ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนตุลาคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ต.ค. 2564 - 08:40 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ต.ค. 2564 - 08:36 น.] #82050 (23/23)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ641002-016 ED167981550TH มหามณีจินดา (512403) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ641004-009 ED146276424TH หลานตาจวบ (512648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ641005-003 ED201814735TH thanagrit (512805) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ641005-019 ED171390664TH thelord (512766) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ641009-013 EW575243217TH ขนมหวาน (513316) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ641009-024 ED192246393TH sompong963 (513228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ641011-004 EG063782900TH tongjoy (513508) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ641011-017 ED927397072TH Namnathee1983 (513496) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ641012-011 ED215317237TH มาริโอ (513671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ641012-016 ED178094604TH komsan6058 (513679) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ641012-020 EI999407724TH ทรัพย์กำเนิด (513678) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ641012-021 ED179579269TH PHLOI (513686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
13 # 1อจ641012-022 ED210356168TH Tee59 (513692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 1อจ641012-027 ED146296066TH หลานตาจวบ (513698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ641012-031 ED222906640TH tuktu40 (513569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ641013-005 ED200154285TH กิ่วกระ (513903) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
17 # 1อจ641013-007 ED209904437TH ChonChob (513898) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
18 # 1อจ641013-016 ED927398033TH Namnathee1983 (513907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ641020-012 ED238416017TH goodmondays (514688) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 1อจ641020-013 ED190240248TH masterpiece (514692) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
21 # 1อจ641021-023 ED190627329TH Teehatyai (514911) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
22 # 1อจ641021-024 ED190627329TH Teehatyai (514917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
23 # 1อจ641021-025 ED190627329TH Teehatyai (514919) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
24 # 1อจ641021-026 ED190627329TH Teehatyai (514923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
25 # 1อจ641021-027 ED190627329TH Teehatyai (514927) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
26 # 1อจ641021-035 kanlaya48 (515467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ641022-006 ED238418928TH goodmondays (515126) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
28 # 1อจ641026-001 ED225944474TH วุฒินันท์ (515372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641026-031 EH294127961TH pawaris (515382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ641006-017 Finger (512894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ641007-028 khunwelt (513020) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ641007-029 b_wor (513030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641009-042 Deaw-9 (513358) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 2อจ641009-049 แม็คหลักสี่ (515458) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ641009-050 แม็คหลักสี่ (515461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ641011-031 ลูกแม่รำเพย (513526) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ641011-032 นคราฎ (513529) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ641011-033 Goodcobain (513532) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ641011-036 Sololo (513527) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ641012-007 WIRAT999 (513592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641012-010 Aoon5 (513651) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641012-023 TOUCHKyahoo (513723) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
14 # 2อจ641013-023 bkk10250 (513875) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 2อจ641013-025 Pond2865 (513889) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ641016-008 บางจาก (514278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ641018-004 ไซม่อน (514408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ641019-016 ศตกมล (515510) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ641020-005 yahee13 (514823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ641026-005 PHLOI (515402) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
21 # 2อจ641026-006 midori (515404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
22 # 2อจ641026-016 Maxnet (515360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ641026-019 นะโม39 (515366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ641026-100 การันตีพระ (515464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ641026-101 การันตีพระ (515466) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ641026-102 การันตีพระ (515468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ641026-103 การันตีพระ (515469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ641026-104 การันตีพระ (515471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ641026-105 การันตีพระ (515472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641026-106 การันตีพระ (515474) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ641026-107 การันตีพระ (515482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ641026-108 การันตีพระ (515483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ641026-109 การันตีพระ (515484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ641026-110 การันตีพระ (515486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ641026-111 การันตีพระ (515487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ641026-112 การันตีพระ (515488) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
37 # 2อจ641026-113 การันตีพระ (515489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ641026-114 การันตีพระ (515490) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
39 # 2อจ641026-115 การันตีพระ (515491) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ641026-116 การันตีพระ (515492) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 2อจ641026-117 การันตีพระ (515493) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
42 # 2อจ641026-118 การันตีพระ (515494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ641026-119 การันตีพระ (515495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ641026-120 การันตีพระ (515496) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
45 # 2อจ641026-121 การันตีพระ (515497) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
46 # 2อจ641026-122 การันตีพระ (515498) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
47 # 2อจ641026-123 การันตีพระ (515499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
48 # 2อจ641026-124 การันตีพระ (515500) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
49 # 2อจ641026-125 การันตีพระ (515501) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ641026-126 การันตีพระ (515502) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 2อจ641026-127 การันตีพระ (515503) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
52 # 2อจ641026-128 การันตีพระ (515504) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 2อจ641026-129 การันตีพระ (515505) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
54 # 2อจ641026-130 การันตีพระ (515506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ641026-131 การันตีพระ (515507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 2อจ641026-132 การันตีพระ (515508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ641014-179 RPSD00001640VL นายเอกรัตน์ + poonsaka (514044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้าและชำรุดขอบซ้าย-ขวา)(G 67%)
2 # 3อจ641016-160 ED633570987TH Hook2 + kittikitti (514316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ641016-192 EH4900006314TH หม่อง + jumrust (514395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม
4 # 3อจ641019-137 ED187226025TH เซียนน้อยหนึ่ง + apiwat4825 (514583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม(สภาพติดสีไม่เต็มส่วนล่าง) (หมายเลข 3814)
5 # 3อจ641019-152 EQ530396283TH matee1974 + bagio (514619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 68%)
6 # 3อจ641020-174 เหรียญ + ซุยคิขิง (514802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000086080WH
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่าง)
7 # 3อจ641020-188 EI875898819TH Amulet101 + ช็อคโกแลค (514849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ641021-119 ED201268037TH แม้วจอมเทียน + ว่านหวาย (514966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
9 # 3อจ641021-135 ED214718619TH Sangjan + กล้วยหิน (514892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และตัดหู)
10 # 3อจ641021-141 RNPR0000081238X กุศลสร้าง + hot2523 (514909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังยันต์สิบ เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ641021-154 ED142067244TH first19 + dewza08 (514941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(640820-095)
12 # 3อจ641022-112 EG898588506TH masterpiece + บอสตัน (515081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ641022-115 EH479432672TH ณัฐปรัชญ์ + นกแก้ว (515088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งภูมิปาโล เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กาฬสินธุ์ (พระอาจารย์ฝั้น ปลุกเสก)
14 # 3อจ641022-117 ED122567586TH มาโมเสท + วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (515092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
15 # 3อจ641022-124 EH479432672TH นายช่างพานต๋าย + นกแก้ว (515110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดถ้ำสิงโตทอง รุ่นฉลองโบสถ์ เนื้อผง ปี 2535 จ.ราชบุรี (ฝังตะกรุดทอง)
16 # 3อจ641022-162 ED201863189TH ปิดตา + wit22 (515116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 68%)
17 # 3อจ641025-002 พิชชากร + บอลปากน้ำ (515178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(640915-004) (G 77%)
18 # 3อจ641025-003 khom66 + ราชสีห์ (515180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (640707-265)(G 79%)
19 # 3อจ641025-004 sathinee2256 + (515182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิโรจน์เจริญวิทูฒ์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (640528-196)
20 # 3อจ641025-005 amarin99 + kittisak-pra (515183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 119/น้ำหนักทอง 28.4 กรัม) **พระสภาพสวย
21 # 3อจ641025-006 moterair + Tourjen (515186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
22 # 3อจ641025-007 Aonpra + ming168 (515187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
23 # 3อจ641025-008 sokos + เจริญ42 (515190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
24 # 3อจ641025-009 first19 + เสมาพัดยศ (515192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพสวย)
25 # 3อจ641025-010 matee1974 + เก้าออโต้ (515194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
26 # 3อจ641025-011 zafari + Ban2015 (515193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ641025-012 thitipant + passakornp (515195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
28 # 3อจ641025-017 natapoln + ลาเสือ (515203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ641025-018 chanachok + baibua29 (515205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 69%)
30 # 3อจ641025-019 sur_suk + wit22 (515206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(610111-006) ( G 63%)
31 # 3อจ641025-020 bankbong55 + Kanom (515208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
32 # 3อจ641025-021 ทันบางบอน + nakorn05 (515212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
33 # 3อจ641025-022 Bophantom + nakorn05 (515216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (551015-072)
34 # 3อจ641025-023 Kasem1 + THAITANIUM (515313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
35 # 3อจ641025-024 wanitcha + THAITANIUM (515221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดลูกกลอง หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานลงรัก จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ641025-026 viper356 + icevanira (515226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
37 # 3อจ641025-101 EB525317795TH โรมัน + Skyblue (515174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
38 # 3อจ641025-102 ED229246646 masaru + หมูทอง (515176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
39 # 3อจ641025-104 SMLP0000254389N chuanchai2505 + phusiam (515179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 189)
40 # 3อจ641025-105 ED973387506TH ท๊อปTURBO + จอมพล (515181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์แขนติ่ง เนื้อดิน จ.ลำพูน
41 # 3อจ641025-107 ED155183266TH pr1972 + rungroj (515185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูป่า หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
42 # 3อจ641025-108 ED135665763TH prons + mchutith (515188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ641025-109 EG966185004TH ChaiyutPho + rossyza4142 (515189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ641025-110 EG966185004TH phot87616 + rossyza4142 (515191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ641025-111 EG966185004TH ChaiyutPho + rossyza4142 (515228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ641025-112 ED206207255TH Benjapon88 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (515231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
47 # 3อจ641025-113 ED1923251633TH Xabi17 + nutnile (515233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์พระโมคคัลลาน์-สารีบุตร เนื้อผง ปี 2407 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ641025-114 ED210988540TH tanand45 + nongmeena (515235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510422-008)
49 # 3อจ641025-115 ED0299997450TH อะนันตะปัดชะเย + ไซยะ13 (515236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ641025-116 ED899475094TH ทิศเหนือ + Suprarop (515239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 72499)
51 # 3อจ641025-117 ED193575271TH ทิศเหนือ + nuy_two (515318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 78%)
52 # 3อจ641025-118 ED90547736TH Chan59 + Anankiya (515240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย เนื้อผงว่าน ปี 2516 จ.นครพนม
53 # 3อจ641025-119 ED251801099TH teerawit + aon13 (515244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(561214-071)(G 81%)
54 # 3อจ641025-121 ED235411449TH เซียนน้อยหนึ่ง + Gibsonhotza (515249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกมาก)
55 # 3อจ641025-122 ED177083622TH naret18 + Thanapong36 (515251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลั่ง วัดหนามแดง รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2505 จ.สมุทรปราการ
56 # 3อจ641025-123 EG742916928TH บอยพระเครื่อง + beer2126 (515253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (570919-213)(G 62%)
57 # 3อจ641025-124 EG742916928TH Palmkit1997 + beer2126 (515256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้)
58 # 3อจ641025-125 TTLY000166504TW เจริญ42 + numpraram2 (515257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ641025-126 ED080273972TH ตี๋ลำปาง + ตะแคงขวด (515259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ641025-127 ED084087539TH WASIT + นายเก้ (515261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1460)
61 # 3อจ641025-129 PCNW000050470L2 sinbadz + sanpol (515267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ641025-130 ED206207247TH Brilliantgems + (515270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ราชสีห์_กิ่งเพชร
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
63 # 3อจ641025-131 ED194249551TH wanitcha + คนเหนือพลัดถิ่น (515300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 2.8 นิ้ว)
64 # 3อจ641025-132 ED167089617TH Chan59 + เต่ามังกร (515302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ641025-133 ED167089617TH Chan59 + เต่ามังกร (515303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ641025-134 ED167089617TH Chan59 + เต่ามังกร (515304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ641025-135 ED161842373TH พลดินแดง + ท๊อปห้วยยอด (515305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 ปี 2504 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ641025-136 ED886935163TH chatchaislk + vanida1720 (515306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขาม เนื้อเงิน ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ641025-137 EW004577156TH มารวยค่ะ + m-cot (515307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
70 # 3อจ641025-138 ED207257857TH TONKHAW + golfsriracha (515308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ชัยนาท
71 # 3อจ641025-139 ED232425713TH kit01 + บ้านสวน22 (515310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว จ.นครนายก
72 # 3อจ641025-140 ED080282886TH uitra + SOMDED (515312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (640911-126)
73 # 3อจ641025-142 EG955016353TH benz51 + liver139 (515276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เ นื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ641025-143 ED205378846TH Pondnineteen + ซิยิ่นกุ้ย (515277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640507-240)
75 # 3อจ641025-145 ED233952676TH tommeng + องอาจ (515284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ641025-146 ED200249822TH bananaboat + Piyawan (515287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
77 # 3อจ641025-147 ED188487804TH pornlimk + เหน่งบางคู้ (515289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธหลวงพ่อดำ วัดกุฎี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี.. (641004-132)
78 # 3อจ641025-149 ED140726831TH MALIJEEP + burabha (515290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2246)
79 # 3อจ641025-150 ED189408768TH เด็กสมบูรณ์ + น้องแผ่นดิน (515296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
80 # 3อจ641025-151 ED222731890TH เสกปราการ + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (515207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบุรี
81 # 3อจ641025-153 PCNW000050469J3 sinbadz + sanpol (515210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ641025-156 EB553614976TH sinpet + phirat21 (515214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ641025-157 RSLY000060816UA seed-seed + anuruknavy44 (515215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์สูง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
84 # 3อจ641025-158 TH011820T1J32B ทนายโอ๊ต58 + Mark-Mon2015 (515217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
85 # 3อจ641025-159 ED206598809TH masterpiece + คูณสตางค์ (515218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย
86 # 3อจ641025-160 TH011820T1AX3B Chan59 + Mark-Mon2015 (515220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
87 # 3อจ641025-164 EG898673840TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (515202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาอ้อ รุ่นขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พัทลุง
88 # 3อจ641025-165 EG898673840TH toy_clong8 + (515204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
89 # 3อจ641026-160 เกียรติก้อง + sanz9797 (515349) ก้ามปู 1 อัน ( G 73%) (น้ำหนัก 1.5 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 ต.ค. 2564 - 08:41 น.] #82047 (22/23)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ641001-020 ED154671792TH Vincent (512283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 1อจ641005-009 ED172961249TH pound2007 (512807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ641006-012 ED114876081TH chaiywutkunarsa (512883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ641007-013 tongjoy (513015) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ641008-008 ED214514575TH รักกี้ (513075) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
6 # 1อจ641008-009 ED214514575TH รักกี้ (513088) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ641008-015 ED174148077TH bluezone69 (513099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641008-021 ED137749789TH สิงห์คำรณ (513117) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 1อจ641008-022 ED927394703TH Namnathee1983 (513149) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ641009-002 DONM000083011KB ลุงปิ่นเริน21 (513202) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ641009-004 ED182158093TH แต-สุโขทัย (513355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ641009-011 ED215324326TH มหามณีจินดา (513357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ641009-019 EB553055968 seranee (513208) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ641009-020 ED184715421TH ธนกฤตพระเครื่อง (513216) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ641009-022 ED864606700TH thevit (513220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ641011-016 ED182174839TH อาราธนา (513366) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 1อจ641012-007 RPTN000052106XS Buncha2508 (513646) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ641016-021 EI760867653TH Chakkapud (514358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641021-012 EB548313721TH nopponsmith (514935) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 1อจ641021-014 EX657469486TH Rat2524 (514938) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ641021-030 EB517195450TH kanlaya48 (514944) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ641021-031 EB517195450TH kanlaya48 (514948) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ641021-032 EB517195450TH kanlaya48 (514955) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ641021-033 EB517195450TH kanlaya48 (514961) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ641021-034 EB517195450TH kanlaya48 (514964) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ641022-002 ED219753042TH อี๊ดเมืองเลย (515041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ641022-003 ED219753042TH อี๊ดเมืองเลย (515117) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
28 # 1อจ641022-004 ED247503831TH kaiza19 (515044) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ641022-007 ED991756180TH ณชินบัญชร (515155) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ641022-009 EH502267433TH เมืองสมุทร (515130) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ641022-010 EH502267433TH เมืองสมุทร (515132) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ641022-011 ED065383967TH พระยอดขุนพล (515051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ641022-015 ED917799607TH สาลิกาดง (515061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ641022-016 EJ338563361TH ธนกิต (515137) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 1อจ641022-017 EX607874680TH print (515140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ641022-018 EX607874680TH print (515143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 1อจ641022-019 ED071287474TH paoboonjin (515066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ641022-025 ED010451322TH นุหนองคาย (515082) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ641022-027 ED224168978TH แม่หมอ (515086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ641022-033 ED238317249TH ayw035 (515144) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ641025-002 ED044056224TH bluezone69 (515280) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
42 # 1อจ641025-004 ED135665763TH mchutith (515286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ641025-018 ED217226043TH คุณศิระ (515288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ641007-006 ริณดา (513048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ641007-008 ริณดา (513055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ641007-022 โฟกัส (513013) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641008-001 BallDesign (513127) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ641008-002 BallDesign (513134) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ641008-012 router (513177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ641008-013 router (513182) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ641008-018 Buncha (513178) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ641008-029 Vuttichai (513187) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ641009-005 joe0707 (513332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641009-007 phatcharoen (513334) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
12 # 2อจ641009-010 Nathan666 (513340) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641009-013 noomevo7 (513343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641009-025 t_local (513350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ641009-041 baibua29 (513356) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ641009-043 susuki (513359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 2อจ641011-008 thitiporn (513524) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 2อจ641011-040 sjitrakorn (513378) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ641012-011 Buncha (513622) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ641012-012 Buncha (513627) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ641012-030 mixsick150 (513639) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ641018-018 Anankiya (514430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ641018-027 นิดบางไทร (514445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ641018-028 narawutpom (514448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ641019-001 TANAWAT2520 (514629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ641019-007 nopparutMak (514632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ641020-021 vee2503 (514737) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ641022-006 penggo (515014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ641022-008 somchaitoh (515016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ641022-009 maiizza (515162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ641022-015 เล็กอารี (515023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641022-016 Pra999 (515024) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ641022-021 นราคอฟ (515028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ641022-022 JATUWAT (515029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ641022-023 kongsak (515031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ641022-026 vichet (515147) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
37 # 2อจ641022-030 thesj (515035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ641025-010 นายพอเพียง (515299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ641025-020 การันตีพระ (515173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ641025-022 MAENAM (515301) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
41 # 2อจ641025-026 เอกจักร (515311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ641025-029 wit22 (515309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ641019-108 ED617673841TH Chot56 + rattasah (514621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปากหวอ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
2 # 3อจ641022-001 aomm35 + kitatoon (515012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
3 # 3อจ641022-003 pontat567 + tomtomus (515015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ641022-004 tonphra + easter (515017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อผงหน้ากากทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซม.)
5 # 3อจ641022-005 yaair + microsoft (515019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ641022-006 wallopo028 + somchaitoh (515020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (631113-499)(G 65%)
7 # 3อจ641022-007 loongmike + มหานคร (515022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แขนกาง เนื้อผง ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ641022-008 Nongjeen + ประศาสน์ (515025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (631121-341)
9 # 3อจ641022-010 Sompol59 + ming168 (515027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ641022-011 Thesun66 + prasit_tj (515030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ641022-012 รุตช้างกลาง + ead09 (515033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่น 2 (ไตรมาส) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช **พระสภาพสวย
12 # 3อจ641022-013 ลิ้ม88 + Tourjen (515036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
13 # 3อจ641022-014 Thesun66 + tanapat05 (515038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ641022-015 Pond27 + thanagaon (515040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ641022-016 pecth88 + thanagaon (515043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ641022-018 บีเวียงพิงค์ + Mienthong (515048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
17 # 3อจ641022-019 apollo12 + skyforce (515050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่พุทธย้อยยาว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (641010-353)
18 # 3อจ641022-020 poon09 + AHJONSUK (515170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 435)
19 # 3อจ641022-021 poon09 + AHJONSUK (515171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 225) **พระสภาพสวย
20 # 3อจ641022-101 ED25100783TH จ่าจอก + พิศรุษ (515053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดลหวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
21 # 3อจ641022-102 ED241542797TH ปิดตา + shakespeare (515057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 82%)
22 # 3อจ641022-104 ED026425965TH azayagency + vuthinuntha (515062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
23 # 3อจ641022-105 ED240505753TH Chan59 + เต่ามังกร (515064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ641022-106 ED240505753TH Chan59 + เต่ามังกร (515068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ641022-107 ED240505753TH Chan59 + เต่ามังกร (515069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ641022-108 ED240505753TH Chan59 + เต่ามังกร (515071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ641022-109 ED201114628TH kengdecha + เด็กอ่างหิน (515073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ641022-110 ED238432709TH Sangjan + พระเครื่องมงคล (515076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ641022-111 EG898588506TH toy_clong8 + บอสตัน (515080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ641022-113 EG898588506TH ban999 + บอสตัน (515083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุดห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
31 # 3อจ641022-114 EH479432672TH Pentor09 + นกแก้ว (515084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ641022-116 EH479432672TH titong + นกแก้ว (515089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ641022-119 EH479432672TH เสรีไทย + นกแก้ว (515097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
34 # 3อจ641022-120 EH479432672TH suwichai + นกแก้ว (515100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641022-121 EH479432672TH jung70 + นกแก้ว (515103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ641022-122 ED229238401TH amuletfocus + nut141 (515105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(640927-396)(G 80%)
37 # 3อจ641022-125 EH479432672TH NUNG1789 + นกแก้ว (515112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
38 # 3อจ641022-126 EH479432672TH เพชรคีรี + นกแก้ว (515113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ641022-127 ED246418125TH k_artit + ริณดา (515172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผงหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (641004-054)
40 # 3อจ641022-129 EH479432672TH anuwatpolsri + นกแก้ว (515118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมงคลศิลาฤกษ์ เนื้อทองแดงลงยากะไหล่ทอง-เงิน ปี 2537 จ.ระยอง
41 # 3อจ641022-130 EH479832672TH vadcharapol + นกแก้ว (515120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 66%)
42 # 3อจ641022-131 EH479432672TH จิรัฏฐาโน + นกแก้ว (515037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ641022-132 ED198665402TH เอ๋พระรามห้า + Tongten (515039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง) **พระสภาพสวย
44 # 3อจ641022-133 ED190242487TH เทพมรณะ01 + masterpiece (515042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (610905-062)
45 # 3อจ641022-134 EH479432672TH vadcharapol + นกแก้ว (515045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)(G 58%)
46 # 3อจ641022-135 EH479432672TH bunhave + นกแก้ว (515047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
47 # 3อจ641022-136 EH479432672TH Oat_Phk + นกแก้ว (515049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 79%)
48 # 3อจ641022-138 ED152486930TH nuten + water-pong (515054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ641022-140 ED224335035TH somsak2518 + BlackHeart (515059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1485/น้ำหนักรวม 60.4 กรัม)
50 # 3อจ641022-141 ED218481348TH ssakda + jirajira (515063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(520926-229)
51 # 3อจ641022-143 ED170246860TH m-cot + Burapha777 (515067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2470)
52 # 3อจ641022-144 ED222929566TH chokun_son + suthee069 (515070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
53 # 3อจ641022-145 RSRI000064700C9 joeenok + Reindeer_kwang (515072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
54 # 3อจ641022-146 ED616386963TH pramual + pitipong420 (515075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
55 # 3อจ641022-147 EG898673544TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (515077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
56 # 3อจ641022-148 RMNS0000340188V rachata56 + (515079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พ่อนะโมพระเครื่อง
พระวัดไผ่ล้อม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ641022-149 RMNS0000340188V rachata56 + (515085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พ่อนะโมพระเครื่อง
พระหลวงพ่อเกีย วัดกุมรินทรฯ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ641022-150 ED227150450TH พัทธลุง + vanida1720 (515087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ641022-152 EO685786247TH ท่านมหา + dewkuhaku (515094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
60 # 3อจ641022-153 ED156574776TH Auh122 + ศักดิ์นรินทร์ (515095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (640924-178)
61 # 3อจ641022-154 ED217748478TH thitipant + kon112 (515098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ641022-155 ED223637927TH สุทธิพงษ์99 + ฅนบางใหญ่ (515099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)(640911-160)
63 # 3อจ641022-156 EX557875447TH doramon2345 + KID_2 (515101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
64 # 3อจ641022-157 TH011820KQYP3B หม่อง + eyecom (515104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ641022-158 RTHN000041320PK Sleek + Jaosuanoi (515106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 2453)(G 81%)
66 # 3อจ641022-159 EB554651445TH อรทัย960 + TooToon (515109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 77%)
67 # 3อจ641022-160 EB554651445TH แสงธรรม01 + TooToon (515111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 91%)
68 # 3อจ641022-161 EB554651445TH bankbong55 + TooToon (515114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
69 # 3อจ641022-164 ED038398255TH HopeMan + ลักษณ์ตะวัน (515121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
70 # 3อจ641022-166 ED167095250TH Chan59 + เต่ามังกร (515125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ641022-167 ED167095250TH Chan59 + เต่ามังกร (515127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ641022-168 ED167095250TH Chan59 + เต่ามังกร (515129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ641022-169 ED167095250TH Chan59 + เต่ามังกร (515131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ641022-170 ED167095250TH Chan59 + เต่ามังกร (515133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ641022-171 ED167095250TH Chan59 + เต่ามังกร (515135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ641022-172 ED213833119TH guaran + sin10 (515136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
77 # 3อจ641022-174 EG955016367TH suparoek + liver139 (515141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่นำมนต์) **พระสภาพสวย

78# 3อจ641025-163 พรานม่วง+ซูโม่ (515198) ตลับทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนัก 24.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ต.ค. 2564 - 08:34 น.] #82044 (21/23)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640918-016 ED158644109TH PHLOI (510576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ641002-005 ED668298782TH OMBUN (512392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ641002-019 ED188203621TH Pornna931 (512387) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ641004-003 ED191831153TH สุเรนทรชิต (512641) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641004-007 EX596280847TH thevit (512577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ641004-018 ED141135858TH jeera (512588) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ641004-021 EF208421971TH print (512593) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ641005-001 ED192234917TH sompong963 (512761) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ641005-022 ED164846096TH jj2424 (512775) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ641006-008 ED987534663TH Angle99 (512879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ641007-001 ED178219936TH ธนกฤต999 (513041) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ641007-005 ED194970021TH twongt (513042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ641007-006 ED180560344TH yaramila (512974) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ641007-007 พิมพ์พิมล (513002) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 1อจ641007-014 TH01181YEHXV6B ตึ่งนั้ง (513049) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 10 องค์
16 # 1อจ641007-019 ED193528546TH พลฐานวโร (512994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ641007-021 ED927394703TH Namnathee1983 (513050) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ641007-022 ED118117807TH toopronchai (513054) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ641008-027 ED178192147TH sapo-g (513175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ641012-028 EJ172603136TH เซียนน้อยหนึ่ง (513691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641015-010 ED177056233TH ธัญสักปฐมาธนสรร (514195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ641015-011 SPAH0000056186G rungroj (514198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ641016-004 ED115961651TH RtitTi (514314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ641016-007 EG267511338TH ตั้มปราจีน (514318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ641016-008 ED181587745TH jarungrux (514320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 1อจ641018-021 ED142092399TH กอไผ่ (514489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ641019-002 ED165793412TH kaiza19 (514652) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ641019-008 QSV0563000001342 ไกด์คุณพระศรี (514671) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ641019-013 ED213419825TH Oat-Trat (514676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ641020-001 ED214277050TH noi70 (514717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ641020-002 ED164863752TH waves (514721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ641020-007 ED132190153TH tk_10 (514729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ641020-010 EG384757002TH แจ็คสี่แคว (514733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ641020-014 ED149076753TH Chakkapud (514741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
35 # 1อจ641020-015 ED214492985TH ป๋องณรงค์ชัย (514749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ641020-016 ED055355175TH PSangkaeo (514752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ641020-017 ED200243802TH ยิปซี (514756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ641020-018 ED210561867TH Ake595 (514759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ641020-019 ED223530713TH benz39 (514762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ641020-021 ED162027292TH หนานเอ (514765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ641020-022 ED185894812TH โก๋แก่ (514777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ641020-024 PTRR000093601TX BOMBA (514780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ641020-025 RTTL000026785VO อี๊ดเมืองเลย (514695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ641020-026 EG955015273TH หวานเย็น007 (514784) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
45 # 1อจ641020-029 EG742916809TH beer2126 (514796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ641020-030 ED037282494TH noomwny (514868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ641020-033 ED238413801TH goodmondays (514700) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 1อจ641020-034 ED231133890TH อะนันตะปัดชะเย (514810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ641021-001 ED247211095TH heng9999 (514877) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ641021-002 ED205375535TH welding24 (514878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ641021-003 ED241923040TH jojosan (514879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ641021-009 EB548335055TH aoso1554 (514891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ641021-011 ED127584688TH teain09 (514899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ641021-013 TH011820GEME3B ปั้นจั่น (514902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ641021-022 ED246220343TH montblanc (514908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ641021-028 PTRR000094000EQ BOMBA (514930) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
57 # 1อจ641022-031 EH411846185TH Nattyos (515157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640915-020 khotchaninPk (510085) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ640918-032 hanhaniiz (510573) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ640923-038 Viraphan711 (511276) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640930-022 ริณดา (512227) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
5 # 2อจ641001-005 Chan59 (512289) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ641002-012 midland (512426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641004-006 phatcharoen (512633) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ641004-012 dang29 (512598) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641004-025 moo_bpk (512637) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ641004-027 lovehunterlove27 (512603) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ641005-016 pui1228 (512783) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641005-022 sumsawang (512804) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ641005-023 sumsawang (512789) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ641005-024 sumsawang (512795) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ641005-025 คานธี (512806) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ641005-026 เด็กท่าพระ (512809) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 2อจ641005-028 prasit_tj (512713) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ641005-036 pawit_wattana (512801) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ641005-039 เพชรอโยธยา (512810) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
20 # 2อจ641006-011 H_WONG (512889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
21 # 2อจ641006-012 nottosaad (512870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641006-015 JITCHOO1361 (512845) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ641007-001 WeerapolL (513031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ641007-002 WeerapolL (513036) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ641007-024 ฅนบางใหญ่ (513044) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ641008-027 Mienthong (513116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 2อจ641009-012 nuttakrit (513268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ641011-012 vee2503 (513483) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
29 # 2อจ641012-018 Seksann (513609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641012-029 Berm_07 (513619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ641016-010 BOAT26 (514284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ641016-017 chanapai (514301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ641018-003 ภุชงค์ชัยภูมิ (514406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ641018-011 donkingddd (514420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
35 # 2อจ641020-007 vee2503 (514776) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ641020-009 vee2503 (514786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ641020-010 vee2503 (514789) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ641020-011 vee2503 (514792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ641020-012 vee2503 (514795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ641020-013 vee2503 (514799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ641020-014 vee2503 (514804) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ641020-015 vee2503 (514807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ641020-019 vee2503 (514728) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
44 # 2อจ641020-020 vee2503 (514735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ641020-022 vee2503 (514742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ641020-026 toopronchai (514747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 2อจ641020-027 tom_tepa (514707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ641020-031 แพรวพรรณ (514754) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
49 # 2อจ641021-022 Patumwan67 (514872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ641021-026 เมวิกา001 (514873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 2อจ641021-028 บารมีคุณย่า (514875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 2อจ641021-029 napsss (514876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
53 # 2อจ641022-004 tomtomus (515159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ641022-005 การันตีพระ (515153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ641022-020 นราคอฟ (515165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ641022-032 การันตีพระ (515154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ641012-143 ED138853045TH ท่านมหา + kanlaya48 (513707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกหน้าบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ641013-124 ED188777925TH Rathprasert3835 + (513834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patchara
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง(G 85%)
3 # 3อจ641014-139 ED815892093TH topten + tamthodsaporn (513935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกหลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)(G 88%)
4 # 3อจ641014-220 KBSNS00007656AW tanint + newzalagun (514111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ตลับทอง (G 88%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ641016-004 Teerubber + mdkm11 (514270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 54%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ641016-110 EB539879080TH เมืองสมุทร + ซุ้มวัดศรี (514312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
7 # 3อจ641016-114 ED173598463TH กอไผ่ + 6230(นู๋เป็ด) (514332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(611220-020) (G 86%)
8 # 3อจ641016-179 ED212610305TH w_penoom + หนูเจ้าพระยา (514374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
9 # 3อจ641019-004 jessada6678 + oldshop (514582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
10 # 3อจ641019-101 ED233150604TH ผู้นำพล + SANTI_MN (514604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
11 # 3อจ641019-156 EJ112883535TH bunpotth + alife (514630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกลูกยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ641020-002 ชอบจัง + likeit (514699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
13 # 3อจ641020-118 ED246410475TH tanint + คูณสตางค์ (514783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงปู่จันทร์ วัดหาดสองแคว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.อุตรดิตถ์
14 # 3อจ641020-119 ED225143575TH tonychan + thavikoon (514785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ641020-122 ED975676655TH bunpotth + เชฟโคโรลาโด (514827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดโพธิญาณ พิมพ์ซุ้นเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ641020-124 ED223030672TH ทันบางบอน + Poopoo (514832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 83%)
17 # 3อจ641020-161 TH011820C8B72B ดำเมืองสิงห์ + นึกอ่อนนุช (514761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสิ้ว วัดปากห้วยขอนแก่น เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.เพชรบูรณ์
18 # 3อจ641020-162 BCPB000034491WO pontat567 + namo08 (514764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ641020-178 EH114674994TH vintagejazz + (514814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ641020-189 ED037282494TH Nopsiamu + noomwny (514851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองหล่ม พิมพ์ย้อนยุค เนื้อผงหน้าทอง ปี 2557 จ.สระแก้ว
21 # 3อจ641020-190 ED234421294TH New_chain + เล็กชล (514852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
22 # 3อจ641020-192 ED234421294TH New_chain + เล็กชล (514856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
23 # 3อจ641021-002 Chatnarong_ch + (514882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 2636) (620510-070)
24 # 3อจ641021-003 Chatnarong_ch + (514886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 4673) (620510-071)
25 # 3อจ641021-004 non31 + ประมูลคุณพระช่วย (514889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (521008-062)
26 # 3อจ641021-005 ทนายโอ๊ต58 + (514893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (540421-351)
27 # 3อจ641021-129 EG898588347TH pornpipat + ซูโม่ (514980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธสิงห์ ปี 2532 จ.สุโขทัย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ641022-002 เฮี้ยงห้าแยก + (515013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญพระโพธิสัตว์ประทานความสุข อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2556 จ.เชียงราย (หมายเลข 1895)(621028-035)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ต.ค. 2564 - 08:37 น.] #82040 (20/23)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640920-024 ED153477789TH องอาจ (510736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641001-001 ED134075748TH หมูน้อยจอมโหด (512239) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641001-004 ED187920268TH doramon2345 (512244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ641001-014 ED152654522TH มหาเวส (512260) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ641001-015 EB552821393TH Nong_Arm (512269) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 1อจ641001-016 EQ530396221TH bagio (512275) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ641002-002 ED193521993TH NERAMIT (512382) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ641002-006 ED848943867TH yyoyo (512396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ641009-016 EB552881304TH t-det (513326) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ641011-009 ED193523552TH linyikaiii (513467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ641014-017 ED997995829TH heng9999 (513998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641014-037 ED950548430TH pakavat (514061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ641016-001 ED225914954TH นูจันทบุรี (514306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ641016-003 ED935078478TH Vut05 (514309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ641016-011 ED152681545TH theera (514325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ641016-015 ED065381215TH พระยอดขุนพล (514331) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ641016-017 ED185874631TH tongnarong (514339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ641016-018 ED115494821TH ตี๋ลำปางหลวง (514342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641016-020 ED173129213TH ตอปทุม (514351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641018-001 ED169445191TH ไข่มุข (514455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ641018-002 ED217262690TH ปักต้นกล้า (514458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ641018-003 ED217247088TH คุณศิระ (514462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ641018-004 66850381546113 Wannisapawi (514555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ641018-008 ED217254897TH ปักต้นกล้า (514468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ641018-009 ED989492189TH donunun (514471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ641018-010 ED150178176TH น้องหมี (514473) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ641018-014 ED065377309TH พระยอดขุนพล (514476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641018-017 ED210976285TH chaintv (514478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ641018-018 ED187573965TH SAHAKORN (514482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ641018-024 TH01181ZGT4Z7B jate1302 (514494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ641018-026 ED203760071TH sanopporn (514497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ641018-031 EJ628836157TH Sawadee9 (514508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ641018-032 ED238421136TH พระเครื่องมงคล (514512) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ641019-007 ED174227384TH wateelifestyle (514675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ641021-005 EG898588355TH ขนมไทยแม่อารีย์ (514880) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 20 รายการ
36 # 1อจ641021-006 ขนมไทยแม่อารีย์ (514884) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640923-026 Pond2865 (511280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ640930-014 ๙อุอากะสะ (512216) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ640930-021 ริณดา (512221) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640930-024 tpce(2002) (512234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ641002-001 vadcharapol (512438) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ641002-007 โต้งจัดเต็ม (512440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ641005-018 Ckkay (512797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ641007-041 หยกมณี (514870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ641012-028 yaozm (513605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
10 # 2อจ641015-008 ต้นณเมืองกุย (514169) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641016-002 เหินเมฆิน (514271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641016-004 lomlopburi (514274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641016-011 TumKungFuuu555 (514287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ641016-012 สิทสามเสน (514289) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ641016-013 อรรถพล (514297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ641018-005 สุทัสสา (514411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641018-006 tongprakueang (514412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ641018-007 อตกพระเครื่อง (514414) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ641018-009 โก้2522 (514416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ641018-012 poonsaka (514422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ641018-021 tanac (514436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641018-022 tanac (514438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ641018-023 tanac (514440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ641018-025 wilairat_22 (514513) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
25 # 2อจ641018-026 Mienthong (514443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ641019-008 Pond27 (514634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ641019-010 tanint (514636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ641019-011 tungsaima (514640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ641019-012 ราชสีห์ (514641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ641019-013 toeyway (514643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ641021-005 jicko (514985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641021-006 การันตีพระ (514995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ641021-007 การันตีพระ (514996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ641021-023 บรีสพระช่วย (514986) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 2อจ641021-027 นคราฎ (514874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ641014-138 ED216608465TH midori + เจก่ะวาย (513933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ปั๊มตรายาง)
2 # 3อจ641016-158 ED209724925TH major + รถโฟร์ค (514313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ลองพิมพ์ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี(G 65%)
3 # 3อจ641016-184 EG383627669TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (514387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
4 # 3อจ641016-189 EB516982248TH daew1970 + nampoo (514392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (640825-279)(G 71%)
5 # 3อจ641019-010 821452832664 sil69 + ทาสธรรม (514957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นคชสารหมื่นปี พิมพ์เตารีดเล็กหลังแผ่นเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ641019-121 THED22301350TH cessmai + BhuriKet26 (514682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
7 # 3อจ641019-128 EG898587409TH sscopyprint + ซูโม่ (514591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.นครนายก
8 # 3อจ641019-166 EG742916738TH Prapoj_w + beer2126 (514650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640927-036)(G 64%)
9 # 3อจ641019-167 ED158279459TH Chan59 + chanu (514653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ641019-168 ED208452700TH pavee + C-Path (514655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอู่ทอง หลวงปู่สี วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ641019-178 EG898586981TH Arphakorn8888 + ซูโม่ (514674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 12.00 น. เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพแต่งผิว)
12 # 3อจ641020-001 guaran + โอ๋เมืองพาน (514696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
13 # 3อจ641020-003 เด็กสมบูรณ์ + ประศาสน์ (514703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ641020-004 Lengford + ศตกมล (514704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(640701-010)
15 # 3อจ641020-005 มหาชัยพระเครื่อง + (514709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โต้งจัดเต็ม
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลืองอ่อน) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
16 # 3อจ641020-006 maiizza + misterpou (514712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ641020-007 masterpiece + ดิอาโบล (514715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดไชโยฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.อ่างทอง
18 # 3อจ641020-008 yodpra + omruk (514716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 64%)
19 # 3อจ641020-009 yodpra + omruk (514718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
20 # 3อจ641020-010 berry + แฮปรามคำแหง (514720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
21 # 3อจ641020-011 teerawit + แฮปรามคำแหง (514724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
22 # 3อจ641020-012 Chatree27 + แฮปรามคำแหง (514727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 73%)
23 # 3อจ641020-013 WeeBangpree + (514730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
butterfly2553
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 1832)
24 # 3อจ641020-014 อรทัย960 + Mienthong (514732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ641020-015 Surame + Mienthong (514734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ641020-101 ED165933199TH tantin + paitool (514738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ จ.สุรินทร์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ641020-102 ED224711411TH nuch2545 + horakhung (514740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดขอบบน)
28 # 3อจ641020-103 EG487882775TH Anusornj + somsak2518 (514744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (641006-023)
29 # 3อจ641020-104 ED096099636TH โยพระประแดง + แปะยุ้ย (514746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) (561205-193)
30 # 3อจ641020-105 ED989485466TH เพชรอโยธยา + suchet_w (514748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
31 # 3อจ641020-106 ED185680131TH หม่อง + star_ts (514751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (กรอบชุบทอง)
32 # 3อจ641020-107 EB553288809TH pr1972 + โอ๊ตหาดใหญ่ (514755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนู เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ641020-108 ED214020884TH lamborghinizi + phubed (514758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (511205-411)
34 # 3อจ641020-109 ED210386553TH Vut05 + องอาจ (514760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพแต่งผิว)
35 # 3อจ641020-110 ED206363794TH โอ๋เมืองพาน + โอเว่น (514763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
36 # 3อจ641020-111 ED815894911TH pockypockdeng + วัฒน์พะเยา (514766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นสุวรรณมงคล เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 15.4 กรัม) **พระสภาพสวย
37 # 3อจ641020-112 ED149084406TH kitikorn16 + น้อยหน่า (514769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
38 # 3อจ641020-113 ED200224468TH nirun1975 + bigbrother (514770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
39 # 3อจ641020-114 ED156574467TH sil69 + long_g (514772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
40 # 3อจ641020-115 EB553303015TH Watermelon + ครูแป้ง (514773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
41 # 3อจ641020-116 ED151567331TH pinits + popsleep (514775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(530820-177)
42 # 3อจ641020-117 ED185954312TH รุตช้างกลาง + Kjohnpat (514779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ641020-120 ED210172805TH masterpiece + rambo93 (514788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2838)
44 # 3อจ641020-121 ED137970363TH Sangjan + ไกลปีนเทื่ยง (514826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
45 # 3อจ641020-123 EB548307227TH masterpiece + ROYPUTH (514830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ641020-125 ED198343504TH ฮองซู + toyota888 (514833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ641020-126 ED192870048TH pawaris + กงจักรเป็นดอกบัว (514835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นปืนแตก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ641020-128 ED162047062TH yodpra + เก้าตะวัน (514840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ641020-129 ED248600684TH wanitcha + golfsriracha (514842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้า ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ641020-130 ED210386567TH sur_suk + องอาจ (514844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองคำลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3/น้ำหนักทองรวม 29.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
**พระสภาพสวย
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
51 # 3อจ641020-131 ED222721155TH rachata56 + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (514794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
52 # 3อจ641020-132 ED205373336TH azayagency + สมยศ5 (514797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
53 # 3อจ641020-133 ED231914145TH Michy + suchart_joe (514800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (640107-363)
54 # 3อจ641020-134 ED231914145TH เกษตร + suchart_joe (514803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (630928-268)(G 64%)
55 # 3อจ641020-135 ED2319145145TH Michy + suchart_joe (514806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)(620930-080) **พระสภาพสวย
56 # 3อจ641020-136 ED172583445TH guidenaja + (514809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CTPRAKRUENG
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
57 # 3อจ641020-138 ED198683785TH พรพระพุทธคุณ + บิ๊กบีม (514816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (641011-181)
58 # 3อจ641020-139 ED238441436TH บารมีธรรม + หนุมานเชิญธง (514819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตโต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปทุมธานี (โค้ด 80)
59 # 3อจ641020-140 ED202609523TH chatrchai_chan + Jjiann1979 (514820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
60 # 3อจ641020-141 ED209878140TH เอ๋พระรามห้า + ชายภีม (514690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
61 # 3อจ641020-142 ED142077480TH บอลปากน้ำ + dewza08 (514691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(640820-096)
62 # 3อจ641020-143 ED247001004TH Korngavee + router (514694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
63 # 3อจ641020-144 ED213454385TH pakavat + เด็กใหม่ (514698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2527 จ.จันทบุรี (หมายเลข 416)
64 # 3อจ641020-145 EG893801184TH nut141 + Friday (514702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7330)
65 # 3อจ641020-146 ED226202955TH รวยเฮงคูณลาภดี + (514706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasit_jongsiri
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (570705-095)
66 # 3อจ641020-147 ED026406927TH m-cot + T_Ratchaphruek (514710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (600913-092)(G 69%)
67 # 3อจ641020-148 EB553619911TH APICHAIN + Wanlop (514714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ641020-149 ED221824618TH กรงหัวจุก + Chusana (514719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
69 # 3อจ641020-150 ED002526222TH พรรณราณย์ + nengdkny (514722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
70 # 3อจ641020-151 EG893801175TH Apollo23 + Friday (514725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7456)
71 # 3อจ641020-152 ED224932205TH รักษ์พระกรุ + nattawutng (514731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครนายก (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
72 # 3อจ641020-153 ED164147205TH Sompol59 + Bigbub (514736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11143)
73 # 3อจ641020-154 ED222707017TH jitrin + july2009 (514867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธา
74 # 3อจ641020-155 EB554154026TH doramon2345 + kai26 (514739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
75 # 3อจ641020-156 EB554154026TH doramon2345 + kai26 (514743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
76 # 3อจ641020-157 EB554154026TH Tourjen + kai26 (514745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์ไม่มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (640621-381)
77 # 3อจ641020-158 ED207246437TH kit01 + golfsriracha (514750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
78 # 3อจ641020-159 TH011820C8FF5B ชินครับ + นึกอ่อนนุช (514753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ641020-160 TH011820BXXR4B bughumbeer + JumAmulet (514757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ641020-163 EG955015273TH greensnake + (514767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Boyprasertsak
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
81 # 3อจ641020-164 BCPB0000344904V เด็กสมบูรณ์ + namo08 (514768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 33133)
82 # 3อจ641020-165 EH499581375TH tuszaa + มหาชัยพระเครื่อง (514771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ข้างเม็ด วัดหนองอีดุก เนื้อผง ปี 2515 (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก)
83 # 3อจ641020-166 TH011820AX6R7B chairatmobile + kohler (514774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 345) (นน.รวม 64.3 กรัม)(สภาพใช้) (ทำความสะอาดผิว)(630727-206)(G
88%)
84 # 3อจ641020-167 EB553317505TH Michy + ปั้นจั่น (514778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ641020-168 TH011820CQFN3B khunpol500 + ARM_YUT (514866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้)
86 # 3อจ641020-169 ED218920659TH กระดุมทอง + (514782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เสือคู่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2527 จ.จันทบุรี
87 # 3อจ641020-170 TH01182091EJ1B tiwa9977 + ทรัพย์1990 (514787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2560 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
88 # 3อจ641020-171 821491753213 tone555 + bigbrother (514790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 236132/สภาพล้างผิว)
89 # 3อจ641020-172 830826482216 chane31 + niwatdear (514793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยเงินล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 709) **พระสภาพสวย
90 # 3อจ641020-173 821487660910 noom-iceman + นับดาว (514798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
91 # 3อจ641020-175 TH011820B4TZ6B Giant415 + Mark-Mon2015 (514805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
92 # 3อจ641020-176 EK890000422548X gek1414 + ตราชั่ง (514808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
93 # 3อจ641020-177 EG966176841TH เอฟอาปาเช่ + Arphakorn8888 (514812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.สมุทรสาคร
94 # 3อจ641020-180 EB553587825TH เสรีไทย + phirat21 (514822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
95 # 3อจ641020-181 SSM210300000050 golfkongsak + จริงใจ (514824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 751)(G 70%)
96 # 3อจ641020-182 ED164988182TH MALIJEEP + นูจันทบุรี (514828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 536)
97 # 3อจ641020-183 EG911780412TH preeyawat + KID_2 (514831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พิมพ์ใบโพธิ์ก้นดอกจันทร์ เนื้อผง (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) กรอบทอง(G 41%)
98 # 3อจ641020-184 66850385468354 หม่อง + zenith (514834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว (หมายเลข 1177) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
99 # 3อจ641020-185 ED218243312TH อะนันตะปัดชะเย + นัทกะน้ำ (514838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากระดูกผี วัดโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ641020-186 TH01181ZTU042B cessmai + poom2541 (514839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดงถักเชือก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ641020-187 ED170736832TH titong + Chokwoottichai (514847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (640225-141)(G 62%)
102 # 3อจ641020-191 ED155989587TH lertlakhatthakij + มะนาวแป้น (514853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 163)(G 90%)
103 # 3อจ641020-193 TH01181ZQCBD2B เชลล์ไทย + tum_utt (514857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างบ้านให้พ่อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี (ไม่ตอกโค้ด)
104 # 3อจ641020-194 ED097994262TH ynnoot + อิทธิมงคล9 (514858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดหลักเมือง รุ่นหนึ่งในแผ่นดิน พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน ปี 2541 จ.เพชรบูรณ์ **(ไม่มีการจัดสร้างพระรุ่นนี้)
105 # 3อจ641020-195 TH0118203WBX5B pawaris + คุณากร (514860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(640803-141)
106 # 3อจ641020-196 ED227721191TH Jinojirayu + เสือหมอบ (514861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
107 # 3อจ641020-197 ED164082597TH บุญพา + cap29 (514862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
108 # 3อจ641020-198 ED178248328TH m-cot + อ๊อด111 (514863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
109 # 3อจ641020-199 ED178248328TH Giant415 + อ๊อด111 (514864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2962)
110 # 3อจ641020-200 ED175753280TH ยุทธแหลมทอง + kiat001 (514865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 6336/หน้าตัก 3 นิ้ว)
111 # 3อจ641020-201 ED194627409TH THARIS + Namchai (514693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 ไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 146)
112 # 3อจ641020-202 ED231133890TH teespy + อะนันตะปัดชะเย (514697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
113 # 3อจ641021-001 เล็ก2521 + อาชาเหล็ก (514881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
114 # 3อจ641021-006 UltraMan50 + Patumwan67 (514896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อทองแดงถักเชือก จ.สมุทรสงคราม
115 # 3อจ641021-007 ม่วงทองพระ + เด็กสังขละ (514898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (640710-292)
116 # 3อจ641021-008 pisanx + Taoz2119 (514900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 449/สภาพสวย)
117 # 3อจ641021-009 susuki + Wanlop (514903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(620704-086)
118 # 3อจ641021-010 ทนายโอ๊ต58 + คงกะพันชาตรี (514907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
119 # 3อจ641021-011 Peak18 + นคราฎ (514912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(640720-609)
120 # 3อจ641021-012 masterpiece + easter (514914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
121 # 3อจ641021-013 Choat + ลูกแม่รำเพย (514916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (641001-482)(G 72%)
122 # 3อจ641021-101 EG898588333TH toy_clong8 + ซูโม่ (514921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
123 # 3อจ641021-102 EG898588333TH pornpipat + ซูโม่ (514924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสุคโต หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
124 # 3อจ641021-103 EG898588333TH toy_clong8 + ซูโม่ (514925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
125 # 3อจ641021-104 ED832056949TH Phrakaew + เสน่หา (514928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
126 # 3อจ641021-105 ED832056949TH saksitt + เสน่หา (514931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
127 # 3อจ641021-106 ED193394141TH หม่อง + คมทัตพรหมเสนะ (514934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ641021-108 ED198685177TH teespy + yisamrong (515001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ641021-109 EG641544330TH nakornbubri + Jukkarin2543 (514940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 312)
130 # 3อจ641021-110 ED193250916TH แบทแมน + nutnile (514943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
131 # 3อจ641021-111 TH011820EV6C7B maiizza + Danai33 (514946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
132 # 3อจ641021-112 ED206595175TH Wee08 + อัครวินท์ (514949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5833) **พระสภาพสวย
133 # 3อจ641021-113 ED206595175TH Wee08 + อัครวินท์ (514951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4457) **พระสภาพสวย
134 # 3อจ641021-114 ED194137538TH Poonsin + ญาดา168 (514954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2280)
135 # 3อจ641021-115 ED534962973TH เซียนน้อยหนึ่ง + (514956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมาร์ทพระแท้
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
136 # 3อจ641021-116 ED147997913TH thumma + Ploy916 (514958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
137 # 3อจ641021-117 ED141584216TH thitipant + anode (514962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
138 # 3อจ641021-118 TH011820FXFZ8B Phichit_02 + Nathan666 (514963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
139 # 3อจ641021-120 ED201268037TH แม้วจอมเทียน + ว่านหวาย (514967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
140 # 3อจ641021-121 821497127625 Film789 + lamborghinizi (514999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
141 # 3อจ641021-122 821494828685 ทรัพย์กำเนิด + สอปลายฟ้า (514970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและชุบนิกเกิลใหม่)(G 83%)
142 # 3อจ641021-123 821494834296 ท๊อปบางนรา + สอปลายฟ้า (514971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 70%)
143 # 3อจ641021-124 ED234613229TH พระประแดง26 + yutthapongp (514972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง) กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
144 # 3อจ641021-125 ED241540133TH kittinanaum + Lengford (514975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
145 # 3อจ641021-126 EG966182524TH charkrit + prasittichai34 (514997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
146 # 3อจ641021-127 EH479283752TH Prichar + เวสแฮม (514976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
147 # 3อจ641021-128 ED173141585TH เอ๋พระรามห้า + ตอปทุม (514978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
148 # 3อจ641021-130 ED203849746TH Sompol59 + Anankiya (514981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1258)(641013-578)
149 # 3อจ641021-131 ED218320650TH mic49 + yuttaphoom2 (514883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
150 # 3อจ641021-132 ED151133729TH aeakarat + ตาลทราย (514885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิโมกข์ หลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
151 # 3อจ641021-133 ED247010920TH boat1678 + Charity (514888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท)(G 78%)
152 # 3อจ641021-134 ED214718619TH schan2514 + กล้วยหิน (514890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
153 # 3อจ641021-136 ED204543144TH พรพระพุทธคุณ + บ้านกรอบเงิน (514894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (540624-170)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (540624-173)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
154 # 3อจ641021-137 RSKY000039125DP กิตติ2528 + newzalagun (514897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
155 # 3อจ641021-138 ED190250293TH yuttokkm + masterpiece (514901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (600628-035)
156 # 3อจ641021-139 SSM210300000072 rungroar + จริงใจ (514904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2609) **พระสภาพสวย
157 # 3อจ641021-140 KEX10337814532 เมตตาบารมี + Chapanya (514906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
158 # 3อจ641021-142 EG898673297TH pirapat112 + (514910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
159 # 3อจ641021-143 EG898673297TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (514913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
160 # 3อจ641021-144 EG898673297TH toy_clong8 + (514915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
161 # 3อจ641021-145 EG742916830TH Maxnet + beer2126 (514918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641005-368)(G 62%)
162 # 3อจ641021-146 EG742916830TH Prapoj_w + beer2126 (514920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
163 # 3อจ641021-147 821490092334 tosspong + นะโมชลบุรี (514922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(G 79%)
164 # 3อจ641021-148 ED203315874TH Suvat_dee + ปากคลองเปรง (514926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
165 # 3อจ641021-149 TH01182065MC8B gitsada_19 + tum_utt (514929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
166 # 3อจ641021-150 ED229217812TH tungsaima + thawath (514932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม
167 # 3อจ641021-151 ED239714944TH สนิมเขียว + nakarin (514933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
168 # 3อจ641021-152 ED193122174TH alitita + leymwitt (514936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปาะ วัดช่องลม พิมพ์หลังหลวงพ่อแก่นจันทร์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ราชบุรี
169 # 3อจ641021-153 ED222929098TH kohler + suthee069 (514939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
170 # 3อจ641021-155 ED211215100TH เหมียวบางใหญ่ + t_local (514942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (640317-160)
171 # 3อจ641021-157 ED167067262TH Chan59 + เต่ามังกร (514947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
172 # 3อจ641021-158 ED167067262TH Chan59 + เต่ามังกร (514950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
173 # 3อจ641021-159 ED167067262TH Chan59 + เต่ามังกร (514952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
174 # 3อจ641021-160 ED167067262TH Chan59 + เต่ามังกร (514953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
175 # 3อจ641021-161 ED167067262TH Chan59 + เต่ามังกร (514959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ต.ค. 2564 - 08:36 น.] #82024 (19/23)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640929-025 ED141834347TH tarro (511999) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640930-009 EH477621228TH เสือสมิง (512165) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ641005-013 ED180226927TH kingcrow (512808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ641005-017 EB552927125TH seranee (512811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ641006-016 ED151877639TH รถโฟร์ค (512866) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ641007-023 ED196531014TH Songkiat19 (513000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ641008-010 ED202506342TH Thanaphu9 (513133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641009-018 ED198883946TH tayatang (513330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ641011-001 EF106639664TH Tarkkyp (513442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ641011-003 ED075950715TH นุหนองคาย (513447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ641011-005 TH0118YTYMU3B หมูน้อยจอมโหด (513450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ641011-006 ED162753873TH supanutk (513455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641011-007 BKPU000011233DS kajell3555 (513461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ641011-008 TH01181XTE7E1B peeeye (513465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641011-012 ED198631029TH ssorsoon (513470) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ641011-013 821451183571 lamborghinizi (513477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ641011-014 EH568489957TH paikung (513484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641011-015 ED182661371TH Alexpeter (513487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ641011-018 ED104099860TH คลับจับลิง (513491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641012-003 ED830772393TH sorn89 (513630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641012-006 ED714991168TH OldTown (513636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ641012-010 ED198615560TH ssorsoon (513641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ641012-012 ED196347741TH อะนันตะปัดชะเย (513648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ641012-014 EG322056954TH bungbung (513660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ641012-017 ED193528617TH linyikaiii (513666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ641012-018 BKPU000011361ZF pnew99 (513669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ641012-019 ED217240195TH ปักต้นกล้า (513672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641012-023 ED217203833TH คุณศิระ (513688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641012-026 ED178083677TH rooms_studio (513689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ641012-029 EB525344385TH kanlaya48 (513694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ641012-032 ED150235810TH เอกสังวาลย์ (513685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ641013-001 ED075557512TH ตุ๊หลวง (513872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ641013-003 ED040997261TH montblanc (513874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ641013-006 ED217221103TH techinmonpan (513876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ641013-008 TH01181Z7V8K0B น้องโน๊ต (513878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ641013-009 ED195911342TH แสงเงินแสงทอง (513879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ641013-010 ED214441391TH welding24 (513883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ641013-011 ED198618795TH ssorsoon (513886) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 1อจ641013-012 TH01181XUSR89B มังกรจ์แซ่อึ้ง (513919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ641013-015 EG966142763TH prasittichai34 (513890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ641013-020 ED151299604TH sing1 (513894) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ641013-022 ED170251683TH Burapha777 (513897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ641013-024 ED189204597TH ไซยะ13 (513902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ641014-003 TH01181ZC3WZ9B Nuysamui (514121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ641014-005 ED970229347TH หนองซอ (513972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
46 # 1อจ641014-008 ED192336244TH waves (513975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ641014-010 ED198619589TH บิ๊กบีม (513982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ641014-012 ED065369846TH พระยอดขุนพล (513985) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 1อจ641014-013 ED193221177TH ต้น_เบอเร่อ (513992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ641014-018 ED224412752TH mr_kelvin (514002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ641014-019 ED155484884TH สยามรุ่งโรจน์ (514008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ641014-020 EH785535674TH tithiwatt81 (514013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ641014-021 RSRI000062792V8 Reindeer_kwang (514018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ641014-023 TH01181YX2Z03B Reindeer_kwang (514022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ641014-024 ED217260328TH ปักต้นกล้า (514025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ641014-026 TH01181YZMGU0B ployneena (514028) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
57 # 1อจ641014-027 EW959073838TH พระยอดขุนพล (514032) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
58 # 1อจ641014-028 ED170824395TH saravat16 (514120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 1อจ641014-030 EF309643685TH แสงธรรม01 (514038) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
60 # 1อจ641014-031 ED181209196TH สุดเขต (514041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 1อจ641014-032 EB548062348TH aoso1554 (514048) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
62 # 1อจ641014-033 ED167271609TH ch-max (514052) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
63 # 1อจ641014-035 EH247092504TH รุ่งโรจน์ (514058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
64 # 1อจ641014-038 ED151572756TH ดาบเอก (514069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
65 # 1อจ641014-039 821469720643 โอ้บางบอน (514072) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
66 # 1อจ641014-040 ED198327577TH sevenptk (514076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
67 # 1อจ641014-041 ED217253675TH คุณศิระ (514123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
68 # 1อจ641015-001 EB535653868TH kanlaya48 (514193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
69 # 1อจ641015-012 RL266302126TH somnuk (514201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
70 # 1อจ641015-013 ED203756531TH Pat029 (514204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
71 # 1อจ641015-015 ED207280932TH golfsriracha (514208) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
72 # 1อจ641019-014 ED238413231TH goodmondays (514665) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
73 # 1อจ641020-023 ED186636545TH wunlop (514687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

74 # 1อจ641020-027 ED242901261TH Namnathee1983 (514689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640927-012 dang29 (511638) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640927-031 จอมยุทธ77 (511693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640930-023 ริณดา (512232) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 2อจ641002-013 Kittinan (512433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ641008-023 type-voy (513111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ641008-024 type-voy (513114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ641009-009 ถนัดซ้าย08 (513262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641009-028 lek-lekk (513275) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ641009-040 นะโม39 (513284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ641011-005 phoomchai (513401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ641011-006 phoomchai (513405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641011-030 ratchapol (513413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641011-034 tanint (513418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ641011-038 royal_wit (513426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ641011-039 boylunatic34 (513531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ641011-042 aek1979 (513431) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ641011-046 pop1109 (513437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ641012-003 ราชสีห์ (513579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ641012-004 Champ1256 (513718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 2อจ641012-006 phoomchai (513588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ641012-013 teerapat1989 (513717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ641012-014 nut2326 (513597) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ641012-016 นูบางตาล (513607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ641012-019 ปุ๊ร้อยเอ็ด (513612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ641012-020 denbike (513580) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
26 # 2อจ641012-022 FLOOKER (513616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ641012-026 yaozm (513594) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
28 # 2อจ641012-031 mixsick150 (513611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ641013-004 อำนาจธรรม (513763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641013-019 bigbrother (513856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ641013-020 nikron (513861) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ641013-024 เขาควาย (513865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ641013-029 wutfaa (513868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ641014-004 kui60 (513937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
35 # 2อจ641014-006 เด็กวัด64 (513942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ641014-010 tanint (513945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ641014-011 aimmyzaa (513949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ641014-013 กุมภาพันธ์ (513951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ641014-014 พลฐานวโร (513955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ641015-001 หนูมิเตอร์ (514157) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ641015-002 misterpou (514161) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 2อจ641015-005 penggo (514166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ641015-010 jo_aggie39 (514250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 2อจ641015-014 เก้าออโต้ (514178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ641015-016 scpra (514181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ641015-018 kidseafood9 (514251) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 2อจ641015-019 kritmek (514189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ641019-002 การันตีพระ (514574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ641020-006 การันตีพระ (514686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ641020-025 midori (514705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641006-119 ED115373315TH น_สุขปลอด + ญาญ่าซัง (512872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ641009-133 EH753964283TH พลอยพระบ้าน+พลอยมงคล (513233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ641012-173 TH01181Z6DVH3B อ๊อฟหลังวัง + บีเวียงพิงค์ (513602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)
4 # 3อจ641013-169 TH01181ZBUUE1B หนกอุทัย + RAK_PT (513828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ641014-201 EH477719868TH อตกพระเครื่อง + ซูโม่ (514068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
6 # 3อจ641015-112 EG916209136TH New_chain + เล็กชล (514177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย เนื้อผง จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ641015-113 ED225204671TH peacemaker + CHONDAN (514180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์นารายณ์ทรงสมุทร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ641015-125 TH01181ZCV965B ผู้นำพล + Aompadriew (514209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 84%)
9 # 3อจ641016-104 EG898587077T frist + ซูโม่ (514296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองเรือยุทธการสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ชลบุรี (หมายเลข 557/ขนาดสูง 13 นิ้ว)
10 # 3อจ641016-115 ED155989560TH เรวัตตะ + มะนาวแป้น (514334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อเงินลงถม จ.เพชรบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
11 # 3อจ641016-122 ED218506230TH cpall + maxthawung (514357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดหนองสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ641016-123 ED080046281TH อะนันตะปัดชะเย + หมูแม่ลา (514360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม พิมพ์ฐานโค้ง เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มล่างขวา)
13 # 3อจ641016-129 EG833151668TH sanpol + newty53 (514371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ก้นดอกจันทร์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ641016-131 ED155989613TH santi_bkt + มะนาวแป้น (514402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ641016-140 ED083459494TH masterpiece + Bank2014 (514383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ641016-142 ED155989627TH abc2519 + มะนาวแป้น (514264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ641016-154 ED173129200TH showgun + ตอปทุม (514295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)

18 # 3อจ641016-156 ED094267481TH wanitcha + tangmo-septat (514305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ641016-166 ED155477870TH animalhell + ติเมืองสรรค์ (514335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดซับลำใย รุ่นเก้าแผ่นดินไทยรักไทย เนื้อผงใบลาน ปี 2544 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
20 # 3อจ641016-173 TH01181ZSW158B jumrust + CKHOS (514356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
21 # 3อจ641016-176 ED026422540TH ศิรสิทธิ์ + attapon (514367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์ทรงกรวยตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
22 # 3อจ641016-194 ED078190395TH disakorn + เจริญพรรุ่งเรือง (514397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 4 ปี 2519 จ.สกลนคร
23 # 3อจ641018-001 พรบูรพา + ทรัพย์เจริญ (514403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 63%)
24 # 3อจ641018-007 ตั้งเจริญพระเครื่อง + Earthood (514417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
25 # 3อจ641018-010 แม้วจอมเทียน + bank121 (514423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2533 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
26 # 3อจ641018-125 TH554671087TH preeyawat + Jjiann1979 (514518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อผงใบลาน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 84%)
27 # 3อจ641018-134 QSV90700000047 gecko + tnpong (514535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
28 # 3อจ641018-156 MNKP000085507M5 Pondnineteen + ซุยคิขิง (514428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ641019-124 EH031863730TH amarin99 + ballylimited (514684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว)(G 92%)
30 # 3อจ641019-131 EG898587783TH Heart1982 + ซูโม่ (514569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 62%)
31 # 3อจ641019-135 EG898587783TH vadcharapol + ซูโม่ (514578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
32 # 3อจ641019-136 EG898587783TH กระต่าย + ซูโม่ (514581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 61%)
33 # 3อจ641019-146 ED213623870TH showgun + lamborghinizi (514603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 68%)
34 # 3อจ641019-149 ED184746106TH sil69 + KID_2 (514610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
35 # 3อจ641019-151 PBSK000060121ZR swsss + supha (514618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2548 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง-เงิน) (สภาพซ่อมเส้นซุ้มและทาทองใหม่)
36 # 3อจ641019-153 ED141542750TH hamham + anode (514620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง ญาท่านสวน วัดนาอุดม ปี 2539 จ.อุบลราชธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

37 # 3อจ641019-155 EB535177231TH Vorajak + kanlaya48 (514627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดโพธิ์ปรือแวง เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
38 # 3อจ641019-157 KBCLT000030815L ppong2506 + Kampanat13 (514633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
39 # 3อจ641019-160 ED223023172TH zafari + ขุมทรัพย์บูรพา (514639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ประจวบคีรีขันธ์
40 # 3อจ641019-172 821473965152 gumoo007 + เวียงห้วยเขน (514664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง พิมพ์เล็ก เนื้อชิน จ.จันทบุรี
41 # 3อจ641019-177 EG898586981TH กระต่าย + ซูโม่ (514673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ต.ค. 2564 - 08:38 น.] #82012 (18/23)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640930-030 821414250440 jaruth (512217) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ640930-034 PCRB00002809097 jouicepeam (512219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ641005-008 ED172309664TH ผู้นำพล (512752) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ641015-009 EH234057795TH tongleehae (514210) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 1อจ641019-011 ED187972849TH doramon2345 (514662) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640915-016 khotchaninPk (510079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ640916-009 ริณดา (510244) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640916-022 somchaitoh (510216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ641001-007 Chan59 (512292) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ641001-008 Buncha (512296) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ641001-011 bigbrother (512314) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ641002-002 มิตรบ้านโป่ง (512414) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ641004-026 ช้างช้าง (512566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ641006-014 กิ๊กก๊อก (512914) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 2อจ641012-024 yaozm (513586) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
11 # 2อจ641012-025 yaozm (513591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ641012-027 yaozm (513600) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ641019-005 Ckkay (514667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ641019-009 tanint (514570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ641020-033 perfectman77 (514685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641012-145 ED026402678TH jojoe123 + ต้น_เบอเร่อ (513710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
2 # 3อจ641012-148 ED156105424TH gek1414 + สารพัดกัน09 (513714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
3 # 3อจ641013-159 ED208753625TH wanitcha + akm345 (513794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
4 # 3อจ641013-160 ED208753625TH poshwises + akm345 (513797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว)
5 # 3อจ641013-189 ED200154775TH วันชัย2511 + Piyawan (513778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม(G 63%)
6 # 3อจ641013-206 EH477719559TH jung70 + ซูโม่ (513804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์สนามแป้ เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
7 # 3อจ641013-208 EH477719559TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (513809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งเสือนอน เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3 นิ้ว)
8 # 3อจ641014-012 vpong + noompure (513959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ641014-108 ED754598590TH Far2520 + PAT22 (514006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ641014-111 821462820706 taratchon + ball_amulet (514015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก พิมพ์ชีโบกลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

12 # 3อจ641015-012 Far2520 + Takod (514149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ641015-103 ED116956159TH scofieldpop + Taranong (514155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงจุ่มรักปิดทอง จ.ชลบุรี
14 # 3อจ641015-111 ED130373468TH คุ้มเสมา + มงคล88 (514174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
15 # 3อจ641015-134 ED174248438TH korn88 + Wnk809 (514222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ641015-154 EH479432111TH pramual + นกแก้ว (514234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
17 # 3อจ641016-146 ED902147808TH Jjiann1979 + mchutith (514272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

18 # 3อจ641016-170 821464936261 lertlakhatthakij + Aonny15 (514348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม/สภาพสวย) (630617-189)(G 61%)
19 # 3อจ641018-002 auu2520 + ประมูลคุณพระช่วย (514404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (540520-024)
20 # 3อจ641018-003 boybi13 + koonnai (514407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ641018-004 jiravorn_b + Prichar (514409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรมผิวใหม่)
22 # 3อจ641018-005 ppeekun + pitchayuit (514413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
23 # 3อจ641018-006 Prapoj_w + baibua29 (514415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(640908-440) (G 69%)
24 # 3อจ641018-008 yodpra + engineer27 (514419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท(G 69%)
25 # 3อจ641018-009 Naphat99 + sjitrakorn (514560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ641018-011 Sompol59 + BAUSCH (514426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
27 # 3อจ641018-012 peudminburi + Anankiya (514429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด 3 ดอก)(620824-006)
28 # 3อจ641018-013 charoent + amata_tong (514432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641010-288)
29 # 3อจ641018-014 ห้วยไผ่ + sakaekrung (514434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2817)
30 # 3อจ641018-015 อ้วนอุดร + นายศักดิ์สิทธิ์ (514437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
31 # 3อจ641018-016 boat1678 + นายศักดิ์สิทธิ์ (514441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
32 # 3อจ641018-017 Chot56 + Mienthong (514442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ641018-018 สิงห์สยามศิลป์ + นิดบางไทร (514562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 163/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
34 # 3อจ641018-019 ตั้งเจริญพระเครื่อง + olympia (514447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(640910-055)
35 # 3อจ641018-101 ED226414889TH แสงธรรม01 + rossyza4142 (514450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ641018-102 ED904295557TH cpoons + ราชสีห์_กิ่งเพชร (514453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นกริ่งกังวาล เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สิงห์บุรี

37 # 3อจ641018-103 ED095495936TH Apipu6699 + peudminburi (514456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง) (ไม่ตอกโค้ด) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ641018-104 ED170244245TH swsss + Burapha777 (514457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง
39 # 3อจ641018-105 ED20871285TH murbur + nakornyong (514460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อดิน ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ641018-106 HKLP000045354PM rossyza4142 + Kittinan (514463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
41 # 3อจ641018-107 EH020249640TH sane30 + samko09 (514467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำตรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 16127)
42 # 3อจ641018-108 ED178235275TH Naphat99 + แบงค์อรัญ (514561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
43 # 3อจ641018-109 ED178235275TH tomyum + แบงค์อรัญ (514472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ641018-110 ED178235275TH RtitTi + แบงค์อรัญ (514474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา
45 # 3อจ641018-111 ED226815502TH มาศแม่กลอง + P_pratan (514559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง
46 # 3อจ641018-112 ED151060859TH puttachart804 + sakdac2488 (514477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.นนทบุรี
47 # 3อจ641018-113 ED172334332TH สหบัณฑิต + UNICITY (514481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
48 # 3อจ641018-114 ED172334332TH Aof_Gd + UNICITY (514484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ641018-115 ED172334332TH แสงธรรม01 + UNICITY (514487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
50 # 3อจ641018-116 ED219008222TH Eagle007 + ศิรสิทธิ์88 (514491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
51 # 3อจ641018-117 ED221850096TH Choke5383 + maturuch (514493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดหัวลำโพง รุ่นเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 มหามงคล เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 690)
52 # 3อจ641018-118 ED188873989TH arm007 + forest (514500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
53 # 3อจ641018-119 ED185554663TH Kag2509 + สว่างอารมณ์ (514502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 595)
54 # 3อจ641018-120 ED968799963TH Kittisaktnd + เทพบุตรกันย์ (514504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพเนื้อราน)
55 # 3อจ641018-121 EJ397176301TH Chunnarad + (514509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพแต่งผิว)

56 # 3อจ641018-122 ED210376043TH rsermsak + อ้วนโกบ๊อ (514511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสุสวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 6276)
57 # 3อจ641018-123 TH01181ZWMPE3B สุเรนทรชิต + PALM_Pitikorn (514514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (510710-098)
58 # 3อจ641018-124 SKB1000097479XW natapoln + jatuponpond (514515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด) **พระสภาพสวย
59 # 3อจ641018-126 EO733222327TH pawaris + oudood (514520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (560802-083)
60 # 3อจ641018-127 EB53293966TH -อรุณ- + pramotee (514521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.ปัตตานี (630306-169)
61 # 3อจ641018-128 ED187582931TH pawaris + tookatun (514524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641004-110)
62 # 3อจ641018-129 ED150178128TH midori + น้องหมี (514525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
63 # 3อจ641018-130 ED203756752TH หม่อง + เบญจธรรม (514527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว (หมายเลข 4149) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ641018-131 TH01181ZP7NE2B -อรุณ- + beegee (514530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (560921-339)
65 # 3อจ641018-132 EJ287960976TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (514532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
musuanuwat
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 628)
66 # 3อจ641018-133 ED210976285TH ราชฤทธิ์ + chaintv (514533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
67 # 3อจ641018-135 ED177456409TH skyforce + sunchai07 (514536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ641018-136 ED203756474TH TONKHAW + แซนวิช (514538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
69 # 3อจ641018-137 ED179885895TH พีรสิทธุ์ + Danai33 (514539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1656)(G 63%)
70 # 3อจ641018-138 ED956886395TH naret + bestrandom (514540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ641018-139 ED079389284TH mana1 + เสพดศรีราชา (514541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
72 # 3อจ641018-140 ED230805033TH chffta + Maxnet (514543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(640727-063) (G 78%)
73 # 3อจ641018-141 ED206564632TH slowspeed + ริณดา (514544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งกรมอู่ทหารเรือ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทองรวม 31.3 กรัม) (641004-070)
74 # 3อจ641018-142 ED179264640TH พีรสิทธุ์ + Danai33 (514545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1093) **พระสภาพสวย

75 # 3อจ641018-143 ED147896058TH pornpipat + bank121 (514548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
76 # 3อจ641018-144 ED77096756TH Kob_surat2 + kotee (514549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้)
77 # 3อจ641018-145 ED137243017TH Op8422 + Apichet0071 (514556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี
78 # 3อจ641018-146 MBC0000384768 เปาโลพระเครื่อง + kertoar (514550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(610811-092) (G 75%)
79 # 3อจ641018-147 ED224617977TH perfectman77 + bancha18 (514551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 85%)
80 # 3อจ641018-148 ED164138375TH Jirawat1986 + nakarin (514552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 519/น้ำหนักทอง 5 กรัม)
81 # 3อจ641018-149 ED224208337TH viper356 + komsan6058 (514553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (620930-184)
82 # 3อจ641018-150 ED206564337TH nut141 + อัครวินท์ (514554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3760)
83 # 3อจ641018-151 TH01181ZXV279B plumkid + จอมทอง33 (514405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (610815-031)
84 # 3อจ641018-152 ED207354856TH นพ_บ้านฉาง + pooncops (514410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพใช้) (640712-262)
85 # 3อจ641018-153 PTAS000042318RU Chonrangsit + meksonice (514418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
86 # 3อจ641018-154 ED128547443TH นายพอเพียง + Korngavee (514421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
87 # 3อจ641018-155 MNKP000085507M5 Sleek + ซุยคิขิง (514424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
88 # 3อจ641018-157 ED172449560TH sompong963 + thanet (514431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
89 # 3อจ641018-158 ED172449560TH oodvee + thanet (514557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 64%)
90 # 3อจ641018-159 TH01181ZWVE20B Maxnet + Nathan666 (514435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข ก23350) (สภาพสวย)(641004-239)(G 61%)
91 # 3อจ641018-160 ED203760071TH magician + sanopporn (514439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ641018-161 EG143667576TH ปะใหญ่ + ณัฐพงศ์716 (514444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
93 # 3อจ641018-162 EG143667576TH ปะใหญ่ + ณัฐพงศ์716 (514449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี

94 # 3อจ641018-163 RD215336752TH wanitcha + โครตเฮง (514451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2516 จ.สกลนคร
95 # 3อจ641018-164 KBPRN0000798KA mana1 + พันธ์เลพันโลพรรลำ (514558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี
96 # 3อจ641018-165 821461030810 กอไผ่ + เจษเมืองกาญจน์ (514454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 66%)
97 # 3อจ641018-166 821461030810 แสงธรรม01 + เจษเมืองกาญจน์ (514461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
98 # 3อจ641018-167 EG742916667TH kavin_s + beer2126 (514465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
99 # 3อจ641018-168 ED215336749TH popeye289 + โครตเฮง (514466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.สกลนคร (631028-032)
100 # 3อจ641018-169 ED207668395TH new999 + กล่องแก้ว (514470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (640918-279)
101 # 3อจ641018-170 KBSSZ00005593ZA pawaris + Vut05 (514475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
102 # 3อจ641018-171 ED206567982TH auto1800 + ริณดา (514479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม (641002-365)
103 # 3อจ641018-172 ED218436587TH Buransuk + ญาญ่าซัง (514483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ641018-173 ED170974298TH แค่นี้ก็พอ + Mark-Mon2015 (514486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
105 # 3อจ641018-174 ED169068274TH ศิษย์ครูบา57 + Oneone20 (514490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)(G 69%)
106 # 3อจ641018-175 ED180835891TH หม่อง + นับตังค์ (514492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ641018-176 ED169068274TH m-cot + Oneone20 (514495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
108 # 3อจ641018-177 ED1690687274TH pawit_wattana + Oneone20 (514498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
109 # 3อจ641018-178 ED246000965TH สิงห์คะนองนา + Pramote777 (514501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
110 # 3อจ641018-179 ED210371559TH Sangjan + อ้วนโกบ๊อ (514563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 624)
111 # 3อจ641018-180 ED210371559TH Sangjan + อ้วนโกบ๊อ (514564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2278)
112 # 3อจ641018-181 ED217267666TH worrakhit + คุณศิระ (514505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม เนื้อทองแดง

113 # 3อจ641018-182 ON68000180808L6 joeenok + Goodcobain (514507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
114 # 3อจ641018-183 ED167970937TH rsermsak + มหาชัยพระเครื่อง (514510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
115 # 3อจ641019-001 ศิษย์หลวงปู่ + Taenoi (514575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยใหญ่ เนื้อดินลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
116 # 3อจ641019-002 bigsong + kamonsap (514579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ641019-003 arthurman + Pond27 (514679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
118 # 3อจ641019-005 kankanmol + (514584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
119 # 3อจ641019-006 sokos + sirikarn2013 (514586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 จ.สุพรรณบุรี
120 # 3อจ641019-007 bolblp + prasit_tj (514589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
121 # 3อจ641019-008 titong + เพชรมรดกไทย (514592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
122 # 3อจ641019-009 เด็กบางโบสถ์ + พระคุณแม่เล็ก (514594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ641019-102 SSAK0000138354F เอท่าพระ + jarun123 (514606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
124 # 3อจ641019-103 ED200242912TH tummusic46 + โกเมนทร์ (514608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นชนะมาร 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 331) **พระสภาพสวย
125 # 3อจ641019-104 ED996741791TH tom2007 + หม่อง (514609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (640506-040)
126 # 3อจ641019-105 ED187226011TH มอร์เมืองทอง + apiwat4825 (514612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
127 # 3อจ641019-106 ED239710766TH vazzaaa + อัจจิมา (514614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3737) (น้ำหนักเงินรวม 60.6 กรัม)
128 # 3อจ641019-107 ED210553450TH tiwa9977 + ออสก้า99 (514617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 805) **พระสภาพสวย
129 # 3อจ641019-109 ED989485378TH Tar_MDU35 + ฮักเจียงของ (514623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีดอนชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เชียงราย
130 # 3อจ641019-110 ED187577106TH นายเอกรัตน์ + tookatun (514626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (640831-157)(G 66%)
131 # 3อจ641019-111 EB554789688TH Toroclub + Did-4566 (514599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

132 # 3อจ641019-112 FAM0002995664 อภิชาติชุบทอง + Phetrv44 (514677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
133 # 3อจ641019-113 TH0118201P9S4B Chot56 + ch-max (514681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1072)(560926-218)
134 # 3อจ641019-114 ED222956195TH วิเศษชัยชาญ + suthee069 (514601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
135 # 3อจ641019-115 ED198768322TH ไข่มุข + bank121 (514611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 20 นิ้ว)
136 # 3อจ641019-116 TH011B202KT28B ทิศเหนือ + poxzaa (514615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640626-307)
137 # 3อจ641019-117 ED179246561TH t_inkeaw + Danai33 (514622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1668)
138 # 3อจ641019-118 ED179246561TH Choke5383 + Danai33 (514616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 459)(G 65%)
139 # 3อจ641019-119 ED214664249TH gymnastics + ลิงทอง (514625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
140 # 3อจ641019-120 ED223013507TH Pondnineteen + BhuriKet26 (514628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
141 # 3อจ641019-122 ED223013507TH ทศวรรษ33 + BhuriKet26 (514573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
142 # 3อจ641019-123 ED214464914TH tor2516 + โยพระประแดง (514577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
143 # 3อจ641019-125 ED229415543TH KandarDao + อาชาเหล็ก (514580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หลังพระสิวลี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 67%)
144 # 3อจ641019-127 EG898587409TH Rabert + ซูโม่ (514588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 538/น้ำหนักทอง 19.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 538)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 538)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
145 # 3อจ641019-130 EG898587409TH แม้วจอมเทียน + ซูโม่ (514597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ(G 93%)
146 # 3อจ641019-132 EG898587783TH Gibsonhotza + ซูโม่ (514571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผงฝังพลอย ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
147 # 3อจ641019-138 ED184746083TH พุดซ่า + KID_2 (514585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดพญาดำ พิมพ์สมาธิ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
148 # 3อจ641019-139 ED919170641TH ham2773 + kengpo (514587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
149 # 3อจ641019-140 ED919170638TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + kengpo (514590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

150 # 3อจ641019-141 HKLP000045964X4 Goodcobain + Kittinan (514595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640824-162)
151 # 3อจ641019-143 ED208777065TH Far2520 + akm345 (514598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
152 # 3อจ641019-144 ED219735772TH uitra + loeiisan (514600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(510812-014)
153 # 3อจ641019-145 ED210554407TH กอไผ่ + kobnamo (514602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
154 # 3อจ641019-147 ED212357798TH เสืออิบสาทร + สามัญชน (514605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
155 # 3อจ641019-148 ED184746106TH yaimeedee + KID_2 (514607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
156 # 3อจ641019-150 ED203756576TH สิงห์คะนองนา + Pat029 (514613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
157 # 3อจ641019-154 ED184063075TH ศิษย์จารย์จำเนียร + Prikthai666 (514624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2440 จ.กรุงเทพฯ
158 # 3อจ641019-158 EG987881481TH niramon + ชายชุดดำ (514635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
159 # 3อจ641019-159 EH575821887TH Pra-ban + เหรียญหลวงพ่อคูณ (514637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
160 # 3อจ641019-161 PTAS00004233554 kengpo + Reindeer_kwang (514642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(เหลือง) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
161 # 3อจ641019-162 EG420978834TH wit_27 + pirawit (514644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
162 # 3อจ641019-163 ED198897874TH elite90 + Ponweth (514646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง) (สภาพรมดำใหม่)
163 # 3อจ641019-164 ED198897874TH abc2519 + Ponweth (514647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
164 # 3อจ641019-165 ED136749399TH kankanmol + (514649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
165 # 3อจ641019-169 TH01181ZB7Z77B tiwa9977 + blackeyekub (514659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 294)
166 # 3อจ641019-170 TH01181ZR7Z77B tiwa9977 + blackeyekub (514661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1396)
167 # 3อจ641019-171 TH01181ZR7Z77B Kag2509 + blackeyekub (514663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1075)
168 # 3อจ641019-173 EG898586981TH ฐาปนพงษ์ + ซูโม่ (514666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลาอานนท์ พระอธิการใจ วัดพระยาญาติ รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 148)

169 # 3อจ641019-174 EG898586981TH ดำเมืองสิงห์ + ซูโม่ (514668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(640617-411)
170 # 3อจ641019-175 EG898586981TH sompong963 + ซูโม่ (514670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6744)
171 # 3อจ641019-176 EG898586981TH นคราฎ + ซูโม่ (514672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดเสด็จในกรมฯ เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.ชุมพร
172 #3อจ641019-126 EH400586581TH t_inkeaw + k_nine (514683) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 75%)(น้ำหนัก 5.2 กรัม)
173 #3อจ641019-129 EG898587409TH schan2514+ ซูโม่ (514593) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 85%)(น้ำหนัก 29.3 กรัม)
174 #3อจ641019-133 EG898587783TH แขกกำแพง+ ซูโม่ (514572) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 83%)(น้ำหนัก 23.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 ต.ค. 2564 - 08:41 น.] #81994 (17/23)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641015-004 EI760866397TH ruamsup (514202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641015-007 ED224133832TH o-larn (514206) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 1อจ641016-014 Leklek (514321) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
4 # 1อจ641018-012 ED207358226TH ผมชื่อเสือ (514526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ641018-016 ED227126708TH Goodcobain (514528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ641018-020 EB535152075TH kanlaya48 (514485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
7 # 1อจ641018-025 MNKP000085507M5 ซุยคิขิง (514522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ641018-029 ED174177100TH Chatnarong_ch (514531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640930-016 ริณดา (512197) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ641009-047 ศตกมล (514565) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ641009-048 ศตกมล (514566) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ641014-020 lovelyman (514567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ641015-006 khowhom (514197) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ641016-015 lovehunterlove27 (514276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ641018-001 legallaw (514517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ641018-008 pitchayuit (514519) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ641018-010 donkingddd (514506) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ641018-015 tanint (514425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641016-001 เก้าออโต้ + ปลายอุโมงค์ (514399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพทาทองใหม่)
2 # 3อจ641016-005 title_k + ดิอาโบล (514273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
3 # 3อจ641016-006 Namchai + Syumpu (514275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 313)(G 78%)
4 # 3อจ641016-007 เหมียวบางใหญ่ + aom_nara (514279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม เนื้อผง
5 # 3อจ641016-008 aunda + ดอกลีลา (514400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)
6 # 3อจ641016-009 Greenoldman + baibua29 (514283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 62%)
7 # 3อจ641016-101 ED166332726TH NuLittlewing89 + panitan (514401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ641016-102 ED187573206TH pornpipat + otton (514290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
9 # 3อจ641016-105 EG898587085TH ไข่มุข + ซูโม่ (514298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 20 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 18 นิ้ว)
10 # 3อจ641016-106 ED229404545TH alitita + กำนันไก่ต๊อก (514302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี
11 # 3อจ641016-107 ED208773505TH alitita + nakornyong (514304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระซุ้มกอ ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อสำริด ปี 2454 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 86%)
12 # 3อจ641016-108 ED155989635TH pornpipat + มะนาวแป้น (514307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
13 # 3อจ641016-109 EG898586978TH tiktony + ซูโม่ (514310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หม้อน้ำมนต์ วัดชิโนรส ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ641016-111 ED203962391TH gong_40 + เชาว์วิทย์ (514323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
15 # 3อจ641016-112 EG412589948TH นาควารี + gunner (514326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
16 # 3อจ641016-113 ED173599013TH Saysabre + พระราม9 (514330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
17 # 3อจ641016-116 ED234303006TH Prapoj_w + Nong2552 (514336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 68%)

18 # 3อจ641016-117 ED980995895TH บารมีคุณย่า + ManSikhio (514340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
19 # 3อจ641016-118 ED820554235TH scott + เด็กแคมฟร็อก (514344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง (สภาพรมผิวใหม่)
20 # 3อจ641016-119 ED180833825TH heng9999 + หนานเอ (514347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิงห์เกษร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผง ปี 2503 จ.ลำปาง
21 # 3อจ641016-120 ED151060845TH ทนายหลวง + sakdac2488 (514349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
22 # 3อจ641016-121 ED151060845TH rattanun + sakdac2488 (514355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นลานโพธิ์สร้างถวาย เนื้อเงิน ปี 2520 จ.ชุมพร
23 # 3อจ641016-124 ED204541775TH joymonton + บ้านกรอบเงิน (514362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1,500 บาท)
24 # 3อจ641016-125 ED155989600TH maiizza + มะนาวแป้น (514365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ641016-126 ED210397043TH ปากานี่ + องอาจ (514366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลมเล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
26 # 3อจ641016-127 ED134246487TH ศรายุทธสายไหม + (514368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Palmkit1997
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
27 # 3อจ641016-128 ED134246487TH Prapoj_w + Palmkit1997 (514369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
28 # 3อจ641016-130 ED172578710TH Prichar + เจ๋งจริง (514373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ641016-132 ED870431724TH chffta + m-cot (514376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม) (640428-063) **พระสภาพสวย
30 # 3อจ641016-133 ED870431724TH Choat + m-cot (514377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพรมผิวใหม่)(G 64%)
31 # 3อจ641016-134 ED870431724TH Tarkkyp + m-cot (514378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
32 # 3อจ641016-135 ED870431724TH Manunicon + จังซีลอน (514379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ641016-136 ED224613989TH perfectman77 + bancha18 (514380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 88%)
34 # 3อจ641016-137 ED238412236TH yyoyo + พระเครื่องมงคล (514398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641016-138 ED591542047TH midori + ลูกพระวิษณุ (514381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นที่ระลึกงานประกวดพระเครื่อง เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง (หลวงพ่อสาคร ปลุกเสก) (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
36 # 3อจ641016-139 ED083459494TH กุศลสร้าง + Bank2014 (514382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 82%) **พระสภาพแต่งผิว ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

37 # 3อจ641016-141 EX557872922TH kphil + KID_2 (514262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ641016-143 ED188520893TH mikenakub + sil69 (514265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
39 # 3อจ641016-144 ED156568563TH pramual + pikky (514267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรางค์กดเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
40 # 3อจ641016-145 ED156568563TH pramual + pikky (514269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
41 # 3อจ641016-147 EH229647525TH Chokwoottichai + Culpidnoi (514277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
42 # 3อจ641016-148 EH324962908TH kavin15 + พุทธโกศัย (514280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
43 # 3อจ641016-150 ED112238299TH pawaris + wallopo028 (514285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641007-322) (G 67%)
44 # 3อจ641016-151 ED026431453TH TheCollector + thatcharit (514288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ไม่แท้)
45 # 3อจ641016-152 ED102760174TH suthee99 + ศิษย์พระคุณเจ้า (514291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งดำรงราชานุภาพ รุ่น 100 ปี กระทรวงมหาดไทย เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ641016-153 EH575821895TH nui555 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (514294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ641016-155 EW203451945TH chatchaislk + Kaeokleng (514300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
48 # 3อจ641016-157 ED155989595TH toy_clong8 + มะนาวแป้น (514311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพลอย)
49 # 3อจ641016-159 ED239600540TH Chot56 + ทวีสิน (514315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (641005-295)
50 # 3อจ641016-161 EW004577054TH KITTICIVIC + m-cot (514319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (640602-057)
51 # 3อจ641016-162 EW004577054TH Swaha + m-cot (514322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
52 # 3อจ641016-163 EW004577054TH Chaiyakornwin + m-cot (514324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)(G 64%)
53 # 3อจ641016-164 ED155989573TH เสี่ยเมืองกาญฯ + มะนาวแป้น (514327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ641016-165 ED193565963TH preeyawat + bunjerd (514333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
55 # 3อจ641016-167 ED193565107TH Q-Taro + berry (514338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี (610307-047)

56 # 3อจ641016-168 ED117197018TH pawaris + Vut05 (514341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง/สภาพแต่งผิว)
57 # 3อจ641016-169 ED163080475TH Chot56 + Aof199 (514345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า4-4/4-4 (สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
58 # 3อจ641016-171 ED198948050TH myafter9 + kengsalaloi (514352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1781)(640108-166)
59 # 3อจ641016-172 ED173129227TH เอ๋พระรามห้า + ตอปทุม (514354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
60 # 3อจ641016-174 EG742916582TH UNICITY + beer2126 (514361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (570131-282)(G 62%)
61 # 3อจ641016-175 EG742916582TH เมืองช้าง + beer2126 (514364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (531124-197)(G 65%)
62 # 3อจ641016-177 ED208089273TH prasit_jongsiri + pimpayak (514370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ641016-178 EH294124697TH กอไผ่ + pawaris (514372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640920-221)
64 # 3อจ641016-180 821475240412 Thaithap + นิยมไทย (514375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
65 # 3อจ641016-181 ผู้นำพล + พ่อนะโมพระเครื่อง (514384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RMNS000033812UV
พระกริ่งอาจาโร พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ จ.สกลนคร
66 # 3อจ641016-182 EG898672844TH toy_clong8 + รถถังพระบ้าน (514385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ641016-183 ED002525540TH บุญพา + nengdkny (514386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ641016-185 ED844603950TH Tarkkyp + gain2532 (514388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(640928-011)
69 # 3อจ641016-186 ED113353534TH หนองซอ + Taweesak48 (514389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อรานข้างหูขวา)
70 # 3อจ641016-187 ED182209855TH jean5555 + Monton (514390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสี่มหาอำนาจ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือก ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ641016-188 EG948934409TH Phong5555 + (514391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Boyprasertsak
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640329-452) (G 78%)
72 # 3อจ641016-190 EF241053961TH Peak18 + ไบร์ทหนองช้างคืน (514393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ641016-191 ED878416192TH อั๋นเด็กใหม่ + noopan (514394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี
74 # 3อจ641016-193 ED078190395TH disakorn + เจริญพรรุ่งเรือง (514396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 54 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ต.ค. 2564 - 08:46 น.] #81982 (16/23)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640920-014 ED107397519TH Hook2 (510735) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640927-010 ED164027967TH cap29 (511690) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640930-003 ED140012398TH เหยินน้อยโคราช (512215) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640930-005 EB552778372TH seranee (512145) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640930-018 TH01181XC6RR0B Duk_DM (512172) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640930-021 ED168054061TH Darkaun (512180) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640930-024 ED190115228TH pimthong (512188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640930-027 ED803847548TH คอปแมน (512177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640930-037 ED173561786TH Tanadol1969 (512193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 1อจ640930-041 ED111872925TH Tawatchai1889 (512199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ640930-042 EH294127799TH pawaris (512203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640930-045 ED128867354TH duk101 (512206) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640930-046 ED187530815TH tookatun (512210) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ640930-048 EH195520752TH pradrem (512213) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ641004-015 ED882939519TH คุณากร (512599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ641005-004 ED780088949TH Teehatyai (512736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ641006-014 ED065359035TH พระยอดขุนพล (512905) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ641008-001 KBKNJ00005374AA ปิ่นอนงค์ (513123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641008-003 ED168399487TH maikeboy (513124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ641008-004 ED155983757TH ๑k2king๑ (513126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ641008-005 EB547748758TH aoso1554 (513200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ641008-006 ED185636671TH eaknaengnoy (513131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ641008-011 PTYA000085763YD เด็กดี (513135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641008-012 ED117541949TH gymnastics (513137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ641008-017 EG376934434TH noklek (513142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ641008-023 ED173594055TH ลู่เฉินเฟย (513144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ641008-028 TH01181Y7SWY0B tikindy (513155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641008-032 ED063188713TH mchutith (513161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641009-003 ED169359918TH prateepx (513293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ641009-006 ED087879452TH บัวลอย (513297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ641009-007 ED676208625TH THA21 (513300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ641009-008 ED029994189TH ไซยะ13 (513302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ641009-012 EB553049772TH เรือนเขี้ยวแก้ว (513310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ641009-014 ED216024331TH artthaporn (513321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ641009-015 ED078097789TH Tharin_P (513324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 1อจ641009-017 ED065372292TH พระยอดขุนพล (513328) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ641009-023 ED207232075TH golfsriracha (513244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ641012-001 ED176713287TH นภดล1 (513540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 1อจ641012-002 ED218131381TH satannit (513546) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
40 # 1อจ641012-009 ED187638560TH sanpol (513552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
41 # 1อจ641012-025 TH01181YXNP26B viroj2009 (513560) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
42 # 1อจ641012-030 ED222906622TH tuktu40 (513565) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ641012-033 EH502267380TH เมืองสมุทร (513572) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ641013-004 ED182393091TH ฅนบางใหญ่ (513908) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ641013-019 EG322057169TH bungbung (513910) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 1อจ641013-021 ED219723425TH อี๊ดเมืองเลย (513911) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
47 # 1อจ641013-025 ED177056573TH Thanapong36 (513912) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
48 # 1อจ641013-026 ED157856570TH BankHiWay (513913) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
49 # 1อจ641014-007 ED190937820TH goodmondays (513928) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
50 # 1อจ641014-029 ED231811049TH Amuletonline2021 (514129) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
51 # 1อจ641014-034 ED189406705TH น้องแผ่นดิน (513938) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
52 # 1อจ641016-019 EG898587015TH ขนมไทยแม่อารีย์ (514346) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
53 # 1อจ641016-022 ED214445053TH ป๋องณรงค์ชัย (514363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640918-031 hanhaniiz (510571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640927-036 BhuriKet26 (511695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640929-012 microsoft (512003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640930-017 ริณดา (512207) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ640930-018 ริณดา (512212) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640930-019 ริณดา (512214) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ640930-020 ริณดา (512218) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640930-031 akapun (512222) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ640930-033 pornpipat (512220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640930-034 pornpipat (512223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640930-035 Finger (512225) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640930-036 Finger (512231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641001-003 nunthawat (512299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641002-015 tanac (512461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ641004-031 กล้าเก่งทุกทาง (512574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ641007-023 เอกจักร (512955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641007-030 Arma10 (513046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ641008-011 Suthisak2498 (513190) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 2อจ641008-015 RTPRA (513103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ641008-022 type-voy (513109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ641008-032 ninjaykk (513120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ641009-002 Subtar (513253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ641009-004 นับตังค์ (513256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ641009-011 penpathum (513267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ641009-026 อภิชาติชุบทอง (513272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ641009-039 ปุญโญ (513282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ641013-003 สมยศ5 (513754) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 2อจ641013-016 puriwaj (513758) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
29 # 2อจ641013-022 bkk10250 (513764) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ641014-003 hunter04 (513946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ641014-007 numomint (513961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ641014-019 kikapuu (513969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ641016-007 Pra-ban (514281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ641016-018 natapoln (514260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 2อจ641016-019 jirajira (514353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641002-179 ED935065151TH nongder + Vut05 (512498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กสร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
2 # 3อจ641009-165 ED188759900TH อตกพระเครื่อง + อาชาเหล็ก (513320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มรูปเหมือน พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน พิมพ์หลังยันต์นกเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
3 # 3อจ641009-172 ED110561630TH suras_photmail + mixsick150 (513296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น 500 พรรษาประจำวัดทั่วจักรวาล เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ศรีสะเกษ
4 # 3อจ641013-114 BR56000111797V7 oong17 + เพชรอโยธยา (513791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 2.5 นิ้ว)
5 # 3อจ641013-173 ED596535330TH yyoyo + AONGKALOY20 (513843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ641013-218 EW872293075TH kit01 + ปะใหญ่ (513846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ขอนแก่น (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
7 # 3อจ641014-223 TH01181ZHSMJ4B jtrsnum + Aompadriew (514102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาวีโร หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 12)(G 79%)
8 # 3อจ641015-001 P-Pong + นัทปทุม (514130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ641015-002 sompong963 + suchat-01 (514132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
10 # 3อจ641015-003 โอ๊ตนาซี + misterpou (514133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630911-244) (G 64%)
11 # 3อจ641015-004 Far2520 + penggo (514135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ641015-005 poshwises + microsoft (514136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
13 # 3อจ641015-006 detket + Puttawat (514137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.เชียงใหม่ กรอบทอง(G 63%)
14 # 3อจ641015-007 Teerubber + เสมาพัดยศ (514140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 711)(G 64%)
15 # 3อจ641015-008 ครูช่าง + เด็กท่าพระ (514141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ641015-009 Komoot21 + kidseafood9 (514247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 65%)
17 # 3อจ641015-010 KandarDao + Win3597 (514144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอู่ทองนั่ง เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ641015-011 mawinroch + greensnake (514147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (641008-149)(G 77%)
19 # 3อจ641015-101 ED188286011TH Doitung + nukro09 (514152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (640618-106)
20 # 3อจ641015-102 ED062479096TH pouy2727 + somkiatthornburi (514153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ641015-104 ED922550579TH BankHiWay + อนันตรา (514156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630703-176)
22 # 3อจ641015-105 ED174180404TH ทิศเหนือ + TheCollector (514159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ641015-106 TH01181ZD45W8B โจ้บางโพ + เสน่หา (514160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียวเคลือบทอง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
24 # 3อจ641015-107 ED188794950TH หนกอุทัย + tongoic1958 (514162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 90 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2651)
25 # 3อจ641015-108 TH01181ZGHMY1B Chonbodee + pradee2010 (514165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นพระยาวันมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
26 # 3อจ641015-109 EH479282363TH sanya1002 + รถถังพระบ้าน (514168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิณฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ641015-110 EG639200083TH poon09 + Pfumfeay (514171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
28 # 3อจ641015-114 ED768499115TH Teerubber + HS6JMS (514183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ641015-115 ED168795001TH mootoo36 + yanaton (514186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์วงเดือนหลังยันต์บี้ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(640519-201) (G 80%)
30 # 3อจ641015-116 PSKD000030591LJ thevit + phongphang (514248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสาม เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
31 # 3อจ641015-117 PSKD000030591LJ พ่อฟอร์ม + phongphang (514249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 44)
32 # 3อจ641015-118 ED047241256TH Golfthip4564 + บึงของหลง (514190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อตะกั่วทองแดง จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ641015-119 TH01181ZH67B6B aomm35 + เสน่หา (514192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
34 # 3อจ641015-120 EH132011285TH isoda + aroonnurom (514196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
35 # 3อจ641015-121 821473963214 บรีสพระช่วย + เวียงห้วยเขน (514199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
36 # 3อจ641015-122 821468655195 m-cot + Kittinan (514203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมข้อมือซ้าย)

37 # 3อจ641015-123 RMNS0000335052R ต้นรูปเหมือน + (514205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พ่อนะโมพระเครื่อง
พระหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์
38 # 3อจ641015-124 RL238014535TH kankanmol + Mai2008 (514207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ641015-126 ED198690322TH เกษตร + บิ๊กบีม (514212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหลังยันต์ตรี เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (640224-044)
40 # 3อจ641015-127 ED216402064TH อ๊อฟหลังวัง + supatjakin (514214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ641015-128 ED233912080TH สมยศ5 + patchara2509 (514215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองK ปี 2549 จ.ระยอง
42 # 3อจ641015-129 ED231120661TH Chot56 + Man2517 (514216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ641015-130 ED094326556TH พิมพ์นิยม + ดอนทราย (514217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
44 # 3อจ641015-131 821473710901 benz51 + chuchart-k (514218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(530206-081)
45 # 3อจ641015-132 82460414412 suthee99 + Anuson_k (514220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม) (640212-358)(G 68%)
46 # 3อจ641015-133 ED17428438TH hammm + Wnk809 (514221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าจุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ641015-135 ED223014683TH akara + Poopoo (514223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 68%)
48 # 3อจ641015-136 ED201846367TH เด็กสมบูรณ์ + wit22 (514224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
49 # 3อจ641015-137 821472248450 วัฒน์พระองค์ขาว + สอปลายฟ้า (514225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
50 # 3อจ641015-138 ED233902003TH เหรียญ + องอาจ (514226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ641015-139 ED189973895TH P-Pong + QHatyai (514252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ641015-140 TH01181ZP9PY3B รถโฟร์ค + Mark-Mon2015 (514227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
53 # 3อจ641015-141 TH01181ZMYYH3B noi70 + eyecom (514228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
54 # 3อจ641015-142 ED073796948TH Benyapa + เด็กดี (514229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
55 # 3อจ641015-143 ED2091205638TH vuthinuntha + pooke (514230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ641015-144 ED142427027TH yoyo1805 + ลิ้ม88 (514253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระพุทธนวราชบพิตร โครงการหลวงสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธนวราชบพิตร โครงการหลวงสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
57 # 3อจ641015-145 ED149073955TH autto + Berm_07 (514237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ641015-146 ED817837801TH อสูรแดง + สุภามาลา (514239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุดท้าย พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
59 # 3อจ641015-147 ED207264223TH kenshiro2810 + อำนวยพร (514241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ641015-148 EB554410529TH lertlakhatthakij + Jjiann1979 (514242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ระยอง(G 76%)
61 # 3อจ641015-149 ED170475448TH บารมีคุณย่า + kobirdnakub (514244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างวิหาร เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 6709)
62 # 3อจ641015-150 EH479432111TH tummusic46 + นกแก้ว (514246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
63 # 3อจ641015-151 EH479432111TH เสรีไทย + นกแก้ว (514231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ641015-152 EH479432111TH textile007 + นกแก้ว (514232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
65 # 3อจ641015-153 EH479432111TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (514233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ641015-155 EH479432111TH บุญพา + นกแก้ว (514235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
67 # 3อจ641015-156 PSWT0000343115N first19 + mangapong (514236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
68 # 3อจ641015-157 ED204507323TH Latte424 + บ้านกรอบเงิน (514238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 334/สภาพสวย)
69 # 3อจ641015-158 ED204507323TH นายเต๋า + บ้านกรอบเงิน (514240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(611221-042) (G 62%)
70 # 3อจ641015-159 ED204507323TH sony1 + บ้านกรอบเงิน (514243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (620227-083)
71 # 3อจ641015-160 EW872292999TH พรพระวิษณุ + ปะใหญ่ (514245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพทำความสะอาดผิว)
72 # 3อจ641015-161 821464122603 chokun_son + เล็ก2521 (514138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(G 64%)
73 # 3อจ641015-162 ED210335256TH chiewchanze + องอาจ (514142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโชคชัย เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
74 # 3อจ641015-163 ED218422146TH tangmo123 + POOSIT (514143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

กุมารทอง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2541 จ.นครปฐม
75 # 3อจ641015-164 EH912531487TH surasity + แอลพระไทย (514146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
76 # 3อจ641015-165 RRCH000059030PF กอไผ่ + krai007 (514148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (631109-028)(G 75%)
77 # 3อจ641015-166 RPCM000048428L6 vpong + หนุ่ยท่าศาลา (514150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560308-222)(G 85%)
78 # 3อจ641015-167 KBCLT00002874PT tiktik03 + Kampanat13 (514154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ641015-168 EG267588221TH ยอดนครสวรรค์ + Aompadriew (514167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นชินบัญชรเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 7.1 กรัม)
80 # 3อจ641015-169 EJ264035201TH somsak2518 + พ่อมาเฟีย (514170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (630509-172)(G 72%)
81 # 3อจ641015-170 EG703339914TH อตกพระเครื่อง + bud2020 (514173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
82 # 3อจ641015-171 ED190977466TH pawaris + หนุมานเชิญธง (514176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
83 # 3อจ641015-172 ED1909777466TH pawaris + หนุมานเชิญธง (514179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
84 # 3อจ641015-173 ED183017049TH จิรัฏฐาโน + เด็กดี (514184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
85 # 3อจ641015-174 ED183017049TH zafari + เด็กดี (514187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกนาสีดา วัดป่านาสีดา เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย (หลวงปู่เทศน์ ปลุกเสก)
86 # 3อจ641016-002 Pond27 + ประมูลคุณพระช่วย (514263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (540915-173)
87 # 3อจ641016-003 sarawuthjumpapan + (514268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (531223-031)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ต.ค. 2564 - 08:43 น.] #81933 (15/23)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640915-002 ED109162119TH Darkaun (510062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640925-027 ED029991148TH KANC3 (511465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640929-006 ED151452461TH prasit_jongsiri (512024) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640929-026 EH750901426TH Sawadee9 (511957) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640929-028 EH488616285TH kakashi (511968) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640929-032 ED188814739TH forest (511937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ641001-002 ED086082477TH kittikitti (512322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641001-006 EX557266962TH wat26 (512332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ641002-009 ED170216871TH Burapha777 (512490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ641004-008 ED165747364TH kaiza19 (512586) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ641006-001 ED217200620TH คุณศิระ (512882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641006-004 ED097342460TH naenaldo (512888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ641008-007 ED214514575TH รักกี้ (513152) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640915-010 khotchaninPk (510099) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640918-027 hanhaniiz (510560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640918-029 hanhaniiz (510569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640923-015 ริณดา (511272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640924-013 ดับเบิ้ลเอ (511424) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ640927-033 sculpter (511696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640928-018 Ckkay (511864) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ641002-011 magnus1111 (512460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ641005-012 Owarut999 (512697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ641008-020 bussakorn (513110) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 2อจ641008-021 bussakorn (513113) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ641011-001 legallaw (513469) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 2อจ641011-002 legallaw (513472) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 2อจ641012-008 Ckkay (513573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
15 # 2อจ641015-003 penggo (514164) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
16 # 2อจ641015-011 midori (514175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
17 # 2อจ641015-012 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (514213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ641015-022 อัคควโร (514191) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
19 # 2อจ641015-023 การันตีพระ (514258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ641015-024 LekSalaya (514254) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ641015-025 LekSalaya (514255) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ641015-026 การันตีพระ (514256) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ641015-027 การันตีพระ (514257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641005-112 ED149060400TH jaroenpat + น้อยหน่า (512756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสฉลองอายุ 94 ปี เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
2 # 3อจ641007-012 Jaosuanoi + wanich8177 (512932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 88%)
3 # 3อจ641007-145 EB534779221TH Prapoj_w + Ta-keang (512969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ641008-108 TH01181YAJ3W0B รุตช้างกลาง + bluezone (513115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ641008-126 ED158318909TH จอมยุทธบูรพา + เพิ่มศักดิ์ (513153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ641008-156 EJ160303995TH lekyo89 + akm345 (513093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบทองเคลือบเรซิน ปี 2526 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ641009-112 EH479431725TH saksitt + นกแก้ว (513230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
8 # 3อจ641009-132 EH753964283TH พลอยพระบ้าน + พลอยมงคล (513231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ641009-155 EH132011166TH บุญพา + aroonnurom (513288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ641011-011 Bophantom + jirarush (513400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง(G 89%)
11 # 3อจ641011-167 ED173114505TH กุศลสร้าง + บุษกร (513452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดส้มเสี้ยว เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์ ตลับทอง+เพชรแท้ (นน.10.4กรัม)(G 77%) **เพชรแท้จำนวน 40 เม็ด ขนาดประมาณ 1.9
มิลลิเมตรต่อเม็ด/น้ำหนักประมาณ 3 สตางค์ต่อเม็ด
12 # 3อจ641012-118 ED932949105TH masaru + อุกฤช (513655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ641012-124 ED001874019TH m-cot + ray15 (513670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
14 # 3อจ641012-135 ED214623920TH magicpost + numpraram2 (513696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ641013-116 ED833879955TH jojoe123 + masterpiece (513801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
16 # 3อจ641013-134 EH115979414TH pramual + changnoi (513858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
17 # 3อจ641013-148 ED192374070TH maikeboy + Nhong8776 (513746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ641013-166 ED182579913TH takrit + wwut2 (513819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ641013-168 ED15157367TH jojoe123 + หลังเขา30 (513824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
20 # 3อจ641013-185 ED210367639TH bagio + องอาจ (513765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดด้านหลัง)
21 # 3อจ641013-195 ED198853825TH บุญสนองเลย + Ponweth (513789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาโค้ดได้
22 # 3อจ641013-198 EG911780426TH Watermelon + KID_2 (513796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 80%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ641014-001 กุศลสร้าง + Deethongtong (513925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (640309-109)
24 # 3อจ641014-002 อรทัย960 + Patumwan67 (513930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(640327-327)(G 82%)
25 # 3อจ641014-003 pramual + Patumwan67 (513934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ641014-004 Greenoldman + ปังคุงแมน (513936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6381/สภาพสวย)(G 80%)
27 # 3อจ641014-005 kitsana_l + koonnai (513940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
28 # 3อจ641014-007 ไซม่อน + sanopporn (513944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่เก่ง วัดกิตติราชเจริญศรี รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 2/น้ำหนักทอง 16.6 กรัม)
29 # 3อจ641014-008 sompong963 + sanopporn (513947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธบาท ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม เนื้อเงิน ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ641014-009 ThonVictory + Nipo1972 (514126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ641014-010 janaket + akesarika (513953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ641014-011 thesj + หนึ่งบารมีพระพุทธ (513956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)(G 71%)
33 # 3อจ641014-013 vpong + noompure (513962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย) (630908-114)(G 75%)
34 # 3อจ641014-014 richmanshop789 + (513964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
captainjack
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดฐาน)
35 # 3อจ641014-015 gain2532 + กุมภาพันธ์ (513967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา(G 71%)
36 # 3อจ641014-016 eootyoo + คงกะพันชาตรี (513970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (ไม่ตอกโค้ด)
37 # 3อจ641014-101 ED040989526TH zafari + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (513989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)
38 # 3อจ641014-102 TH01181ZC1J12B Pfumfeay + NirutPremuim (513991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
39 # 3อจ641014-103 ED034799219TH Kob_surat2 + สอปลายฟ้า (513994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
40 # 3อจ641014-104 EH384154611TH เพชรอโยธยา + ทรัพย์เทวา (513995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2512 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ641014-105 EH382817882TH Jumanji + Juicy (513997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิษณุโลก
42 # 3อจ641014-106 EI760865374TH เป๋งบ้านค่าย + rungroar (514001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข กก 11026)(631118-163)
43 # 3อจ641014-107 ED198894776TH อัญชิสา + benter (514004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
44 # 3อจ641014-109 ED223623066TH ฐาปนพงษ์ + sakbangbon (514009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.2 นิ้ว/สภาพใช้) (641006-098)
45 # 3อจ641014-110 ED118556689TH เอกจักร + topten (514011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550109-234)
46 # 3อจ641014-112 ED190993645TH thitipant + หนุมานเชิญธง (514016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ641014-113 ED190993645TH thitipant + หนุมานเชิญธง (514019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
48 # 3อจ641014-114 ED151027813TH เด็กสมบูรณ์ + sakdac2488 (514125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ641014-115 ED198670858TH meiteekul + thevit (514023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา) (640618-054)
50 # 3อจ641014-116 TINT000124062HW กอไผ่ + KUUGA (514026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม(G 64%)
51 # 3อจ641014-117 TINT000124062HW Sorawit + KUUGA (514029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640917-048)(G 69%)
52 # 3อจ641014-118 EJ128644944TH Manunicon + Pissawat29 (514031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
53 # 3อจ641014-119 ED202519655TH tangmo123 + bozeygold (514033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่) (571127-120)
54 # 3อจ641014-120 ED206336140TH บุญพา + Oneone20 (514036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ641014-121 ED21037109TH sathinee2256 + อ้วนโกบ๊อ (514039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
56 # 3อจ641014-122 ED110236848TH gek1414 + plukpee (514042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
57 # 3อจ641014-123 ED217742435TH ทองครับ + nova100 (514045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2484-2495 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ641014-124 ED075951866TH HopeMan + นุหนองคาย (514046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ641014-125 ED189394397TH raddy_rak + lulytoon (514049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (640828-255)(G 63%)
60 # 3อจ641014-126 ED198619589TH Tochiro + บิ๊กบีม (514051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เฉลิมพล วัดสุทัศนฯ พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
61 # 3อจ641014-127 EG267588283TH RtitTi + artliver (514053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 221539)(G 65%)
62 # 3อจ641014-128 TH01181ZBFJC4B ครูช่าง + ชัยนเรศ (514060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ
63 # 3อจ641014-129 ED231120423TH ดราก้อนปิง + TadSnave (514062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ641014-130 EH479282099TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (514065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพระลักษณ์หน้าทอง หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อสำริด จ.สระแก้ว
65 # 3อจ641014-131 EH479282099TH tummusic46 + (513921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ641014-132 EH479282099TH ลูกเจ้าตาก99 + (514127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกัมมัฎฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ641014-133 EH479282099TH p_did + ขนมไทยแม่อารีย์ (513923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ641014-134 ED194130937TH pouy2727 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (513924) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่สรุปผล 5 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
69 # 3อจ641014-135 ED122555375TH NAVE2526 + หมูเซียนน้อย (513927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ641014-136 ED231300898TH pakornkeit + ทิศเหนือ (513929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (640930-038)
71 # 3อจ641014-137 EJ160312961TH จิรัฏฐาโน + akm345 (513931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 16 ดอก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
72 # 3อจ641014-140 ED157865421TH crystalpower + k9cob (513939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อเงิน ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ.. (630330-305)
73 # 3อจ641014-141 ED904294622TH อาราธนา + ราชสีห์_กิ่งเพชร (513943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
74 # 3อจ641014-142 ED190409099TH มอร์เมืองทอง + เอท่าพระ (513948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
75 # 3อจ641014-143 ED904294636TH likeit + ราชสีห์_กิ่งเพชร (513950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
76 # 3อจ641014-144 ED143765851TH บรีสพระช่วย + เสกสิทธิ์ (513954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ641014-145 ED194130906TH บุญพา + เหรียญหลวงพ่อคูณ (513957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร
78 # 3อจ641014-146 ED797689562TH golf29 + tokyo (513963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
79 # 3อจ641014-147 EI760843745TH prasit_jongsiri + เสมาเล็ก (513966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
80 # 3อจ641014-148 ED168197808TH Ronado + monstajim (513968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1260)(580603-060)
81 # 3อจ641014-149 821449187834 midori + บีเวียงพิงค์ (513971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุมะละกอ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
82 # 3อจ641014-150 ED045130116TH น้องจักรพงษ์ + พัทธลุง (513973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี
83 # 3อจ641014-151 ED168197811TH setthasiri + monstajim (513976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(580514-200)
84 # 3อจ641014-152 ED148240189TH Boonmee888 + mahawong (513978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ641014-153 ED198768296TH honzakub + bank121 (513980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ641014-154 RSRI000062792V8 Nitipat + Reindeer_kwang (513981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ641014-155 ED187539235TH natapoln + Chelsea (513983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 95234)(เลี่ยมทอง 49%)
88 # 3อจ641014-156 ED117178623TH magician + ช่างณัฐ (513984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อสำริดหน้าอัลปาก้า ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 247)
89 # 3อจ641014-157 EH477719854TH ไข่มุข + ซูโม่ (513986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 210/ขนาดสูง 20 นิ้ว)
90 # 3อจ641014-158 ED171169594TH preeyawat + joe0707 (513987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ641014-159 ED1888880534TH crystalpower + forest (513990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
92 # 3อจ641014-160 ED209880792TH พรบูรพา + noi70 (513993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 77%)
93 # 3อจ641014-161 ED170928599TH ปะใหญ่ + Mark-Mon2015 (513999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์พรหม วัดประสิทธิธรรม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.อุดรธานี
94 # 3อจ641014-162 EH384214235TH pornpipat + Pat029 (514000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์หลัง ญส. เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ641014-163 ED831349274TH benz51 + เอพิษณุโลก-99 (514003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ641014-164 ED058661081TH Momojato + เจมส์โพธิ์งาม (514005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
97 # 3อจ641014-165 EG388056265TH kphil + บุ๋มบิ๋ม (514007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
98 # 3อจ641014-166 ED843447509TH เด็กวัง + kabeshow (514124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (ไม่ตอกโค้ด)
99 # 3อจ641014-167 EB553174545TH kribth + ลักษณ์ตะวัน (514010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมขอบขวา)(G 89%)
100 # 3อจ641014-168 ED152672384TH oum09 + Suwattana2542 (514014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3304)(G 66%)
101 # 3อจ641014-169 EG742916525TH Prapoj_w + beer2126 (514017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (640924-190)(G 64%)
102 # 3อจ641014-170 ED722160428TH tewkeet + Nonkugk (514020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
103 # 3อจ641014-171 ED216609276TH เล็ก2521 + ชวนชื่น (514024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา รุ่นครบ 5 รอบ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
104 # 3อจ641014-172 ED219707051TH เมืองช้าง + อี๊ดเมืองเลย (514027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) (สภาพใช้และชำรุดขอบล่างขวา)
105 # 3อจ641014-173 ED078098095TH benz51 + bangpunDD (514030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (630814-041)
106 # 3อจ641014-175 ED997988244TH ราชฤทธิ์ + heng9999 (514035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
107 # 3อจ641014-176 ED209508555TH ชัยบางแค + Poonan9955 (514037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
108 # 3อจ641014-177 ED224120649TH showgun + แปะยุ้ย (514040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ641014-178 TH01181YX2Z03B เด็กสมบูรณ์ + (514122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ641014-180 ED204531999TH cpat1 + บ้านกรอบเงิน (514047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
111 # 3อจ641014-182 ED224109855TH Kag2509 + ออสก้า99 (514054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 454) **พระสภาพสวย
112 # 3อจ641014-183 TH01181YURPY7B หนุ่มบึงกาฬ + หมูอยู่สบาย (514055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
113 # 3อจ641014-184 EH400586480TH เน้นพระสวย + k_nine (514057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ641014-185 ED198327577TH RYUTA + sevenptk (514059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
115 # 3อจ641014-186 ED202620104TH ดอกบัว99 + Jjiann1979 (514063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 81%)
116 # 3อจ641014-187 ED203829154TH yodpra + ล้มมวย (514066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
117 # 3อจ641014-188 ED158821634TH skyforce + tangmo-septat (514067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
118 # 3อจ641014-189 ED226413265TH บุตรสุนทร + naratip_19 (514070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อดิน
119 # 3อจ641014-190 ED188880525TH benz39 + forest (514074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
120 # 3อจ641014-191 ED163048890TH อาราธนา + ราชสีห์_กิ่งเพชร (514086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
121 # 3อจ641014-192 ED038394792TH คนคอเรด + jozaa (514087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นบังเกิดทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
122 # 3อจ641014-193 ED038394792TH BOSSONE + jozaa (514089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
123 # 3อจ641014-194 ED038394792TH C-PRUK + jozaa (514090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ641014-195 ED210335260TH Monoment + องอาจ (514119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
125 # 3อจ641014-196 ED07985165TH kaimotor + toucanpat (514091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และแต่งผิว)
126 # 3อจ641014-197 EH477719868TH poshwises + ซูโม่ (514092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 66%)
127 # 3อจ641014-198 EH477719868TH ชินครับ + ซูโม่ (514093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ641014-199 EH477719868TH กวงยะลา + ซูโม่ (514094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
129 # 3อจ641014-200 EB538570990TH nongmeena + Jukkarin2543 (514095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 251)
130 # 3อจ641014-202 EH477719868TH Pra999 + ซูโม่ (514071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
131 # 3อจ641014-203 EH477719868TH ชินครับ + ซูโม่ (514073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานผู้ไปสงครามเกาหลี เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ641014-204 EH477719868TH toy_clong8 + ซูโม่ (514075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์ศูนย์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (วัดในปากทะเลสร้าง) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
133 # 3อจ641014-205 EH477719868TH nattawutng + ซูโม่ (514077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลัง ภปร.สก. เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)
134 # 3อจ641014-206 EH477719868TH Chot56 + ซูโม่ (514079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู)
135 # 3อจ641014-207 EH477719868TH Q-Taro + ซูโม่ (514080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ปัตตานี (หมายเลข 734)
136 # 3อจ641014-208 EH477719868TH pouy2727 + ซูโม่ (514082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1493)
137 # 3อจ641014-209 EH477719868TH Tongten + ซูโม่ (514083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
138 # 3อจ641014-210 EH477719868TH พันธิตรา + ซูโม่ (514084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ641014-211 EH477719868TH เจริญ42 + ซูโม่ (514096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ641014-212 EG911801982TH yodpra + schorlanz (514097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
141 # 3อจ641014-213 ED169068813TH somchaitoh + Oneone20 (514099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (520625-284)
142 # 3อจ641014-214 EB553560181TH preeyawat + สนบางกรวย (514101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
143 # 3อจ641014-215 EH479282258TH pouy2727 + ขนมไทยแม่อารีย์ (514103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3508)
144 # 3อจ641014-216 EH479282258TH pouy2727 + ขนมไทยแม่อารีย์ (514104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1104)
145 # 3อจ641014-217 EH479282258TH ไม้ทุ่งหันตรา + (514106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
146 # 3อจ641014-218 TH01181ZHU2T1B monchai02 + maomanu (514108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นไตรภาคี เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1770)
147 # 3อจ641014-219 ED206328497TH บุตรสุนทร + Oneone20 (514110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
148 # 3อจ641014-221 ED173136951TH weddy + ตอปทุม (514098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
149 # 3อจ641014-222 ED129728994TH บุษกร + kanlaya48 (514100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
150 # 3อจ641014-224 821456900445 zafari + jaruth (514105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
151 # 3อจ641014-225 NGWW000094057WJ prasit_jongsiri + pimpayak (514107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ641014-226 ED195374374TH Schuenban + suthee069 (514109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อสำริด ปี 2498 จ.พิจิตร (วัดบางมูลนาคสร้าง)
153 # 3อจ641014-227 ED208607843TH jean5555 + alife (514112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (641002-107)
154 # 3อจ641014-228 ED192344841TH jojoe123 + waves (514114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
155 # 3อจ641014-229 EH910522111TH bastketboy + chiradech (514115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (590624-247)(G 78%)
156 # 3อจ641014-230 ED173136925TH tonmek + ตอปทุม (514116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
157 # 3อจ641014-231 ED207264118TH Pig2525 + kridtanaibpp247 (514128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 62%)
158 # 3อจ641014-232 EB553120851TH janthanee + เรือนเขี้ยวแก้ว (514113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)(630424-101)
159 # 3อจ641014-233 TH01181ZEPDY4B first19 + Nathan666 (514117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641004-234)
160 # 3อจ641014-234 ED151572756TH Goodcobain + ดาบเอก (514118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (621220-096)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ต.ค. 2564 - 08:39 น.] #81914 (14/23)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640910-046 ED935177970TH zafari (509443) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640920-008 ED125449376TH เงินทองพระเครื่อง (510728) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640920-029 TH01181VP3WR7B toopronchai (510725) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ640922-028 ED914478254TH บอยราชบุรี (511026) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640923-009 EH479386434TH ซูโม่ (511140) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ640928-010 ED128867345TH duk101 (511838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ640928-013 ED146262252TH หลานตาจวบ (511847) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640928-015 ED181561978TH jojo5 (511851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 1อจ640928-017 ED067495056TH น้องแผ่นดิน (511868) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ640929-014 ED178214528TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (512019) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ641001-003 ED935072736TH หนุ่ยเสื้อดำ (512327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641002-011 ED184114705TH Kittisaktnd (512493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641002-017 ED160147757TH พระพุทธคุณ (512500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ641002-020 ED144554981TH Apipu6699 (512501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641004-014 ED214500130TH maymaybaa (512564) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 1อจ641005-002 TH01181Y7NR5B หัตถะลา (512731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ641005-006 ED739880049TH sipong (512742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ641005-010 ED136753433TH teespy (512757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641005-011 ED961374465TH ตูนพระเครื่อง (512768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ641005-012 EB547548796TH bbam19662000 (512771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641005-014 EG966147814TH prasittichai34 (512773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ641005-016 ED152664621TH Thai35 (512777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ641005-018 RTDS0000629923Q goldbaby (512781) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641005-020 ED173591332TH ANURUT (512785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ641005-021 ED178317981TH ดำเมืองสิงห์ (512760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ641006-002 BKWT000075938XA Lumpum (512884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ641006-003 ED205306570TH welding24 (512886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641006-009 ED163287095TH Oat-Trat (512892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641006-010 ED842939665TH INVISIBLE (512896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ641006-013 EB535015857TH nampoo (512900) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
31 # 1อจ641006-015 ED174236443TH Wnk809 (512909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ641006-018 ED209704223TH chuon (512912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ641007-002 ED178219940TH ธนกฤต999 (512963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ641007-003 ED198615573TH ssorsoon (512968) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์

35 # 1อจ641007-008 CITY011351097 Boyberry (512980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ641007-012 ED165759773TH kaiza19 (512987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ641007-016 EW575242640TH ขนมหวาน (512989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ641007-018 ED208410585TH C-Path (512992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ641007-024 ED151116178TH ตาลทราย (513053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ641011-011 ED213008895TH joycezalnw (513387) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ641013-018 ED214442803TH 6230(นู๋เป็ด) (513882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ641014-002 ED173588758TH 6230(นู๋เป็ด) (513965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
43 # 1อจ641014-015 ED224402772TH maitree (513926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ641014-016 ED163047979TH pikkared (513932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640914-004 likeit (509898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640916-013 AMNARD1519 (510193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640920-008 เหน่งบางคู้ (510702) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 2อจ640923-008 ริณดา (511244) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640927-022 nuknik2 (511680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640929-010 มองดู (511949) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ640929-011 เด็กท่าพระ (511998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ640929-014 guaran (512008) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640929-023 prasit_jongsiri (512009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640929-024 Rattanin (512015) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ640929-025 nincha (512021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640930-002 montree58 (512209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ641002-006 joe0707 (512467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641002-009 TANAWAT2520 (512473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ641004-016 navigator (512560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ641005-014 ming168 (512700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ641005-019 เขาควาย (512703) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ641005-020 Chicha (512707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ641005-021 tong0259 (512710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ641005-031 teetoon (512720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ641005-032 teetoon (512723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641005-033 Yutclub (512724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ641005-034 pawit_wattana (512727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ641006-009 Nitipat (512824) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
25 # 2อจ641006-018 nco29-48 (512874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ641006-019 Owarut999 (512876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ641006-021 rambo93 (512880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ641007-021 piyatg (512953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ641007-026 เหน่งบางคู้ (512956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641011-017 vee2503 (513432) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ641011-018 vee2503 (513436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ641011-019 vee2503 (513439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ641011-020 vee2503 (513441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ641011-021 vee2503 (513444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ641011-022 vee2503 (513448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ641011-023 vee2503 (513451) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ641011-024 vee2503 (513454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ641011-025 vee2503 (513458) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
39 # 2อจ641011-026 vee2503 (513464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ641011-027 vee2503 (513391) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ641011-029 vee2503 (513398) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ641011-043 Siamclassic (513402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ641011-044 Siamclassic (513410) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
44 # 2อจ641013-001 การันตีพระ (513730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ641013-017 การันตีพระ (513731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ641013-018 การันตีพระ (513733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ641013-021 MAENAM (513884) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
48 # 2อจ641013-030 การันตีพระ (513734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ641014-009 original (513922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ641014-018 ชัยเจเจ (513960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
51 # 2อจ641014-015 kamonsap (513958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640921-011 yime2 + เด็กท่าพระ (510739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ640922-122 ED158645869TH Eagle007 + ปภานลิน (510954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
3 # 3อจ640925-145 ED993945305TH rungrot + sarsi (511547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ641002-105 ED183935580TH อภิชาติชุบทอง + องอาจ (512408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์งูเล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ641002-133 ED183991480TH prasertpp + เซียนใหญ่สายร่ม (512397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี
6 # 3อจ641008-147 ED195026198TH กำธรนคร + Patwat (513184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ641009-102 ED130052993TH kampanat + คุณตุ๊ดตู่ (513346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
8 # 3อจ641009-153 NKAM0000602742S by_bie + Tatchapong (513281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพใช้และซ่อมขอบหลังล่างซ้าย)
9 # 3อจ641012-164 ED143746319TH kiattisak + ingkamarathon (513566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กัณหา-ชาลี วัดบางไกรนอก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.นนทบุรี
10 # 3อจ641012-176 ED207637251TH PBnew + กล่องแก้ว (513713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ641013-001 ตั้มฟิวเจอร์ + Anankiya (513917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ641013-002 ronin28 + Anankiya (513736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ641013-003 RtitTi + bigbrother (513739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 276926)(G 61%)
14 # 3อจ641013-004 kingcrow + เด็กท่าพระ (513742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ641013-005 Park--PrapradanG + เขาควาย (513745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและแต่งผิว)
16 # 3อจ641013-006 dod18 + wutfaa (513747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
17 # 3อจ641013-101 EI875897950TH keiat + bancha18 (513749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

18 # 3อจ641013-102 ED135639499TH Bophantom + tangmo- (513751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
septat
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ ปี 2508 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ641013-103 ED178241174TH เหยินน้อยโคราช + อ๊อด111 (513753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ641013-104 ED215204561TH orborb + ชัดเจน2557 (513756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
21 # 3อจ641013-105 ED178331436TH pongchon + nanin (513757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
22 # 3อจ641013-106 ED118186524TH cpall + lulytoon (513759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640818-161)
23 # 3อจ641013-107 ED207234796TH Rabert + golfsriracha (513761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
24 # 3อจ641013-108 TLJD0000301352K jojoe123 + araya17 (513768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
25 # 3อจ641013-109 ED198747720TH alitita + suparerk (513771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 63%)
26 # 3อจ641013-110 ED198747720TH บัณฑิตต + suparerk (513777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (600203-197)
27 # 3อจ641013-111 ED214572026TH kankanmol + เจริญ42 (513781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ641013-112 PTAS00004125MM adisak00 + (513784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ641013-113 ED162041060TH หนองซอ + litsupchuer (513787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
30 # 3อจ641013-115 ED956885069TH Prapoj_w + bestrandom (513798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 50%)
31 # 3อจ641013-117 ED217520178TH ตี๋ลำปาง + suthee069 (513805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระท่ามะปรางค์ หลวงพ่อเพชร พระครูทวี วัดโรงช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร
32 # 3อจ641013-118 JTCR0000922629M poon09 + เจษเมืองกาญจน์ (513808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
33 # 3อจ641013-119 EB539843045TH first19 + ซุ้มวัดศรี (513812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ641013-120 ED157966116TH Heart1982 + kuan2537 (513817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ641013-121 ED188270334TH Victor + ฅนพลัดถิ่น (513823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังพระมงคลมิ่งเมือง เนื้อเงิน ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ641013-122 821459642975 มอร์เมืองทอง + nutcha (513827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ641013-123 ED164133121TH eyecom + New2537 (513831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือหน้าเล็ก(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ641013-125 ED188777925TH wanitcha + patchara (513838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์ PAPAMUM เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ641013-126 ED188777925TH TEE_INTER + patchara (513841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630928-313)(G 77%)
40 # 3อจ641013-127 TH01181Z63167B panja + เกียรติกังวาน (513844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ641013-128 ED206128337TH คนคลองด่าน + จุกจัง (513845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพสวย)(G 69%)
42 # 3อจ641013-129 ED219504955TH si_mong29 + nattapongp (513852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.เชียงใหม่
43 # 3อจ641013-130 ED152795539TH somporn2525 + natapoln (513860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
44 # 3อจ641013-131 ED157966120TH panitgang + kuan2537 (513848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 110) **พระสภาพสวย
45 # 3อจ641013-132 ED174164035TH prasittichai34 + tommeng (513851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ641013-133 830812570840 ฅนบางใหญ่ + sa001 (513854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ INDIA เนื้อแก้ว(ขาว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
47 # 3อจ641013-135 SKOM00001350524 บรีสพระช่วย + juad-sirimit (513862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธเทวประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
48 # 3อจ641013-136 EG267587420TH มอร์เมืองทอง + jack789 (513864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อผงลงรัก ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
49 # 3อจ641013-137 ED214573035TH zeaezeae + หนึ่งเมืองแพร่ (513866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพสวย)(G 67%)
50 # 3อจ641013-138 TH01181YZHXF9B suttanee + หมูอยู่สบาย (513918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4344)
51 # 3อจ641013-139 821459520243 เอกจักร + สอปลายฟ้า (513869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
52 # 3อจ641013-140 ED147163154TH nongder + ศิษย์หลวงปู่ทวด (513871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
53 # 3อจ641013-141 821456038244 maymaybaa + ดับเบิ้ลเอ (513729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2548 จ.นครปฐม
54 # 3อจ641013-142 ED144997295TH kaimotor + Tongten (513732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 71%)
55 # 3อจ641013-143 ED213607143TH สาลิกาดง + อาคันติมายะ (513735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิ่ง วัดโพธิ์เกษตร รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.ชุมพร (สภาพใช้)

56 # 3อจ641013-144 ED199618134TH preeyawat + kengpo (513737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640817-215) (G 75%)
57 # 3อจ641013-145 ED180352050TH preeyawat + matee1974 (513740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640908-540)(G 72%)
58 # 3อจ641013-146 ED223615776TH beer2126 + jatuponpond (513741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด) **พระสภาพสวย
59 # 3อจ641013-147 ED123362456TH prasit_jongsiri + (513744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Anuphap_chai
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
60 # 3อจ641013-149 SSM900800000745 Pra-ban + jack0606 (513748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ641013-150 ED156566854TH -อรุณ- + ศักดิ์นรินทร์ (513750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630919-195)
62 # 3อจ641013-151 ED104085415TH sil69 + น้ำประสานทอง (513769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(แดง) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.7 ซม.)
63 # 3อจ641013-152 ED207234822TH poshwises + golfsriracha (513773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ641013-153 ED150368728TH watercolour + เดี่ยว999 (513775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(G 62%)
65 # 3อจ641013-154 RTTL000026147UM เซียนน้อยหนึ่ง + อี๊ดเมืองเลย (513779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
66 # 3อจ641013-155 ED136765754TH saksitt + จีระพงศ์8899 (513780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
67 # 3อจ641013-156 ED882941146TH toymlt + คุณากร (513785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
68 # 3อจ641013-157 ED196746015TH ฆ้อนทอง + พระประแดง26 (513786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (640916-164)
69 # 3อจ641013-158 EG420978627TH ๙อุอากะสะ + pirawit (513790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ **พระสภาพสวย
70 # 3อจ641013-161 ED970229333TH บุญพา + หนองซอ (513803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ641013-162 EB553091506TH jung70 + jarun123 (513807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
72 # 3อจ641013-163 ED156717850TH บุญพา + kanlaya48 (513810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพตัดหู)
73 # 3อจ641013-164 ED223621459TH กอไผ่ + maii_amulet (513814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ641013-165 ED223621459TH topten + maii_amulet (513816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ641013-167 ED151571367TH อตกพระเครื่อง + หลังเขา30 (513821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดเสาธงทอง เนื้อดิน ปี 2440 จ.สุพรรณบุรี
76 # 3อจ641013-170 ED158378933TH suras_photmail + july2009 (513830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (540901-410)
77 # 3อจ641013-171 PSRI000057094TS ละมุน + sevenptk (513836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
78 # 3อจ641013-172 MBC0000522320 Popeye + montree_anu (513840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (590129-178)
79 # 3อจ641013-174 821445079033 sathinee2256 + Teerayutb (513853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
80 # 3อจ641013-175 TH01181YTBDM7B NUNG1789 + บี4956 (513847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ641013-176 ED171935450TH เอกจักร + อาราธนา (513850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)(591118-114) **พระสภาพสวย
82 # 3อจ641013-177 ED158276700TH dreamsconner + บอลบาแดง (513855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
83 # 3อจ641013-178 prasit_jongsiri + pimpayak (513857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000093337P7
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ641013-179 ED094265477TH Santi1989 + tangmo-septat (513859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ จ.ปัตตานี
85 # 3อจ641013-180 RH610872508TH gek1414 + nonsiam1995 (513863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
86 # 3อจ641013-181 RH610872508TH Syumpu + nonsiam1995 (513752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
87 # 3อจ641013-182 RH610872508TH นคราฎ + nonsiam1995 (513755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดแขนซ้าย)
88 # 3อจ641013-183 ED013168089TH aluminium + บอยพระเครื่อง (513760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.อุบลราชธานี
89 # 3อจ641013-184 ED013168089TH aluminium + บอยพระเครื่อง (513762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.อุบลราชธานี
90 # 3อจ641013-186 ED151299604TH Jirawat1986 + sing1 (513767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อเงิน ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ641013-187 ED124595837TH ananv + Folkchrisboaw (513772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ641013-188 ED193221185TH nuten + ต้น_เบอเร่อ (513774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
93 # 3อจ641013-190 ED200154775TH dod18 + Piyawan (513782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 64%)

94 # 3อจ641013-191 ED114577153TH HopeMan + พิศรุษ (513766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
95 # 3อจ641013-192 nirun1975 + เจษเมืองกาญจน์ (513770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
JTCR0000903451YP
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 89%)
96 # 3อจ641013-193 JTCR000090341YP กุศลสร้าง + เจษเมืองกาญจน์ (513776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 79%)
97 # 3อจ641013-194 OB223013201TH Far2520 + numsai (513783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ641013-196 ED199433532TH vichol2551 + ลิงทอง (513793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
99 # 3อจ641013-197 EG911780426TH kit01 + KID_2 (513873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครนายก
100 # 3อจ641013-199 ED136763387TH chinko + teespy (513802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นกันภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ641013-200 ED155868102TH คนเมืองลุง + โอเว่น (513915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ641013-201 EG948932297TH wirat + kaokao9 (513788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ641013-202 EH477719559TH Frodojack007 + ซูโม่ (513792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี(G 87%)
104 # 3อจ641013-203 EH477719559TH Frodojack007 + ซูโม่ (513795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 77%)
105 # 3อจ641013-204 EH477719559TH อตกพระเครื่อง + ซูโม่ (513799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตรัชกาลที่ 9 วัดบวรนิเวศฯ จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ641013-205 EH477719559TH jung70 + ซูโม่ (513800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม
107 # 3อจ641013-207 EH477719559TH Tee59 + ซูโม่ (513806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
108 # 3อจ641013-209 EH477719559TH pouy2727 + ซูโม่ (513813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7188)
109 # 3อจ641013-210 ED002523932TH หิมพานต์มุ่งงาม + nengdkny (513815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคฯ เนื้อเมฆสิทธิ์
110 # 3อจ641013-211 ED21492013TH ปราสาททอง + (513811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ake_Collection
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 63%)
111 # 3อจ641013-212 ED102268778TH prasit_jongsiri + (513818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตูนเพชรบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
112 # 3อจ641013-213 821462794025 ChaiyutPho + preaw29 (513820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (641002-029)

113 # 3อจ641013-214 ED205315894TH สถิตย์วิหารแดง + golflampang (513826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1952)
114 # 3อจ641013-215 EG467705728TH inceepra + vanida1720 (513832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
115 # 3อจ641013-216 ED210371369TH mana1 + อ้วนโกบ๊อ (513837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี
116 # 3อจ641013-217 ED126517996TH สมอแดง + Torhay (513842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 80 ปี เนื้อผง ปี 2534 จ.ลำปาง (ฝังตะกรุดทอง)
117 # 3อจ641013-219 TH01181ZCVEV4B Marvel + Aompadriew (513916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
118 # 3อจ641013-220 ED189204597TH asupasit + ไซยะ13 (513849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดโพธิ์ท่าเตียน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ641013-221 ED189204597TH surasity + ไซยะ13 (513822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
120 # 3อจ641013-222 ED886932388TH jung70 + vanida1720 (513825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
121 # 3อจ641013-223 ED151051375TH arm007 + forest (513829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
122 # 3อจ641013-224 ED193544141TH pornpipat + kon112 (513833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นทรัพย์สิน พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.อุดรธานี
123 # 3อจ641013-225 ED082294096TH Bophantom + Zinemala (513835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 810)
124 # 3อจ641013-226 ED206751520TH jumrust + maii_amulet (513839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
125 # 3อจ641014-006 jackie20 + ประมูลคุณพระช่วย (513941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 2325)(630207-195)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ต.ค. 2564 - 08:36 น.] #81909 (13/23)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640925-024 ED164005975TH cap29 (511555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 1อจ640928-004 TH01181WRFUT0B toopronchai (511798) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640929-009 ED116928365TH Taranong (512032) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640930-016 ED075935700TH นุหนองคาย (512101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641001-024 TH01181XRBKC9B ตึ่งนั้ง (512334) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ641001-025 TH01181XRBKC9B ตึ่งนั้ง (512339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ641001-026 TH01181XRBKC9B ตึ่งนั้ง (512342) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ641002-010 KBMHC00004211EG theera-pon (512491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ641004-001 ED055352497TH PSangkaeo (512581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ641004-002 EH502073018TH ตาลทราย (512663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ641004-004 ED206122705TH Marksiam007 (512664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ641004-013 ED144697407TH bunjerd (512596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641004-016 ED065365597TH พระยอดขุนพล (512601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ641004-020 ED780087373TH Teehatyai (512609) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ641004-022 ED991699142TH ณชินบัญชร (512615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ641004-024 PTRR000088306HR BOMBA (512620) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ641004-025 TH01181XYFZ16B crafter (512624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ641011-002 ED190963881TH goodmondays (513383) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ641012-004 ED136756885TH bankbong55 (513703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ641012-008 ED122164732TH Sangjan (513706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ641012-024 ED182398434TH มธรังสิต (513709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ641013-002 EB553086877TH doramon2345 (513738) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
23 # 1อจ641013-017 ED210391448TH Tee59 (513891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 1อจ641013-023 ED118231585TH pod2481 (513900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640923-007 ริณดา (511231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640923-021 jumboboy7 (511145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ640927-034 sculpter (511686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640928-004 PHLOI (511849) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640928-010 LIM2512 (511853) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ640929-001 legallaw (511989) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 2อจ640930-029 akapun (512074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641004-002 legallaw (512548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ641004-003 เหินเมฆิน (512549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ641004-008 สันคลองสาม (512552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641004-009 เด็กสังขละ (512555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ641004-024 teerawit (512563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ641004-029 กิมย้ง (512568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ641004-034 kritmek (512578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ641007-013 ริณดา (513027) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ641007-014 ริณดา (513032) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ641007-015 ริณดา (513034) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ641007-016 ริณดา (513035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ641007-017 ริณดา (513037) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ641009-046 lovelyman (513920) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ641011-009 vee2503 (513473) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ641011-010 vee2503 (513476) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ641011-011 vee2503 (513480) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ641011-013 vee2503 (513489) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ641011-014 vee2503 (513493) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ641011-015 vee2503 (513501) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ641011-016 vee2503 (513503) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ641011-028 vee2503 (513394) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
29 # 2อจ641013-002 สมยศ5 (513743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641013-031 เพชรสันติ (513880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ641013-032 aeeee (513870) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
32 # 2อจ641013-033 kawinny (513728) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640929-128 ED591533045TH อภิชาติชุบทอง + oonpudoo (511941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ640929-149 ED124788228TH พระประแดง26 + KID_2 (511923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดม่วง พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ641004-149 TH01181XYPG83B สปาต้าร์ + blackeyekub (512629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(540830-016)
4 # 3อจ641007-007 Game_krub + (512943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
richmanshop789
พระพลายคู่ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2516 จ.ระยอง กรอบทอง(G 62%)
5 # 3อจ641009-009 เอลำลูกกา + อภิชาติชุบทอง (513614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
6 # 3อจ641009-014 Vut05 + baibua29 (513227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตารัศมี ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ641009-101 ED172571844TH Wanlop + น้อยหน่า (513203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย เนื้อเงิน ปี 2489 จ.นครนายก
8 # 3อจ641009-125 EH479431725TH Apisiri + นกแก้ว (513266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ641009-162 ED172351260TH masterpiece + pattarawat19 (513313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี
10 # 3อจ641011-012 chay7 + jirarush (513404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และหูชำรุด)
11 # 3อจ641011-142 TH01181YSNQW2B อะนันตะปัดชะเย + (513511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
toopronchai
พระปิดตาวัดท่าลาด พิมพ์เศียรแหลม เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ641011-144 TH01181XZYDQ9B jessada6678 + กวนอู (513515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ641011-146 TH01181YT0BQ2B lovehunterlove27 + Gangwan (513518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาศาล เนื้อผงใบลาน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ641011-153 TH01181YSXDR1B แบ็คแดด + Tumtim (513490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
15 # 3อจ641012-001 sur_suk + โอ๋เมืองพาน (513549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(640917-415) (G 68%)
16 # 3อจ641012-002 Chumnui91 + โอ๋เมืองพาน (513550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(640928-100) (G 70%)
17 # 3อจ641012-003 MoMooGaMo + โอ๋เมืองพาน (513721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 171)(G 85%)

18 # 3อจ641012-004 Moohan555 + (513554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหมียวเขี้ยวเพชร
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ641012-005 ปิดตา + zong2521 (513555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(640206-055) (G 79%)
20 # 3อจ641012-006 vpong + zong2521 (513557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(640824-165) (G 82%)
21 # 3อจ641012-007 vpong + Deethongtong (513558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(631103-128) (G 78%)
22 # 3อจ641012-008 sur_suk + Deethongtong (513562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(630618-708) (G 77%)
23 # 3อจ641012-009 santana + kikapuu (513564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์
24 # 3อจ641012-010 yodpra + เอกร้านบ้านยีนส์ (513567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 68%)
25 # 3อจ641012-011 dek_bansuan + Ketnada (513568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630721-010) (G 64%)
26 # 3อจ641012-012 showgun + เอฟอาปาเช่ (513570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630821-116)(G 50%)
27 # 3อจ641012-013 ศิษย์ครูบา57 + legallaw (513571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
28 # 3อจ641012-015 kankanmol + (513578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
richmanshop789
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
29 # 3อจ641012-016 พงษ์คลองสาม + พรพระพุทธคุณ (513589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)(640828-285)
30 # 3อจ641012-017 โอ๊ตนาซี + พรพระพุทธคุณ (513582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640930-101)
31 # 3อจ641012-018 yodpra + Berm_07 (513584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(600907-113)
32 # 3อจ641012-019 kakashi + topkoo (513593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ641012-020 kakashi + topkoo (513595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ641012-021 kakashi + topkoo (513598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641012-022 korn88 + sirikarn2013 (513601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
36 # 3อจ641012-023 Nongjeen + vpong (513720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ641012-024 benz1985 + เนนิติ (513606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงคลุกรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
38 # 3อจ641012-025 shookiat + satongin39 (513610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นพุทธอุทยานธรรมโกศล พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ641012-101 ED032076195TH สมบูรณ์พระแท้ + (513615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Gibsonhotza
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ641012-102 ED032076195TH สมบูรณ์พระแท้ + (513618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Gibsonhotza
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ641012-103 ED032076195TH yut157 + Gibsonhotza (513620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ641012-104 ED032076195TH เหมียวเขี้ยวเพชร + (513623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Gibsonhotza
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ641012-105 ED032076195TH สาลิกาดง + Gibsonhotza (513624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ641012-106 EW004576990TH สุบรรณ์ + m-cot (513625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 61%)
45 # 3อจ641012-107 Oat-Trat + Jukkarin2543 (513719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 120)
46 # 3อจ641012-108 ED179626865TH นนท์รามคำแหง + นิมิตร (513628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
47 # 3อจ641012-109 ED956883757TH kengpo + bestrandom (513632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)(G 56%)
48 # 3อจ641012-110 EH568490252TH vtavee + paikung (513634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1746/สภาพสวย)
49 # 3อจ641012-111 ED117260002TH degdee + nim4011 (513637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ641012-112 EG966142105TH โก้หนองคาย + Watchbank (513642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) เนื้อเงิน ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ641012-113 ED206545664TH crystalpower + ริณดา (513643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (640927-368)
52 # 3อจ641012-114 ED206545664TH ชัยบางแค + ริณดา (513645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ศรีสะเกษ (น้ำหนักทอง 7 กรัม) (640922-001)
53 # 3อจ641012-115 ED186514665TH พุดซ่า + chiewchanze (513647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
54 # 3อจ641012-116 ED216040665TH เล็กหลังวัด + ball99 (513649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620502-102)(G 65%)
55 # 3อจ641012-117 ED210355587TH noi70 + องอาจ (513652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์

56 # 3อจ641012-119 ED190756093TH m-cot + J1980 (513657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ641012-120 ED190756093TH jung70 + J1980 (513661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ641012-121 ED215900394TH tummusic46 + เอเอพระเครื่อง (513663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ641012-122 ED178963163TH Exdesign + ตะแคงขวด (513667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
60 # 3อจ641012-123 ED147162750TH magician + ศิษย์หลวงปู่ทวด (513668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 63613)
61 # 3อจ641012-125 ED949482909TH kai-au + squrakit (513674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นแรก พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(G 71%)
62 # 3อจ641012-126 ED080256546TH armbasic + wat26 (513675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1347)
63 # 3อจ641012-127 ED137766566TH kingcrow + สิงห์คำรณ (513676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
64 # 3อจ641012-128 ED830772393TH สันต์ + sorn89 (513680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ วัดป่าหนองหล่ม
65 # 3อจ641012-129 ED210365227TH azayagency + joeenok (513682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (640927-096)
66 # 3อจ641012-130 ED178323868TH Aomarch + Aphinan10 (513684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
67 # 3อจ641012-131 ED171933710TH Michy + เพชรมรดกไทย (513687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 3 พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ปัตตานี (หมายเลข 184)
68 # 3อจ641012-132 ED136756885TH viponcity + bankbong55 (513690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(561031-090)(G 65%)
69 # 3อจ641012-133 ED996732463TH บุญพา + star15 (513693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมสามชิ้น)
70 # 3อจ641012-134 ED183109071TH บุญพา + จุกจัง (513695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพสวย)(G 66%)
71 # 3อจ641012-136 ED989481314TH เพชรอโยธยา + suchet_w (513697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
72 # 3อจ641012-137 ED848944805TH akaraphat + yyoyo (513699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (640818-378)
73 # 3อจ641012-138 ED848944805TH akaraphat + yyoyo (513700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อเข่ง กรุวัดพระพิเรนทร์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (640626-147)
74 # 3อจ641012-139 KBBNK000049986R Bophantom + ท๊อปบางนรา (513701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(640902-154) (G 82%)

75 # 3อจ641012-140 ED210516426TH Benyapa + kobnamo (513702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
76 # 3อจ641012-141 ED180817941TH Smellwether + ล้มมวย (513704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ641012-142 ED180817941TH Smellwether + ล้มมวย (513705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ641012-144 ED185525874TH มธรังสิต + สว่างอารมณ์ (513708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 281)
79 # 3อจ641012-146 RBD10000191925T kowit_nn + Tawatchai1889 (513711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(640903-555)
80 # 3อจ641012-147 ED176329911TH chairit + vongsako (513712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ641012-149 ARPZ000022304VM magician + jeweljang (513715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ641012-150 ED958919370TH taratchon + Mozo109 (513716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
83 # 3อจ641012-151 ED008025745TH tangmo123 + เวียงพิงค์ (513541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
84 # 3อจ641012-152 TH01181YYKR56B chokun_son + RAK_PT (513542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดคูหาภิมุข เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ยะลา (630423-042)(G 58%)
85 # 3อจ641012-153 ฑฺ000019171ฉฺ elite90 + Reindeer_kwang (513543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ลายสาน เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
86 # 3อจ641012-154 REYB000019171CB ราชสีห์ + Reindeer_kwang (513544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
87 # 3อจ641012-155 EG900691345TH chaiya_ang + (513545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MAYUREE999
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2521 จ.ลำปาง
88 # 3อจ641012-156 ED210508169TH jung70 + น้องหมี (513547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
89 # 3อจ641012-157 ED062468076TH showgun + tommeng (513548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ641012-158 ED927297202TH zakII + ทวีสิน (513551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (560206-043)
91 # 3อจ641012-159 ED160638155TH ท่านมหา + ROYNANTA (513553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 86%)
92 # 3อจ641012-160 TINT000123152D5 dreamsconner + KUUGA (513556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (640911-110)(G 57%)
93 # 3อจ641012-161 EH384154418TH กานต์ + ทรัพย์เทวา (513559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร สำนักพุทธเนรมิตรประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 9 นิ้ว)

94 # 3อจ641012-162 ED182365643TH เมืองช้าง + jatuponpond (513561) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อเงิน ปื 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 94)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อนวโลหะ ปื 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 94)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อตะกั่ว ปื 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 94)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อทองเหลือง ปื 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 94)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อทองแดง ปื 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 94)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อทองเหลือง ปื 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 94)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
95 # 3อจ641012-163 821453681705 Far2520 + Pratailoei (513563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า(จิ๋ว) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
96 # 3อจ641012-165 TH01181XF1GS1B ppcoin + หนุ่มบ้านแพ้ว (513574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
97 # 3อจ641012-166 ED206128969TH sinbadz + Marksiam007 (513577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 83%)
98 # 3อจ641012-167 ED206128969TH berry + Marksiam007 (513581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
99 # 3อจ641012-168 ED116769553TH TiewThe9 + prasertpp (513583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระอาจารย์นะดี วัดเนินสาธารณ์ รุ่นมหาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 1950)
100 # 3อจ641012-169 ED114672106TH นายพอเพียง + somyott (513587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.ลพบุรี
101 # 3อจ641012-170 ED807463897TH saksitt + POOSIT (513590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
102 # 3อจ641012-171 ED086536456TH สีน้ำ + ชยภร2014 (513596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ641012-172 ED196944109TH Sangjan + yongyot (513599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
104 # 3อจ641012-174 ED159771608TH อาจรูญ + ชินควัฒน5189 (513604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
105 # 3อจ641012-175 ED159771608TH จิรัฏฐาโน + ชินควัฒน5189 (513608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
106 # 3อจ641012-177 ED754597753TH jojoe123 + Pramote777 (513613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
107 # 3อจ641012-178 ED190948456TH thitipant + ขุนเมืองจันทร์ (513617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
108 # 3อจ641012-179 ED198827516TH ManSikhio + yingaree (513621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาลขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ เนื้อเงิน ปี 2544 จ.พัทลุง
109 # 3อจ641012-180 ED198226644TH Siris + Anuphap_chai (513725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
110 # 3อจ641012-181 821459745971 เด็กบางโบสถ์ + ขุมทรัพย์บูรพา (513626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(640928-196) (G 66%)
111 # 3อจ641012-182 ED217729006TH wanchaingoen + nova100 (513629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
112 # 3อจ641012-183 ED080255917TH proprayad + boonyuen (513631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (ตอก 2 โค้ด) (620223-003)
113 # 3อจ641012-184 SSPL0000080145Q wanitcha + ดอกเอื้องผึ้ง (513635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว)
114 # 3อจ641012-185 ED206319915TH ราชสีห์ + Oneone20 (513638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
115 # 3อจ641012-186 ED049588027TH ปะใหญ่ + New2537 (513640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
116 # 3อจ641012-187 ED224402052TH แม้วจอมเทียน + พิมพ์พิมล (513644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
117 # 3อจ641012-188 ED224402211TH บางบ่อพระเครื่อง + พิมพ์พิมล (513726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเสือ วัดสามกอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา
118 # 3อจ641012-189 ED135918710TH Dutchie + kotee (513727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
119 # 3อจ641012-190 ED135918710TH Golfthip4564 + kotee (513724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
120 # 3อจ641012-191 KSWA000098627G4 pornpipat + Linda1114 (513650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
121 # 3อจ641012-192 ED144598537TH akapun + กล่องแก้ว (513654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (600119-084)
122 # 3อจ641012-193 TH01181Y6F599B benz51 + POONBUNS63 (513656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (640913-555)
123 # 3อจ641012-194 KSWA0000986252D ทรัพย์กำเนิด + Linda1114 (513658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
124 # 3อจ641012-195 ED198945380TH ต้นรูปเหมือน + Akaphop (513662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง
125 # 3อจ641012-196 ED31648760TH chateta + Subtar (513665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระโมคคัลลาน์ วัดบ้านน้ำมุด เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.กาญจนบุรี (ขนาดสูง 9 นิ้ว)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสารีบุตร วัดบ้านน้ำมุด เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.กาญจนบุรี (ขนาดสูง 9 นิ้ว)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
126 # 3อจ641012-197 ED809040091TH หม่อง + Bigrocket99 (513673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 63%)
127 # 3อจ641012-198 ED210342552TH sathinee2256 + องอาจ (513677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง/สภาพสวย) (640715-558)
128 # 3อจ641012-199 KLPP000078051QB โอ๊ตนาซี + เล็กจี๊ดจ๊าด (513681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ

129 # 3อจ641012-200 TH01181Z12AF2B สุทธิพงษ์99 + projamsai (513722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา
130 # 3อจ641012-201 8214599148181 ลิ้ม88 + jaruth (513683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นบูชาคุณพ่อแม่ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ต.ค. 2564 - 08:38 น.] #81892 (12/23)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640920-018 EB523897196TH seranee (510719) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640922-022 ED668289352TH OMBUN (511042) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ640924-017 ED182312583TH maii_amulet (511410) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640929-007 EG905669661TH wichean15 (512025) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640929-011 ED969667062TH samanta (512029) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ640929-019 66850372327012 kawinny (512023) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640929-031 ED160581022TH taegto36 (511934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640930-040 ED190930835TH sanya1002 (512140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ641001-007 ED168317094TH rangsan9557 (512338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ641001-009 ED134092281TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (512340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ641001-010 ED167187469TH Wisthawus (512368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641001-011 ED166872624TH เขยมาบตาพุด (512343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ641001-017 ED206120418TH sur_suk (512354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ641001-018 ED074341925TH won51 (512357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ641001-019 ED152361890TH Golang19 (512367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ641001-021 ED065356272TH พระยอดขุนพล (512360) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ641001-023 ED144664412TH ทอเร็ตโต้ (512362) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ641001-027 ED098233815TH notewasan (512363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641002-001 ED173562870TH ป๋องณรงค์ชัย (512481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ641002-007 ED207211795TH golfsriracha (512485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641002-013 FMTU00001797579 Mrsonudom (512495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ641002-014 ED178762382TH sataporn888 (512497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ641002-015 ED104082175TH Calceo (512499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ641002-021 821405622111 kungun (512476) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ641002-022 RSRI0000605153T Amazon (512478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ641002-023 ED143070474TH กานต์ไม้รวก (512480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ641002-025 PTYA0000846924U Ball2523 (512520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641006-007 ED128733689TH tuktu40 (512856) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ641008-002 ED190957965TH goodmondays (513151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ641008-026 ED169370034TH สนบางกรวย (513171) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
31 # 1อจ641009-001 EX657468083TH Rat2524 (513344) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
32 # 1อจ641009-005 EH753964283TH ธนกิต (513258) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ641012-013 ED167236540TH intermilan (513653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 1อจ641012-015 ED149199148TH มงคล_เล็ก (513664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640915-011 khotchaninPk (510103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640916-028 sakbangbon (510234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640923-006 ริณดา (511223) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
4 # 2อจ640923-009 ริณดา (511255) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640923-011 ริณดา (511271) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640923-022 หนูมิเตอร์ (511273) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
7 # 2อจ640923-036 Pakatorn (511263) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640924-006 tongjoy (511421) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640925-027 วิชามาร (511538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ640927-032 sculpter (511694) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ640929-006 Doitung (511975) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ641001-002 nuttacha (512294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ641001-009 sinpet (512302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ641001-012 จ่าบินนครปฐม (512308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ641001-013 misterpou (512309) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ641001-014 GOD_FATHER (512313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641001-017 พลฐานวโร (512317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ641002-003 Somchai3318 (512464) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ641002-008 Anankiya (512470) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ641009-014 donkingddd (513331) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ641009-015 donkingddd (513333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ641009-016 donkingddd (513335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ641009-017 donkingddd (513336) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ641009-018 donkingddd (513338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ641009-019 donkingddd (513339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ641009-020 donkingddd (513341) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ641009-021 donkingddd (513345) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ641009-022 donkingddd (513347) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ641009-023 donkingddd (513351) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ641009-024 donkingddd (513279) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ641009-029 แม็คหลักสี่ (513283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ641009-030 แม็คหลักสี่ (513287) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ641009-031 แม็คหลักสี่ (513292) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ641009-032 แม็คหลักสี่ (513298) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ641009-033 แม็คหลักสี่ (513303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ641009-035 แม็คหลักสี่ (513312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ641009-036 แม็คหลักสี่ (513315) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ641009-037 แม็คหลักสี่ (513318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ641012-001 การันตีพระ (513537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ641012-002 การันตีพระ (513538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ641012-015 นคราฎ (513603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
42 # 2อจ641012-021 การันตีพระ (513539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641004-130 RERW0000376796H Buncha2508 + sanopporn (512590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ641006-007 ท๊อปบางนรา + bankbong55 (512847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (560327-210)
3 # 3อจ641006-112 MNKP0000823367D inspire + ซุยคิขิง (512855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 88%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ641006-145 EH477621214TH ssorsoon + นกแก้ว (512906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด(๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ641007-106 ED097986646TH bellic + fricknew (512947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3.8 นิ้ว/สภาพใช้)
6 # 3อจ641007-143 ED164976935TH Chot56 + วุฒินันท์ (512962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไก่วัดตะโก รุ่นรวยโภคทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 64%)
7 # 3อจ641008-101 ED077084245TH mvunbay + kotee (513096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (600907-019)(G 82%)
8 # 3อจ641008-128 ED210802072TH chidchac + ซิยิ่นกุ้ย (513156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมหนุมาน)(G 80%)
9 # 3อจ641008-130 EH479431575TH first19 + เสือสมิง (513159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (640915-208)
10 # 3อจ641008-131 ED214704742TH P-Pong + rachanikorn (513162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ641008-142 ED181608936TH Nippit + kwang019 (513180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่นแรก เนื้อผง จ.ลำพูน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ641008-143 ED112455041TH topkita + อ๊อดจ้า (513195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
13 # 3อจ641011-001 sane30 + nantachai99 (513381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
14 # 3อจ641011-002 กุศลสร้าง + greensnake (513384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์นิยมซี เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(640306-452)(G 85%)
15 # 3อจ641011-003 sunthon-pd + prachamp (513385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
16 # 3อจ641011-004 นุหลัก4 + thammarod (513386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุท่าเรือ พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช **พระสภาพหักซ่อม ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ641011-005 ต่อ_ถนนตก + Syumpu (513388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)

18 # 3อจ641011-006 print + ลูกแม่จัน (513389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งประทานพร วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ641011-007 korn88 + royal_wit (513390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
20 # 3อจ641011-008 Manunicon + royal_wit (513392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
21 # 3อจ641011-009 Doitung + prasit_tj (513393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ641011-010 ดับเบิ้ลเอ + APRSATUR (513396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
23 # 3อจ641011-013 เอ๋พระรามห้า + benratta (513406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ641011-014 เอ๋พระรามห้า + benratta (513407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
25 # 3อจ641011-015 poshwises + benratta (513411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พิจิตร
26 # 3อจ641011-016 jojoe123 + benratta (513414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
27 # 3อจ641011-017 เอ๋พระรามห้า + benratta (513416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
28 # 3อจ641011-018 เอ๋พระรามห้า + benratta (513419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
29 # 3อจ641011-019 jojoe123 + benratta (513420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
30 # 3อจ641011-020 jojoe123 + benratta (513421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
31 # 3อจ641011-021 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (513367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
penpathum
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (531028-171)
32 # 3อจ641011-022 otto3528 + somsak14 (513371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 63%)
33 # 3อจ641011-023 Far2520 + Naisert (513374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ641011-024 kaokao9 + Deethongtong (513376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640716-065)(G 85%)
35 # 3อจ641011-025 ALINA + guaran (513379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
36 # 3อจ641011-026 vpong + mdkm11 (513380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(G 79%)

37 # 3อจ641011-027 กอไผ่ + ษิตท่าข้าม (513382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
38 # 3อจ641011-101 EB554375115TH Torhay + kai26 (513395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังศิษยานุศิษย์สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
39 # 3อจ641011-102 ED138798477TH วิเศษชัยชาญ + mcmc1 (513397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน เนื้อดินลงรัก จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดขอบล่าง)
40 # 3อจ641011-103 ED063192372TH Chokwoottichai + mchutith (513399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 63%)
41 # 3อจ641011-104 ED185520863TH Rathprasert3835 + (513403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nangpaya
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (640608-183)(G 78%)
42 # 3อจ641011-105 ED168195991TH sathinee2256 + นัทกะน้ำ (513409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาสมัยอยุธยา เนื้อสำริด
43 # 3อจ641011-106 ED113775489TH ฮองซู + Theflash (513412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.นครสวรรค์
44 # 3อจ641011-107 ED192023263TH Dragoninsu + nose1228 (513415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.นครปฐม
45 # 3อจ641011-108 ED166899785TH njeesom + เอสพระเครื่อง9 (513417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (สภาพรมดำใหม่)
46 # 3อจ641011-109 ED722141525TH smarn + Nonkugk (513530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
47 # 3อจ641011-110 ED160637469TH magician + สังกัจจายน์ (513422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ641011-111 ED094323400TH loongmike + ดอนทราย (513360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
49 # 3อจ641011-112 ED094323400TH Vut05 + ดอนทราย (513361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
50 # 3อจ641011-113 ED094323400TH ราชฤทธิ์ + ดอนทราย (513363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
51 # 3อจ641011-114 ED181579979TH PP-Art + numpraram2 (513365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 90%)
52 # 3อจ641011-115 ED136736259TH khunpol500 + bankbong55 (513368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบ 8 รอบ พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพแต่งผิว)(640515-096)(G 68%)
53 # 3อจ641011-116 ED136736259TH Choat + bankbong55 (513369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (530430-028)(G 64%)
54 # 3อจ641011-117 EH595085679TH Suvat_dee + kengpo (513370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ641011-118 ED171933122TH Prapoj_w + อาราธนา (513373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)(640203-036) **พระสภาพสวย

56 # 3อจ641011-119 TH01181Y76477B หลานตาจวบ + เกียรติกังวาน (513375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดบรมนิวาสฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
57 # 3อจ641011-120 TH01181Y76477B Weerawat0310 + เกียรติกังวาน (513377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดหัวหาด พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
58 # 3อจ641011-121 TH01181Y76477B ผู้นำพล + เกียรติกังวาน (513424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ **พระสภาพสวย
59 # 3อจ641011-123 ED073789805TH เมืองไทย + เด็กดี (513427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
60 # 3อจ641011-124 ED206535415TH showgun + ริณดา (513430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640913-030)
61 # 3อจ641011-125 ED206535415TH toymlt + ริณดา (513434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี (640916-091)
62 # 3อจ641011-126 ED206535415TH auto1800 + ริณดา (513435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือมหาอำนาจ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (640928-087)
63 # 3อจ641011-127 ED746382835TH yodpra + Tar_MDU35 (513438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (640915-026)(G 79%)
64 # 3อจ641011-128 EH511338773TH aggie + srinakhon (513535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
65 # 3อจ641011-129 OA347090965TH zafari + ต้นอุทยาน (513443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ราชบุรี
66 # 3อจ641011-130 TH01181YTQPM4B Benjapon88 + น็อตประเวศ (513446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
67 # 3อจ641011-131 TH01181YU8NY4B BIGTEE + phusiam (513453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14)
68 # 3อจ641011-132 EI760859793TH kingputtalung + rungroar (513456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช(G 56%)
69 # 3อจ641011-133 830810057000 ชุ้งอุดมสุข + pongpan_r (513459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
70 # 3อจ641011-134 ED191733451TH kingputtalung + bunrueang (513463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 67%)
71 # 3อจ641011-135 ED213414222TH gek1414 + Oat-Trat (513466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 64%)
72 # 3อจ641011-136 EH855895155TH TEE_INTER + jojosan (513468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ641011-137 ED117177469TH amarin99 + ช่างณัฐ (513471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (631121-079)
74 # 3อจ641011-138 ED156718722TH กิตช่างไม้ + สีน้ำ (513475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)

75 # 3อจ641011-139 ED147171368TH Chatchaijew + (513478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงปู่ทวด
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
76 # 3อจ641011-141 ED182397685TH gek1414 + เทียมเยาวราช (513510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18 กรัม)
77 # 3อจ641011-143 821450853716 อาทอเนกทาสัง + cediato (513513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์หน้าเดียว ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ641011-145 ED833249044TH fortunato + masterpiece (513517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
79 # 3อจ641011-147 ED161231601TH Phrakaew + pikky (513519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธบูชาศิลปะเชียงแสน เนื้อสำริด (หน้าตัก 3 นิ้ว)
80 # 3อจ641011-148 ED157099994TH เพชรคีรี + ล้มมวย (513521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
81 # 3อจ641011-149 ED164855305TH Torhay + waves (513522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังศิษยานุศิษย์สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
82 # 3อจ641011-150 TH01181XTE7E1B jessada6678 + peeeye (513523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายงาม กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
83 # 3อจ641011-151 ED135877992TH เอลำลูกกา + paloem (513486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 ปี 2505 จ.ปัตตานี
84 # 3อจ641011-152 EG383627448TH golf29 + ขนมกรุบ (513534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ641011-154 JIF151U002435 moderndoc + เด็กบัวทอง (513494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดน้ำรอบโคกกลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.พังงา
86 # 3อจ641011-155 ED134687365TH TumKungFuuu555 + (513533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชินนิมอน
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ641011-156 ED198842615TH อภิชาติชุบทอง + แปะยุ้ย (513498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอายุ 93 ปี เนื้อดิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ641011-157 ED198842615TH อภิชาติชุบทอง + แปะยุ้ย (513499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ641011-158 RRCH000058580YP บรีสพระช่วย + มะโหน่ง (513504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธเทวประทีปสร้าง พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
90 # 3อจ641011-159 PSSR000039503D7 Nippit + เขาควาย (513506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ641011-160 TH01181YSTHN7B arthurman + พุทธศิลป์ล้ำค่า (513536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
92 # 3อจ641011-161 ED181584228TH poshwises + porn100 (513428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
93 # 3อจ641011-162 TH01181XV2E56B มาโมเสท + RAK_PT (513429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)

94 # 3อจ641011-163 TH01181YSTNR5B jtrsnum + พุทธศิลป์ล้ำค่า (513433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นสรงน้ำ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองคำ 93% ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 159/น้ำหนักทอง 26.3 กรัม) **พระสภาพสวย
95 # 3อจ641011-164 ED182725179TH jojoe123 + dishwasher (513440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
96 # 3อจ641011-165 ED175992982TH Nippit + woodstock (513445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 77%)
97 # 3อจ641011-166 ED606364265TH โพธาราม + yongyot (513449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)**พระสภาพสวย**
98 # 3อจ641011-168 PS43000036653EC เอกอมูเลท + Sorawit (513457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 65%)
99 # 3อจ641011-169 ED032084276TH Aomarch + Gibsonhotza (513460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
100 # 3อจ641011-170 ED146290284TH akaraphat + หลานตาจวบ (513462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์บัวเล็บช้าง เนื้อผงลงรัก จ.กรุงเทพฯ (640917-185)
101 # 3อจ641011-171 EG257149150TH jubilant + Suradech (513474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (สภาพใช้)(640903-494)
102 # 3อจ641011-172 ED569605583TH pawaris + เมืองไทย (513479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(640805-042)
103 # 3อจ641011-173 ED569605583TH pawaris + เมืองไทย (513482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(640805-045)
104 # 3อจ641011-174 ED553080596TH wsun37 + ครูแป้ง (513485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
105 # 3อจ641011-175 EB553076543TH Manunicon + jack0606 (513488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(600218-147)
106 # 3อจ641011-176 PNLB00002178743TH vtavee + logisman (513492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
107 # 3อจ641011-177 ED077089826TH โต้งจัดเต็ม + kotee (513495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
108 # 3อจ641011-178 ED739894768TH เดอะแห้ว + Rambo_thai (513497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
109 # 3อจ641011-179 ED182365095TH เมเปิ้ล + thanet (513500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 66%)
110 # 3อจ641011-180 ED170250113TH santana + ปูแปดริ้ว (513502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
111 # 3อจ641011-181 EB553549708TH เหวัชระ + Ekkapot (513505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
112 # 3อจ641011-182 TH01181Y4UAQ2B บรีสพระช่วย + Thanita2524 (513507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักเนรมิตรประทีปสร้าง เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้กตัก 5 นิ้ว)

113 # 3อจ641011-183 OA441028450TH กิตติพระแท้ + somsak2518 (513528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (630817-271)(G 77%)
114 # 3อจ641011-184 ED175112737TH pongchon + Golfji (513509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 84%)
115 # 3อจ641011-185 ED077088511TH ตี๋ลำปาง + kotee (513512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม
116 # 3อจ641011-186 ED147162746TH Kittinan + ศิษย์หลวงปู่ทวด (513514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
117 #3อจ641012-014 กอไผ่ + legallaw (513576) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 84%)(น้ำหนักรวม 17.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 ต.ค. 2564 - 08:32 น.] #81882 (11/23)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640928-014 MTEC0001058897L jingmanu (511808) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640928-016 ED927387645TH Namnathee1983 (511850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ640928-023 ED049733911TH punlopkamee (511817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ640930-007 ED063183101TH mchutith (512071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640930-012 SKB1000092027H5 Sorawit (512082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640930-013 ED180808729TH boms13 (512084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640930-014 ED184268661TH แปะยุ้ย (512088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640930-015 ED157367015TH กาเบียล (512094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640930-017 ED086049516TH คนเหนือพลัดถิ่น (512104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640930-020 ED186711507TH bunjerd (512109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640930-022 EH321170119TH newpramai (512113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640930-023 ED178215877TH ธนกฤต999 (512118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640930-025 SABR000019113T8 คนจอมแก้ว (512230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ640930-028 ED080219322TH Kampanat13 (512123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640930-029 TH01181XHAE93B เล็กหัวเสือ (512128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640930-032 TH01181X8YJR7B น้องหมี (512132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640930-033 TH01181XGF5G0B อาลาดิน (512134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ640930-038 EH022658616TH คาร์บอย (512135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640930-039 ED156712424TH sarawut123 (512224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ640930-043 TH01181XB9790B toy_clong8 (512148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640930-044 ED149993313TH อภิชโย (512150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640930-047 ED144693334TH นพดล2519 (512154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640930-049 EH768100920TH bomnoi (512157) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641007-004 ED086078185TH prasit_jongsiri (513011) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
25 # 1อจ641007-015 TH01181YEHXV6B ตึ่งนั้ง (513017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
26 # 1อจ641007-017 ED193331345TH พิชชากร (513025) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ641008-013 ED150795417TH มิลิน (513198) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ641008-018 ED166893363TH bangpunDD (513160) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ641008-019 ED166893363TH bangpunDD (513164) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ641008-020 ED166893363TH bangpunDD (513166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ641008-025 ED988456260TH tavadaindy (513169) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ641008-031 TH01181YGE4N1B Ploybena (513201) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640920-020 kamonsap (510712) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ640927-035 sculpter (511692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 2อจ640928-005 c_chai27 (511852) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640928-014 ชัยเจเจ (511854) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640928-015 atatat (511855) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640928-017 ชัยเจเจ (511856) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640928-025 แพรวพรรณ (511859) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ640928-027 kikapuu (511719) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640930-004 donkingddd (512211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640930-025 maiizza (512067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640930-027 kamonsap (512070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640930-037 ouy2524 (512063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ641007-011 ริณดา (513023) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
14 # 2อจ641007-012 ริณดา (513029) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
15 # 2อจ641007-018 ayw035 (513039) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ641007-027 เหน่งบางคู้ (513045) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 2อจ641007-033 Siamclassic (512966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ641007-034 Siamclassic (512975) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
19 # 2อจ641007-035 Siamclassic (512982) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
20 # 2อจ641007-036 Siamclassic (512988) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
21 # 2อจ641007-037 Siamclassic (512997) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
22 # 2อจ641007-038 Siamclassic (513003) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
23 # 2อจ641008-008 khowhom (513105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ641008-025 บ้านกรอบเงิน (513118) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ641008-026 บ้านกรอบเงิน (513122) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ641008-028 Vuttichai (513192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ641008-030 Theethuch (513129) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
28 # 2อจ641011-035 การันตีพระ (513362) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ641011-045 การันตีพระ (513364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640924-134 EH478624659TH Poonsin + ขนมไทยแม่อารีย์ (511294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อสมชาย วัดโพรงอากาศ เนื้ออัลปาก้าชุบทองลงยา ปี 2531 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ640924-135 EH478624659TH Poonsin + ขนมไทยแม่อารีย์ (511298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อสมชาย วัดโพรงอากาศ เนื้อเงินลงยา ปี 2531 จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ640925-180 ED183907663TH jouicepeam + Wee08 (511506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ640929-152 ED168049720TH Golf58 + somyott (511908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
5 # 3อจ641009-001 amarin99 + Schuenban (513204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 72%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ641009-002 yodpra + นับตังค์ (513205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
7 # 3อจ641009-003 พรพระพุทธคุณ + joe0707 (513207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640930-141)(G 75%)
8 # 3อจ641009-004 yime2 + แฟรงค์ตาทิพย์ (513209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย (สภาพชำรุดฐาน)
9 # 3อจ641009-005 kimber + Nathan666 (513211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ641009-006 doramon2345 + Nathan666 (513213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ641009-007 sane30 + เอฟอาปาเช่ (513215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (640121-073)(G 50%)
12 # 3อจ641009-008 jojoe123 + เอฟอาปาเช่ (513218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (640714-166)(G 48%)
13 # 3อจ641009-010 kavin_s + อภิชาติชุบทอง (513349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(640915-165)(G 61%)
14 # 3อจ641009-011 มธรังสิต + ปุญโญ (513223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 3202)
15 # 3อจ641009-012 w_penoom + baibua29 (513224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี(G 64%)
16 # 3อจ641009-013 Giant415 + baibua29 (513225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
17 # 3อจ641009-103 ED789088994TH OaTaWa + sak_pk (513206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)

18 # 3อจ641009-104 ED176328258TH penpathum + BIGTEE (513210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
19 # 3อจ641009-105 ED201217049TH บุตรสุนทร + Narongchai007 (513212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (640922-463)(G 70%)
20 # 3อจ641009-107 ED110235255TH gong_40 + edgar (513217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
21 # 3อจ641009-109 ED136746980TH matee1974 + พิชชากร (513221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
22 # 3อจ641009-110 821421585552 chaay + เล็ก2521 (513222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)(G 61%)
23 # 3อจ641009-111 ฎฏ189410355ธ็ prasit2512 + น้องแผ่นดิน (513226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)(G 67%)
24 # 3อจ641009-113 EH479431725TH บุญพา + นกแก้ว (513232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ641009-114 EH479431725TH nick1880 + นกแก้ว (513234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
26 # 3อจ641009-115 EH479431725TH m-cot + นกแก้ว (513237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ641009-116 EH479431725TH อำนาจธรรม + นกแก้ว (513239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
28 # 3อจ641009-117 EYH479431725TH korrapat905 + นกแก้ว (513247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ระยอง
29 # 3อจ641009-118 EH479431725TH Apisiri + นกแก้ว (513249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ641009-119 EH479431725TH loongmike + นกแก้ว (513251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
31 # 3อจ641009-120 EH479431725TH somchaitoh + นกแก้ว (513254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
32 # 3อจ641009-121 EH479431725TH Apisiri + นกแก้ว (513259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
33 # 3อจ641009-122 EH479431725TH joeenok + นกแก้ว (513260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
34 # 3อจ641009-123 EH479431725TH korn88 + นกแก้ว (513263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง
35 # 3อจ641009-124 EH479431725TH korn88 + นกแก้ว (513265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ641009-126 TH01181XHXZ12B Greenoldman + (513269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
narawutpom
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 63%)

37 # 3อจ641009-127 ED191609560TH พ่อฟอร์ม + beer_saraburi (513273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า(จิ๋ว) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
38 # 3อจ641009-128 ED191609560TH พ่อฟอร์ม + beer_saraburi (513276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ641009-129 ED203712439TH yyoyo + เกื้อหนุน (513278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ641009-130 ED15587498TH aee_sotspa + kiattikhun (513280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ641009-131 ED179583011TH ifeelblue + ปภานลิน (513229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ641009-134 ED213420660TH นุหลัก4 + Oat-Trat (513235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมดำใหม่)(G 53%)
43 # 3อจ641009-135 ED215000458TH yime2 + ชินควัฒน5189 (513238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ641009-136 ED168767782TH nick1880 + poshwises (513240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี (640921-340)
45 # 3อจ641009-137 ED938289502TH joeenok + winyuchon (513241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
46 # 3อจ641009-139 ED148940393TH kimsiam + may1804 (513245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยเงินล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 489) **พระสภาพสวย
47 # 3อจ641009-140 EG742916450TH S-THAKSAKORN + (513246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
beer2126
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (550720-065)(G 63%)
48 # 3อจ641009-141 EG742916450TH transport + beer2126 (513248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (640828-187)(G 68%)
49 # 3อจ641009-142 ED114669742TH kimsiam + somyott (513252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ641009-143 ED827276111TH Moohan555 + Akaphop (513255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
51 # 3อจ641009-144 EH394100618TH aluminium + lattlatt (513257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1001/สภาพสวย)(G 60%)
52 # 3อจ641009-145 ED207641865TH เด็กบางโบสถ์ + moo_bpk (513261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 63%)
53 # 3อจ641009-146 TH01181Y2CFD9B บุญพา + Momojato (513264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
54 # 3อจ641009-147 821432603493 วิรารัตน์2702 + สอปลายฟ้า (513352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคดเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)
55 # 3อจ641009-148 ED20011990TH เด็กบางโบสถ์ + Piyawan (513270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย

56 # 3อจ641009-149 ED200119907TH fortunato + Piyawan (513271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
57 # 3อจ641009-150 ED200119907TH fortunato + Piyawan (513274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
58 # 3อจ641009-151 ED185643672TH eaknaengnoy + star_ts (513277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
59 # 3อจ641009-152 TH01181Y7UTN4B กิ่งแก้ว + koo111 (513353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 28055)
60 # 3อจ641009-154 ED569607054TH Thanom + sunsadee (513285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (วัดพลับพลาสร้าง) (640723-008)
61 # 3อจ641009-156 ED206525259TH print + คูณสตางค์ (513291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
62 # 3อจ641009-157 ED073836338TH virun123 + pokke (513295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3.5 นิ้ว)
63 # 3อจ641009-158 EH325131977TH showgun + thanodom (513299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ641009-159 ED160598195TH alitita + kon112 (513304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงค์ วัดมะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ641009-160 RP865873865TH ท๊อปบางนรา + คนกรุงศรี (513307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
66 # 3อจ641009-161 ED029994189TH teerasuk + ไซยะ13 (513311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
67 # 3อจ641009-163 TH01181Y2Q1K7B นายพอเพียง + pieronut (513317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
68 # 3อจ641009-164 ED136552365TH cpat1 + Joker007 (513319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
69 # 3อจ641009-166 EV878517528TH jung70 + kengkas (513323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดใบหน้าและมุมล่างซ้าย)(G 63%)
70 # 3อจ641009-167 TH01181Y52627B ผู้นำพล + นึกอ่อนนุช (513325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง)
71 # 3อจ641009-168 EW575243217TH Vorakrit007 + ขนมหวาน (513342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (640918-438)
72 # 3อจ641009-169 ED201832650TH panitgang + Boonlaiy (513327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 5881)
73 # 3อจ641009-170 ED21607113TH Sangjan + ทัชสะพานใหญ่ (513329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
74 # 3อจ641009-171 ED194945367TH akara + โอพุทธคุณ (513294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)

75 # 3อจ641009-173 ED135778221TH zafari + ตั๊กรัษฎา (513301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2529 จ.ลำปาง
76 # 3อจ641009-174 ED186505054TH นุพระสยาม + chiewchanze (513305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข กก 25414/สภาพสวย)(G 67%)
77 # 3อจ641009-175 ED975672733TH Teerubber + Chakkapud (513309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดไม่แท้) กรอบทอง(G 65%)
78 # 3อจ641009-176 ED596476778TH walrawut + พุทธศิลป์รามัญ (513348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นั่งโต๊ะ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสงคราม
79 # 3อจ640921-181 ED167153655TH sinbadz + ต่อยอด (510746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร หลวงพ่อหวล วัดพิกุล เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
80 #3อจ641011-122 ED181113847TH sw_fssc + ARMBASIC (513425) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 84%)(น้ำหนักรวม 18.4 กรัม)
81 #3อจ641011-140 EW872293124TH staruch + ปะใหญ่ (513481) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 82%)(น้ำหนัก 12.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ต.ค. 2564 - 08:39 น.] #81872 (10/23)
ตั้งแต่ พุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่พุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640909-016 ED859430418TH ฮักแม่สรวย (509256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640921-022 ED181511027TH jojo5 (510822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ640922-002 ED935188725TH zafari (511031) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640922-008 ED110087171TH วุฒินันท์ (511024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640922-010 EG643909055TH วิทย์วังกระโจม (511033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640922-011 EG643909055TH วิทย์วังกระโจม (511041) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640922-014 ED151530858TH Boonmee888 (511035) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640922-015 EH384177949TH Pat029 (511039) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ640922-016 ED169705617TH Goodcobain (511043) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640922-017 EB552547538TH seranee (511045) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ640922-024 ED049033021TH เวียงพิงค์ (511044) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640923-002 EW945106187TH ขจรวัฒน์ (511237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 1อจ640923-003 ED086069127TH prasit_jongsiri (511152) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ640923-007 ED180504183TH yaramila (511172) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ640923-010 EH479386434TH ซูโม่ (511143) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640923-011 EJ397091725TH แว่นพระประแดง (511245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640923-012 ED146250387TH หลานตาจวบ (511250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 1อจ640923-017 ED180240036TH คุณศิระ (511256) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ640923-019 ED171870630TH natanon03 (511261) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ640923-022 ED178902703TH เล็กอมตะชลบุรี (511270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
21 # 1อจ640924-002 ED034361051TH ต้นอุทยาน (511394) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ640924-020 EH479386805TH ซูโม่ (511417) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640925-001 ED137188580TH aircadet (511446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640925-003 ED180222029TH คุณศิระ (511520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ640925-008 ED472258427TH Yok888 (511450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ640925-009 ED472258427TH Yok888 (511453) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ640925-021 EX644137423TH print (511456) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 1อจ640927-001 ED192205535TH sompong963 (511639) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ640927-002 ED143591254TH tonnewpoo (511688) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ640927-003 EG369133384TH kait14 (511698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640927-005 ED165737319TH kaiza19 (511669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ640927-012 ED078074425TH bangpunDD (511621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ640927-013 RL171772544TH สอปลายฟ้า (511700) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 1อจ640927-014 ED054155408TH Krittaphat1 (511628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ640928-005 ED154320561TH Phichit_02 (511718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ640928-006 ED169082545TH joke_suankularb (511867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640928-007 ED874589776TH psvtheewarat (511717) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ640928-008 ED167716461TH kritmek (511723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ640928-009 ED982588205TH ประธานพร (511727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ640928-012 ED144990672TH บิ๊กบีม (511840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ640928-018 ED169092273TH Tawee888 (511842) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 1อจ640928-020 TH01181X2TTC2B toy_clong8 (511845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ640928-022 ED049733911TH punlopkamee (511715) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ640929-001 ED187510909TH SAHAKORN (511898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 1อจ640929-002 ED742789098TH kengsalaloi (511900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ640929-003 ED120432246TH chay7 (511906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ640929-004 ED875375304TH Nippit (511911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
48 # 1อจ640929-010 ED198300146TH sevenptk (511918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ640929-015 ED06313679TH mchutith (511990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ640929-016 ED146860247TH โชคเจริญ (511993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ640929-020 ED065354682TH พระยอดขุนพล (511997) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
52 # 1อจ640929-022 ED181015601TH จุ๋มจิ๋ม (511945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ640929-023 ED065273025TH Supakitton (512034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ640929-027 EH488616285TH kakashi (511964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ640929-029 ED875337080TH Nippit (511973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
56 # 1อจ640929-030 ED910884345TH pharanyuyoy (512028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
57 # 1อจ640929-033 EH834039197TH ษิตท่าข้าม (511942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ640929-034 ED975665732TH Thredsak (511946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 1อจ640929-035 RSIT000081363VE ParinyaKKU (512033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 1อจ640929-036 ED000840314TH Magnum (511952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 1อจ640929-039 ED179836170TH เสรีไทย (512037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
62 # 1อจ641002-024 TH01181XH1495B ChinThanakit (512469) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
63 # 1อจ641004-005 ED154680785TH Vincent (512557) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
64 # 1อจ641005-007 EH753964155TH ธนกิต (512800) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
65 # 1อจ641005-015 TH01181XNFAE9B ChinThanakit (512803) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
66 # 1อจ641008-029 ED215323175TH มหามณีจินดา (513191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
67 # 1อจ641009-009 ED188843854TH aircadet (513306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
68 # 1อจ641009-010 ED217202679TH คุณศิระ (513314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
69 # 1อจ641009-021 ED134687507TH วิทย์พระประแดง (513242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่พุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640916-005 ริณดา (510227) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640916-010 ริณดา (510247) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640920-011 บุญคุณพระ (510709) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640920-015 เด็กท่าพระ (510717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640921-009 supol (510882) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ640922-003 heretic (510998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640922-006 pitchayuit (511006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640922-007 อำนาจธรรม (511015) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640922-010 BankHiWay (511022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640922-015 wunlop (511029) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640922-019 microsoft (511032) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640922-021 ลิ้ม88 (511036) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ640923-003 เด็กวัด64 (511286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640923-005 ริณดา (511210) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
15 # 2อจ640923-010 ริณดา (511265) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ640923-012 ริณดา (511264) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640923-013 ริณดา (511266) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640923-014 ริณดา (511269) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640923-016 likeit (511225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ640923-020 bkk10250 (511227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ640923-023 ผมชื่อเสือ (511275) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640923-025 ป้องนันปัง (511230) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ640923-027 Pond2865 (511282) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 2อจ640923-028 Pond2865 (511284) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ640923-031 ประสาน (511274) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ640924-002 thapanawat (511420) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
27 # 2อจ640924-008 paisan2508 (511422) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 2อจ640924-014 pramual (511425) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 2อจ640924-021 ตูนเพชรบูรณ์ (511427) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ640924-022 amata_tong (511431) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
31 # 2อจ640924-023 amata_tong (511432) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ640924-024 vtavee (511434) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ640924-031 buspom (511439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ640925-001 nattapol78 (511549) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

35 # 2อจ640925-017 แฮปรามคำแหง (511563) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ640925-025 chanapai (511556) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ640925-026 susuki (511529) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
38 # 2อจ640927-001 บอลปากน้ำ (511667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ640927-002 naret18 (511668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ640927-003 nunthawat (511673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ640927-004 nnuch182 (511703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
42 # 2อจ640927-005 somchad99 (511701) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
43 # 2อจ640927-006 somchad99 (511697) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
44 # 2อจ640927-008 somsak-p (511676) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ640927-009 supakorntt (511678) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 2อจ640927-013 tongprakueang (511644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ640927-014 Birdming (511646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ640927-015 พุทธศิลป์168 (511649) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
49 # 2อจ640927-016 poonsaka (511655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ640927-020 อรรถพล (511658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ640927-021 omruk (511612) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
52 # 2อจ640927-025 mekya2706 (511687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
53 # 2อจ640927-026 skyforce (511689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
54 # 2อจ640927-027 สมยศ5 (511691) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
55 # 2อจ640927-037 zebastian (511683) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 2อจ640927-038 nopparutMak (511684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 2อจ640928-003 bboyjob142 (511836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 2อจ640928-012 PSangkaeo (511743) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
59 # 2อจ640928-016 jdbig (511746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
60 # 2อจ640929-002 มีเก้า888 (511970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 2อจ640929-007 sony1 (511979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 2อจ640929-008 บุญแถม (511982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
63 # 2อจ640929-009 Mininavi (511985) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
64 # 2อจ640929-015 Nontee (511984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 2อจ640929-016 ipattamulet (512026) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
66 # 2อจ640929-022 ทองแดง1009 (511954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
67 # 2อจ640929-026 sattha10120 (511961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 2อจ641008-033 การันตีพระ (513079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
69 # 2อจ641009-001 การันตีพระ (513286) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
70 # 2อจ641009-003 การันตีพระ (513289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
71 # 2อจ641009-044 นคราฎ (513290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
72 # 2อจ641009-045 นคราฎ (513322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640930-163 ED164515196TH bear2509 + จ่าอ๊อด (512077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์กลาง เนื้อชินตะกั่ว จ.ลำปาง
2 # 3อจ641002-108 EI711153369TH RT0892 + พรจากฟ้า (512415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หลังหน้าเสือ เนื้อผง ปี 2511 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ641002-194 TH01181XKQPK7B yime2 + pornpipat (512445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวเชียงแสน วัดคะตึกเชียงมั่น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.ลำปาง
4 # 3อจ641004-128 EH207512999TH gunserza02 + nop168 (512587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ641006-134 ED152925931TH korn88 + kopper (512887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดมกุฎฯ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ641007-006 suthee99 + kittisak-pra (512941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์สร้าง เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 60/น้ำหนักทอง 12.4 กรัม)
7 # 3อจ641007-120 ED204606670TH yime2 + กุมารเทพ168 (512985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
8 # 3อจ641007-138 ED180217430TH sanya1002 + คุณศิระ (513024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ641008-001 Rathprasert3835 + midori (513063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640506-101)(G 65%)
10 # 3อจ641008-002 gecko + midori (513064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร (640813-222)(G 77%)
11 # 3อจ641008-003 ท่านมหา + golfj (513066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา12 # 3อจ641008-004 หม่อง + greensnake (513067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่น 3 เจ้าสัวพิทักษ์ทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.นนทบุรี (หมายเลข 266) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ641008-005 Chatnarong_ch + RTPRA (513069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2434 จ.กรุงเทพฯ (640728-490)
14 # 3อจ641008-006 กุมารเทพ168 + FLOOKER (513070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
15 # 3อจ641008-007 khotchaninPk + Buncha (513071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ641008-008 Bobbie + Buncha (513073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ641008-009 jung70 + bussakorn (513076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ641008-010 preeyawat + Vimol55 (513078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อว่าน จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ641008-011 chaiklang + tpce(2002) (513080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (550204-102)
20 # 3อจ641008-012 sokos + tpce(2002) (513081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์ตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 76%)
21 # 3อจ641008-013 viponcity + scottruth (513082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8/น้ำหนักทองรวม 28.1 กรัม) **พระสภาพสวย
22 # 3อจ641008-014 promlok + Earthood (513085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 79%)
23 # 3อจ641008-015 komwoke + baibua29 (513087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 66%)
24 # 3อจ641008-016 showgun + baibua29 (513090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
25 # 3อจ641008-017 Vut05 + baibua29 (513091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 67%)
26 # 3อจ641008-102 SHIPDOF608853 nuiwirote + porramess (513098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) (640907-053)
27 # 3อจ641008-103 ED986079407TH sook14 + anothaitmc46 (513101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ641008-104 RTTL000025744WX จิรัฏฐาโน + อี๊ดเมืองเลย (513104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สามชั้นยันต์ข้าง เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพหักซ่อม)
29 # 3อจ641008-105 RTTL000025744WX Sapap + อี๊ดเมืองเลย (513107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
30 # 3อจ641008-106 ED145763337TH sur_suk + newzalagun (513108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 76%)
31 # 3อจ641008-107 ED145763337TH ทรงธรรมบ้านสวน + (513112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
newzalagun
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ641008-109 EH114680221TH Deaw9889 + แจ็คเชียงดาว007 (513119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 73%)
33 # 3อจ641008-110 EH114680221TH Chan59 + แจ็คเชียงดาว007 (513121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 91)
34 # 3อจ641008-111 ED189529593TH Aomarch + Bigger12 (513197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
35 # 3อจ641008-112 ED092864305TH อ๊อฟหลังวัง + Jerasak (513125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์

36 # 3อจ641008-113 ED163297999TH แสงธรรม01 + Oat-Trat (513128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 63%)
37 # 3อจ641008-114 821442029365 nopponsmith + Kittinan (513130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย) (640925-299)
38 # 3อจ641008-115 ED726991443TH Phong5555 + Kaituun33 (513196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นยันต์สวน 99 เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 3482) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ641008-116 ED176497089TH Loeicity + หนึ่งเมืองแพร่ (513132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
40 # 3อจ641008-117 ED127570777TH Eagle007 + chanu (513136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ641008-118 ED194718396TH NUNG1789 + ตาลทราย (513138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน เนื้อเงิน ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 23)
42 # 3อจ641008-119 ED185922495TH vorawan2345 + Kjohnpat (513139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน เนื้อดิน
43 # 3อจ641008-120 ED900674090TH nongnims + มโนรมย์4 (513141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
44 # 3อจ641008-121 EW941170193TH โอ๊ตนาซี + psvtheewarat (513143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)(640928-010) (G 71%)
45 # 3อจ641008-122 EF241053459TH Saranphat + (513145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ641008-123 ED189372255TH จ่าอ๊อด + เกมมาเอง (513146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.นครปฐม
47 # 3อจ641008-124 ED167230476TH เหวัชระ + intermilan (513147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลหลักเมืองพระประแดง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ

48 # 3อจ641008-125 SKOM000013067Q6 เมืองไทย + juad-sirimit (513150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ สมัยรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2530 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 11 นิ้ว)
49 # 3อจ641008-127 ED158318909TH จอมยุทธบูรพา + เพิ่มศักดิ์ (513154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมผิวใหม่)
50 # 3อจ641008-129 ED154543365TH yodpra + a-pro (513158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (580810-029)
51 # 3อจ641008-132 EH394100547TH Martyns + lattlatt (513163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ641008-133 ED157854485TH chokun_son + k9cob (513165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล พิมพ์ 4 พระองค์ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (630826-232)
53 # 3อจ641008-134 ED935056512TH benz51 + Vut05 (513167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ641008-135 ED208714768TH alitita + nakornyong (513168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี
55 # 3อจ641008-136 ED136519356TH Narerut + Joker007 (513170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
56 # 3อจ641008-137 ED215002745TH surasity + nongnhun (513172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
57 # 3อจ641008-138 ED158269686TH thammanoon95 + chanu (513174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
58 # 3อจ641008-139 ED214704739TH Tanawat35 + หมุนบารมี (513194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ641008-140 EB553029720TH sathinee2256 + BallDesign (513176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(640922-310)

60 # 3อจ641008-141 821441788686 piyasiam + sza1200 (513179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
61 # 3อจ641008-144 PTPN000071148B5 chaiyuth09 + Sogood35 (513193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 64%)
62 # 3อจ641008-145 ED027894466TH ต้อยติ่ง + ซิยิ่นกุ้ย (513181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร.. (630227-301)
63 # 3อจ641008-146 ED208409905TH PHLOI + สอปลายฟ้า (513183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 92%)
64 # 3อจ641008-148 ED193541573TH Teerubber + teerawit (513185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)
65 # 3อจ641008-149 ED194973527TH พิชชากร + ต่อยอด (513186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
66 # 3อจ641008-150 ED018970277TH kimsiam + bugpee (513188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 185)
67 # 3อจ641008-151 ED151529951TH chaidee + หลังเขา30 (513083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
68 # 3อจ641008-153 Vorakrit007 + จริงใจ (513086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TNR5000076352MM
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 2845)(G 69%)
69 # 3อจ641008-154 ED215323175TH หนุ่ยพระเครื่องโบแดง + (513199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหามณีจินดา
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (640612-120)
70 # 3อจ641008-155 ED164509955TH bugpee + jamesza (513089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ญสส. วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อผงหน้าทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก
71 # 3อจ641008-157 ED208043869TH ptgao99 + tamonwon (513094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620222-081) (G 77%)
72 # 3อจ641008-158 ED862684298TH chutty + khunpas (513097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (590401-157)(G 79%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรฯไว้
73 # 3อจ641008-159 RTCB000024523KZ six_cm + arjanko (513100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ ถ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 64%)
74 # 3อจ641008-160 EJ172630366TH auto1800 + เซียนน้อยหนึ่ง (513102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งหัวเสือหลังแผ่นทองเหลือง ปี 2535 จ.นครปฐม (หมายเลข 73)(640914-137)
75 # 3อจ641008-161 ED063188713TH ศักดิ์นรินทร์ + mchutith (513095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
76 # 3อจ641009-108 ham2773+เก่งจริงจริง (513219) กรอบทอง 1 องค์ ( G 88 %)(น้ำหนัก 3.5 กรัม)
77# 3อจ641009-138 Tochiro+นุหนองคาย (513243) กรอบทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 12.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ต.ค. 2564 - 08:34 น.] #81851 (9/23)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640915-017 ED120064422TH ณุเกล้า (510098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640920-013 ED107397519TH Hook2 (510734) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640921-008 821340202966 GOLDTHAI (510886) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 1อจ640921-011 ED905791521TH Goodcobain (510890) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ640921-017 ED151824582TH tekapol (510894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640925-002 ED179541776TH ปภานลิน (511517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ640925-005 ED141933906TH rattasah (511540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ640925-006 ED175110299TH jatenarai (511526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640925-007 ED134859034TH Pui2529 (511530) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640925-010 ED169533660TH บารมีเตี่ย (511533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640925-011 ED148388437TH ปักต้นกล้า (511512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640925-012 ED190600578TH Teehatyai (511515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640925-013 ED961057754TH aumpharam (511518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640925-014 ED075549604TH ตุ๊หลวง (511521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640925-016 ED065353611TH พระยอดขุนพล (511524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ640925-017 ED066653820TH อุกฤช (511546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640925-019 ED182332910TH ฅนบางใหญ่ (511558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640925-020 ED114276065TH ผู้นำพล (511527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640925-022 ED134074075TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (511499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ640925-023 EH472258435TH Yok888 (511502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640925-025 PTAS0000392654C meksonice (511586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ640925-028 ED174108991TH Hook2 (511565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ640925-029 ED053274474TH sevenptk (511513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640925-031 ED862678068TH พรหลวงปู่ (511568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640925-032 ED152872519TH sai-9ton (511573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640927-011 ED078074425TH bangpunDD (511651) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ640929-017 ED0677488276TH น้องแผ่นดิน (512001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ640929-037 ED108941342TH เฮงเฮงเฮง168 (512010) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
29 # 1อจ640930-036 RSKS000033127WY GOLDTHAI (512194) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
30 # 1อจ641002-003 ED180258876TH คุณศิระ (512483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
31 # 1อจ641004-026 ED145199584TH goodmondays (512573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ641006-005 EI760860862TH ruamsup (512853) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
33 # 1อจ641006-011 ED150782872TH อี๊ดเมืองเลย (512860) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
34 # 1อจ641008-016 ED174148077TH bluezone69 (513140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

35 # 1อจ641008-030 ED010446720TH นุหนองคาย (513157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640911-008 Seksann (509594) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ640916-004 ริณดา (510215) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640916-012 ริณดา (510253) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ640918-017 hanhaniiz (510583) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640918-022 hanhaniiz (510588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ640921-004 สมยศ5 (510872) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640921-005 ยุทธภีม (510878) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ640921-010 โจ้บางโพ (510893) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ640921-011 โจ้บางโพ (510895) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ640921-012 midori (510898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640921-016 lovehunterlove27 (510891) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
12 # 2อจ640921-017 lovehunterlove27 (510900) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ640921-027 coldplay (510757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ640921-030 pentor35 (510896) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ640922-002 suchat-01 (510914) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ640922-009 pipat_ch (510917) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ640924-029 ซิยิ่นกุ้ย (511409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640925-004 ศรีทอง (511577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ640925-008 jicko (511479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640925-009 jicko (511486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640925-010 jompol10 (511489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640925-011 Nathan666 (511560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640925-014 chattawat (511562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640925-015 อรรถพล (511509) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ640925-016 friendship (511519) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 2อจ640925-021 maipa (511564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ640925-024 9panupong9 (511566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640929-013 penggo (511875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
29 # 2อจ641006-020 rambo93 (512850) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ641007-025 เหน่งบางคู้ (512996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ641007-032 อรรถพล (512999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641008-003 การันตีพระ (513059) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ641008-004 การันตีพระ (513061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ641008-005 การันตีพระ (513060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ641008-006 การันตีพระ (513062) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
36 # 2อจ641008-007 การันตีพระ (513065) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
37 # 2อจ641008-010 การันตีพระ (513068) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ641008-014 การันตีพระ (513072) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ641008-016 การันตีพระ (513074) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ641008-017 การันตีพระ (513077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ641008-019 Buncha (513106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640929-001 Prapoj_w + aoopasio (511928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ระยอง
2 # 3อจ641001-008 บอยรุ่งเจริญ + ลูกแม่รำเพย (512245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย พิมพ์ฐานเก้าชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ641002-123 ED606361984TH Eagle007 + yongyot (512504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เกราะเพชร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ641002-170 ED190721094TH jitnobnom + วิจิตรา (512390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ641002-173 RSRI0000605153T gek1414 + Reindeer_kwang (512486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
6 # 3อจ641002-184 ED163273935TH มังกร009 + Oat-Trat (512523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ641004-016 pprapakorn + (512638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
8 # 3อจ641004-018 บุตรสุนทร + mrsurasit (512640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
9 # 3อจ641004-023 ริวตัง + เหมียวบางใหญ่ (512658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม(กรุเก่า) พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (610526-006)
10 # 3อจ641004-137 EH479281354TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (512602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ641004-148 QSV0001094802 maikeboy + OKK08 (512628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
12 # 3อจ641005-121 RL096793573TH zafari + Nazzty (512784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ระยอง
13 # 3อจ641005-147 ED149061100TH อะนันตะปัดชะเย + อาทิตย์๙๙ (512682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
14 # 3อจ641005-148 ED183528590TH Phichit_02 + Juicy (512683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นลายเซ็น ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 82%)
15 # 3อจ641007-001 Teerubber + Albibo_x (512929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
16 # 3อจ641007-002 thepmonkon + Albibo_x (512931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1304) **พระสภาพสวย
17 # 3อจ641007-003 Rathprasert3835 + (512934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640816-192) (G 75%)
18 # 3อจ641007-004 Rathprasert3835 + (512935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พรพระพุทธคุณ
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640928-193)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640928-194)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
19 # 3อจ641007-005 guanger + พรพระพุทธคุณ (512939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(640727-104)
20 # 3อจ641007-008 Yaya54 + momon (512946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 50) **พระสภาพสวย
21 # 3อจ641007-009 Yaya54 + momon (512948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 81) **พระสภาพสวย
22 # 3อจ641007-010 crystalpower + detket (512950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
23 # 3อจ641007-011 jojubkay + JATUWAT (512930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 481002)(640303-037)(G 64%)
24 # 3อจ641007-101 EJ172602793TH teespy + เซียนน้อยหนึ่ง (512933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ641007-102 ED183569550TH เมืองไทย + jukree (512936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว)
26 # 3อจ641007-103 ED185914256TH Bophantom + MIXMUK (512938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
27 # 3อจ641007-104 ED203306719TH อะนันตะปัดชะเย + (512942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปากคลองเปรง
พระกำแพง 500 ตัดเดี่ยว เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(G 95%)
28 # 3อจ641007-105 ED187935015TH sathinee2256 + (512944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
doramon2345
เหรียญหล่อเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
29 # 3อจ641007-107 ED205103387TH aee_sotspa + เสี่ยเมืองกาญฯ (512951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ641007-108 ED114568908TH Sangjan + พิศรุษ (512952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
31 # 3อจ641007-110 ED155855545TH Wee08 + โอเว่น (512954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ641007-111 ED200115922TH fortunato + Piyawan (512958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
33 # 3อจ641007-112 ED200115922TH jeabkrub + Piyawan (512960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
34 # 3อจ641007-113 ED187934995TH cpat1 + doramon2345 (512964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
35 # 3อจ641007-114 ED067998623TH wootubon + poon09 (512967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพหักซ่อมซุ้มบน) (580619-112)(G 71%)

36 # 3อจ641007-115 ED185640353TH maymaybaa + star_ts (512970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
37 # 3อจ641007-116 ED019890215TH เมืองช้าง + yuttaphoom2 (512972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
38 # 3อจ641007-117 ED109347492TH สยามรุ่งโรจน์ + โอบอุ้ม (512976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้สึก) (แต่งหน้าและแต่งผิว)(621210-501)(G 58%)
39 # 3อจ641007-118 821411050235 pramual + หมีจันทบุรี (512978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน
40 # 3อจ641007-119 ED170944282TH thawath + Mark-Mon2015 (512983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ641007-121 ED158343568TH jung70 + ranon (513052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ641007-122 ED157847272TH สิงห์คะนองนา + นครชัย68 (512990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 69%)
43 # 3อจ641007-123 ED137764548TH Naruge1966 + สิงห์คำรณ (512993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(640604-241) (G 79%)
44 # 3อจ641007-124 SCBY000085386VR noomno + ดอกบัว99 (512995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
45 # 3อจ641007-125 ED169787735TH mic49 + Goodcobain (512998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ641007-126 TH01181YBBC59B pecth88 + Duk_DM (513001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
47 # 3อจ641007-127 TH01181YCWJ92B ผู้นำพล + ครูแป้ง (513004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ641007-128 ED205981230TH Songkod + nirun1975 (513005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดหนองสนม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง(G 85%)
49 # 3อจ641007-129 EH479282730TH วันชัย2511 + (513008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ ปี 2533 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง)
50 # 3อจ641007-130 EH479282730TH greenday88 + (513009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อเงิน ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ641007-131 EH479282730TH Watermelon + (513012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
52 # 3อจ641007-132 EH479282730TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (513014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 60%)
53 # 3อจ641007-133 EH479282730TH simmax + ขนมไทยแม่อารีย์ (513016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
54 # 3อจ641007-134 EH479282730TH ingkamarathon + (513018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์(G 78%)

55 # 3อจ641007-135 EH479282730TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (513019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)(G 65%)
56 # 3อจ641007-136 EB547617678TH gymnastics + oldamulet (513021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
57 # 3อจ641007-137 EF294707966TH Dragoninsu + เวียงห้วยเขน (513022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
58 # 3อจ641007-139 ED187517411TH njeesom + otton (513026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (ตอกโค้ด k/หมายเลข 1682)
59 # 3อจ641007-140 ED181582893TH สิงห์สอง + พระคุณแม่เล็ก (513028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อเที่ยง สำนักบ้านมีดี เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (640916-349)
60 # 3อจ641007-141 ED210311572TH นราคอฟ + องอาจ (512957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้าทองหลังนาก ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 37) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ641007-142 821423729405 beer2126 + (512959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
62 # 3อจ641007-144 EB534916695TH artitsasompra + pramotee (512965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (630619-095)
63 # 3อจ641007-146 ED1933319345TH first19 + พิชชากร (512971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ641007-147 ED183597860TH poshwises + ปาล์มครับ (512973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
65 # 3อจ641007-148 ED0564656245TH ruamsup + เทพนวเศรฐี (512977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
66 # 3อจ641007-149 NAWA000046839DX tah08 + zeaezeae (512979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)(G 70%)
67 # 3อจ641007-150 EB547796890TH New_chain + Arunn (512981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ641007-151 ED179019437TH Giant415 + Nongprew (512919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2121)
69 # 3อจ641007-152 ED208419585TH ทิศเหนือ + C-Path (512920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 290899)
70 # 3อจ641007-153 ED174151297TH fortunato + tommeng (512921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
71 # 3อจ641007-154 ED172306929TH nirun1975 + UNICITY (512922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
72 # 3อจ641007-155 ED172306929TH บุญพา + UNICITY (512923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
73 # 3อจ641007-156 ED198808619TH เสิดพระเครื่อง + porn100 (512924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (วัดสิงหารามสร้าง)(G 82%)

74 # 3อจ641007-157 RNYB000018864QB dechatorn + Reindeer_kwang (512925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
75 # 3อจ641007-158 RNYB000018864QB Nattyos + Reindeer_kwang (512926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ641007-159 RNYB000018864QB Nattyos + Reindeer_kwang (512927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
77 # 3อจ641007-161 MNKP000082930Z art8888 + ซุยคิขิง (512937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ641007-162 MNKP000082973QZ kanjana_nuna + ซุยคิขิง (512940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
79 # 3อจ641007-163 ED144668034TH vpong + berry (512945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(630720-128)
80 # 3อจ641007-164 ED178038721TH ขุนภิลม + komsan6058 (512949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) (610616-050)(G 84%)
81 #3อจ641008-152 ED010446733TH (513084) intermilan + นุหนองแจง ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G89%)(น้ำหนัก 15.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ต.ค. 2564 - 08:36 น.] #81811 (8/23)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640911-025 ED158603665TH PHLOI (509613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ640913-006 EH002368209TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (509801) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640914-001 ED021096463TH Ksittiros (509910) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640920-015 ED121190625TH คุ้มเสมา (510660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640921-001 EH477620709TH เสือสมิง (510811) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ640922-003 ED182312172TH ยุกรุงธน1984 (510922) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ640922-013 EH477620465TH เสือสมิง (510927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ640922-019 EG267568417TH Jes0611 (510932) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640923-020 ED153744533TH golfsriracha (511220) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ640923-029 ED796947194TH Thanapong36 (511229) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ640924-001 830784841235 pongpan_r (511357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640924-005 ED178022151TH rooms_studio (511368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640924-010 ED094894248TH beer_saraburi (511371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640924-011 ED111743483TH Diamond18 (511376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640924-012 ED9825922874TH boymoo4 (511380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640924-014 ED152637572TH หมูน้อยจอมโหด (511391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640924-015 ED0180775083TH tower13 (511396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640924-016 821389426432 ขุมทรัพย์บูรพา (511400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640924-018 ED158240047TH บอลบาแดง (511403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640924-019 ED063171222TH mchutith (511413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640924-024 ED067979672TH ตอปทุม (511408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640924-025 ED114278494TH เสี่ยสัตหีบ (511412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640930-035 RSKS000033127WY GOLDTHAI (512191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
24 # 1อจ641004-012 ED189403193TH น้องแผ่นดิน (512561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
25 # 1อจ641004-017 ED125479452TH bluezone69 (512570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ641007-009 EJ172602952TH เซียนน้อยหนึ่ง (512984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ641007-011 EJ172602949TH เซียนน้อยหนึ่ง (512986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641007-020 ED167234376TH pongchon (512991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640911-022 Chan59 (509626) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640915-009 khotchaninPk (510093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640916-006 ริณดา (510233) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640920-005 atatat (510698) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640920-009 โยสามพราน (510704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 2อจ640920-018 Chatnarong_ch (510722) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ640920-019 Chatnarong_ch (510729) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640920-021 ppffarm (510731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640920-022 ppffarm (510732) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640922-004 ต่อนนทบุรี (510946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640922-005 viper356 (510949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640922-008 eootyoo (510956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ640922-011 เสมาพัดยศ (510962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640922-012 sjitrakorn (510966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640922-013 Muatti (510969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640922-016 thesj (510972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ640923-002 greensnake (511147) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ640923-017 JATUWAT (511157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640923-030 สาธุ43 (511150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ640923-035 tuk08 (511198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640924-003 atthasit (511311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ640924-004 thapanawat (511313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ640924-005 a-buddha (511317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640924-007 APRSATUR (511321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ640924-010 lek-lekk (511428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ640924-012 bossthn (511353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640924-015 นายศักดิ์สิทธิ์ (511355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640924-016 Wuttipong1999 (511429) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ640924-017 หนึ่งบารมีพระพุทธ (511359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640924-018 suncups (511361) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ640924-019 nantich (511369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ640924-020 FLOOKER (511372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ640924-025 kongsak (511397) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 2อจ640924-026 teeprakron (511401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ640924-027 Mark599 (511430) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ640924-028 เดียวคิงส์สยาม (511407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ640924-030 chaleaw56 (511411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ640927-040 olympia (513033) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
39 # 2อจ640927-041 olympia (513038) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
40 # 2อจ641004-018 บารมีคุณย่า (512541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ641004-019 บารมีคุณย่า (512543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ641004-020 บารมีคุณย่า (512546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ641004-021 บารมีคุณย่า (512547) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
44 # 2อจ641004-032 Pakatorn (512551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ641004-033 Pakatorn (512554) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ641005-010 hunter04 (512790) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
47 # 2อจ641005-017 Ckkay (512793) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 2อจ641006-001 การันตีพระ (512814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ641006-002 การันตีพระ (512815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
50 # 2อจ641006-003 การันตีพระ (512816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 2อจ641006-004 การันตีพระ (512817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ641006-005 การันตีพระ (512818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ641006-007 การันตีพระ (512819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
54 # 2อจ641006-008 การันตีพระ (512821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ641006-010 การันตีพระ (512822) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
56 # 2อจ641006-016 การันตีพระ (512825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ641006-022 การันตีพระ (512827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
58 # 2อจ641006-023 TEE_INTER (512830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 2อจ641007-031 นคราฎ (512961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
60 # 2อจ641007-040 นะโม39 (512918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
61 # 2อจ641008-034 การันตีพระ (513058) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640922-004 maturuch + catcat59 (510918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหลังลิ่ม หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ640927-015 ลิ้นจี่ + Earthood (511648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ640929-185 ED160263639TH พรพระพุทธคุณ + ยายทรัพย์ (511965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640930-122 ED063183101TH Kan01 + mchutith (512129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช(G 75%)
5 # 3อจ640930-141 ED189201573TH คุ้มเสมา + ไซยะ13 (512081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หูกระต่าย จ.ปราจีนบุรี
6 # 3อจ640930-146 TH01181X557A4B pramual + PAT22 (512099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย กรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ641005-001 guanger + maiizza (512699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา.. (สภาพสวย)(640924-170) (G 91%)
8 # 3อจ641005-003 sur_suk + เขาสามยอด (512704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองคำลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 53) (น้ำหนักทองรวม 22.1 กรัม)
9 # 3อจ641005-004 SEEDANG + ming168 (512706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพุทธนิมิต หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2524 จ.ระยอง
10 # 3อจ641005-005 Dome2021 + tanapat05 (512708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(640625-523)
11 # 3อจ641005-006 beer2126 + ลูกแม่รำเพย (512712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 71%)
12 # 3อจ641005-007 ขุมทรัพย์บูรพา + กำนันไก่ต๊อก (512715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
13 # 3อจ641005-008 Thawat07 + baibua29 (512716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 58%)
14 # 3อจ641005-009 HopeMan + annihi (512719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ641005-010 Pra-ban + ดับเบิ้ลเอ (512722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
16 # 3อจ641005-011 นนท์รามคำแหง + paloem (512738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 67%)
17 # 3อจ641005-012 Nattyos + sumsawang (512740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม

18 # 3อจ641005-013 น้องปีเตอร์ + เพชรอโยธยา (512744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)(590716-008)
19 # 3อจ641005-014 บอลปากน้ำ + คงกะพันชาตรี (512748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640311-074)
20 # 3อจ641005-015 หนกอุทัย + คงกะพันชาตรี (512751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ641005-101 RL229876369TH chuchart-k + Piyawan (512725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
22 # 3อจ641005-102 EW575245822TH Far2520 + ขนมหวาน (512728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
23 # 3อจ641005-103 ED606362295TH waves + yongyot (512730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ641005-104 ED162396142TH สมยศ5 + อนันตรา (512733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า)
25 # 3อจ641005-105 ED208020032TH loongmike + jirarush (512735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ641005-106 ED198309180TH poshwises + toyota888 (512739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
27 # 3อจ641005-107 SPAH00005373HF daew1970 + rungroj (512741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสะดุ้งกลับ วัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ641005-108 EH477718712TH greenday88 + บอสตัน (512745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ พระสังวรา(ชุ่ม) วัดพลับ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ641005-109 ED181134970TH หิมพานต์มุ่งงาม + yutputsoon (512747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อผง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ641005-110 ED201814735TH thevit + thanagrit (512749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
31 # 3อจ641005-111 ED201814735TH TEE_INTER + thanagrit (512753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640118-101)
32 # 3อจ641005-113 ED193420218TH popamam + Wharton (512758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
33 # 3อจ641005-114 EH479431323TH t_inkeaw + นกแก้ว (512762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2544 จ.พิษณุโลก (นำฤกษ์หมายเลข 469)
34 # 3อจ641005-115 EH479431323TH krais1 + นกแก้ว (512764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
35 # 3อจ641005-116 ED204736927TH sanya1002 + Goodcobain (512767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มฯ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600710-159)
36 # 3อจ641005-117 TH01181Y2ZHV2B uitra + chaibangseemeang (512770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2069)

37 # 3อจ641005-118 TH01181Y2ZHV2B sil69 + chaibangseemeang (512774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ641005-119 ED214610342TH ศักดิ์นรินทร์ + ลิงทอง (512778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิวด้านหลัง)
39 # 3อจ641005-120 ED164973611TH showgun + นูจันทบุรี (512780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (640927-225)
40 # 3อจ641005-122 EH479388112TH naret18 + หมูกุ๋น (512787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ641005-123 TINT00012062528 bombay9 + KUUGA (512788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 63%)
42 # 3อจ641005-124 ED195327136TH ผู้นำพล + Manver (512791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
43 # 3อจ641005-125 ED092862083TH ก_กนก10 + Jerasak (512792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ641005-126 ED092862083TH ก_กนก10 + Jerasak (512794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ641005-127 ED092862083TH ก_กนก10 + Jerasak (512796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
46 # 3อจ641005-128 ED092862083TH ก_กนก10 + Jerasak (512798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
47 # 3อจ641005-129 ED166575467TH พระประแดง26 + komwoke (512799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640628-124)
48 # 3อจ641005-130 ED820517294TH supavut + เด็กแคมฟร็อก (512802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
49 # 3อจ641005-131 TH01181Y67WN6B sanko88 + schan2514 (512755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (631021-193)(G 81%)
50 # 3อจ641005-132 ED207805079TH พรพระพุทธคุณ + noi70 (512759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (640721-071)(G 65%)
51 # 3อจ641005-133 EH502267305TH civilwork + ทอเร็ตโต้ (512763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลักขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
52 # 3อจ641005-134 TH01181XYYT6B pandp + หมีจันทบุรี (512765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง วัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อดิน จ.นนทบุรี
53 # 3อจ641005-135 ED152663572TH akaraphat + pimthong (512769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงอุดเทียน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ. **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องพิมพ์เล็กของ รุ่น/พิมพ์ นี้
54 # 3อจ641005-136 821427220574 zafari + scott (512772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ641005-137 ED178462079TH ปะใหญ่ + jirajira (512776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

56 # 3อจ641005-138 TH01181X6T4X1B อภิชาติชุบทอง + Vut05 (512779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธมงคลศรีศากยะมุนีฯ วัดต้นหนุน เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
57 # 3อจ641005-139 ED175319042TH บุญพา + PLOYFON (512782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
58 # 3อจ641005-140 ED193308664TH abc2519 + kittinanaum (512786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
59 # 3อจ641005-141 66850379890941 SupachaiJan + nattawutng (512667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเบญจมหามงคล เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 626)
60 # 3อจ641005-142 RL255108183TH nut2326 + Leklek (512673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(640906-606)
61 # 3อจ641005-143 ED764367180TH m-cot + Boyprasertsak (512674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
62 # 3อจ641005-144 ED764367180TH Greenoldman + (512675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Boyprasertsak
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 67%)
63 # 3อจ641005-145 ED192742494TH จิรัฏฐาโน + suebsaks (512678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานแปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
64 # 3อจ641005-146 ED149061100TH pumcha + อาทิตย์๙๙ (512680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ641005-149 EG063782604TH ชาติไทยสมุทร + tongjoy (512686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (640922-356)
66 # 3อจ641005-150 TH01181XYXMCOB noomark + ชัยนเรศ (512688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
67 # 3อจ641005-151 ED137836046TH kampanat + โพไร่หวาน (512692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
68 # 3อจ641005-152 ED137836046TH ghostrecon17 + โพไร่หวาน (512698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ641005-153 ED136753433TH amataR + teespy (512701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
70 # 3อจ641005-154 ED152663524TH พรหลวงปู่ทิม + pimthong (512705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (600510-150)(G 77%)
71 # 3อจ641005-155 EB553935321TH doramon2345 + kai26 (512709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร **พระสภาพสวย
72 # 3อจ641005-156 ED936584918TH mixerpra + สมาร์ทพระแท้ (512711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบู่ วัดหนองคันจาม รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา จ.นครนายก
73 # 3อจ641005-157 821429748075 ดอกบัว99 + เล็ก2521 (512714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นสร้างเสริม พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 50%)
74 # 3อจ641005-158 ED187865235TH Anusornj + ball99 (512717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620523-100)(G 65%)
75 # 3อจ641005-159 ED160589145TH vittya2511 + solos (512718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
76 # 3อจ641005-160 ED192628145TH prabaiboon + newzalagun (512721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(G 84%)
77 # 3อจ641005-161 ED178317978TH อ๋องสาย4 + ดำเมืองสิงห์ (512726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตามราม พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์
78 # 3อจ641005-162 ED198309176TH tawee999 + toyota888 (512729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
79 # 3อจ641005-163 ED198309162TH บรีสพระช่วย + toyota888 (512732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ641005-164 ED180811555TH อภิชาติชุบทอง + Marquis (512734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
81 # 3อจ641005-165 ED184973195TH akaraphat + aramintra (512737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รัชกาลที่ 5 พระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อหยก ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (640827-272)
82 # 3อจ641005-166 ED184975381TH สีน้ำ + chanu (512743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
83 # 3อจ641005-167 EH568482375TH eootyoo + สุพจน์ (512746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นประวัติศาสตร์ไตรภาคี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2310)
84 # 3อจ641005-168 ED063186669TH udom66 + ตามรอยพระพุทธ (512750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 174)
85 # 3อจ641005-169 ED153655847TH Prichar + sin10 (512754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงครุฑ เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
86 # 3อจ641006-001 Danusorn + PSangkaeo (512828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(S 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
87 # 3อจ641006-002 Pondnineteen + vittaya14 (512831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ641006-003 ฮองซู + ฟรีโน่ (512833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุรินทร์
89 # 3อจ641006-004 เขาควาย + tom_tepa (512836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เชือกคาดแขน พ่อท่านเขียว วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ641006-005 Heart1982 + H_WONG (512839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (640622-011)
91 # 3อจ641006-006 Heart1982 + bankbong55 (512844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (590728-078)(G 64%)
92 # 3อจ641006-008 kaimotor + bankbong55 (512849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640716-199)
93 # 3อจ641006-009 ham2773 + bankbong55 (512851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรมผิวใหม่)(630624-858)(G 73%)
94 # 3อจ641006-010 tonmek + nco29-48 (512854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640219-028)
95 # 3อจ641006-101 ED217200620TH สมาร์ทพระแท้ + คุณศิระ (512823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (ไม่ตอกโค้ด) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้สึก)
96 # 3อจ641006-102 ED208722319TH yime2 + nakornyong (512826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อดิน ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ641006-103 TH01181YC73N9B ขุนภิลม + RAK_PT (512829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(620510-016) (G 80%)
98 # 3อจ641006-104 ED150749151TH sinbadz + ประวิทย์888 (512834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อแก้ว(ฟ้า) ปี 2495 จ.พิษณุโลก
99 # 3อจ641006-105 EB553515240TH jaroenpat + สนบางกรวย (512837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
100 # 3อจ641006-106 ED095483561TH พิชชากร + peudminburi (512840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ641006-107 ED208510535TH Nat_tg + Somysom (512841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
102 # 3อจ641006-108 ED183723452TH supanutk + Tom1985 (512843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
103 # 3อจ641006-109 SSM000800000672 chffta + jack0606 (512846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
104 # 3อจ641006-110 821436267094 Tarkkyp + Kittinan (512848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ641006-111 ED146739881TH Tee59 + KID_2 (512852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืนหมุนโชค เนื้อสำริด ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 492)
106 # 3อจ641006-113 ED153798559TH poshwises + golfsriracha (512858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ641006-114 ED875338828TH jessada6678 + Nippit (512861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
108 # 3อจ641006-115 ED196133043TH เอกอมูเลท + ahatyai (512863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640809-095)
109 # 3อจ641006-116 ED080055439TH viponcity + ch-max (512865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองคำลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (กรรมการหมายเลข 20) (น้ำหนักทองรวม 16.2 กรัม) **พระสภาพสวย
110 # 3อจ641006-117 ED214301213TH บรีสพระช่วย + aomswd (512915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 16 เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
111 # 3อจ641006-118 EH477719015TH TEE_INTER + บอสตัน (512868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเพชรยอดขุนพล ปี 2544 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 582/ฝังตะกรุดทอง)
112 # 3อจ641006-120 EH510699104TH Teerubber + น้องอ๋อม (512875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
113 # 3อจ641006-121 ED786277044TH ลายน้ำ + รักษ์ต้มเลือดหมู (512857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง(G 77%)
114 # 3อจ641006-122 ED149050875TH pr1972 + น้อยหน่า (512859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแกร หลวงพ่อสว่าง วัดสันติวราราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กำแพงเพชร
115 # 3อจ641006-123 ED180218761TH ท๊อปบางนรา + kingcrow (512862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (640922-018)
116 # 3อจ641006-124 ED187547838TH benz51 + tookatun (512864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม ใ มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640831-155)
117 # 3อจ641006-125 ED187731423TH Lionado + กรเมืองกาญจ์ (512867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
118 # 3อจ641006-126 ED162958188TH เซียนน้อยหนึ่ง + kcons (512869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
119 # 3อจ641006-127 ED970287733TH sur_suk + หนองซอ (512871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดแหลมแค เนื้อทองคำ 86 % ปี 2536 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม/สภาพสวย)
120 # 3อจ641006-128 ED119962839TH chuchart-k + (512873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กงจักรเป็นดอกบัว
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
121 # 3อจ641006-129 ED194918675TH คานธี + ต่อยอด (512877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ641006-130 EB554379262TH Torhay + kai26 (512878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังศิษยานุศิษย์สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
123 # 3อจ641006-131 ED207321230TH sathinee2256 + Rotee (512916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดมหาวัน รุ่น 1200 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ลำพูน
124 # 3อจ641006-132 BKWT000073882WY Golf58 + nattakom2525 (512881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อถักเชือก
125 # 3อจ641006-133 ED209704118TH yodpra + บางแก้ว1976 (512885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2470-2494 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
126 # 3อจ641006-135 EB535015757TH thevit + nampoo (512890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
127 # 3อจ641006-136 ED122077605TH โต้งกระนวน + komwoke (512893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพใช้)
128 # 3อจ641006-137 EI711155957TH BankHiWay + BygoN (512895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
129 # 3อจ641006-138 ED178532659TH akaraphat + SEEDANG (512897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ กรุวัดมเหยงค์ เนื้อชินเงินปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (630601-058)
130 # 3อจ641006-139 EH477621214TH toy_clong8 + นกแก้ว (512898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
131 # 3อจ641006-140 EH477621214TH suparerk + นกแก้ว (512899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 66%)
132 # 3อจ641006-141 EH477621214TH pramual + นกแก้ว (512901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ641006-142 EH477621214TH kingcrow + นกแก้ว (512902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ641006-143 EH477621214TH umamidee + นกแก้ว (512903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
135 # 3อจ641006-144 EH477621214TH ninjaykk + นกแก้ว (512904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
136 # 3อจ641006-146 EH477621214TH chay7 + นกแก้ว (512907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์ดอกจิก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึกและตัดหู)
137 # 3อจ641006-147 EH477621214TH ssorsoon + นกแก้ว (512908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี
138 # 3อจ641006-148 EH477621214TH toy_clong8 + นกแก้ว (512910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.กาญจนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
139 # 3อจ641006-149 EH477621214TH Sangjan + นกแก้ว (512911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
140 # 3อจ641006-150 EH174236443TH tanint + Wnk809 (512913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่อง
141 # 3อจ641006-151 ED191414838TH ราชฤทธิ์ + morsor3 (512820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
142 #3อจ641007-160 ED176539504TH Songkiat19 + ชฎาทอง (512928) ส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นทอง 1 รายการ (G 77%) (น้ำหนักรวม 2.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 08:39 น.] #81798 (7/23)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640920-011 ED107397519TH Hook2 (510730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 1อจ640920-012 ED107397519TH Hook2 (510733) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ640920-017 ED075874912TH manliar (510714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ640921-028 ED142872338TH pudeenun1716 (510879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640928-021 ED174135405TH bluezone69 (511732) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640929-013 ED803839776TH คอปแมน (511996) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ640929-018 66850372327012 kawinny (512030) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
8 # 1อจ640929-021 TH01181WV2H23B konkornonline (512006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640929-038 ED108941342TH เฮงเฮงเฮง168 (512011) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640930-001 ED029189753TH อาราธนา (512125) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 1อจ640930-002 ED975666741TH Chakkapud (512147) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640930-006 ED174309790TH thevit (512152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ640930-008 ED029189740TH อาราธนา (512156) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 1อจ640930-019 ED029189767TH อาราธนา (512160) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 1อจ640930-026 ED193321087TH พิชชากร (512167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640930-031 ED187829989TH prapun_ch (512187) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ641001-008 ED174232662TH pimthong (512324) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ641001-013 ED174135396TH bluezone69 (512330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ641002-012 ED155862895TH maymaybaa (512465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ641006-006 ED075928690TH นุหนองคาย (512891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 1อจ641006-017 magician (512838) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640928-026 Surachet7991 (511809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ641001-004 Chan59 (512358) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ641006-013 Anankiya (512835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ641007-020 การันตีพระ (512917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640921-148 ED165530209TH klang_pra + bank121 (510817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร.กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2506-2526 จ.กาญจนบุรี (หมายเลข 5120/หน้าตัก 9 นิ้ว)
2 # 3อจ640924-016 masterpiece + suncups (511395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640925-005 tassunoh +แฮปรามคำแหง (511470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
4 # 3อจ640929-173 ED086049533TH sur_suk + Benyapa (511978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ยหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ640930-142 RTDS000061647AX elite90 + kon112 (512086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640930-181 ED038888912TH zafari + thanodom (512181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
7 # 3อจ641001-012 นะโม39 + Rabbit2518 (512249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นลาภยศ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 125/น้ำหนักทอง 20.7 กรัม) **พระสภาพสวย
8 # 3อจ641001-116 EB547365299TH bungbung + chaiyan1983 (512265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์ พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ641001-144 ED002317198TH bombay9 + srithep (512288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ ย เลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
10 # 3อจ641002-001 bkk10250 + nakarin (512459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่สรุปผล 10 องค์
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
พระขุนแผนวัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ641002-002 kitsana_l + joe0707 (512463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640930-143)
12 # 3อจ641002-003 sanya1002 + Anankiya (512466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิมลเมธาจารย์ วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.ตราด

13 # 3อจ641002-004 Choat + เด็กท่าพระ (512468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.สระบุรี.. (640922-400)
14 # 3อจ641002-005 benz51 + เหมียวเขี้ยวเพชร (512471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 69%)
15 # 3อจ641002-006 teespy + ผงธุลี (512472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ641002-007 Sangjan + magnus1111 (512474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
17 # 3อจ641002-008 หนองซอ + อรรถพล (512475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
18 # 3อจ641002-009 yodpra + ateomak (512477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก สร้างก่อนปี 2500 **ไม่ระบุที่สร้าง
19 # 3อจ641002-010 Goodcobain + midland (512479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)
20 # 3อจ641002-011 korn88 + midland (512391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ641002-012 pramual + tawat_boonyarat (512395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริด (ขนาด 2 นิ้ว/สภาพชำรุดส่วนล่าง)
22 # 3อจ641002-101 ED158380177TH ppong2506 + july2009 (512399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด(S 1%) ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ641002-102 EB552865479TH suthee99 + NUNG1789 (512402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม/สภาพสวย) (620207-065)(G 83%)
24 # 3อจ641002-103 EH384154041TH โจ้บางโพ + ทรัพย์เทวา (512405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธธรรมประทีปสร้าง พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
25 # 3อจ641002-104 EI71154126TH นายพอเพียง + พรจากฟ้า (512406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดคลองตะเคียน พิมพ์สองหน้า จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ641002-106 SRKG000033845QZ Vut05 + ansoccer (512410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
27 # 3อจ641002-107 ED170937573TH วิเศษชัยชาญ + vorapong_47 (512413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
28 # 3อจ641002-109 ED173558552TH sinbadz + moo_bpk (512417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (631102-672)
29 # 3อจ641002-110 ED123338094TH sunman + Poo1980 (512419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน)(631214-159) (G 65%)
30 # 3อจ641002-111 ED569598088TH gymnastics + sunsadee (512517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)
31 # 3อจ641002-112 BBN5000070399PU chay7 + เดี่ยว999 (512422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

32 # 3อจ641002-113 ED193111790TH fortunato + อู๊ดอู๊ด (512424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (โค้ด ๙)
33 # 3อจ641002-114 ED145889862TH Far2520 + angkoon (512428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นพันล้าน ๒ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 695/น้ำหนักรวม 50.4 กรัม)
34 # 3อจ641002-115 EH294127754TH benz51 + pawaris (512430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (640511-118)(G 66%)
35 # 3อจ641002-116 ED996732208TH คนท้องทุ่ง + หม่อง (512432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ ย เลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (640605-007)
36 # 3อจ641002-117 EH477621449TH vadcharapol + นกแก้ว (512434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)
37 # 3อจ641002-118 EH477621449TH Manunicon + นกแก้ว (512435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
38 # 3อจ641002-119 EH477621449TH Tochiro + นกแก้ว (512436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ641002-120 EH477621449TH กวงยะลา + นกแก้ว (512437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)
40 # 3อจ641002-121 ED606361984TH Far2520 + yongyot (512502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ641002-122 ED606361984TH pawaris + yongyot (512503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
42 # 3อจ641002-124 EB547574297TH Lionado + chaiyan1983 (512505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
43 # 3อจ641002-125 ED183935593TH mawinroch + saijai66 (512506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)
44 # 3อจ641002-126 EW920330221TH tummusic46 + หนึ่งบ้านบึง (512507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
45 # 3อจ641002-127 ED184817981TH chane31 + may1804 (512508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยเงินล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 124) **พระสภาพสวย
46 # 3อจ641002-128 ED854767659TH nattapongp + weddy (512509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบหลังบนขวา) (640715-141)(G 62%)
47 # 3อจ641002-129 ED075869016TH akaraphat + manliar (512510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (640908-037)
48 # 3อจ641002-130 ED146928770TH อตกพระเครื่อง + dreadlord (512511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ641002-131 EH294127006TH cpall + pawaris (512393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต (สภาพสวย)(640624-013)
50 # 3อจ641002-132 ED206502567TH yyoyo + คูณสตางค์ (512394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ

51 # 3อจ641002-134 ED203710194TH komwoke + แซนวิช (512398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
52 # 3อจ641002-135 EB545591142TH promlok + aeakarat (512400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(630103-327) (G 83%)
53 # 3อจ641002-136 ED116445835TH pradee125 + tamthodsaporn (512401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2485 จ.ชลบุรี
54 # 3อจ641002-137 ED606361560TH jaruth + yongyot (512404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นบูชาคุณพ่อแม่ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
55 # 3อจ641002-138 ED110979046TH jtrsnum + นายช่างพานต๋าย (512407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มกอ กรุวัดพิกุล พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
56 # 3อจ641002-139 ED210310197TH ยศศิริ + somkiatthornburi (512409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด 76 ปี เนื้อผง ปี 2542 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง 9 ดอก)
57 # 3อจ641002-140 ED081884281TH nopakk + Pongphayao (512412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (621205-298)
58 # 3อจ641002-141 EJ397114655TH teaker + มือปราบตลาดสด (512416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเทพพญามุจรินทนาคราช พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ641002-142 รุตช้างกลาง + Dslam (512418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RKWM000030573RN
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี
60 # 3อจ641002-143 RTTL000025315UG watt_patt + อี๊ดเมืองเลย (512420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
61 # 3อจ641002-144 EG129817147TH บรีสพระช่วย + ใหม่เมืองเหนือ (512421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
62 # 3อจ641002-145 ED17707053TH Chalee + Thanapong36 (512516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
63 # 3อจ641002-146 ED180270877TH น้องจักรพงษ์ + ปักต้นกล้า (512423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
64 # 3อจ641002-147 EB553988806TH Nickklins + ครูแป้ง (512425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ยะลา
65 # 3อจ641002-148 ED154649026TH tungsaima + BhuriKet26 (512427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ641002-149 ED154649026TH ท๊อปTURBO + BhuriKet26 (512429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
67 # 3อจ641002-150 ED134658576TH wallopo028 + ชินนิมอน (512431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 67%)
68 # 3อจ641002-151 ED134658576TH kittinanaum + ชินนิมอน (512442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ641002-152 ED780077478TH เกษตร + กัจจายนะ (512444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผงลงรัก ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)

70 # 3อจ641002-153 ED206302101TH vpong + lamborghinizi (512446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ641002-154 ED189315519TH pouy2727 + กวักมรกต (512514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน วัดถ้ำเขาชะอางค์ รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.กาญจนบุรี (หมายเลข 38)
72 # 3อจ641002-155 EW004576898TH perfectman77 + m-cot (512447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 79%)
73 # 3อจ641002-156 ED176556096TH เซียนน้อยหนึ่ง + chane31 (512449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ641002-157 ED053295576TH เซียนน้อยหนึ่ง + toyota888 (512451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ศรีสะเกษ
75 # 3อจ641002-158 ED053295576TH เซียนน้อยหนึ่ง + toyota888 (512453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ศรีสะเกษ
76 # 3อจ641002-159 ED112447544TH บรมีหลวงปู่ทวด + อ๊อดจ้า (512455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 4 มหาอำนาจ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
77 # 3อจ641002-160 ED124978496TH akaraphat + joycezalnw (512457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ พระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อหยก ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ .(540922-170)
78 # 3อจ641002-161 ED169054385TH berry + pippinnu (512378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
79 # 3อจ641002-162 ED154484432TH meksonice + k_toon (512379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
80 # 3อจ641002-163 ED993947142TH Chan59 + sarsi (512380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
81 # 3อจ641002-164 ED114666573TH cheid + somyott (512381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
82 # 3อจ641002-165 ED114666587TH poshwises + somyott (512383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินวงษ์ วัดปากคลอง รุ่นยกช่อฟ้าอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.เพชรบุรี
83 # 3อจ641002-166 821414252606 zafari + jaruth (512385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ641002-167 EH380406005TH เอ๋พระรามห้า + ผู้ใหญ่เอก (512386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นเจริญพร 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2560 จ.ลพบุรี (หมายเลข 1445) **พระสภาพสวย
85 # 3อจ641002-168 ED144554981TH saijai66 + Apipu6699 (512388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ เนื้อผงผสมชานหมาก จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ641002-169 ED970281982TH แม้วจอมเทียน + หนองซอ (512389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนางพญา วัดนางพญา รุ่นประวัติศาสตร์ เนื้อทองคำ 97 % ปี 2539 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 40) (น้ำหนักทอง 14.7 กรัม)
87 # 3อจ641002-171 ED190721094TH Ao297 + วิจิตรา (512482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
88 # 3อจ641002-172 KELB009810599 kwang019 + golflampang (512484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 694)(G 69%)

89 # 3อจ641002-174 RSRI0000605153T sinbadz + Reindeer_kwang (512487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(G 74%)
90 # 3อจ641002-175 ED848942495TH chatchaik007 + yyoyo (512489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (640325-066)
91 # 3อจ641002-176 TH01181X79MG3B เล็กบ้านโป่ง + midnightjojo (512492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
92 # 3อจ641002-177 ED108886323TH แมวปลาทอง + noi70 (512494) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกริ่งญาณรังษี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ญาณรังษี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ญาณรังษี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
93 # 3อจ641002-178 ED162874562TH bellic + อะนันตะปัดชะเย (512496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ641002-181 ED182339728TH ซีพระเครื่อง + wuttiphan (512512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำลงยา 84 % ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 249/น้ำหนักทอง 3
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 249)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
95 # 3อจ641002-182 ED187531767TH น้องจักรพงษ์ + ศักดิ์คอนวอย (512513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
96 # 3อจ641002-183 ED176839614TH Phichit_02 + แปดริ้ว (512515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
97 # 3อจ641002-185 ED163273935TH เมืองช้าง + Oat-Trat (512519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 58%)
98 # 3อจ641002-186 ED163273935TH khunpol500 + Oat-Trat (512521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพแต่งผิว)(G 50%)
99 # 3อจ641002-187 ED158319100TH azayagency + makluayka (512522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (สภาพแต่งผิว)
100 # 3อจ641002-188 ED141628946TH teespy + siwakornsoi19 (512524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ641002-189 ED114658047TH tomying + somyott (512525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ641002-190 ED168751955TH P-Pong + konthai9858 (512526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2518 จ.อุทัยธานี
103 # 3อจ641002-191 ED072061145TH พัทธลุง + Nhong8776 (512439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 91%)
104 # 3อจ641002-192 ED192003839TH k_artit + vios2877 (512441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง/สภาพสวย)
105 # 3อจ641002-193 821406701883 ท๊อปTURBO + สอปลายฟ้า (512443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง กรอบทอง(G 71%)
106 # 3อจ641002-195 ED02636821TH Narerut + thatcharit (512448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ไม่แท้)
107 # 3อจ641002-196 ED817802665TH minions + บอสตัน (512450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พิมพ์ซุ้มใบตำแย เนื้อชินเงิน
108 # 3อจ641002-197 ED158166655TH yime2 + พลลำตะคลอง (512452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ641002-198 ED158166655TH pontat567 + พลลำตะคลอง (512454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนนลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
110 # 3อจ641002-199 RBPB00002537248 Katening + Hardmanz (512518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
111 # 3อจ641002-200 ED023763258TH Apisiri + Kan01 (512458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ยันต์นูน เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
112 # 3อจ641004-001 ราชฤทธิ์ + panuwat99 (512608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
113 # 3อจ641004-002 จุ๊สุราษฎร์ + malakul (512610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดมะม่วงขาว เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
114 # 3อจ641004-003 TAVABUNCHA + (512612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
phatcharoen
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
115 # 3อจ641004-004 Chan59 + สันคลองสาม (512614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
116 # 3อจ641004-005 kwang019 + bunpot (512617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 741)(G 70%)
117 # 3อจ641004-006 ting05 + kroojob (512619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
118 # 3อจ641004-007 อภิชาติชุบทอง + kui60 (512622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
119 # 3อจ641004-008 sur_suk + montree_m (512623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพแต่งผิว)
120 # 3อจ641004-009 เสรีไทย + Pboonchai (512626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2368)
121 # 3อจ641004-010 titong + baibua29 (512627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 62%)
122 # 3อจ641004-011 จีวร19 + baibua29 (512630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (640917-058)
123 # 3อจ641004-012 aomm35 + บารมีคุณย่า (512632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
124 # 3อจ641004-013 lag_yai + เกษมสันต์99 (512634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
125 # 3อจ641004-014 เพชรคีรี + ลูกแม่รำเพย (512635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
126 # 3อจ641004-015 พีรสิทธุ์ + ลูกแม่รำเพย (512636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(531113-128)(G 84%)
127 # 3อจ641004-017 poo2515 + midori (512639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640826-250)(G 69%)
128 # 3อจ641004-019 Anusornj + amata_tong (512642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640901-259)
129 # 3อจ641004-020 somnuk + tanu21 (512643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
130 # 3อจ641004-021 joe0707 + somrut (512656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ641004-024 UNICITY + ตาโอฬาร (512659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 60%)
132 # 3อจ641004-025 naret + ศิษพ่อมุ่ย (512660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (640803-131)
133 # 3อจ641004-026 pop_014 + skyforce (512661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630907-254)
134 # 3อจ641004-027 เมืองช้าง + nui555 (512662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
135 # 3อจ641004-101 ED190733574TH Torhay + Pramote777 (512645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังศิษยานุศิษย์สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
136 # 3อจ641004-102 EG268609183TH ruamsup + Domedoom (512646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ641004-103 ED146929072TH อะนันตะปัดชะเย + dreadlord (512647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ641004-104 ED19094180TH ปิ่นอนงค์ + หนุมานเชิญธง (512649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
139 # 3อจ641004-105 ED155973644TH dod18 + มะนาวแป้น (512650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
140 # 3อจ641004-106 PSSR00003827H2 gek1414 + เขาควาย (512651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)
141 # 3อจ641004-107 ED975669270TH ekamnart + Chakkapud (512652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด)(G 67%)
142 # 3อจ641004-108 ED207803546TH BhuriKet26 + noi70 (512653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
143 # 3อจ641004-109 EG703610742TH akaraphat + Pakatorn (512654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี. (640906-279)
144 # 3อจ641004-110 ED210311569TH Boyprasertsak + องอาจ (512655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
145 # 3อจ641004-111 EB552865624TH tone555 + Jarernkong (512550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
146 # 3อจ641004-112 ED173420253TH kawinny + boontham (512553) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดพลา เนื้อผง ปี 2510 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดพลา เนื้อผง ปี 2510 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดพลา เนื้อผง ปี 2510 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดพลา เนื้อผง ปี 2510 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
147 # 3อจ641004-113 ED949481280TH น้องปีเตอร์ + squrakit (512556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ641004-114 ED146276424TH zafari + หลานตาจวบ (512559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์ทิม วัดช้างให้ พิมพ์หันข้าง เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี
149 # 3อจ641004-115 ED195823095TH Far2520 + k_toon (512562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
150 # 3อจ641004-116 ED162624851TH beer2126 + ตราชั่ง (512565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งผิวรมดำ)
151 # 3อจ641004-117 ED149046629TH pramual + captain_star (512567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ641004-118 ED189323563TH zafari + peterboat (512569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
153 # 3อจ641004-119 ED723180239TH ท๊อปTURBO + โองการ (512571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
154 # 3อจ641004-120 ED038366788TH sinbadz + jozaa (512572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
155 # 3อจ641004-121 ED038366788TH sinbadz + jozaa (512575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
156 # 3อจ641004-122 ED038366788TH sinbadz + jozaa (512576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
157 # 3อจ641004-123 EX402820185TH showgun + packking (512579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **พระสภาพสวย
158 # 3อจ641004-124 ED182556245TH titong + รักษ์ต้มเลือดหมู (512580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) กรอบทอง(G 63%)
159 # 3อจ641004-125 ED124691232TH อะนันตะปัดชะเย + (512582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จอมขมังเวทย์2
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
160 # 3อจ641004-126 ED137831450TH kampanat + โพไร่หวาน (512583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
161 # 3อจ641004-127 EH185019056TH Santiwall + yuya1941 (512585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา

162 # 3อจ641004-129 ED140721851TH Peak18 + ansaldo (512589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2093)
163 # 3อจ641004-131 RERW0000376796H nitpon + sanopporn (512591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
164 # 3อจ641004-132 ED161218891TH BhuriKet26 + prabaiboon (512592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
165 # 3อจ641004-133 EH477718377TH chiewchanze + ซูโม่ (512594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
166 # 3อจ641004-134 TH01181XW53G6B pramual + rungroj (512595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา วัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดปรกโพธิ์)
167 # 3อจ641004-135 TH01181XYKTT7B pattamaphong + เกียรติกังวาน (512597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
168 # 3อจ641004-136 TH01181XYKTT7B proprayad + เกียรติกังวาน (512600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
169 # 3อจ641004-138 EH479281354TH intermilan + (512604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2509 จ.สมุทรสงคราม
170 # 3อจ641004-139 EH351059520TH yime2 + Jjiann1979 (512606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นตระกูลโจว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610628-114)
171 # 3อจ641004-140 SHIPOF590109 thammanoon95 + (512607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
porramess
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
172 # 3อจ641004-141 ED136538219TH พุดซ่า + Joker007 (512611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดบ้านธาตุประทับ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.ร้อยเอ็ด
173 # 3อจ641004-142 TH01181XT6K29B เมืองสมุทร + เสกโสร่งบาน (512613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ เนื้อทองเหลือง ปี 2495
174 # 3อจ641004-143 TH01181XT6K29B ทรงธรรมบ้านสวน + (512616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสกโสร่งบาน
เหรียญวัดคลองขอม พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
175 # 3อจ641004-144 830799837055 PHLOI + pongpan_r (512618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
176 # 3อจ641004-145 ED134519852TH pikky + bongbiab (512621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปรัชกาล สร้างยุคหลัง (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
177 # 3อจ641004-146 TH01181XUSGE7B หนึ่งล้าน + Gangwan (512665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิงห์เกษร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผง ปี 2503 จ.ลำปาง
178 # 3อจ641004-147 ED023772657TH Jaosuanoi + อัจจิมา (512625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
179 # 3อจ641004-150 RRTM000028407G6 benzy + hot2523 (512631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อเงินก้นนาก ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 152)
180 # 3อจ641004-151 ED141630091TH RtitTi + สิริมงคล (512544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา

181 # 3อจ641004-152 KUBK000029918VG uitra + ดุจติปิยะ (512545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 828) **พระสภาพสวย

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ต.ค. 2564 - 08:47 น.] #81788 (6/23)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640901-011 ED947478053TH thevit (508263) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640908-011 ED145115655TH goodmondays (509144) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ640915-015 ED038006285TH maturuch (510086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 1อจ640917-015 ED067375932TH ศักดิ์นรินทร์ (510389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640920-026 ED035456440TH premrit (510688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ640922-020 ED927283866TH ทวีสิน (510937) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640922-023 ED123315990TH คลับจับลิง (511017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640923-013 TH01181WKCRC4B sam8793 (511206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640923-016 ED780069366TH Teehatyai (511217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640923-027 SLY200007665479F Polachet (511162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640924-007 EH510693058TH mumu99 (511390) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640924-008 EH510693058TH mumu99 (511399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ640924-009 EH510693058TH mumu99 (511406) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640924-013 ED176703903TH นภดล1 (511414) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640924-021 ED152637317TH ZUMO53 (511416) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ640924-022 ED152637317TH ZUMO53 (511418) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 1อจ640925-015 ED1782121473TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (511543) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 1อจ640925-018 ED173550341TH พาชนะ (511550) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ ไม่สรุปผล 18 องค์
19 # 1อจ640927-004 ED150772932TH อี๊ดเมืองเลย (511632) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ640927-009 TH01181X0HBQ2B Nubwatsut (511640) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
21 # 1อจ640927-015 KBKTL00010122CQ linyikaiii (511657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ640928-003 ED180261019TH คุณศิระ (511716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 1อจ640928-011 ED145194922TH goodmondays (511722) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
24 # 1อจ640928-019 ED145194919TH goodmondays (511725) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
25 # 1อจ640929-024 ED065273025TH Supakitton (512035) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
26 # 1อจ641002-004 ED190941546TH goodmondays (512462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ641004-023 ED125482859TH เงินทองพระเครื่อง (512540) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
28 # 1อจ641005-005 TH01181XYGD84B khak2800 (512812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640909-005 Siamclassic (509291) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ640909-006 Siamclassic (509292) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ640909-030 sakbangbon (509282) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640911-009 Seksann (509604) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ640915-007 khotchaninPk (510082) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640915-013 khotchaninPk (510110) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ640915-014 khotchaninPk (510113) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640915-015 khotchaninPk (510117) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 2อจ640915-021 khotchaninPk (510095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640915-036 khotchaninPk (510106) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640916-020 tanint (510212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640916-023 ตรีภัทร89 (510241) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640916-030 sakbangbon (510205) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ640917-010 วันทามิ (510402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ640917-017 Bigbadaboom (510344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640918-003 pepsi81 (510447) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ640918-009 jj2424 (510578) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640918-011 loongmike (510579) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ640918-015 Nathan666 (510581) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640918-018 hanhaniiz (510582) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
21 # 2อจ640918-019 hanhaniiz (510584) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640918-024 hanhaniiz (510552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640918-030 hanhaniiz (510570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640920-012 เขื่อนเพชร (510663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640920-016 Muilamai (510672) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ640921-003 noomark (510770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ640921-022 vee2503 (510863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640921-025 vee2503 (510885) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
29 # 2อจ640921-031 teetoon (510874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640924-011 Pakatorn (511301) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
31 # 2อจ640925-022 witbcc143 (511576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640927-007 khowhom (511647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ640927-023 nuknik2 (511660) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ640927-024 nuknik2 (511664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ640927-039 olympia (512696) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
36 # 2อจ640929-020 aramintra (511887) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ641004-028 กิมย้ง (512542) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ641004-030 การันตีพระ (512538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ641005-001 การันตีพระ (512669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ641005-002 การันตีพระ (512670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ641005-003 การันตีพระ (512671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ641005-004 การันตีพระ (512672) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
43 # 2อจ641005-005 การันตีพระ (512676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ641005-006 การันตีพระ (512677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ641005-007 การันตีพระ (512679) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 2อจ641005-008 การันตีพระ (512681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ641005-009 การันตีพระ (512684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ641005-011 Owarut999 (512668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ641005-013 การันตีพระ (512685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ641005-015 การันตีพระ (512687) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
51 # 2อจ641005-027 การันตีพระ (512689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ641005-029 การันตีพระ (512690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ641005-030 การันตีพระ (512691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ641005-035 pawit_wattana (512666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ641005-037 การันตีพระ (512693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ641005-038 การันตีพระ (512694) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
57 # 2อจ641005-041 sza1200 (512813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640924-104 ED093489500TH เหน่งบางคู้ + กวงยะลา (511328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน ปี 2436-2439 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้าขอบบนและหลังล่างซ้าย)
2 # 3อจ640925-103 TH01181WVDV06B gong_40 + นึกอ่อนนุช (511454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
3 # 3อจ640925-110 ED141933906TH Nicha-Malee + rattasah (511468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ.)
4 # 3อจ640925-115 ED168861403TH noomark + lekyo89 (511504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง
5 # 3อจ640925-119 ED126174085TH chuchart-k + bancha18 (511514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณ ร่วมปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ640925-120 ED126174085TH chuchart-k + bancha18 (511516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณ ร่วมปลุกเสก)
7 # 3อจ640925-138 โยสามพราน + ซุยคิขิง (511483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000079507WH
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม (สภาพผิวพรุนจากการใช้) (และทำความสะอาดผิว)
8 # 3อจ640925-166 ED153744635TH เสกปราการ + golfsriracha (511539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
9 # 3อจ640928-001 Phichit_02 + pigazy (511728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
10 # 3อจ640928-007 ใบเตย + ดิอาโบล (511741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640928-008 Gibsonhotza + panuwat99 (511866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง
12 # 3อจ640928-106 ED184343518TH pramual + sculpter (511756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นเบิกพระเนตร เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวาและล่างซ้าย)
13 # 3อจ640929-004 BhuriKet26 + katae (511940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 85%)
14 # 3อจ640929-008 พัทธลุง + คงกะพันชาตรี (511953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
15 # 3อจ640929-103 PTAS000039341DC พระคุณแม่เล็ก + meksonice (511877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพล้างผิว)
16 # 3อจ640929-136 ED973373232TH surasity + จอมพล (511885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ640929-172 ED175315187TH Kob_surat2 + PLOYFON (511976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)

18 # 3อจ640929-180 ED175507068TH tonnewpoo + thongma (511994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นครบรอบ 80 ปี เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2530 จ.นครปฐม
19 # 3อจ640930-109 ED198102066TH ผู้พัน + น้อยหน่า (512089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 3 นิ้ว)
20 # 3อจ641001-001 เที่ยงพุทธคุณ + kikapuu (512235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ641001-002 Michy + nuttacha (512236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จิ้งจกหลวงปู่เผือด วัดมะกอก รุ่นบันดาลโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 508)
22 # 3อจ641001-003 Rathprasert3835 + noomark (512237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ641001-004 aluminium + pecth88 (512238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นมหาสิทธิโชค พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 387)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นมหาสิทธิโชค พิมพ์เม็ดแตง เนื้อสำริดหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 387)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ641001-005 HopeMan + kroojob (512241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 38252)
25 # 3อจ641001-006 P-Pong + Buncha (512242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
26 # 3อจ641001-007 showgun + misterpou (512243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ641001-009 Micah2304 + ลูกแม่รำเพย (512370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(G 70%)
28 # 3อจ641001-010 บรีสพระช่วย + (512246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GOD_FATHER
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ641001-011 surasak2504 + wutpantip (512247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.จันทบุรี
30 # 3อจ641001-013 ทนายโอ๊ต58 + บุญแถม (512251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 87%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
31 # 3อจ641001-101 ED193411919TH khun_kit + Kkanchana (512373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
32 # 3อจ641001-102 ED073991730TH maipa + chane31 (512254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (640127-033)
33 # 3อจ641001-103 ED155964038TH pongpong9 + มะนาวแป้น (512261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส **พระสภาพสวย
34 # 3อจ641001-104 ED118444299TH รุตช้างกลาง + aphidech (512267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดมังกรบุบผารามสร้าง)
35 # 3อจ641001-105 ED182522975TH keng_phamacy + Pui2529 (512374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ641001-106 ED591524255TH pupu2515 + ลูกพระวิษณุ (512276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง
37 # 3อจ641001-107 EH114679855TH boonlers + แจ็คเชียงดาว007 (512278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
38 # 3อจ641001-108 ED932947991TH ball_amulet + อุกฤช (512280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (590121-157)
39 # 3อจ641001-109 ED912683859TH บารมีธรรม + สายอีสาน (512282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
40 # 3อจ641001-110 ED162949169TH apiwat4825 + rossyza4142 (512285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ641001-111 ED162949169TH เพิ่งหัดดู + rossyza4142 (512253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ641001-112 ED16294969TH apiwat4825 + rossyza4142 (512256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ641001-113 ED053293589TH chffta + toyota888 (512257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ641001-114 ED723178751TH somsak2518 + โองการ (512262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (610618-125)
45 # 3อจ641001-115 ED970283113TH warship09 + หนองซอ (512264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลัง สธ.เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ปัตตานี (หมายเลข 17)(G 63%)
46 # 3อจ641001-117 ED013164246TH walrawut + บอยพระเครื่อง (512268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก พิมพ์ตาเป็ก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
47 # 3อจ641001-118 ED001866247TH lerdlit + ray15 (512271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 451469) **พระสภาพสวย
48 # 3อจ641001-119 ED184286064TH kankanmol + yime2 (512273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) (620109-153)
49 # 3อจ641001-120 ED190102136TH Somysom + pimthong (512274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบุญบารมี หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ641001-121 EH402469115TH dod18 + Thanaphu9 (512295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์หลังเลข ๒ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
51 # 3อจ641001-122 ED186126944TH Chot56 + หัดเดิน (512298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
52 # 3อจ641001-123 EH400621907TH Far2520 + ต้นคุง (512301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหนังตะลุง หลวงพ่อทองอยู่ วัดท่าเสา เนื้อผง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ641001-124 TH01181X7NTG6B taranan + ผู้พัน (512304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธรัตนประทีป พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้วเขียวเคลือบทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
54 # 3อจ641001-125 ED161223551TH gold_rabbit + long_g (512306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
55 # 3อจ641001-126 ED795998314TH eootyoo + Inawang (512310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นประวัติศาสตร์ไตรภาคี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 357)
56 # 3อจ641001-127 ED114287791TH wanitcha + ban999 (512312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู ปี 2505
57 # 3อจ641001-128 EX577385221TH sugarcane2011 + (512316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phuping8888
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
58 # 3อจ641001-129 ED120786561TH fortunato + กรเมืองกาญจ์ (512319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
59 # 3อจ641001-130 EG800415849TH tawee999 + นะโมพุทธคุณ (512321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสโสอ้วน) วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2477 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ641001-131 EG800415849TH tawee999 + นะโมพุทธคุณ (512252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงค์(ติสโสอ้วน) วัดบรมนิวาส รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2477 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ641001-132 EG654394395TH noomark + แสงไพบูลย์ (512255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเม็ดกระดุมศรีวิชัย เนื้อดิน
62 # 3อจ641001-133 ED165222168TH PHLOI + โอรสรามัญ (512258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640401-211)
63 # 3อจ641001-134 ED097497515TH จำปาเอฟซี + udomsakstamp (512259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผงว่าน **ไม่ระบุที่สร้าง
64 # 3อจ641001-135 ED097497515TH จำปาเอฟซี + udomsakstamp (512263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ641001-136 ED158370736TH ทศวรรษ33 + เหรียญ (512266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ641001-137 EG649770734TH เก้าออโต้ + kritsada1992 (512270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
67 # 3อจ641001-138 ED975657458TH ninjaykk + Chakkapud (512272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ641001-139 ED975657458TH pramual + Chakkapud (512277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)
69 # 3อจ641001-140 ED163277760TH Aunyamanee + dukenpd17 (512279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 119)
70 # 3อจ641001-141 TH01181X4UJ96B Pitcha + nan53 (512281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นประวัติศาสตร์ไตรภาคี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองคำลงยา 96% ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 230/น้ำหนักทองรวม
20.6 กรัม) **พระสภาพสวย
71 # 3อจ641001-142 ED160590015TH Far2520 + kon112 (512284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
72 # 3อจ641001-143 ED108678317TH อาราธนา + kwanjaiLP (512286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.ปัตตานี (640916-361)(G 68%)
73 # 3อจ641001-145 ED019191315TH ขวัญพระนคร + Poonan9955 (512291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
74 # 3อจ641001-146 RBCG000041870RS Chan59 + อี๊ดสกลนคร (512293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
75 # 3อจ641001-147 ED146270483TH khotchaninPk + หลานตาจวบ (512297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักรวม 58 กรัม/สภาพใช้)
76 # 3อจ641001-148 ED146270483TH Octtoman + หลานตาจวบ (512366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม
77 # 3อจ641001-149 EG895391076TH Far2520 + ประธานพร (512300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ641001-150 ED893556625TH Aomarch + ตามรอยพระพุทธ (512303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
79 # 3อจ641001-151 ED190505245TH Vut05 + หนานเอ (512307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิว)
80 # 3อจ641001-152 EH185018475TH chuanchai2505 + yuya1941 (512371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 48) **พระสภาพสวย
81 # 3อจ641001-153 EH185018475TH chuanchai2505 + yuya1941 (512372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 20)
82 # 3อจ641001-154 EG412589850TH Thedowntown + gunner (512311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาบันไดทอง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี
83 # 3อจ641001-155 ED71160592TH pramual + KandarDao (512318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
84 # 3อจ641001-156 ED18329103TH Peak18 + Rakchart (512320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ.. (640222-173)
85 # 3อจ641001-157 ED176859830TH pinits + ปากคลองเปรง (512323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญไต่เสี่ยฮุกโจ้ว วัดไตรมิตร รุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ641001-158 ED176859830TH pinits + ปากคลองเปรง (512326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเห้งเจีย วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ(สภาพถูกความร้อนด้านหลัง)
87 # 3อจ641001-159 PharmX + ซุยคิขิง (512328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000081617PM
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 79%)
88 # 3อจ641001-160 ongjern + ซุยคิขิง (512331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MNKP000081617PM
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ641001-161 TH01181XKYPE5B khrawsadid + หนุ่มบ้านแพ้ว (512337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2544 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
90 # 3อจ641001-162 ED147155334TH gunner203 + ศิษย์หลวงปู่ทวด (512341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
91 # 3อจ641001-163 ED183974265TH dewza08 + องอาจ (512344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
92 # 3อจ641001-164 ED183974265TH dewza08 + องอาจ (512347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
93 # 3อจ641001-165 ED034790095TH ศักดิ์นรินทร์ + ดวงปลวกแดง (512349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ641001-166 ED184105884TH Pichitj + ingkamarathon (512352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
95 # 3อจ641001-167 ED927290717TH หม่อง + ทวีสิน (512353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพขัดผิว)
96 # 3อจ641001-168 TH01181XNVYK9B proprayad + เกียรติกังวาน (512355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
97 # 3อจ641001-169 ED206501155TH nitpon + ริณดา (512356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้สึก) (640913-068)
98 # 3อจ641001-170 ED171920591TH raydy + nitithans (512359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
99 # 3อจ641001-171 ED189704893TH พระลพ + หนกอุทัย (512325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชัยนาท
100 # 3อจ641001-172 ED786274785TH อภิชาติชุบทอง + (512329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
101 # 3อจ641001-173 ED786274785TH อภิชาติชุบทอง + (512333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
102 # 3อจ641001-174 ED177007572TH รุตช้างกลาง + Thanapong36 (512335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
103 # 3อจ641001-175 ED169316104TH พิชชากร + โอ๊ตนาซี (512336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ641001-176 ED187870544TH เทพดิน + Toon28 (512369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
105 # 3อจ641001-177 ED164831088TH Prichar + สุขสงบ (512345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
106 # 3อจ641001-178 EG384740245TH animalhell + น้องเอิงเอย (512346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 89%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
107 # 3อจ641001-179 EW575242097TH ariya16 + ขนมหวาน (512348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
108 # 3อจ641001-180 ED167222130TH ALINA + khak2800 (512350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
109 # 3อจ641001-181 ED144664426TH เสิดพระเครื่อง + เมืองสมุทร (512287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (640918-255)(G 55%)
110 # 3อจ641001-182 ED032072255TH prasit2512 + gunza (512290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
111 #3อจ641005-002 อ้อยป่า + นรสิงห์41 (512702) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 83%) (น้ำหนัก 8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 ต.ค. 2564 - 08:41 น.] #81784 (5/23)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640916-001 ED0021058045TH Ksittiros (510218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ640916-006 ED144945245TH seed-seed (510221) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ640917-005 ED149961491TH SAWANGSRI (510364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640917-019 ED063156865TH mchutith (510399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640917-028 EH477623780TH เสือสมิง (510369) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ640917-038 RSRI000057160H7 Amazon (510406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640918-018 ED106899284TH IBABALL (510562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640918-019 ED178200532TH Ksittiros (510565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ640918-022 ED988635527TH rongfox (510524) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
10 # 1อจ640921-024 ED151244407TH sing1 (510856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640922-001 ED143548830TH attapon (510919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640922-007 ED979488321TH ratro (510926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640922-012 ED177021415TH Thanapong36 (510924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640922-021 ED152517756TH เอพิษณุโลก-99 (511014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ640922-025 ED152853024TH surasak_bpb (511018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640922-026 ED997974262TH heng9999 (511020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640922-027 EH511399738TH Anankiya (511025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640922-029 ED148386572TH ปักต้นกล้า (511030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640922-030 ED167710340TH kritmek (511060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ640923-001 ED950551734TH pakavat (511149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ640923-004 ED065351023TH พระยอดขุนพล (511161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ640923-006 821380128822 srikriangkrai (511168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640923-008 EH479386434TH ซูโม่ (511182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640923-018 ED168938500TH maitree (511216) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ640923-026 ED170503299TH takrit (511158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ640923-028 ED975663538TH Thredsak (511166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ640923-031 821376306925 richmanshop789 (511285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640923-032 EH052455719TH kajell3555 (511163) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ640923-034 TH01181WFAE67B Duk_DM (511287) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640928-001 TH01181WWR6M5B assawin (511709) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ640929-005 ED170441016TH นราทัศน์ (511983) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640929-012 ED152628690TH pimthong (511995) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
33 # 1อจ641004-011 ED133093643TH Anoma (512539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ640918-008 ED146239571TH หลานตาจวบ (510572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640827-016 ขุนพลชิน (507772) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ640908-008 ริณดา (509153) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640909-011 UDS-35 (509257) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
4 # 2อจ640909-021 khunwelt (509270) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640911-012 Q-Taro (509612) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640911-015 kopuree (509617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ640914-008 เสกปราการ (509936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640915-006 SamilaMT (510048) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ640915-008 khotchaninPk (510087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640915-039 khotchaninPk (510118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640928-022 b_wor (511839) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ640929-003 สยามเมืองยิ้ม (511869) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
13 # 2อจ640929-004 สยามเมืองยิ้ม (511872) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640929-018 aramintra (511878) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640929-019 aramintra (511884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640929-021 aramintra (511892) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640930-003 donkingddd (512149) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640930-005 donkingddd (512153) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640930-006 donkingddd (512158) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640930-007 donkingddd (512164) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640930-008 donkingddd (512170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
22 # 2อจ640930-009 donkingddd (512173) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ640930-010 donkingddd (512175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ640930-011 donkingddd (512179) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ640930-012 donkingddd (512182) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ640930-013 donkingddd (512190) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ641002-014 Kittinan (512411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ641004-001 การันตีพระ (512527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ641004-004 การันตีพระ (512528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641004-005 การันตีพระ (512529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ641004-007 การันตีพระ (512530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641004-010 การันตีพระ (512531) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ641004-011 การันตีพระ (512532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ641004-013 dang29 (512558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 2อจ641004-014 การันตีพระ (512533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ641004-015 การันตีพระ (512534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ641004-017 การันตีพระ (512535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ641004-022 การันตีพระ (512537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ641004-023 การันตีพระ (512536) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640929-118 EJ397086169TH chinko + อ้วนโกบ๊อ (512018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ640930-001 ราชฤทธิ์ + jumboboy7 (512038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ640930-002 yutthapongp + buspom (512040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
4 # 3อจ640930-003 eootyoo + ดิอาโบล (512041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.ร้อยเอ็ด
5 # 3อจ640930-004 Bophantom + โอ๋เมืองพาน (512044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
6 # 3อจ640930-005 Tumtim + baibua29 (512047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 68%)
7 # 3อจ640930-006 bellic + กำนันไก่ต๊อก (512049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม
8 # 3อจ640930-007 beer2126 + กำนันไก่ต๊อก (512051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
9 # 3อจ640930-008 niramon + เบนซ์ตากสิน (512052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
10 # 3อจ640930-009 HS6JMS + somsak720 (512054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ640930-010 pawaris + pornpipat (512056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
12 # 3อจ640930-011 Prichar + satongin39 (512059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังนารายณ์เหยียบเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ640930-101 ED184506370TH วรุณ1 + bunjerd (512064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(510811-133)
14 # 3อจ640930-102 EH216946769TH tagsmtd + ธีรพร (512066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเจริญสุข เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
15 # 3อจ640930-103 821410032446 หม่อง + เพิ่มให้99 (512069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 2071)
16 # 3อจ640930-104 EH479387797TH บุญพา + ซูโม่ (512075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
17 # 3อจ640930-105 EH479387797TH Gibsonhotza + ซูโม่ (512078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 376979) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

18 # 3อจ640930-106 EH479387797TH Gibsonhotza + ซูโม่ (512080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้ว(ฟ้า) ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ640930-107 EH479387797TH attasit32 + ซูโม่ (512083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร
20 # 3อจ640930-108 EH479387797TH jackmahakhun + ซูโม่ (512085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
21 # 3อจ640930-110 ED198102066TH วุฒิดินแดง + น้อยหน่า (512092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
22 # 3อจ640930-111 ED188221055TH ppcoin + numpraram2 (512096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640930-112 ED188221055TH vios2877 + numpraram2 (512098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
24 # 3อจ640930-113 EB545530404TH Chan59 + kai26 (512103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังศิษยานุศิษย์สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
25 # 3อจ640930-114 EB545530404TH benratta + kai26 (512107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
26 # 3อจ640930-115 ED125476204TH เหรียญ + ฐณะวัฒน์ (512108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640930-116 ED126513552TH Chan59 + Torhay (512112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงใบลาน จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ640930-117 ED188205888TH Pichitj + nukro09 (512114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (640618-107)
29 # 3อจ640930-118 EV878517491TH บุญพา + kengkas (512116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
30 # 3อจ640930-119 ED137829884TH บัณฑิต168 + โพไร่หวาน (512119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นอายุครบ 72 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สมุทรสาคร
31 # 3อจ640930-120 ED137829884TH ANURUT + โพไร่หวาน (512121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อดิน จ.นนทบุรี
32 # 3อจ640930-121 ED063183101TH Jaosuanoi + mchutith (512126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 4.9 กรัม)
33 # 3อจ640930-123 ED137528218TH chuanchai2505 + sumethj (512130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3766) **พระสภาพสวย
34 # 3อจ640930-124 EG980241679TH เพชรคีรี + nooing (512133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ640930-125 821409897486 adisak00 + นับดาว (512137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์หน้าบัน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ640930-126 821408742980 akaraphat + ขุมทรัพย์บูรพา (512139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2475 จ.พระนครศรีอยุธยา. (ขนาด 3.5 ซม.)(640331-111)

37 # 3อจ640930-127 ED105962873TH สาลิกาดง + chffta (512142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์สองหน้า ปี 2503 จ.เพชรบุรี (601110-104)(G 55%)
38 # 3อจ640930-128 ED184268661TH sompong963 + แปะยุ้ย (512144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้)(530925-268)
39 # 3อจ640930-129 ED157367015TH สามก๊ก + กาเบียล (512146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640930-130 830793686925 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (512151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
41 # 3อจ640930-131 ED126288304TH กล้าเก่งทุกทาง + kanjana_nuna (512155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (611207-103)
42 # 3อจ640930-132 ED068661109TH zafari + peterboat (512159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ640930-133 ED158359523TH walrawut + เหรียญ (512161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง(G 65%)
44 # 3อจ640930-134 ED158359523TH heng9999 + เหรียญ (512162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)(G 73%)
45 # 3อจ640930-135 ED172307460TH pramual + ชุ้งอุดมสุข (512166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
46 # 3อจ640930-136 ED167966141TH zafari + ป๋องร้อยไร่ (512168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ640930-137 TH01181XCTP98B berry + blackeyekub (512171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (550816-145)
48 # 3อจ640930-138 ED187807997TH Nat_tg + prapun_ch (512174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640930-139 ED7398666682TH viper356 + KorNa999 (512176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2539 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640930-140 ED1892301573TH จิตศรัทธา + ไซยะ13 (512178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง เนื้อชินเงิน
51 # 3อจ640930-143 EH321169929TH smarn + sanz9797 (512091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง
52 # 3อจ640930-144 ED176427193TH เด็กระยอง + หนึ่งเมืองแพร่ (512093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 70%)
53 # 3อจ640930-145 TH01181X557A4B pramual + PAT22 (512097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดส่วนบน)
54 # 3อจ640930-147 ED984488956TH pawaris + Poompoom04 (512102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
55 # 3อจ640930-148 ED186405011TH nouvo + Thaithap (512106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีระกา เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ640930-149 BNKP000068466BS อภิชาติชุบทอง + laksi (512110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
57 # 3อจ640930-150 ED178133081TH yodpra + pakbankaew (512115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี
58 # 3อจ640930-151 ED178133081TH tummusic46 + pakbankaew (512039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นศิริวิชโย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ลำพูน
59 # 3อจ640930-152 ED089949329TH แม่พลอย + adiphong (512043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 68%)
60 # 3อจ640930-153 ED198801902TH thepmonkon + ชอราชวงศ์ (512045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
61 # 3อจ640930-154 TH01181WVG1F2B ruamsup + narapat_nkd (512226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ640930-155 ED904279801TH น้องบอย + Q-Taro (512048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(510706-052)(G 83%)
63 # 3อจ640930-156 EH477717853TH บุญพา + ซูโม่ (512055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
64 # 3อจ640930-157 ED141628455TH RtitTi + สิริมงคล (512058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา
65 # 3อจ640930-158 BBN5000069819YA หม่อง + เอกสกล (512060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ยันต์สวน ๙๙ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 3448) **พระสภาพสวย
66 # 3อจ640930-159 TH01181XGF5G0B บารมีธรรม + อาลาดิน (512062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
67 # 3อจ640930-160 ED156534202TH Manunicon + นู๋นิ่มพระสวย (512065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
68 # 3อจ640930-161 PK4W0000354052D peeeye + วิจิตรา (512068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ640930-162 ED168728673TH เพชรคีรี + Siris (512073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ลำปาง
70 # 3อจ640930-164 ED168738534TH m-cot + zeaezeae (512079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 63%)
71 # 3อจ640930-165 ED879440414TH มีนาคม + cap29 (512087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
72 # 3อจ640930-166 ED122693125TH นนท์รามคำแหง + somnuk (512090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (620814-056)
73 # 3อจ640930-167 EH814964562TH อภิชาติชุบทอง + noprama9 (512095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
74 # 3อจ640930-168 PSWW000054197K7 วัฒน์พระองค์ขาว + (512100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mangapong
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (610910-123)(G 64%)

75 # 3อจ640930-169 EH479280416TH piyatg + ขนมไทยแม่อารีย์ (512105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
76 # 3อจ640930-170 EH479280416TH vadcharapol + (512111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
77 # 3อจ640930-171 EH479280416TH samko09 + ขนมไทยแม่อารีย์ (512117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
78 # 3อจ640930-172 EH479280416TH biwpangprong + (512120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทรบุรี
79 # 3อจ640930-173 EH479280416TH ขุนเมืองจันทร์ + (512122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
80 # 3อจ640930-174 EH479280416TH น้องไอด้า + ขนมไทยแม่อารีย์ (512124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
81 # 3อจ640930-175 ED072087678TH showgun + singha_eak (512127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640921-130)
82 # 3อจ640930-176 ED156710879TH เซียนน้อยหนึ่ง + kanlaya48 (512131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์รอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา
83 # 3อจ640930-177 ED158191876TH Manunicon + เชษฐ์ไธสง (512136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640930-178 MAHA000099990ZE Goodcobain + เด็กบัวทอง (512138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี
85 # 3อจ640930-179 ED157932727TH Dr_CHET + joe0707 (512141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 68%)
86 # 3อจ640930-180 ED815884066TH jackmahakhun + (512143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
tamthodsaporn
เหรียญหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์หลังพระบาท เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
87 # 3อจ640930-182 ED154661353TH promlok + Poopoo (512184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
88 # 3อจ640930-183 ED154661353TH พีรสิทธุ์ + Poopoo (512186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทองหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
89 # 3อจ640930-184 ED189012481TH เที่ยงพุทธคุณ + Mee149 (512229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มเหลือบ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
90 # 3อจ640930-185 ED192218429TH Aompadriew + THAI-PRA (512228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
91 # 3อจ640930-186 ED192218429TH ยศศิริ + THAI-PRA (512189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
92 # 3อจ640930-187 ED174413625TH cediato + narongatyc (512195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
93 # 3อจ640930-188 ED815883644TH oongchat + นู๋นิ่มพระสวย (512196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ640930-189 ED183958339TH แม่พลอย + อ้วนโกบ๊อ (512198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือกลาง เนื้อชุบทองลงยา ปี 2530 จ.อุทัยธานี
95 # 3อจ640930-190 ED153790250TH ฮองซู + golfsriracha (512200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ640930-191 ED173112028TH ดอกบัว99 + ติ่งลี่ (512201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 94)
97 # 3อจ640930-192 ED161804503TH ทิศเหนือ + ท๊อปห้วยยอด (512202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
98 # 3อจ640930-193 ED159337895TH AChen + Monton (512233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ640930-194 ED053293561TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + toyota888 (512204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมผิวใหม่)
100 # 3อจ640930-195 ED114872840TH BhuriKet26 + (512205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
101 #3อจ641004-022 ทวีสิน + Teerawit (512657) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 91%) (น้ำหนัก 7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 ต.ค. 2564 - 08:39 น.] #81771 (4/23)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640901-035 KBAN000054131AU taccord (508165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ640902-027 KBAN00005437299 taccord (508412) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ640906-002 ED141205973TH doramon2345 (508848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640910-031 ED780007667TH Teehatyai (509406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640911-034 KBAN000058102MY taccord (509593) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
6 # 1อจ640914-003 KBAN000058836LM taccord (509924) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ640914-004 ED109726699TH alife (509931) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ640914-005 KBAN000058837ZU taccord (509876) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ640916-009 ED152844328TH sai-9ton (510229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640916-028 ED139552753TH tookatun (510232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640917-001 ED106242382TH popeye289 (510425) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 1อจ640917-007 ED154630475TH Vincent (510427) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640917-014 ED074775105TH Nong_Arm (510429) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 1อจ640917-023 ED021075300TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (510404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640917-032 EQ530396249TH bagio (510431) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ640918-011 ED848939814TH yyoyo (510574) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
17 # 1อจ640918-017 EG129749447TH ใหม่เมืองเหนือ (510577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ640918-023 ED161158610TH gikoo (510580) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 1อจ641001-012 ED174135396TH bluezone69 (512351) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
20 # 1อจ641002-008 ED154538127TH a-pro (512488) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640916-007 ริณดา (510238) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 2อจ640916-008 ริณดา (510240) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640916-011 ริณดา (510251) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640916-025 Finger (510224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640917-007 วณิชออโต้ (510426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640917-008 วณิชออโต้ (510428) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640917-009 khimjung (510442) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640917-019 เหน่งบางคู้ (510405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640917-024 blue333 (510430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640918-007 Watchara (510575) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ640918-020 hanhaniiz (510586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ640918-021 hanhaniiz (510585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ640918-023 hanhaniiz (510546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640918-028 hanhaniiz (510567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640928-028 lovelyman (512375) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ641001-001 Sticker (512364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641001-016 am_pond (512315) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
18 # 2อจ641002-004 การันตีพระ (512376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ641002-005 การันตีพระ (512377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640917-189 ED136722674TH yyoyo + bboypm (510372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
2 # 3อจ640917-191 ED136722674TH yyoyo + bboypm (510375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
3 # 3อจ640920-130 ED689565529TH nunthawat + ตนคอน09 (510711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ640923-133 EH53898425TH ลายน้ำ + Buncha (511169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (640914-249)
5 # 3อจ640923-148 ED91489291TH pr1972 + ตาลทราย (511200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
6 # 3อจ640925-002 จ่าจอก + Pboonchai (511464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 63%)
7 # 3อจ640925-004 arm007 + friendship (511466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640925-107 Far2520 + มีดีพระเครื่อง (511461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WDSR000108216CY
รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ640925-111 ED163700982TH บ๊อบบางบ่อ + บารมีครู (511493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลิงลม หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อสำริด ปี 2545 จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ640925-116 ED151450386TH jean5555 + promlok (511508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (640828-246)
11 # 3อจ640925-117 TH01181WR4DH6B kenshiro2810 + Tumkung (511510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพชำรุดคาง)
12 # 3อจ640925-126 EH631717177TH Chonlakorn07 + ปูศรีสะเกษ (511452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ640925-130 ED012885851TH พระสมุทร22 + (511458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นเสือคู่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2527 จ.จันทบุรี
14 # 3อจ640925-134 ED14369673TH apiwat4825 + เสกสิทธิ์ (511469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ640925-135 ED152864795TH bwoody17 + แซนวิช (511474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640925-139 BhuriKet26 + ซุยคิขิง (511485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000079507WH
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
17 # 3อจ640925-140 ED157765295TH นาวิกโยธิน43 + sompong963 (511490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

18 # 3อจ640925-141 ED157765295TH นาวิกโยธิน43 + sompong963 (511531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
19 # 3อจ640925-144 ARPZ000021434TZ Pondnineteen + (511544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
20 # 3อจ640925-149 TH01181WD2Q94B เมืองช้าง + yorch (511557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ จ.อุทัยธานี
21 # 3อจ640925-150 ED167190383TH pikkared + ต่อยอด (511559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
22 # 3อจ640925-152 TH01181WDFM03B benz51 + Darkunited2 (511475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%)
23 # 3อจ640925-155 ED040441598TH ไตรคุณพระเครื่อง + เสือเต่า (511488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 67%)
24 # 3อจ640925-158 RTAP000064367C4 ทิศเหนือ + ongjern (511500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640609-107)
25 # 3อจ640925-179 ED169682125TH somnuk + ข้าวตอกแตก (511498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชตุพน วัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ640927-008 ChaiyutPho + greensnake (511682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง กรอบทอง(G 74%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ640927-009 บุญพา + คนคนนี้ (511685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม เนื้อทองแดง จ.ฉะเชิงเทรา
28 # 3อจ640928-006 nut2326 + ดิอาโบล (511739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
29 # 3อจ640928-009 เสี่ยเมืองกาญฯ + panuwat99 (511745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ฐานกลวง เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ640928-120 EW720271284TH kphil + PSangkaeo (511804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์หัวโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
31 # 3อจ640928-128 RL171759534TH phubed + สอปลายฟ้า (511777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%)
32 # 3อจ640928-159 ED152641271TH คนคลองด่าน + (511816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
richmanshop789
พระพลายเดี่ยว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 60%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ640928-166 TH01181X85DV9B akaraphat + denbike (511844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา. (640820-064)
34 # 3อจ640928-191 EW575242137TH kenshiro2810 + ขนมหวาน (511822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ640929-002 fortunato + PSangkaeo (511931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
36 # 3อจ640929-104 EB547340473TH benratta + Nanapo (511879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงลงรัก ปี 2515 จ.สมุทรสาคร

37 # 3อจ640929-120 ED877232745TH Chan59 + Torhay (512022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงลงรัก ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
38 # 3อจ640929-133 ED178730637TH Chan59 + รุยคอสต้า (511876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรหลีก ท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดอินทาราม เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640929-139 ED169564035TH pramual + Korngavee (511893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงลูกแป้ง กรุตาลดำ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
40 # 3อจ640929-142 ED136334635TH Pogky + mana_k (511895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640929-148 EG149609948TH ดอกบัว99 + kanjana2527 (511919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
42 # 3อจ640929-162 TH01181WPG8T2B pramual + tone555 (511904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ต.ค. 2564 - 08:37 น.] #81729 (3/23)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640914-002 ED021096494TH Ksittiros (509918) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ640918-001 ED055345465TH PSangkaeo (510528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640918-004 ED165533576TH suparerk (510536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640918-005 ED115328356TH ญาญ่าซัง (510540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ640918-006 ED168005984TH Darkaun (510542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640918-007 ED158322483TH sarawuthjumpapan (510543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640918-009 ED100549634TH พิณเปี๊ยะ (510547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640918-010 ED167302513TH chaiya-2 (510548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640918-012 ED148390254TH ปักต้นกล้า (510529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640918-013 EF344907477TH maximum9 (510532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640918-014 ED165533562TH Art_50 (510592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640918-015 ED160326444TH bkhamnon (510537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640918-020 ED139257671TH ต้นพระสยาม (510539) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ640918-021 EG735908237TH Hnuna03 (510605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640918-026 ED144616598TH linyikaiii (510530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640918-027 ED144660367TH ทอเร็ตโต้ (510533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640918-031 ED134053610TH ช่างต้นงานเหล็ก (510599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640920-001 ED134855735TH james107 (510636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640920-002 PSSR000036252W9 เขาควาย (510640) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640920-004 ED168720578TH KONDEE446 (510646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640920-005 ED158340986TH Bowsai1 (510650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640920-007 ED035457326TH ตี๋กฤต (510653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640920-009 ED1139544522TH SAHAKORN (510656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640920-016 ED170210131TH Burapha777 (510662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640920-025 EG129307078TH dream777 (510686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640920-030 RNYB000017855D2 Reindeer_kwang (510694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640920-031 ED917781075TH สาลิกาดง (510677) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ640921-002 QSV0001072122 ทนายโอ๊ต58 (510825) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ640921-003 ED078071866TH รัตน์เนินพระ (510830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ640921-004 ED124790164TH Bobber1979 (510835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ640921-006 SCBY0000807919N พ่อมาเฟีย (510839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ640921-009 ED091775357TH chuon (510841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640921-010 ED959598084TH nutcha (510845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ640921-012 ED123495996TH apichartploysai (510785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640921-013 ED120078639TH kittipongbee (510792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ640921-014 ED135997479TH kotee (510796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ640921-019 ED151307858TH lohbetong (510803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ640921-023 EB552545090TH t-det (510852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ640921-025 ED135618627TH tangmo-septat (510862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ640921-026 ED165719227TH kaiza19 (510867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ640921-027 ED064833934TH Pornchai2523 (510871) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ640924-003 821387200410 ขุมทรัพย์บูรพา (511415) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
43 # 1อจ640928-002 TH01181WWR6M5B assawin (511714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 1อจ641001-022 ED190214804TH zafari (512365) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640914-003 heretic (509935) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8
องค์
2 # 2อจ640914-010 Chanyi (509937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640915-001 เหมียวบางใหญ่ (510077) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640915-012 khotchaninPk (510107) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640915-022 khotchaninPk (510100) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640915-037 khotchaninPk (510111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640915-038 khotchaninPk (510114) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640916-019 tanint (510252) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ640918-004 nuttakrit (510450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640918-005 เอกอมูเลท (510453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ640918-006 kai-kolok (510455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640918-008 ดอกลีลา (510456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640918-010 นคราฎ (510459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640918-014 แม็คหลักสี่ (510520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640918-016 noprama9 (510523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640920-013 อตกพระเครื่อง (510668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640920-017 preaw29 (510678) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640920-023 ต้นณเมืองกุย (510666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ640921-006 maiizza (510773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640921-008 เก้าออโต้ (510780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640921-015 Benjapon88 (510873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ640921-026 waterman55 (510753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ640921-032 teetoon (510875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640921-033 เก็ทตลาดปัฎ (510876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640921-034 piyatg (510877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640921-035 เปิดกรุ (510880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ640921-036 ต่อคู้บอน (510883) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ640928-006 LIM2512 (511812) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
29 # 2อจ640928-007 LIM2512 (511815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
30 # 2อจ640928-008 LIM2512 (511819) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ640928-009 LIM2512 (511821) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640928-019 sumsawang (511826) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
33 # 2อจ640928-020 sumsawang (511831) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ640928-021 sumsawang (511835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ640928-024 แพรวพรรณ (511843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ641001-015 การันตีพระ (512361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640918-102 ED128096355TH jouicepeam + สุบรรณ์ (510491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
2 # 3อจ640921-160 ED155917850TH yime2 + มะนาวแป้น (510804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์แจกันเล็ก เนื้อผง ปี 2490 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ640923-157 TH01181WEPT47B skipjack + Thakanan (511277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ640924-125 ED146845766TH Eagle007 + Somjit7 (511435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ640925-105 EH479389709TH mcka59 + บอสตัน (511459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ640925-112 EH325306832TH บิ๊กนคร + พุทธโกศัย (511495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (550824-409)
7 # 3อจ640925-114 ED066188213TH mixerpra + nirun1975 (511501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หิน วัดหนองสนม รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ระยอง
8 # 3อจ640925-124 EH477620616TH Manunicon + นกแก้ว (511447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640925-125 EH575820612TH Vorajak + AmpFine (511449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเหนือพรหม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหาลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.ลำปาง
10 # 3อจ640925-127 EW004598332TH oum09 + m-cot (511455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พมิพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (630326-100)(G 66%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 ต.ค. 2564 - 08:38 น.] #81722 (2/23)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640915-007 EH023443744TH NP_PRATHAI (510061) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ640915-010 ED167911465TH มหามณีจินดา (510073) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640915-019 ED106894715TH router (510102) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640915-021 ED125866227TH ตี๋เล็ก (510109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640915-025 ED157704472TH sompong963 (510067) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ640916-007 ED136493720TH chaidee (510225) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ640916-008 EB523838578TH seranee (510231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640916-018 ED997971694TH heng9999 (510236) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ640916-021 PS4300003421AF สุธาสินี (510239) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640927-007 ED187905291TH doramon2345 (511635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640930-004 ED141283030TH doramon2345 (512185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640930-010 EH477621228TH เสือสมิง (512076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
13 # 1อจ640930-011 ED029189775TH อาราธนา (512163) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640915-023 poonpan (509948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ640925-003 jicko (511569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640925-005 aee_sotspa (511567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640925-006 jicko (511571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640925-007 jicko (511572) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ640925-013 puriwaj (511575) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 2อจ640925-018 รักกี้ (511570) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ640925-019 รักกี้ (511574) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ640925-023 witbcc143 (511578) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640927-011 dang29 (511654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640927-029 ชัยแคราย (511672) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640930-026 original (512169) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640930-028 kamonsap (512072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ640930-030 akapun (512183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640930-032 akapun (512061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
16 # 2อจ640930-038 การันตีพระ (512042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640930-039 การันตีพระ (512046) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640930-040 การันตีพระ (512050) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640930-041 การันตีพระ (512053) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640930-042 การันตีพระ (512057) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640930-001 สมยศ5 (512208) ส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นเงิน 1 รายการ กล่อง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน (เนื้อทองแดง 85%)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640922-123 ED158645869TH LIMBAOCHAI + ปภานลิน (511053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสารพัดนึก 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
2 # 3อจ640923-101 ED184240796TH kmutnb + เอ็มซีเค (511187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงปู่ผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640924-122 ED182123284TH จ่าจอก + prachuab (511320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อเงิน จ.สมุทรปราการ
4 # 3อจ640925-104 ED596496826TH poshwises + (511457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กำแพงเพชร (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
5 # 3อจ640925-118 ED160272468TH watchira + เดิมๆ (511511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ปัตตานี (หมายเลข 97/วัดวชิรธรรมารามสร้าง)
6 # 3อจ640925-129 821393347692 chairatmobile + golflampang (511583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา(หมายเลข 14132)(G 66%)
7 # 3อจ640925-137 EX596269475TH pramual + thevit (511481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มโพธิ์นั่งพาน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพชำรุดพระเศียร)
8 # 3อจ640925-146 TNR5000074234AR THARIS + จริงใจ (511548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 527)
9 # 3อจ640925-154 TH01181WEZZW9B rungroar + NUNG1789 (511484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6780/สภาพสวย)(G 69%)
10 # 3อจ640925-172 ED882935812TH ดอกบัว99 + ananpanit (511476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 76%)
11 # 3อจ640927-013 Stapornch + nottosaad (511643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
12 # 3อจ640927-020 Caltex + ateomak (511661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเขลางค์ หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
13 # 3อจ640927-021 ลูกแม่รำเพย + BhuriKet26 (511662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ640927-112 EG966134815TH zong2521 + rossyza4142 (511609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว นื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ640927-126 TH01181WU99S3B Kob_surat2 + yoy1688 (511624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640927-129 TH01181W9X4X5B Bobbie + T-bag (511629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุดรธานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(กรอบทองแดงชุบทอง)
17 # 3อจ640927-130 EH479387085TH Mai2008 + ซูโม่ (511642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640928-140 ED183950437TH dod18 + Saner (511784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(สภาพทำความสะอาดผิว)(G 48%)
19 # 3อจ640928-146 EH479387409TH ssorsoon + ซูโม่ (511791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ640928-160 821405858814 akaraphat + prasertpp (511820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงินปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (640510-175)
21 # 3อจ640928-164 ED144990672TH พรพระวิษณุ + บิ๊กบีม (511837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และตัดหู)(G 75%)
22 # 3อจ640928-173 821402777392 elite90 + เล็ก2521 (511863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงห์โตทองสร้าง)(G 63%)
23 # 3อจ640928-176 EG742916335TH น้องจักรพงษ์ + beer2126 (511818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(640908-209)(G 68%)
24 # 3อจ640928-179 ED184216275TH ศักดิ์นรินทร์ + แปะยุ้ย (511827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และลงรักใหม่)(G 76%)
25 # 3อจ640928-180 ED184216275TH noi70 + แปะยุ้ย (511830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 80%)
26 # 3อจ640928-182 ED184206358TH poshwises + แปะยุ้ย (511720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม(G 78%)
27 # 3อจ640928-187 PSP0013634667TH methee88 + mana1 (511731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 748)(G 60%)
28 # 3อจ640928-190 MINKP00008036752 chinnasiha + ซุยคิขิง (511738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง(G 72%)
29 # 3อจ640929-003 546 Choat + เด็กท่าพระ (511935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.สระบุรี (640922-399)
30 # 3อจ640929-005 wootubon + Ruengchai (511944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640929-006 หิมพานต์มุ่งงาม + microsoft (511948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640929-007 amuletfocus + คงกะพันชาตรี (511951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ640929-009 jitnobnom + guaran (511955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ640929-010 naikeng + Nontee (511956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (630408-202) (G 78%)
35 # 3อจ640929-011 tangmo123 + นรสิงห์41 (511960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
36 # 3อจ640929-012 เพิ่งหัดดู + Ketnada (511963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (630214-132)(G 61%)

37 # 3อจ640929-013 BhuriKet26 + Ketnada (511966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(571203-051)(G 67%)
38 # 3อจ640929-014 sinbadz + Ketnada (511969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อผาด วัดดงตาล เนื้อผง ปี 2474 จ.ลพบุรี
39 # 3อจ640929-101 ED134227885TH sherbet88 + Palmkit1997 (511870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ640929-102 ED137828274TH Tee59 + โพไร่หวาน (511873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
41 # 3อจ640929-105 ED053289686TH Sangjan + toyota888 (511881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)**พระสภาพสวย
42 # 3อจ640929-106 ED023760248TH ฐณะวัฒน์ + อัจจิมา (511883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
43 # 3อจ640929-107 EH477620735TH nui555 + เสือสมิง (511888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(640911-019)
44 # 3อจ640929-108 EG777718446TH บิ๊กนคร + long_g (511891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 12.1 กรัม)
45 # 3อจ640929-109 ED038366448TH ละมุน + jozaa (511894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
46 # 3อจ640929-110 ED038366448TH ต้อมเมตตามหานิยม + jozaa (511896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ640929-111 ED178212460TH navigator + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (512007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ640929-112 ED170429491TH ZuTharua + kobirdnakub (512012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ640929-113 ED173517677TH chane31 + angkoon (512013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยเงินล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 876)
50 # 3อจ640929-114 ED166279892TH yodpra + yime2 (512014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)(600218-201)
51 # 3อจ640929-115 ED160784590TH หนึ่งอ่าวทอง + ริณดา (512027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาดวงดี วัดท่าจำปี รุ่นครบรอบ 89 ปี เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 83/น้ำหนักทอง 18.8 กรัม) (640830-232)
52 # 3อจ640929-116 DA354971792TH pawaris + Nicharida (512016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640907-058)
53 # 3อจ640929-117 ED173509097TH สมยศ5 + ชินนิมอน (512017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
54 # 3อจ640929-119 ED169691674TH Dragoninsu + ข้าวตอกแตก (512020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดหัวงิ้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
55 # 3อจ640929-122 ED092839059TH จิรัฏฐาโน + Jerasak (511913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

56 # 3อจ640929-123 ED722127206TH yodpra + เด็กตัวดำ (511917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
57 # 3อจ640929-124 ED820536877TH เพชรคีรี + คาร์เนชั่น (511922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ640929-125 EH294127839TH benz51 + pawaris (511926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640911-015)(G 66%)
59 # 3อจ640929-126 ED187511515TH เพชรคีรี + otton (511933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ640929-127 ED140268393TH jumrust + superman_vuth (511939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 64%) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ640929-129 ED146265466TH เพชรคีรี + terasak99 (511947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูลมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640929-130 ED03269456TH akara + Pech_Muangchon (512036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (620704-025)(G 69%)
63 # 3อจ640929-131 ED152865570TH อาจรูญ + กล้วยหิน (511871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
64 # 3อจ640929-132 ED181333088TH Sangjan + (511874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
65 # 3อจ640929-134 ED173107748TH หม่อง + ติ่งลี่ (511880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 70)
66 # 3อจ640929-135 ED143591268TH บุษกร + นิธิกานต์ (511882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
67 # 3อจ640929-137 ED158358939TH Phonkhaokho + นวลตอง (511886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (640918-016)
68 # 3อจ640929-138 EH229647233TH DDman + Culpidnoi (511890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)
69 # 3อจ640929-140 ED964199853TH masterpiece + เอ_วัดเสด็จ (511897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง)
70 # 3อจ640929-141 ED183975218TH shopzeza + โอมมะ (511889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ640929-143 EW004598403TH sane30 + m-cot (511899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
72 # 3อจ640929-144 ED166865773TH Chan59 + Somysom (511903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ640929-145 ED176706096TH arm007 + ajirawat225 (511905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
74 # 3อจ640929-147 ED172541241TH ป้อมปืนใหญ่ + เจ๋งจริง (511914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ

75 # 3อจ640929-150 DA441013945TH akaraphat + somsak2518 (511927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางห้อยพระบาท เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (630429-177)
76 # 3อจ640929-151 ED150230260TH maiizza + jarunphant (511902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (590108-056)
77 # 3อจ640929-154 ED114661488TH PharmX + somyott (511916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 86%)
78 # 3อจ640929-155 ED166560710TH cpat1 + komwoke (511921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
79 # 3อจ640929-156 ED117053813TH นะสิวัง + march859 (511924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์ลอย โพธิ์เงิน วัดรัตนชัย พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ640929-157 ED065650169TH หมูอ้วนอ้วน + tongpolsci (511930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหนองแวง เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.ขอนแก่น
81 # 3อจ640929-158 ED139059000TH pawaris + แฮปรามคำแหง (512031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 62%)
82 # 3อจ640929-159 RERW000036949KE กานต์ + sanopporn (511938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจียม วัดอินทราสุการาม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุรินทร์
83 # 3อจ640929-160 ED104068363TH sathinee2256 + ทิศเหนือ (511943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (640917-447)
84 # 3อจ640929-161 ED078149897TH tanand45 + เจริญพรรุ่งเรือง (511901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
85 # 3อจ640929-163 ED198303200TH BhuriKet26 + sevenptk (511907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
86 # 3อจ640929-164 ED15741383TH เซียนน้อยหนึ่ง + เจริญ38 (511912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ640929-165 EF309643513TH apiwat4825 + NMBTHAI (511915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวกลวงหลังยันต์แตก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(640806-158)(G 65%)
88 # 3อจ640929-166 ED722127475TH yodpra + เด็กตัวดำ (511920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
89 # 3อจ640929-167 ED875337080TH suchartlim + Nippit (511925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (640204-193)(G 64%)
90 # 3อจ640929-168 RMRY000037012Y8 เด็กตลาดใต้ + (511929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ640929-169 ED813395887TH มอร์เมืองทอง + ชินควัฒน5189 (511932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ ปี 2489 จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
92 # 3อจ640929-170 ED813395887TH หิมพานต์มุ่งงาม + (511936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ชินควัฒน5189
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง รุ่นคู่ชีวิต เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.พิจิตร (ขนาด 3 นิ้ว)
93 # 3อจ640929-171 ED780075070TH อภิชาติชุบทอง + chaidee (511972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)

94 # 3อจ640929-174 ED169335032TH vichol2551 + สนบางกรวย (511980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
95 # 3อจ640929-175 ED169335032TH Chan59 + สนบางกรวย (511981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
96 # 3อจ640929-176 ED169335032TH Chan59 + สนบางกรวย (511986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
97 # 3อจ640929-177 ED169335032TH Chan59 + สนบางกรวย (511988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
98 # 3อจ640929-178 ED169335032TH Chan59 + สนบางกรวย (511991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
99 # 3อจ640929-179 ED169335032TH vichol2551 + สนบางกรวย (511992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
100 # 3อจ640929-181 ED970281979TH ronin28 + หนองซอ (511950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ640929-182 ED146590598TH Kunphra + chonsameak (511958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ
รุ่นพิมพ์นี้
102 # 3อจ640929-183 ED923756185TH อู๊ดจอมทอง + tomcm (511959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
103 # 3อจ640929-184 TH01181WZ4C76B ตี๋ลำปาง + Hardmanz (511962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
104 # 3อจ640929-186 ED172307495TH nuch2545 + ชุ้งอุดมสุข (511967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
105 # 3อจ640929-187 ED153756620TH เล็ก2521 + udomkaew (511971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง
106 # 3อจ640929-188 EG916226148TH niramon + pisanlost (511974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพรมดำใหม่)(G 66%)
107 # 3อจ640929-189 RPTN000049797MA รุตช้างกลาง + Buncha2508 (511977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่น 2(ไตรมาส) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ต.ค. 2564 - 08:45 น.] #81719 (1/23)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640903-022 PTPT000048804GJ promlok (508480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640910-012 ED153411840TH องอาจ (509431) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ640911-028 ED146221893TH หลานตาจวบ (509616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640914-020 ED927370052TH Namnathee1983 (509934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640915-013 ED054089669TH bacnat (510116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ640915-029 ED885454134TH benz51 (510047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640915-033 RSRI000056662HN Amazon (509951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640916-004 TH01181VDA0Y0B kitti2514 (510209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640916-011 EH470955456TH Danusorn (510132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ640917-003 ED116441140TH ronnakorn2516 (510353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640917-004 TH01181VNZEC5B toy_clong8 (510359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640917-006 ED154630475TH Vincent (510368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640917-008 ED134873186TH Pui2529 (510374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640917-010 ED158322015TH เจ่กเตี้ย (510378) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640917-011 ED134873172TH phurin (510379) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ640917-013 EI999398761TH ทรัพย์กำเนิด (510383) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ640917-017 EH384169182TH Pat029 (510392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640917-018 SCON00014340366 triple9 (510394) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ640917-021 ED135494692TH pong521 (510351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640917-022 ED108663480TH นาวิกโยธิน43 (510356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640917-027 EH750902086TH Sawadee9 (510361) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ640917-034 TH01181VS48C2B Mark-Mon2015 (510395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ640917-035 ED148380376TH techinmonpan (510398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640917-036 ED144635420TH linyikaiii (510400) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ640917-039 KTSP000025994XM jate1302 (510408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ640917-042 2362100224297 guanirut (510433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640923-025 ED081747997TH วณิชออโต้ (511235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640923-033 ED153496505TH Tee59 (511267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
29 # 1อจ640929-008 ED997976201TH heng9999 (512000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640908-025 H_WONG (509152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ640910-024 Chanyi (509455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640911-025 Kittinan (509630) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640916-014 sarayut_jo999 (510196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ640916-018 กิมย้ง (510208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640917-001 showgun (510384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640917-003 เพชรสันติ (510386) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ640917-004 joe0707 (510390) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ640917-005 เอกจักร (510396) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ640917-006 เอกจักร (510401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640917-014 Pakatorn (510334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640917-015 WIRAT999 (510337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640917-016 ALINA (510340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640917-023 อรรถพล (510347) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ640929-005 yut02 (512002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ640929-017 aeeee (511987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
17 # 2อจ640929-027 การันตีพระ (512004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640929-028 การันตีพระ (512005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640917-141 ED063156865TH WASIT + mchutith (510354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.สงขลา (ตอกโค้ดเสริม)
2 # 3อจ640917-157 EH973272035TH poshwises + heretic (510265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดท่าตำหนัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2490 จ.นครปฐม
3 # 3อจ640918-131 EH753963597TH เซียนน้อยหนึ่ง + ธนกิต (510461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่า รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังกะไหล่ทอง
4 # 3อจ640918-161 EH478621547TH Bigbub + เวสแฮม (510490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2506 จ.นครปฐม
5 # 3อจ640920-006 เปิดกรุ + chatchaib (510617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นรับเสด็จสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
6 # 3อจ640921-003 kajell3555 + Pondnineteen (510908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%)
7 # 3อจ640921-143 EH479385938TH Kittinan + บอสตัน (510793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานบัว เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
8 # 3อจ640921-151 EH478624340TH Nat_tg + ขนมไทยแม่อารีย์ (510904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพันตำลึงทอง วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
9 # 3อจ640921-177 821358323704 tomyum + นิยมไทย (510859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังจาร เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
10 # 3อจ640922-157 ED155918532TH ชอบจัง + มะนาวแป้น (511005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนิด วัดทับมา รุ่นมหาโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 1454)
11 # 3อจ640922-164 ED032068154TH WASIT + sodaza (510943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.สงขลา


12 # 3อจ640923-147 ED134654132TH tommeng + ชินนิมอน (511196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
13 # 3อจ640924-003 akaraphat + vichet (511340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา. (640920-380)
14 # 3อจ640924-106 EW447103065TH AMNARD1519 + nooing (511339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ640924-111 ED154063236TH BankHiWay + (511289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มณฑกาญจน์พระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640924-121 ED182123284TH hammm + prachuab (511436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2468 จ.นครปฐม
17 # 3อจ640924-161 ED14455119TH เอ๋พระรามห้า + กล่องแก้ว (511350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูวิเชียร วัดคูหาสวรรค์ เนื้อผงกัลปังหาปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
18 # 3อจ640925-113 ED920364980TH suttanee + porramess (511497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
19 # 3อจ640925-147 ED183960173TH chuchart-k + (511552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somkiatthornburi
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640927-010 พรพระพุทธคุณ + praveen (511772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631107-198)(G 85%)
21 # 3อจ640927-012 looknam1 + anonnat (511641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ640927-135 EH479387085TH ssorsoon + ซูโม่ (511597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 64%)23 # 3อจ640927-137 EH479387085TH ทิศเหนือ + ซูโม่ (511601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
24 # 3อจ640928-002 หิมพานต์มุ่งงาม + นกทุ่งสง (511730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
25 # 3อจ640928-003 เมืองสมุทร + tumacer (511733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง
26 # 3อจ640928-004 เซียนน้อยหนึ่ง + GodFather (511734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 278706/สภาพสวย)
27 # 3อจ640928-005 TAVABUNCHA + ดิอาโบล (511736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
28 # 3อจ640928-010 jojoe123 + baibua29 (511748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)(G 61%)
29 # 3อจ640928-011 Nickklins + THAITANIUM (511751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2508 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ640928-012 เสิดพระเครื่อง + atatat (511755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640821-179)(G 67%)
31 # 3อจ640928-013 Tondk + CC-AMULET (511858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า จ.นครปฐม
32 # 3อจ640928-014 somsak2518 + ลูกแม่รำเพย (511759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 68%)
33 # 3อจ640928-015 น้องจักรพงษ์ + kikapuu (511769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

34 # 3อจ640928-101 TH01181WRUD0B nauts + werncm (511742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2291)
35 # 3อจ640928-102 ED183974760TH AladaThaiAmulet + (511744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
patchara2509
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ640928-103 QSV0001082789TH walrawut + aftertank (511747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
37 # 3อจ640928-104 Viraphan711 + sanopporn (511749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
RERW000036758RX
ตะกรุดหลวงพ่อจันทร์ วัดนางหนู เนื้อถักเชือก จ.ลพบุรี (ขนาด 3 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
38 # 3อจ640928-105 82139462991 Heart1982 + sza1200 (511752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่)
39 # 3อจ640928-107 TWCR000054561P8 ปิงเปียง + Danusorn (511760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดยาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
40 # 3อจ640928-108 EH257720610TH ppcoin + Pinocchio (511763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640928-109 RGNB0000124712Q Frodojack007 + ovoballovo (511766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.หนองคาย
42 # 3อจ640928-110 RP86587304TH TANTEMU + คนกรุงศรี (511770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
43 # 3อจ640928-111 ED167183555TH ศักดิ์นรินทร์ + หมูทอง (511775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดขอบล่าง)
44 # 3อจ640928-112 ED132233874TH si_mong29 + ศิริมงคลลำปาง (511776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ลำปาง (หมายเลข ลป 079483)


45 # 3อจ640928-113 SKOM000012762J4 โจ้บางโพ + juad-sirimit (511780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
46 # 3อจ640928-114 ED104540560TH วันชัย2511 + Piyawan (511785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
47 # 3อจ640928-115 ED104540560TH m-cot + Piyawan (511787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
48 # 3อจ640928-116 ED167933660TH ลิ้ม88 + ป๋องร้อยไร่ (511789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
49 # 3อจ640928-117 ED167933660TH ลิ้ม88 + ป๋องร้อยไร่ (511794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (วัดอุดมสร้าง)
50 # 3อจ640928-118 ED786273966TH sathinee2256 + (511797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
51 # 3อจ640928-119 ED786273966TH sathinee2256 + (511801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
52 # 3อจ640928-121 RL171759548TH skyforce + สอปลายฟ้า (511750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 66%)
53 # 3อจ640928-122 ED156399326TH อตกพระเครื่อง + autpichut (511754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ปางตรัสรู้ เนื้อดิน ปี 2468 จ.สุพรรณบุรี
54 # 3อจ640928-123 ED025574495TH niponll + Takamine (511757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดคลองทราย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.จันทบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
55 # 3อจ640928-124 ED167963352TH แป๊ะดำเนิน + ยอดอ่างทอง (511761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
56 # 3อจ640928-125 ED144831680TH ตู๋สาธุ + ภิรัต (511765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (640915-370) **พระสภาพสวย
57 # 3อจ640928-126 ED168954445TH Chaiyaphol + กล่องแก้ว (511768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (640918-280)
58 # 3อจ640928-127 RL171759534TH phubed + สอปลายฟ้า (511774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงิน จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 68%)
59 # 3อจ640928-129 BCH0000349666 Hirankrit + ทรัพย์อานันท์ (511782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7944/น้ำหนักรวม 55.6 กรัม) (สภาพทำความสะอาดผิว)
60 # 3อจ640928-130 EW720271240TH thong_tum + PSangkaeo (511786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
61 # 3อจ640928-131 ED155943228TH prasert99 + มะนาวแป้น (511753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
62 # 3อจ640928-132 SPAH000005224JB atomyutyaa + rungroj (511861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
63 # 3อจ640928-133 ED827270944TH uitra + งดงาม (511758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (520128-037)
64 # 3อจ640928-134 EG420978366TH king-rayong + pirawit (511762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเจริญสุข เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
65 # 3อจ640928-135 ED175120248TH Apisiri + kritsada5484 (511764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์ด้านบน) (640917-423)(G 85%)
66 # 3อจ640928-136 ED191200585TH thonglor + เอสออโต้ (511767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
67 # 3อจ640928-137 EH477620806TH วุฒิจุฬามณี + เสือสมิง (511771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 61%)
68 # 3อจ640928-138 KTYA100221023 พรพระพุทธคุณ + (511773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Viraphan711
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ640928-139 TH01181WPKKQ9B ทรัพย์กำเนิด + Gupruek (511778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640928-141 EH479387409TH สิงค์ใต้สายดำ + ซูโม่ (511779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรโสฬส วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ640928-142 EH479387409TH walrawut + ซูโม่ (511781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (วัดโพธิ์เย็นสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)
72 # 3อจ640928-143 EH479387409TH Tui9080 + ซูโม่ (511783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเจ้าสัวเยาวราช วัดไตรมิตรฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 957)
73 # 3อจ640928-144 EH479387409TH Gibsonhotza + ซูโม่ (511865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์หกตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
74 # 3อจ640928-145 EH479387409TH ssorsoon + ซูโม่ (511788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
75 # 3อจ640928-147 EH479387409TH ก_กนก10 + ซูโม่ (511793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
76 # 3อจ640928-148 EH479387409TH ก_กนก10 + ซูโม่ (511796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
77 # 3อจ640928-149 EH479387409TH ก_กนก10 + ซูโม่ (511799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 8600)78 # 3อจ640928-150 EH479387409TH tantin + ซูโม่ (511802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (ขนาดสูง 3.8 นิ้ว)
79 # 3อจ640928-151 ED160616296TH Benjapon88 + สังกัจจายน์ (511790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ640928-152 ED186413667TH Paris + Thaithap (511795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 63%)
81 # 3อจ640928-153 ED150974435TH เล็กหลังวัด + ชินนิมอน (511800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่มฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
82 # 3อจ640928-154 ED150974435TH เล็กหลังวัด + ชินนิมอน (511803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
83 # 3อจ640928-156 821405611913 m-cot + หวานเย็น007 (511807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640928-157 ED187804148TH PP-Art + V-rasak (511811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 86%)
85 # 3อจ640928-158 EX619928898TH BhuriKet26 + เจเจท่าข้าม (511814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ640928-161 ED152864781TH poshwises + แซนวิช (511829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 # 3อจ640928-162 ED956868445TH คนคลองด่าน + Ritsurat (511833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
88 # 3อจ640928-163 SHIPDOF564264 khom66 + porramess (511834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ640928-165 ED151453657TH bongbiab + น้องหมี (511841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนนลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ640928-167 ED191803617TH กิตช่างไม้ + สุเรนทรชิต (511846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ640928-168 ED107693777TH anut_rung + อุกฤช (511848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (631019-193)
92 # 3อจ640928-169 RMNS0000315315Y ruamsup + พ่อนะโมพระเครื่อง (511860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง ปี 2517 จ.ชลบุรี
93 # 3อจ640928-170 ED125474680TH abc2519 + jitnobnom (511857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ640928-171 ED754592671TH non83 + Nsamut (511806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ640928-172 ED153756647TH pom53 + rungrot (511810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ชัยนาท
96 # 3อจ640928-174 TINT000117480YN พรพระพุทธคุณ + KUUGA (511813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640921-275)
97 # 3อจ640928-175 TH01181X17DQ5B เคาะเดียวแดง + kinnaree (511862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 2093)
98 # 3อจ640928-177 ED169345065TH noon919 + thavikoon (511823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทอง-เงินใหม่)
99 # 3อจ640928-178 ED114654592TH naenaldo + somyott (511825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุเขาสมอแครง จ.พิษณุโลก

100 # 3อจ640928-181 821402854871 Chan59 + ปั้นจั่น (511713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ640928-183 ED162886203TH Chanida469 + Man2517 (511721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
102 # 3อจ640928-184 ED162886203TH Chanida469 + Man2517 (511724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
103 # 3อจ640928-185 ED160543086TH NongOprakruang + (511726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nova100
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
104 # 3อจ640928-186 ED160543086TH แบงค์อรัญ + nova100 (511729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
105 # 3อจ640928-188 RSRI000060120H6 WizardP + (511735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ640928-189 MNKP00008036752 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + ซุยคิขิง (511737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ640928-192 ED173522725TH tankung + moo_bpk (511824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(640907-007) (G 65%)
108 # 3อจ640928-193 ED195320138TH nakorn + ฑลพิษณุโลก (511828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังสระอิสองตัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)
109 # 3อจ640928-194 EJ397086067TH เมืองช้าง + อ้วนโกบ๊อ (511832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
110# 3อจ640929-121 พรานม่วง+ชฎาทอง (511910) สร้อยทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 22.2 กรัม)
111# 3อจ640929-146 แขกกำแพง+narong54 (511909) ตลับทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 24 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM