ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ** สั่งจอง ด่วน! ** เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม


** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***

โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:48 น.]โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:49 น.] #81800 (1/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:49 น.] #81801 (2/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:49 น.] #81802 (3/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:49 น.] #81803 (4/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:49 น.] #81804 (5/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:50 น.] #81805 (6/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:50 น.] #81806 (7/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:50 น.] #81807 (8/42)** สั่งจอง ด่วน!! **

เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่ 2. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำลงยา หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

ลำดับที่ 3. ชุด 3 เหรียญ
-เนื้อทองคำ หลังยันต์
-เนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำ
-เหรียญโชคดีเนื้อเงิน

ลำดับที่ 4. เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 5. เนื้อนวะหน้ากากทองคำ
ลำดับที่ 6. เนื้อเงินลงยาสีแดง
ลำดับที่ 7. เนื้อเงิน
ลำดับที่ 8. เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ลำดับที่ 9. เนื้อนวะ
ลำดับที่ 10. เนื้อทองแดงซาติน
ลำดับที่ 11. เนื้ออัลปาก้า
ลำดับที่ 12. เนื้อสัตตะ
ลำดับที่ 13. เนื้อทองแดง
ลำดับที่ 14. ชุดกรรมการ
ลำดับที่ 19. เนื้อทองแดงสอดเนื้อทองเหลือง


** วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น **

*** พร้อมรับสิทธิ ออกรับบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( ราคาปกติ 500 บาท ) ***

*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 14:51 น.] #81808 (9/42)

**** ท่านสามารถสั่งบูชาได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949 หรือ
3. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5

***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5
( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท *ไม่เกิน20องค์ )

**** แจ้งการชำระเงินได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ

2. อีเมลล์แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com หรือ

3. แฟกซ์สลิปการโอนเงินและระบุ USERNAME, ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ 025512087 ( 24 ชั่วโมง )


*** สั่งจอง ด่วน!! วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น ***


*** รับพระวันที่ 1 พ.ย 2564 เป็นต้นไป ***


โดยคุณ BankHiWay (6106)  [ศ. 08 ต.ค. 2564 - 18:02 น.] #81810 (10/42)สวยงามครับ


โดยคุณ K_toon (1546) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:30 น.] #81814 (11/42)

ออกแบบสวยงามมาก


โดยคุณ kitiphumi (1252) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:32 น.] #81815 (12/42)

สวยงามครับ


โดยคุณ kon112 (821) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:33 น.] #81816 (13/42)

สวยงามครับ


โดยคุณ teeratna (1794) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:41 น.] #81817 (14/42)

สวยครับ


โดยคุณ เสรีไทย (117) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:43 น.] #81818 (15/42)

เยี่ยมมากครับ


โดยคุณ wiman (1891) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:47 น.] #81819 (16/42)
โดยคุณ Patwat (23) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:50 น.] #81820 (17/42)

สวยครับ


โดยคุณ อ๋อย77 (1874) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 09:54 น.] #81821 (18/42)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ Athapong (328)(1) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 10:14 น.] #81822 (19/42)

สวยงามครับ


โดยคุณ Sooznat (174) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 10:21 น.] #81823 (20/42)

สวยครับ


โดยคุณ Lim2512 (1574) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 10:44 น.] #81824 (21/42)

เยี่ยมคับ


โดยคุณ elephant97 (4066)  [ส. 09 ต.ค. 2564 - 10:50 น.] #81825 (22/42)

รูปแบบสวยงามมากครับ


โดยคุณ lattlatt (514) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 12:01 น.] #81826 (23/42)

พระอนาคตไกล เก็บไว้อุ่นใจครับ


โดยคุณ โคนันคุง (1946) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 12:21 น.] #81827 (24/42)

รับทราบครับ


โดยคุณ Teerasak01 (1816) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 12:45 น.] #81828 (25/42)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ kunphra (1541)(1) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 12:46 น.] #81829 (26/42)

เยี่ยมมากครับ


โดยคุณ archin (390) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 13:05 น.] #81830 (27/42)

รับทราบครับ


โดยคุณ Lerm_kawilo (613) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 14:58 น.] #81831 (28/42)
โดยคุณ joeenok (4638) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 15:21 น.] #81832 (29/42)

สวยครับ


โดยคุณ Jued99 (131) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 16:04 น.] #81833 (30/42)

เยี่ยมครับโดยคุณ leymwitt (258)(2) [ส. 09 ต.ค. 2564 - 19:57 น.] #81835 (31/42)

พระดี อนาคตไกลครับ


โดยคุณ ชนกสุภา (3648) [อา. 10 ต.ค. 2564 - 00:47 น.] #81836 (32/42)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ ไพรัช6657 (294) [อา. 10 ต.ค. 2564 - 00:59 น.] #81837 (33/42)

สวยครับ


โดยคุณ เศรษฐีปาฏิหาริย์ (1354) [อา. 10 ต.ค. 2564 - 09:15 น.] #81838 (34/42)

ขอบคุณครับโดยคุณ bleble41 (0) [อา. 10 ต.ค. 2564 - 17:11 น.] #81849 (35/42)

ขอบคุณมากนะครับ


โดยคุณ kamlaingern (301) [อา. 10 ต.ค. 2564 - 22:48 น.] #81850 (36/42)
โดยคุณ Lim2512 (1574) [จ. 11 ต.ค. 2564 - 11:57 น.] #81853 (37/42)

เยี่ยมคับ


โดยคุณ UDOMPUB (3195) [จ. 11 ต.ค. 2564 - 14:40 น.] #81854 (38/42)
โดยคุณ sathitphong (0) [อ. 12 ต.ค. 2564 - 11:15 น.] #81877 (39/42)

สวยจัด


โดยคุณ kamon58 (166) [พ. 13 ต.ค. 2564 - 00:30 น.] #81879 (40/42)

สวยงามครับ


โดยคุณ หลวงศรี (0) [พฤ. 14 ต.ค. 2564 - 05:10 น.] #81888 (41/42)

สวย


โดยคุณ aphichit (863) [พ. 20 ต.ค. 2564 - 18:37 น.] #82009 (42/42)
!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM