ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ก.พ. 2563 - 08:21 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 ก.พ. 2563 - 08:18 น.] #71897 (16/16)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630212-005 EG282736333TH Maneewai2524 (450458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630212-009 EI450657878TH phanom (450462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630212-015 EI522275535TH กำไลทอง (449984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630213-013 EW926664143TH ตั้มปราจีน (450466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630214-005 EI647869921TH pradrem (450193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ630214-020 EI667015856TH seranee (450199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630214-030 EI369004098TH sai-9ton (450201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ630214-033 EI649890017TH jarungrux (450205) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ630215-010 EI604599144TH ญาดา168 (450318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630215-012 EF137578188TH เอกสตูล (450404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630215-020 EI656210749TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (450320) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 1อจ630217-001 EI650732512TH nulek (450490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630217-007 SEC3000329477 ton-230 (450492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630217-009 PTMH000521387 TEE_INTER (450497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630217-010 EI671157524TH คุณศิระ (450499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630217-011 EI673038388TH เอ็มซีเค (450514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630217-016 EI674213707TH citynew (450518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630217-018 EI642855421TH apipong (450520) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ630217-019 EI667696859TH ยายข้างวัด (450522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630217-020 EI587297447TH tongjoy (450524) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ630218-001 EF179631879TH กำไลทอง (450551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ630218-002 EI668986061TH หนุ่มธนบุรี (450553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630218-004 EI667819460TH Anankiya (450557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ630218-011 EI643698965TH noi70 (450603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630218-012 EI649533457TH thongpaiwan (450606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630218-016 EI663456946TH autpichut (450611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ630218-019 EI668626179TH kobnamo (450617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630211-017 พองาม (449953) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630212-001 wutisil (449980) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630212-008 Otakesang (450002) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630212-010 เมืองทองยูไนเต็ด (450006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630212-016 ac100 (450027) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630212-019 pontat567 (449999) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ630213-007 เด็กท่าพระ (450069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ630213-010 ชินภัทร (450136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630213-011 by_bie (450074) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630214-004 puriwaj (450181) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 2อจ630214-009 bluezone69 (450249) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 2อจ630214-011 บรีสพระช่วย (450259) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630215-002 aee_sotspa (450298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630215-004 ๙อุอากะสะ (450299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630215-005 ๙อุอากะสะ (450301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630215-016 ภพเมืองสรรค์ (450314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630215-017 ภพเมืองสรรค์ (450316) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630217-001 phoomchai (450435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ630217-017 JoEthaibev (450436) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ630217-019 โพธาราม (450437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630217-020 kittikitti (450439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630217-021 หนุ่ยแสตมป์ (450443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630217-022 นูบางตาล (450446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630217-024 ชมพูทวีป (450448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630218-005 malakul (450588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630218-006 morriss (450591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ630218-008 JadeJ (450593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630218-009 teechai (450594) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ630218-011 vittaya14 (450599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630218-013 boboaf (450601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ630218-015 RTPRA (450605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ630218-016 ปรมัตถ์ (450608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ630218-018 wasanpi (450610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ630218-019 จอมยุทธ77 (450614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630210-001 weerapoi + papake (449832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชิน จ.ชัยนาท
2 # 3อจ630210-103 EI622353434TH khunpol500 + ตะแคงขวด (449744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 93%)
3 # 3อจ630212-125 EI531789953TH ชอบจัง + kittikitti (450034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ630212-126 EI659411206TH virun123 + เทพพระเสาร์ (450037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน(ยุคต้น) เนื้อทองแดงตะกั่ว ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้และถักเชือกใหม่/ขนาด 5 นิ้ว)
5 # 3อจ630212-135 EI622537870TH Retail + MINIGUNNER (450017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง กรุวัดคลองตะเคียน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ630212-147 EI563735713TH yut_be + thriphop09 (450043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวเจ็ดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 94%)
7 # 3อจ630212-150 NGWW000155065 พรพระพุทธคุณ + (450052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Tatchapong
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 70%)
8 # 3อจ630212-152 EF397091570TH CharinT + กว๊านพะเยา (450053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
9 # 3อจ630213-002 นายแก้ว + Meetung (450120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลานปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
10 # 3อจ630213-005 penggo + tonychan (450125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (621010-063)
11 # 3อจ630213-111 EI420487680TH penggo + ขวัญนคร (450076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดห้วยสุวรรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อจง ปลุกเสก/สภาพใช้)
12 # 3อจ630213-112 MSTW000070077 poshwises + DEKDEK (450077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระวัดนก พิมพ์สามชั้นข้างยันต์ เนื้อผง จ.อ่างทอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ630213-120 EI604769651TH Ketautomotive + (450092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ด้วยรักและผูกพัน
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2496 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ630213-126 EI569514499TH tockjung + chaiyached (450104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 4 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)(600524-044) (G 75%)
15 # 3อจ630213-140 EI631745133TH bluearrow58 + yaramila (450100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
16 # 3อจ630213-154 EI215440446TH รักษ์นครหลวง + tansave (450121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมพระศอและแต่งผิว) (620216-009)
17 # 3อจ630214-101 EB272449219TH kueakool + P-P-mary (450168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์
18 # 3อจ630214-112 EG434624195TH tummusic46 + ตั้งเจริญ (450183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
19 # 3อจ630214-134 EF438727791TH DDman + จริงใจครับ (450286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630214-150 EW275151906TH pandp + thanawatchai (450268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ครอบแก้วฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี
21 # 3อจ630214-164 SCKS000014358 zafari + nueng1234 (450228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ 11 นิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ630217-136 EI482267785TH เหมือนฝัน + supaket808 (450480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
23 # 3อจ630217-139 EI663770871TH buspom + lulytoon (450534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2471 จ.นครสวรรค์ (591221-033)
24 # 3อจ630218-001 dreamsconner + morriss (450570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ630218-002 tula_ff + JoEthaibev (450573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (580711-131) (G 81%)
26 # 3อจ630218-004 phoomchai + vittaya14 (450579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630207-196)(G 73%)
27 # 3อจ630218-006 สิทธิชัย + katae (450585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630218-007 bangpunDD + จอมยุทธ77 (450589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
29 # 3อจ630218-008 goldleo + You9199 (450628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ630218-101 RMSK0000647545 zafari + swsss (450538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
31 # 3อจ630218-102 EIG35978558TH teaw7 + nongcream111 (450539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ630218-104 RNYB000087630 เมืองช้าง + Reindeer_kwang (450546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 87%)
33 # 3อจ630218-105 EI659001254TH safetheworld + note33 (450549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630218-106 EI545283291TH ฅนบางใหญ่ + ชวนชื่น (450552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 2.6 นิ้ว)
35 # 3อจ630218-108 EI545283291TH itthikorn + ชวนชื่น (450558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (630120-088)
36 # 3อจ630218-110 EI604375172TH welding24 + jobss (450563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

แหวน สร้างย้อนยุค ไม่ระบุปีสร้าง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
37 # 3อจ630218-111 EI666454666TH เมืองช้าง + นาควารี (450566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพพฯ (G 74%)
38 # 3อจ630218-112 EI6664546666TH ลูกโม่ + นาควารี (450568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 61%)
39 # 3อจ630218-113 EI452186125TH เมตตามหามงคล + tone555 (450572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
40 # 3อจ630218-114 EG068246157TH ตุ๊หลวง + Oat_Phk (450574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620829-056)(G 66%)
41 # 3อจ630218-115 EF397096824TH Sangjan + packking (450578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
42 # 3อจ630218-116 EI592853332TH ตะกรุดโทน + kao_za (450580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า วัดกิตติวงศ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.แม่ฮ่องสอน (สภาพสวย)
43 # 3อจ630218-117 EX415592019TH nopakk + ถุงนิล45 (450583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
44 # 3อจ630218-118 EI443643595TH imsin + Kittisak99 (450586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผง ปี 2523 จ.สิงห์บุรี
45 # 3อจ630218-122 EI655069021TH บรีสพระช่วย + หนุ่มฉลองกรุง (450544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630218-123 EW152550054TH sirikun + ทีมพรานนก (450547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630218-124 820147156231 penggo + ผู้พัน (450550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระแก้วมรกต พิธี 25 ศตวรรษ พิมพ์ Ja pan เนื้อแก้วเขียว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพสวย)
48 # 3อจ630218-125 EI658308180TH อตกพระเครื่อง + nitis (450556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดปรกคลองอ้อม รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
49 # 3อจ630218-126 EI648270547TH korn88 + โก๋แก่ (450559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630218-127 EI659641221TH hawett_k + มาริโอ (450561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม (630124-438)
51 # 3อจ630218-128 EI66117099TH สิทธิชัย + lordcoffee (450565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชซุ้มเรือนแก้ว หลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630218-129 EI668928656TH Kansuk + โชติอนันต์ (450571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
53 # 3อจ630218-130 B2S012A001423 patty304 + จอมทอง33 (450577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (621030-036)(G 77%)
54 # 3อจ630218-131 EG254234358TH watkaow + เวียงห้วยเขน (450592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดแหลมใต้ รุ่นแรก เนื้อคลั่ง จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ630218-132 EI663248325TH ไซม่อน + lalalaon (450597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

แหวนหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
56 # 3อจ630218-134 EI646848973TH ดราก้อนปิง + birdnaja (450602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630218-135 EI673320449TH Khunpun + tombetong (450607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
58 # 3อจ630218-136 EI654607311TH องอาจ + ชวนชื่น (450612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
59 # 3อจ630218-139 EI668625774TH Arjaree56 + ฅนบางใหญ่ (450618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)(630205-136)
60 # 3อจ630218-140 EI635674905TH prathep + Jamjadam (450630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ630218-141 EI605378060TH Bophantom + oudood (450541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2512 จ.หนองคาย
62 # 3อจ630218-142 EI511082110TH แมวปลาทอง + Juicy (450542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (620801-020)(G 84%)
63 # 3อจ630218-143 EI649889141TH Sololo + มีคุณ (450545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
64 # 3อจ630218-144 EI649889141TH pumcha + มีคุณ (450548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
65 # 3อจ630219-001 warriorric + oudood (450657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630219-002 พิชชากร + microsoft (450660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อศิลาขาว วัดปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.นครปฐม
67 # 3อจ630219-003 ดำรงราช + pichetz (450664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 832)
68 # 3อจ630219-004 pontat567 + patcharapon (450667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
69 # 3อจ630219-005 popnavy + คมทัตพรหมเสนะ (450668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(601118-051) (G 69%)
70 # 3อจ630219-007 siblo555 + บรีสพระช่วย (450674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (630123-167)
71 # 3อจ630219-008 supotroj + ซิตี้ฮันเตอร์ (450675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (630206-008)
72 # 3อจ630219-010 tomying + พิศุทธิ์ (450679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630219-101 EI601567607TH PHLOI + porn100 (450636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (G 63%)

74 # 3อจ630219-102 EI680424183TH zafari + bank121 (450640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงโรยพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ630219-104 EX413834534TH Kag2509 + deghong2013 (450647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)
76 # 3อจ630219-106 EI664308759TH tone555 + ศิษย์ปู่สง่า (450652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบูรณ์ (วัดห้วยงาช้างสร้าง)
77 # 3อจ630219-107 EI563743895TH บรีสพระช่วย + kiatjinda (450655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆาราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดงก้นทองคำ จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630219-108 EI617340441TH si_mong29 + สิริธรรมโม (450658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 19537)
79 # 3อจ630219-109 EI633293674TH Tumkung + ขุนเมืองจันทร์ (450661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (เลี่ยมเงินชุบทองลงยา) (531001-077)
80 # 3อจ630219-110 EI671536120TH poshwises + nut141 (450665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630219-112 EI355649221TH pramual + Nadtakan (450635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดศรีสะอาด พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
82 # 3อจ630219-113 EI636289943TH Engineer12 + เหลาเพชรบูรณ์ (450638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
83 # 3อจ630219-114 EI659931776TH Warayu + ก้อนกรวด (450639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
84 # 3อจ630219-118 EI591880447TH zafari + welding24 (450646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 3 นิ้ว)
85 # 3อจ630219-119 EI591880447TH zafari + welding24 (450649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.6 นิ้ว)
86 # 3อจ630219-121 TPD040A004576 itthikorn + saksitt (450737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(621024-027) (G 61%)
87 # 3อจ630219-122 SCHB000057686 pramual + Ozone (450682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชินราชซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
88 # 3อจ630219-124 SCHB000057686 ฅนบางใหญ่ + Ozone (450688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาปางอุ้มบาตร ศิลปะรัตนะโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อตะกั่วลงรักปิดทอง (ขนาดสูง 5 นิ้ว)
89 # 3อจ630219-126 EI649527624TH PHLOI + คูณสตางค์ (450693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
90 # 3อจ630219-127 RI649527624TH zafari + คูณสตางค์ (450695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพไม่ตะไบฐาน)
91 # 3อจ630219-128 EI649527624TH loomthong + คูณสตางค์ (450696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
92 # 3อจ630219-129 EI649527624TH เอี่ยมโชคดี + ริณดา (450699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์หน้าใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

93 # 3อจ630219-130 EI649361995TH naja22 + หลังเขา30 (450739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
94 # 3อจ630219-132 EI649528369TH midori + ริณดา (450709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ พิมพ์หูห่าง เนื้อผง ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
95 # 3อจ630219-133 EI649528369TH สมอแดง + คูณสตางค์ (450711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)
96 # 3อจ630219-134 SCHB000057754 oongchat + Ozone (450713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
97 # 3อจ630219-135 EW784986403TH มีเก้า888 + Thanapong36 (450714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะสุโขทัย หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 700 ปี ลายสือไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.ลำปาง (หน้าตัก 12 นิ้ว)
98 # 3อจ630219-136 SCHB000057352 Bobbie + Ozone (450717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
99 # 3อจ630219-138 SCHB000057352 napon + Ozone (450721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630219-139 EI629136301TH aimmy123 + pop_014 (450723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
101 # 3อจ630219-140 EX418141000TH penggo + terasak99 (450724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จอรหัง วัดบางด้วน เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ630219-141 EI658232092TH tongdul + mchutith (450669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
103 # 3อจ630219-142 EI669842903TH toymlt + lekyo89 (450673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (550213-161)(G 62%)
104 # 3อจ630219-143 EI667839141TH Chatsure + Anankiya (450740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
105 # 3อจ630219-144 EI627596605TH kiattisak + แบงค์อรัญ (450676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี (สภาพสวย)
106 # 3อจ630219-145 EIO654569834TH zafari + รุยคอสต้า (450736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
107 # 3อจ630219-146 EW004562409TH auto1800 + m-cot (450681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (600621-124)
108 # 3อจ630219-147 EG600567870TH Aaekaa + ศรัทธา111 (450686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 18.1 กรัม)
109 # 3อจ630219-149 RPBG000017953 หม่อง + peaky (450692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1824)
11 # 3อจ630213-013 nco29-48 + gun87 (450108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
110 #เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 ก.พ. 2563 - 08:10 น.] #71893 (15/16)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630204-001 EI584779621TH chian73 (449643) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ630205-022 EW926653565TH ตั้มปราจีน (449944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630205-030 EI639006685TH หนูมิเตอร์ (449487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630207-020 RPCH000018799 อภินันท์ (449698) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630210-001 ET261459127TH sane30 (450394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630211-001 EI555786608TH ratro (449869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630211-003 EI651830944TH เด็กนอก (450378) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630211-018 EI653773799TH artto13 (449871) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630211-026 EI629754128TH ammad (449856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630213-005 EI652912049TH Honeyb (450132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630214-001 EI301566475TH Gaokod2549 (450216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630214-009 KBAN000868596 taccord (450224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630214-011 EI659415741TH kittisak_10 (450290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630214-012 EI652743963TH นิลสนธิ (450209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630214-013 EI625530805TH หนูมิเตอร์ (450214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630214-018 EI653946273TH chaidee (450281) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ630214-019 EI541663025TH magician (450218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630214-024 TH01185QR8F9B tjirasak (450246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630214-031 EI629797004TH ammad (450229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630214-035 EI545282305TH ชวนชื่น (450292) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ630214-036 RRNY000112294 techinmonpan (450235) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630215-001 EW694465418TH Wanlop (450357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630215-004 R5YP000101116 donunun (450362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630215-005 EI623982008TH HatPra (450365) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ630215-009 EI666835894TH natepranakorn (450369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630215-011 EI668727915TH หมูบินกวนอู (450387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630215-013 EI671119044TH คุณศิระ (450388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630215-014 EW793658128TH MonMos (450389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630215-015 EF537115963TH sorn11 (450390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ630215-016 EI640171716TH thatcharit (450391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ630215-017 EI661016703TH kusuma69 (450392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630215-018 EW784986394TH Thanapong36 (450393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630215-021 ED837475593TH cherdchai2511 (450376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630207-018 run0007 (449964) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 2อจ630214-001 tumbk (450269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630214-003 hunter04 (450271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630214-005 puriwaj (450272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630214-007 puriwaj (450273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630214-008 Dang2 (450275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630214-010 bluezone69 (450276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630214-015 ธัชขลัง (450257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630214-016 rooms_studio (450260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630214-017 wilairat_22 (450261) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ630215-001 thitiporn (450383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630215-003 เศกสรรค์2511 (450384) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ630215-007 ชะตาฟ้า (450385) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ630215-008 ต่ายวัดหนึ่ง (450386) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ630215-010 rooms_studio (450411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630215-011 afrosalmon (450397) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630215-013 aek1979 (450331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630215-014 แฮปรามคำแหง (450334) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ630215-015 lamunman (450339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ630215-019 ภพเมืองสรรค์ (450347) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ630215-022 Sdiss (450335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630219-010 neweye24 (450637) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ630219-014 การันตีพระ (450705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ630219-015 การันตีพระ (450703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630219-018 การันตีพระ (450634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630219-021 การันตีพระ (450743) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630207-101 EI616582755TH TEE_INTER + promlok (449673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจันทร์ วัดโฉลกหลำ พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี
2 # 3อจ630207-105 EI646703293TH องอาจ + อมฤตพระเครื่อง (449683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อสองกษัตริย์ จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
3 # 3อจ630207-113 EW721932125TH virun123 + ขนมกรุบ (449709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3.5 นิ้ว)
4 # 3อจ630207-127 EI580922954TH SongkanA + jedsadaboss (449686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630210-139 EI485825214TH อสูรแดง + toymlt (449797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือก **ไม่ระบุที่สร้าง
6 # 3อจ630211-127 EI607554031TH แอลพระไทย + ชัยนเรศ (449932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน
7 # 3อจ630211-128 EI607188620TH korn88 + วิเศษชัยชาญ (449934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาหย่อง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630211-161 EG483837838TH ควนเนียง + Noomint (450112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.สงขลา
9 # 3อจ630215-008 นายแก้ว + engineer27 (450319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ630217-001 pirat9 + Lionado (450421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (G 89%)
11 # 3อจ630217-002 Vasin289 + บุญเลิศ2532 (450427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง/สภาพใช้) (590816-102)
12 # 3อจ630217-003 anantand + jessepre (450431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
13 # 3อจ630217-006 เน้นพระสวย + anonnat (450441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560927-345)
14 # 3อจ630217-007 wanway001 + BankHiWay (450444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(621016-190)
15 # 3อจ630217-008 ปืนใหญ่ + หรั่งวัดไตร (450447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630217-011 บัวลอย + tomtam2516 (450419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นช้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.สุรินทร์ (540528-182)
17 # 3อจ630217-012 SongkanA + อ้นทวีคูณ (450422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม

18 # 3อจ630217-103 EI670404184TH Bophantom + สิงห์บุรี (450417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี
19 # 3อจ630217-104 EX443147208TH พรรณราณย์ + ตี๋เงินเต็ม (450420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630217-106 EI666227908TH pornlimk + poshwises (450423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (630131-010)
21 # 3อจ630217-107 EI612443166TH tangmo123 + natapoln (450426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
22 # 3อจ630217-108 EI514144706TH art8888 + สหายเมืองลิง (450429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630217-109 EI514144706TH Lumpum + สหายเมืองลิง (450531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ630217-110 EI563740996TH yongyot + thriphop09 (450432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
25 # 3อจ630217-111 EI563740996TH yongyot + thriphop09 (450440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
26 # 3อจ630217-113 EI667725229TH PHLOI + Boonmee888 (450445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630217-114 EI586137174TH kiattisak + BigBenz (450449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พระครูทวี วัดโรงช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร
28 # 3อจ630217-115 EI662815231TH เอตะทัคคะ + LEEYA (450453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 76%)
29 # 3อจ630217-116 WALK000484339 khotchaninPk + BOMBA (450455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพข้าวสารดำชำรุด)
30 # 3อจ630217-117 EI151383783TH pirat9 + pol789 (450457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560218-127) (G 65%)
31 # 3อจ630217-120 EG031733482TH sakdaspc + โพธโชคชัย (450463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (630118-126)
32 # 3อจ630217-121 EG288500738TH kittisak_10 + bboypm (450459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630217-122 EI657493882TH บารมีพรพรหม + lookstar404 (450461) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นสโมสรโรตารี่สร้าง เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 49/น้ำหนักทอง 16.1 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นสโมสรโรตารี่สร้าง เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 49) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นสโมสรโรตารี่สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 49) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
34 # 3อจ630217-123 EI637797394TH moo_bpk + morsor3 (450465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ630217-125 TTLY000847520 Bophantom + numpraram2 (450471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)

36 # 3อจ630217-126 HTAI000382605 pramual + rung-55 (450473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ630217-127 EI532590510TH yongyot + เจริญพรรุ่งเรือง (450475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 399209)
38 # 3อจ630217-128 EI644399177TH nung919 + ภิรัต (450478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
39 # 3อจ630217-129 EI673737950TH HatPra + nakornyong (450481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
40 # 3อจ630217-130 820147552641 mumu99 + เชน3536 (450483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็กแขนม้วน เนื้อชินเงิน
41 # 3อจ630217-132 EX461739414TH Bankbhawk + kosin225 (450469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630217-133 EX461739414TH phubed + kosin225 (450472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ630217-135 EI652181517TH tOmzer + ศิรสิทธิ์88 (450477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
44 # 3อจ630217-137 EI666972935TH HatPra + shakespeare (450482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์แปดทิศ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ630217-138 EI663770871TH วิทย์พระประแดง + lulytoon (450484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (621211-453)
46 # 3อจ630217-140 EI605414840TH anantand + aksomsak (450485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 91%)
47 # 3อจ630217-141 EI668635096TH poooh + prachuk (450487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฉัตรเพชร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630217-142 BBN5000271477 supol + va1111 (450488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (G 86%)
49 # 3อจ630217-143 EI668976648TH catbkk + naivana (450491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ630217-144 EI641882173TH วณิชออโต้ + paoboonjin (450493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (วัดคอกหมูสร้าง/สภาพใช้)
51 # 3อจ630217-145 EI605414836TH anndamun + aksomsak (450530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(630210-174) (G 66%)
52 # 3อจ630217-146 EI596533617TH pit2514 + Darkaun (450496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (G 77%)
53 # 3อจ630217-147 EW877331955TH mawin2520 + นุหนองคาย (450501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
54 # 3อจ630217-148 EX418130801TH กุ้งหวาน + terasak99 (450503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครปฐม

55 # 3อจ630217-149 EI671516332TH สิงห์คำรณ + twongt (450506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครปฐม (600426-015)
56 # 3อจ630217-150 EI676012291TH สังโยชน์ + chaintv (450508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข พิมพ์ข้างบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.สิงห์บุรี
57 # 3อจ630217-151 EI678006550TH Bophantom + som3693 (450424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630217-152 EF682724557TH auto1800 + somsak2518 (450425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (G 63%)
59 # 3อจ630217-153 EI679003577TH sakdaspc + กำไลทอง (450428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630207-038)
60 # 3อจ630217-154 EI663317198TH Kag2509 + ชมรม-มหาอุตม์ (450430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (G 64%)
61 # 3อจ630220-005 EI664722245TH นิลสนธิ + honzakub (450745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทืม วัดลพหารไร่ รุ่นมิตชูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
62 # 3อจ630220-006 EI280194688TH aun1972 + uppakid (450744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 ก.พ. 2563 - 08:10 น.] #71890 (14/16)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630211-002 EG415152811TH Vincent (450105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630213-001 EV784154317TH pigkolo (450124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ630213-003 EI666415702TH Redboat (450130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630213-007 FAM0004447358 ธารทอง7 (450138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630213-008 EI588297001TH phuwadet (450140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630213-010 TH01185V4T27B ประธานพร (450142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630213-011 KBAN000868102 taccord (450078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630213-014 EI647111748TH เสนาะ53 (450090) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 1อจ630213-015 EI467141394TH seed-seed (450095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630218-009 EI652830472TH PHLOI (450564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ
11 # 1อจ630214-016 EI667007885TH seranee (450279) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630212-020 ศตกมล (450632) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ630213-001 OMBUN (450118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630213-002 OMBUN (450123) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630213-003 วีรชน (450159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630213-005 bangkokpoms (450135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630217-002 โบ๊ทพระเครื่อง (450502) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630217-003 โบ๊ทพระเครื่อง (450504) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ630217-004 โบ๊ทพระเครื่อง (450507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ630217-005 โบ๊ทพระเครื่อง (450509) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630217-006 โบ๊ทพระเครื่อง (450511) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630217-007 โบ๊ทพระเครื่อง (450513) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630217-008 โบ๊ทพระเครื่อง (450516) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630217-009 โบ๊ทพระเครื่อง (450519) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630217-010 โบ๊ทพระเครื่อง (450521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630217-011 โบ๊ทพระเครื่อง (450523) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630217-012 โบ๊ทพระเครื่อง (450525) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630217-013 โบ๊ทพระเครื่อง (450526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630217-014 โบ๊ทพระเครื่อง (450527) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630218-007 การันตีพระ (450536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630218-021 การันตีพระ (450537) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ630218-022 การันตีพระ (450567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630212-004 ปอวีร์ + pump992 (449970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2547 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630214-120 EI648228195TH chonthong + joeryan (450324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ630214-167 EX448251366TH Jumanji + cpparu (450288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโต๊ะ วัดกำแพง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี
4 # 3อจ630215-001 ชาย2506 + Patumwan67 (450295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 74%)
5 # 3อจ630215-002 Oakmed + Kapongdotcom (450300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (G 64%)
6 # 3อจ630215-003 Sapap + tuy_301 (450302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (620911-159)
7 # 3อจ630215-004 นายแก้ว + lomlopburi (450304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 77%)
8 # 3อจ630215-005 aoreo2526 + Puttawat (450395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (G 61%)
9 # 3อจ630215-006 siblo555 + angelita69 (450306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (G 50%)
10 # 3อจ630215-007 poonsaka + tamo1 (450317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกหลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (580907-004)(G 73%)
11 # 3อจ630215-101 EF615271350TH m-cot + น้ำฟ้าใส (450330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ630215-102 ALP013833458 nunthawat + Lord636 (450332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ ปี 2495 จ.พัทลุง
13 # 3อจ630215-103 EI622390030TH LUNGWIN + ตะแคงขวด (450333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.ชลบุรี (หมายเลข 766)
14 # 3อจ630215-104 EI671520031TH savings + twongt (450396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเกีย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
15 # 3อจ630215-105 EI671144812TH Deethongtong + คุณศิระ (450336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
16 # 3อจ630215-106 EI671144812TH Nopthebarber + คุณศิระ (450398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
17 # 3อจ630215-107 EI575177685TH PHLOI + suwatboat (450337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์

18 # 3อจ630215-108 EI664722245TH นิลสนธิ + honzakub (450338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
19 # 3อจ630215-109 EI669530826TH jedai12 + napsss (450400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
20 # 3อจ630215-111 82146744060 korn88 + เชน3536 (450340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ขัดสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630215-112 EI671135020TH บรีสพระช่วย + Akaphop (450343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 13268/สภาพใช้)
22 # 3อจ630215-113 EI671202308TH yodkk + pcrc2 (450405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ630215-114 EI666453918TH ทบสยาม + เขยมาบตาพุด (450344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 89%)
24 # 3อจ630215-116 EI663705538TH thi3790 + Kenaiji (450348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ครัวบล็อกแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ630215-117 EI658830731TH BallDesign + อนันตรา (450350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630215-120 EI624389096TH อาทอเนกทาสัง + Prakor (450358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (G 59%)
27 # 3อจ630215-122 EI583482390TH pdarnswat + นรสิงห์ (450303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630215-123 EI637884725TH magician + sittipon (450403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา ปี 2522 จ.ปทุมธานี
29 # 3อจ630215-124 EI465546635TH Domeno + ไร้นาม99 (450305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤาษีหลังนาง จ.พิษณุโลก
30 # 3อจ630215-125 EI465546635TH nopakk + ไร้นาม99 (450307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก เนื้อดิน
31 # 3อจ630215-126 EI648225707TH เอี่ยมโชคดี + โก๋แก่ (450308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางป่าเลไลย์ กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
32 # 3อจ630215-127 EI577151853TH แอลพระไทย + อาทิตย์๙๙ (450309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
33 # 3อจ630215-128 EI432588368TH เขยมาบตาพุด + เที่ยงพุทธคุณ (450310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (590527-004)(G 76%)
34 # 3อจ630215-129 EI629397797TH pramual + อาชาเหล็ก (450311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630215-131 EI653567531TH วุฒิปราการ + prachuk (450341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 452)
36 # 3อจ630215-132 EX453677766TH natapoln + เอกกี้27 (450346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 212415)

37 # 3อจ630215-133 EI653567528TH นายแก้ว + prachuk (450349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว) (G 84%)
38 # 3อจ630215-134 EX334440305TH nana04 + Aeychonburi (450351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
39 # 3อจ630215-135 EI673030747TH ผงคลุกรัก + yime2 (450354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
40 # 3อจ630215-136 EI649505120TH poshwises + ริณดา (450356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี
41 # 3อจ630215-137 EI649505120TH wosatorn + ริณดา (450359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630215-138 EI649505120TH เหวัชระ + ริณดา (450361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
43 # 3อจ630215-139 EI649505120TH แก้วพรหม + ริณดา (450363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธทีปังกร ปี 2490 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630215-140 EI649505120TH แก้วพรหม + ริณดา (450366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
45 # 3อจ630215-143 EX449031905TH แก้วพรหม + (450406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630215-144 EI545278535TH ฅนบางใหญ่ + ชวนชื่น (450374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
47 # 3อจ630215-145 ED981444094TH เน้นพระสวย + เอ๋หลังเซ็น (450377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (G 81%)
48 # 3อจ630215-146 EI280194688TH aun1972 + uppakid (450379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
49 # 3อจ630215-147 RPDD000044289 sawangvi + Sinsiampra (450382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.สุรินทร์ (630205-109)
50 # 3อจ630215-148 EI591949754TH จอมเดช + yongyot (450407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระไตรปิฎก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630215-150 EG566600304TH tiktik03 + tamthodsaporn (450381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630215-151 EI663434185TH โชติอนันต์ + Juicy (450313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
53 # 3อจ630215-152 EI662843878TH tamonwon + numaoy (450409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600828-182)
54 # 3อจ630215-153 EI604389154 frist + โอมมะ (450315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่หลังแบบ เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.พิจิตร (น้ำหนักทอง 5.7 กรัม)
55 # 3อจ630215-154 EX449031914TH ศิวะประทานพร + (450408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครปฐม

56 # 3อจ630215-155 EI633758761TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + zafari (450410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620515-051)
57 # 3อจ630215-156 EI602176514TH ชาย2506 + aood0458 (450321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งผิวรมดำ) (620422-046)(G 90%)
58 # 3อจ630215-158 EI432597360TH Deethongtong + tomato (450327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
59 # 3อจ630215-159 EV637781978TH pramual + จิตรเทพ (450328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630215-161 EI527580727TH บรีสพระช่วย + juipeter (450364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (611124-142)
61 # 3อจ630215-162 EI427888577TH pramual + เปี๊ยกหล่มสัก (450367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
62 # 3อจ630215-163 EI623286413TH p_awest + chaintv (450368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้)
63 # 3อจ630215-164 EI616899340TH phubed + sai-9ton (450371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630131-185) (G 62%)
64 # 3อจ630215-165 EI574398552TH devil3327 + boonsom_n (450373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
65 # 3อจ630215-166 EI574398552TH devil3327 + boonsom_n (450375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 ก.พ. 2563 - 08:09 น.] #71886 (13/16)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630217-101 EI656523605TH schan2514 + rongfox (450414) กรอบทอง 1 องค์ (G 69%) (น้ำหนัก 13.4 กรัม)
2 # 3อจ630217-102 EI656523605TH tanint + rongfox (450415) กรอบทอง 1 องค์ (G 94%) (น้ำหนัก 17.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 ก.พ. 2563 - 08:15 น.] #71883 (12/16)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630127-026 EI621003220TH kohler (448687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630211-013 EI656203751TH ญาดา168 (449919) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
3 # 1อจ630212-006 EI590999635TH ธนกฤตพระเครื่อง (450044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630213-016 ED948371115TH pippinnu (450075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630214-004 EI554840792TH bugpee (450289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ630214-006 EI647867625TH pradrem (450270) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630214-007 EI647867625TH pradrem (450274) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630214-008 EI647867625TH pradrem (450277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630214-015 EI629799075TH chokchai (450278) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630214-017 EI667007885TH seranee (450280) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630214-026 EG425141583TH mumu99 (450282) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630214-027 EG425141583TH mumu99 (450283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630214-028 EG425141583TH mumu99 (450189) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630201-010 กระทิงขาว (449169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630201-014 tui07wc (449154) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630203-013 bluezone69 (449291) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630203-015 mekya2706 (449297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630206-026 golf2014 (449605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630210-004 วัฒน์วังหิน (449829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ630210-005 lamunman (449830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630211-019 Haasdk123 (450072) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630213-008 loongmike (450114) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ630213-009 loongmike (450068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630213-013 ยุทธิชัย (450070) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630215-006 การันตีพระ (450293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630215-021 การันตีพระ (450294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630215-023 การันตีพระ (450296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630215-024 การันตีพระ (450297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630215-025 การันตีพระ (450412) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 6 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630131-003 Arjaree56 + sanopporn (449100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 6 นิ้ว)
2 # 3อจ630131-121 EG042925625TH pairoat + ลักษณ์ตะวัน (449071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ซุ้มคู่ตัดชิด เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630205-108 EX425751783TH เชษฐประตูผี + GOLFPTM (449518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ630207-114 EI630708457TH Q-Taro + nockout (449711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ พิมพ์ตัวหนังสือสองแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2500 (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630210-140 EX516100549TH Retail + nottosaad (449799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
6 # 3อจ630213-136 EI636267452TH krichayan + คูณแรมโบ้ (450157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์หน้าเทพ เนื้อผง ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม
7 # 3อจ630214-001 Arjaree56 + Pboonchai (450169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิธีเปิดพระมหาวิหารฯ เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.ฉะเชิงเทรา (G 93%)
8 # 3อจ630214-002 hemman + Narongrad_107 (450182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630214-003 niwetch + พิศรุษ (450171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) (G 56%)
10 # 3อจ630214-004 เน้นพระสวย + olympia (450174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630206-313)
11 # 3อจ630214-005 Tarzan + vinit09 (450176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 800 บาท)
12 # 3อจ630214-006 Pitcha + Settawut (450178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่พวง วัดศรีธรรมาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600106-057)(G 64%)
13 # 3อจ630214-103 EI659624458TH bangpunDD + มาริโอ (450170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง/หลังตรายางวัดสุทัศนฯ)
14 # 3อจ630214-104 EF276195378TH Bobbie + ต้นกรมทาง (450172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุทองแท่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
15 # 3อจ630214-105 EX417950819TH MaiKs + terasak99 (450173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สมุทรปราการ
16 # 3อจ630214-106 EI669612658TH phoomchai + montblanc (450175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630214-107 EI092268586TH devil3327 + ถุงข้าว (450284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
18 # 3อจ630214-108 EI630698239TH pitiw + tassunoh (450285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630214-109 EI622556998TH nung919 + ไทยแลนด์ (450177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
20 # 3อจ630214-110 EI656208538TH vee2503 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (450179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ630214-111 EG434624195TH Kunti + ตั้งเจริญ (450180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 83%)
22 # 3อจ630214-113 EI642013284TH Nui2511 + เพิ่มพูนศิลป์ (450185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630214-114 SMCP000710652 korn88 + krai007 (450186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
24 # 3อจ630214-115 EW820716454TH ขุนศึกสกลนคร + nung919 (450188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ630214-116 EI653865929TH pornlimk + pyakorn (450190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (621017-071)
26 # 3อจ630214-117 EI666106167TH Oat_Phk + อ่าวมะนาว (450192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560307-004)(G 87%)
27 # 3อจ630214-118 EI652743963TH PHLOI + นิลสนธิ (450195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หลังอกเลา เนื้อเงินลงยา ปี 2485 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ630214-119 EI667007885TH penggo + seranee (450197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
29 # 3อจ630214-121 EX307762671TH lohbetong + owats (450187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630214-122 EI616093179TH kittisak_10 + raimon (450191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9696)
31 # 3อจ630214-123 EI575183544TH SongkanA + suwatboat (450194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
32 # 3อจ630214-124 EI645612857TH PHLOI + MikeShiNoDa (450196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์หลังเข็ม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
33 # 3อจ630214-125 EI668930819TH Sololo + somkiatthornburi (450202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
34 # 3อจ630214-126 EI643441077TH Retail + Meetung (450204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
35 # 3อจ630214-127 EI482492265TH gallardo + peaky (450206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ วัดพระศรีฯ รุ่นนเรศวรชนะศึก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 603) (G 88%)
36 # 3อจ630214-128 EI671211123TH แก้วพรหม + ถุงข้าว (450208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
37 # 3อจ630214-129 EI593968416TH khonwan + somsuk555 (450211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630214-130 EI588685880TH ศักสิทธิ์ + apidech1991 (450212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ630214-131 EI586302703TH bangpunDD + iamponpanit (450198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชลบุรี
40 # 3อจ630214-132 EI641926475TH เมตตามหามงคล + ตั้มเดอะซ๊อก (450200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
41 # 3อจ630214-133 EF408480834TH Patumwan67 + (450203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phakphum_dci
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (G 79%)
42 # 3อจ630214-135 EI434470619TH Mai2008 + Taweesak48 (450207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
43 # 3อจ630214-136 EI434470619TH Mai2008 + Taweesak48 (450210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
44 # 3อจ630214-137 EI657076294TH pakavat + พิชชากร (450213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630214-138 EI657076294TH dreamsconner + พิชชากร (450215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ630214-139 EI656613495TH pisanlost + nanin (450217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ630214-140 EW836746198TH Sangjan + aoy101 (450220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ630214-141 EI631745867TH ชาญค้าข้าว + ล้านมาแชร์ (450287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(แดง) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง) (G 77%)
49 # 3อจ630214-142 GSPZ000012281 juipeter + korn88 (450253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ630214-143 EI607379377TH yodpra + saweit (450255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)(630131-191)
51 # 3อจ630214-144 EI607379377TH yodpra + saweit (450256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพแต่งผิว) (630131-192)
52 # 3อจ630214-145 EI485831170TH คนกรุงเก่า + toymlt (450258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (620322-155)
53 # 3อจ630214-146 EW572561114TH thevit + ขนมหวาน (450262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630214-147 EI616067514TH อะนันตะปัดชะเย + sanopporn (450263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630214-148 EI616067514TH อะนันตะปัดชะเย + sanopporn (450266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

พระกริ่ง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
56 # 3อจ630214-149 EI666908778TH kit01 + น้องหมี (450267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
57 # 3อจ630214-151 EI666908778TH vichol2551 + น้องหมี (450231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630214-152 EI666908778TH yutthanaP + น้องหมี (450233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(630131-176)
59 # 3อจ630214-153 EF552218545TH นายชลิต + storm17 (450236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ630214-154 EI651426638TH vazzaaa + nakub (450238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591112-213)
61 # 3อจ630214-155 EG632908544TH njeesom + bangpunDD (450240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (630122-283)(G 65%)
62 # 3อจ630214-156 EI629797004TH poshwises + ammad (450242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630214-157 EI629797004TH poshwises + ammad (450244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630214-158 EI545282305TH อรุณแสง + ชวนชื่น (450247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
65 # 3อจ630214-159 EI545282305TH สิงค์ใต้สายดำ + ชวนชื่น (450248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (630104-147)
66 # 3อจ630214-160 EI584397931TH bangpunDD + คเวสโก (450250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ630214-161 EF552218792TH joeenok + storm17 (450223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630214-162 EI620263183TH รถโฟร์ค + ไชยสิทธิ์ (450225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ630214-163 EF230605862TH patisak + เทียนทอง (450227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ630214-165 EG427370059TH TEE_INTER + กุหลาบแดง (450230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็กแขนม้วน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(591024-019)
71 # 3อจ630214-166 EI492997824TH วรเศรษฐ์ + รัตนชาติ (450234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
72 # 3อจ630214-168 EI640225105TH bomtada + mchutith (450237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (630207-198)
73 # 3อจ630214-169 EX418129701TH penggo + บีเวียงพิงค์ (450239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว เนื้อชิน ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ630214-170 EI545296131TH คูณแรมโบ้ + ชวนชื่น (450241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังอกเลา เนื้อเงิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
75 # 3อจ630214-171 EI545296131TH ผงคลุกรัก + ชวนชื่น (450221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
76 #3อจ630215-110 EI667681491TH สินสมบูรณ์ + suthee069 (450401) กรอบทอง 1 องค์ (G 91%) (น้ำหนัก 6.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 ก.พ. 2563 - 08:14 น.] #71879 (11/16)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630205-004 EG415154636TH Vincent (449935) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630205-013 EI587823253TH ใหม่เมืองเหนือ (449481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630206-001 EW715580725TH วัชรชัย (449569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630207-019 EI616065558TH manliar (449649) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630211-011 EI629787925TH chokchai (449913) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630211-015 EX422673058TH Bophantom (449923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630211-016 EX422673058TH Bophantom (449927) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 1อจ630211-024 TNPT001104950 ตึ่งนั้ง (449931) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630212-001 SWIC00075371 Beed098 (450033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630212-003 EI641839192TH rsermsak (450039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630212-004 EI617280297TH อนันตรา (450042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630212-007 EI560160175TH thanodom (450048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630212-008 EI611279097TH jojubkay (450050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630212-010 SBLG000027718 นิอร2523 (450066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630212-011 EI628752505TH ZUMO53 (449968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630212-012 EI664703670TH เล็กอมตะชลบุรี (449979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630212-013 EI575157116TH en_amulet (449973) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ630212-014 EI632490151TH bangpunDD (450063) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
19 # 1อจ630212-016 EI629790006TH maii_amulet (449977) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ630214-032 EI649890017TH jarungrux (450184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630206-002 Michy (449565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630210-035 penpathum (449735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 2อจ630211-001 nuaypkt (449844) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
4 # 2อจ630211-012 penggo (449843) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ630211-013 penggo (449950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630211-014 penggo (449850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
7 # 2อจ630212-002 pui1228 (449983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630212-005 hunter04 (450014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630212-011 เมืองทองยูไนเต็ด (450022) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ630212-018 pontat567 (450009) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630213-004 ratchapong (450128) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
12 # 2อจ630213-014 gun87 (450080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630207-106 EI441844395TH แอลพระไทย + sukhothai (449685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
2 # 3อจ630210-002 sur_suk + backdagon (449740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (530930-472) (G 77%)
3 # 3อจ630210-009 Loung_pethraksa + (450110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาณาจักรพระ
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
4 # 3อจ630210-104 EI527273324TH zafari + lohbetong (449746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธข้างเม็ด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2498 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ630210-110 EI564955494TH Michy + yongyot (449760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย พิมพ์สาริกา เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพปิดทองใหม่)
6 # 3อจ630210-115 EI647902168TH อะนันตะปัดชะเย + เก่งจริงจริง (449770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย เนื้อผง
7 # 3อจ630210-135 EI627717343TH beer2126 + madeowsri (449786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (530806-120)
8 # 3อจ630211-114 EI666412811TH dreamsconner + (449900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)
9 # 3อจ630211-125 EI301580450TH เพิ่งหัดดู + yootha (449924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (510304-029)(G 82%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรไว้

10 # 3อจ630211-131 EI630674546TH เอกเขนก + tassunoh (449942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ630211-138 EI621021458TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + kohler (449954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน พิมพ์เก้ายอด เนื้อผ้าถักลงรัก ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
12 # 3อจ630212-005 LEEYA + prungthan (449972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ630212-138 EI452632423TH น้องใหม่หัดเล่น + โลหิต (450062) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงลงยาหน้าเงิน ปี 2560 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 122) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 122) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมา เนื้อสัตตะโลหะลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 122) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 122) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
14 # 3อจ630212-163 EI629790006TH ตุ๊หลวง + maii_amulet (449974) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630123-184) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (621024-015) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
15 # 3อจ630213-001 Exdesign + wit50 (450117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (621116-155) (G 72%)
16 # 3อจ630213-003 Rathprasert3835 + วีรชน (450158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (G 72%)
17 # 3อจ630213-006 bangpunDD + CC-AMULET (450156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630213-007 penggo + freeborn (450126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
19 # 3อจ630213-008 แป๊ะดำเนิน + rongfox (450129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630213-009 chai_kmitl + rongfox (450131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2424 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630213-010 เจริญ42 + rongfox (450133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630213-011 pramual + patcharapon (450103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630213-012 arampo + tanapat05 (450106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไตรปิฎก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630213-101 PSP0004567991 vorawan2345 + rung-55 (450162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ630213-102 EX513834885TH sherbet88 + น้ำฟ้าใส (450137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ630213-103 EI564970602TH manutsri + เก๋นครนายก (450139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ630213-104 EI301566271TH แป๊ะดำเนิน + yootha (450141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (570503-004)
28 # 3อจ630213-105 EI650707861TH Pogky + HS2NAJ (450143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดซ่อมตัวครุฑ)
29 # 3อจ630213-106 EI355017318TH penggo + jabee (450163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก พิมพ์กลีบบัว เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.ราชบุรี
30 # 3อจ630213-108 EI536062062TH nung919 + ZuTharua (450146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ่ว วัดโตนดหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ630213-109 EI548473167TH tamonwon + beer2126 (450149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

32 # 3อจ630213-110 EI644205525TH joeenok + Benyapa (450150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
33 # 3อจ630213-113 EI633629696TH Weerachat_day + น้องพฤกษ์ (450161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ630213-114 EI633629696TH Weerachat_day + น้องพฤกษ์ (450160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ630213-115 EG421118920TH sanya1002 + olmairo (450079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630213-116 EX413803364TH sangthop + deghong2013 (450083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%)
37 # 3อจ630213-117 EI483730346TH penggo + tinny (450085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ630213-118 EF397093111TH ปอวีร์ + OgapzaO (450088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ630213-119 EI406779293TH ดาบพจน์ + NUNG1789 (450089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยโชคลาภ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7) (G 68%)
40 # 3อจ630213-121 EI605368005TH auto1800 + oudood (450094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2256)
41 # 3อจ630213-122 EI663702528TH janthanee + ตู๋หรุ่น (450097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
42 # 3อจ630213-123 EI583473340TH sakdaspc + pdarnswat (450099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630213-124 EG465496678TH Pichitj + nooing (450101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

44 # 3อจ630213-125 EX413518038TH PHLOI + KID_2 (450102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630213-127 EI558878688TH PHLOI + prachuab (450107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
46 # 3อจ630213-128 EX330034575TH pikkared + มีคุณ (450109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
47 # 3อจ630213-129 EI647112085TH kittisak_10 + ต้นเทพประยูร (450111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ630213-130 RX235280403TH auto1800 + moojhu (450113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
49 # 3อจ630213-131 RX235280403TH pornlimk + moojhu (450082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
50 # 3อจ630213-132 EI649665400TH kittisak_10 + kiattisak (450084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
51 # 3อจ630213-133 EI656613500TH ตุลา26 + nanin (450086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 68%)
52 # 3อจ630213-134 EI636975589TH นัฐนันท์ + Suprarop (450087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
53 # 3อจ630213-135 EF573684724TH เอ้ศรีราชา + chaiwatar (450091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข พ 58)
54 # 3อจ630213-137 EI653329506TH ซีพระเครื่อง + sak_laoareerat (450093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(610627-177)
55 # 3อจ630213-138 EI576972676TH sakdaspc + (450096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620909-126)

56 # 3อจ630213-139 EI434913422TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + ต้นอุทยาน (450165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1)
57 # 3อจ630213-141 EI633770864TH pornlimk + zafari (450145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิด วัดปากทะเลนอก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (สภาพใช้/ไม่ระบุปีสร้าง) (630110-409)
58 # 3อจ630213-142 EI349266231TH บรีสพระช่วย + LexCyber (450147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
59 # 3อจ630213-143 EI617935264TH VAIVIT + kittichai2499 (450148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)(560725-145)
60 # 3อจ630213-144 EI467141394TH somsak2518 + seed-seed (450151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (610910-186) (G 90%)
61 # 3อจ630213-145 EI653785103TH Korn_korn + สายลับ (450152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1654)
62 # 3อจ630213-146 EI652137014TH topten + nakak_action (450153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
63 # 3อจ630213-147 EI640221409TH babala + mchutith (450154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630213-148 ED967073993TH seven2527 + กุหลาบแดง (450164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560320-068)
65 # 3อจ630213-149 EI663303168TH pop2517 + srilinjee (450155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 248308)
66 # 3อจ630213-150 EX336863227TH yodpra + Goonum111 (450166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพรมผิวใหม่)
67 # 3อจ630213-151 EI641625055TH kit01 + ต้อมตราโล่ (450115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา


68 # 3อจ630213-152 EI648239958TH jj2424 + โก๋แก่ (450116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
69 # 3อจ630213-153 EI676002949TH กุ้งหวาน + dojinnn (450119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630213-107 EI656512126TH kompisit + Rongfox (450144) ส่งกรอบทอง 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 10.2 กรัม) (G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 ก.พ. 2563 - 08:08 น.] #71863 (10/16)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630205-016 EF445120830TH thanny06 (449489) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ630206-005 EX471575114TH เต้อ๋อง8 (449579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ630206-013 EI643008100TH กำไลทอง (449632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630207-001 EI354855160TH oasmnk14 (449723) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630207-009 EX422673013TH Bophantom (449645) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630207-011 EI656200857TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (449646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630207-012 EI656200857TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (449657) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630207-018 EI598115882TH thothongkham (449947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630207-022 EI639722677TH chian73 (449712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630210-004 chokchai (449728) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630210-008 EI656903325TH pradrem (449796) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630210-011 EG164345585TH เมืองสมุทร (449802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630210-012 EX235147611TH looknam1 (449806) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630210-013 EX235147611TH looknam1 (449813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630210-014 EX235147611TH looknam1 (449816) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630210-015 EX235147611TH looknam1 (449821) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630210-016 EX235147611TH looknam1 (449826) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630210-018 EX468859005TH ชายพระเครื่อง (449828) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630211-004 NKCS000636119 nampoo (449873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630211-005 EI649839471TH jojo5 (449876) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ630211-006 EI635460454TH jingmanu (449880) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630211-007 EI661103889TH อะนันตะปัดชะเย (449881) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630211-008 EI661103889TH อะนันตะปัดชะเย (449883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630211-009 EI936259782TH สามัญชน (449887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630211-010 EI653618264TH UTHAI2015 (449888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630211-012 EI383778377TH psvtheewarat (449862) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ630211-017 ED253689517TH เวียงพิงค์ (449868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630211-019 EI596524080TH Darkaun (449875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630211-020 SSP4000029921 เถ้าแก่เนี้ย (449878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630211-021 EI623927457TH HatPra (449847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ630211-022 RE528955253TH You9199 (449849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630211-023 RB663101015TH pradrem (449852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ630211-025 EG252428342TH Winai61 (449854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ630211-027 MTEC000392230 Satawat (449963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630204-003 Haasdk123 (449866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630204-010 RGO999 (449641) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630206-012 แป๊ะคลองผดุง (449618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630206-027 loongmike (449608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630210-007 mut007 (449737) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630210-027 bkk10250 (449732) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 2อจ630210-029 popular_rock (449726) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630210-034 penpathum (449734) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630211-002 aom_nara (449859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630211-007 naret18 (449864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630211-015 ชมพูทวีป (449952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630211-018 vittaya14 (449955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630212-003 สุวรรณ999 (450065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630212-004 hunter04 (449987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ630212-012 teechai (449988) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ630212-013 phoomchai (449990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ630212-015 อาลาดิน (449992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630212-017 pontat567 (449997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630213-006 การันตีพระ (450071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630213-012 by_bie (450073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630131-148 EG413398216TH penggo + เก้าระยอง (449126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เลย
2 # 3อจ630203-124 EX505128529TH แอลพระไทย + mekorn29 (449319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เลย
3 # 3อจ630206-115 EI614827274TH ouiaumaim + องอาจ (449920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังจารเฑาะว์ เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม
4 # 3อจ630206-120 EG068244068TH ป่าตาลดอย + Oat_Phk (449573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
5 # 3อจ630206-131 EI216390817TH Kantanat + สายอีสาน (449922) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต ธนาคารกรุงไทยสร้าง พิมพ์ทรงเครื่องฤดูฝน เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระแก้วมรกต ธนาคารกรุงไทยสร้าง พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระแก้วมรกต ธนาคารกรุงไทยสร้าง พิมพ์ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
6 # 3อจ630210-011 Jjiann1979 + kkk29 (449766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐาน ป เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ630210-101 DB020702538TH penggo + dojinnn (449739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ พิมพ์ก้นโยง เนื้อแร่ จ.สมุทรปราการ
8 # 3อจ630210-119 EI091057501TH เบสท์เมืองพิจิตร + ตัดเซียน (449777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง/น้ำหนักทอง 10.5 กรัม)
9 # 3อจ630210-120 EI091057501TH prasan32 + ตัดเซียน (449781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 4.4 กรัม)
10 # 3อจ630210-124 EF682774624TH yodpra + somsak2518 (449790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 68%)
11 # 3อจ630210-125 EI441838483TH korn88 + sukhothai (449795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ630210-126 TH01185M3NS9B Bigbear + มงคลลาภ (449978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อเงิน จ.ศรีสะเกษ
13 # 3อจ630211-001 phoomchai + Pboonchai (449858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)
14 # 3อจ630211-002 kritbig + Kapongdotcom (449861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ระยอง
15 # 3อจ630211-003 อัคคีเวหา + Nonzeza18 (449960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 64%)
16 # 3อจ630211-004 tuk08 + เก่งจริงจริง (449863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
17 # 3อจ630211-005 m-cot + เก่งจริงจริง (449867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท
18 # 3อจ630211-006 bkkbadboy88 + เก่งจริงจริง (449870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 892)
19 # 3อจ630211-007 poshwises + พองาม (449872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
20 # 3อจ630211-008 tigerza083 + chonsameak (449874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
21 # 3อจ630211-009 tigerza083 + chonsameak (449877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
22 # 3อจ630211-010 tigerza083 + chonsameak (449879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
23 # 3อจ630211-011 kit01 + morriss (449915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (500511-099)
24 # 3อจ630211-012 montblanc + danai3356 (449917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์สุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
25 # 3อจ630211-101 EI658410575TH pornlimk + o-larn (449961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคปลาย) พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (621220-981)
26 # 3อจ630211-102 EI633568246TH Bophantom + เจก่ะวาย (449884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และตัดหู)
27 # 3อจ630211-103 EV827051855TH sherbet88 + KENJANG (449886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
28 # 3อจ630211-104 EV827051855TH aekchai + KENJANG (449889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 60089)
29 # 3อจ630211-105 EF552218523TH สปาต้าร์ + storm17 (449891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
30 # 3อจ630211-106 EI485971662TH สุชาติสาย2 + peerasak_off (449895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 10 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม
31 # 3อจ630211-107 EI563299369TH kittisak_10 + ban999 (449898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630211-108 EX467932265TH กล้วยไม้ + chaiyan1983 (449902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
33 # 3อจ630211-109 NKCS000636119 pramual + nampoo (449905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทรารามฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630211-110 EI522278276TH sakdaspc + bluezone69 (449909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร (630124-319)

35 # 3อจ630211-111 EI479866197TH kohler + motep (449892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ630211-112 EI644313595TH บรีสพระช่วย + ภิรัต (449894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครพนม (สภาพใช้)
37 # 3อจ630211-113 EI638809329TH pornlimk + mingch (449897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
38 # 3อจ630211-115 EI522284705TH east_noodles + bluezone69 (449903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพสวย)(630124-619) (G 62%)
39 # 3อจ630211-116 EI629122381TH tonychan + มหาเวส (449906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) (G 62%)
40 # 3อจ630211-117 EI623247485TH penggo + chaintv (449908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางนาคปรก หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ630211-118 EI623247485TH penggo + chaintv (449910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางนาคปรก หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)
42 # 3อจ630211-119 EI647532581TH jaroenpat + thi3790 (449911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ630211-120 EI646961519TH sakdaspc + นัดพบ (449912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
44 # 3อจ630211-121 EX461733495TH poshwises + kosin225 (449914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
45 # 3อจ630211-122 EX422673101TH Cafe69 + Bophantom (449916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(611022-031) (G 63%)
46 # 3อจ630211-123 EX330023405TH pramual + มีคุณ (449918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ630211-124 EG278241835TH bangpunDD + suwatboat (449921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลูกแป้งเดี่ยว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
48 # 3อจ630211-126 EI591631144TH เมตตามหามงคล + เบียเจ้าเจ็ด (449929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ630211-129 EG628312999TH santana + หนึ่งปลวกแดง (449937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง
50 # 3อจ630211-130 EI563972045TH เอตะทัคคะ + กรเมืองกาญจ์ (449938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม
51 # 3อจ630211-132 EG356371601TH noi70 + Khongthasen (449945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
52 # 3อจ630211-133 EI649522613TH m-cot + ริณดา (449946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630211-134 EI648180020TH thammarod + ตราชั่ง (449958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (630130-035)
54 # 3อจ630211-135 EF682770667TH Kunti + apiwat4825 (449948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
55 # 3อจ630211-136 EI666400190TH bongbiab + เขยมาบตาพุด (449949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
56 # 3อจ630211-137 SMPC000362899 อะนันตะปัดชะเย + นรปาน (449951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างปี 2500-2515 (หน้าตัก 6.5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)
57 # 3อจ630211-139 BBN5000267839 suraj + va1111 (449956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
58 # 3อจ630211-140 EI657485299TH sakdaspc + คุณศิระ (449957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630201-119) (G 64%)
59 # 3อจ630211-141 EI609856437TH ราชสีห์ + ภิรัต (449959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
60 # 3อจ630211-142 EI596524080TH เจี๊ยบเพชรบูรณ์ + Darkaun (449882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อดิน ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (G 81%)
61 # 3อจ630211-143 EI666812519TH Manopd + nottosaad (449885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)
62 # 3อจ630211-144 EI6500019261TH hamham + JAY101 (449962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อครูฤๅษี วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
63 # 3อจ630211-145 EI651739273TH gymnastics + องอาจ (449890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
64 # 3อจ630211-146 EI651253892TH สมยศ5 + nakornyong (449893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
65 # 3อจ630211-147 EI610766645TH keng_kung + มาริโอ (449896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
66 # 3อจ630211-148 EI610766645TH keng_kung + มาริโอ (449899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
67 # 3อจ630211-149 EI623090575TH Retail + สนบางกรวย (449901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
68 # 3อจ630211-150 EF466193758TH นิคมตะวันออก + ไอข่า (449904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 241)
69 # 3อจ630211-151 EG160821496TH manutsri + boms13 (449925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อผง จ.นครปฐม
70 # 3อจ630211-153 EX449921938TH win14 + ปืนเมืองเอก (449928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630211-154 RP699238470TH ไม้ล้มลุก + kasemsit (449930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (590706-059)
72 # 3อจ630211-155 TH01185RAG19B D_bangsan + Nopzen (449933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630211-156 EX461777854TH pairoat + Park-- (449936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 80%)
74 # 3อจ630211-157 EI633358888TH kaimotor + เอกภูซาง (449939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
75 # 3อจ630211-158 EI622355449TH pontat567 + BygoN (449940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630211-159 EI667104264TH chodee + joeenok (449941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630211-160 SNUK000074541 wit50 + NamcheawAF (449943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ630211-162 EG483837838TH juipeter + Noomint (449907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630212-001 จิต141 + a-buddha (449965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
80 # 3อจ630212-002 pirat9 + อรรถพล (449967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (621104-016)(G 89%)
81 # 3อจ630212-003 poonsaka + บรีสพระช่วย (449969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 5 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (621120-087) (G 85%)
82 # 3อจ630212-006 suras_photmail + samartw (449975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุทัยธานี
83 # 3อจ630212-007 rayongratchasima + ราชสีห์ (449976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (620831-161)
84 # 3อจ630212-101 EG369310314TH likeit + MaiKs (449981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคงโคธาวาส เนื้อตะกั่ว (ขนาด 1.2 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้ ของรุ่น/พิมพ์นี้
85 # 3อจ630212-102 EI656920575TH lingling + เด็กแคมฟร็อก (449982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
86 # 3อจ630212-103 EI340867707TH โพธาราม + ballyhouse2 (449985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (วัดโพธิ์เย็นสร้าง/สภาพใช้สึก)
87 # 3อจ630212-104 EI642928985TH sudjarit + ธนกฤตพระเครื่อง (449986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อชุบทอง ปี 2536 จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ630212-105 EW787652761TH Bophantom + tojane (449989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
89 # 3อจ630212-106 EI566073112TH Songpol_cg + (449991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630130-034)
90 # 3อจ630212-107 EG301222673TH Mrsonudom + podsaveone (449993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 99)
91 # 3อจ630212-108 EI667105211TH pound2007 + องอาจ (449995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
92 # 3อจ630212-109 EI606273321TH pontat567 + กระติบ (449998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
93 # 3อจ630212-110 EW789407809TH bangpunDD + ปราศมณฑิล (450000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
94 # 3อจ630212-111 EI649512545TH pikkared + ดาบเอก (450001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(610630-067)
95 # 3อจ630212-112 EI649512545TH pramual + ดาบเอก (450003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (610303-046) (G 68%)
96 # 3อจ630212-113 EI649512545TH หม่อง + ดาบเอก (450004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (610609-013) (G 79%)
97 # 3อจ630212-114 EI653918025TH siblo555 + chaidee (450005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
98 # 3อจ630212-115 EI649513996TH Mrsonudom + ดาบเอก (450007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560503-189)
99 # 3อจ630212-116 EI649513996TH poshwises + ดาบเอก (450011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (560325-021) (G 76%)
100 # 3อจ630212-117 EI628747593TH suchat-01 + Nongboom (450013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
101 # 3อจ630212-118 EX421558484TH เมตตามหามงคล + tum_utt (450016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
102 # 3อจ630212-119 EI606273318TH joeenok + กระติบ (450019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ630212-120 EI564645435TH wee2096 + wanida (450021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (G 84%)
104 # 3อจ630212-121 EG369310328TH Domeno + MaiKs (450025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
105 # 3อจ630212-122 EI314511727TH หม่อง + หมากคาย (450028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 64%)
106 # 3อจ630212-123 EI631809752TH yaozm + ittipon_a1 (450029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นสร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยปลดหนี้ไตรมาส 62 เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 425/น้ำหนักทอง 10.8 กรัม)
107 # 3อจ630212-124 EI346447141TH Bophantom + TONKHAW (450032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
108 # 3อจ630212-127 EI630653926TH นายนุ + Man2517 (450067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อตะกั่ว ปี 2482 จ.ลำปาง กรอบทอง(G 80%)
109 # 3อจ630212-128 EI655204225TH แม้วจอมเทียน + Beed098 (450040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (630104-057)
110 # 3อจ630212-129 EI607550627TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + Aom42 (450045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

ตะกรุดหลวงพ่อปาน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
111 # 3อจ630212-130 EG234679295TH yaozm + แจ็คเชียงดาว007 (450047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
112 # 3อจ630212-131 EF0503123777TH MoDRoS + dewkuhaku (450008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
113 # 3อจ630212-132 EI667101957TH pramual + คมทัตพรหมเสนะ (450010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (510201-140)
114 # 3อจ630212-133 EI604776175TH pontat567 + oogusbk (450012) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.1 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
115 # 3อจ630212-134 EF455298854TH zafari + tekken (450015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ630212-136 EI610789669TH เสนาะ53 + taccord (450018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
117 # 3อจ630212-137 RKNG000012302 New_chain + เล็กชล (450020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(เล็ก) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
118 # 3อจ630212-139 EI651759352TH pop2517 + เล็กรางบัว (450023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 85%)
119 # 3อจ630212-140 EG323557815TH loongmike + radar41 (450024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดสุดสวาท เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
120 # 3อจ630212-141 EG421156429TH loomthong + (450026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ630212-142 EG421156429TH gymnastics + (450030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ630212-143 EI611279097TH NOP_BU8 + jojubkay (450031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
123 # 3อจ630212-144 EI623069538TH sakdaspc + สนบางกรวย (450035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
124 # 3อจ630212-145 EI664300432TH กระทิงขาว + เล็กรางบัว (450038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ630212-146 EF455298911TH mekya2706 + radar41 (450041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
126 # 3อจ630212-148 EI563735713TH Kag2509 + thriphop09 (450046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
127 # 3อจ630212-149 ED875069278TH pramual + anusornss (450049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (G 79%)
128 # 3อจ630212-151 NGWW000155063 praveen + Tatchapong (450051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ630212-153 บอสแมน + khak2800 (450054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TWCR000070214TH
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
130 # 3อจ630212-154 TWCR000070141 New_chain + khak2800 (450055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
131 # 3อจ630212-155 EF154827764TH ๙อุอากะสะ + ต้นคุง (450056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
132 # 3อจ630212-156 EG346790643TH ดาวหาง + ramate (450057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2974/หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากควันธูป) (630120-055)
133 # 3อจ630212-157 EF552218673TH pramual + storm17 (450058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ630212-158 EI513249492TH jedsada + Panipan7722 (450059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (570710-129)
135 # 3อจ630212-159 EF322367143TH โพธาราม + กีตาร์ (450060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
136 # 3อจ630212-160 EI613479374TH noomno + ตู๋หรุ่น (450061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (630117-168)
137 # 3อจ630212-161 EX505160601TH jojosan + SamilaMT (449971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผงว่าน ปี 2536 จ.สงขลา (621113-056)
138 # 3อจ630212-162 EI651707324TH Pond27 + joeenok (450064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 ก.พ. 2563 - 08:12 น.] #71845 (9/16)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630127-012 EI522243820TH กำไลทอง (448762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630127-016 EI589368150TH tisaya (449088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630128-013 EI607858466TH ฅนบางใหญ่ (448843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630201-015 EI637241947TH ดิจิม่อน (449204) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
5 # 1อจ630201-016 EI566258195TH mekin (449206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630201-018 EI621374693TH pradrem (449212) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630203-007 EI633527961TH ATTORN43 (449330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630203-014 EI633323019TH rambo93 (449257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630205-008 EI631173458TH POOSIT (449494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630205-014 EX406989853TH sirin277 (449841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630205-021 EW784959031TH Thanapong36 (449461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630206-004 EX235146474TH looknam1 (449546) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630206-010 EI649620672TH PHLOI (449594) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ630206-015 EI501580203TH tui_bong (449550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630206-018 EF359185974TH lhuksit (449554) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630210-002 EI636234919TH สามัญชน (449812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630210-003 EW695641856TH เด็กบัวทอง (449815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630210-006 EI612036635TH Anankiya (449817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630210-007 EF179630900TH กำไลทอง (449820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630210-009 EX440524015TH ข้าวตอกแตก (449823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630210-010 RSRI000230470 Reindeer_kwang (449824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630210-017 EI614829765TH หนุ่มธนบุรี (449736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630129-007 เสือท่าศาลา (448932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630201-006 lerdlit (449163) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630203-003 ป๋องพลอย (449335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630203-006 popular_rock (449337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630203-011 พิชย์ภัสสร (449309) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630203-012 Sololo (449288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630204-001 อตกพระเครื่อง (449382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ630205-021 ขุมทรัพย์บูรพา (449503) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630206-013 สยามเมืองยิ้ม (449610) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
10 # 2อจ630206-014 กานกินรี (449617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630206-015 กานกินรี (449622) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630206-016 กานกินรี (449619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630206-017 กานกินรี (449625) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630206-028 loongmike (449540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630207-009 Narongrad_107 (449707) ส่งพระตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
16 # 2อจ630207-015 เบสท์เมืองพิจิตร (449699) ส่งพระตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
17 # 2อจ630207-019 greenday88 (449703) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ630210-001 yahee13 (449827) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ630210-006 กุ้งหวาน (449831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630210-021 กล้าธรรม (449801) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ630210-025 Hitlerjugend1935 (449805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630210-026 NOP_BU8 (449807) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ630210-031 montrito (449727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630210-032 PLE_INNO (449729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630210-033 Sdiss (449731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630210-036 pui1228 (449733) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ630212-006 การันตีพระ (449966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ630212-007 บรีสพระช่วย (449994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
29 # 2อจ630212-009 เมืองทองยูไนเต็ด (449996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630130-113 EI544745718TH พ่อมด + สารพัดกัน09 (448995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630201-107 EI406761788TH อะนันตะปัดชะเย + (449191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิตติชัยโมธินา
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
3 # 3อจ630201-132 EI624747377TH kittisak_10 + สยามรุ่งโรจน์ (449211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งคางทูม) (611026-008)(G 68%)
4 # 3อจ630203-008 คมรามอินทรา + zoomzoom (449342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (G 78%)
5 # 3อจ630203-136 EI614891737TH lohbetong + ยุกรุงธน1984 (449308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ630204-004 Tzsamsak + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (449365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
7 # 3อจ630204-008 yaozm + bangkokpoms (449371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง)
8 # 3อจ630204-011 pandp + tanapat05 (449381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ630204-111 EI582858352TH Wanchana + Art2532 (449400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 158400) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
10 # 3อจ630204-114 EI479093943TH wongthep + pangjung (449363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานเกย เนื้อผงเกสร ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630205-004 nung919 + Buncha (449429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งยอดฉัตร วัดราชบพิธฯ พิมพ์สามหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630205-006 gwutdy + punpun (449433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 84%)
13 # 3อจ630205-103 EF397079392TH Patumwan67 + (449510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Prince_Pratya
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ630205-112 EI596461668TH mintmax + KohMeaklong (449428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคปลาย) เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ630205-125 EI6000907627TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (449454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุลาวทอง เนื้อตะกั่วสนิมแดง
16 # 3อจ630205-140 SCHB000056564 สังโยชน์ + Ozone (449535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน
17 # 3อจ630205-141 EI636104675TH หม่อง + ว่านหวาย (449446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช

18 # 3อจ630205-151 EX461601340TH คอร์อ่อน + Piyanut1999 (449467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนอาจารย์ป่อง วัดบุญบางสิงห์ รุ่นบารมี 69 เนื้อเงิน ปี 2561 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 630)
19 # 3อจ630206-103 EX443673623TH พรญาณ + สิงห์คำรณ (449568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุธาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ630206-109 EX359367739TH jookkadui + สิงห์ศรัทธา (449584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ630206-142 PASA000431503 niwetch + Big27 (449624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (G 72%)
22 # 3อจ630210-004 yongyot + montree_m (449834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (สภาพล้างผิว)
23 # 3อจ630210-013 napon + kosita (449771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 รุ่น 80 พรรษา เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7142)
24 # 3อจ630210-102 EX311131314TH โพธาราม + นิรมิต (449742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูคีรีกัณฑร์ วัดคีรีกัณฑร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
25 # 3อจ630210-134 SHAS000011356 yodpra + phai777 (449840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2500 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 #3อจ630211-152 EI471453985TH เสี่ยเมืองกาญฯ + prasertpp (449926) กรอบทอง (G 84%) (น้ำหนัก 7.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 ก.พ. 2563 - 09:11 น.] #71794 (8/16)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630122-017 RPBG000017026 peaky (448353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630123-012 EI545251679TH ชวนชื่น (448495) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ630127-013 EG185790171TH เล็กไซโก้ (448763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630131-013 EI618424562TH bantatai (449714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630206-002 EI606184330TH koekoe (449572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630206-003 EI562142166TH tookatun (449576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ630206-006 EI649820325TH jarungrux (449583) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ630206-007 EI614827257TH องอาจ (449588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630206-008 EI509326405TH tonkao (449589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630206-009 EI633352074TH kortzean (449592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630206-011 EI623806051TH มัสชา (449627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630206-012 EI653603295TH golfsriracha (449629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630206-014 EG185287790TH citynew (449634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630206-017 EX379506457TH sumethj (449635) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630206-019 EI506730488TH Kongsason (449644) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ630207-002 EI519009677TH vios2877 (449661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630207-003 EI639524288TH หิมพานต์มุ่งงาม (449664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630207-004 EI639965563TH คุณศิระ (449666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630207-005 EI639965563TH คุณศิระ (449668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ630207-006 EI522281227TH bluezone69 (449669) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ630207-007 EI633216774TH sanya1002 (449670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630207-008 EX4226742914TH Bophantom (449671) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630207-010 EX379503637TH Ketautomotive (449676) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 1อจ630207-013 EI630729704TH PHLOI (449681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ630207-014 EI554258026TH nunthikorn (449687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630207-015 EI657413748TH คุณศิระ (449691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630207-016 EI271541058TH gtata (449694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630207-017 EG254032687TH toy_clong8 (449697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ630207-021 EI548639785TH เล็กหัวเสือ (449710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630123-012 aumphorn (448422) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630129-008 พองาม (448959) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630206-001 ปรมัตถ์ (449562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630206-018 tamo1 (449621) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ630206-019 gunman009 (449642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630206-021 เบิร์ดกาฬสินธุ์ (449598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630206-022 JNang (449600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630206-023 rooms_studio (449602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630207-008 tongjoy (449704) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 2อจ630207-010 วันชัย2511 (449708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630207-016 สมชัย2522 (449701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630210-002 nunthawat (449730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630210-008 โบ๊ทพระเครื่อง (449738) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630210-009 โบ๊ทพระเครื่อง (449741) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630210-010 โบ๊ทพระเครื่อง (449747) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630210-011 โบ๊ทพระเครื่อง (449761) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630210-012 โบ๊ทพระเครื่อง (449764) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630210-013 โบ๊ทพระเครื่อง (449767) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630210-014 โบ๊ทพระเครื่อง (449776) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630210-015 โบ๊ทพระเครื่อง (449778) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630210-016 โบ๊ทพระเครื่อง (449780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630210-017 โบ๊ทพระเครื่อง (449783) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630210-018 โบ๊ทพระเครื่อง (449787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630210-019 โบ๊ทพระเครื่อง (449789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630210-020 โบ๊ทพระเครื่อง (449792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630211-003 การันตีพระ (449848) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
27 # 2อจ630211-004 การันตีพระ (449855) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ630211-005 การันตีพระ (449857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630211-008 การันตีพระ (449845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630211-009 การันตีพระ (449846) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630211-010 การันตีพระ (449851) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ630211-011 การันตีพระ (449853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630122-116 EI555653014TH arm007 + ตะแคงขวด (448413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ630127-005 wanida + yingaree (448722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 182129) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ630128-117 EI584107064TH แก้วพรหม + นิรมิต (448816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
4 # 3อจ630131-155 SCHB000056441 Tochiro + Ozone (449090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ630204-006 taiyai + vinit09 (449719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 7 100 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)
6 # 3อจ630205-003 prasan32 + มหามงคลพระ (449667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
7 # 3อจ630205-113 EI641811565TH Pond27 + ประดู่เหลือง (449775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
8 # 3อจ630207-001 Sadayusa + microsoft (449660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630207-002 หนึ่งเดียว + dealer (449662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
10 # 3อจ630207-003 เป๋งบ้านค่าย + krais1 (449663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 71%)
11 # 3อจ630207-004 Eagle007 + tanapat05 (449665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630207-005 บ้านบุญ + เขาสามยอด (449718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนำฤกษ์หัวใจ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ระยอง (หมายเลข 1505) (G 77%)
13 # 3อจ630207-102 ED967702291TH yodpra + อาลาดิน (449721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ630214-007 EI588663252TH chaidee + พุทธศิลป์ล้ำค่า (450167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
15 # 3อจ630207-104 EI591839008TH somsak2518 + Tanadol1969 (449679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (G 65%)
16 # 3อจ630207-107 EI519099677TH tonyakusa + vios2877 (449688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) กรอบทอง(G 57%)
17 # 3อจ630207-108 EI582189967TH phoomchai + Arunlert69 (449690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
18 # 3อจ630207-109 EI280183711TH chane + NA-PA-LANG (449693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
19 # 3อจ630207-110 EI635702840TH ksomchai + somtum (449696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
20 # 3อจ630207-111 EI649622007TH tumgaru + ninnin (449705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 88%)
21 # 3อจ630207-112 EI633126464TH ball_amulet + ภานุพันธ์ (449706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ630207-115 EI588671846TH Pitcha + boontham (449713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 348)
23 # 3อจ630207-116 EG023381293TH bangpunDD + Jukkapan (449715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านาจา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังตรายาง/วัดสุทัศนฯสร้าง)
24 # 3อจ630207-117 KAOL000509408 m-cot + Reindeer_kwang (449716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ630207-118 EX422672914TH montree_eit + Bophantom (449717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 2.8 นิ้ว/สภาพใช้สึก) (621021-547)(G 72%)
26 # 3อจ630207-119 EX422672914TH Bull5 + Bophantom (449720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง) (G 63%)
27 # 3อจ630207-120 EI640204428TH Dornooseven + mchutith (449722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
28 # 3อจ630207-121 EI640204428TH ปอวีร์ + mchutith (449674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630207-122 EI640204428TH itthikorn + mchutith (449675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ630207-123 EI647914356TH อะนันตะปัดชะเย + เก่งจริงจริง (449678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
31 # 3อจ630207-124 EW787652758TH Ong1971 + tojane (449680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
32 # 3อจ630207-125 SCOD000035266 bansa + tone555 (449682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองบัวชั้นเดียว กรุวัดเหนือ เนื้อตะกั่ว
33 # 3อจ630207-126 SCOD000035266 bansa + tone555 (449684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน
34 # 3อจ630207-128 EI634376928TH napolyonk + geniusguy (449689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง
35 # 3อจ630207-129 EI596522353TH วศินสาริยา + Darkaun (449692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา

36 # 3อจ630207-130 EI611969503TH sak3152 + You9199 (449695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (G 69%)
37 # 3อจ630207-131 EI471986097TH taratchon + mixsick150 (449700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
38 # 3อจ630207-132 EI587292643TH worrior + kowit_nn (449702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
39 # 3อจ630210-003 benzy + ผมชื่อเสือ (449743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630210-005 saruth + กบกุ๊ก (449745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 81%)
41 # 3อจ630210-006 manky + engineer27 (449835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
42 # 3อจ630210-008 บรีสพระช่วย + teoimeen (449833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (600325-147)
43 # 3อจ630210-010 anantand + jessepre (449758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630210-012 noppthai + นกทุ่งสง (449769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ630210-014 pornlimk + pui1228 (449773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี (630124-419)
46 # 3อจ630210-105 EI449433935TH sakdaspc + ภาสะลอง (449748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630210-106 EI574390443TH bangpunDD + bunhave (449750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
48 # 3อจ630210-107 EI616875431TH jouicepeam + sai-9ton (449752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630210-108 EI631577832TH หม่อง + Thanom (449754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (591115-007)
50 # 3อจ630210-109 EI612036600TH ชินภัทร + Anankiya (449756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงหน้าเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630210-111 EI612036613TH นายแก้ว + Anankiya (449762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
52 # 3อจ630210-112 EI642924630TH jj2424 + ottowa (449763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุสั้น เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี
53 # 3อจ630210-113 BW82000149763 Songpol_cg + Exdesign (449765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อชุบทอง ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 6300) (G 80%)
54 # 3อจ630210-114 EG465496457TH penggo + nooing (449768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

นางกวัก ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อแร่ ปี 2472 จ.นครปฐม
55 # 3อจ630210-116 EG427368188TH anantand + กุหลาบแดง (449772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (580620-089)(G 67%)
56 # 3อจ630210-117 EG434593992TH morning + ตั้มพังราด (449836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ630210-118 EI629754088TH e_atnon + ammad (449774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
58 # 3อจ630210-121 EI625148406TH noi70 + k_toon (449785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
59 # 3อจ630210-122 EI448478847TH toopronchai + bongbiab (449788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630210-123 EI563736532TH เลิศศักดิ์2525 + Zinemala (449838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
61 # 3อจ630210-127 EG353769544TH New_chain + เล็กชล (449798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(เล็ก) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
62 # 3อจ630210-128 EI091057489TH ป่าตาลดอย + armarging (449800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 11.7 กรัม)
63 # 3อจ630210-129 EI563298624TH saksitt + NANF16 (449803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ630210-130 EI604336885TH Kittisaktnd + Tawatchai1889 (449804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวปู่หิน วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานหมอน เนื้อผง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ630210-131 EI649521768TH Mai2008 + ริณดา (449779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
66 # 3อจ630210-132 EI649521768TH อะนันตะปัดชะเย + ริณดา (449782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดราชบูรณะ
67 # 3อจ630210-133 EI620081628TH pumcha + ลู่เฉินเฟย (449784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
68 # 3อจ630210-136 EI403558956TH title_k + Lumpum (449791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ630210-137 EF727660085TH wichet1038 + mawin2520 (449793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
70 # 3อจ630210-138 EI608373353TH chaintv + โชคเจริญ (449794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กำแพงเพชร
71 # 3อจ630210-141 EI653525046TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (449808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
72 # 3อจ630210-142 EX440524015TH KandarDao + ข้าวตอกแตก (449809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางแขนอ่อน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
73 # 3อจ630210-143 EI642924626TH jj2424 + ottowa (449811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
74 # 3อจ630210-144 EI647914339TH Retail + เก่งจริงจริง (449837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ630210-145 EI640408678TH pramotee + chinko (449814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620304-031)
76 # 3อจ630210-146 EF583711910TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (449818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
77 # 3อจ630210-147 EF583711910TH pikkared + มีคุณ (449819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
78 # 3อจ630210-148 EF583711910TH pikkared + มีคุณ (449822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
79 # 3อจ630210-149 EI579177062TH Bigfil + pradee2010 (449825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 425)
80 # 3อจ630210-150 820142412051 siwaa + พีชญาณัฐ (449839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.126 เนื้ออัลปาก้า ปี 2451 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 12 ก.พ. 2563 - 08:14 น.] #71700 (7/16)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630206-119 EI621975888TH shakespeare + niwetch (449570) กรอบทอง (G 81%) (น้ำหนักรวม 4.3กรัม)
2 # 3อจ630210-007 TANAPAT05 + punlopkamee (449753) กรอบทอง (G 76%) (น้ำหนัก 4.5 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 ก.พ. 2563 - 08:08 น.] #71688 (6/16)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630115-002 EI522214678TH กำไลทอง (447853) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630201-009 EX422672888TH Bophantom (449228) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630201-010 EX422672888TH Bophantom (449229) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ630201-011 EX422672888TH Bophantom (449232) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630205-001 EI639954340TH คุณศิระ (449437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630205-002 EI595268632TH pradrem (449440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630205-003 EW694508467TH seranee (449443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630205-005 EG415154636TH Vincent (449445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630205-006 EI625636531TH เสือสมิง (449449) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 1อจ630205-007 EI642908929TH teppanom (449455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630205-009 EF137577995TH สยามเมืองยิ้ม (449498) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
12 # 1อจ630205-010 EI639514555TH ฅนบางใหญ่ (449458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ630205-011 EI530777715TH gymnastics (449502) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630205-012 EI568429397TH Chaibangbor (449478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630205-015 EI001799732TH aksomsak (449484) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ630205-017 EI637264979TH witbcc143 (449505) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630205-019 EU178051127TH sompong963 (449507) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
18 # 1อจ630205-020 SKSI000101699TH ตะกรุดโทน (449491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630205-023 SUTH000014641 pornlerty (449465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ630205-024 EI641804410TH Aitziix (449471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630205-025 EI621988612TH กำไลทอง (449474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ630205-026 QSV0000157146 Doe07 (449476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630205-027 EI648911532TH aidteegon (449479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ630205-028 EI623933259TH HatPra (449483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630205-029 EG199986624TH school (449485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ630205-031 EI434909431TH ต้นอุทยาน (449475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630207-023 EI639722677TH chian73 (449672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630205-001 p_did (449469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630205-002 wutisil (449470) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630205-003 pui1228 (449472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630205-017 kongsak (449499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630205-018 เมืองทองยูไนเต็ด (449512) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630205-019 เมืองทองยูไนเต็ด (449513) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630205-020 อำนาจธรรม (449501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630205-022 เมืองทองยูไนเต็ด (449431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์
9 # 2อจ630205-023 เมืองทองยูไนเต็ด (449514) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
10 # 2อจ630205-024 teechai (449508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630205-025 adoon (449509) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630205-026 hunter04 (449517) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630205-029 amuletfocus (449511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630207-001 การันตีพระ (449648) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ630207-002 การันตีพระ (449650) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ630207-003 การันตีพระ (449651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630207-004 การันตีพระ (449652) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ630207-005 การันตีพระ (449653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630207-006 การันตีพระ (449654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630207-007 การันตีพระ (449655) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630207-011 การันตีพระ (449647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ630207-012 การันตีพระ (449656) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ630207-013 การันตีพระ (449724) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ630207-014 การันตีพระ (449658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630207-017 การันตีพระ (449659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630127-120 EF397030638TH morn-tharua + OgapzaO (448759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดซ่อมและแต่งผิวด้านหน้า)
2 # 3อจ630131-005 ChaiyutPho + sanopporn (449105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630131-006 BallDesign + sanopporn (449620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี
4 # 3อจ630201-126 EI531995218TH Sombat14 + ก้องพระเครื่อง (449170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ630204-113 EX452612066TH bluearrow58 + สารัช (449361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
6 # 3อจ630206-001 chaisuwan + pipat_ch (449599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ630206-002 Phanin + engineer27 (449601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (621107-083)
8 # 3อจ630206-003 นัทอุบล + ชมพูทวีป (449603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี (630131-017)
9 # 3อจ630206-004 Armclash99 + anonnat (449607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630206-005 safeena + โจ้ดอนเมือง (449638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศ วัดใหม่กรงทอง เนื้ออัลปาก้า ปี 2480 จ.ปราจีนบุรี
11 # 3อจ630206-006 เมืองช้าง + คมทัตพรหมเสนะ (449611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
12 # 3อจ630206-007 poshwises + bombee2 (449613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
13 # 3อจ630206-008 pyakorn + patcharapon (449615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630206-009 pontat567 + patcharapon (449616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630206-101 EI647608395TH bangpunDD + yongyot (449563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
16 # 3อจ630206-102 EG629628853TH Kunti + phrut (449566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 440)
17 # 3อจ630206-104 EB333722225TH poshwises + Buransuk (449571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

18 # 3อจ630206-105 EF397081229TH Sdiss + BOAT26 (449574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
19 # 3อจ630206-106 EF397081229TH supol + BOAT26 (449575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 90%)
20 # 3อจ630206-107 EF397081229TH natapoln + BOAT26 (449580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (G 59%)
21 # 3อจ630206-108 EI614827243TH kittisak_10 + องอาจ (449582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
22 # 3อจ630206-110 EI582862621TH taccord + apiwat_66 (449586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา 2 พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 79)
23 # 3อจ630206-111 EI580930598TH หม่อง + ว่านหวาย (449548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630206-112 EI629805111TH เมตตามหามงคล + ooyooy (449552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
25 # 3อจ630206-113 EF075951472TH รถโฟร์ค + บารมีคุณย่า (449556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ630206-114 EI532291538TH pop2517 + yingaree (449558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 71653)
27 # 3อจ630206-116 EI604758044TH botun + aomza007 (449560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ630206-117 EW784959133TH Bobbie + Thanapong36 (449564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สุรินทร์
29 # 3อจ630206-118 RSRI000229071 tojane + Reindeer_kwang (449567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
30 # 3อจ630206-121 EF690345410TH dkny1800 + อาทิตย์๙๙ (449577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพใช้สึก)
31 # 3อจ630206-122 EF690345410TH ทวีลาภ + อาทิตย์๙๙ (449578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ630206-123 EG565147057TH Warayu + pikky (449581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630206-124 LKAB000882415 artty5959 + เด็กแคมฟร็อก (449585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
34 # 3อจ630206-125 EI604372180TH ลาเสือ + โอมมะ (449639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นบูรณะฉัตร เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
35 # 3อจ630206-126 EX235147109TH บรีสพระช่วย + tum087 (449587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
36 # 3อจ630206-127 BBN5000265084 chaopilot + เด็กนอก (449590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)

37 # 3อจ630206-128 EI648142004TH เป็กสัมพุทธโธ + premrit (449591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
38 # 3อจ630206-129 EI642915831TH jj2424 + ottowa (449593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์กลาง เนื้อตะกั่ว ปี 2502 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
39 # 3อจ630206-130 EG623208760TH lohbetong + นู๋มาลี (449596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ630206-132 EI651745716TH sakdaspc + bussakorn (449595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(560831-201)
41 # 3อจ630206-133 EI651745720TH napon + bussakorn (449597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630206-134 EI639210721TH Baramee + patchara (449637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายเดี่ยว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (630123-060)
43 # 3อจ630206-135 EI631195515TH Teerasak01 + ญาญ่าซัง (449604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630206-136 EX448246471TH yodpra + รุยคอสต้า (449606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ630206-137 EI427886253TH sakdaspc + เปี๊ยกหล่มสัก (449609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคต้น) พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
46 # 3อจ630206-138 EI427886253TH mylucky + เปี๊ยกหล่มสัก (449640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630206-139 EI651823299TH jaroenpat + berry (449612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (620527-044)
48 # 3อจ630206-140 EI657669275TH ช_ชุติวัตร + นันทวัน2460 (449614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม พิมพ์หลังหนุมานแปดกร เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.นครปฐม (หมายเลข 13)
49 # 3อจ630206-141 EI603577624TH เหวัชระ + lalalaon (449623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 540/วัดพลับพลาสร้าง)
50 # 3อจ630206-143 EG483698685TH montblanc + เจ้าสัวเก้า (449626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 730)
51 # 3อจ630206-144 EG483698685TH montblanc + เจ้าสัวเก้า (449628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 1914)
52 # 3อจ630206-145 EG483698685TH montblanc + เจ้าสัวเก้า (449630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 1226)
53 # 3อจ630206-146 EI545273833TH Terapong + ชวนชื่น (449631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
54 # 3อจ630206-147 EI545273833TH taat_007 + ชวนชื่น (449633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (621007-168)
55 # 3อจ630206-148 FAM0003796899 supol + jojubkay (449636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (621111-065)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 ก.พ. 2563 - 08:09 น.] #71654 (5/16)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630127-020 EV146912050TH o-larn (448766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ630127-025 EI610084704TH เอ็มซีเค (448684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630128-006 EF727658064TH mawin2520 (448846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630130-009 EI597137555TH ksanti (449032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630131-008 EW512245619TH cherdchai2511 (449060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630201-001 EI633515098TH jopawis (449269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630201-002 EI629006876TH opol1812 (449143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630201-003 EI545862715TH tk_10 (449145) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ630201-004 EI586286451TH thatcharit (449148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630201-005 EX380487874TH like88 (449150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630201-006 EG464912227TH arjarnjo (449242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630201-008 EG345258376TH Khongthasen (449344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630201-013 EG256013907TH artto13 (449201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ630201-014 EI522256369TH กำไลทอง (449202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630201-017 EI602998651TH win2521 (449209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630201-020 EI593494772TH จุ๊สุราษฎร์ (449219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ630201-021 EX400464764TH mac2528 (449194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630203-001 ED966399557TH สิงห์เงิน (449317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630203-002 EW784958827TH Promsri (449347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630203-004 EI591832353TH welding24 (449325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630203-005 EI516999566TH อุกฤช (449328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630203-006 EI271532864TH gtata (449349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630203-008 EI633833153TH tayatang (449338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630203-009 RP510739302TH ผงคลุกรัก (449340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ630203-010 EI616152552TH Anankiya (449341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ630203-011 EI633536861TH เพิ่มศักดิ์ (449249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630204-002 EI616456148TH LIM2512 (449392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630204-005 EI599939789TH mchutith (449395) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630204-006 EI642912092TH ธนกฤตพระเครื่อง (449396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630204-007 EI636769865TH nunthikorn (449397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
31 # 1อจ630204-008 EI633412629TH หนุ่มฉลองกรุง (449398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630204-009 RCNP000043566 เทพยาจกเก้านิ้ว (449399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630130-010 somm9 (449387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630131-013 pui1228 (449131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630131-014 วัฒน์ (449140) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ630131-016 chompu2525 (449133) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ630131-019 MacG08888 (449348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630201-003 ฅนบางใหญ่ (449153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630201-004 OMBUN (449159) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630201-007 nopsuthon (449162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630201-008 ชะตาฟ้า (449165) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630201-009 aek1979 (449167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630201-011 samartw (449183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630201-012 rongfox (449185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630201-013 tui07wc (449192) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630203-002 ksomchai (449332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630203-017 ชมพูทวีป (449302) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ630203-018 chanram (449306) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630203-021 อาลาดิน (449251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630203-022 noomevo7 (449260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ630203-023 phoomchai (449265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630203-025 artty5959 (449272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630204-004 เสาร์ห้าบารมีพ่อ (449386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630204-007 Nop53 (449388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630204-008 toey7 (449389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630204-009 vittaya14 (449391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630206-003 การันตีพระ (449542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630206-004 การันตีพระ (449543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630206-005 การันตีพระ (449544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ630206-006 การันตีพระ (449545) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
29 # 2อจ630206-007 การันตีพระ (449547) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630206-008 การันตีพระ (449549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630206-009 การันตีพระ (449551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630206-010 การันตีพระ (449553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630206-011 การันตีพระ (449555) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ630206-024 การันตีพระ (449557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630206-025 การันตีพระ (449559) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 2อจ630206-029 การันตีพระ (449561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630131-013 vorawan2345 + deawn (449120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630131-101 EG255984640TH sakdaspc + artto13 (449132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาสรรค์ย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630131-134 EI616734093TH นัทปทุม + nattawutng (449384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630131-145 EG045598500TH kampanat + OgapzaO (449123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมและแต่งผิวด้านหน้า)
5 # 3อจ630201-003 kitcha + Nong-poko (449187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อข้าวเหนียวดำ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
6 # 3อจ630201-013 ninjaykk + rongfox (449178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630201-103 EI630268021TH zafari + ต่อคู้บอน (449186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง พิมพ์เจ็ดชั้นหน้าตุ๊กตา เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี
8 # 3อจ630201-109 EI557299268TH praiwet + ภิรัต (449199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด ปี 2498
9 # 3อจ630201-110 EI552905898TH Narongchai007 + paoboonjin (449203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 83%)
10 # 3อจ630201-112 EI637200390TH Sakorn_rak + แอ๊ดป่าซาง (449146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระศรีวิชัย กรุนาสน เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ630201-115 FAM0004447345 nai_leartchon + ธารทอง7 (449151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์อิคิวซัง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ยะลา
12 # 3อจ630201-116 EG24085165TH panuwroj + ศรีเมืองระยอง (449152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 85%)
13 # 3อจ630201-137 EI425469820TH janaket + pound2007 (449223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ630203-013 nung919 + Meetung (449282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง
15 # 3อจ630203-016 pokok27 + pimpayak (449292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด เนื้อแร่ ปี 2505 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ630203-106 EI597747891TH PHLOI + Arunlert69 (449271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630203-109 EX398353952TH pramual + radar41 (449283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระซุ้มปรางค์ เนื้อดิน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ630203-114 EI553475259TH noomno + hilanderkhunsri (449320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก แม่ชีบุญเรือน เนื้อผง
19 # 3อจ630203-139 EI479843885TH penggo + BigBenz (449321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อนวม วัดกลางท่าเรือ เนื้อผง ปี 2480 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ630204-010 Chicha + tomtam2516 (449376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ630204-109 EI636769865TH seed-seed + nunthikorn (449377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ630205-001 sakdaspc + pui1228 (449425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) (630118-001)(G 72%)
23 # 3อจ630205-002 ขุมทรัพย์บูรพา + พล1967 (449427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(590929-154)
24 # 3อจ630205-005 supol + tuk08 (449432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (530123-012) (G 74%)
25 # 3อจ630205-007 mingch + ลุงน้อย (449439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ยโสธร (สภาพใช้)
26 # 3อจ630205-101 EI633541623TH sak3152 + Tsubasa (449530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630205-102 EI633550850TH anantand + เจก่ะวาย (449532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (G 61%)
28 # 3อจ630205-104 EI624203389TH แอลพระไทย + pound2007 (449515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
29 # 3อจ630205-105 EI590996205TH poshwises + ottowa (449516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังจาร เนื้อชินตะกั่ว ปี 2502 จ.ชลบุรี
30 # 3อจ630205-106 EW694508467TH kittisak_10 + seranee (449528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
31 # 3อจ630205-107 ED390969434TH numpsi + มงคล_เล็ก (449534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630205-109 EI631723190TH ตู๋สาธุ + yaramila (449520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
33 # 3อจ630205-110 EI619604185TH jtkrmt + ชอบจัง (449519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630205-111 EI531989504TH Sangjan + ริณดา (449426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
35 # 3อจ630205-114 EI553376313TH คอร์อ่อน + ต้นน้ำ53 (449430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2509 จ.นครปฐม
36 # 3อจ630205-115 EF583617741TH sook14 + hattori (449434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม
37 # 3อจ630205-116 EI559889744TH pround + ไร้นาม99 (449435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน
38 # 3อจ630205-117 EI559889744TH วรวรรณ + ไร้นาม99 (449436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนารายณ์ เนื้อดิน
39 # 3อจ630205-118 ED930787501TH yut_be + หม่อง (449438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(620729-121)
40 # 3อจ630205-119 EI631173458TH nunthawat + POOSIT (449441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630205-120 EI582193175TH ruamsup + Arunlert69 (449442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
42 # 3อจ630205-121 EI641930112TH Sapap + moddum (449444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเยี่ยวชะนี หลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2550 จ.เพชรบุรี (ฝังตะกรุดทองเหลือง)
43 # 3อจ630205-122 EX406989822TH Deethongtong + (449447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Taweesak48
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
44 # 3อจ630205-123 EX453095955TH KC-Tung + หนานเอ (449450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน **พระสภาพซ่อมทั้งองค์ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ630205-124 EG632881395TH Dornooseven + (449452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bangpunDD
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา (630109-053)
46 # 3อจ630205-126 EI600907627TH pramual + ชัยนเรศ (449457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
47 # 3อจ630205-127 EI631433158TH chai_kmitl + aumnartkk (449459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี (630118-043)
48 # 3อจ630205-128 EI632428106TH kittisak_10 + เขยมาบตาพุด (449463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ630205-129 EI619143651TH ARRYW81 + โพธโชคชัย (449466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630205-130 EI631433161TH sakdaspc + aumnartkk (449468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630118-041)
51 # 3อจ630205-131 EG282732597TH phairoj1186 + patcharapon (449521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630205-132 SCHB000056564 pomSL + Ozone (449522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
53 # 3อจ630205-133 EI609185515TH amnat108 + แย้ม55 (449523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
54 # 3อจ630205-134 EI629735999TH ruamsup + YAIO987 (449524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630205-135 arun2515 + berry (449525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (620726-062)(G 92%)
56 # 3อจ630205-136 EI626720195TH kohler + Wnk809 (449527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ630205-137 EF179633438TH kritbig + Buransuk (449529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
58 # 3อจ630205-138 EG282732606TH pontat567 + patcharapon (449531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
59 # 3อจ630205-139 EI648103181TH kenshiro2810 + พิศุทธิ์ (449533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
60 # 3อจ630205-142 EI633857870TH Vincent + มีคุณ (449448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
61 # 3อจ630205-143 EI555688662TH นายแก้ว + ตะแคงขวด (449451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
62 # 3อจ630205-144 EW784959031TH murbur + Thanapong36 (449453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเลียบ วัดเลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
63 # 3อจ630205-145 FAM0005900898 pairoat + ธารทอง7 (449526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (620911-268)
64 # 3อจ630205-146 EW793648647TH lovehunterlove27 + (449456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Jamewatwihan
มีดหมอ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ630205-147 EI605349647TH nung919 + yoon9 (449460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
66 # 3อจ630205-148 RSRI000228666 aun1972 + Reindeer_kwang (449462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
67 # 3อจ630205-149 RSRI000228666 m-cot + Reindeer_kwang (449464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
68 # 3อจ630205-150 EI464091504TH sook14 + ซุ่มยิง (449536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630205-152 ED971283097TH ron30 + คเวสโก (449473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มโพธิ์ กรุส่องคบ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
70 # 3อจ630205-153 EI636213750TH Beung + สามัญชน (449477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 88%)
71 # 3อจ630205-154 EX453669495TH opasn + arthur (449480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ630205-155 EI592732997TH Kunti + pongpiki (449482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(621114-058)
73 # 3อจ630205-156 EI622997859TH penggo + คุณตาวิธาน (449486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
74 # 3อจ630205-157 ED875068198TH savings + anusornss (449488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2080)
75 # 3อจ630205-158 CNPA000134753 เทพสมุทร + sutarn (449492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ630205-159 EI606246290TH yodpra + กระติบ (449493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
77 # 3อจ630205-160 ED981434959TH si_mong29 + ค้างคาวปิกเขียว (449496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นชัยมงคล เนื้อเงิน ปี 2537 จ.เชียงใหม่
78 # 3อจ630205-161 EI556988836TH Somkiathong + mixsick150 (449490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
79 # 3อจ630205-162 EI501393700TH ชอบจัง + พ่อครู (449495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเขียว
80 # 3อจ630205-163 EW980291216TH รถโฟร์ค + ไชยสิทธิ์ (449497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ630205-164 RPBG000017451 kohler + peaky (449500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
82 # 3อจ630205-165 EI639957085TH benzy + theera (449504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดบวรนิเวศฯ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630129-118)
83 # 3อจ630205-166 EI312764940TH บรีสพระช่วย + หมูแม่ลา (449506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 ก.พ. 2563 - 08:09 น.] #71568 (4/16)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630121-016 EX388048967TH kollek (448845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630122-019 EI591059188TH kiattisak (448359) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ630125-015 EI584228195TH apipong (448638) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 1อจ630127-002 EI591787359TH ฅนบางใหญ่ (448742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ630127-008 EI476950514TH Jesada (449299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ630127-009 EI439344572TH kopper (448755) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ630127-022 EI591479446TH seranee (448680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
8 # 1อจ630128-008 EI623800805TH 52331 (448833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630129-006 EF408478075TH premrit (448948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ630129-008 EI522247747TH กำไลทอง (448950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630129-014 EF694140601TH sai-9ton (448934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ630131-003 EI580497191TH เสือสมิง (449093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630131-007 EI589144832TH ThaiWong (449097) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ630201-007 EI519091660TH แสนยานุภาพไทย (449227) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
15 # 1อจ630201-012 EI632617073TH seranee (449234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630201-019 EI604586018TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (449197) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
17 # 1อจ630203-003 EI633831206TH ATTORN43 (449289) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ630203-012 EI595275196TH pradrem (449281) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630203-013 EI595275196TH pradrem (449293) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630204-003 EI616456148TH LIM2512 (449390) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ630204-004 EI616456148TH LIM2512 (449394) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 1อจ630205-018 EX418124151TH วิทย์4301 (449408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630120-011 Tongfu (448199) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ630124-002 tanint (448536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ630125-015 rooms_studio (448571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630127-011 wealthy83 (448689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630129-005 Bucha_pra (448930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630130-001 OMBUN (449022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630130-002 OMBUN (449026) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630130-005 kho9918 (449030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630131-001 สยามเมืองยิ้ม (449101) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
10 # 2อจ630131-005 penpathum (449104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630131-006 penpathum (449109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630131-007 pontat567 (449115) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630203-005 popular_rock (449246) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 2อจ630203-007 dang29 (449256) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630203-014 bluezone69 (449314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630203-016 by_bie (449261) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630203-020 hunter04 (449318) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ630205-004 โก๋โรจน์ (449407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630205-005 โก๋โรจน์ (449410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630205-006 โก๋โรจน์ (449414) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630205-007 โก๋โรจน์ (449416) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630205-008 โก๋โรจน์ (449420) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630205-009 โก๋โรจน์ (449422) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630205-010 โก๋โรจน์ (449421) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630205-011 โก๋โรจน์ (449412) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630205-012 โก๋โรจน์ (449417) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ630205-013 โก๋โรจน์ (449424) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630205-014 โก๋โรจน์ (449405) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630205-015 โก๋โรจน์ (449406) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ630205-016 โก๋โรจน์ (449409) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630205-027 การันตีพระ (449411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630205-028 การันตีพระ (449413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ630205-030 การันตีพระ (449415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630205-031 การันตีพระ (449418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630205-032 การันตีพระ (449419) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
36 # 2อจ630205-033 การันตีพระ (449423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630206-020 olympia (449538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ630206-030 pokok27 (449539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630125-132 EI611104422TH juipeter + ฟ้าฝน (448610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานบัวสองชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
2 # 3อจ630125-149 EI554677685TH อะนันตะปัดชะเย + newty53 (448618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงผสมว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ630127-002 มอร์เมืองทอง + kao_za (448716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630127-007 pramual + Meetung (448727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑฐานเตี้ย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ630127-112 EI492952519TH pokok27 + พร้อมรบ (448740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 72%)
6 # 3อจ630127-113 EI453230580TH มอร์เมืองทอง + Pissawat29 (448745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์เล็กหน้าแก่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
7 # 3อจ630127-127 EI586749429TH pikkared + ลู่เฉินเฟย (448723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท
8 # 3อจ630127-147 EI607055566TH noppadon + ภานุพันธ์ (448703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลบ กรุหนองเสนา พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อดิน จ.ลำพูน
9 # 3อจ630128-009 pramual + toeyway (448812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630129-105 EG509259241TH nui555 + ปิงเปียง (449300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ630129-131 EX425745730TH tansave + bbpra (448898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง
12 # 3อจ630130-110 EI548451419TH sakdaspc + beer2126 (448997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา กรอบทอง(G 67%)
13 # 3อจ630130-111 EI548451419TH Suradech + beer2126 (449304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์โล่ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ630130-116 EI605225775TH pandp + Honeyb (449005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ630130-118 EI610093706TH RouteBrother + ก้อนกรวด (449036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
16 # 3อจ630130-122 EI547155128TH toong + หลานตาจวบ (449301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระวิษณุกรรม สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 779/ขนาดสูง 12 นิ้ว)
17 # 3อจ630130-129 ED900511600TH ขุนพลโต + anuruknavy44 (449012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ฐานตาราง เนื้อชิน จ.กำแพงเพชร

18 # 3อจ630130-133 EI629702474TH อ้อยป่า + ammad (449305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630203-001 ถุงข้าว + ต่อ_ถนนตก (449250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดหัวตลุกฯ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 8/น้ำหนักทอง 26.4 กรัม)
20 # 3อจ630203-002 Weerachat_day + pawaris (449254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630103-021) (G 67%)
21 # 3อจ630203-003 naykrong + pecth88 (449259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)
22 # 3อจ630203-004 tanint + wutpantip (449263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
23 # 3อจ630203-005 sakdaspc + บรีสพระช่วย (449266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (630115-075) (G 72%)
24 # 3อจ630203-006 Q-Taro + บรีสพระช่วย (449274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (630103-012) (G 62%)
25 # 3อจ630203-007 pornlimk + บรีสพระช่วย (449277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ฐานตาราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (621121-092) (G 78%)
26 # 3อจ630203-009 สะสมพระเครื่อง + Aoror (449280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
27 # 3อจ630203-010 HS2NAJ + Meetung (449286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630203-011 Chlorophyll + Meetung (449273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630203-012 numpradee + Meetung (449278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
30 # 3อจ630203-014 Inawang + หลิวพระเครื่อง (449284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 644) (610125-146)(G 64%)
31 # 3อจ630203-015 pcha429 + หลิวพระเครื่อง (449287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1252) (620109-168)(G 69%)
32 # 3อจ630203-017 sakdaspc + montri_rne (449295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (600531-178)
33 # 3อจ630203-018 bongbiab + montri_rne (449296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
34 # 3อจ630203-101 EI515023678TH six_cm + Zinemala (449247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
35 # 3อจ630203-102 EI590888886TH toey7 + ปิงเปียง (449253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์สองพระอาจารย์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(530722-165)
36 # 3อจ630203-103 EI590888886TH toey7 + ปิงเปียง (449258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(530722-279)

37 # 3อจ630203-104 EI533508307TH Arjaree56 + Pantapat (449262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงรุ้ง (ขนาด 3 นิ้ว)
38 # 3อจ630203-105 EX421533023TH poshwises + tum_utt (449268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
39 # 3อจ630203-107 EI604352741TH Puttawat + Tawatchai1889 (449275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี
40 # 3อจ630203-108 EI613477427TH Bophantom + แพรวพรรณ (449279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630203-110 EI616477412TH เมืองสมุทร + ตั้มเดอะซ๊อก (449285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
42 # 3อจ630203-111 EI589384104TH noi70 + มรดกเมืองไทย (449310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3743/สภาพสวย)
43 # 3อจ630203-112 EI589384104TH noi70 + มรดกเมืองไทย (449312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 508/สภาพสวย)
44 # 3อจ630203-113 EI607148078TH samanta + koontoop (449315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1411/สภาพลงยาใหม่) (620117-192)(G 80%)
45 # 3อจ630203-115 slaton57 + Lord636 (449346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
672741670075064320
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์ใหญ่ ปี 2504 จ.พัทลุง
46 # 3อจ630203-116 PHLOI + Lord636 (449345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
672741670075064320
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์สองหน้า เนื้อชินตะกั่ว ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ630203-117 EF005633923TH pMike + rongudon (449324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอกโค้ด)
48 # 3อจ630203-118 PSP0006621544 pandp + Wichean146 (449331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก
49 # 3อจ630203-119 EF359159342TH niwetch + bancha18 (449334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
50 # 3อจ630203-120 EI630762855TH yodpra + โกวบ้อ (449339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
51 # 3อจ630203-121 EI603723812TH pimthong + thanit77 (449307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ630203-122 EI471195544TH นายแก้ว + ขุนพลโต (449313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 85%)
53 # 3อจ630203-123 EI585426435TH ปิงเปียง + ศรรามเทพ (449343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูป่าหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
54 # 3อจ630203-125 EG464912289TH bunjerd + arjarnjo (449322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
55 # 3อจ630203-126 EI524960156TH final246 + apiwat4825 (449323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

56 # 3อจ630203-127 EI633536861TH poshwises + เพิ่มศักดิ์ (449327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
57 # 3อจ630203-128 EI632437099TH อตกพระเครื่อง + เขยมาบตาพุด (449329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว วัดบางคลาน เนื้อผง ปี 2515 จ.พิจิตร
58 # 3อจ630203-129 EI633536861TH Teerasak01 + เพิ่มศักดิ์ (449333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2534 จ.นครปฐม
59 # 3อจ630203-130 EI604347273TH wan-pra + ข้าวซอยไก่ (449336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง ที่ระลึกครบรอบ 1 ปี ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
(สน.พลับพลาชัยสร้าง)
60 # 3อจ630203-131 EI351384838TH หนิงพระบาท + KandarDao (449276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง วัดไก่เตี้ย เนื้อทองคำ จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ630203-132 EI628537379TH auto1800 + pyakorn (449290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเขาควาย ปี 2537 จ.ระยอง (ขนาด 2 นิ้ว)(621018-098)
62 # 3อจ630203-133 EF071060149TH กานต์13 + อันดามัน (449294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ630203-134 EW787646939TH น้องปีเตอร์ + เกื้อหนุน (449298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผงขมิ้น ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630203-135 EG335969990TH Bull5 + เซียนพละ (449303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ระยอง (G 76%)
65 # 3อจ630203-137 EI531988384TH กุ้งหวาน + ริณดา (449311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
66 # 3อจ630203-138 EI614749991TH Bophantom + oudood (449316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.หนองคาย
67 # 3อจ630203-140 EI556984278TH บรีสพระช่วย + mixsick150 (449326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
68 # 3อจ630204-001 ทรงธรรมบ้านสวน + (449358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เน้นพระสวย
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630129-012)(G 85%)
69 # 3อจ630204-002 Werachai10 + เน้นพระสวย (449360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620912-051) (G 68%)
70 # 3อจ630204-003 santana + เน้นพระสวย (449362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (620831-129) (G 67%)
71 # 3อจ630204-005 tummusic46 + Buncha (449366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดพระเจ้าตนหลวงสร้าง/สภาพใช้)
72 # 3อจ630204-007 ต่อยอด + ดิอาโบล (449369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630204-009 sakdaspc + tomtam2516 (449373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) (600705-036)
74 # 3อจ630204-101 EI616549445TH รถโฟร์ค + Anankiya (449355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ630204-102 EI61943665TH sakdaspc + โพธโชคชัย (449357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (630118-127)
76 # 3อจ630204-103 EI522265048TH sakdaspc + bluezone69 (449359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(630103-076) (G 62%)
77 # 3อจ630204-104 EI530776803TH ชานนทร์ + artliver (449364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
78 # 3อจ630204-105 EI31996068TH เสือเต่า + ชินนิมอน (449402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630204-106 EI599939789TH sakdaspc + mchutith (449368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
80 # 3อจ630204-107 TH01185H8KW18 โบ๊ทพระเครื่อง + like88 (449372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) (630123-007)
81 # 3อจ630204-108 EI556984281TH supol + mixsick150 (449374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
82 # 3อจ630204-110 EI58488130TH penggo + เก่งจริงจริง (449378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
83 # 3อจ630204-112 EI582858352TH เซฟอั่งเปา + Art2532 (449356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
84 # 3อจ630204-115 EI558428658TH kamin41 + somboonwatta (449367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
85 # 3อจ630204-116 ED968374955TH Atena + petcharee (449403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ630204-117 EI485468693TH แม่พลอย + thatcharit (449370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
87 # 3อจ630204-118 EG491241203TH Sangjan + nanbanpho (449375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (G 68%)
88 # 3อจ630204-119 EI616824151TH pimthong + tojane (449380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน จ.พิจิตร
89 # 3อจ630204-120 EI616824151TH pimthong + tojane (449385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์คะแนนพุทธกวัก เนื้อดิน จ.พิจิตร
90 # 3อจ630204-121 EI623022195TH ชลชินเขต + สนบางกรวย (449379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
91 # 3อจ630204-122 RYTR000032432TH You9199 + tharuanoi1970 (449401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสะพานขาว เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ630204-123 RCNP00004356 nana04 + เทพยาจกเก้านิ้ว (449383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า วัดชากหมาก เนื้อผงสัตตมาส ปี 2521 จ.ระยอง (หลวงปู่แก้ว-หลวงพ่อคง ปลุกเสก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 ก.พ. 2563 - 08:18 น.] #71522 (3/16)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630109-021 EI575400076TH djaonja (447268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ630125-011 EF204869795TH srilinjee (449080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ630127-015 EI602007348TH reddevil (449084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630131-001 EI630612422TH อะนันตะปัดชะเย (449044) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ630131-002 EI580497191TH เสือสมิง (449048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630131-004 EI151370229TH pol789 (449052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630131-005 EI621983336TH น้องหมี (449056) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ630131-006 EI551525213TH มุกภูเก็ต (449057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630131-009 EI587248070TH tongjoy (449063) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ630131-010 EI512554867TH หนองซอ (449067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630131-011 EI545249539TH ชวนชื่น (449068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630131-012 EI605061878TH pumcha (449076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630131-014 EI639300807TH kiattisak (449077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630131-015 EI538180312TH MonMos (449141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630128-014 userchai (449137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630130-009 somm9 (449393) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ630131-008 pontat567 (449070) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630131-009 pontat567 (449073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630131-010 เหน่งบางคู้ (449075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630131-011 sek537 (449129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630131-012 บรีสพระช่วย (449130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630131-017 lovehunterlove27 (449135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ630131-018 aeakarat (449136) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ630204-002 การันตีพระ (449350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630204-005 การันตีพระ (449352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630204-006 การันตีพระ (449353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630204-011 การันตีพระ (449351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ630204-012 การันตีพระ (449354) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630128-116 EI588468165TH kiattisak + ขุนเมืองจันทร์ (448814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
2 # 3อจ630131-001 taccord + ราชสีห์ (449095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)
3 # 3อจ630131-002 Arjaree56 + sanopporn (449098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างปี 2500-2515 (หน้าตัก 7.5 นิ้ว)
4 # 3อจ630131-004 tiyanito + vinit09 (449102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 9000 บาท)
5 # 3อจ630131-007 Retail + sanopporn (449107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630131-008 pirat9 + sanopporn (449110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 75%)
7 # 3อจ630131-009 panu_pdd + sanopporn (449112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630131-010 pumcha + sanopporn (449114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
9 # 3อจ630131-011 Retail + เหน่งบางคู้ (449116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคต้น) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630131-012 poshwises + ดิอาโบล (449118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
11 # 3อจ630131-102 EI604577210TH aom168 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (449046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และล้างผิว) (630120-086)
12 # 3อจ630131-103 EI511056168TH แอลพระไทย + ช_ชุติวัตร (449050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (601215-012)
13 # 3อจ630131-104 EI067126277TH pandp + ต้นอุทยาน (449053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ630131-105 ED893405988TH ballsino + (449055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NOBPARUT6935
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
15 # 3อจ630131-106 EI617250953TH kiattisak + อนันตรา (449059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
16 # 3อจ630131-107 EI626404026TH pornpipat + noi70 (449062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
17 # 3อจ630131-108 EI591097402TH Nopthebarber + chokchai (449065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

18 # 3อจ630131-109 RSRI000226707 Ketautomotive + (449066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ630131-110 EI620158698TH กานต์13 + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (449069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630131-111 NGWW000151004 zafari + wilairat_22 (449045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630131-112 EG434590673TH ภฤศภัคณัฐ + โลหิต (449047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
22 # 3อจ630131-113 EI587644645TH kopper + เพชรมรดกไทย (449049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
23 # 3อจ630131-114 EI587644645TH loomthong + เพชรมรดกไทย (449139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630131-115 EI61116552TH เอตะทัคคะ + ฟ้าฝน (449051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 6.5 นิ้ว)
25 # 3อจ630131-116 EI587644645TH kohler + เพชรมรดกไทย (449054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630131-117 EF301220010TH tansave + Benyapa (449138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ630131-118 EX379497344TH New_chain + Ketautomotive (449058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630131-119 EI562125185TH ชัยเจเจ + tookatun (449061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
29 # 3อจ630131-120 EI614850193TH nopparat88 + joeenok (449064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
30 # 3อจ630131-122 EI551525213TH slaton57 + มุกภูเก็ต (449072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)
31 # 3อจ630131-123 EG278225763TH Bophantom + สิงห์บุรี (449074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังอุ เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
32 # 3อจ630131-124 EI608648628TH Pinggold + องอาจ (449134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630131-125 EI627800315TH ไตรคุณพระเครื่อง + (449078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mahaphom
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุทัยธานี (G 84%)
34 # 3อจ630131-127 EI620016301TH Yuttana + ป๋องณรงค์ชัย (449082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630131-128 EI620016301TH Yuttana + ป๋องณรงค์ชัย (449083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)
36 # 3อจ630131-129 EF713447856TH Bophantom + a-pro (449086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้และแต่งผิว)

37 # 3อจ630131-130 EI346445548TH bomtada + akarawoot (449089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สระบุรี
38 # 3อจ630131-131 ED934195929TH sakdaspc + ananpanit (449091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (620921-309)
39 # 3อจ630131-132 EI585492032TH noomno + nillanat (449094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดฐานล่างเล็กน้อย)
40 # 3อจ630131-133 EI612025690TH MikeShiNoDa + บัวมงคล (449096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
41 # 3อจ630131-135 EI566986698TH piccachoo + srisanpang (449099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (581107-062)
42 # 3อจ630131-136 EG164345421TH nick1880 + เมืองสมุทร (449103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
43 # 3อจ630131-137 EI634804065TH pandp + Noomint (449106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630131-138 EI622990229TH nai_leartchon + คุณตาวิธาน (449108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (G 64%)
45 # 3อจ630131-139 EG179582387TH poshwises + บีเวียงพิงค์ (449111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
46 # 3อจ630131-140 EI622943759TH tonsakchai63 + golfsriracha (449113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
47 # 3อจ630131-141 EI61162462TH ณัฐปรัชญ์ + พระประแดง26 (449117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
48 # 3อจ630131-142 EW004562240TH Kag2509 + m-cot (449119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
49 # 3อจ630131-143 EI531986088TH WAKKA + ริณดา (449121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 455030)
50 # 3อจ630131-144 EI531986088TH WAKKA + ริณดา (449122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 27428)
51 # 3อจ630131-146 EI620019824TH sam8793 + ป๋องณรงค์ชัย (449124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 3 นิ้ว/สภาพหูชำรุด)
52 # 3อจ630131-147 EW820716162TH ปอวีร์ + nung919 (449125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.อุตรดิตถ์
53 # 3อจ630131-149 RPBG000017259 opasn + peaky (449127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630131-150 EI584371228TH bluezone69 + เทพพระเสาร์ (449128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ630131-151 EI606818899TH สิงค์ใต้สายดำ + welding24 (449079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด) (630117-177)

56 # 3อจ630131-152 EI565031836TH อตกพระเครื่อง + บารมีคุณย่า (449081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
57 # 3อจ630131-153 EI62060716TH gymnastics + Buaburapa (449085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
58 # 3อจ630131-154 SCHB000056441 ดาวหาง + Ozone (449087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดไม้รวก หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ630131-156 SCHB000056441 aek1979 + Ozone (449092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ630201-001 รถโฟร์ค + กล้าธรรม (449235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ630201-002 bellic + by_bie (449184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560301-001) (G 75%)
62 # 3อจ630201-004 ขุมทรัพย์บูรพา + SamilaMT (449189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
63 # 3อจ630201-005 napon + SamilaMT (449190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพล้างผิว)
64 # 3อจ630201-006 นายแก้ว + หนุ่มธนบุรี (449236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
65 # 3อจ630201-007 Teerasak01 + หนุ่มธนบุรี (449193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
66 # 3อจ630201-008 pun027 + หนุ่มธนบุรี (449195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
67 # 3อจ630201-009 tamonwon + หนุ่มธนบุรี (449196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630201-010 prasertpp + patchara (449200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 448)
69 # 3อจ630201-011 Sinsiampra + patchara (449174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.สุรินทร์
70 # 3อจ630201-012 tongsound + rongfox (449176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
71 # 3อจ630201-014 newsuvarn + danai3356 (449181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
72 # 3อจ630201-101 EI587248097TH PHLOI + kowit_nn (449179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
73 # 3อจ630201-102 EI632430100TH แทททู + เขยมาบตาพุด (449182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630111-138)(G 68%)
74 # 3อจ630201-104 HPPS000316722 bongbiab + ninnin (449188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) (G 66%)

75 # 3อจ630201-105 EI604688811TH ตองพระเครื่อง + nut141 (449238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 62%)
76 # 3อจ630201-106 EI620607153TH pou89 + Armando (449239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
77 # 3อจ630201-108 EI552373324TH วิชามาร + สาลิกาดง (449198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
78 # 3อจ630201-111 RSRI000227556 saruth + Reindeer_kwang (449144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมขอบบน) (G 86%)
79 # 3อจ630201-113 EF687801794TH Retail + ลักษณ์ตะวัน (449147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคต้น) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
80 # 3อจ630201-114 EG181029557TH poshwises + napsss (449149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
81 # 3อจ630201-117 EI533545640TH แอลพระไทย + ปิยะชาติ (449155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630201-118 EI635414256TH ภูริวัจณ์(โย) + jingmanu (449156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (621130-052)
83 # 3อจ630201-119 EI584522135TH zafari + วุฒินันท์ (449157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครปฐม
84 # 3อจ630201-120 EI564229554TH SRINITI_2014 + kamollim (449158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
85 # 3อจ630201-121 EI616846231TH ราชภัฏ + สิงห์บุรี (449160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี
86 # 3อจ630201-122 EI583443609TH ปิ่นอนงค์ + นรสิงห์ (449161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630201-123 EF494436478TH zafari + ซูโม่ (449164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
88 # 3อจ630201-124 ED968782027TH poshwises + จำปาเอฟซี (449166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630201-125 EI630744026TH อะนันตะปัดชะเย + mingch (449168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ630201-127 EI597729252TH rooms_studio + Arunlert69 (449171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดสามปลื้ม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนบนและมุมล่างซ้าย)
91 # 3อจ630201-128 EI563188840TH keng_kung + มาริโอ (449241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
92 # 3อจ630201-129 EF397074700TH perfectman77 + Tsubasa (449172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)
93 # 3อจ630201-130 EI406771096TH อ๋อย77 + NUNG1789 (449180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 68%)

94 # 3อจ630201-131 TH01185FQN34B sak3152 + แคฟวิลเลจ (449208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองคำ 96 % ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 507/น้ำหนักทอง 25.3 กรัม)
95 # 3อจ630201-133 EI492974823TH Domeno + พร้อมรบ (449214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดขอบขวา)
96 # 3อจ630201-134 EI492974823TH ฅนบางใหญ่ + พร้อมรบ (449216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
97 # 3อจ630201-135 EI595642624TH samunella + ธิติวราห์ (449218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
98 # 3อจ630201-136 EW784978384TH Oat_Phk + มาตรลพบุรี (449221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
99 # 3อจ630201-138 EI623536969TH phoomchai + tui_bong (449224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(561023-157)(G 67%)
100 # 3อจ630201-139 EI586896890TH Retail + กล้วยหิน (449226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะโพนหลวงพ่อภักษ์ วัดโบสถ์ เนื้อไม้แกะ จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ630201-140 TH01185GGK17B นิคมตะวันออก + Danai33 (449237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 182)
102 # 3อจ630201-141 EI531994889TH poshwises + ริณดา (449205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นเงินขวัญถุงเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.กำแพงเพชร
103 # 3อจ630201-142 EG434592759TH manutsri + ตั้มพังราด (449207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่ว ปี 2485
104 # 3อจ630201-143 EI527270036TH Arjaree56 + lohbetong (449210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
105 # 3อจ630201-144 EX308505113TH Patumwan67 + (449213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TEE_INTER
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (620304-146)(G 85%)
106 # 3อจ630201-145 EI634602726TH pornlimk + Satelite (449215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (621107-033)
107 # 3อจ630201-146 EI547657632TH AodAnt + Aom42 (449217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
108 # 3อจ630201-147 EI639921298TH Deethongtong + คุณศิระ (449220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอธิษฐานจิต เนื้อผง ปี 2543 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
109 # 3อจ630201-148 EI553374989TH zafari + teezy (449222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.รัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ630201-149 EG565948438TH pong19 + ronnakorn2516 (449240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ630201-150 EG565948438TH TAVABUNCHA + (449225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
112 # 3อจ630205-008 Ong1971 + ตั้มเดอะซ๊อก (449404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 03 ก.พ. 2563 - 08:16 น.] #71456 (2/16)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630127-001 RP707734495TH Chanchai21 (448736) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ630127-017 EV146912050TH o-larn (448675) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630127-024 EI614947997TH ชายพระเครื่อง (448685) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
4 # 1อจ630129-005 EI616024139TH manliar (448949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630129-007 EI415025367TH tavadaindy (448951) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630129-009 EF373570240TH print (448864) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 1อจ630129-010 EF373570240TH print (448952) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630129-011 EF373570240TH print (448953) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
9 # 1อจ630129-015 EI616450468TH LIM2512 (448954) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630129-021 EI535356723TH benz39 (448875) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630129-022 EW820716159TH nung919 (448955) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
12 # 1อจ630129-023 EW820716159TH nung919 (448956) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 1อจ630130-001 EI555895545TH HatPra (449019) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630130-002 EI524954703TH apiwat4825 (449021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630130-003 IMCT000006611 kollek (449023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630130-004 EI626521963TH ลิงทอง (449024) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ630130-005 EI611981172TH natepranakorn (449025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ630130-006 SJOH000227844 techinmonpan (449027) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630130-007 EI563282111TH เสี่ยสัตหีบ (449029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ630130-008 EI629703554TH chokchai (448973) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630130-010 EI536983596TH สุเรนทรชิต (449033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630130-011 EI558426966TH somboonwatta (448968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630130-012 EI587485330TH thanwa2555 (448975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ630130-013 EI536589582TH อำนาจธรรม (448976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630130-014 EI301564721TH Nippit (448969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630130-015 EX328190585TH tum_utt (448971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630130-016 EX379497335TH Ketautomotive (448972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ630130-017 EI639900412TH คุณศิระ (448974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630128-003 อาราธนา (448817) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630128-004 อาราธนา (448821) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630128-006 vittaya14 (448824) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ630128-007 vittaya14 (448825) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ630128-009 เมืองทองยูไนเต็ด (448827) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ630128-010 เมืองทองยูไนเต็ด (448830) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630128-018 ป๋าอาร์ม (448832) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ630128-022 Buncha (448835) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630129-006 ratchapong (448860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630129-011 penggo (448869) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ630130-004 kho9918 (449028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630130-006 กานกินรี (449031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ630130-007 กานกินรี (448967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630130-011 ยุทธิชัย (448970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630130-012 hunter04 (448989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630131-015 การันตีพระ (449043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630201-015 prajak159 (449142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630123-006 suthatpong + boboaf (448433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1102)
2 # 3อจ630125-109 RX223737372TH ruamsup + Choomsilp (448605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630125-137 EI585458597TH วินัยดี + Kan01 (448622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย พิมพ์สร้างเสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ630127-006 pandp + Buncha (448724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630127-106 EI579105030TH gchai + kikkik (448688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผง(เขียว) ปี 2507 จ.นนทบุรี
6 # 3อจ630127-108 EI616229058TH sjakrawoot + Culpidnoi (448988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระร่วงนั่ง กรุช่างกล พิมพ์ตัดเดี่ยว เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ630128-101 EI572592880TH กุ้งหวาน + ปัญญาพระเครื่อง (448852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดท่าทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (G 80%)
8 # 3อจ630129-104 EI618407683TH pakarapo + mingch (448891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพ่อปู่ฤๅษีจินดามณี วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อเงิน ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (หมายเลข 789/สภาพใช้)
9 # 3อจ630129-127 EI550037404TH pupa5588 + (449034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพทำความสะอาดผิว) (G 80%)
10 # 3อจ630129-139 EX425745712TH Stapornch + bbpra (448917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดซุ้มบน)
11 # 3อจ630130-001 พิศุทธิ์ + Meetung (448978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
12 # 3อจ630130-002 เถ้าแก่เนี้ย + naphong99 (448981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 83%)
13 # 3อจ630130-003 เมืองช้าง + Beung (448984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (G 79%)
14 # 3อจ630130-004 meomern23 + มีบารมี (448987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
15 # 3อจ630130-101 EI101471600TH Rakchart + bank9 (448977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
16 # 3อจ630130-102 EI565896395TH พิศุทธิ์ + chaintv (448980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
17 # 3อจ630130-103 EI606163958TH Nangpaya + ศิษย์หลวงปู่ (448982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

18 # 3อจ630130-104 RKRT000015213 วิเศษชัยชาญ + โจรจูเนียร์ (449035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630130-105 EG464913647TH naenaldo + arjarnjo (448985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพหักซ่อมพระศอ)
20 # 3อจ630130-106 EI511055349TH TEE_INTER + paulteay (448990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(620404-158)
21 # 3อจ630130-107 EI513246757TH sakdaspc + ต้นอุทยาน (448991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
22 # 3อจ630130-108 EI610954175TH ตาลเดชา + ไข่มุข (448994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์สร้าง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 09503)
23 # 3อจ630130-109 EI045900392TH khuntoom + DaIrOz (448996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
24 # 3อจ630130-112 EI614391815TH พ่อน้องจ้าว + Thanom (448993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
25 # 3อจ630130-114 EW715574954TH PHLOI + tepakron (448998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมหาพิมพ์ วัดเกศไชโยฯ เนื้อทองแดง
26 # 3อจ630130-115 EI489084053TH poshwises + moterair (449001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว) (G 65%)
27 # 3อจ630130-117 EI619302596TH pokok27 + PANPEUNG (449008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อชิน จ.ชัยนาท
28 # 3อจ630130-119 EG721154808TH sawangvi + ไบร์ทหนองช้างคืน (449013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 83%)
29 # 3อจ630130-120 EB331002367TH อาเต๋ + Danusorn (449017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นจิ๊กโก๋ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ630130-121 EI545849864TH You9199 + chokchaidam (449037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
31 # 3อจ630130-123 EI547155128TH manutsri + หลานตาจวบ (448992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน จ.นครปฐม
32 # 3อจ630130-124 EG421154799TH pukkakub + ไบร์ทหนองช้างคืน (449000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630130-125 KSCB000061697 ลุงมีโอ + AOTTMJ (449003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
34 # 3อจ630130-126 EI530790093TH wipura + ตั้มปราจีน (449004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 90974)
35 # 3อจ630130-127 EI627231049TH pramual + ต่อยอด (449007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชิน
36 # 3อจ630130-128 EI588640628TH yomon + พุทธศิลป์ล้ำค่า (449010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) (G 78%)

37 # 3อจ630130-130 EI629702443TH phoomchai + ammad (449015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630130-131 EI629702443TH phoomchai + ammad (448999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630130-132 EI629702443TH wongthep + ammad (449002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630130-134 EI629702474TH wit50 + ammad (449006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630130-135 EI629702474TH มารวยค่ะ + ammad (449009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630130-136 EI629702409TH Icando + ammad (449011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผงเกสร ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630130-137 EI536589582TH อ้วนรถตู้ + อำนาจธรรม (449014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
44 # 3อจ630130-138 EI590975695TH jj2424 + ottowa (449016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปิ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
45 # 3อจ630130-139 EI585423187TH benz39 + nillanat (449018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
46 # 3อจ630130-140 EI524936761TH jj2424 + wangkangkao (449020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นทวีลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630130-141 EI620032560TH รักษ์นครหลวง + (448979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
โจบูรพาเหล็กกล้า
พระบูชาพระนาคปรกศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด
48 # 3อจ630130-142 EX505119221TH SongkanA + SamilaMT (448983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ630130-143 EI493970791TH ม่วงทองพระ + สันป่าตอง (448986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ก.พ. 2563 - 08:24 น.] #71359 (1/16)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630118-020 EF329226692TH สิทธิชัย (448090) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630125-004 EI519768589TH a-pro (448565) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630125-012 EI610717619TH มหามณีจินดา (448568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630125-013 EI545245656TH พิชชากร (448562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630125-014 EI545245656TH พิชชากร (448654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630127-003 EI575426100TH น้องแผ่นดิน (448670) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ630127-014 EI591075574TH sakbangbon (448671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630128-001 EI506723867TH Kongsason (448815) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630128-002 EX367412338TH สุธาสินี (448820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630128-003 EX367412338TH สุธาสินี (448823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630128-004 EF156824346TH บารมีทวีคูณ (448826) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630128-005 EI545856848TH เกื้อหนุน (448828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630128-007 EX415583873TH ถุงนิล45 (448831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630128-009 EI595409264TH crafter (448834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630128-010 EI603424098TH โอเล่ (448836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630128-011 EI609312700TH Sittisaks (448841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630128-012 EI577266224TH แป๊ะดำเนิน (448842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630128-014 EI632400584TH Chaorock (448844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630129-001 ED922176406TH boyamulet (448941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630129-002 EI301575517TH Nippit (448943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630129-003 EI600699751TH yot97 (448946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630129-004 EI582745660TH น้องหมี (448947) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ630129-012 EI604309195TH Tawatchai1889 (448927) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ630129-013 EI588446726TH artto13 (448931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630129-016 EI520699625TH noi70 (448938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ630129-017 EI47004464TH เล็กอมตะชลบุรี (448940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ630129-018 EI604342041TH bdbdbd (448942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630129-019 EI620162834TH คุณศิระ (448944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630129-020 EW593393155TH saweit (448945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630125-014 aee_sotspa (448561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
2 # 2อจ630125-025 pooja555 (448873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630127-004 ธนาวดี (448741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630127-012 พิชย์ภัสสร (448668) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ630127-013 wutisil (448691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630127-019 ศตกมล (449038) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ630128-001 ชมพูทวีป (448781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630128-005 njeesom (448783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630128-008 manilmanggol (448785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630128-011 แป๊ะคลองผดุง (448848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630128-012 prachamp (448838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630128-020 pui1228 (448840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630128-023 teechai (448850) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ630128-024 nahm36 (448837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630129-001 tongnarong (448922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630129-002 thitiporn (448924) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630129-003 นัทปทุม (448926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630129-004 อาราธนา (448928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630129-009 opor1217 (448935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630129-010 hunter04 (448936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ630130-008 การันตีพระ (448966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630130-014 กุหลาบแดง (449042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
23 # 2อจ630131-002 การันตีพระ (449040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630131-003 การันตีพระ (449041) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
25 # 2อจ630131-004 การันตีพระ (449039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630122-007 ดำเมืองสิงห์ + lamunman (448323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
2 # 3อจ630124-112 EI483214492TH artliver + komsaan (448872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)
3 # 3อจ630125-104 EI607081393TH อะนันตะปัดชะเย + autpichut (448590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคำ วัดอัมรินทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630125-126 EW793630116TH likeit + Jamewatwihan (448619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630125-129 EW787629365TH sektasak + tojane (448874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพใช้)
6 # 3อจ630125-162 BLT5000112008 prasong + tOmzer (448658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสฉลองอายุครบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
7 # 3อจ630127-003 บรมีหลวงปู่ทวด + phon265 (448719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
8 # 3อจ630127-128 RSRI000225742 สังโยชน์ + Reindeer_kwang (448726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (โค้ด น ไม่แท้)
9 # 3อจ630127-133 EF552217678TH joeenok + storm17 (448714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
10 # 3อจ630128-001 amnat108 + ต่อ_ถนนตก (448788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์
11 # 3อจ630128-002 mootoo36 + Wat2523 (448791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ ปี 2540 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630128-003 Tarzan + vinit09 (448794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท)
13 # 3อจ630128-004 pirat9 + manilmanggol (448797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 88%)
14 # 3อจ630128-005 ชอบจัง + แป๊ะคลองผดุง (448800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ630128-006 yut_be + บรีสพระช่วย (448803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (621116-192) (G 77%)
16 # 3อจ630128-007 บอสแมน + pui1228 (448805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) (G 58%)
17 # 3อจ630128-008 artty5959 + aumnartkk (448808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630118-042)

18 # 3อจ630128-102 EI580868564TH Sololo + Leksalaya (448776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
19 # 3อจ630128-103 EQ260360987TH AkeLPT + rittiput (448778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 73%)
20 # 3อจ630128-104 EX448235099TH Joeymorn + sirimongkon (448780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (G 88%)
21 # 3อจ630128-105 EQ260391984TH amuletfocus + rittiput (448782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)
22 # 3อจ630128-106 EW512245242TH vitaya + cherdchai2511 (448854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
23 # 3อจ630128-107 EW512245256TH ณัฐปรัชญ์ + cherdchai2511 (448784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อตะกั่ว ปี 2513 จ.นครสวรรค์
24 # 3อจ630128-108 EW773453598TH taccord + Ronado (448786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(630117-028) (G 77%)
25 # 3อจ630128-109 EI465534889TH PHLOI + ไร้นาม99 (448787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630128-110 EI465534889TH บรมีหลวงปู่ทวด + ไร้นาม99 (448792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์
27 # 3อจ630128-111 EI541594599TH RAK_PT + จ่าอ๊อด (448855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630128-112 EG234679874TH tuntan + แจ็คเชียงดาว007 (448801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630128-113 EI545228865TH yut_be + ชวนชื่น (448804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (620424-017)
30 # 3อจ630128-114 EI545228865TH kimber + ชวนชื่น (448807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า จ.พิจิตร (G 88%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ630128-115 EW820716131TH tonychan + nung919 (448810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหูชำรุด)
32 # 3อจ630128-118 EI614734348TH ratchaplee + somchaytik (448818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(G 80%)
33 # 3อจ630128-119 EX462388042TH frist + khommanuch (448819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 463)
34 # 3อจ630128-120 EI280172926TH bluezone69 + ซุ้มวัดศรี (448822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
35 # 3อจ630128-121 EG282942834TH วิเศษชัยชาญ + (448796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Maneewai2524
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
36 # 3อจ630128-122 EI545255021TH manutsri + ladprow (448798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดนางชี พิมพ์กบ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ630128-123 EF375423638TH perfectman77 + มหาเศรษ (448799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 80%)
38 # 3อจ630128-124 EF552217797TH sukit_42 + storm17 (448851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.พิจิตร
39 # 3อจ630128-125 EI581503830TH Bophantom + nongder (448849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630128-126 EX467859525TH pontat567 + pop2517 (448802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
41 # 3อจ630128-127 EF552217797TH poshwises + storm17 (448806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
42 # 3อจ630128-128 EG371666594TH win14 + Lumpum (448809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630128-129 EI622304380TH pramual + ตะแคงขวด (448811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
44 # 3อจ630128-130 EI622304380TH mekin + ตะแคงขวด (448813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ630128-131 EI575849390TH Siamclassic + ทัศดา (448853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มกอค่ายอดิศร เนื้อผงว่าน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ630128-132 PSP0003145175 suthatpong + kajell3555 (448856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 755)(600715-151) (G 69%)
47 # 3อจ630128-133 EX411049495TH กุ้งหวาน + hemman (448847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)(G 67%)
48 # 3อจ630128-134 EI562109222TH วิสูตร์ + SAHAKORN (448829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (621205-290)
49 # 3อจ630129-001 tiyanito + vinit09 (448862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)
50 # 3อจ630129-002 MrTeeAyutthaya + อินทภาณี (448865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสุพรรณยอดโถ กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
51 # 3อจ630129-003 พ่อมาเฟีย + gitsada_19 (448867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (611213-074)
52 # 3อจ630129-004 penggo + พองาม (448960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดอุ)
53 # 3อจ630129-005 slaton57 + mdkm11 (448870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630104-104)(G 69%)
54 # 3อจ630129-101 RPBG000017146 ลุ่มน้ำอูน + peaky (448881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ630129-102 EI264865107TH THANARAK + tang160946 (448883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2551 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย/หมายเลข 3130)

56 # 3อจ630129-103 EI355012324TH kittisak_10 + jabee (448888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2508 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ630129-106 EI588243238TH เมืองสมุทร + ChonChob (448895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม
58 # 3อจ630129-107 EI527337458TH เบสท์เมืองพิจิตร + โอมมะ (448899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์เล็กหลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.6 กรัม)
59 # 3อจ630129-108 EI571293867TH gymnastics + manu-nu (448902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
60 # 3อจ630129-109 EX467901573TH six_cm + sipong (448906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพสวย) (G 88%)
61 # 3อจ630129-110 EI583181995TH poshwises + บีลูกพระธาตุ (448909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิวรมดำ)
62 # 3อจ630129-111 EI511044522TH sitawee + I-nam (448963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อชิน
63 # 3อจ630129-112 EG038766295TH poshwises + citynew (448878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620304-145) (G 76%)
64 # 3อจ630129-113 EI620611691TH THANARAK + Burapha777 (448880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 3297)
65 # 3อจ630129-114 EI610639664TH moterair + R-pong (448884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
66 # 3อจ630129-115 EI610733112TH zafari + พิชชากร (448962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630129-116 EI520697195TH Phonkhaokho + noi70 (448885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 78%)
68 # 3อจ630129-117 EI520697195TH kohler + noi70 (448887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
69 # 3อจ630129-118 EI571293779TH แม้วจอมเทียน + Nicharida (448890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630115-131)
70 # 3อจ630129-119 EI613470503TH tomyum + แพรวพรรณ (448893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าขวาและหน้าอก) (G 66%)
71 # 3อจ630129-120 RYPS000044273 zafari + slipknot (448961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
72 # 3อจ630129-122 TH011858TRG9B Mongatae + ธิดาทะเล (448863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2520-2530 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
73 # 3อจ630129-123 EI556353501TH pangjung + wichet1038 (448866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 58%)
74 # 3อจ630129-124 EI556353501TH saksitt + wichet1038 (448868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)

75 # 3อจ630129-125 EI530371220TH THARIS + Beed098 (448957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
76 # 3อจ630129-126 EI530371220TH rachean + Beed098 (448871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
77 # 3อจ630129-128 EW152549949TH ปอวีร์ + aran2538 (448876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน เนื้อดิน
78 # 3อจ630129-129 EI434832729TH ฐณะวัฒน์ + Taweesak48 (448877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
79 # 3อจ630129-130 EI434832729TH yut_be + Taweesak48 (448879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
80 # 3อจ630129-132 EI624012469TH thevit + ริณดา (448900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
81 # 3อจ630129-133 EX425745726TH zafari + bbpra (448903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดพระนอน พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
82 # 3อจ630129-134 EI624012469TH Bobbie + ริณดา (448905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นวลจันทร์ วัดพระศรีฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (พระอาจารย์ฝั้น ปลุกเสก)
83 # 3อจ630129-135 EG627991265TH arun2528 + Danusorn (448908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ รุ่นแรก จ.เพชรบูรณ์
84 # 3อจ630129-136 EI624012469TH sakdaspc + ริณดา (448910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (G 67%)
85 # 3อจ630129-137 EI563890032TH Bophantom + m_bkk (448912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2505 จ.ปัตตานี
86 # 3อจ630129-138 EI568359033TH MaiKs + Jaosua-pradee (448915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดไผ่ล้อม เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)
87 # 3อจ630129-140 GSPZ000011522 sakdaspc + korn88 (448918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
88 # 3อจ630129-141 EI513128335TH bansa + เชฟโคโรลาโด (448882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน จ.นครปฐม
89 # 3อจ630129-142 EI604309195TH tam_led + Tawatchai1889 (448886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ630129-143 EI592567425TH zafari + มีคุณ (448889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
91 # 3อจ630129-144 EI592567425TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (448892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
92 # 3อจ630129-145 EI529567425TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (448894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
93 # 3อจ630129-146 EI605678427TH ดาบเอื้อม + popeye289 (448896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้

94 # 3อจ630129-147 EI629700694TH bluearrow58 + เทียมเยาวราช (448897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งจุฬามณี หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์จุฬามณี หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
95 # 3อจ630129-148 EI616450468TH logisman + LIM2512 (448901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ตรัง
96 # 3อจ630129-149 EW93255950TH aung_wongta + ตนคอน09 (448904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพแต่งผิว)(621205-314)
97 # 3อจ630129-150 EF552217956TH รถโฟร์ค + storm17 (448907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
98 # 3อจ630129-151 EI609146976TH aom168 + ตราชั่ง (448911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
99 # 3อจ630129-152 EI617225772TH zafari + อนันตรา (448913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630129-153 EF397034762TH kon-88 + Tsubasa (448914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ630129-154 EF329028255TH sanya1002 + อมยิ้มสีชมพู (448958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง พิมพ์อกร่อง เนื้อผงว่าน ปี 2496 จ.จันทบุรี
102 # 3อจ630129-155 EI585467951TH คอร์อ่อน + nillanat (448916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกหมายเลข)
103 # 3อจ630129-156 EI556361817TH พิชัย999 + wichet1038 (448919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพแต่งผิว)
104 # 3อจ630129-157 EI552122445TH pornlimk + naenaldo (448920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ กรุวัดหน้า พิมพ์สมาธิ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
105 # 3อจ630129-158 EI552122445TH pornlimk + naenaldo (448921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ กรุวัดหน้า พิมพ์ห้อยพระบาท เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (621129-083)
106 # 3อจ630129-159 EI615492254TH วรวรรณ + weeshiro (448923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2547 จ.เพชรบุรี (โค้ด วชน.เรียง/ขนาด 2.1 นิ้ว)
107 # 3อจ630129-160 EI607086988TH ferluci + Arunlert69 (448925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
108 # 3อจ630129-161 EI617305714TH PAE_PONGCHAI + tar001 (448929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (620810-141)
109 # 3อจ630129-162 EI620024696TH likeit + AONGKALOY20 (448933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
110 # 3อจ630129-163 RP709445244TH กุเรปัน + mraeh (448937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
111 # 3อจ630129-164 EW055240204TH กุ้งหวาน + พลังศรัทธา (448939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM