุรี
44 # 3อจ621105-010 nakarin + ต่อ_ถนนตก (439361) กรอบทอง (น้ำหนัก 4 กรัม)(G 69%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 พ.ย. 2562 - 08:09 น.] #68515 (5/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621026-014 EX284561507TH o-larn (441222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ621029-015 WALK000547515 BOMBA (441197) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ621030-001 อรทัย960 (441259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ621030-003 EI332743229TH aksomsak (441262) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ621030-004 EG333150108TH mumu99 (441266) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621030-005 EG333150108TH mumu99 (441270) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ621030-006 EG33150108TH mumu99 (441273) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621030-007 EG333150108TH mumu99 (441275) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621030-008 EG333150108TH mumu99 (441280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621030-009 EG333150108TH mumu99 (441284) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621031-014 EI350980842TH พิชชากร (441410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ621031-017 EI318466547TH BankHiWay (441464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ621031-024 EG333152761TH mumu99 (441414) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621031-025 EG333152761TH mumu99 (441424) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621031-026 EG333152761TH mumu99 (441428) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621031-027 EG333152761TH mumu99 (441430) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621031-028 EG333152761TH mumu99 (441433) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621031-038 EI357170420TH sakbangbon (441437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621031-040 EI372211170TH pimthong (441440) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621025-004 โก๋โรจน์ (441380) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ621025-005 โก๋โรจน์ (441390) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ621030-010 เด็กท่าพระ (441307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ621031-002 nuaypkt (441441) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ621031-006 สยามเมืองยิ้ม (441373) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621101-009 suppaleak (441548) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621101-010 suppaleak (441550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621101-011 suppaleak (441551) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ621101-012 suppaleak (441552) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621101-013 suppaleak (441553) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
11 # 2อจ621101-014 suppaleak (441554) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ621101-015 suppaleak (441555) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621101-016 suppaleak (441515) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621101-017 suppaleak (441523) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621101-018 suppaleak (441526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ621101-019 suppaleak (441528) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ621101-020 suppaleak (441532) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ621101-021 suppaleak (441535) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ621101-026 hunter04 (441549) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
20 # 2อจ621104-002 การันตีพระ (441665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ621104-003 การันตีพระ (441667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ621104-005 การันตีพระ (441661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ621104-006 การันตีพระ (441668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ621104-009 การันตีพระ (441670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ621104-013 การันตีพระ (441671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ621104-015 การันตีพระ (441672) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ621104-018 การันตีพระ (441674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ621104-022 การันตีพระ (441675) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ621104-023 การันตีพระ (441676) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
30 # 2อจ621104-025 การันตีพระ (441677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ621104-027 การันตีพระ (441678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ621104-028 การันตีพระ (441680) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ621104-031 การันตีพระ (441682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ621104-032 การันตีพระ (441684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ621104-036 การันตีพระ (441685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ621104-038 การันตีพระ (441688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ621104-039 การันตีพระ (441692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ621104-046 การันตีพระ (441694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ621104-048 การันตีพระ (441695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ621105-042 การันตีพระ (441786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 พ.ย. 2562 - 08:10 น.] #68476 (4/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621021-025 ED971156218TH LungPol (441328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621022-001 EI339139834TH bluearrow58 (440607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ621024-010 EI333947325TH คุณตาวิธาน (440730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ621025-019 EF532338796TH Bophantom (440829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ621026-006 ED874485586TH tavadaindy (441332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621026-009 EI352744020TH twongt (440986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ621026-019 EI350012248TH LIM2512 (440897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621026-020 EI346895459TH พิชชากร (440902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ621028-003 EI353124610TH tommeng (441091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621030-002 EI364526778TH poshwises (441223) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ621030-010 ED939964994TH นายแบงค์เมืองจัน (441227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621030-011 EI357148293TH sakbangbon (441255) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ621030-012 EI251081128TH tookatun (441257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ621030-013 EI333959500TH golfsriracha (441258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621030-014 EI335140505TH ninja (441260) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ621030-015 EU661086151TH KAI28 (441263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ621030-016 EW762355161TH seranee (441264) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ621030-017 EI337152841TH หมีจันทบุรี (441267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ621030-018 EU989553753TH arun2528 (441268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ621030-019 EI321958422TH ธนะพัฒน์ (441271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ621030-020 EI336991637TH อินทภาณี (441272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ621030-021 EX424786168TH pongpamorn (441323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ621031-001 EI352867315TH คุณศิระ (441365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ621031-002 EI267344374TH ธนะพัฒน์ (441369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ621031-004 EW792508189TH คุณธรรม (441374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ621031-005 EI337038033TH thepmonkon (441376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ621031-006 EW777204640TH งดงาม (441379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621031-007 EF706147737TH ksanti (441381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ621031-008 EW789405839TH ปราศมณฑิล (441383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ621031-009 EG351043290TH klang_pra (441387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ621031-010 ED945860619TH tummusic46 (441389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ621031-012 EI268887448TH RAY_BBT (441417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ621031-016 EI306026123TH BigBenz (441432) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ621031-019 EI360951369TH ศิษย์ท่านขุน (441435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ621031-020 EI301510414TH สัสดี57 (441438) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ621031-021 EI337027720TH LIONTHANANDOR (441395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
N
37 # 1อจ621031-022 EI328458372TH jingmanu (441399) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ621031-032 EI277683575TH ammad (441403) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ621031-033 EI268730895TH gtata (441462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ621031-035 EW296505873TH อี๊ดเมืองเลย (441412) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ621031-036 RSP4000025611 จิตรธรรมะ (441415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ621031-039 ED744765871TH TECHNOLOG (441423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ621102-001 EI382002202TH jarungrux (441601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621018-005 bunpot (440194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ621021-002 noomevo7 (440457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ621021-011 kittikitti (440521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621024-001 OMBUN (440727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ621025-001 welegal (440831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ621026-006 OMBUN (440968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ621026-007 OMBUN (440975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ621026-009 คานธี (440978) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ621026-012 กำไลทอง (440967) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ621028-007 bangpunDD (441024) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ621028-011 สปาต้าร์ (441078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ621028-017 ขุมทรัพย์บูรพา (441256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ621028-018 คมทัตพรหมเสนะ (441082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ621028-029 memories (441616) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621030-001 kit49 (441294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ621030-002 rooms_studio (441296) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ621030-007 ลูกพ่อพันท้าย (441301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ621030-008 Poonsin (441302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ621030-011 เด็กท่าพระ (441249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ621030-012 Suradech_V (441250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ621030-013 vtavee (441251) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ621031-003 suntisook8345 (441416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ621031-005 สยามเมืองยิ้ม (441418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ621031-008 amuletfocus (441422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ621031-009 omruk (441425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ621031-010 prasertpp (441427) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ621031-013 memories (441656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ621031-014 memories (441655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ621102-002 สปาต้าร์ (441603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
30 # 2อจ621102-005 chane (441659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ621102-039 บรีสพระช่วย (441633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
32 # 2อจ621102-041 มหาเศรษ (441566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ621102-042 บ๊อบบางบ่อ (441568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ621102-043 เหินเมฆิน (441570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ621102-044 nongder (441571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ621102-045 thanet (441572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621021-003 zafari + than-663 (440395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จอรหังสิทธังกร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 423/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
2 # 3อจ621024-130 EI205456795TH zoom_zoom + kopper (440697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ621025-147 EI338078317TH pimthong + kangnutta (440864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน จ.พิจิตร
4 # 3อจ621025-148 EI338078317TH pimthong + kangnutta (440866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน จ.พิจิตร
5 # 3อจ621026-123 EI351517962TH bunjerd + ล้มมวย (440899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ621026-129 EI317632923TH pumcha + สตางค์54 (440912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานบัว เนื้อตะกั่วสนิมแดง (ไม่ระบุกรุ) (สภาพชำรุดพระเกศ)
7 # 3อจ621026-134 PHAK000207316 oltaot + misterpou (440924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ621026-138 EI294076425TH Ketautomotive + yuttana1971 (440989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมา รุ่น 2 ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ621028-013 kit01 + Buncha (441004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ621028-025 noi99 + ดิอาโบล (441113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ621028-133 EI31672516TH Vasin289 + moo_tah (441053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดไลย์ เนื้อเงิน ปี 2482 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
12 # 3อจ621028-134 EI316762516TH pramual + moo_tah (441056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงนาค เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
13 # 3อจ621030-104 EI343916937TH manussanan + aood0458 (441321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ621030-123 SCHB000049108 parichat + Ozone (441278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ621031-107 ED915362875TH อตกพระเครื่อง + mingch (441360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นเทพสถิตย์ เนื้อชนวนโบราณ ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ621101-002 เมืองช้าง + vinit09 (441477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท)
17 # 3อจ621101-003 9light + vinit09 (441478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท)

18 # 3อจ621101-004 Hook2 + jasumet (441480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน พิมพ์เกศยาวตาโปน เนื้อผง(เหลือง) ปี 2537 จ.ลำพูน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
19 # 3อจ621101-005 Hook2 + jasumet (441481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่นแรก พิมพ์เกศสั้น เนื้อผงน้ำตาลเคลือบ ปี 2537 จ.ลำพูน กรอบทอง(G 76%) **ทางสถาบันฯ
ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ621101-006 gymnastics + jasumet (441484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ621101-007 ฅนรักพระ + jasumet (441486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 90%)
22 # 3อจ621101-009 ธนัทวรรณสอน + Wanchana (441487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ621101-010 โชค2529 + Noomint (441490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ621101-011 tangmo123 + prateept (441494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พ่อปู่เสือฤๅษี หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.สระแก้ว (หมายเลข 2046)
25 # 3อจ621101-012 gtata + พุทธคุณ05 (441498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
26 # 3อจ621101-013 Rakchart + ทองแดง1009 (441563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ621101-014 pramual + greenday88 (441500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก วัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และหักซ่อมพระศอ) (620320-150)
28 # 3อจ621101-015 เป๋าแมน + จ่าจอก (441502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
29 # 3อจ621101-101 EI355864335TH lohbetong + teamsa (441504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ621101-102 EI294333549TH rungkrabi + Isarabat (441507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 66%)
31 # 3อจ621101-103 EI223068222TH รวยเฮงคูณลาภดี + Arunlert69 (441509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
32 # 3อจ621101-104 EI334991254TH Vasin289 + หนองบัวทอง (441512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ621101-105 ED897897727TH panu_pdd + Everyman (441514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นมั่นในธรรม เนื้อเงิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก
34 # 3อจ621101-106 EI350255871TH m-cot + Arunlert69 (441516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
35 # 3อจ621101-107 EI314630897TH thepmonkon + Burapha777 (441518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
36 # 3อจ621101-108 EI335118326TH noi99 + raimon (441520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ621101-109 EI339929470TH joymonton + ตะแคงขวด (441521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นเมตตา เนื้อทองคำ 95% ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 87)(น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
38 # 3อจ621101-110 EI365305605TH loomthong + wutclub (441524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งผิว)
39 # 3อจ621101-111 EI22687213TH bangpunDD + likhitja (441505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 78%)
40 # 3อจ621101-112 EI336672151TH unvastar + ขนเงิน (441508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (G 76%)
41 # 3อจ621101-113 EI307670652TH TEE_INTER + ริณดา (441510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ621101-114 EW836772555TH MikeShiNoDa + (441513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621101-115 EI335118343TH KULKHUNG + raimon (441517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
44 # 3อจ621101-116 EASW000399795 mon_tree + เอกปทุม (441519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
45 # 3อจ621101-117 EI355227254TH Tongsura + ป-ปรีชา (441522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
46 # 3อจ621101-118 EF310599471TH Ketautomotive + ลักษณ์ตะวัน (441525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ621101-121 EI371550684TH nopakk + เขตต์ตะวัน (441562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา เนื้อชินเขียว จ.พะเยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
48 # 3อจ621101-122 EG476328239TH Bankbhawk + manliar (441529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรยาง)(621015-077)
49 # 3อจ621101-123 PUT50000345758 ดิจิม่อน + dod18 (441534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
50 # 3อจ621101-124 EI330969159TH seed-seed + กิ่วกระ (441536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600912-007)
51 # 3อจ621101-125 EI365554642TH zafari + เชษฐประตูผี (441538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
52 # 3อจ621101-126 EI355263044TH poshwises + (441540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โจบูรพาเหล็กกล้า
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.ฉะเชิงเทรา (G 67%)
53 # 3อจ621101-128 EI176997601TH ppffarm + dechatorn (441542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด) (สภาพสวย)(601025-053)
54 # 3อจ621101-129 EI334991682TH ขุมทรัพย์บูรพา + gold1 (441557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (570911-304)
55 # 3อจ621101-130 EX426729821TH ac100 + เอกกี้27 (441546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาท พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้

56 # 3อจ621101-131 EI373518236TH เอสออโต้ + Wongduan (441482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
57 # 3อจ621101-132 WDSR000383945 phoomchai + eak_nark (441559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (580601-084)(G 91%)
58 # 3อจ621101-133 EI307671732TH phalao2000 + ริณดา (441485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
59 # 3อจ621101-134 EI307671732TH moterair + ริณดา (441489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพตัดหูและผิวมีคราบจากการใช้)
60 # 3อจ621101-135 EI352935302TH ราชสีห์ + คุณศิระ (441491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 2.3 ซม./สภาพใช้) (621019-138)
61 # 3อจ621101-136 EI365559361TH Suprarop + shakespeare (441493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
62 # 3อจ621101-137 EF171008416TH pramual + OgapzaO (441495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน)
63 # 3อจ621101-138 EF171008416TH dang29 + OgapzaO (441497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
64 # 3อจ621101-139 EI251084230TH ch_worathep + (441501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SAHAKORN
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (601214-142)(G 88%)
65 # 3อจ621101-140 EI342362445TH poshwises + เขาวีโก้ (441503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 66%)
66 # 3อจ621101-141 EW343956499TH eak_ct + easter (441561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ621104-006 nopakk + พร้อมรบ (441660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์หัวเรือเมส์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 พ.ย. 2562 - 08:08 น.] #68471 (3/26)
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621021-016 EG351718981TH ปาปารัชซี้ (441154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621022-008 EI342710865TH suchart_joe (441157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ621029-003 EI302584563H รถโฟร์ค (441139) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ621029-004 EI182493996TH HatPra (441141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ621029-008 RP622062811TH ธันวา (441147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621029-010 บ๊อบบางบ่อ (441149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
7 # 1อจ621029-012 EI346735695TH prons (441192) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621029-014 EI311778409TH asaki (441195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ621029-019 EI344533899TH ตุ๋ย-ท่าทราย (441202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621029-001 poochainarin (441126) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621029-003 เหินเมฆิน (441129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ621029-005 itpair (441130) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ621029-006 big1301 (441132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621029-008 rongfox (441134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621029-009 Wisut (441136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ621029-011 nongder (441198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ621029-012 Krongtong2222 (441200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ621029-013 บรีสพระช่วย (441204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621029-016 rooms_studio (441205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621029-017 pramual (441207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ621029-019 pice300 (441209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ621029-023 ซิยิ่นกุ้ย (441213) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ621031-012 keng_kung (441394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
15 # 2อจ621101-031 mawin2520 (441470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ621101-032 Bophantom (441472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621102-001 k_weerawat (441541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621021-117 EF531210025TH SongkanA + อี๊ดเมืองเลย (440516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อดิน จ.พิจิตร
2 # 3อจ621026-119 EW851114542TH D_bangsan + print (440892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศนฯ พิมพ์พระสังกัจจายน์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ621031-001 Chanchai21 + suntisook8345 (441327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
4 # 3อจ621031-002 nung919 + Meetung (441329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ621031-003 nung919 + Meetung (441330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ621031-004 บอลปากน้ำ + วัฒน์วังหิน (441333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(620405-023)
7 # 3อจ621031-005 pandp + naruechon (441335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ621031-006 ruamsup + Dynamic (441337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
9 # 3อจ621031-007 วณิชออโต้ + teepoptee (441339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมดำใหม่)
10 # 3อจ621031-008 keng_kung + nuknik2 (441342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (551031-019)
11 # 3อจ621031-009 Tarzan + nuknik2 (441345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (551126-148) (G 86%)
12 # 3อจ621031-103 EW004561394TH schan2514 + m-cot (441353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (620701-052)
13 # 3อจ621031-105 EI333958795TH Khonwan2521 + udomkaew (441358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ ปี 2540 จ.ระยอง
14 # 3อจ621031-106 EI310086619TH บอสแมน + icoll2009 (441457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ621031-108 EX317339184TH Woharn + jajalamphun (441458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7181)
16 # 3อจ621031-110 EX408237383TH Jira888 + Vasin289 (441363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)
17 # 3อจ621031-111 EX408237383TH Jira888 + Vasin289 (441331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน ฉลองอายุครบ 71 ปี ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี

18 # 3อจ621031-112 EX1408237383TH Jira888 + Vasin289 (441334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังหลวงพ่อเฟื่อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และล้างผิว)
19 # 3อจ621031-113 EI319738459TH pukkakub + พลลำตะคลอง (441338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
20 # 3อจ621031-115 EX424662305TH ลู่เฉินเฟย + สิงห์คำรณ (441344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก เนื้อผงใบลาน ปี 2460 จ.อ่างทอง (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
21 # 3อจ621031-116 EI353905474TH kopper + Lekamulet (441347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (G 65%)
22 # 3อจ621031-117 EI286214160TH บ้านเนิน + planoi (441459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนบารมี พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 16/น้ำหนักทอง 1.7 กรัม)
23 # 3อจ621031-118 EW793690494TH ดาบพจน์ + kookai (441349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1054)
24 # 3อจ621031-119 EI323212766TH ฐณะวัฒน์ + maturuch (441352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
25 # 3อจ621031-120 EI353806468TH บรีสพระช่วย + Akaphop (441461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
26 # 3อจ621031-121 EG346922653TH Firechicken + แบงค์อรัญ (441356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ621031-122 EW880616158TH สังกะสี + สุเรนทรชิต (441366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดพระนอน เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.เพชรบุรี
28 # 3อจ621031-123 EV827051382TH jorangsan + tafu-boy (441368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (G 82%)
29 # 3อจ621031-124 EI310239748TH zafari + ต้องนครนายก (441372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุดอยสุเทพ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2477 จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ621031-125 EI279751463TH แม้วจอมเทียน + ลูกน้ำมูล (441375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
31 # 3อจ621031-126 EI279751463TH Ketautomotive + ลูกน้ำมูล (441377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ621031-127 EI257372217TH พิชชากร + ziggaza (441382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมาลาเบี่ยง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1759)
33 # 3อจ621031-128 EI303446736TH seed-seed + ต้นน้ำ53 (441384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
34 # 3อจ621031-129 EG476332180TH towerboy + thanaanan (441385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ621031-130 EI324618476TH MikeShiNoDa + Anankiya (441388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ621031-131 EI366548250TH ppffarm + thanet (441426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2530 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 72%)

37 # 3อจ621031-134 EI350980842TH LIM2512 + พิชชากร (441431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
38 # 3อจ621031-135 EI335144723TH supol + ศิษย์มีครู (441436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (G 68%)
39 # 3อจ621031-136 THON000013221 tommeng + Nong-poko (441439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้) (G 60%)
40 # 3อจ621031-137 EF457867638TH บารมีพรพรหม + Isarabat (441442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
41 # 3อจ621031-139 EW063460649TH ning5353 + Thanapong36 (441445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม 128562)
42 # 3อจ621031-140 EW063460649TH ning5353 + Thanapong36 (441447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.แม่ฮ่องสอน (หมายเลข มส 090640)
43 # 3อจ621031-141 EI361426020TH Kongpost + som3693 (441444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากควันธูป)
44 # 3อจ621031-142 GSPZ000006920 Narongchai007 + korn88 (441446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
45 # 3อจ621031-144 ED876217738TH eddie + Natthawut2456 (441448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุบ้านระหาร พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
46 # 3อจ621031-145 ED951277061TH pramual + ตะกรุดโทน (441449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
47 # 3อจ621031-146 EF375410722TH Mahprang05 + มหาเศรษ (441463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 84%)
48 # 3อจ621031-147 EI294279729TH ธนัทวรรณสอน + อิทธิมงคล9 (441450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง วัดพุทไธสวรรค์ พิมพ์บัวก้างปลา เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ621031-148 EF171006865TH vorawan2345 + Pinklovely (441451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
50 # 3อจ621031-149 EF711899677TH scott + mchutith (441452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ621031-150 EF711899677TH ch_worathep + mchutith (441453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)(620927-382) (G 85%)
52 # 3อจ621031-151 EI306395826TH khunpol500 + หมูทอง (441350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ621031-152 EW420108869TH noppthai + Phontrailuck (441351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดปืน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
54 # 3อจ621031-153 EI279172795TH พิชชากร + ladprow (441354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช ท่านอาจารย์กูน วัดบ้านทึง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2469
55 # 3อจ621031-154 EI368051817TH DDman + mitmitee (441357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

56 # 3อจ621031-155 EI307670119TH วิบูลย์ + nonthachai (441359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ621031-156 EI357740395TH somchaitoh + เล็กบ้านโป่ง (441455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 26/น้ำหนักทอง 24.4 กรัม)
58 # 3อจ621031-157 EI339954165TH อาทอเนกทาสัง + nengneng (441362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ621031-158 EF170988955TH jedsso555 + (441364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 73%)
60 # 3อจ621031-159 EG093513637TH Burapha777 + อินทภาณี (441367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ621031-160 EW581957455TH toppy555 + (441454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Charonepho19999
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท
62 # 3อจ621031-161 EI361822723TH chin-in + คุณตาวิธาน (441370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางรำพึง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ621031-163 EG351540144TH nopakk + พร้อมรบ (441378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ย้ายข้อมูลใหม่ไปเลขที่ 3 อจ 621104-006
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน
64 # 3อจ621031-164 ED934160213TH sam8793 + pangjung (441386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 88%)
65 # 3อจ621031-165 EI360519153TH Korngavee + คเวสโก (441391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และแต่งผิว)
66 # 3อจ621031-166 EI357316408TH engineer27 + วุฒินันท์ (441393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(620916-298)
67 # 3อจ621031-168 EI349909435TH King56 + สมอทอง (441400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590922-095)
68 # 3อจ621031-169 EI347162208TH Bankbhawk + bank121 (441404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
69 # 3อจ621031-170 EG345648884TH m-cot + pisanlost (441407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ621031-171 EG434404929TH prons + เฮียรัก (441456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
71 # 3อจ621031-172 EF059248251TH Aaekaa + หมูเขมกร (441392) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองคำ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.2 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
72 # 3อจ621031-173 EI352789613TH วรวรรณ + twongt (441398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ621031-174 EI252636623TH mid2008 + mchutith (441401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว รุ่น1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี

74 # 3อจ621031-175 EI252636623TH Thitima + mchutith (441460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ621031-176 EI353970305TH kittisak_10 + Suprarop (441405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 436005/สภาพล้างผิว)
76 # 3อจ621031-177 EI300812705TH ทองครับ + vorawan2345 (441408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
77 # 3อจ621031-178 EI303273063TH phetbanpra + noi70 (441411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 พ.ย. 2562 - 08:11 น.] #68449 (2/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621022-009 EI342710865TH suchart_joe (441016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ621024-002 EI343211084TH อุกฤช (440719) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ621025-010 EI101359849TH jetsada_supat (441114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ621026-003 EI310628941TH manliar (440883) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621026-004 EI331241923TH โพธโชคชัย (440886) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
6 # 1อจ621026-007 ED874485586TH tavadaindy (440890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ621026-008 EI331241910TH โพธโชคชัย (440893) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 1อจ621028-002 EX407740679TH ทวีกาญจน์ (441089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ621028-004 EW390862265TH tongjoy (441093) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ621028-006 EI206383330TH armymen2525 (441099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ621028-007 EI351235082TH Tatchakorn (441101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ621028-009 EI353727337TH ชินครับ (441105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621028-010 EG345885000TH phrut (441009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621028-011 7110002578759 pornlerty (441107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ621028-012 EI279747702TH k_weerawat (441110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ621029-009 EF615168247TH เอกสตูล (441131) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ621029-016 EI314159651TH long_g (441135) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621029-017 EI314159651TH long_g (441140) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621029-018 EI314159651TH long_g (441143) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ621029-020 EV577998096TH nung919 (441144) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
21 # 1อจ621031-003 EI339186233TH bluearrow58 (441371) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ621031-023 EW725981294TH wanglang (441336) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621022-034 sombat009 (440586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621026-002 Subtar (440956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ621026-016 lidia (440976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ621028-003 nunthawat (441081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ621028-005 greensnake (441085) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ621028-006 มองดู (441090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ621028-008 bangpunDD (441031) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
8 # 2อจ621028-009 bangpunDD (441034) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ621028-010 ไกรศาล (441092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ621028-013 bangpunDD (441037) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ621028-014 bangpunDD (441041) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ621028-015 bangpunDD (441044) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621028-016 bangpunDD (441047) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ621028-019 bangpunDD (441055) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
15 # 2อจ621028-020 Teerasak01 (441084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ621028-021 san_sap99 (441095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621028-023 Buncha (441065) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 2อจ621028-024 Buncha (441021) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
19 # 2อจ621028-028 memories (441242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ621028-032 pong987 (441087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ621028-033 จ่าจอก (441088) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ621028-038 keng_kung (441102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ621028-039 Wachilapat (441006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ621029-004 nuaypkt (441127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ621029-014 พุทธบูชา (441128) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ621029-020 mut007 (441206) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ621030-014 vtavee (441221) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ621030-018 vtavee (441237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ621031-001 midori (441413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ621031-011 การันตีพระ (441326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ621031-015 koontoop (441343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ621031-016 Auten10 (441341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ621031-017 nueng1234 (441346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621021-101 EG026668225TH Yuttana + mawin2520 (440676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 84%)
2 # 3อจ621022-152 WALK000484024 iamhon + BOMBA (441261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(621012-115)
3 # 3อจ621022-154 EI315832414TH nytantawun + bongbiab (440635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
4 # 3อจ621024-117 EI276476254TH lohbetong + yoon9 (440742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
5 # 3อจ621025-002 Kaweepong + โจ้ดอนเมือง (440782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (540611-152)
6 # 3อจ621025-115 EI35102199TH newcharin + ยุกรุงธน1984 (440870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (มี 1 โค้ด/น้ำหนักทอง 0.9 กรัม)
7 # 3อจ621025-125 ED953377601TH Bophantom + งดงาม (440813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นดงเค็ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้)
8 # 3อจ621025-152 EF170996130TH tone555 + ปรกเงิน (441265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
9 # 3อจ621025-153 ED951370248TH yuttokkm + Suprarop (440832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ621026-011 pornlimk + มดตะนอย (441269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 4 นิ้ว) (620713-057)
11 # 3อจ621028-104 EI296270890TH zafari + vazabi (441030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
12 # 3อจ621029-008 คชาภา + pui1228 (441208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อนวโลหะ จ.จันทบุรี
13 # 3อจ621029-101 EI352893505TH pramual + คุณศิระ (441146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลาภ วัดโพธิ์พระนอก รุ่นแรก พิมพ์ ๘ มีกลาก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ621030-001 tigerza083 + boypaza (441229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ621030-002 zafari + หูบิน (441230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สระบุรี
16 # 3อจ621030-003 nung919 + Meetung (441233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ621030-004 nung919 + Meetung (441235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ621030-005 pdarnswat + sanopporn (441238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ621030-006 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + sanopporn (441239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ621030-007 supol + crazyfair (441241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นซื้อที่ดินถวาย เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1255/น้ำหนักทอง 17.5 กรัม)
21 # 3อจ621030-008 ขุมทรัพย์พระ + aunaun5759 (441320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(611003-020) (G 78%)
22 # 3อจ621030-009 Kittisaktnd + เด็กท่าพระ (441245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดใหม่อัมพร เนื้อเมฆพัด ปี 2506 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ621030-011 lovehunterlove27 + adisak00 (441252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ621030-012 dazzzit + สมเกียรติ111 (441254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 1.6 นิ้ว/สภาพใช้) (621015-026)
25 # 3อจ621030-101 TH011837Q394B sugar + (441289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(โค้ด ๙๕) (580718-086)(G 64%)
26 # 3อจ621030-102 EI353179304TH slaton57 + แม่หมอ (441293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10948)
27 # 3อจ621030-103 EI301159746TH kenshiro2810 + ข้าวโอ๊ด (441297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ621030-105 EI353192265TH nopakk + Wongduan (441300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
29 # 3อจ621030-106 EI340678748TH azayagency + lulytoon (441303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(590530-048)
30 # 3อจ621030-107 EW716019919TH six_cm + somsak2518 (441306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
31 # 3อจ621030-108 EF391719849TH VUDDY54 + coldplay (441308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (G 86%)
32 # 3อจ621030-109 EI321454288TH ลูกโม่ + chani (441310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(530630-228)
33 # 3อจ621030-110 EI122699349TH UltraMan50 + bolo1 (441312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีอุบล วัดมหาวนาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี
34 # 3อจ621030-111 EX380277819TH Bigfil + amitaput (441224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1255) (G 87%)
35 # 3อจ621030-112 EI287833062TH silverbullet + pangjung (441225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ621030-113 ED950459831TH patanakarn39 + วรรณสินศิริ (441232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ621030-114 EI295859764TH phoomchai + tongjoy (441234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(621017-111)
38 # 3อจ621030-115 EI295859764TH เล้งตราด + tongjoy (441236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(621017-112)
39 # 3อจ621030-116 EI241637968TH mon_tree + kamollim (441240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
40 # 3อจ621030-117 EI251081128TH Wee08 + tookatun (441243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580211-137)(G 77%)
41 # 3อจ621030-118 EI251831714TH Jet2012 + beer2126 (441244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 56%)
42 # 3อจ621030-119 EI251831714TH supol + beer2126 (441246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส (G 66%)
43 # 3อจ621030-120 EI351044281TH น้องปีเตอร์ + jarungrux (441248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ621030-121 EI333959500TH maibangsai + golfsriracha (441274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 68%)
45 # 3อจ621030-122 EI177979269TH sriubon + errorman (441276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ621030-124 EI342905270TH ขุมทรัพย์พระ + cando (441282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(580302-032) (G 68%)
47 # 3อจ621030-125 daew1970 + กำไลทอง (441286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดรังษี พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน) (621017-021)
48 # 3อจ621030-126 EG037395479TH kit49 + thaveep (441288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(600410-037) (G 63%)
49 # 3อจ621030-127 EI305487968TH gecko + อำนวย (441290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
50 # 3อจ621030-128 EW918861115TH เมืองสมุทร + พลายชาติ (441292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ621030-130 EI299756371TH joeenok + Benyapa (441298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพใช้)
52 # 3อจ621030-131 EX443357229TH chang + simmax (441305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
53 # 3อจ621030-132 EW580111770TH bluearrow58 + K-SANSRI (441309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ621030-133 EW580111770TH วิเศษชัยชาญ + K-SANSRI (441311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
55 # 3อจ621030-134 EI371001529TH nung919 + ไกลปีนเทื่ยง (441313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ621030-135 EI351161623TH ธันวา + emanra (441314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
57 # 3อจ621030-136 EI322195315TH ตนเมืองพาน + kongthon (441315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4295)
58 # 3อจ621030-137 OFM007A002675 machineman + noomno (441316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1323) (น้ำหนักรวม 58.7 กรัม)
59 # 3อจ621030-138 EG341306495TH seed-seed + APDCA (441317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์จิ๊กโก๋ เนื้อทองแดงผสม ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (560620-052)
60 # 3อจ621030-139 EF727110304TH sam8793 + (441318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 68%)
61 # 3อจ621030-140 EF709240872TH nick1880 + เจ้าสัวเก้า (441319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.จันทบุรี
62 # 3อจ621030-142 EF727022953TH Beung + ยอดมงคล_เทพอวตาร (441279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
63 # 3อจ621030-143 EI303270084TH moterair + noi70 (441281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
64 # 3อจ621030-144 EI303270084TH itthikorn + noi70 (441283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
65 # 3อจ621030-145 EI303270084TH moterair + noi70 (441285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
66 # 3อจ621030-146 EI334959982TH พงษ์วิวัฒิ + volcano (441322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 187)
67 # 3อจ621030-148 EI310258058TH tonychan + เจ๋งจริง (441324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
68 # 3อจ621030-149 EI371911697TH ทิศเหนือ + citynew (441287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (620819-111)
69 # 3อจ621030-150 EI339761315TH Jare4646 + meksonice (441291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(590516-056)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 พ.ย. 2562 - 08:14 น.] #68439 (1/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621015-011 ON68000082949 ดวงปลวกแดง (440355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621016-009 EF493965403TH ramate (440030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ621018-030 EI277642205TH montblanc (440293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621021-001 EI342304978TH โก๋โรจน์ (440763) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621021-002 EI342304995TH โก๋โรจน์ (440766) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621021-004 EI342304981TH โก๋โรจน์ (440769) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ621021-005 EW714633687TH วัชรชัย (440500) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621021-009 EI342305001TH โก๋โรจน์ (440771) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621021-019 EG103056995TH กำไลทอง (440496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ621021-026 EI189242604TH เงาะถอดรูป (440454) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621022-003 EI252623854TH mchutith (440614) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ621022-004 EG047192365TH Hook2 (440618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ621022-016 EI270376536TH ชาติไทยสมุทร (440625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ621024-005 EI310251117TH HS2NAJ (440724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621025-001 EI268716426TH gtata (440850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ621025-002 EI354800909TH oasmnk14 (440757) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ621025-005 ED828485884TH thumma (440759) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 1อจ621025-007 EB262528376TH HUAKLONG6 (440855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ621025-017 EI357310379TH pumcha (440760) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ621025-018 EI260264393TH แม่ปิง9 (440827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621025-020 EI319998895TH surasity (440830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ621025-022 EI107843729TH moterair (440761) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 1อจ621026-001 ED978356355TH บัวแก้ว (440984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ621026-005 EI251049493TH tookatun (440985) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ621026-010 EI279143896TH ladprow (440987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ621026-011 EG340691378TH Montar (440911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ621026-012 EI321451131TH router (440914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621026-013 EI347536829TH เต๋อคูทราย (440916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ621026-015 EI346840340TH Culpidnoi (440918) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ621026-017 EI355232740TH moo_bpk (440925) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ621026-018 EF464624910TH pigkolo (440928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ621029-005 EI182493996TH HatPra (441125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621017-024 เต้ยอิตาเลียน (440111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621018-007 mekya2706 (440198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ621018-010 Warayu (440233) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
4 # 2อจ621025-023 suppaleak (440796) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621025-025 suppaleak (440801) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621025-026 suppaleak (440804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621025-027 suppaleak (440808) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621025-028 suppaleak (440809) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ621025-029 suppaleak (440811) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621025-030 suppaleak (440815) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
11 # 2อจ621026-001 ราชสีห์ (440955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ621026-005 bigbrother (440966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ621026-008 lexrain (440977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621026-010 กฤษณ์2512 (440981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ621026-013 lovehunterlove27 (440970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ621026-014 rakchoo (440971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ621026-015 นุลุ่มน้ำแม่กลอง (440973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ621026-017 rongfox (440979) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ621026-019 บรีสพระช่วย (440982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ621026-020 Ake_Collection (440983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ621026-021 opor1217 (440942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ621026-022 tui07wc (440945) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 2อจ621026-030 ศตกมล (441325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ621030-015 vtavee (441226) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ621030-016 vtavee (441228) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ621030-017 vtavee (441231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621017-108 EI298575086TH พระประแดง26 + ตะแคงขวด (440133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
2 # 3อจ621019-122 EI337107927TH tommeng + หวายกรอง (441117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
3 # 3อจ621021-005 wit50 + Auten10 (440401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)
4 # 3อจ621021-105 EI338503782TH koontoop + tonparknumpo (440441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
5 # 3อจ621021-115 EI336612277TH taat_007 + chaintv (440514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ621021-136 EW784920398TH Jet2012 + Kwanchai99 (440467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐาราม ปี 2493 จ.สระบุรี
7 # 3อจ621021-142 EW465171420TH ปืนใหญ่ + นู๋มาลี (440479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดแจ้ง พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
8 # 3อจ621021-143 EW465171420TH ปืนใหญ่ + นู๋มาลี (440482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
9 # 3อจ621021-144 EW465171420TH ปืนใหญ่ + นู๋มาลี (440485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง
10 # 3อจ621022-139 EI333929255TH poooh + คุณตาวิธาน (440645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ621024-105 EI327108653TH อุธรณ์ + Ottokung (440712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์ยันต์ใหญ่ เนื้อชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
12 # 3อจ621025-101 EI301142255TH masterpiece + tarro (440792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์ศูนย์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (โค้ดนะ/วัดปากทะเลสร้าง)
13 # 3อจ621025-137 EI300666429TH tmbig + lalalaon (440845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)
14 # 3อจ621025-144 EI334710529TH mana1 + ปภานลิน (441210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ621025-154 EX281960465TH รถโฟร์ค + รุยคอสต้า (440835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญองค์ชายฟ้าน้อย หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
16 # 3อจ621026-130 EX242201074TH Chokwoottichai + (440915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
armenterclub
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 844)
17 # 3อจ621028-001 gek1414 + bangkokpoms (441003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือซ้ายและใต้เข่า) (620916-001)

18 # 3อจ621028-002 noi99 + bangkokpoms (441005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
19 # 3อจ621028-003 Ketautomotive + noomark (441007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 81%)
20 # 3อจ621028-004 suchattook + bangpunDD (441010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน ปี 2478 จ.สุพรรณบุรี (621017-061)
21 # 3อจ621028-005 Ketautomotive + สงกรานต์ (441013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 84%)
22 # 3อจ621028-006 Ketautomotive + สงกรานต์ (441015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้) (G 76%)
23 # 3อจ621028-007 Vasin289 + อ๊อดจ้า (441118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังระฆัง เนื้ออัลปาก้า ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(601207-049)
24 # 3อจ621028-009 somnuk + มองดู (441018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
25 # 3อจ621028-010 mon_tree + ไกรศาล (441022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ621028-011 Ketautomotive + (441002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดราชโยธา พิมพ์หน้าลอย เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ621028-012 เฟียส55 + Teerasak01 (441121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์ด้านบน) (590820-094)(G 60%)
28 # 3อจ621028-014 pramual + Buncha (441008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
29 # 3อจ621028-015 pramual + Buncha (441011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มชินราช กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดซุ้มขวา)
30 # 3อจ621028-017 kittikitti + boboaf (441014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
31 # 3อจ621028-018 Maxcar40 + boboaf (441017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ621028-019 boonchuay2583 + pong987 (441019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 5337/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) (621016-176)
33 # 3อจ621028-020 บรีสพระช่วย + จ่าจอก (441020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 63%)
34 # 3อจ621028-021 พรอิศรา + จ่าจอก (441106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ621028-022 jean5555 + danaiw (441108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ621028-023 Narongchai007 + danaiw (441109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

37 # 3อจ621028-024 Maranya + omruk (441111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
38 # 3อจ621028-026 ruamsup + ปัณณวัฒน์ (441115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี
39 # 3อจ621028-027 korn88 + ปัณณวัฒน์ (441116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ621028-101 EI324171541TH katawoot + สามัญชน (441023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง
41 # 3อจ621028-103 EI292558685TH Sinsiampra + ศิริมงคลดี (441028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ621028-105 EI294997906TH pramual + zerberus (441033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621028-106 EV586871133TH mntpt + arjarnjo (441035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรกลับ ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทารามฯ เนื้อผง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)
44 # 3อจ621028-107 ED955696038TH Ketautomotive + KAI28 (441039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ621028-108 EI350860252TH yeenbangna + ลิ้ม88 (441040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 5341/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
46 # 3อจ621028-109 EI357530105TH bangpunDD + tui_bong (441043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ621028-110 EF171006154TH gek1414 + OgapzaO (441046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
48 # 3อจ621028-111 EI351235017TH zafari + สนบางกรวย (441025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ621028-112 EI351235017TH zafari + สนบางกรวย (441027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
50 # 3อจ621028-113 EI334688370TH noi99 + โกวบ้อ (441029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
51 # 3อจ621028-114 EI334720035TH shoke + เก้าบางกอก (441032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
52 # 3อจ621028-115 EW718237911TH Ketautomotive + tansave (441036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะไม่แท้)
53 # 3อจ621028-116 EI271434221TH เพิ่งหัดดู + nung4066 (441038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (600128-124) (G 82%)
54 # 3อจ621028-117 EI271434221TH WatcharaJ + nung4066 (441042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 143) (620202-067)(G 86%)
55 # 3อจ621028-118 EI307648685TH เหวัชระ + ริณดา (441045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

56 # 3อจ621028-119 EI307648685TH สังโยชน์ + ริณดา (441119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวงสมภพ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อเงิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ621028-121 EI318061003TH Ing_man + yutboss175 (441051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
58 # 3อจ621028-122 EI279162864TH Warayu + ชวนชื่น (441054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ621028-123 EI279162864TH Warayu + ชวนชื่น (441057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ621028-124 EI238085275TH D_bangsan + newty53 (441059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
61 # 3อจ621028-125 EI335384635TH seed-seed + มหามณีจินดา (441062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (621016-222)
62 # 3อจ621028-126 EI315144959TH สุขอัลฟ่า + teamsa (441064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลือ เนื้อดิน จ.ลำพูน
63 # 3อจ621028-127 EW771853641TH chuanchai2505 + Ronado (441068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
64 # 3อจ621028-128 EI332741174TH yongyot + aksomsak (441070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
65 # 3อจ621028-130 EI307255414TH supol + บารมีพรพรหม (441074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระทวาราวดี หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (G 80%)
66 # 3อจ621028-131 TH011835UC37B D_bangsan + (441049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CREATIVE888
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ621028-132 EI316762516TH thonglor + moo_tah (441050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
68 # 3อจ621028-135 EI310235967TH chutty + nulek (441058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ621028-136 SCHB000048873 bear2509 + Ozone (441061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ621028-137 EI310235967TH Bophantom + nulek (441063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดอาศรมบางมด พิมพ์มีราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ621028-138 TKRUP00049679 RTHANIT + WatcharaJ (441066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (620923-300)(G 73%)
72 # 3อจ621028-139 EX424802682TH Bophantom + จ่าต้อม241 (441069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
73 # 3อจ621028-140 WALK000710606 ouiaumaim + pramote1987 (441071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 68%)
74 # 3อจ621028-141 KBAN000536884 phoomchai + taccord (441073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (620913-044)(G 66%)

75 # 3อจ621028-142 KBAN000536884 phoomchai + taccord (441075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)(620906-043)
76 # 3อจ621028-143 EI336959129TH nop2524 + mingch (441120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)
77 # 3อจ621029-001 worrior + rongfox (441191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
78 # 3อจ621029-002 พิชชากร + tkekop1977 (441215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
79 # 3อจ621029-003 พิชชากร + BanRanG_CluB (441193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
80 # 3อจ621029-005 poshwises + สวนหลวง (441199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ621029-006 UltraMan50 + jane77 (441201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีอุบล วัดมหาวนาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี
82 # 3อจ621029-007 itthikorn + ศตกมล (441203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (620911-152)
83 # 3อจ621029-102 EI334726585TH Wanlop + โกวบ้อ (441148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ621029-103 EI303644643TH supol + pong987 (441150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 119355)
85 # 3อจ621029-104 EG352806489TH เมืองช้าง + JUKKAPUT (441152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (620211-103)
86 # 3อจ621029-105 EI334726603TH nung919 + โกวบ้อ (441155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพลาสติก หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
87 # 3อจ621029-106 EI333975122TH bangpunDD + ชัชพนม (441156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์นักกล้าม ต.หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ621029-107 EI334726594TH gecko + โกวบ้อ (441159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (621015-033)
89 # 3อจ621029-108 ED868772203TH King56 + promlok (441160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
90 # 3อจ621029-109 SCKS000010183 บอสแมน + nueng1234 (441162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 59%)
91 # 3อจ621029-110 EI361016775TH pramual + DDTOP (441163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620425-094) (G 64%)
92 # 3อจ621029-111 EI203600450TH กังหัน + rattasah (441167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองผสม ปี 2485 จ.สมุทรสาคร
93 # 3อจ621029-112 EI308814874TH Ketautomotive + ZuTharua (441169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สระบุรี

94 # 3อจ621029-113 EI350727117TH LIM2512 + kwwee (441171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
95 # 3อจ621029-114 EI307650848TH mooyaya + ริณดา (441174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2204)
96 # 3อจ621029-115 EI307650848TH บรีสพระช่วย + ริณดา (441177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพฝนขอบข้าง)
97 # 3อจ621029-116 SIMM000248057 โบ้ขอนแก่น + Sirachai22 (441180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง
98 # 3อจ621029-117 EI307650834TH หลวงสิน + ริณดา (441184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
99 # 3อจ621029-118 EI334734128TH Note2499 + Nanapo (441186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
100 # 3อจ621029-119 ED876239194TH kenshiro2810 + (441188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Natthawut2456
พระหลวงพ่อโต วัดชีปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
101 # 3อจ621029-120 EI320584732TH pornlimk + ไข่มุข (441190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทารามฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 8.5 นิ้ว)
102 # 3อจ621029-121 EI303259185TH rachayaphan + noi70 (441216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 77977)
103 # 3อจ621029-122 EI344708975TH Narongchai007 + สัสดี57 (441161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ621029-123 EI334674415TH บรีสพระช่วย + tgiporp (441164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ621029-124 EX442676022TH VAIVIT + boboaf (441166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
106 # 3อจ621029-125 EI238086528TH Vasin289 + newty53 (441168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
107 # 3อจ621029-126 EI223038659TH poooh + ฐณะวัฒน์ (441173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
108 # 3อจ621029-127 EI090840536TH Sutatiwat2540 + armarging (441176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 7.4 กรัม)
109 # 3อจ621029-128 EI171517060TH itthikorn + aee_sotspa (441179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/สภาพสวย) (621004-035)
110 # 3อจ621029-130 EI321470303TH worrior + ว่านหวาย (441187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
111 # 3อจ621029-131 EI294547425TH pyakorn + เสกสิทธิ์ (441151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
112 # 3อจ621029-132 EF170987518TH rachean + beerboss (441153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ

113 # 3อจ621029-133 EF623043252TH EkaErrors + bussakorn (441217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
114 # 3อจ621029-135 EW511412686TH nopakk + ต้นกรมทาง (441158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุท่าฉนวน เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
115 # 3อจ621029-137 EF623043249TH khuntoom + bussakorn (441165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 70%)
116 # 3อจ621029-138 EI279144755TH C-PRUK + ชวนชื่น (441170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ621029-139 BBN5000217266 supol + va1111 (441172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.สิงห์บุรี
118 # 3อจ621029-140 EI309526446TH kai_kaw + pikkared (441175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
119 # 3อจ621029-141 EI223063225TH Tons2511 + ตราชั่ง (441178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
120 # 3อจ621029-142 EX352696602TH kong1111 + saksit13 (441181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
121 # 3อจ621029-143 PS43000566730 pattama01 + แก้วนพเก้า (441183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ621029-144 EV577998096TH slaton57 + nung919 (441185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์หูเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (620228-119)(G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM