ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.พ. 2564 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 ก.พ. 2564 - 08:43 น.] #78706 (24/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640212-007 ED645864745TH PHLOI (486587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640212-008 ED608285870TH kopper (486588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 1อจ640213-003 EI889581283TH เพิ่มพูนศิลป์ (487175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640215-006 ED556023292TH หลานตาจวบ (486810) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ640216-005 ED653360364TH som3693 (486893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640217-002 ED668616295TH AodAnt (486957) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ640219-006 EH249672121TH เต้ย_พฤกษา19 (487309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640219-020 ED652449927TH Princi-B (487272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640219-027 ED675021938TH golfsriracha (487242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ640220-001 EG623314057TH ปืนใหญ่ (487352) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640220-017 TH011811Q2ER6B ตึ่งนั้ง (487397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640220-018 ED620175311TH Watermelon (487386) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 1อจ640222-005 EH317806805TH toong (487433) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640223-001 ED680510505TH คิงคอปล่า (487549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640223-003 ED669236095TH tuktu40 (487561) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640223-004 ED616986534TH Teehatyai (487550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640223-005 TH011811UUB24B Marksiam007 (487552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640223-013 ED614118880TH แพะลุยทุ่ง (487538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640224-025 EI024218682TH นุวัฒน์ (487752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ640224-030 ED620056985TH gymnastics (487756) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640225-002 TH011812256R8B PAT22 (487812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640215-003 Owarut999 (486772) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640215-006 ฅนบางใหญ่ (486778) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640216-020 ThaiWong (486871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
4 # 2อจ640217-001 titong (486967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640218-002 loomthong (487146) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640218-010 kongsak (487164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ640219-008 ริณดา (487289) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ640219-021 toey7 (487299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640219-022 สมเกียรติ2520 (487467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ640220-001 pawaris (487396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640220-005 charoent (487414) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ640220-008 ชาย2506 (487419) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640220-009 ปุ๊ร้อยเอ็ด (487405) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640220-012 ppffarm (487423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640222-005 อาชาเหล็ก (487475) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640222-018 sakbangbon (487487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640222-019 sakbangbon (487489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640222-020 sakbangbon (487491) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640222-021 sakbangbon (487494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640223-003 malakul (487541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640223-004 malakul (487543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640223-005 puttiporn (487545) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ640223-007 ต่อ_ถนนตก (487547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ640223-012 a-buddha (487551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640223-014 Birdming (487553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640224-008 vee2503 (487750) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ640224-019 denbike (487754) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
28 # 2อจ640225-004 การันตีพระ (487815) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640216-147 RKWM000094578 เซียนบ้านนอก + Dslam (486910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดบางนอน เนื้อทองเหลือง จ.ระนอง (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 6 นิ้ว)
2 # 3อจ640219-138 ED341232299TH boonlunch + พิษณุแก่น (487277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์บาตรเปิด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และแต่งผิว)
3 # 3อจ640222-012 walrawut + sitluangta (487440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
4 # 3อจ640223-002 pramual + ต่อ_ถนนตก (487508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ640223-106 ED651941185TH อากิโกะ + ว่านหวาย (487514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2547 จ.ปัตตานี (ขนาด 4 นิ้ว)
6 # 3อจ640223-112 ED676431395TH mic49 + ลุงเปี๊ยก (487534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ640224-001 kantaluf + yutthanan9768 (487576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
8 # 3อจ640224-002 Hitlerjugend1935 + (487577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (631217-159)(G 83%)
9 # 3อจ640224-003 หม่อง + นคราฎ (487578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640224-004 infinite + Buncha (487806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
11 # 3อจ640224-005 หนุ่มนพลักษณ์ + น้องปีเตอร์ (487579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 89%)
12 # 3อจ640224-006 ซีพระเครื่อง + โจ้บางโพ (487580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)(640125-451)(G 78%)
13 # 3อจ640224-007 Anusornj + ateomak (487588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(581113-233)(G 73%)
14 # 3อจ640224-008 propra + oat_bangna (487595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
15 # 3อจ640224-012 ruamsup + kamonsap (487594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640224-013 OahZa + kamonsap (487598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ640224-101 ED665979509TH pramual + Tee59 (487607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา

18 # 3อจ640224-102 EX418646498TH petcharee + bussakorn (487611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630717-142)
19 # 3อจ640224-103 ED679106228TH guaran + หนองซอ (487617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640224-104 ED658571025TH lybhutha + sanopporn (487623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
21 # 3อจ640224-105 EX544189414TH หมอกอินทนนท์ + (487627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WINNER_NK
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.ลำพูน (วัดพระนอนขอนม่วงสร้าง/สภาพล้างผิว)
22 # 3อจ640224-106 EX544189414TH rjannon + WINNER_NK (487632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ640224-107 EG558621449TH zafari + รุยคอสต้า (487636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.กาญจนบุรี
24 # 3อจ640224-108 ED649805889TH SAHAKORN + วุฒินันท์ (487639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (640216-066)
25 # 3อจ640224-111 ED595755864TH kritmek + นิวเอกชัย (487581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม(G 75%)
26 # 3อจ640224-112 ED678922454TH pradee125 + Finger (487584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
27 # 3อจ640224-113 ED652066471TH AodAnt + บารมีคุณย่า (487587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธ หลวงปู่สังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม พิมพ์หลังเรือ(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2537 จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ640224-114 TH011811YVH06B Aonpra + anant_mana (487592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (540507-096)(G 84%)
29 # 3อจ640224-115 ED663926344TH yime2 + tikloet (487596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพใช้)
30 # 3อจ640224-116 FAM0003382956 chuchart-k + Saranphat (487600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 409)
31 # 3อจ640224-119 ED679020164TH chaidee + กรณ์ลานนา (487608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
32 # 3อจ640224-120 ED930941466TH B-TAWAN + หม่อง (487613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(631221-022)
33 # 3อจ640224-121 ED646565570TH นครคำแดงดี + เสกสิทธิ์ (487621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ640224-122 ED632233294TH ราชสีห์ + maii_amulet (487625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640224-123 ED616177072TH Burapha777 + ตราชั่ง (487629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ640224-124 EW447004479TH ballsino + nooing (487638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ640224-126 ED657246634TH ร่มเย็น09 + มหามณีจินดา (487647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม (640210-217)
38 # 3อจ640224-127 ED689310095TH kortzean + manpower9 (487650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
39 # 3อจ640224-128 EX547578841TH m-cot + ประพฤทธิ์ (487654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ640224-129 TH011811Y0QS4B kenshiro2810 + (487656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูกหนองแขม
พระหลวงพ่อโต วัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640224-130 OA171406381TH พนา25 + gump16 (487661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ๙)
42 # 3อจ640224-131 ED660310275TH หม่อง + swan98 (487582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
43 # 3อจ640224-132 STTS0000078544 scofieldpop + Arunn (487585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ640224-134 EW820717097TH slaton57 + nung919 (487589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630129-108)
45 # 3อจ640224-135 EW820717097TH โพธาราม + nung919 (487593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเข็มกลัด หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้และเข็มกลัดชำรุด) (610929-052)(G 93%)
46 # 3อจ640224-137 ED647255883TH มงกุฏดาวทอง + mol2516 (487601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(G 82%)
47 # 3อจ640224-138 ED643959873TH OahZa + Nong2552 (487605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640224-139 EG277605176TH lovehunterlove27 + ขนมกรุบ (487606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองเหลืองทองแดงถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
49 # 3อจ640224-140 EG277605176TH wanitcha + ขนมกรุบ (487609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อสามกษัตริย์ จ.เพชรบูรณ์
50 # 3อจ640224-141 EG277605176TH chuchart-k + ขนมกรุบ (487614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 693)
51 # 3อจ640224-142 ED655578497TH zafari + ธาราวดี (487618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางยมกปาฏิหาริย์ พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ640224-143 ED657976094TH witoonrich + (487620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tawat_boonyarat
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ640224-144 ED649059453TH Tong9298 + chay7 (487626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (640118-045)
54 # 3อจ640224-145 ED658317748TH pramual + ศิษย์ปู่สง่า (487631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
55 # 3อจ640224-147 EG959840058TH พาชนะ + หวานเย็น007 (487637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

56 # 3อจ640224-148 ED673076837TH สารัช + ชินครับ (487642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640224-149 ED544631199TH นายพอเพียง + peerapon (487646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์หลังประทุน เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ640224