ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 พ.ย. 2563 - 08:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 พ.ย. 2563 - 08:40 น.] #77016 (25/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631113-010 ED446954058TH witbcc143 (478392) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
2 # 1อจ631113-011 ED446954058TH witbcc143 (478393) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
3 # 1อจ631114-014 ED972990746TH Vincent (478848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631118-032 ED379781882TH สังกัจจายน์ (479160) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631124-013 ED4878317111TH sakbangbon (479302) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
6 # 1อจ631126-002 820563201743 ศรีเมืองระยอง (479567) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ631126-006 EW462328225TH Jjiann1979 (479576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ631126-007 EX527975132TH monokuro (479577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ631126-008 ED463410467TH tamthodsaporn (479591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ631126-009 EG153832414TH pradrem (479547) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 1อจ631126-010 EG153832414TH pradrem (479556) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ631126-011 EG153832414TH pradrem (479563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ631126-012 EG153832414TH pradrem (479568) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631126-013 EH103823304TH aidteegon (479549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631126-014 EX590806811TH นับตังค์ (479552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ631126-015 EI593192922TH Nippit (479553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 1อจ631126-016 ED460018968TH Benz17 (479557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631126-017 EG421047035TH ninjasiam (479558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631126-018 ED504812357TH หนุ่มธนบุรี (479561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ631126-019 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479574) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ631126-020 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ631126-021 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479579) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ631126-022 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479583) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631126-023 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479587) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
25 # 1อจ631126-024 ED504522125TH ktitawong (479503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ631127-009 EG653498867TH Manopd (479638) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631117-023 ขุนอรรถ (478731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631119-015 CC-AMULET (478932) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ631120-009 tongprakueang (479020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ631120-019 sanpol (478992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ631121-008 Wiraj_ph (479125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ631123-004 ป้องนันปัง (479236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ631123-022 ศตกมล (479670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ631124-007 vtavee (479361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631125-017 khotchaninPk (479465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ631126-003 noi99 (479485) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ631126-004 autpichut (479540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ631126-005 แป๊ะ2498 (479544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631126-006 vee2503 (479554) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 2อจ631126-007 vee2503 (479559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631126-008 vee2503 (479562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631126-009 vee2503 (479564) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ631126-010 vee2503 (479569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ631126-011 vee2503 (479572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ631126-012 vee2503 (479573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ631126-014 เหน่งบางคู้ (479510) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ631126-017 twongt (479578) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ631126-018 twongt (479581) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ631126-019 twongt (479582) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
24 # 2อจ631126-022 หมูบินกวนอู (479508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ631126-023 Wsummut (479490) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ631126-024 sanpol (479586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 2อจ631126-028 lovehunterlove27 (479541) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ631126-030 ปองปู่ทิม (479596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ631128-019 การันตีพระ (479679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631113-118 ED408374910TH Jirawat1986 + เพิ่มศักดิ์ (478345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโม้ วัดสน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ631119-126 EG950234970TH ปะใหญ่ + WaruntornB (478916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุร่องไม้แดง พิมพ์ 5 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
3 # 3อจ631119-130 ED492510842TH pramual + PLOYFON (478928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งน้อย วัดแหลมฟ้าผ่า พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
4 # 3อจ631121-114 ED418584515TH poshwises + กล้วยไม้ (479137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ631123-134 ED414049013TH สิริวรรณโณ + NUNG1789 (479242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อเงิน ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 854/สภาพล้างผิว)
6 # 3อจ631123-135 ED467299273TH berry + องอาจ (479245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือ หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ631123-138 ED431075509TH art8888 + superman_vuth (479250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ ไทยพุทธคยาสร้าง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ประเทศอินเดีย **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ631124-136 ED466251433TH ต่อนนทบุรี + Kae33 (479616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ปทุมธานี
9 # 3อจ631125-124 ED461747557TH Golf58 + เก๋นครนายก (479476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
10 # 3อจ631125-135 ED105785285TH auUthaithani + nestto (479621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 85%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ631125-157 ED306050618TH Phichit_02 + Chokwoottichai (479401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620222-203)(สภาพใช้)(G 69%)
12 # 3อจ631127-001 veerapolton + workplace (479606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 65)
13 # 3อจ631127-002 WeeBangpree + mai1975 (479610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ631127-005 joeenok + Devill (479604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 53%)
15 # 3อจ631127-006 Nanapo + Devill (479605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
16 # 3อจ631127-101 TH0118SXEJW2B Arjaree56 + xzong (479626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ631127-102 TH0118SXEJW2B วณิชออโต้ + xzong (479630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (610405-129)

18 # 3อจ631127-103 ED420473456TH สุเรนทรชิต + nonsiam1995 (479664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
19 # 3อจ631127-104 ED451985061TH pawaris + นิธิกานต์ (479636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ631127-105 ED310855435TH Nippit + หรั่งวัดไตร (479640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
21 # 3อจ631127-106 ED449185411TH somchaitoh + dojinnn (479641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี
22 # 3อจ631127-108 EH424585095TH ฐานแซม + กีตาร์ (479646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ631127-109 ED488234940TH Kaeokleng + กล้วยหิน (479647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ631127-110 EG950242401TH Yongzela + kaokao9 (479651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมล่างขวา)
25 # 3อจ631127-112 EO525430866TH Thiva + k-e-n (479609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
26 # 3อจ631127-113 ED402160010TH elite90 + mchutith (479614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ631127-114 ED478786081TH amarin99 + poshwises (479618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (631021-059)
28 # 3อจ631127-115 ED446447144TH ruamsup + เพชรมรดกไทย (479619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
29 # 3อจ631127-116 ED340271557TH oum09 + phetra (479622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
30 # 3อจ631127-117 ED492521584TH khuntoom + PLOYFON (479625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดคู่ชีวิต หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง เนื้อตะกั่วทองแดง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ631127-119 ED351086573TH sutthiphornn + (479629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)
32 # 3อจ631127-120 EX619205373TH วิเศษชัยชาญ + water-pong (479632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
33 # 3อจ631127-121 ED314708631TH nitithans + ไร้นาม99 (479608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
34 # 3อจ631127-122 ED314708631TH gchai + ไร้นาม99 (479612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดชนะสงคราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ631127-124 ED483516334TH pontat567 + ริณดา (479620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631127-125 EH115898208TH ตราชั่ง + changnoi (479624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

37 # 3อจ631127-126 ED489207870TH ppffarm + chuanchai2505 (479637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)(611004-060)
38 # 3อจ631127-127 EX456809510TH pandp + plumkid (479643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ631127-128 EX486384195TH pawaris + เต้อ๋อง8 (479676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 58%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 พ.ย. 2563 - 08:41 น.] #77007 (24/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631123-008 ED442152081TH pound2007 (479265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ631123-010 120392356125 เจ้าชายพระ (479270) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ631123-012 ED464896691TH ศิษย์ท่านขุน (479216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631124-018 ED5000001778TH วิถีแห่งเซียน (479339) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ631125-001 EG953326998TH suwatboat (479441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631125-002 ED482105496TH ธนะพัฒน์ (479448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ631125-003 EH217750794TH กิตติคุณ1 (479466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631125-004 EX528417360TH seranee (479452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631125-005 EX528417360TH seranee (479451) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ631125-006 ED445246035TH aood0458 (479455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ631125-009 ED402149323TH mchutith (479457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ631125-010 ED470643762TH mesa918 (479461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ631125-011 RH018804604TH yongyot (479438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ631125-013 ED389661782TH petcharee (479444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631125-016 ED474334205TH t_local (479450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631124-004 numpraram2 (479313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ631125-008 Buncha (479456) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ631125-012 แพรวพรรณ (479458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ631125-013 ยุทธภีม (479435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ631125-015 Nuengnoi (479439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631125-016 khotchaninPk (479463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631126-021 การันตีพระ (479481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611123-013 T-PITBULL + oldshop (479513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 101649)
2 # 3อจ631123-001 ชมรมศิษย์สน + atsawawisuit (479502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 116843)
3 # 3อจ631123-102 ED478739957TH Watermelon + ริณดา (479190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
4 # 3อจ631125-102 EG953326998TH TAVABUNCHA + (479400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
suwatboat
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร กรอบเงิน(S 93%)
5 # 3อจ631126-001 P-Pong + ภาคพระเครื่อง (479487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631126-003 banana41 + Haasdk123 (479492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (631028-135)
7 # 3อจ631126-004 ssdkris + prachamp (479494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
8 # 3อจ631126-005 pornpipat + sanpol (479496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ช่างสวัสดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ631126-006 Peak18 + sanpol (479499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ.. (630929-694)
10 # 3อจ631126-101 RNZV000081135 csuwatchai + pop_014 (479482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

11 # 3อจ631126-102 ED491508578TH เอี่ยมโชคดี + Tee59 (479484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรหลีก ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทารามฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (600419-022)(G 74%)
12 # 3อจ631126-103 ED498210599TH เป็กสัมพุทธโธ + พาชนะ (479486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ631126-104 ED408496635TH ซิยิ่นกุ้ย + phrakhrupalad (479489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 6)(G 79%)
14 # 3อจ631126-105 ED47874980TH tonnewpoo + คูณสตางค์ (479491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
15 # 3อจ631126-106 ED412974455TH เมืองช้าง + nanin (479495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 65%)
16 # 3อจ631126-108 ED491519200TH Koki2557 + องอาจ (479500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ631126-110 ED447747967TH WorapongP + ถิรญาโณ (479506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน
18 # 3อจ631126-111 EX619552452TH ploithai + พรพรหมนารายณ์ (479509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม ปี 2513 จ.สุรินทร์
19 # 3อจ631126-112 EX619552452TH sunshiro + พรพรหมนารายณ์ (479512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 71%)
20 # 3อจ631126-113 TH0118STGE19B nung919 + akarasin1996 (479514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 62%)
21 # 3อจ631126-114 TH0118SJSTX3B D_bangsan + tone555 (479516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดห้วยงาช้าง พิมพ์หลังหลวงพ่อทบ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
22 # 3อจ631126-116 820563504165 สุเรนทรชิต + yorch (479520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา

23 # 3อจ631126-118 ED485629585TH suchart_joe + somkiattawee (479523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8248)
24 # 3อจ631126-119 ED422172445TH nim4011 + loryinglong (479525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ631126-120 ED412992644TH พ่อมาเฟีย + nanin (479526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 449538)(G 88%)
26 # 3อจ631126-121 ED455671562TH world + พ่อครู (479531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาแก้วสุทโธ วัดดอยโมคคลาน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
27 # 3อจ631126-122 PSP0011882173 art8888 + somrut (479535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631126-123 SDET000284806 taccord + sivsroj (479595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผงดำ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ631126-124 ED192873906TH njeesom + ดอนทราย (479538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
30 # 3อจ631126-125 ED192873906TH เชษฐประตูผี + ดอนทราย (479546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)
31 # 3อจ631126-126 820563201743 Chat99 + ศรีเมืองระยอง (479600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
32 # 3อจ631126-127 ED463410467TH เล็กหัวเสือ + tamthodsaporn (479592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ631126-128 ED455369286TH viponcity + teerapat119 (479560) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

34 # 3อจ631126-129 EH381117725TH IamPakti + R9999 (479566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
35 # 3อจ631126-130 ED490413281TH future + yongyot (479570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631126-132 EG473728379TH พระดีบ้านเรา + supol (479517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (630915-015)(G 82%)
37 # 3อจ631126-133 EG385873319TH arampo + ศิริละโว้ (479521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
38 # 3อจ631126-134 EX614395525TH tamonwon + pongpamorn (479593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ631126-136 EG343309013TH Kamkiw3839 + hot2523 (479524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (630914-372)
40 # 3อจ631126-137 ED496461577TH kohler + satannit (479528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
41 # 3อจ631126-138 ED384921809TH jinn-jinn + ชวนชื่น (479530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์ PAPAMUM เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
42 # 3อจ631126-139 820566221370 Michy + CHAIWAT99 (479532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (630831-023)
43 # 3อจ631126-140 ED463052420TH nung919 + เด็กสังขละ (479536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์แป๊ะยิ้ม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
44 # 3อจ631126-141 EG766890496TH sanya1002 + RUAYGABPRA (479493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน สุพรรณบุรี
45 # 3อจ631126-143 EH739822205TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (479501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)

46 # 3อจ631126-145 ED435243627TH เมืองช้าง + Tanadol1969 (479507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631126-146 ED478767445TH taat_007 + poshwises (479511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (631103-122)
48 # 3อจ631126-147 ED474357847TH lertsak + มหามณีจินดา (479515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ631126-148 ED426573231TH Chiraphat + noi70 (479519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 295373)
50 # 3อจ631126-150 ED444084036TH หม่อง + numpraram2 (479522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(631104-201)
51 # 3อจ631126-151 ED486130624TH บุญสนองเลย + เฮียนพพร (479529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดสันติสังฆาราม เนื้อเงิน ปี 2534 จ.สกลนคร
52 # 3อจ631126-152 ED445050158TH pandp + ปั้นจั่น (479533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาลิ้นเป็ด เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพหักซ่อม) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
53 # 3อจ631126-153 EO582147785TH รัฐพงษ์ + king_phutthamon (479534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 911)
54 # 3อจ631126-154 ED439475604TH popda + ผู้กองโจ้ (479537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630430-061)(G 78%)
55 # 3อจ631126-155 ED465535345TH WASIT + stdpuy (479542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3567)
56 # 3อจ631126-156 ED404395548TH TEE_INTER + (479543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CTPRAKRUENG
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2541 จ.เพชรบุรี
57 # 3อจ631126-157 ED499508790TH eakapong + หลานตาจวบ (479545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม

58 # 3อจ631126-158 ED379656791TH preeyawat + ปาล์มครับ (479548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
59 # 3อจ631126-159 ED197400103TH Kittinan + MikePittaya (479550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ631126-160 ED499508790TH korn88 + หลานตาจวบ (479551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ631126-163 EX526800041TH pangjung + บอลปากน้ำ (479483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
62 # 3อจ631126-164 LASW000628184 pornlimk + titipong23 (479488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรส วัดหนองม่วงไข่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.แพร่
63 # 3อจ631126-161 EX482064655TH future+jom2523 (479480) กรอบทอง 1 องค์ ( G 67%)(น้ำหนัก 3.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 พ.ย. 2563 - 08:39 น.] #76999 (23/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631118-030 ED450488088TH Mech_Eak (479267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631120-001 ED330094906TH หลวงพ่อปาน (479349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631120-009 ED436679170TH polsattahip (479032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ631121-001 ED439434423TH คุณศิระ (479140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631121-004 EX518934165TH toopronchai (479155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631121-006 66850225439453 Sucheera (479352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ631121-012 TH0118SGTZR6B ตึ่งนั้ง (479108) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
8 # 1อจ631123-001 TH0118SDCX33B joshforspeed (479271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631123-002 LNMP000351041 kittikitti (479254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ631123-003 ED446247165TH CARABAO (479256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631123-004 820557944301 OKK08 (479258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631123-006 EI593191034TH Nippit (479261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631123-007 ED472827415TH laksi (479262) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ631123-011 ED448322938TH aksomsak (479234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631124-001 ED456047676TH บิ๊กบีม (479333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ631124-002 TH0118SKGWT9B ท่านหลวง (479295) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ631124-003 ED317372931TH ZuTharua (479336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ631124-004 EH024485547TH hairgrit (479341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631124-006 PTSN000460036 น้องหมี (479342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ631124-007 EH898611258TH Nopzen (479346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ631124-008 ED384198107TH ladprow (479350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ631124-009 ED481884628TH jarungrux (479351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ631124-011 ED458655802TH golfsriracha (479330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ631124-015 EG573130552TH sawang (479338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ631124-016 ED462484021TH mars7783 (479344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ631124-017 TH0118SSORT8B AkeLPT (479347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631120-008 tongprakueang (479019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631121-001 pawaris (479132) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ631123-002 สยามเมืองยิ้ม (479200) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ631123-005 bkk10250 (479201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ631123-006 bkk10250 (479203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631123-010 aof-papa (479246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ631123-012 lowping (479253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631123-013 chanram (479255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631123-015 boypaza (479259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ631123-019 Doitung (479264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631123-020 microsoft (479244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ631124-002 MILD-NUM (479366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631124-003 yutthanan9768 (479368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631124-008 ThaiWong (479287) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ631124-009 ThaiWong (479357) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ631124-010 ThaiWong (479363) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ631124-011 ThaiWong (479365) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 2อจ631124-012 ThaiWong (479371) ส่งพระตรวจสอบ 23 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 23 องค์
19 # 2อจ631124-014 SoMSuP (479277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ631125-001 การันตีพระ (479379) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ631125-002 การันตีพระ (479382) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ631125-003 การันตีพระ (479385) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ631125-004 การันตีพระ (479388) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ631125-005 การันตีพระ (479393) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ631125-006 การันตีพระ (479395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 2อจ631125-007 การันตีพระ (479399) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ631125-009 การันตีพระ (479403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631118-113 ED466115565TH ZRONKETHUMMPE + (479321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญนคร
ผ้ารอยเท้าขวา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2537 จ.นครราชสีมา
2 # 3อจ631121-103 ED478752922TH banana41 + popeye289 (479325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว) (631012-033)(G 62%)
3 # 3อจ631123-126 EX458045704TH TEE_INTER + (479221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ketautomotive
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)(G 76%)
4 # 3อจ631124-001 eakaomasia + ลูกแม่รำเพย (479369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (631102-617)(G 65%)
5 # 3อจ631124-002 somporn1234 + numomint (479375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ631124-003 panjaphop + numomint (479367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
7 # 3อจ631124-004 นายชลิต + Werawath01 (479305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630611-117)
8 # 3อจ631124-005 วสันต์อ่อนนุช + numpraram2 (479312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ631124-007 Poonsin + ดิอาโบล (479320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุหนองมน จ.ลพบุรี
10 # 3อจ631124-101 ED452785061TH poshwises + (479274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ631124-102 RBKH000052796 veerapolton + เขมิสรา (479278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 284)
12 # 3อจ631124-103 ED438167108TH pecth88 + ruenthong (479286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
13 # 3อจ631124-104 ED370261712TH Poo1980 + Jaosuanoi (479292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี(G 73%)
14 # 3อจ631124-105 ED370261712TH พ่อมาเฟีย + Jaosuanoi (479297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 83%)
15 # 3อจ631124-106 ED488803969TH โจ้บางโพ + ชัยนเรศ (479303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
16 # 3อจ631124-107 ED370261712TH frist + Jaosuanoi (479308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
17 # 3อจ631124-108 MEGA000481652 njeesom + thanutl (479310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นรวยสุดสุด พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 131/น้ำหนักทอง 7 กรัม)

18 # 3อจ631124-109 ED414050396TH m-cot + bomtada (479315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
19 # 3อจ631124-110 ED405398112TH nung919 + chin99 (479319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (510223-126)
20 # 3อจ631124-111 ED463107052TH popeye289 + jabee (479328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พิมพ์นาคคู่ ปี 2481
21 # 3อจ631124-112 EX316560332TH Chot56 + CONVENTION (479331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์ยืน เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.เชียงใหม่
22 # 3อจ631124-113 ED496061614TH นายช่างพานต๋าย + ไร้นาม99 (479337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง
23 # 3อจ631124-114 ED496061614TH มีคุณ + ไร้นาม99 (479345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ
24 # 3อจ631124-115 EW839842919TH kon-88 + เทพบุตรคลองวาฬ (479348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
25 # 3อจ631124-117 B2S093A001437 golfkongsak + loryinglong (479356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631124-118 ED487608742TH golf412 + ออสก้า99 (479358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 103)
27 # 3อจ631124-119 EX004572936TH CHALEEWONG + m-cot (479360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่างซ้ายและมุมบนขวา)
28 # 3อจ631124-120 EW004572936TH poonsaka + m-cot (479362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (630619-030)(G 81%)
29 # 3อจ631124-121 ED487557334TH เซียนน้อยหนึ่ง + thelord (479275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม(G 88%)
30 # 3อจ631124-122 TH0118SKSRV4B chuanchai2505 + (479276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมืองรัตนบุรี
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 157)
31 # 3อจ631124-123 KBAN000961866 พนินทร์ + ป๋องร้อยไร่ (479281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ631124-124 KBAN000961866 พนินทร์ + ป๋องร้อยไร่ (479283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
33 # 3อจ631124-125 ED198094197TH pramual + พาชนะ (479284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ631124-126 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
35 # 3อจ631124-127 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
36 # 3อจ631124-128 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ วัดห้วยสุวรรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สุพรรณบุรี (หลวงพ่อจง ปลุกเสก) (สภาพหูชำรุด)

37 # 3อจ631124-130 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ631124-131 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ631124-132 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
40 # 3อจ631124-133 ED379661071TH eakaomasia + Juicy (479373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
41 # 3อจ631124-134 EH898611244TH วุฒิปราการ + Nopzen (479306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 70%)
42 # 3อจ631124-135 ED441507827TH khunoak77 + LungPol (479311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6908)
43 # 3อจ631124-137 ED466251420TH tommeng + Kae33 (479372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ631124-138 ED496512945TH lekmahoran + kiattikhun (479318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่นงานกฐินสามัคคี เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
45 # 3อจ631124-139 ED42656461TH pramual + noi70 (479324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ631124-140 ED469530661TH zafari + wewong (479327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทอง วัดบ้านคูบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1309)
47 # 3อจ631124-141 ED455369860TH new999 + pumcha (479279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสุวรรณ พิมพ์พระคง
48 # 3อจ631124-142 ED426705958TH Poonsin + นกแก้ว (479282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ631124-143 ED474327261TH atthasit + มาริโอ (479285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (เลข ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)(631107-184)
50 # 3อจ631124-144 EH898611417TH WEE15 + Nopzen (479290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (610516-061)
51 # 3อจ631124-145 ED426705958TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (479294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ631124-146 ED494106026TH รัฐพงษ์ + poon09 (479298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 23)
53 # 3อจ631124-149 ED426705958TH เรย์2550 + นกแก้ว (479307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 68%)
54 # 3อจ631124-150 ED426705958TH tommeng + นกแก้ว (479309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ631124-151 ED466630396TH somchaitoh + pongchon (479314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี

56 # 3อจ631124-152 ED366740629TH Michy + sak15 (479317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)
57 # 3อจ631124-153 ED4932601876TH eakaomasia + sur_suk (479374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610424-052)
58 # 3อจ631124-154 ED484607270TH สมบัติบูรพาบารมี + ตราชั่ง (479322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จระยอง
59 # 3อจ631124-155 ED484607270TH boatM3 + ตราชั่ง (479326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่)
60 # 3อจ631124-156 EH087757578TH apexshop + yoon9 (479329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท(G 80%)
61 # 3อจ631124-157 ED436781741TH กำธรนคร + chinko (479332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
62 # 3อจ631124-158 ED495607718TH somchaitoh + pop_vat (479335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผง
63 # 3อจ631124-159 ED394555177TH loomthong + kiattisak (479340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมผิวใหม่)
64 # 3อจ631124-160 ED306039970TH หยิน2018 + (479343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phongphawan09
พระนารายณ์ทรงปืน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(630807-039)
65 # 3อจ631125-001 เกษตร + ทวดนรรัตน์ (479378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ631125-002 tum087 + dobae (479381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
67 # 3อจ631125-003 Poonsin + anonnat (479383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631021-190)
68 # 3อจ631125-005 เทพมรณะ01 + Sura-Gan (479470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 18 กรัม)
69 # 3อจ631125-006 m-cot + Sura-Gan (479390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ631125-101 ED498204386TH Thiva + samachu (479397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบขวา)
71 # 3อจ631125-104 ED469913105TH popeye289 + pukpaokab (479406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2948)(G 71%)
72 # 3อจ631125-105 ED489715642TH somchaitoh + piaric (479410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.นครสวรรค์
73 # 3อจ631125-106 ED445246035TH poshwises + aood0458 (479415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
74 # 3อจ631125-107 EG41308203TH กิ่วกระ + civilwork (479419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)

75 # 3อจ631125-108 ED347272557TH pcha429 + supervigo (479421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแ