ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ม.ค. 2564 - 09:00 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ม.ค. 2564 - 08:38 น.] #78301 (18/18)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640109-006 PBSK000514447 supha (483804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640111-010 EH346221307TH แสงเงินแสงทอง (483808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640112-004 ED568793752TH พิชชากร (483843) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
4 # 1อจ640112-008 ED586202916TH tuchaisuwan01 (483810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640113-005 ED527881695TH Bunjert (483816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ640116-001 ED545359300TH พตภูเก้า (483642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640116-002 EI999279398TH ทรัพย์กำเนิด (483645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ640116-003 ED583039283TH golfsriracha (483648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640116-005 ED537984173TH คิงคอปล่า (483651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640116-006 TUR3000409256 เสืออิบสาทร (483653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640116-007 EH538577692TH ทวนทองสุภาบุญ (483654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640116-010 ED579753184TH bunkkw (483659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640116-011 RCNC000065603 pradee125 (483627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ640116-012 ED583631275TH ซูโม่ (483630) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ640116-013 TH0118XANQN9B เซียนบ้านนอก (483636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640116-014 ED540780918TH Teehatyai (483638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640116-015 TH0118XHQU2B Tarkkyp (483640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640116-017 ED566670194TH viruch2499 (483643) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ640116-018 ED583631540TH ซูโม่ (483677) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 1อจ640116-019 EW775378387TH jessada6678 (483647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640116-021 ED562033342TH คอปแมน (483670) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ640116-022 EB491367558TH Kreang09 (483678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640118-001 ED571297339TH bamboss (483797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640118-002 EG259399115TH Yok888 (483799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640118-003 SABR000037541 ชอบจัง (483802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ640118-004 EO598747164TH chuanwong (483811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ640118-005 EO598747164TH chuanwong (483813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640118-006 EX477116125TH ต่อแต้ม (483814) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ640118-008 ED567209633TH k9cob (483824) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
30 # 1อจ640118-009 EX586911875TH supasuta1968 (483806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640118-012 ED544082191TH พิชชากร (483834) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
32 # 1อจ640118-013 ED544082191TH พิชชากร (483839) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
33 # 1อจ640118-015 EH847824381TH AONGKALOY20 (483681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ640118-016 EX458066227TH Ketautomotive (483688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640118-019 ED602305911TH ภพเมืองสรรค์ (483842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640119-007 ED605104560TH ต่อแต้ม (483990) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ640119-017 TH0118Y058M9B ตึ่งนั้ง (483994) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640113-026 ศตกมล (484162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ640114-025 chuanwong (483963) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640114-026 chuanwong (483966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640114-028 chuanwong (483972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640116-002 montrito (483665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640116-005 Teesan1709 (483669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ640116-011 poonpan (483667) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ640118-002 dang29 (483687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
9 # 2อจ640118-003 dang29 (483771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 2อจ640118-027 vee2503 (483775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ640118-028 vee2503 (483684) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640118-029 vee2503 (483685) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640118-030 vee2503 (483686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ640118-031 vee2503 (483779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640118-032 vee2503 (483783) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640118-033 vee2503 (483786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640118-034 vee2503 (483790) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640118-035 vee2503 (483792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640118-036 vee2503 (483798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640118-037 vee2503 (483800) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640118-038 vee2503 (483682) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640118-039 vee2503 (483683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640119-006 chuanwong (483955) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640119-007 chuanwong (483959) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640119-008 chuanwong (483961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640119-012 chuanwong (483978) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ640119-013 chuanwong (483980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640119-014 chuanwong (483981) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640119-025 ThaiWong (483982) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ640119-026 ThaiWong (483949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ640119-027 ThaiWong (483953) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640119-028 ThaiWong (483956) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ640119-029 ThaiWong (483958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ640119-030 ThaiWong (483960) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์

35 # 2อจ640121-009 polla (484271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
36 # 2อจ640121-016 wuth228 (484278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640118-123 EH374035901TH จตุคาม + thongchaideenum (484051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
2 # 3อจ640120-002 murbur + ดิอาโบล (484015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
3 # 3อจ640120-003 guidenaja + sanopporn (484019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ640120-007 พอใจพระ + sanopporn (484027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
5 # 3อจ640120-009 wirachat + ปุ๊ร้อยเอ็ด (484032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว) (631203-222)
6 # 3อจ640120-010 Pech_Muangchon + (484036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pornsak20
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (631103-042)
7 # 3อจ640120-012 บรีสพระช่วย + oldshop (484041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640120-013 wealthy83 + oldshop (484044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
9 # 3อจ640120-014 ninewalk + mut007 (484048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา. (หมายเลข 1941)(630530-328)
10 # 3อจ640120-101 ED599453776TH ชาย2506 + ปักต้นกล้า (484016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630723-068)
11 # 3อจ640120-102 ED613600588TH ks_somsin + Palmkit1997 (484018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)12 # 3อจ640120-104 ED594458581TH somsak2518 + (484023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(610430-003)
13 # 3อจ640120-105 ED503780825TH Smellwether + zerberus (484026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ640120-106 EX586759182TH หิมพานต์มุ่งงาม + tassunoh (484028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
15 # 3อจ640120-107 ED583072179TH Phanin + seed-seed (484031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(631114-134)
16 # 3อจ640120-108 ED586132716TH Retail + ริณดา (484033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดโพธิ์บนขวา)
17 # 3อจ640120-109 ED457775724TH kenshiro2810 + รักษ์นครหลวง (484035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ640120-110 ED598144725TH storm17 + lulytoon (484038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
19 # 3อจ640120-111 ED598144725TH Bull5 + lulytoon (484024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630115-120) (G 75%)
20 # 3อจ640120-113 ED579561215TH murbur + Darkman (484034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640120-114 KBSMP000002295 บรีสพระช่วย + jakruk1984 (484148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640120-115 KBSMP000002295 บรีสพระช่วย + ภิรัต (484037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ23 # 3อจ640120-116 PPDA000401822 อ๋องสาย4 + หมงครุใน (484040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ วชผ. หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(631203-214)
24 # 3อจ640120-117 ED518683326TH PHLOI + น้อยหน่า (484042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
25 # 3อจ640120-118 ED5519378481TH amuletfocus + Watermelon (484043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ640120-119 TH0118XZSQP5B joeenok + อสูรแดง (484045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
27 # 3อจ640120-120 82071892239 Roma96 + pattarawat19 (484047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
28 # 3อจ640120-122 ED886867446TH นุหนองคาย + kathahutc (484139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (620417-096)
29 # 3อจ640120-123 ED594664858TH noi70 + prathep (484080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640120-124 ED96646871TH thanaj + เปลือกไม้ (484086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640120-125 ED595436110TH Octtoman + POOSIT (484147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์สามอุ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ640120-126 820719349682 likeit + โชคเจริญ (484089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดพลับ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640120-127 ED488337153TH Tons2511 + ผมนะเด็กเทพ (484092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง34 # 3อจ640120-128 EB374400318TH เงาะถอดรูป + หม่อง (484098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2313)(631123-308)
35 # 3อจ640120-129 EF691284102TH kenshiro2810 + ขนมหวาน (484101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640120-131 ED584040932TH Phanin + sur_suk (484049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590130-093)
37 # 3อจ640120-133 ED542955807TH wirachat + viper356 (484054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(630821-108)
38 # 3อจ640120-135 ED490791195TH Pentor09 + beer2126 (484065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ640120-136 ED490791195TH Chiraphat + beer2126 (484069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(G 69%)
40 # 3อจ640120-138 ED575285526TH yut157 + หลังเขา30 (484076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ640120-140 ED611906110TH takrit + Lumpum (484081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
42 # 3อจ640120-141 ED611906110TH takrit + Lumpum (484052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
43 # 3อจ640120-142 820711315642 khonwan + mbjung (484059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยหมื่นล้าน เนื้อเงิน ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4)(G 68%)
44 # 3อจ640120-144 ED541978673TH ชยภร2014 + rossyza4142 (484066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ45 # 3อจ640120-145 ED549837314TH chatchaik007 + datyutthaya (484070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย) (630311-392)
46 # 3อจ640120-146 ED598051966TH Hitlerjugend1935 + (484074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (620923-170)(G 85%)
47 # 3อจ640120-147 ED564863360TH PHLOI + BlackWasabi (484078) ส่งพระตรวจสอบ 1