ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ก.พ. 2563 - 08:21 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 ก.พ. 2563 - 08:45 น.] #72126 (22/22)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630214-022 EX504930172TH Sleek (450291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630215-008 EI673012743TH ATTORN43 (450326) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630215-019 EI680800600TH paxake (450815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630217-012 EI649358262TH LIM2512 (450479) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ630217-022 EI679003577TH กำไลทอง (450535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630217-023 EI679823002TH sukhothai (450486) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630219-032 EB263136402TH coke2529 (450742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ630220-012 EI640180704TH thatcharit (450787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630220-013 EX452330992TH ต่ายวัดหนึ่ง (450790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630220-014 EI634009861TH probation (450836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630220-016 EI189396693TH เงาะถอดรูป (450796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630221-003 EW784959907TH Thanapong36 (450926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630221-005 EI677442010TH golfsriracha (450837) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630221-025 EI687380337TH teespy (450931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630221-028 EI671208345TH ถุงข้าว (450937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630222-012 EI670814445TH sza1200 (451008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630222-013 EI670814445TH sza1200 (451012) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630224-001 EX379519892TH บ๊อบบางบ่อ (451145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630224-003 EI641972404TH BankHiWay (451050) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 1อจ630224-004 EI694401939TH k9cob (451060) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ630224-005 EI654250904TH พิชชากร (451063) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ630224-006 EI676156596TH สามัญชน (451146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630224-007 EI690320320TH HatPra (451147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630224-008 EI678909784TH มีบุญ888 (451154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630224-009 EI594269937TH เดชพนต์ (451148) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
26 # 1อจ630224-010 EI576983311TH ทรงธรรมบ้านสวน (451149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ630224-014 EI695240274TH PHLOI (451104) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ทอง 4 รายการ
28 # 1อจ630224-015 EI683070198TH en_amulet (451054) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 1อจ630224-016 BABO000402054 บ๊อบบางบ่อ (451106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
30 # 1อจ630224-018 EI705810790TH ZUMO53 (451056) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
31 # 1อจ630225-002 EI682906223TH กล้วยหิน (451217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630225-003 SMHN000178954 jakruk1984 (451194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630225-004 EI695008175TH bangpunDD (451171) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ630225-009 EI662331454TH จูปีเตอร์ (451216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630212-014 Earth124 (450264) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630214-014 Buncha (450265) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ630218-010 ประสิทธิ์สม (450596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630219-002 penggo (450697) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ630219-008 zitthinan (450992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630219-009 catbkk (451191) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630219-011 เล็กอารี (450698) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ630221-008 newwave9 (450849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630222-002 atthasit (450996) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630222-003 hhanzhu (451011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ630222-004 OMBUN (451014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630224-002 hunter04 (451055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630224-016 rooms_studio (451073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630224-017 puriwaj (451075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630224-019 โพธาราม (451078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630224-021 aun1972 (451085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630224-022 hunter04 (451065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630224-023 ศรนาคอน (451088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630224-024 เด็กวัง (451091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630224-025 morriss (451095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ630225-002 เมืองทองยูไนเต็ด (451161) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630225-003 เมืองทองยูไนเต็ด (451162) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630225-004 เมืองทองยูไนเต็ด (451164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630225-005 wutisil (451180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ630225-006 teechai (451182) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ630225-008 penggo (451185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ630225-009 microsoft (451165) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630225-012 chonsameak (451174) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630225-013 Haasdk123 (451175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630225-014 Haasdk123 (451179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ630225-016 khaiegg (451181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ630225-018 Wee08 (451183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ630225-019 nuaypkt (451177) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ630225-020 wit50 (451184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ630225-021 Sololo (451186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ630225-024 You9199 (451187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630227-004 การันตีพระ (451432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630227-008 การันตีพระ (451433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ630228-001 piyaphum (451430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630220-130 SCHB000057493 Retail + Ozone (450809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อแป๊ะโค้ว วัดหัวตะเข้ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630220-154 EI594326855TH shopzeza + phamorsee (451103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น 4 เนื้อเงิน ปี 2490 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630221-124 EI620867343TH bangpunDD + อิทธิมงคล9 (450874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบัวรอบ วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630221-141 EI649552120TH พิชชากร + ริณดา (450897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมุห์ขิง วัดกลางวรวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สมุทรปราการ
5 # 3อจ630222-018 jj2424 + kkk29 (451205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ630224-003 kaity + เจริญ42 (451077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ630224-004 tangmo123 + ซารีญา (451081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนคู่บารมี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2547 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
8 # 3อจ630224-005 พร้อมรบ + danai3356 (451086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมหลังล่างขวา) (G 76%)
9 # 3อจ630224-006 Chuckvav + jojo_jojo6846 (451092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550920-035) (G 84%)
10 # 3อจ630224-007 Retail + KUKLUXKHAN (451098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630224-008 Bophantom + hunter04 (451102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พระประธาน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (630220-010)
12 # 3อจ630224-009 Bangkokcity + ลูกเมืองพิชัย (451150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระสมเด็จวัดพระศรีฯ รุ่นเฉลิมพระเกียรติครบ 60 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงหลังทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 0042) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดพระศรีฯ รุ่นเฉลิมพระเกียรติครบ 60 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงหลังทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 0042) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดพระศรีฯ รุ่นเฉลิมพระเกียรติครบ 60 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงหลังทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 0042) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
13 # 3อจ630224-010 Note2499 + (451105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 57)(600605-101)
14 # 3อจ630224-011 khunpol500 + apongsawad (451097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(570723-006) (G 75%)
15 # 3อจ630224-012 เป๋าแมน + olympia (451101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630206-312)
16 # 3อจ630224-102 EF446521851TH กุ้งหวาน + จูมไม้เมือง (451122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ630224-103 ED213236306TH nopparat88 + Tawatchai1889 (451126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
18 # 3อจ630224-104 EI637148859TH Sdiss + ทิพยศิลป์ (451130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธเมตตารวยสุข วัดร่องขุ่น อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2560 จ.เชียงราย (หมายเลข 156)
19 # 3อจ630224-105 EI654609547TH จูปีเตอร์ + ชวนชื่น (451135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630224-106 EI695208755TH janaket + PHLOI (451136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (620307-120) (G 51%)
21 # 3อจ630224-108 EI667435045TH ธาวัช + Thanapong36 (451142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ630224-109 EI645638267TH bbpra + MikeShiNoDa (451144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงหน้าอิฐ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(570528-019)
23 # 3อจ630224-115 EF584811004TH pramual + มีคุณ (451118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
24 # 3อจ630224-116 EI659432237TH taccord + koo111 (451120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
25 # 3อจ630224-117 EI667766206TH ruamsup + ammad (451123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
26 # 3อจ630224-118 EI671611316TH kikapoo + KhoHong (451151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 60%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ630224-120 EV513623714TH เมืองช้าง + kungkung1 (451132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. สมัยรัชกาลที่ 9 สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630224-121 EX406924733TH Mai2008 + Taweesak48 (451067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
29 # 3อจ630224-122 EI635968431TH LUNGWIN + wat26 (451070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ630224-123 RUDT000163887 Amuletism + tomsupakit (451072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก กรุวัดสี่อิริยาบถ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
31 # 3อจ630224-124 EI667749891TH kimber + Yuttana (451076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ630224-125 EI649552133TH kiattisak + คูณสตางค์ (451079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630224-126 EI649552133TH พิชชากร + คูณสตางค์ (451082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กาญจนบุรี
34 # 3อจ630224-127 EI649552133TH พิชชากร + ริณดา (451084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเเก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ630224-128 EI649552133TH พิชชากร + ริณดา (451087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพ่อท่านทอง วัดห้วยใหญ่ เนื้อทองแดง จ.สุราษฎร์ธานี
36 # 3อจ630224-130 EI539753305TH Martyns + pantakrit (451094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อไม้ละมุด จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
37 # 3อจ630224-131 RYTR000035163 KohMeaklong + (451113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tharuanoi1970
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
38 # 3อจ630224-132 EI604376898TH tangmo123 + Tawatchai1889 (451119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ630224-133 EI687381465TH fifadida + gchai (451127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผง(เขียว) ปี 2507 จ.นนทบุรี (630201-003)
40 # 3อจ630224-134 EI621023683TH nongder + beer_saraburi (451129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
41 # 3อจ630224-135 EI694220477TH PKking + พิมพ์พิมล (451152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรีญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2509 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630224-136 EI694220477TH toncraft + พิมพ์พิมล (451134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น-พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าแก่-ยันต์สิบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2493 จ.สกลนคร
43 # 3อจ630224-137 EI624399399TH gymnastics + thatcharit (451138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน ปี 2542 จ.นครปฐม
44 # 3อจ630224-138 EI624399399TH Keawnam + thatcharit (451141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม
45 # 3อจ630224-141 EI355673424TH wanway001 + Nadtakan (451158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
46 # 3อจ630224-142 EI628791274TH PHLOI + ไร้นาม99 (451114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630224-143 EI080725788TH แป๊ะดำเนิน + yootha (451117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (570503-003)
48 # 3อจ630224-144 BABO000402053 Bophantom + บ๊อบบางบ่อ (451121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
49 # 3อจ630224-145 EI680070208TH viwat9 + นะรวย_มหาเสน่ห์ (451124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน
50 # 3อจ630224-147 EI631892689TH poshwises + ittipon_a1 (451131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม
51 # 3อจ630224-148 EI682917274TH korn88 + สิงห์บุรี (451133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี
52 # 3อจ630224-149 7110003736943 niti2014 + rung-55 (451137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
53 # 3อจ630224-150 EI663738350TH กุ้งหวาน + แพรวพรรณ (451140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
54 # 3อจ630224-151 EI656650388TH bunjerd + artliver (451068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 77%)
55 # 3อจ630224-152 EF207946227TH Kag2509 + sanyah (451071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
56 # 3อจ630224-153 EI674251299TH พรญาณ + บิ๊กบีม (451074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
57 # 3อจ630224-154 EI674251299TH jaonine + บิ๊กบีม (451080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
58 # 3อจ630224-155 EI691072669TH thi3790 + คุณศิระ (451083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
59 # 3อจ630224-156 EI436263061TH lertsak + กัมพล (451089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ630224-157 EG282760289TH pramual + patcharapon (451093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630224-158 EI695226140TH tungsaima + PHLOI (451096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (620225-052)
62 # 3อจ630224-160 SCHB000058352 pramual + Ozone (451153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
63 # 3อจ630224-161 SCHB000058352 pramual + Ozone (451099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
64 # 3อจ630224-162 EI667878692TH Wee08 + Anankiya (451107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630224-163 EI615168729TH weddy + arucha2510 (451108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 64%)
66 # 3อจ630224-164 EG175790852TH Yuttana + boymoo4 (451110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดชมนิมิตร รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
67 # 3อจ630224-165 EG483708626TH หิมพานต์มุ่งงาม + เจ้าสัวเก้า (451111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)
68 # 3อจ630225-001 Bophantom + nattasak (451188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา
69 # 3อจ630225-003 zafari + ทองครับ (451193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
70 # 3อจ630225-005 pcha429 + khaiegg (451197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฝาตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
71 # 3อจ630225-007 kaigreenline + pimpayak (451203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 5.1 กรัม)
72 # 3อจ630225-101 EW784960105TH poshwises + Promsri (451189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630225-102 EI693060266TH bigปากน้ำ + พิชชากร (451218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (วัดตึกสร้าง)
74 # 3อจ630225-103 EI680029302TH พิชชากร + yooti (451192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.สมุทรสาคร
75 # 3อจ630225-104 EI151374954TH Bophantom + pol789 (451196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (610316-047)
76 # 3อจ630225-105 EF373570752TH Amuletism + print (451200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหนังเสือพอกครั่ง หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
77 # 3อจ630225-106 EI652892273TH kiattisak + tgiporp (451220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นครบ 7 รอบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.นครปฐม
78 # 3อจ630225-107 jean5555 + jakruk1984 (451202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
SMHN000178954TH
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
79 # 3อจ630225-108 nung919 + jakruk1984 (451209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SMHN000178954TH
เหรียญหลวงปู่แผ่ว วัดโตนดหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
80 # 3อจ630225-109 EI681380815TH ตระกูลทอง + tassunoh (451211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ช่อหนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบไตรจักร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 23)
81 # 3อจ630225-111 kala2524 + k_nine (451198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 69%)
82 # 3อจ630225-112 EI656457155TH Smart92 + pou89 (451199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(630109-025)
83 # 3อจ630225-113 EI648084964TH sang08 + mrm99 (451201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 644)
84 # 3อจ630225-114 EI668054326TH scott + ชฎาทอง (451204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช (G 76%)
85 # 3อจ630225-115 EI621064246TH เอกจักร + kohler (451214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630115-158)
86 # 3อจ630225-117 ALP014216847TH pirat9 + Lord636 (451208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 60%)
87 # 3อจ630225-118 EI649538437TH Bobbie + ริณดา (451221) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระนางพญา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระนางพญา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
88 # 3อจ630225-119 EX465728567TH patchara + ตามฝันสุดขอบฟ้า (451210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (G 82%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 ก.พ. 2563 - 08:14 น.] #72053 (21/22)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630214-003 EI453240644TH virun123 (450222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ630214-014 EW142045102TH jj2424 (451031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630214-023 SMCN000153216 วิโรจน์ชาวราษฎร์ (451033) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ630214-038 EI545296131TH ชวนชื่น (450245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630215-002 EI671144812TH คุณศิระ (450360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630215-007 EB274179704TH พรพระศิวะ (450402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630217-003 EV472981649TH o-larn (450500) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
8 # 1อจ630217-021 EI679823002 sukhothai (450456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630218-003 EF179627344TH กำไลทอง (450555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630218-008 RP715758618TH ฅนบางใหญ่ (450560) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630219-003 EX461808715TH dman2551 (450666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ630219-006 EI623811768TH มัสชา (451038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630219-007 EF614257422TH nai_leartchon (450678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630219-027 EI629136301TH pop_014 (450734) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
15 # 1อจ630219-031 EI692901163TH ธนกฤตพระเครื่อง (450738) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ630220-002 EI641939978TH BankHiWay (450823) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
17 # 1อจ630220-003 EI661437241TH ชายพระเครื่อง (450825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630220-004 EF089838915TH SongkanA (450827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630220-008 EI641644718TH น้องแผ่นดิน (450746) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ630220-009 EI642987538TH Bobber1979 (450748) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
21 # 1อจ630221-007 EI522298253TH bluezone69 (450841) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ630221-012 EI674579481TH ชายพระเครื่อง (450838) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630221-013 EI667764995TH chokchai (450839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630221-018 EI415031552TH tavadaindy (450842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630221-023 EI646873213TH mekin (450846) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 1อจ630221-029 EI692912064TH ธนกฤตพระเครื่อง (450847) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630222-001 EI692912055TH ธนกฤตพระเครื่อง (451006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630222-002 EG041557629TH ตุลา26 (451010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630222-003 EI619331102TH PANPEUNG (451013) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ630222-005 EI677417117TH เอื้ออนันต์ (451017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ630222-006 EI666469714TH bangpunDD (451001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630222-008 EI625523818TH ducheyboy (451020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630222-010 EW715289897TH น้องเอิงเอย (451021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630222-011 EI670814445TH sza1200 (451004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
35 # 1อจ630222-014 EI656218566TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (450993) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
36 # 1อจ630222-015 EI656633685TH gymnastics (451030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630214-006 komkai (450988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630214-013 chaay (450254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630215-020 pong1983 (450352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630217-018 พิชย์ภัสสร (450495) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ630217-028 phoomchai (450450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630217-032 ศตกมล (451373) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 2อจ630218-012 boboaf (450598) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630219-001 oudood (450683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630219-003 penpathum (450648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630219-005 pornthap (450990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630219-007 jicko (450687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630219-020 triphop (450741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630220-003 lovehunterlove27 (450824) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
14 # 2อจ630220-005 ifrask2505 (450750) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
15 # 2อจ630221-005 Buncha (450845) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ630221-009 newwave9 (450844) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ630222-001 toy_clong8 (451009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630222-005 OMBUN (451022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630222-008 แฮปรามคำแหง (451025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630222-009 ซิยิ่นกุ้ย (450998) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ630222-010 ซิยิ่นกุ้ย (451026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630222-014 มหาเศรษ (451028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630222-022 nuttakrit (450981) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ630222-023 yuthapong (450983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630222-024 pontat567 (450985) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630215-118 EI593792665TH naenaldo + กัดดาฟี่ (450353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่งไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท
2 # 3อจ630215-121 EI664722206TH akkorn + honzakub (450957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 90%)
3 # 3อจ630218-003 เน้นพระสวย + ประสิทธิ์สม (450575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
4 # 3อจ630218-109 EX384187901TH pramual + MaiKs (450562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
5 # 3อจ630218-138 EW904939875TH mntpt + KONDEE446 (450615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 74%)
6 # 3อจ630219-006 บรมีหลวงปู่ทวด + zitthinan (450671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร วัดมหาธาตุ พิมพ์แขนกลม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร กรอบทอง(G 69%)
7 # 3อจ630219-009 pokok27 + พิศุทธิ์ (450677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดขั้นอกตัน เนื้อผง จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630219-103 EI667649791TH sakdaspc + ข้าวตอกแตก (450644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
9 # 3อจ630220-114 ED981447422TH THARIS + ค้างคาวปิกเขียว (450777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์นาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2490-2500 จ.ลำพูน
10 # 3อจ630221-113 EI625677862TH Kittisaktnd + เสือสมิง (450856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์

11 # 3อจ630221-144 EI649552120TH พิชชากร + ริณดา (450901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ระยอง
12 # 3อจ630222-001 ราชสีห์ + กระทิงขาว (450944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (621220-120)
13 # 3อจ630222-002 suppachok + กระทิงขาว (450948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 469112)
14 # 3อจ630222-003 นายแก้ว + น้องมิน (450950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
15 # 3อจ630222-004 You9199 + TOKhong4 (450953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
16 # 3อจ630222-005 ชลชินเขต + SamilaMT (450955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
17 # 3อจ630222-006 เหวัชระ + SamilaMT (450958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ630222-007 piyaphum + แม็คหลักสี่ (450959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดแขนขวา) (G 79%)
19 # 3อจ630222-008 เอกพระพุทธ + แม็คหลักสี่ (450962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (G 82%)
20 # 3อจ630222-009 supol + แม็คหลักสี่ (450964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (G 69%)
21 # 3อจ630222-010 pumcha + สุวรรณโชค (451032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
22 # 3อจ630222-011 jj2424 + สุวรรณโชค (451045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ630222-012 noi70 + สุวรรณโชค (451034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ630222-013 HatPra + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (450949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
25 # 3อจ630222-014 kongsak + ราชสีห์ (450951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นดารากาชาด เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 154/น้ำหนักทอง 15 กรัม) (620506-191)
26 # 3อจ630222-015 kongsak + ราชสีห์ (450952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จย่า ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
27 # 3อจ630222-016 puu2511 + nuttakrit (450954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ630222-017 Bobbie + sak3152 (450956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ630222-101 EI644447093TH ฐณะวัฒน์ + เอห้วยขวาง (451035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
30 # 3อจ630222-102 EI434865055TH tangmo123 + สุรพงษ์ (450967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (600518-013)
31 # 3อจ630222-103 EI635820095TH Bobbie + คูณแรมโบ้ (450971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุทองแท่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
32 # 3อจ630222-105 EI601567726TH DDman + SAGITARIUS (451036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630222-106 EI571496873TH nimit + nai_leartchon (451037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
34 # 3อจ630222-107 FAM0004447369 hhanzhu + ธารทอง7 (450976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง(ชมพู) จ.ระยอง
35 # 3อจ630222-108 EI483733603TH ponpon + tinny (451039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
36 # 3อจ630222-109 EI595432585TH Tochiro + crafter (450982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (G 86%)
37 # 3อจ630222-110 EI647975355TH itthikorn + LEEYA (450987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 77%)
38 # 3อจ630222-111 EI594514147TH Tha_Bearing + Rungthanadech (451040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (G 90%)
39 # 3อจ630222-112 EI622383250TH swan98 + ตะแคงขวด (450991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ ปี 2472 จ.นครปฐม
40 # 3อจ630222-113 EI600953697TH กระทิงขาว + ronnakorn2516 (451044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
องค์พระบูชาศิลปะล้านช้าง เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพพระเศียรไม่แท้)
41 # 3อจ630222-114 EI687912702TH LEEYA + kon112 (450995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ630222-115 EI682852613TH เหน่งบางคู้ + เพชรสุวรรณ์ (450997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
43 # 3อจ630222-117 EI677407503TH nuthapol + คุณตาวิธาน (451002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์หกชิด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
44 # 3อจ630222-118 EI674936206TH tamonwon + popchelsea (451003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ630222-119 EG446399735TH zafari + บารมีคุณย่า (451005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ630222-120 EI635264993TH manutsri + Matae (451007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดนางชี พิมพ์จิ๋ว เนื้อตะกั่ว
47 # 3อจ630222-121 EI654630553TH motomoshi + ชวนชื่น (450960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ
48 # 3อจ630222-122 EI654630553TH tone555 + ชวนชื่น (450961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ630222-123 EI622586460TH lovehunterlove27 + ไทยแลนด์ (450963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ630222-124 EF584857805TH schan2514 + hattori (450965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630222-125 EG035815195TH mettra + kritk (450968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (วัดป่าหลังโรงเลื่อยสร้าง)
52 # 3อจ630222-126 EI643464909TH อตกพระเครื่อง + Meetung (450969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
53 # 3อจ630222-127 EI676682932TH popnavy + photo_one (450970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
54 # 3อจ630222-128 EI659678725TH Pogky + มหาชัยพระเครื่อง (450973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ630222-129 EI69119067TH นายแก้ว + jingmanu (450975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (630214-193)(G 70%)
56 # 3อจ630222-130 EI639132539TH พิชชากร + พีชญาณัฐ (450978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ
57 # 3อจ630222-131 EI666494342TH พงศ์พันธ์ + เขยมาบตาพุด (450966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
58 # 3อจ630222-133 WALK000500719 thepmonkon + adisak (450972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
59 # 3อจ630222-135 EI568599263TH sscopyprint + yongyutss (450979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ630222-136 EI663381620TH kiattisak + srilinjee (450980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630222-137 EI700400206TH noonbkk + ชาญชะอำ (450984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพรมผิวใหม่)
62 # 3อจ630222-138 EI657281295TH vorawan2345 + Dpaknampho (450986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630222-139 EW722246659TH Kompisit + ลักษณ์ตะวัน (450989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
64 # 3อจ630226-108 EG350132245TH เด็กราชวิทย์+am_pond
ตลับทอง 1 องค์ (G 85%)(น้ำหนัก 16.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 ก.พ. 2563 - 09:10 น.] #72044 (20/22)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630206-016 EI501580203TH tui_bong (449541) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630210-005 EI441838497TH sukhothai (450098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630213-006 EI663303123TH srilinjee (450134) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630214-002 EF276195378TH ต้นกรมทาง (450219) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630214-010 EI587090249TH 52331 (450226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630214-021 EI432587169TH ยุกรุงธน1984 (450813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630214-025 EI649525288TH popnavy (450251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630214-029 EI574394564TH umrin (450252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630214-034 EF179631777TH กำไลทอง (450232) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630217-002 EF480082687TH yuttaphoom2 (450817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630217-006 EI592614479TH Kpeng999 (450819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630218-005 EV784090850TH lhuksit (450569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630218-006 EV784090877TH lhuksit (450576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630218-007 EV784090863TH lhuksit (450581) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630218-013 RBCT000036255 nauts (450821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630219-012 EV784092303TH lhuksit (450722) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630219-015 EV784092285TH lhuksit (450725) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630219-016 EV784092294TH lhuksit (450726) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630219-020 EV784092325TH lhuksit (450728) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630219-021 EV784092317TH lhuksit (450729) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630220-001 EI508375728TH kpinyo (450826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630220-005 EI623979715TH HatPra (450829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630220-006 EI681371408TH อะนันตะปัดชะเย (450831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630220-007 RHKP000153760 Aeybangsaen (450828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630220-015 EI641938875TH FKWAI19 (450792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630220-019 EI452654242TH Prasannoopan (450808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630221-001 EI601830646TH Sleek (450923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ630221-004 EW593395015TH saweit (450928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ630221-006 EI663776083TH แพรวพรรณ (450930) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ630221-008 RRNY000113285 techinmonpan (450932) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ630221-009 EI684850779TH som3693 (450934) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 1อจ630221-010 EI673944118TH jarungrux (450936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630221-014 EG203305072TH kenshiro2810 (450891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630221-015 EI594267525TH เดชพนต์ (450940) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แ