ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนธันวาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ธ.ค. 2562 - 08:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 ธ.ค. 2562 - 08:08 น.] #69334 (6/6)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ621129-001 EI429665745TH sakbangbon (444177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ621129-007 EI422184117TH Polachet (444187) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 1อจ621129-016 EG333214497TH mumu99 (444188) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621129-017 EG333214497TH mumu99 (444189) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621129-018 EG333214497TH mumu99 (444191) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621129-019 EG333214497TH mumu99 (444193) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ621130-001 EI415955402TH Best16 (444266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621130-004 SUTH000009323 pornlerty (444220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ621130-005 EI416722395TH suwatboat (444222) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ621130-006 7110005718114 apiwat_66 (444223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621130-007 EI429252029TH LIM2512 (444240) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
12 # 1อจ621130-008 EI429252029TH LIM2512 (444242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621130-010 SPCP000056045 kridsanapong (444226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ621130-011 EI423725406TH ittipon_a1 (444229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621130-012 EI405222739TH กชณิชา (444232) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ621130-013 EI429671184TH chokchai (444216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ621130-014 EI445432829TH pun027 (444234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ621129-009 popular_rock (444142) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
2 # 2อจ621130-004 microsoft (444218) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621130-007 vipawadee (444233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ621130-008 yyy15 (444237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ621130-009 DDman (444239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621130-010 montrito (444261) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ621130-012 print (444265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ621130-013 print (444225) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
9 # 2อจ621130-014 print (444228) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ621130-015 somsak720 (444260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621203-054 ตาแจ๋ว (444591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ621205-012 การันตีพระ (444592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ621205-020 WatcharaJ (444593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ621129-129 EI287884400TH noi99 + pangjung (444414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ621203-002 rungrot + โจ้ดอนเมือง (444401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ621203-003 กุมารเทพ168 + ดิอาโบล (444403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
4 # 3อจ621203-004 phoomchai + แมวจ้ะ (444408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(621120-004)
5 # 3อจ621203-005 Ketautomotive + prungthan (444410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดประชาโฆสิตาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม
6 # 3อจ621203-101 EI424742992TH shop-siam + บัวมงคล (444422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2544 จ.ระยอง
7 # 3อจ621203-102 EI454077406TH tigerath + kingcrow (444428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ621203-103 SWCC000046490 Gupruek + อาทิตย์๙๙ (444432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ621203-104 EG067439068TH เสนาะ53 + yongyot (444436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
10 # 3อจ621203-105 EI461736537TH nopakk + มีคุณ (444438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพขัดผิว)
11 # 3อจ621203-106 RP644479900TH ขุนเมืองจันทร์ + ปารเมศร (444441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
12 # 3อจ621203-107 EI265863646TH perfectman77 + heng9999 (444442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(621121-012) (G 67%)
13 # 3อจ621203-108 EI407379059TH ninewalk + โบ๊ทพระเครื่อง (444445) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621122-369) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621122-370) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621122-371) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
14 # 3อจ621203-109 EW795151648TH tayatang + ทรัพย์อานันท์ (444455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 774) (G 77%)
15 # 3อจ621203-111 EI461737020TH athirach2508 + สตางค์54 (444397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
16 # 3อจ621203-112 EX444687986TH pyakorn + perfectman77 (444399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด) (โค้ดศาลาแท้ 4 โค้ดตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(621120-066)
17 # 3อจ621203-113 EX417824594TH miaterpra_punwa + (444402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
terasak99
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
18 # 3อจ621203-114 EI438714210TH bunpotth + ธนกฤต999 (444405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
19 # 3อจ621203-115 EG510023415TH Vasin289 + นครคำแดงดี (444407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไตรจักรชัยสิทธิ์ หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน เนื้อเงิน ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 875)
20 # 3อจ621203-116 EI407376534TH wat_khongbin + (444409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
21 # 3อจ621203-117 EI335317273TH pramual + มาริโอ (444412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621203-118 EI441075790TH เสี่ยเมืองกาญฯ + jarungrux (444473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(621121-064)
23 # 3อจ621203-119 EI445554185TH popnavy + ต่อเจริญนคร (444474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (G 74%)
24 # 3อจ621203-120 EI356086884TH พิชชากร + ปิ้กพาหุง (444413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
25 # 3อจ621203-121 EI420032547TH wasupong123 + Benyapa (444418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2510 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ621203-122 EI370493124TH chane31 + birdpra (444475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร 2 เนื้ออัลปาก้า จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพล้างผิว)
27 # 3อจ621203-123 EI443092053TH สมบัติไทย + Somboon_skon (444421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ หลวงปู่ดี วัดพระรูป เนื้อผง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ621203-124 EW784951568TH พระองค์ครู + Kwanchai99 (444424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพล้างผิว)
29 # 3อจ621203-125 EI177126844TH โบ๊ทพระเครื่อง + คอปแมน (444468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
30 # 3อจ621203-126 EI458727141TH pandp + โกวบ้อ (444425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
31 # 3อจ621203-127 EI458727124TH ศิษย์หลวงปู่ + โกวบ้อ (444429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน พิมพ์หลังหลวงพ่อขาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.สระบุรี
32 # 3อจ621203-128 EI462816435TH ปะใหญ่ + patanakarn39 (444472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 79%)
33 # 3อจ621203-129 EI395819900TH akkorn + NERAMIT (444431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
34 # 3อจ621203-130 EN583020260TH Vasin289 + ชัยบางแค (444434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560125-103)
35 # 3อจ621203-131 EI380960824TH Vasin289 + casio (444469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ621203-133 EF326614772TH anonnat + เซียนน้อยหนึ่ง (444470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
37 # 3อจ621203-134 EI472120658TH ขุมทรัพย์พระ + praveen (444440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
38 # 3อจ621203-135 EI472120658TH Teerasak01 + praveen (444444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 ธ.ค. 2562 - 08:07 น.] #69245 (5/6)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ621125-006 ED950477680TH วรรณสินศิริ (444118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ621128-001 EI406231618TH ชวนชื่น (443995) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ621128-004 EI411643656TH noi70 (444000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ621128-011 EI402893868TH tumtam (444077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621128-012 EI456703173TH น้องหมี (444078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ621128-013 SMHK000282151 หนุ่มเมืองพุทธ (444079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621128-014 WDIS000128814 Folkfolk (444081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ621128-016 EI422663651TH มหามณีจินดา (444085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ621128-017 EI404971404TH thepmonkon (444087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621128-019 EG621659143TH เสือสมิง (444089) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ621128-020 EI431398464TH ปักต้นกล้า (444091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621128-021 SKIT000438933 pipat2512 (444093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621128-022 EI428219579TH PING007 (444094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ621128-025 EF407782775TH premrit (444097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ621128-026 EI394077891TH aircadet (444100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ621128-031 EI424516735TH mekin (443993) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ621128-033 EI410131386TH benz39 (443994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ621128-042 EI433872369TH seranee (444004) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 1อจ621129-002 EI62921679TH เปียสกุลจันทร์ (444190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ621129-005 EB309346149TH bluezone69 (444163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ621129-006 EI186187285TH ramez (444166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ621129-008 EI329432371TH น้องแผ่นดิน (444168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ621129-009 EU731358154TH ตนคอน09 (444171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ621129-010 EI090868225TH armarging (444173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ621129-012 EI315381238TH aidteegon (444119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ621129-013 EI416831293TH iamkob (444121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ621129-020 EI383676245TH pikkared (444130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621202-025 EG333215413TH mumu99 (444323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ621202-026 EG333215413TH mumu99 (444327) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ621202-027 EG333215413TH mumu99 (444332) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ621202-028 EG333215413TH mumu99 (444337) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ621202-029 EG333215413TH mumu99 (444340) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ621202-030 EG333215413TH mumu99 (444343) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ621202-031 EG33215413TH mumu99 (444271) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ621202-032 EG333215413TH mumu99 (444276) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ621202-033 EG333211836TH mumu99 (444281) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ621202-034 EG333211836TH mumu99 (444285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ621202-035 EG332118936TH mumu99 (444291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ621204-009 EI408033884TH SAHAKORN (444497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ621129-001 Ritsurat (444175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ621129-002 vittaya14 (444176) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621129-003 boboaf (444178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ621129-004 big1301 (444179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ621129-005 danai3356 (444181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621129-006 เก้าออโต้ (444183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ621129-008 popular_rock (444184) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ621129-012 เจริญ42 (444120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ621129-013 นคราฎ (444122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ621204-019 บรีสพระช่วย (444486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 4 รายการ
11 # 2อจ621204-022 การันตีพระ (444490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ621125-003 กัณท์ภิรมย์ + anonnat (444263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 73%)
2 # 3อจ621125-161 EI414254434TH itthikorn + nuy_two (444139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (621114-165)
3 # 3อจ621126-005 เล็กบ้านโป่ง + punpun (444133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ621127-130 EW004561607TH itthikorn + m-cot (444204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (620909-280)
5 # 3อจ621129-001 เมตร์แม่นาง + Ritsurat (444124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 76%)
6 # 3อจ621129-002 แก้วอุษา + anonnat (444125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (620503-047)(G 84%)
7 # 3อจ621129-003 โชค2529 + เด็กสังขละ (444126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร.วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 24/หน้าตัก 5 นิ้ว)
8 # 3อจ621129-006 klang_pra + sanopporn (444131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล พิมพ์ศิลปะสุโขทัย เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500-2520 จ.สุโขทัย (หน้าตัก 9 นิ้ว)
9 # 3อจ621129-007 Rabbit2518 + Phakphum_dci (444182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ621129-008 มอร์เมืองทอง + เจริญ42 (444135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
11 # 3อจ621129-101 EI441518952TH Bophantom + tle_wangpikul (444127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 77%)
12 # 3อจ621129-102 EI400481419TH itthikorn + pornchanok (444132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ621129-103 EI431757555TH aung_wongta + (444134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ621129-104 EI401164704TH murbur + chani (444136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 3 เนื้อแก้วเขียว ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม (531002-295)
15 # 3อจ621129-105 EI333667577TH kittisak_10 + wutclub (444185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
16 # 3อจ621129-106 EI417130460TH sur_suk + wichet1038 (444138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (G 53%)
17 # 3อจ621129-107 EF171037681TH kung15 + OgapzaO (444195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)

18 # 3อจ621129-108 EG415029390TH เหวัชระ + ปุ้มปุ้ย (444145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ621129-109 EI448668435TH ชัยไทรงาม + Pao-Kung (444148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 1091)
20 # 3อจ621129-110 EI443108181TH kit01 + mingch (444152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร วัดสุทัศนฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ621129-111 EF615872972TH nung919 + Buncha (444156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621129-112 EX417396856TH เล็กอารี + Mark-Mon2015 (444157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดมหาโสฬสมงคล หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
23 # 3อจ621129-113 EI42551681TH เซียนน้อยหนึ่ง + เก่งลำปาง (444160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก พิมพ์ ส หางสั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ
24 # 3อจ621129-114 EW836802093TH punlopkamee + ศิวิไล (444162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรต เนื้อกะไหล่ทอง จ.พิษณุโลก
25 # 3อจ621129-115 EI301531555TH Burapha777 + Gaokod2549 (444165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
26 # 3อจ621129-116 EG621666728TH Warayu + honzakub (444167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ621129-117 EI395455691TH noi70 + maggesan (444169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
28 # 3อจ621129-118 EX399807297TH pyakorn + ภูผามหาพรหม (444172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี
29 # 3อจ621129-119 EI382683236TH karan + ตุ้ยเลี่ยมพระ (444194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.เลย (หน้าตัก 5 นิ้ว)
30 # 3อจ621129-120 BWIN000437329 rungkrabi + Promsampun (444174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
31 # 3อจ621129-121 EI0364550009TH รถโฟร์ค + หนองซอ (444147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่ง)(620304-172)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
32 # 3อจ621129-122 EG045566949TH Ketautomotive + ฟรีโน่ (444151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ621129-123 EI451901645TH asticar + 9light (444154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ621129-124 EI252682500TH ไพรัช6657 + mchutith (444158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ621129-125 EI387505630TH ลู่เฉินเฟย + นึกอ่อนนุช (444159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสาม หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ621129-126 EX318326329TH น้องปีเตอร์ + TYAKONE (444161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (620726-043)(G 86%)

37 # 3อจ621129-127 EI002165356TH phaisranpi + หลานปู่อ่วม19 (444164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 880)
38 # 3อจ621129-128 EI351318119TH purich + KandarDao (444192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ621129-130 EI416733203TH Thitima + jack_mali (444170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 198512)
40 # 3อจ621129-131 EI409963339TH murbur + ตะแคงขวด (444143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพตัดหูและขัดผิว)
41 # 3อจ621129-132 EI440323892TH จ่าจอก + อ๋องสาย4 (444144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
42 # 3อจ621129-133 EI368996525TH witoonrich + ottoantique (444146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
43 # 3อจ621129-134 EI436129040TH bangpunDD + Bonjohn (444149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ621129-135 EI436129040TH เหมียวบางใหญ่ + Bonjohn (444150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ621129-136 EI285572571TH บุญเลิศ2532 + นาควารี (444153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ๙๔)
46 # 3อจ621129-137 EI285572571TH zafari + นาควารี (444155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช
47 # 3อจ621130-001 พรพระพุทธคุณ + KoTar (444196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ621130-002 หมูบินกวนอู + microsoft (444197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ621130-003 nung919 + somsak720 (444199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ621130-101 EI399773315TH nung919 + Arunlert69 (444198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
51 # 3อจ621130-102 EI402789715TH khunoak77 + tle_wangpikul (444200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 85%)
52 # 3อจ621130-103 EI448517545TH aarun + snowman555 (444201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ621130-104 EI406580255TH anantand + aood0458 (444202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 71%)
54 # 3อจ621130-105 EI409526695TH พิชชากร + คูณสตางค์ (444203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
55 # 3อจ621130-106 EI422679492TH เดอะแห้ว + มาริโอ (444205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2440 จ.กรุงเทพฯ (621109-145)

56 # 3อจ621130-107 EI409526695TH ooyooy + คูณสตางค์ (444206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ621130-108 EI409526695TH Vasin289 + คูณสตางค์ (444207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
58 # 3อจ621130-109 EI448351378TH โต้งกระนวน + แอ๊ดป่าซาง (444210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
59 # 3อจ621130-110 EI409526695TH masterpiece + คูณสตางค์ (444212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ621130-111 EI409526695TH yongyot + คูณสตางค์ (444227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
61 # 3อจ621130-112 EI343513178TH บรีสพระช่วย + thanodom (444230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ621130-113 EI414872879TH กิ่วกระ + vitaya (444235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
63 # 3อจ621130-114 EF042269592TH เสนาะ53 + JASMIN (444267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
64 # 3อจ621130-115 EI387989425TH แบทแมน + (444241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THANOMCHAI2512
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ621130-116 EI406209929TH Keawnam + wit-18 (444244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ621130-118 EG510001225TH โอ๊ตหาดใหญ่ + kortzean (444252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
67 # 3อจ621130-119 EX417398582TH บอมเบ + Mark-Mon2015 (444254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
68 # 3อจ621130-120 EW784924390TH kittisak_10 + Thanapong36 (444256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
69 # 3อจ621130-121 EI416722395TH eddie + suwatboat (444264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี
70 # 3อจ621130-122 EI445729149TH โบ๊ทพระเครื่อง + Noomint (444243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ621130-123 EB426898241TH phot87616 + สยามอาร์ต (444245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
72 # 3อจ621130-124 EI358994595TH ต่ายวัดหนึ่ง + kikkik (444249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก
73 # 3อจ621130-125 EX413414112TH chffta + khommanuch (444250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง
74 # 3อจ621130-126 EI446008253TH pomSL + เวียงพิงค์ (444251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

75 # 3อจ621130-127 EI428813439TH เสนาะ53 + rungkrabi (444253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ช่อพระกริ่งชินบัญชร ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่บัว ปลุกเสก) (หมายเลข 182)
76 # 3อจ621130-130 EI444450724TH Bobbie + หมูอู๊ด (444258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดแหลมฟ้าผ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
77 # 3อจ621130-132 EI356086907TH khunoak77 + เพชรมรดกไทย (444217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดลูกอมโลกธาตุ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม
78 # 3อจ621130-133 EI424532631TH suras_photmail + mekin (444219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (571029-130)
79 # 3อจ621130-134 EI424532631TH keng_kung + mekin (444221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (571009-189)
80 # 3อจ621202-001 เน้นพระสวย + คนคอเรด (444282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
81 # 3อจ621202-002 loomthong + Sura-Gan (444284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
82 # 3อจ621202-003 WatcharaJ + RTPRA (444286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 8 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (581105-101) (น้ำหนักกรอบทอง 23 กรัม) (G 87%)
83 # 3อจ621202-004 Tha_Bearing + sujipuli (444288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
84 # 3อจ621202-005 schan2514 + tuchay (444292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
85 # 3อจ621202-006 chowat + Sololo (444295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (G 68%)
86 # 3อจ621202-007 Bankbhawk + เน้นพระสวย (444296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(600206-033) (G 65%)
87 # 3อจ621202-008 Phanin + เน้นพระสวย (444298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี (610829-062) (G 62%)
88 # 3อจ621202-009 Sinsiampra + koonnai (444300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ621202-010 Sinsiampra + koonnai (444303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ621202-011 บรีสพระช่วย + rongfox (444307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก
91 # 3อจ621202-012 Phong5555 + rongfox (444308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 969) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
92 # 3อจ621202-101 EI461431889TH kit01 + Mai2008 (444311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (610721-101)

93 # 3อจ621202-103 EI431784675TH bluelife69 + (444315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
94 # 3อจ621202-104 EI443164665TH TEE_INTER + mingch (444318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
95 # 3อจ621202-105 EI451220704TH phetnara + pongchon (444319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
96 # 3อจ621202-106 EI415541357TH taccord + skyman (444321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)
97 # 3อจ621202-107 EI445660256TH aarun + เสน่หา (444324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
98 # 3อจ621202-108 EG182212673TH เที่ยงพุทธคุณ + (444328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพเจ้าดาวเหนือ
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
99 # 3อจ621202-109 EI441072467TH วิเศษชัยชาญ + pakbankaew (444384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพเนื้อรานขอบขวา)
100 # 3อจ621202-111 EI428479083TH songnongpho + พลอยมงคล (444387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 65%)
101 # 3อจ621202-112 EI428479083TH tepun + พลอยมงคล (444348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)
102 # 3อจ621202-113 EI285589492TH kittisak_10 + แก้วหลังวิก (444358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 258865)
103 # 3อจ621202-114 EI441552358TH taccord + หนึ่งเมืองแพร่ (444360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (G 66%)
104 # 3อจ621202-116 EI448272936TH ninewalk + suppaleak (444364) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621029-211) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621029-213) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621029-210) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
105 # 3อจ621202-117 EI389139562TH Peakko + Akaphop (444367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
106 # 3อจ621202-118 EF171039696TH Vasin289 + ล้มมวย (444370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
107 # 3อจ621202-120 EW715200815TH Sunadi + ธิติวราห์ (444373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
108 # 3อจ621202-121 EI427747013TH DDman + chaintv (444325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ621202-122 EI427747013TH DDman + chaintv (444329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ621202-123 EI396175049TH Bankbhawk + teerapat119 (444380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
111 # 3อจ621202-124 EI458721373TH itthikorn + โกวบ้อ (444333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (611124-133)
112 # 3อจ621202-125 EI436186413TH pramual + มีคุณ (444381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
113 # 3อจ621202-126 EI429638926TH chokpaisarn2493 + ammad (444379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
114 # 3อจ621202-127 EI436186413TH บัณฑิตต + มีคุณ (444382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
115 # 3อจ621202-128 EI448280331TH บุษกร + lulytoon (444339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (621014-049)(G 92%)
116 # 3อจ621202-129 EI356992676TH kittisak_10 + ดาบสองมือ (444341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังตะกั่ว ปี 2548 จ.นครปฐม (หมายเลข 2922) (G 65%)
117 # 3อจ621202-130 EI090869486TH บ้านกรอบเงิน + armarging (444344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 4.4 กรัม) (วัดไทรทองฯสร้าง)
118 # 3อจ621202-131 ED930361957TH SongkanA + ซุนกวน (444349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี
119 # 3อจ621202-132 TPD007A000816 Songpol_cg + Xdireak (444350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (G 81%)
120 # 3อจ621202-133 EI362399365TH Phupachara + montblanc (444354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
121 # 3อจ621202-134 EI46130177TH Sombat14 + Interphone (444356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
122 # 3อจ621202-135 EI328054024TH bagio + เปาโลพระเครื่อง (444359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจับโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)
123 # 3อจ621202-137 EI445430465TH วิเศษชัยชาญ + mekya2706 (444385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
124 # 3อจ621202-138 EI424543625TH taccord + mekin (444361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610830-022)
125 # 3อจ621202-141 EI045777863TH toey7 + เอ๋หลังเซ็น (444268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (G 86%)
126 # 3อจ621202-142 EF443936497TH Warayu + kenshiro2810 (444273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ621202-143 EI392534639TH ruamsup + Boyzone (444277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
128 # 3อจ621202-144 EI287891825TH เหล่าจื้อ + pangjung (444279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
129 # 3อจ621202-145 EG333211819TH toonytaro0509 + mumu99 (444388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (610924-123)(G 75%)
130 # 3อจ621202-146 TSI2000256644 akarawoot + สิริมงคล (444389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี
131 # 3อจ621202-147 ED982427415TH saksitt + Beed098 (444289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
132 # 3อจ621202-148 EI418633786TH Phrakaew + ไร้นาม99 (444293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร กรมศิลปากรสร้าง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ621202-149 EI467222345TH nopponsmith + เอิร์น (444297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)
134 # 3อจ621202-150 EI432947587TH world + ปิยะชาติ (444304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ621202-151 EI407379062TH ninewalk + โบ๊ทพระเครื่อง (444310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621122-387) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621122-388) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621122-329) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
136 # 3อจ621202-152 EG067405245TH bangpunDD + yongyot (444314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
137 # 3อจ621202-154 EI439910516TH akehup + POOSIT (444322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
138 # 3อจ621202-155 BABO000366215 taweekun + บ๊อบบางบ่อ (444326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 294)(610330-105) (G 62%)
139 # 3อจ621202-156 SSTP000135870 ossyman + vongsako (444331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
140 # 3อจ621202-157 EI386222827TH ตราชั่ง + feifei (444334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (590518-048)(G 76%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 ธ.ค. 2562 - 08:10 น.] #69181 (4/6)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621125-013 EI238184879TH newty53 (443720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ621125-014 EI383266112TH k9cob (443722) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ621125-042 EI444900321TH yyoyo (443674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ621127-002 EX385456998TH ถุงนิล45 (443956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ621127-008 EW422380111TH Pissawat29 (443963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621127-021 EI445528875TH jojo5 (443958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621128-041 EI406218568TH พิชชากร (444039) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ621123-006 iamchatchai (443581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621125-001 suphatpra (443630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621125-009 bangpunDD (443638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621127-006 virut19 (443973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ621127-018 pui1228 (443987) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621128-003 OMBUN (444075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ621203-003 การันตีพระ (444390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ621203-004 teelex (444392) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ621203-008 การันตีพระ (444391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621203-012 chai_kmitl (444395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621203-014 การันตีพระ (444393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ621203-021 การันตีพระ (444394) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ621123-005 ran05 + iamchatchai (443549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบตำลึง วัดเทวสังฆาราม เนื้อชิน จ.กาญจนบุรี
2 # 3อจ621123-007 peacemaker + microsoft (443554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ621123-111 EX417388421TH nongder + Mark-Mon2015 (443545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หน้าจม เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ621125-110 EI425265217TH nung919 + องอาจ (443673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง
5 # 3อจ621125-124 EI441522356TH SongkanA + คงกะพันชาตรี (443639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ621126-004 bigforever11 + oldshop (443777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดด้านหลัง)
7 # 3อจ621126-122 EI409946738TH keng_kung + ปุ้มปุ้ย (443818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ621126-127 EI409946738TH poooh + ปุ้มปุ้ย (443829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ621127-122 EI421908980TH zafari + บุญคุณพระ (443938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี (วัดเทพธิดารามสร้าง)
10 # 3อจ621127-133 EI441524414TH itthikorn + tle_wangpikul (443922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ621128-103 EI437664287TH pandp + ฟลุ๊ค (444099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ พิมพ์พระรอด จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ621128-106 EI395129391TH lalalaon + teespy (444032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งยอดฉัตร กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ621128-116 EI441026119TH Vincent + ชินครับ (444007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
14 # 3อจ621128-118 EI426319693TH tonychan + chotikanta (444011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อผง(เทา) กรอบทอง(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 04 ธ.ค. 2562 - 08:12 น.] #69125 (3/6)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621128-024 TNPT001086392 ตึ่งนั้ง (444033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ621128-044 PTPT000060168 ตึ่งนั้ง (444052) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621128-045 PTPT000060168 ตึ่งนั้ง (444056) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
4 # 1อจ621130-016 EI424532631TH mekin (444211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ621125-031 malakul (443655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ621128-001 montri_rne (444062) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ621128-002 montri_rne (444045) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ621128-007 สยามเมืองยิ้ม (444064) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 2อจ621128-013 กานกินรี (444069) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ621128-014 กานกินรี (444072) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ621128-015 กานกินรี (444074) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ621128-016 lovehunterlove27 (444076) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
9 # 2อจ621128-020 Tawanburapha (444082) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ621130-002 ac100 (444246) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ621202-009 การันตีพระ (444272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ621202-010 การันตีพระ (444274) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ621202-011 การันตีพระ (444275) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ621202-012 การันตีพระ (444278) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ621202-013 การันตีพระ (444280) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ621202-014 การันตีพระ (444283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ621202-015 การันตีพระ (444287) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ621202-016 การันตีพระ (444290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ621202-017 การันตีพระ (444294) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ621202-019 การันตีพระ (444270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


ส่วนงานตรวจสอบฯ

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 ธ.ค. 2562 - 09:13 น.] #69103 (2/6)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ621127-003 EV850870985TH nooing (443903) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ621127-009 EG333216918TH mumu99 (443906) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621127-010 EG333216918TH mumu99 (443908) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621127-011 EG333216918TH mumu99 (443910) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621127-012 EG333216918TH mumu99 (443977) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621127-013 EG333216918TH mumu99 (443978) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ621127-014 EG333216918TH mumu99 (443979) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621127-015 EG333216918TH mumu99 (443980) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621127-016 EG333216918TH mumu99 (443981) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621127-017 EG333216918TH mumu99 (443982) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621127-018 EG333216918TH mumu99 (443896) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621127-019 EG333216918TH mumu99 (443899) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621127-020 EG333216918TH mumu99 (443900) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621127-026 EI383287280TH k9cob (443894) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 1อจ621127-027 EX284512744TH o-larn (443898) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ621128-032 EG353054220TH Suradech (444092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ621128-034 EG333218105TH mumu99 (444095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621128-035 EG333218105TH mumu99 (444103) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621128-036 EG33218105TH mumu99 (444107) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ621128-037 EG333218105TH mumu99 (444109) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ621128-038 EG333218105TH mumu99 (444110) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ621128-039 EG333218105TH mumu99 (444111) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ621128-040 EG333218105TH mumu99 (444112) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ621127-011 tongjoy (443904) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
2 # 2อจ621127-012 tongjoy (443897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ621127-016 tongjoy (443907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 2อจ621127-017 tongjoy (443901) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ621127-023 hunter04 (443909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ621128-004 OMBUN (444080) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ621128-005 sombat009 (444084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ621128-006 สยามเมืองยิ้ม (444086) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ621128-008 rongfox (444088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621128-009 วินัย15 (444090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ621128-011 settavut (444060) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
12 # 2อจ621128-012 กานกินรี (444063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ621128-018 lovehunterlove27 (444067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621128-019 พูลสุข (444070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ621128-021 greenday88 (444073) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ621130-017 การันตีพระ (444208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ621127-104 EI387504501TH moterair + joe_donmueang (443948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพังเถียะ พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่ ปี 2505 จ.สงขลา
2 # 3อจ621128-001 Poo1980 + ฅนรักพระ (444010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (621106-142)
3 # 3อจ621128-003 เสนาะ53 + montri_rne (444014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่สอ โพธิ์ศรี รุ่นรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 187)
4 # 3อจ621128-004 ชัยบางแค + OMBUN (444015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (620916-067)
5 # 3อจ621128-005 อำนาจธรรม + หรั่งวัดไตร (444016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบูรณ์
6 # 3อจ621128-006 Bankbhawk + likeit (444018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว) (G 78%)
7 # 3อจ621128-007 zafari + BallDesign (444020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
8 # 3อจ621128-101 TH01183SR979B mingch + นะรวย_มหาเสน่ห์ (444022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 # 3อจ621128-102 EI250382515TH nature2016 + watfan (444024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
10 # 3อจ621128-104 EW789407123TH zafari + ปราศมณฑิล (444026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. พระบรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ621128-107 EF386943325TH phoomchai + ammad (444035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ621128-108 EF386943325TH ac100 + ammad (444036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
13 # 3อจ621128-109 EI398814328TH kittisak_10 + kraisornuo (444037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ621128-110 EI310768626TH prasit_jongsiri + manliar (444040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ621128-111 EI419835541TH แก้วอุษา + อุลตร้าแมน (443999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดด้านหลัง) (621111-113)(G 84%)
16 # 3อจ621128-112 EI433171435TH รถโฟร์ค + tatapun (444001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นเงินก้นถุง เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม
17 # 3อจ621128-113 EI448078994TH พระสิทธิลักษณ์ + เก้าออโต้ (444002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

18 # 3อจ621128-114 EI422663651TH arjarnjo + มหามณีจินดา (444003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ621128-115 EI322723732TH nopponsmith + rattasah (444006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
20 # 3อจ621128-117 EI426319693TH schan2514 + chotikanta (444009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเถาวัลย์ กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ621128-119 EI398814331TH zafari + kraisornuo (444096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ621128-120 EI090872613TH พิชชากร + armarging (444013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมูหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (น้ำหนัก 0.8 กรัม) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
23 # 3อจ621128-121 EI314659811TH sang08 + Burapha777 (444017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 175)
24 # 3อจ621128-122 EI429653923TH pandp + เทียมเยาวราช (444019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ621128-123 EG066917760TH phoomchai + thaveep (444021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (600325-108)
26 # 3อจ621128-125 EI453411851TH phoomchai + jitnobnom (444025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ621128-126 EI433852832TH Vasin289 + nikron (444027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ621128-127 EI251870465TH pandp + beer2126 (444028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ621128-128 EI399569120TH Warayu + นับตังค์ (444029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ621128-129 EI438431292TH LIM2512 + pornsakpe (444031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ621128-130 EG343536514TH Oat_Phk + ศรีเมืองระยอง (444034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 187) (G 60%)
32 # 3อจ621128-131 EI441650995TH supol + boboaf (444042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
33 # 3อจ621128-132 EI395460073TH keng_kung + Ksopharak (444044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
34 # 3อจ621128-133 EI417109467TH Deethongtong + unvastar (444047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(620621-030)(G 66%)
35 # 3อจ621128-134 EX394496575TH 6230(นู๋เป็ด) + Suprarop (444049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้/สภาพแต่งผิว) (G 91%)
36 # 3อจ621128-135 EF532339933TH kosin1960 + Bophantom (444051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (611124-050)(G 65%)

37 # 3อจ621128-136 EF243516608TH bangpunDD + (444054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
38 # 3อจ621128-137 ED921064672TH TEE_INTER + โชคอนันต์ (444057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อเงิน ปี 2463 จ.กาญจนบุรี (สภาพหูชำรุด)(620531-171) (G 87%)
39 # 3อจ621128-138 EF243516698TH TAVABUNCHA + (444058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
40 # 3อจ621128-139 EF243516608TH jorangsan + tamthodsaporn (444059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ621128-140 EI401834639TH Sinsiampra + Kanyapuk (444061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
42 # 3อจ621128-141 EI443533215TH sorn11 + Taweesak48 (444038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
43 # 3อจ621128-142 TDZ20166863 panu_pdd + mrike78 (444114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ621128-143 EI373347845TH nung919 + กุมารเทพ168 (444041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ621128-144 EI424516735TH pyakorn + mekin (444043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (561101-289)
46 # 3อจ621128-145 EI424516735TH prapun_ch + mekin (444046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (581126-205)(G 77%)
47 # 3อจ621128-146 EI424516735TH แฟรงค์ตาทิพย์ + mekin (444048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (561024-271)
48 # 3อจ621128-147 EI416443838TH หนุ่มเมืองพุทธ + Niti333 (444050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (620628-079)
49 # 3อจ621128-148 EW771854063TH บอลปากน้ำ + Ronado (444053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
50 # 3อจ621128-149 EW771854063TH kungun + Ronado (444101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
51 # 3อจ621128-150 EI443704060TH hamham + ขุนเมืองจันทร์ (444055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (570116-036)
52 # 3อจ621128-151 EI436128177TH Powara09 + เอ็มซีเค (444065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง (621121-046)
53 # 3อจ621128-152 EW784949604TH noi99 + ครองตน (444068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
54 # 3อจ621128-153 SS36000023740 skyman + vongsako (444071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(601215-102)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ธ.ค. 2562 - 08:16 น.] #69087 (1/6)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621122-012 CNPA000125058 sutarn (443871) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ621122-020 EI405448065TH golfsriracha (443524) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ621125-015 EW762166809TH seranee (443727) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ621125-027 EI401124625TH chani (443723) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 1อจ621125-028 EI401124625TH chani (443729) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ621125-030 EI401124625TH chani (443739) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 1อจ621125-031 EI401124625TH chani (443744) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621126-010 EG333463106TH mumu99 (443782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621126-011 EG333463106TH mumu99 (443786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621126-012 EG333463106TH mumu99 (443787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621126-013 EG415087300TH Vincent (443795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ621126-020 EF615168661TH เอกสตูล (443800) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
13 # 1อจ621126-021 EF615168661TH เอกสตูล (443812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ621126-022 EG333218627TH mumu99 (443815) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621126-023 EG333218627TH mumu99 (443830) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621126-024 EG333218627TH mumu99 (443844) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621126-025 EG333218627TH mumu99 (443851) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
18 # 1อจ621126-026 EG333218627TH mumu99 (443855) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621126-027 EG333218627TH mumu99 (443861) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ621126-028 EG333218627TH mumu99 (443865) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ621126-029 EG333218627TH mumu99 (443866) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ621126-030 EG333218627TH mumu99 (443867) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ621126-031 EG333218627TH mumu99 (443869) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ621127-005 EI122788300TH Damwoo (443959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ621127-006 EW915323925TH ตุ๋ยแปดริ้ว (443960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ621127-022 EI380890160TH หลานตาจวบ (443961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ621127-023 EI265858045TH heng9999 (443962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621127-024 EF701097035TH ksanti (443964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ621127-025 EI383287280TH k9cob (443965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ621127-031 EI380935422TH tumtam (443902) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ621127-032 EI429652052TH ฅนบางใหญ่ (443905) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ621129-003 EI401164721TH chani (444141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621125-026 เมืองทองยูไนเต็ด (443741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ621125-029 Otakesang (443745) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 2อจ621125-030 Otakesang (443748) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ621125-037 ยุทธิชัย (443751) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ621126-026 โบ๊ทพระเครื่อง (443780) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ621126-035 aee_sotspa (443887) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
7 # 2อจ621126-036 aee_sotspa (443890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ621126-037 aee_sotspa (443891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ621127-001 หนุ่มธนบุรี (443968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ621127-002 เศกสรรค์2511 (443969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621127-003 suntisook8345 (443970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ621127-004 arinnick (443971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ621127-005 kittikitti (443972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621127-007 เจริญ42 (443974) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ621127-008 เจริญ42 (443975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ621127-013 rooms_studio (443935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621127-014 rooms_studio (443939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ621127-015 rooms_studio (443940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ621127-020 nitithans (443944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ621127-021 tong_span (443912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ621127-022 apichartploysai (443913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ621129-007 เก้าออโต้ (444137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ621129-011 การันตีพระ (444115) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ621129-014 การันตีพระ (444116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621123-114 EX381788408TH thepotter + pwongphu (443937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 926)
2 # 3อจ621126-117 EF328965768TH tummusic46 + กรุบกรอบ (443806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
3 # 3อจ621127-002 benzy + kittikitti (443916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 87%)
4 # 3อจ621127-003 Kampeang + kittikitti (443920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 73%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ621127-004 supol + เจริญ42 (443925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)
6 # 3อจ621127-005 บรีสพระช่วย + เจริญ42 (443927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ621127-006 มอร์เมืองทอง + เจริญ42 (443930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ621127-007 มอร์เมืองทอง + เจริญ42 (443933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (G 73%)
9 # 3อจ621127-008 anantand + pui1228 (443936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
10 # 3อจ621127-101 WALK000522349 บ้านกรอบเงิน + ton-230 (443942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นวัฒนะมงคลมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ621127-102 EI449297754TH moterair + ศิษย์ท่านขุน (443945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
12 # 3อจ621127-103 EI396387765TH โพธาราม + สนบางกรวย (443947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ621127-105 EI401158686TH Ketautomotive + router (443951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
14 # 3อจ621127-106 EF134269275TH บารมีพรพรหม + เมืองสมุทร (443953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
15 # 3อจ621127-107 EG045566011TH perfectman77 + BOAT26 (443955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
16 # 3อจ621127-108 EI451202151TH ruamsup + ณุเกล้า (443957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ621127-109 EI392171554TH Iaiw9878 + dealer (443989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี พิมพ์เม็ดบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง

18 # 3อจ621127-110 EI392171554TH Iaiw9878 + dealer (443991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี พิมพ์เม็ดบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง
19 # 3อจ621127-114 EI034067942TH noi70 + ม่วงทอง (443919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
20 # 3อจ621127-115 EW836851148TH WeeBangpree + (443921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 78%)
21 # 3อจ621127-116 EI446502177TH phoomchai + พิชชากร (443923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
22 # 3อจ621127-117 EW365283255TH vorawan2345 + aran2538 (443926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี 2460
23 # 3อจ621127-118 EI409533524TH Iaiw9878 + คูณสตางค์ (443929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ621127-119 EI109533524TH พิชชากร + คูณสตางค์ (443932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม เนื้อเงิน ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ621127-121 EI391296867TH Deethongtong + ฐณะวัฒน์ (443985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(620320-095) (G 65%)
26 # 3อจ621127-123 EG333463035TH มอร์เมืองทอง + thanodom (443941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2534 จ.นครปฐม
27 # 3อจ621127-124 EG333463035TH พิชชากร + thanodom (443943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหาวีระวงค์(ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ621127-125 EG333463035TH Vasin289 + thanodom (443946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ621127-126 EI393039194TH Fluke999 + เซียนน้อยหนึ่ง (443990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620705-115) (G 75%)
30 # 3อจ621127-127 ED253672321TH athirach2508 + เวียงพิงค์ (443949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ621127-128 EI376850093TH visuth + peerapath (443952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ621127-129 EI275477253TH แป๊ะดำเนิน + framerin (443954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ621127-131 EI425405855TH พิชชากร + pound2007 (443917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส
34 # 3อจ621127-132 EF438659765TH phoomchai + แบทแมน (443918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (621113-054)
35 # 3อจ621127-134 EI415780198TH jean5555 + Emily007 (443986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ621127-135 EI442114185TH Bophantom + สุนทรฤทธิ์ (443924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)(560802-179)

37 # 3อจ621127-136 EI428622068TH ZuTharua + jamesza (443928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
38 # 3อจ621127-137 EI388791830TH prons + final246 (443931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (621114-128)
39 # 3อจ621127-138 EI372362237TH keng_kung + WINNER_NK (443983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 896/สภาพทำความสะอาดผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM