ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 ก.ค. 2563 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 31 ก.ค. 2563 - 08:43 น.] #75624 (26/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630715-007 ED182202075TH PHLOI (465462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630715-028 ED121358581TH lybhutha (466619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630716-009 ก117884422 สุธาสินี (465596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630717-018 EI987406956TH hunterdamon (465727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630718-006 EG683066661TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (465845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630718-007 ED151279587TH KIDTIN (465856) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630718-017 ED173571908TH Thanom (465824) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630718-020 EI715895769TH ทรัพย์กำเนิด (465756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630720-004 ED180113426TH SHREK (465974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630720-019 ED152294532TH PharmX (465989) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630720-028 ED186870640TH คุณศิระ (465995) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ630722-017 ED142148535TH payan (466357) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 1อจ630722-018 ED142148535TH payan (466361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630722-023 EG849616829TH Bophantom (466310) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630722-024 EG849616829TH Bophantom (466342) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630722-026 ED169486871TH ATTORN43 (466368) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630722-029 EX490602271TH o-larn (466348) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
18 # 1อจ630723-002 ED176894139TH golfsriracha (466490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630723-009 EI958298622TH โอบอุ้ม (466493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630723-018 EI958296388TH โอบอุ้ม (466505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ630723-033 NGWW000219401 Reindeer_kwang (466429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630724-002 TH0118FY0YB3B ท่านหลวง (466604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 1อจ630724-003 EI588049659TH virun123 (466616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630724-009 ED150734086TH ธนกฤต999 (466614) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 1อจ630724-010 EG623287780TH ปืนใหญ่ (466615) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630725-001 EG145678523TH pradrem (466739) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
27 # 1อจ630725-004 ED072575551TH bongbiab (466655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630725-005 ED204305873TH Akaphop (466658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630725-006 ED170385314TH ruamzub (466665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ630725-008 EX550721327TH print (466747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ630725-009 EX550721327TH print (466750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
32 # 1อจ630725-010 ED211207284TH น้องหมี (466670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630725-011 EI989446105TH Chakkapud (466651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630725-012 ED137460351 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ (466657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630725-013 UDOM000444393 lertlakhatthakij (466662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630725-015 EH108310567TH yorch (466667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630725-022 ED044675559TH sekmetal16 (466780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630720-020 ภักดีนาถ (466023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630720-027 golfj (465990) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ630720-030 เกษตร (465998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ630720-032 cabzaa (465992) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630721-018 จอมยุทธ77 (466178) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ630721-032 ThaiWong (466099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630722-007 tongjoy (466352) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630722-016 mekya2706 (466207) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630723-009 kamonsap (466443) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630723-013 treetap (466474) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630724-004 teerawit (466584) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630724-007 buspom (466595) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ630724-016 sanpol (466623) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ630725-001 pawaris (466753) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630725-002 poochainarin (466741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630725-004 Somchai2503 (466782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630725-009 prakit0112 (466748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630725-012 Somysom (466758) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630725-015 เพชรอัมพร (466674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630725-016 lowping (466757) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630725-017 สุวรรณโชค (466679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630725-020 Rawwater (466681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ630725-021 sanopporn (466709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630725-022 เน้นพระสวย (466713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ630729-003 UDS-35 (467048) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
26 # 2อจ630729-008 การันตีพระ (466934) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 2อจ630729-016 การันตีพระ (466943) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ630729-017 Patumwan67 (466977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630720-005 Bophantom + nattasak (465907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630720-132 ED192201975TH sumat + ริณดา (465941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
3 # 3อจ630720-135 ED192201975TH gecko + ริณดา (465949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
4 # 3อจ630720-141 EV718225811TH เซียนน้อยหนึ่ง + มาตรลพบุรี (466860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 993) (น้ำหนักรวม 28.8 กรัม)
5 # 3อจ630722-142 ED192203490TH pouy2727 + ริณดา (466380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
6 # 3อจ630722-144 ED192203490TH tonychan + ริณดา (466277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
7 # 3อจ630722-167 66850169872944 arbell + โบตั้ม (466253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2539 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ630722-171 ED119192150TH juipeter + พร้อมรบ (466202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกุหลาบ วัดรางจระเข้ เนื้อผง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
9 # 3อจ630722-192 EG656295625TH ทองครับ + pattarawat19 (466926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 69%)
10 # 3อจ630723-019 PATIPAT + gun87 (466465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดจงกรม เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
11 # 3อจ630723-115 ED202705414TH poshwises + ฑลพิษณุโลก (466451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์

12 # 3อจ630724-007 lovehunterlove27 + aqamc (466582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไตรมิตรฯ รุ่นโพธิสัตโต พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (ฝังเพชรหน้าทั่ง)
13 # 3อจ630724-102 ED192208789TH พระดีบ้านเรา + ริณดา (466540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630724-121 ED199109627TH ขมังเวท + Amulet-Artist (466564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630724-128 GSPZ000025969 Minisky + korn88 (466586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)(610222-087)
16 # 3อจ630724-152 RX309919584TH pakapol47 + กระต๊อบ (466545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
17 # 3อจ630725-002 toun2509 + วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (466676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630725-004 corach + ratchapol (466683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5512)
19 # 3อจ630725-005 pronprom + teoimeen (466687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น 62 เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630725-008 wit50 + pop02 (466697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
21 # 3อจ630725-010 kollek + สุวรรณโชค (466701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม(G 75%)
22 # 3อจ630725-011 ChaiyutPho + สุวรรณโชค (466649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
23 # 3อจ630725-012 มหาราษฎร์ + สุวรรณโชค (466652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

24 # 3อจ630725-013 Submarine + jdbig (466778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
25 # 3อจ630725-014 nongder + ดิอาโบล (466654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
26 # 3อจ630725-015 กรดพุทธคุณ + blue333 (466656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสฉลองอายุครบ 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
27 # 3อจ630725-016 kit01 + sanopporn (466659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ630725-017 kit01 + sanopporn (466661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630725-018 kittikitti + sanopporn (466663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)
30 # 3อจ630725-019 kittisun + sanopporn (466664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิและโค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)(G 91%)
31 # 3อจ630725-101 EI982584331TH pawaris + ronnakorn2516 (466718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(G 80%)
32 # 3อจ630725-102 EW791223579TH dechatorn + saithip (466724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวันเกิด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630725-104 ED192221745TH มอร์เมืองทอง + ริณดา (466740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองสุข วัดตโหนดหลวง เนื้อครั่ง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ630725-105 ED192221745TH นายแก้ว + ริณดา (466745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
35 # 3อจ630725-106 ED192221745TH ชิชิมารุ + ริณดา (466746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ

36 # 3อจ630725-108 ED195127041TH หนูบ้านกล้วย + Boonthan (466759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
37 # 3อจ630725-112 TDPSX200707014 กระดุมทอง + ดาบฟ้าฟื้น (466671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นชนะจน เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2556 จ.ลพบุรี (หมายเลข 424)
38 # 3อจ630725-113 ED116266701TH kiattisak + jobss (466672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ630725-114 RMSL000010997 thiarin + kwang019 (466675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ630725-115 ED114097378TH gymnastics + vazabi (466678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 1676)
41 # 3อจ630725-116 ED176252130TH Kiddee-9 + Exdesign (466682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 4263)
42 # 3อจ630725-117 ED171231742TH นายแก้ว + wow123 (466684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หน้านางสังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พิษณุโลก (ไม่มีโค้ด) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
43 # 3อจ630725-119 ED205229325TH nstnathapong + องอาจ (466692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
44 # 3อจ630725-120 EG413277297TH corach + petcharee (466694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ630725-121 ED173053435TH พนินทร์ + เต่ามังกร (466698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630725-123 ED207206353TH veerapolton + numpraram2 (466703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
47 # 3อจ630725-125 ED137946055TH เบสท์เมืองพิจิตร + หนุ่มนคร (466706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

48 # 3อจ630725-131 EG381939350TH pot13 + patcharapon (466708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
49 # 3อจ630725-132 ED205229714TH cha17 + Tee59 (466711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 82%)
50 # 3อจ630725-133 ED179427229TH toymlt + Auttaporn (466715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)(G 66%)
51 # 3อจ630725-134 ED211920950TH Chang327 + จตุจักร (466717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ630725-136 ED179763129TH พะงัน + yutboss175 (466723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1261)(G 66%)
53 # 3อจ630725-138 SMHN000200875 psyren001 + jakruk1984 (466726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
54 # 3อจ630725-139 ED201439893TH poshwises + ต่อยอด (466734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
55 # 3อจ630725-142 EI649172824TH SongkanA + pangjung (466722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
56 # 3อจ630725-143 ED025486946TH gink2903 + เทพรถไฟ46 (466781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระพระสิวสี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
57 # 3อจ630725-144 EH108310567TH GEARBAN + yorch (466725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ630725-146 ED137414309TH worrakhit + singha_37 (466729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 67%)
59 # 3อจ630725-147 ED173042573TH bongbiab + tonone (466732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12224 ก)

60 # 3อจ630725-148 ED205456279TH เมืองช้าง + shakespeare (466733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 58%)
61 # 3อจ630725-149 EI835760220TH chairatmt + pnew99 (466779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6147)(G 66%)
62 # 3อจ630725-150 ED116686765TH thesj + nanin (466735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
63 # 3อจ630725-151 EI835760216TH ppffarm + pnew99 (466653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 61%)
64 # 3อจ630725-152 ED219302198TH peeeye + boonsom_n (466770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
65 # 3อจ630725-153 EX490602166TH TAVABUNCHA + มีคุณ (466660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
66 # 3อจ630725-156 ED196170182TH Tonpol + Subin (466677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
67 # 3อจ630725-157 ED163484943TH chokchai + banint (466696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ630725-158 EF395606555TH koonmay35 + ผมชื่อเสือ (466777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นบูชาครู เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 19)
69 # 3อจ630725-159 ED175275908TH kaksuntech + หมูอู๊ด (466705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 486569)
70 # 3อจ630725-160 ED214708259TH เบสท์เมืองพิจิตร + (466719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630725-161 ED968715800TH ไซม่อน + ซูโม่ (466728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)

72 # 3อจ630725-162 ED968715800TH ไซม่อน + ซูโม่ (466738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง (ขนาด 5 นิ้ว) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
73 # 3อจ630725-164 ED185450385TH อ๊อบบางแก้ว + xmen1 (466771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630725-165 ED194902154TH คนคลองด่าน + พุทธมามกะ (466749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
75 # 3อจ630725-166 ED219702978TH corach + ช็อคโกแลค (466755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4537)
76 # 3อจ630725-168 ED192215422TH ruenthong + ริณดา (466760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หลังจักรนารายณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
77 # 3อจ630725-170 EI837158366TH รถโฟร์ค + ตนคอน09 (466764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ630725-171 ED209153640TH เบสท์เมืองพิจิตร + (466686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
teerayutpeam
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630725-172 EI83028014TH kenshiro2810 + Chakkapud (466690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
80 # 3อจ630725-173 ED189331471TH Meenakhom + petcharee (466695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 72%)
81 # 3อจ630725-174 EG639609156TH Tom02 + golfsriracha (466702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 603)
82 # 3อจ630725-176 ED17939816TH Tunprakruang + pupa09 (466707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์(G 76%)
83 # 3อจ630725-178 EG829008095TH OMEKrub + sajjathep (466775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หัวใจใหญ่ เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดธาตุน้อยสร้าง)

84 # 3อจ630727-001 สุเรนทรชิต + tomcc39 (466784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ630727-002 พนินทร์ + yingsak (466790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด)
86 # 3อจ630727-003 gecko + SiwaDa928 (466799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630727-004 gecko + SiwaDa928 (466804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630727-005 teerawit + ปั้นจั่น (466807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
89 # 3อจ630727-006 มหาโยคี + ปั้นจั่น (466913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
90 # 3อจ630727-008 เกษตร + than-663 (466822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (581007-006)
91 # 3อจ630727-009 เกษตร + than-663 (466827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(560424-251)
92 # 3อจ630727-010 tontatto + rongruac (466833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2508 จ.ปัตตานี
93 # 3อจ630727-011 pontat567 + aeeee (466786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
94 # 3อจ630727-012 lamborghinizi + aeeee (466787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (591215-037)
95 # 3อจ630727-013 tanint + SeksitK (466791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ เนื้อสำริด

96 # 3อจ630727-014 taranan + liklyprathai (466792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวดนวล วัดตุยง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ปัตตานี
97 # 3อจ630727-015 ginger + pawaris (466794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (560510-012)(G 70%)
98 # 3อจ630727-016 TEE_INTER + วัฒน์ (466795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวงเพลิงเล็ก จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ630727-018 สามัญชน + yoon9 (466800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 5 นิ้ว)
100 # 3อจ630727-019 werngjan + (466802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600918-031)
101 # 3อจ630727-020 PAPI737 + ประมูลคุณพระช่วย (466920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปา วัดโบสถ์ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (600325-039)
102 # 3อจ630727-021 TEE_INTER + wutpantip (466840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัตร จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
103 # 3อจ630727-022 pitchayuit + ateomak (466927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 90%)
104 # 3อจ630727-023 TEE_INTER + sanopporn (466980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพล้างผิว)
105 # 3อจ630727-024 Patumwan67 + (466981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongchai007
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
106 # 3อจ630727-101 ED162647013TH sheva + เงินทองพระเครื่อง (466805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630624-350)(G 64%)
107 # 3อจ630727-102 ED135358785TH ช_ชุติวัตร + prasit_jongsiri (466806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (590721-155)
108 # 3อจ630727-103 EX448168187TH Mcwall + winwin (466808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวันเกิด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ630727-104 ED160873578TH zafari + thanaputr (466810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส พิมพ์นั่งพาน เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 194)
110 # 3อจ630727-105 EF344906131TH บุญพระเครื่อง + maximum9 (466813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
111 # 3อจ630727-107 EI982644928TH เบสท์เมืองพิจิตร + kamollim (466815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
112 # 3อจ630727-108 EI982644928TH เบสท์เมืองพิจิตร + kamollim (466818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ630727-109 EG381940636TH เบสท์เมืองพิจิตร + (466820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
114 # 3อจ630727-110 EG381940636TH เบสท์เมืองพิจิตร + (466821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
115 # 3อจ630727-111 EG381940636TH เบสท์เมืองพิจิตร + (466829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
116 # 3อจ630727-112 ED137458429TH POPJAZ + บ้านพระ (466918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (590107-140)(G 73%)
117 # 3อจ630727-113 STTD000019579 kopper + หนุมานเชิญธง (466912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (630514-039)(G 70%)
118 # 3อจ630727-115 ED161396897TH Mcwall + ตอปทุม (466843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 80%)

119 # 3อจ630727-117 ED202569529TH Michy + kobnamo (466846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
120 # 3อจ630727-118 ED129382666TH เมืองช้าง + เจ้าชายสีหมอก (466849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
121 # 3อจ630727-121 ED188613391TH reset-usb + thothongkham (466854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) (610618-214)(G 78%)
122 # 3อจ630727-123 ED137459146TH transport + บ้านพระ (466859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
123 # 3อจ630727-124 ED140126245TH Sompote + หนองซอ (466925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชนะสงคราม เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ630727-125 ED134327367TH excavator + Korngavee (466917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630620-191)
125 # 3อจ630727-126 TH0118G3KWE48 ทนายหลวง + nutran (466863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
126 # 3อจ630727-127 ED216507246TH lamborghinizi + (466865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
127 # 3อจ630727-128 ED205295109TH tonphu + องอาจ (466866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ630727-129 ED081163491TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + phon8899 (466869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ630727-130 ED179765615TH Aaekaa + yutboss175 (466870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
130 # 3อจ630727-132 ED192232111TH Komsank + ริณดา (466823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

131 # 3อจ630727-133 ED160949413TH ลาเสือ + jim_bangma (466826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กำไรข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 992) (น้ำหนัก 61.8 กรัม)
132 # 3อจ630727-135 ED179508466TH เซียนน้อยหนึ่ง + nokpamai (466832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
133 # 3อจ630727-136 ED196893305TH D_bangsan + nakak_action (466834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
134 # 3อจ630727-139 ED205295112TH นกบางพลี + องอาจ (466839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
135 # 3อจ630727-140 ED223101453TH sompong963 + Poo1980 (466841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุเมืองบางขลัง พิมพ์คางเครา เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) (620404-098)(G 65%)
136 # 3อจ630727-141 PTSP000190920 โบตั้ม + ตั้มเดอะซ๊อก (466852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 18 นิ้ว)
137 # 3อจ630727-142 ED212028032TH vtavee + superman_vuth (466858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ630727-143 ED203853445TH kenshiro2810 + deawn (466862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ630727-144 ED224514235TH ยุทธภีม + sur_suk (466923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (610412-003)(G 75%)
140 # 3อจ630727-145 ED209156915TH beebangna + ธีรดา (466864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
141 # 3อจ630727-146 EX477292915TH penpathum + ขุนช้าง7327 (466871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
142 # 3อจ630727-147 ED207374246TH แม้วจอมเทียน + JadeJ (466877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4694) (น้ำหนักรวม 61.6 กรัม)

143 # 3อจ630727-148 ED216902808TH Ronado + artliver (466919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 7) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
144 # 3อจ630727-150 ED208538652TH jeng1978 + พิชชากร (466921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 449488)
145 # 3อจ630727-151 PYSC000703680 somyot1973 + Latte424 (466929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 776)
146# 3อจ630729-020 pongsako2002+Tonychan (466979) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%) น้ำหนัก 7.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 30 ก.ค. 2563 - 08:36 น.] #75614 (25/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630711-012 ED128691480TH Bobber1979 (466312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630711-027 EI845465085TH a-amulet (465784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ630714-015 RI086105500TH masterbill (465332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630715-018 EF379966325TH ธัมปารี_16 (465451) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630715-034 EI987095511TH ภาคิณ (466581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630716-013 ED149214358TH Darkaun (465615) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630717-005 EI832860294TH jukkapun (465663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630717-013 RRTM000102383 sakdi (466633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630717-015 ED174333825TH กล่องแก้ว (465705) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630718-015 EW791249580TH Sirmuang (466588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630718-033 TH0118F4YPP2B กอบทอง (466593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630718-039 EX422057161TH aofside (465802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630720-007 ER268945083TH awt2528 (465982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630720-010 EX451591784TH WHITEAMULET (465986) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630721-007 ED177191936TH Athiwat (466183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630721-008 EI983196470TH หลวงพ่อปาน (466186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630721-013 EGWW000217443TH srilinjee (466185) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ630721-015 ED175227023TH เกียรคิก้อง (466155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 1อจ630721-027 EU661550904TH sompong963 (466160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630721-029 EF395600601TH opol1812 (466163) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630721-030 ED189907159TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (466168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630722-001 RPCH000028390 อภินันท์ (466266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630722-002 ED180304788TH kittikitti (466270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630722-004 ED195626807TH เชษฐประตูผี (466272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630722-005 ED123223998TH tomcm (466278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630722-007 ED187490271TH น้องหมี (466283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630722-008 RTLSN00000063 visut (466288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630722-009 EX537352211TH pongpamorn (466292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630722-010 ED182609014TH HatPra (466296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630722-014 ED211900371TH คุณศิระ (466286) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ630722-016 NGWW000218545 wilairat_22 (466297) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ630722-019 ED187331598TH bamboss (466302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630722-020 EG849616829TH Bophantom (466356) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630722-025 BW82000210534 Gra_380 (466343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ630722-027 EG839249440TH mchutith (466345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ630722-028 EX490602271TH o-larn (466360) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
37 # 1อจ630722-031 TH0118FFD8T9B scott (466365) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ630722-035 EH174410615TH ถุงเงินกะมีตัง (466364) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ630722-036 ED195053370TH นาควารี (466313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630722-037 EG381958420TH patcharapon (466315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ630722-038 EH030657609TH หัตถะลา (466331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ630722-039 ED124072248TH หวายกรอง (466335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ630722-040 ED158551781TH jinn-jinn (466338) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ630722-041 ED144716145TH BigBenz (466301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ630722-042 ED161390280TH ตอปทุม (466304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ630722-043 ED186883382TH งดงาม (466372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 1อจ630722-044 ED180019006TH PING007 (466307) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
48 # 1อจ630722-045 ED116692284TH gymnastics (466367) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 1อจ630722-046 ED151369398TH thatcharit (466384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ630724-001 ED211915138TH คุณศิระ (466568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
51 # 1อจ630724-004 ED190023288TH LujingHong (466572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ630724-005 ED194006078TH chaidee (466620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ630724-008 ED173125959TH nampoo (466580) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ630724-011 ED14112681TH thatcharit (466590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ630724-018 ED198912903TH ปุ๊กลุก (466607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ630724-019 ED197722837TH thatcharit (466609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
57 # 1อจ630724-020 JPYS000044486 สมชายฐานทัพ (466612) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 1อจ630724-021 ED124260921TH MonMos (466602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
59 # 1อจ630724-022 ED206614722TH BOARD (466608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 1อจ630724-024 EX548706405TH dman2551 (466626) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
61 # 1อจ630724-025 PTPT000130774 ตึ่งนั้ง (466630) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
62 # 1อจ630724-026 PTPT000130774 ตึ่งนั้ง (466634) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
63 # 1อจ630724-027 PTPT000130774 ตึ่งนั้ง (466635) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
64 # 1อจ630727-014 ED142692662TH bluezone69 (466855) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630715-011 sakyui (466334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630716-011 OMBUN (465581) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630720-003 tumkajohn (465939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ630720-006 ฅนบางใหญ่ (466002) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630720-008 nattasak (466005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ630720-010 เจริญ42 (466011) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630720-011 ชายพระเครื่อง (466014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ630720-012 mekya2706 (466018) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630720-019 Nicharida (466021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630720-025 เกษตร (466025) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630720-026 เกษตร (466026) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630720-029 เกษตร (466028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ630721-009 แมวจ้ะ (466171) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630721-015 เหน่งบางคู้ (466147) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630721-019 Narongchai007 (466184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
16 # 2อจ630721-021 moo_bpk (466187) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ630722-001 ประศาสน์ (466318) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ630722-002 dang29 (466321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630722-003 east_noodles (466347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630722-005 Natap (466324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630722-006 tongjoy (466351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ630722-009 chai05 (466327) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ630722-017 เชาว์นีโอ (466332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630724-001 hunter04 (466541) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
25 # 2อจ630724-002 sarun1826 (466597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630724-005 disakorn (466599) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ630724-006 ยุทธภีม (466603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630724-009 penpathum (466570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
29 # 2อจ630725-011 ๙อุอากะสะ (466721) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
30 # 2อจ630727-009 nakarin (466872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630727-023 การันตีพระ (466928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วัน ที่ กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630720-101 TH0118FFWS42B taranan + ธิดาทะเล (465897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำแพงศอก หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้อตะกั่ว ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี (วัดโพธารามสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630722-120 EG636845076TH ยกยอปอปั้น26 + jack2518 (466378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 662)
3 # 3อจ630723-002 prasittichai34 + toeyway (466410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 29 ก.ค. 2563 - 08:38 น.] #75582 (24/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630704-020 ED111078896TH witbcc143 (464194) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
2 # 1อจ630715-001 ED166244213TH มาริโอ (465477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630715-005 EH294791133TH แว่นพระประแดง (465459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630715-035 ED049388740TH tookatun (465475) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630716-007 ED089451834TH สุเรนทรชิต (465567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630716-008 EB412819473TH คงอำพัน (465571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630716-010 EG0403057152TH opol1812 (465606) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ630716-017 ED169547139TH kobnamo (465622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630716-023 EG043060647TH rossyza4142 (465628) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630717-004 EX548684395TH dman2551 (465693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630718-008 ED176844543TH golfsriracha (465863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630718-010 EX548332059TH dman2551 (465844) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
13 # 1อจ630718-011 EX548332059TH dman2551 (465846) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
14 # 1อจ630718-012 EX548332059TH dman2551 (465849) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
15 # 1อจ630718-013 EX548332059TH dman2551 (465852) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
16 # 1อจ630718-014 EX548332059TH dman2551 (465853) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
17 # 1อจ630718-031 EG591691562TH Pissawat29 (465778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630718-032 RPHT000099826 kohler (465877) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630718-035 ED186835988TH คุณศิระ (465786) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
20 # 1อจ630720-012 MBC0001653268 ณัฐเกล้าพระเครื่อง (466012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630720-018 ED119269083TH k9cob (466016) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630722-030 EX490602271TH o-larn (466354) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630723-001 EF396800935TH Yuttana (466481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630723-010 EG790116882TH NOPPHON48 (466527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630723-011 EI932998242TH ตุ๊หลวง (466492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630723-012 EX493349035TH ทองบางพึ่ง01 (466497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630723-015 ED201462486TH Starbucks (466501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ630723-016 EG115814653TH rooms_studio (466504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630723-017 EX490614102TH นะโมพุทธคุณ (466530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630723-032 ED170951500TH ไชยนาท (466427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630723-034 EX471112139TH สุชาติสาย2 (466432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630723-035 KAOL000584534 Reindeer_kwang (466434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ630723-038 ED137259493TH Thanapong36 (466438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630724-028 EN583029944TH ชัยบางแค (466610) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ630725-019 ED078524592TH viruch2499 (466691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630714-001 สำเภาทอง (465340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630714-007 loongmike (465848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630715-003 หนุ่มธนบุรี (465431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630715-009 sanopporn (465443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630715-013 Viraphan711 (465465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630716-001 pawaris (465611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630716-012 OMBUN (465590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ630716-014 นกทุ่งสง (465584) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630716-015 walrawut (465598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ630716-022 Tatpacha (465602) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 2อจ630717-009 nopp54 (465654) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 2อจ630718-001 แฮปรามคำแหง (465810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630718-003 สยามเมืองยิ้ม (465851) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ630718-006 พลูโต (465816) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630718-012 montrito (465804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630718-014 yahee13 (465862) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
17 # 2อจ630718-015 yahee13 (465808) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630718-018 jj2424 (465864) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ630718-021 บรีสพระช่วย (465868) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
20 # 2อจ630721-010 b_wor (466162) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630721-022 ThaiWong (466169) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
22 # 2อจ630721-023 ThaiWong (466174) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
23 # 2อจ630721-024 ThaiWong (466176) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
24 # 2อจ630721-030 ThaiWong (466087) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
25 # 2อจ630721-031 ThaiWong (466093) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
26 # 2อจ630721-033 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ630730-029
27 # 2อจ630722-015 ช่างเสรี (466349) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
28 # 2อจ630723-002 pipat_ch (466397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ630723-003 nuijay (466399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630723-004 kaokao9 (466401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630723-014 pipat_promsuk (466478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630723-018 JITCHOO1361 (466482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630723-019 prachamp (466485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ630723-020 lovehunterlove27 (466487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ630723-022 settavut (466415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
36 # 2อจ630723-024 gun87 (466425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ630723-025 Kavinphat2528 (466430) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630714-154 ED080818207TH โต้งกระนวน + โชคอนันต์ (465257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดราษฎร์สโมสร เนื้อผง ปี 2509 จ.นราธิวาส (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
2 # 3อจ630715-156 ED120294227TH ณฐพนธ์ + ตราชั่ง (466598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
3 # 3อจ630716-132 EI98476864TH เดอะแห้ว + Manunicon (466549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
4 # 3อจ630718-006 jarungrux + เน้นพระสวย (466553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(620222-014)
5 # 3อจ630718-104 EI968298865TH yutboss175 + พุทธศิลป์ล้ำค่า (465758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2543 จ.ระยอง
6 # 3อจ630718-118 ED180312033TH adisak197 + Benyapa (465799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2500 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ630718-129 RERW000075226 anusornthimto + sanopporn (465791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส วัดพระศรีฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
8 # 3อจ630718-133 ED177162268TH แอลพระไทย + ชัยแคราย (465822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาย วัดบางรักใหญ่ รุ่นมหาลาภ เนื้อผงลงรัก ปี 2527 จ.นนทบุรี
9 # 3อจ630718-150 ED180303796TH ป้องโรงเหล้า + Benyapa (465772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
10 # 3อจ630720-102 EF395594968TH เหน่งบางคู้ + ปรกเงิน (465901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางรำพึง หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%)
11 # 3อจ630720-129 ED123223009TH bunsong + tomcm (465929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม เนื้อผงลงรัก ปี 2517 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)

12 # 3อจ630720-152 ED108927133TH Notebp + สายฝาง (465943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง กรอบทอง(G 62%)
13 # 3อจ630720-163 EG623287590TH tony42 + นู๋มาลี (465890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรงน้ำสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์สองหน้า ปี 2484 จ.ชลบุรี
14 # 3อจ630720-164 ED194702229TH maxxx555 + sabaada8 (465894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12017)
15 # 3อจ630720-165 EF396830994TH omruk + rossyza4142 (465902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งพิมพ์ด้านหน้า)
16 # 3อจ630720-168 ED144309028TH เหวัชระ + prasan32 (465916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ630720-175 PSP0009374316 pawaris + เอกวิชา (465987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 67%)
18 # 3อจ630721-003 อำนาจธรรม + oldshop (466051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปางปฐมเทศนา หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน เนื้อเงินลงยา ปี 2514 จ.นครปฐม
19 # 3อจ630721-009 bbpra + นครเมืองเก่า (466081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระวัดเชิงท่า เนื้อตะกั่วสนิมแดง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ630721-108 ED162474511TH เบสท์เมืองพิจิตร + (466098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sanjinda2524
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
21 # 3อจ630721-131 EI981526978TH kaimotor + เบิ้มศรีราชา (466149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
22 # 3อจ630721-158 EG778304352TH sirikun + weddy (466126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
23 # 3อจ630721-163 EF395600601TH โต้งกระนวน + opol1812 (466119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโปร่งฟ้า หลวงพ่อริม วัดอุทุมพร เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สุรินทร์ (ไม่ตอกโค้ด)

24 # 3อจ630722-008 suraj + Komsank (466210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช้าง วัดศิลามูล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครปฐม
25 # 3อจ630722-013 เอกวิชา + vongsomboon (466555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผงว่าน ปี 2503 จ.ลำปาง (590730-164)
26 # 3อจ630722-015 pla_yim + Varawut1699 (466227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630722-103 ED025484389TH morning + นิวเอกชัย (466220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา
28 # 3อจ630722-119 ED165665395TH six_cm + ฐาปนพงษ์ (466359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630722-126 ED114748989TH เมืองช้าง + ค้างคาวปิกเขียว (466226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อผงว่าน ปี 2544 จ.ลำพูน (ฝังตะกรุดเงิน)
30 # 3อจ630722-131 SKSU000027690 thotsaphol4110 + พาชนะ (466281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง)
31 # 3อจ630722-132 ED134107352TH thesj + takuma (466293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2543 จ.ระยอง(G 66%)
32 # 3อจ630722-135 PS43000638489 สุดขอบฟ้าG + nockout (466319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (แจกกฐินปี 2555)
33 # 3อจ630722-148 EF396797074TH ChaiyutPho + rossyza4142 (466290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630722-151 ED179129256TH gchai + นกแก้ว (466299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
35 # 3อจ630722-175 EX484726864TH เมืองช้าง + เจษเมืองกาญจน์ (466230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (620426-004)(G 65%)

36 # 3อจ630722-176 EG849616829TH ยุทธภพ77 + Bophantom (466556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.บึงกาฬ (630514-294)(G 63%)
37 # 3อจ630722-177 ED383169464TH C-PRUK + ChaiyutPho (466248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคงทรงพระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน(G 78%)
38 # 3อจ630722-189 EG839249440TH iarun46 + mchutith (466559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 720)(G 78%)
39 # 3อจ630724-001 ข้าวเปล่า + ประมูลคุณพระช่วย (466538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600208-106)
40 # 3อจ630724-002 ข้าวเปล่า + ประมูลคุณพระช่วย (466546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600210-102)
41 # 3อจ630724-003 peacemaker + HAROMAN (466551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ปราจีนบุรี
42 # 3อจ630724-004 yaozm + จะเด็ด (466560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 97) (หลังฝังพระหลวงปู่ทวดและตะกรุดทอง)
43 # 3อจ630724-005 vtavee + amata_tong (466566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630709-689)
44 # 3อจ630724-006 kenshiro2810 + tomtam2516 (466575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระสร้างเสริม ปี 2515
ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
45 # 3อจ630724-008 nauts + chattawat (466589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
46 # 3อจ630724-101 ED137456578TH moo_bpk + บ้านพระ (466539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
47 # 3อจ630724-104 ED192208789TH tansave + ริณดา (466543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

48 # 3อจ630724-105 ED192208789TH energyton + ริณดา (466544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 132150)
49 # 3อจ630724-106 ED192208789TH vitaya + ริณดา (466547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
50 # 3อจ630724-108 ED192208789TH บารมีปู่เพชร + ริณดา (466550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
51 # 3อจ630724-109 820342394896 corach + srikriangkrai (466552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
52 # 3อจ630724-110 ED125350075TH พิชชากร + มงคล88 (466554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ราชบุรี
53 # 3อจ630724-111 ED211103015TH หนุ่มบึงกาฬ + thumma (466557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8113)
54 # 3อจ630724-112 ED211103001TH Suntree5 + thumma (466558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6416)
55 # 3อจ630724-113 ED182226448TH Komsank + verapong2 (466562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์เล็กหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (620805-118)(G 70%)
56 # 3อจ630724-115 ED202732233TH รวยเฮงคูณลาภดี + (466565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
anusornthimto
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ630724-116 ED135438761TH Spider_Man + Mcwall (466647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630627-026)(G 78%)
58 # 3อจ630724-117 ED135436761TH pramotee + Mcwall (466569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(G 64%)
59 # 3อจ630724-120 ED207413829TH วัฒน์พระเครื่อง + Tatchapong (466579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

60 # 3อจ630724-122 ED140292698TH Inawang + LUCKY411 (466567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 79)(G 69%)
61 # 3อจ630724-123 ED046522414TH zafari + วรุณ1 (466571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐีอัมพวา เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 8601)
62 # 3อจ630724-124 EH005729207TH mesa918 + Manunicon (466574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 72%)
63 # 3อจ630724-125 TH0118FX0ZC1B supotroj + backdagon (466576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (610912-094)
64 # 3อจ630724-126 QSV0000381254 อรทัย960 + Sutthisak_k (466578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ630724-127 QSV0000381254 star15 + Sutthisak_k (466583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ630724-131 ED160144968TH thitipant + panja (466621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ630724-133 EW572637144TH papawin + ขนมหวาน (466628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 803)
68 # 3อจ630724-134 ED135245222TH Arm2517 + pratheep_k (466642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 843)
69 # 3อจ630724-135 PYSC000701717 เกษตร + meksonice (466631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (630511-020)(G 69%)
70 # 3อจ630724-136 FAM0002389710 chffta + ธารทอง7 (466637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ630724-137 ED170898628TH เมเปิ้ล + jumrust (466639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม(G 65%)

72 # 3อจ630724-138 EG530395478TH sarat13 + bagio (466646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630724-140 ED153208481TH Sofee + พาชนะ (466618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
74 # 3อจ630724-142 JPYS000044485 pakin1878 + สมชายฐานทัพ (466625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5901)
75 # 3อจ630724-143 ED155399280TH JASMIN + สนบางกรวย (466627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 96)
76 # 3อจ630724-144 ED184130950TH paungthong + k9cob (466632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630711-289)
77 # 3อจ630724-145 ED184130950TH tikloet + k9cob (466636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดปรีดาราม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
78 # 3อจ630724-146 ED19161795TH gymnastics + chiewchanze (466638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 758)
79 # 3อจ630724-147 EI888054878TH thitipant + awt2528 (466641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน/กรอบชุบทอง)
80 # 3อจ630724-148 EI888054878TH thitipant + awt2528 (466643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ630724-149 EB414894980TH Energy_KDK + หนึ่งเดียว (466644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นแรก เนื้ออาปาก้า ปี 2514 (ศิษย์สร้าง)
82 # 3อจ630724-150 ED177167375TH sang08 + มหากันภัย (466645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1790 กก)
83 # 3อจ630724-151 EW800444598TH พรบูรพา + ladprakon (466537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 74%)

84 # 3อจ630724-153 WDSR000522841 Chaiwat13 + ธิดาทะเล (466573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระสัมพุทธพระพรรณี วัดราชาธิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
85 # 3อจ630724-154 EW572636838TH sang08 + ขนมหวาน (466585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1236)
86 # 3อจ630724-155 EW572636838TH chane + ขนมหวาน (466591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 66%)
87 # 3อจ630724-156 EF395605453TH supanutk + ปรกเงิน (466600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคงทรงพระบาง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
88 # 3อจ630724-157 EG072600786TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + beer2126 (466606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(630709-198)
89 # 3อจ630724-158 EX537348251TH นครชัย68 + matee1974 (466613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
90 # 3อจ630724-159 820340049082 Wipawan + pongpan_r (466617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
91 # 3อจ630725-001 john-otto + tomtam2516 (466673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (591215-048)
92 # 3อจ630725-003 korn88 + ไม้ล้มลุก (466680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (620919-011)(G 85%)
93 # 3อจ630725-006 ชัยบางแค + เบสท์เมืองพิจิตร (466689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (630720-027)(G 85%)
94 # 3อจ630725-007 poshwises + เบสท์เมืองพิจิตร (466693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630616-042)(G 63%)
95 # 3อจ630725-009 boymoo4 + สุวรรณโชค (466699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม (610723-016)

96 # 3อจ630725-107 ED154016275TH AMPjung + สว่างอารมณ์ (466752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 843)(590311-168)
97 # 3อจ630725-118 EG276158534TH nopparat88 + chokun_son (466688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (630319-080)
98 # 3อจ630725-124 ED154501918TH kaokao9 + somboonput (466704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630706-226)(G 67%)
99 # 3อจ630725-145 ED199313197TH sutthipun + Niti333 (466727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (580917-187)
100 # 3อจ630725-154 ED170397502TH patchara + ราชสีห์_กิ่งเพชร (466668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)(630718-216)
101 # 3อจ630725-175 ED179398902TH skyforce + pupa09 (466773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (561211-197)(G 79%)
102 # 3อจ630725-177 EI835683222TH Bunyasith + จุ๋มจิ๋ม (466774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว) (600923-136)(G 62%)
103# 3อจ630725-109 ED099670445TH ไลอ้อนเรด + natapoln (466763) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%) น้ำหนัก 4.5 กรัม)
104# 3อจ630725-110 ED099670445TH noomevo7 + natapoln (466765) กรอบทอง 1 องค์ ( G 60%) น้ำหนัก 5 กรัม)
105# 3อจ630725-163 ED210123659TH supakorntt+ เสรีไทย (466742) ตลับทอง 1 องค์ ( G 79%) น้ำหนัก 11.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 27 ก.ค. 2563 - 08:34 น.] #75489 (23/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630720-001 EI992394283TH aksomsak (465966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ630720-005 ED176851558TH golfsriracha (465978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630720-014 ED186437955TH องอาจ (465993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630720-015 TH0118F90PG5B wunlop (465997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630720-016 ED186487789TH หนุ่มธนบุรี (465999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630720-017 EI972983895TH sumat (466001) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
7 # 1อจ630720-023 ED202110185TH toyotachi (465967) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630720-024 ED186427096TH Phonkhaokho (465970) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630720-025 ED140119085TH หนองซอ (465972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630720-026 EI264609510TH แย้ม55 (465975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630720-027 EG279148205TH Chai09 (465981) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630720-029 ED161373397TH ตอปทุม (465984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630721-001 ED173575493TH Thanom (466165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630721-004 ED187719605TH เอกเมืองตรัง (466172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630721-009 ED177894002TH rsermsak (466188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630721-010 ED146127371TH vios2877 (466190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ630721-011 ED132099959TH นายแบงค์เมืองจัน (466108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630721-012 ED129367765TH Park--PrapradanG (466189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630721-014 ED129357159TH วิทย์พระประแดง (466113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630721-016 EI760529001TH เจริญพรหม (466122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630721-017 EG646592955TH kjd_54 (466128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630721-018 PS43000638488 nockout (466131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ630721-021 ED195628105TH nuknik2 (466134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630721-022 ED181792185TH ลู่เฉินเฟย (466140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630721-023 ED178433571TH Chot56 (466144) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ630721-024 ED114707525TH ท่านหลวง (466148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ630721-025 EO508066797TH Baanjarn63 (466152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630721-026 EI768937275TH JAPAN-55 (466154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ630721-028 EG646895721TH supphakrit (466166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630721-031 EH250590495TH ลูกสองนาง77 (466118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ630722-006 ED139844632TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (466298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630722-034 ED132192313TH หนูดำเทอร์โบ (466358) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ630723-003 EG145678466TH pradrem (466488) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ630723-004 EG145678466TH pradrem (466494) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630723-005 EG145678466TH pradrem (466500) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ630723-006 EG145678466TH pradrem (466507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ630723-007 ED195806684TH pramotee (466508) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ630723-008 ED194510250TH ZUMO53 (466510) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630723-019 EH108728279TH mumu99 (466513) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ630723-020 EH108728279TH mumu99 (466512) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ630723-021 EH108728279TH mumu99 (466514) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ630723-022 EH108728279TH mumu99 (466515) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ630723-023 EH108728279TH mumu99 (466517) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ630723-024 EH108728279TH mumu99 (466464) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ630723-025 EH108728279TH mumu99 (466469) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ630723-026 EH108728279TH mumu99 (466475) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ630723-027 EH108728279TH mumu99 (466479) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 1อจ630723-028 EH108728279TH mumu99 (466486) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 1อจ630723-029 EH108728279TH mumu99 (466491) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 1อจ630723-030 EH108728279TH mumu99 (466496) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 1อจ630723-036 PTPT000130775 ตึ่งนั้ง (466388) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
52 # 1อจ630723-037 ED184119557TH BankHiWay (466499) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ630723-039 ED202053770TH พิมพ์พิมล (466518) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
54 # 1อจ630723-040 EF208420242TH print (466503) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
55 # 1อจ630723-041 EF208420242TH print (466520) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ630724-013 EQ530395478TH bagio (466594) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630716-010 zoomzoom (465614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630720-002 สงกรานต์ (465936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630720-004 chai05 (465945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630720-007 Komsank (465954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630720-009 หมูรามสอง (465961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630720-014 มิวศิษย์ปู่ทิม (466035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630720-015 opasn (465971) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630720-016 สุวรรณโชค (465977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630720-018 ยุทธภีม (465983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630720-021 samartw (465968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630720-023 บูรพาบารมี (465976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630720-024 penggo (465985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630720-028 ninjaykk (465996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630721-001 Thanakrit31 (466100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630721-004 kritmek (466106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630721-012 hocky53 (466115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630721-016 นัทปทุม (466116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630721-017 นัทปทุม (466121) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630721-020 Narongchai007 (466129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630721-034 เก๋นครนายก (466060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630722-011 aeeee (466274) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630722-012 aeeee (466280) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630722-013 aeeee (466285) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630722-014 aeeee (466291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630723-005 OMBUN (466509) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630723-006 OMBUN (466473) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ630723-007 OMBUN (466495) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630723-011 natanon03 (466445) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 2อจ630723-015 ซุนกวน (466450) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ630723-021 settavut (466457) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
31 # 2อจ630725-024 artirvana (466648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630717-101 ED188411916TH kumkim + sayangold (466390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3264) (น้ำหนักรวม 58.7 กรัม)
2 # 3อจ630721-164 ED182292756TH ALINA + อั๋นเด็กใหม่ (466392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (611019-160)(G 78%)
3 # 3อจ630721-166 EG252986425TH ผงคลุกรัก + จวบเมืองชล (466396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2499 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่และใช้)
4 # 3อจ630722-109 ED190509185TH บรมีหลวงปู่ทวด + Jaiddjai (466241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630723-001 six_cm + ต่อ_ถนนตก (466407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.นครปฐม(G 81%)
6 # 3อจ630723-003 Michy + พรพระพุทธ (466521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นโชคลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (หมายเลข 204)
7 # 3อจ630723-004 sitthawee + OMBUN (466413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (630407-100)
8 # 3อจ630723-005 winyuchon + Xabi17 (466419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620930-124)(G 64%)
9 # 3อจ630723-006 whitelotus + Preeda223 (466529) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
เหรียญรางวัล อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อชุบทอง ปี 2561 จ.เชียงราย[พระแท้ยังไม่รับออกบัตร] **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
เหรียญรางวัล อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อชุบเงิน ปี 2561 จ.เชียงราย[พระแท้ยังไม่รับออกบัตร] **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
เหรียญรางวัล อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อชุบทองแดง ปี 2561 จ.เชียงราย[พระแท้ยังไม่รับออกบัตร] **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
10 # 3อจ630723-007 PharmX + than-663 (466423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (540524-004)
11 # 3อจ630723-008 Kittinan + than-663 (466424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560206-164)
12 # 3อจ630723-009 Rakchart + Sura-Gan (466428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630627-732)
13 # 3อจ630723-010 kittisun + Pitcha (466433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ระยอง
14 # 3อจ630723-011 tonparknumpo + ก๊อง05 (466391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ630723-012 เบสท์เมืองพิจิตร + Poonsin (466398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
16 # 3อจ630723-013 somboonput + tuk08 (466408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 259824)
17 # 3อจ630723-014 keerawat112 + pramual (466416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์พระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (630708-564)
18 # 3อจ630723-015 yut157 + ภูเงิน (466431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
19 # 3อจ630723-016 kuromi + ปานเกตเกษตรวิสัย (466440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ630723-017 PharmX + พรอิศรา (466449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 68%)
21 # 3อจ630723-018 kenshiro2810 + gun87 (466458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ630723-020 manutsri + oldshop (466472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง)
23 # 3อจ630723-101 EF691798425TH มองผ่านเลนส์ + ขนมกรุบ (466400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ630723-102 TH0118FRVY59B willy + scott (466402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (611220-088)
25 # 3อจ630723-103 ED120381487TH linyikaiii + noi70 (466404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
26 # 3อจ630723-104 ED120381487TH Mai2008 + noi70 (466406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630723-105 EF396800927TH kohler + Yuttana (466409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630723-106 EI771151674TH sang08 + Maneewai2524 (466411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1379)
29 # 3อจ630723-107 ED157062288TH Yuttana27 + โอ๊ตพระประแดง (466414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วฐานสิงห์ เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี
30 # 3อจ630723-108 ED176894156TH poshwises + golfsriracha (466417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
31 # 3อจ630723-109 ED172295320TH thammanoon95 + ชินนิมอน (466420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
32 # 3อจ630723-110 ED180118233TH lekyo89 + chaintv (466421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
33 # 3อจ630723-111 EX526890912TH jouicepeam + DUY99 (466435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)
34 # 3อจ630723-112 EI500179775TH wanchaingoen + (466437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธิติพระเครื่อง
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างซ้าย) (620117-032)
35 # 3อจ630723-113 ED147881892TH peacemaker + พิชชากร (466441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ630723-114 EX451123720TH mekin + Luktarn88 (466446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก สร้างก่อนปี 2500 (สภาพใช้ชำรุดเหลือ 2 นิ้ว) **ไม่ระบุที่สร้าง
37 # 3อจ630723-116 ED202705414TH นายแก้ว + ฑลพิษณุโลก (466453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า พิมพ์หลังตรายาง เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
38 # 3อจ630723-117 ED839267151TH poochainarin + นายชยพล (466456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุดโต วัดสุทัศนฯ รุ่นบังเกิดทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (611006-013)
39 # 3อจ630723-118 ED177753659TH taranan + แอลพระไทย (466461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (581029-127)
40 # 3อจ630723-119 ED113595005TH joajae + apiwat_1330 (466466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
41 # 3อจ630723-120 ED170043306TH poshwises + Chakkapud (466470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นนทบุรี(G 52%)
42 # 3อจ630723-121 EI987407951TH Thanabura + อ๊อดแอ๊ด (466394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หลวงปู่ทวด วัดม่วง พิมพ์ใหญ่ เนื้อวผง่าน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630723-122 ED638427735TH thammanoon95 + chiradech (466403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (590108-145)(G 78%)
44 # 3อจ630723-123 EW572636890TH anonnat + ขนมหวาน (466412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
45 # 3อจ630723-124 ED201917960TH บุษกร + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (466528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ630723-125 EW612627862TH สุริรักษ์ + jacks7 (466531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2506 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ630723-126 ED182279445TH weddy + โกวบ้อ (466418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
48 # 3อจ630723-127 EG623288493TH DDman + นู๋มาลี (466442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรงน้ำ พระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
49 # 3อจ630723-128 ED158782564TH peat1979 + kamol111 (466448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ630723-129 EI856731379TH bastketboy + โนบิต๊ะ (466454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
51 # 3อจ630723-130 ED201905873TH yime2 + tui_bong (466460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน ปี 2478 จ.สุพรรณบุรี
52 # 3อจ630723-131 ED205002919TH yongyot + cpparu (466523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ630723-132 KAOL000583090 เกษตร + Numtan09 (466471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ630723-133 ED161178659TH Phongphawan09 + (466476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lekmahoran

พระร่วงนั่งซุ้มบัลลังก์ กรุ สปจ. เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (600113-096)
55 # 3อจ630723-134 EG778309315TH chutty + weddy (466483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630624-806)
56 # 3อจ630723-135 TPD043A003222 teetoon + sam8793 (466519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
57 # 3อจ630723-136 ED137259476TH kit01 + Promsri (466489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
58 # 3อจ630723-137 ED137259476TH nawin 5599 + Promsri (466498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
59 # 3อจ630723-138 EF410357504TH kaimotor + Nuttry (466502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (600930-086)
60 # 3อจ630723-140 ED209109535TH mootoo36 + เอ็มซีเค (466511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
61 # 3อจ630723-141 120356871596 ตุ๊หลวง + bbbpra (466459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
62 # 3อจ630723-142 ED173443183TH เซียนน้อยหนึ่ง + Nong2552 (466525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 เนื้อชุบนิเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 59%)
63 # 3อจ630723-143 ED209109513TH mootoo36 + เอ็มซีเค (466463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
64 # 3อจ630723-144 ED187459974TH walrawut + มีคุณ (466467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี เนื้อชิน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 56%)
65 # 3อจ630723-145 EI956526477TH auchy + yingaree (466516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 46183) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
66 # 3อจ630723-146 ED178448514TH Nadon + boonyarith1 (466532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 467)
67 # 3อจ630723-147 NGWW000219401 vin99 + Reindeer_kwang (466468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลกิเตศวร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ลำปาง
68 # 3อจ630723-148 NGWW000219401 kapi077 + Reindeer_kwang (466477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นครบรอบ 82 ปี เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ630723-149 ED179180967TH phon8899 + เสือสมิง (466480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630709-657)
70 # 3อจ630723-150 ED179180967TH chinko + เสือสมิง (466484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630723-152 EG398407995TH chatchaislk + somsak2518 (466439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(G 79%)
72 # 3อจ630723-153 EG819346014TH เหม่ง13 + เสือเต่า (466444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5973) (น้ำหนักรวม 60.4 กรัม)
73 # 3อจ630723-154 26307002645601 gold1 + เอสอมตะ (466447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว)
74 # 3อจ630723-155 EF396801936TH psyren001 + rossyza4142 (466522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ630723-156 EG636480509TH sutthiphornn + tewkeet (466452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
76 # 3อจ630723-157 820341411271 tor2516 + Kittinan (466524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวันเกิด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630723-158 ED155491647TH east_noodles + Latte424 (466455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 220)
78 # 3อจ630723-159 ED134774152TH ของขลัง + prakit (466526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 25 ก.ค. 2563 - 08:43 น.] #75486 (22/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630702-012 EI348463836TH อัคคีเวหา (463887) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 18 องค์
2 # 1อจ630711-024 ED165382465TH tomato (465774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630713-008 SKSS0C0071232 ampdaycare (465787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630717-002 ED187604380TH polsattahip (465661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630717-003 ED125824774TH phamorsee (465716) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 1อจ630717-014 EI984525968TH Bseries (465722) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ630718-002 EX459690010TH นพเมืองชล (465831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630718-003 ED194700545TH thaka (465840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630718-004 EI987595336TH pontat567 (465865) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630718-016 EX433358984TH nakornbubri (465748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630718-018 PSP0009630602TH Joeymorn (465754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630718-019 TH0118F6KY808TH wunlop (465869) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630718-021 ED187415253TH น้องหมี (465801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630718-022 ED167686274TH boboaf (465806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630718-024 ED967836673TH อาลาดิน (465809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630718-025 EF465940564TH yoon9 (465812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ630718-027 EG108090194TH rooms_studio (465817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630718-028 ED176956828TH ตามฝันสุดขอบฟ้า (465821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ630718-030 ED055523090TH namo-mon (465827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630718-034 ED138047800TH มาม่าเป็ด (465781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630718-037 ED113584665TH Sittisaks (465797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630718-038 ED131391030TH powermax (465876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630718-040 ED111691812TH พิชัย999 (465805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ630718-041 PTRR000308585 BOMBA (465762) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630718-042 ED151384109TH thatcharit (465768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ630720-009 ED169237548TH manliar (466004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630720-013 ED179351057TH พระประแดง26 (466013) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ630720-020 EX548693675TH dman2551 (466006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630720-021 ED144317126TH naenaldo (466009) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ630720-022 EI927989132TH punlopkamee (466010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ630720-030 ED187881238TH ภพเมืองสรรค์ (466019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630721-002 ED201403885TH twongt (466125) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630721-003 EG788767893TH พรชมพู (466136) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630721-006 EG788767902TH พรชมพู (466141) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630722-012 ED140273708TH บ้านกรอบเงิน (466340) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630713-018 Sura-Gan (465199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630715-010 ppffarm (465456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630717-001 loomthong (465733) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630717-003 walrawut (465714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630717-006 DiamondiaN (465647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630717-010 เหน่งบางคู้ (465702) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630717-012 yody18 (465718) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ630717-019 นายชลิต (465725) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ630717-020 อรุณแสง (465729) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
10 # 2อจ630718-005 อาชาเหล็ก (465854) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ630718-007 Somysom (465858) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630718-010 en_amulet (465860) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ630718-016 tawat_boonyarat (465826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630718-017 iamchatchai (465828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630718-019 jj2424 (465866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630720-013 mekya2706 (465988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630721-005 aramintra (466132) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630721-006 aramintra (466142) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630721-007 aramintra (466150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630721-008 aramintra (466156) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630721-025 ThaiWong (466179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630721-026 ThaiWong (466182) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 2อจ630721-027 ThaiWong (466068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630721-028 ThaiWong (466074) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
25 # 2อจ630721-029 ThaiWong (466078) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630723-010 Thanakrit31 (466405) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
27 # 2อจ630723-017 การันตีพระ (466389) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ630723-023 settavut (466422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
29 # 2อจ630723-026 chateta (466533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 2อจ630724-012 การันตีพระ (466535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630724-013 การันตีพระ (466536) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630724-014 การันตีพระ (466534) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630717-003 frist + takrit (465731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ630720-154 ED162484403TH chaiklang + Thanamat (465955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกนูไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อผงปิดแผ่นเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
3 # 3อจ630721-001 เล้งตราด + lomlopburi (466040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(หมายเลข 290) (630528-418)(G 62%)
4 # 3อจ630721-002 sorrashine + Pracha40 (466046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (540610-141)(G 75%)
5 # 3อจ630721-007 zong2521 + ประศาสน์ (466071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 91%)
6 # 3อจ630722-001 Kittinan + ประศาสน์ (466362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
7 # 3อจ630722-002 thammanoon95 + ทองครับ (466371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ)(560808-316)(G 63%)
8 # 3อจ630722-003 noi99 + องค์ราชันดำ (466203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
9 # 3อจ630722-004 nokpamai + kakstars (466204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม
10 # 3อจ630722-005 wasan0403 + bigtua (466369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ630722-006 vitaya + Komsank (466205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
12 # 3อจ630722-009 Thitirat + Xabi17 (466213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (581113-043)(G 75%)
13 # 3อจ630722-010 zafari + tongtip (466215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์มุจลินทร์เวฬุวัน รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ
14 # 3อจ630722-011 Easyone + nuijuter (466217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4627)
15 # 3อจ630722-012 Easyone + nuijuter (466218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5598)
16 # 3อจ630722-014 bagio + Varawut1699 (466221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630722-017 CHAWITKORN + นภเก้า (466366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

18 # 3อจ630722-101 ED192512567TH อรทัย960 + หมีพู2530 (466379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ630722-102 ED181750185TH เบสท์เมืองพิจิตร + (466216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patanakarn39
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630722-104 ED025484389TH pramual + นิวเอกชัย (466222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
21 # 3อจ630722-105 ED049392925TH ซีพระเครื่อง + tookatun (466225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630627-530)
22 # 3อจ630722-106 WDSR000520945 yaozm + fifa3623 (466228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ 44% ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/สภาพใช้) (น้ำหนัก 7.1 กรัม)
23 # 3อจ630722-107 ED120849496TH เจ้าคุณ + HopeMan (466234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630722-108 ED190509185TH badbadazz69 + Jaiddjai (466238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) กรอบทอง(G 70%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ630722-110 EW152550519TH Energy_KDK + aran2538 (466247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง พิมพ์นั่งยอง เนื้อสำริด
26 # 3อจ630722-111 ED171227439TH yanaton + wow123 (466232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
27 # 3อจ630722-112 ED114078802TH john-otto + promlok (466237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630722-113 EW004569720TH kaity + m-cot (466240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630521-238)
29 # 3อจ630722-114 ED259686978TH mesa918 + peaky (466385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
30 # 3อจ630722-115 ED177267382TH satanza28 + Hardmanz (466244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
31 # 3อจ630722-116 ED182275015TH guidenaja + เก้าบางกอก (466256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630722-117 EO518715491TH taccord + JASMIN (466259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 67%)
33 # 3อจ630722-118 EX538373080TH vitaya + boonlom (466261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
34 # 3อจ630722-121 ED165426427TH visuth + suthee069 (466201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
35 # 3อจ630722-122 EI989665370TH พ่อครู + janenaerong (466206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หน้าธิเบตกลาง ปี 2514 จ.ลำปาง
36 # 3อจ630722-123 ED105379530TH viper356 + ทิศเหนือ (466214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ630722-124 ED163333682TH beer2126 + Kloy1999 (466386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้และล้างผิว) (กรอบเงินชุบทอง)
38 # 3อจ630722-127 ED192512584TH thitipant + หมีพู2530 (466376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพูหน้าเงิน ปี 2556 จ.นครศรีธรรรมราช
39 # 3อจ630722-128 ED930876864TH six_cm + star15 (466245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเก็ตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน)(G 66%)
40 # 3อจ630722-129 ED140362725TH taccord + Beed098 (466263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
41 # 3อจ630722-130 EI982392844TH ผงคลุกรัก + Dang2505 (466269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อเงิน ปี 2517 จ.อุดรธานี
42 # 3อจ630722-133 ED026480936TH loongmike + sura9 (466373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
43 # 3อจ630722-134 ED153757449TH วรวรรณ + loongmike (466303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(611020-010)
44 # 3อจ630722-136 ED139833762TH tangmo123 + ญาดา168 (466328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเจริญทรัพย์ เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ630722-137 TH0118FRN5P3B gammag + อวตาร (466336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อตาพัน วัดบางขุนพรหม ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ630722-138 ED137453112TH panggooee + บ้านพระ (466341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
47 # 3อจ630722-139 ED199310096TH willy + Niti333 (466346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (630615-307)
48 # 3อจ630722-140 ED192203490TH kampanat + ริณดา (466350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลากรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ630722-141 ED192203490TH vongsomboon + ริณดา (466264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
50 # 3อจ630722-143 ED192203490TH poshwises + ริณดา (466273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ต้อ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630722-145 ED192203490TH kit01 + คูณสตางค์ (466279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นกูผู้ชนะ เนื้อชุบทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
52 # 3อจ630722-146 ED104417228TH ซูโม่ + เด่นซัง (466284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 1 นิ้ว)
53 # 3อจ630722-147 ED192203490TH kenshiro2810 + ริณดา (466287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630722-149 ED104398563TH chaiklang + nitithans (466295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ630722-150 EX453652319TH เต่าเมืองชล + phairod101 (466382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ630722-152 ED187534953TH poshwises + preaw29 (466308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630722-154 EX490613901TH thiarin + Sogood35 (466314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง(G 75%)
58 # 3อจ630722-155 ED211900371TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + คุณศิระ (466317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์ (สภาพใช้)
59 # 3อจ630722-156 ED211900371TH Thecivil + คุณศิระ (466320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้และตัดหู) (630708-290)
60 # 3อจ630722-157 ED140117518TH arbell + หนองซอ (466323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างปี 2500-2515 (หน้าตัก 3.5 นิ้ว)
61 # 3อจ630722-158 ED186459200TH Bobbie + โอมมะ (466326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศรีนคร วัดราชนัดดาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630722-159 EU200257395TH boy28 + prachamp (466330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630722-160 EG800345706TH zafari + park_pinklao (466333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2153)
64 # 3อจ630722-161 EG800345706TH zafari + park_pinklao (466229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2172)
65 # 3อจ630722-162 ED109670080TH Nazzty + โลหิต (466231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นเปิดโรงเรียน น.ว.ม เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
66 # 3อจ630722-163 EX549014508TH เมืองช้าง + p_tiyachamorn (466236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (570507-181)(G 78%)
67 # 3อจ630722-164 ED147849265TH เบสท์เมืองพิจิตร + bboypm (466242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ630722-165 ED1991146475TH methasit + เอธรรมเสน (466246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครปฐม
69 # 3อจ630722-166 ED152119476TH บรมีหลวงปู่ทวด + Worn2524 (466250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.พิจิตร
70 # 3อจ630722-168 EKX0003756474 ks_somsin + Rich989 (466257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ. 7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
71 # 3อจ630722-169 ED145689191TH narongnoi09 + (466353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
SUPERTOR
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ630722-170 ED1708789777TH Teerasak01 + เพื่อนเรียกป๊อ (466267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู) (630423-065)(G 77%)
73 # 3อจ630722-172 ED183418988TH AMPjung + พญาราชสีห์ (466208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 18234)
74 # 3อจ630722-173 ED078757393TH sanya1002 + pangjung (466211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดพระศรีฯ รุ่นตองโข่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิษณุโลก

75 # 3อจ630722-174 ED185252552 มือปราบตลาดสด + patchaya (466223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ ปี 2494 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
76 # 3อจ630722-179 EX459534947TH tony42 + Teesanl709 (466268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 67%)
77 # 3อจ630722-180 EG072600707TH Ploy916 + beer2126 (466275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(G 68%)
78 # 3อจ630722-181 ED168081932 ราชสีห์ + konkornonline (466289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ630722-182 EG072600707TH supol + beer2126 (466300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึกและชำรุดโพธิ์บนซ้าย) (620327-050)(G 66%)
80 # 3อจ630722-183 EG480894703TH sakdaspc + ปกีรณัม (466309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท)(G 91%)
81 # 3อจ630722-184 ED169361179TH zafari + Noomint (466316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630722-185 ED089426463 john-otto + ยุทธภีม (466322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580330-044)
83 # 3อจ630722-186 ED148226071TH Anubite + Destiny88 (466375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
84 # 3อจ630722-187 ED175923488 transport + planoi (466329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นเศรษฐีอมต เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 111)
85 # 3อจ630722-188 ED175923488TH transport + planoi (466337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นเศรษฐีอมต เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 111)
86 # 3อจ630722-190 EG878715205TH badbadazz69 + suchat-01 (466344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง (630615-418)
87 # 3อจ630722-191 EI989433910TH chffta + Chakkapud (466377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิวและชำรุดขอบล่างซ้าย-ขวา)
88 # 3อจ630722-193 TH0118FFD8T9B โบ๊ทพระเครื่อง + scott (466363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3018)
89 # 3อจ630722-194 CTWG000248508 badbadazz69 + (466251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2770)
90 # 3อจ630722-195 ED183307531TH Tao339 + บ้านบุญ (466260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยโชคดี เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 173)
91 # 3อจ630722-196 ED149244540TH เบสท์เมืองพิจิตร + Darkaun (466262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
92 # 3อจ630722-197 EX459545525TH เมเปิ้ล + เกษมจิต (466265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3374)
93 # 3อจ630722-198 MBC0001653291 พนินทร์ + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (466383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 111 ปี เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นนทบุรี

94 # 3อจ630722-199 EU200257789TH vazabi + pruksasat (466271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
95 # 3อจ630722-200 EU200257789TH m-cot + pruksasat (466276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
96 # 3อจ630722-201 ED123797988TH chffta + ตะแคงขวด (466233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 274828) (สภาพทำความสะอาดผิว)
97 # 3อจ630722-202 ED123797988TH Manoos + ตะแคงขวด (466235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 55809)
98 # 3อจ630722-203 EX118004907TH ChaiyutPho + นะโมพุทธคุณ (466239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ630722-204 EG605649964TH Nekhojung + tonbanglai (466370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อสำริด ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 177)
100 # 3อจ630722-205 ED195053370TH เมืองช้าง + นาควารี (466243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยหน้าตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
101 # 3อจ630722-206 ED113595059TH อาชาเหล็ก + jessio (466249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
102 # 3อจ630722-207 GSRJ000149404 savangnont + ณัชกิจ (466252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(611012-143)
103 # 3อจ630722-209 EV983304801TH kapi077 + mars7783 (466255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4362)
104 # 3อจ630722-210 ๐ฆฮ0000384686 star15 + Sutthisak_k (466258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อไม้หน้าทอง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
105 # 3อจ630722-211 12056871600 หิมพานต์มุ่งงาม + bbbpra (466381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 3 นิ้ว) (580717-215)(G 75%)
106 # 3อจ630722-212 ED158763622TH pla_yim + kamol111 (466212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ630722-213 ED158763622TH iamkob + kamol111 (466219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ630722-214 EW640648863TH siam_yuth + นเรศวร (466224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 306 ก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 24 ก.ค. 2563 - 08:42 น.] #75480 (21/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630711-028 EI985467422TH pronprom (465338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630713-001 ED136749235TH จุ๊สุราษฎร์ (465151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
3 # 1อจ630714-003 ED054399949TH mchutith (465281) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630714-007 ED174901605TH popular_rock (465299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ630714-008 ED165963828TH sur_suk (465293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630714-012 ED164776599TH pradrem (465327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630715-011 ED127583268TH เสือสมิง (465491) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630715-022 ED011659496TH Apidet (465388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630715-031 ED187700050TH mekin (465466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630715-033 EI937430572TH kopper (465472) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ630716-001 EW575139934TH ทศแก่งคอย (465559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630716-002 ED930882255TH Darksider (465560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630716-003 ED157699066TH คุณศิระ (465562) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630716-005 EI762394562TH อนันตรา (465565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630716-011 EI593100930TH Nippit (465613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630716-012 ED149214358TH Darkaun (465618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630716-014 ED1831136332TH sakbangbon (465636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630716-015 ED153837748TH SOMDED (465617) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ630716-016 EH294781388TH AONGKALOY20 (465621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630716-018 ED101983515TH knug11 (465624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630716-019 ED161860831TH กิ่วกระ (465597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ630716-020 ED109077945TH sompong_2502 (465634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630716-021 ED169740622TH maitree (465575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ630716-022 ED139840091TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (465619) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
25 # 1อจ630716-024 ED120935994TH chsearn (465577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630717-001 EF471302875TH แขกยโสธร (465737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ630717-006 ED141144625TH thatcharit (465664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630717-007 EI982974487TH ken888 (465667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630717-008 ED109086908TH pattarawat19 (465670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630717-009 EI986573263TH bestsaney (465673) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ630717-010 EF195876685TH โอมมะ (465679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630717-011 RPDD000073422 Sinsiampra (465698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630717-012 PS43000636879 nockout (465703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630717-016 TH0118F3R9J6B ตึ่งนั้ง (465710) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ630717-017 SJOH000254589 techinmonpan (465720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ630717-019 ED156485149TH ปภานลิน (465726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ630722-015 EG744924357TH พลังศรัทธา (466294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630713-004 pawaris (465192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ630713-014 นคราฎ (465187) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ630713-016 Aoror (465195) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ630714-014 engineer27 (465319) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ630714-015 wutpantip (465312) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630715-012 sanpol (465450) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ630716-007 tanint (465612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630716-008 kamonsap (465579) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ630716-013 pecth88 (465603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630716-018 สุวรรณโชค (465607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630716-019 donkingddd (465608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630716-020 Deethongtong (465609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630716-021 chanram (465557) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630717-002 nahm36 (465662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630717-004 katik (465671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630717-005 DiamondiaN (465676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630717-007 big1301 (465681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630717-008 takrit (465687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630717-011 winai10 (465685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630717-014 peacemaker (465690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630717-015 ชิษณุชา (465741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630717-021 hocky53 (465734) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
23 # 2อจ630717-022 hocky53 (465739) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 2อจ630717-023 aek1979 (465701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ630721-035 ThaiWong (466120) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
26 # 2อจ630721-036 ThaiWong (466133) ส่งพระตรวจสอบ 33 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 33 องค์
27 # 2อจ630721-037 ThaiWong (466143) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
28 # 2อจ630721-038 ThaiWong (466157) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ630721-039 ThaiWong (466161) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 2อจ630721-040 ThaiWong (466167) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
31 # 2อจ630721-041 ThaiWong (466173) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ630721-042 ThaiWong (466181) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ630722-010 การันตีพระ (466199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630723-008 การันตีพระ (466387) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630714-013 เกษตร + SeksitK (465283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630714-118 TH0118EQUEX7B poshwises + พลายชาติ (465268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
3 # 3อจ630714-122 TH0118EZ3BM0B น้องแตน + hunterdamon (465234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
4 # 3อจ630715-007 บุญพระเครื่อง + Tatpacha (465365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
5 # 3อจ630715-011 thotsaphol4110 + (465605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Viraphan711
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังหลวงปู่ญาณรังษี เนื้อผง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
6 # 3อจ630715-129 EB413531758TH Viraphan711 + ไก่ท่าข้าม (465728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมากและตัดหู)(G 78%)
7 # 3อจ630715-199 ED102273588TH khunpol500 + vorawan2345 (465413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแกะตัว ท เพิ่ม)(630316-052)(G 69%)
8 # 3อจ630716-115 ED025449210TH ตู๋สาธุ + นิวเอกชัย (465548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
9 # 3อจ630716-147 EG639785218TH eddie + pisanlost (465635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูดหลังแตก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
10 # 3อจ630717-005 viponcity + (465675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
พระกริ่งพระพุทธวิริยากร หลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำ ปี 2551 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 9)(หลวงพ่อพล ปลุกเสก)(G 82%)
11 # 3อจ630717-103 ED110968919TH chateta + นุหนองคาย (465668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
12 # 3อจ630717-112 ED045586736TH อุณาโลม + RUAYGABPRA (466045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630718-105 ED153018085TH armbasic + Thai35 (466193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
14 # 3อจ630718-130 ED186524478TH poshwises + ชินครับ (466055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
15 # 3อจ630718-135 ED137238670TH kit01 + Promsri (465878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.สระบุรี
16 # 3อจ630721-004 Sompong0421 + ผมชื่อเสือ (466054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นบูชาครู เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6)
17 # 3อจ630721-005 newservice007 + (466059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Deethongtong
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630116-083)(G 79%)

18 # 3อจ630721-006 เกษตร + ประศาสน์ (466065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630721-008 montree_eit + ขุมทรัพย์บูรพา (466076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดสี่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (630514-291)(G 70%)
20 # 3อจ630721-010 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (466089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sanopporn
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมหลังบนซ้าย)
21 # 3อจ630721-011 poshwises + Bekong (466039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดสมุห์ประดิษฐ์ เนื้อเมฆพัด จ.สระบุรี
22 # 3อจ630721-101 EF313622863TH khunpol500 + เอสายชล (466052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
23 # 3อจ630721-102 ED173433359TH peacemaker + ทรัพย์1990 (466058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ630721-103 ED173032571TH m-cot + router (466064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
25 # 3อจ630721-104 ED104563455TH Yuttana27 + กระปุกอ้วน (466072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสว่างฟ้า พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี (หลวงปู่เฮี้ยง ปลุกเสก) (สภาพใช้)
26 # 3อจ630721-105 ED152259796TH เกษตร + pimthong (466079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (621025-017)(G 60%)
27 # 3อจ630721-106 ED100184633TH เหยี่ยวถลาลม + mujane999 (466085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3906 ก)
28 # 3อจ630721-107 EI987407320TH thotsaphol4110 + อ๊อดแอ๊ด (466092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
29 # 3อจ630721-109 EX548525023TH คเวสโก + เก๋งกาฬสินธุ์ (466105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาย่อง เนื้อดิน
30 # 3อจ630721-110 ED174387559TH sang08 + bancha18 (466109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2378)
31 # 3อจ630721-111 EW004569702TH บารมีปู่เพชร + m-cot (466043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
32 # 3อจ630721-112 ED178645718TH คนกรุงศรี + น้องหมี (466048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
33 # 3อจ630721-113 ED199214758TH กรดพุทธคุณ + (466053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
somkiatthornburi
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
34 # 3อจ630721-114 ED167037084TH kopper + laksi (466056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (540923-241)
35 # 3อจ630721-115 ED198510312TH panthong2522 + (466061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ630721-116 ED192205031TH เบสท์เมืองพิจิตร + ริณดา (466070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

37 # 3อจ630721-117 ED192205031TH D_bangsan + ริณดา (466077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย
38 # 3อจ630721-118 ED192205031TH narongnoi09 + ริณดา (466084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
39 # 3อจ630721-119 ED192205031TH bbpra + ริณดา (466090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดพระเลี่ยงหลวง เนื้อชิน จ.ลำพูน
40 # 3อจ630721-120 ED181739300TH Rongme + ชินนิมอน (466196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630721-121 TH0118FKT224B willy + พลายชาติ (466095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ630721-122 TH0118FKT224B สังโยชน์ + พลายชาติ (466191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630721-124 EI992396562TH Arm2517 + aksomsak (466112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1851 ก)
44 # 3อจ630721-125 ED111673898TH bbpra + Bassociety (466117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ630721-126 ED146358769TH nutpop + wuth2002 (466123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
46 # 3อจ630721-127 ED162641497TH เฉียบ + nong99 (466127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 26614 กก)
47 # 3อจ630721-128 EI887268090TH gong_40 + ไร้นาม99 (466130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน เนื้อดิน จ.ชัยนาท
48 # 3อจ630721-129 ED150242492TH เมืองไทย + ไบร์ทหนองช้างคืน (466138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630721-130 ED158524335TH ทิศเหนือ + thank2016 (466139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 415473)(621010-170)
50 # 3อจ630721-132 EX493343678TH โต้งกระนวน + ทองบางพึ่ง01 (466153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
51 # 3อจ630721-133 RPHT000100350 กิตช่างไม้ + kohler (466158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(610210-018)(G 70%)
52 # 3อจ630721-134 ED154467125TH ขุนช้าง7327 + กิ่วกระ (466195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(530715-106)
53 # 3อจ630721-135 ED186431970TH dew888 + องอาจ (466164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
54 # 3อจ630721-136 EI983779232TH เมเปิ้ล + dreadlord (466170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1847)
55 # 3อจ630721-137 ED095088478TH เด็กวัดใน + nonthachai (466197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)

56 # 3อจ630721-138 ED186459173TH Sololo + โอมมะ (466175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4)
57 # 3อจ630721-139 EF395603735TH เมเปิ้ล + กบอตก (466177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21)
58 # 3อจ630721-140 ED163658750TH engineer27 + nu_chit (466180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
59 # 3อจ630721-141 EI938576790TH Best16 + MongkolMahalarp (466063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
60 # 3อจ630721-142 ED127599807TH sapansoong + โสตถิยะ (466067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตัน เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่)
61 # 3อจ630721-144 TPD043A003145 mntpt + sam8793 (466073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ(G 60%)
62 # 3อจ630721-145 ED131089147TH บิ๊กนคร + เก้าออโต้ (466082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
63 # 3อจ630721-146 EI981527151TH chaidee + เบิ้มศรีราชา (466192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630721-147 MBC0002121133 chaiklang + ศิษย์หลวงปู่ (466088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (630525-207)
65 # 3อจ630721-148 RBKP000066301 khunpol500 + thoen (466096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 64%)
66 # 3อจ630721-149 ED201407476TH หมูทอง + ต่อยอด (466101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสุวรรณ พิมพ์พระคง เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
67 # 3อจ630721-150 ED105373948TH อ้วนรถตู้ + jukkapun (466107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ630721-151 ED176855299TH TAVABUNCHA + (466041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
69 # 3อจ630721-152 EX516718889TH Belton + thitipant (466050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ พิมพ์ใหญ่ ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (กรอบชุบทอง)
70 # 3อจ630721-153 EG649206219TH ธนาวิศว์ + Burapha777 (466057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 329)
71 # 3อจ630721-154 ED179734476TH corach + yutboss175 (466066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 70%)
72 # 3อจ630721-155 ED176855285TH DDman + golfsriracha (466083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630721-156 ED150027128TH เมืองช้าง + อรทัย960 (466097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (630407-097)(G 81%)
74 # 3อจ630721-157 ED131386180TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + willy (466114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)

75 # 3อจ630721-159 ED161377836TH plople + ตอปทุม (466137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(611123-039)
76 # 3อจ630721-160 ED111685587TH laksi + FIREWALL (466146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630704-139)
77 # 3อจ630721-161 ED127448815TH เด็กใหม่ + sanko (466103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน เนื้อเงิน ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560821-045)
78 # 3อจ630721-162 EF395600601TH chane31 + opol1812 (466111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630721-165 ED205404461TH ของขลัง + เชิญชล (466124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออยู่ วัดดักคะนน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง
80 # 3อจ630721-167 EF395600218TH popular_rock + ปรกเงิน (466135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
81 # 3อจ630721-168 EX539006396TH mekin + เด็กข้างวัด (466145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (570717-305)
82 # 3อจ630721-169 ED195040932TH joeenok + เขยมาบตาพุด (466151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพล้างผิวด้านหลัง)
83 # 3อจ630721-170 ED192512575TH thitipant + เณรน้อย (466159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ630721-171 ED192512575TH thitipant + เณรน้อย (466062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
85 # 3อจ630721-172 EX528469605TH kanogkon + golde (466069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
86 # 3อจ630721-173 ED172249254TH mialnof + สยามมีดี (466075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630721-174 EX458895312TH Tonpol + busbiot (466080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630522-038)
88 # 3อจ630721-175 ED192512575TH thitipant + เณรน้อย (466086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ630721-176 EB414452409TH เสกสิทธิ์ + SiwaDa928 (466091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ630721-177 ED192512575TH thitipant + เณรน้อย (466094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 23 ก.ค. 2563 - 08:35 น.] #75472 (20/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630706-021 ED102664442TH พาชนะ (464917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ630708-010 EG388451368TH ครูโอ๊ตลพบุรี (465420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630709-013 EW696958968TH พระดีบ้านเรา (465423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630711-005 ED150703645TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (465425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630714-005 TLIP000631149 linyikaiii (465350) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ630715-003 ED058172582TH กชณิชา (465480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630715-004 ED181705181TH ป๋องณรงค์ชัย (465483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630715-006 ED146478850TH ต้นพีเซ็นเตอร์ (465485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630715-009 ED151342789TH เอกเทพจำแลงสาย4 (465523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630715-010 EF275631584TH พรวิภัทร์ (465488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630715-012 ED142255826TH แป๊ะดำเนิน (465492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630715-013 EU491710462TH prons (465493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630715-014 ED173011466TH router (465494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630715-015 EX538985325TH หงฟ้า (465495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630715-017 RPLD000114602 องค์อินทร์ (465497) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630715-019 ED104387645TH อุลตร้าแมน (465501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630715-020 ED140114635TH หนองซอ (465503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630715-026 ED148821966TH maxxx555 (465525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ630715-027 ED109995951TH สุวิทย์(63) (465391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630715-029 ED143107863TH ป๊อปแป๊ป012 (465395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630715-030 ED153531754TH chay7 (465400) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ630715-032 OFM021A008800 thanrat (465419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630715-036 ED187600343TH ottowa (465513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630718-001 EI715152545TH assawin (465839) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
25 # 1อจ630718-009 EX548332059TH dman2551 (465842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630718-023 ED108121890TH หมวยคูก้า (465861) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 36 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
27 # 1อจ630720-002 ED108123207TH หมวยคูก้า (465906) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
28 # 1อจ630720-006 EF465944226TH yoon9 (466110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630708-004 ksomchai (465370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630711-004 sricharoen (465375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630711-017 klong6 (465384) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630714-033 ศตกมล (466042) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ630715-001 komon2515 (465429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630715-004 อาราธนา (465432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630715-005 KENPLA (465434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630715-006 pice300 (465435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630715-007 QiciQ (465437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630715-008 chai05 (465439) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ630715-015 penggo (465453) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630718-004 ccmachinery (465837) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630718-009 en_amulet (465841) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 2อจ630718-013 yahee13 (465843) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630720-017 ยุทธภีม (465980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630720-031 เกษตร (465991) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630721-003 การันตีพระ (466044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630721-011 การันตีพระ (466047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630721-013 การันตีพระ (466049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630722-004 การันตีพระ (466198) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 12 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630710-131 ED130159544TH Takamine + Noomint (465744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหลังเลข ๗ หางยาว เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ630713-117 EW379135518TH janaket + tafu-boy (465745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7/วงแหวนไม่เต็ม) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
3 # 3อจ630714-001 tum007 + tumacer (465746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
4 # 3อจ630714-110 ED148925405TH viper356 + noi70 (465259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการจัดสร้างพระรุ่นนี้
5 # 3อจ630714-146 EW572636532TH panupong30 + ขนมหวาน (465750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
6 # 3อจ630717-111 ED173516835TH panja + Singh_Amulet (465642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 230)
7 # 3อจ630718-002 พงศ์พันธ์ + virut19 (465769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
8 # 3อจ630718-003 DDman + บุญเลิศ2532 (465771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
9 # 3อจ630718-005 You9199 + ปาล์มริมคลอง (465777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ630718-101 EG636480375TH pupu2515 + tewkeet (465743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
11 # 3อจ630718-102 ED129353660TH tanint + ชินนิมอน (465749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630718-103 EX451591869TH พระประแดง26 + Luktarn88 (465753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สมุทรปราการ
13 # 3อจ630718-107 EX463201530TH yodchaiaa + peaky (465789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เส้นคอเล็กหลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต
14 # 3อจ630718-108 ED132170732TH เก้ากนก + ครูโอ๊ตลพบุรี (465800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี
15 # 3อจ630718-109 EG766815570TH พระดีบ้านเรา + (465813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ630718-110 EI835680773TH phoomchai + จุ๋มจิ๋ม (465820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630718-111 ED169574908TH rapeeporn + jessepre (465775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา

18 # 3อจ630718-112 EF267157884TH ศิษย์ท่านขุน + nunnida (465779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630718-113 ED188830895TH nopakk + พิชชากร (465783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630718-115 ED050474233TH TAVABUNCHA + lalalaon (465788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ630718-116 ED169484310TH Pitcha + อ๋อย77 (465792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2820 กก)(น้ำหนักรวม 119.6 กรัม)
22 # 3อจ630718-117 ED116659059TH อรทัย960 + artliver (465796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ630718-119 ED161175312TH Subtar + Anankiya (465803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
24 # 3อจ630718-120 ED132078106TH boonlers + yutboss175 (465807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
25 # 3อจ630718-121 ED169573045 เหม่ง13 + กิมหงวน (465742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6505/น้ำหนัก 63 กรัม)
26 # 3อจ630718-122 EX552886553TH Calceo + Pao-Kung (465747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
27 # 3อจ630718-123 ED17822168TH Thongchai_n + chai998 (465867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 44)
28 # 3อจ630718-124 ED178221682TH Pra999 + chai998 (465870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 8224)
29 # 3อจ630718-126 ED143313397TH boyamulet + yuth1231 (465766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
30 # 3อจ630718-127 ED178414317TH tanapat05 + satannit (465776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630718-128 ED190520044TH ไผ่กำแพงแสน + thavikoon (465782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นคงกระพันชาตรี เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.นครปฐม
32 # 3อจ630718-134 ED137238670TH kit01 + Promsri (465829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อมหาเม่า วัดแหลมยาว เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
33 # 3อจ630718-136 ED137238670TH เมืองช้าง + Promsri (465835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ630718-137 ED137238670TH TEE_INTER + Promsri (465847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งทองดำ ๙๙ หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 1262)
35 # 3อจ630718-138 EI626294538TH tuszaa + ดลสกลนคร (465850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นมหาปรารถนา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครพนม (หมายเลข 795)
36 # 3อจ630718-139 EI549669196TH Kitsada36 + Hardmanz (465875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

37 # 3อจ630718-140 ER268946296TH Kiddee-9 + awt2528 (465855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน)
38 # 3อจ630718-142 ED183505109TH ไม้ไท + สาลิกาดง (465757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ630718-143 ED138264092TH ขุนเดช13 + tui_bong (465759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 540)
40 # 3อจ630718-144 ED138051163TH Sakorn_rak + บิ๊กบีม (465760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช
41 # 3อจ630718-145 EH540767721TH supha + พุทธคุณ2543 (465761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
42 # 3อจ630718-146 EG271913267TH nutpop + เซียนพละ (465764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
43 # 3อจ630718-147 ED000939376TH Mcwall + ไบร์ทหนองช้างคืน (465765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630718-148 ED116659805TH kanogkon + กิตติพงศ์ (465767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ630718-149 EI987406488TH patanakarn39 + เปี๊ยกหล่มสัก (465770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่เอี่ยม วัดคอกหมูสร้าง กรอบทอง(G 84%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
46 # 3อจ630718-151 EH172781732TH โบ๊ทพระเครื่อง + Ronado (465811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2767)
47 # 3อจ630718-155 NGWW000217875 bellic + srilinjee (465819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630718-156 EG388464843TH kapi077 + nuttpoy (465873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1106)
49 # 3อจ630718-157 EX457238204TH artthaporn + Aeychonburi (465872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ630718-158 EX422057201TH เกษตร + aofside (465823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังทองแดง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังทองแดง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
51 # 3อจ630720-002 Thanachart + bunpot (465886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)(G 69%)
52 # 3อจ630720-003 กรดพุทธคุณ + tuey88 (466038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630720-004 สมยศ5 + Tatpacha (465899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)
54 # 3อจ630720-006 m-cot + เจริญ42 (465914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 73%)
55 # 3อจ630720-009 อริศา + ยุทธภีม (466037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
56 # 3อจ630720-010 จอมทอง33 + kittisak-pra (465951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องที่ไม่ตอกโค้ดของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
57 # 3อจ630720-011 Nong3514 + kittisak-pra (466020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นซิงเกอร์ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 14.4 กรัม)
58 # 3อจ630720-012 jessada6678 + pop02 (465903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630720-013 tikloet + ประมูลคุณพระช่วย (465905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย (สภาพใช้และซ่อมพระศอ) (620426-003)
60 # 3อจ630720-014 เมืองช้าง + morning (465909) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกริ่งติสสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 509)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ติสสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นติสสเทโว เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
61 # 3อจ630720-015 somm9 + Theethuch (465913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวน หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ630720-016 methasit + punya (465917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัยพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 7820)
63 # 3อจ630720-018 warship09 + tuk08 (465926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 73%)
64 # 3อจ630720-019 joeenok + vongsomboon (465931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
65 # 3อจ630720-020 หิมพานต์มุ่งงาม + cabzaa (465933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
66 # 3อจ630720-103 ED180256098TH บรมีหลวงปู่ทวด + อาชาเหล็ก (465904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น รุ่นต่ออายุ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ตาก
67 # 3อจ630720-104 ED100176685TH Nirut9185 + สิทธิธรรม (465908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 880)
68 # 3อจ630720-105 ED117903886TH pontat567 + จอมยุทธบูรพา (465912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630720-106 EX515933532TH เหวัชระ + Choomsilp (465915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ630720-109 ED177269732TH ninjaykk + fasaiinum (465927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
71 # 3อจ630720-110 ED080179858TH เจ้าคุณ + bestrandom (465930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(G 73%)
72 # 3อจ630720-111 ED185421185TH เน้นพระสวย + xmen1 (465881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.อ่างทอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาโค้ดได้
73 # 3อจ630720-112 ED055851705TH อ้วนรถตู้ + หรั่งวัดไตร (465883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
74 # 3อจ630720-113 ED142282217TH sang08 + boy-vcon (465885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2253)
75 # 3อจ630720-114 EG397613523TH วานรไฟ + patcharapon (465887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์สามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
76 # 3อจ630720-117 ED170849715TH วิทย์พระประแดง + (465893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมเกียรติ111
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 6998)
77 # 3อจ630720-118 ED186835121TH ถุงนิล45 + เชือกกล้วย (465895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
78 # 3อจ630720-119 EV974468400TH sittpee + sabaada8 (465898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5169)
79 # 3อจ630720-120 EI986574652TH หนุ่มดงมะตื๋น + โจ้ณอโยธยา (466031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630720-121 EX448158882TH ธันวา + winwin (465900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630720-122 EX486488385TH jokos + เอกกี้27 (466015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630720-123 ED070056457TH มารวยค่ะ + ManSikhio (466029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หิน วัดเขาพญาเดินธง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ลพบุรี
83 # 3อจ630720-124 YTK2000113439 Yuttana27 + sutee (465910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
84 # 3อจ630720-125 EI835755437TH Pitcha + pnew99 (465918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 23989 ก)
85 # 3อจ630720-126 ED181610245TH คุ้มเสมา + birderan (465920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
86 # 3อจ630720-127 ED150934564TH daew1970 + แอ๊ดป่าซาง (465924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)
87 # 3อจ630720-128 ED202010377TH bastketboy + mingch (465925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และรมดำใหม่)
88 # 3อจ630720-130 ED025482842TH เด็กวัดอโศ + นิวเอกชัย (465932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 72665)
89 # 3อจ630720-131 ED192201975TH Sangjan + ริณดา (465937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
90 # 3อจ630720-133 ED192201975TH Tochiro + ริณดา (465944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์เกศแฉก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
91 # 3อจ630720-134 ED192201975TH bank33 + ริณดา (465947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
92 # 3อจ630720-136 ED12584975TH keerawat112 + makluayka (465953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
93 # 3อจ630720-137 EI983185485TH six_cm + sumat (465956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
94 # 3อจ630720-138 EX459480210TH taiy_k + suphannachai (465959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
95 # 3อจ630720-139 ED176307788TH เมืองช้าง + Thai35 (465962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียนหน้ายาว เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์
96 # 3อจ630720-140 ED171393161TH โบ๊ทพระเครื่อง + นพพล1 (465963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
97 # 3อจ630720-142 SPKN000017172 Thanaphu9 + น้ำคอก99 (465935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
98 # 3อจ630720-143 ED186429640TH six_cm + แมวจ้ะ (465942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2557 จ.ลำพูน (หมายเลข 61)
99 # 3อจ630720-145 ED080586525TH zafari + maggesan (465952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหาวีระวงศ์(ติสโสอ้วน) วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2477 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630720-146 ED112444622TH methasit + นิติเปรม (465957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
101 # 3อจ630720-147 TH0118FDNZ11B ผู้นำพล + fifa3623 (465960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
102 # 3อจ630720-150 PBSK000477664 popeye289 + กฤตเมืองนนท์ (466022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้ยกิมโคย รุ่นสมปราถนาทุกประการ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ปทุมธานี
103 # 3อจ630720-153 EG285570156TH phoomchai + akarawoot (465948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
104 # 3อจ630720-156 EG412789520TH Sitthichai9 + manilmanggol (466017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
105 # 3อจ630720-158 EI960574584TH ข้าวมันไก่ + เขมิสรา (465969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28092 กก)
106 # 3อจ630720-159 BSCD000233315 Chaiwat13 + ธิดาทะเล (465973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นคชวัตร เนื้อสัตตโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 531/หน้าตัก 4 นิ้ว)
107 # 3อจ630720-160 ED186427096TH ดิจิม่อน + Phonkhaokho (466033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับการจัดสร้างพระรุ่นนี้
108 # 3อจ630720-161 ED163733813TH Taranong + ตะแคงขวด (465879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
109 # 3อจ630720-162 EX484727082TH Jikko + เจษเมืองกาญจน์ (465884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
110 # 3อจ630720-167 ED142293268TH Iamnopparat + (466034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พะโล้วัดโอภาษี
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ ปี 2508 จ.ปัตตานี
111 # 3อจ630720-169 ED150589772TH เกษตร + ป่าบอนต่ำ (466024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
112 # 3อจ630720-170 ED150589772TH เกษตร + ป่าบอนต่ำ (466032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
113 # 3อจ630720-171 ED150589772TH เกษตร + ป่าบอนต่ำ (466036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
114 # 3อจ630720-172 ED183809312TH เมเปิ้ล + kittinanaum (466030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
115 # 3อจ630720-173 ED139832413TH tangmo123 + ญาดา168 (465938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเจริญทรัพย์ จ.นครราชสีมา
116 # 3อจ630720-174 ED188831136TH cherdchai2511 + prathep (465979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
117 # 3อจ630720-176 EG286316800TH Warayu + Sanphop (465994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงแก้ว วัดบ้านกล้วย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2504 จ.ลพบุรี
118 # 3อจ630720-178 ED108789057TH banlad + pichet344 (466003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเงินล้าน เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 37/น้ำหนักทอง 5.4 กรัม)
119 # 3อจ630720-180 ED183160592TH บารมีปู่เพชร + sakbangbon (466007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมพระครูลืม จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
120 # 3อจ630720-181 ED182243137TH แค่นี้ก็พอ + ก้อนกรวด (465888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อดิน
121 # 3อจ630720-182 EH103346323TH natapoln + tekken (465891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)

122# 3อจ 630722-016 pjanon+chot56 (466200) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ แท้สามารถออกบัตรรับรองได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือสองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 22 ก.ค. 2563 - 08:32 น.] #75468 (19/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630713-011 ED114054307TH Smbat1234 (465222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630709-013 เหมียวเขี้ยวเพชร (464739) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630711-020 noksev (465043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630711-022 lexrain (465083) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630720-005 นคราฎ (465950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
5 # 2อจ630720-022 การันตีพระ (465882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630717-154 EX4518591838TH kai-au + Luktarn88 (465896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุทับผึ้ง พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อดิน ปี 2473 จ.สุโขทัย. (630516-147)
2 # 3อจ630718-008 anonnat + เน้นพระสวย (465790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ลำปาง (หมายเลข 451/น้ำหนักทอง 21.8 กรัม) (590701-156)
3 # 3อจ630718-152 ED176959104TH Thanabura + Krajub2002 (465874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาดยาว 2.7 นิ้ว)(571001-030)(G 63%)
4 # 3อจ630720-001 supol + คุณพ่อลูกแฝด (465880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630709-225)(G 64%)
5 # 3อจ630720-007 mettra + opasn (465922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพทำความสะอาดผิว) (540107-109)
6 # 3อจ630720-008 kopper + ยุทธภีม (465934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (630701-099)(G 92%)
7 # 3อจ630720-017 Komsank + microsoft (465921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ รุ่นฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12/น้ำหนักทอง 10 กรัม) (630609-097)
8 # 3อจ630720-107 EG826930481TH ชัยบางแค + chanchim (465919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(621024-184)
9 # 3อจ630720-108 ED115628381TH tontatto + mana_k (465923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(570117-092)
10 # 3อจ630720-115 EF396828837TH tanint + rossyza4142 (465889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) (630626-272)(G 69%)
11 # 3อจ630720-116 ED151384112TH sherbet88 + thatcharit (465892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630707-214)(G 61%)
12 # 3อจ630720-144 EG318893046TH Rakchart + วัฒน์พระเครื่อง (465946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630406-504)
13 # 3อจ630720-148 ED116264192TH heng9999 + phubed (465964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี.. (สภาพใช้)(630511-139) (G 62%)
14 # 3อจ630720-149 EW942021669TH ลูกสองนาง77 + ป้อมปืนใหญ่ (466027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (580408-049)
15 # 3อจ630720-151 EW004569662TH vongsomboon + m-cot (465940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (531117-217)
16 # 3อจ630720-155 EG383169800TH sakdaspc + iarun46 (465958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630624-796)
17 # 3อจ630720-157 EX337379655TH ruamsup + wewong (465965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (581212-106)

18 # 3อจ630720-166 EW572636815TH นายแก้ว + ขนมหวาน (465911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (550319-194)
19 # 3อจ630720-177 EI966489076TH เล็กหัวเสือ + prasertpp (466000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (630115-057)
20 # 3อจ630720-179 ED194342239TH เกษตร + Capt_jew (466008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630409-020)(G 66%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 21 ก.ค. 2563 - 08:42 น.] #75465 (18/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630629-006 ED119947828TH prathep (463488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ630706-001 ED139809131TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (464261) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
3 # 1อจ630706-005 ED080816909TH โชคอนันต์ (464351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630707-015 ED132315732TH premrit (464438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630707-019 EI987649309TH chani (464453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630708-002 ED078299049TH pound2007 (464648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630709-004 6732000286705 Moty5555 (464717) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630710-002 ED161223874TH newty53 (464866) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630710-004 ED128499439TH กำไลทอง (464873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630711-004 ED058156960TH กชณิชา (465056) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630711-006 ED141120045TH thatcharit (465060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630711-009 EI957150599TH doopradee (465069) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
13 # 1อจ630713-013 EX537563241TH สิงห์คำรณ (465186) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ630714-002 ED113372207TH jingmanu (465318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ630714-013 ED164776599TH pradrem (465292) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ630714-016 EG148899651TH pradrem (465322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ630716-006 ED176984347TH tuktu40 (465558) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 1อจ630718-026 EF465940564TH yoon9 (465857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630718-036 ED179227735TH teetoon (465795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630629-016 wutisil (463481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ630630-001 east_noodles (463570) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ630630-015 Tigerone1111 (463602) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630703-006 บรีสพระช่วย (464077) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630710-011 rongfox (464892) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630714-002 MIG23 (465341) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ630714-005 Sololo (465342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630714-009 bbnman01 (465344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630714-010 Buncha (465305) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630714-012 WIRAT999 (465311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630714-013 ธรรมะส่องใจ (465347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630714-016 peacemaker (465323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630714-017 ลูกปลา (465326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630714-018 Narongchai007 (465328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630714-028 ThaiWong (465255) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630718-002 แฮปรามคำแหง (465859) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ630718-008 การันตีพระ (465838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630718-011 การันตีพระ (465836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630718-020 บรีสพระช่วย (465830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 2อจ630718-022 การันตีพระ (465833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630701-177 EF552111558TH คอร์อ่อน + keaw1635 (463790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630709-008 nstnathapong + teerawit (464691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (611124-083)
3 # 3อจ630714-009 jezadayut + Man_Angthong (465724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 25622 ก)
4 # 3อจ630715-152 ED135409310TH hvming + Mcwall (465408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 65%)
5 # 3อจ630716-109 ED137437857TH โบ๊ทพระเครื่อง + เด็กแคมฟร็อก (465538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 813)
6 # 3อจ630716-134 ED168117699TH CKbotun2563 + sudjarit (465752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (581003-033)
7 # 3อจ630717-001 เจ้าคุณ + pop02 (465639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630717-002 ชานนทร์ + ปิดตา (465648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
9 # 3อจ630717-006 WAN51 + willy (465735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (500411-028)(G 78%)
10 # 3อจ630717-007 Wiwatt + willy (465706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม(G 87%)
11 # 3อจ630717-008 Gapi99 + morriss (465711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630717-102 ED177263791TH maxxx555 + joajae (465732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 554)
13 # 3อจ630717-104 EX477029995TH พรพระพุทธคุณ + lulytoon (465677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 517)(630608-332)
14 # 3อจ630717-105 ED179110464TH นายแก้ว + เสือสมิง (465682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่
15 # 3อจ630717-106 820330050105 นายโก๋ดา2517 + natanon03 (465684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 350330)
16 # 3อจ630717-107 820330050105 cherd48 + natanon03 (465689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 243)
17 # 3อจ630717-108 ED058957461TH bussakorn + อ้วนรถตู้ (465692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
18 # 3อจ630717-109 RMTP000012743 ประสิทธิ์ + jessio (465694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
19 # 3อจ630717-110 EX422025583TH พยัคฆ์ทมิฬ + stepdog (465696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 451)
20 # 3อจ630717-113 ED930875798TH teerawit + star15 (465657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และรมผิวใหม่)
21 # 3อจ630717-114 ED172235122TH tumgaru + kritsadaw (465666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
22 # 3อจ630717-115 ED161269607TH ตี๋ลำปางหลวง + พิบูลพระเครื่อง (465678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1036)(G 77%)
23 # 3อจ630717-116 ED132159825TH NOP_BU8 + tk_10 (465688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ630717-117 ED148828010TH berry + friendship (465699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(630623-118)
25 # 3อจ630717-118 ED143856190TH chaidee + หิมพานต์มุ่งงาม (465708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ630717-119 TH0118FA9HB3B suchinn + suchat-01 (465712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (630619-414)
27 # 3อจ630717-120 PSK2000102381 bunpotth + luangtajunior (465717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
28 # 3อจ630717-121 ED096485904TH วรพงศ์ + ตุ้ยเลี่ยมพระ (465700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์ผมหวี ปี 2505
29 # 3อจ630717-122 EH369679869TH พุทธมณ + kritk (465704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานเตี้ย(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630717-123 ARPZ000051688 sherbet88 + blueshark (465707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
31 # 3อจ630717-124 ARPZ000051688 suchin + blueshark (465709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (591112-021)
32 # 3อจ630717-125 ED131364825TH pipatnpt + thatcharit (465713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (630701-110)(G 60%)
33 # 3อจ630717-126 ED174347149TH ณัชกิจ + พิมพ์พิมล (465715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630717-127 ED126573794TH Promphong2527 + (465736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somsakyoung
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2614 กก)
35 # 3อจ630717-128 ED164739945TH เสรีไทย + tgiporp (465719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
36 # 3อจ630717-129 RI073886864TH anonnat + อาร์มไข่เค็ม (465721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630717-131 EX469496404TH imsin + Bophantom (465650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630717-132 EH114747365TH เมืองช้าง + สิทธิวงค์ (465652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.สมุทรปราการ (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
39 # 3อจ630717-133 EI984525968TH วิเศษชัยชาญ + Bseries (465656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวา)
40 # 3อจ630717-134 EI984525968TH พระดีบ้านเรา + Bseries (465659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี
41 # 3อจ630717-135 HPPY001667152 kaiza19 + prabaanrao (465730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630717-136 EV718224569TH vitaya + มาตรลพบุรี (465660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นกันภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630717-137 EI989664710TH jaonine + Poo1980 (465665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ630717-138 ED168987655TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ชินครับ (465669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อตะกั่ว ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ630717-139 EI435183424TH Pisan + ต้นอุทยาน (465672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3916)
46 # 3อจ630717-140 ED186800096TH Bobbie + ไร้นาม99 (465674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ ปี 2495 จ.นครปฐม
47 # 3อจ630717-141 ED186800096TH อาจรูญ + ไร้นาม99 (465638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.สระบุรี
48 # 3อจ630717-142 TH0118FA6EJ8B หม่อง + nockout (465641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
49 # 3อจ630717-143 ED104556984TH jooba + khak2800 (465738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 573)
50 # 3อจ630717-144 ED174104646TH pontat567 + electricalpower (465644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630717-145 ED155250694TH โบ๊ทพระเครื่อง + (465646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ก่อเกิดพระแท้
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ630717-146 TH0118FA5XU6B Aebangpu + konkornonline (465740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ630717-147 ED116670465TH เมืองช้าง + nanin (465649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
54 # 3อจ630717-148 ER268945035TH เกษตร + awt2528 (465651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน/กรอบชุบทอง)
55 # 3อจ630717-149 ED135426193TH เกษตร + Mcwall (465653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 63%)
56 # 3อจ630717-150 TH0118FA5QJ5B อรทัย960 + konkornonline (465655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ630717-151 ED177226564TH sutthiphornn + ชัยพฤกษ์345 (465680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630717-152 EG021875248TH moo_teerapong + paikung (465683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2026)
59 # 3อจ630717-153 ED085781424TH เกษตร + Plabootong (465686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (กรอบชุบทอง)
60 # 3อจ630717-155 EI986221394TH ทรงธรรมบ้านสวน + chusak (465691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630610-106)
61 # 3อจ630717-156 KBAN000920960 กำธรนคร + taccord (465695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
62 # 3อจ630717-157 ED171375110TH ม่วงทองพระ + chane31 (465697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
63 # 3อจ630718-001 dew888 + แฮปรามคำแหง (465871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630709-337)
64 # 3อจ630718-004 เกษตร + pramual (465773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630615-420)
65 # 3อจ630718-007 เมืองช้าง + เน้นพระสวย (465780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (610330-053)(G 65%)
66 # 3อจ630718-009 anonnat + เน้นพระสวย (465793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นทวีลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (601115-006)
67 # 3อจ630718-010 เดอะแห้ว + เน้นพระสวย (465794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(620912-053)
68 # 3อจ630718-106 ED179142875TH วิทย์พระประแดง + เสือสมิง (465763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม เนื้อเงิน ปี 2521 จ.สมุทรปราการ (630625-242)
69 # 3อจ630718-114 ED176828483TH atthasit + คุณตาวิธาน (465785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์เสริมรุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (610625-049)
70 # 3อจ630718-125 ED178221682TH patchara + guy99 (465751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่บล็อกแตก เนื้อดิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (630523-089)
71 # 3อจ630718-131 JPYS000043809 bunghongsaeng + (465798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมชายฐานทัพ
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (520128-053)

72 # 3อจ630718-132 ED186833284TH ศักดิ์นรินทร์ + pimthong (465815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (591128-062)(G 69%)
73 # 3อจ630718-141 ED158535435TH oltaot + jinn-jinn (465755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (620801-019)
74 # 3อจ630718-154 ED118170008TH thakadannoy + vitaya (465818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้ซ่อมขอบขวาและขา) (630610-103)
75 # 3อจ630718-159 EI835681155TH jj2424 + จุ๋มจิ๋ม (465832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620516-112)
76 # 3อจ630718-160 EI835681155TH เด็กราชวิทย์_17 + จุ๋มจิ๋ม (465834) กรอบทอง 1 องค์ ( G 84%) น้ำหนัก 6.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 20 ก.ค. 2563 - 08:34 น.] #75461 (17/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630701-029 ED135976403TH soontorn2014 (463786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630702-016 EH006117197TH Wipapramai (463923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ630706-006 EX337369888TH Taranong (464322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630706-011 ED119207132TH k9cob (464325) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630707-012 EF709248933TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (464457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630707-014 EX190984555TH chay7 (464433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630710-008 ED128726135TH บางบาง (464891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630710-010 EX548345313TH เปาโลพระเครื่อง (464895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630710-025 ED151308323TH thatcharit (464853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630711-023 RU986105274TH ปอท่าเรือ (465031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630711-035 EG778278595TH mumu99 (465014) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630711-036 EI956898411TH แบงค์ธาตุพนม (465100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630713-010 SMALLDHI0000553148 เหม่ง13 (465193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630714-001 ED135426202TH Mcwall (465277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630714-004 ED148925405TH noi70 (465285) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 1อจ630714-006 ED165370232TH Tee59 (465289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630714-009 ED131679118TH น้องหมี (465295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ630714-010 EG65112447TH Suradech (465280) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ630714-011 SJOH000253957 techinmonpan (465321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ630714-014 ED088675155TH nirawadee (465329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630714-017 ED122783381TH เสน่หา (465333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630714-018 RTAP000084588 หวายกรอง (465335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630714-019 ED176915647TH ยายข้างวัด (465337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ630715-016 TH0118EW4XS3B toopronchai (465482) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ630716-004 ED176984364TH tuktu40 (465573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630707-024 อรรถพล (464517) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ630707-037 MoTeSaK (464449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630708-006 kritmek (464614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630708-024 โพธาราม (464572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630710-028 mekya2706 (464857) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630711-003 hero2009 (465047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ630711-007 ๙อุอากะสะ (464990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ630711-008 Somysom (465062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
9 # 2อจ630711-014 popeye289 (465079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630711-015 microsoft (465028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630713-002 พ่อมด (465202) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630713-006 penpathum (465201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630713-007 penpathum (465203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630713-011 theone (465190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ630713-023 suchawadee (465226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630715-016 aramintra (465463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630715-017 aramintra (465467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630716-004 hunter04 (465585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630716-005 hunter04 (465587) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
20 # 2อจ630716-006 hunter04 (465591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630716-009 Buncha (465594) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630717-013 การันตีพระ (465640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630717-016 การันตีพระ (465643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ630717-017 การันตีพระ (465645) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630704-170 ED095070256TH ฐณะวัฒน์ + คูณสตางค์ (464187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
2 # 3อจ630707-107 ED089522014TH Chiraphat + mingch (464375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ630708-103 ED146902812TH ศิษย์ท่านขุน + panitan (464641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้หนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ630708-112 ED156423453TH six_cm + นิวเอกชัย (464560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 71 ปี จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630709-016 supanutk + pui1228 (464711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ630709-105 ED167701569TH พนินทร์ + คเวสโก (464728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องของรุ่น/พิมพ์นี้
7 # 3อจ630709-121 EI903835366TH อภิชโย + umrin (464773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
8 # 3อจ630709-130 EI981003168TH tumphetbura + wutthipong1 (465633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7155)
9 # 3อจ630710-009 newservice007 + (465291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Deethongtong
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ630710-101 LTMP000325768 wanitcha + Benyapa (464803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง วัดละหารไร่ จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์)
11 # 3อจ630710-103 RI071788569TH พระสิทธิลักษณ์ + เสือดุ้ง- (464806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เมืองพุทธ
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ630710-177 ED142226612TH. นายนุ + ป-ปรีชา (465521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดชีประขาวหาย เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
13 # 3อจ630711-005 pangjung + Gamepot89 (464948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 66%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ630711-122 ED114667097TH arkorn + sangexim (464969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ630711-126 EG627434571TH welding24 + virachart95 (464980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
16 # 3อจ630711-155 EX459498034TH Yuttana27 + plumkid (465040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ630711-171 ED087993072TH poshwises + Benyapa (465058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
18 # 3อจ630713-029 คนคลองด่าน + สารพัดกัน09 (465156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อกระยาสาท ปี 2517 จ.ระยอง
19 # 3อจ630713-104 ED118248847TH เอกจักร + cap29 (465132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
20 # 3อจ630713-129 EI939358972TH peerapath + kokkok (465141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนท์สร้าง)
21 # 3อจ630714-006 ซิยิ่นกุ้ย + loongmike (465241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่โบราณ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ630714-014 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 630727-024
พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ครุฑแบกแท่น เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 63%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ630714-106 ED173412583TH เอกวิชา + เฮียนพพร (465601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสันติสังฆาราม เนื้อเงิน ปี 2534 จ.สกลนคร
24 # 3อจ630714-107 ED141856577TH ชัย-ศรีมาลา + โก๋โรจน์ (465248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19131)
25 # 3อจ630714-111 ED105661581TH Aeybangsaen + (465253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฌาณเมฆสิทธิ์
ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง
26 # 3อจ630714-129 ED160504520TH PHLOI + ตุ้ยเลี่ยมพระ (465273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
27 # 3อจ630714-136 EG441945964TH world + ธีรพร (465274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี
28 # 3อจ630715-118 EX527703457TH supotroj + wit22 (465393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 58%)
29 # 3อจ630715-139 EF407883672TH Pitcha + pudeenun1716 (465515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2536 ก)
30 # 3อจ630715-143 ED143987270TH หม่อง + Swaha (465509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อนวโลหะ จ.จันทบุรี (621101-090)
31 # 3อจ630715-155 EG245844360TH title28 + kittikitti (465499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง
32 # 3อจ630715-173 ED079598574TH เหวัชระ + arwutc (465415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สระบุรี
33 # 3อจ630715-178 ED181704699TH Teerasak01 + (465448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โจบูรพาเหล็กกล้า
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
34 # 3อจ630715-180 EG232618223TH bbpra + num1522 (465457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
35 # 3อจ630715-187 820325803813 Energy_KDK + jum-nong77 (465382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
36 # 3อจ630715-189 EG404578957TH pontat567 + patcharapon (465386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
37 # 3อจ630715-191 ED117872512TH gammag + เงินเหลือ (465392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีนอุดร เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.อุดรธานี
38 # 3อจ630716-001 Patumwan67 + โจ้ดอนเมือง (465564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสาคร
39 # 3อจ630716-002 Arm2517 + โอ๋เมืองพาน (465566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2911 กก)(G 76%)
40 # 3อจ630716-003 DDman + เด็กบางคลาน (465568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630716-004 พ่อมาเฟีย + ปิดตา (465569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก.)(G 71%)
42 # 3อจ630716-005 boy28 + Buncha (465572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630716-006 เกษตร + Buncha (465574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จพุทธคยา เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
44 # 3อจ630716-007 หม่อง + supphachai (465576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ630716-008 Bophantom + naret18 (465580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์แจกทหาร เนื้อผ้า ปี 2503 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ630716-009 พรานม่วง + ก๊อง05 (465582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชา หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2533 จ.สมุทรสาคร (ขนาด 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ630716-010 ทวีสิน + เด็กท่าพระ (465586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่น 3 เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 78%)
48 # 3อจ630716-011 taccord + เบสท์เมืองพิจิตร (465589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) (630711-007)(G 63%)
49 # 3อจ630716-012 transport + tahtee (465631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3445 กก)
50 # 3อจ630716-013 wit50 + Deethongtong (465593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
51 # 3อจ630716-014 m-cot + Tatpacha (465599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630716-101 EV918069860TH เสกสิทธิ์ + นวฤกษ์ (465626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นเทพสถิตย์ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 1 โค้ต)
53 # 3อจ630716-102 ED930875563TH เจนจัด + star15 (465528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 66%)
54 # 3อจ630716-103 EI435171236TH naenaldo + เวียงพิงค์ (465530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
55 # 3อจ630716-104 EI768926746TH ทวีลาภ + JAPAN-55 (465531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 76%)
56 # 3อจ630716-105 ED119375060TH yodpra + OOD9999 (465533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว)
57 # 3อจ630716-106 ED095095747TH ข้าวซอยไก่ + คูณสตางค์ (465535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ630716-107 ED176210832TH โบ๊ทพระเครื่อง + Exdesign (465536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
59 # 3อจ630716-108 EI508858105TH perfectman77 + (465537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอกนรินทร์ศิลป์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630716-110 ED091186395TH ยุทธภีม + apiwat4825 (465541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 389 กก)(G 66%)
61 # 3อจ630716-111 ED160993774TH Bophantom + thaveep (465543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอคอติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (610111-065)
62 # 3อจ630716-112 ED158419315TH noi70 + เต๋อคูทราย (465544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
63 # 3อจ630716-113 EI762394576TH บรีสพระช่วย + อนันตรา (465546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630716-114 ED171308384TH sorrashine + chane31 (465547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (560826-002) (G 63%)
65 # 3อจ630716-116 RTDS000059256 Title999 + Mcwall (465550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 517)(G 76%)
66 # 3อจ630716-117 EG881953298TH สมชายฐานทัพ + (465551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1224)
67 # 3อจ630716-118 ED169023508TH papawin + pimpayak (465553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3377)
68 # 3อจ630716-119 ED166210890TH anonnat + ป๋องร้อยไร่ (465555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)(G 81%)
69 # 3อจ630716-120 EI605317542TH RAK_PT + เจริญ38 (465556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์ชาติ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1351)(G 66%)
70 # 3อจ630716-121 ED120578921TH วันชัย2511 + Exdesign (465532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ630716-122 EI960563326TH bangpakong + เขมิสรา (465539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2099)
72 # 3อจ630716-123 EG043057152TH PHLOI + opol1812 (465545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่น 2 เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง
73 # 3อจ630716-124 ED126564470TH pramual + jakruk1984 (465627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ630716-125 ED104573126TH manilmanggol + umrin (465629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช ท่านอาจารย์กูน วัดบ้านทึง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี
75 # 3อจ630716-127 EH394781388TH baifern1979 + (465563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (620927-414)(G 64%)
76 # 3อจ630716-128 EH294781388TH thiarin + AONGKALOY20 (465578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630716-129 BKAEN00008841 ป่าตาลดอย + nockout (465588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 7.5 นิ้ว)
78 # 3อจ630716-130 EH150809779TH zafari + ศรัทธา999 (465595) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญ ภปร.สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญ ภปร.สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญ ภปร.สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
79 # 3อจ630716-131 ED187003796TH Energy_KDK + vorawan2345 (465529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และรมดำใหม่) (601130-068)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
80 # 3อจ630716-133 EX381986672TH pontat567 + champsurin (465561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ. กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630716-135 JPYS000043469 เพียงรัก + สมชายฐานทัพ (465540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
82 # 3อจ630716-136 ED130481051TH Hymn1919 + wiwat3 (465570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (610203-099)
83 # 3อจ630716-137 ED000548429TH Nueng9999 + เมืองภูผา (465625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหามงคล 89 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 138)
84 # 3อจ630716-138 ED176842825TH น้อยยน + golfsriracha (465583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
85 # 3อจ630716-139 ED049699543TH methasit + punsa44 (465592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงินลงยาหน้าทองลงยา ปี 2560 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 13)
86 # 3อจ630716-140 ED152030632TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (465600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Kampeang
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ขาโต๊ะหลังยันต์ใบพัด ปี 2506 จ.ชลบุรี
87 # 3อจ630716-141 ED123849186TH elite90 + somgid (465604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 141)
88 # 3อจ630716-142 EF396794679TH vorawan2345 + (465623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rossyza4142
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
89 # 3อจ630716-143 EG146570987TH Bobbie + ต้อมตราโล่ (465610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุทองแท่ง เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี
90 # 3อจ630716-144 EG146570987TH napolyonk + ต้อมตราโล่ (465616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
91 # 3อจ630716-145 ED162239076TH AtipatU + noomokov (465632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ630716-146 ED149014317TH เจ้าคุณ + nattapongp (465630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา

93 # 3อจ630716-148 ED183131070TH anuphanboonsuk + (465620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jatuponpond
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
94# 3อจ630717130 EG 639773682TH warinsaya +pisanlost (465723) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%) น้ำหนัก 19.7 กรัม)
95# 3อจ3630717-004 cheid +yody18 (465658) กรอบทอง 1 องค์ ( G 76%) น้ำหนัก 2.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 ก.ค. 2563 - 08:43 น.] #75453 (16/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630706-014 SKRB000057728TH ราชสีห์บ้านนอก (464345) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
2 # 1อจ630710-001 ED065797836TH Wangmanow (464863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630710-003 EI960558003TH อำนาจยาขันทิพย์ (464871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630710-005 ED086147442TH โอบอุ้ม (464877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630710-006 EB412862975TH napolyonk (464880) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630710-007 EI983762679TH kiattisak (464886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ630710-009 EX482942786TH พุทธคุณ05 (464894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630710-012 EI9122565526TH Chlorophyll (464898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630710-013 MTCP000174383 นานาพระเครื่อง (464899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630710-018 EP729593627TH ณัฐวลัญช์ (464920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630710-019 ED156541234TH เอกเมืองตรัง (464900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630710-020 ED169405780TH แม่หมอ (464903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630710-022 ED165371051TH หนุ่มธนบุรี (464833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630710-023 EI921586736TH vorawan2345 (464840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630710-024 ED156456964TH ปภานลิน (464929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630710-026 EX514619883TH perfectman77 (464859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630710-027 ED049377490TH SAHAKORN (464865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630710-028 EI925653816TH peet2544 (464933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ630711-001 EI992380443TH aksomsak (465054) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 1อจ630711-002 ED168438720TH wantami (465091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630711-007 ED103330953TH lohbetong (465064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630711-008 EI958280621TH nilut (465065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630711-010 ED161633962TH nongJN (465066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630711-011 ED107973627TH LujingHong (465023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630711-013 ED024220805TH Suparat_2832 (465025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ630711-025 EG043057957TH BOAT26 (465035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ630711-026 ED141216928TH waves (465041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630711-029 ต้นเทพประยูร (465073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630713-002 EI966976776TH tone555 (465165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630713-003 R5YP000122200 k_weerawat (465208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630713-004 ED157677088TH คุณศิระ (465169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630713-005 EI839873505TH sutarn (465221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630713-006 EX486483391TH เอกกี้27 (465179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630713-007 EG441947174TH ธีรพร (465224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630713-009 EI916940535TH xenon2520 (465185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ630713-012 ED137246985TH Thanapong36 (465183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ630713-014 EI919087745TH Preecha_K (465196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ630715-002 ED160967981TH assawin (465478) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 1อจ630715-008 ED182202075TH PHLOI (465481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630715-021 EG466180330TH nooing (465486) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ630715-023 EG466180330TH nooing (465487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
42 # 1อจ630715-024 ED114680875TH aimmy123 (465489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ630715-025 ED114680875TH aimmy123 (465490) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630702-019 khotchaninPk (463921) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630704-001 willy (464910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630706-003 ฅนบางใหญ่ (464328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630706-049 midland (464336) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630707-012 naweena (464912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630709-028 aeakarat (464744) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630710-001 ต่ายวัดหนึ่ง (464887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630710-013 Sarawutchaonamuang (464928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630710-015 pipat_promsuk (464927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630710-022 punya (464905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630710-024 สินสมบูรณ์สุข (464906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630710-025 nantich (464908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630711-001 ราชสีห์ (465033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630711-002 ประศาสน์ (465042) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ630711-005 PLE_INNO (465059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630711-006 thanagaon (465061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630711-010 Somysom (465074) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
18 # 2อจ630711-011 Somysom (465078) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
19 # 2อจ630711-013 thammarod (465017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630711-018 mrapiwat (465034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ630711-021 นคราฎ (465049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ630711-023 panrat (465052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ630713-001 น้องออโต้ (465220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630713-003 tanint (465217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 2อจ630713-005 pawaris (465200) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630713-008 sanopporn (465197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ630713-010 JITCHOO1361 (465198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630713-012 Haasdk123 (465176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ630713-015 chai05 (465191) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630713-017 siraphob (465215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ630713-019 ต้นสุขสำราญ (465194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630713-021 kai_kaw (465150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630713-022 อรุณแสง (465155) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ630713-024 สารพัดกัน09 (465173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ630714-006 mut007 (465307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ630714-020 ThaiWong (465315) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
37 # 2อจ630714-021 ThaiWong (465325) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
38 # 2อจ630714-026 ThaiWong (465330) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ630714-027 ThaiWong (465334) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
40 # 2อจ630715-018 aramintra (465470) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ630715-019 aramintra (465473) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ630715-020 aramintra (465476) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ630716-002 การันตีพระ (465534) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 2อจ630716-003 การันตีพระ (465542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ630716-016 การันตีพระ (465552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ630716-017 การันตีพระ (465554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630710-169 ED086394214TH parichat + ตะแคงขวด (465519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วปิดทอง
2 # 3อจ630714-168 ED095091640TH tiktik03 + คูณสตางค์ (465346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์สองหู ปี 2509 จ.นครปฐม
3 # 3อจ630715-001 methasit + BOSSONE (465359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ รุ่นเงินล้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 1323)
4 # 3อจ630715-002 sunet_chonburi + tuey88 (465360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 69)
5 # 3อจ630715-003 Arm2517 + iBose (465502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 43)
6 # 3อจ630715-004 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 630727-023
7 # 3อจ630715-005 buspom + sanopporn (465362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อเงิน ปี 2491 จ.ลพบุรี
8 # 3อจ630715-006 อินทิรา + Pitcha (465364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630706-280)
9 # 3อจ630715-008 เกษตร + Tatpacha (465367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630715-009 watchira + sakyui (465371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (541006-070)
11 # 3อจ630715-010 แป๊ะดำเนิน + นภเก้า (465380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ630715-012 Pracha40 + penggo (465518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ รุ่นฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 16/น้ำหนักทอง 10 กรัม) (630609-098)
13 # 3อจ630715-101 ED186500794TH Suradech + somchaytik (465366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นสร้างธรรมสภา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เลย
14 # 3อจ630715-102 ED168126789TH bangpunDD + MIXMUK (465500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
15 # 3อจ630715-103 ED169551629TH chuanchai2505 + Keawnam (465377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
16 # 3อจ630715-104 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 630722-016
17 # 3อจ630715-105 ED156591099TH Ptrabbit08 + jojubkay (465407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1827)
18 # 3อจ630715-106 ED150034764TH สิงห์คำรณ + เจ๋งจริง (465449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดปากทะเล รุ่นแรก พิมพ์ห่มคลุม เนื้อทองผสม ปี 2500 จ.เพชรบุรี
19 # 3อจ630715-107 ED161670727TH Saranphat + นาควารี (465455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 115)
20 # 3อจ630715-108 ED186424452TH หน่อย_ลำปาง + หนุ่มธนบุรี (465461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 420)
21 # 3อจ630715-109 EG146566673TH bungbung + tttui (465468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน (621209-316)
22 # 3อจ630715-110 EI972977736TH maibangsai + armarging (465474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมั่งมีทวีคูณ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)
23 # 3อจ630715-111 ED161663828TH ของขลัง + เขยมาบตาพุด (465363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครปฐม

24 # 3อจ630715-112 ED138265447TH udom66 + กบอตก (465369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 15)
25 # 3อจ630715-113 EI994756626TH mekin + โยสามพราน (465374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อชินตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท
26 # 3อจ630715-114 EF691797495TH อชิตะพระเครื่อง + ขนมกรุบ (465379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์เล็ก ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 114)
27 # 3อจ630715-115 EF691797495TH panja + ขนมกรุบ (465383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 90 เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ630715-116 EF691797495TH nawin 5599 + ขนมกรุบ (465387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
29 # 3อจ630715-117 EF691797495TH yodchaiaa + ขนมกรุบ (465390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 95)
30 # 3อจ630715-119 ED171720771TH zafari + SA_peT (465399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
31 # 3อจ630715-120 ED167181302TH thiarin + thatarat_n (465403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพแต่งผิว)
32 # 3อจ630715-121 ED179101978TH kritk + เสือสมิง (465452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งฤกษ์นเรศวร วัดมหาพฤฒาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (อาจารย์เทพ สาริกบุตรสร้าง) (630629-624)
33 # 3อจ630715-122 ED179101978TH clear640 + เสือสมิง (465508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (630625-240)
34 # 3อจ630715-123 ED179101978TH komsan + เสือสมิง (465458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งก้นย่าม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี (630625-239)
35 # 3อจ630715-124 ED088797746TH มั่งคั่ง54 + nitithans (465505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา

36 # 3อจ630715-125 EX490551393TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (465460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
37 # 3อจ630715-126 ED117625811TH poshwises + Thanita2524 (465464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
38 # 3อจ630715-127 EX460993392TH posawang + KID_2 (465504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630715-128 ED151276475TH ณัฐพงค์ + KIDTIN (465469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
40 # 3อจ630715-130 ED112441175TH peemark + Nicharida (465471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
41 # 3อจ630715-131 EF396792752TH zafari + Watchbank (465479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเข็มกลัด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 135)
42 # 3อจ630715-132 ED152028293TH Pra999 + narnar (465520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1433/สภาพล้างผิว)
43 # 3อจ630715-133 ED045678450TH maxxx555 + Burapha777 (465526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 508)
44 # 3อจ630715-134 EI549673125TH num-tookta + ยอดขุนพล (465524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 538)
45 # 3อจ630715-135 ED161664341TH เชลล์ไทย + bears (465484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630715-136 RI086305090TH bellic + Leklek (465498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพใช้)
47 # 3อจ630715-137 ED150126355TH tjlifelive + nikomss (465506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 476893)
48 # 3อจ630715-138 ED124053779TH เมืองช้าง + guy99 (465510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ630715-140 EI926889756TH เทพพิทักษ์ + Teener01 (465517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ630715-141 ED179314200TH kai_kaw + นายทองคำ (465412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
51 # 3อจ630715-144 EF465941919TH sunet_chonburi + yoon9 (465422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 133)
52 # 3อจ630715-145 ED132074736TH ต่อยอด + john2009 (465527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมหาปราบไพรี เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 91)
53 # 3อจ630715-146 EW047679254TH teerawit + หม่อง (465430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 68%)
54 # 3อจ630715-147 RYTP000033979 thiarin + nutakit (465433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
55 # 3อจ630715-148 EI407141304TH อรทัย960 + khakprachin (465438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
56 # 3อจ630715-149 ED189766822TH jeerawan + kritk (465440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630715-150 ED159792109TH promlok + petcharee (465445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (620320-160)(G 77%)
58 # 3อจ630715-151 EI986571523TH thawath + ชาญชะอำ (465405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/โค้ดนะตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ630715-153 ED135409310TH ศักดิ์นรินทร์ + Mcwall (465411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)

60 # 3อจ630715-154 ED109086899TH ธารทอง7 + pattarawat19 (465414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
61 # 3อจ630715-157 ED177212052TH ช้างพันทิพย์ + ต่อยอด (465418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไก่จ้น พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ630715-158 ED116648997TH tontatto + nanin (465424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(G 65%)
63 # 3อจ630715-159 ED150932149TH ดำเมืองสิงห์ + jojosan (465427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง(ขาว) ปี 2521 จ.ชัยนาท (หลังตรายาง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ630715-160 EX493336650TH Chicha + ทองบางพึ่ง01 (465496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 6538)
65 # 3อจ630715-161 ED025473514TH bussakorn + นิวเอกชัย (465428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
66 # 3อจ630715-162 EX493336650TH Chicha + ทองบางพึ่ง01 (465516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3433)
67 # 3อจ630715-163 EX493336650TH Chicha + ทองบางพึ่ง01 (465514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1991)
68 # 3อจ630715-164 EF494575885TH soitong + rojheavy (465507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ630715-165 ED177724520TH paungthong + (465512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มรดกเมืองไทย
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3716)
70 # 3อจ630715-166 ED099631190TH หม่อง + natapoln (465436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ630715-167 ED099631190TH สปาต้าร์ + natapoln (465442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)(620905-114) (G 80%)

72 # 3อจ630715-168 ED099631190TH pupu2515 + natapoln (465444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 65%)
73 # 3อจ630715-170 ED085766767TH แป๊ะดำเนิน + Plabootong (465447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
74 # 3อจ630715-171 ED085766767TH sumat + Plabootong (465404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน)
75 # 3อจ630715-172 EI888790722TH sane30 + เมืองไทย (465409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ630715-174 ED000939795TH murbur + สิทธิวงค์ (465421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นอายุครบ 86 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทอง 21.5 กรัม)
77 # 3อจ630715-175 ED132094948TH methasit + ขุนเมืองจันทร์ (465426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นเราสู้ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 862)
78 # 3อจ630715-176 EG806150932TH Kane9808 + bunjerd (465522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ (630306-101)
79 # 3อจ630715-177 ED121358581TH นิลมังกร + lybhutha (465441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 582)
80 # 3อจ630715-179 EF396787899TH bussakorn + coldplay (465454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
81 # 3อจ630715-181 EI985051230TH โบ๊ทพระเครื่อง + zidane (465368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
82 # 3อจ630715-182 ED105364535TH bvmiracle + ทิศเหนือ (465372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
83 # 3อจ630715-183 EI956942512TH NUNG1789 + potae14 (465373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3620)(G 71%)

84 # 3อจ630715-184 RP805315357TH พ่อมด + lexlex (465376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
85 # 3อจ630715-185 ED122767358TH อาทอเนกทาสัง + (465511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ชินกอนการจักร์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดโพธิสัมพันธ์
86 # 3อจ630715-188 ED095078325TH anonnat + หลังเขา30 (465385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ630715-190 MBC0001653226 pawaris + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (465389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
88 # 3อจ630715-192 ED125572850TH transport + Lekamulet (465396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630715-193 ED166701616TH DDman + ponrat (465397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
90 # 3อจ630715-194 THO118F4V5H8B Pra999 + backdagon (465398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 9360)
91 # 3อจ630715-195 ED147835601TH yaozm + เกิดมากลึง (465401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
92 # 3อจ630715-196 EI989663351TH transport + คลับจับลิง (465410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
93 # 3อจ630715-197 ED111764355TH anuchaa + tar2499 (465402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9714)
94 # 3อจ630715-198 ED132048395TH พ่อมาเฟีย + yutboss175 (465406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
95 # 3อจ630715-200 ED049388740TH kaity + tookatun (465416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630627-529)
96 # 3อจ630716-126 ED1416444405TH intermilanะ + เฉินไป่กวาง (465549) กรอบทอง 1 องค์ ( G 74%) น้ำหนัก 6.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 ก.ค. 2563 - 08:37 น.] #75448 (15/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630630-017 ED082586987TH BankHiWay (463586) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630701-010 ED127809908TH somnuk (464068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630702-018 EI932543073TH นิลสนธิ (463925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ630703-003 EF634459494TH Thanwa777 (464091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630704-005 ED128585000TH คุณศิระ (464179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630704-011 EI750994564TH TONKHAW (464108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630706-002 ED035171345TH paparuszy (464314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630706-012 ED119207115TH k9cob (464330) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630706-015 ED095045305TH หลังเขา30 (464289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630707-008 EX490567813TH udomsapayakul (464431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630707-018 ED046486554TH OMBUN (464476) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ630708-007 EF30911656TH เจริญพรหม (464603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630711-018 ED150863505TH witbcc143 (465024) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630711-019 ED150863808TH witbcc143 (465027) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 1อจ630711-022 SMKY000149501 สุธาสินี (465039) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
16 # 1อจ630711-030 EX469495797TH Bophantom (465044) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ630711-031 EX469495797TH Bophantom (465048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630711-032 EX469495797TH Bophantom (465051) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630711-033 EX469495797TH Bophantom (465055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630711-034 EX469495797TH Bophantom (465057) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630702-005 OMBUN (463885) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630702-015 khotchaninPk (463914) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630702-025 lovehunterlove27 (463909) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ630707-041 pramual (464516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630707-054 Nicharida (464519) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
6 # 2อจ630711-009 Somysom (465070) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
7 # 2อจ630711-016 penggo (465084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630714-019 ThaiWong (465288) ส่งพระตรวจสอบ 46 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 46 องค์
9 # 2อจ630715-002 การันตีพระ (465381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630703-179 ED095060758TH kit01 + คูณสตางค์ (464055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเกาหลี ปี 2493 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630707-124 ED132133615TH อตกพระเครื่อง + กล้วยหิน (464403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
3 # 3อจ630707-165 ED117055108TH jouicepeam + boom35 (464460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
4 # 3อจ630708-009 anusornthimto + ลูกปลา (464550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อชุบทอง ปี 2536 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ630708-106 ED153671014TH animalhell + ข้าวตอกแตก (464541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางปาฏิหาริย์ กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
6 # 3อจ630708-109 DHLO000551912 MADAM + (464644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
watcharapongwisa
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
7 # 3อจ630708-145 EX337356589TH chaiyawit_doh + bbpra (464579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพลศรีวิชัย เนื้อดิน (ไม่ระบุกรุ)
8 # 3อจ630708-154 EG420344567TH poshwises + บุญโขง (464615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพใช้)
9 # 3อจ630709-109 TPD048A001217 Sompong0421 + แป๊ะ2498 (464736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
10 # 3อจ630709-111 ED054399949TH เชลล์ไทย + mchutith (464725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ630709-132 ED162200132TH bangpunDD + mahawong (464658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
12 # 3อจ630709-136 ED056679941TH Nopbanna + แบงค์อรัญ (464671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
13 # 3อจ630709-142 ED157113651TH รินน้องรัน + บางแก้ว1976 (464745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
14 # 3อจ630710-001 teerawit + SiwaDa928 (464782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
15 # 3อจ630710-110 ED108734433TH SurvivalS + Lord636 (464825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ630710-176 EX469495718TH loongmike + Bophantom (464848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์เล็บมือ จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
17 # 3อจ630711-106 ED151619820TH sheva + lalalaon (464961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
18 # 3อจ630711-131 TH0118EWAXQ3B Khonlomkao + sarmmuk (464954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านโนนยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.อุดรธานี
19 # 3อจ630711-138 66850168760310 Georgemoji + hunterdamon (465089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2 นิ้ว)
20 # 3อจ630711-159 EF693826781TH ball_amulet + ขนมหวาน (465077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบรูณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
21 # 3อจ630711-169 ED123763511TH poshwises + ตะแคงขวด (465046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2504 จ.ชลบุรี (วัดไผ่สามกอสร้าง)
22 # 3อจ630711-182 TH0118ERFZP5B TOM11 + กำแพงขาว (464994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ630713-101 ED153837734TH ken888 + SOMDED (465127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดบางคลาน เนื้อผง(แดง) ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
24 # 3อจ630713-138 ED0608585905TH anusornthimto + june4646 (465213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ630714-002 suabsak + MIG23 (465228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดหนังฯ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630714-003 เสกสิทธิ์ + หรั่งวัดไตร (465233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
27 # 3อจ630714-004 ชัยชนะ + เฮี้ยงห้าแยก (465236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น สก. เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1837) (ขนาดสูง 19 นิ้ว)
28 # 3อจ630714-005 ศักดิ์นรินทร์ + ปิดตา (465239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
29 # 3อจ630714-007 ชายภีม + น้องออโต้ (465246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
30 # 3อจ630714-008 chatchai14 + ขวัญเจริญ999 (465247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 914)
31 # 3อจ630714-010 เกษตร + omruk (465250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 78%)
32 # 3อจ630714-011 chairatmt + yutthanan9768 (465275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3379)
33 # 3อจ630714-012 thesj + ลูกปลา (465276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจดีย์ทอง พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง
34 # 3อจ630714-101 FAM0005757288 Delta + khunanu (465230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนำฤกษ์หัวใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ระยอง (หมายเลข 1019)
35 # 3อจ630714-102 EI989425365TH ตราชั่ง + suwankal (465232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(581118-137)(G 69%)

36 # 3อจ630714-103 ED145435481TH gymnastics + theera (465237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 78%)
37 # 3อจ630714-104 ED147851405TH Arjaree56 + พิชชากร (465240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630714-105 RM34000852914 Powara09 + ปูศรีสะเกษ (465245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 18513 ก)
39 # 3อจ630714-108 ED124051089TH lertsak + น้ำคอก99 (465251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 87%)
40 # 3อจ630714-109 EX418381566TH chairatmt + อ้วนโกบ๊อ (465254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 17199)
41 # 3อจ630714-112 ED148925405TH ccmachinery + noi70 (465256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1945)
42 # 3อจ630714-113 ED181701145TH sin10 + aum6267 (465351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรมผิวใหม่)(G 78%)
43 # 3อจ630714-114 EG395343752TH chairatmt + ลักษณ์ตะวัน (465258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2959)
44 # 3อจ630714-115 ED171706409TH บรีสพระช่วย + pakee (465262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630714-116 EB267030574TH pandp + ป๊อกชัยภูมิ (465264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2549 จ.นครปฐม
46 # 3อจ630714-117 TH011BEXR871B pisanx + สุพรรณพงศ์ (465266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2390)
47 # 3อจ630714-119 TH0118EQUEX7B pupu2515 + พลายชาติ (465270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 64%)

48 # 3อจ630714-120 ED144312185TH มอร์เมืองทอง + prasan32 (465272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
49 # 3อจ630714-121 TH0118EQUEX78 tttui + พลายชาติ (465227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม(G 75%)
50 # 3อจ630714-123 6732000288815 bunpotth + Moty5555 (465243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.นครปฐม (600916-126)
51 # 3อจ630714-124 ED099599857TH pupu2515 + natapoln (465249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
52 # 3อจ630714-126 ED139147115TH ม่วงทองพระ + shyamal (465260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 157)
53 # 3อจ630714-127 ED133825459TH วิสูตร์ + than-663 (465265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม
54 # 3อจ630714-128 TH0118F4MKR6B onepit + สมบัติบูรพาบารมี (465269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง(G 65%)
55 # 3อจ630714-130 ED141856585TH mana_k + โก๋โรจน์ (465345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 27153 ก)
56 # 3อจ630714-131 ED151922491TH ฐิตวังโส + KENJANG (465261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
57 # 3อจ630714-132 TH0118F1FFU1B newsuvarn + Juicy (465263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ใบข้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
58 # 3อจ630714-133 RTDS000059256 มีเก้า888 + Mcwall (465267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 751)(630509-148) (G 70%)
59 # 3อจ630714-134 TH0118ER0Z72B อธิปัญโญ + backdagon (465271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 544) (590109-092)

60 # 3อจ630714-135 ED138014585TH sunet_chonburi + จ่าจอก (465357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 228)
61 # 3อจ630714-137 ED185200419TH prateepx + OMBUN (465278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดปืน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) (621216-125)
62 # 3อจ630714-138 EG441945964TH kankanmol + ธีรพร (465282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.126 เนื้ออัลปาก้า ปี 2451 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
63 # 3อจ630714-139 ED147808305TH excavator + bboypm (465284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
64 # 3อจ630714-140 EH005649194TH pupidlok + Boypty2512 (465353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
65 # 3อจ630714-141 EX381984019TH ศิษย์ท่านขุน + ก้องคงคา (465354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ630714-142 EI956960900TH sunet_chonburi + อาลาดิน (465356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 454)
67 # 3อจ630714-143 EG888697413TH tonphu + Man2517 (465296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
68 # 3อจ630714-144 ED109132196TH Pitcha + watchasin1360 (465352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 25859 ก)
69 # 3อจ630714-145 ED000938061TH SuerAey + ค้างคาวปิกเขียว (465302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
70 # 3อจ630714-147 ED150007049TH welding24 + sooznat (465304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630313-136)
71 # 3อจ630714-148 ED152531038TH somyot1973 + อ้วนอุดร (465309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 86)

72 # 3อจ630714-149 ED930875387TH tk_10 + หม่อง (465314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630320-258)(G 68%)
73 # 3อจ630714-150 ED123766478TH boat1678 + peawc16 (465317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น 95 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) (630402-050)
74 # 3อจ630714-151 ED00936026TH pim-poon + ไบร์ทหนองช้างคืน (465229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
75 # 3อจ630714-152 EI955942526TH pcha429 + prinkopd (465242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2903 กก)
76 # 3อจ630714-153 ED049387316TH sapansoong + tookatun (465349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630627-528)
77 # 3อจ630714-155 ED163320295TH Thanapol1995 + ittipon_a1 (465355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5759) (น้ำหนักรวม 60.6 กรัม)
78 # 3อจ630714-156 ED095073045TH promlok + kitjapong (465287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (621129-100)(G 82%)
79 # 3อจ630714-157 ED113552036TH Maxcar40 + Weera88 (465300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (580320-291)(G 81%)
80 # 3อจ630714-158 ED045755307TH น_สุขปลอด + ผมนะเด็กเทพ (465306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)
81 # 3อจ630714-159 ED179120420TH anusornthimto + ซูโม่ (465316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยรวยรวยเสาร์ห้า เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 478) (น้ำหนักรวม 15.3 กรัม)
82 # 3อจ630714-160 ED179120420TH Yuttana27 + ซูโม่ (465343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะดื่อสร้าง)
83 # 3อจ630714-161 EX459494620TH PeyTiger + เกษมจิต (465348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2549 จ.นครปฐม

84 # 3อจ630714-162 ED137042179TH TEE_INTER + pound2007 (465279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.พัทลุง (620606-070)
85 # 3อจ630714-163 RBKH000043799 Pitcha + เขมิสรา (465290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรียุธยา (หมายเลข 22136 ก)
86 # 3อจ630714-164 ED088596470TH pangjung + Auttaporn (465294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยโชคดี เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 172)(G 67%)
87 # 3อจ630714-165 ED095091640TH joeenok + คูณสตางค์ (465297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชลบุรี
88 # 3อจ630714-166 ED095091640TH PHLOI + คูณสตางค์ (465301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.ลพบุรี
89 # 3อจ630714-167 ED095091640TH Nirut9185 + คูณสตางค์ (465303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3552)

90# 3อจ630714-125 EX448141122TH ธนาชัย + Winwin (465252) กำไลข้อมือ 1 องค์ ( G 37%) น้ำหนักนาก 15.9 กรัม)
91# 3อจ630715-142 EF686090965TH pin-poon + Kwanchai99 (465417) พวงกุญแจ 1 องค์ ( G 36%) น้ำหนัก 21.8 กรัม)
92# 3อจ630715-186 EB413353078TH Yuttana27+ เชนทร์ภูคา (465378) กรอบทอง 1 องค์ ( G 66%) น้ำหนัก 1.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 16 ก.ค. 2563 - 08:37 น.] #75443 (14/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630701-022 ED072668823TH Teresa (463783) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630703-026 ED119220227TH k9cob (464076) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630710-011 ED149211440TH Darkaun (464867) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630710-014 ED128355412TH รถโฟร์ค (464915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630711-014 EG778278025TH mumu99 (465000) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630711-015 EG778278025TH mumu99 (465009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630711-016 ED145763796TH พิชชากร (465016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630711-017 ED145763796TH พิชชากร (465021) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630711-020 ED150863505TH witbcc143 (465030) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630711-021 ED150863505TH witbcc143 (465037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630710-014 datyutthaya (464849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630710-019 loomthong (464896) ส่งพระตรวจสอบ 33 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 33 องค์
3 # 2อจ630711-019 dang29 (464997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630713-030 การันตีพระ (465231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630714-003 การันตีพระ (465235) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ630714-004 การันตีพระ (465238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ630714-008 การันตีพระ (465244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630714-011 บรีสพระช่วย (465308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ630714-022 ThaiWong (465298) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
10 # 2อจ630714-023 ThaiWong (465310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630714-025 ThaiWong (465320) ส่งพระตรวจสอบ 44 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 44 องค์
12 # 2อจ630714-029 ThaiWong (465324) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
13 # 2อจ630714-030 ThaiWong (465331) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
14 # 2อจ630714-031 ThaiWong (465336) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
15 # 2อจ630717-024 ThaiWong (465313) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ630717-032 ThaiWong (465339) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630708-172 66850163525476 JadeJ + Sucheera (465160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 108/หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630711-001 bunpotth + ราชสีห์ (464941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 17.9 กรัม)
3 # 3อจ630711-004 corach + Gamepot89 (464946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
4 # 3อจ630711-007 หม่อง + supphachai (464952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ630711-008 tonphu + Pitcha (464955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
6 # 3อจ630711-009 สิงห์คำรณ + ทวดนรรัตน์ (464957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดผาณิตาราม รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2532 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1393)
7 # 3อจ630711-010 ป๋องณรงค์ชัย + tassunoh (464959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม
8 # 3อจ630711-011 ดาบพจน์ + sansai (464962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 295)
9 # 3อจ630711-102 ED151619847TH sin10 + lalalaon (464944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
10 # 3อจ630711-103 ED135054055TH methasit + somboonput (464947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ630711-104 ED139815534TH methasit + ญาดา168 (464953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ630711-105 ED165371048TH Syumpu + นิภาพร (464958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2000)
13 # 3อจ630711-107 ED095068425TH zafari + thongpaiwan (464965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (ธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630711-108 ED103330967TH แอลพระไทย + lohbetong (464971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
15 # 3อจ630711-109 ED091179363TH ปอวีร์ + apiwat4825 (464974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 26609 กก)
16 # 3อจ630711-110 ED138236905TH เพียวซำเตย + tui_bong (464979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16/น้ำหนักทอง 25 กรัม)
17 # 3อจ630711-111 ED161636005TH booter + เขยมาบตาพุด (464966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 67%)

18 # 3อจ630711-113 ED166700023TH นครนายก + ponrat (464968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
19 # 3อจ630711-114 EX588347685TH pupu2515 + (464970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Apiluksanachai25
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
20 # 3อจ630711-115 ED092988375TH ruamsup + นันทวัน2460 (464972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630711-116 ED132083049TH jameshimaru + yutboss175 (464975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 510)(G 69%)
22 # 3อจ630711-117 ED000936030TH เพชรชมพู + ไบร์ทหนองช้างคืน (464978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
23 # 3อจ630711-118 ED169405918TH nauts + chanchim (465090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
24 # 3อจ630711-119 ED123849858TH Carbon1993 + Berm_07 (465088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 130)
25 # 3อจ630711-120 ED930881201TH thitipant + หม่อง (464981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 68%)
26 # 3อจ630711-121 ED085758332 thitipant + Plabootong (464967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ630711-123 EI760536912TH คูณทวี + PrasongTU (465087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ630711-124 EI987404218TH pokpoom + อ๊อดแอ๊ด (464973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ630711-125 ED103330940TH Yuttana27 + lohbetong (464976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม เนื้อผง จ.ชลบุรี
30 # 3อจ630711-127 ED128879692TH flywheel + Man2517 (464982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
31 # 3อจ630711-128 ED100488864TH Nyusuktip + กิต9494 (465086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21414 กก)
32 # 3อจ630711-129 ED056597111TH แม้วจอมเทียน + นาควารี (464983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 75%)
33 # 3อจ630711-132 ED128218487TH Icando + punsa44 (464956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 221)
34 # 3อจ630711-133 ED128218487TH Icando + punsa44 (464960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 31)
35 # 3อจ630711-134 EW365284724TH vorawan2345 + ทีมพรานนก (465097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก จ.ลพบุรี
36 # 3อจ630711-135 EX458782823TH ball_amulet + ฌาณเมฆสิทธิ์ (464964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ผาง วัดศรีษะละเลิง รุ่นฉลองศาลาสมเด็จพระธีรญาณมุณี ปี 2524 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

37 # 3อจ630711-136 ED078445529TH auto1800 + เจริญพรรุ่งเรือง (464992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี
38 # 3อจ630711-137 ED024220805TH เสกโสร่งบาน + Suparat_2832 (465003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4974)
39 # 3อจ630711-139 ED074577820TH ARROW + แม็คหลักสี่ (465092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ630711-140 RYHI000049383 เสกโสร่งบาน + sombud (465007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4616)
41 # 3อจ630711-141 EW573914745TH somsakyoung + cherd48 (464985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อเงินลงยาแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 191)
42 # 3อจ630711-142 EW573914745TH KoTar + cherd48 (464988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 47)
43 # 3อจ630711-143 ED930881379TH Exdesign + star15 (464991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพรมผิวใหม่)
44 # 3อจ630711-145 SLOM000634774 ฅนบางใหญ่ + ภูวนัย (465004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมส่วนบน)
45 # 3อจ630711-146 ED168032772TH Aooddy + pound2007 (465098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช(G 62%)
46 # 3อจ630711-147 ED073893247TH zafari + a-talala (465006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 ศตวรรษ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630711-148 ED084752276TH nutpop + อ๊อดจ้า (465013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ630711-149 EG271887006TH คนคลองด่าน + cnontarat (465019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(G 61%)
49 # 3อจ630711-152 ED147824538TH uppakid + พิชชากร (464977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630711-153 ED091179385TH เป๋าแมน + apiwat4825 (465001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2140)
51 # 3อจ630711-154 EF693560528TH udom66 + munmun (465020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 95)(G 77%)
52 # 3อจ630711-158 EF693826781TH yodchaiaa + ขนมหวาน (465071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านดอนผวา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ630711-160 EG043057957TH sakdaspc + BOAT26 (465082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
54 # 3อจ630711-162 EF396780405TH kumkim + coldplay (465029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1030)
55 # 3อจ630711-163 BKWT000203692 watwansa + nattakom2525 (465032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

56 # 3อจ630711-164 ED149764899TH LungPol + ไข่มุข (465036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2913)
57 # 3อจ630711-165 EH011483905TH Icando + nose1228 (465096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 512)
58 # 3อจ630711-166 ED150015650TH สิงห์คำรณ + เจ๋งจริง (465038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพเนื้อราน)
59 # 3อจ630711-167 ED168934600TH วิสูตร์ + อ๋อย77 (465045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 39161)(G 74%)
60 # 3อจ630711-168 ED144079381TH supervigo + องอาจ (465093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพใช้)
61 # 3อจ630711-170 ED091185046TH prasertpp + Nong-Oak (465050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
62 # 3อจ630711-172 EB412347337TH khonwan + น็อตประเวศ (465063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 51%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
63 # 3อจ630711-173 ET381089803TH Sombat14 + boonlom (465067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
64 # 3อจ630711-174 ED084752673TH จุ๋มจิ๋ม + อ๊อดจ้า (465068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิคร
65 # 3อจ630711-175 ED123220705TH C-PRUK + tomcm (465072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธกวัก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630711-176 ED155153247TH thotsaphol4110 + (465075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630711-178 EF484672004TH fuse9999 + Giant415 (465103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ630711-179 ED131199425TH พ่อฟอร์ม + chaidee (465080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
69 # 3อจ630711-181 TH0118EQ0BH4B LEEYA + จุกจัง (464989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 68%)
70 # 3อจ630711-183 ED178200047TH m-cot + Teerapong50 (465085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท
71 # 3อจ630711-184 ED886843630TH poshwises + chumpolsuk12 (465102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
72 # 3อจ630711-188 ED073867729TH PBnew + อิทธิมงคล9 (465012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ630711-189 TH0118EV1538B Man2517 + เอสอมตะ (465015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14063)
74 # 3อจ630711-192 ED101594816TH เมืองช้าง + pangjung (464987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

75 # 3อจ630711-193 ED164271397TH poshwises + คูณสตางค์ (464993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
76 # 3อจ630711-194 ED164271397TH ac100 + คูณสตางค์ (464996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630711-195 ED164271397TH kenshiro2810 + คูณสตางค์ (464998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630711-197 EG639674795TH transport + psklogistics (465008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3317/น้ำหนัก 61.3 กรัม)
79 # 3อจ630711-198 EG639674804TH JainNoina + psklogistics (465011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1050/น้ำหนักรวม 73.9 กรัม)
80 # 3อจ630713-001 rungroj + น้องออโต้ (465206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ630713-002 แป้ง67 + ประมูลคุณพระช่วย (465219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพหูชำรุด)(600421-092) (G 72%)
82 # 3อจ630713-003 เกษตร + เจริญ42 (465146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 74%)
83 # 3อจ630713-004 new999 + tuey88 (465153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
84 # 3อจ630713-005 thank2016 + เจริญพร (465157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12)
85 # 3อจ630713-006 LungPol + bunpot (465159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4524)
86 # 3อจ630713-007 เสนาะ53 + tanapat05 (465161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร 72 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
87 # 3อจ630713-008 เบิ้มวังเดิม + pui1228 (465218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630713-009 กุ้งหวาน + hyongyuth (465164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
89 # 3อจ630713-010 kritsi + พิทักษ์พยาน (465170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 689)(G 69%)
90 # 3อจ630713-012 ruenthong + เมตตาบารมี (465107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพราย วัดมะขาม เนื้อทองเหลือง จ.ปทุมธานี
91 # 3อจ630713-014 slowspeed + Boromwats (465112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ(พระกริ่ง) ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 293)
92 # 3อจ630713-016 pawaris + โจ้ดอนเมือง (465115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
93 # 3อจ630713-017 bastketboy + พรพระพุทธ (465117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

94 # 3อจ630713-018 อรทัย960 + ตึก_ติวานนท์ (465205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
95 # 3อจ630713-019 อรทัย960 + ตึก_ติวานนท์ (465204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
96 # 3อจ630713-020 penggo + ต้นณเมืองกุย (465120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
97 # 3อจ630713-021 แมวปลาทอง + Aoror (465137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดพิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ630713-022 loomthong + Sura-Gan (465140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าชัยรังสี รุ่นเอกราช เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.สมุทรสาคร (น้ำหนักทอง 17.8 กรัม)
99 # 3อจ630713-023 แม้วจอมเทียน + Sura-Gan (465143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อทองคำ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4 กรัม)
100 # 3อจ630713-024 viponcity + Nathanakorn (465209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
101 # 3อจ630713-025 methasit + nupoen (465144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สุพรรณบุรี
102 # 3อจ630713-026 Ao297 + toeyway (465207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกรียติ พิมพ์ห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพหักซ่อมมุมบนซ้าย)
103 # 3อจ630713-028 Pra999 + pp_kungza (465152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2729)
104 # 3อจ630713-102 ED147043409TH TONKHAW + ยายทรัพย์ (465129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง/สภาพใช้)
105 # 3อจ630713-103 EH123372515TH eddie + doopradee (465130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
106 # 3อจ630713-105 ED085761901TH ราชสีห์ + Plabootong (465135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
107 # 3อจ630713-106 EI830697511TH บิ๊กนคร + Manver (465139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
108 # 3อจ630713-107 ED128292788TH ปะใหญ่ + พุทธคุณ05 (465142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
109 # 3อจ630713-108 ED167804890TH TEE_INTER + ศิรสิทธิ์88 (465149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
110 # 3อจ630713-110 ED122753186TH ApiPra19 + mingch (465158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
111 # 3อจ630713-111 EI934556636TH บรีสพระช่วย + visit2529 (465105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.เลย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
112 # 3อจ630713-112 EI711038686TH Energy_KDK + เก๋นครนายก (465123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครนายก

113 # 3อจ630713-113 Vasin289 + naphakan24 (465223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง/สภาพล้างผิว)
114 # 3อจ630713-114 EX469496126TH NP_PRATHAI + (465210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bophantom
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
115 # 3อจ630713-115 EX469496126TH NP_PRATHAI + (465133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bophantom
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
116 # 3อจ630713-116 ED045757237TH โบ๊ทพระเครื่อง + เทพนิมนต์ (465167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
117 # 3อจ630713-120 EF379966317TH mcka59 + ธัมปารี_16 (465225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
118 # 3อจ630713-121 EI910062242TH kapongbeer + geeman (465216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาไก่หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเงินไหลมา เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
119 # 3อจ630713-122 EI910062242TH sang08 + geeman (465104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7847)
120 # 3อจ630713-123 EI910062242TH taccord + geeman (465108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ลพบุรี
121 # 3อจ630713-124 ED140113697TH พงศกร + หนองซอ (465113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)
122 # 3อจ630713-125 PSP0005903940 cha17 + catwalkz (465116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7807/น้ำหนักรวม 59.2 กรัม)
123 # 3อจ630713-127 EQ530395464TH เกษตร + bagio (465126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ630713-128 EF390355201TH หนุ่ม_นครชัยศรี + Rich989 (465134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ630713-132 ED167118123TH หม่อง + ขุนเดช2012 (465166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(แดง) ปี 2513 (ยุคปลาย) จ.เพชรบุรี
126 # 3อจ630713-133 ED152015255TH Pisan + Weera88 (465212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 147)
127 # 3อจ630713-134 ED000936043TH Jua1968 + ไบร์ทหนองช้างคืน (465172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
128 # 3อจ630713-135 EW985034660TH tontatto + freeman111 (465175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
129 # 3อจ630713-136 EW985034660TH บอยพระเครื่อง + freeman111 (465211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงินจ.เพชรบูรณ์
130 # 3อจ630713-137 EX499841353TH วิสูตร์ + natanon03 (465178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1127)(G 66%)
131 # 3อจ630713-139 EX343018041TH chaidee + jamesza (465182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)

132 # 3อจ630713-140 EX499841340TH phetbanpra + natanon03 (465189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 56 เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 65%)
133 # 3อจ630713-141 EG721342490TH กิ่วกระ + sornna (465163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
134 # 3อจ630713-142 EI980238873TH somsakyoung + เสมาเล็ก (465168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 230)
135 # 3อจ630713-143 EF173355223TH rsermsak + kungkung1 (465171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
136 # 3อจ630713-144 ED114669932TH Sofee + sangexim (465174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
137 # 3อจ630713-145 TH0118EZ17X0B ชัย-ศรีมาลา + แสงพระใหม่ (465177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10089)
138 # 3อจ630713-146 RU948378935TH Aksok + Aom42 (465181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อดิน จ.นครปฐม
139 # 3อจ630713-147 ED045675665TH pupu2515 + Burapha777 (465184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
140 # 3อจ630713-148 ED045675665TH Latte424 + Burapha777 (465188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1200)
141 # 3อจ630713-149 ED771544680TH teerawit + Ronado (465214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 15 ก.ค. 2563 - 08:33 น.] #75437 (13/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630701-021 EG804735415TH tawat07 (463759) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630703-010 ED122570877TH guy99 (464883) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ630706-022 ED102664442TH พาชนะ (464911) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
4 # 1อจ630706-023 ED102664442TH พาชนะ (464914) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ630707-026 RNYB000106713 Reindeer_kwang (464452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630709-001 THO118E71S978 pornlerty (464699) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630709-005 EI910039544TH pornperm (464748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ630709-011 ED130447758TH น_สุขปลอด (464750) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 1อจ630709-015 ED056679941TH แบงค์อรัญ (464754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630709-017 EH006117183TH Wipapramai (464702) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630709-018 ED157642282TH คุณศิระ (464760) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630709-019 EI980427979TH สมโภชน์ (464765) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ630710-015 EI968269594TH bangpunDD (464901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630710-016 EI968269594TH bangpunDD (464904) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630710-017 EI968269594TH bangpunDD (464907) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630710-021 ED138250133TH srilinjee (464874) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630702-006 ราชสีห์ (463894) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ630704-010 เอลำลูกกา (464136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630706-019 walrawut (464333) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630706-030 settavut (464316) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ630706-037 ccmachinery (464338) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630707-004 การันตีพระ (464359) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ630707-020 midland (464448) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630707-055 เชาว์นีโอ (464459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630709-005 ณัชกิจ (464726) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630709-007 yody18 (464729) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
11 # 2อจ630709-008 numomint (464735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630709-019 lovehunterlove27 (464712) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ630709-023 tanint (464762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630709-026 มองดู (464707) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630710-023 likeit (464890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630711-027 การันตีพระ (465111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630711-028 การันตีพระ (465118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630711-029 การันตีพระ (465125) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ630713-009 การันตีพระ (465110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630713-013 การันตีพระ (465119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630713-020 การันตีพระ (465122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630713-025 การันตีพระ (465124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630713-026 การันตีพระ (465131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630713-027 การันตีพระ (465128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630713-028 การันตีพระ (465136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630713-029 การันตีพระ (465138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630701-102 EG595236189TH cthyongyot + maxjvc (463713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630703-148 ED085298724TH kaigreenline + กบอตก (464923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 72)
3 # 3อจ630704-004 ccmachinery + noksev (464115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 66%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ630704-007 ninjaton + Sompong0421 (464926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630612-580)(G 66%)
5 # 3อจ630704-103 EX485852002TH pichet83 + Saranphat (464122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
6 # 3อจ630706-011 ChartKT + settavut (464228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตันจิ๋วหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ630707-004 ลิงทอง + tuey88 (464406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
8 # 3อจ630707-018 ApiPra19 + เชาว์นีโอ (464787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
9 # 3อจ630707-105 ED145149101TH ApiPra19 + ประกาศิต (464792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
10 # 3อจ630707-138 TH0118DXHS53B เอี่ยมโชคดี + Marvel (464386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630708-135 ED128493042TH yingon2521 + pawika03 (464794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

12 # 3อจ630709-119 EI993887418TH savebank163 + (464799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Krongtong2222
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630710-002 kumkim + JainNoina (464937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5821) (น้ำหนักรวม 63.4 กรัม)
14 # 3อจ630710-003 chane31 + ต่อ_ถนนตก (464783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
15 # 3อจ630710-004 guidenaja + (464786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUKLUXKHAN
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนล่างซ้าย) (570626-089)
16 # 3อจ630710-005 เกษตร + เจริญ42 (464789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผง เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630710-006 PHLOI + ดิอาโบล (464791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
18 # 3อจ630710-007 Tonpol + wigvic (464797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
19 # 3อจ630710-008 โอ๊กผักไห่ + poshwises (464802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630630-144) (G 80%)
20 # 3อจ630710-010 บิ๊กนคร + Deethongtong (464809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ630710-011 สมิงพราย + mekya2706 (464785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุช่างกล พิมพ์พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ.. (630701-001)
22 # 3อจ630710-102 ED045681459TH AtipatU + Pingpong2513 (465145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (591014-169)(G 81%)
23 # 3อจ630710-104 EH214215214TH Cchanchai + poo2515 (464811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เพชรกลับ ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (610714-103)
24 # 3อจ630710-105 EG051760235TH Powara09 + รักษ์นครหลวง (464814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16106 ก)
25 # 3อจ630710-106 ED128265558TH six_cm + พุทธคุณ05 (464816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 6)(620813-076)
26 # 3อจ630710-107 EG271901105TH peepop + หนูเมืองแกลง (464817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
27 # 3อจ630710-108 ED015190487TH Nirut9185 + popeye289 (464819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ630710-109 ED108734433TH Wanlop + Lord636 (464822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์เจ็ก วัดเขาแดงฯ ปี 2485 จ.พัทลุง
29 # 3อจ630710-111 ED172200208TH เหม่ง13 + หลังเขา30 (464784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
30 # 3อจ630710-112 ED114041056TH arkorn + promlok (464788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ630710-113 ED123756201TH หม่อง + peawc16 (464790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610910-114)
32 # 3อจ630710-114 EF691796818TH cartoonzaa + ขนมกรุบ (464931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นฉลองสมณศักดิ์ พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ630710-115 EX548324375TH Jarun14 + yutthapongp (464795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สงขลา (สภาพใช้สึก)
34 # 3อจ630710-116 EX527719179TH popsleep + tassunoh (464800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ630710-117 EF484670533TH ศักดิ์นรินทร์ + Giant415 (464805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 62%)

36 # 3อจ630710-118 ED158680667TH หมูทอง + ต่อยอด (464808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 12.00 น. เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
37 # 3อจ630710-119 EB412862975TH nongder + napolyonk (464812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
38 # 3อจ630710-120 EI983762679TH สิงห์คำรณ + kiattisak (464815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
39 # 3อจ630710-121 ED168438061TH sheva + Warayu (464938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (610108-149)
40 # 3อจ630710-122 EI983762679TH mekin + kiattisak (464930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(621221-310) (G 83%)
41 # 3อจ630710-123 ED045647801TH captainjack + ปูแปดริ้ว (464810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2661)
42 # 3อจ630710-124 ED045647801TH captainjack + ปูแปดริ้ว (464820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2680)
43 # 3อจ630710-125 ED045647801TH captainjack + ปูแปดริ้ว (464823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2671)
44 # 3อจ630710-126 ED045647801TH captainjack + ปูแปดริ้ว (464827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2684)
45 # 3อจ630710-127 ED099352147TH frist + takrit (464832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
46 # 3อจ630710-128 ED122907789TH Pitcha + keng_ruangsiri (464837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630602-027)(G 67%)
47 # 3อจ630710-129 ED115399573TH bbpra + Amulet_Learning (464843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

48 # 3อจ630710-130 EX479842111TH kullawat + เจษเมืองกาญจน์ (464847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
49 # 3อจ630710-132 SWAE000031144 vorawan2345 + peeeye (464818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมครึ่งองค์ส่วนบน)
50 # 3อจ630710-133 EI979646019TH พระดีบ้านเรา + เสกโสร่งบาน (464821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ630710-134 ED095066279TH บิ๊กนคร + คูณสตางค์ (464824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ630710-135 EX433330425TH transport + bancha18 (464828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5588)
53 # 3อจ630710-136 EX433330425TH โบ๊ทพระเครื่อง + bancha18 (464830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5203)
54 # 3อจ630710-137 EX433330425TH anuchaa + bancha18 (464834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2714)
55 # 3อจ630710-138 ED095066279TH kanogkon + คูณสตางค์ (464836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
56 # 3อจ630710-139 ED095066279TH weddy + คูณสตางค์ (464839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
57 # 3อจ630710-140 EI986531285TH แมวสามสี + Joeymorn (464842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 65%)
58 # 3อจ630710-141 RTAP000083466 tonychan + ท่าดอนหลวง (464902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์(G 64%)
59 # 3อจ630710-142 ED151242825TH bbpra + loongka (464909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี

60 # 3อจ630710-143 ED151242825TH bbpra + loongka (464913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
61 # 3อจ630710-144 ED023597391TH vutmobile + sony1 (464922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ630710-145 EX490450491TH บุญพระเครื่อง + sps05 (464916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 66%)
63 # 3อจ630710-146 EG776913038TH watcharapongwisa + (464918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
พระพุทธชินสีห์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
64 # 3อจ630710-147 ED112424279TH แก้วพรหม + mixsick150 (464919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.เพชรบุรี
65 # 3อจ630710-148 EG369316246TH jack0542 + Buncha (464921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2549 จ.นครปฐม. (630626-518)
66 # 3อจ630710-149 EI775495732TH Prichar + Loylip2527 (464924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
67 # 3อจ630710-150 EI189660296TH อ้วนรถตู้ + tumgiox (464925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630710-151 EG202008941TH Saranphat + Cweerawat (464939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ630710-152 ED144974309TH bussakorn + พระประแดง26 (464856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา.. (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (630627-719)
70 # 3อจ630710-153 ED141872416TH somsakyoung + โก๋โรจน์ (464861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 254)
71 # 3อจ630710-154 TH0118ECF510B boytiew + Win_Amulet (464934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)(G 64%)

72 # 3อจ630710-155 EX433342729TH Kittinan168 + bancha18 (464932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19224)
73 # 3อจ630710-156 ED142231966TH Nteentam + ป-ปรีชา (464864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อปูน ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ630710-157 TH0118EAPVC3B captainjack + brands (464872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4312)
75 # 3อจ630710-158 TH0118EAPVC3B captainjack + brands (464876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4377)
76 # 3อจ630710-159 TH0118EAPVC3B captainjack + brands (464879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2244)
77 # 3อจ630710-160 TH0118EAPVC3B captainjack + brands (464882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2202)
78 # 3อจ630710-161 TH0118EAPV3B captainjack + brands (464862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2223)
79 # 3อจ630710-162 TH0118EAP3B captainjack + brands (464868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2255)
80 # 3อจ630710-163 ED063554227TH kroojob + LEEYA (464870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงยินดี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ(G 50%)
81 # 3อจ630710-164 EB393242172TH bongbiab + เขมิสรา (464875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13945 ก)
82 # 3อจ630710-165 ED144079395TH โก๋แก่ + องอาจ (464878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)
83 # 3อจ630710-166 RCN000053752 tommeng + pradee125 (464881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)

84 # 3อจ630710-167 EG086442949TH bbpra + Culpidnoi (464885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคต้น) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ630710-168 EX490461605TH suwankal + bigforever11 (464889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630710-171 ED148925970TH น้อยยน + Pahol (464831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพกะไหล่ทองใหม่) (581021-145)
87 # 3อจ630710-172 ED158373220TH sheva + patchaya (464936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (630629-024)
88 # 3อจ630710-173 EW092549737TH poshwises + NAVYBLUE (464835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม
89 # 3อจ630710-174 EX469495718TH montree_eit + Bophantom (464838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระขุนแผนจิ๋ว) (630212-130)(G 63%)
90 # 3อจ630710-175 EX469495718TH LEEYA + Bophantom (464844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะกว้าง)(600323-081)(G 62%)
91 # 3อจ630710-178 ED141864905TH AMPjung + โก๋โรจน์ (464851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3866)
92 # 3อจ630710-179 EG874826943TH Chanchai21 + ณัฐากาญจน์ (464858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.กาญจนบุรี
93 # 3อจ630710-180 ED151308323TH walrawut + thatcharit (464860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 18227 ก)(G 68%)
94 # 3อจ630710-181 ED151308323TH ปอวีร์ + thatcharit (464869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 15813 กก)
95 # 3อจ630710-182 ED088593527TH perakran + อาคันติมายะ (464884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

96 # 3อจ630710-183 ED158691948TH พนินทร์ + หนุ่ยเพชรบุรี (464888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
97 # 3อจ630710-184 ED049377526TH sheva + tookatun (464935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630624-369)
98 # 3อจ630711-196 ED082187211TH koh11 + weddy (465002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(620605-066)
99 # 3อจ630713-011 James48 + Haasdk123 (465106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (630530-061)
100 # 3อจ630713-013 transport + Boromwats (465109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (570607-014)
101 # 3อจ630713-015 wanglang + vitaya (465114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (621010-078)(G 68%)
102 # 3อจ630713-027 six_cm + vongsomboon (465148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (620805-090)(G 89%)
103 # 3อจ630713-109 ED14309331TH chanchim + ญาญ่าซัง (465154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630521-240)
104 # 3อจ630713-118 ED1313677804TH kritbig + พญานาค (465180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (630615-344)
105 # 3อจ630713-126 EI762393156TH pramual + afrosalmon (465121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (630319-115)
106 # 3อจ630713-130 EI768930215TH พลดินแดง + JAPAN-55 (465147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (540915-058)(G 70%)
107 # 3อจ630713-131 EI7689630215TH petcharee + JAPAN-55 (465162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(531008-134)

108 # 3อจ630711-002 schan2514+ ChaiyutPho (464943) กรอบทอง 1 องค์ ( G 75%) น้ำหนัก 5.3 กรัม)
109# 3อจ630711-003 werngjan+นภเก้า (464945) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%) น้ำหนัก 5.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานEMS [อ. 14 ก.ค. 2563 - 08:39 น.] #75432 (12/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630701-004 EG651127228TH Suradech (463725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630703-009 ED114606549TH สุธาสินี (464036) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630703-022 ED119220213TH k9cob (464043) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ630703-027 ED119220227TH k9cob (464080) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630703-035 ED130649401TH seranee (464065) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ630703-037 ED127543312TH เสือสมิง (464081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630706-016 RPTL000079275 Aeybangsaen (464295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630706-017 EI966473734TH prasertpp (464301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ630706-026 ED124148879TH มาริโอ (464274) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ630708-003 ED131294660TH Thanwa777 (464596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630708-008 nopakk (464609) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630709-023 PNAM000645909 wnoithong (464727) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
13 # 1อจ630709-024 PNAM000645909 wnoithong (464733) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
14 # 1อจ630709-025 PNAM000645909 wnoithong (464737) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
15 # 1อจ630709-026 PNAM000645909 wnoithong (464740) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 26 องค์
16 # 1อจ630711-003 ED143965915TH seed-seed (465101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630629-017 wutisil (463483) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630629-032 Viraphan711 (463486) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ630703-010 Toroclub (463997) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630704-012 เอกพระพุทธ (464216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630706-002 popular_rock (464284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
6 # 2อจ630706-051 ศตกมล (465099) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ630707-059 belcid (464781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630708-003 เศกสรรค์2511 (464616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ630708-007 โบ๊ทพระเครื่อง (464620) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630708-008 Chanchai21 (464628) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630708-009 Chanchai21 (464602) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ630708-019 มงคลสิบทิศ (464623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630708-021 Suthisak2498 (464653) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ630708-022 b_wor (464631) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630708-023 b_wor (464633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630708-029 aramintra (464635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630708-030 aramintra (464636) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630708-032 aramintra (464638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630709-024 นายชลิต (464676) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
20 # 2อจ630709-025 นายชลิต (464681) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ630711-024 การันตีพระ (464942) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
22 # 2อจ630711-025 การันตีพระ (464949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630711-026 การันตีพระ (464951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630701-116 RP755595419TH หนุแมน + เสกสิทธิ์ (463693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630703-146 ED117244883TH kumpol8888 + ไข่มุข (463975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630703-151 RP671915119TH CKbotun2563 + Great (464524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630703-166 ED124012385TH Thanaphu9 + น้ำคอก99 (464022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
5 # 3อจ630703-172 6732000265120 yoy1688 + Moty5555 (464099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ก้ามปู เนื้อดิน ปี 2494 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630706-003 Thanaphu9 + jj2424 (464319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุดรธานี กรอบทอง(G 92%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ630706-108 TH0118DSPF01B ninewalk + ศิวานันท์ (464335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน รุ่นปลดหนี้ เนื้อผงว่าน ปี 2554 จ.เชียงใหม่
8 # 3อจ630706-115 ED063413564TH wanitcha + เชือกกล้วย (464342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์อุเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เลย **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระบล็อกอุเล็กของ รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630706-127 ED056677367TH เนนิติ + ธนกฤต999 (464267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง วัดอรุณฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630706-136 ED080087105TH Sakorn_rak + หลานตาจวบ (464291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้/วัดเสมาเมืองสร้าง)
11 # 3อจ630707-108 ED161602792TH gong_40 + guy99 (464379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630707-113 EI810941420TH sanya1002 + คอปแมน (464373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินบพิตร เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2514 สหรัฐอเมริกา
13 # 3อจ630707-119 ED165810393TH bangpunDD + อนันตรา (464390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ630707-162 ED078286748TH เหมียวเขี้ยวเพชร + pound2007 (464456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจาร์นอง วัดทรายขาว รุ่นพินัยกรรม เนื้อผงว่าน จ.ปัตตานี
15 # 3อจ630708-102 ED117229121TH Teerau + ไข่มุข (464533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หน้าพระพุทธ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ630708-137 EX548206841TH พิชชากร + Rambo_thai (464595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว พิมพ์หมูขวาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี (สภาพแต่งผิว)
17 # 3อจ630708-141 ED109494132TH เมืองช้าง + iamponpanit (464566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอาจารย์ไสว รุ่น 4

18 # 3อจ630711-006 willy + arun2515 (464950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (620810-034)
19 # 3อจ630711-012 teerawit + panrat (464963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630515-251)(G 65%)
20 # 3อจ630711-101 EN583029493TH first19 + ชัยบางแค (464940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (610910-192)
21 # 3อจ630711-130 ED151173100TH เกษตร + noompure (464986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (630625-111)(G 65%)
22 # 3อจ630711-144 ED112428085TH James48 + หมวยคูก้า (464999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (630623-304)
23 # 3อจ630711-150 ED045657389TH khunpol500 + (465022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pingpong2513
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปิดทอง)(591214-138) (G 59%)
24 # 3อจ630711-151 ED045657389TH pawaris + Pingpong2513 (465094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรนารีสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(570913-248)(G 79%)
25 # 3อจ630711-156 ED156417515TH Phongphawan09 + ปภานลิน (465095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(630626-256)
26 # 3อจ630711-157 EF161680415TH สิงห์คำรณ + Kongkee (465053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(531028-331)
27 # 3อจ630711-161 ED131349726TH tar2499 + พญานาค (465026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(610910-183)
28 # 3อจ630711-177 EG182424562TH Mcwall + thaveep (465076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600323-179)
29 # 3อจ630711-180 EF484672004TH sinpet + Giant415 (465081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (620506-127)(G 63 %)
30 # 3อจ630711-185 EX469495797TH สิงห์คำรณ + Bophantom (464995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพใช้) (630514-312)(G 69%)
31 # 3อจ630711-186 EX469495797TH boonlers + Bophantom (465005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (630228-120)(G 67%)
32 # 3อจ630711-187 ED161231629TH Kowit22 + vatcharapong (465010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น ร.ส.200 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา (570521-267)
33 # 3อจ630711-190 TH0118EV1538B Calceo + เอสอมตะ (465018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)(591125-176) (G 70%)
34 # 3อจ630711-191 TH0118EV1538B PHLOI + เอสอมตะ (464984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (581210-075)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 13 ก.ค. 2563 - 08:33 น.] #75427 (11/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630622-025 66850149101033 โบตั้ม (463902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630630-020 TH0118DHFBA2B toopronchai (463565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630701-001 EG651127259TH Suradech (463752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630701-017 EI988412737TH siam_yuth (463754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630701-020 ED038793432TH kong81 (463757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630704-001 ED086368072TH peawc16 (464204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630706-008 ED119207129TH k9cob (464311) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
8 # 1อจ630706-009 ED119207146TH k9cob (464317) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ630706-025 ED122551762TH piya1 (464337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630707-004 ED137814893TH ธนกฤตพระเครื่อง (464428) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630707-007 ED124148882TH มาริโอ (464432) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630707-011 ED119214685TH k9cob (464447) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ630707-013 ED084257555TH จุ๊สุราษฎร์ (464469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630707-021 EI592684276TH Kpeng999 (464463) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 1อจ630707-023 ED074293156TH พิชชากร (464437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630707-024 ED074293156TH พิชชากร (464443) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
17 # 1อจ630708-001 ED111650821TH wut777 (464585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630708-004 EG850472248TH peepop (464589) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 1อจ630708-005 EG119978428TH ใหม่เมืองเหนือ (464597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630708-006 EH369667534TH ooakub (464600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630708-009 ED020096935TH thatcharit (464606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630709-002 ED140332732TH Beed098 (464759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630709-003 ED086147439TH nilut (464761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630709-006 EH124903056TH ammad (464766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630709-007 ED114609721TH HatPra (464692) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
26 # 1อจ630709-008 ED114609721TH HatPra (464698) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
27 # 1อจ630709-009 ED114609721TH HatPra (464705) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
28 # 1อจ630709-010 ED114609721TH HatPra (464709) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
29 # 1อจ630709-012 ED152321556TH CONVENTION (464686) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ630709-014 EH250106472TH joycezalnw (464690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630709-016 ED165303649TH หนุ่มธนบุรี (464694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630709-020 EI986533247TH bestsaney (464695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630709-021 PNAM000645909 wnoithong (464715) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
34 # 1อจ630709-022 PNAM000645909 wnoithong (464721) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

35 # 1อจ630709-027 ED082145295TH aidteegon (464684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630629-012 pungting (463450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630702-002 โยสามพราน (463823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630702-007 p_awest (463901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630702-008 p_awest (463905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630702-011 บะบางบอน (463835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630703-002 ยุทธภีม (464042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630703-007 kmutnb (464052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ630704-011 เอลำลูกกา (464140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630707-001 pawaris (464512) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630707-028 ppffarm (464521) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ630707-029 guaran (464518) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630707-056 LIM2512 (464520) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ630707-057 LIM2512 (464464) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630708-005 amulet9999 (464610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630708-014 Komsank (464618) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630708-020 สังกัจจายน์ (464621) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ630708-028 disakorn (464574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630709-001 การันตีพระ (464659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630709-002 การันตีพระ (464661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630709-003 การันตีพระ (464662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630709-006 Anankiya (464753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ630709-009 วินัย15 (464757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630709-010 การันตีพระ (464664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630709-011 การันตีพระ (464666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630709-012 vitoon (464767) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ630709-014 sanopporn (464768) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ630709-015 ศักดิ์ศิริ (464769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630709-016 pop_vat (464770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ630709-017 การันตีพระ (464667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630709-018 การันตีพระ (464669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630709-020 พุทธศิลป์168 (464771) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ630709-022 การันตีพระ (464670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630709-027 มองดู (464763) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ630709-029 นับตังค์ (464764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ630710-002 การันตีพระ (464793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630710-003 การันตีพระ (464796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630710-004 การันตีพระ (464798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630710-005 การันตีพระ (464801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630710-006 การันตีพระ (464804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ630710-007 การันตีพระ (464807) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 2อจ630710-008 การันตีพระ (464813) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
42 # 2อจ630710-009 การันตีพระ (464826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
43 # 2อจ630710-010 การันตีพระ (464829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ630710-012 เหมียวบางใหญ่ (464897) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
45 # 2อจ630710-016 การันตีพระ (464841) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 2อจ630710-017 การันตีพระ (464845) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
47 # 2อจ630710-018 การันตีพระ (464846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ630710-020 การันตีพระ (464850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ630710-021 การันตีพระ (464852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ630710-026 การันตีพระ (464854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ630710-027 การันตีพระ (464855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630707-158 ED100844058TH jintanai + ร่มคูณ (464486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (วัดพันดุงสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630709-001 ณัฐภัทร + อ๊อดจ้า (464680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13030)
3 # 3อจ630709-002 เอกเขนก + เจริญพร (464682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน) (620504-149)
4 # 3อจ630709-003 pontat567 + jupiter (464683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
5 # 3อจ630709-004 เปี๊ยกน้อย + pop02 (464685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630709-005 nutpop + pop02 (464687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5177)
7 # 3อจ630709-006 ไม้ทุ่งหันตรา + ชาญยุทธ (464689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 ไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ630709-007 winyuchon + วินัย15 (464775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (630520-003)
9 # 3อจ630709-009 pangjung + Boonyaritsss (464693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ(G 67%)
10 # 3อจ630709-010 jaturong_sri + mai111 (464697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพิฆเนศวร รุ่น 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อสำริด ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1329/หน้าตัก 3 นิ้ว)
11 # 3อจ630709-011 kongs-67 + pungting (464776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครสวรรค์

12 # 3อจ630709-012 นันท์มิ่งเมือง + sanopporn (464701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 738 กก)
13 # 3อจ630709-013 zafari + sanopporn (464703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ630709-014 วุฒิปราการ + Nadmon (464706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(570804-203)(G 69%)
15 # 3อจ630709-015 pcha429 + Pitcha (464708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 893)
16 # 3อจ630709-017 โอ๋บางบัวทอง + UDS-35 (464778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610315-101) (G 84%)
17 # 3อจ630709-018 ปอวีร์ + book058 (464713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3289 กก)
18 # 3อจ630709-019 tontatto + ภูเงิน (464716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ630709-101 ED129308515TH Wanchana + ชินนิมอน (464719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630709-102 ED156505413TH poshwises + วิทย์พระประแดง (464720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (630428-189)(G 68%)
21 # 3อจ630709-103 TH0118EQ8EV7B peepop + Juicy (464723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
22 # 3อจ630709-104 ED167701569TH thawath + คเวสโก (464724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว)
23 # 3อจ630709-106 EO518925795TH พระประแดง26 + Raktham28 (464730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี

24 # 3อจ630709-107 EX418307336TH pradee2010 + อ้วนโกบ๊อ (464732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8393/น้ำหนักรวม 57.1 กรัม) (สภาพใช้และล้างผิว)
25 # 3อจ630709-108 EX490575412TH Cchanchai + o-larn (464734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
26 # 3อจ630709-110 ED126752402TH jojubkay + kong_taling (464738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังยันต์นะโมพุทธายะ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง(G 74%)
27 # 3อจ630709-112 ED140702296TH ตี๋ตชด + บุญญา (464780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2082)
28 # 3อจ630709-113 JTCR000202861 TAVABUNCHA + (464731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(G 76%)
29 # 3อจ630709-114 ED105225431TH ศักดิ์นรินทร์ + gump16 (464741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (620322-184)
30 # 3อจ630709-115 ED144264746TH พิชชากร + Ronaldo2007 (464772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
31 # 3อจ630709-116 ED158615955TH Chaiyamas1 + nut141 (464777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (630625-112)(G 51%)
32 # 3อจ630709-117 ED162605835TH pukkakub + ฐณะวัฒน์ (464774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพผิวชำรุดจากการใช้และล้างผิว) (630406-359)(G 62%)
33 # 3อจ630709-118 EG575023220TH lookpong + arjarnjo (464742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 84%)
34 # 3อจ630709-122 ED064586274TH สิงห์คำรณ + suthee069 (464688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
35 # 3อจ630709-123 ED145186546TH Bophantom + เกียรติกังวาน (464696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อเงินลงถม จ.พระนครศรีอยุธยา

36 # 3อจ630709-124 EH124903056TH phoomchai + ammad (464700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
37 # 3อจ630709-125 EI872695940TH PloyKanok + thanodom (464704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
38 # 3อจ630709-126 ED143536289TH มหากันภัย + sawatvet (464710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 65%)
39 # 3อจ630709-127 ED139603092TH ศิษย์อาจารย์เฮง + หนุ่มตจว (464714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7418)
40 # 3อจ630709-128 TH0118ER2WF5B somsakyoung + brands (464718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19)
41 # 3อจ630709-129 ED100491815TH เหม่ง13 + beer_saraburi (464722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630709-133 ED139052562TH พองาม + thong88 (464660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้าใหม่)
43 # 3อจ630709-134 EI986187826TH เป็นต่อดีพร้อม + ต้น_เบอเร่อ (464665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(530811-015)(G 69%)
44 # 3อจ630709-135 EX418307322TH กระดุมทอง + อ้วนโกบ๊อ (464668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 34)
45 # 3อจ630709-137 ED161223888TH อมตะพล + newty53 (464675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวรพรต วัดจุมพล รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้)
46 # 3อจ630709-138 EI877990952TH แอลพระไทย + PANPEUNG (464677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฎิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630709-139 ED165031486TH suphannachai + puklucky (464678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา

48 # 3อจ630709-140 EW906179125TH nput_16 + (464679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
somsakthaomaisom
พระสิงห์เกษร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อดิน ปี 2503 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
49 # 3อจ630709-141 EF410345015TH transport + Nuttry (464743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4067)
50 # 3อจ630709-143 ED105219192TH Perkun + yoongyoong9 (464746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อเงิน จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ630709-144 TH0118EQE8M2B pupu2515 + แสงพระใหม่ (464747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
52 # 3อจ630709-145 TH0118E52HR9B pangjung + Onlinekim (464749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (กรอบทองแดงชุบทอง)
53 # 3อจ630709-146 TH0118EQ1NQ7B Latte424 + aragon_ttt (464752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 782)
54 # 3อจ630709-147 SLOM000634525 ศิษย์หลวงปู่ + naran (464755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
55 # 3อจ630709-148 TH0118E3EVH2B thai2net + พลายชาติ (464756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 63%)
56 # 3อจ630709-149 ED144040430TH เบสท์เมืองพิจิตร + Saner (464779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
57 # 3อจ630710-170 ED150840155TH มงคลสิบทัศ + winwin (464893) ตลับทอง 1 องค์ ( G 78%) น้ำหนัก 8.2 กรัม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 11 ก.ค. 2563 - 08:39 น.] #75416 (10/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630706-003 ED124148896TH มาริโอ (464318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ630706-004 7110010326755 kitty-jo (464320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630706-007 ED045673404TH Pingpong2513 (464324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630706-010 ED164701661TH pradrem (464268) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630706-013 EI987418778TH santione (464280) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630706-018 ED114664382TH HatPra (464309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630706-020 ED158603719TH ball_amulet (464312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630706-024 ED158703235TH Porn_PP (464299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630706-027 ED137208655TH Thanapong36 (464455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630707-001 EI993887421TH Krongtong2222 (464466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630707-002 ED107953327TH kodwar (464511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630707-003 ED107656686TH mekin (464467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630707-005 ED033897974TH น้องหมี (464471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630707-006 EX490567813TH udomsapayakul (464473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630707-009 ED128595245TH คุณศิระ (464475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630707-010 ED099567426TH natapoln (464478) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630707-016 KBAN000917503 taccord (464441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630707-017 EG646912844TH ผู้นำพล (464442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630707-020 ED12027892TH พิมพ์พิมล (464444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630707-022 EX498730342TH Hengdee8 (464446) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ630707-025 ED103942522TH ดอกบัว99 (464451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630706-004 smallint63 (464297) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ630706-007 Mai2008 (464298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630706-008 KENPLA (464302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630706-010 ซิยิ่นกุ้ย (464305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630706-013 montrito (464308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630706-018 teap2012 (464310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630706-020 Syumpu (464350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630706-021 เหน่งบางคู้ (464296) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ630706-023 Earthquake (464303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630706-031 settavut (464327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ630706-032 mut007 (464250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630706-033 mut007 (464256) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630706-039 แมวจ้ะ (464339) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630706-043 wutpantip (464306) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630706-044 vtavee (464340) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630706-046 chanram (464332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630707-009 การันตีพระ (464372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630707-014 legallaw (464454) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ630707-015 lowping (464506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630707-016 NOP_BU8 (464458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630707-017 BOARD (464461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630707-018 ChaiyutPho (464462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630707-019 Satta37 (464465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630707-021 สุวรรณโชค (464427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630707-022 winai10 (464430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630707-027 นคราฎ (464439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630707-046 pramual (464496) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
28 # 2อจ630707-047 pramual (464497) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
29 # 2อจ630707-048 pramual (464500) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
30 # 2อจ630707-049 pramual (464503) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
31 # 2อจ630707-050 pramual (464507) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ630707-051 pramual (464509) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ630707-052 pramual (464422) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
34 # 2อจ630709-004 การันตีพระ (464663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630709-021 UDS-35 (464758) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
36 # 2อจ630709-030 การันตีพระ (464672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ630709-031 การันตีพระ (464673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630709-032 การันตีพระ (464674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630703-003 บารมี4289 + wit50 (464587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630626-656)(G 80%)
2 # 3อจ630703-009 witoonrich + deawn (464593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2 นิ้ว/สภาพใช้และหูชำรุด) (621118-062)
3 # 3อจ630703-111 NGWW000212044 wanway001 + srilinjee (464599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกลูกยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (600208-039)
4 # 3อจ630703-143 ED099559495TH newprakan + natapoln (464605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(620807-167)
5 # 3อจ630703-144 EI989884582TH engineer27 + ตอปทุม (464612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
6 # 3อจ630708-001 พระดีบ้านเรา + (464526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tonhiripoonchai
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
7 # 3อจ630708-002 Nekhojung + (464652) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
chatrchai_chan
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (กรรมการหมายเลข 53)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (กรรมการหมายเลข 53)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (กรรมการหมายเลข 53)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (กรรมการหมายเลข 53)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ630708-003 m-cot + wiwat3 (464527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (610524-126)
9 # 3อจ630708-004 taccord + wiwat3 (464529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(601218-072)
10 # 3อจ630708-005 wirachat + AQUAMAN39 (464531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (540922-011)(G 83%)
11 # 3อจ630708-006 Bophantom + Komsank (464536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620201-088)
12 # 3อจ630708-007 สิงห์คำรณ + Komsank (464539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (630609-128)(G 67 %)
13 # 3อจ630708-008 ปอวีร์ + tom_tepa (464546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (580912-105)
14 # 3อจ630708-010 ต้นคุง + เมตตาบารมี (464554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
15 # 3อจ630708-012 poshwises + Tatpacha (464563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์สมาธิขัดเพชร เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด)
16 # 3อจ630708-013 Exdesign + นภเก้า (464575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งผิวรมดำ)
17 # 3อจ630708-015 Kiddee-9 + keniji (464655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน)
18 # 3อจ630708-101 ED131229119TH pupu2515 + pumcha (464530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
19 # 3อจ630708-104 ED136135648TH กุ้งหวาน + chaintv (464535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ630708-105 EG043072628TH sherbet88 + BOAT26 (464538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิวด้านหน้าใหม่) (630626-271)
21 # 3อจ630708-107 ED167211375TH lookpong + montblanc (464544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)

22 # 3อจ630708-108 ED122718839TH taccord + mingch (464549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
23 # 3อจ630708-110 ED122718825TH ccmachinery + mingch (464552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1275)
24 # 3อจ630708-111 ED150537007TH Sapap + ป่าบอนต่ำ (464558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
25 # 3อจ630708-113 EW771543429TH BUNLUNG + Ronado (464565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4087)
26 # 3อจ630708-114 ER771543429TH LEEYA + Ronado (464567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2168)
27 # 3อจ630708-115 ED120697107TH วิสูตร์ + sanjinda2524 (464570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 15622)
28 # 3อจ630708-116 66850160419830 Dragoninsu + Onlinekim (464577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
29 # 3อจ630708-117 ED117289522TH somsakyoung + กบอตก (464580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะขอบทองหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28)
30 # 3อจ630708-118 ED080815231TH ChaiyutPho + โชคอนันต์ (464582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630708-119 ED117289519TH somsakyoung + กบอตก (464586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะขอบเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 24)
32 # 3อจ630708-120 ED138596801TH poshwises + kritk (464591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
33 # 3อจ630708-121 EG119978428TH ไผ่กำแพงแสน + (464543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ใหม่เมืองเหนือ
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)

34 # 3อจ630708-122 EW771543273TH Chatchai101 + Ronado (464548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1368)
35 # 3อจ630708-123 ED127782825TH taccord + NutthapongSutt (464551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620119-016)(G 66%)
36 # 3อจ630708-124 BLT5000168476 ศักดิ์นรินทร์ + tOmzer (464555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 62%)
37 # 3อจ630708-125 EB412404034TH tonphra + น็อตประเวศ (464651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630708-126 EG253036634TH NOP_BU8 + ซูโม่ (464557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะเดื่อสร้าง)
39 # 3อจ630708-127 EG253036634TH Yuttana27 + ซูโม่ (464559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา เนื้อเมฆพัด
40 # 3อจ630708-128 EG253036634TH prakit + ซูโม่ (464645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630708-129 ED060582277TH Sofee + เพชรมรดกไทย (464649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630708-130 EW004567012TH Jetsadaphong + m-cot (464562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630522-092)
43 # 3อจ630708-131 EW004567012TH NOP_BU8 + m-cot (464573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะเดื่อสร้าง/สภาพใช้)
44 # 3อจ630708-132 ED141829687TH เสกสิทธิ์ + โชคเจริญ (464642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630708-133 ED144928445TH พิชชากร + นายทองคำ (464578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)

46 # 3อจ630708-134 GSPZ000024207 ต้นณเมืองกุย + korn88 (464584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (580116-156)
47 # 3อจ630708-136 EB266828380TH pawaris + Danusorn (464590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
48 # 3อจ630708-138 EI293396998TH ball_amulet + gchai (464598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
49 # 3อจ630708-139 ED137901822TH แมวสามสี + pnew99 (464601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3538)
50 # 3อจ630708-140 EG401527810TH apiwat4825 + (464604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MrTeeAyutthaya
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8998)
51 # 3อจ630708-142 ED051074245TH pontat567 + electricalpower (464569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
52 # 3อจ630708-143 ED116609503TH พิชชากร + nanin (464571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630708-144 TH0118E6R708B tonphu + boonrat_k (464576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
54 # 3อจ630708-146 EX337356589TH arbell + bbpra (464581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ630708-147 EX337356589TH gecko + bbpra (464583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (620417-135)
56 # 3อจ630708-148 ED028172924TH taccord + (464588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (550704-018)(G 76%)


57 # 3อจ630708-149 ED144079404TH tonphu + องอาจ (464592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
58 # 3อจ630708-150 ED129270174TH somsakyoung + Sivilaihan (464594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 430)
59 # 3อจ630708-151 EF309111656TH JainNoina + เจริญพรหม (464607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 128) (น้ำหนักรวม 61.2 กรัม)
60 # 3อจ630708-153 ED147801660TH pichet83 + bboypm (464611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630708-155 ED076729341TH pawaris + บ-ธนา (464617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)
62 # 3อจ630708-156 ED042488726TH kitclubza666 + pnew99 (464654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13288)(G 70%)
63 # 3อจ630708-157 ED132030695TH ninjasiam + วุฒินันท์ (464650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (630623-036)
64 # 3อจ630708-158 ED136721501TH Golay + pramotee (464619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 90 เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 973)
65 # 3อจ630708-159 ED066050183TH ccmachinery + (464622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chokwoottichai
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19021 ก)
66 # 3อจ630708-160 ED132235098TH tonychan + เจริญพรรุ่งเรือง (464625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(เล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630708-161 ED111394142TH เอกภูซาง + แวนบางนา (464626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ630708-162 ED066569968TH น้ำโขง + hilanderkhunsri (464629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)

69 # 3อจ630708-163 ED111230943TH som3693 + ksanti (464632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกริ่งปวเรศ หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อนวโลหะเกศทอง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 69)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาฤกษ์จักรพรรดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 89)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ล็อกเกตหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้าพญาวัน ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
70 # 3อจ630708-164 EF691775645TH zafari + Tanes54 (464634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ630708-165 EF691775645TH zafari + Tanes54 (464637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ630708-166 EF691775645TH zafari + Tanes54 (464639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ630708-167 TH0118E7VZH7B booter + เจษเมืองกาญจน์ (464640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 60%)
74 # 3อจ630708-168 EI215569156TH thotsaphol4110 + (464643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chaiwatwong
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ630708-169 EI215569156TH pontat567 + Chaiwatwong (464646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630708-170 ED037650619TH anuchaa + kwunjaii (464630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4861)(G 67%)
77 # 3อจ630708-171 ED037650619TH anuchaa + kwunjaii (464608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2800)(G 70%)
78 # 3อจ630708-173 ED114245023TH PLE_INNO + youtasit (464647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 224)
79 # 3อจ630708-174 EI946999000TH zafari + ทศแก่งคอย (464613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสะท้านแผ่นดิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เพชรกลับ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 210)

80 # 3อจ630708-175 ED151241581TH DDman + loongka (464624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
81 # 3อจ630708-176 TH0118EA8ZM3B taccord + จุกจัง (464627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)
82 # 3อจ630709-131 EG744924269TH kfrogyy +พลังศรัทธา (464657) ตลับทอง 1 องค์ ( G 82%) น้ำหนัก 16.6 กรัม
83 # 3อจ630709-120 EX506749087TH tanint + Martyns (464751) กรอบทอง 1 องค์ ( G 87 %) น้ำหนัก 13.1 กรัม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 10 ก.ค. 2563 - 08:40 น.] #75409 (9/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630626-005 ED085259575TH sanpol (463137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630627-003 EI951099131TH aimmy123 (464087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630627-007 EI984949851TH zitthinan (463324) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ630627-019 ED073473749TH hanhaniiz (463344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630627-023 EI986519228TH benz39 (463345) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630629-001 ED110924731TH suttanee (463414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630701-006 ED116515205TH บิ๊กบีม (463742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630702-008 ED106576258TH theone (463924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630702-014 820301916184 ผู้พัน (463897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630702-019 ED0972901692TH Vincent (464082) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630703-004 NGWW000212043 srilinjee (464029) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630703-007 SCPK000083607 Korngavee (464092) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630703-021 EI799659311TH คุณอุ๊ (464093) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ630703-030 ED127813774TH LIM2512 (464106) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 1อจ630703-036 ED049369309TH tookatun (464078) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ630704-002 ED137180538TH cthyongyot (464205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630704-003 ED104339260TH nitithans (464206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630704-004 EG466179795TH nooing (464159) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630704-006 ED128881149TH zitthinan (464182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ630704-007 ED139140219TH nakornbubri (464209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630704-008 EG566675435TH kenshiro2810 (464188) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630704-009 ED118754905TH suwatboat (464211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630704-010 EH174379760TH ZUMO53 (464162) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630704-012 EI989637405TH print (464127) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630704-013 EG729670006TH เมืองสมุทร (464168) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630704-014 ED111078896TH witbcc143 (464172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630704-015 ED11078896TH witbcc143 (464178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630704-016 ED111078896TH witbcc143 (464183) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630704-017 ED1110708896TH witbcc143 (464186) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630704-018 ED111078896TH witbcc143 (464189) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630704-019 ED111078896TH witbcc143 (464191) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630704-021 ED111078896TH witbcc143 (464139) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630704-022 ED111078896TH witbcc143 (464143) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630704-023 ED111078896TH witbcc143 (464148) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630704-024 ED111078896TH witbcc143 (464153) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630625-015 akkoom (464074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630626-001 tepakornsu (463234) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630626-014 twongt (463237) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630626-015 twongt (463240) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630626-016 twongt (463242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630626-017 twongt (463144) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630627-007 ChaiyutPho (463318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630629-010 ต่อ_ถนนตก (463391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630629-018 penpathum (463473) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630629-030 แย้มสุข (463471) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ630629-033 pissanu007 (463475) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630630-008 chajks (463911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630630-016 tuk08 (463606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630630-018 foodtech (463584) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630701-003 พ่อมด (463762) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630701-005 ถนัดซ้าย08 (463767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630701-022 Panamera (463776) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ630701-030 cabzaa (463765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ630702-014 amata_tong (463899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630702-016 khotchaninPk (463904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630702-018 khotchaninPk (463915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630703-001 คุณพ่อลูกแฝด (464041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ630703-003 nongder (464047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630703-004 ขุมทรัพย์บูรพา (464049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630703-005 sanpol (464066) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
26 # 2อจ630703-008 peacemaker (464054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630703-009 omruk (464058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ630703-012 kai_kaw (464067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630703-013 Panamera (464069) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
30 # 2อจ630703-014 pui1228 (464079) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ630703-015 tongprakueang (464073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ630704-002 ching (464141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ630704-003 ภักดีนาถ (464131) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ630704-004 DDman (464142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ630704-006 afrosalmon (464135) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
36 # 2อจ630704-007 afrosalmon (464145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ630704-008 แฮปรามคำแหง (464146) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ630704-009 rambo93 (464149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630704-013 Birdming (464226) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ630704-014 Arngun (464225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ630707-023 midori (464434) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
42 # 2อจ630707-026 นคราฎ (464436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
43 # 2อจ630707-036 MoTeSaK (464445) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
44 # 2อจ630707-040 pramual (464426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ630708-001 การันตีพระ (464528) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
46 # 2อจ630708-002 การันตีพระ (464532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ630708-010 การันตีพระ (464534) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 2อจ630708-011 การันตีพระ (464537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
49 # 2อจ630708-012 การันตีพระ (464540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
50 # 2อจ630708-013 การันตีพระ (464542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
51 # 2อจ630708-015 การันตีพระ (464545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ630708-016 การันตีพระ (464547) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
53 # 2อจ630708-017 การันตีพระ (464553) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
54 # 2อจ630708-018 การันตีพระ (464556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ630708-025 การันตีพระ (464568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ630708-026 การันตีพระ (464564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ630708-031 การันตีพระ (464561) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ630708-034 บุษกร (464525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
59 # 2อจ630708-035 montblanc (464656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630701-010 poshwises + walrawut (463640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 79%)
2 # 3อจ630701-172 EF311840517TH worrior + Ozone (463650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุปีสร้าง)(หน้าตัก 4 นิ้ว)
3 # 3อจ630703-011 pitchayuit + Toroclub (464495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 26205 ก)
4 # 3อจ630703-173 EI989886844TH เกษตร + ตอปทุม (464038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630704-115 ED137181330TH morning + winwin (464196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%)
6 # 3อจ630704-119 ED145913734TH RAK_PT + Phichit_02 (464203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเก็ต หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสุดท้าย ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630704-156 ED108492215TH east_noodles + montblanc (464116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วักประฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630704-168 ED0905070256TH jouicepeam + คูณสตางค์ (464184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพใช้)
9 # 3อจ630706-008 jouicepeam + walrawut (464331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 63%)
10 # 3อจ630706-130 ED081133203TH บุญพระเครื่อง + phon8899 (464275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหูและฐานพระ)
11 # 3อจ630707-001 boonsom2499 + (464395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sthianphong
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2958)
12 # 3อจ630707-002 ศักดิ์นรินทร์ + tuey88 (464398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
13 # 3อจ630707-003 ศักดิ์นรินทร์ + tuey88 (464402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
14 # 3อจ630707-005 ศักดิ์นรินทร์ + kakstars (464413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630707-006 พระดีบ้านเรา + toeyway (464421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
16 # 3อจ630707-007 DDman + toeyway (464425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
17 # 3อจ630707-008 yutboss175 + bigปากน้ำ (464429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (571105-121)(G 81%)

18 # 3อจ630707-009 เซียนพละ + BOARD (464435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ630707-010 tockjung + ร่มเย็น09 (464440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน) (600323-122)(G 85 %)
20 # 3อจ630707-011 อ้อยป่า + Xabi17 (464477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (580716-147)(G 69%)
21 # 3อจ630707-012 chairatmt + mana1 (464508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5766 กก)
22 # 3อจ630707-013 Michy + ppffarm (464481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นโชคลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 116) (630703-380)
23 # 3อจ630707-014 ศักดิ์นรินทร์ + nakarin (464484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
24 # 3อจ630707-015 lookpong + omruk (464489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630707-016 นันท์มิ่งเมือง + punya (464491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 23512 กก)
26 # 3อจ630707-017 ZRONKETHUMMPE + (464493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MawinN
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(630422-055)
27 # 3อจ630707-101 SMTP000095003 พระประแดง26 + (464354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แสงพระใหม่
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 249)
28 # 3อจ630707-102 EG017580644TH หูยาว + pp_korat11 (464357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2506 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630707-103 EB412239536TH เมืองช้าง + booddeej (464360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620801-123)(G 78%)
30 # 3อจ630707-104 FAM0003835979 prons + pk123456 (464366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630707-109 ED113365515TH พระประแดง26 + jingmanu (464384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ630707-110 ED139348810TH TOM11 + pink_rabbit (464389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 42)
33 # 3อจ630707-111 WD059586926TH bangkokpoms + (464363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองพระเครื่อง
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630624-338)(G 76%)
34 # 3อจ630707-112 EI989420575TH chinko + suwankal (464370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
35 # 3อจ630707-114 EI118096355TH sorrashine + thanapoom (464498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630326-024)
36 # 3อจ630707-115 JTCR000201851 นนท์_ทับตีเหล็ก + (464377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

37 # 3อจ630707-116 EF692672562TH ม่วงทองพระ + ขนมกรุบ (464381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
38 # 3อจ630707-117 ED120337700TH pinmarine35 + noi70 (464385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1586)
39 # 3อจ630707-118 LNGWW000213050 nophadol + (464514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2543 จ.ระยอง
40 # 3อจ630707-120 ED157002032TH JadeJ + จ๊ะแจงร้อน (464394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1611/น้ำหนัก 59.6 กรัม)
41 # 3อจ630707-121 ED095071591TH popsleep + คูณสตางค์ (464510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
42 # 3อจ630707-122 ED095071591TH vitaya + คูณสตางค์ (464397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
43 # 3อจ630707-123 ED097030484TH บ้านทองอยู่ + หมูแม่ลา (464401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ630707-125 EX539040790TH tim111 + pudeenun1716 (464407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2150 ก)
45 # 3อจ630707-126 ED109886758TH Sakorn_rak + บิ๊กนคร (464410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
46 # 3อจ630707-127 EI9819833385TH boonlers + superman_vuth (464415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630707-128 ED079804007TH loongmike + น็อตประเวศ (464417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหัก)
48 # 3อจ630707-129 EI98704487TH pradee125 + เปี๊ยกหล่มสัก (464420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
49 # 3อจ630707-130 ED121689844TH beer2126 + Viraphan711 (464423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
50 # 3อจ630707-131 ED085285725TH nuten + กบอตก (464368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1661)
51 # 3อจ630707-132 EG62184940TH แสงธรรม01 + taccord (464513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (610824-079)
52 # 3อจ630707-133 SMLK000047220 teetw + srikriangkrai (464499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
53 # 3อจ630707-134 TH0118DZX774B Arjaree56 + wongwai928 (464371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดโมลี ปี 2475
54 # 3อจ630707-135 EF465850135TH LEEYA + เจริญ38 (464376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพื่อชีวิต เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 45/น้ำหนักทอง 14.4 กรัม)
55 # 3อจ630707-136 ED121768272TH jubilant + pawika03 (464378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี

56 # 3อจ630707-137 ED108463452TH natapoln + Tatchapong (464382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630707-139 TH0118DUD0P9B sherbet88 + แสงพระใหม่ (464391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
58 # 3อจ630707-140 ED139821781TH tim111 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (464393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นห้าแชะ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ630707-141 ED044635594TH เมืองช้าง + sekmetal16 (464396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
60 # 3อจ630707-142 ED021657866TH wit22 + patchara (464504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (630606-005)(G 79%)
61 # 3อจ630707-143 KBAN000917503 annnyamulet + taccord (464400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630619-011)(G 79%)
62 # 3อจ630707-144 ED095072376TH D_bangsan + คูณสตางค์ (464404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพุทธคุณ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
63 # 3อจ630707-145 ED095072376TH พิชชากร + คูณสตางค์ (464408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ630707-146 ED095072376TH พิชชากร + คูณสตางค์ (464412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ชุมพร
65 # 3อจ630707-147 ED151061602TH pinmarine35 + thumma (464416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9060 กก)(G 66%)
66 # 3อจ630707-148 PCRB000080745 อ้วนรถตู้ + jouicepeam (464501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ เนื้อทองเหลือง
67 # 3อจ630707-149 820308885303 anuchaa + Oreamnos (464418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1017)(G 66%)
68 # 3อจ630707-150 EI984067919TH ปุ๊กลุก + opor1217 (464502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน เนื้อเงินลงยา ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ630707-151 EI997599709TH สอโยธยา + Loeicity (464468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630707-152 EI993839580TH transport + Suparat_2832 (464472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2217)(G 65%)
71 # 3อจ630707-153 EX461013471TH อ้วนอุดร + เสพดศรีราชา (464474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 262)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 262)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
72 # 3อจ630707-154 EI662652414TH PHLOI + Poonan9955 (464479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อวงษ์ วัดศาลาลอย เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
73 # 3อจ630707-155 EI662652414TH itthikorn + Poonan9955 (464480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

74 # 3อจ630707-156 EI662652414TH บรีสพระช่วย + Poonan9955 (464482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
75 # 3อจ630707-157 ED111609651TH nana04 + เมเปิ้ล (464483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 77%)
76 # 3อจ630707-159 ED108463449TH annnyamulet + Tatchapong (464487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630707-160 ED074293156TH Arjaree56 + พิชชากร (464488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์หร่ำ วัดเลียบ เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
78 # 3อจ630707-161 ED100278993TH sherbet88 + jitnobnom (464450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
79 # 3อจ630707-163 RNYB000106713TH Pra999 + Reindeer_kwang (464505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
80 # 3อจ630707-164 ED156316732TH tonychan + บ้านกรอบเงิน (464515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอกโค้ดไม่ครบ 1 ตัว)(630326-071)(G 92%)
81 # 3อจ630707-166 ED930880988TH scott + หม่อง (464470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 09 ก.ค. 2563 - 08:36 น.] #75398 (8/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630625-008 ED106409136TH หนุ่มฉลองกรุง (464083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630625-025 EI745563703TH โต้งกระนวน (464086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630629-009 ED111623551TH FIREWALL (463490) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630629-014 EI984007124TH wath132 (463749) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630630-011 ED031053405TH tower13 (463892) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630701-012 ED114281309TH พงษ์เพชร09 (464071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630702-001 NGWW000211576 srilinjee (463877) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ630703-001 ED075447211TH somboomboo (463991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630703-002 ED106097265TH golfsriracha (463995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630703-006 ED128539760TH คุณศิระ (464001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630703-008 EI932343148TH translek (464104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630703-011 EI986519157TH bestsaney (464004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630703-012 ED148701915TH rungroj (464023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630703-014 EI634089326TH probation (464030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630703-015 EI61502129TH เสือทองแดง (464085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630703-016 EX451597393TH WHITEAMULET (464088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630703-017 EI715879854TH ทรัพย์กำเนิด (464032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630703-018 ED129229469TH ninnin (464034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630703-019 ED131911353TH router (464037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630703-020 ED131753516TH tuktu40 (464039) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 1อจ630703-023 ED11220213TH k9cob (464053) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630703-024 ED141710740TH โอ๋โฟโต้ (464090) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630703-028 ED127813774TH LIM2512 (464105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630703-029 ED127813774TH LIM2512 (464103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ630703-031 EI952294287TH beer2126 (464070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630703-032 ED110161416TH สุเรนทรชิต (464072) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 1อจ630703-034 EI986530798TH bestsaney (464075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630701-002 engineer27 (463677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630701-021 microsoft (463686) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630702-010 Buncha (463900) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ630702-017 khotchaninPk (463908) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630703-011 kai_kaw (464009) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ630703-016 aramintra (464014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630703-017 aramintra (464019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630703-018 aramintra (464024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630706-005 การันตีพระ (464227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630706-025 การันตีพระ (464259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630706-040 แมวจ้ะ (464341) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
12 # 2อจ630706-041 แมวจ้ะ (464347) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
13 # 2อจ630706-047 การันตีพระ (464367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630707-002 การันตีพระ (464356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630707-003 การันตีพระ (464358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630707-005 การันตีพระ (464361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ630707-006 การันตีพระ (464362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630707-007 การันตีพระ (464364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630707-008 การันตีพระ (464365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630707-010 การันตีพระ (464374) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ630707-011 การันตีพระ (464380) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ630707-013 การันตีพระ (464383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630707-025 การันตีพระ (464387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630707-030 การันตีพระ (464388) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ630707-031 การันตีพระ (464392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630707-032 การันตีพระ (464399) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ630707-033 การันตีพระ (464405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ630707-034 การันตีพระ (464409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630707-035 การันตีพระ (464411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630707-038 การันตีพระ (464414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630707-039 การันตีพระ (464419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630707-042 pramual (464485) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ630707-043 pramual (464490) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
34 # 2อจ630707-044 pramual (464492) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

35 # 2อจ630707-045 pramual (464494) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
36 # 2อจ630707-053 การันตีพระ (464424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630707-058 Lengford (464355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
38 # 2อจ630708-033 หม่อง (464523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630627-108 ED117803738TH nunthawat + mchutith (463300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2485 จ.สงขลา
2 # 3อจ630630-110 ED120480900TH waves + องอาจ (464101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)
3 # 3อจ630701-002 bunjerd + โต้งพลับพลา (463626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก หลวงพ่อหวล วัดพิกุล เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630701-019 walrawut + cabzaa (463657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้ายและเคลือบแล็กเกอร์)(G 67%)
5 # 3อจ630701-103 ED128528988TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + คุณศิระ (463714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อสำริด
6 # 3อจ630701-104 RP857147288TH pumcha + แวนบางนา (463716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร วัดเชิงท่า พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ630701-121 ED11424456TH ณัชกิจ + Jaiddjai (463639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630701-167 EI869976874TH chaidee + panitan (463787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพ่อท่านเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.สงขลา
9 # 3อจ630702-019 วิสูตร์ + natanon03 (463867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นกฐินจุฬา 49 พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.ปัตตานี(G 64%)
10 # 3อจ630702-114 ED117555727TH chaidee + เอกเมืองตรัง (463943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ พิมพ์หัวโต เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630702-120 EI956491852TH เสรีไทย + yingaree (463860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 59)(S 92%)

12 # 3อจ630702-148 ED054385613TH ปิงเปียง + โอ๊ตหาดใหญ่ (463935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวดหมาน พิมพ์เล็ก ปี 2507 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ630702-156 ED097022443TH เสรีไทย + บิ๊กนคร (463862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง (สภาพใช้)
14 # 3อจ630702-159 ED129587996TH วินัย15 + อาทิตย์๙๙ (463871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ครุฑใหญ่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 78%)
15 # 3อจ630702-163 ED106042077TH PHLOI + golfsriracha (463868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
16 # 3อจ630702-176 ED147500903TH kit01 + sanopporn (463864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ)
17 # 3อจ630702-177 EI968262790TH Thanabura + พุทธศิลป์ล้ำค่า (463866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นปราบศึก เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.จันทบุรี
18 # 3อจ630703-002 หลวงปู่ช้างให้ + ยุทธภีม (463950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (สภาพทำความสะอาดผิว)
19 # 3อจ630703-004 ขุมทรัพย์พระ + (463952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600421-167)(G 68%)
20 # 3อจ630703-126 AMTA000513869 khonwan + kunkwin (463974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 73%)
21 # 3อจ630703-142 EG271827435TH Sakorn_rak + wiwat_bs (463967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ630703-158 EX458655060TH kittisak_10 + นะโมชลบุรี (463994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระรูปเหมือน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2517 จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
23 # 3อจ630706-006 sittpee + โก๋โรจน์ (464326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 740)(G 62%)

24 # 3อจ630706-010 poshwises + Syumpu (464344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)(G 69%)
25 # 3อจ630706-102 EF484669291TH ศักดิ์นรินทร์ + Giant415 (464231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 63%)
26 # 3อจ630706-121 ED122523523TH noomark + เขยมาบตาพุด (464246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง(G 83%)
27 # 3อจ630706-122 PWET000638101 title28 + ต่ายวัดหนึ่ง (464251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 77%)
28 # 3อจ630706-135 ED100482141TH JainNoina + Berm_07 (464288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3955)(G 64%)
29 # 3อจ630708-011 EG277986038TH อะนันตะปัดชะเย + kaidaao (464522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคำ วัดอมรินทราราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
30 # 630707-106 EG744924224TH ทวีสิน+ พลังศรัทธา (464369) ตลับทอง 1 องค์ ( G 85 %) น้ำหนัก 15.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 08 ก.ค. 2563 - 08:41 น.] #75341 (7/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630622-014 ED045725659TH ผมนะเด็กเทพ (462635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630625-004 ED080916442TH กานต์ (463006) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ630625-020 ED020082030TH thatcharit (463099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630625-021 EI986103605TH thatcharit (463105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630625-038 ED120442362TH ดาบเอก (463102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630626-006 ED119305421TH เทพพระเสาร์ (463526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630626-017 ED124110683TH มหามณีจินดา (463238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630626-019 BKPU000051865 kajell3555 (463219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630627-012 EH174384186TH Folkfolk (463329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630627-013 EX548159735TH thevit (463331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ630627-015 ED129220076TH theeraphon19 (463334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630627-016 TH0118DP2PD9B tpatt (463338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630627-027 ED127221269TH pradrem (463323) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630627-028 ED127221269TH pradrem (463327) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630629-007 EX478528286TH ต่อแต้ม (463485) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ630629-008 EH123941605TH pikky (463465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ630629-010 ED134300554TH Korngavee (463487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630629-011 ED134300554TH Korngavee (463493) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ630630-002 RBPP000081143 Reindeer_kwang (463880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630630-006 ED835437986TH PopQC (463601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ630702-002 EX490573460TH udomsapayakul (463912) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ630702-003 EX490573460TH udomsapayakul (463917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630702-005 EG566675276TH kenshiro2810 (463920) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630702-007 ED106026278TH Reindeer_kwang (463889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ630702-009 ED086039765TH คมรามอินทรา (463890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630702-010 EU143961581TH ton_tanawat (463940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630702-011 ED068697015TH เสน่หา (463893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630702-013 ED141100540TH thatcharit (463896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ630702-015 EI986174120TH thatcharit (463898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ630702-020 82030946355 ณัฐวุฒิ-หุงขุนทด (463947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630702-021 ED115881834TH sak15 (463944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630706-019 ED114664382TH HatPra (464307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630620-004 doyct (462464) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ630623-010 numomint (462749) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630625-018 Sura-Gan (463116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630626-025 thongpaiwan (463220) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ630627-011 Newcomer (463302) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630627-022 lexrain (463269) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630627-031 ศตกมล (464353) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630629-027 อตกพระเครื่อง (463470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630630-006 teerawit (463579) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630630-007 นัทปทุม (463918) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ630630-017 zoomzoom (463608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630701-011 อ้นทวีคูณ (463711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630701-019 bigbee (463734) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ630701-031 belcid (463801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630702-001 sak2505 (463819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630702-004 komon2515 (463827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630702-009 tanint (463830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ630702-013 mut007 (463910) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630702-022 natanon03 (463906) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630706-006 การันตีพระ (464234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ630706-009 การันตีพระ (464236) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630706-011 การันตีพระ (464240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630706-012 การันตีพระ (464241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630706-014 การันตีพระ (464243) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ630706-015 การันตีพระ (464247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630706-016 การันตีพระ (464248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630706-017 การันตีพระ (464252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630706-022 การันตีพระ (464253) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ630706-024 การันตีพระ (464258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630706-026 การันตีพระ (464262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ630706-027 การันตีพระ (464265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ630706-028 การันตีพระ (464266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ630706-029 การันตีพระ (464269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630706-034 การันตีพระ (464271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630706-035 การันตีพระ (464273) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 2อจ630706-036 การันตีพระ (464277) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
37 # 2อจ630706-038 การันตีพระ (464283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630706-042 การันตีพระ (464287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ630706-045 การันตีพระ (464290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ630706-048 การันตีพระ (464292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ630706-050 การันตีพระ (464293) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ060704-153 ED13855923TH atsmark2 + pongpan_r (464111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ630618-162 EG284624025TH poshwises + sanopporn (462176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์แตงโม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกกลากของ
3 # 3อจ630625-132 EI962568745TH อมรรัชดา + นายเก้ (464244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 11)(G 85%)
4 # 3อจ630626-005 เพชรอโยธยา + tongleehae (464249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส 2 เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สิงห์บุรี. (630522-243)
5 # 3อจ630627-109 ED106470521TH บรีสพระช่วย + ChaiyutPho (463361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630627-119 EI970515872TH sanya1002 + ตรีปากน้ำโพธิ์ (463299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดอรุณฯ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630627-130 ED095036498TH tanint + คูณสตางค์ (463297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นนทบุรี
8 # 3อจ630629-113 ED102209182TH pharoah + laksi (463508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ไก่หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเงินไหลมา เนื้อลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9505) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ630629-124 EG253027782TH JadeJ + ซูโม่ (463433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 94 รวยสมใจนึก ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 305)
10 # 3อจ630630-011 cadman + napsss (463622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ630630-014 ชมนันท์ + pakansit (463619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดซับลำใย ปี 2543 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630630-107 ED136002757TH โต้งกระนวน + Somboon_skon (463531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.นครปฐม
13 # 3อจ630630-116 ED095029191TH new999 + คูณสตางค์ (463590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุราษฎร์ธานี
14 # 3อจ630630-119 ED118021984TH อตกพระเครื่อง + ของขลัง (463594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ630630-131 SINS000301764TH พิชชากร + หมูอู๊ด (463553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธทรงธรรม หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ
16 # 3อจ630630-132 SINS000301764TH พิชชากร + หมูอู๊ด (463555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธทรงธรรม หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ
17 # 3อจ630630-137 ED096798363TH Aonchin + แซนวิช (463578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ630701-126 EG072600653TH john-otto + beer2126 (463782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)(G 62%)
19 # 3อจ630701-129 EG043076545TH nung4066 + BOAT26 (463667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (แช่น้ำมนต์) กรอบทอง(G 78%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ630701-137 ED127507978TH itthiwat + ซูโม่ (463701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 578/น้ำหนัก 58.1 กรัม)
21 # 3อจ630701-148 EI990725889TH เหม่ง13 + arucha2510 (463670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(G 69%)
22 # 3อจ630701-159 ED137602219TH ไผ่กำแพงแสน + wutclub (463705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1571)(G 66%)
23 # 3อจ630701-160 EX407320433TH m-cot + panitan (463706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 76%)
24 # 3อจ630701-175 ED099778155TH สัมพันธ์คณิศร + พลูโต (463662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
25 # 3อจ630701-184 EF311840517TH เนนิติ + Ozone (463691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางข้างเส้น เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้)
26 # 3อจ630701-188 EK89000127176 Oat_Phk + Lek339 (463699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630229-077)(G 60%)
27 # 3อจ630702-018 pitchayuit + natanon03 (464255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 17733 ก)(G 67%)
28 # 3อจ630702-022 ต่อคู้บอน + natanon03 (463942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 62) กรอบทอง(G 66%)
29 # 3อจ630702-121 ED099548081TH ยุทธ2499 + natapoln (464263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 90 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 970)
30 # 3อจ630702-127 EI910039990TH anusornthimto + คนกรุงศรี (463878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
31 # 3อจ630702-132 EF396768435TH wisant1973 + Niti333 (463805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาชิงชัย รุ่นบูรณะหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชุบเงินใหม่)
32 # 3อจ630702-133 EI962574074TH anusornthimto + ชูชัย (463809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
33 # 3อจ630704-002 Icando + suchao8 (464114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 84%)
34 # 3อจ630704-003 suttheechaomuang + (464214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โบ๊ทพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 521)(G 77%)
35 # 3อจ630704-005 suparerk + เมตตาบารมี (464117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ630704-006 wit_27 + Komsank (464119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาปิ้ง รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เลย

37 # 3อจ630704-009 3759900135677 + (464213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3026/น้ำหนัก 55.2 กรัม)
38 # 3อจ630704-010 ไผ่กำแพงแสน + Gamepot89 (464125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5361)(G 61%)
39 # 3อจ630704-101 RI072953721TH sscopyprint + lamborghinizi (464110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
40 # 3อจ630704-102 ED109117525TH Narongrad_107 + arwutc (464120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2816)
41 # 3อจ630704-104 ED206968809TH นักสืบเมืองละโว้ + สว่างอารมณ์ (464126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 6415)
42 # 3อจ630704-105 ED128568474TH เอกจักร + จตุจักร (464130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 583)
43 # 3อจ630704-107 EI863229627TH k_artit + ทรัพย์อานันท์ (464220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1569)
44 # 3อจ630704-108 EG601379056TH หลักทอง9 + กิมหงวน (464208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6238)
45 # 3อจ630704-109 ED122581296TH Tons2511 + นาควารี (464198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
46 # 3อจ630704-110 ED117573765TH บอลปากน้ำ + moo_bpk (464137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1499)
47 # 3อจ630704-112 ED120216295TH boatcivil + ตราชั่ง (464192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 64%)
48 # 3อจ630704-113 ED135208043TH มงคลสิบทิศ + ไอซ์_บ้านหมอ (464193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2364 ก)
49 # 3อจ630704-114 PHAK000305365 kapi077 + conmisilp (464195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 122)
50 # 3อจ630704-116 ED127543326TH หมีจันทบุรี + นกแก้ว (464199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630704-117 ED141203703TH yodchaiaa + waves (464200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ630704-120 EG343308582TH Torsak6996 + hot2523 (464201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
53 # 3อจ630704-121 EF395590379TH sutthipun + หวานเย็น007 (464133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 83%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
54 # 3อจ630704-122 EF395590334TH sompoch777 + หวานเย็น007 (464217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
55 # 3อจ630704-123 FAM0002970528 walrawut + Sutatiwat2540 (464218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 654)

56 # 3อจ630704-124 ED124182190TH midland + ป๋องร้อยไร่ (464138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุตาธิการี หลวงปู่ทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
57 # 3อจ630704-125 RP529874595TH atthasit + nongder (464144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
58 # 3อจ630704-126 SEC3000373300 pruksasat + ton-230 (464147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นไตรมาสแสนรวยทันใจ เนื้อสำริดเกศทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 902)
59 # 3อจ630704-127 EI89853926TH ศิษย์อาจารย์เฮง + Kittisak99 (464150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1422)
60 # 3อจ630704-128 ED059590642TH hattori + Arunlert69 (464154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
61 # 3อจ630704-129 ED078450387TH Sky009 + anode (464156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเกศาเพชร ปี 2546 จ.อุบลราชธานี (ฝังตะกรุดทองเหลือง)
62 # 3อจ630704-130 ED147550051TH apiwat4825 + Touchmahal (464157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 988)
63 # 3อจ630704-131 ED147550051TH jirayut32 + Touchmahal (464151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8898)
64 # 3อจ630704-132 EI971064009TH bongbiab + mingloei (464219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
65 # 3อจ630704-134 ED048246728TH yuttokkm + Ottokung (464155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 321573)
66 # 3อจ630704-136 EF693560409TH LEEYA + munmun (464164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3555)
67 # 3อจ630704-137 ED152203077TH ฐณะวัฒน์ + kanlaya48 (464167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 70%)
68 # 3อจ630704-138 ED121333046TH pinmarine35 + wikornth (464170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9635)
69 # 3อจ630704-139 EX418357880TH jaidee-k5 + อ้วนโกบ๊อ (464173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 164)
70 # 3อจ630704-140 ED152112291TH ithaca1976 + บวร19 (464176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
71 # 3อจ630704-141 EX433336516TH kapi077 + bancha18 (464161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 353)
72 # 3อจ630704-142 ED121678807TH pukkakub + นับตังค์ (464163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
73 # 3อจ630704-143 ED134408919TH โชติอนันต์ + narongatyc (464166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ630704-144 ED121333050TH jirayut32 + wikornth (464171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3750)

75 # 3อจ630704-145 ED119344266TH pandp + ดาบสองมือ (464174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ630704-146 ED128362625TH sineru32 + บางแก้ว1976 (464177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
77 # 3อจ630704-147 ED014476789TH คนไทยใจดี + sunswiss (464222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานอารยสถาปัตย์ อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.เชียงราย (หมายเลข 1589)
78 # 3อจ630704-148 ED144244477TH nongnolf + prempoo (464210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา
79 # 3อจ630704-149 EW573914688TH ศิษย์อาจารย์เฮง + R9999 (464221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7669)
80 # 3อจ630704-151 ED122579261TH เทพพิทักษ์ + เขยมาบตาพุด (464197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3560)(G 63%)
81 # 3อจ630704-152 ED138565923TH Yuttana + pongpan_r (464109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
82 # 3อจ630704-154 ED138216809TH suphannachai + กบอตก (464223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 64)
83 # 3อจ630704-155 ED122726866TH charlott + ปลาโลมา (464113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์ ป มีขีด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
84 # 3อจ630704-160 ED040569373TH Pitcha + ไข่มุข (464124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 27962)
85 # 3อจ630704-161 ED033889845TH beebangna + prasit_jongsiri (464215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
86 # 3อจ630704-165 ED117593464TH star15 + iamkob (464169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6457)
87 # 3อจ630704-167 ED120815400TH ตู๋สาธุ + HopeMan (464181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630704-169 ED095070256TH sutthiphornn + คูณสตางค์ (464185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630704-171 ED095070256TH kenshiro2810 + คูณสตางค์ (464129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ630704-172 ED09500256TH ริน2540 + คูณสตางค์ (464207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
91 # 3อจ630704-173 ED095070256TH joeenok + คูณสตางค์ (464132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
92 # 3อจ630706-002 bankthekop + นายถนัด (464315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุด/สภาพสวย)
93 # 3อจ630706-004 cthyongyot + Vimol55 (464321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา

94 # 3อจ630706-005 slaton57 + Vimol55 (464323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม
95 # 3อจ630706-007 poshwises + wit50 (464329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630201-082)(G 73%)
96 # 3อจ630706-009 bongbiab + walrawut (464334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 25401 ก)
97 # 3อจ630706-012 ปอวีร์ + guaran (464230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10518)
98 # 3อจ630706-013 transport + guaran (464233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2541)
99 # 3อจ630706-014 Chaiwat13 + virut19 (464237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2102)
100 # 3อจ630706-015 tonphu + virut19 (464239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
101 # 3อจ630706-101 ED033889859TH sanaetub + prasit_jongsiri (464229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
102 # 3อจ630706-103 ED059590656TH Lengford + Arunlert69 (464232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 80%)
103 # 3อจ630706-104 EI115052174TH LasTShoT + panja (464352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
104 # 3อจ630706-105 ED074259852TH Ptrabbit08 + tongjoy (464235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (630625-227)
105 # 3อจ630706-106 EG590724216TH นคราฎ + pirawit (464238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (630619-506)
106 # 3อจ630706-107 ED080816909TH ต่อ_ถนนตก + โชคอนันต์ (464349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ630706-109 ED133808566TH JadeJ + TiRescue (464242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 992)
108 # 3อจ630706-110 ED1338085667TH khrawsadid + TiRescue (464245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อทองเหลืองรมดำ ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 176/หน้าตัก 7 นิ้ว)
109 # 3อจ630706-111 ED045673404TH wit50 + Pingpong2513 (464276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (610124-015)(G 86%)
110 # 3อจ630706-112 EG395342672TH wannarak + ทรัพย์อานันท์ (464343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 37)
111 # 3อจ630706-113 ED084737407TH ม่วงทองพระ + รักษ์นครหลวง (464279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 221)
112 # 3อจ630706-114 ED153706138TH pichet83 + ก้อนกรวด (464348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ630706-116 EI789679387TH wanchaingoen + towerboy (464285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
114 # 3อจ630706-117 EG654988283TH แมวสามสี + Danusorn (464294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(581216-082)
115 # 3อจ630706-118 EI985512360TH taratchon + เชือกกล้วย (464346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
116 # 3อจ630706-119 EG621284644TH yahee13 + bancha18 (464300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12062)
117 # 3อจ630706-120 ED122523523TH supervigo + เขยมาบตาพุด (464304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
118 # 3อจ630706-123 ED060250527TH PLE_INNO + somdeg (464254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 401)
119 # 3อจ630706-124 ED060250527TH PLE_INNO + somdeg (464257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 566)
120 # 3อจ630706-125 ED015178251TH natapoln + RUAYGABPRA (464260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
121 # 3อจ630706-126 ED095045305TH siblo555 + หลังเขา30 (464264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
122 # 3อจ630706-128 EF629438046TH pradee125 + tone555 (464270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฎฐารส เนื้อชินเขียว
123 # 3อจ630706-129 EI966473734TH หิมพานต์มุ่งงาม + prasertpp (464272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดงถักเชือก สร้างก่อนปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 1.8 นิ้ว) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
124 # 3อจ630706-131 EX461127669TH เด็กสังขละ + peaky (464278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
125 # 3อจ630706-132 EX461127669TH chane31 + peaky (464281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและ ๙)
126 # 3อจ630706-133 ED054174543TH Niti333 + seven13 (464282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผง จ.นครปฐม
127 # 3อจ630706-134 ED120237692TH gorn9 + ตราชั่ง (464286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
128 # 3อจ630706-001 tanint + pawaris (464313) กรอบทอง 1 องค์ ( G 94 %) น้ำหนัก 7.8 กรัม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 07 ก.ค. 2563 - 08:42 น.] #75335 (6/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630626-013 EI987750662TH manliar (463746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630627-020 ED128523107TH คุณศิระ (463348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630701-002 EG651127231TH Suradech (463707) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630701-003 EG651127214TH Suradech (463715) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ630701-005 EG651127245TH Suradech (463733) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ630701-008 EG651127262TH Suradech (463739) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
7 # 1อจ630701-016 ED106769077TH assawin (463743) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 1อจ630701-025 ED098668750TH prakitamulet1 (463796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 1อจ630702-004 ED128473768TH ภพเมืองสรรค์ (463916) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630701-004 yody18 (463766) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
2 # 2อจ630701-008 chockdee (463771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ630701-009 sanopporn (463773) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
4 # 2อจ630701-024 aramintra (463695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630701-025 aramintra (463700) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630701-026 aramintra (463702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630701-027 aramintra (463708) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630701-028 aramintra (463712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630701-029 แมวปลาทอง (463779) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630704-005 การันตีพระ (464107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630706-001 carbon (464128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630623-122 EG368622752TH john-otto + print (463976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 4 เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ.. (วัดตะล่อมสร้าง)(630526-263)
2 # 3อจ630629-025 Chaiwat13 + anaken (463982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
3 # 3อจ630630-109 ED120917505TH Peera1 + apiwat4825 (463984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 698)
4 # 3อจ630630-112 EG558970149TH ApiPra19 + Mahamonkkol888 (463988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
5 # 3อจ630701-154 ED120483234TH parichat + องอาจ (463992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี
6 # 3อจ630701-187 ED127420168TH parichat + sanko (463949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630703-001 LEEYA + Vertexsoi (463948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2737)
8 # 3อจ630703-005 You9199 + nongder (463955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 54%)
9 # 3อจ630703-006 บรีสพระช่วย + ดิอาโบล (464094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630703-007 poshwises + ming168 (463956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์โส เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
11 # 3อจ630703-008 wongthep + ขุมทรัพย์บูรพา (463957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (630618-013)
12 # 3อจ630703-010 เกษตร + เจริญ42 (463959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (630623-105)(G 73%)
13 # 3อจ630703-012 ศักดิ์นรินทร์ + SeksitK (463964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(530827-101)
14 # 3อจ630703-013 nakarin + SeksitK (463970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)(550914-017)
15 # 3อจ630703-014 yahee13 + walrawut (463972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 727)
16 # 3อจ630703-101 ED028598972TH thotsaphol4110 + yongyot (463998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา 2 พิมพ์เม็ดแตงย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
17 # 3อจ630703-102 ED103228112TH wirachat + ingkamarathon (464003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (620725-075)

18 # 3อจ630703-103 EG341146745TH m-cot + ถัมภ์บรรฑุ (464006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง
19 # 3อจ630703-104 ED118744948TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (464007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แม็คหลักสี่
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
20 # 3อจ630703-105 ED010784617TH anuchaa + ธรรมวิทย์ (464008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6149)
21 # 3อจ630703-106 RU995029488TH montriburiram + goodnamo (464100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 652)
22 # 3อจ630703-107 NMIT000286141 เกษตร + บอยพระผง (464012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (630219-046)(G 77%)
23 # 3อจ630703-108 ED059582875TH บอลปากน้ำ + เงินทองพระเครื่อง (464017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630624-335)(G 78%)
24 # 3อจ630703-109 SMK2000053596 MoTeSaK + เทพยาจกเก้านิ้ว (464021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นบ่วงซื่อเฮง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ประจวบคีรีขันธ์
25 # 3อจ630703-110 ED090463004TH เกษตร + chanpichai (464031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630703-112 ED111815097TH เมืองช้าง + navy2525 (464095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปู่คำบุ วัดกุดชมพู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
27 # 3อจ630703-113 EF396771205TH thank2016 + coldplay (463953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 110)
28 # 3อจ630703-114 EI9689920852TH taccord + เซียนส่อง (463958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (สภาพรมผิวใหม่)
29 # 3อจ630703-115 ED069262519TH Ong1971 + พญาธร (463960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
30 # 3อจ630703-116 ED032639877TH somboonput + Juicy (463962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
31 # 3อจ630703-117 ED135305345TH pichet83 + prasit_jongsiri (463966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
32 # 3อจ630703-118 ED120069345TH หน่อย_ลำปาง + mingch (463969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 381)
33 # 3อจ630703-119 ED130647670TH สิงห์คำรณ + จิตรธรรมะ (464098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานกว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
34 # 3อจ630703-120 tonphu + เศกสรรค์2511 (463973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611010-001)
35 # 3อจ630703-121 Akradet + kuromi (464096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
36 # 3อจ630703-122 EW221361570TH วศินสาริยา + หนุ่มบ้านแพ้ว (463954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4197)

37 # 3อจ630703-123 EG729974909TH khrawsadid + kakashi (463961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเศรษฐีพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเชิงเขาสร้าง/หมายเลข 130)
38 # 3อจ630703-124 EG253032408TH poshwises + ซูโม่ (463965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10135) (น้ำหนักเงิน 57.3 กรัม)
39 # 3อจ630703-127 TH0118DM86Y38 tanakrit1977 + pakin1878 (463980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปราถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 250)
40 # 3อจ630703-128 ED117462101TH bangpunDD + rongruac (463990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
41 # 3อจ630703-129 ED132102202TH ทันบางบอน + ลพบุรี49 (463996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวบาน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
42 # 3อจ630703-130 ED071597652TH jirayut32 + banint (464089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28321)
43 # 3อจ630703-131 EX548232926TH เทพพิทักษ์ + Wanchana (464005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630703-132 EX486474593TH wootubon + เอกกี้27 (464011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
45 # 3อจ630703-133 ED045727796TH m-cot + ปิดทองฐานพระ (464016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ630703-134 ED110527908TH imsin + suwichai (464020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630703-135 ED093792619TH patchara + คงอำพัน (464026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (570616-014)(G 86%)
48 # 3อจ630703-136 EI989883919TH paul2509 + Wangmanow (464040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยปลดหนี้ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 455)
49 # 3อจ630703-137 ED034467429TH sakdaspc + กล้วยหิน (464045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
50 # 3อจ630703-138 ED120550282TH ตอปทุม + PHLOI (464051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมแขนซ้ายและเข่าสองข้าง) (630623-012)(G 89 %)
51 # 3อจ630703-139 ED085742142TH yodkk + Plabootong (464057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
52 # 3อจ630703-140 ED034190754TH ตุ๊หลวง + sanko (464062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้าหยาบ ปี 2518 จ.ระยอง
53 # 3อจ630703-141 TH0118DPRZ13B montree_eit + watwansa (463963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
54 # 3อจ630703-145 EX402384940TH อ้วนอุดร + CONVENTION (463968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
55 # 3อจ630703-147 ED114240321TH fifadida + kitti1999 (463978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (570830-229)(G 82%)

56 # 3อจ630703-149 EX242235651TH pirat9 + Satelite (463983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (620606-066)
57 # 3อจ630703-150 ED107826178TH พนินทร์ + Babytime (463986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยวรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6803)
58 # 3อจ630703-152 ED119335145TH pinmarine35 + mujane999 (463977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8862)
59 # 3อจ630703-153 EI921582031TH willy + Bigbub (463979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ630703-154 ED122569295TH หนุ่มบึงกาฬ + เขยมาบตาพุด (463985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
61 # 3อจ630703-155 EI825290623TH SAHAKORN + maturuch (463987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(630608-078)
62 # 3อจ630703-156 EW994366183TH somsakyoung + จิ๋วครับผม (463989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 139)
63 # 3อจ630703-157 ED036885365TH artty5959 + sur_suk (463993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพสวย) (580408-090)
64 # 3อจ630703-159 ED074259557TH captainjack + tongjoy (463999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 965)
65 # 3อจ630703-160 EX457490713TH keng_kung + Phuping8888 (464084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
66 # 3อจ630703-161 ED119412434TH doopradee + pop_vat (464002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
67 # 3อจ630703-162 ED116624616TH pinmarine35 + artliver (464010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 297)
68 # 3อจ630703-163 ED120445868TH kaimotor + องอาจ (464013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620608-178)
69 # 3อจ630703-164 EF683331525TH zafari + jammanee (464015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
70 # 3อจ630703-165 EF683331525TH zafari + jammanee (464018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
71 # 3อจ630703-167 ED039375052TH gymnastics + apiwat_1330 (464025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 61%)
72 # 3อจ630703-168 RSSM000059194 Terapong + jessio (464028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
73 # 3อจ630703-169 LUAP000576044 ป๋องร้อยไร่ + เติ้ลเอกพงษ์ (464097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุมั่นขวัญยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 195)
74 # 3อจ630703-170 EI933679069TH thotsaphol4110 + อิทธิมงคล9 (464033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ630703-171 ED118115236TH AnanHH + vitaya (464035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (621002-144)
76 # 3อจ630703-174 ED105221766TH โต้งกระนวน + tammanoon (464044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมเข่าขวา)
77 # 3อจ630703-175 EO518276441TH zafari + lamp88 (464046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630703-176 EO518276441TH zafari + lamp88 (464048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630703-177 EO518276441TH zafari + lamp88 (464050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630703-178 ED049369309TH พระครูสุตธรรมสิทธิ์ + tookatun (464102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630620-143)
81 # 3อจ630703-180 ED095060758TH kit01 + คูณสตางค์ (464059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.ภูเก็ต
82 # 3อจ630703-181 ED095060758TH atthasit + คูณสตางค์ (464060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)
83 # 3อจ630703-182 ED095060758TH KohMeaklong + คูณสตางค์ (464061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
84 # 3อจ630703-183 ED09506758TH ฐณะวัฒน์ + คูณสตางค์ (464063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 236567) (สภาพทำความสะอาดผิว)
85 # 3อจ630703-184 ED095060758TH พิชชากร + คูณสตางค์ (464064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว
86 # 3อจ630704-001 นคราฎ + willy (464112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกุรดทอง)(590311-078)(G 77%)
87 # 3อจ630704-008 เกษตร + suwankal (464123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611006-102)
88 # 3อจ630704-106 EX548499218TH เกษตร + Wanchana (464134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (611206-037)
89 # 3อจ630704-111 EX477005946TH Pitcha + lulytoon (464190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ นครราชสีมา (620513-032)
90 # 3อจ630704-118 ED150010520TH boonlers + HS2NAJ (464202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (611205-026)
91 # 3อจ630704-133 ED045671638TH thiarin + บ๊อบบางบ่อ (464224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(621122-295) (G 65%)
92 # 3อจ630704-135 MINB000929512 นักสืบเมืองละโว้ + boat1678 (464160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 592) (610223-095)(G 80%)
93 # 3อจ630704-150 ED122579261TH poshwises + เขยมาบตาพุด (464180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7836)(570908-159)(G 64%)

94 # 3อจ630704-157 ED08214985TH dechatorn + ปอวีร์ (464118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(630331-300)(G 60%)
95 # 3อจ630704-158 ED110225469TH vutrider + ตี๋ลำปางหลวง (464212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(620511-058) (G 90%)
96 # 3อจ630704-159 ED111649664TH sherbet88 + พิชัย999 (464121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560802-108)(G 78%)
97 # 3อจ630704-162 ED099573109TH นัทปทุม + natapoln (464152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (630404-166)
98 # 3อจ630704-163 ED099573109TH LEEYA + natapoln (464158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (620316-003)(G 80 %)
99 # 3อจ630704-164 ED116386324TH Napatsut + กิ่วกระ (464165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (560530-258)
100 # 3อจ630704-166 ED086390155TH benzy + peawc16 (464175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (610405-120)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 06 ก.ค. 2563 - 08:39 น.] #75328 (5/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630625-011 ED088731679TH juipeter (463092) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630625-036 EI952273790TH beer2126 (463101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630626-008 ED049361676TH tookatun (463224) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ630626-016 ED043761260TH อุกฤช (463233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630627-022 ED13122232TH กิตติศักดิ์2519 (463336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ630627-025 ED106009629TH rainbowznurse (463760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630629-018 ED072686800TH PHLOI (463495) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
8 # 1อจ630630-012 EI264595254TH meowneko (463618) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630701-007 ED111055113TH cthyongyot (463745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630701-009 ED128833174TH Niipa (463793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630701-011 ED110918651TH suttanee (463747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630701-013 820307098262 jum-nong77 (463789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630701-014 EB266680595TH เชียงลี้ (463751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630701-018 EI435153419TH ต้นอุทยาน (463756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630701-019 EQ530395393TH bagio (463791) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ630701-023 ED056549558TH nookug (463722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630701-024 EI986126708TH thatcharit (463729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630701-026 EI470053465TH ที่ราบสูง (463731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630701-027 ED115411345TH corach (463735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630701-028 ED059747835TH เล็กหัวเสือ (463740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630703-005 ED936855394TH narong54 (464000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 1อจ630703-013 EG642505261TH intermilan (464027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 1อจ630703-025 EI981290720TH Intra103 (463981) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630619-009 rongfox (462375) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630622-030 mekya2706 (462605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630624-023 amata_tong (463228) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ630625-003 aof-papa (462997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ630625-023 วัฒน์วังหิน (463094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ630626-011 bangkokpoms (463197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630626-019 guaran (463245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630626-029 kopuree (463250) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
9 # 2อจ630627-002 pratoe99 (463310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630627-003 winai10 (463313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630627-008 ChaiyutPho (463320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630627-010 titong (463304) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ630627-020 nui555 (463307) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ630629-003 pawaris (463374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630629-006 หนุ่มธนบุรี (463383) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630629-020 ppffarm (463484) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ630629-023 slowspeed (463462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630701-007 นคราฎ (463769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630701-010 นัทปทุม (463770) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630701-012 เต็นท์ป่าหวาย (463795) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ630701-013 เชษฐ์รัชดา (463717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630701-014 chaleaw56 (463719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630701-015 chaleaw56 (463721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630701-016 ผู้ช่วย2 (463724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630701-017 phoomchai (463727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630701-018 ninewalk (463730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630701-023 อรรถพล (463764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630703-019 การันตีพระ (463951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630620-125 ED085475852TH ronin28 + khunpon (462414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ ปี 2517 (มีโค้ด)
2 # 3อจ630622-003 บิ๊กบีม + logisman (463448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 63%)
3 # 3อจ630623-101 ED110442751TH เจ้าคุณ + ต่อยอด (462767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
4 # 3อจ630625-012 เมืองช้าง + ธัญเทพ (463031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ630626-017 เกษตร + คมทัตพรหมเสนะ (463195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
6 # 3อจ630629-019 chay7 + เหน่งเมืองนนท์ (463504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630629-020 Chokwoottichai + (463417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหน่งเมืองนนท์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
8 # 3อจ630629-027 Tharnun + noksev (463501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
9 # 3อจ630629-110 EX402379715TH Mcwall + หนุ่ยท่าศาลา (463385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 82%)
10 # 3อจ630629-139 ED109726756TH Yuttana27 + โก๋แก่ (463420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อผงว่าน จ.ชลบุรี
11 # 3อจ630630-002 kapi077 + ต่อโชค (463621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 576)(G 74%)
12 # 3อจ630630-005 วิทย์พระประแดง + teerawit (463605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ630630-122 ED080933896TH carbon + บุษกร (463548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์พรายคู่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
14 # 3อจ630630-125 EI280399925TH jouicepeam + uppakid (463563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630630-142 EF311840565TH Bobbie + Ozone (463539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630630-152 EF410344562TH Goodman_w + Nuttry (463521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์หลังแบบ ปี 2503 จ.ระยอง กรอบทอง(G 77%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
17 # 3อจ630701-001 UDOMPUB + อโนคา (463794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 70%)
18 # 3อจ630701-009 ณัชกิจ + KUKLUXKHAN (463638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
19 # 3อจ630701-015 บารมี4289 + ธีรดา (463780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 62%)
20 # 3อจ630701-166 EI869976874TH cthyongyot + panitan (463755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
21 # 3อจ630701-181 ED132328223TH Belton + ต่อยอด (463683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630702-001 Ptrabbit08 + Wanchana (463813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 684)
23 # 3อจ630702-002 ไลอ้อนเรด + pawaris (463815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
24 # 3อจ630702-003 simmax + kroojob (463820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
25 # 3อจ630702-004 เสรีไทย + จะเด็ด (463822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 241)
26 # 3อจ630702-005 เอกปากเซ + pipat_ch (463826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ630702-006 อำนาจธรรม + pipat_ch (463829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
28 # 3อจ630702-007 patchara + OMBUN (463833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงอู่ทอง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้)(630613-011)
29 # 3อจ630702-008 thipakon + OMBUN (463834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630620-159)
30 # 3อจ630702-009 beer2126 + OMBUN (463836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (630609-095)
31 # 3อจ630702-010 chuchart-k + ราชสีห์ (463937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
32 # 3อจ630702-011 Arjaree56 + Buncha (463840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาลย้อนยุค เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ630702-012 eddie + NANF16 (463848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุบ้านดอนคา พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ630702-013 Joker007 + teap2012 (463849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 156)
35 # 3อจ630702-014 somyot1973 + jdbig (463854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(620222-102)
36 # 3อจ630702-015 banint + ซารีญา (463857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงปู่เฮง วัดบ้านด่านช่องจอม รุ่นเฮงพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 673/น้ำหนักรวม 60.3 กรัม)

37 # 3อจ630702-016 watcharapong99 + นภเก้า (463936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลววงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630625-280)(G 63%)
38 # 3อจ630702-017 Chicha + misterpou (463863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(620525-160)
39 # 3อจ630702-020 kaimotor + natanon03 (463872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท(G 65%)
40 # 3อจ630702-021 เมืองช้าง + natanon03 (463876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2743)(G 66%)
41 # 3อจ630702-101 EI989880696TH วศินสาริยา + หนุ่มตจว (463807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6691)
42 # 3อจ630702-102 TH0118E19DN1B Hueansala888 + (463934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rainbowznurse
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
43 # 3อจ630702-103 ED106941279TH apexshop + noi55 (463811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน(ย้อนยุค) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2556 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ630702-104 EX527807704TH Latte424 + วิทย์4301 (463814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 756) (621001-003)(G 68%)
45 # 3อจ630702-105 EX431951700TH เมืองช้าง + sarsi (463816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
46 # 3อจ630702-106 ED147722128TH โอ๊ตบางพลี007 + นิภาพร (463817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4453)
47 # 3อจ630702-107 ED091998938TH zafari + Aummata (463821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสะท้านแผ่นดิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เพชรกลับ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 37)
48 # 3อจ630702-108 EI968262684TH หนุ่มบึงกาฬ + พุทธศิลป์ล้ำค่า (463824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
49 # 3อจ630702-109 EF465866223TH youtasit + yoon9 (463828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยปลดหนี้ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 435)
50 # 3อจ630702-110 EW696957843TH ปะใหญ่ + พระดีบ้านเรา (463946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (600325-143)(G 78%)
51 # 3อจ630702-111 ED094072595TH ChartKT + บ้านทองอยู่ (463831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630702-112 EI621596134TH Thanom + Meetung (463839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
53 # 3อจ630702-113 ED085298715TH kaigreenline + กบอตก (463841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 26)
54 # 3อจ630702-115 ED102696989TH cthyongyot + BOAT26 (463845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
55 # 3อจ630702-116 EG501987650TH LEEYA + สุพรรณพงศ์ (463853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3818)
56 # 3อจ630702-117 EG501987650TH kookai + สุพรรณพงศ์ (463855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 349)
57 # 3อจ630702-118 EI989880988TH Tharnun + ตอปทุม (463933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630519-038)
58 # 3อจ630702-119 ED120487602TH yahee13 + apisito (463932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3564)
59 # 3อจ630702-122 ED122905425TH ศักดิ์นรินทร์ + (463939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
keng_ruangsiri
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 70%)
60 # 3อจ630702-123 EW789702085TH เอกสตูล + Kwanchai99 (463869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ630702-125 ED119315738TH Srettha + mujane999 (463927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3918)
62 # 3อจ630702-126 ED096472790TH PANPEUNG + ประวิทย์888 (463875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (ธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630702-128 ED096472790TH anusornthimto + ประวิทย์888 (463883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญบำเหน็จแห่งความยั่งยืน **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
64 # 3อจ630702-130 ED112411329TH เหวัชระ + Nicharida (463884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (630623-228)
65 # 3อจ630702-131 EI960553425TH พิชชากร + เขมิสรา (463802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
66 # 3อจ630702-134 ED112411315TH Sangjan + Nicharida (463812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) (630623-231)
67 # 3อจ630702-135 ED047997178TH pichet344 + kangnutta (463818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
68 # 3อจ630702-136 EI789689662TH vichol2551 + towerboy (463825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630702-137 EG108070946TH ราชสีห์ + tttui (463832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (620911-120)
70 # 3อจ630702-138 EI956910585TH Kag2509 + บีอุตรดิตถ์ (463837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 159)
71 # 3อจ630702-139 ED135710887TH chateta + แพรวพรรณ (463843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทธโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (630530-292)(G 65%)
72 # 3อจ630702-140 ED059581291TH โบ๊ทพระเครื่อง + nong99 (463850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4822)
73 # 3อจ630702-141 EG878658582TH tong2521 + anunsangthong (463907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากศ เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)
74 # 3อจ630702-142 SMKL000154305 Teerasak01 + peeeye (463913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(G 89%)
75 # 3อจ630702-143 ED120330145TH อ้วนรถตู้ + noi70 (463919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พิษณุโลก
76 # 3อจ630702-144 EI768895505TH boyamulet + JAPAN-55 (463922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530916-058)
77 # 3อจ630702-145 RP863621277TH zafari + chachacha (463926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
78 # 3อจ630702-146 EI957145996TH แอลพระไทย + doopradee (463928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
79 # 3อจ630702-147 ED053856965TH KOVITC + Engza (463931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ630702-149 EX405600064TH opasn + Taweesak48 (463938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
81 # 3อจ630702-150 ED115146415TH P-Pong + Juicy (463945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 59%)
82 # 3อจ630702-151 EH123934220TH หมงครุใน + pikky (463838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
83 # 3อจ630702-152 EG582116324TH เบสท์เมืองพิจิตร + Nonniizz (463844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
84 # 3อจ630702-153 ED085259116TH major + tui_bong (463846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อตะกั่ว ปี 2561 จ.นนทบุรี. (630401-042)
85 # 3อจ630702-154 ED096380872TH เสกสิทธิ์ + ก้อนกรวด (463852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงปู่หมุน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
86 # 3อจ630702-155 ED116622779TH anuchaa + artliver (463858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5035)(G 60%)
87 # 3อจ630702-157 EI9855425039TH wan-pra + (463865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thongchaideenum
ล็อกเกตหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล พิมพ์กลาง ปี 2549 จ.นครปฐม (ฝังตะกรุด/หมายเลข 92)
88 # 3อจ630702-158 EX541452423TH dream777 + Ashita (463929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัว พิมพ์หันข้าง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 182)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัว พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 182)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
89 # 3อจ630702-160 ED107938639TH loongmike + กวงยะลา (463881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า วัดสุทัศนฯ รุ่น 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ630702-161 ED052867652TH สามัญชน + yooti (463930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
91 # 3อจ630702-162 ED106026278TH Ptrabbit08 + (463859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 208)
92 # 3อจ630702-164 EG404639775TH Tonpol + รักษ์นครหลวง (463874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1022)
93 # 3อจ630702-165 ED104207737TH หม่อง + pop8899 (463879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
94 # 3อจ630702-166 ED114609390TH Chicha + sangexim (463882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 16315)
95 # 3อจ630702-167 EI847822448TH anuchaa + บ้านบุญ (463886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8645)
96 # 3อจ630702-168 EI847822448TH transport + บ้านบุญ (463891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28505)
97 # 3อจ630702-169 ED108751895TH หมอกอินทนนท์ + เฮียนพพร (463895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
98 # 3อจ630702-170 ED117504169TH Kaweepong + (463903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
พระกริ่งสุธรรมเจดีย์ หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญบรรพต รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.หนองคาย
99 # 3อจ630702-171 EG401442646TH jirayut32 + somsak2518 (463842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11527)
100 # 3อจ630702-172 ED104525196TH pisanx + เมียวเมียว (463847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 258)
101 # 3อจ630702-173 EG632688579TH nutturbo + jinnythegang (463851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (620911-010)
102 # 3อจ630702-174 EG632688579TH บางปะกอก + jinnythegang (463856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (620828-011)(G 64%)
103 # 3อจ630702-175 ED147500903TH เฉียบ + sanopporn (463861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3786)(G 65%)
104 # 3อจ630702-178 EG582102585TH translek + oongchat (463870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ630702-179 EI593096413TH mchutith + Nippit (463873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (630620-093)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 04 ก.ค. 2563 - 08:44 น.] #75309 (4/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630615-014 EI997481347TH คอปแมน (461693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ630617-006 EI433597627TH anuruknavy44 (462353) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630624-018 ED078615979TH chaiwatar (462956) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
4 # 1อจ630626-002 ED072526516TH bongbiab (463591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630626-009 NGWW000209449 srilinjee (463226) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630626-014 EG025699362TH nagikung (463140) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ630627-004 ED120425948TH โชติอนันต์ (463356) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630627-010 EI973179327TH mchutith (463352) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630629-003 EX433322171TH bancha18 (463419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630629-004 EI851366489TH narabodee (463422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630629-012 ED068064004TH yut157 (463428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630629-013 ED104351005TH อุลตร้าแมน (463430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630629-015 EI932964748TH ตุ๊หลวง (463435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630629-019 ED011649729TH Apidet (463440) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ630629-021 ED094263975TH ป๋องร้อยไร่ (463468) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 1อจ630629-022 RMRB000075381 visut (463394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630629-023 RMRB000075381 visut (463399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630629-024 ED041927956TH eyecom (463402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630629-026 EG582102149TH oongchat (463405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ630630-001 ED101097122TH เทพบุตรกันย์ (463595) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630630-003 ED127815815TH Tawee888 (463597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630630-004 ED118046969TH ตุลา26 (463598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630630-005 ED071195543TH โชควัฒน (463600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630630-007 ED058289161TH waves (463603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630630-008 ED040923238TH plukpee (463604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630630-009 EI992769689TH ต้นพีเซ็นเตอร์ (463615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ630630-010 ED070759345TH assawin (463585) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
28 # 1อจ630630-013 EI836884146TH theera (463533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630630-014 ED056372250TH กิ่วกระ (463572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ630630-015 EI768894544TH JAPAN-55 (463535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ630630-018 ED082586987TH BankHiWay (463588) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
32 # 1อจ630630-019 ED040931455TH somboonwatta (463540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630702-006 ED097022443TH บิ๊กนคร (463888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 1อจ630702-017 EI581599121TH beebangna (463941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630619-014 สุวรรณโชค (462327) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ630622-015 wutisil (462583) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630622-017 wutisil (462594) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630624-012 cabzaa (462904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ630625-002 loomthong (463045) ส่งพระตรวจสอบ 45 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 45 องค์
6 # 2อจ630625-028 blue333 (463118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630625-029 aeakarat (463120) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630625-033 thanagaon (463071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630627-005 chokchai (463303) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630627-006 wanchaileeruangsak (463357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630627-019 nui555 (463265) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ630627-023 psiam (463312) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
13 # 2อจ630627-024 psiam (463317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ630627-029 เบสท์เมืองพิจิตร (463273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ630629-001 nunthawat (463365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630629-002 pawaris (463369) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630629-005 พลช้างเผือก (463478) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 2อจ630629-009 ทรัพย์เจริญ (463388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630629-011 somsak-p (463447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ630629-013 pipat_ch (463453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630629-014 jeng22 (463506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630629-015 jeng22 (463505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630629-021 wutpantip (463469) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ630629-022 slowspeed (463460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630629-024 treetap (463464) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ630629-025 มองดู (463467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ630630-003 Satta37 (463556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630630-004 phoomchai (463559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630630-005 phoomchai (463562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630630-009 ธนพัฒน์8884 (463566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ630630-010 ชุมพล5 (463568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630630-013 Narongchai007 (463599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630630-014 pongpiki (463574) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
34 # 2อจ630630-020 mut007 (463544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630701-006 นคราฎ (463768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
36 # 2อจ630702-003 โยสามพราน (463810) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 2อจ630702-012 การันตีพระ (463803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630702-020 การันตีพระ (463804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630702-023 การันตีพระ (463806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630702-024 การันตีพระ (463808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630624-109 EI946977242TH tonparknumpo + oonpudoo (463668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดชีปะขาวหาย พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง ปี 2464 จ.พิษณุโลก
2 # 3อจ630625-015 arun2515 + sanopporn (463038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 76%) **(ตลับทองฝังเพชรแท้จำนวน 46 เม็ด น้ำหนักประมาณ
2.5 สตางค์)
3 # 3อจ630625-107 ED089744501TH เจษเมืองกาญจน์ + อ้วนอุดร (463663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 370)
4 # 3อจ630701-003 Icando + tuey88 (463628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม
5 # 3อจ630701-004 pinmarine35 + อ๊อดจ้า (463629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10221)
6 # 3อจ630701-005 pinmarine35 + อ๊อดจ้า (463631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4384)
7 # 3อจ630701-006 sherbet88 + patcharapon (463632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
8 # 3อจ630701-007 kritbig + pawaris (463633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (611019-132)(G 64%)
9 # 3อจ630701-008 วิริยะ13 + pawaris (463636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตัวหนังสือจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (580302-086)
10 # 3อจ630701-011 bangkokpoms + Piya1976 (463625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ฐานสองชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
11 # 3อจ630701-012 kit01 + sanopporn (463630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพซ่อมขอบบนซ้ายขวา)
12 # 3อจ630701-013 thipakon + sanopporn (463635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630701-014 daew1970 + sanopporn (463637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุท่ามะปราง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
14 # 3อจ630701-016 เกษตร + Deethongtong (463642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630509-005)
15 # 3อจ630701-017 Patumwan67 + prungthan (463647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดจักรพรรดิตราธิราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 3 นิ้ว)
16 # 3อจ630701-018 tim111 + อรรถพล (463781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6936)
17 # 3อจ630701-020 artty5959 + cabzaa (463772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
18 # 3อจ630701-021 cpall + cabzaa (463643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก
19 # 3อจ630701-022 มองผ่านเลนส์ + cabzaa (463646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ630701-023 WHITEAMULET + cabzaa (463654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 2 ซม.) (620502-077)
21 # 3อจ630701-024 dittasagul + cabzaa (463660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้) (620527-097)
22 # 3อจ630701-101 ED145521415TH pontat567 + kangnutta (463710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
23 # 3อจ630701-105 ED118057462TH bunpotth + นิวเอกชัย (463720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
24 # 3อจ630701-106 ED118057462TH UltraMan50 + นิวเอกชัย (463723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิสร(สาย) วัดอินทราราม เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ630701-107 ED122147703TH มาม่าเป็ด + ประดู่เหลือง (463726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (611030-021)
26 # 3อจ630701-108 ED106361172TH jirayut32 + sayangold (463732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8795)
27 # 3อจ630701-109 ED096464904TH ariya16 + อี๊ดเมืองเลย (463736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630701-110 EG800354416TH เบสท์เมืองพิจิตร + o-larn (463738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารอุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
29 # 3อจ630701-111 ED133016712TH Tonpol + chiewchanze (463673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5662)
30 # 3อจ630701-112 KSCB000073023 loongmike + สุวรรณโชค (463678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธหลวงพ่อเกีย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจาการใช้)
31 # 3อจ630701-113 ED080695750TH kai_kaw + bank121 (463682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ630701-114 ED136213124TH อรุณแสง + แฮปรามคำแหง (463687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นแพทย์จุฬาฯ 50 ปี เนื้อทองคำลงยา ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (630605-301)(G 76%)
33 # 3อจ630701-115 ED059576800TH jirayut32 + nong99 (463689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10010)
34 # 3อจ630701-117 ED134207829TH UDOMPUB + napsss (463797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
35 # 3อจ630701-118 ED134207829TH สุทัศน์หนองเต่า + napsss (463774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
36 # 3อจ630701-119 ED114244456TH meildola + Jaiddjai (463696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
37 # 3อจ630701-120 ED144200927TH morning + mitkamon (463704) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
38 # 3อจ630701-122 ED118056921TH u_soipa + วศินสาริยา (463641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10603)
39 # 3อจ630701-123 EO516556188TH kai_kaw + dewkuhaku (463644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ630701-124 EX515121233TH แขกกำแพง + numpraram2 (463648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
41 # 3อจ630701-125 EW004566799TH บอลปากน้ำ + m-cot (463651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (620801-124)
42 # 3อจ630701-127 ED930873443TH Saranphat + star15 (463784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
43 # 3อจ630701-128 EI981168140TH Songpol_cg + สิทธิวงค์ (463656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.ตราด (หมายเลข 24/น้ำหนักทอง 23.4 กรัม)
44 # 3อจ630701-130 ED075187763TH ch_wit14 + น้ำทอง (463671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นลาภผลพูนทวี พิมพ์พระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ630701-131 ED100132980TH anuchaa + รักษ์นครหลวง (463664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 901)
46 # 3อจ630701-132 ED100132980TH mesa918 + รักษ์นครหลวง (463676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2027)
47 # 3อจ630701-133 ED020069550TH sutthiphornn + thatcharit (463681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
48 # 3อจ630701-134 ED115143723TH promlok + autpichut (463690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระศีลวิสุทธิดิลก วัดสมุหประดิษฐ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.สระบุรี
49 # 3อจ630701-135 EG263864079TH auto1800 + Jjiann1979 (463777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศฯ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (560308-387)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (560308-388)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
50 # 3อจ630701-136 ED128528135TH john-otto + aun123 (463785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630622-127)
51 # 3อจ630701-138 ED115908126TH weeraphol + yingaree (463709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช(S 91%)
52 # 3อจ630701-139 ED115908126TH หนุ่มดงมะตื๋น + yingaree (463718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 441891)
53 # 3อจ630701-140 EI984302413TH chinko + ใหม่พระประแดง (463728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกมาก)

54 # 3อจ630701-141 EQ530395393TH owats + bagio (463645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630701-142 ED106769077TH pornlimk + assawin (463649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (630618-508)
56 # 3อจ630701-143 ED106769077TH pornlimk + assawin (463652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (630618-509)
57 # 3อจ630701-144 ED106769077TH pornlimk + assawin (463653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (630618-512)
58 # 3อจ630701-145 EI762367730TH แค่นี้ก็พอ + อนันตรา (463658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พะของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630701-146 ED097918093TH chane31 + kanlaya48 (463661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ630701-147 ED069986469TH jirayut32 + Promsri (463665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4307)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4640)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
61 # 3อจ630701-149 ED084133998TH ยุทธภีม + Dragoninsu (463672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(560926-187)
62 # 3อจ630701-150 ED116202207TH waridnun + jobss (463675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
63 # 3อจ630701-151 ED127095234TH Yuttana27 + ตาลทราย (463680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงผสมว่าน จ.ชลบุรี
64 # 3อจ630701-152 ED049365871TH ChaiyutPho + SAHAKORN (463684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630616-181)
65 # 3อจ630701-153 ED124136703TH kit01 + ป๋องร้อยไร่ (463775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
66 # 3อจ630701-155 ED147722131TH ต่อหนองงูเห่า + นิภาพร (463778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3099)
67 # 3อจ630701-156 EG826932465TH Nopthebarber + chanchim (463692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (581017-174)
68 # 3อจ630701-157 ED101355590TH suwankal + kanlaya48 (463698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
69 # 3อจ630701-158 ED119982405TH pornlimk + พิชชากร (463703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
70 # 3อจ630701-161 EI983876645TH น้องอิมอิม + kong-rit (463737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4671/น้ำหนัก 60 กรัม)
71 # 3อจ630701-162 ED139020128TH D_bangsan + nakak_action (463744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
72 # 3อจ630701-163 ED081994980TH beer2126 + motep (463748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ630701-164 ED069971535TH annnyamulet + Promsri (463750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
74 # 3อจ630701-165 ED120321506TH เบสท์เมืองพิจิตร + noi70 (463753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารอุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
75 # 3อจ630701-168 EF693560315TH LEEYA + munmun (463758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3858)
76 # 3อจ630701-169 ED136104022TH แอลพระไทย + chaintv (463761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
77 # 3อจ630701-170 EB411345958TH ณัชกิจ + เจษเมืองกาญจน์ (463763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (541203-029)
78 # 3อจ630701-171 ED145076727TH Ratchada65 + peerapath (463788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อชิน
79 # 3อจ630701-173 ED080695715TH zafari + bank121 (463655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630701-174 EI981141270TH oasmnk14 + topten (463659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
81 # 3อจ630701-176 ED125419808TH charoent + Father (463666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 4203/สภาพชำรุดปลายพระเกศ)
82 # 3อจ630701-178 MBC0000314297 มงคลสิบทิศ + noychelsea (463669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 23445)
83 # 3อจ630701-179 66850149352861 คนคลองด่าน + โบตั้ม (463674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 599/ขนาดสูง 12 นิ้ว)
84 # 3อจ630701-180 ED119577376TH Tonpol + ชินครับ (463679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1265)
85 # 3อจ630701-182 ED122539483TH lertlakhatthakij + aon13 (463685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นอายุ 87 ปี เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 40/น้ำหนักทอง 23.2 กรัม)
86 # 3อจ630701-183 EF311840517TH Retail + Ozone (463688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630701-185 EG766802678TH เมืองช้าง + RUAYGABPRA (463694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2418 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630701-186 ED085298684TH thank2016 + กบอตก (463697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 262)
89 # 3อจ630701-189 ED117045635TH Wee08 + youtasit (463792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 82)
90# 3อจ630703-125 EG744924272TH mohaew+พลังศรัทธา(463971) (น้ำหนัก 16.1 กรัม)(G 82%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 ก.ค. 2563 - 08:39 น.] #75283 (3/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630617-012 EI901879894TH ronnakorn2516 (462015) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630618-003 EI954088115TH อุลตร้าแมน (462502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630620-015 ED091065975TH เสือสมิง (462489) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630620-023 ED049759896TH supanutk (462527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630620-025 EI588023546TH virun123 (462493) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630622-013 EI189617117TH เงาะถอดรูป (462632) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630622-024 ED058491060TH OMBUN (462561) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ630623-008 EI985384997TH jojo5 (462774) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ630624-008 ED112214434TH sornnarai (462955) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630627-001 ED102664102TH koekoe (463343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ630627-002 ED115927213TH noompure (463347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630627-005 ED121507674TH เสรีไทย (463349) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
13 # 1อจ630627-011 ED110130904TH สุเรนทรชิต (463325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630627-014 EI885840773TH oasmnk14 (463332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630627-017 ED110201883TH aeykolok (463340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ630627-021 ED110001207TH คเวสโก (463333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630627-024 66850141206430 benzy (463355) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ630630-016 EG572608426TH พรชมพู (463576) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630610-022 จ่าจอก (461080) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ630619-042 ซิยิ่นกุ้ย (462365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630620-009 titong (462499) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630620-010 titong (462500) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630622-028 mekya2706 (462644) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630622-039 chompu2525 (462617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ630623-005 โชคไฟฟ้า (462796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630623-011 SeksitK (462829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ630623-020 Tatpacha (462761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 2อจ630624-003 ฅนบางใหญ่ (462895) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630624-010 wutisil (462913) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630627-001 กุยกำแพง9 (463308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630627-004 อตกพระเครื่อง (463315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630627-009 afrosalmon (463321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630627-012 ขวัญเจริญ999 (463309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630627-016 tawat_boonyarat (463314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630627-021 eggcivil (463322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630627-027 chaiyut07 (463326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630627-030 montrito (463330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630629-008 dang29 (463480) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630629-019 pairat9999 (463474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630629-028 แย้มสุข (463476) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630629-029 แย้มสุข (463477) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630629-031 blue333 (463479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630630-002 การันตีพระ (463512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630630-011 การันตีพระ (463515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630630-012 การันตีพระ (463517) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 2อจ630630-021 การันตีพระ (463627) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ630630-022 การันตีพระ (463798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630630-023 การันตีพระ (463799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630701-001 การันตีพระ (463634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630701-020 microsoft (463741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
33 # 2อจ630702-021 เบสท์เมืองพิจิตร (463800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630618-151 EG881026930TH taratchon + audy05 (462122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุสปจ. เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร(G 85%)
2 # 3อจ630619-167 EX418367935TH henghengheng + อ้วนโกบ๊อ (462322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ630620-002 พ่อลูกร่ำรวย + hunter04 (462385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเบนเฮอร์ ที่ระลึกในงานพระราชพิธีเพลิงศพ เนื้อเงิน ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630620-015 ChaiyutPho + PuLahE (462397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 81%)
5 # 3อจ630620-109 ED094251827TH เอกจักร + t_local (462427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายเล็ก เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630620-123 EI593084769TH safeena + Gaokod2549 (462405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ปราจีนบุรี
7 # 3อจ630620-164 EI460184673TH ต่อแต้ม + อำนวย (462442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผ่อง วัดคูหาสวรรค์ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630622-108 EI989404555TH perakran + suwankal (462608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐาน ป เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ชลบุรี
9 # 3อจ630622-174 EI981728825TH pangjung + ต่อยอด (462658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุเชียงแสน เนื้อชิน กรอบทอง(G 93%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ630623-111 EG253063263TH Phakphum_dci + Bankhokung (462845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์ดาว เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 95%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ630623-124 TH0118DBNWR3B watchk + ApiPra19 (462755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ630623-140 ED052381477TH daew1970 + ศิริมงคลดี (462848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ630623-141 ED043864613TH naenaldo + pikky (462799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
14 # 3อจ630623-142 ED043864613TH บรีสพระช่วย + pikky (462801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
15 # 3อจ630623-156 EB266652728TH dinjaa + ซุ้มวัดศรี (462828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
16 # 3อจ630624-007 m-cot + cabzaa (462876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์(G 66%)
17 # 3อจ630624-115 FAM0002942635 poshwises + นายซื่อ (462866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2510 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่)

18 # 3อจ630624-160 EI921572502TH thongpaiwan + (462944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
vorawan2345
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงถม ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630625-125 EX463381920TH mod-devil + plumkid (463022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระสิวลี เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ชลบุรี
20 # 3อจ630626-001 sompong963 + (463153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ630626-006 sef_ann + current (463164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ630626-105 ED106560669TH savebank163 + vit_2513 (463147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดนาคปรก พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)
23 # 3อจ630626-116 ED091159911TH Retail + Papang79 (463146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ630626-143 ED036772718TH ChartKT + APDCA (463207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังยันต์นะ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
25 # 3อจ630630-001 ch_wit14 + ต่อโชค (463611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นครบรอบ 76 ปี พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ630630-003 sutthipun + Boonyaritsss (463510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ630630-004 sane30 + ดวงปลวกแดง (463513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 45799)
28 # 3อจ630630-006 phoomchai + ไม้ไท (463516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพสวย)(630618-072)
29 # 3อจ630630-007 chayawee + Deethongtong (463520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621016-175) (G 74%)
30 # 3อจ630630-008 art8888 + Deethongtong (463522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621010-077)
31 # 3อจ630630-009 โก๋โรจน์ + misterpou (463525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7891)
32 # 3อจ630630-010 chaichay + Aonchin (463623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 693/น้ำหนักรวม 59.3 กรัม) (630624-830)
33 # 3อจ630630-012 WHITEAMULET + (463527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (630623-216)
34 # 3อจ630630-013 m-cot + amata_tong (463532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630630-101 ED060185545TH Nopbanna + ต้องนครนายก (463511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
36 # 3อจ630630-102 EB26677799TH นาควารี + ซุ้มวัดศรี (463514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธร เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ630630-103 ED128524969TH chane31 + คุณศิระ (463518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (630611-077)
38 # 3อจ630630-104 EI789677718TH คนหลังเขา1 + towerboy (463617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
39 # 3อจ630630-105 EI983729735TH beer2126 + kiattisak (463524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ630630-106 ED060570883TH อาชาเหล็ก + เพชรมรดกไทย (463529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
41 # 3อจ630630-108 ED967830344TH Wee08 + อาลาดิน (463534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 178)
42 # 3อจ630630-111 ED051829556TH slowspeed + พงษ์วิวัฒิ (463613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (600826-113)(G 58%)
43 # 3อจ630630-113 ED100092000TH jtrsnum + องอาจ (463581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดตะคร้อ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 43) (น้ำหนักทอง 6.8 กรัม)
44 # 3อจ630630-114 EW379135455TH CIVIL_KONG + tafu-boy (463587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 981) (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
45 # 3อจ630630-115 ED111556843TH พนินทร์ + tar2499 (463589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8839)
46 # 3อจ630630-117 ED095029191TH พิชชากร + คูณสตางค์ (463592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
47 # 3อจ630630-118 EH54244580TH ประเสริฐ์ + yongyot (463593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
48 # 3อจ630630-120 EI984399099TH pongpiki + ป-ปรีชา (463596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่บัว ปลุกเสก) (หมายเลข 2248)
49 # 3อจ630630-121 ED128505488TH noomark + จตุจักร (463538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง(G 70%)
50 # 3อจ630630-123 EX490354495TH พิมพ์พิมล + P_Nachakun (463557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630630-124 EB26679469TH บ้านบุญ + Yuttana (463612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ630630-126 ED034159578TH LEEYA + ตัวกะเปี๊ยก (463569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 18312) (630605-083)
53 # 3อจ630630-127 ED015173387TH นะสิวัง + RUAYGABPRA (463616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630630-128 ED036865953TH khrawsadid + Aon_nat (463573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3874)
55 # 3อจ630630-129 EI936698226TH k_Banchang + Wipapramai (463575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2514 จ.ระยอง. (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630617-584)

56 # 3อจ630630-130 ED130619767TH zafari + peaprem (463577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ630630-133 ED060168670TH เจ้าคุณ + sooznat (463560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630630-134 EG846249944TH tontatto + Hengdee8 (463564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
59 # 3อจ630630-135 EX499806864TH artliver + Auttaporn (463567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3046/น้ำหนักรวม 60.6 กรัม) (สภาพใช้)
60 # 3อจ630630-136 EX499806864TH โบ๊ทพระเครื่อง + เอลำลูกกา (463571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5441)
61 # 3อจ630630-138 FAM0002537256 ads1091 + ธารทอง7 (463580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์จำปีใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ630630-139 ED75434685TH boonlers + PharmX (463582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600512-006)
63 # 3อจ630630-140 EG590724131TH KARNHATHAI + pirawit (463583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
64 # 3อจ630630-141 EF311840565TH kenshiro2810 + Ozone (463537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
65 # 3อจ630630-143 EI824694017TH willy + doonuss_23 (463542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางซ่อนหา วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630630-144 ED109580910TH denbike + โต๋พระเครื่อง (463545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
67 # 3อจ630630-145 ED116613729TH natapoln + nanin (463547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59645)
68 # 3อจ630630-146 EB266794709TH aee_sotspa + Yuttana (463549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา(G 75%)
69 # 3อจ630630-147 ED116613746TH water-pong + nanin (463551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3185)
70 # 3อจ630630-148 EI968271655TH Ptrabbit08 + พุทธศิลป์ล้ำค่า (463554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 150)
71 # 3อจ630630-149 EB266794686TH bastketboy + Yuttana (463558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (630523-029)(G 67%)
72 # 3อจ630630-150 EI836884146TH tanint + theera (463561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ630630-151 EI984882593TH kanan + mrm99 (463519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2523 จ.ตราด
74 # 3อจ630630-153 EX337349659TH บรมีหลวงปู่ทวด + bbpra (463523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)

75 # 3อจ630630-154 ED094588336TH Power9 + nakornbubri (463609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) (581008-217)(G 86%)
76 # 3อจ630630-155 ED079393160TH m-cot + than-663 (463528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
77 # 3อจ630630-156 ED085740570TH Robinhood + Plabootong (463614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ630630-157 EG778998535TH Bsilp + makluayka (463530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพเนื้อรานด้านซ้าย)
79 # 3อจ630630-158 ED028499921TH poshwises + Beed098 (463620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
80 # 3อจ630630-159 EI968954075TH ศักดิ์นรินทร์ + เศกสรรค์2511 (463536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(600602-047)
81 # 3อจ630630-160 ED098988515TH zerberus + มีคุณ (463607) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
82 # 3อจ630630-161 TH0118DHFBA2B Viraphan711 + toopronchai (463541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
83 # 3อจ630630-162 ED049349940TH phoomchai + tookatun (463543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630620-142)
84 # 3อจ630630-163 ED136510388TH monchai02 + mingch (463546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
85 # 3อจ630630-164 ED119330628TH corach + รักษ์นครหลวง (463550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8264)
86 # 3อจ630630-165 ED119330528TH sanmita + รักษ์นครหลวง (463552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 191)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 02 ก.ค. 2563 - 08:38 น.] #75235 (2/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630620-022 EI772895342TH WINDAY (463052) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630622-001 EI81788990TH kopper (462609) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630622-005 EI987721578TH manliar (462638) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630624-017 ED073844643TH sattha10120 (463496) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ630625-001 ED101382414TH คุณศิระ (463082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630625-003 ED025899664TH LujingHong (463083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630625-006 ED059494500TH HatPra (463086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630625-007 EI059090385TH หมีดำ (463087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 1อจ630625-009 ED073554495TH เก่งจริงจริง (463088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630625-010 ED069518510TH moo_bpk (463090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630625-012 ED056958019TH Kittissak (463096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630625-024 EI59086823TH kavin15 (463107) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630625-039 ED020082701TH thatcharit (463106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630625-041 EG753575425TH เซียนน้อยหนึ่ง (463050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630625-042 EG763576425TH เซียนน้อยหนึ่ง (463039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630626-001 EX527787001TH supasuta1968 (463205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630626-003 ED120520175TH kook582 (463208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630626-004 EI986507953TH bestsaney (463209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630626-012 ED079207273TH เสกสิทธิ์ (463212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ630626-018 EX514519868TH perfectman77 (463217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630626-020 ED09081573TH water-pong (463221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630626-021 ED110873399TH boatM3 (463192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630627-006 ED074084833TH lhuksit (463305) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630627-008 EI989179381TH pradrem (463306) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630627-009 EI989179381TH pradrem (463311) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630627-018 ED074084855TH lhuksit (463316) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630627-026 ED086479970TH golf2010 (463319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ630629-005 ED114606552TH สุธาสินี (463482) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630629-016 EI984007124TH สุธาสินี (463489) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ630629-017 ED059492530TH สุธาสินี (463491) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
31 # 1อจ630629-020 EI800793956TH thumma (463492) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630629-025 MPTN001035911 tongleehae (463494) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630618-024 Haasdk123 (462202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630620-012 ยุทธภีม (463076) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ630620-026 ตี๋บางบัวทอง (462447) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630622-003 jetsada_supat (463079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630623-019 JITCHOO1361 (462727) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630625-001 หนุ่มธนบุรี (462995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630625-004 eggcivil (462999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630625-009 พระพันธุ์เทพ (463002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630625-017 mana1 (462990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630625-020 bangpakong (462992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630625-021 Niipa (463084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630625-022 มาณิษ (463089) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ630625-025 ยุทธภีม (463097) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630626-002 QiciQ (463180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630626-010 phoomchai (463185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630626-018 mekya2706 (463202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630627-013 chokchai (463275) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 2อจ630627-014 chokchai (463280) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 24 องค์
19 # 2อจ630627-015 chokchai (463284) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
20 # 2อจ630627-017 chokchai (463291) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 2อจ630627-018 chokchai (463298) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 24 องค์
22 # 2อจ630629-007 dang29 (463472) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630630-019 gun87 (463610) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
24 # 2อจ630630-024 การันตีพระ (463624) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630620-153 ED112603567TH captainjack + ข้าวตอกแตก (463499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะอยุธยา เนื้อผงว่านบุเงิน (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
2 # 3อจ630622-008 วัตถุมงคลสยาม + (463451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
jetsada_supat
ตลับสีผึ้ง+นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้พิมพ์นี้
3 # 3อจ630622-031 vespa2 + dobae (462530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2516 จ.พิจิตร
4 # 3อจ630622-106 ED025408674TH Yuttana + นิวเอกชัย (463455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ630622-139 EI982468959TH mugiwara + เขยมาบตาพุด (463457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
6 # 3อจ630624-136 EG430456735TH เจษเมืองกาญจน์ + TooToon (463461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 120)
7 # 3อจ630625-006 พาชนะ + tuey88 (463463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
8 # 3อจ630626-132 ED060174542TH peacemaker + ต้องนครนายก (463183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดเขานันทาฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ปราจีนบุรี
9 # 3อจ630627-002 bastketboy + pawaris (463261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 67%)
10 # 3อจ630627-003 Mailman330 + lek2508 (463363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
11 # 3อจ630627-004 corach + njeesom (463263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้ออัลปาก้าหน้าสัตตะโลหะ ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 695)
12 # 3อจ630627-005 ศักดิ์นรินทร์ + tuey88 (463266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ630627-006 numcrma + Deethongtong (463267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
14 # 3อจ630627-007 tommeng + Deethongtong (463268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 65%)
15 # 3อจ630627-010 T_crossbone + (463274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
16 # 3อจ630627-012 Kittisaktnd + กบนาตับ (463337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630627-101 EW789694150TH Aummata + Kwanchai99 (463277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้ออัลปาก้า ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 561)

18 # 3อจ630627-102 RP755594965TH หนุแมน + เสกสิทธิ์ (463282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
19 # 3อจ630627-103 ED120022484TH Tar_MDU35 + mingch (463286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์ (วัดธงไทยยารามสร้าง/สภาพสวย)
20 # 3อจ630627-105 EI9570798690TH เมืองภูผา + Maneewai2524 (463290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 31)
21 # 3อจ630627-106 ED060560095TH NA-Uttaradit + Sean2994 (463358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ630627-111 EI982431596TH paisarn + เขยมาบตาพุด (463257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 13571/หน้าตัก 5 นิ้ว)
23 # 3อจ630627-112 EX538308758TH montriburiram + (463364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Apiluksanachai25
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)
24 # 3อจ630627-114 ED117464601TH tawat_boonyarat + suebsaks (463270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630627-115 EX473348384TH nutpop + Saranphat (463278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพสวย)
26 # 3อจ630627-116 EI985826289TH sanmita + Thantharat (463283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 360)
27 # 3อจ630627-117 ED100090012TH pangjung + องอาจ (463289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
28 # 3อจ630627-118 ED039364655TH PBnew + apiwat_1330 (463295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)
29 # 3อจ630627-120 TAPO000489736TH kai_kaw + Naihaniba (463360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
30 # 3อจ630627-121 ED060151348TH yaair + HS2NAJ (463359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630627-122 ED106050303TH Arjaree56 + golfsriracha (463276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630627-123 EH115921215TH aee_sotspa + maxjvc (463279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ630627-125 ED051057503TH Golay + แม็คท่าม่วง (463285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 193)
34 # 3อจ630627-126 ED008166859TH ads1091 + เอ๋หลังเซ็น (463287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
35 # 3อจ630627-127 ED110001207TH บรีสพระช่วย + คเวสโก (463292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อคร้าม วัดบางระกำ เนื้อดิน ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
36 # 3อจ630627-128 EI814485867TH ซิยิ่นกุ้ย + suwankal (463294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 67%)

37 # 3อจ630627-129 ED095036498TH m-cot + คูณสตางค์ (463296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
38 # 3อจ630627-131 ED930873253TH rungrot + star15 (463341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ630627-133 ED080082045TH zafari + หลานตาจวบ (463346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630627-134 ED106009629TH vorawan2345 + (463362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
rainbowznurse
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.ชลบุรี
41 # 3อจ630627-135 ED122507392TH พรบูรพา + นาควารี (463350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 90%)
42 # 3อจ630627-136 EI956483604TH arttmt + yingaree (463351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 46585)
43 # 3อจ630627-137 EI830689838TH tanit_p + Manver (463353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
44 # 3อจ630627-138 EG283831959TH apexshop + Natdapon (463354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2556 จ.ชัยนาท
45 # 3อจ630629-001 jirayut32 + sthianphong (463367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1754)
46 # 3อจ630629-002 apiwat4825 + sthianphong (463370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 14826)
47 # 3อจ630629-003 jirayut32 + sthianphong (463375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 14643)
48 # 3อจ630629-010 mesa918 + nakarin (463390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน พิมพ์หลังเรียบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 36)
49 # 3อจ630629-012 mesa918 + jeng22 (463503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6980)
50 # 3อจ630629-013 ประทุมรัตน์ + Buncha (463500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
51 # 3อจ630629-015 owats + AQUAMAN39 (463406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590218-076)(G 77%)
52 # 3อจ630629-016 jirayut32 + captainjack (463408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9720)
53 # 3อจ630629-017 เน้นพระสวย + Sura-Gan (463411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630629-018 JadeJ + pairat9999 (463413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8827/น้ำหนัก 55.3 กรัม) (สภาพล้างผิว)
55 # 3อจ630629-022 Icando + Kanom (463423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม

56 # 3อจ630629-023 walrawut + punya (463424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 25)
57 # 3อจ630629-024 Phongphawan09 + Aoror (463425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองหน้าตะกวน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
58 # 3อจ630629-028 Nipatpromdet + รงค์พังงา (463432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 552)
59 # 3อจ630629-029 โก๋โรจน์ + รงค์พังงา (463434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10925)
60 # 3อจ630629-030 Wee08 + นรสิงห์41 (463436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 106)
61 # 3อจ630629-031 transport + นรสิงห์41 (463438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3414)
62 # 3อจ630629-034 sitthawee + pissanu007 (463444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
63 # 3อจ630629-035 ชัยยุทธ์ + amata_tong (463446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630629-101 EI783756868TH natapoln + mumu4422 (463366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
65 # 3อจ630629-102 ED103466620TH ๙อุอากะสะ + ทิวทัศน์ (463368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตเข็มกลัด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือกลาง เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2530 จ.อุทัยธานี
66 # 3อจ630629-105 EG108054016TH kaimotor + tttui (463373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (611015-134)
67 # 3อจ630629-107 EI972958785TH warship09 + armarging (463377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯ สร้าง/น้ำหนักทอง 12 กรัม)
68 # 3อจ630629-109 EF396761619TH bussakorn + (463382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anunsangthong
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)
69 # 3อจ630629-111 ED010773954TH visuth + ธรรมวิทย์ (463389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630629-112 ED115340839TH taccord + เก้าออโต้ (463392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น/สภาพล้างผิว)
71 # 3อจ630629-114 EG752246502TH CHALEEWONG + (463393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนน้อยหนึ่ง
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
72 # 3อจ630629-115 EX499789168TH Arjaree56 + เต้อ๋อง8 (463395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะอยุธยา เนื้อสำริด (หน้าตัก 3 นิ้ว)
73 # 3อจ630629-116 EI932949666TH Chicha + shyamal (463398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดลางบางแก้ว รุ่น 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2609)
74 # 3อจ630629-117 EI932949666TH Chicha + shyamal (463400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่องสภาพตัดช่อใหม่ รุ่น/พิมพ์ นี้

75 # 3อจ630629-118 EX478774551TH taccord + mahana (463401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
76 # 3อจ630629-120 ED119312334TH transport + Drame (463404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 652)
77 # 3อจ630629-121 EI903691551TH zafari + kabeshow (463429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
78 # 3อจ630629-122 EI987414997TH pontat567 + santione (463431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630629-123 EX457271050TH หิมพานต์มุ่งงาม + NANF16 (463497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
80 # 3อจ630629-125 EG259597703TH knug11 + Winai61 (463437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พะนารายณ์ทรงปืน เนื้อชินเขียว
81 # 3อจ630629-126 ED066040226TH taratchon + (463439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Phongphawan09
พระสังกัจจายน์ กรุวัดพระแท่นดงรัง เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี
82 # 3อจ630629-127 ED066040226TH naenaldo + (463442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Phongphawan09
พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
83 # 3อจ630629-128 BOBE000195440 piyatg + youtasit (463502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยรับทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 205)
84 # 3อจ630629-129 ED119500111TH tonychan + porn100 (463445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
85 # 3อจ630629-130 ED086899742TH Exdesign + thanit (463449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 4817)
86 # 3อจ630629-131 ED117533960TH picsolo2437 + Tanadol1969 (463407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
87 # 3อจ630629-132 ED126503714TH ตุ้ยแปลงยาว + somsakyoung (463409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3879)(G 69%)
88 # 3อจ630629-133 ER621038303TH RGO999 + คุณชายแดง (463410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
89 # 3อจ630629-134 ED126503714TH ต่อหนองงูเห่า + somsakyoung (463412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3878)(G 63%)
90 # 3อจ630629-135 ED100813912TH beer2126 + ร่มคูณ (463415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 78%)
91 # 3อจ630629-136 ED101372385TH You9199 + คุณศิระ (463416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
92 # 3อจ630629-137 ED101372385TH sinegto + คุณศิระ (463418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (630613-442)
93 # 3อจ630629-140 EG582102149TH tongprakueang + oongchat (463426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

94 # 3อจ630629-141 ED119123097TH kiattisak + Great (463452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
95 # 3อจ630629-145 ED110475689TH เสรีไทย + nut141 (463459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 76%)
96 # 3อจ630629-146 FAM0002202787 scottruth + khunanu (463498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 ก.ค. 2563 - 08:43 น.] #75228 (1/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630522-020 EI839483345TH selll (461508) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ630622-004 EI985251942TH seranee (462624) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 1อจ630622-009 EI932958861TH ตุ๊หลวง (462622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630622-015 EI820466905TH สายฝาง (462637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630622-019 ED072182617TH เอ็ดวังหลุม (462794) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ630623-002 ED106729546TH assawin (462758) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
7 # 1อจ630623-004 ED109825192TH บิ๊กนคร (462812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630623-005 TH0118DBK017B t-det (462814) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630623-011 ED056271830TH กิ่วกระ (462781) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ630623-013 RBPR000080666 Reindeer_kwang (462751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630624-014 ED083365995TH popular_rock (462958) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 2อจ630617-035 ศตกมล (463256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630619-018 twongt (462314) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630619-030 เหน่งบางคู้ (462356) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ630619-035 โบ๊ทพระเครื่อง (462357) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630619-036 โบ๊ทพระเครื่อง (462360) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630620-001 อาชาเหล็ก (462460) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630620-008 aee_sotspa (462494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ630620-013 แฮปรามคำแหง (462473) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630620-019 aramintra (462506) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630620-020 aramintra (462507) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630620-025 willy (462822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ630620-028 มงคลสิบทิศ (462480) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ630622-018 wuttiphan (462628) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ630622-025 แมวจ้ะ (462663) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630622-034 mahana (462675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630623-001 pawaris (462778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ630623-003 pigfat08 (462782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630623-008 wutisil (462743) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630623-017 เซียนใหญ่สายร่ม (462842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630624-005 kungkkk (462959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630625-019 เหน่งบางคู้ (463126) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 2อจ630625-024 lovehunterlove27 (463127) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
23 # 2อจ630629-004 pawaris (463380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 2อจ630629-026 มองดู (463466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630629-004 เกษตร + pawaris (463378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630620-076)(G 81%)
2 # 3อจ630629-005 pukkakub + pawaris (463381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (550319-193)
3 # 3อจ630629-006 Pitcha + SeksitK (463384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4470) (591112-204)
4 # 3อจ630629-007 Songpol_cg + SeksitK (463386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(540107-063)
5 # 3อจ630629-008 ChartKT + นนท์รามคำแหง (463507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (630617-292)
6 # 3อจ630629-009 ยุทธภีม + นนท์รามคำแหง (463387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630619-056)
7 # 3อจ630629-011 viponcity + kamonsap (463396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา (630624-128)
8 # 3อจ630629-014 dream777 + AQUAMAN39 (463397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(520822-193)(G 75%)
9 # 3อจ630629-021 apiwat4825 + โบ๊ทพระเครื่อง (463421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19012)(630619-039)
10 # 3อจ630629-026 tonychan + ยุทธภีม (463427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (590411-014)(G 63%)
11 # 3อจ630629-032 สคารโว + blue333 (463441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610810-119)(G 68%)
12 # 3อจ630629-033 ChaiyutPho + Sukpia2018 (463443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630613-071)(G 70%)
13 # 3อจ630629-103 ED086484590TH Ptrabbit08 + น้องหมี (463371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630615-334)(66%)
14 # 3อจ630629-104 EG108054016TH anut_rung + tttui (463372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(621212-162)
15 # 3อจ630629-108 EX476995759TH artty5959 + lulytoon (463379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(630604-155)
16 # 3อจ630629-119 EG538720938TH poshwises + zong2521 (463403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(561207-136) (G 80%)
17 # 3อจ630629-138 ED072676745TH tonychan + Phitchaya99 (463509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630309-105)(G 65%)

18 # 3อจ630629-142 EI983237903TH mialnof + Dragoninsu (463454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620930-196)(G 65%)
19 # 3อจ630629-143 EI983237903TH เสรีไทย + Dragoninsu (463456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550204-023)
20 # 3อจ630629-144 EI983237903TH art8888 + Dragoninsu (463458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611112-111)
21 # 3อจ630629-106 ED1124406448TH bangkokpoms + Nicharida (463376) กรอบทอง 1 องค์ ( G 89%) (น้ำหนักรวม 6.8 กรัม )

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM