ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ส.ค. 2563 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 05 ส.ค. 2563 - 08:45 น.] #75654 (4/4)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630724-016 ED184130950TH k9cob (466629) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630725-003 EG638378561TH Taranong (466650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630727-016 EG137403354TH ใหม่เมืองเหนือ (466893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630727-021 ED220814061TH ยายข้างวัด (466873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630801-017 EX548723508TH dman2551 (467380) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630801-023 ED182645572TH LIONTHANANDOR (467381) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
N
7 # 1อจ630801-027 ED140597037TH อรทัย960 (467383) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630723-001 MIG23 (466395) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630723-012 Sura-Gan (466462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630725-003 suntisook8345 (466743) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630725-007 Tochiro (466762) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630725-008 ๙อุอากะสะ (466754) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ630725-013 Somysom (466761) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
7 # 2อจ630725-014 PBnew (466768) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630725-018 jdbig (466772) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 2อจ630725-019 lexrain (466766) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630725-023 heretic (466767) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 2อจ630727-005 Keawnam (466857) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630727-007 ลิตเติ้ลตี๋ (466896) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630727-021 เด็กท่าพระ (466880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630727-026 pongpamorn (466885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630727-027 wutpantip (466861) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630731-002 greensnake (467164) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630731-004 nuijay (467168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630731-006 ประศาสน์ (467171) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630731-012 aniwat2499 (467175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630731-033 เด็กแคมฟร็อก (467182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630731-034 sodikgak (467186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630801-001 aee_sotspa (467284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ630801-004 Gengscorpions (467288) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630801-005 Gengscorpions (467290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630801-006 Gengscorpions (467293) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630801-007 Gengscorpions (467295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ630801-008 Gengscorpions (467298) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630801-009 Gengscorpions (467300) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630801-010 Gengscorpions (467304) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
30 # 2อจ630801-011 Gengscorpions (467307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630801-012 Gengscorpions (467309) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630801-013 Gengscorpions (467341) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630801-014 Gengscorpions (467344) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ630801-015 Gengscorpions (467350) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ630801-016 Gengscorpions (467355) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ630801-018 winai10 (467312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ630801-023 atthasit (467302) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ630801-025 ปาล์มริมคลอง (467360) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ630801-026 ปาล์มริมคลอง (467361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ630801-027 ปาล์มริมคลอง (467365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ630801-028 ปาล์มริมคลอง (467366) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ630801-029 ปาล์มริมคลอง (467368) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ630801-030 numomint (467319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ630801-036 บรีสพระช่วย (467306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ630803-007 การันตีพระ (467401) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 2อจ630803-013 การันตีพระ (467411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ630803-022 การันตีพระ (467417) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
48 # 2อจ630803-023 การันตีพระ (467434) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
49 # 2อจ630803-027 การันตีพระ (467437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
50 # 2อจ630803-028 การันตีพระ (467443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ630803-032 การันตีพระ (467445) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
52 # 2อจ630803-036 การันตีพระ (467452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ630803-037 การันตีพระ (467459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ630803-047 การันตีพระ (467460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ630803-048 การันตีพระ (467463) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
56 # 2อจ630803-049 การันตีพระ (467471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ630803-051 การันตีพระ (467475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ630803-052 การันตีพระ (467477) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
59 # 2อจ630803-053 การันตีพระ (467489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
60 # 2อจ630803-055 การันตีพระ (467492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 2อจ630803-056 การันตีพระ (467494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
62 # 2อจ630803-057 การันตีพระ (467497) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
63 # 2อจ630803-058 การันตีพระ (467499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
64 # 2อจ630803-059 การันตีพระ (467502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
65 # 2อจ630803-060 การันตีพระ (467519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
66 # 2อจ630803-061 การันตีพระ (467520) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
67 # 2อจ630803-064 การันตีพระ (467526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
68 # 2อจ630804-014 napsss (467453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630722-125 ED146348744TH แบงค์อรัญ + hemaraj (466867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
2 # 3อจ630727-017 Yuttana27 + อนพัช (466798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ630727-138 ED136336401TH Kiddee-9 + kon112 (466838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 19/หน้าตัก 9 นิ้ว)
4 # 3อจ630729-102 ED199316791TH Hymn1919 + Niti333 (466936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
5 # 3อจ630730-102 EX548719421TH sricharoen + P_Chumsang (467153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นเหนือดวง เนื้อสำริดหน้าเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 963)
6 # 3อจ630731-110 ED222060616TH Arjaree56 + เอกเมืองตรัง (467265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแซยิด พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
7 # 3อจ630731-119 ED199773553TH หิมพานต์มุ่งงาม + autpichut (467174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
8 # 3อจ630731-147 ED134696455TH daew1970 + หนึ่งเดียว (467198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (621207-126)
9 # 3อจ630801-003 zafari + chaleaw56 (467287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630801-101 ED171242833TH Sapap + เพิ่มบารมี (467305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา เนื้อดิน ปี 2496 จ.พิษณุโลก
11 # 3อจ630801-102 ED191194641TH วิทย์_ห้วยโป่ง + (467313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมิส_เพชรบูรณ์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630801-103 ED146933315TH Mai2008 + piya222 (467318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(590818-133)
13 # 3อจ630801-104 EI93879536TH Jirawat1986 + มีคุณ (467394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงค์ วัดมะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
14 # 3อจ630801-105 EX541563319TH กุ้งหวาน + khunpas (467321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630801-107 EB415729851TH ศิษย์ท่านขุน + ต้อมบ้านใหม่ (467326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630801-108 ED175988492TH Arjaree56 + ชัยแคราย (467332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630801-109 EI435192678TH กระต่าย + ต้นอุทยาน (467336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

18 # 3อจ630801-110 EG381945077TH pontat567 + patcharapon (467339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630801-113 EI910074461TH vitaya + geeman (467292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
20 # 3อจ630801-114 ED146933240TH thonglor + piya222 (467294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
21 # 3อจ630801-115 ED146924150TH ราชสีห์ + panitan (467299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ630801-116 ED234400436TH ภูสายลมรีสอร์ท + ขนเงิน (467397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21)
23 # 3อจ630801-118 ED135470078TH khunmat + Mcwall (467308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 301583)
24 # 3อจ630801-119 ED2086125657TH Mcwall + บุษกร (467311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ630801-124 EB415847164TH sanya1002 + โอมมะ (467343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
26 # 3อจ630801-125 EF158319294TH penpathum + Jukkapan (467347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
27 # 3อจ630801-126 ED18452763TH ชิษณุชา + Tumkung (467351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ630801-127 ED184252763TH scott + Tumkung (467353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630801-131 ED165453334TH zafari + ณัฐพงศ์716 (467315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2541 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ630801-132 EG480894840TH หนุ่มบึงกาฬ + ปกีรณัม (467317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11377 กก)
31 # 3อจ630801-133 TH0118GFVG08B เด็กนครสวรรค์ + Danai33 (467393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 915)(G 62%)
32 # 3อจ630801-134 TH0118GFVR68B Ptrabbit08 + Danai33 (467320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง(G 63%)
33 # 3อจ630801-135 ED160034137TH zafari + ต้อมบ้านใหม่ (467322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
34 # 3อจ630801-137 ED189011194TH KenG04 + Manver (467327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) กรอบทอง(G 90%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
35 # 3อจ630801-138 EG590511848TH ธนัทวรรณสอน + (467329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630801-139 ED227440735TH Arjaree56 + chaidee (467331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ630801-140 ED140374511TH gchai + ญาญ่าซัง (467334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630801-143 ED208047110TH kohler + golfsriracha (467342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
39 # 3อจ630801-145 LKAE000287680 kohler + Benyapa (467346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
40 # 3อจ630801-146 ED154029209TH Tazmania + final246 (467349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
41 # 3อจ630801-148 TH0118GGA4S5B อาละดิน + Prakor (467354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 62%)
42 # 3อจ630801-149 ED179114194TH thongpaiwan + นกแก้ว (467357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 ส.ค. 2563 - 08:37 น.] #75647 (3/4)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630718-029 ED155396411TH aun38 (465825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630720-008 ED161179433TH หนุ่มฉลองกรุง (466789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630720-011 EI309176612TH Teva_99 (466793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630721-020 ED130477397TH ไก่ท่าข้าม (466881) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630722-032 ED119299289TH k9cob (466374) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630723-031 ED177518528TH ท่านอ๋อง (466426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630724-014 EI962598158518TH ชูชัย (466819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630725-007 ED158553632TH jinn-jinn (466666) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ630725-014 EG580680657TH Culpidnoi (466736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ630725-016 ED140123898TH kopper (466744) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 1อจ630727-001 ED211208792TH Smbat1234 (466785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630727-009 ED187668116TH ichigomomo (466817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630727-012 ED221401407TH armarging (466848) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630727-015 PSP0007610257 jammanee (466890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ630727-028 ED186879493TH คุณศิระ (466887) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630729-006 NGWW000221806 kittikitti (467054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630729-010 ED228321218TH ภพเมืองสรรค์ (467010) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630729-016 ED211846123TH PHLOI (467021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630731-017 ED202116996TH thevit (467237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ630731-022 EB415706008TH ไก่ท่าข้าม (467242) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630731-023 ED147888326TH พิชชากร (467246) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
22 # 1อจ630731-026 EG145678642TH pradrem (467248) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630731-027 EG145678642TH pradrem (467252) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ630731-028 EG145678642TH pradrem (467257) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ630731-101 EG276161652TH Yuttana27 (467230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630801-018 EX451124084TH WHITEAMULET (467385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630724-003 เอลำลูกกา (466561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ630730-031 ศตกมล (467384) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ630731-003 east_noodles (467236) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ630731-007 somboonput (467255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630731-008 พลช้างเผือก (467264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ630731-013 hunter04 (467196) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
7 # 2อจ630731-014 hunter04 (467201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630731-015 hunter04 (467205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630731-016 penggo (467271) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630731-017 b_wor (467210) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630731-019 LIM2512 (467217) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630731-020 LIM2512 (467220) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630731-022 LIM2512 (467224) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 2อจ630731-023 LIM2512 (467274) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ630731-024 ThaiWong (467227) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 2อจ630731-025 ThaiWong (467245) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630731-026 ThaiWong (467250) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 2อจ630731-027 ThaiWong (467251) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
19 # 2อจ630731-028 ThaiWong (467256) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
20 # 2อจ630731-029 ThaiWong (467258) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 2อจ630731-030 ThaiWong (467260) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
22 # 2อจ630731-031 ThaiWong (467261) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
23 # 2อจ630731-032 ThaiWong (467262) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
24 # 2อจ630731-036 Nicharida (467275) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630801-017 การันตีพระ (467281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630801-021 Power9 (467310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630801-032 การันตีพระ (467283) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630713-119 ED157677088TH anusornthimto + คุณศิระ (466847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เล็กหลังอกเลา เนื้อทองแดง จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุปีสร้าง)
2 # 3อจ630721-143 ED129367765TH Suntree5 + Park-- (466393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดอาศรมบางมด พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ630722-208 ED182169051TH Bseries + ศิริมงคลดี (466254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630723-151 ED150671647TH Vasin289 + hooligan (466436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พิมพ์หลังพระพุทธชินราช ปี 2509 จ.พิษณุโลก (วัดใหญ่ชัยมงคล) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630724-103 ED192208789TH จุ๋มจิ๋ม + ริณดา (466542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
6 # 3อจ630724-107 ED192208789TH WHITEAMULET + ริณดา (466548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเหลี่ยม วัดนาท่อม ปี 2484 จ.พัทลุง
7 # 3อจ630724-114 ED137256744TH tummusic46 + Promsri (466563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ630725-129 ED180316446TH overture17 + Benyapa (466714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630725-155 EF419316966TH Yuttana27 + t_tum (466776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์พระเนตรจุด เนื้อผง(แดง) ปี 2525 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630727-106 EH359434521TH มารวยค่ะ + sanyah (466814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630727-134 EI582477760TH thanit + Kloy1999 (466828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
12 # 3อจ630729-101 ED207846952TH PHLOI + kritk (466932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อมี วัดทรงคะนอง พิมพ์เล็บมือ เนื้อดิน ปี 2470 จ.นครปฐม
13 # 3อจ630729-110 EW572637189TH พนินทร์ + ขนมหวาน (466951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กำไรข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1533) (น้ำหนัก 22.6 กรัม/สภาพใช้)
14 # 3อจ630729-146 ED086199201TH phiraphong_pae + (467009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้นอุทยาน
เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
15 # 3อจ630730-002 mekya2706 + (467092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)(620819-079)
16 # 3อจ630731-001 Wanchana + greensnake (467159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630625-093)(G 66%)
17 # 3อจ630731-002 naenaldo + greensnake (467166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ630731-003 nutpop + engineer27 (467172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ630731-004 kraisornuo + ยุทธิชัย (467177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(541202-039)(G 63%)
20 # 3อจ630731-005 Exdesign + somboonput (467183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620403-121)(G 78%)
21 # 3อจ630731-006 chutty + yutthanan9768 (467193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630413-048) (G 63%)
22 # 3อจ630731-007 savebank163 + ต่อ_ถนนตก (467202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 87%)
23 # 3อจ630731-008 apiwat4825 + noksev (467209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ630731-009 Kampeang + เฮี้ยงห้าแยก (467215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง(G 68%)
25 # 3อจ630731-010 ยุทธภีม + Macky999 (467221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
26 # 3อจ630731-011 บรีสพระช่วย + penggo (467267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630731-012 PHLOI + penggo (467268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630716-110)
28 # 3อจ630731-013 arthur + penggo (467278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ630731-015 nana04 + ต่อคู้บอน (467273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3973)(G 69%)
30 # 3อจ630731-016 nengdkny + เด็กแคมฟร็อก (467276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ630731-017 อำนาจรามอินทรา + (467277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nicharida
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (630711-402)(G 67%)
32 # 3อจ630731-102 ED025489593TH suchin + ชวนชื่น (467234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ630731-103 ED123898712TH lovehunterlove27 + มนต์ขาว (467270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2983)
34 # 3อจ630731-104 ED050490602TH teerapong141 + lalalaon (467269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
35 # 3อจ630731-105 ED050490602TH นครนายก + lalalaon (467239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630731-106 ED049395184TH numcrma + SAHAKORN (467254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610830-052)

37 # 3อจ630731-109 ED112463652TH phoomchai + Nicharida (467263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630425-203)
38 # 3อจ630731-111 ED179776754TH สมบัติบูรพาบารมี + jack734 (467157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง(G 70%)
39 # 3อจ630731-112 ED099378365TH nutpop + datyutthaya (467161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (630715-524)
40 # 3อจ630731-113 ED170928165TH bangpunDD + playboy2106 (467162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630731-114 ED205298365TH เงินทองพระเครื่อง + องอาจ (467165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630731-115 EW026182265TH juipeter + chkomtat (467167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์) (560220-241)
43 # 3อจ630731-116 ED170928157TH thammanoon95 + (467169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
playboy2106
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630731-117 EG766825268TH pjanon + RUAYGABPRA (467170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรสาคร
45 # 3อจ630731-118 ED152081696TH tumkajohn + พุทธศิลป์ล้ำค่า (467173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
46 # 3อจ630731-120 ED221203389TH nick1880 + Promsri (467176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงลงรัก ปี 2529 จ.จันทบุรี
47 # 3อจ630731-121 ED221203389TH peacemaker + Promsri (467178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ630731-122 ED192224438TH รินน้องรัน + ริณดา (467180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (วัดคอกหมูสร้าง)
49 # 3อจ630731-123 ED206028492TH นพเมืองชล + Leksalaya (467181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
50 # 3อจ630731-124 EI664171579TH Vasin289 + mahana (467185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นเจริญโชค เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 130)
51 # 3อจ630731-125 ED115653491TH ไซม่อน + mana_k (467187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 790/หน้าตัก 3 นิ้ว)
52 # 3อจ630731-126 ED209960632TH Kaweepong + nirut25 (467191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาจักรพรรดิ์ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 44)
53 # 3อจ630731-127 EG388927855TH อำนาจธรรม + Fiona (467194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่หลัง ด เนื้อผง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ630731-128 ED222024826TH อ๊อดจ้า + เอกเมืองตรัง (467197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
55 # 3อจ630731-129 RPDD000075766 ล้างจาน + Sinsiampra (467199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (560523-325)

56 # 3อจ630731-130 ED191681710TH เกษตร + สยามมีดี (467203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630731-131 ED081164673TH กุ้งหวาน + phon8899 (467206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630731-133 ED158791420TH chffta + joeryan (467208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
59 # 3อจ630731-134 ED179788369TH pupu2515 + yutboss175 (467211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
60 # 3อจ630731-136 EX488923238TH murbur + Subtar (467213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นหมื่นยันต์พันพระคาถา เนื้อเงินหน้าทองหลังทอง ปี 2561 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 92)
61 # 3อจ630731-138 TH0118GE5M95B peet2544 + Boyzone (467218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ630731-139 ED143347890TH amuletfocus + Deema (467219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(580827-009) (G 68%)
63 # 3อจ630731-140 ED173057445TH bangpunDD + เต่ามังกร (467223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630731-141 NGWW000222326 apichart23 + เทวาพิทักษ์ (467184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) (550213-044)
65 # 3อจ630731-143 ED230800190TH Darksider + nulek (467188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอุปคุต พิมพ์ยืน เนื้อสำริด
66 # 3อจ630731-145 ED195075755TH เล็กอมตะชลบุรี + นาควารี (467192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
67 # 3อจ630731-146 ED195075755TH กชณิชา + นาควารี (467195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่วม วัดไทร รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
68 # 3อจ630731-148 NGWW000222319 sakdaspc + wilairat_22 (467200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กุรงเทพฯ
69 # 3อจ630731-149 NGWW000222319 บุญพระเครื่อง + wilairat_22 (467204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630801-002 ateomak + teerawit (467285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630704-081)
71 # 3อจ630801-004 LEEYA + Sompong0421 (467289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630626-021)
72 # 3อจ630801-006 magnus1111 + (467390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (630507-104)
73 # 3อจ630801-111 ED195863015TH ALINA + จุ๊สุราษฎร์ (467303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 396)(630711-420)
74 # 3อจ630801-120 ED084746032TH coolkul + OMBUN (467314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (630716-027)

75 # 3อจ630801-121 ED188016354TH nongnolf + สิงห์ไร่กล้วย (467335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดงกะไหล่อทอง ปี 2546 จ.ระยอง (590907-120)
76 # 3อจ630801-123 ED211991488TH เทพเจ้าเห้งเจีย + คุณศิระ (467340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(630723-098)
77 # 3อจ630801-129 TH0118GEV193B poshwises + เอสอมตะ (467359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(610330-133) (G 79%)
78 # 3อจ630801-130 EI939399521TH Tao339 + kokkok (467362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (630205-132)(G 68%)
79 # 3อจ630801-136 EH042977429TH เด็กลาด508 + หนุ่มคลองจินดา (467324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(540602-344)
80 # 3อจ630801-144 ED143349595TH sanya1002 + sur_suk (467345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (630123-094)
81 # 3อจ630731-101 EG276161652TH Yuttana27 + ธิติวราห์ (467230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 03 ส.ค. 2563 - 08:38 น.] #75639 (2/4)
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630718-005 ED161349044TH ตอปทุม (467114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ630722-011 GSPZ000025805 korn88 (466282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630722-013 ED147854985TH พิชชากร (466355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630722-021 EW569485744TH nung4066 (466339) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630722-022 EG849616829TH Bophantom (466306) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630722-033 ED045689775TH Pingpong2513 (466305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630724-006 EH124903855TH ammad (466577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630724-007 ED177657697TH knug11 (466624) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
9 # 1อจ630724-015 ED190552356TH prateepx (466596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630724-017 RNYB000109427 Reindeer_kwang (466601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630724-023 EG072600786TH beer2126 (466611) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630724-029 820340049082 pongpan_r (466640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630725-017 EI745589555TH โต้งกระนวน (466669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630725-018 EI912295766TH suwankal (466685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630727-007 EH108732049TH mumu99 (466825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630727-008 EH108732049TH mumu99 (466835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630729-001 TH0118G0AM91B toopronchai (466984) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630729-004 BAO000486533 นะสิวัง (467045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630730-003 TH0118G9FM91B Jukkapan (467087) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ630730-005 ED219913570TH น้องแผ่นดิน (467091) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630730-007 ED225603886TH aksomsak (467105) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630730-008 EB267359144TH เชียงลี้ (467111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630731-020 ED143347890TH Deema (467212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630715-014 Panamera (465446) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ630717-018 PTTproforma (466824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ630720-001 พุทธศิลป์168 (465928) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630721-002 หม่อง (466104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630722-008 worrakhit (466325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630724-008 หม่อง (466605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ630724-010 Chicha (467146) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ630724-011 โจ้ดอนเมือง (467134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630724-015 tomtam2516 (467136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630725-006 willy (467118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630725-010 อรรถพล (466769) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ630727-006 PATIPAT (466894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ630730-001 Frodojack007 (467096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630730-002 piyabuth (467098) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ630730-003 pawaris (467116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630730-005 sombat009 (467101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630730-006 ยุทธภีม (467102) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630730-008 สยามเมืองยิ้ม (467113) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630730-009 สยามเมืองยิ้ม (467081) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ630730-010 nokee (467147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630730-011 เอสจีบอย (467129) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
22 # 2อจ630730-012 เอสจีบอย (467137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630730-016 napon (467108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630730-017 นัทปทุม (467110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630730-021 omruk (467123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630730-022 amata_tong (467145) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630730-023 นภเก้า (467124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630730-024 นภเก้า (467126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630730-025 กล้าเก่งทุกทาง (467127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630730-028 civilweerapon (467133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ630731-005 baggio (467207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630731-010 การันตีพระ (467158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630731-018 การันตีพระ (467160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630718-153 BCPS000884731 willy + nockout (465814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ630721-123 ED186959130TH mialnof + superman_vuth (466102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630722-007 เกษตร + Komsank (466209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 76%)
4 # 3อจ630722-153 ED152288639TH poshwises + phon8899 (466311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630723-139 TH118FUDWN7B หม่อง + พลายชาติ (466506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
6 # 3อจ630724-009 peet2544 + เกษมสันต์99 (467128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
7 # 3อจ630724-118 EX488909298TH กบโคราช + Subtar (467132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1463)
8 # 3อจ630724-119 EX488909298TH กบโคราช + Subtar (467135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงินเกศทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 846)
9 # 3อจ630724-129 EI423992693TH เจ้าคุณ + องอาจ (466587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง(แดง) ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630724-130 EI423992693TH เจ้าคุณ + องอาจ (466592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ630724-132 EF410358102TH กบโคราช + inceepra (467138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงินเกศทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 591)
12 # 3อจ630724-139 ED122945985TH กบโคราช + Shibuya (467154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 801)


13 # 3อจ630724-141 EG651141675TH disorn + Suradech (466622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
14 # 3อจ630725-103 ED192221745TH engineer27 + ริณดา (466731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
15 # 3อจ630725-122 EF396803035TH เกษตร + rossyza4142 (466700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบและปิดทองใหม่)
16 # 3อจ630725-126 EG638378561TH kopper + Taranong (466710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่)
17 # 3อจ630725-127 EG638378561TH poshwises + Taranong (466712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดแขนซ้ายและปิดทองใหม่)
18 # 3อจ630725-128 ED138297665TH tanadsai + เทวาพิทักษ์ (467139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (540610-113)
19 # 3อจ630725-130 ED160165296TH supha + Notebp (467141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
20 # 3อจ630725-135 ED217311603TH แค่นี้ก็พอ + kangnutta (466720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
21 # 3อจ630725-137 ED207206367TH natthakritm + Newpraram2 (467142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630725-140 ED151727400TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + gojsk (466737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ630725-141 ED151727400TH thitipant + gojsk (466716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช24 # 3อจ630725-167 ED213904288TH papae + Red54 (466783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดปราสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
25 # 3อจ630725-169 EG639609142TH รุ้งน้องใหม่ + golfsriracha (467144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
26 # 3อจ630727-007 tang2533 + pawaris (466811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)(630704-149)
27 # 3อจ630727-114 ED211705845TH Chang327 + Charity (466837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์สร้างเสริม กรอบทอง(G 66%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ630727-116 SVNS000015277 พระดีบ้านเรา + oattnk (466845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
29 # 3อจ630727-119 EW791277872TH kit01 + Promsri (466850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาประขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
30 # 3อจ630727-122 ED223912690TH napon + teespy (466856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630727-131 ED199770384TH si_mong29 + autpichut (466914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าทองทิพย์ วัดมิ่งเมือง เนื้อผง ปี 2518 จ.น่าน
32 # 3อจ630727-137 ED213713266TH วันชัย2511 + kiattisak (466836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630727-149 ED179157257TH poshwises + นกแก้ว (466883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ630729-004 bellic + ununun (467017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 83%)


35 # 3อจ630729-019 niti2014 + sneaKeR (466975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630729-159 ED189326128TH poshwises + ตะแคงขวด (466983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง จ.ชลบุรี
37 # 3อจ630730-004 Somkiathong + Komsank (467095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
38 # 3อจ630730-005 thammanoon95 + (467148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
39 # 3อจ630730-007 m-cot + bigtua (467103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
40 # 3อจ630730-009 peacemaker + jod4493 (467107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
41 # 3อจ630730-010 tabiengraphic + dream777 (467109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ630730-011 Wee08 + thapanawat (467112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (620819-044)
43 # 3อจ630730-012 You9199 + Sura-Gan (467115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
44 # 3อจ630730-013 taranan + Sura-Gan (467117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
45 # 3อจ630730-015 ณัชกิจ + Nui-2499 (467120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610929-008)(G 63%)
46 # 3อจ630730-016 Twin_father + นภเก้า (467122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 76%)


47 # 3อจ630730-017 HopeMan + tomtam2516 (467125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (610704-079)
48 # 3อจ630730-101 ED168176003TH บารมีธรรม + boymoo4 (467065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์เสมาธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
49 # 3อจ630730-103 ED154572485TH taweekun + กิ่วกระ (467068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630630-115) (G 78%)
50 # 3อจ630730-105 ED212232532TH jatuinw + midnightjojo (467073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
51 # 3อจ630730-106 EO512141273TH chffta + Gunt_A (467152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ630730-107 RPLD000116713 Jare4646 + sanko (467151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ630730-108 EI352051394TH pramual + KandarDao (467075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงทรงเกราะ วัดพระศรีฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
54 # 3อจ630730-109 ED216509335TH ronnakab + Thanwa777 (467077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2425)
55 # 3อจ630730-110 EF396873178TH kong81 + Watchbank (467078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
56 # 3อจ630730-111 SPUP0000048880 Terbow + เด็กแคมฟร็อก (467150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อชุบทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ630730-112 ED190722364TH poshwises + samachu (467064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)58 # 3อจ630730-113 ED174978732TH ฐิตวังโส + thong88 (467066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)
59 # 3อจ630730-115 EX548654875TH Gapi99 + lomlopburi (467067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)
60 # 3อจ630730-116 ED211960049TH naenaldo + ไร้นาม99 (467069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น
61 # 3อจ630730-117 ED150255139TH penggo + พ่อครู (467070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ630730-118 EX46323666TH arttmt + deghong2013 (467072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 82%)
63 # 3อจ630730-119 EI968958982TH tanapat05 + sanyaa (467074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
64 # 3อจ630730-120 ED184850452TH olympia + ต้นสุขสำราญ (467076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630730-121 ED086236332TH tanat4959 + wanida (467079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
66 # 3อจ630730-122 ED129376970TH errar99 + วิทย์พระประแดง (467080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 51%) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
67 # 3อจ630730-123 EF379966816TH ของขลัง + ธัมปารี_16 (467083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน เนื้อผง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
68 # 3อจ630730-124 ED216910296TH นคราฎ + artliver (467084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา69 # 3อจ630730-126 EI983795266TH bangpunDD + kiattisak (467086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
70 # 3อจ630730-127 ED199772575TH bellic + Juicy (467088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
71 # 3อจ630730-128 ED197736354TH puriwaj + Note2499 (467090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นตั้งมูลนิธิ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 6.3 กรัม)
72 # 3อจ63731-108 EG744924431TH arttmt + พลังศรัทธา (467259) ตลับทอง (น้ำหนัก 17.2 กรัม)(G 87%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ส.ค. 2563 - 08:41 น.] #75630 (1/4)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630720-003 EI396828826TH Aoaoes (466901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630721-005 ED187706565TH Yimmi28 (466796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630721-019 EX548641758TH chun_lp10 (466803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630722-003 8220332000972 Thanita2524 (466816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630723-013 EH172783194TH Ronado (466915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630725-020 EH108732066TH mumu99 (466756) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 1อจ630727-002 ED161396906TH ตอปทุม (466788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630727-003 EI986594095TH bestsaney (466797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630727-004 SKKN000073295 panja (466801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630727-005 ED221200949TH Thanapong36 (466809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630727-006 ED181757847TH welding24 (466812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630727-010 ED158554876TH assawin (466831) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630727-011 ED179398880TH pupa09 (466844) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630727-013 EG787623164TH หูยาว (466853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630727-017 ED111275834TH ksanti (466897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630727-018 ED224400462TH benz39 (466898) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ630727-019 EF208420582TH print (466868) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630727-020 EF158319073TH ท่านหลวง (466874) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ630727-022 EF208420582TH print (466910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630727-024 ED202572505TH ramez (466892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630727-025 EI888058937TH awt2528 (466895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630727-029 EI872699028TH kpinyo (466900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630729-003 EF395606255TH udomsapayakul (467038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ630729-005 ESSL000167802 praveen (467040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ630729-007 ED169286230TH manliar (466998) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630729-009 ED228321218TH ภพเมืองสรรค์ (467001) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630729-011 ED211849059TH sakbangbon (467015) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630729-012 ED162296498TH tangmo123 (467030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630729-013 EKA2000471839 น้องปีเตอร์ (467032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630729-014 ED197958872TH ตะกรุดโทน (467034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630729-015 ED211938451TH คุณศิระ (467035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
32 # 1อจ630729-017 KBAN000925327 taccord (467037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630729-008 ED179190607TH ซูโม่ (467043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630721-014 Bunhmunto (466830) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ630722-018 เชาว์นีโอ (466911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630727-001 สารพัดกัน09 (466903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630727-002 ปั้นจั่น (466904) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630727-003 Somysom (466851) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630727-004 PLE_INNO (466907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630727-008 มหานคร (466908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630727-010 ปาล์มริมคลอง (466888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630727-011 ปาล์มริมคลอง (466889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630727-012 ปาล์มริมคลอง (466891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630727-013 ปาล์มริมคลอง (466905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630727-014 ปาล์มริมคลอง (466906) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630727-015 SeksitK (466875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630727-016 Teesanl709 (466876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630727-017 ppffarm (466899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630727-018 ppffarm (466902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630727-019 Atidtanin (466878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630727-020 วัฒน์ (466879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630727-022 en_amulet (466909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630727-024 อนพัช (466882) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630727-025 tahtee (466884) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ630727-028 DDman (466886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630727-029 DDman (466916) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
24 # 2อจ630727-030 Chai1963 (466924) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
25 # 2อจ630727-031 Chai1963 (466922) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630729-001 dobae (467018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630729-002 MILD-NUM (467020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630729-004 somsak-p (467023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630729-005 พลช้างเผือก (466965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
30 # 2อจ630729-006 yingaree (467025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630729-007 ราชสีห์ (467026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
32 # 2อจ630729-009 หนุ่มธนบุรี (467028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
33 # 2อจ630729-010 mut007 (467004) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ630729-011 puu2511 (467039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ630729-012 phichit07 (467041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ630729-013 เหน่งบางคู้ (467007) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
37 # 2อจ630729-014 ๙สิทธิโชค๙ (467014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630729-015 ๙สิทธิโชค๙ (466970) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ630730-007 ยุทธภีม (467085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ630730-014 midori (467106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
41 # 2อจ630730-019 การันตีพระ (467062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ630730-029 Soyokaze (467155) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
43 # 2อจ630730-030 การันตีพระ (467063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ630731-035 patchara (467156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630729-001 sunthon-pd + tono3320 (466989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ630729-002 annnyamulet + vittaya14 (467005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
3 # 3อจ630729-003 pirat9 + UDS-35 (467012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางพญาสองหน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (590511-027)(G 87%)
4 # 3อจ630729-006 โชค2529 + เด็กสังขละ (467022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2853/หน้าตัก 5 นิ้ว)
5 # 3อจ630729-007 Mai2008 + ผงธุลี (467029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
6 # 3อจ630729-008 Mai2008 + ผงธุลี (467031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
7 # 3อจ630729-009 Nong3514 + kittisak-pra (467056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
8 # 3อจ630729-010 pawaris + kittisak-pra (467036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุเนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ630729-011 viponcity + yingaree (466958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ630729-012 thammanoon95 + Nadmon (466961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630619-001)(G 78%)
11 # 3อจ630729-013 Yuttana + lumpini6655 (467047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 77%)
12 # 3อจ630729-014 Vasin289 + วันชัย2511 (466963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพา วัดบัวระรมย์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2558 จ.ศรีสะเกษ (กรรมการหมายเลข 54)
13 # 3อจ630729-015 Icando + ราชสีห์ (466968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
14 # 3อจ630729-016 kohler + worrakhit (466969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น ปี 2521 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ630729-017 rin_arch + puu2511 (466972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(621211-436)
16 # 3อจ630729-018 WHITEAMULET + phichit07 (466974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ630729-021 sawatvet + chattawat (466946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

18 # 3อจ630729-022 baggio + ๙สิทธิโชค๙ (467042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
19 # 3อจ630729-023 john-otto + ๙สิทธิโชค๙ (466948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18635)
20 # 3อจ630729-024 baggio + ๙สิทธิโชค๙ (467044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
21 # 3อจ630729-025 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (466952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ทวดนรรัตน์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก
22 # 3อจ630729-026 เต้ยพระเครื่อง + ateomak (466954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (590323-017)(G 78%)
23 # 3อจ630729-027 lovehunterlove27 + aqamc (466960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไตรมิตรฯ รุ่นโพธิสัตโต พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630729-103 ED176118886TH เบสท์เมืองพิจิตร + sanyaa (466938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
25 # 3อจ630729-105 ED156064591TH p_did + สินเพิ่มพูล (466939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นอายุครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ630729-106 TH0118FZRMT9B methasit + nampoo (466942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
27 # 3อจ630729-107 EG800354760TH Cchanchai + o-larn (466944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
28 # 3อจ630729-108 ED144748449TH tonychan + tongoic1958 (467049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ630729-109 EW572637189TH ไก่ท่าข้าม + ขนมหวาน (466947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นมงคลลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ630729-111 EI968958877TH เบสท์เมืองพิจิตร + sanyaa (466986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
31 # 3อจ630729-112 ED116686774TH unvastar + nanin (467061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 91%)
32 # 3อจ630729-113 EX460975368TH พะงัน + BossCM2525 (466990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1847)(590720-126) (G 60%)
33 # 3อจ630729-114 EI599393255TH Sitthichai9 + Zinemala (466997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 802)
34 # 3อจ630729-115 EG388479729TH ch_wit14 + nuttpoy (467000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ630729-116 ED207406709TH chffta + หมูเหนียว (467003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ630729-117 120356840225 boat1678 + bbbpra (467006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 63%)

37 # 3อจ630729-118 ED211870290TH poshwises + ฐณะวัฒน์ (467008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (630423-089)(G 60%)
38 # 3อจ630729-119 820346442344 กำธรนคร + yorch (467011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(611208-003)
39 # 3อจ630729-120 EG421029822TH WorapongP + (467046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญ ภปร.สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630729-121 ED215017515TH virun123 + pawika03 (466953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์
41 # 3อจ630729-122 120356840214 Suksawat + bbbpra (466955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน จ.สระบุรี
42 # 3อจ630729-123 ED187557910TH Kiddee-9 + kon112 (466959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นกฐิน 59 เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
43 # 3อจ630729-124 STTD000019580 ปุ๊กลุก + หนุมานเชิญธง (466962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 411)
44 # 3อจ630729-125 120356840236 toomtaamm + bbbpra (467052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.สมุทรสาคร(G 79%)
45 # 3อจ630729-127 TH0118G71J98B DoomDream + Sivilaihan (467058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4632)
46 # 3อจ630729-128 TH0118G71J98B DoomDream + Sivilaihan (467053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2376)
47 # 3อจ630729-129 ED179077766 jassada2555 + nitithans (467057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ630729-130 EF396868990TH TAVABUNCHA + Yuttana (466964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 73%)
49 # 3อจ630729-131 ED180535340TH boat1678 + mchutith (466931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 67%)
50 # 3อจ630729-132 ED180535340TH ธรรมจารึก + mchutith (466933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.สงขลา (หมายเลข 96)
51 # 3อจ630729-133 ED219215281TH future + lulytoon (466937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (630601-149)
52 # 3อจ630729-134 ED211861240TH Chaiwat13 + โกวบ้อ (466941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
53 # 3อจ630729-135 TH0118G7NRC18 prapun_ch + Wilasinee18 (466945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
54 # 3อจ630729-136 ED212514034TH อำนาจธรรม + bank121 (466949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1555)
55 # 3อจ630729-137 ED179190607TH pjanon + ซูโม่ (467051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี

56 # 3อจ630729-138 ED224505370TH TEE_INTER + (466956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (590602-092)
57 # 3อจ630729-139 EB26730630TH thotsaphol4110 + oldamulet (466966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
58 # 3อจ630729-140 ED179739589TH ต้นณเมืองกุย + jack734 (466971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630610-074)
59 # 3อจ630729-141 ED181796766TH jessada6678 + ลู่เฉินเฟย (466982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ
60 # 3อจ630729-142 ED179739561TH katik + jack734 (466987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด) (โค้ดศาลา 2 โค้ดแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(620903-006)
61 # 3อจ630729-143 ED205296149TH อรุณแสง + องอาจ (466993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630729-144 EG642518512TH corach + intermilan (466996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 820)
63 # 3อจ630729-145 EH120374645TH magnus1111 + kenshiro2810 (467002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(600724-031)
64 # 3อจ630729-147 ED205296722TH chane31 + joeenok (467013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้ากะไหล่เงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(วัดโคนอนสร้าง)
65 # 3อจ630729-148 ED205296722TH thotsaphol4110 + joeenok (467016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
66 # 3อจ630729-149 EG778223954TH puriwaj + mumu99 (467019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนวมมหาราชาฯ รุ่น 72 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) (630716-120)
67 # 3อจ630729-150 EKA2000471839 boonserm + น้องปีเตอร์ (467024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
68 # 3อจ630729-151 EKA2000471839 เปี๊ยกตุ๊กแก + น้องปีเตอร์ (466930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 81%)
69 # 3อจ630729-152 EKA2000471839 Bunsorn + น้องปีเตอร์ (466935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 82%)
70 # 3อจ630729-153 EKA2000471839 Sangjan + น้องปีเตอร์ (467059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)(G 77%)
71 # 3อจ630729-154 ED095856144TH pawaris + Nanapo (466940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
72 # 3อจ630729-155 ED211221706TH poshwises + apiwat_66 (466950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2510 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ630729-156 EX490726143TH อริศา + ยุทธภีม (466957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ630729-157 EV324130842TH พ่อมาเฟีย + ladprakon (466967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (600504-034)(G 75%)

75 # 3อจ630729-158 ED189326128TH chutty + ตะแคงขวด (466976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630729-160 ET678299884TH yahee13 + Bolltawin (467055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นบารมี เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 31)
77 # 3อจ630729-161 ET678299884TH thank2016 + Bolltawin (467050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 814)
78 # 3อจ630729-162 ED208428127TH sheva + tar2499 (466973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (561031-258)
79 # 3อจ630729-163 ED085796962TH ราชสีห์ + Plabootong (466978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ630729-164 EX463236335TH rungrot + deghong2013 (467060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 58%)
81 # 3อจ630729-165 ED211938451TH เหน่งบางคู้ + คุณศิระ (466985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
82 # 3อจ630729-166 ED211938451TH thanajaikla + คุณศิระ (466988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
83 # 3อจ630729-167 ED085796962TH Ronado + Plabootong (466992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ630729-168 ED209173701TH เกษตร + superman_vuth (466994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ630729-169 ED092754486TH penpathum + samachu (466995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
86 # 3อจ630729-170 KBAN000925327 six_cm + taccord (466999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620503-074)(G 77%)
87 # 3อจ630729-171 KBAN000925327 มิสเตอร์เฮ้าส์ + taccord (467027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630710-037)(G 66%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM