ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนธันวาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ธ.ค. 2562 - 08:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 ธ.ค. 2562 - 08:13 น.] #70037 (20/20)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ621204-002 EI455940882TH ทิวทัศน์ (444508) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ621207-006 EI443139569TH พิมพ์พิมล (444858) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ621207-007 EI443139569TH พิมพ์พิมล (444860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621217-023 EI420076517TH kittikitti (445863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ621218-005 EI516510549TH มหามณีจินดา (445943) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ621218-009 RBCT000031776 nauts (446173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621218-016 EI476035062TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (446182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ621219-007 EI478373584TH manliar (446241) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621220-001 NGWWO00000652 Rich989 (446179) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ621220-002 EI467041802TH PANPEUNG (446184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ621220-006 EI508869564TH ต่อยอด (446200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ621220-007 EI483059268TH eveoil (446202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621220-010 EI495259981TH home21 (446203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ621220-011 EI483910878TH champra (446221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ621205-017 aroun (444741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ621206-004 aimmy123 (445046) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ621206-019 penpathum (444776) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ621219-010 เด็กวัดใหม่ (446103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621220-001 loomthong (446185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ621220-002 โพธาราม (446188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ621220-010 ราชสีห์ (446197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ621220-011 ratchapong (446215) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ621220-012 ratchapong (446218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ621220-013 ratchapong (446219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ621220-015 vittaya14 (446164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ621220-017 ตาแจ๋ว (446170) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ621220-018 ตาแจ๋ว (446174) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ621220-019 ตาแจ๋ว (446177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ621220-020 ตาแจ๋ว (446181) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ621220-021 ตาแจ๋ว (446183) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ621220-022 ตาแจ๋ว (446187) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ621220-023 ตาแจ๋ว (446191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ621220-024 ตาแจ๋ว (446189) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 2อจ621220-025 ตาแจ๋ว (446193) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ621220-026 ตาแจ๋ว (446195) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ621220-027 ตาแจ๋ว (446201) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ621220-028 ตาแจ๋ว (446204) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ621220-029 ตาแจ๋ว (446205) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ621220-030 ตาแจ๋ว (446207) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 2อจ621221-002 Tawanburapha (446273) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ621221-003 โก๋โรจน์ (446280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ621221-004 โก๋โรจน์ (446285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ621221-005 โก๋โรจน์ (446290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ621221-006 โก๋โรจน์ (446294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ621221-007 โก๋โรจน์ (446299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ621221-008 โก๋โรจน์ (446301) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ621221-009 โก๋โรจน์ (446302) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ621221-010 โก๋โรจน์ (446308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ621221-011 โก๋โรจน์ (446312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ621221-012 โก๋โรจน์ (446271) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ621221-013 โก๋โรจน์ (446277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ621221-014 โก๋โรจน์ (446286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ621221-015 โก๋โรจน์ (446291) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
40 # 2อจ621221-018 nunthawat (446311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ621221-023 ๙อุอากะสะ (446315) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
42 # 2อจ621221-024 ๙อุอากะสะ (446316) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ621221-026 การันตีพระ (446228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ621221-027 สมเกียรติ111 (446319) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
45 # 2อจ621221-028 สมเกียรติ111 (446321) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
46 # 2อจ621221-029 vichol2551 (446283) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ621221-039 sompong1691 (446320) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 2อจ621221-040 sompong1691 (446322) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
49 # 2อจ621221-049 aeakarat (446325) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
50 # 2อจ621223-014 การันตีพระ (446329) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ621217-131 EX372545368TH Oat_Phk + ธาราวดี (445808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ621218-145 RP619456249TH บรีสพระช่วย + ผงคลุกรัก (445918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
3 # 3อจ621218-146 EG432805544TH แบทแมน + ซูโม่ (446160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
4 # 3อจ621219-144 EI453205885TH zafari + Pissawat29 (446057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองแดงทองเหลืองถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)
5 # 3อจ621220-001 mommam21 + kittikitti (446210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้) (621213-896)
6 # 3อจ621220-002 ตู๋สาธุ + rongfox (446130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) (621213-891)
7 # 3อจ621220-003 Aonpra + rongfox (446132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ621220-004 เมืองช้าง + rongfox (446135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมดำใหม่)(G 58%)
9 # 3อจ621220-005 ยอดขุนพล + rongfox (446138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง) (G 61%)
10 # 3อจ621220-006 t_inkeaw + rongfox (446208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ621220-007 pandp + pui1228 (446141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ621220-008 itthikorn + กำไลทอง (446146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(621212-130)
13 # 3อจ621220-009 Ketautomotive + vittaya14 (446150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ621220-010 korn88 + บีเวียงพิงค์ (446151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (620523-011)
15 # 3อจ621220-101 PSP000594406 udom66 + จอมยุทธบูรพา (446143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
16 # 3อจ621220-102 NGWWO00000652 midori + Rich989 (446148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ621220-103 EG420344071TH อ๊อบน้อยหอยสังข์ + บุญโขง (446153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ621220-104 PSP0005805407 tangmo123 + บารมีเงิน (446213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
19 # 3อจ621220-105 EI251890598TH เหน่งบางคู้ + beer2126 (446155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 65%)
20 # 3อจ621220-106 EI506953318TH Beung + bkhamnon (446163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
21 # 3อจ621220-107 EI476468531TH Sinsiampra + เสน่หา (446166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
22 # 3อจ621220-108 PTPR000282196 bangpunDD + (446168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Promsampun
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
23 # 3อจ621220-112 EG174902053TH tee2532 + jwfebruary (446226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.อ่างทอง
24 # 3อจ621220-113 EI473984765TH PHLOI + gold1 (446131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
25 # 3อจ621220-115 BLT500101167 Bophantom + (446224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kavinphat2528
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
26 # 3อจ621220-116 EI442128803TH sur_suk + nanin (446134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ621220-117 EI406266489TH wit_27 + ชวนชื่น (446142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่เจี๊ย รุ่นแรก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ621220-118 EI317995168TH Wanchana + magician (446144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 841) (600809-046)(G 71%)
29 # 3อจ621220-119 PTPN000129299 ผู้กองโจ้ + Folkfolk (446149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว) (G 68%)
30 # 3อจ621220-120 EI508869564TH กังหัน + ต่อยอด (446152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัด จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน)
31 # 3อจ621220-122 EI520605035TH amarin99 + noi70 (446125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (G 87%)
32 # 3อจ621220-123 EI508891386TH Patumwan67 + onntiwang (446133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ621220-124 EI513642015TH wit50 + maii_amulet (446137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ621220-126 EI469133395TH preraya2510 + เรย์2550 (446225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(580924-048) (G 81%)
35 # 3อจ621220-127 EI511138383TH ohosanti + แพรวพรรณ (446147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
36 # 3อจ621220-128 EI409578052TH poshwises + คูณสตางค์ (446154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี

37 # 3อจ621220-129 EI409578052TH poshwises + คูณสตางค์ (446158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อภู วัดดอนรัก เนื้อทองแดง ปี 2499
38 # 3อจ621220-130 EI471357162TH Kittisaktnd + jessepre (446162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
39 # 3อจ621220-131 EI515312238TH pontat567 + น้องหมี (446165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
40 # 3อจ621220-132 EI515312238TH Kittikhun + น้องหมี (446216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ621220-133 EF359635775TH โพธาราม + แว่นพระประแดง (446171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดบ่อฝ้าย พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
42 # 3อจ621220-134 EI495259981TH kasin + home21 (446175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 594/น้ำหนักรวม 62.9 กรัม)
43 # 3อจ621220-135 EI496932435TH CIVIL_KONG + (446180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Somboon_skon
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10446) (น้ำหนักทอง 18 กรัม)
44 # 3อจ621220-136 EI420078708TH adisak197 + Benyapa (446186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ621220-137 EI358840418TH prasit2512 + mingloei (446192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง/สภาพใช้) (G 79%)
46 # 3อจ621220-138 EI406291639TH ครูช่าง + พิชชากร (446217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ621220-139 EI466952949TH visuth + supachai_u (446196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (G 64%)
48 # 3อจ621220-140 EI529501130TH โลกธาตุ + artto13 (446199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพปิดทอง)
49 # 3อจ621220-141 EI503656616TH newning + porn100 (446128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10364) (น้ำหนักทอง 17.9 กรัม)
50 # 3อจ621220-142 EI327188546TH anantand + Ottokung (446129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 161188)
51 # 3อจ621221-015 EF311840242TH kit01 + Ozone (446328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้)(500608-015)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 23 ธ.ค. 2562 - 08:58 น.] #69997 (19/20)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ621214-009 EI474363706TH Jaosua-pradee (445988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ621214-022 EI416343865TH lungwut (445992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ621216-032 EI468471750TH tui_bong (446096) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ621216-033 EI468471750TH tui_bong (446099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ621216-034 EI468471750TH tui_bong (446102) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ621216-035 EI468471750TH tui_bong (446104) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ621216-036 EI468471750TH tui_bong (446105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621216-037 EI468471750TH tui_bong (446108) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ621216-038 EI468471750TH tui_bong (446095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621216-039 EI468471750TH tui_bong (446100) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ621216-040 EI468471750TH tui_bong (446106) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ621216-042 EI468471750TH tui_bong (446109) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ621216-043 EI468471750TH tui_bong (446112) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ621216-044 EI468471750TH tui_bong (446114) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ621216-045 EI468471750TH tui_bong (446115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621216-047 EI468471750TH tui_bong (446117) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621216-048 EI468471750TH tui_bong (446021) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621216-049 EI468471750TH tui_bong (446024) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ621217-010 EF134269593TH เมืองสมุทร (445855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ621218-001 EI475109696TH teenarok (446012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ621218-002 EG415068756TH Vincent (445971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ621218-004 EI512216042TH คุณศิระ (446011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 1อจ621218-006 SUTH000010695 pornlerty (445950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ621218-007 EI467363572TH maii_amulet (445955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ621218-008 KBAN000851298 taccord (445960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ621218-010 EI381493363TH ต้นอุทยาน (445963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ621218-011 EV294512871TH madeowsri (445970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ621218-012 EF301158958TH golf2010 (445978) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ621218-013 EI507951715TH chsearn (445974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ621218-014 EI410185129TH benz39 (445976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ621218-015 EG181122985TH premrit (446010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ621218-017 EI365103249TH nut20 (445980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ621218-018 EI476855589TH ตั้มจรัญ (445984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ621218-019 SYMT000016039 Folkfolk (445987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ621218-020 EF494381010TH nilut (445990) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ621218-021 EI451556969TH welding24 (445979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ621218-022 ED985767360TH nung919 (445899) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 1อจ621218-023 ED985767360TH nung919 (445981) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
39 # 1อจ621218-024 ED985767360TH nung919 (445986) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 1อจ621218-028 EF311840242TH Ozone (445995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ621219-001 EI476914242TH burabha (446056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ621219-002 EI265878305TH heng9999 (446059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ621219-003 EI518000557TH กล่องแก้ว (446079) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
44 # 1อจ621219-008 RP654387505TH Pra_Inter (446067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ621219-009 EI436659303TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (446068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ621219-010 EI497477295TH น้องหมี (446071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ621219-011 EI424779269TH kiattisak (446072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ621219-012 EI504125985TH Anankiya (446077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ621219-013 EI408784870TH tk_10 (446078) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
50 # 1อจ621219-014 EI483084695TH เสือสมิง (446081) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ621219-015 EG622554042TH พร้อมรบ (446086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ621219-016 EG622554042TH พร้อมรบ (446088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ621219-018 EU178050585TH sompong963 (446084) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
54 # 1อจ621219-019 EU178050569TH sompong963 (446089) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
55 # 1อจ621219-020 EI497142265TH pimthong (446092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ621210-008 NATDANAI9299 (446009) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ621213-003 Korngavee (445953) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ621214-029 ksomchai (445907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ621216-018 ศตกมล (446126) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ621217-004 ภพเมืองสรรค์ (445790) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 2อจ621217-009 ธัญญลัษณ์ (445795) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 2อจ621217-016 suppaleak (445877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ621217-017 suppaleak (445879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ621218-003 Chanchai21 (446000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ621218-005 kao_za (445965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ621218-007 pui1228 (446001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ621218-009 nuaypkt (445972) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ621218-010 แผนบ้านกร่าง (446003) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ621218-011 jojo5 (445996) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ621218-012 jojo5 (445997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ621218-013 jojo5 (445998) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ621218-014 jojo5 (445999) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ621218-015 jojo5 (445966) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ621218-018 jojo5 (445944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ621219-001 อตกพระเครื่อง (446097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ621219-002 nattasak (446028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ621219-003 เมืองทองยูไนเต็ด (446047) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
23 # 2อจ621219-004 เมืองทองยูไนเต็ด (446052) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ621219-006 popeye289 (446111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ621219-008 JoEthaibev (446098) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ621219-009 wasinkong (446101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ621220-014 ratchapong (446220) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ621220-016 ตาแจ๋ว (446206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ621220-038 การันตีพระ (446227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ621216-005 เหวัชระ + thawath (445720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) (620608-166)(G 65%)
**(พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้)
2 # 3อจ621218-002 kimsiam + frist (445959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม
3 # 3อจ621218-005 sur_suk + เน้นพระสวย (445967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (600913-041)
4 # 3อจ621218-006 Thanaphu9 + เน้นพระสวย (445969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (610712-026) (G 65%)
5 # 3อจ621218-007 somsak2518 + เน้นพระสวย (445973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (601215-050) (G 61%)
6 # 3อจ621218-008 ballsilly + แก้วอุษา (445977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (611018-004)
7 # 3อจ621218-102 EI414727412TH เสนาะ53 + Thapaneenon (445934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 52)
8 # 3อจ621218-103 EI449291199TH Vasin289 + ศิษย์ปู่สง่า (445936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
9 # 3อจ621218-104 EX423304522TH njeesom + Suprarop (445939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91277)
10 # 3อจ621218-105 EI516202415TH thongpaiwan + golfsriracha (445942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงถม ปี 2497 จ.ภูเก็ต
11 # 3อจ621218-106 EW580861040TH ฅนบางใหญ่ + R9999 (445946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2515 (หน้าตัก 3 นิ้ว)
12 # 3อจ621218-107 EI372795516TH supol + sumat (445949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (G 79%)
13 # 3อจ621218-108 ED896874574TH poshwises + จอมพล (445954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปี้ วัดลานหอย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สุโขทัย (สภาพใช้และล้างผิว)
14 # 3อจ621218-109 EI231294185TH Viraphan711 + Akaphop (445957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (เลี่ยมทอง)(G 81%)
15 # 3อจ621218-110 EI437229185TH THARIS + ทศกันณ์ (445961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 48/น้ำหนัก 17.6 กรัม)
16 # 3อจ621218-111 EF171033203TH aom168 + ตาโอฬาร (446005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
17 # 3อจ621218-112 EI005568694TH Vasin289 + jabee (445913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ621218-114 EI516902908TH sathit_eng + captain_star (445925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ621218-115 WALK000664165 vorawan2345 + supervigo (445940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดทรงธรรม พิมพ์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.พิจิตร
20 # 3อจ621218-116 EW789450285TH Sathienpong + ขนมกรุบ (445929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
21 # 3อจ621218-118 EI516510549TH Werachai10 + มหามณีจินดา (445945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (621205-012)
22 # 3อจ621218-119 EI499821773TH หูยาว + SANTI_MN (445948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
23 # 3อจ621218-120 EI499821773TH Kwanfar_BK + SANTI_MN (445952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครปฐม
24 # 3อจ621218-121 EI301528239TH nung4066 + Gaokod2549 (445897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี (สภาพกะไหล่เงินใหม่และใช้) (611020-130)
25 # 3อจ621218-122 EI443610053TH แซมแม่ฮ่องสอน + Kittisak99 (445902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผงปิดทอง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
26 # 3อจ621218-123 EW422380575TH bangpunDD + Pissawat29 (446008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวังหน้า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
27 # 3อจ621218-124 EI317078387TH Vasin289 + ziggaza (445905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม (560703-106)
28 # 3อจ621218-125 EI317078387TH kit01 + ziggaza (445915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม (560703-105)
29 # 3อจ621218-126 EI467363572TH wit50 + maii_amulet (445921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(621129-143)
30 # 3อจ621218-127 EI467363572TH wit50 + maii_amulet (445927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ621218-128 EI448190517TH tigerath + Dang2505 (445932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.อ่างทอง
32 # 3อจ621218-129 EX410202706TH kit01 + LUCKY7 (445937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2496 จ.จันทบุรี (540601-012)
33 # 3อจ621218-131 EI381155555TH bangpunDD + เบียเจ้าเจ็ด (445947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
34 # 3อจ621218-132 EF171033659TH chaiwatar + กว๊านพะเยา (445951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (610328-059)(G 64%)
35 # 3อจ621218-133 EF452159694TH พิชัย999 + มัจฉานุ2590 (446007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (เลี่ยมทอง)(G 79%)
36 # 3อจ621218-134 EI439049323TH WeeBangpree + ratro (445958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ621218-135 EI392476785TH lalalaon + เขยศรีเกศ (445968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) (G 78%)
38 # 3อจ621218-136 EI003882021TH R9999 + juad-sirimit (445975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2498 (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
39 # 3อจ621218-137 EI409573109TH พิชชากร + คูณสตางค์ (445983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2473
40 # 3อจ621218-138 EI409573109TH กีตาร์ + คูณสตางค์ (445985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
41 # 3อจ621218-141 ED859459805TH Hook2 + jasumet (445908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน
42 # 3อจ621218-142 ED859459805TH Satelite + jasumet (445909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (G 65%)
43 # 3อจ621218-143 ED859459805TH panupong30 + jasumet (445912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
44 # 3อจ621218-144 EV294512871TH ปิดตา + madeowsri (445916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4689)(621005-077)
45 # 3อจ621218-147 EI034080538TH หงส์บ้านเม้ง + จิต141 (445923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เพชรกลับ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
46 # 3อจ621218-148 ED930369757TH bancha_non + เขมังกโร (445928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว พิมพ์สิงห์ จ.สิงห์บุรี (อาจารย์เกรียง ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ621218-149 EI473990222TH sanya1002 + ichigomomo (445933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
48 # 3อจ621218-150 EX235122739TH greensnake + tum087 (445938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ621218-152 EF624243808TH nopakk + มีคุณ (445891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
50 # 3อจ621218-153 EF624243808TH nopakk + มีคุณ (445893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
51 # 3อจ621218-154 EI399358196TH joeenok + gold1 (445894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8)
52 # 3อจ621218-155 EV459635032TH bangpunDD + rachanikorn (445896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน รุ่นแรก พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
53 # 3อจ621218-156 EI506531990TH Warayu + birdnaja (445898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ621218-157 EI371071839TH Bophantom + ไกลปีนเทื่ยง (445900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
55 # 3อจ621218-158 EI503664793TH taccord + เอ็มซีเค (445901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
56 # 3อจ621218-159 EI518315573TH Ketautomotive + napsss (445903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ621218-161 QSV0000122929 JoEthaibev + อาวุธ521 (445906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (621129-184)
58 # 3อจ621218-162 EI504152362TH moterair + Anankiya (445910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
59 # 3อจ621218-163 EI468490855TH แก้วพรหม + Emily007 (445911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี
60 # 3อจ621218-164 EI454698192TH swangpiboon + boonyarith1 (445914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3.5 นิ้ว/สภาพถักเชือกใหม่และใช้) (620815-012)
61 # 3อจ621218-165 EI511134656TH phubed + lulytoon (445922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (621114-064)
62 # 3อจ621218-166 EI509109771TH bangpunDD + (446004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pudeenun1716
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
63 # 3อจ621218-167 EI483825640TH Sinsiampra + PloyKanok (445924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
64 # 3อจ621218-168 EG097154149TH สิทธิชัย + Siripong_Am (445930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ621218-169 EI503664802TH taccord + เอ็มซีเค (445931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
66 # 3อจ621218-170 EF311840242TH monchai02 + Ozone (445935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
67 # 3อจ621218-171 EF311840242TH mrsurasit + Ozone (445917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
68 # 3อจ621218-172 EF311840242TH taratchon + Ozone (445920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และซ่อมใบหน้า)
69 # 3อจ621219-001 boypaza + พุทธคุณ05 (446041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 70%)
70 # 3อจ621219-002 แฟรงค์ตาทิพย์ + (446043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kitsanachai_1
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601201-074)
71 # 3อจ621219-003 jazzimo + JoEthaibev (446045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(620322-074) (G 65%)
72 # 3อจ621219-004 kongs-67 + so-so (446110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.สมุทรสาคร
73 # 3อจ621219-005 sbpolice + so-so (446049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย พิมพ์เศียรแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ621219-102 EI461227905TH ekachai08 + Burapha777 (446022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ล็อกเกตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
75 # 3อจ621219-103 EI468195354TH Bophantom + ชัยนเรศ (446026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบุรี
76 # 3อจ621219-104 EI518501045TH Patumwan67 + ทิศเหนือ (446027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 73%)
77 # 3อจ621219-105 EI229182591TH ภูริวัจณ์(โย) + pungting (446030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (621129-081)
78 # 3อจ621219-106 EI495868877TH joycezalnw + องอาจ (446033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ621219-107 RBBN000080013 Narongchai007 + เมกมาย (446035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
80 # 3อจ621219-108 EI465007525TH Bophantom + catnip (446038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังพุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (550307-119)
81 # 3อจ621219-109 RBBN000080013 korn88 + เมกมาย (446040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อสนิมแดง จ.ลพบุรี
82 # 3อจ621219-110 EX335373289TH toh2722 + Phakphum_dci (446044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (เลี่ยมทอง)(G 52%)
83 # 3อจ621219-111 RBBN000080013 tanint + เมกมาย (446048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ621219-113 bangpunDD + บีอุตรดิตถ์ (446113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ621219-114 RBBN000080013 ชัยบางแค + เมกมาย (446053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ621219-115 EI443358365TH Patumwan67 + (446058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (เลี่ยมทอง)(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
87 # 3อจ621219-116 EI496755094TH athirach2508 + autpichut (446062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ621219-117 EI458992314TH เมืองช้าง + แม็คหลักสี่ (446065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (เลี่ยมทอง)(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
89 # 3อจ621219-118 EI456062660TH anantand + ไชยนาท (446070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 49893)
90 # 3อจ621219-119 EI408791218TH ปอวีร์ + Rabbit2518 (446073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (600531-079)(G 82%)
91 # 3อจ621219-120 EI495295927TH Otakesang + mingch (446075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ621219-121 EI505052119TH world + bluezone (446074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระครูนนท์ วัดนันทาราม เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
93 # 3อจ621219-122 EI496887625TH กุ้งหวาน + piya1 (446076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 71%)
94 # 3อจ621219-123 EI424779269TH ธาวัช + kiattisak (446080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
95 # 3อจ621219-124 EI496065369TH อาณาจักรพระ + หิมพานต์มุ่งงาม (446082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550830-066)
96 # 3อจ621219-125 EV775865150TH Warayu + เก๋งกาฬสินธุ์ (446083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเล็บมือสมาธิ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ621219-126 EI499831872TH madeowsri + SANTI_MN (446085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
98 # 3อจ621219-128 EW958779173TH viwat9 + อิเค็นจิโร (446091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ621219-129 EI409575626TH yongyot + คูณสตางค์ (446093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
100 # 3อจ621219-130 EI409575626TH พิชชากร + คูณสตางค์ (446094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน
101 # 3อจ621219-131 EI409575626TH พิชชากร + คูณสตางค์ (446020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ621219-133 EI425648256TH tommeng + pop8899 (446025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 83211)
103 # 3อจ621219-134 EI470715209TH Nihao + oudood (446029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ621219-135 EI470769105TH kopper + oudood (446032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
105 # 3อจ621219-136 ESCH000047140TH hamham + บอยโมจิ (446034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
106 # 3อจ621219-137 ESCH000047140 fifadida + บอยโมจิ (446037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2521 จ.ชัยนาท
107 # 3อจ621219-138 EI005576885TH bellic + jabee (446039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัด วัดพระศรีมหาธาตุ เนื้อเงินลงยา ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ621219-139 EX411241555TH glodenfish + Vasin289 (446042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(621121-083) (G 63%)
109 # 3อจ621219-140 EI453884508TH nuthapol + phubed (446046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่) (G 64%)
110 # 3อจ621219-141 EI521603570TH bluezone69 + แซนวิช (446051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
111 # 3อจ621219-142 EF596017817TH December + awt2528 (446054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1917)
112 # 3อจ621219-143 EI4750278524TH niti2014 + โคตรเซียน2188 (446055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
113 # 3อจ621219-145 EX449044688TH พีพีพี + LUCKY7 (446060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สกลนคร (วัดศรีวิชัยสร้าง)
114 # 3อจ621219-146 EG434935184TH thonglor + Jjiann1979 (446063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเชยคาง กรุกำแพงเพชร เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
115 # 3อจ621219-147 EW004561805TH\ jadsada + m-cot (446066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 214)(620810-058)
116 # 3อจ621219-148 EI417168160TH leeladin + wichet1038 (446069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพใช้) (G 63%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 ธ.ค. 2562 - 08:13 น.] #69989 (18/20)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ621209-018 EI461206242TH PRAAEAK009 (445713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ621213-035