ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนตุลาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนตุลาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 ต.ค. 2563 - 08:38 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 27 ต.ค. 2563 - 08:37 น.] #76651 (22/22)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631003-003 ED292695430TH Boonmee888 (474438) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ631005-031 ED348696504TH เสือสมิง (474600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ631006-004 ED336188924TH promlok (474724) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 1อจ631008-018 ED364949913TH คุณศิระ (474981) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 1อจ631008-019 ED277285891TH newty53 (474970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631008-020 ED340628865TH Saner (475579) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ631010-009 RP893696645TH ckman (475338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631014-004 EI593145009TH Gaokod2549 (475576) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ631015-010 ED224245811TH Damwoo (475726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ631015-014 ED359334259TH suparerk (475698) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ631015-018 ED370832091TH aee2519 (475709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ631015-027 EX477849704TH zafari (476392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ631016-004 ED383571939TH มาริโอ (475905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ631016-005 ED298957227TH kopper (475912) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ631016-011 EA363859200TH ตนคอน09 (475859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ631016-012 TWCR000128556 Danusorn (475862) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ631016-018 ED140189585TH หนองซอ (475878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631017-003 EH408072300TH notty (476033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631017-013 ED338298026TH KohMeaklong (475999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ631017-014 ED404023705TH บิ๊กบีม (475993) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ631017-016 EI115143096TH ขจรวัฒน์ (476006) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ631017-017 ED415802052TH chaiywutkunarsa (476010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ631017-018 ED249251194TH thi3790 (476013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ631021-011 ED383576794TH มาริโอ (476371) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ631021-015 ED318493692TH thatcharit (476376) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
26 # 1อจ631021-026 ED383566797TH มหามณีจินดา (476380) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ631021-031 ED372861515TH tongjoy (476385) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ631021-037 ED412151454TH tookatun (476389) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631005-045 sumateass (475334) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ631007-013 คานธี (474791) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ631008-015 เบสท์เมืองพิจิตร (474963) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ631008-016 attta (474969) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ631012-014 supol (475479) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
6 # 2อจ631012-017 ฅนพลัดถิ่น (475488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ631014-008 ประสิทธิ์ (475544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ631014-016 astina (475551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ631015-013 ThaiWong (475647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631015-014 ThaiWong (475664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ631015-015 ThaiWong (475667) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 2อจ631015-017 ThaiWong (475672) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
13 # 2อจ631015-024 ThaiWong (475656) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
14 # 2อจ631016-003 tanint (475899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ631016-010 ๙สิทธิโชค๙ (475894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ631016-012 navy3188 (475897) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
17 # 2อจ631017-019 sanpol (476027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ631019-004 Buncha (476086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ631019-009 vee2503 (476057) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ631019-014 vee2503 (476074) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ631019-015 vee2503 (476079) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ631022-003 kphil (476497) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ631022-005 kho9918 (476500) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ631022-008 wootubon (476502) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ631024-008 penggo (476685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630921-143 ED292656201TH joeenok + คูณสตางค์ (473027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อตะกั่ว ปี 2513 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ631008-139 ED351050123TH บารมีอาจารย์ปู่ + นิวเอกชัย (475254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต่า วัดน้ำพุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงถม จ.อ่างทอง
3 # 3อจ631014-106 ED340157384TH jedsada + เงินเหลือ (475560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผงว่าน ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ631014-149 ED000987805TH คูณเพิ่มเงิน + สิทธิวงค์ (476548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.ตราด (หมายเลข 141/น้ำหนักทอง 23 กรัม)
5 # 3อจ631015-158 ED359433910TH pramual + nstnathapong (475754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ปวด วัดช้างไห้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ631016-149 EG283193681TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (475835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
7 # 3อจ631016-172 ED402903684TH maikeboy + สารพัดกัน09 (475849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อคสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
8 # 3อจ631017-111 ED250384431TH arucha2510 + moterair (475980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ631017-139 ED351908742TH jakkit3017 + pattarawat19 (475956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก)(G 78%)
10 # 3อจ631017-147 ED384225627TH kon-88 + คูณสตางค์ (475958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
11 # 3อจ631017-148 ED384225627TH CIVIL_KONG + คูณสตางค์ (475968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.สงขลา
12 # 3อจ631017-149 ED384225627TH atthasit + ริณดา (475974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
13 # 3อจ631019-120 TH0118P2UZZ7B เซียนน้อยหนึ่ง + Phonkhaokho (476133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 65%)
14 # 3อจ631019-159 EX619686281TH pramual + วิศวะโยธา (476145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมขอบบน)(G 69%)
15 # 3อจ631019-164 SPRN000209384 pandp + หรั่งวัดไตร (476043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ631020-003 PHLOI + oldshop (476176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (ไม่ระบุปีสร้าง)
17 # 3อจ631020-122 ED309454378TH พนินทร์ + เจมส์โพธิ์งาม (476216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)

18 # 3อจ631020-128 ED351063793TH taat_007 + ชวนชื่น (476229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
19 # 3อจ631021-001 B-TAWAN + greensnake (476250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 62%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ631021-005 S-THAKSAKORN + (476267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรีสพระช่วย
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (631007-228)(G 78%)
21 # 3อจ631021-107 ED357580362TH wasanpi + Thanapong36 (476550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
22 # 3อจ631021-121 ED155599992TH กิตติพงศ์ + Hippopo2012 (476246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง/หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง)(G 65%)
23 # 3อจ631021-122 EG573696585TH วิเศษชัยชาญ + ธัมปารี_16 (476253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ631021-163 EF391379589TH nattapolc + rossyza4142 (476337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ631022-171 ED296494141TH สุระพรพระเครื่อง + (476410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631023-001 poshwises + ศิษพ่อมุ่ย (476527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมาน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ631023-003 บรีสพระช่วย + navy3188 (476529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม (วัดศรีวิชัยสร้าง)
28 # 3อจ631023-005 taccord + annnyamulet (476537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)
29 # 3อจ631023-006 khrawsadid + Dynamic (476539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ631023-007 noompure + pitchayuit (476541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ631023-101 KBAN000953353 taccord + Jame4522 (476635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
32 # 3อจ631023-102 KBAN000933353 taccord + Jame4522 (476636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
33 # 3อจ631023-103 820480184182 Notebp + Yuttana (476536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อกะไหล่เงินสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 96058)
34 # 3อจ631023-104 ED362942736TH pramual + อ๊อด111 (476546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ631023-105 EH330004450TH poshwises + เมกมาย (476551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี(G 87%)
36 # 3อจ631023-106 EH172778217TH visuth + Ronado (476555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1847)

37 # 3อจ631023-107 EH172778217TH ยายทรัพย์ + Ronado (476560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ631023-109 KAOL000612384 pornlimk + นกแก้ว (476567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่อ่อน วัดเนินมะเกลือ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว)
39 # 3อจ631023-110 EX509380154TH korn88 + pommaksuwan (476571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างขวาและล้างผิว)
40 # 3อจ631023-112 EG950196843TH virun123 + BOAT26 (476528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 4270)
41 # 3อจ631023-113 EH074762486TH jaaey + aoaka (476533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (580812-185)(G 79%)
42 # 3อจ631023-114 ED387457789TH print + KID_2 (476538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ (หน้าตัก 2 นิ้ว)
43 # 3อจ631023-115 ED403699928TH ALINA + lulytoon (476540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
44 # 3อจ631023-116 ED410241024TH บุญพระเครื่อง + Phichit_02 (476544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ631023-117 ED403428196TH phaithoons + suwatboat (476547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพล้างผิว)(630924-382) (G 75%)
46 # 3อจ631023-118 ED413828600TH บรีสพระช่วย + towerboy (476553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
47 # 3อจ631023-119 EI435268408TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + ต้นอุทยาน (476557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(631010-339)
48 # 3อจ631023-120 ED392697402TH เด็กสังขละ + นกแก้ว (476562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
49 # 3อจ631023-121 EH087692571TH taccord + yoon9 (476558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
50 # 3อจ631023-122 ED392697521TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (476563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ631023-123 ED281077250TH weerachart + pop_vat (476565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี
52 # 3อจ631023-124 ED400267251TH vios2877 + tatoa (476566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 77%)
53 # 3อจ631023-125 ED400267251TH แสงธรรม01 + tatoa (476570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 71%)
54 # 3อจ631023-126 ED389629230TH sokos + NA-Uttaradit (476573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
55 # 3อจ631023-127 ED400267251TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + tatoa (476575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)

56 # 3อจ631023-128 ED354571605TH สาธุ43 + Manoos (476580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นทรัพย์เจ้าคุณ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 220)
57 # 3อจ631023-129 ED387474760TH vit5959 + ธนกฤตพระเครื่อง (476583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานร่อง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา(G 62%)
58 # 3อจ631023-130 EG252775320TH Viraphan711 + ซูโม่ (476587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ631023-131 EG252775320TH TEE_INTER + ซูโม่ (476593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข รุ่นสามอุ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข รุ่นสามอุ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
60 # 3อจ631023-132 EG252775320TH ภิรัต + ซูโม่ (476597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร
61 # 3อจ631023-133 EG252775320TH rock10 + ซูโม่ (476599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัด กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ 21 พระองค์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ631023-134 ED403340004TH preeyawat + bluezone69 (476601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630512-090)(G 65%)
63 # 3อจ631023-135 ED123946700TH yaozm + rossyza4142 (476602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (631001-453)
64 # 3อจ631023-136 ED123946700TH Submarine + rossyza4142 (476607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(631001-455)
65 # 3อจ631023-137 ED123946700TH apiwat4825 + rossyza4142 (476609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมศีรษะ) (631014-046)
66 # 3อจ631023-138 ED123946700TH AChen + rossyza4142 (476615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นหัวกลับ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (631001-454)
67 # 3อจ631023-139 ED294462415TH ศิษย์สามย่าน + Manunicon (476621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตลับเงินรัชกาลที่ 5
68 # 3อจ631023-140 ED404276364TH เขมิสรา + อาชาเหล็ก (476624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
69 # 3อจ631023-141 ED384239728TH beer2126 + ริณดา (476576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ631023-142 ED384239728TH yime2 + ริณดา (476578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังฉัตร(เล็ก) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
71 # 3อจ631023-143 ED384239728TH Maximax + ริณดา (476581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพพันพิเศษ เนื้อผงแร่(แดง) ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
72 # 3อจ631023-144 ED384239728TH บรีสพระช่วย + ริณดา (476584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
73 # 3อจ631023-145 ED414311542TH กล้วยหิน + ริณดา (476622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี เนื้อทองแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ไม่ระบุปีสร้าง)
74 # 3อจ631023-146 ED384239728TH GEARBAN + ริณดา (476585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
75 # 3อจ631023-147 ED384239728TH ศักดิ์นรินทร์ + ริณดา (476588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
76 # 3อจ631023-149 ED000992575TH khotchaninPk + (476595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ค้างคาวปิกเขียว
รูปเหมือนครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นมงคล 3 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ลำพูน
77 # 3อจ631023-151 ED434810520TH TONG_NK + มหามณีจินดา (476568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
78 # 3อจ631023-152 ED355591858TH sokos + aood0458 (476577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม(G 64%)
79 # 3อจ631023-153 RHKP000230051 ks_somsin + Aeybangsaen (476591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 80%)
80 # 3อจ631023-154 ED364837262TH chatchaik007 + (476596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 268)(631016-253) (G 78%)
81 # 3อจ631023-156 WA363959432TH Todmuangchon + (476606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phonkhaokho
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
82 # 3อจ631023-157 ED435200290TH podder + goodluck1994 (476611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ จปร.รัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ631023-158 ED432712652TH Popeye + poshwises (476614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (630921-185)
84 # 3อจ631023-160 ED352364432TH Juicy + Mcwall (476620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
85 # 3อจ631023-161 ED346945994TH ZuTharua + xtraxtra (476603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง(G 81%)
86 # 3อจ631023-162 ED113972648TH สาลิกาดง + ชอบจัง (476608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
87 # 3อจ631023-163 ED364837007TH ผู้นำพล + supa16 (476610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างพระอุโบสถฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ชลบุรี (600706-085)(G 84%)
88 # 3อจ631023-164 ED385145205TH chatchaik007 + สิฐฐิลาโภ (476612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทรัพย์สิน เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(590909-099)
89 # 3อจ631023-165 ED231862332TH ฐณะวัฒน์ + พอใจพระ (476617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
90 # 3อจ631023-166 ED300970737TH Jirawat1986 + mekorn29 (476619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี
91 # 3อจ631023-167 ED414311542TH Thongchai_n + angkoon (476634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 9)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 26 ต.ค. 2563 - 08:38 น.] #76649 (21/22)
ตั้งแต่ วันอังคาร 27 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631006-016 ED306999623TH k9cob (474733) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ631007-001 ED391106568TH เด็กนอก (474826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ631008-005 ED366218793TH arucha2510 (474983) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631008-017 EX541003521TH num1522 (474953) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ631015-015 ED356829370TH ชัดเจนนครศรี (476374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ631015-023 ED358378995TH GapAthitaya (476393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ631016-020 TH0118PGMZK3B Auten10 (476396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631017-021 ED364395613TH น้องหมี (476017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ631019-003 ED358407683TH คุณากร (476400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ631021-017 ED403068921TH ATTORN43 (476315) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ631022-003 TEPA001516364 surajarusarn (476475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ631022-005 ED374575668TH chinko (476479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ631022-006 EG878969085TH OKK08 (476489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ631022-008 ED417160325TH tuktu40 (476452) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 1อจ631022-012 ED288969322 ซูโม่ (476491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ631022-014 ED209895718TH winwin (476501) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ631022-015 EX539392805TH print (476476) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ631022-016 EX539392805TH print (476455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ631023-001 ED355067005TH bunkkw (476526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ631023-011 ED403339981TH bluezone69 (476525) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631007-007 ฅนบางใหญ่ (474781) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631012-015 sjitrakorn (475448) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631015-009 atthasit (476363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ631015-020 ThaiWong (475681) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 40 องค์
5 # 2อจ631015-021 ThaiWong (475688) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 24 องค์
6 # 2อจ631020-004 เอี่ยมโชคดี (476203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ631020-007 กุมภาพันธ์ (476207) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
8 # 2อจ631020-008 กุมภาพันธ์ (476215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ631020-024 tula_ff (476220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ631021-003 สยามเมืองยิ้ม (476288) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ631021-022 เหน่งบางคู้ (476296) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ631021-027 Theethuch (476343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ631021-030 จอมยุทธ77 (476355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ631022-002 ราชสีห์ (476433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ631022-004 moltol (476437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ631022-009 แฟรงค์ตาทิพย์ (476454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ631022-010 vandunlop (476461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ631022-011 Melieve (476511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631022-015 ขุนอรรถ (476465) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ631023-001 การันตีพระ (476638) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ631023-007 ขุมทรัพย์พระ (476586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631014-131 ED335251563TH bunjerd + Beung (475505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ631016-105 EG278607235TH poshwises + แซนวิช (475807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 จ.นครปฐม
3 # 3อจ631016-129 EG516803525TH khom66 + panupan (475789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2524 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ631016-168 EG768999332TH popeye289 + Somchai3318 (475834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงพ่อมิสร้าง) (620316-094)
5 # 3อจ631017-156 ED384214757TH พิชชากร + ริณดา (476016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงพ่อมิสร้าง)
6 # 3อจ631020-117 ED386677620TH njeesom + piya222 (476419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นเปิดโรงเรียน น.ว.ม. เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(590919-100)
7 # 3อจ631022-001 ทิศเหนือ + ราชสีห์ (476411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ631022-002 sanya1002 + ราชสีห์ (476412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630409-109)
9 # 3อจ631022-003 chuanchai2505 + เด็กวัดใต้ (476415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุฯ รุ่นชนะมาร เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 103)
10 # 3อจ631022-004 Warayu + Ekkarath (476521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ631022-005 สินสมบูรณ์สุข + สรขอนแก่น (476418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
12 # 3อจ631022-006 ฐณะวัฒน์ + พุทธานุภาพ456 (476420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 69%)
13 # 3อจ631022-007 Icando + พุทธานุภาพ456 (476424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 70%)
14 # 3อจ631022-009 gek1414 + Got2523 (476429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)(G 64%)
15 # 3อจ631022-010 apollo12 + vandunlop (476431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 4568)
16 # 3อจ631022-011 เทพสมุทร + Melieve (476513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว)
17 # 3อจ631022-012 beer2126 + nunthawat (476409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)

18 # 3อจ631022-013 tonphu + non109 (476416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ631022-101 ED374229496TH คุณหรั่ง + phattanasak (476519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขูดสระ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.สมุทรปราการ
20 # 3อจ631022-102 ED251265395TH แสงธรรม01 + POPJAZ (476432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ631022-103 TMNG000027926 frist + จักรพรรดิ์ (476520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(531126-033)
22 # 3อจ631022-104 EA363948868TH future + NUNG1789 (476440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 63%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 63%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
23 # 3อจ631022-105 NGWW000251476 ninjasiam + (476448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7090)
24 # 3อจ631022-106 ED309280561TH beer2126 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (476451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
25 # 3อจ631022-107 SMLP000416459 History + phusiam (476457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้)
26 # 3อจ631022-108 ED371564079TH ชัยไทรงาม + pound2007 (476459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630817-055)
27 # 3อจ631022-111 ED419712318TH TONG_NK + mesa918 (476438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 69%)
28 # 3อจ631022-112 EG421044731TH P-Pong + แจ็คเชียงดาว007 (476443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
29 # 3อจ631022-113 EI926319808TH MrTeeAyutthaya + ไร้นาม99 (476447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ631022-114 EA363921834TH chatchaik007 + (476518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phonkhaokho
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630909-083)(G 68%)
31 # 3อจ631022-115 ED374272769TH nopponsmith + ทอฝัน (476449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นฉลองอายุ 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1213)
32 # 3อจ631022-116 ED374575668TH zafari + chinko (476456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ631022-117 EG590725698TH Jinn2555 + pirawit (476458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
34 # 3อจ631022-119 TH0118PUX4M2B teerayutpeam + Maxgy (476464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
35 # 3อจ631022-120 ED357576694TH peterdriverbkk + sai-9ton (476466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (620327-082)
36 # 3อจ631022-121 ED357576694TH pirat9 + sai-9ton (476471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630610-100) (G 75%)
37 # 3อจ631022-122 ED357576694TH pirat9 + sai-9ton (476473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (610122-141)
38 # 3อจ631022-123 EW569500628TH TAVABUNCHA + (476482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมหวาน
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
39 # 3อจ631022-124 ED383433172TH scottruth + loryinglong (476483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ631022-125 EI926319785TH honzakub + ไร้นาม99 (476486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง จ.สุโขทัย
41 # 3อจ631022-126 EI926319785TH honzakub + ไร้นาม99 (476490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
42 # 3อจ631022-127 EG878969085TH Mcwall + OKK08 (476494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
43 # 3อจ631022-128 ED361546773TH kit01 + บีลูกพระธาตุ (476495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
44 # 3อจ631022-129 ED361546773TH kit01 + บีลูกพระธาตุ (476498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.สกลนคร
45 # 3อจ631022-130 ED388137066TH disorn + podder (476499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชน์ช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ631022-131 ED372383740TH bvmiracle + รอดบางแค (476470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631022-132 ED417705265TH โต้งกระนวน + โอ๊ตหาดใหญ่ (476474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีนอุดร เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.อุดรธานี (สภาพเนื้อราน)
48 # 3อจ631022-133 ED361539392TH wanitcha + บีลูกพระธาตุ (476477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สกลนคร
49 # 3อจ631022-134 ED173890566TH lordcoffee + อนันตรา (476478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ631022-135 EX486446915TH เดชอุบล + Tom1985 (476480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ631022-136 820487269022 เอกจักร + หนกอุทัย (476484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.ชัยนาท
52 # 3อจ631022-137 ED318498292TH beer2126 + nuy_two (476487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
53 # 3อจ631022-138 ED318498292TH beer2126 + nuy_two (476488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ631022-139 ED305538948TH mesa918 + ร่มฟ้าภูพิงค์ (476517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ631022-140 ED340992470TH chatchaik007 + moo_bpk (476492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630310-008)
56 # 3อจ631022-143 ED369390017TH walrawut + พิมพ์พิมล (476422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครพนม
57 # 3อจ631022-144 ED279359098TH future + JAPAN-55 (476436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(550109-245)
58 # 3อจ631022-145 ED315246017TH poo2515 + sai-9ton (476442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (571017-305)
59 # 3อจ631022-146 TDZ21137317 Kaowpantontkham + เชน3536 (476523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์จิ๋ว จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ631022-147 TDZ21137317 pramual + เชน3536 (476450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
61 # 3อจ631022-148 ED384238603TH future + ริณดา (476453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
62 # 3อจ631022-149 ED288969322TH nopparutMak + ซูโม่ (476469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ631022-151 TH0118PYNS98B พิชชากร + Tanta33 (476496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
64 # 3อจ631022-152 EF410394039TH วีโก้สไตล์ + เซียน99 (476508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์โพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ(G 63%)
65 # 3อจ631022-153 EH214487481TH pornlimk + ptipmoon (476503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสามัคคีมีสุข เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (630513-103)
66 # 3อจ631022-154 EI593146327TH KohMeaklong + Gaokod2549 (476505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)(630525-199)
67 # 3อจ631022-155 ED281085415TH ศักดิ์นรินทร์ + (476506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NAPATSADOL
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) (560126-071)
68 # 3อจ631022-156 ED384238679TH เหวัชระ + คูณสตางค์ (476509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดพิชัยสงคราม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ631022-157 ED384238679TH apexshop + คูณสตางค์ (476510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ชัยนาท
70 # 3อจ631022-158 ED404832230TH future + หมูหก (476512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 5514)
71 # 3อจ631022-159 ED427607206TH future + Chot56 (476514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังยันต์สวน เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2797)
72 # 3อจ631022-161 EI970546248TH wuttiphan + ตรีปากน้ำโพธิ์ (476421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
73 # 3อจ631022-162 EH508466415TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (476425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ631022-163 RBCT000060641 jaidee-k5 + nauts (476427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
75 # 3อจ631022-164 EX616074707TH Songpol_cg + Art33 (476428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (600928-073)(G 58%)
76 # 3อจ631022-165 ED403687575TH เป๋าแมน + lulytoon (476430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630822-084)(G 72%)
77 # 3อจ631022-166 ED406617830TH HatPra + Manoos (476434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2100)
78 # 3อจ631022-169 ED372983562TH mac2528 + ตัวลายใจดี (476441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และล้างผิว)
79 # 3อจ631022-170 ED402047514TH teerawit + Nattapongg (476444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (630925-131)(G 70%)
80 # 3อจ631022-172 ED422903944TH บรีสพระช่วย + ไข่มุข (476414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
81 # 3อจ631022-173 ED7118000978TH samphaongoen + (476423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ketautomotive
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (630910-159)
82 # 3อจ631022-174 EG34393793TH บรีสพระช่วย + kunbun (476445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก รุ่น3 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ (สภาพใช้และรมดำใหม่)
83 # 3อจ631023-008 ED400244539TH kitti7070 + หลังเขา30 (476639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมูลนิธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ลำปาง (หมายเลข 0331/หน้าตัก 5 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 24 ต.ค. 2563 - 08:38 น.] #76644 (20/22)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
1 # 1อจ631012-001 ED380108355TH bomtada (476350) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ631014-005 EX462137755TH ยิ้มอ่อน (476368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631014-008 ED358405965TH คุณากร (476372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ631017-008 EB395330405TH doopradee (475987) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631017-009 ED421411121TH seranee (475991) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ631019-001 ED412512127TH คุณศิระ (476090) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ631019-004 ED310830840TH heng9999 (476107) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ631019-005 ED406880860TH nut141 (476097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631019-007 EG403699707TH เกื้อหนุน (476101) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ631019-009 EF399610666TH bagio (476109) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ631019-010 EG532260867TH mchutith (476104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ631019-011 ED240838288TH nai_leartchon (476108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631019-013 ED406152932TH sakbangbon (476089) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631019-014 TH0118PMTRA2B สฟก48 (476110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ631019-015 ED406152946TH sakbangbon (476094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631019-016 ED364557815TH k9cob (476115) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ631019-017 ED423101224TH แอ๊ดป่าซาง (476113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ631019-019 EW794498688TH Jamewatwihan (476123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ631019-020 820477972296 techinmonpan (476124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ631019-021 EI971880996TH tang160946 (476126) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
21 # 1อจ631019-022 820480464952 khakprachin (476137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631019-023 EG623313578TH ปืนใหญ่ (476128) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ631019-024 OB052816324TH tongleehae (476098) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631019-025 OB052816324TH tongleehae (476100) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ631019-026 OB052816324TH tongleehae (476103) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631019-027 ED345690238TH ครูเทคนิค (476140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ631020-001 ED396963960TH autpichut (476179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ631020-005 ED400993421TH hairgrit (476185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ631020-006 ED404040774TH citynew (476187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ631020-007 EI588111206TH virun123 (476191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ631020-008 TLIP000658956 linyikaiii (476188) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 1อจ631020-009 ED369448216TH รถโฟร์ค (476222) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ631020-010 ED381285768TH โกวบ้อ (476192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ631021-002 ED306029442TH Phongphawan09 (476287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ631021-007 ED393269657TH ANIES (476301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ631021-009 ED420710257TH suttanee (476307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ631021-013 EH272551309TH POODEE (476386) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
38 # 1อจ631021-016 ED240989416TH thatcharit (476326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ631021-018 ED338299715TH samut (476330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ631021-019 ED416941651TH เขยมาบตาพุด (476334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ631021-020 ED397648142TH kook582 (476338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ631021-021 EG111880060TH rooms_studio (476249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ631021-022 ED388342323TH คุ้มเสมา (476252) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ631021-024 EF721038368TH น้องหมี (476256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ631021-028 ED384105085TH จอมพล (476263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ631021-029 ED363080051TH Drame (476272) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
47 # 1อจ631021-032 ED144513372TH ช_ชุติวัตร (476282) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
48 # 1อจ631021-033 ED36875865TH ร้านอินทิรา (476342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ631021-035 ED401913464TH TEE_INTER (476347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 1อจ631022-011 ED418618537TH PHLOI (476485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631017-004 อาชาเหล็ก (475966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631017-012 มดตะนอย (476009) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ631017-018 pipat_ch (475975) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631017-021 บรีสพระช่วย (475982) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ631019-001 surasak_bpb (476084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ631019-005 anan88 (476093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ631019-006 vee2503 (476048) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ631019-007 vee2503 (476052) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631019-010 vee2503 (476060) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ631019-011 vee2503 (476064) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ631019-012 vee2503 (476066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ631019-016 teerawit (476073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ631019-017 Anankiya (476077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631019-019 จำนรรจา (476080) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ631019-020 aek1979 (476083) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ631019-021 Varawut1699 (476088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ631020-001 Devill (476230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ631020-002 nattasak (476175) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ631020-010 เบสท์เมืองพิจิตร (476178) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ631020-011 เบสท์เมืองพิจิตร (476180) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ631020-012 เบสท์เมืองพิจิตร (476183) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ631020-016 DDman (476210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ631020-017 อาร์มไข่เค็ม (476211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ631020-018 โตสัมฤทธิ์ (476227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ631020-019 Narongchai007 (476213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ631021-001 MILD-NUM (476285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ631021-002 peacemaker (476289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ631021-004 Tom1985 (476384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ631021-006 pravitoo (476302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ631021-008 tumacer (476304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ631021-014 vee2503 (476260) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ631021-017 vee2503 (476269) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ631021-018 vee2503 (476273) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ631021-019 vee2503 (476277) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ631021-020 vee2503 (476327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ631021-021 เหน่งบางคู้ (476332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
37 # 2อจ631021-024 peacemaker (476310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
38 # 2อจ631021-026 pitchayuit (476313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ631021-029 sapo-g (476316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ631021-032 น้องกันต์ (476321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ631022-013 การันตีพระ (476504) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ631022-014 การันตีพระ (476507) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631009-157 ED395712355TH tanapat05 + water-pong (475010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
2 # 3อจ631012-134 ED292687800TH TEE_INTER + คูณสตางค์ (475443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพ็ชร หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผง ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
3 # 3อจ631015-147 ED309471929TH Maximax + sanopporn (475683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน เนื้อชิน
4 # 3อจ631015-148 ED349566474TH kai_kaw + Exdesign (475686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงิน ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ631015-155 ED364833946TH ชอบจัง + supa16 (475741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
6 # 3อจ631015-192 EX451390884TH แสงธรรม01 + benz1101 (475663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%)
7 # 3อจ631016-120 ED389917911TH lingling + wuth2002 (475842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ฉะเชิงเทรา
8 # 3อจ631016-151 EI926316554TH Jinn2555 + ไร้นาม99 (475852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มยอ
9 # 3อจ631016-173 EX553002687TH sitthawee + Kaowatch (475853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง กรุอาวาสน้อย เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ631016-186 EX527485448TH แสงธรรม01 + tassunoh (475855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(560713-108)
11 # 3อจ631017-131 ED312156459TH jakkit3017 + russamee (475926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
12 # 3อจ631019-119 ED384219175TH nongder + คูณสตางค์ (476131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ631020-123 ED294475710TH cs16933 + เมกมาย (476219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 23 ต.ค. 2563 - 08:37 น.] #76638 (19/22)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631015-001 ED323823913TH tcgolf (475744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631015-003 SMAK000208561 Jindamanee55 (475718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631015-004 PSWW000149295 บุญบันดาลพระเครื่อง (475720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ631015-005 ED397624574TH เจก่ะวาย (475721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631015-006 ED241032564TH thatcharit (475722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ631015-009 ED391131117TH linyikaiii (475725) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ631015-011 EV674595011TH tummusic46 (475695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631015-012 EW416257019TH tawat07 (475618) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631015-013 EW906022675TH tongleehae (475613) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ631015-016 ED340865003TH เอกปากเซ (475704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ631015-019 ED36483394TH supa16 (475711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ631015-021 ED345873390TH welding24 (475625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631015-025 ED191939535TH กุศลสร้าง (475626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ631015-028 ED315253018TH Got2523 (475772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631016-002 TH0118PBFFK8B sanko88 (475845) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ631016-008 ED389412428TH chamnan53 (475851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ631016-009 ED375946334TH bboypm (475856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631016-013 ED393584574TH พิชชากร (475920) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ631016-014 EX611286725TH userchai (475866) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ631016-015 ED402206710TH tee_999 (475871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ631016-016 ED362376316TH Nong2552 (475872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ631016-017 PHKW000093236 บ้านนา (475876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ631016-019 TTKS000001973 บ๊อบบางบ่อ (475879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ631017-001 EW569500588TH ขนมหวาน (475925) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ631017-004 ED307492767TH จุ๋มจิ๋ม (475928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ631017-005 TH0118PG1UD4B suphahat (475934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ631017-006 ED238974894TH ต่อแต้ม (475983) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ631017-012 ED382131065TH beer2126 (475994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ631017-015 ED318469265TH thatcharit (476004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ631017-019 ED374241775TH worawan (476015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ631017-020 ED413002037TH กล่องแก้ว (475990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ631017-022 EX460361926TH NANF16 (476019) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ631017-023 EG324278667TH tony42 (476024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ631021-003 ED405930499TH bluezone69 (476290) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631008-011 Warayu (474958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631008-014 keng_kung (474965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ631010-011 ฅนบางใหญ่ (475269) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631010-012 moteh (475321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ631012-013 yoon9 (475444) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ631014-005 เหน่งบางคู้ (475590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ631015-001 moltol (475697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631015-002 lumpini6655 (475632) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ631015-005 boy77 (475700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ631015-006 donkingddd (475702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ631015-008 atthasit (475638) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ631015-010 microsoft (475642) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ631015-011 bombee2 (475758) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631015-012 attta (475705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ631015-016 ThaiWong (475670) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631015-019 ThaiWong (475653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ631015-022 peacemaker (475710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ631015-023 vittaya14 (475712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631015-025 ThaiWong (475661) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
20 # 2อจ631016-001 hunter04 (475918) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ631016-002 pop02 (475896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ631016-005 เอกจักร (475882) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ631016-006 golfj (475903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ631016-008 manilmanggol (475889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ631016-009 settavut (475904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ631016-013 Somysom (475909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ631017-003 montrito (475960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ631017-005 Teesan1709 (475961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ631017-006 ปาล์มริมคลอง (476014) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 2อจ631017-007 ปาล์มริมคลอง (476018) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
31 # 2อจ631017-008 ปาล์มริมคลอง (476021) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
32 # 2อจ631017-009 ปาล์มริมคลอง (476025) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
33 # 2อจ631017-010 ปาล์มริมคลอง (476026) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
34 # 2อจ631017-015 lamunman (475945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ631017-016 อุบาสก11 (475949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ631017-017 ฉัตรฐิติ (475952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ631021-025 การันตีพระ (476270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ631021-033 การันตีพระ (476266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631019-136 ED384233671TH ประยงค์ + ริณดา (476292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 243975)
2 # 3อจ631019-160 ED300961050TH somsak2518 + พรบุญช่วย (476295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
3 # 3อจ631020-002 bharunyoo2519 + Piya1976 (476172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 518)
4 # 3อจ631020-004 mekin + Werawath01 (476181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 103)
5 # 3อจ631020-005 animalhell + นครเมืองเก่า (476186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดป่าแตง เนื้อผงว่าน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ631020-006 TAVABUNCHA + (476189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มนพลักษณ์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(G 65%)
7 # 3อจ631020-007 สปาต้าร์ + หนุ่มนพลักษณ์ (476196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 90%)
8 # 3อจ631020-008 reddevil + พุทธรักษ์ษา (476201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 320)
9 # 3อจ631020-009 แป๊ะดำเนิน + supphachai (476205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ631020-010 future + Nicharida (476212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(631009-153)
11 # 3อจ631020-011 future + Nicharida (476237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(631009-155)
12 # 3อจ631020-012 apollo12 + วุฒพระเครื่อง (476217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม
13 # 3อจ631020-101 ED371795599TH pramual + หมูอู๊ด (476223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
14 # 3อจ631020-102 ED371795625TH เจริญ42 + หมูอู๊ด (476224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
15 # 3อจ631020-103 ED418624634TH khunoak77 + prachuk (476226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4139)
16 # 3อจ631020-104 ED395767337TH Chicha + water-pong (476228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
17 # 3อจ631020-105 EX616071187TH พงษ์ท่าม่วง + เล็กหัวเสือ (476232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ631020-106 ED384218997TH joeenok + ริณดา (476235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ631020-107 ED384218997TH joeenok + ริณดา (476236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ631020-108 ED384218997TH TEE_INTER + ริณดา (476240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สระบุรี
21 # 3อจ631020-109 ED384218997TH My_December + ริณดา (476238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ631020-110 ED384218997TH My_December + ริณดา (476242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
23 # 3อจ631020-111 ED384218997TH PharmX + ริณดา (476166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)
24 # 3อจ631020-112 ED405916355TH poshwises + kawin1980 (476169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ631020-113 ED306682521TH itthikorn + kittikitti (476173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(631009-452)
26 # 3อจ631020-114 EH030761439TH ktitawong + gunserza02 (476177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2510/น้ำหนัก 59.7 กรัม)
27 # 3อจ631020-115 RBAP000066724 Ong1971 + vongsako (476184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
28 # 3อจ631020-116 ED406143842TH king_64 + maii_amulet (476190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(631009-051) (G 80%)
29 # 3อจ631020-118 EH174587731TH มอร์เมืองทอง + Dang2505 (476194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อเงิน ปี 2517 จ.อุดรธานี
30 # 3อจ631020-120 EH157007307TH murbur + ศรัทธา111 (476204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขันน้ำมนต์ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ปี 2484 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ631020-121 TH118P2DS40B หม่อง + awt2528 (476208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2224)(631003-059)
32 # 3อจ631020-124 TH0118PJS098B wasanpi + หนุมานเดินดิน (476231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
33 # 3อจ631020-125 820484000276 tommeng + panupong720 (476239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)
34 # 3อจ631020-127 ED967905541TH เมืองช้าง + อโนคา (476225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 64%)
35 # 3อจ631020-129 ED351063793TH Thitima + ชวนชื่น (476233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้าง(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631020-130 ED869995958TH Watermelon + weerachart (476234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

37 # 3อจ631020-131 ED398151915TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + witzy_11 (476241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อสมชาย วัดโพรงอากาศ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2531 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ631021-002 vtavee + Poonsin (476255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 729)
39 # 3อจ631021-003 suparoek + พัทธดนย์2508 (476259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 999)
40 # 3อจ631021-004 bbbpra + garlic2 (476262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(620329-087) (G 90%)
41 # 3อจ631021-006 Songpol_cg + pitchayuit (476271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
42 # 3อจ631021-007 บรีสพระช่วย + anonnat (476276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ631021-008 เมืองช้าง + sanopporn (476278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5419/สภาพใช้)
44 # 3อจ631021-009 yime2 + sanopporn (476281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
45 # 3อจ631021-101 ED397662820TH ขุนเมืองจันทร์ + เจก่ะวาย (476325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ชิด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ631021-102 ED400850365TH AMPjung + yutboss175 (476333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 366)
47 # 3อจ631021-103 SMUN000156116 khunoak77 + โอ๊ยบ้านใหม่ (476382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 294)(G 67%)
48 # 3อจ631021-104 ED303277533TH lumpini6655 + ปอวีร์ (476339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 36%)
49 # 3อจ631021-106 ED361546760TH เสือท่าศาลา + บีลูกพระธาตุ (476359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ631021-108 ED375969349TH LEEYA + prachuk (476364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งวัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 15)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 15)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
51 # 3อจ631021-109 ED2984202888TH poshwises + Kaeokleng (476370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
52 # 3อจ631021-110 ED303763994TH tangmo123 + tar001 (476404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ631021-111 EG269512455TH narongnoi09 + (476377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระเครื่อง
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13959/น้ำหนัก 58.6 กรัม)
54 # 3อจ631021-112 EA363919708TH vorawan2345 + Aeychonburi (476391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี(G 65%)
55 # 3อจ631021-113 EA363919708TH Saysabre + Aeychonburi (476395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี(G 62%)
56 # 3อจ631021-114 EG627438560TH พระสวยพัทยา + sittong (476399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงษ์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ631021-116 EX479421595TH แบงค์อรัญ + น้ำฟ้าใส (476403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระอุปคุตเขมร เนื้อเงิน **ไม่ระบุที่สร้าง
58 # 3อจ631021-117 ED364862925TBH Eagle007 + สอง555 (476405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.สกลนคร
59 # 3อจ631021-118 ED406147098TH nipon_ler + maii_amulet (476407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
60 # 3อจ631021-119 ED140189599TH chaiyawit_doh + หนองซอ (476406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5.8 นิ้ว)
61 # 3อจ631021-120 ED406147098TH Mana95 + maii_amulet (476408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ631021-123 EH115875034TH watboy + changnoi (476379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
63 # 3อจ631021-124 ED410437556TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + hattori (476261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพชำรุดขอบล่าง)
64 # 3อจ631021-125 ED386876033TH rayongratchasima + (476275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thumma
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (630822-055)(G 89%)
65 # 3อจ631021-126 ED361529846TH Kittisaktnd + กระติบ (476283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ631021-127 ED393284447TH ราชสีห์ + payan (476291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อไม้ ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ631021-128 EG269512469TH TEE_INTER + (476299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระเครื่อง
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)(630220-003)(G 84%)
68 # 3อจ631021-129 EG640716020TH YAYAkhothai + civilwork (476308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620314-120)(G 70%)
69 # 3อจ631021-130 ED376966785TH bboypm + ชายพระเครื่อง (476318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ631021-131 ED408114588TH TAVABUNCHA + (476300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
sangnineface
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 85%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
71 # 3อจ631021-132 ED369718284TH PHLOI + Kampeang (476305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อ เนื้อชินตะกั่ว
72 # 3อจ631021-133 ED397715173TH poshwises + แฮปรามคำแหง (476309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร(G 79%)
73 # 3อจ631021-134 ED011581862TH afrosalmon + tinny (476314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(กรอบเงินชุบทอง)
74 # 3อจ631021-135 ED368674026TH ตาลเดชา + ประวิทย์888 (476319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ปี 2513 จ.เพชรบุรี
75 # 3อจ631021-136 EX616256495TH jessada6678 + เบิร์ดพนาสนธิ์ (476320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
76 # 3อจ631021-137 ED384236324TH joeenok + ริณดา (476322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์สร้อย วัดเลียบฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ631021-138 ED406884186TH nitpon + ต่อยอด (476324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(631001-399) (G 94%)
78 # 3อจ631021-139 ED400265919TH Popeye + CARABAO (476328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
79 # 3อจ631021-140 ED404513046TH thepmonkon + teespy (476331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ผมหวี วัดมกุฎฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ631021-141 ED405305141TH mink7689 + Nirut9185 (476340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 4850 ) (630902-033)
81 # 3อจ631021-142 ED140194625TH kitti7070 + หนองซอ (476345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
82 # 3อจ631021-143 ED400244539TH kitti7070 + หลังเขา30 (476348)ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่เลข 3อจ631023-008(476639)
83 # 3อจ631021-144 EG262775347TH markc2 + ซูโม่ (476351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 10.5 นิ้ว)
84 # 3อจ631021-145 ED055992328TH six_cm + อรุณชัย (476353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (570321-029)(G 68%)
85 # 3อจ631021-146 EH174587745TH pawaris + Dang2505 (476356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
86 # 3อจ631021-147 EX616071173TH chanachok + เล็กหัวเสือ (476358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ631021-148 ED417340525TH poshwises + Ake595 (476360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
88 # 3อจ631021-149 ED402065623TH future + Nattapongg (476375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 65%)
89 # 3อจ631021-150 EF465990835TH chatchaik007 + oudood (476362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2072)
90 # 3อจ631021-151 RSLB000041114 ball99 + เบิ้มศรีราชา (476247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
91 # 3อจ631021-152 RSLB000041114 ball99 + เบิ้มศรีราชา (476258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
92 # 3อจ631021-153 ED336767472TGH wanchai_bangkok + (476265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานตาจวบ
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ631021-154 ED336767472TH Arjaree56 + หลานตาจวบ (476274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (631005-920)
94 # 3อจ631021-156 ED409049789TH kohler + ริณดา (476286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
95 # 3อจ631021-157 ED409049789TH kohler + ริณดา (476293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
96 # 3อจ631021-158 ED306591732TH นครนายก + maii_amulet (476298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
97 # 3อจ631021-159 ED994334716TH มอร์เมืองทอง + kjd_54 (476303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา เนื้อดิน ปี 2442 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ631021-160 ED383566797TH jeep777 + มหามณีจินดา (476317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(631010-164)
99 # 3อจ631021-162 EG590725715TH saksitt + Aeychonburi (476329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 69%)
100 # 3อจ631021-164 EG148285809TH Warayu + พงษ์ท่าม่วง (476341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ631021-165 ED360055821TH เล็กหัวเสือ + Beed098 (476346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
102 # 3อจ631021-166 EI837261978TH HatPra + ตนคอน09 (476352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2296)
103 # 3อจ631021-168 ED404636734TH Teerasak01 + laksi (476361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ631021-169 ED405895031TH PHLOI + maiizza (476365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(630821-117)(G 76%)
105 # 3อจ631021-170 TOEY0001119641 popeye289 + นิยมไทย (476366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ631021-171 ED354826676TH รถโฟร์ค + เจริญไชยธรรมพร (476369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด/สภาพใช้)
107 # 3อจ631021-172 ED400447457TH พงษ์ท่าม่วง + สกัดจุด (476373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
108 # 3อจ631021-173 ED383007890TH ปิยสีโล + fks_gun (476378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(600921-074)
109 # 3อจ631021-175 ED368390758TH poshwises + ต้นเทพประยูร (476387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
110 # 3อจ631021-176 ED930898927TH sokos + หม่อง (476390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพสวย)(G 78%)
111 # 3อจ631021-177 ED368777215TH tOmzer + yutboss175 (476394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาบัวผุด หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง(G 84%)
112 # 3อจ631021-178 ED368777215TH chonatee + yutboss175 (476397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 22 ต.ค. 2563 - 08:35 น.] #76634 (18/22)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630923-007 ED179586830TH อุกฤช (473335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630924-018 ED357230344TH Teresa (473436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630925-008 TH0118MRG521B ogass (473595) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631001-038 ED370442595TH poshwises (474229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ631002-056 EG777718097TH Wara09 (474326) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
6 # 1อจ631002-057 EG777718097TH Wara09 (474330) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
7 # 1อจ631002-059 EG777718097TH Wara09 (474341) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
8 # 1อจ631002-065 ED367980183TH witbcc143 (474356) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ631003-018 ED347914463TH คุณอุ๊ (475291) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 1อจ631005-011 ED348055505TH jojubkay (474573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ631005-016 PASA000526098 Big27 (474633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ631007-005 ED327114512TH popular_rock (474836) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ631007-009 ED374416936TH suk2006 (474838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ631008-022 ED313393437TH กำไลทอง (474976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ631009-005 ED3953365757TH องอาจ (475009) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
16 # 1อจ631009-008 ED383535565TH มหามณีจินดา (475013) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ631009-012 EG388557386TH NewNormal (475018) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 1อจ631009-018 ED380328250TH ข้าวตอกแตก (475025) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ631009-021 TH0118NYMA00B settavut (475047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ631010-002 ED330028544TH sumat (475302) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ631012-013 EG385830891TH สหายเมืองลิง (475492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631014-001 ED391263373TH seranee (475557) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ631014-002 ED397103233TH โอบอุ้ม (475526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ631014-009 ED398422732TH metal-pop (475571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631005-012 Joey98 (474519) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์
(ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 2อจ631006-021 khotchaninPk (474752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ631006-027 มารวิชัย (474954) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ631017-026 ศตกมล (476245) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ631019-002 surasak_bpb (476063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ631020-005 midori (476199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ631020-006 การันตีพระ (476168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ631020-009 การันตีพระ (476170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ631020-020 การันตีพระ (476171) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ631020-021 การันตีพระ (476174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ631020-023 Nicharida (476214) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
12 # 2อจ631020-025 การันตีพระ (476243) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ631020-026 การันตีพระ (476244) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630926-011 anonnat + sanopporn (473642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ631005-163 ED082754226TH nhoojoke + worapong (474528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ631007-135 EG395696335TH thanawatchai + (475247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Dumy_kitsada
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ631008-148 EF395673161TH pawaris + Ticktick (474951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พิจิตร
5 # 3อจ631009-166 ED361307186TH ทันบางบอน + janenaerong (475098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งแก้วปฏิมากร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ลำปาง
6 # 3อจ631010-145 KSCB000080334 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + สุวรรณโชค (475316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ631010-147 ED289697183TH mekin + textile007 (475320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ631012-006 oltaot + โจ้ดอนเมือง (475394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
9 # 3อจ631012-022 TEE_INTER + Jenjira (475426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบและลงแล็กเกอร์ใหม่)
10 # 3อจ631014-016 pimthong + likeit (475580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว
11 # 3อจ631014-018 kitti7070 + sjitrakorn (475599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดใหม่อัมพร เนื้อทองเหลือง ปี 2518 (ไม่ตอกโค้ด)
12 # 3อจ631014-147 820470553405 หนุ่มคลองจินดา + preaw29 (475559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2516 จ.นครปฐม
13 # 3อจ631014-150 ED410403535TH afrosalmon + โอมมะ (475574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ631014-152 ED351937854TH ต้อมเมตตามหานิยม + (475589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ban999
พระปิดตาหลวงพ่อปาน หน้าพุทโธหลังยันต์พุทโธ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ631014-153 EI999255480TH หิมพานต์มุ่งงาม + ทรัพย์กำเนิด (475593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก เนื้อเทา จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ631015-001 ส.วัชรินทร์ + than-663 (475612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2523 จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ631015-111 RPTK000037055 beer2126 + sinsamut (475680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชิน จ.ลพบุรี

18 # 3อจ631015-143 EI080862789TH schan2514 + yootha (475659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (550405-092)(G 81%)
19 # 3อจ631015-156 EU658072492TH sanya1002 + tuntang1967 (475745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อดินลงรัก ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
20 # 3อจ631015-164 ED332388681TH champ_hpc + yomomyai (475764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 29.6 กรัม)
21 # 3อจ631015-174 ED384223232TH พิชชากร + ริณดา (475731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (วัดต้นสนสร้าง)
22 # 3อจ631015-185 ED384223232TH poshwises + ริณดา (475645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ631015-186 ED384223232TH แก้วพรหม + ริณดา (475648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ631015-195 EI435264321TH poshwises + หรั่งวัดไตร (475674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง พิมพ์เล็บมือ จ.ปทุมธานี
25 # 3อจ631015-198 ED306764132TH ริวตัง + ไก่คลองหก (475678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631015-202 ED392627273TH loongmike + ซูโม่ (475749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ631016-010 six_cm + Patumwan67 (475811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 84%)
28 # 3อจ631016-155 ED400718101TH Sololo + pikky (475877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุเจดีย์ยอดทอง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพล้างผิว)
29 # 3อจ631017-001 vitaya + ดิอาโบล (475929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ631017-002 jojamja + สรขอนแก่น (475931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 76%)
31 # 3อจ631017-003 Thongchai_n + Soccerguru (475933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 48/หลวงปู่บัว ปลุกเสก)
32 # 3อจ631017-101 ED393418753TH pornpipat + numpraram2 (475944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ631017-102 ED392627287TH rock10 + ซูโม่ (475946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูป พระบรมราชชนก-พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 9 นิ้ว)
34 # 3อจ631017-103 820476223103 พนา25 + srikriangkrai (475948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
35 # 3อจ631017-105 ED387041698TH Notebp + Destiny88 (475951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 80085)
36 # 3อจ631017-106 EF135013546TH arampo + prasan32 (475957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีดตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

37 # 3อจ631017-107 820474912596 กำธรนคร + Kittinan (475959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
38 # 3อจ631017-108 ED366825593TH Phichit_02 + tuntang1967 (475962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ631017-110 EH217674727TH Arjaree56 + chaiyan1983 (475969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ631017-113 ED171942107TH Banksqweez + Nadtakan (476029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 62%)
41 # 3อจ631017-114 ED389189317TH ChartKT + Surame (476030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ631017-115 EW695833723TH surats_s + พระดีบ้านเรา (475995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ631017-116 EW695833723TH surats_s + พระดีบ้านเรา (475998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งจมูก)
44 # 3อจ631017-117 ED393259632TH PHLOI + prakit (476001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 77%)
45 # 3อจ631017-118 ED361999836TH PHLOI + หนึ่งเมืองแพร่ (476005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ631017-120 EW834462975TH vorawan2345 + ภูผามหาพรหม (476007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือก จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631017-121 PTPR000338277 beebangna + (475972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pommaksuwan
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 68%)
48 # 3อจ631017-123 ED330376209TH tanawut04 + เพชรมรดกไทย (475981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ631017-124 EV932086648TH Arjaree56 + naianuchit (475984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ631017-126 EW614219115TH chokun_son + (475992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongrad_107
รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ลพบุรี(G 78%)
51 # 3อจ631017-127 820472606181 น้องปีเตอร์ + ขุมทรัพย์บูรพา (475997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
52 # 3อจ631017-128 ED357290351TH poshwises + mesa918 (476002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 64%)
53 # 3อจ631017-129 ED357290351TH บารมีทวีคูณ + mesa918 (476008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 69%)
54 # 3อจ631017-130 EF465990781TH zafari + oudood (476012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ631017-133 ED355972281TH somnuk + anusornthimto (475937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(G 89%)

56 # 3อจ631017-134 TH0118P92QW7B arampo + กำแพงขาว (475942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี
57 # 3อจ631017-135 EB395449665TH arthur + pumcha (475947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(เล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
58 # 3อจ631017-137 ED298522636TH teeranuch + ดาบเอื้อม (475953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ631017-138 EX527487996TH คุณพ่อลูกแฝด + บีศรีวิชัย (476031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)
60 # 3อจ631017-140 EW939847099TH pawaris + เทพบุตรคลองวาฬ (475964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
61 # 3อจ631017-141 ED392644603TH หนุ่มคลองจินดา + นกแก้ว (475927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ631017-142 ED392644603TH หนุ่มคลองจินดา + นกแก้ว (475932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ631017-143 ED412910662TH Macky999 + nanin (475936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 83%)
64 # 3อจ631017-144 EF155349898TH อ้นวัฒนา + joe4299 (476032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
65 # 3อจ631017-145 TBH0118P7TYM7B prasert99 + Moty5555 (475943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทันศ์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
66 # 3อจ631017-146 TH0118P7TYM7B prasert99 + Moty5555 (475955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
67 # 3อจ631017-150 ED384225627TH แสงธรรม01 + ริณดา (475979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ631017-151 ED384225627TH tist23 + ริณดา (475986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เศียรพ่อแก่ครูอาคม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
69 # 3อจ631017-152 ED389933489TH uthenkhukid + wuth2002 (475989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
70 # 3อจ631017-153 ED403058853TH Sornprom + dragonkim (475996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระเจดีย์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ631017-154 ED35945151913TH Thongchai_n + Nazzty (476003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 74)
72 # 3อจ631017-155 ED284396102TH ทันบางบอน + kon112 (476011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ631017-157 ED384214757TH chane31 + ริณดา (476020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)
74 # 3อจ631017-158 ED384214757TH joeenok + คูณสตางค์ (476023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา

75 # 3อจ631017-159 PCNW000094784 jouicepeam + sanpol (476022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
76 # 3อจ631019-001 mvunbay + เหน่งเมืองนนท์ (476061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.นนทบุรี
77 # 3อจ631019-002 บรีสพระช่วย + inta156 (476067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.ระยอง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
78 # 3อจ631019-003 บรีสพระช่วย + inta156 (476070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 897/หน้าตัก 5 นิ้ว)
79 # 3อจ631019-004 บรีสพระช่วย + inta156 (476072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส รุ่นสร้างศาลาอมตมงคงรังสี เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 313/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
80 # 3อจ631019-005 zafari + nunthawat (476075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดไม่แท้)
81 # 3อจ631019-006 print + pom3333 (476078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
82 # 3อจ631019-101 ED372663245TH Park--PrapradanG + (476036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาลาดิน
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อดินลงรัก ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ631019-102 ED416916396TH taiy_k + เขยมาบตาพุด (476040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
84 # 3อจ631019-103 ED345858962TH apollo12 + วิทย์พระประแดง (476044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3478)
85 # 3อจ631019-105 ED373578535TH จตุจักร + tongnarong (476049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 123)
86 # 3อจ631019-112 ED371330096TH teeprakron + Meetung (476102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
87 # 3อจ631019-113 ED392849726TH เจริญ42 + WIRETAP (476106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ631019-114 EH024394452TH ploithai + เซียนพละ (476111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 87%)
89 # 3อจ631019-115 ED380115025TH jojamja + bomtada (476114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง)
90 # 3อจ631019-118 ED410442984TH Popeye + องอาจ (476129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ631019-121 PCR00099967 tummusic46 + jouicepeam (476136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดไหล่ซ้าย)
92 # 3อจ631019-122 TH0118PHR661B หนุ่มคลองจินดา + (476139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bughumbeer
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
93 # 3อจ631019-123 EG784451160TH lertsak + สิทธิวงค์ (476141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ รุ่นเพชรพิจิตร พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.พิจิตร (หมายเลข 15/น้ำหนักทอง 21.6 กรัม)

94 # 3อจ631019-124 BCPS000915871 cha17 + นกกระปูด (476144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3828)(G 64%)
95 # 3อจ631019-126 TH0118PHAK64B nopponsmith + สฟก48 (476146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นลาภผลพลูทวี เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครปฐม (หมายเลข 3261)
96 # 3อจ631019-127 ED393462774TH Wanchana + พีบ้านพระ (476148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อสำริดหน้ากากกะไหล่เงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 13 )
97 # 3อจ631019-129 ED366715363TH mink7689 + sombud (476151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 20167)
98 # 3อจ631019-130 EH126873051TH ต่อ_ถนนตก + Olarn29 (476150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
99 # 3อจ631019-133 ED355398435TH teeranuch + นพพล1 (476042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
100 # 3อจ631019-134 ED355456376TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (476118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.รัชกาลที่ 9 เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
101 # 3อจ631019-137 ED340177548TH โต้งกระนวน + เงินเหลือ (476051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีนอุดร เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.อุดรธานี
102 # 3อจ631019-138 ED384233671TH poshwises + ริณดา (476058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ631019-139 ED384233671TH joeenok + ริณดา (476062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา รุ่นแรก พิมพ์ศูนย์ผ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นราธิวาส
104 # 3อจ631019-140 ED384233671TH joeenok + ริณดา (476068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
105 # 3อจ631019-141 ED396673636TH เมืองช้าง + kueakool (476076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อวนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
106 # 3อจ631019-143 TH0118PN2EV7B jessio + rainbowznurse (476087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 149/ฝังตะกรุดทอง)
107 # 3อจ631019-144 ED384233671TH Bankky + ริณดา (476092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงปางปฏิหาริย์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุด)
108 # 3อจ631019-146 82040182756 prakit + Yuttana (476105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 87%)
109 # 3อจ631019-148 ED249249054TH poshwises + hinomega (476112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
110 # 3อจ631019-149 TH0118PMZ2Q3B วุฒิปราการ + Danai33 (476117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 134)
111 # 3อจ631019-151 ED399119063TH ฅนรักพระ + ต้น_เบอเร่อ (476125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
112 # 3อจ631019-152 ED406435616TH guidenaja + นับตังค์ (476127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

113 # 3อจ631019-153 ED38478338TH perfectman77 + (476130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาณาจักรพระ
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
114 # 3อจ631019-154 820480760002 ศักดิ์นรินทร์ + CHAIWAT99 (476132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 76%)
115 # 3อจ631019-158 EX619686281TH Phichit_02 + วิศวะโยธา (476142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ631019-161 ED346939384TH YUTH612 + namo0123 (476037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง(G 91%)
117 # 3อจ631019-162 EH217674735TH chaidee + chaiyan1983 (476039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
118 # 3อจ631019-163 EI971880996TH lermsak + tang160946 (476041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
119 # 3อจ631019-165 ED383784528TH nengyo + prachuk (476045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 25313)
120 # 3อจ631019-168 ED097199410TH ดำเมืองสิงห์ + หมูแม่ลา (476054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
121 # 3อจ631019-169 EF091114314TH พนา25 + john2009 (476056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 30)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 21 ต.ค. 2563 - 08:40 น.] #76630 (17/22)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631001-004 EH120376062TH kenshiro2810 (474133) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 1อจ631006-013 ED391212615TH seranee (474710) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ631006-025 ED346874105TH เอื้ออนันต์ (474742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631007-012 120368549604 bbbpra (475333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ631007-015 EG651182122TH Suradech (474809) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ631007-023 ED380526082TH pot13 (474855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ631008-009 EH172560974TH บารมีทวีคูณ (474991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ631009-010 ED352315533TH Mcwall (475136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631009-013 LKAE000302448 Benyapa (475054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631001-004 non109 (474205) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
2 # 2อจ631001-007 pecth88 (474238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ631001-008 Odd110 (474249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ631001-009 kamonsap (474196) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ631001-010 boypaza (474212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631002-005 วัฒน์ (474294) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ631002-009 ขุมทรัพย์พระ (474304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631002-014 วินัย15 (474328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ631003-025 lexrain (474423) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631005-023 ประศาสน์ (474524) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631005-027 อตกพระเครื่อง (474543) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ631005-049 noon88 (474631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ631006-019 NIPHAT19 (474748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631006-026 khotchaninPk (474762) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
15 # 2อจ631010-119 การันตีพระ (475160) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ631010-237 ศตกมล (475504) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ631012-011 vee2503 (475489) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ631019-018 Anankiya (476055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ631019-022 การันตีพระ (476152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ631019-101 การันตีพระ (476161) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ631019-102 การันตีพระ (476154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ631019-103 การันตีพระ (476153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ631019-104 การันตีพระ (476162) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
24 # 2อจ631019-105 การันตีพระ (476165) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
25 # 2อจ631019-106 การันตีพระ (476156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ631019-107 การันตีพระ (476155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ631019-108 การันตีพระ (476158) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
28 # 2อจ631019-109 การันตีพระ (476157) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
29 # 2อจ631019-110 การันตีพระ (476163) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
30 # 2อจ631019-111 การันตีพระ (476164) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
31 # 2อจ631019-112 การันตีพระ (476160) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ631019-113 การันตีพระ (476159) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631019-104 LDPU000939569 Santiwall + mawin2520 (476047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพสวย) (630618-707)(G 86%)
2 # 3อจ631019-106 820475228171 konlek + scott (476059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช (630627-629)
3 # 3อจ631019-107 820475228171 แสงธรรม01 + scott (476071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (600502-003)
4 # 3อจ631019-108 EX552555300TH montree_eit + (476081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (630817-057)
5 # 3อจ631019-109 EG580681224TH jirapach + Culpidnoi (476085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุบางกะจะ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)(631005-773)
6 # 3อจ631019-111 TH0118PK0FU7B นิรุทธ์พระใหญ่ + awt2528 (476099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(631009-457)
7 # 3อจ631019-116 ED41751387TH hvming + Swaha (476119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (610623-195)
8 # 3อจ631019-117 TH0118P2UZZ7B sanya1002 + Phonkhaokho (476122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังอกเลา เนื้อแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (630909-206)(G 72%)
9 # 3อจ631019-125 ED334538809TH pinne + vuthinuntha (476149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (621107-066)
10 # 3อจ631019-128 EG446661553TH กระต่าย + pawaris (476147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(630221-040)(G 66%)
11 # 3อจ631019-132 ED370183096TH Santiwall + kong-rit (476038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (580826-007)(G 93%)
12 # 3อจ631019-135 ED303280104TH Susit0302 + ปอวีร์ (476046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (571024-071)
13 # 3อจ631019-142 EG446661584TH chatchaik007 + pawaris (476082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630616-045)
14 # 3อจ631019-145 ED364557815TH afrosalmon + k9cob (476096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมล่างซ้าย) (620729-262)
15 # 3อจ631019-147 ED418614464TH popbtc + PHLOI (476116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630713-064)(G 79%)
16 # 3อจ631019-150 ED399126121TH palmbec + thatcharit (476120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(631005-902)
17 # 3อจ631019-155 ED410042085TH ขุมทรัพย์บูรพา + Boonmee888 (476134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (630606-006)

18 # 3อจ631019-156 ED373869484TH เอกจักร + poshwises (476135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630822-158)
19 # 3อจ631019-157 ED373869484TH thammanoon95 + (476138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
poshwises
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630925-078)
20 # 3อจ631019-166 ED421521440TH six_cm + pupa09 (476050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (551219-119)
21 #3อจ631019-131 ED408302144TH ปะใหญ่ + Exdesign (476035) สร้อยทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 10.1 กรัม) (G 61%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 20 ต.ค. 2563 - 08:49 น.] #76624 (16/22)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630922-003 ED119785246TH phanom (473822) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 1อจ631001-049 ED362921237TH อ๊อด111 (474237) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ631002-008 ED372332337TH sakbangbon (474261) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ631002-064 EG800355460TH o-larn (474367) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ631002-069 EH120376164TH kenshiro2810 (474370) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ631003-004 ED380706098TH golfsriracha (474446) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ631003-007 EG650368633TH เซียนพละ (474439) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ631003-011 ED362922087TH อ๊อด111 (474440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ631003-012 EG777718083TH Wara09 (474424) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
10 # 1อจ631005-021 ED198698136TH จอมพล (474585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ631005-024 TH0118NEEN31B เอก..บางบัวทอง (474599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ631006-007 ED395301545TH พี่เงาะป่า (474728) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
13 # 1อจ631006-011 ED370033763TH jingmanu (474704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ631006-015 ED341318281TH linyikaiii (474703) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ631006-020 ED370614803TH มีเก้า888 (474685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ631006-026 ED328490143TH tui_bong (474712) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ631006-027 ED328490143TH tui_bong (474717) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ631009-020 ED393207105TH Nhong8776 (475539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ631010-015 TH0118NWTFQ1B ป้อมปืนใหญ่ (475542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ631012-002 ED395363213TH องอาจ (475411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ631012-003 ED380546087TH doopra (475469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631012-004 ED335976681TH tee_999 (475471) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ631012-005 ED316575955TH คลับจับลิง (475476) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ631012-006 EX402446953TH CONVENTION (475478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ631012-007 ED386821423TH aragon (475480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ631012-008 ED170426963TH DaIrOz (475482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ631012-009 ED364805517TH สอง555 (475484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ631012-010 ED307477053TH จุ๋มจิ๋ม (475485) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ631012-011 ED399700931TH aircadet (475405) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ631012-012 ED364535219TH k9cob (475416) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ631012-014 6732000512842 prasert99 (475494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ631012-015 ED370650933TH nutcha (475497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ631012-016 ED161596712TH tepakornsu (475419) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ631014-003 ED304698342TH smart09 (475527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ631014-006 ED400720754TH num1522 (475564) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ631014-007 EG269513637TH artto13 (475568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ631017-007 ED345875988TH วิทย์พระประแดง (475938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
38 # 1อจ631017-010 ED421411121TH seranee (475940) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630924-008 OMBUN (473486) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630924-009 OMBUN (473487) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630926-008 OMBUN (473722) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 2อจ630926-009 OMBUN (473724) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630928-010 Fongbeer (473759) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
6 # 2อจ631002-006 tongprakueang (474297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ631005-033 Buncha (474545) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
8 # 2อจ631007-004 Tuesday (474828) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ631007-012 เน้นพระสวย (474787) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631008-003 โยสามพราน (474938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ631009-001 สยามเมืองยิ้ม (475031) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ631009-006 Tervarit (475123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631009-009 บรีสพระช่วย (475037) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631009-011 wilairat_22 (475129) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ631009-017 บุญคุณพระ (475132) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ631010-002 sanpol (475297) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ631010-005 เศกสรรค์2511 (475255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ631010-006 ยุทธภีม (475259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ631010-007 ยุทธภีม (475264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ631010-009 ดาวเงิน (475522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ631010-015 kphil (475275) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ631010-017 แม็คหลักสี่ (475282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ631012-001 surasak_bpb (475427) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
24 # 2อจ631012-002 Note2499 (475462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ631012-004 paojoo (475430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ631012-009 vee2503 (475483) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ631012-010 vee2503 (475487) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ631012-020 microsoft (475437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ631014-001 pungting (475530) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ631014-002 Buncha (475585) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 2อจ631014-003 MILD-NUM (475534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ631014-004 เหน่งบางคู้ (475588) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
33 # 2อจ631014-006 Note2499 (475537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ631014-014 แฮปรามคำแหง (475550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ631014-015 likeit (475592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ631014-017 ขุนอรรถ (475553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ631014-024 teetoon (475521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ631017-002 การันตีพระ (475967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ631017-013 การันตีพระ (475970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ631017-022 การันตีพระ (475971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ631017-023 การันตีพระ (475973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ631017-024 การันตีพระ (475976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ631017-025 การันตีพระ (475978) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631008-140 EH026777534TH poshwises + POONBUNS63 (474923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผงปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ631009-128 ED364372793TH teeranuch + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (475032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรต หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ631010-122 EG421044127TH พระดีบ้านเรา + (475257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระปิดตาหลวงพ่อเอียด วัดดอนศาลา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อตะกั่ว ปี 2485 จ.พัทลุง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ631010-123 ED371723892TH ifeelblue + PLOYFON (475258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ พิมพ์แต่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ631010-124 ED371723892TH พชรเมืองกรุง + PLOYFON (475261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631012-104 ED364117861TH ANURUT + เวียงห้วยเขน (475812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงว่าน ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
7 # 3อจ631012-111 ED403021915TH nunthawat + aood0458 (475429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ631012-112 ED403021915TH tonychan + aood0458 (475432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
9 # 3อจ631012-125 EI926311543TH นัฐสันต์ + ไร้นาม99 (475410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี 2502
10 # 3อจ631012-133 ED292687800TH TEE_INTER + คูณสตางค์ (475441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ631012-139 ED281047448TH oltaot + pop_vat (475463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง ปี 2493 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ631012-141 EG558532925TH teeranuch + รุยคอสต้า (475455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
13 # 3อจ631012-153 ED336764241TH pornlimk + หลานตาจวบ (475447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.อุทัยธานี (ไม่ระบุปีสร้าง)
14 # 3อจ631012-156 ED372395235TH poshwises + Yuttana (475454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 67%)
15 # 3อจ631014-005 ช-ภู่แก้ว + ดิอาโบล (475525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี
16 # 3อจ631014-104 ED071365769TH pimthong + ใหม่เมืองเหนือ (475555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน กรุวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน จ.พิจิตร
17 # 3อจ631014-142 ED393579375TH pornlimk + prathep (475523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.อุทัยธานี (ไม่ระบุปีสร้าง)

18 # 3อจ631016-001 afrosalmon + หนุ่มธนบุรี (475773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (631010-085)
19 # 3อจ631016-002 thammanoon95 + pop02 (475777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (530924-335)(G 84%)
20 # 3อจ631016-003 พนา25 + chanram (475922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นไหว้ครู 53 เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1/น้ำหนักทองรวม 39 กรัม)
21 # 3อจ631016-004 tonphu + sanjinda2524 (475782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2943)
22 # 3อจ631016-005 tonphu + sanjinda2524 (475787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5563)
23 # 3อจ631016-006 poshwises + sanopporn (475792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
24 # 3อจ631016-007 peterdriverbkk + sanopporn (475797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
25 # 3อจ631016-008 Charity + sanopporn (475801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2505 จ.ชลบุรี
26 # 3อจ631016-009 PHLOI + sanopporn (475805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
27 # 3อจ631016-011 doyct + แทนม้าทอง (475804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
28 # 3อจ631016-012 m-cot + ทองแดง1009 (475808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
29 # 3อจ631016-013 พนา25 + Somysom (475895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเกศเจดีย์ หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุบลราชธานี
30 # 3อจ631016-101 RF416049268TH Sinsiampra + Pissawat29 (475774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดฐานล่างซ้าย)
31 # 3อจ631016-102 ED3171308827TH เมืองสมุทร + Meetung (475784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ631016-103 TDZ21137306 poshwises + เชน3536 (475793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
33 # 3อจ631016-104 EX451390840TH พระประแดง26 + benz1101 (475798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 83%)
34 # 3อจ631016-106 ED368527439TH เมืองช้าง + นายเก้ (475815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
35 # 3อจ631016-107 EX614686090TH เกษตร + inspire (475821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (621125-098)
36 # 3อจ631016-108 ED403647041TH future + lulytoon (475830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 403976) (630921-193)(G 74%)

37 # 3อจ631016-109 ED403647041TBH พรพระพุทธคุณ + lulytoon (475837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมใบหน้ามุมบนซ้ายและล้างผิว) (610908-061)(G 81%)
38 # 3อจ631016-110 TH0118PAGKA0B poshwises + กัปตัน072 (475840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ631016-111 ED382226797TH noksev + taeprakeng99 (475775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 414652)
40 # 3อจ631016-112 ED307095916TH Poonsin + เจ๋งจริง (475779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง(เทา) ปี 2498 จ. พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ631016-113 ED385828875TH ninewalk + แม็คกระเพาะหมู (475785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (590701-125)(G 94%)
42 # 3อจ631016-114 TH0118P9A510B เอตลาดพลู + Marvel (475916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ631016-115 TH0118P1EG77B pot13 + srikriangkrai (475795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ. นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
44 # 3อจ631016-116 TH0118P1EJE0B tamonwon + srikriangkrai (475803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด)
45 # 3อจ631016-117 EX539715863TH พงษ์ท่าม่วง + aofside (475833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 74607)
46 # 3อจ631016-118 ED380565934TH เทพสมุทร + kon112 (475814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
47 # 3อจ631016-119 ED357266919TH ratchapol + mesa918 (475850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 73%)
48 # 3อจ631016-121 CSKV000311809 kitti7070 + thanason1661 (475776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)(630528-413)
49 # 3อจ631016-122 EW839846473TH poshwises + เทพบุตรคลองวาฬ (475914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
50 # 3อจ631016-123 ED3961597155TH K_cokkag + ม่อน_เดิมบาง56 (475778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
51 # 3อจ631016-124 ED337945069TH Tawee888 + lungwut (475780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (620831-025)
52 # 3อจ631016-125 ED140189571TH KhoHong + หนองซอ (475911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์อุเดียว เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
53 # 3อจ631016-126 ED373864677TH pramual + bunjerd (475781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโมคคัลลาน์-สารีบุตร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
54 # 3อจ631016-127 ED317337869TH jouicepeam + oonpudoo (475783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
55 # 3อจ631016-128 ED376962007TH surasity + kaigreenline (475786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี

56 # 3อจ631016-131 ED075828073TH Thitima + สีแดง (475794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ631016-132 ED350320425TH manilmanggol + เบิ้มศรีราชา (475796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
58 # 3อจ631016-133 MNKP000789907 Elite90 + prakit (475908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ631016-134 ED392642925TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (475799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ631016-135 ED392642925TH tanawut04 + นกแก้ว (475800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ631016-136 ED392642925TH tommeng + นกแก้ว (475802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 65%)
62 # 3อจ631016-137 ED392642925TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (475806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ631016-138 EX614596575TH future + pongpamorn (475809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (กรอบชุบทอง)
64 # 3อจ631016-139 EQ530395583TH taat_007 + bagio (475810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (551121-115)
65 # 3อจ631016-140 EH006197544TH warship09 + วัฒน์พระเครื่อง (475813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพปิดทองใหม่)(G 71%)
66 # 3อจ631016-141 ED408701985TH NP_PRATHAI + เมเปิ้ล (475818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
67 # 3อจ631016-142 EB396586296TH coma01 + noi70 (475819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
68 # 3อจ631016-143 ED374250057TH เกษตร + worawan (475823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง
69 # 3อจ631016-144 ED374250057TH เกษตร + worawan (475825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพลอย)
70 # 3อจ631016-145 ED374250057TH เกษตร + worawan (475827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
71 # 3อจ631016-146 ED214442423TH KorNa999 + prasan32 (475887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
72 # 3อจ631016-147 GSPZ000033421 preeyawat + korn88 (475829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ631016-148 ED391635619TH พงษ์ท่าม่วง + kawin1980 (475832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631001-407)
74 # 3อจ631016-150 EG283193681TH หิมพานต์มุ่งงาม + ขนมกรุบ (475838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์

75 # 3อจ631016-152 ED3795585009TH nitithans + Anankiya (475857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ631016-153 ED314399055TH pawaris + Tanakrit25 (475863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
77 # 3อจ631016-154 EX548317697TH sarawutti + ทองบางพึ่ง01 (475869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ631016-156 ED402023963TH benzy + benz1101 (475883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
79 # 3อจ631016-157 ED379208609TH kob2424 + kkk707 (475884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 360 )
80 # 3อจ631016-158 ED393132530TH suttanee + PANUPONG9 (475893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร 8 รอบ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 582)
81 # 3อจ631016-159 ED393132530TH Thongchai_n + (475898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANUPONG9
พระกริ่งชินบัญชร 8 รอบ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 444 )
82 # 3อจ631016-160 ED168388630TH tummusic46 + m-cot (475906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
83 # 3อจ631016-161 EH074330344TH เด็กระยอง + aoaka (475816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
84 # 3อจ631016-162 EH074330344TH tangmo123 + aoaka (475817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(581113-089)(G 62%)
85 # 3อจ631016-163 EH074330344TH แม้วจอมเทียน + aoaka (475820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า รุ่น 90 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม)(580205-290)(G 77%)
86 # 3อจ631016-164 EF391370015TH เจ้าลอย + Pimuk111 (475824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21093 กก)(G 65%)
87 # 3อจ631016-165 SLY000311809 poshwises + เด็กตลาดพลู (475826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610712-003)
88 # 3อจ631016-166 ED967904033TH เสธไอซ์ + อาลาดิน (475831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 191)
89 # 3อจ631016-167 TH0118PE24V3B เรย์2550 + Tanta33 (475902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (570801-344)(G 79%)
90 # 3อจ631016-169 ED381259476TH chutty + ศิษย์ปู่สง่า (475841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว)
91 # 3อจ631016-170 TH0118PED5S2B sheva + minkmf (475843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (581014-011)
92 # 3อจ631016-171 ED371269187TH sokos + benz1101 (475846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
93 # 3อจ631016-174 ED390320383TH backdagon + เปิ้ลบ้านสวน (475854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา

94 # 3อจ631016-175 ED319559007TH unvastar + vios2877 (475858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 61%)
95 # 3อจ631016-176 ED369714605TH chatchap + csomkiat (475860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
96 # 3อจ631016-177 EW878097349TH บอมเบ + kai_emotionfc19 (475864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2797)
97 # 3อจ631016-178 ED357455529TH TOM11 + acallvete (475868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 190)
98 # 3อจ631016-179 ED371744671TH BlackWasabi + PLOYFON (475870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 77%)
99 # 3อจ631016-180 ED406814450TH new999 + ยันต์ครู (475875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรฯสร้าง)
100 # 3อจ631016-181 ED316585691TH Sangjan + ทิศเหนือ (475822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(630925-295)(G 79%)
101 # 3อจ631016-182 ED414901080TH surasity + Akaphop (475828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว รุ่น 1 ปี 2508 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ631016-183 EI549798607TH NP_PRATHAI + jugree02 (475836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ631016-184 ED453725223TH tockjung + Tanta33 (475844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (600707-134)(G 65%)
104 # 3อจ631016-185 SCTH000144282 ฟิล์มบางกรวย + bigpao68 (475848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630507-232)(G 77%)
105 # 3อจ631016-187 ED40060992TH แสงธรรม01 + T-PITBULL (475861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (540504-168)
106 # 3อจ631016-188 ED365988652TH หิมพานต์มุ่งงาม + hattori (475867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานกว้างบัวห้าเม็ด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
107 # 3อจ631016-189 ED355564194TH sarawutti + aood0458 (475873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
108 # 3อจ631016-190 ED388016394TH TONG_NK + supachai_u (475880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 74%)
109 # 3อจ631016-191 ED335581940TH บ้านกรอบเงิน + Aeychonburi (475865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวงมหาบารมี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 387)
110 # 3อจ631016-192 ED410121888TH เจ้าคุณ + mavin-26 (475874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ631016-193 ED391577244TH pornlimk + ยันต์ครู (475881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแก้วสารพัดนึก เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ศรีสะเกษ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
112 # 3อจ631016-194 ED345875974TH apollo12 + วิทย์พระประแดง (475886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 6998)(630722-075)

113 # 3อจ631016-195 EG422104034 jack_meath + makluayka (475891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 85%)
114 # 3อจ631016-196 EW379135708TH gold1 + KENJANG (475901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)(G 72%)
115 # 3อจ631016-197 TH0118PGK8F4B winnerman + วาสนา99 (475907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1825)
116 # 3อจ631016-199 ED371786464TH เถ้าแก่เนี้ย + Prakor (475917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (630822-155)(G 68%)
117 # 3อจ631016-200 ED371318807TH Taychainat + Meetung (475921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
118 # 3อจ631016-201 PSP0008460526 khotchaninPk + เด็กอ่างหิน (475885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุดรราชันย์ ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ลำพูน
119 # 3อจ631016-202 ED309473156TH thanaj + wow123 (475888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สิงห์บุรี
120 # 3อจ631016-203 ED221474925TH tangmo123 + armarging (475890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.8 กรัม)
121 # 3อจ631016-204 ED345874395TH future + วิทย์พระประแดง (475892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 1410)
122 # 3อจ631016-205 ED402030045TH แป้ง67 + benz1101 (475923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 61%)
123 # 3อจ631017-004 moo_bpk + อุบาสก11 (475935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (570924-333)(G 94%)
124 # 3อจ631017-005 afrosalmon + microsoft (475939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(631005-743)
125 # 3อจ631017-006 lertsak + blue333 (475941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(630623-117)
126 # 3อจ631017-104 ED374562942TH เบสท์เมืองพิจิตร + chinko (476028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (520205-076)
127 # 3อจ631017-109 ED416913324TH wit50 + namo0123 (475963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (541116-077)
128 # 3อจ631017-112 EX414144779TH mumu99 + kawpunt (475985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (520507-048)
129 # 3อจ631017-119 ED318469265TH future + thatcharit (476034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (631005-900)
130 # 3อจ631017-122 ED412522963TH afrosalmon + ปักต้นกล้า (475977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630821-139)
131 # 3อจ631017-125 ED337947793TH njeesom + nim4011 (475988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(561025-036)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 19 ต.ค. 2563 - 08:39 น.] #76620 (15/22)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630928-019 ED364982653TH คุณศิระ (473799) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ631001-036 ED343192080TH Bobber1979 (474228) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ631005-030 EG283192964TH ขนมกรุบ (475330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631006-001 TH0118NM38W5B InBangWaek (475332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ631010-001 ED300474653TH awt2528 (475311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ631010-003 ED283437985TH yodchay (475313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631010-004 ED405600563TH bunkkw (475315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ631010-005 ED397613925TH montblanc (475317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631010-006 EX436353884TH ยายข้างวัด (475318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ631010-007 ED364390531TH น้องหมี (475322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ631010-010 RBRC000042597 seebycat (475325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ631010-011 ED395370979TH หนุ่มธนบุรี (475326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631010-012 ED330028535TH sumat (475305) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ631010-013 ED241015212TH router (475327) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631010-014 ED330028558TH sumat (475307) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ631015-017 EG768982411TH plankton (475717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ631016-006 EX616066465TH เล็กหัวเสือ (475915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630925-008 ppffarm (473574) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630926-015 en_amulet (473637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630929-003 ราชสีห์ (473985) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 2อจ630929-005 toopronchai (473988) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630929-035 พิชย์ภัสสร (473891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630930-002 pipat_ch (474109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630930-003 theone (474071) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ630930-013 penpathum (474044) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631010-001 sanpol (475312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631010-008 กฤษรวมโชค (475304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ631010-013 Thanakrit31 (475323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ631010-014 จำนรรจา (475324) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 2อจ631010-016 sanopporn (475328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631012-003 นภเก้า (475465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ631012-005 kritmek (475466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ631012-007 vee2503 (475472) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ631012-008 vee2503 (475481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ631012-016 เพชรอัมพร (475486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ631012-018 วัฒน์ (475490) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ631015-003 lumpini6655 (475723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ631015-007 viwat (475719) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ631015-018 ThaiWong (475676) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
23 # 2อจ631016-007 การันตีพระ (475788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ631016-011 การันตีพระ (475791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ631016-015 การันตีพระ (475924) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631008-125 ED387353599TH สำเนา + ariya16 (475750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ631008-143 ED369174786TH chaiklang + รักษ์สีลม (474936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขามหลังนางกวัก เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา(G 73%)
3 # 3อจ631008-146 ED306760569TH narawutpom + ไก่คลองหก (474946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.ฉะเชิงเทรา
4 # 3อจ631009-108 ED370155815TH เซียนน้อยหนึ่ง + prasan32 (475058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
5 # 3อจ631009-116 ED352315533TH พรพระพุทธคุณ + Mcwall (475029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
6 # 3อจ631009-120 ED394510839TH ทรัพย์กำเนิด + kiattisak (475038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครปฐม
7 # 3อจ631009-139 ED369619692TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + bunhar35 (475059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ631009-169 ED292688819TH KC-Tung + ริณดา (475108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ631009-170 ED292688819TH วิลล่าพระเครื่อง + ริณดา (475109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกสะกดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ631009-172 ED292688819TH พงษ์ท่าม่วง + ริณดา (475071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
11 # 3อจ631009-175 ED292688819TH chay7 + ริณดา (475079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุคลองตะเคียน พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
12 # 3อจ631009-181 ED326848035TH PHLOI + แม็กซิมัม99 (475112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ฐานสูง เนื้อตะกั่วลงชาดปิดทอง จ.เชียงราย
13 # 3อจ631009-184 ED292688819TH pumcha + ริณดา (475116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก(ตกค้าง) เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ631009-190 ED384205517TH หิมพานต์มุ่งงาม + ริณดา (475126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวัดรังษี พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
15 # 3อจ631009-192 ED292688819TH TEE_INTER + ริณดา (475104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
16 # 3อจ631010-125 ED371723892TH Submarine + PLOYFON (475263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
17 # 3อจ631010-140 ED388315328TH thanagrit + peaky (475300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดปากน้ำ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรสงคราม

18 # 3อจ631015-002 พุทธมามกะ + microsoft (475617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ631015-003 pprapakorn + bombee2 (475622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (630104-137)(G 62%)
20 # 3อจ631015-004 นะโม39 + attta (475628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) (610809-053)
21 # 3อจ631015-005 noppadol_24 + montree_m (475631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง รุ่นเชียงรายเกมส์ เนื้อเงิน ปี 2561 จ.เชียงราย (หมายเลข 182)
22 # 3อจ631015-006 kong81 + aeeee (475635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดเศวตฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ631015-007 jatuinw + jane77 (475644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดน้ำแป้งวนาราม รุ่นเลื่อนยศบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พะเยา (หมายเลข 42)
24 # 3อจ631015-008 vorawan2345 + tansave (475652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน วัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ. ลพบุรี
25 # 3อจ631015-009 kitti7070 + ammoniamotion (475658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (630602-235)
26 # 3อจ631015-010 teeranuch + punpun (475666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขันน้ำพระพุทธมนต์ วัดบางขุนพรหม เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ. กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ631015-101 ED309439163TH Susit0302 + ลูกน้ำ56 (475614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ631015-102 EH424584378TH ชุมพล5 + กีตาร์ (475620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ631015-103 ED114753355TH บอลปากน้ำ + apiwat4825 (475624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
30 # 3อจ631015-104 TH0118NQYAE9B chane31 + FirstZ9 (475630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(630815-038)
31 # 3อจ631015-105 SCBY000806505 nengyo + ดอกบัว99 (475634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 68%)
32 # 3อจ631015-106 SCBY000806505 กีตาร์ + ดอกบัว99 (475643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
33 # 3อจ631015-107 GSPZ000032801 elite90 + korn88 (475650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ631015-108 ED2542735569TH SarawutK10 + aboom2019 (475657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตระกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
35 # 3อจ631015-109 ED326330515TH wanitcha + newzalagun (475662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดโพธิสัมพันธ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ชลบุรี
36 # 3อจ631015-110 RPTK000037055 ชอบจัง + sinsamut (475669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (โค้ด วจ/วัดวังจิกสร้าง)

37 # 3อจ631015-112 ED361540753TH lexrain + กระติบ (475687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท
38 # 3อจ631015-113 NMDA000097377 wanitcha + สาวไทย (475693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
39 # 3อจ631015-114 EI649184204TH oongchat + คุณากร (475701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
40 # 3อจ631015-115 ED398236806TH Yuttana + koekoe (475707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
41 # 3อจ631015-116 EG896478220TH animalhell + แจ๊คปากน้ำ (475732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดจงกรม พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ631015-117 EX609361201TH เบสท์เมืองพิจิตร + kusuma69 (475739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ631015-118 ED304695862TH newzip + nanin (475747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ631015-119 ED383006673TH jakkit3017 + fks_gun (475768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
45 # 3อจ631015-120 ED4118142156TH mvunbay + piaric (475759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานสามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี
46 # 3อจ631015-121 ED408532584TH poshwises + amata_tong (475611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 62%)
47 # 3อจ631015-122 ED3812357311TH ตี๋กฤต + โกวบ้อ (475616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ631015-123 ED287746522TH jojamja + suchet_w (475619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนฯ กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 13676/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
49 # 3อจ631015-124 EX619453812TH logisman + เต้อ๋อง8 (475623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก(G 87%)
50 # 3อจ631015-125 ED413114444TH Notebp + karjo123 (475627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 111030)
51 # 3อจ631015-126 ED402345481TH taat_007 + kritk (475629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.นครปฐม (630731-424)
52 # 3อจ631015-127 EX400766521TH บรีสพระช่วย + (475633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
POONBUNS63
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
53 # 3อจ631015-128 ED170440625TH พงษ์ท่าม่วง + tamonwon (475636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (541015-167)
54 # 3อจ631015-129 ED382343144TH เบสท์เมืองพิจิตร + joeryan (475640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ631015-130 EF391369017TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + coldplay (475748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)

56 # 3อจ631015-131 ED403056512TH tam_led + เอ็มซีเค (475677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อฤๅษีลิง วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
57 # 3อจ631015-132 EV674595011TH nongder + tummusic46 (475684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
58 # 3อจ631015-133 ED389926051 akara + thaveep (475690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(620107-170)
59 # 3อจ631015-134 ED336541403TH Exdesign + ppffarm (475699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1822) (560905-385)
60 # 3อจ631015-135 ED336541403TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + ppffarm (475706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (621024-313)(G 63%)
61 # 3อจ631015-136 ED385131736TH chatchaik007 + metal-pop (475715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จอรหัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ631015-137 EG766378738TH singha_pk + chkomtat (475737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ. กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
63 # 3อจ631015-138 ED392215309TH บรีสพระช่วย + tarro (475743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ631015-139 ED406409505TH tik_srt + THAI-PRA (475752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ. ลำพูน
65 # 3อจ631015-140 ED406409505TH TEE_INTER + THAI-PRA (475757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ. ลำพูน (สภาพใช้)
66 # 3อจ631015-141 ED372836051TH suttheechaomuang + tongjoy (475646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
67 # 3อจ631015-142 ED370832088TH nungsan + aee2519 (475753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาลาภ เนื้อสำริด ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)
68 # 3อจ631015-144 ED241017054TH kitti7070 + สันติ66 (475668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพฯสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ631015-145 ED384425393TH อ๊อดจ้า + yoy1688 (475673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
70 # 3อจ631015-146 EV649180295TH JASMIN + akecrma (475679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ631015-149 PSWW000148381 lungwut + (475691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บุญบันดาลพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกมาก)(G 85%)
72 # 3อจ631015-150 PSWW000148381 pramual + (475696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บุญบันดาลพระเครื่อง
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ631015-151 ED405202972TH cediato + Prakor (475703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ631015-152 TH0118P14Q12B poshwises + ฟ้าลั่น (475708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ปี 2512 จ.นครปฐม

75 # 3อจ631015-153 ED403422499TH noi70 + jack_mali (475714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ631015-154 ED373547056TH savangnont + jj2424 (475735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
77 # 3อจ631015-157 EH327396708TH poshwises + Phontrailuck (475751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
78 # 3อจ631015-159 ED351239022TH Lucair + Benyapa (475760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาราศรี วัดถ้ำเสือดาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
79 # 3อจ631015-161 ALLS000038377 พงษ์ท่าม่วง + loryinglong (475761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ631015-162 EX451390867TH beer2126 + benz1101 (475762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
81 # 3อจ631015-163 ED404320434TH เจริญ42 + HS2NAJ (475763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
82 # 3อจ631015-165 EX616245815TH tonmek + เปาโลพระเครื่อง (475765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)(630606-571)(G 74%)
83 # 3อจ631015-166 EX552266855TH เมืองช้าง + เล็กหัวเสือ (475766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3774/สภาพใช้)
84 # 3อจ631015-167 ED355562587TH joobb + aood0458 (475767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 236)
85 # 3อจ631015-168 ED166116979TH bharunyoo2519 + yut2877 (475769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 102)
86 # 3อจ631015-169 EX458020375TH pitakchai_s + Ketautomotive (475771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620930-144)(G 77%)
87 # 3อจ631015-170 ED312138795TH chiradech + russamee (475770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ631015-171 ED402307245TH แสงธรรม01 + พิบูลพระเครื่อง (475728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 78%)
89 # 3อจ631015-172 EX451390836TH จูปีเตอร์ + benz1101 (475729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
90 # 3อจ631015-173 ED399243644TH pramual + tuktu40 (475730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
91 # 3อจ631015-175 ED384223232TH nhoojoke + ริณดา (475733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
92 # 3อจ631015-176 ED384223232TH เอกปากเซ + ริณดา (475734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
93 # 3อจ631015-177 ED384223232TH joeenok + คูณสตางค์ (475736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี

94 # 3อจ631015-178 ED384223232TH midori + ริณดา (475738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
95 # 3อจ631015-179 ED384223232TH พิชชากร + ริณดา (475740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
96 # 3อจ631015-180 ED384223232TH unstobable + ริณดา (475742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
97 # 3อจ631015-181 ED384223232TH TEE_INTER + ริณดา (475637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
98 # 3อจ631015-182 ED384223232TH alife + ริณดา (475639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
99 # 3อจ631015-183 ED384223232TH นายช่างพานต๋าย + ริณดา (475756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดตะแบก จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
100 # 3อจ631015-184 ED384223232TH pawaris + ริณดา (475641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
101 # 3อจ631015-187 ED384223232TH จอมทอง33 + ริณดา (475649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
102 # 3อจ631015-188 ED384223232TH พิชชากร + ริณดา (475651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ631015-189 ED384223232TH เบสท์เมืองพิจิตร + คูณสตางค์ (475654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
104 # 3อจ631015-190 ED384223232TH boyamulet + ริณดา (475655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ631015-191 ED384223232TH บรีสพระช่วย + ริณดา (475660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ631015-193 ED383411720TH conun + ชายชัยภูมิ (475665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 749)
107 # 3อจ631015-194 EG573696492TH somnuk + ธัมปารี_16 (475671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ631015-196 EH024381785TH chatchaik007 + udnhun (475675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 1018)
109 # 3อจ631015-197 ED403107673TH น้องกร + พัทธดนย์2508 (475755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1620)
110 # 3อจ631015-199 ED306764132TH Nong3514 + ไก่คลองหก (475682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน
111 # 3อจ631015-200 ED392627273TH ball99 + ซูโม่ (475746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
112 # 3อจ631015-201 ED392627273TH Tatsuya + ซูโม่ (475685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหนังเสือ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

113 # 3อจ631015-203 ED413500978TH chatchaik007 + ชัยพฤกษ์345 (475689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง. (สภาพสวย)(621213-052)
114 # 3อจ631015-204 EG278426295TH kitaroman666 + watbannon (475692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
115 # 3อจ631015-205 EG278426295TH อตกพระเครื่อง + watbannon (475694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 17 ต.ค. 2563 - 08:38 น.] #76616 (14/22)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630919-006 ED273156809TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (472892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630926-037 ED344604388TH pornperm (473725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630928-017 ED296383168TH sai-9ton (473855) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630929-003 ED352886836TH อาชาเหล็ก (473972) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630929-034 ED351006487TH ชวนชื่น (473947) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630929-038 ED238944610TH ต่อแต้ม (473980) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ631001-010 ED293682070TH num1522 (474206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ631002-036 ED383501955TH มหามณีจินดา (474992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ631002-037 EG840628175TH ลูกปัตต์ (474980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ631002-040 ED343866538TH TiRescue (474296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631003-019 EI593169597TH สัสดี57 (474432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631005-001 ED360995974TH ป๋องณรงค์ชัย (474566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ631005-025 ED226568046TH ducheyboy (474588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 1อจ631007-013 EX478069608TH toopronchai (474846) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ631008-001 ED383533079TH มาริโอ (474948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ631008-004 ED355833280TH tookatun (474973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ631008-006 ED081086432TH kasemchonburi (474986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631008-007 ED364813884TH Tawatchai1889 (474977) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ631008-008 RSMP000060251 ศรีมหาโพธิ (474988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ631008-010 ED296461381TH chaiywutkunarsa (474989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ631008-014 ED390671305TH POOSIT (474964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ631008-015 ED231829800TH Thapaneenon (474967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ631008-016 EI435237198TH ต้นอุทยาน (474979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ631008-021 ED318475230TH nuy_two (474974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ631008-023 ED317180551TH อำนาจธรรม (474978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ631008-024 ED241021310TH thatcharit (474975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ631008-036 EG651231279TH weerayut2530 (474889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ631008-037 EB453534334TH nampoo (474893) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ631009-001 EX507672177TH Chainoi09 (475105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ631009-002 ED345658745TH takrit (475107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ631009-003 ED345860555TH วิทย์พระประแดง (475110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ631009-004 ED306770155TH chsearn (475111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ631009-009 ED303261153TH thanodom (475118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ631009-014 EX527462243TH seranee (475042) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

35 # 1อจ631009-015 ED384534932TH ศิษย์ท่านขุน (475056) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 1อจ631009-016 TH0118NNRRP0B FowlPic (475061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ631009-017 ED309252659TH Benz17 (475067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630917-005 nattasak (472623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
2 # 2อจ630919-051 ppffarm (472942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630921-006 Buncha (473051) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630922-022 mut007 (473143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630925-017 หนูมิเตอร์ (473990) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 2อจ630926-006 ประดู่เหลือง (473718) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 2อจ630926-016 sps05 (473728) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ630928-005 uthenkhukid (473794) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630928-009 a-buddha (473797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630928-015 สุวรรณโชค (473766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630928-018 Theethuch (473836) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630929-006 navy3188 (473991) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630929-013 ภักดีนาถ (473996) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630929-023 นึกประโคนชัย (474246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630929-027 buspom (474003) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630929-028 wootubon (474005) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
17 # 2อจ630929-036 jungjung (473983) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 2อจ630930-012 wutisil (474087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ631001-006 Haasdk123 (474235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
20 # 2อจ631003-007 อตกพระเครื่อง (474433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
21 # 2อจ631007-001 hunter04 (474776) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ631008-001 โยสามพราน (474935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ631008-002 kho9918 (474937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631008-012 jung70 (474962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ631008-013 พุทธคุณ05 (474940) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ631008-017 ขุมทรัพย์บูรพา (474968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ631008-018 Jenjira (474971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ631008-019 อรรถพล (474972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ631009-008 บรีสพระช่วย (475033) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ631012-012 midori (475474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 2อจ631015-026 toh2722 (475615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631001-006 TAVABUNCHA + เด็กสายสอง (474151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ631005-157 RPC2000093829 yime2 + ขวัญพระนคร (474525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ631005-158 ED362731153TH poshwises + stdpuy (474616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครราชสีมา(G 64%)
4 # 3อจ631005-161 ED346884310TH เชียงลี้ + Kampeang (474523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หิน วัดหนองสนม รุ่น 3
5 # 3อจ631005-193 ED302729183TH พนินทร์ + noom2015 (474511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสวนเต่า วัดทองธรรมชาติ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631007-121 ED357503944TH kit01 + sanopporn (474795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ631007-150 EF558639325TH midaa + โอแคราย (474824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมูล เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.ชัยนาท
8 # 3อจ631007-158 ED373526780TH Susit0302 + Doe07 (474849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
9 # 3อจ631008-103 EX460219488TH toopronchai + GOLFPTM (474911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี
10 # 3อจ631008-114 ED351774762TH แสงธรรม01 + JoSpeed (474895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 62%)
11 # 3อจ631008-131 ED108191927TH Oat_Phk + หมวยคูก้า (474899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต กรอบทอง(G 67%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ631008-137 ED395342289TH pawaris + โอมมะ (474919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ631009-159 ED384324029TH preeyawat + chuanchai2505 (475015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 87%)
14 # 3อจ631014-002 Arjaree56 + เด็กวัดใต้ (475506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ631014-003 พงษ์ท่าม่วง + ดิอาโบล (475516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ631014-004 tongdang53 + ศตกมล (475520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630930-119)(G 64%)
17 # 3อจ631014-006 beer2126 + ดิอาโบล (475529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบน)
18 # 3อจ631014-007 zafari + ดิอาโบล (475532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี
19 # 3อจ631014-008 toymlt + dobae (475533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์
20 # 3อจ631014-009 pprapakorn + tula_ff (475538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (630618-002)(G 63%)
21 # 3อจ631014-010 sanko88 + kitsanachai_1 (475541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (591212-124)(G 89%)
22 # 3อจ631014-011 nai_leartchon + (475549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Spider_Man
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ631014-012 เมืองช้าง + แพรวพรรณ (475556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (631005-539)(G 64%)
24 # 3อจ631014-013 pramual + แฮปรามคำแหง (475563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
25 # 3อจ631014-014 chatchaik007 + (475570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631014-015 สมชายฐานทัพ + (475577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6767)(G 65%)
27 # 3อจ631014-017 loomthong + ขุนอรรถ (475584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631014-102 ED369676403TH ichai + ake_siam (475548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 157/น้ำหนักทอง 6.9 กรัม)
29 # 3อจ631014-103 EX527306274TH Jirawat1986 + Choomsilp (475552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
30 # 3อจ631014-105 RI133701851TH แสงธรรม01 + พ่อน้องจ้าว (475558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
31 # 3อจ631014-107 ED405831173TH Torr1011 + noi2528 (475562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
32 # 3อจ631014-108 ED402341555TH เกษตร + kritk (475565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (630527-126)(G 67%)
33 # 3อจ631014-109 ED206352845TH ซิยิ่นกุ้ย + หรั่งวัดไตร (475566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ631014-110 ED206352845TH dreamsconner + หรั่งวัดไตร (475569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
35 # 3อจ631014-111 EO581594800TH Darkman + เพิ่มศักดิ์ (475508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองหล่ม เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ631014-112 ED372851155TH พงษ์ท่าม่วง + tongjoy (475519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630930-025)(G 78%)
37 # 3อจ631014-113 ED404622797TH future + kao_za (475528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
38 # 3อจ631014-114 ED347948161TH เอื้ออนันต์ + ชาติน (475536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าตัว ท. ปี 2508 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อทองแดงของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
39 # 3อจ631014-115 ED392642939TH pornpipat + นกแก้ว (475540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
40 # 3อจ631014-116 ED392642939 พนินทร์ + นกแก้ว (475545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
41 # 3อจ631014-117 ED392642939 poshwises + นกแก้ว (475547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2504 จ.ชลบุรี
42 # 3อจ631014-118 NGWW000248439 WeeBangpree + wilairat_22 (475554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ631014-119 EV850474915TH Poonsin + nooing (475561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ631014-120 ED346954302TH Owarut999 + Tsanhom (475604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 2612)
45 # 3อจ631014-121 ED394318181TH Jinn2555 + ก้อนกรวด (475573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน
46 # 3อจ631014-123 ED3976211238TH เมืองช้าง + montblanc (475586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2235/สภาพใช้)
47 # 3อจ631014-124 820462278193 bastketboy + เซียนบ้านนอก (475609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ631014-125 ED0523889345TH kitti7070 + sekyada (475607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
49 # 3อจ631014-126 ED391247472TH Poonsin + NIPHAT19 (475591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ631014-127 TH0118NX9246B chai77 + nukro09 (475602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังจารเฑาะว์ เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (630428-245)
51 # 3อจ631014-128 ED387374948 rungroj + เฮียรัก (475605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมและแต่งผิวทั่วองค์)
52 # 3อจ631014-129 ED403000632TH SeksitK + แม่หมอ (475606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ631014-130 830380601444 kosin1960 + pongpan_r (475608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (630926-248)
54 # 3อจ631014-132 ED379824781TH Santiwall + poon09 (475507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพใช้)
55 # 3อจ631014-133 ED411805288TH suchin + promlok (475509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
56 # 3อจ631014-134 ED346933231TH RouteBrother + namo0123 (475510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 76%)
57 # 3อจ631014-135 ED393262469TH thammanoon95 + prakit (475512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
58 # 3อจ631014-136 EF391365766TH vit5959 + prasittichai34 (475513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (631005-554)
59 # 3อจ631014-137 ED384230281TH kit01 + คูณสตางค์ (475514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวหิรัญพนาสูร เนื้ออลูมิเนียมกะไหล่ทอง ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ631014-138 ED405312275TH เมืองช้าง + chin99 (475515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)
61 # 3อจ631014-139 ED377373775TH nengyo + jackky (475517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 30)
62 # 3อจ631014-140 TH0118P2AWGOB oltaot + ฟ้าลั่น (475518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้ตัดหูและแต่งผิว)
63 # 3อจ631014-141 ED248427650TH thanaj + Akaphop (475511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ631014-143 บรีสพระช่วย + น้อยหน่า (475531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(เล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ631014-144 ED319557774TH ศิษย์อาจารย์เฮง + vios2877 (475535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 160)(G 63%)
66 # 3อจ631014-145 EG345183559TH aluminium + wanya2527 (475603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นมหาเศรษฐี 99 เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 37)
67 # 3อจ631014-146 TH0118P6JRS9B ท่านหลวง + nimit99 (475543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 171)
68 # 3อจ631014-148 ED351876608TH ชินครับ + ต้นน้ำ53 (475567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ631014-151 EX479391023TH บรีสพระช่วย + น้ำฟ้าใส (475587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
70 # 3อจ631014-154 ED173694771TH เจ้าลอย + NUNG1789 (475600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5757)(G 62%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 16 ต.ค. 2563 - 08:40 น.] #76603 (13/22)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631006-002 ED328192808TH bluezone69 (474720) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ631006-022 ED146882976TH PANPEUNG (474738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ631007-002 ED084865295TH จรูญโพธิ์ศรี (474873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631007-003 ED370808795TH aee2519 (474830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631007-004 ED317192400TH sinhg (474832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ631007-006 ED134919740TH WINDAY (474834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ631007-007 ED230925844TH yyoyo (474837) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ631007-010 ED388812923TH เสน่หา (474840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631007-016 ED364373992TH น้องหมี (474865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ631007-017 ED391535726TH Starbucks (474866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631007-018 ED308045655TH cartoonzaa (474867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631007-019 ED306666435TH kittikitti (474869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ631008-003 ED225690426TH aksomsak (474879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 1อจ631008-011 ED374788138TH sabertooth (474881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ631008-012 ED376926945TH ชายพระเครื่อง (474885) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631008-013 ED364506226TH inta156 (474890) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ631008-025 SMDN000044529 feifei (474898) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ631008-026 SMDN000044529 feifei (474903) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631008-027 SMDN000044529 feifei (474910) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ631008-028 SMDN000044529 feifei (474917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ631008-029 SMDN000044529 feifei (474922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ631008-030 SMDN000044529 feifei (474926) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
23 # 1อจ631008-031 SMDN000044529 feifei (474933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631008-032 SMDN000044529 feifei (474939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ631008-033 SMDN000044529 feifei (474944) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631008-034 SMDN000044529 feifei (474949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ631008-035 SMDN000044529 feifei (474955) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
28 # 1อจ631009-007 EX527462257TH seranee (475083) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ631009-011 ED225691316TH aksomsak (475093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 10 องค์
30 # 1อจ631009-019 ED376708588TH naphat1981 (475099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631006-011 microsoft (474743) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ631006-014 titong (474749) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631006-023 khotchaninPk (474756) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631006-024 khotchaninPk (474759) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ631007-003 phoomchai (474825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631007-010 pravitoo (474831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ631008-009 nattasak (474961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ631008-010 Warayu (474966) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ631009-010 penpathum (475069) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ631009-018 บุญคุณพระ (475075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ631009-019 บุญคุณพระ (475077) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ631010-190 การันตีพระ (475340) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 26 องค์
13 # 2อจ631010-199 การันตีพระ (475230) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 28 องค์
14 # 2อจ631010-212 การันตีพระ (475356) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 2อจ631010-213 การันตีพระ (475359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ631010-214 การันตีพระ (475369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ631010-218 การันตีพระ (475372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ631010-219 การันตีพระ (475373) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ631010-220 การันตีพระ (475374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ631010-221 การันตีพระ (475376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ631010-222 การันตีพระ (475378) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ631010-223 การันตีพระ (475375) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 2อจ631010-224 การันตีพระ (475377) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ631010-225 การันตีพระ (475379) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ631010-226 การันตีพระ (475380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ631010-227 การันตีพระ (475360) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ631010-228 การันตีพระ (475361) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ631010-229 การันตีพระ (475362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ631010-232 การันตีพระ (475365) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 24 องค์
30 # 2อจ631010-233 การันตีพระ (475366) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
31 # 2อจ631014-007 Note2499 (475524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ631014-009 การันตีพระ (475572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ631014-010 การันตีพระ (475575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ631014-011 การันตีพระ (475578) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์

35 # 2อจ631014-012 การันตีพระ (475581) ส่งพระตรวจสอบ 23 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 23 องค์
36 # 2อจ631014-013 การันตีพระ (475583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ631014-018 การันตีพระ (475594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ631014-019 การันตีพระ (475595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ631014-020 การันตีพระ (475596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ631014-021 การันตีพระ (475597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ631014-022 การันตีพระ (475598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ631014-023 การันตีพระ (475601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ631015-004 การันตีพระ (475610) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
1 # 3อจ630919-124 ED343831176TH vazzaaa + lag_yai (472861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ630925-138 ED329169006TH chatchaik007 + (473537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ630926-007 Kansuk + Mai2008 (473630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
4 # 3อจ630929-119 ED348155265TH chatchaik007 + (473918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ631008-006 afrosalmon + sermsak (474896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550531-260)(G 72%)
6 # 3อจ631012-001 บอยพระเครื่อง + (475386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yutthanan9768
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง/สภาพแต่งผิวใหม่)
7 # 3อจ631012-002 viruszaa + somsak-p (475387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620813-083) (G 89%)
8 # 3อจ631012-003 YAYAkhothai + Note2499 (475499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(610502-097)(G 76%)
9 # 3อจ631012-004 เป๋าแมน + นภเก้า (475389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ631012-005 เมืองช้าง + นภเก้า (475392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ631012-007 ริวตัง + โจ้ดอนเมือง (475396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ631012-008 tOmzer + ศรีเทพ (475398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ข้าวต้มมัด เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 65%)
13 # 3อจ631012-009 surasity + Poonsin (475400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ631012-010 Anusorn2515 + Olarn29 (475401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร(G 62%)
15 # 3อจ631012-011 preeyawat + บรีสพระช่วย (475388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดงหน้าทอง ปี 2507 จ.นครปฐม (630820-239)(G 80%)
16 # 3อจ631012-012 preeyawat + บรีสพระช่วย (475391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(631002-260)
17 # 3อจ631012-013 Airy81 + mdkm11 (475498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่) (550917-189)(G 79%)

18 # 3อจ631012-014 ท่านหลวง + ninemhee (475395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 16)
19 # 3อจ631012-015 Nopsiamu + yoon9 (475501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ631012-016 Nopsiamu + yoon9 (475500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน)
21 # 3อจ631012-017 vitaya + supol (475399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630903-153)(G 84%)
22 # 3อจ631012-018 Sangjan + supol (475402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620904-054)
23 # 3อจ631012-019 ตั้งเจริญพระเครื่อง + supol (475403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง เนื้อดีบุก จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(621219-194) (G 81%)
24 # 3อจ631012-020 m-cot + supol (475404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
25 # 3อจ631012-021 zafari + sjitrakorn (475423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
26 # 3อจ631012-023 หนึ่งปลวกแดง + lirdchai (475428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 21/หน้าตัก 9.5 นิ้ว)
27 # 3อจ631012-024 supotroj + BlackCanary (475433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว) (631008-223)
28 # 3อจ631012-025 สาธุ43 + microsoft (475435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 108 ปี เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 27.1 กรัม)
29 # 3อจ631012-026 Yuttana27 + microsoft (475439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630918-041)(G 62%)
30 # 3อจ631012-101 RP737157164TH แป๊ะ2498 + tepakornsu (475406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ631012-102 ED366822742TH hattori + jikkolo (475408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
32 # 3อจ631012-103 820463344035 ChartKT + ขุมทรัพย์บูรพา (475409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ631012-105 EX528952725TH afrosalmon + พุทธคุณ05 (475412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630717-057)
34 # 3อจ631012-106 ED342652690TH arampo + อนันตรา (475415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
35 # 3อจ631012-107 ED336540133TH samanta + เศกสรรค์2511 (475418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)(610310-012)
36 # 3อจ631012-108 ED305647877TH โจ้นางรอง + water-pong (475420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
37 # 3อจ631012-109 ED394349175TH CIVIL_KONG + PHLOI (475422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 978/น้ำหนักทอง 14.8 กรัม) (630623-127)
38 # 3อจ631012-110 ED381254085TH meksonice + ศิษย์ปู่สง่า (475425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
39 # 3อจ631012-113 YTK2000123193 TONG_NK + เต่าเมืองชล (475434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 70)
40 # 3อจ631012-114 ED330963187TH เจ้าคุณ + รอดบางแค (475436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ631012-115 ED399921221TH Vasin289 + กรดพุทธคุณ (475440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ปัญญา วัดหนองผักหนาม รุ่นสร้างกำแพงแก้ว เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ชลบุรี (กรรมการหมายเลข 36)
42 # 3อจ631012-116 ED385117694TH Macky999 + วรโรจโณ (475449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610222-168)
43 # 3อจ631012-117 EX363313241TH magician + bancha18 (475452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
44 # 3อจ631012-118 ED377572731TH nongder + องอาจ (475456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ631012-119 ED350841528TH prasertpp + ติเมืองสรรค์ (475458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
46 # 3อจ631012-120 ED373903945TH Note2499 + navy2525 (475460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 97/น้ำหนักทอง 8.1 กรัม) (สภาพสวย)
47 # 3อจ631012-121 ED370172836TH มอร์เมืองทอง + prasan32 (475390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
48 # 3อจ631012-122 PSP0011606549TH Iamnopparat + Bsilp (475393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 67%)
49 # 3อจ631012-123 ED327065096TH daew1970 + Punkorat (475397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ631012-124 EI926311543TH ดวงเศรษฐี + ไร้นาม99 (475407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่อ้น วัดบางจาก
51 # 3อจ631012-126 EI926311543TH cpall + ไร้นาม99 (475413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดโพธิ์ เนื้อผง
52 # 3อจ631012-127 EI926311543TH พลเมืองลพ + ไร้นาม99 (475414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ631012-128 TH0118NPXW72B poshwises + toopronchai (475417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ใหญ่สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2509 จ.ชลบุรี (630409-067)(G 65%)
54 # 3อจ631012-129 ED370505879TH nengyo + shyamal (475421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 415)
55 # 3อจ631012-130 NMDA000097171 Tumzar1992 + สาวไทย (475424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

ปลักขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
56 # 3อจ631012-131 EH031406624TH Sangjan + ธนกิต (475431) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 480)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 480)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อกะไหล่นากลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 480)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
57 # 3อจ631012-132 ED3383393720TH pouy2727 + ของขวัญ (475438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลกเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 145/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
58 # 3อจ631012-135 ED292687800TH kohler + ริณดา (475446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชลบุรี
59 # 3อจ631012-136 ED292687800TH kohler + ริณดา (475450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
60 # 3อจ631012-137 ED292687800TH kohler + ริณดา (475453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
61 # 3อจ631012-138 ED287738768TH kaokao9 + suchet_w (475457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 13674/น้ำหนักทอง 18 กรัม)
62 # 3อจ631012-140 EG558532925TH teeranuch + รุยคอสต้า (475468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
63 # 3อจ631012-142 EG558532925TH teeranuch + รุยคอสต้า (475459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
64 # 3อจ631012-143 RPNL000016150 scottruth + ชัชชัยชัง (475461) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1003/น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1003)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1003)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
65 # 3อจ631012-144 RDAO000129022 ศักดิ์นรินทร์ + tonphu (475464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2512)(G 67%)
66 # 3อจ631012-145 ED308153155TH bigปากน้ำ + teespy (475467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรหลีก ท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดใต้ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (621014-006)
67 # 3อจ631012-146 BBN5000402021 chun_lp10 + ยุกรุงธน1984 (475495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
68 # 3อจ631012-147 ED350850269TH Vkob2001 + ป๋องแป๋ง (475470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 41)
69 # 3อจ631012-148 ED350850269TH Vkob2001 + ป๋องแป๋ง (475473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 201)
70 # 3อจ631012-149 ED372618343TH pramual + กระรอกหมา (475475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระมหาวีรวงศ์(ติสโสอ้วน) วัดบรมนิวาส จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ631012-150 ED273689034TH บรีสพระช่วย + janya (475477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
72 # 3อจ631012-151 ED370650933TH khunpol500 + nutcha (475442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
73 # 3อจ631012-152 ED384846983TH พิชัย999 + เสรีไทย (475445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630701-089)(G 76%)
74 # 3อจ631012-154 ED336764241TH poshwises + หลานตาจวบ (475451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
75 # 3อจ631012-155 ED36764241TH kurt58 + หลานตาจวบ (475493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
76 # 3อจ631012-157 ED384864457TH teeranuch + Thanongchai (475496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
77 #3อจ631014-101 ED385828368TH berry + moo_bpk (475546) ตลับทอง (น้ำหนัก 9.9 กรัม) (G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 15 ต.ค. 2563 - 08:42 น.] #76595 (12/22)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630923-009 EF323450505TH rossyza4142 (473252) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630923-025 EG800355337TH o-larn (473345) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
3 # 1อจ630923-026 EI588091705TH virun123 (473357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
4 # 1อจ630923-034 ED972954942TH Vincent (473810) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630924-020 ED357609477TH ball_amulet (473412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630925-005 ED292681166TH Boonmee888 (473591) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630925-006 ED338696487TH PHLOI (473584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630928-002 ED327371388TH HatPra (473758) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630929-019 EH121965286TH พรชมพู (473962) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630929-020 ED236785694TH modkung55 (473912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630929-021 EW614717340TH jacks7 (473930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630929-023 EH121965255TH พรชมพู (473968) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630929-029 ED357406823TH Cchanchai (473941) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630929-041 ED060775706TH หนูเจ้าพระยา (474355) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630930-007 ED321752423TH tumtam (474103) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630930-012 ED302099244TH pumcha (474083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ631001-019 EG777718211TH Wara09 (474138) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
18 # 1อจ631006-028 ED328490143TH tui_bong (474723) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631006-029 ED328490143TH tui_bong (474718) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ631006-030 ED328490143TH tui_bong (474721) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ631006-031 ED328490143TH tui_bong (474725) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ631006-032 ED328490143TH tui_bong (474701) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ631010-008 ED384519935TH กระต่าย (475329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630926-019 ED306995241TH k9cob (473719) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630919-025 vee2503 (472941) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ630925-004 เกษตร (473561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630925-018 bible2 (474239) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630926-018 Earthquake (473730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630928-030 sam88 (474377) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631010-003 ประศาสน์ (475331) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ631010-010 ฅนบางใหญ่ (475308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ631010-134 การันตีพระ (475189) ส่งพระตรวจสอบ 32 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 32 องค์
9 # 2อจ631010-136 การันตีพระ (475205) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
10 # 2อจ631010-150 การันตีพระ (475172) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
11 # 2อจ631010-159 การันตีพระ (475196) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 2อจ631010-161 การันตีพระ (475199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631010-162 การันตีพระ (475201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ631010-167 การันตีพระ (475202) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ631010-168 การันตีพระ (475204) ส่งพระตรวจสอบ 39 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 39 องค์
16 # 2อจ631010-169 การันตีพระ (475207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ631010-170 การันตีพระ (475214) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ631010-171 การันตีพระ (475215) ส่งพระตรวจสอบ 42 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 42 องค์
19 # 2อจ631010-172 การันตีพระ (475216) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ631010-173 การันตีพระ (475217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ631010-174 การันตีพระ (475218) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ631010-175 การันตีพระ (475219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ631010-176 การันตีพระ (475220) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
24 # 2อจ631010-178 การันตีพระ (475222) ส่งพระตรวจสอบ 35 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 35 องค์
25 # 2อจ631010-179 การันตีพระ (475223) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ631010-180 การันตีพระ (475224) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ631010-181 การันตีพระ (475225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ631010-182 การันตีพระ (475227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ631010-183 การันตีพระ (475229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ631010-184 การันตีพระ (475231) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ631010-185 การันตีพระ (475232) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ631010-187 การันตีพระ (475235) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
33 # 2อจ631010-188 การันตีพระ (475236) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
34 # 2อจ631010-189 การันตีพระ (475237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ631010-191 การันตีพระ (475341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ631010-192 การันตีพระ (475342) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
37 # 2อจ631010-193 การันตีพระ (475343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ631010-194 การันตีพระ (475344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ631010-195 การันตีพระ (475345) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
40 # 2อจ631010-196 การันตีพระ (475346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ631010-197 การันตีพระ (475226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ631010-198 การันตีพระ (475228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 2อจ631010-200 การันตีพระ (475233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ631010-202 การันตีพระ (475348) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ631010-203 การันตีพระ (475350) ส่งพระตรวจสอบ 43 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 43 องค์
46 # 2อจ631010-204 การันตีพระ (475355) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
47 # 2อจ631010-205 การันตีพระ (475357) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
48 # 2อจ631010-206 การันตีพระ (475358) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
49 # 2อจ631010-207 การันตีพระ (475349) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
50 # 2อจ631010-208 การันตีพระ (475351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ631010-209 การันตีพระ (475352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
52 # 2อจ631010-210 การันตีพระ (475353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
53 # 2อจ631010-216 การันตีพระ (475371) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
54 # 2อจ631010-230 การันตีพระ (475363) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
55 # 2อจ631010-231 การันตีพระ (475364) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
56 # 2อจ631010-234 การันตีพระ (475367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ631010-236 การันตีพระ (475385) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
58 # 2อจ631012-006 การันตีพระ (475502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 2อจ631012-021 การันตีพระ (475503) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631003-122 EF699078279TH tik_srt + pakchomhos (475336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
2 # 3อจ631008-135 ED326853622TH beboss + k_weerawat (475250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังอัฐบริขาร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ
3 # 3อจ631008-138 ED351050123TH Sangjan + นิวเอกชัย (475252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
4 # 3อจ631010-001 Popeye + ชัยชนะ56 (475260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ631010-002 chaidee + nunthawat (475262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
6 # 3อจ631010-003 ฟิล์มบางกรวย + ดาวเงิน (475337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ631010-004 chatchaik007 + จำนรรจา (475266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ631010-005 rock10 + sanopporn (475268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 3 นิ้ว/สภาพปิดทองใหม่)
9 # 3อจ631010-006 เมืองสมุทร + sanopporn (475270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
10 # 3อจ631010-007 TEE_INTER + sanopporn (475272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา(จักรเพชร ) วัดดอน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ631010-008 jedsada + sanopporn (475274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์(G 78%)
12 # 3อจ631010-009 pawaris + sanopporn (475276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
13 # 3อจ631010-010 นายแก้ว + sanopporn (475278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(G 85%)
14 # 3อจ631010-011 ตนคอน09 + เบสท์เมืองพิจิตร (475240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630926-264)
15 # 3อจ631010-012 ตนคอน09 + เบสท์เมืองพิจิตร (475242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630915-098)
16 # 3อจ631010-013 ตนคอน09 + เบสท์เมืองพิจิตร (475245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630926-261)
17 # 3อจ631010-101 ED325763007TH ใบไผ่ใบตาล + พุทธศิลป์ล้ำค่า (475280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 1177)

18 # 3อจ631010-102 ED362354845TH poshwises + เฮียนพพร (475284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
19 # 3อจ631010-103 EX456363727TH พรพระพุทธคุณ + koo111 (475286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (601130-076)
20 # 3อจ631010-104 ED397032109TH คุณเร_ธรรม์ชนก + Panlop (475335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 14)
21 # 3อจ631010-105 ED343421701TH pimthong + เบียเจ้าเจ็ด (475290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ631010-106 ED390929231TH หนุ่มคลองจินดา + kanlaya48 (475295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-5/5-5) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา
23 # 3อจ631010-107 ED393573571TH pinne + bear_01 (475339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
24 # 3อจ631010-108 EI546426093TH เหน่งบางคู้ + weerachart (475299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
25 # 3อจ631010-109 EH006130128TH Jinn2555 + วัฒน์พระเครื่อง (475301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
26 # 3อจ631010-110 ED332482174TH เอิร์น + noi70 (475303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630717-174)
27 # 3อจ631010-111 ED403501262TH poshwises + jugree02 (475238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631010-112 ED384549336TH pawaris + mingch (475239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
29 # 3อจ631010-113 EH074330287TH เด็กระยอง + aoaka (475241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (590709-138)(G 79%)
30 # 3อจ631010-114 ED383012245TH afrosalmon + ต้นน้ำ53 (475243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ631010-115 ED385117411TH Pogky + วรโรจโณ (475244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนวลจันทร์ วัดพระศรีฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (พระอาจารย์ฝั้น ปลุกเสก) (611024-090)
32 # 3อจ631010-116 EG744924666TH methee88 + พลังศรัทธา (475246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2485 จ.นครปฐม(G 74%)
33 # 3อจ631010-117 ED368738720TH chaiklang + (475248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โด้บูรพาพระเครื่อง
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
34 # 3อจ631010-118 EI847984777TH bagio + กรเมืองกาญจ์ (475249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
35 # 3อจ631010-119 ED385403156TH atthachat + pakbankaew (475251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (560806-223)
36 # 3อจ631010-120 ED225691815TH สิงห์คำรณ + aksomsak (475253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ631010-121 ED289175862TH เอกปากเซ + ณัฐพงศ์716 (475256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ631010-126 66850205656740 ตู๋สาธุ + Boyzone (475265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่)
39 # 3อจ631010-127 ED364390491TH afrosalmon + น้องหมี (475267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(631001-460)
40 # 3อจ631010-128 EI971848664TH ศิษย์หลวงปู่ + tang160946 (475271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้วสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
41 # 3อจ631010-129 EI887586314TH kasemsit + pkpimmii (475273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 65)
42 # 3อจ631010-130 EG271543133TH teewhytee + หนูเมืองแกลง (475277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
43 # 3อจ631010-131 ED372038940TH afrosalmon + ลมว่าว (475281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (570917-036)
44 # 3อจ631010-132 ED389609408TH manilmanggol + civilwork (475283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580320-078)(G 64%)
45 # 3อจ631010-133 ED384208266TH joeenok + คูณสตางค์ (475285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน รุ่นพิเศษห้าเสาร์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ631010-134 ED384208266TH zafari + คูณสตางค์ (475288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631010-135 ED384208266TH nhoojoke + คูณสตางค์ (475292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
48 # 3อจ631010-136 ED368004370TH แสงธรรม01 + Chakkapud (475293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ631010-137 ED368004370TH แสงธรรม01 + Chakkapud (475294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ631010-138 EG827518816TH tangmo123 + ktoonk (475296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)
51 # 3อจ631010-139 EX506623285TH sin10 + OUOU83 (475298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
52 # 3อจ631010-141 ED214437560TH magicpost + prasan32 (475306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
53 # 3อจ631010-142 ED394514455TH poshwises + kiattisak (475309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
54 # 3อจ631010-143 ED346692495TH บรีสพระช่วย + แซนวิช (475310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ631010-144 KSCB000080334 poshwises + สุวรรณโชค (475314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าขั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี

56 # 3อจ631010-146 EX118094482TH den_kasemsan + insolence (475319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 14 ต.ค. 2563 - 08:37 น.] #76541 (11/22)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630912-006 ED311625938TH ชายพระเครื่อง (472036) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630916-020 ED245467195TH พรหลวงปู่ (473194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630918-004 ED309976003TH golfsriracha (472744) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ630921-007 EX486154988TH tomyum (473087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630921-013 EF133261797TH yoy1688 (473057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630921-024 ED355323595TH TECHNOLOG (473086) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ630922-016 OFM001E002463 hanhaniiz (473806) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
8 # 1อจ630922-020 ED328677996TH sakbangbon (473152) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630922-027 OFM001E002464 hanhaniiz (473803) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
10 # 1อจ630922-028 OFM001E002464 hanhaniiz (473807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630922-029 OFM001E002464 hanhaniiz (473809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630923-013 ED348990656TH Culpidnoi (473350) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630923-028 ED349214225TH Songkiat19 (473298) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630923-032 EX527886741TH boboaf (473334) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630923-038 EX549726874TH jackzaa (473931) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ630924-005 EG342776221TH natakrit (473459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630924-006 ED307437045TH จุ๋มจิ๋ม (473462) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630924-010 EI919870224TH surachet55 (473483) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
19 # 1อจ630924-019 EB451869105TH newty53 (473479) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630924-024 EG283192845TH ขนมกรุบ (473488) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630924-027 EG647594235TH waves (473470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630925-011 ED325645623TH รถโฟร์ค (473589) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ630925-018 EG638462595TH Taranong (473540) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ630925-022 ED346862022TH เอื้ออนันต์ (473599) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
25 # 1อจ630926-017 EX478051010TH toopronchai (473708) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ630926-027 ED249695975TH Honeyb (473624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630929-026 ED353236718TH ไอยเรศ (473932) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ631005-005 EH121965405TH พรชมพู (474559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ631005-007 ED355830442TH tookatun (474567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
30 # 1อจ631005-012 ED346874096TH เอื้ออนันต์ (474576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 1อจ631005-023 ED271075064TH โชคเจริญ (474582) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
32 # 1อจ631009-006 ED313389579TH bluezone69 (475113) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630915-006 เกษมสันต์99 (472350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ630926-010 OMBUN (473726) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630926-011 atthasit (473727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631002-002 surasak_bpb (474373) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ631002-003 greensnake (474375) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ631003-003 pawaris (474428) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631003-017 chanapai (474435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
8 # 2อจ631003-018 cap29 (474437) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 2อจ631010-004 การันตีพระ (475279) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ631010-018 การันตีพระ (475287) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ631010-019 การันตีพระ (475289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ631010-020 การันตีพระ (475383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ631010-021 การันตีพระ (475381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ631010-022 การันตีพระ (475382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ631010-120 การันตีพระ (475161) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ631010-121 การันตีพระ (475164) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ631010-122 การันตีพระ (475165) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ631010-123 การันตีพระ (475168) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ631010-124 การันตีพระ (475170) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 2อจ631010-125 การันตีพระ (475171) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
21 # 2อจ631010-126 การันตีพระ (475175) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ631010-127 การันตีพระ (475169) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
23 # 2อจ631010-128 การันตีพระ (475173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ631010-129 การันตีพระ (475174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ631010-130 การันตีพระ (475176) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ631010-131 การันตีพระ (475178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ631010-132 การันตีพระ (475182) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
28 # 2อจ631010-133 การันตีพระ (475185) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
29 # 2อจ631010-135 การันตีพระ (475200) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
30 # 2อจ631010-137 การันตีพระ (475208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ631010-138 การันตีพระ (475210) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ631010-139 การันตีพระ (475211) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ631010-140 การันตีพระ (475212) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ631010-141 การันตีพระ (475177) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

35 # 2อจ631010-142 การันตีพระ (475180) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
36 # 2อจ631010-143 การันตีพระ (475183) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 2อจ631010-144 การันตีพระ (475186) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ631010-145 การันตีพระ (475187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
39 # 2อจ631010-146 การันตีพระ (475190) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
40 # 2อจ631010-147 การันตีพระ (475194) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
41 # 2อจ631010-148 การันตีพระ (475198) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
42 # 2อจ631010-149 การันตีพระ (475167) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
43 # 2อจ631010-151 การันตีพระ (475179) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 2อจ631010-152 การันตีพระ (475181) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ631010-153 การันตีพระ (475184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ631010-154 การันตีพระ (475188) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ631010-155 การันตีพระ (475191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
48 # 2อจ631010-156 การันตีพระ (475192) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
49 # 2อจ631010-157 การันตีพระ (475193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ631010-158 การันตีพระ (475195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ631010-160 การันตีพระ (475197) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
52 # 2อจ631010-163 การันตีพระ (475203) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
53 # 2อจ631010-164 การันตีพระ (475206) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
54 # 2อจ631010-165 การันตีพระ (475209) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
55 # 2อจ631010-166 การันตีพระ (475213) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
56 # 2อจ631010-177 การันตีพระ (475221) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
57 # 2อจ631010-186 การันตีพระ (475234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ631010-201 การันตีพระ (475347) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
59 # 2อจ631010-211 การันตีพระ (475354) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
60 # 2อจ631010-215 การันตีพระ (475370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
61 # 2อจ631010-217 การันตีพระ (475368) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
62 # 2อจ631010-235 การันตีพระ (475384) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630921-123 ED309359669TH Wanlop + Athiwat (473004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
2 # 3อจ631001-102 ED336926196TH Bobbie + เจริญพรรุ่งเรือง (474178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเกษเจดีย์ พระหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุบลราชธานี
3 # 3อจ631003-003 fern_sainoi88 + ATIMA (474817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ631003-004 fern_sainoi88 + ATIMA (474820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ631003-005 fern_sainoi88 + ATIMA (474790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
6 # 3อจ631003-006 fern_sainoi88 + ATIMA (474792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ631003-008 amuletfocus + omruk (474401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
8 # 3อจ631003-109 ED304666353TH เหม่ง13 + กิตติพงศ์ (474402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
9 # 3อจ631003-115 ED292694978TH เหวัชระ + คูณสตางค์ (474384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นนทบุรี
10 # 3อจ631003-123 RYBK000069434 PHLOI + Chelsea (474411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
11 # 3อจ631005-010 หิมพานต์มุ่งงาม + Jenjira (474478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 86%)
12 # 3อจ631005-120 ED360762881TH บรมีหลวงปู่ทวด + autpichut (474505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อดิน จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ631005-122 ED92669015TH แบงค์อรัญ + ริณดา (474480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ปราจีนบุรี (วัดสิงห์สร้าง)
14 # 3อจ631005-136 ED309451513TH PHLOI + กล้วยหิน (474515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ631005-153 EG403683123TH animalhell + แซนวิช (474514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
16 # 3อจ631005-166 EG425391983TH pramual + แจ็คเชียงดาว007 (474533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพฝนขอบบน)
17 # 3อจ631006-139 WAVP000081728 เมืองช้าง + Numfanta (474735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ631007-108 ED392620329TH Maximax + นกแก้ว (475011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
19 # 3อจ631007-115 ED384551547TH PHLOI + mingch (474789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์รัศมี เนื้อผง จ.นครปฐม กรอบทอง(G 83%)
20 # 3อจ631007-127 ED386614165TH Nirut9185 + supichai (474808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ631007-143 EF309144115TH จอมยุทธบูรพา + no-name (475014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
22 # 3อจ631007-145 EW569500058TH มีค่า2555 + ขนมหวาน (474870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
23 # 3อจ631007-148 ED351019707TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + ชวนชื่น (474819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
24 # 3อจ631007-156 ED380526096TH surasity + preaw29 (474842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
25 # 3อจ631007-160 RSKK000137505 six_cm + มันตู (474851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์อกวีฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (560124-331)
26 # 3อจ631009-001 juipeter + apichaidon (474993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (550705-055)
27 # 3อจ631009-002 TONG_NK + พัทธดนย์2508 (474996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 33)
28 # 3อจ631009-003 แสงธรรม01 + เด็กวัดใต้ (474998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560125-067)
29 # 3อจ631009-004 magician + เนติธร (475001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 67%)
30 # 3อจ631009-005 afrosalmon + Earthquake (475004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี.. (630928-151)
31 # 3อจ631009-006 elite90 + Earthquake (475006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ631009-007 PharmX + ดาวเงิน (475008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ631009-101 ED173866377TH แค่นี้ก็พอ + อนันตรา (475041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
34 # 3อจ631009-102 ED386840793TH klang_pra + thumma (475120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ631009-103 ED369327014TH sony1 + maitree (475044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (620325-015)(G 81%)
36 # 3อจ631009-104 ED384221568TH บ้านทองอยู่ + ริณดา (475049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2467 จ.ลพบุรี

37 # 3อจ631009-105 ED384221568TH หลวงสิน + ริณดา (475051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
38 # 3อจ631009-106 ED197236486TH รถโฟร์ค + อภิชาติบุญ (475052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
39 # 3อจ631009-107 MINB000961969 apollo12 + suffer (475055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม
40 # 3อจ631009-109 EG420325143TH ตู๋สาธุ + บุญโขง (475060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ631009-110 EG420325143TH ตู๋สาธุ + บุญโขง (475065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ631009-111 ED392211134TH yuttokkm + nanin (475020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 226910)
43 # 3อจ631009-112 ED379509011TH pawaris + Anankiya (475022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
44 # 3อจ631009-113 ED377216341TH Notebp + donunun (475023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
45 # 3อจ631009-114 ED383535565TH สมอแดง + มหามณีจินดา (475125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อสำริด ปี 2488 จ.เพชรบุรี (630914-408)
46 # 3อจ631009-115 ED367132545TH dobae + chumpolsuk12 (475026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 429)
47 # 3อจ631009-117 EG014598080TH morningafter + ดอกบัว99 (475127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1797)(621212-180)
48 # 3อจ631009-118 TH0118NQZKV7B โจ้บางโพ + Nunbaramee (475128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
49 # 3อจ631009-119 EW004571652TH Warayu + จังซีลอน (475035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ631009-121 EI546424968TH kohler + rambo93 (475017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
51 # 3อจ631009-122 ED335721298TH รถโฟร์ค + promlok (475019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ631009-123 ED287736220TH bbpra + ไตรลักษณ์111 (475021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
53 # 3อจ631009-124 ED341708171TH ตระกูลทอง + Burapha777 (475024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 332/หน้าตัก 5 นิ้ว)
54 # 3อจ631009-125 ED369637767TH poshwises + lllord (475027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก เนื้อผง
55 # 3อจ631009-126 EW569499099TH สังโยชน์ + ขนมหวาน (475028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร รุ่นเสาร์ห้าอจินตรัย เนื้อสำริดก้นทองเกศทอง ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 12)

56 # 3อจ631009-127 ED316295796TH toh2722 + montree_eit (475030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630505-013)
57 # 3อจ631009-129 ED387346757TH พระราม9 + เขยมาบตาพุด (475034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
58 # 3อจ631009-130 ED387346757TH joeenok + เขยมาบตาพุด (475036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง
59 # 3อจ631009-131 EB453265694TH chutty + Tanta33 (475130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)(G 87%)
60 # 3อจ631009-132 TH0118NG9C46B preeyawat + นึกอ่อนนุช (475040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (630921-314)
61 # 3อจ631009-133 EG388557386TH PHLOI + NewNormal (475045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ631009-134 ED343586847TH Thitima + พะโล้วัดโอภาษี (475131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
63 # 3อจ631009-135 ED340180374TH thitipant + mchutith (475133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
64 # 3อจ631009-136 ED340180374TH thitipant + mchutith (475134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ631009-137 820448063492 kitjapong + Kittinan (475135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 69%)
66 # 3อจ631009-138 820448063492 Nong3514 + Kittinan (475048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
67 # 3อจ631009-140 ED347643995TH afrosalmon + ปรเมศวร (475064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ631009-141 ED387354183TH Chatnarong_ch + dindan4 (475039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และปิดแผ่นทองใหม่) (560124-272)
69 # 3อจ631009-142 WCBK000368471 pandp + tanaphong (475043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน)
70 # 3อจ631009-143 HKLP0000470231 Mcwall + วิศวะโยธา (475046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
71 # 3อจ631009-144 EX566212083TH Phong5555 + SUIDUI (475050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวงมหาบารมี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 423)
72 # 3อจ631009-145 ED365285398TH tiktik03 + bamboss (475053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.นครสวรรค์
73 # 3อจ631009-146 ED357661446TH laphat + Meetung (475057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
74 # 3อจ631009-147 ED357661446TH khaninnakoon + Meetung (475063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา

75 # 3อจ631009-148 TH0118NHACU0B ซิยิ่นกุ้ย + rossyza4142 (475066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และฝนขอบข้าง)
76 # 3อจ631009-149 TH0118NHACU0B apiwat4825 + rossyza4142 (475070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
77 # 3อจ631009-150 ED371248933TH JAPAN-55 + benz1101 (475073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ631009-151 DONM001228413 เบสท์เมืองพิจิตร + birdnaja (474995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
79 # 3อจ631009-152 ED294288867TH MIXMUK + bunkkw (474997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 73%)
80 # 3อจ631009-153 ED294288867TH Chatnarong_ch + bunkkw (475000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 04823)(G 80%)
81 # 3อจ631009-154 EW004571900TH รถโฟร์ค + m-cot (475003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และรมผิวใหม่)
82 # 3อจ631009-155 EW004571900TH รถโฟร์ค + m-cot (475005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
83 # 3อจ631009-156 ED365097001TH Kittinan + ปภานลิน (475007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
84 # 3อจ631009-158 ED392105970TH Bobbie + มาตรลพบุรี (475012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
85 # 3อจ631009-160 ED309249266TH วินัย15 + ปูเป้ด่านขุนทด (475016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ631009-161 ED351050582TH อตกพระเครื่อง + นิวเอกชัย (475078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ631009-162 TH0118NQU4S8B อตกพระเครื่อง + Maxgy (475081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพปิดทองใหม่)
88 # 3อจ631009-163 ED392211125TH kaksuntech + nanin (475085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 66%)
89 # 3อจ631009-164 ED336519590TH ตปราจีน + ppffarm (475087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(630910-502) (G 68%)
90 # 3อจ631009-165 PCNW000093606 thanaj + sanpol (475094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ631009-167 EG050135632TH poshwises + (475101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร พิมพ์รูปไข่ เนื้อชนวน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ631009-168 ED395329628TH prasertpp + Chot56 (475106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
93 # 3อจ631009-171 ED292688819TH นะสิวัง + ริณดา (475068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง เนื้อเงิน ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา

94 # 3อจ631009-173 ED292688819TH หิมพานต์มุ่งงาม + ริณดา (475074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมหาว่านดำ พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ เนื้อผงว่าน จ.พัทลุง
95 # 3อจ631009-174 ED292688819TH bluezone69 + ริณดา (475076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา
96 # 3อจ631009-176 ED292688819TH hattori + ริณดา (475082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องที่ไม่ตัดขอบของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
97 # 3อจ631009-177 ED292688819TH bhuthai + ริณดา (475084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ชุมพร
98 # 3อจ631009-178 ED292688819 korn88 + ริณดา (475088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
99 # 3อจ631009-179 ED292688819TH tist23 + ริณดา (475092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดบรมนิวาสฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
100 # 3อจ631009-180 ED292688819TH oltaot + ริณดา (475096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
101 # 3อจ631009-182 ED292688819TH Viraphan711 + ริณดา (475114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
102 # 3อจ631009-183 ED292688819TH Game_krub + ริณดา (475115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ631009-185 ED292688819TH ต่อ_ถนนตก + ริณดา (475117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
104 # 3อจ631009-186 ED292688819TH พระประแดง26 + ริณดา (475119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
105 # 3อจ631009-187 ED292688819TH Poo1980 + ริณดา (475121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อครั่ง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
106 # 3อจ631009-188 ED292688819TH แสงธรรม01 + ริณดา (475122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดไม่แท้)
107 # 3อจ631009-189 ED292688819TH หนุ่มบ้านแพ้ว + ริณดา (475124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว)
108 # 3อจ631009-191 ED292688819TH pramual + ริณดา (475103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนขวา)
109 # 3อจ631009-193 ED292688819TH เมืองช้าง + ริณดา (475137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
110 # 3อจ631009-194 ED292688819TH น_สุขปลอด + ริณดา (475138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
111 # 3อจ631009-195 ED329787865TH เขยมาบตาพุด + opor1217 (475139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
112 # 3อจ631009-196 ED389192917TH Michy + โก๋แก่ (475140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช(G 73%)

113 # 3อจ631009-197 ED384202060TH บรีสพระช่วย + ริณดา (475141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ631009-198 ED384202060TH bunghongsaeng + (475142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คูณสตางค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.ขอนแก่น
115 # 3อจ631009-199 ED331799796TH chotiwit_1801 + KaiThepSteP (475143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม.. (630903-192)
116 # 3อจ631009-200 ED345459951TH peacemaker + kittichai2499 (475144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
117 # 3อจ631009-201 TH0118NYU8S1B nengyo + prinkopd (474994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1287)(G 66%)
118 # 3อจ631009-202 EI910099772TH Hongzoo + คนกรุงศรี (474999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 513 จ.สุรินทร์
119 # 3อจ631009-203 ED373831625TH MoTeSaK + ananya (475002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 12 ต.ค. 2563 - 08:39 น.] #76527 (10/22)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630921-005 ED346706787TH บิ๊กบีม (473039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630924-013 EF323454175TH Yuttana (473406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630929-036 EX550657235TH bigsun103 (474601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630930-008 ED346908170TH guy99 (474020) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ630930-011 ED333789845TH มหามณีจินดา (474092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ630930-017 ED97299573TH Vincent (474374) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ630930-020 ED355817485TH tookatun (474096) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 1อจ630930-022 ED179598634TH อุกฤช (474107) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ631002-010 ED355818509TH tookatun (474346) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
10 # 1อจ631002-035 ED371426228TH พิชชากร (474354) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ631002-041 ED355366260TH จุ๊สุราษฎร์ (474359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631002-052 ED371470031TH Culpidnoi (474363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ631003-002 ED313777998TH router (474445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ631003-005 SMDN000044472 feifei (474447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ631003-006 EI760595249TH ruamsup (474448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ631003-008 ED349110591TH ตาลทราย (474449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ631003-009 EH063596099TH ยิปซี (474453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ631003-017 ED312117296TH ต้นอุทยาน (474431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631005-002 ED383001999TH krai007 (474569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ631005-003 EH123583775TH doopradee (474532) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ631005-004 ED364362266TH น้องหมี (474570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631005-006 EI452998835TH mheeg (474574) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
23 # 1อจ631005-010 ED221689569TH kiattisak (474572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ631005-013 ED305529098TH Nuttee55 (474589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ631005-014 ED337766615TH บ๊อบบางบ่อ (474590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ631005-017 ED364975153TH คุณศิระ (474592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ631005-018 RSRI000283037 Reindeer_kwang (474594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ631005-019 EI726599427TH unclesu953 (474596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ631005-020 ED382401730TH tomcm (474598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ631005-022 ED308586491TH Kloy1999 (474586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ631005-027 ED363137502TH somboonput (474587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ631006-003 EB452893415TH ป่าบอนต่ำ (474736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ631006-005 ED344526080TH FreedomPeace (474737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ631006-008 ED3531420888TH rjannon (474741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ631006-012 ED337786124TH OKK08 (474674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ631006-017 ED374305422TH น้องแผ่นดิน (474715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 1อจ631006-019 ED355525978TH aood0458 (474679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ631006-021 EH330073044TH Manunicon (474729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ631006-023 ED354567591TH linyikaiii (474731) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ631006-024 ED381520449TH ขวัญนคร (474734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ631006-034 ED346899835TH golfsriracha (474670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ631006-035 EG653427494TH Burapha777 (474672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ631006-036 ED360560080TH Sutthisak_k (474750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ631007-008 ED230925844TH yyoyo (474767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ631007-011 EH121965365TH พรชมพู (474799) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ631007-014 EG651182122TH Suradech (474803) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ631007-020 ED364506230TH inta156 (474815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 1อจ631007-021 ED364506230TH inta156 (474818) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
49 # 1อจ631007-022 ED225690430TH aksomsak (474821) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630930-010 paojoo (474077) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ631003-001 Teesan1709 (474420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ631003-002 ประกาศิต (474454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ631003-005 moltol (474425) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ631003-006 iamchatchai (474426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631003-008 อตกพระเครื่อง (474429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ631003-015 ATIMA (474441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631003-016 hemaraj (474442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ631003-019 ขุนแผน_11 (474444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631003-020 แม้วจอมเทียน (474443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ631003-026 แม็คหลักสี่ (474407) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ631003-027 bossman (474410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631003-028 ตี๋ตชด (474413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631003-029 teetoon (474414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ631005-005 khunsarn (474561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ631005-006 golfj (474563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ631005-008 attta (474539) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ631005-009 attta (474564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ631005-010 ake2512 (474568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ631005-015 peacemaker (474513) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ631005-024 Jenjira (474575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ631005-025 tonychan (474579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ631005-035 suchat-01 (474583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631005-038 ต้นสะตือใหญ่ (474632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ631005-041 ต้นสะตือใหญ่ (474618) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ631005-044 เกษตร (474584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ631005-050 likeit (474552) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ631006-007 ราชสีห์ (474695) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ631006-013 joint (474745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ631006-015 Treerat (474746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ631006-016 หนุ่มธนบุรี (474747) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ631006-022 hyongyuth (474700) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ631009-002 การันตีพระ (475072) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ631009-003 การันตีพระ (475080) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ631009-004 การันตีพระ (475086) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
36 # 2อจ631009-005 การันตีพระ (475089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ631009-007 การันตีพระ (475090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ631009-012 การันตีพระ (475091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ631009-013 การันตีพระ (475095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ631009-014 การันตีพระ (475097) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ631009-015 การันตีพระ (475100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ631009-016 การันตีพระ (475102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ631009-020 Narongchai007 (475062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
44 # 2อจ631010-101 การันตีพระ (475145) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ631010-102 การันตีพระ (475146) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
46 # 2อจ631010-103 การันตีพระ (475147) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
47 # 2อจ631010-104 การันตีพระ (475149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ631010-105 การันตีพระ (475150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
49 # 2อจ631010-106 การันตีพระ (475151) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ631010-107 การันตีพระ (475153) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
51 # 2อจ631010-108 การันตีพระ (475154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 2อจ631010-109 การันตีพระ (475156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ631010-110 การันตีพระ (475158) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
54 # 2อจ631010-111 การันตีพระ (475159) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
55 # 2อจ631010-112 การันตีพระ (475162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ631010-113 การันตีพระ (475163) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
57 # 2อจ631010-114 การันตีพระ (475166) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
58 # 2อจ631010-115 การันตีพระ (475148) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
59 # 2อจ631010-116 การันตีพระ (475152) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
60 # 2อจ631010-117 การันตีพระ (475155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
61 # 2อจ631010-118 การันตีพระ (475157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631002-111 EG884421395TH teeranuch + คิมผดุงศิลป์ (474902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3757)
2 # 3อจ631008-001 laksi + pecth88 (474882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 61%)
3 # 3อจ631008-002 Dragoninsu + คงกะพันชาตรี (474886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
4 # 3อจ631008-003 เกษตร + ขุมทรัพย์บูรพา (474888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630923-593)(G 80%)
5 # 3อจ631008-004 montree_eit + Jenjira (474891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 9 ทศวรรษ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 45/น้ำหนักทอง 16.6 กรัม) (630723-498)
6 # 3อจ631008-005 tamonwon + ปุ๊ร้อยเอ็ด (474894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (520801-068)
7 # 3อจ631008-007 พระประแดง26 + Tonpol (474900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
8 # 3อจ631008-101 ED323384457TH suparoek + Melody (474906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 17)
9 # 3อจ631008-102 ED385114976TH วิเศษชัยชาญ + autopower (474908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้สึก)
10 # 3อจ631008-104 ED268969782TH Saysabre + ไกลปีนเทื่ยง (474914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นเลื่อนสมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ปราจีนบุรี
11 # 3อจ631008-105 PCSP000123063TH พรบูรพา + ktitawong (474918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620209-017)(G 60%)
12 # 3อจ631008-106 EG072601217TH poshwises + beer2126 (474920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง (630918-049)(G 65%)
13 # 3อจ631008-107 ED381166893TH khunpol500 + converse_07 (474924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
14 # 3อจ631008-108 ED384205517TH nung4066 + ริณดา (474927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สระบุรี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
15 # 3อจ631008-109 ED355833280TH tongdang53 + tookatun (474928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630908-140)(G 69%)
16 # 3อจ631008-110 EH074329448TH conun + รุ่งโรจน์ (474931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 270)
17 # 3อจ631008-111 ED20260721TH Nhong8776 + โกเหลียง (474883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ631008-112 ED364813884TH โจ้นางรอง + Tawatchai1889 (474887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดคงคาราม รุ่นปืนแตก ปี 2528 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ631008-113 ED361979068TH nuthapol + iamchatchai (474892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ631008-115 YTK2000122629 bharunyoo2519 + เต่าเมืองชล (474897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1121)
21 # 3อจ631008-116 ED368737401TH Notebp + yutboss175 (474901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
22 # 3อจ631008-117 ER268945225TH อธิปัญโญ + awt2528 (474905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630921-323)
23 # 3อจ631008-118 CITYP00566588 Joker72 + เด็กลาด508 (474907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
24 # 3อจ631008-119 ED395342275TH โรนิน + โอมมะ (474912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แผ่นปั๊ม รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้องเน ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ631008-120 ED032757658TH vit5959 + beebangna (474916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (620831-160)
26 # 3อจ631008-121 ED341206634TH chaiyan1983 + naianuchit (474921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ631008-126 ED274859698TH ไข่มุข + thip999 (474987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นเผด็จศึก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิษณุโลก (ขนาดสูง 10 นิ้ว)
28 # 3อจ631008-127 ET289341777TH pramual + คุณชายแดง (474934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
29 # 3อจ631008-128 EH304735663TH Warayu + ชัยนเรศ (474942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ631008-129 EX552713500TH sooznat + LUCKY7 (474945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์ระฆัง 2 จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สกลนคร **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ631008-130 EX552714465TH poshwises + LUCKY7 (474950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (590803-048)(G 64%)
32 # 3อจ631008-132 EG651231089TH โจ้บางโพ + weerayut2530 (474904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
33 # 3อจ631008-133 ED373250617TH Opelkhunsuek + morsor3 (474909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ631008-134 ED373250617TH Opelkhunsuek + morsor3 (474913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ631008-136 ED385602877TH เมืองช้าง + aee_sotspa (474915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (630425-087)(G 80%)
36 # 3อจ631008-141 ED355834016TH พงษ์ท่าม่วง + tookatun (474930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630928-217)

37 # 3อจ631008-142 EH424602403TH wit50 + ammad (474932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนขวาและขอบข้าง)(G 62%)
38 # 3อจ631008-144 TH0118NC64F2B Pitcha + kokkok (474941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์(ไม่มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 62%)
39 # 3อจ631008-145 ED306760569TH poshwises + ไก่คลองหก (474943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2527 จ.ชลบุรี
40 # 3อจ631008-147 ED306760569TH newzalagun + ไก่คลองหก (474947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์เศียรหนาม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
41 # 3อจ631008-149 EW906022454TH ninnin + tongleehae (474952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
42 # 3อจ631008-150 ED372358524TH siridet + เทียมเยาวราช (474956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ631008-151 ED361992957TH ชัยเจเจ + navy2525 (474880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 1988)(621107-051)
44 # 3อจ631008-152 ED384751486TH klang_pra + ขุมทรัพย์พระ (474884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (540525-123)(G 79%)
45 #3อจ631008-124 BCRR000057518 prasertpp + นครชัย68 (474929) กรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนักรวม 2.3 กรัม) (G 63%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 10 ต.ค. 2563 - 08:37 น.] #76460 (9/22)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630918-012 ED309918411TH เอื้ออนันต์ (472808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ630922-011 OFM001E002463 hanhaniiz (473773) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ630923-042 ED265590602TH Phuttanuparp (474319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630924-004 ED341715331TH นะสิวัง (474197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630924-029 RPC2000093384 ขวัญพระนคร (474344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630926-004 ED306385055TH ณชินบัญชร (474199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630928-015 ED287895155TH kompang (474348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630928-016 RTTT000038222 กุศลสร้าง (474350) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630930-001 EG580589539TH NAN777 (474088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630930-002 ED354368882TH ศิษย์ท่านขุน (474094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ630930-004 ED289778029TH Thanapong36 (474097) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ630930-005 ED256082709TH Kongsason (474099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630930-006 ED306570471TH maii_amulet (474101) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ630930-009 EG432331804TH takkp23 (474114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630930-018 ED292691146TH อิคคิว (474085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630930-019 ED817667166TH sompob922 (474121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630930-023 ED906467895TH Benz17 (474104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630930-025 TH0118MXKSD4B chaibangseemeang (474106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ631001-003 ED089577021TH ทวารวดี (474184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ631001-006 ED310814135TH heng9999 (474188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ631001-008 EI999241945TH ทรัพย์กำเนิด (474191) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ631001-009 ED257658617TH มะโหน่ง (474193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ631001-013 ED333794006TH มาริโอ (474217) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 1อจ631001-020 ED369239751TH patchaya (474244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ631001-021 ED371704978TH เอกมหาชัย (474215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ631001-022 ED370617637TH manliar (474615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
27 # 1อจ631001-023 ED376402912TH พระประแดง26 (474222) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
28 # 1อจ631001-024 ED352625725TH sornnarai (474224) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ631001-035 ED313368429TH กำไลทอง (474220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ631001-037 ED343192080TH Bobber1979 (474230) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
31 # 1อจ631001-040 ED360375255TH seranee (474232) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ631001-041 ED249240007TH thi3790 (474227) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ631001-058 ED292773429TH suwatboat (474233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 1อจ631002-005 ED364360781TH น้องหมี (474284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ631002-007 LKAE000300707 kittikitti (474287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ631002-009 ED323640985TH ไข่มุข (474288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ631002-027 ER268945211TH awt2528 (474331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 1อจ631002-038 ED367950425TH lovehunterlove27 (474292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ631002-053 ED364978821TH techinmonpan (474338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ631005-008 ED256398345TH assawin (474591) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
41 # 1อจ631005-009 ED256398345TH assawin (474597) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
42 # 1อจ631005-015 ED351760437TH marshal (474622) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
43 # 1อจ631005-026 ED323238984TH tuktu40 (474603) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
44 # 1อจ631005-028 ED346889921TH kuptonzon (474605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 1อจ631005-029 EW906022635TH tongleehae (474609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ631006-009 ED164596929TH เอื้ออนันต์ (474694) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
47 # 1อจ631006-010 ED393306045TH BankHiWay (474698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 1อจ631006-014 ED341318281TH linyikaiii (474707) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
49 # 1อจ631006-018 ED164596915TH เอื้ออนันต์ (474709) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
50 # 1อจ631006-033 ED328490143TH tui_bong (474706) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 1อจ631006-037 BSAE000733232 D_bangsan (474713) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
52 # 1อจ631008-002 ED394317685TH PHLOI (474982) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630921-007 denbike (473088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630922-026 ThaiWong (473148) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630923-012 อัคควโร (473368) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 2อจ630924-007 สยามเมืองยิ้ม (473466) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 2อจ630924-012 paojoo (473489) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630925-009 ppffarm (473580) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630925-015 แฮปรามคำแหง (473529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630929-008 thumma (473993) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630929-009 เอสจีบอย (473994) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630929-012 viwat (473995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630929-016 พุทธบูชา (473997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630929-017 viwat (473998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630929-019 puriwaj (474000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ630929-031 Nicharida (473974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630929-033 จอมยุทธ77 (473977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 2อจ630929-034 Nicharida (473982) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630929-037 jungjung (473987) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
18 # 2อจ630930-001 นึกอ่อนนุช (474105) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630930-011 busayanampech (474098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630930-015 สวนหลวง (474100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630930-023 aramintra (474036) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
22 # 2อจ630930-033 pitchayuit (474111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630930-037 gobori51 (474113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ630930-039 kaolud (474120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ631001-001 dreamsconner (474198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ631001-002 chattawat (474202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ631001-003 พ่อหนูนา (474203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ631001-005 ฅนพลัดถิ่น (474209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ631002-001 ก๊อง05 (474293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ631002-008 noomevo7 (474301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ631002-010 MILD-NUM (474306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ631002-011 kurt58 (474310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ631002-012 RTPRA (474990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 2อจ631002-013 supol (474311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ631003-004 Somysom (474415) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ631003-011 vee2503 (474400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ631003-014 vee2503 (474412) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ631003-021 แม้วจอมเทียน (474419) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ631003-022 แม้วจอมเทียน (474421) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
40 # 2อจ631005-013 เบสท์เมืองพิจิตร (474577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ631005-014 เบสท์เมืองพิจิตร (474578) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ631005-028 suchat-01 (474581) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ631005-039 ต้นสะตือใหญ่ (474602) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 2อจ631005-040 ต้นสะตือใหญ่ (474606) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ631005-042 ต้นสะตือใหญ่ (474613) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
46 # 2อจ631006-006 สยามเมืองยิ้ม (474693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
47 # 2อจ631006-020 khotchaninPk (474697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 2อจ631008-004 การันตีพระ (474874) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
49 # 2อจ631008-005 การันตีพระ (474875) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
50 # 2อจ631008-006 การันตีพระ (474876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 2อจ631008-007 การันตีพระ (474877) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
52 # 2อจ631008-008 การันตีพระ (474878) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
53 # 2อจ631008-020 TEE_INTER (474957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
54 # 2อจ631008-021 yuttip2524 (474959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
55 # 2อจ631008-022 Mcwall (474960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630925-135 ED373001504TH ของขลัง + kpinyo (473528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน เนื้อดิน ปี 2480 จ.นครปฐม
2 # 3อจ630925-153 ED292681237TH natthaphon59 + kong_taling (473557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อผง จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630930-120 ED333509341TH disorn + nattawutng (474070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นพระภูมิพลสร้าง เนื้อเรซิ่นหุ้มทอง ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3386)
4 # 3อจ630930-121 ED352288223TH hocky53 + poro179 (474073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ภปร.ราชวิทยาลัยสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630930-127 ED288940329TH thi3790 + ซูโม่ (474089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี
6 # 3อจ631001-121 ED385100464TH Taranong + บางบาง (474146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ631002-103 PSP0010221888 Narongchai007 + (474305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CHAIWAT99
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 75%)
8 # 3อจ631002-118 ED19712666TH โพธาราม + Narongrad_107 (474282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปากหวอ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ631005-004 pontat567 + worrakhit (474463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
10 # 3อจ631005-113 ED221689569TH kosin1960 + kiattisak (474487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ631005-134 820439721426 จอมยุทธบูรพา + ศรีเมืองระยอง (474822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2783)
12 # 3อจ631005-176 ED349392742TH Watermelon + Watchbank (474550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวกลวงหลังยันต์แตก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ631005-177 ED375450593TH worawet_ba + ชินนิมอน (474617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
14 # 3อจ631006-014 วิชามาร + Pitcha (474649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 312) (630831-042)
15 # 3อจ631006-102 EG573696197TH บรีสพระช่วย + ธัมปารี_16 (474652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อตะกั่ว จ.พิจิตร
16 # 3อจ631006-121 ED346735267TH chsearn + sudjarit (474761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นกฐิน 59 เนื้อไม้สัก ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ631007-001 TONG_NK + (474868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Deethongtong
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(630527-175) (G 62%)

18 # 3อจ631007-002 หูยาว + en_amulet (474775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 822/หน้าตัก 9 นิ้ว) (630921-002)
19 # 3อจ631007-003 natthaphon59 + (474777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
HAROMAN
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
20 # 3อจ631007-004 นายนุ + ดิอาโบล (474778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
21 # 3อจ631007-005 เมืองช้าง + nottosaad (474782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
22 # 3อจ631007-006 nattapolc + true1535 (474784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อทองแดง
23 # 3อจ631007-007 พนินทร์ + Vertexsoi (474786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิต อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ631007-008 หลานตาจวบ + oldshop (474788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดดอนกอก จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ631007-101 ED134987095TH chane31 + WINDAY (474841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (621010-107)
26 # 3อจ631007-102 EG946942518TH PHLOI + opol1812 (474843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ631007-103 EG650350819TH pattarawat19 + udnhun (474844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
28 # 3อจ631007-104 ED387334970TH nengyo + เขยมาบตาพุด (474847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2339)
29 # 3อจ631007-105 ED301097508TH สปาต้าร์ + Teerasak01 (474848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 368117)(620919-048)
30 # 3อจ631007-106 ED346899844TH ผู้นำพล + golfsriracha (474850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 47010)
31 # 3อจ631007-107 ED392620329TH pansidum + นกแก้ว (474852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
32 # 3อจ631007-109 ED374417772TH pandp + chin99 (474853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(550623-068)
33 # 3อจ631007-110 EX458013692TH armyu + Ketautomotive (474856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (630910-150)
34 # 3อจ631007-111 EDS368336108TH บารมีปู่เพชร + ต่อยอด (474779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ631007-112 TH0118NPAZS9B ดำเมืองสิงห์ + ทวีศักดิ์ (474780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท

36 # 3อจ631007-113 ED360560076TH koh11 + Sutthisak_k (474783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)
37 # 3อจ631007-114 EF222009157TH bharunyoo2519 + puklucky (474785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 113)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 113)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อทองแดงกะไหล่นากลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 113)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
38 # 3อจ631007-116 EG387616560TH Phichit_02 + rachanikorn (474793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ631007-117 EX527455755TH Mai2008 + meef2002 (474794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
40 # 3อจ631007-118 ED343885571TH pramual + Phichit_02 (474796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
41 # 3อจ631007-119 ED345829895TH pramual + วิทย์พระประแดง (474798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(630918-108) (G 61%)
42 # 3อจ631007-120 ED357503944TH kit01 + sanopporn (474801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
43 # 3อจ631007-122 EX514754968TH LEEYA + perfectman77 (474797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620606-027)(G 78%)
44 # 3อจ631007-123 ED379817114TH Aonpra + ตอปทุม (474800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ631007-124 ED2242243515TH berry + Damwoo (474802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
46 # 3อจ631007-125 ED361064100TH disorn + บอลปากน้ำ (474805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(630611-079)
47 # 3อจ631007-126 ED265849587TH jinn-jinn + เปี๊ยกหล่มสัก (474807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา
48 # 3อจ631007-128 ED171929732TH Pentor09 + Nadtakan (474811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
49 # 3อจ631007-129 ED354830579TH sanyah + Destiny88 (474812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพฝนขอบ)
50 # 3อจ631007-130 ED368761140TH panggooee + ขุนเมืองจันทร์ (474813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
51 # 3อจ631007-131 ED346899827TH AtipatU + golfsriracha (474854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
52 # 3อจ631007-132 ED369670428TH tone555 + ยายทรัพย์ (474857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
53 # 3อจ631007-133 ED289173610TH chatchaik007 + jamesza (474858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้ตัดหูและกะไหล่ทองใหม่)

54 # 3อจ631007-134 ED289173610TH pim-poon + jamesza (474859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.นครสวรรค์
55 # 3อจ631007-136 ED340398005TH nengyo + ยุทธภีม (474860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 22950)
56 # 3อจ631007-137 ED374417738TH arm007 + chin99 (474861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
57 # 3อจ631007-138 ED264066725TH rungroar + somdeg (474862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1160)
58 # 3อจ631007-139 ED383021551TH แสงธรรม01 + มะโหน่ง (474863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ631007-140 EG387337534TH teeranuch + Natdapon (474864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 14472)
60 # 3อจ631007-141 EH379056554TH เทพมงคล99 + somsak2518 (474804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
61 # 3อจ631007-142 ED374003930TH Ong1971 + องค์อินทร์ (474806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (601109-069)
62 # 3อจ631007-144 ED395341782TH joeenok + หนุ่มธนบุรี (474810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ631007-146 ED336433298TH วราวุธ + ชายภีม (474814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง
64 # 3อจ631007-147 EX529028794TH Ao297 + Surame (474816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ631007-149 EG403595463TH ซิยิ่นกุ้ย + แซนวิช (474823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
66 # 3อจ631007-151 ED326175965TH เมืองสมุทร + ว่านหวาย (474827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
67 # 3อจ631007-152 SSAR000078968 Kittisaktnd + vongjeen (474833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี
68 # 3อจ631007-153 ED265598827TH หนุ่มฉลองกรุง + ชายภีม (474835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ631007-154 EF612616330TH thotsaphol4110 + (474871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ทีมพรานนก
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง
70 # 3อจ631007-155 ED31517923TH ZuTharua + deawn (474839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
71 # 3อจ631007-157 ED385114962TH ANIES + autopower (474845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว) (630625-023)
72 # 3อจ631007-159 ED361959240TH พระราม9 + หนึ่งเมืองแพร่ (474872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
73 #3อจ631008-122 BCRR000057518 tomyum + นครชัย68 (474925) กรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 1.2 กรัม) (G 87%)
74 #3อจ631008-123 BCRR000057518 suwan + นครชัย68 (474985) กรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนักรวม 6.3 กรัม) (G 73%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 09 ต.ค. 2563 - 08:40 น.] #76456 (8/22)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630922-004 ED310334409TH artat (474006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630922-005 ED344102298TH หนุ่มนคร (473812) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ630926-003 SLOM000643290 GEARBAN (473939) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ630926-023 ED201359197TH tee_999 (474007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630928-014 ED280061528TH chane31 (473768) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630928-018 EG651346529TH Suradech (473805) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ630929-001 ED333788178TH มาริโอ (473960) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630929-004 ED296537451TH Aukorat (474364) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ630929-015 RPC2000093322 ขวัญพระนคร (473906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630929-016 ED343157321TH ธนกฤตพระเครื่อง (473979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630929-027 EG946948405TH Prince_Pratya (473935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630929-028 EG640711257TH civilwork (473938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630929-030 EW787082747TH NewNormal (474004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630929-031 ED240957245TH thatcharit (473942) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ630929-032 ED355354774TH chane31 (473920) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630929-033 820433660745 chatchai14 (473946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630929-035 ED368611366TH ตุ้ยเลี่ยมพระ (473950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630929-037 ED348682615TH ramate (473953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630929-040 EX526978645TH somchai_lawit (473925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 1อจ630930-015 ED972959573TH Vincent (474265) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
21 # 1อจ630930-016 ED972959573TH Vincent (474269) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ631002-054 EG777718097TH Wara09 (474321) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ631002-055 EG777718097TH Wara09 (474323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631002-066 ED367980183TH witbcc143 (474358) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ631002-067 ED367980183TH witbcc143 (474360) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631002-068 ED367980183TH witbcc143 (474362) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
27 # 1อจ631003-001 ED3706265262TH manliar (474417) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ631003-010 ED252998358TH ไชยนาท (474422) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ631003-013 EG777718083TH Wara09 (474427) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
30 # 1อจ631003-014 EG777718083TH Wara09 (474430) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ631003-015 EG777718083TH Wara09 (474436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ631003-016 EG777718083TH Wara09 (474434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630924-010 BlackCanary (473900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630928-006 สยามเมืองยิ้ม (473755) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630928-007 surasak_bpb (473826) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ630928-016 heretic (473830) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630928-026 print (473760) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630929-001 jack_meath (473916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630929-014 kritmek (473926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630929-026 Buncha (473992) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ630929-029 tungsaima (473929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630929-030 liver139 (473933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630929-032 den74 (473888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630929-038 ศักดิ์ศิริ (473893) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ630929-041 Wsummut (473896) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ631003-009 vee2503 (474396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631003-010 vee2503 (474398) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631003-012 vee2503 (474405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631003-013 vee2503 (474408) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ631006-028 การันตีพระ (474768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ631007-002 การันตีพระ (474769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ631007-006 การันตีพระ (474770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ631007-008 ฅนบางใหญ่ (474829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
22 # 2อจ631007-009 ฅนบางใหญ่ (474774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ631007-011 การันตีพระ (474771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631007-014 การันตีพระ (474772) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ631007-015 การันตีพระ (474773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630918-167 EG972604765TH Dragoninsu + chaiyan1983 (472829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
2 # 3อจ630922-009 อ๊อดจ้า + Mienthong (473153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2506 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ630926-147 EH087650903TH blueshark + เจริญ38 (473671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช(G 75%)
4 # 3อจ630928-111 ED340841191TH Mcwall + เอกปากเซ (473772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)
5 # 3อจ630928-114 ED354354384TH prasong + กล่องแก้ว (473850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนวราชบพิตร โครงการหลวง พิมพ์จิตรลดา เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630929-134 ED332565347TH เน้นพระสวย + แม็คหลักสี่ (473910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
7 # 3อจ630930-105 EG283158968TH toymlt + ขนมกรุบ (474031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
8 # 3อจ631006-001 suparoek + workplace (474653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 199)
9 # 3อจ631006-002 wit50 + greensnake (474656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(630806-352)
10 # 3อจ631006-003 apollo12 + greensnake (474658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (630924-281)(G 63%)
11 # 3อจ631006-004 Jinn2555 + greensnake (474660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 62%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ631006-005 phoomchai + greensnake (474662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)(630924-278) (G 84%)
13 # 3อจ631006-006 TEE_INTER + greensnake (474664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลข 8 เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (มีโค้ด/สภาพใช้) (571211-249) (G 78%)
14 # 3อจ631006-007 . บ้านกรอบเงิน + microsoft (474667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดอินทรฯ รุ่นบูรณะอุโบสถ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20.6 กรัม)(630918-146)
15 # 3อจ631006-008 ชุมพล5 + microsoft (474755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ631006-009 ขุมทรัพย์พระ + ชัยชนะ56 (474754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ631006-010 Giif2524 + Mienthong (474753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ631006-011 njeesom + numomint (474646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (630910-592)(G 59%)
19 # 3อจ631006-012 jicko + อรรถพล (474647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630915-010)(G 84%)
20 # 3อจ631006-013 พงษ์ท่าม่วง + 6411171 (474648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630411-010)
21 # 3อจ631006-015 ทิศเหนือ + topwow (474650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
22 # 3อจ631006-101 ED361324388TH Natithol + Poo1980 (474651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร(G 92%)
23 # 3อจ631006-103 ED328192768TH Mcwall + bluezone69 (474654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
24 # 3อจ631006-104 EF395671483TH ยุทธภีม + โด้บูรพาพระเครื่อง (474655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 528)(G 77%)
25 # 3อจ631006-105 ED359109920TH โต้งกระนวน + sura9 (474657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศรี วัดป่ากุง พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 293)
26 # 3อจ631006-106 TH0118NMV2Y5B Tippavon + ทวีศักดิ์ (474751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2523 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดเงิน/วัดพันอ้นสร้าง)
27 # 3อจ631006-107 ED374782665TH SeksitK + tonyadam22 (474659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเทวฤทธิ์ พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ631006-108 EF692942980TH Aorha + tansave (474661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ631006-109 TH0118NH83B9B ลูกพ่อพันท้าย + jameshimaru (474663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1998)(620815-068)(G 60%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ลูกนูไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อผงปิดแผ่นเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช(G 62%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
30 # 3อจ631006-110 ED162380261TH มนต์ตรา + bharunyoo2519 (474666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (560329-109)
31 # 3อจ631006-111 ED363477545TH Chicha + wadeelert (474763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
32 # 3อจ631006-112 ED349394482TH AOUN_D + พุทธปฐม (474665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630813-306)(G 61%)
33 # 3อจ631006-113 KBAN000948202 PHLOI + taccord (474669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ต้อ ปี 2494 จ.อ่างทอง
34 # 3อจ631006-114 ED370119929TH jack0542 + prasan32 (474671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ631006-115 ED355284150TH friendship + prakit (474673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631006-116 EB412597309TH jitnobnom + laksi (474676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นบูชาพระคุณหลวงพ่อ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.อุทัยธานี
37 # 3อจ631006-117 ED165274372TH BigBenz + สายฝาง (474678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 77%)
38 # 3อจ631006-118 ED36664223TH pot13 + นะรวย_มหาเสน่ห์ (474680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
39 # 3อจ631006-119 PC37000240498 tangmo123 + ข้าวเปล่า (474683) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่สรุปผล 2 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
40 # 3อจ631006-120 RMSP000059290 ภูริวัจณ์(โย) + HopeMan (474687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (630917-065)(G 62%)
41 # 3อจ631006-122 EH745993005TH ผู้นำพล + ปัณณวัฒน์ (474692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
42 # 3อจ631006-123 ED387318265TH konlek + เขยมาบตาพุด (474696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2313)
43 # 3อจ631006-124 ED395302639TH pim-poon + Chot56 (474699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
44 # 3อจ631006-125 ED390924075TH kingcrow + PharmX (474702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (630903-250)
45 # 3อจ631006-126 ED395320955TH PHLOI + โอมมะ (474705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ631006-127 ED313391263TH นาโนตาต้า + Buransuk (474708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 62%)
47 # 3อจ631006-128 TH0118NH7MK3B Kansuk + jameshimaru (474711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2561)
48 # 3อจ631006-129 ED373818045TH แสงธรรม01 + KONDEE446 (474714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ631006-130 ED369187285TH Newnomal + shansatran (474716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ631006-131 EG729671151TH บรีสพระช่วย + เมืองสมุทร (474726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
51 # 3อจ631006-132 ED355528978TH orungrueang + aood0458 (474757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ631006-133 ED336527358TH บรีสพระช่วย + เซียนส่อง (474727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)
53 # 3อจ631006-134 SSHI000103116 njeesom + NUNG1789 (474730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7)(G 68%)
54 # 3อจ631006-135 TH0118NNP2N0B poshwises + chaintv (474732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางรำพึง หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (สภาพลงยาชำรุด)

55 # 3อจ631006-136 ED352316763TH เมืองช้าง + Mcwall (474765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ631006-137 ED352316763TH yuttip2524 + Newnomal (474764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
57 # 3อจ631006-138 ED379602405TH โจ้บางโพ + น้องอิมอิม (474758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้วเขียวเคลือบทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
58 # 3อจ631006-140 EG050135337TH naret18 + (474740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
เหรียญหลวงพ่อมา วัดหาดสูง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ปราจีนบุรี
59 # 3อจ631006-141 ED381234001TH Thitima + โกวบ้อ (474719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์พานพระศรี เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2495 จ.พิษณุโลก

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 08 ต.ค. 2563 - 08:37 น.] #76452 (7/22)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630917-015 EX477940354TH toopronchai (472649) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630918-001 ED338206237TH KohMeaklong (473419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630918-008 ED309986181TH เอื้ออนันต์ (472790) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 1อจ630918-010 ED274854554TH แค่นี้ก็พอ (472793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ630918-013 ED290537135TH pound2007 (472811) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ630919-014 ED303178601TH linyikaiii (472948) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630922-008 ED353100905TH rjannon (473853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630923-001 ED345269569TH LUCKY411 (473800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630923-011 EI932587091TH pariyosana (473854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ630923-035 ED358401371TH คุณากร (473804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ630924-022 EX552196730TH chun_lp10 (473808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630925-002 ED189041205TH Manver (473556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630926-001 ED364937447TH จตุจักร (473703) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630926-002 ED343518691TH แป๊ะดำเนิน (473706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630926-005 ED000979168TH SOMDED (473709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630926-006 ED349233661TH Songkiat19 (473712) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630926-007 ED345919128TH benz1101 (473735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630926-015 ED343677675TH ทนายหลวง (473670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630926-020 ED274587408TH teppanom (473672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630926-022 ED140175317TH หนองซอ (473618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630926-024 ED364326811TH prasit_jongsiri (473620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630926-035 ED350809071TH lertsak (473692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630926-036 ED339442784TH Smbat1234 (473694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ630928-001 ED327371391TH HatPra (473756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630928-021 TH0118N2SET2B ตึ่งนั้ง (473813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630928-022 ED364801926TH สอง555 (473815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630928-023 TH0118MZV0T6B khunpon (473817) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 1อจ631002-048 EH108907540TH mumu99 (474291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ631002-049 EH108907540TH mumu99 (474299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ631002-050 EH108907540TH mumu99 (474307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ631002-051 EH108907540TH mumu99 (474317) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ631002-058 EG777718097TH Wara09 (474336) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ631002-061 EG777718097TH Wara09 (474347) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ631002-062 EG800355460TH o-larn (474351) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์

35 # 1อจ631002-063 EG800355460TH o-larn (474352) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630916-004 surasak_bpb (472466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630918-018 Buncha (472785) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630919-001 ฅนบางใหญ่ (472883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ630919-024 p_awest (472921) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
5 # 2อจ630919-045 puu2511 (472832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630921-005 atsmark2 (473041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630921-030 tongleehae (473081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ630922-012 พองาม (473214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630922-020 wilairat_22 (473175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ630922-023 Mienthong (473215) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630922-029 ThaiWong (473225) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630923-010 บรีสพระช่วย (473349) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630923-015 puriwaj (473358) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 2อจ630924-003 ยุทธพนัง (473463) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630924-020 คานธี (473496) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630925-001 nattapol78 (473544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ630926-001 aee_sotspa (473664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630926-003 pui1228 (473666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630926-012 chanapai (473631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ630926-014 en_amulet (473635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630926-022 sanopporn (473684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630926-023 อาชาเหล็ก (473713) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630926-025 kittipim (473685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630926-027 sanpol (473710) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ630926-028 sanpol (473720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ630926-030 รัตนศิลป์ (473688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ630928-008 pratoe99 (473795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630928-011 DDman (473814) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 2อจ630928-013 DDman (473823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630928-014 DDman (473765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630928-019 Sarawutchaonamuang (473767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ630928-020 Like_ (473769) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ630928-025 audhatyai (473762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630928-029 แผนบ้านกร่าง (473763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ630928-032 ชูบางพลี2 (473753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ630930-014 penpathum (474049) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ630930-019 aramintra (474065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ630930-020 aramintra (474024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ631005-026 tonychan (474580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
40 # 2อจ631005-046 การันตีพระ (474668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ631006-001 การันตีพระ (474675) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
42 # 2อจ631006-002 การันตีพระ (474677) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
43 # 2อจ631006-003 การันตีพระ (474681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ631006-004 การันตีพระ (474682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ631006-005 การันตีพระ (474684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 2อจ631006-008 การันตีพระ (474686) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
47 # 2อจ631006-009 การันตีพระ (474688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ631006-010 การันตีพระ (474689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ631006-012 penggo (474744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
50 # 2อจ631006-017 การันตีพระ (474690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 2อจ631006-018 การันตีพระ (474691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 2อจ631007-005 Worn2524 (474766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ631005-051 Wsummut (474571) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630915-129 66850182078734 nongder + benzy (472287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ630918-160 TH0118M9TX80B IBABALL + กำแพงขาว (472823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อตะกั่ว ปี 2511 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ630923-001 vit5959 + busayanampech (473289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อ พิมพ์มังกรคู่หลังยันต์ฟ้าประทานพร เนื้อทองคำ ปี 2523 จ.ปทุมธานี เนื้อทองคำ(G 61%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ630923-141 ED307028240TH แสงธรรม01 + HS2NAJ (473273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
5 # 3อจ630923-143 ED335935713TH บุษกร + tee_999 (473282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630923-144 ED212497265TH PHLOI + เปิ้ลเมืองเลย (473375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630924-116 ED352310995TH บุษกร + Mcwall (473415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
8 # 3อจ630925-130 ED346661618TH waves + rachanikorn (473558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630926-114 ED355122673TH เบสท์เมืองพิจิตร + อนันตรา (473634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ630926-123 ED343677675TH ChonChob + ทนายหลวง (473641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
11 # 3อจ630930-103 EF324528603TH tonmek + rossyza4142 (474027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมหน้าแขนซ้ายและมุมล่างซ้าย)
12 # 3อจ630930-112 ED348684041TH ซูโม่ + นกแก้ว (474051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรณณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630930-135 ED343149855TH poshwises + ottowa (474053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
14 # 3อจ630930-140 ED351750032TH toopronchai + (474115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
15 # 3อจ631001-111 EI970540109TH kasemsit + ตรีปากน้ำโพธิ์ (474129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 9/ขนาด 5 นิ้ว)
16 # 3อจ631001-119 ED306982407TH RAPIN + welding24 (474403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ631001-127 ED249942760TH จอมยุทธบูรพา + Chlorophyll (474406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ631001-133 ED377551379TH ตุ้มทอง2498 + joeenok (474604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)(630918-046)
19 # 3อจ631001-134 EH899924005TH Luktarn88 + มือปราบตลาดสด (474172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อวราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงินสามกษัตริย์ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ631003-001 suparoek + พัทธดนย์2508 (474391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 96)
21 # 3อจ631003-007 manta69 + Puttawat (474395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 37)
22 # 3อจ631003-101 ED350309861TH amaging + เบิ้มศรีราชา (474386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์เศียรโล้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่)
23 # 3อจ631003-102 LKAE000300931 กระต่าย + kittikitti (474389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)
24 # 3อจ631003-105 EG171884404TH chsearn + มหาชัยพระเครื่อง (474397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7599/น้ำหนักรวม 56.3 กรัม)
25 # 3อจ631003-106 ED306751690TH ของขลัง + ไก่คลองหก (474451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631003-107 ED306751690TH poshwises + ไก่คลองหก (474452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นแรก พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ลพบุรี
27 # 3อจ631003-111 EX539644739TH อ๊อดจ้า + aofside (474378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
28 # 3อจ631003-113 EU047874165TH khunoak77 + Jaturong220 (474382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5290)
29 # 3อจ631003-114 ED340635036TH suparerk + ศิษย์ปู่สง่า (474383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 64)
30 # 3อจ631003-116 PSWW000146437 ชินภัทร + (474450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บุญบันดาลพระเครื่อง
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ631003-117 ED182423690TH แค่นี้ก็พอ + rattasah (474385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ631003-119 ED346074087TH pontat567 + พงษ์ดินแดง (474388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ631003-121 ED381104284TH ชิ้วชิว + เกียรติกังวาน (474409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
34 # 3อจ631003-124 ED349356759TH popeye289 + สาลิกาดง (474416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นนทบุรี
35 # 3อจ631003-125 ED361032124TH teeranuch + potae14 (474418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1866)(G 80%)
36 # 3อจ631005-001 suparoek + พัทธดนย์2508 (474458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 69)
37 # 3อจ631005-002 นะโม39 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (474459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มัจฉานุ หลวงปู่หมุน วัดชมนิมิตร รุ่น 9 พระอาจารย์ 5 แผ่นดิน เนื้อสำริด ปี 2544 จ.สมุทรปราการ
38 # 3อจ631005-003 Jingjoe23 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (474461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเพชรกลับ หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.อ่างทอง (หมายเลข 1545)
39 # 3อจ631005-005 น้องกันต์ + numomint (474464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)(G 69%)
40 # 3อจ631005-006 pramual + numomint (474465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 81%)
41 # 3อจ631005-007 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + MEA330 (474471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
42 # 3อจ631005-008 thanajaikla + Note2499 (474474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
43 # 3อจ631005-009 montree_eit + บรีสพระช่วย (474477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(630903-168) (G 70%)
44 # 3อจ631005-011 ตั๊กบุณฑริก + tonychan (474468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630831-052)(G 62%)
45 # 3อจ631005-012 aluminium + Vertexsoi (474470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเฮงพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 48)
46 # 3อจ631005-013 daew1970 + nimrod (474472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอุปคุต เนื้อสำริด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ631005-101 ED361507117TH kai_kaw + สายอีสาน (474456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
48 # 3อจ631005-102 ED336426632TH suchin + KENJANG (474457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)
49 # 3อจ631005-103 ED391810454TH prons + koo111 (474460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
50 # 3อจ631005-104 ED374211291TH บรีสพระช่วย + worawan (474626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง
51 # 3อจ631005-105 EX544488974TH bboypm + เอกสังวาลย์ (474462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง
52 # 3อจ631005-106 ED340953272TH itthikorn + settavut (474466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม (630814-278)(G 83%)
53 # 3อจ631005-107 ED385102434TH nahm36 + ณุเกล้า (474467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ชลบุรี (สภาพสวย)
54 # 3อจ631005-108 ED379151515TH daew1970 + ChartKT (474469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (630914-369)(G 84%)
55 # 3อจ631005-109 EF375461070TH suthi + poshwises (474473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (630813-313)
56 # 3อจ631005-110 ED331428296TH ของขลัง + uppakid (474476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
57 # 3อจ631005-111 ED364362252TH คุณชาย + น้องหมี (474481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ631005-112 ED368004366TH Anusorn2515 + Chakkapud (474484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 62%)
59 # 3อจ631005-114 ED377556915TH Goodcobain + p_awest (474490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ.. (แช่น้ำมนต์)(630627-670)
60 # 3อจ631005-115 ED388102243TH ชอบจัง + Athiwat (474492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ631005-116 EV850474495TH loongmike + nooing (474495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ631005-117 EA363586599TH apollo12 + home21 (474496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม
63 # 3อจ631005-118 ED368521113TH บรีสพระช่วย + aoudom99 (474500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ631005-119 EX527365374TH khunoak77 + userchai (474502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3599)
65 # 3อจ631005-121 ED319541394TH ยุทธภีม + vios2877 (474475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย)(630725-026) (G 91%)
66 # 3อจ631005-123 ED292669015TH joeenok + ริณดา (474483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 81 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร
67 # 3อจ631005-124 ED292669015TH D_bangsan + คูณสตางค์ (474486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หนังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ631005-125 EG283159172TH พนินทร์ + ขนมกรุบ (474489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำคะนิง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2527 จ.อุบลราชธานี
69 # 3อจ631005-126 EG283159172TH teeranuch + ขนมกรุบ (474494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 50)
70 # 3อจ631005-127 ED272194859TH sanya1002 + สัปปะรด (474497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน วัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ลพบุรี
71 # 3อจ631005-128 ED325743475TH raddy_rak + ตรีปากน้ำโพธิ์ (474499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 7/ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)
72 # 3อจ631005-129 PSP0011126951 yyoyo + หลิงศรีประจันต์ (474503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ631005-130 PBSK000496026 Nattyos + nattawutng (474507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 (สมโภชพระเจดีย์) เนื้อเงิน ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8057)
74 # 3อจ631005-131 ED364975153TH tonmaiteam + คุณศิระ (474508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)
75 # 3อจ631005-132 EG542106893TH khunoak77 + musuanuwat (474607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4728)
76 # 3อจ631005-133 EG542106893TH teeranuch + musuanuwat (474610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3484)
77 # 3อจ631005-135 FMCP000124406 sektasak + akarasin1996 (474509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ631005-137 ED336517585TH dreamsconner + (474516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศกสรรค์2511
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)(600805-171)
79 # 3อจ631005-138 ED355933875TH chatchaik007 + (474518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
anusornthimto
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พิษณุโลก
80 # 3อจ631005-139 ED345652844TH Toncow + เจก่ะวาย (474521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
81 # 3อจ631005-140 ED363957445TH seadweller + POOSIT (474522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
82 # 3อจ631005-141 ED374210092TH nopponsmith + ทอฝัน (474479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1087)
83 # 3อจ631005-142 ED265854366TH njeesom + เปี๊ยกหล่มสัก (474482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ631005-143 EI837234589TH pramual + หมากคาย (474485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
85 # 3อจ631005-144 ED930897144TH วันชัย2511 + star15 (474488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 423)
86 # 3อจ631005-145 CITYP00487234 nunthawat + Tackled (474491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
87 # 3อจ631005-146 RSRI000283037 methee88 + Reindeer_kwang (474493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา(จักรเพชร) วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ631005-147 EI971877745TH prasertpp + tang160946 (474498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
89 # 3อจ631005-148 EI926309479TH kit01 + ไร้นาม99 (474501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดโพธิ์ศรี เนื้อผง
90 # 3อจ631005-149 EI926309479TH suwichai + ไร้นาม99 (474504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ631005-150 EI926309479TH kollek + ไร้นาม99 (474506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคงทอง หลวงพ่อเต๋
92 # 3อจ631005-151 ED380516275TH poshwises + preaw29 (474510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์)พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
93 # 3อจ631005-152 820446227414 konlek + scott (474512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ตะกรุดไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2641)(630828-193)
94 # 3อจ631005-154 ED355060700TH chatchaik007 + bunkkw (474517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(581029-054)(G 81%)
95 # 3อจ631005-155 ED355338175TH teeranuch + autto (474612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13477)(G 65%)
96 # 3อจ631005-156 EI860076388TH HUAKLONG6 + chaichu (474520) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
97 # 3อจ631005-159 ED323377102TH mvunbay + Jamjadam (474527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (591119-191)
98 # 3อจ631005-160 ED347625563TH arampo + (474531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ631005-162 ED346884310TH sutthiphornn + Kampeang (474526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
100 # 3อจ631005-164 ED082754226TH ตนเมืองพาน + worapong (474529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ631005-165 EI860077471TH chaidee + chaichu (474530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง ปี 2508 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ631005-167 ED365061320TH Phichit_02 + ปภานลิน (474536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ631005-168 RBCT000058722 poshwises + nauts (474537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
104 # 3อจ631005-169 EH074329244TH conun + รุ่งโรจน์ (474540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 588)
105 # 3อจ631005-170 EH074329244TH tawee999 + รุ่งโรจน์ (474542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 159)
106 # 3อจ631005-171 EG425391997TH pongpiki + แจ็คเชียงดาว007 (474534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อเมฆพัด **ไม่ระบุที่สร้าง
107 # 3อจ631005-172 ED332374515TH บรีสพระช่วย + ล้านมาแชร์ (474538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (560425-150)(G 79%)
108 # 3อจ631005-173 ED191918212TH PHLOI + กุศลสร้าง (474541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (620919-085)(G 78%)
109 # 3อจ631005-174 ED332457515TH เต๋อคูทราย + noi70 (474544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ยันต์แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 86%)
110 # 3อจ631005-175 ED327375985TH khotchaninPk + supersk (474547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อทองดำ วัดถ้ำตะเพียนทอง เนื้อชุบเงิน ปี 2546 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

111 # 3อจ631005-178 EW004571811TH Somchai1044 + m-cot (474554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังด้านบน)
112 # 3อจ631005-179 SLOM000643564 นะโม39 + joeryan (474556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
113 # 3อจ631005-180 SPOM000643564 นะโม39 + joeryan (474558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
114 # 3อจ631005-181 ED363448500TH Doitung + kortzean (474546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
115 # 3อจ631005-182 ED363448500TH chatchaik007 + kortzean (474548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
116 # 3อจ631005-183 EX539406425TH thotsaphol4110 + นับตังค์ (474549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ631005-184 ED387712274TH หนุ่มคลองจินดา + น้องหมี (474551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ631005-185 ED191932262TH หม่อง + กุศลสร้าง (474553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง(G 85%)
119 # 3อจ631005-186 ED372812188TH pawaris + โอ้บางบอน (474555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
120 # 3อจ631005-187 EB412597290TH ศิริมงคลดี + laksi (474557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพชำรุดขาซ้าย)
121 # 3อจ631005-188 ED346676422TH แบงค์อรัญ + rachanikorn (474560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อแก่ตาไฟ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม
122 # 3อจ631005-189 ED368728444TH chayut + pumcha (474562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ631005-190 ED356259298TH แสงธรรม01 + ชัยชาญ (474565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (560405-013)
124 # 3อจ631005-191 EG647694434TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + ดวงดี456 (474630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด เนื้อดำลงรัก
125 # 3อจ631005-192 ED221699169TH Numnaglab + kiattisak (474629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
126 #3อจ631006-142 ED393412336TH Santiwall+zeeds (474722) กรอบทอง 1 รายการ (G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 07 ต.ค. 2563 - 08:40 น.] #76446 (6/22)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631002-001 ED330186908TH thevit (474254) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ631002-002 ED305976175TH บ้านกรอบเงิน (474255) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
3 # 1อจ631002-003 ED305965915TH บ้านกรอบเงิน (474263) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
4 # 1อจ631002-004 ED305976161TH บ้านกรอบเงิน (474273) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
5 # 1อจ631002-011 EH108907553TH mumu99 (474258) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ631002-012 EH108907553TH mumu99 (474260) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ631002-013 EH108907553TH mumu99 (474262) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ631002-014 EH108907553TH mumu99 (474264) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ631002-015 EH108907553TH mumu99 (474267) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ631002-016 EH108907553TH mumu99 (474270) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ631002-017 EH108907553TH mumu99 (474272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ631002-018 EH108907553TH mumu99 (474277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ631002-019 EH108907553TH mumu99 (474280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631002-020 EH108907553TH mumu99 (474285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ631002-021 EH108907553TH mumu99 (474290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631002-022 EH108907553TH mumu99 (474295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ631002-023 EH108907553TH mumu99 (474298) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ631002-024 EH108907553TH mumu99 (474303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631002-025 EH108907553TH mumu99 (474308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ631002-026 EH108907553TH mumu99 (474312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ631002-028 EG777718137TH Wara09 (474315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ631002-029 EG777718137TH Wara09 (474324) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ631002-030 EG777718137TH Wara09 (474320) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631002-031 EG777718137TH Wara09 (474333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ631002-032 EG777718137TH Wara09 (474339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631002-033 EG777718137TH Wara09 (474345) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ631002-034 EG777718137TH Wara09 (474349) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ631002-039 EH108907567TH mumu99 (474353) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ631002-042 EH108907540TH mumu99 (474357) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ631002-043 EH108907540TH mumu99 (474361) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ631002-044 EH108907540TH mumu99 (474365) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ631002-045 EH108907540TH mumu99 (474366) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ631002-046 EH108907540TH mumu99 (474368) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ631002-047 EH108907540TH mumu99 (474283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ631003-020 ED211858489TH PHLOI (474455) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631005-001 การันตีพระ (474619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631005-002 การันตีพระ (474620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ631005-003 การันตีพระ (474621) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ631005-004 การันตีพระ (474623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ631005-011 การันตีพระ (474624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631005-016 การันตีพระ (474625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ631005-017 การันตีพระ (474627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ631005-018 การันตีพระ (474628) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631005-019 การันตีพระ (474634) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ631005-020 การันตีพระ (474635) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ631005-021 การันตีพระ (474636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ631005-022 การันตีพระ (474637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631005-029 การันตีพระ (474638) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ631005-030 การันตีพระ (474639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ631005-031 การันตีพระ (474640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ631005-032 การันตีพระ (474641) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631005-034 การันตีพระ (474645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ631005-036 การันตีพระ (474642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631005-037 การันตีพระ (474643) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ631005-043 การันตีพระ (474644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ631005-047 การันตีพระ (474593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ631005-048 การันตีพระ (474595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ631005-052 การันตีพระ (474608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631005-053 การันตีพระ (474611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ631005-054 การันตีพระ (474614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630928-108 KEX00028530490 tikloet + Rich989 (474259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา)
2 # 3อจ631002-001 Vasin289 + ก๊อง05 (474250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
3 # 3อจ631002-002 นะสิวัง + โจ้ดอนเมือง (474251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ รุ่นดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
4 # 3อจ631002-003 hamham + donkingddd (474252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (630925-124)
5 # 3อจ631002-004 บ้านกรอบเงิน + yingaree (474253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (วัดวชิรธรรมารามสร้าง) (หมายเลข 80/น้ำหนักทอง 23.2 กรัม)
6 # 3อจ631002-005 itthikorn + บรีสพระช่วย (474256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (630921-387)
7 # 3อจ631002-006 PHLOI + sjitrakorn (474257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
8 # 3อจ631002-101 ED249943093TH สาธุ43 + Chlorophyll (474300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ631002-102 DONM001226234 ยุทธพนัง + birdnaja (474302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังพ่อท่านคล้าย เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
10 # 3อจ631002-104 NGWW000244330 teeranuch + Pimuk111 (474369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2351)(G 77%)
11 # 3อจ631002-105 ED173857171TH โจ้บางโพ + อนันตรา (474309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ631002-106 LKAE000300707 บรีสพระช่วย + kittikitti (474313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.)
13 # 3อจ631002-107 ED197212652TH sorose + Narongrad_107 (474314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2816)(630707-024)
14 # 3อจ631002-108 ED375451205TH บอลปากน้ำ + shakespeare (474316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 60%)
15 # 3อจ631002-109 ED327298011TH eaknaengnoy + (474318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tawat_boonyarat
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ631002-110 EG884421395TH viosturbo + คิมผดุงศิลป์ (474371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6540)
17 # 3อจ631002-112 ED340781714TH pontat567 + sumateass (474266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ631002-113 ED340781714TH masterbill + sumateass (474268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว พิมพ์เพาะช่าง เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ631002-114 ED310371675TH lekdee + Earthquake (474271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630910-490)
20 # 3อจ631002-115 ED317172966TH teeranuch + เด็กพระนคร (474372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6083 กก)
21 # 3อจ631002-116 ED289689788TH wiwat3 + เอ็กซ์ดู่พงษ์ (474275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
22 # 3อจ631002-117 ED363432249TH น้ำใจ52 + อ้อยป่า (474281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (620703-073)(G 71%)
23 # 3อจ631002-119 ED280059572TH gchai + Yongyut14 (474286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์อกตันมีซุ้ม เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%)
24 # 3อจ631002-120 ED368311865TH eddie + Worn2524 (474289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด เนื้อดิน จ.สุโขทัย
25 # 3อจ631002-121 EI982698268TH tiktik03 + kamollim (474322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631002-122 ED330650997TH maymaybaa + (474325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรมรดกไทย
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
27 # 3อจ631002-123 ED354558135TH kimsiam + Tumkung (474327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
28 # 3อจ631002-124 ED352638009TH preeyawat + Konig (474329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
29 # 3อจ631002-125 ER268945208TH suppaleak + awt2528 (474332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(630917-029)
30 # 3อจ631002-126 EI549786586TH yutthapongp + jugree02 (474334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
31 # 3อจ631002-127 ER268946251TH slaton57 + awt2528 (474335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (630917-031)
32 # 3อจ631002-128 ED256160088TH phonchai + KandarDao (474337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์นารายณ์ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.สระแก้ว (หมายเลข 259)
33 # 3อจ631002-129 ED384800862TH ชัดเจนนครศรี + pound2007 (474340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ631002-130 ED380706107TH thanaj + golfsriracha (474342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 06 ต.ค. 2563 - 08:40 น.] #76436 (5/22)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630923-008 EF323450553TH prasittichai34 (473340) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 1อจ630923-010 ED353750636TH jarungrux (473347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630923-012 ED333770662TH มหามณีจินดา (473372) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630923-036 EH108875161TH mumu99 (473361) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
5 # 1อจ630925-023 EG58068119TH Culpidnoi (473593) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630925-037 ED355815771TH tookatun (473598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630926-018 ED3558114997TH tookatun (473714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630926-021 ED240978475TH thatcharit (473723) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
9 # 1อจ630926-026 EH121964895TH พรชมพู (473739) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 1อจ630926-029 ED336728730TH หลานตาจวบ (473747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ631001-025 EH108886677TH mumu99 (474143) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ631001-026 EH108886677TH mumu99 (474154) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ631001-027 EH108886677TH mumu99 (474162) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631001-028 EH108886677TH mumu99 (474168) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ631001-029 EH108886677TH mumu99 (474173) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631001-030 EH108886677TH mumu99 (474177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ631001-031 EH108886677TH mumu99 (474182) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ631001-032 EH108886677TH mumu99 (474186) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631001-033 EH108886677TH mumu99 (474189) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ631001-034 EH108886677TH mumu99 (474194) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ631001-039 ED360375281TH seranee (474201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ631001-042 EG777718171TH Wara09 (474204) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ631001-043 EG777718171TH Wara09 (474208) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631001-044 EG777718171TH Wara09 (474211) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ631001-045 EG777718171TH Wara09 (474214) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631001-046 EG777718171TH Wara09 (474218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ631001-047 EG777718171TH Wara09 (474219) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ631001-048 EG777718171TH Wara09 (474223) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
29 # 1อจ631001-050 EH108886694TH mumu99 (474207) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ631001-051 EH108886694TH mumu99 (474213) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ631001-052 EH108886694TH mumu99 (474216) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ631001-053 EH108886694TH mumu99 (474221) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ631001-054 EH108886694TH mumu99 (474225) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ631001-055 EH108886694TH mumu99 (474226) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ631001-056 EH108886694TH mumu99 (474231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ631001-057 EH108886694TH mumu99 (474234) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ631001-059 ED306979725TH BankHiWay (474236) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630914-002 propra (472372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630923-005 bkk10250 (473304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630923-020 แพรวพรรณ (473311) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630924-004 titong (473484) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630924-005 titong (473485) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630924-014 เด็กตลาดใต้ (473493) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ630924-016 chuchat75 (473495) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
8 # 2อจ630925-003 พุทธบูชา (473555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630925-007 teerawit (473567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630925-013 ประกาศิต (473582) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ630925-014 microsoft (473585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630926-005 ประดู่เหลือง (473715) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630926-017 vittaya14 (473729) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
14 # 2อจ630926-019 เศกสรรค์2511 (473732) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ630926-021 amata_tong (473721) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631003-023 การันตีพระ (474379) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631003-024 การันตีพระ (474381) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630923-002 india-china + ฅนรักพระ (473293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท (630103-040)
2 # 3อจ630924-005 jackky + พิมพ์นิยม (473392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
3 # 3อจ630924-006 เฉียบ + พิมพ์นิยม (473394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
4 # 3อจ630924-008 nattapol78 + oldshop (473400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึก)
5 # 3อจ630924-126 ED276976555TH csomkiat + thong88 (473440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์เกาะเพชร หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2539 จ.นครปฐม
6 # 3อจ630925-114 EI828591976TH star15 + bank18 (473564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 4 (สรงน้ำ) เนื้อเงิน ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
7 # 3อจ630926-105 ED172875908TH waves + narabodee (473643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดหงษ์ปิยาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2511 จ.ชุมพร (สภาพซ่อมฐาน)
8 # 3อจ630926-119 ED155587305TH cha17 + Hippopo2012 (473656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ630926-124 ED343677675TH virun123 + ทนายหลวง (473647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อผงคลุกรัก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ630926-131 ED360323752TH Poonsin + จิตรธรรมะ (473654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณรวยมหาเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ630926-149 EG395244145TH pot13 + patcharapon (473678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ630926-155 ED292682714TH พิชชากร + ริณดา (473683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคกขามสร้าง)
13 # 3อจ630926-158 EG283158628TH สินสมบูรณ์สุข + ขนมกรุบ (473695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเขาพระศรี กรุเขาพระศรี เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้สึก)(G 90%)
14 # 3อจ630928-014 naenaldo + bboyjob142 (473764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(G 65%)
15 # 3อจ630928-102 ED298188714TH yime2 + phattanasak (473771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)(G 77%)
16 # 3อจ630928-104 RTAP000092997 hot2523 + Bravo893 (473775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ระยอง กรอบทอง(G 78%)
17 # 3อจ630929-108 ED354752718TH bomtada + Kongpost (473878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด อาจารย์พล วัดนาประดู่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ630929-111 EG946948294TH Doitung + Prince_Pratya (473902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้ฐานบัวชำรุดและแต่งผิว)
19 # 3อจ630929-122 RPC2000093322 Sinsiampra + ขวัญพระนคร (473862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อดิน จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ630929-131 ED375417725TH บรมีหลวงปู่ทวด + Konig (473897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดท่าเสา พิมพ์มารวิชัย เนื้อชิน จ.กาญจนบุรี
21 # 3อจ631003-002 Stapornch + Somysom (474393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630819-033)
22 # 3อจ631003-103 ED332567317TH lertsak + Best16 (474392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(630902-110)
23 # 3อจ631003-104 ED268356590TH ตุ๊หลวง + สิริมงคล (474394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)(630911-246)
24 # 3อจ631003-108 ED314328562TH six_cm + juipeter (474399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (610816-009)
25 # 3อจ631003-110 EX458010118TH teerawit + Ketautomotive (474404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(630910-153)
26 # 3อจ631003-112 ED381104298TH pramual + เกียรติกังวาน (474380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(561127-152)
27 # 3อจ631003-118 EG403594936TH mialnof + HopeMan (474387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630919-120)
28 # 3อจ631003-120 ED105770198TH KorNa999 + พงษ์ท่าม่วง (474390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (630915-011)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 05 ต.ค. 2563 - 08:39 น.] #76353 (4/22)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630914-002 ED3255555335TH theone (472158) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630917-001 ED337913004TH nim4011 (473474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630917-018 ED317805283TH ชัยร้อยเอ็ด (473414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630917-030 ED301012255TH ethos (473416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630918-021 ED293627011TH Wara09 (473480) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ630918-029 ED114786205TH น้องกร (473481) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
7 # 1อจ630918-032 EG768310614TH plankton (473425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630919-018 ED248418370TH Akaphop (472891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630921-006 ED317576957TH Notebp (473426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630921-011 ED288171215TH tongjoy (473089) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ630922-006 EX496306158TH LEEYA (473216) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630924-011 ED360336380TH seranee (473477) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ630924-023 ED348334425TH Xabi17 (473468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630924-025 ED296763078TH น้องข้าวสวย (473469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630924-028 ED345819031TH วิทย์พระประแดง (473473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ630925-001 ED280999195TH kopper (473553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630925-003 EI92025961TH sumat (473560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630925-004 ED316319210TH Juicy (473565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630925-007 ED364906229TH คุณศิระ (473566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630925-009 ED361512219TH สายอีสาน (473570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630925-010 EF349708380TH อรทัย960 (473571) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630925-017 EI593143833TH Nippit (473535) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ630925-019 ED290041457TH awt2528 (473543) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ630925-020 TLIP000653341 linyikaiii (473548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ630925-021 EI794459389TH จอมพล (473568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630925-034 ED352662113TH pakavat (473498) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630925-035 ED303232727TH aidteegon (473501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630925-036 EG650345495TH hairgrit (473505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630925-038 TH0118MQC9T4B Reindeer_kwang (473510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630925-039 ED346866086TH golfsriracha (473513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630929-002 EH121965290TH พรชมพู (473948) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630930-003 ED372317745TH sakbangbon (474075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
33 # 1อจ630930-014 ED360718928TH ช_ชุติวัตร (474079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ630930-021 TH0118MZMOP2B pom2500 (474084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ630930-024 ED364515466TH BankHiWay (474090) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ631001-001 EH120376080TH kenshiro2810 (474128) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ631001-002 EH120376120TH kenshiro2810 (474130) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ631001-005 EH120376076TH kenshiro2810 (474136) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
39 # 1อจ631001-007 ED357235015TH mkwtn (474140) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
40 # 1อจ631001-014 EG777718211TH Wara09 (474159) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ631001-015 EG777718211TH Wara09 (474163) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ631001-016 EG777718211TH Wara09 (474166) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ631001-017 EG777718211TH Wara09 (474170) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ631001-018 EG777718211TH Wara09 (474175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
45 # 1อจ631002-006 ED346770051TH บิ๊กบีม (474279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630925-005 joint (473546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630925-010 มหาเฒ่า (473549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630925-011 kit49 (473526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630925-012 Joke1 (473613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630925-016 bigball22 (473534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630925-019 aek1979 (473538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ630929-002 สยามเมืองยิ้ม (473965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ630929-010 memories (473967) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ630929-011 memories (473970) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630929-015 พุทธบูชา (473973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630929-021 p_awest (473975) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630929-022 p_awest (473978) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630929-024 สินสมบูรณ์สุข (473981) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ630929-025 สินสมบูรณ์สุข (473984) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 6 องค์
15 # 2อจ630929-039 sattha10120 (473986) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630929-040 sattha10120 (473989) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ630929-043 mut007 (473944) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630930-006 aramintra (474034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630930-007 aramintra (474037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630930-008 aramintra (474039) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630930-009 aramintra (474041) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630930-016 aramintra (474055) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630930-017 aramintra (474058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630930-018 aramintra (474062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630930-021 aramintra (474029) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630930-022 aramintra (474032) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630930-024 aramintra (474043) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630930-025 aramintra (474045) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630930-026 aramintra (474052) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630930-027 aramintra (474056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630930-028 aramintra (474059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630930-029 aramintra (474063) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630930-030 aramintra (474017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ630930-031 aramintra (474021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630930-032 aramintra (474023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ630930-038 b_wor (474028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ631002-004 วัฒน์ (474274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ631002-007 noomevo7 (474276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ631002-015 popeye289 (474278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631001-001 Icando + non109 (474141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
2 # 3อจ631001-002 pramual + น้าหมี (474144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
3 # 3อจ631001-003 NIPONTH + ดิอาโบล (474145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ631001-004 tone555 + naret18 (474147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ631001-005 หิมพานต์มุ่งงาม + isawa108 (474149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631001-007 poshwises + ธัชธรรม (474152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610321-001)
7 # 3อจ631001-008 รถโฟร์ค + pecth88 (474155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ631001-009 blackmaximum + (474157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Patumwan67
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610509-184)(G 86%)
9 # 3อจ631001-010 รุ่งตาปี89 + Pong2515 (474160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ631001-011 Popeye + sin10 (474164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (600714-116)(G 60%)
11 # 3อจ631001-012 วาสนา99 + aeeee (474165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1586)
12 # 3อจ631001-013 พงษ์ท่าม่วง + Wsummut (474167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (560112-107)
13 # 3อจ631001-014 preeyawat + SeksitK (474169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630217-027)
14 # 3อจ631001-015 elite90 + wigvic (474241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
15 # 3อจ631001-101 ED334695265TH แสงธรรม01 + Aitziix (474174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
16 # 3อจ631001-103 ED090080755TH PHLOI + nongtom (474180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ631001-104 ED188265714TH pokpoom + ลีวายส์ (474240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)

18 # 3อจ631001-106 ED336926845TH arm007 + เจริญพรรุ่งเรือง (474185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ631001-107 ED332549888TH bunjerd + Best16 (474187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว ปี 2464 จ.สมุทรสาคร กรอบทอง(G 84%)
20 # 3อจ631001-108 ED334838763TH ราชสีห์ + Plabootong (474190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (630918-055)
21 # 3อจ631001-109 ED354581616TH siridet + NERAMIT (474192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ631001-110 EX470389946TH areemitr + k_nine (474195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 78%)
23 # 3อจ631001-112 ED359864849TH phai777 + bank121 (474131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ631001-113 ED360729656TH ยุทธพนัง + autpichut (474132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุด 3 ดอก)
25 # 3อจ631001-114 ED378303594TH Jinn2555 + สัปปะรด (474134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวรตรง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ631001-115 EW573916587TH viosturbo + R9999 (474247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1193)
27 # 3อจ631001-116 ED331583344TH หิมพานต์มุ่งงาม + aircadet (474135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631001-117 EX508042889TH รุ่งตาปี89 + pwongphu (474137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
29 # 3อจ631001-118 EF707674425TH m-cot + narawutpom (474139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (630525-296)(G 68%)
30 # 3อจ631001-120 ED349544054TH sheva + Exdesign (474142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630902-007)(G 81%)
31 # 3อจ631001-122 ED292692725TH chane31 + ริณดา (474148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.เพชรบุรี
32 # 3อจ631001-123 ED300085018TH yime2 + tee_bang (474242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
33 # 3อจ631001-124 EW754648821TH teeranuch + หนุ่มบ้านแพ้ว (474150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8390)(G 67%)
34 # 3อจ631001-125 ED341708463TH Sinsiampra + chudech (474153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
35 # 3อจ631001-126 ED351923461TH vorawan2345 + ban999 (474156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631001-128 EG768287544TH preeyawat + plankton (474158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630909-094)

37 # 3อจ631001-129 EW573916675TH หิมพานต์มุ่งงาม + R9999 (474245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
38 # 3อจ631001-130 ED381202692TH Off99 + tananop (474248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
39 # 3อจ631001-131 ED305876189TH Wanchana + บ้านกรอบเงิน (474161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 72)
40 # 3อจ631001-132 ED233954898TH teeranuch + Inawang (474171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 346)
41 # 3อจ631001-135 ED351692388TH Theptarget + เขยมาบตาพุด (474176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 890/สภาพสวย)
42 # 3อจ631001-136 ED348360227TH teeranuch + Xabi17 (474179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6738)
43 # 3อจ631001-137 ED343538166TH Bseries + LekSalaya (474181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 03 ต.ค. 2563 - 08:41 น.] #76343 (3/22)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630922-023 OFM001E002464 hanhaniiz (473816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630922-024 OFM001E002464 hanhaniiz (473818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630922-025 OFM001E002464 hanhaniiz (473821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630922-026 OFM001E002464 hanhaniiz (473802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630923-030 ED326142239TH chani (473322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630923-031 ED326142239TH chani (473330) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630924-001 ED352621564TH pakavat (473453) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ630924-002 ED211563294TH nuthapol (473456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630924-003 ED298169318TH หูยาว (473458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630924-007 EG345185550TH แสงเงินแสงทอง (473491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630924-008 ED223510387TH นายูนอิม (473465) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630924-014 ED355215225TH Nhong8776 (473494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630924-015 ED350445218TH น้องหมี (473409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630929-005 EH108586329TH mumu99 (473945) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630929-006 EH108586329TH mumu99 (473952) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630929-007 EH108586329TH mumu99 (473955) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630929-008 EH108586329TH mumu99 (473958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630929-009 EH108586329TH mumu99 (473961) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630929-010 EH108586329TH mumu99 (473963) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630929-011 EH108586329TH mumu99 (473966) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630929-012 EH108586329TH mumu99 (473969) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630929-013 EH108586329TH mumu99 (473949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630929-014 EH108586329TH mumu99 (473954) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630929-017 ED309387744TH น้องปุ๊ก (473957) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
25 # 1อจ630929-018 ED309387744TH น้องปุ๊ก (473959) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
26 # 1อจ630929-022 ED288174199TH พิชชากร (473964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ630929-024 EH121965269TH พรชมพู (473971) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630929-025 EH121965272TH พรชมพู (473976) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630929-039 ED355354788TH chane31 (473956) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630930-010 EH108586332TH mumu99 (474012) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
31 # 1อจ630926-014 ED352265681TH องอาจ (473702) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630922-016 Sololo (473208) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630930-004 bkk10250 (474009) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
3 # 2อจ630930-005 bkk10250 (474015) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ631001-011 uudom (474243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ631001-012 Wsummut (474200) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ631001-013 การันตีพระ (474127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630926-110 ED369125555TH sittichokchoosub + ไข่มุข (474022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบควันธูป)
2 # 3อจ630930-001 suwichai + นึกอ่อนนุช (474010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (630923-586)
3 # 3อจ630930-002 ข้าวเปล่า + ประมูลคุณพระช่วย (474011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630923-003)
4 # 3อจ630930-003 Manunicon + suchao8 (474013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
5 # 3อจ630930-004 BlackWasabi + oldshop (474014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ630930-005 Charity + isawa108 (474016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พนมมือ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ630930-006 wanida + pitchayuit (474018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
8 # 3อจ630930-007 tommeng + omruk (474019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
9 # 3อจ630930-101 ED345824500TH apollo12 + วิทย์พระประแดง (474025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม
10 # 3อจ630930-102 ED325696789TH m-cot + Nasuda99 (474026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (550728-195)(G 77%)
11 # 3อจ630930-104 ED364514219TH teespy + Pao-Kung (474030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/ไม่ปั๊มตรายาง)
12 # 3อจ630930-106 EG946949710TH bharunyoo2519 + (474033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bankthekop
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 403)
13 # 3อจ630930-107 EG946950117TH ตึ่งนั้ง + BkkChalyThailand (474035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
14 # 3อจ630930-108 ED181334463TH chatchaik007 + Meetung (474038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพใช้)
15 # 3อจ630930-109 SMHE000095082 kitti7070 + นันทวัน2460 (474040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่น สธ. เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2523 จ.นครปฐม (หน้าตัก 9 นิ้ว)
16 # 3อจ630930-110 EO572622431TH apollo12 + Chanchai21 (474042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม
17 # 3อจ630930-111 ED348684041TH panitgang + นกแก้ว (474048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630930-113 820439188870 champra + ApiPra19 (474119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 81%)
19 # 3อจ630930-114 TH0118N3CTD4B กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (474054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawee888
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630930-115 ED302809346TH Charity + โฆสิตา (474118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบาง เนื้อดิน
21 # 3อจ630930-116 ED302809346TH เปลื่อง80 + โฆสิตา (474117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสมโภช 190 ปี เนื้อผง ปี 2521 จ.อ่างทอง
22 # 3อจ630930-117 ED336134002TH PHLOI + Anankiya (474060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630930-118 SMTP000096433 A-BURAPHA + แสงพระใหม่ (474066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 จ.ชัยนาท(G 65%)
24 # 3อจ630930-119 ED308148955TH Martyns + lerdlit (474068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เม็ดยา หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี จ.นครปฐม **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
25 # 3อจ630930-122 EF612616215TH โจ้นางรอง + arnonprakrng (474078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี พิมพ์หัวบานเย็น
26 # 3อจ630930-123 ED277199141TH teeranuch + Drame (474081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13279)
27 # 3อจ630930-124 ED331555272TH จิดาภา + forest (474082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (511028-009)
28 # 3อจ630930-125 ED365853567TH Wanchana + Tawee888 (474122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630930-126 ED292828860TH หิมพานต์มุ่งงาม + pakornkeit (474086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(540303-062)
30 # 3อจ630930-128 TH0118MWJ0H7B yime2 + Nirut9185 (474091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์หลังยันต์ดวง ส๒ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
31 # 3อจ630930-129 ED350650143TH Sapap + ไชยนาท (474093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อไม้เทพธาโร ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.5 ซม.)
32 # 3อจ630930-130 RI089042622TH หิมพานต์มุ่งงาม + Aom42 (474095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630930-131 ED930896104TH teeranuch + star15 (474046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน/กรอบชุบทอง)
34 # 3อจ630930-132 EF612616224TH hocky53 + ทีมพรานนก (474047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ630930-133 EF465990662TH Wanlop + oudood (474050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย กรุคลองตะเคียน พิมพ์สี่หน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (610914-044)
36 # 3อจ630930-134 ED336133996TH pongchon + Anankiya (474124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 264134)

37 # 3อจ630930-136 ED243462535TH suparerk + ตุ้ยแปลงยาว (474057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 280)
38 # 3อจ630930-137 ED251252732TH จิดาภา + POPJAZ (474061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวกลวงหลังยันต์แตก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630511-164)(G 63%)
39 # 3อจ630930-138 ED349356334TH บรีสพระช่วย + พุทธปฐม (474064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
40 # 3อจ630930-139 ED381100795TH Hongzoo + เกียรติกังวาน (474067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ630930-141 ED353793000TH บรีสพระช่วย + proof1 (474069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดชีปะขาว พิมพ์เล็ก
42 # 3อจ630930-142 ED373511082TH Jaosuanoi + jj2424 (474123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตันหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
43 # 3อจ630930-143 EG829013342TH kob2424 + joobb (474072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630930-144 ED349357516TH พญายูงทอง + วิชญ์ดุลยวัต (474074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อชุบทอง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (601122-044)
45 # 3อจ630930-145 TH0118MXKSD4B Charity + (474076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 305)
46 # 3อจ630930-146 ED361908866TH pramual + loryinglong (474080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดคางซ้าย)
47 # 3อจ631001-105 ED257658603TH PHLOI + ต้นน้ำ53(474183) กรอบทอง (น้ำหนัก 4.1 กรัม)(G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 02 ต.ค. 2563 - 08:40 น.] #76335 (2/22)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630922-010 OPM001E002463 hanhaniiz (473798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630923-002 ED305797390TH pakavat (473235) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ630923-004 EH294449388TH พะโล้วัดโอภาษี (473240) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630923-006 ED055899098TH Sleek (473247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630923-014 ED354351493TH ศิษย์ท่านขุน (473320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630923-027 ED246083165TH beer2126 (473295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630923-029 ED307028240TH HS2NAJ (473302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630923-039 ED348272465TH lovehunterlove27 (473261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630923-040 ED335519939TH เล็กอมตะชลบุรี (473278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630923-041 ED364314305TH น้องหมี (473324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630923-043 EI910097122TH tanachon (473326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630923-044 ED355813665TH tookatun (473328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

13 # 1อจ630928-003 ED327028249TH pimthong (473825) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 1อจ630928-004 EH108869594TH mumu99 (473828) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630928-005 EH108869594TH mumu99 (473831) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630928-006 EH108869594TH mumu99 (473833) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630928-007 EH108869585TH mumu99 (473834) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630928-008 EH108869585TH mumu99 (473837) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630928-009 EH108869585TH mumu99 (473839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630928-010 EH108869585TH mumu99 (473841) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630928-011 EH108869585TH mumu99 (473842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630928-012 EH108869585TH mumu99 (473843) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630928-013 EH108869585TH mumu99 (473786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630928-020 EG651346515TH Suradech (473789) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ630930-013 ED302099244TH pumcha (474116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630917-016 kiewrai (473410) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630919-050 เศกสรรค์2511 (472940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630921-003 thumma (473060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630923-002 อนพัช (473308) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630923-003 busayanampech (473313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630923-004 หนุ่มธนบุรี (473316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630923-007 ป้องนันปัง (473318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630923-008 tanint (473321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630923-013 นัทปทุม (473306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630923-017 Thakul (473367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630923-018 vechakam (473312) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630923-019 treetap (473314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630923-021 savebank163 (473260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630923-023 Tar-spider (473370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630923-024 lovelyman (473922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630924-006 baggio (473401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630924-015 toey7 (473417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630924-017 poonpan (473420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630924-021 ตี๋ตชด (473404) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
20 # 2อจ630928-012 DDman (473819) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ630928-021 เอลำลูกกา (473824) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630928-022 tongleehae (473827) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630928-023 tongleehae (473832) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630928-024 tongleehae (473835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ630928-027 print (473838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ630928-028 print (473840) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ630930-034 การันตีพระ (474112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630930-035 การันตีพระ (474125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630930-036 การันตีพระ (474126) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 2อจ630930-040 การันตีพระ (474110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630930-041 เพิ่งหัดดู (474102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630930-042 การันตีพระ (474108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630923-149 EX527886741TH peterdriverbkk + boboaf (473365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630925-111 ED235975326TH nongtom + loryinglong (473895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
3 # 3อจ630925-139 ED335653584TH ApiPra19 + หมอมีดี (473899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (ฝังตะกรุด 9 ดอก)
4 # 3อจ630926-132 ED362713591TH taranan + pattamaphong (473658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630929-001 teerawit + Jenjira (473858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ630929-002 teeranuch + sookrirk (473861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2029)
7 # 3อจ630929-003 พรพระพุทธคุณ + Wiwatt (473864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(G 65%)
8 # 3อจ630929-004 pramual + lumpini6655 (473867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)
9 # 3อจ630929-005 กิ่วกระ + ninemhee (473870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
10 # 3อจ630929-007 ทศวรรษ33 + tungsaima (473879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (620426-115)(G 68%)
11 # 3อจ630929-008 คุณชาย + den74 (473883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630929-009 azayagency + liver139 (473886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
13 # 3อจ630929-010 joeenok + liver139 (473890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (สภาพชุบทองใหม่)
14 # 3อจ630929-011 เสรีไทย + foodtech (473892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (630727-274)
15 # 3อจ630929-101 ED367552627TH บารมีปู่เพชร + ต่อยอด (473857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 94%)
16 # 3อจ630929-102 ED354752735TH Twin_father + chaintv (473860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อทองแดง จ.หนองคาย
17 # 3อจ630929-103 ED3555301160TH Banpotfsl + aood0458 (474001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)

18 # 3อจ630929-104 ED355530160TH wiroj + aood0458 (473866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
19 # 3อจ630929-105 ED298944413TH Pentor09 + kamonsap (473868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (630917-009)
20 # 3อจ630929-106 ED348155217TH PHLOI + Tatchapong (473872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
21 # 3อจ630929-107 ED367516562TH แค่นี้ก็พอ + jugree02 (473875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630929-109 EX542015747TH RouteBrother + nockout (473880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
23 # 3อจ630929-110 EX551032690TH terapon + water-pong (473882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
24 # 3อจ630929-112 ED351606945TH goods + เฮียรัก (473999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
25 # 3อจ630929-113 ED345840520TH tommeng + ชินนิมอน (473904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630929-114 EB395385430TH kolasit + oasmnk14 (473909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังราชรุจิยา เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630929-115 ED146992720TH pramual + piya222 (473911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630929-116 ED263498327TH worawet_ba + tookatun (474002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
29 # 3อจ630929-117 ED360718123TH seed-seed + ปาล์มครับ (473914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
30 # 3อจ630929-118 ED334237534TH doopradee + สิงห์ขร41 (473915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ต้อ เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ630929-120 ED309378756TH boonyarith1 + น้องปุ๊ก (473923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630909-101)(G 78%)
32 # 3อจ630929-121 EX552245912TH six_cm + เล็กหัวเสือ (473859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์สาริกา เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
33 # 3อจ630929-123 ED351607376TH Rathaphon + namo0123 (473863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 85%)
34 # 3อจ630929-124 ED367112262TH Prasannoopan + (473865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ630929-125 EW569432707TH taccord + รพินท์ (473869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
36 # 3อจ630929-126 SUAI000049733 surasity + ch_wit14 (473871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ630929-127 ED299293926TH อรรถพล + ottoantique (473873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 83%)
38 # 3อจ630929-128 EX608297833TH m-cot + PAMPOL (473874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(530904-389)
39 # 3อจ630929-129 EI973577690TH katae + วีระบางลาย (473877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 87%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ630929-130 ED332549415TH vit5959 + Best16 (473881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630316-658)(G 78%)
41 # 3อจ630929-132 ED325462925TH Taranong + บางบาง (473903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
42 # 3อจ630929-133 ED292683595TH poshwises + ริณดา (473907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630929-135 EG946949025TH Songpol_cg + OaTaWa (473917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 61%)
44 # 3อจ630929-136 ED325728169TH Danai33 + พุทธศิลป์ล้ำค่า (473921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 171)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 171)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
45 # 3อจ630929-137 ED339454589TH วัฒนไชย์ + บารมีปู่เพชร (473928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
46 # 3อจ630929-138 ED328472326TH zafari + Athiwat (473934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโกวิโท หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
47 # 3อจ630929-139 ED261794812TH pikky + MonMos (473937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2506 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ630929-140 ED338994619TH yime2 + หนึ่งเมืองแพร่ (473940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
49 # 3อจ630929-141 ED343541749 hocky53 + แป๊ะดำเนิน (473887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อสุข วัดโตนดหลวง เนื้อครั่ง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ630929-142 EW004571547TH AnanHH + m-cot (473889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
51 # 3อจ630929-143 ED354335005TH ninnon2112 + ศิษย์ท่านขุน (473894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดใหญ่ เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2525 จ.นนทบุรี (630919-050)
52 # 3อจ630929-144 ED351006487TH ศิษย์พระครูไข่ + ชวนชื่น (473898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630929-145 ED355308908TH Somysom + สุรพงษ์ (473901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(600518-009)
54 # 3อจ630929-146 ED355308908TH Somysom + สุรพงษ์ (473905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(600518-011)
55 # 3อจ630929-147 EX505615486TH KC-Tung + simmax (473908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630912-272)
56 # 3อจ630929-148 ED292828445TH Joey98 + pakornkeit (473913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (531007-190)
57 # 3อจ630929-149 EG935477078TH บรีสพระช่วย + aftertank (473919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
58 # 3อจ630929-150 ED344319365TH jintanai + march859 (473924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
59 # 3อจ630929-151 EV348484703TH Sangjan + panupan (473884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
60 # 3อจ630929-152 EX550656977TH pramual + เก้าตะวัน (473885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 ต.ค. 2563 - 08:41 น.] #76325 (1/22)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630914-007 SMUT001077425 Sutthisak_k (473179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630915-025 ED252958328TH playboy2106 (473231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630915-027 ED309985040TH สุเทพ (473183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630916-005 EW558892971TH อ่ำอัมรินทร์ (473191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630916-022 YKFC000159422 Folkfolk (473198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630921-001 120362554550 ป๋องร้อยไร่ (473079) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ630921-004 ED306970063TH k9cob (473084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630922-001 ED318436134TH thatcharit (473206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630922-002 ED300752958TH แม่ปิง9 (473209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630922-007 RNZV000076448 pop_014 (473202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630922-009 EI444236417TH akecrma (473224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630922-018 ED255985676TH ศรีมหาโพธิ (473182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630922-019 ED288934252TH ramate (473230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630922-021 ED331396182TH องอาจ (473207) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ630922-022 ED055898530TH heng9999 (473197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630922-030 ED294446523TH Manunicon (473201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630925-024 EH108867837TH mumu99 (473601) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630925-025 EH108867837TH mumu99 (473600) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630925-026 EH108867837TH mumu99 (473602) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630925-027 EH108867837TH mumu99 (473603) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630925-028 EH108867837TH mumu99 (473562) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630925-029 EH108867837TH mumu99 (473573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630925-030 EH108867837TH mumu99 (473579) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630925-031 EH108867837TH mumu99 (473583) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630925-032 EH108867837TH mumu99 (473586) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630925-033 EH108867837TH mumu99 (473588) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630921-004 Wiraj_ph (473085) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630921-015 wunlop (473091) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ630921-031 ศตกมล (474008) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ630922-010 teetoon (473186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630922-011 newcharin (473160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630922-017 ขุมทรัพย์บูรพา (473167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630922-019 malakul (473173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630922-021 เต้ยอิตาเลียน (473212) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630922-025 paisalee (473218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630926-024 บรีสพระช่วย (473716) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630929-004 ราชสีห์ (473936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630929-018 viwat (473943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630929-020 puriwaj (473927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ630929-042 Wsummut (473951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630925-143 ED182417354TH เซียนน้อยหนึ่ง + rattasah (473507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ630928-001 Notebp + pop02 (473774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630928-002 sricharoen + Fongbeer (473777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 2200)
4 # 3อจ630928-003 chatchaik007 + bigball22 (473779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630912-018) (G 60%)
5 # 3อจ630928-004 ปอพระสวย + Like_ (473852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (630602-001)(G 77%)
6 # 3อจ630928-005 TEE_INTER + Like_ (473781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(591021-010) (G 65%)
7 # 3อจ630928-006 blackmaximum + QiciQ (473784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630928-007 นายแก้ว + BigBoss007 (473787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590711-124)(G 64%)
9 # 3อจ630928-008 แสงธรรม01 + BigBoss007 (473788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมดำใหม่)(G 62%)
10 # 3อจ630928-009 sarawutti + Syumpu (473791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และล้างผิว)(G 72%)
11 # 3อจ630928-010 bunghongsaeng + (473792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นครเมืองเก่า
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
12 # 3อจ630928-011 Chot56 + punya (473754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 1169)
13 # 3อจ630928-012 mekin + workplace (473757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 199)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 199)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อกะไหล่นากลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 199)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
14 # 3อจ630928-013 พระไม้ศิริมงคล + (473761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
15 # 3อจ630928-101 ED257678846TH Wanlop + Kit001 (473770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
16 # 3อจ630928-103 ED334521627TH skyforce + akarasin1996 (473851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
17 # 3อจ630928-105 ED306385801TH หม่อง + chinko (473782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1373)
18 # 3อจ630928-106 ED281832850TH HopeMan + Korn1633 (473849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
19 # 3อจ630928-107 ED277259636TH Kittisaktnd + newty53 (473783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630928-109 ED301384835TH TONG_NK + samanta (473790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 78%)
21 # 3อจ630928-110 ED053465805TH paikung + magician (473796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
22 # 3อจ630928-112 EI042823816TH นายเอกรัตน์ + Danusorn (473776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ630928-115 ED360412695TH nahm36 + กล่องแก้ว (473780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นเมตตา 35 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี
24 #3อจ630929-006 Aaekaa + เหมียวบางใหญ่ (473876) ตลับทอง 1 รายการ (น้ำหนักรวม 7.3 กรัม) (G 84%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM