ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 พ.ย. 2564 - 08:41 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 30 พ.ย. 2564 - 08:42 น.] #82251 (26/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641120-001 ED197376829TH คอปแมน (518869) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ641120-012 EB556528273TH seranee (518870) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ641120-016 ED241148315TH LujingHong (518835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ641120-022 ED297535576TH tumtam (518871) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641120-027 ED254119539TH dewza08 (518857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ641120-032 821602696143 amarin302 (518832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ641122-002 ED230485780TH หลานตาจวบ (518939) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641122-008 ED290828473TH Wanlop (518966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ641123-010 EF720121024TH homnoy (519076) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ641123-028 EG912535223TH Teerubber (519096) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ641124-001 ED214067569TH สอง555 (519211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ641124-009 ED257045203TH Thanapong36 (519232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ641124-010 EG412590115TH gunner (519233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ641124-011 ED295418651TH 6230(นู๋เป็ด) (519219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ641124-014 ED30850647TH พิมพ์พิมล (519244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 1อจ641124-016 TH011824YPVU6B sutee (519218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 1อจ641124-020 EB555973217TH jacks7 (519250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 1อจ641124-023 ED266265573TH PANYA10 (519246) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ641124-030 ED292358401TH jojo5 (519258) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
20 # 1อจ641124-034 120427909954 ferluci (519249) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
21 # 1อจ641125-002 ED292378763TH Saner (519361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ641125-003 EH265428125TH tookatun (519366) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ641125-005 ED247569400TH kaiza19 (519360) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ641125-007 EB556619337TH seranee (519369) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ641126-009 ED247243867TH heng9999 (519421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ641126-012 ED304312404TH Thredsak (519482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ641126-015 EG901163035TH pisanlost (519487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641126-017 EG903254321TH madness8 (519491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641104-002 ริณดา (516793) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ641113-023 ศตกมล (519615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ641116-014 ทวีทรัพย์2564 (518304) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641117-021 Duk_DM (518463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ641117-031 kolasit (518469) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ641118-005 เอกจักร (518549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ641119-011 likeit (518735) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641119-019 nincha (518738) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ641122-020 Benyapa (518960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ641122-030 kampanat (519003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641124-001 ริณดา (519251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ641124-009 kongsak (519270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 2อจ641124-011 savings (519272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
14 # 2อจ641124-013 nukro09 (519192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ641124-014 TadSnave (519238) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ641124-016 Sololo (519201) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
17 # 2อจ641124-021 การันตีพระ (519612) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ641124-023 การันตีพระ (519613) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
19 # 2อจ641124-025 การันตีพระ (519614) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 2อจ641125-010 R-pong (519313) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
21 # 2อจ641126-001 S_U_N (519409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ641126-005 Yodes (519412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ641127-002 ฅนบางใหญ่ (519549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 2อจ641127-016 การันตีพระ (519497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ641127-017 การันตีพระ (519499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ641127-022 การันตีพระ (519502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ641127-024 กุ้งหวาน (519565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
28 # 2อจ641127-027 moo_bpk (519575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641122-156 EG898679989TH ไก่ทองคำ + ขนมไทยแม่อารีย์ (518907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ641124-178 ED201143045TH vorawan2345 + สาลิกาดง (519205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ641124-193 ED308353792TH takrit + บุญบันดาลพระเครื่อง (519248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ641125-102 RJD3000055862VH aluminium + ของขวัญ (519333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วาส วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก ปี 2554 จ.นนทบุรี (ฝังพระนาคปรกใบมะขามทองคำ)
5 # 3อจ641125-110 QSV0699000001792 พิชชากร + เบนกิตติศักดิ์ (519381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
6 # 3อจ641126-001 gunner + หนึ่งบารมีพระพุทธ (519389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ641126-003 midori + เอฟอาปาเช่ (519393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นร่องกล้าน้อย เนื้อผง(ดำ) ปี 2516 จ.จันทบุรี (641012-068)(G 79%)
8 # 3อจ641126-004 jicko + โอ๊ตนาซี (519395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(640318-318) (G 79%)
9 # 3อจ641126-005 tum087 + ปิ่นอนงค์ (519397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง)
10 # 3อจ641126-007 Anuson_k + boonlers (519399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(641105-2019)(G 64%)
11 # 3อจ641126-008 Teehatyai + kao_za (519401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2098/ขนาด 3.2 ซม.)
12 # 3อจ641126-009 Mission + THAITANIUM (519402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
13 # 3อจ641126-010 บุญพระเครื่อง + bangkokpoms (519403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641122-1044)(G 81%)
14 # 3อจ641126-101 ED257588045TH ท่าดอนหลวง + gold1 (519429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเนินกระปรอก เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
15 # 3อจ641126-103 ED319009177TH เล้งตราด + ริณดา (519432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง เนื้อทองคำ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.9 กรัม) (641112-2135)
16 # 3อจ641126-104 ED277679240TH marchtu23 + อนันตรา (519435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า)
17 # 3อจ641126-105 SPP148700000053 yyoyo + Sugarbaby (519437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ641126-106 TH011825G38V6B AodAnt + nan53 (519438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นมหามงคล พิมพ์หลังทองแดง ปี 2553 จ.ชัยภูมิ
19 # 3อจ641126-107 ED212480786TH Did-4566 + samanta (519440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 68%)
20 # 3อจ641126-108 EH225857571TH ต่อนนทบุรี + sutidas (519442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ641126-111 EB553871643TH จิรัฏฐาโน + Wanlop (519388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.8 นิ้ว) (สภาพใช้และหูชำรุด)
22 # 3อจ641126-112 EB553871643TH SongkanA + Wanlop (519392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข พิมพ์ทรงครุฑ
23 # 3อจ641126-114 EH172266601TH pitakchai_s + นิยมชัย (519404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
24 # 3อจ641126-115 ED250533864TH sathinee2256 + pobtham019 (519407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620520-137)
25 # 3อจ641126-116 ED301842120TH Michy + Tackled (519411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงตาเผือด วัดมะกอก เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ641126-117 ED242855275TH seed-seed + เงินเหลือ (519415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ641126-118 ED310924564TH sathinee2256 + kittinanaum (519423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641115-1301)
28 # 3อจ641126-120 ED295481040TH yodpra + welding24 (519434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ641126-124 EQ530396527TH pakornkeit + bagio (519449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (641022-1220)
30 # 3อจ641126-127 superman_vuth + Kittinan (519462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
HKLP0000540250QX
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641115-2039)
31 # 3อจ641126-128 ED270218067TH อรทัย960 + Boonmee888 (519467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(641112-2122)
32 # 3อจ641126-129 EG898590235TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (519472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ641126-130 EG898590235TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (519475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ641126-132 EG898590235TH พิชัย999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (519400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641126-133 EG898590235TH เพชรอโยธยา + (519405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ641126-135 EG898590235TH ukaewsasan + (519410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ641126-136 EG898590235TH lekdee + ขนมไทยแม่อารีย์ (519413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหู)(G 82%)
38 # 3อจ641126-138 EG898590235TH อรทัย960 + ขนมไทยแม่อารีย์ (519420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
39 # 3อจ641126-140 EG898590235TH เพชรอโยธยา + (519426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
40 # 3อจ641126-142 EG898590235TH chiradech + (519431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1136)
41 # 3อจ641126-143 EG898590235TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (519433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง(G 66%)
42 # 3อจ641126-144 EH265428385TH ลูกเจ้าตาก99 + tookatun (519436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 78%)
43 # 3อจ641126-145 ED310924621TH pakornkeit + แก้วพรหม (519441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ641126-146 ED289713796TH methee88 + Joker007 (519444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์
45 # 3อจ641126-148 ED328000468TH zidane + Tanadol1969 (519453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชมพูนุช วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
46 # 3อจ641126-150 ED264569550TH kridtanaibpp247 + (519459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Komoot21
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
47 # 3อจ641126-151 ED257046393TH pangjung + Thanapong36 (519414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น วทบ.44 เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 620)
48 # 3อจ641126-153 860589849291 PHLOI + Ketnada (519422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (570509-081)(G 66%)
49 # 3อจ641126-154 860589849291 จอมทอง33 + Ketnada (519457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (560712-050)(G 67%)
50 # 3อจ641126-155 860589849291 PHLOI + Ketnada (519461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(600714-155)(G 68%)
51 # 3อจ641126-157 860589849291 tosspong + Ketnada (519466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550915-018)(G 63%)
52 # 3อจ641126-159 ED121554745TH showgun + น้อยหน่า (519469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ641126-160 EG898676245TH ดำเมืองสิงห์ + บอสตัน (519470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลา วัดแก่งคอย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
54 # 3อจ641126-161 LTMP000045171YE kittikitti + Aum2543 (519474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
55 # 3อจ641126-162 821618789935 Tao339 + golflampang (519476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 13748)(G 70%)

56 # 3อจ641126-163 TINT000145407MJ sathinee2256 + (519479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ641126-164 ED305620344TH chatchaik007 + ชัยชนะ56 (519489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ลพบุรี
58 # 3อจ641126-167 EH114675717TH อนันตรา + แจ็คเชียงดาว007 (519493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 29 พ.ย. 2564 - 08:41 น.] #82244 (25/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641108-014 ED260809056TH beer_saraburi (517258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ641113-008 ED269612405TH JAPAN-55 (517975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ641116-001 EG933425625TH seed-seed (518281) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ641117-018 ED240674425TH อุกฤช (518362) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641123-001 ED146983572TH มะยมพุทธคุณ (519067) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ641123-004 ED197378229TH คอปแมน (519056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
7 # 1อจ641125-001 ED288137196TH สุนทรฤทธิ์ (519349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641125-006 LTMP000045169UR Benyapa (519365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ641125-010 EX607875889TH print (519345) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ641125-012 ED283884497TH นัทปทุม (519287) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ641125-013 ED198997890TH หมูน้อยจอมโหด (519348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641125-015 ED296608484TH ตูนพระเครื่อง (519355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ641125-020 ED251229623TH yaair (519362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ641125-021 EG955028745TH Nong3514 (519292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641125-022 ED266811375TH bankbong55 (519380) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 1อจ641126-005 EH036318507TH หิมพานต์มุ่งงาม (519425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ641126-008 ED278317817TH tongjoy (519484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ641126-011 ED232975300TH เงินทองพระเครื่อง (519486) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ641126-016 RLSC000023703UQ aumnuey (519488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641117-004 Buncha (518402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ641120-008 titong (518864) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ641123-004 เหน่งเมืองนนท์ (519103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
4 # 2อจ641123-008 Buncha (519106) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 2อจ641123-012 rongfox (519108) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ641125-001 donkingddd (519364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ641125-003 Sleephome (519370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ641125-006 tumacer (519376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ641125-007 showgun (519378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ641125-011 sarayut_jo999 (519340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ641125-012 คงทอง (519383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ641125-015 Siamclassic (519354) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641125-016 Siamclassic (519358) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ641125-020 Preecha_71 (519387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ641126-002 การันตีพระ (519394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ641126-007 การันตีพระ (519390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641126-012 penggo (519477) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
18 # 2อจ641126-013 ดับเบิ้ลเอ (519496) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641120-116 ED245762365TH poshwises + น้อยหน่า (518797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ พิมพ์ต้อ เนื้อผง จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ641122-014 midori + MEA330 (518917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้)
3 # 3อจ641122-148 EG898679989TH ptk_1234 + ขนมไทยแม่อารีย์ (518969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงิน จ.นครปฐม กรอบทอง(G 73%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ641124-007 Wnk809 + กุมภาพันธ์ (519138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง ๗ รอบ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ641124-105 EG373637989TH Panamera + ปราศมณฑิล (519161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(4-4/4-4) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ641124-110 ED241834225TH prosperity9 + ลักษณ์ตะวัน (519178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
7 # 3อจ641124-116 ED232498931TH ธนกฤตพระเครื่อง + บ้านสวน22 (519196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิงห์ วัดบ้านโนน เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ปราจีนบุรี (สภาพหูชำรุด)
8 # 3อจ641124-123 ED292834065TH บุญพา + ก้อนกรวด (519124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระประจำวัน หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ641124-127 ED898589665TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (519145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 61)
10 # 3อจ641124-156 ED274857547TH สิงห์คะนองนา + chin99 (519221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 พิมพ์ พ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ641124-166 ED274062192TH กุมภาพันธ์ + Wnk809 (519152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
12 # 3อจ641124-168 ED280258499TH ๙อุอากะสะ + นูจันทบุรี (519162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2540 จ.นครปฐม
13 # 3อจ641124-180 BCPS0000688318R showgun + บอยราชบุรี (519209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ641124-195 DONM0000970264F Ice_1606 + ลุงปิ่นเริน21 (519254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มจิก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
15 # 3อจ641125-001 เฟื่องฟ้า + เก้าออโต้ (519278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ641125-002 pramual + heretic (519284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุเขาพนมเพลิง พิมพ์ซุ้มร่มโพธ์ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
17 # 3อจ641125-003 ต้นณเมืองกุย + เด็กสังขละ (519294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(641106-1052)
18 # 3อจ641125-101 ED292014701TH หลวงสิน + Subtar (519318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสมโภชน์ท้าวเวสสุวรณองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (นำฤกษ์หมายเลข 184) (ขนาดสูง 8 นิ้ว)
19 # 3อจ641125-103 ED261852461TH greenday88 + noi70 (519338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
20 # 3อจ641125-104 ED261852461TH บุตรสุนทร + noi70 (519343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641022-1193)
21 # 3อจ641125-105 ED263993586TH aomm35 + Chaweewan31 (519347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกรต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้วเขียว(เคลือบทอง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
22 # 3อจ641125-106 ED136779872TH Chanida469 + ชวนชื่น (519350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ641125-107 ED136779872TH alife + ชวนชื่น (519353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยอดฉัตร วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ641125-108 ED326500231TH กุมภาพันธ์ + pangjung (519357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

25 # 3อจ641125-109 RL238078098TH Ketsara1104 + Mai2008 (519377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดนางชี พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว
26 # 3อจ641125-111 ED293458882TH บุญพา + pong19 (519280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ641125-112 ED233663714TH พิชชากร + เอกฤกษ์ (519282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ641125-113 EH991283096TH ผู้นำพล + kortzean (519286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
29 # 3อจ641125-114 EH991283096TH ผู้นำพล + kortzean (519289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
30 # 3อจ641125-115 ED2670748799TH boonlers + water-pong (519291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ641125-116 ED249737278TH heng9999 + kotee (519296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนล่าง)
32 # 3อจ641125-117 ED296437334TH Stump + golfsriracha (519299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 1.7 นิ้ว)
33 # 3อจ641125-118 ED309703455TH ayw035 + nuthapol (519304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ641125-119 ED136799214TH เทพเจ้าเห้งเจีย + bankbong55 (519307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(641109-1098)
35 # 3อจ641125-122 KandarDao + wilairat_22 (519315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0001101672A
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 245)(G 69%)
36 # 3อจ641125-123 ED241834061TH yodpra + chonsameak (519317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (641113-1296)

37 # 3อจ641125-124 KBCLT00005447JE ploithai + Kampanat13 (519320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี(G 65%)
38 # 3อจ641125-126 TH011825AWWH7B monchai02 + วีรวัต (519325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1788)
39 # 3อจ641125-127 ED277945254TH pornlimk + อี๊ดเมืองเลย (519328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา. (641113-1256)
40 # 3อจ641125-128 TH011825CH195B auu2520 + น้องข้าวจี่ (519331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
41 # 3อจ641125-130 ED9044822409TH พิศุทธิ์ + suttisak (519337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
42 # 3อจ641125-131 ED898963285TH mawpong + pongsakornm (519290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(571122-008) **พระสภาพสวย
43 # 3อจ641125-134 HKLP0000538602A C_Ping + east_noodles (519300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600725-002)(G 79%)
44 # 3อจ641125-135 HKLP0000538602A pawaris + east_noodles (519305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(570210-017) (G 78%)
45 # 3อจ641125-136 ED120878166TH Prapoj_w + sompamit (519309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(571025-242)(G 78%)
46 # 3อจ641125-137 ED225615323TH lekmgeups + pornperm (519311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อผงว่านบุเงิน (หน้าตัก 1 นิ้ว)
47 # 3อจ641125-138 ED293881175TH natnakon_1979 + prajuab (519384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง (วัดหนองพะวาสร้าง)
48 # 3อจ641125-140 ED848957778TH jicko + yyoyo (519319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดด้านหลังบน) (640904-092)

49 # 3อจ641125-141 ED315921817TH พล1967 + pranee-rc (519322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลากสร้างเสริม เนื้อทองแดง จ.ปราจีนบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
50 # 3อจ641125-142 ED290044498TH มอร์เมืองทอง + BhuriKet26 (519323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ641125-143 ED898963294TH ควนขัน + pongsakornm (519327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
52 # 3อจ641125-145 ED304450414TH pongpiki + shakespeare (519334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ641125-147 ED273440953TH บุญสนองเลย + lamborghinizi (519339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 70%)
54 # 3อจ641125-149 ED311904610TH แสนพันดีเชล + toyota888 (519344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ641125-150 ED886942685 เหวัชระ + ป๋ามอส (519382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ641125-151 ED886942685TH เหวัชระ + ป๋ามอส (519279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ641125-152 TH011825BB350B worrakhit + เซียนส่อง (519281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
58 # 3อจ641125-154 ED309233544TH เหวัชระ + ป๋ามอส (519288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ641125-156 ED240590014TH walrawut + เต่ามังกร (519298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ641125-157 ED240590014TH walrawut + เต่ามังกร (519303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ

61 # 3อจ641125-158 ED115978793TH ปะใหญ่ + srithep (519306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ641125-159 EB556580049TH Songkod + โลหิต (519310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเย็น วัดบ้านแลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ระยอง
63 # 3อจ641125-160 EH386311495TH พรบูรพา + แซนวิช (519314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
64 # 3อจ641125-161 ED266280730TH yodpra + PANYA10 (519321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ641125-162 ED310924167TH benz51 + แก้วพรหม (519326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630721-014)
66 # 3อจ641125-163 ED310924167TH transport + แก้วพรหม (519332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพฝนขอบข้าง)(621031-127)
67 # 3อจ641126-165 janthanee + Tee59 (519490) กรอบทอง 1 องค์ ( G 52%)
68 # 3อจ641126-011 dreamsconner + microsoft (519406) ตลับทอง 1 องค์ ( G 85%) (น้ำหนักทองรวม 21.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82241 (24/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641030-005 ED271701188TH มหามณีจินดา (516250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 1อจ641112-007 TH011823C79B0B สุธาสินี (517822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ641112-035 ED260296158TH อ้วนโกบ๊อ (517902) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ641116-016 ED293853392TH winwin (518292) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ641116-019 ED286440965TH jojo5 (518299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ641117-028 TH011824C0PE1B Momojato (518437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ641118-015 ED248497602TH โก๋แก่ (518591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ641118-019 ED913871120TH newty53 (518604) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ641118-021 ED295936885TH tookatun (518608) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ641118-024 ED176733026TH นภดล1 (518562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ641118-028 821592915625 teerasuk (518611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641119-007 ED301113072TH เหน่งบางคู้ (518683) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641119-014 ED304011470TH yodkk (518691) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ641119-019 TH011824GX385B AladaThaiAmulet (518711) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ641119-022 ED218521546TH Thanapong36 (518694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ641120-004 EB553832035TH Wanlop (518823) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ641120-007 EH510768272TH mumu99 (518863) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ641120-013 EJ181734982TH ราชสีห์บ้านนอก (518829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ641120-014 ED274349981TH goodmondays (518848) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ641120-017 ED278309753TH tongjoy (518840) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ641120-024 ED137008376TH tang160946 (518853) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ641122-007 ED313501366TH bluezone69 (518946) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ641122-009 EX607875668TH print (518979) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641123-003 ED189485994TH น้องแผ่นดิน (519099) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
25 # 1อจ641123-018 ED282169598TH PHLOI (519066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ641124-002 ED226053712TH beer2126 (519220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ641124-005 ED202253590TH POOSIT (519223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641124-017 ED253154653TH zafari (519242) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
29 # 1อจ641124-025 KBCKN00001546LH tanand45 (519216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ641124-027 ED289342344TH Darkaun (519225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ641124-029 TH0118256NFE8B Wannisapawi (519227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ641124-031 TH0118257KYK4B ป๋องร้อยไร่ (519245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ641125-009 TH011825CC6N7B wichean15 (519367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ641125-011 EJ381055190TH teera63 (519368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ641125-019 ED296437325TH golfsriracha (519371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641106-008 penggo (517107) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ641109-047 witbcc143 (517473) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ641110-015 ริณดา (517614) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
4 # 2อจ641110-016 ริณดา (517616) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ641110-026 ธนากรพระเครื่อง (517626) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 2อจ641111-017 b_wor (517726) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ641112-005 ๙อุอากะสะ (517835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
8 # 2อจ641115-020 baibua29 (518147) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ641117-002 pontat567 (518396) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ641117-007 ริณดา (518468) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
11 # 2อจ641117-009 ริณดา (518473) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ641117-019 ริณดา (518459) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641119-001 ย้ายเข้าระบบใหม่ 2 อจ641126-013
14 # 2อจ641119-004 microsoft (518742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ641119-006 penggo (518734) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ641119-013 midori (518736) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ641119-014 ppffarm (518745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ641119-025 เสมาพัดยศ (518744) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ641120-002 แม็คหลักสี่ (518750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ641120-009 GST99 (518825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ641120-013 jj2424 (518751) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
22 # 2อจ641120-014 jj2424 (518813) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ641122-021 tontatto (518999) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
24 # 2อจ641124-010 numomint (519231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ641124-012 bkk10250 (519243) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 2อจ641124-015 อรรถพล (519241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ641124-024 PHLOI (519385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ641125-018 การันตีพระ (519283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ641125-019 ริณดา (519386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641113-126 EG898671530TH nongder + บอสตัน (517981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ641119-004 เมืองสมุทร + Man_Angthong (518623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุค่ายสมเด็จพระนารานณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ641119-168 EG966229147TH PHLOI + rossyza4142 (518647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ641120-105 EG898589254TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (518791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
5 # 3อจ641120-130 ED099446034TH motion + noomwny (518847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง ปี 2400 จ.อ่างทอง กรอบทอง(G 86%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ641120-156 ED246976985TH toyswnr + ฟลุ๊ค (518795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
7 # 3อจ641122-008 confirmed + เด็กท่าพระ (518894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ641122-022 Schuenban + kampanat (518878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแม่ย่า วัดเขาแม่ย่า เนื้อดิน จ.สุโขทัย
9 # 3อจ641122-131 ED255831745TH R-pong + กระติบ (518876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง
10 # 3อจ641122-143 ED309214960TH Thesun66 + rossyza4142 (518947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมขอบซ้าย)
11 # 3อจ641122-144 ED309214960TH jane77 + rossyza4142 (518951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย)

12 # 3อจ641123-119 EB553843925TH dreamsconner + phirat21 (519061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
13 # 3อจ641123-122 ED264134898TH Prapoj_w + ศักดิ์นรินทร์ (519015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย) (640807-122)(G 66%)
14 # 3อจ641123-131 ED304422492TH kritsamp + tamonwon (519009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (530114-269)(G 79%)
15 # 3อจ641123-132 821608134863 Chiraphat + ball_amulet (519016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดส่วนบน)(G 67%)
16 # 3อจ641123-133 ED308021659TH ทันบางบอน + perfectman77 (519023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 85%)
17 # 3อจ641123-142 ED270615942TH Rathprasert3835 + (519014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bestrandom
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)(G 61%)
18 # 3อจ641123-147 TH01182525UJ7B แสงธรรม01 + Nathan666 (519028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหรไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 78%)
19 # 3อจ641123-148 TH01182525UJ7B เมืองช้าง + Nathan666 (519031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
20 # 3อจ641123-149 RERW000044905Z pranee-rc + sanopporn (519046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
21 # 3อจ641123-150 RERW0000449405Z showgun + sanopporn (519048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ641124-139 ED292328886TH Golfthip4564 + อ้วนโกบ๊อ (519208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ภูเก็ต
23 # 3อจ641124-158 ED286014755TH gek1414 + prons (519230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)

24 # 3อจ641124-163 ED293738278TH PHLOI + แฮปรามคำแหง (519140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 83%)
25 # 3อจ641124-165 ED201143099TH อาราธนา + คุณนรี (519147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 3259)
26 # 3อจ641124-181 ED222766911TH Anusornj + july2009 (519120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ641124-194 ED308353792TH nirun4 + บุญบันดาลพระเครื่อง (519252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ641125-120 เซียนน้อยหนึ่ง+teerawit (519308) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนักรวม 6.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82238 (23/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641110-035 ED278304742TH tongjoy (517615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ641112-003 ED596584741TH แว่นพระประแดง (517893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641112-013 ED266553230TH ฅนบางใหญ่ (517901) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ641112-014 ED277520396TH sompong963 (517832) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ641112-017 TH011823C7441B สุธาสินี (517896) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ641113-015 ED286010665TH akara (517984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ641118-001 EB556433615TH seranee (518559) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ641118-005 ED280233639TH วุฒินันท์ (518600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ641118-012 ED294012204TH TODSAPON99 (518607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
10 # 1อจ641118-026 EX508628475TH Chatkla_mai (518603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ641120-006 EH510768272TH mumu99 (518865) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 1อจ641122-006 ED309507416TH goodmondays (519001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ641122-016 ED182833638TH Kritsada21 (519004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ641123-005 EG898675704TH ซูโม่ (519069) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
15 # 1อจ641123-006 EG898675704TH ซูโม่ (519071) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
16 # 1อจ641123-008 ED296591112TH twongt (519078) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
17 # 1อจ641123-009 ED254345756TH putza8888 (519073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641123-011 TH0118253FPH9B assawin (519081) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
19 # 1อจ641123-012 TH0118253FPH9B assawin (519088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
20 # 1อจ641123-016 ED262608423TH textile007 (519092) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
21 # 1อจ641123-017 EW926689454TH ตั้มปราจีน (519065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ641123-020 TH011824ZS3P7B NUNG1789 (519070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ641123-022 EB549556985TH aoso1554 (519083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ641123-023 TH011824WZ1S4B ศิษย์ครูบา57 (519086) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ641123-024 ED288994525TH tayatang (519090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ641123-025 ED293455753TH reddevil (519093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ641124-003 ED309508204TH Aoon5 (519165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641124-018 ED222766749TH บอลปากน้ำ (519172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641124-022 TH0118257MY00B khak2800 (519210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 1อจ641124-028 ED170094872TH กิ่วกระ (519177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ641124-032 ED288983942TH tayatang (519181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641105-016 BhuriKet26 (517005) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ641108-009 ทิวทัศน์ (517270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ641108-011 pecth88 (517274) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 2อจ641108-024 moo_bpk (517279) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ641109-003 สยามเมืองยิ้ม (517326) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
6 # 2อจ641109-019 Wiraj_ph (517466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ641109-025 Pond2865 (517470) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
8 # 2อจ641109-030 Nathan666 (517471) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ641109-052 ThaiWong (517404) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ641110-013 ริณดา (517604) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641110-025 ชัยเจเจ (517624) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641112-018 Nicharida (517889) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641115-012 แพรวพรรณ (518143) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641115-014 แพรวพรรณ (518141) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ641115-018 aeakarat (518144) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ641116-002 legallaw (518288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 2อจ641116-003 legallaw (518290) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
18 # 2อจ641116-007 bigbrother (518262) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
19 # 2อจ641117-003 pontat567 (518467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ641117-010 ริณดา (518475) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ641117-011 ย้ายเข้าระบบใหม่ไปที่ 2อจ641125-019
22 # 2อจ641117-012 ริณดา (518472) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
23 # 2อจ641117-013 ริณดา (518476) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ641117-014 ริณดา (518474) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ641117-015 ริณดา (518444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
26 # 2อจ641117-017 ริณดา (518453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
27 # 2อจ641117-018 ริณดา (518457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ641117-022 loomthong (518466) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 2อจ641118-004 maiizza (518543) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 2อจ641118-008 tom_tepa (518555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ641118-011 Siamclassic (518597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ641118-012 Siamclassic (518598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
33 # 2อจ641118-014 thanawat_bz (518612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ641118-017 wutpantip (518580) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ641119-008 tree5007 (518707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ641119-009 disakorn (518709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ641119-012 merich (518684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ641119-020 เรืองกิตติ์ (518687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ641122-026 naret18 (518950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ641122-027 pichet (518952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ641122-028 ธัมมจักร (518954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ641123-001 donkingddd (519068) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ641123-005 tkboys (519101) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
44 # 2อจ641123-010 Thana8888 (519075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ641123-011 ninjaykk (519077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ641123-016 มองดู (519091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ641124-018 การันตีพระ (519118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ641124-019 การันตีพระ (519277) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
49 # 2อจ641124-020 การันตีพระ (519276) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641118-125 ED112146221TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + Benyapa (518492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว)
2 # 3อจ641118-128 EB553817316TH tummusic46 + Friday (518502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.จันทบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ641119-124 ED272963788TH Thesun66 + ซุยคิขิง (518696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%)
4 # 3อจ641119-146 ED263750955TH confirmed + maxjvc (518681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
5 # 3อจ641120-142 EG363808401TH โจ้บางโพ + Tarkkyp (518816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
6 # 3อจ641122-009 BhuriKet26 + somrut (518898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมือซ้าย)
7 # 3อจ641122-010 kittinanaum + ประศาสน์ (518900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ641122-104 EG955025664TH BhuriKet26 + ชินนิมอน (518929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
9 # 3อจ641122-106 EG955025664TH art8888 + ชินนิมอน (518943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ641122-115 EG898675531TH tosspong + บอสตัน (518895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทอก วัดหนองซิ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.จันทบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
11 # 3อจ641122-136 821604554352 opasn + Gap14 (518910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครปฐม(G 67%)
12 # 3อจ641123-005 chatchaik007 + scottruth (519019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 5 กรัม) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ641123-110 ED293455064TH คูณทวี + เขยมาบตาพุด (519109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ641124-001 BhuriKet26 + noppharat52 (519273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ641124-002 Beginner_Y + ศตกมล (519117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (641019-1003)
16 # 3อจ641124-003 bunpotth + ประศาสน์ (519125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ641124-004 nco29-48 + ดิอาโบล (519129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)

18 # 3อจ641124-005 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + nukro09 (519132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 84%)
19 # 3อจ641124-006 ประกาศิต57 + SeksitK (519134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
20 # 3อจ641124-101 ED281352235TH popnavy + คุ้มเสมา (519146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (620624-090)(G 89%)
21 # 3อจ641124-102 ED263975211TH บรีสพระช่วย + Chaweewan31 (519151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(น้ำตาล) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
22 # 3อจ641124-104 EG383637989TH stdpuy + ปราศมณฑิล (519159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ641124-106 EG412590124TH dek_bansuan + gunner (519163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
24 # 3อจ641124-107 ED282267096TH aluminium + planoi (519168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นไตรมาส 64 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 145)
25 # 3อจ641124-108 ED222406286TH Thedowntown + ทรัพย์มหาลาภ (519169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว เนื้อสำริด จ.นครปฐม
26 # 3อจ641124-109 ED244449235TH RYUTA + ช่างณัฐ (519173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ. (630606-410)(G 68%)
27 # 3อจ641124-111 EG898669023TH cuntona + จำปาเอฟซี (519183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
28 # 3อจ641124-112 ED286462918TH Calceo + ชินครับ (519186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ641124-113 EH382835634TH เมืองช้าง + Juicy (519189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
30 # 3อจ641124-114 ED294025830TH Dome2021 + aoso1554 (519190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(641115-1152)
31 # 3อจ641124-115 ED218358010TH popeye289 + diethelm (519193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.นครปฐม
32 # 3อจ641124-117 ED280767695TH sorrowful129 + เต๋อคูทราย (519198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (640927-196)(G 81%)
33 # 3อจ641124-119 ED261214036TH Panamera + มะนาวแป้น (519204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองคำ กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ641124-120 EG898675908TH Win_Amulet + บอสตัน (519207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641124-121 EG898675908TH Maximax + บอสตัน (519119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพหักซ่อม)
36 # 3อจ641124-122 ED277043997TH ไม้ไท + a-pro (519121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (531203-216)

37 # 3อจ641124-124 EI760849310TH floi456 + auu2520 (519127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ641124-125 ED832886447TH ลายน้ำ + sanjinda2524 (519137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1742)
39 # 3อจ641124-126 ED257045203TH suparerk + Thanapong36 (519142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
40 # 3อจ641124-128 ED898589665TH เซียนน้อยหนึ่ง + (519150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก
41 # 3อจ641124-129 ED898589665TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (519153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
42 # 3อจ641124-130 ED898589665TH กิมเล้ง + ขนมไทยแม่อารีย์ (519156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวังบัว เนื้อชินเงิน จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ641124-131 ED898589665TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (519164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 90%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
44 # 3อจ641124-132 ED898589665TH essai + ขนมไทยแม่อารีย์ (519167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ641124-134 ED617679827TH frist + ไอซ์_บ้านหมอ (519174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเวชคาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สระบุรี
46 # 3อจ641124-135 821605881342 Thesun66 + ทาสธรรม (519179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
47 # 3อจ641124-136 ED239797365TH Thesun66 + เก่งจริงจริง (519185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ641124-137 EG412590115TH เคอิโงะ + gunner (519197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
49 # 3อจ641124-138 EH125935877TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + โอเว่น (519203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ641124-140 ED026478155TH pramual + thatcharit (519213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ไม่แท้)
51 # 3อจ641124-141 ED292328798TH showgun + อ้วนโกบ๊อ (519116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
52 # 3อจ641124-142 ED243377130TH กระดุมทอง + Ploy916 (519122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 643)
53 # 3อจ641124-143 ED296834548TH atthasit + Man2517 (519128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ641124-144 ED194790152TH Dragoninsu + Nov13 (519133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1744)
55 # 3อจ641124-145 EG834991880TH nokklang + Leche (519141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี

56 # 3อจ641124-146 ED307416584TH Mitpanja43 + anusart02 (519148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
57 # 3อจ641124-147 EW004577536TH NOP_BU8 + m-cot (519157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (641028-2044)(G 69%)
58 # 3อจ641124-148 ED218358023TH vorapot-p + diethelm (519266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์กนกข้าง(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
59 # 3อจ641124-149 EB553858823TH poshwises + phirat21 (519176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ้มหูยายซิ้ม เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ฉะเชิงเทรา
60 # 3อจ641124-150 ED286036019TH thitipant + tui_bong (519182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก พิมพ์มีเส้นคอ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ641124-151 ED286036019TH thitipant + tui_bong (519194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก พิมพ์มีเส้นคอ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
62 # 3อจ641124-152 EH924282708TH เงินทองพระเครื่อง + (519202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
loryinglong
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ641124-153 ED233449565TH kankanmol + ทนายหลวง (519206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนขวาและลงรัก)(G 64%)
64 # 3อจ641124-154 EH365070397TH กล้วยไม้ + Mahamonkkol888 (519212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่น 8 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม
65 # 3อจ641124-155 ED283882757TH Dome2021 + น้องหมี (519217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(641104-1239)
66 # 3อจ641124-157 ED222269510TH PHLOI + Tanadol1969 (519226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ตัวหนังสือหนึ่งแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ641124-159 ED286014755TH gek1414 + prons (519234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นศรีสมวงศ์ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 64%)
68 # 3อจ641124-160 ED040463355TH Thanapol1995 + เสือเต่า (519267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (640716-130)(G 68%)
69 # 3อจ641124-161 ED292328926TH สิริวรรณโณ + อ้วนโกบ๊อ (519131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 436)
70 # 3อจ641124-162 ED293738278TH Maximax + แฮปรามคำแหง (519135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ641124-164 ED269329091TH anonta_07 + winyuchon (519271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (641012-063)
72 # 3อจ641124-167 ED243518464TH PopQC + HS6JMS (519158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
73 # 3อจ641124-169 ED238048374TH มหามณีจินดา + pong19 (519166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
74 # 3อจ641124-170 ED243916086TH stdpuy + ถุงนิล45 (519171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ641124-171 ED296574746TH aluminium + หนุ่ยเพชรบุรี (519175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (ฝังตะกรุด)
76 # 3อจ641124-172 ED296574746TH aluminium + หนุ่ยเพชรบุรี (519180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อผง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์)
77 # 3อจ641124-173 TH0118256UQR2B ploithai + Vincent (519184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผง(แดง) ปี 2495 จ.ชลบุรี
78 # 3อจ641124-175 EG944237518TH chatchaik007 + ppffarm (519191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (641030-1014)(G 54%)
79 # 3อจ641124-176 ED247768374TH bigbrother + joe0707 (519195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ641124-177 ED308696112TH แสงธรรม01 + nouvo (519199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ641124-179 BCOT0000304504D natthawut1997 + patchaya (519274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
82 # 3อจ641124-182 ED266811407TH confirmed + ชวนชื่น (519123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
83 # 3อจ641124-183 ED266811407TH Panamera + ชวนชื่น (519126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 410164)
84 # 3อจ641124-184 ED266811407TH ipattamulet + ชวนชื่น (519130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่น 2 พิมพ์นะรี เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมากและหูชำรุด)
85 # 3อจ641124-185 ED266811407TH ราชสีห์ + ชวนชื่น (519136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ641124-186 ED266811407TH ผู้นำพล + ชวนชื่น (519139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
87 # 3อจ641124-187 TH0118257KYK4B jj2424 + ป๋องร้อยไร่ (519143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ641124-189 CLPK000109000YR Chan59 + เจษเมืองกาญจน์ (519155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
89 # 3อจ641124-190 CLPK00109000YR RTHANIT + เจษเมืองกาญจน์ (519160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
90 # 3อจ641124-191 PTPN000077970YL PHLOI + Sogood35 (519236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ641124-192 ED262028809TH บุญพา + witsanu22 (519275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
92 # 3อจ641124-196 EH581899758TH ananpanit + นนท์รามคำแหง (519256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัจตตานี (G 75%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
93 # 3อจ641124-198 ED301208265TH RYUTA + Viraphan711 (519260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว เนื้อตะกั่ว

94 # 3อจ641124-199 ED301208265TH Swaha + Viraphan711 (519261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเขาใหญ่ วัดถ้ำเกาะสีชัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
95 # 3อจ641124-200 ED268725913TH tummusic46 + พจน์3841 (519263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 25 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82234 (22/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641018-013 EB525338172TH kanlaya48 (514459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ641105-012 ED271715615TH มหามณีจินดา (516948) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ641106-009 ED206792087TH maii_amulet (517108) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ641108-030 RH1700016493083TH ประสาน (517253) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ641111-005 ED271728755TH มาริโอ (517765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ641111-007 ED217397065TH คุณศิระ (517766) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ641111-019 EB558590551TH seranee (517754) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ641111-024 KBAN000076195TW taccord (517757) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ641111-025 KBAN000076195TW taccord (517760) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
10 # 1อจ641112-020 ED260296144TH อ้วนโกบ๊อ (517900) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ641113-025 TH011823Q00Z1B dod18 (517960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ641113-026 ED282512463TH o-larn (517994) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ641113-027 66850392896195 aek555 (517963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ641115-008 ED260259800TH องอาจ (518114) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ641117-030 EG383542331TH ขนมกรุบ (518356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ641118-008 ED217379490TH ปักต้นกล้า (518571) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ641118-013 EH736672740TH องอาจ (518587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641119-001 ED88733477TH บ้านบุญ (518717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ641119-015 ED272963738TH ซุยคิขิง (518705) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641119-016 ED270231885TH ขุนอิน (518713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ641119-020 ED148979995TH paniwat_n (518727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ641119-021 ED261519934TH พรหมแพทย์ (518690) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ641120-003 RSKM000055072B7 cellamic (518860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ641120-008 EH510768272TH mumu99 (518866) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ641120-009 ED173189146TH ตอปทุม (518862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ641120-011 ED239783882TH converse_07 (518827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ641120-015 ED245761988TH CTPRAKRUENG (518831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641120-018 ED209170872TH เดียวคิงส์สยาม (518836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641120-019 ED269609180TH JAPAN-55 (518841) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
30 # 1อจ641120-020 ED255233243TH tammanoon (518843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ641120-021 ED201526442TH Nadtakan (518849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ641120-025 PPNM000075608CJ midnightjojo (518852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ641120-026 ED156850536TH TaeJo (518854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ641120-028 ED297061875TH sak_laoareerat (518858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ641120-029 821602069396TH KoTar (518859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ641120-033 ED286436396TH jarungrux (518838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ641120-034 TH011824VGJ13B dod18 (518845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ641122-001 EB555938731TH kanlaya48 (518980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ641122-004 ED255227455TH tammanoon (518986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ641122-005 ED284919833TH sevenptk (518989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ641122-010 ED313501352TH bluezone69 (518992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ641122-011 EG864415501TH Bophantom (519002) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
43 # 1อจ641122-012 ESTS000194238 Phichit_02 (518962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ641122-013 ED563022173TH LexCyber (518965) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ641122-014 ED305422595TH pungting (518967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ641122-015 ED212871756TH หมูเบสท์ (518971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ641122-018 EH384155339TH ทรัพย์เทวา (518978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ641122-019 ED304227462TH ต้นคุง (518982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ641123-002 ED292365623TH joeenok (519080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ641123-013 NGWW0001094469X wilairat_22 (519089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ641123-014 ED297875155TH noi70 (519097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641104-020 พระคุณแม่เล็ก (516810) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ641110-021 maiizza (517621) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ641112-011 microsoft (517886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 2อจ641113-014 Kittinan (518039) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ641115-022 ศตกมล (519087) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ641116-004 greensnake (518230) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641120-001 พงศกร (518814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641120-003 noomark (518817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641120-007 atthasit (518820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ641120-011 ถนัดซ้าย08 (518850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ641120-016 Thanom (518856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ641120-018 wilairat_22 (518861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ641122-003 สยามเมืองยิ้ม (518968) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ641122-006 vee2503 (518970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ641122-007 vee2503 (518974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ641122-008 vee2503 (518977) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
17 # 2อจ641122-009 vee2503 (518981) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ641122-010 vee2503 (518983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ641122-011 vee2503 (518985) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ641122-012 vee2503 (518987) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ641122-013 vee2503 (518990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ641122-014 vee2503 (518991) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ641122-015 vee2503 (518988) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ641122-016 vee2503 (518993) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ641122-017 vee2503 (518995) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ641122-018 vee2503 (518997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ641122-019 vee2503 (518998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ641122-023 สิทธิโชค (518942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ641122-024 kniight1309 (519007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ641122-025 Alca8300 (519006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ641122-029 MEA330 (518958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ641123-006 วัฒน์วังหิน (519094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ641123-013 rongfox (519082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 2อจ641123-021 การันตีพระ (519012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ641124-022 Tourjen (519079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641103-181 EG898592987TH aeed19 + ซูโม่ (516553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ641111-003 เซียนน้อยหนึ่ง + saksitt (518191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 78%)
3 # 3อจ641117-011 Newnomal + nui28 (518332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดแขนซ้าย)(G 84%)
4 # 3อจ641117-158 ED264536300TH Kunphra + solos (518347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ
5 # 3อจ641117-164 RKIG000048287DD Chan59 + cnontarat (518394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ641117-176 HKLP0000520135Z pockypockdeng + Kittinan (518431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
7 # 3อจ641117-183 EG383542331TH toymlt + ขนมกรุบ (518319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.เพชรบูรณ์
8 # 3อจ641118-009 ห้วยไผ่ + ninjaykk (518509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
9 # 3อจ641118-010 confirmed + ming168 (518602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ641118-012 tummusic46 + wutpantip (518537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ641118-120 ED288661987TH PAI6258 + sunchai07 (518581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
12 # 3อจ641118-134 ED296007290TH susuki + ภิรัต (518518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ641118-138 EH736672798TH PIRAYA88 + องอาจ (518609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจาร์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2536 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ641118-140 ED217379509TH อรทัย960 + ปักต้นกล้า (518539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ641118-142 EH746735841TH บุญพา + yoon9 (518483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ641118-160 821594606674 พรพระพุทธคุณ + Mynu157 (518586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 80%)
17 # 3อจ641118-172 ED271766590TH arm007 + มาริโอ (518545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16 ) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี

18 # 3อจ641119-121 ED131488881TH zafari + สันป่าตอง (518677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ไม่ตอกโค้ด)
19 # 3อจ641119-143 EH141286725TH Smellwether + piya222 (518673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ641119-147 ED140959076TH maymaybaa + totoaomaom (518686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระกาฬ วัดกลางบางซื่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
21 # 3อจ641120-127 ED293443636TH Teehatyai + ossyman (518834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 53%)
22 # 3อจ641120-164 ED099447613TH Thanapong36 + noomwny (518794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.2 ซม.)(สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)(G 77%)
23 # 3อจ641122-001 Tee59 + pornthap (518872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
24 # 3อจ641122-002 พรอิศรา + zapp8881 (518874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540709-004)(G 79%)
25 # 3อจ641122-003 icebebe555 + popnavy (519005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641106-1005)(G 84%)
26 # 3อจ641122-004 tockjung + Benyapa (518879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพแต่งผิว)(641113-1231)
27 # 3อจ641122-005 Panamera + numomint (518883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองคำ 96% ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม)
28 # 3อจ641122-006 reddevil + numomint (518887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 28974)
29 # 3อจ641122-007 charwut + numomint (518890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ641122-011 ข้าวปุ้น + ธัมมจักร (518906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5513) **พระสภาพสวย
31 # 3อจ641122-012 nut141 + ธัมมจักร (518909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1483) **พระสภาพสวย
32 # 3อจ641122-013 nut141 + ธัมมจักร (518913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1198) **พระสภาพสวย
33 # 3อจ641122-015 รุตช้างกลาง + blue333 (518919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 160/สภาพสวย)
34 # 3อจ641122-016 yyoyo + kampanat (518926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ (640927-188)(G 66%)
35 # 3อจ641122-017 Chan59 + kampanat (518930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ641122-018 artto13 + kampanat (518933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ประทานพร เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ641122-019 artto13 + kampanat (518935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ประทานพร เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ641122-020 montblanc + kampanat (518938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพราย วัดมะขาม เนื้อทองเหลือง จ.ปทุมธานี
39 # 3อจ641122-021 พันธิตรา + kampanat (518873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสายใต้ เนื้อสำริด
40 # 3อจ641122-023 Chan59 + kampanat (518881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ641122-024 Chan59 + kampanat (518888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ641122-101 SUAS000058160N6 Chang327 + พยัคฆ์สมิง (518904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
43 # 3อจ641122-102 ED260494564TH Choat + Nsamut (518912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์
44 # 3อจ641122-103 ED230485780TH pornlimk + หลานตาจวบ (518923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (641108-1220)
45 # 3อจ641122-105 EG955025664TH สุรชัย15 + ชินนิมอน (518936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
46 # 3อจ641122-107 ED284919833TH in2509 + sevenptk (518948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 70%)
47 # 3อจ641122-108 ED284919833TH PHLOI + sevenptk (518957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 59%)
48 # 3อจ641122-109 EG898675531TH toy_clong8 + บอสตัน (518961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
49 # 3อจ641122-110 EG898675531TH Tee59 + บอสตัน (518964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ641122-111 EG898675531TH PANPEUNG + บอสตัน (518882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
51 # 3อจ641122-112 EG898675531TH เมเปิ้ล + บอสตัน (518886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
52 # 3อจ641122-113 EG898675531TH intermilan + บอสตัน (518889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง เนื้อเงิน
53 # 3อจ641122-114 EG898675531TH POONBUNS63 + บอสตัน (518893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ641122-116 EG898675531TH jung70 + บอสตัน (518899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางกุฎีทอง เนื้อผง
55 # 3อจ641122-117 EG898675531TH jung70 + บอสตัน (518902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ

56 # 3อจ641122-118 ED290828473TH SAHAKORN + Wanlop (518905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ641122-119 ED832065217TH บารมีธรรม + เสน่หา (518908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งน้ำเต้าทอง หลวงพ่อผล วัดชัยมงคล เนื้อนวโลหะ ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 819)
58 # 3อจ641122-120 ED309203692TH Rattanin + ป๋ามอส (518914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ641122-121 ED308637732TH Chamulet + ริณดา (518921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ราชบุรี (641027-1043)
60 # 3อจ641122-122 ED171958835TH joeenok + เพชรมรดกไทย (518924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
61 # 3อจ641122-123 RPNL0000202622F gek1414 + ชัชชัยชัง (518927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระพุทธโสธร วัดพุทธจักรมงคลชยาราม รุ่น ญสส. เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 443/น้ำหนักทอง 5.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดพุทธจักรมงคลชยาราม รุ่น ญสส. เนื้อเงิน ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 443)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดพุทธจักรมงคลชยาราม รุ่น ญสส. เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 443)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
62 # 3อจ641122-124 ED219834364TH เมืองช้าง + Poowadon (518934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรางค์ กรุวัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
63 # 3อจ641122-125 QSV901100000390 bongbiab + Sutthisak_k (518937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 30033)
64 # 3อจ641122-126 ED257583159TH มีเก้า888 + deghong2013 (518940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 77%)
65 # 3อจ641122-127 ED257583159TH thawath + deghong2013 (518945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องที่ตอกโค้ดไม่ครบของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
66 # 3อจ641122-128 ED321220022TH ท๊อปบางนรา + แปะยุ้ย (518949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (560705-007)(G 67%)
67 # 3อจ641122-129 EG955025885TH น้ากร + พุทธคุณพระแท้ (518953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
68 # 3อจ641122-130 ED283870405TH เอกจักร + น้องหมี (518956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641112-1063)(G 65%)
69 # 3อจ641122-132 ED250587598TH ศรายุทธสายไหม + jingmanu (518880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ641122-133 ED290855156TH KID_2 + Goodcobain (518891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ641122-134 ED223395718TH Ball2523 + มะนาวแป้น (518897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดแหลมฉบัง
72 # 3อจ641122-135 ED223395718TH วันชัย2511 + มะนาวแป้น (518901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.สุราษฎร์ธานี
73 # 3อจ641122-137 ED085155924TH yime2 + numpraram2 (518915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

74 # 3อจ641122-138 ED266584395TH poshwises + ยุกรุงธน1984 (518920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ641122-139 ED277107383TH Engineer12 + สิทธิวงค์ (518925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
76 # 3อจ641122-140 ED309214960TH Thesun66 + rossyza4142 (518931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมเข่าขวาและมุมบนซ้าย-ขวา)
77 # 3อจ641122-141 ED309214960TH atomyutyaa + rossyza4142 (518941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
78 # 3อจ641122-142 ED309214960TH lamborghinizi + rossyza4142 (518944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
79 # 3อจ641122-145 ED305422613TH poshwises + pungting (518955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
80 # 3อจ641122-146 EG898679989TH aeed19 + ขนมไทยแม่อารีย์ (518959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นงานต้มยาครั้งที่ 100 พิมพ์ก้นระฆังย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 17)
81 # 3อจ641122-147 EG898679989TH samsun + ขนมไทยแม่อารีย์ (518963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
82 # 3อจ641122-149 EG898679989TH Panamera + (518972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
83 # 3อจ641122-150 EG898679989TH kengpo + ขนมไทยแม่อารีย์ (518975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์สี่พระองค์ เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
84 # 3อจ641122-151 FC898679989TH kengpo + ขนมไทยแม่อารีย์ (518884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นครสวรรค์
85 # 3อจ641122-152 EG898679989TH กระต่าย + ขนมไทยแม่อารีย์ (518885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภ-ยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 66%)
86 # 3อจ641122-153 EG898679989TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (518892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
87 # 3อจ641122-154 EG898679989TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (518896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สระบุรี(G 66%)
88 # 3อจ641122-155 EG898679989TH เด็กเมืองชล + (518903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นปาฏิหาริย์มาฆะบูชา เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 453)
89 # 3อจ641122-157 EH334155339TH autpichut + ซ้อเจ็ด (518911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ641122-158 ED931641454TH Thesun66 + ตะกรุดโทน (518916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
91 # 3อจ641122-159 ED218522189TH พิชชากร + maxthawung (518918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท
92 # 3อจ641122-160 SHAC00003388675 KUUGA + APICHETTB (518922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601123-084) **พระสภาพสวย

93 # 3อจ641122-161 EJ694514493TH susuki + sorn42 (518928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
94 # 3อจ641122-162 ED995699871TH supanutk + kridtanaibpp247 (518932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลายอดอัฎฐารส เนื้อชินเขียว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
95 # 3อจ641123-001 Pond27 + bboyjob142 (519010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พ้นมือ พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
96 # 3อจ641123-002 samachu + ณิชา56 (519112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ641123-003 Prapoj_w + เสมาพัดยศ (519013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(641108-1073)
98 # 3อจ641123-004 เต้ยอิตาเลียน + annihi (519017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ641123-006 scpra + ศิษย์วัดญาณเสน (519022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นเขี้ยวแก้วประกาศิต เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
100 # 3อจ641123-007 Teerasak01 + tuk08 (519025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
101 # 3อจ641123-101 EG912535285TH เด็กบางโบสถ์ + Teerubber (519027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
102 # 3อจ641123-102 ED185088388TH gek1414 + koekoe (519029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
103 # 3อจ641123-103 ED233899159TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + อาราธนา (519032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(621008-240) (G 66%)
104 # 3อจ641123-104 ED292365623TH บุญพา + joeenok (519033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)
105 # 3อจ641123-105 ED274367375TH เมืองช้าง + ขุนเมืองจันทร์ (519036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
106 # 3อจ641123-106 ED304251360TH arun2515 + TaNachaut (519039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
107 # 3อจ641123-107 ED224498033TH patchara + พิมพ์พิมล (519043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 5 (สายฝนตรง) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (641105-1112)
108 # 3อจ641123-108 EG891710980TH chawarit + Subin (519111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดชนะสงคราม เนื้อผง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ641123-109 ED224498020TH AChen + พิมพ์พิมล (519047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
110 # 3อจ641123-111 ED283335844TH Oat_Phk + marlboroman (519035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2548 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)
111 # 3อจ641123-112 TH011824ZYQ48B Moty5555 + เด็กแคมฟร็อก (519038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

112 # 3อจ641123-113 ED137882099TH worrakhit + โพไร่หวาน (519041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนมช่วยชาติ เนื้อทองแดง
113 # 3อจ641123-114 ED257569293TH schan2514 + deghong2013 (519044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)
114 # 3อจ641123-115 EJ456118267TH major + มหัศจรรย์พระ (519049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7152) (641113-1111)
115 # 3อจ641123-116 ED264134884TH Dome2021 + ศักดิ์นรินทร์ (519051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641029-1298)
116 # 3อจ641123-117 TH0118252E094B อู๊ด62 + nattawutng (519054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ641123-118 ED293737635TH jeopardise + rambo93 (519058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบนขวา)
118 # 3อจ641123-120 ED795862784TH alife + โต๋พระเครื่อง (519064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 7.5 นิ้ว)
119 # 3อจ641123-121 RL239565905TH adisak197 + Lord636 (519011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกะบกขึ้นผึ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ระยอง
120 # 3อจ641123-123 ED261205365TH rattana2511 + มะนาวแป้น (519020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาปราบ วัดละหารไร่ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 133)
121 # 3อจ641123-124 TH011824Z1439B jirapach + ต้นน้ำ53 (519037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ รุ่นรวยเงินล้าน ปี 2556 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
122 # 3อจ641123-125 ED197822035TH ทิศเหนือ + duk101 (519040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (641018-1112)
123 # 3อจ641123-126 ED278954495TH Goodcobain + nottosaad (519045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
124 # 3อจ641123-127 ED297875155TH อ๋องสาย4 + noi70 (519052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (610811-235)
125 # 3อจ641123-128 ED303013770TH Chanida469 + ลั่นกรุง (519057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
126 # 3อจ641123-129 EG384797409TH yodpra + สหายเมืองลิง (519059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท
127 # 3อจ641123-130 ED288974251TH Poopoo + แปะยุ้ย (519062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
128 # 3อจ641123-134 SUAS000058271QB krais1 + พยัคฆ์สมิง (519030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
129 # 3อจ641123-135 ED218523003TH yodpra + maxthawung (519034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท
130 # 3อจ641123-136 821611051542 MRDAVE + ชอบจัง (519042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ

131 # 3อจ641123-137 ED310908782TH pongpiki + Hinaon (519050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
132 # 3อจ641123-138 ED319004118TH พิศรุษ + คูณสตางค์ (519055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ641123-139 RBKP000027376RV palmbec + taveecahijarung (519060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
134 # 3อจ641123-140 TH01182Y7WB1B Thesun66 + Baskracing (519063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัศยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ641123-141 ED243377656TH floi456 + Ploy916 (519008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
136 # 3อจ641123-143 บีเวียงพิงค์ + ลุงปิ่นเริน21 (519018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
DONM000096524VH
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
137 # 3อจ641123-144 ED28894525TH Tatchapong + tayatang (519021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ641123-145 ED288994525TH เสรีไทย + tayatang (519024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5959) **พระสภาพสวย
139 # 3อจ641123-146 ED132293626TH thitipant + makluayka (519026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 24 พ.ย. 2564 - 08:39 น.] #82231 (21/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641105-035 ED253092300TH prapun_ch (516981) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ641108-009 ED222761137TH Teresa (517246) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ641110-009 EH479429497TH เสือสมิง (517590) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 1อจ641111-004 ED2605365878TH murbur (517749) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ641115-007 EG365422329TH print (518117) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ641115-014 ED257548832TH ธนกฤตพระเครื่อง (518102) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ641116-006 EH502267685TH เมืองสมุทร (518287) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ641116-022 ED306300117TH หนุ่ยเสื้อดำ (518267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ641116-025 821589865983 ขุมทรัพย์บูรพา (518296) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ641116-026 PCRB0000321083M สมยศ5 (518272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ641116-031 EJ171638995TH kopper (518301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ641116-032 TH01182467EJ2B toy_clong8 (518258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ641120-030 TH011824Q76B3B assawin (518867) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ641120-031 TH011824Q76B3B assawin (518868) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
15 # 1อจ641122-003 ED313501335TH bluezone69 (518984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641028-010 ริณดา (515820) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ641028-011 ริณดา (515825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ641028-018 ริณดา (515859) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ641028-020 ริณดา (515872) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ641028-029 suppaleak (515888) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ641109-026 Pond2865 (517468) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ641112-013 lovehunterlove27 (517849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ641113-010 ไข่มุข (518036) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ641115-002 vadcharapol (518110) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ641116-012 nuttakrit (518247) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ641117-001 vandunlop (518465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ641117-008 ริณดา (518470) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
13 # 2อจ641117-032 kamonsap (518419) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ641119-003 อตกพระเครื่อง (518702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ641122-001 การันตีพระ (518877) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ641122-005 เอกฤกษ์ (518973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ641122-031 การันตีพระ (518875) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641113-115 TH011823RQWP7B ม่วงทองพระ + ธิดาทะเล (517935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมอชีวกโกมารภัต อาจารย์ศรเทพ ศรทองสร้าง รุ่น ๑-๙ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ641115-002 หลวงสิน + nunthawat (518053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ641116-159 EG701052079TH wongthep + Buncha (518210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (641108-2214)
4 # 3อจ641117-180 TH011824904Y1B gumoo007 + sutee (518435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง ปี 2539 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ641118-135 EW694590999TH ลำกระดาน + newty53 (518522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ641119-104 PHLOI + (518662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PCNW000055173M8 KUNMOOOODOOD
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพแต่งผิว)(G 80%)
7 # 3อจ641119-111 PTAS0000469778G threerapol + meksonice (518613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฏโง้ง เนื้อผง ปี 2519 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
8 # 3อจ641119-112 EI760887984TH เล็กบ้านโป่ง + อาทิตย์๙๙ (518614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน จ.พิจิตร **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ641119-131 ED085179188TH chaidee + pudeenun1716 (518619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ641119-135 TH011824BCE66B Chan59 + ธัญสักปฐมาธนสรร (518634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์คะแนนหลังรูปเหมือน เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ641119-167 SK52000064634Z7 kikapuu + โจ้บางโพ (518642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

12 # 3อจ641120-001 Toncow + anonnat (518755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
13 # 3อจ641120-002 RtitTi + ก๊อง05 (518759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซินเคลือบทอง จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 8.4 นิ้ว)
14 # 3อจ641120-003 pockypockdeng + noomark (518763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (641102-1125)
15 # 3อจ641120-004 Taoz2119 + userchai (518766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นห้าแชะ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ641120-005 พัทลุง + nunthawat (518770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
17 # 3อจ641120-006 pachre + zuzaa (518772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
18 # 3อจ641120-007 แม่พลอย + imaginary (518774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดวิมุตติธรรม เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 40/ขนาดสูง 11 นิ้ว)
19 # 3อจ641120-101 EG898589245TH jung70 + ขนมไทยแม่อารีย์ (518778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ641120-102 EG898589245TH ตูน-คณิศร + (518781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
21 # 3อจ641120-103 EG898589245TH rit_non + ขนมไทยแม่อารีย์ (518785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม
22 # 3อจ641120-104 ED309504542TH Calceo + ขุนเมืองจันทร์ (518789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(550503-017)
23 # 3อจ641120-106 EG898589254TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (518796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถฯ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)

24 # 3อจ641120-107 EB55382035TH หงฟ้า + Wanlop (518799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ641120-108 EB553832035TH หงฟ้า + Wanlop (518804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
26 # 3อจ641120-109 EG384794597TH Wanlop + ธิติวราห์ (518807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคงสวัสดี หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.จันทบุรี
27 # 3อจ641120-110 EX385374145TH yodkk + Kongkee (518810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช(G 62%)
28 # 3อจ641120-111 ED889867414TH กาละแม + คเวสโก (518780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย กรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
29 # 3อจ641120-112 ED292354444TH วันชัย2511 + อ้วนโกบ๊อ (518784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ641120-113 ED262537801TH methee88 + tar2499 (518786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่พระมหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด เนื้อผง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 742)
31 # 3อจ641120-114 ED233579795TH Far2520 + อนพัช (518790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
32 # 3อจ641120-115 ED240776813TH Charity + Kanisorn (518793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
33 # 3อจ641120-117 EW004577451TH pockypockdeng + m-cot (518801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (641022-1087) **พระสภาพสวย
34 # 3อจ641120-118 EV503048417TH คนคลองด่าน + โชคเจริญ (518805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท
35 # 3อจ641120-119 ED277916893TH น้องจักรพงษ์ + loeiisan (518806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2537 จ.เลย

36 # 3อจ641120-120 EB556537947TH ดอกบัว99 + jarun123 (518808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
37 # 3อจ641120-122 EH739167884TH suthee069 + bomtada (518815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
38 # 3อจ641120-123 EH886689326TH sza1200 + สุรินทร์เกาะคา (518819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง
39 # 3อจ641120-124 ED296021040TH ปั้นจั่น + ภิรัต (518822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน จ.ชัยนาท
40 # 3อจ641120-125 ED286460846TH apichart_ao + archi (518826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ641120-126 ED837237656TH หมูผยอง + อากงพระเครื่อง (518828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ641120-128 ED254725003TH พรพระพุทธคุณ + หนองซอ (518839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระศาสดา ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20.5 กรัม) (641021-2070)(G 78%)
43 # 3อจ641120-129 ED238545966TH กาแฟอดีต + a-talala (518844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม พิมพ์ลายเซ็น เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
44 # 3อจ641120-131 ED694990798TH maymaybaa + จอมพล (518758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นครบหกรอบ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
45 # 3อจ641120-132 TH011824SDK0B ZHONGCHENGFENG + (518760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พยัคฆ์สมิง
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 460/น้ำหนักทอง 3 กรัม)
46 # 3อจ641120-133 EW554214405TH Off99 + สายอีสาน (518765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ641120-134 860578122563 wit50 + Ketnada (518769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (580408-226)

48 # 3อจ641120-135 860578122563 Kittinan + Ketnada (518773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (580225-038)(G 68%)
49 # 3อจ641120-136 ED30407328TH วิชามาร + chan082 (518777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)
50 # 3อจ641120-137 ED111799261TH kajell3555 + ptgao99 (518783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 61%)
51 # 3อจ641120-138 ED254119542TH ชาติไทยสมุทร + dewza08 (518787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(641025-1223) (G 86%)
52 # 3อจ641120-139 ED306803525TH แม้วจอมเทียน + ไกลปีนเทื่ยง (518792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
53 # 3อจ641120-140 ED277572212TH หลวงปู่ช้างให้ + csuwatchai (518798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520731-051)
54 # 3อจ641120-141 EG898675390TH RUDY_BAYLOR + บอสตัน (518811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต (สภาพสวย)(G 64%)
55 # 3อจ641120-143 BBN500008384042 แก้วพรหม + Pondnineteen (518821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (641021-1017)
56 # 3อจ641120-144 EH479389991TH wanitcha + ฝอยทอง (518830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน
57 # 3อจ641120-145 EB559212627TH Goodcobain + kai26 (518833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
58 # 3อจ641120-146 BKPU000013827UV Santiwall + kajell3555 (518837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 700)
59 # 3อจ641120-147 ED007061993TH Eikkiwacdp + runrun21 (518842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง

60 # 3อจ641120-148 821572955895 ปิ่นอนงค์ + ball_amulet (518846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)(641029-1302)(G 89%)
61 # 3อจ641120-149 EJ407314804TH naruephan + vanida1720 (518851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ641120-150 BMOD000059808XJ Nicha-Malee + หูบิน (518855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซาวแปดตัดเดี่ยว กรุเชียงแสน เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.เชียงราย
63 # 3อจ641120-152 ED195767994TH towerboy + ลุงปิ่นเริน21 (518762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
64 # 3อจ641120-153 EG955026497TH floi456 + kaokao9 (518767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
65 # 3อจ641120-154 EB553841575TH star_ts + พุทธปฐม (518779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
66 # 3อจ641120-155 ED066800240TH sathinee2256 + kopper (518788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (641105-1120)
67 # 3อจ641120-157 ED845566384TH amarin99 + ถุงเงินกะมีตัง (518802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (641105-1006)
68 # 3อจ641120-158 RL268292007TH poshwises + แปะยุ้ย (518809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
69 # 3อจ641120-159 ED293444755TH Prince_Pratya + นาควารี (518818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ641120-160 TH011824U2M40B แก้วพรหม + Mynu157 (518824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
71 # 3อจ641120-161 ED295600440TH m-cot + โอเว่น (518771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

72 # 3อจ641120-162 ED283662963TH chuanchai2505 + กล่องแก้ว (518775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี (550718-073)
73 # 3อจ641120-163 ED313501349TH Chatnarong_ch + (518782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (641025-2370)(G 69%)
74 # 3อจ641120-165 ED313501349TH Chatnarong_ch + (518800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี (641025-2369)(G 67%)
75 # 3อจ641120-166 EG510369071TH scott + แฮปรามคำแหง (518803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง
76 # 3อจ641119-109 กิตติศักดิ์2519+sogood35 (518676) กรอบทอง 1 องค์ ( G 82%)(น้ำหนักรวม 7.3 กรัม)
77 # 3อจ641119-159 showgun+ขุมทรัพย์พระ (518671) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 2.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82229 (20/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641029-001 821519515585 ขุมทรัพย์บูรพา (516068) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ641030-025 EF230694385 เทียนทอง (516172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ641030-026 EF230694385TH เทียนทอง (516178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ641103-009 EH234059473TH chuanwong (516703) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ641105-004 ED270740857TH แปะยุ้ย (516945) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ641105-029 ED931614706TH เงาะถอดรูป (516968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ641108-018 ED259843510TH tekapol (517261) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ641110-007 EH229647794TH Culpidnoi (517581) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ641110-014 ED244644937TH toopronchai (517607) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ641111-011 ED295902017TH tookatun (517768) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ641111-012 PTPR000066481L7 Teerubber (517770) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
12 # 1อจ641112-004 ED232954049TH bluezone69 (517895) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
13 # 1อจ641112-005 ED795548006TH นภดล1 (517876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ641112-006 ED217388576TH มหาเวส (517898) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ641112-031 ED266209214TH eaknaengnoy (517899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ641113-021 ED270040090TH เล็กอมตะชลบุรี (518008) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ641118-004 ED271656886TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (518567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641118-006 ED266575725TH maii_amulet (518568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641118-007 ED277933429TH บุญสนองเลย (518570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ641118-010 ED296824355TH อะนันตะปัดชะเย (518576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ641118-011 ED296824355TH อะนันตะปัดชะเย (518585) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
22 # 1อจ641118-014 EB553822470TH Wanlop (518589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ641118-016 ED984639038TH Vorajak (518593) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ641118-018 ED293941582TH prajuab (518595) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
25 # 1อจ641118-020 EI999423355TH ทรัพย์กำเนิด (518599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ641118-022 ED242379766TH Maximax (518535) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ641118-023 ED242920606TH Namnathee1983 (518544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641118-025 ED296406164TH golfsriracha (518548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ641118-027 EH750901559TH Sawadee9 (518553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ641119-002 PCNW000055173M8 KUNMOOOODOOD (518720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ641119-003 EB549432393TH aoso1554 (518723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ641119-008 ED217345598TH techinmonpan (518726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ641119-010 ED264560913TH mootoo36 (518729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ641119-012 ED201530084TH พระยอดขุนพล (518688) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 1อจ641119-013 ED247240684TH heng9999 (518697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ641119-017 ฎฏ271671438ธ็ O-Korat (518716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ641119-018 ED211326511TH สู้แล้วรวย (518722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ641119-023 ED271508233TH จอมพล (518700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ641119-024 ED309504370TH goodmondays (518731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 1อจ641119-025 ED263966435TH opor1217 (518703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ641119-026 EB556507429TH พจน์3841 (518706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ641120-002 ED270956941TH Chatnarong_ch (518753) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
43 # 1อจ641120-005 ED137008362TH tang160946 (518761) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
44 # 1อจ641120-010 ED266810826TH ชวนชื่น (518768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ641120-023 IN35000019937HY มอร์เมืองทอง (518776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641104-012 เอกจิตต์ (516831) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ641105-035 Kungs2511 (517003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ641106-006 PHLOI (517101) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ641108-035 sakbangbon (517272) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
5 # 2อจ641110-012 ริณดา (517601) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ641110-019 เสมาพัดยศ (517619) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ641111-012 limmy (517774) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ641112-003 ฅนบางใหญ่ (517879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ641113-005 pitchayuit (518029) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ641113-009 ไข่มุข (518032) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
11 # 2อจ641113-020 LIM2512 (518019) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641113-022 teetoon (518042) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641116-001 pipat_ch (518226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641116-019 paepamorn (518295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ641117-027 TANAWAT2520 (518417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ641118-016 ต้อมเมตตามหานิยม (518583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641119-002 donkingddd (518699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ641120-010 การันตีพระ (518752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ641120-012 การันตีพระ (518754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ641120-015 jj2424 (518756) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ641120-017 Thanom (518764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641111-010 nokklang + Buncha (517710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ641113-155 TTKS000035193Y3 อ๋อย77 + ton-230 (517926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์หลังยันต์กระบองไขว้ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง จ.ชลบุรี
3 # 3อจ641113-166 ED873183916TH Zhang_Danny + สิงห์บุรี (517986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี
4 # 3อจ641116-005 mawinroch + nunthawat (518177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ641116-120 ED301920184TH Leklek + pongsakornm (518197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
6 # 3อจ641116-123 EG898670256TH nuch2545 + เวสแฮม (518213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
7 # 3อจ641116-150 CITYP01146668 midori + mangapong (518252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%)
8 # 3อจ641117-007 Thesun66 + (518320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Man_Angthong
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ641117-010 zeeds + teetoon (518327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
10 # 3อจ641117-115 EH479430549TH samanta + นกแก้ว (518365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
11 # 3อจ641117-128 EH479430549TH tanit_p + นกแก้ว (518405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
12 # 3อจ641117-157 ED264544779TH Nitipat + patchaya (518342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
13 # 3อจ641117-171 ED201140605TH Choat + Bonjohn (518415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ641117-177 HKLP0000520135Z jarunphant + Kittinan (518432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 69%)
15 # 3อจ641118-001 พุดซ่า + iamchatchai (518480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อน้อย วัดเนินเวียง จ.นครสวรรค์ (ไม่ระบุปีสร้าง)
16 # 3อจ641118-002 tepun + Sleephome (518482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพใช้-ทำความสะอาดผิว) (640622-136)(G 63%)
17 # 3อจ641118-108 ED230666535TH midori + อริศา (518531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพทาบรอนซ์เงิน)
18 # 3อจ641118-109 EG742917265TH midori + อริศา (518534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพทาบรอนซ์ทอง)
19 # 3อจ641118-114 ED243515882TH อภิชาติชุบทอง + HS6JMS (518551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
20 # 3อจ641118-115 ED299431239TH pockypockdeng + ศรรามเทพ (518558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วอาบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
21 # 3อจ641118-123 ED285826395TH เสิดพระเครื่อง + tassunoh (518486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550126-040)
22 # 3อจ641118-132 ED226499062TH wunlop + kcons (518513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 68%)
23 # 3อจ641118-144 ED297130995TH Chang327 + Tuck2929 (518493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี(G 69%)

24 # 3อจ641118-145 ED270971538TH JJ_Zone76 + misterpou (518500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ641118-147 ED172266456TH Exdesign + Ronado (518512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
26 # 3อจ641118-153 RPTL000057617VR Panamera + (518556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระกริ่ง อว. วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ 91% ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ641118-162 ED882965244TH เลิฟระยอง + คุณากร (518495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
28 # 3อจ641118-175 MBC0000165900 pontat567 + Dit_napa (518554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
29 # 3อจ641119-001 Nat_tg + bboon (518616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ641119-002 Zhang_Danny + (518618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
donkingddd
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (641108-2273)
31 # 3อจ641119-003 KUUGA + นกทุ่งสง (518621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
32 # 3อจ641119-005 PLE_INNO + microsoft (518627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
33 # 3อจ641119-006 Nirut9185 + zapp8881 (518630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ641119-007 ใบเตย + โอ๊ตนาซี (518632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640902-083)(G 86%)
35 # 3อจ641119-009 promlok + กุมภาพันธ์ (518639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (640208-276)(G 70%)
36 # 3อจ641119-010 กุมภาพันธ์ + Settawut (518643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 3 นิ้ว)
37 # 3อจ641119-101 ED265262920TH jeabkrub + โอเว่น (518646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ641119-102 ED204598885TH ppffarm + บ้านกรอบเงิน (518652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
39 # 3อจ641119-103 821599192256 print + POONBUNS63 (518657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ641119-105 ED240583496TH winyuchon + เต่ามังกร (518665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ641119-106 TH011824GZGZ1B Ratchanon + Nathan666 (518666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
42 # 3อจ641119-107 821599246355 aek1979 + POONBUNS63 (518670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ วัดพระศรี
43 # 3อจ641119-108 WRAT0000701492X nop168 + lazio (518672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม
44 # 3อจ641119-110 PTPN000077396ZY matee1974 + Sogood35 (518679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ641119-113 TH011824MFYN8B ตู๋สาธุ + ภาคิณ (518617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาดยาว 2.5 นิ้ว)(580404-008)
46 # 3อจ641119-114 FAM0005842593 ploithai + JESSIE (518624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ641119-115 ED296434151TH frist + golfsriracha (518631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

48 # 3อจ641119-116 821599078020 slowspeed + POONBUNS63 (518638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ641119-117 EG898588965TH วิเศษชัยชาญ + (518649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
50 # 3อจ641119-118 ED591599656TH Rathprasert3835 + สามพี่น้อง (518653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2616) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ641119-119 ED280147895TH UltraMan50 + เสรีไทย (518661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620719-076)(G 66%)
52 # 3อจ641119-120 TH011824GKNA6B bangkokpoms + beegee (518667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ641119-122 ED13009537TH atthasit + ชมดาวโคราช (518685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ641119-123 ED272963738TH pakornkeit + ซุยคิขิง (518692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนขวา)(G 70%)
55 # 3อจ641119-125 ED272963738TH Pondnineteen + ซุยคิขิง (518701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
56 # 3อจ641119-126 ED272963738TH โองการ + ซุยคิขิง (518708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ641119-127 ED272963738TH Newnomal + ซุยคิขิง (518714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
58 # 3อจ641119-128 ED304218505TH Watermelon + ปักต้นกล้า (518719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
59 # 3อจ641119-129 RBSR0000806834F RtitTi + เพชรศรีวิชัย (518728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกหนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 11365/หน้าตัก 5 นิ้ว) (520211-385)

60 # 3อจ641119-130 EJ397152852TH Stapornch + หมูแผ่น (518733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระยอดธง กรุพญาดำ พิมพ์สิบพระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
61 # 3อจ641119-132 ED239815792TH kollek + Siris (518622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 194/น้ำหนัก 61 กรัม)
62 # 3อจ641119-133 EB556490666TH น้องปีเตอร์ + เรือนเขี้ยวแก้ว (518626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (641018-1331)(G 70%)
63 # 3อจ641119-134 TH011824MTA20B otto3528 + tikindy (518629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
64 # 3อจ641119-136 821599185584 HS2NAJ + POONBUNS63 (518641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อใย วัดระนาม พิมพ์สองหน้า เนื้อเมฆพัด จ.สิงห์บุรี
65 # 3อจ641119-137 ED259969475TH AChen + Taweesak48 (518645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ641119-138 ED310902847TH nim4011 + kittinanaum (518650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641106-1072)(G 77%)
67 # 3อจ641119-139 TH011824GX385B Chan59 + AladaThaiAmulet (518655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีจอ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
68 # 3อจ641119-140 TH011824GX385B Chan59 + AladaThaiAmulet (518658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีเถาะ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ641119-141 TH011824FY7K1B ตราชั่ง + Teerubber (518664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(580402-152)
70 # 3อจ641119-142 TH011824FY7K1B Teerasak01 + Teerubber (518669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง
71 # 3อจ641119-144 821599207100 kankanmol + POONBUNS63 (518678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดบรมนิวาสฯ

72 # 3อจ641119-145 ED007062000TH ทนายโอ๊ต58 + runrun21 (518680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2518 จ.ลำปาง (600513-012)
73 # 3อจ641119-148 ED254960531TH eakkapong + playboy2106 (518689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพซ่อมใบหน้า,พระศอและเข่าขวา)
74 # 3อจ641119-149 ED266810605TH Tarkkyp + แก้วพรหม (518693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
75 # 3อจ641119-150 ED257932509TH โอ๋เมืองพาน + Yai_charat (518695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
76 # 3อจ641119-151 ED248453782TH เด็กพิดโลก + jj2424 (518635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (641004-221)
77 # 3อจ641119-152 ED288142315TH susuki + diethelm (518640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สระบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
78 # 3อจ641119-153 821599202745 KID_2 + POONBUNS63 (518644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ641119-154 ED254141245TH pawaris + dewza08 (518648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(641026-2072)
80 # 3อจ641119-155 ED299324844TH Taliew + anaken (518651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ641119-156 RSRI000070123TG กุฉินารายณ์ + (518654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบบน)
82 # 3อจ641119-157 RSRI000070123TG Boyprasertsak + (518659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
83 # 3อจ641119-158 EH891188923TH Taliew + teenlay (518663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี
84 # 3อจ641119-160 ED186082015TH ศิษย์ครูบา57 + blueshark (518674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
85 # 3อจ641119-161 ED28207035TH Tonetone + Tondk (518740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ร้อยเอ็ด กรอบทอง(G 61%)
86 # 3อจ641119-162 ED204159098TH chaidee + beaw14 (518620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดศาลาครืน พิมพ์ปรกโพธิ์ จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
87 # 3อจ641119-163 ED808715977TH m-cot + maxthawung (518625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์จุดกระโดด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต
88 # 3อจ641119-164 TH011824EUDE6B เล็กอมตะชลบุรี + Aompadriew (518628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
89 # 3อจ641119-165 ED190089576TH kasemchonburi + พ่อมาเฟีย (518633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก.)(630718-050) (G 71%)
90 # 3อจ641119-166 5000280220RRT poshwises + พยัคฆ์สมิง (518637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญ วัดโคกโคเฒ่า รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
91 # 3อจ641119-169 EG966229147TH Thesun66 + rossyza4142 (518656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ641119-170 EG966229147TH PHLOI + rossyza4142 (518660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
93 # 3อจ641119-171 ED922562719TH Jirawat1986 + คงกะพันชาตรี (518668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
94 # 3อจ641119-172 EG864415400TH kengpo + Bophantom (518675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 66%)


95 # 3อจ641120-121 ตั้งเจริญพระเครื่อง+ชฎาทอง (518812) สร้อยข้อมือ 1 องค์ ( G 41%)(น้ำหนัก 51 กรัม)

96# 3อจ641120-151 phrakaew+พรหลวงพ่อทบ (518757) สร้อยนาก 1 องค์ ( G 36%)(น้ำหนัก 14.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 พ.ย. 2564 - 08:41 น.] #82226 (19/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641105-022 OB02738320TH mraeh (516965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 1อจ641105-034 PCRB000031082VK สมยศ5 (516958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ641108-013 EH479429316TH นกแก้ว (517255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ641109-034 ED260407287TH doramon2345 (517353) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ641110-006 EH479429585TH เสือสมิง (517605) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
6 # 1อจ641110-036 EG363808344TH Tarkkyp (517618) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ641111-010 ED270744743TH แปะยุ้ย (517748) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 1อจ641113-029 ED247052445TH jeabnongnuch (517969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ641115-020 ED242918752TH Namnathee1983 (518139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ641116-013 TH01182438FH5B ตึ่งนั้ง (518283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ641116-014 TH01182438FH5B ตึ่งนั้ง (518284) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ641116-015 TH01182438FH5B ตึ่งนั้ง (518285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ641116-027 ED304300803TH Thredsak (518274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ641117-001 ED304003345TH yodkk (518377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641117-004 ED092165754TH พรพระพุทธองค์ (518430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 1อจ641117-014 ED197369448TH คอปแมน (518446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ641117-029 RKRB000054505C4 Thichachart (518462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ641117-032 TH011824904Y1B sutee (518440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ641117-035 EX491011491TH o-larn (518464) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ641118-029 TH011824GK0G6B toopronchai (518564) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
21 # 1อจ641119-004 TH011824MCXN7B ตึ่งนั้ง (518710) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ641119-005 TH011824MCXN7B ตึ่งนั้ง (518715) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ641119-006 TH011824MCXN7B ตึ่งนั้ง (518718) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ641119-009 ED307201795TH pdarnswat (518724) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641029-013 Pond2865 (516007) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ641102-006 chffta (516462) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ641103-023 supol (516707) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ641103-027 ชัยเจเจ (516693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ641104-007 ริณดา (516819) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
6 # 2อจ641104-009 ริณดา (516825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641104-010 noi70 (516829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ641104-015 pontat567 (516797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ641105-004 Buncha (517002) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 2อจ641105-010 c_chai27 (517004) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 2อจ641106-013 เสมาพัดยศ (517113) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ641106-016 p_awest (517079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ641109-011 pramual (517459) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ641109-012 pramual (517463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ641109-014 Chan59 (517469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ641109-018 yahee13 (517467) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
17 # 2อจ641109-051 kampanat (517472) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 2อจ641109-053 ThaiWong (517418) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ641109-055 ThaiWong (517430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ641109-056 ThaiWong (517432) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ641109-062 ThaiWong (517435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ641109-065 ThaiWong (517437) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
23 # 2อจ641109-073 ThaiWong (517385) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 2อจ641110-014 ริณดา (517610) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
25 # 2อจ641111-018 kao_za (517717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ641111-019 Macky999 (517719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ641113-013 donkingddd (517996) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ641115-019 susuki (518101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ641115-021 nosed (518083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ641116-011 numomint (518236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ641117-030 manuchet1993 (518450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ641118-002 Ckkay (518588) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
33 # 2อจ641118-006 คุณไวไว (518590) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ641118-007 คุณไวไว (518592) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ641118-009 Siamclassic (518594) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
36 # 2อจ641118-010 Siamclassic (518596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
37 # 2อจ641119-005 penggo (518704) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
38 # 2อจ641119-007 Panamera (518721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ641119-010 tanu21 (518712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
40 # 2อจ641119-015 การันตีพระ (518615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ641119-016 Toroclub (518725) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 2อจ641119-017 Toroclub (518730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
43 # 2อจ641119-018 Toroclub (518732) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ641119-024 เสมาพัดยศ (518682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
45 # 2อจ641120-004 lovehunterlove27 (518746) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641115-136 ake2512 + บอสตัน (518098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
0611003L2013120055
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ641116-106 EG898672036TH Tawee888 + บอสตัน (518221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(G 65%)
3 # 3อจ641116-122 ED235228672TH aluminium + anode (518205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.อุบลราชธานี
4 # 3อจ641117-101 ED277909518TH yodpra + ประวิทย์888 (518343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย เนื้อผง ปี 2539 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
5 # 3อจ641117-102 ED27909518TH suwichai + ประวิทย์888 (518344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
6 # 3อจ641117-105 TH011824A3F10B อ้วนรถตู้ + oldamulet (518354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดโคกสวาย เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครราชสีมา
7 # 3อจ641117-109 EH479430549TH teespy + นกแก้ว (518367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ641117-110 EW787307414TH Nirut9185 + เพิ่มพูน888 (518371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง)
9 # 3อจ641117-139 ED182963690TH แม่พลอย + pippinnu (518336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ641117-163 ED261119976TH กุ้งวัดนอก + thanaanan(518386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2516 จ.อุดรธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


11 # 3อจ641118-003 Kiatcharoen888 + (518606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasong9237
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นอายุครบ 100 ปี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 52)
12 # 3อจ641118-004 พีรสิทธุ์ + piyathus (518491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
13 # 3อจ641118-005 first19 + ชมพูทวีป (518494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (641108-2288)
14 # 3อจ641118-006 Pracha40 + Pond2865 (518498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (641110-2084)
15 # 3อจ641118-007 somkidcha + พรพระพุทธคุณ (518501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท/640825-290)
16 # 3อจ641118-008 กาละแม + หนุ่มยางชุม (518506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ641118-011 อธิปัญโญ + blue333 (518533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 276) (630319-287)(G 64%)
18 # 3อจ641118-101 821595027503 ชุมพล5 + สนบางกรวย (518508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
19 # 3อจ641118-102 ED209543075TH aomm35 + น้องอิมอิม (518511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (611105-131)
20 # 3อจ641118-103 ED233455212TH Pissawat29 + ทนายหลวง (518515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
21 # 3อจ641118-104 ED186540643TH nut141 + chiewchanze (518519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
22 # 3อจ641118-105 EB559163223TH เพชรอโยธยา + นู๋นิ่มพระสวย (518523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว

23 # 3อจ641118-106 EF272273503TH คนท้องทุ่ง + ศิษย์ปู่สง่า (518524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ641118-107 ED230666535TH midori + อริศา (518528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้วเขียวเคลือบเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
25 # 3อจ641118-110 EG742917265TH benjakup 2531 + beer2126 (518538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (641030-2224)(G 70%)
26 # 3อจ641118-111 EG742917265TH glodenfish + beer2126 (518542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) (610721-024)(G 65%)
27 # 3อจ641118-112 EG742917265TH พิมพ์พิมล + beer2126 (518546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1490)(สภาพสวย) (641104-14079)(G 67%)
28 # 3อจ641118-113 EG796404096TH ARROW + ทองชนวน (518605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบูชาครู เนื้อสำริด ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 682)
29 # 3อจ641118-116 ED266575725TH pockypockdeng + (518561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
30 # 3อจ641118-117 EF259772645TH joeenok + yoyoshi (518563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่ทองหน้ากากเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ641118-118 EF259772645TH joeenok + yoyoshi (518574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่ทองหน้ากากเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ641118-119 ED018705867TH ทอฝัน + ถัมภ์บรรฑุ (518577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
33 # 3อจ641118-121 ED281592690TH จตุรอาชา + เอกบางโฉลง (518481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
34 # 3อจ641118-122 EB553822470TH เมี้ยวนาเกลือ + Wanlop (518485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี

35 # 3อจ641118-124 ED112146221TH Kampeang + Benyapa (518489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
36 # 3อจ641118-126 ED034387080TH KUUGA + ต้นอุทยาน (518496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (520917-228)
37 # 3อจ641118-127 ED288917736TH โตท่าเรือ + tayatang (518499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2711/น้ำหนักรวม 63 กรัม) (630717-188)
38 # 3อจ641118-129 ED886941756TH เหวัชระ + ป๋ามอส (518610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ641118-130 ED232129154TH ท๊อปTURBO + mchutith (518503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ641118-131 ED214081217TH aluminium + สอง555 (518510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (641108-2236)
41 # 3อจ641118-133 ED293826508TH Jaosuanoi + winwin (518516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
42 # 3อจ641118-136 ED307904281TH chutty + ดุจติปิยะ (518527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
43 # 3อจ641118-137 ED128766523TH ยายทรัพย์ + kangnutta (518530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
44 # 3อจ641118-139 ED270799923TH อภิชาติชุบทอง + apexshop (518536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ641118-141 EH991273638TH showgun + เอกภูซาง (518478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ641118-143 ED222863365TH ศักดิ์นรินทร์ + sedtha (518488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)

47 # 3อจ641118-146 SMAT000027414HG noomark + ร่มหลวง (518505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(520701-072)
48 # 3อจ641118-148 TH011824FYD46B rachata56 + นัยพิมลราช (518520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
49 # 3อจ641118-149 ED293941579TH กุหลาบแดง + prajuab (518526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (561216-009)
50 # 3อจ641118-150 RPTL000057617VR ประยงค์ + Reindeer_kwang (518532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
51 # 3อจ641118-151 RPTL000057617VR Panamera + (518540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 45163)
52 # 3อจ641118-152 RPTL000057617VR first19 + Reindeer_kwang (518550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
53 # 3อจ641118-154 TH01182450DQ2B non31 + Teerubber (518560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงฝังพลอย ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
54 # 3อจ641118-155 LF870001153298Y สาลิกาดง + rattapong931 (518565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังเก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.สมุทรปราการ
55 # 3อจ641118-156 LP870001153298Y ruamsup + rattapong931 (518569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
56 # 3อจ641118-157 821594811634 komwoke + rungroar (518572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 6049)
57 # 3อจ641118-158 TH011824EFEK8B fortunato + Mark-Mon2015 (518579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
58 # 3อจ641118-159 TH011824A5W02B NuttapongU + banint (518584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา

59 # 3อจ641118-161 821594606674 Calceo + Mynu157 (518490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 67%)
60 # 3อจ641118-163 EJ456244322TH NUNG1789 + น_สุขปลอด (518497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
61 # 3อจ641118-164 PTPN0000772079V matee1974 + Sogood35 (518504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
62 # 3อจ641118-165 BKPU00001365524 gymnastics + kajell3555 (518507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 687) **พระสภาพสวย
63 # 3อจ641118-166 MAHA0001160038T anonnat + เด็กบัวทอง (518514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
64 # 3อจ641118-167 MAHA0001160038T anonnat + เด็กบัวทอง (518517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
65 # 3อจ641118-168 ED293442729TH พีรสิทธุ์ + เวหา333 (518521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 205)
66 # 3อจ641118-169 ED283645571TH ทรงธรรมบ้านสวน + จิ๊บจิ๊บ (518525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641015-393)(G 83%)
67 # 3อจ641118-170 ED308511184TH worrakhit + พิมพ์พิมล (518529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
68 # 3อจ641118-171 ED185093207TH nop-cz + wuth2002 (518541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา(G 80%)
69 # 3อจ641118-173 EH464299994TH Swaha + หนูเมืองแกลง (518547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.จันทบุรี.. (630406-385)
70 # 3อจ641118-174 EJ456244336TH piyaphum + น_สุขปลอด (518552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร กรอบทอง(G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

71 # 3อจ641118-176 ED304204974TH ทรัพย์กำเนิด + คุณศิระ (518557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
72 # 3อจ641119-011 ED215919753TH midori + เอเอพระเครื่อง (518747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
73#3อจ641119-008 pockypockdeng+omruk (518636) ตลับทอง 1 องค์ ( G 78%)(น้ำหนัก 7.1กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 พ.ย. 2564 - 08:42 น.] #82220 (18/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641022-001 ED247201969TH heng9999 (515124) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ641104-022 ED191516845TH OMBUN (516750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641105-018 821551638191 อรุณแสง (516976) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ641105-033 ED260406088TH kampanat (516954) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ641106-007 ED189209775TH ไซยะ13 (517109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ641108-003 ED240670300TH อุกฤช (517243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ641108-010 ED140029393TH โพธาราม (517251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ641108-027 TH011822QZK16B IBABALL (517267) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
9 # 1อจ641109-017 ED270783225TH แปะยุ้ย (517399) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ641109-018 ED270783225TH แปะยุ้ย (517402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ641109-019 KBAN0000749749J taccord (517422) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ641110-024 ED922556554TH อนันตรา (517613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ641111-008 ED270744757TH แปะยุ้ย (517741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ641111-009 ED270744757TH แปะยุ้ย (517744) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ641112-032 ED230869762TH พระไม้ศิริมงคล (517838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ641113-002 EG906695827TH yuttaphoom2 (518007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ641113-012 ED243888235TH SAWANGSRI (518010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ641115-002 ED277660305TH วิสูตรนนทบุรี (518118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641115-015 ED288909553TH tayatang (518127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641115-016 ED208383451TH PING007 (518130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641116-004 EG257042825TH Suradech (518265) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ641116-005 EG257042825TH Suradech (518270) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ641117-003 ED247561542TH kaiza19 (518381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ641117-005 SBTI0000157786F goldbaby (518384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ641117-006 ED293415785TH เขยมาบตาพุด (518387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ641117-008 EH479430274TH เสือสมิง (518395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ641117-009 ED295425480TH ป๋องณรงค์ชัย (518401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ641117-010 ED257060925TH คูณแรมโบ้ (518404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ641117-011 TH011823QQUP3B โอ้บางบอน (518399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ641117-012 ED291906985TH joseph999 (518407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ641117-013 TH011824A1BQ2B Ploybena (518438) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ641117-019 ED297531574TH tumtam (518425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ641117-020 EW554214073TH สายอีสาน (518428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ641117-026 ED247562401TH kaiza19 (518346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ641117-027 ED290126268TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (518350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ641117-031 PTPN000077119WL Sogood35 (518439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ641117-033 821592459225 ขุมทรัพย์บูรพา (518441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ641117-034 ED293418910TH เด็กระยอง (518442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ641118-009 ED296560455TH ยันต์ครู (518575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641028-012 ริณดา (515830) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ641028-014 ริณดา (515843) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ641028-019 ริณดา (515867) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ641028-022 router (515879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ641028-027 ริณดา (515886) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ641028-036 tamo1 (515901) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ641029-011 Pond2865 (515986) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641029-012 Pond2865 (515995) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641030-022 nukro09 (516267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ641101-012 duannaka (516410) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ641101-017 Pond2865 (516413) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ641108-002 แป๊ะ2498 (517265) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641116-018 nuknik2 (518294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ641117-023 nut2326 (518409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ641117-025 สุวรรณโชค (518413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ641117-028 teetoon (518418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641117-029 Tanawat35 (518422) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ641118-001 การันตีพระ (518479) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
19 # 2อจ641118-003 maiizza (518573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ641118-013 Phong5555 (518578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

21 # 2อจ641118-015 การันตีพระ (518484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ641118-018 การันตีพระ (518487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641109-104 ED274325883TH tumtam + ขุนเมืองจันทร์ (517371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ641111-137 ED238654396TH zafari + auUthaithani (517658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
3 # 3อจ641111-150 RL286903527TH Auto29 + Manunicon (517707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ฮก วัดราษฏร์เรืองสุข เนื้อเงินก้นทอง ปี 2558 จ.ชลบุรี (หมายเลข 40)
4 # 3อจ641111-159 WRAT000068855JE RAK_PT + lazio (517670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นกันภัย เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครปฐม (หมายเลข 3693)
5 # 3อจ641112-119 TTKS000034995H9 gong_40 + ton-230 (517819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดราชโยธา พิมพ์หลังหลวงปู่ทอง เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
6 # 3อจ641112-144 ED259826587TH ทนายโอ๊ต58 + บางแก้ว1976 (517845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ641113-125 ED184179048TH yodpra + deawn (517979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
8 # 3อจ641113-136 ED2147716131TH AIR2515 + หมุนบารมี (517950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ขันตีญาณวโร รุ่นแรก เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2538
9 # 3อจ641113-141 ED280406422TH Energy_KDK + LaMaeBoy (517987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี **ไม่ระบุปีสร้าง
10 # 3อจ641113-169 ED190598857TH Suvat_dee + เด็กบ้านนา (518000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
11 # 3อจ641115-012 Natithol + viper356 (518051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
12 # 3อจ641115-144 ED112153222TH naret + Aum2543 (518152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (โค้ดนะชินบัญชร) (โค้ดอิและโค้ดศาลา)
13 # 3อจ641116-117 EB553804096TH wongthep + Wanlop (518185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม เนื้อสำริด ปี 2492 จ.นครปฐม
14 # 3อจ641117-001 pspwit + bboon (518307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ641117-002 sathinee2256 + Buncha (518310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี.. (641104-1009)
16 # 3อจ641117-003 nine2021 + สัตตะ (518454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระรอด วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนางพญา วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาวัดโคนอน พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดตอกไม่เต็ม/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
17 # 3อจ641117-004 nine2021 + สัตตะ (518455) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระรอด วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนางพญา วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาวัดโคนอน พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
18 # 3อจ641117-005 ปั้นจั่น + konchoppra (518314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
19 # 3อจ641117-006 pawaris + โอ๋เมืองพาน (518316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
20 # 3อจ641117-008 pockypockdeng + (518448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chaiyakom888
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ641117-009 yut157 + teetoon (518323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ641117-012 jeabkrub + bangkokpoms (518333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (500119-048)(G 86%)

23 # 3อจ641117-013 ชมจันทร์ + kamonsap (518447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม
24 # 3อจ641117-014 สุรชัย15 + misterpou (518338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ641117-015 ดอกบัว99 + icevanira (518341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ641117-103 ED136796632TH angelita69 + ชวนชื่น (518348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ641117-104 ED250582661TH kollek + วัฒน์พระองค์ขาว (518351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
28 # 3อจ641117-106 ED267726736TH gek1414 + gold1 (518358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
29 # 3อจ641117-107 ED267726736TH wallopo028 + gold1 (518360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
30 # 3อจ641117-108 EG905815090TH jean5555 + warning (518364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ ป แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (550406-143)
31 # 3อจ641117-111 EH479430549TH Poopoo + นกแก้ว (518352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
32 # 3อจ641117-112 EH479430549TH sculpter + นกแก้ว (518357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาศิลปะเขมร เนื้อทองเหลือง (สภาพใช้)
33 # 3อจ641117-113 EH479430549TH Chaiyakornwin + นกแก้ว (518359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 71%)34 # 3อจ641117-114 EH479430549TH anonnat + นกแก้ว (518363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
35 # 3อจ641117-116 EH479430549TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (518368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
36 # 3อจ641117-117 EH479430549TH PharmX + นกแก้ว (518370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)
37 # 3อจ641117-118 EH479430549TH loomthong + นกแก้ว (518373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระชัยหลังช้าง พิมพ์หลัง สก. เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ641117-119 EH479430549TH Anusorn2515 + นกแก้ว (518376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
39 # 3อจ641117-120 ED230477823TH หลานตาจวบ + Choomsilp (518379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ641117-121 SBTI0000157786F masterpiece + goldbaby (518383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1759)
41 # 3อจ641117-122 EH479430549TH sculpter + นกแก้ว (518389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ641117-123 EH479430549TH tanit_p + นกแก้ว (518391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 พิมพ์สระอิลอย เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
43 # 3อจ641117-124 EH479430549TH doramon2345 + นกแก้ว (518393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่จน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
44 # 3อจ641117-125 EH479430549TH Chan59 + นกแก้ว (518397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
45 # 3อจ641117-126 EH479430549TH pramual + นกแก้ว (518398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

46 # 3อจ641117-127 EH479430549TH บุญพา + นกแก้ว (518403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
47 # 3อจ641117-129 EH479430549TH shookiat + นกแก้ว (518408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ641117-130 EG898672521TH วานรไฟ + บอสตัน (518410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
49 # 3อจ641117-131 EG898672521TH ptk_1234 + บอสตัน (518445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อผง กรอบทอง(G 50%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ641117-132 ED281709521TH berry + บ้านกรอบเงิน (518309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(640929-093)(G 78%)
51 # 3อจ641117-133 EH479430549TH poshwises + นกแก้ว (518313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ641117-134 EH479430549TH poshwises + นกแก้ว (518317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเภา วัดบางกระสอบ เนื้อผง ปี 2475 จ.สมุทรปราการ
53 # 3อจ641117-135 EH479430549TH ShadowEyes + นกแก้ว (518452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์เทวดา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ641117-136 EH479430549TH winwin + นกแก้ว (518322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ641117-137 EH479430549TH อภิชาติชุบทอง + watbannon (518326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธปรกโพธิ์ เนื้อดิน **ไม่ระบุที่สร้าง
56 # 3อจ641117-138 ED271738483TH chaidee + ยอดอ่างทอง (518330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ641117-140 EG898668646TH เต้ยอิตาเลียน + เวสแฮม (518339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

58 # 3อจ641117-141 EB555814975TH PHLOI + Ta-keang (518345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
59 # 3อจ641117-142 ED246965333TH boonrod + Ton820 (518349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(631017-170)
60 # 3อจ641117-143 TH011823FT7E0B chav5 + Preecha_71 (518355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
61 # 3อจ641117-144 TINT0001414278S นายช่างพานต๋าย + noprama9 (518366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
62 # 3อจ641117-145 TINT0001414278S sathinee2256 + noprama9 (518369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
63 # 3อจ641117-146 TINT0001414278S sathinee2256 + noprama9 (518374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
64 # 3อจ641117-147 ED266634619TH amarin99 + tangmo-septat (518471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ641117-148 ED215928256TH ประกาศิต57 + เอเอพระเครื่อง (518378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
66 # 3อจ641117-149 821591923036 manutsri + arter19 (518388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเคลือวัลย์ เนื้อผงว่านปิดทอง จ.ชลบุรี
67 # 3อจ641117-150 EG955022274TH pawaris + พุทธคุณพระแท้ (518392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641103-2024)
68 # 3อจ641117-151 ED306701322TH Chatnarong_ch + (518305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nangpaya
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ชัยภูมิ(G 78%)
69 # 3อจ641117-152 ED301211653TH mvunbay + เด็กบ้านนา (518311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สามชั้นยันต์ห้าไม่มีซุ้ม จ.นนทบุรี

70 # 3อจ641117-153 TH01182498RM9B gek1414 + gunlover (518318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ร่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพซ่อมขอบบน-ข้อมือและหลังขวาพระ) (560426-259)(G 60%)
71 # 3อจ641117-154 ED231497121TH worrakhit + เสรีไทย (518324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (571208-075)
72 # 3อจ641117-155 ED170287609TH SEEDANG + Burapha777 (518329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
73 # 3อจ641117-156 ED247056419TH พระคุณแม่เล็ก + thatcharit (518335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
74 # 3อจ641117-159 JTCR000111121CT pom53 + Guide008 (518353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท
75 # 3อจ641117-160 ED217378295TH eax2000 + ปักต้นกล้า (518361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (641013-584)
76 # 3อจ641117-161 ED270949910TH เฮียรัก + porn100 (518372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมวัตร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2542 จ.ระยอง
77 # 3อจ641117-162 ED262602006TH yodpra + อาระดิน (518382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 60)
78 # 3อจ641117-165 ED297923672TH cowman + กุ้งหวาน (518400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6206)
79 # 3อจ641117-166 ED297923672TH Stump + กุ้งหวาน (518406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี
80 # 3อจ641117-167 ED297923672TH อ๊อดจ้า + กุ้งหวาน (518411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวาและขอบล่าง) (641105-1065)(G
87%)
81 # 3อจ641117-168 EW004577403TH tubtim77 + m-cot (518421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

82 # 3อจ641117-169 ED262026431TH RYUTA + เซียนส่อง (518424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อสำริด กรอบทอง(G 95%)
83 # 3อจ641117-170 ED290019153TH pockypockdeng + Poopoo (518429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
84 # 3อจ641117-172 EH736272526TH mootoo36 + patchara2509 (518420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ เนื้อผง ปี 2545 จ.พัทลุง (ฝังตะกรุดเงิน/ขนาด 3.5 ซม.)
85 # 3อจ641117-173 ED293250423TH แม้วจอมเทียน + boom35 (518423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640802-062)
86 # 3อจ641117-174 PTK4000083281E2 art8888 + lamborghinizi (518426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ641117-175 ED307401372TH Chan59 + vorawan2345 (518427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้ายและแต่งผิว) (630826-053) (พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้)
88 # 3อจ641117-178 EG383542345TH อะนันตะปัดชะเย + Posi2526 (518433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองเหลืองถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
89 # 3อจ641117-179 ED193940743TH chaidee + CARABAO (518434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดศาลาครืน พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ641117-181 EH973272358TH not443 + heretic (518312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (640128-270)
91 # 3อจ641117-182 ED209158474TH เสรีไทย + เดียวคิงส์สยาม (518315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
92 # 3อจ641117-184 ED607978693TH Tarkkyp + Gibsonhotza (518321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.ปัตตานี
93 # 3อจ641117-185 PTPN000077119WL wit50 + Sogood35 (518325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)

94 # 3อจ641117-186 PTPNOOOO77119WL art8888 + Sogood35 (518328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540217-182)
95 # 3อจ641117-187 PTPN00077119WL Kittinan + Sogood35 (518331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (540304-049)
96 # 3อจ641117-188 ED274842936TH Thana8888 + ปรเมศวร (518334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
97 # 3อจ641117-189 ED209475707TH pikky + โคตรเซียน2188 (518337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อสำริด
98 # 3อจ641117-190 ED266556298TH suparoek + sawatvet (518340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 พ.ย. 2564 - 08:41 น.] #82215 (17/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641029-024 ED248622680TH golfsriracha (516072) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 1อจ641030-001 PCNW000051472J7 sanpol (516236) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641101-007 ED275200482TH บิ๊กบีม (516356) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ641103-011 ED244853039TH aircadet (516658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ641105-016 ED195086506TH Darkaun (516955) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ641105-030 ED260246514TH องอาจ (516969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ641105-031 ED230451622TH หลานตาจวบ (516967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ641106-002 ED242776158TH theone (517103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 1อจ641106-003 EH294127944TH pawaris (517105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ641106-014 ED223086433TH Vincent (517087) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
11 # 1อจ641109-003 ED270783265TH แปะยุ้ย (517398) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 1อจ641109-004 ED270783265TH แปะยุ้ย (517405) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 1อจ641109-007 ED270783234TH แปะยุ้ย (517415) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 1อจ641109-008 ED270783234TH แปะยุ้ย (517419) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
15 # 1อจ641109-009 ED270783251TH แปะยุ้ย (517423) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
16 # 1อจ641109-010 ED270783251TH แปะยุ้ย (517426) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
17 # 1อจ641109-012 ED270783279TH แปะยุ้ย (517361) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 1อจ641109-013 ED270783279TH แปะยุ้ย (517379) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
19 # 1อจ641109-020 ED270783248TH แปะยุ้ย (517408) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
20 # 1อจ641109-021 ED270783248TH แปะยุ้ย (517325) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 1อจ641109-029 ED170067055TH plasplasplas (517444) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 1อจ641109-036 ED216659520TH Teresa (517451) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ641110-010 ED189260965TH ไซยะ13 (517579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641110-034 ED227681585TH natapoln (517548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ641111-006 ED247052071TH nuy_two (517752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ641111-013 ED238891262TH เฮงเฮงเฮง168 (517747) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ641111-014 ED238891262TH เฮงเฮงเฮง168 (517751) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ641111-015 ED266562378TH maii_amulet (517725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ641112-022 821550074181 GOLDTHAI (517859) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ641112-023 821550074181 GOLDTHAI (517881) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
31 # 1อจ641113-003 ED283613225TH สุดยอด (518012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ641113-028 PTRR000102079GQ BOMBA (517965) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ641116-002 EG933425625TH seed-seed (518256) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ641116-003 EG257042825TH Suradech (518260) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

35 # 1อจ641116-007 EJ112009999TH mumu99 (518275) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ641116-008 EJ112009999TH mumu99 (518279) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ641116-009 EJ112009999TH mumu99 (518280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ641116-010 EG933425617TH seed-seed (518254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ641116-011 821581228974 cellamic (518282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ641116-012 EW554213665TH สายอีสาน (518286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ641116-017 ED201518415TH พระยอดขุนพล (518289) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ641116-018 ER101644340TH sompong963 (518257) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ641116-020 ED288702911TH พิชย์ภัสสร (518293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ641116-021 ED295913607TH SAHAKORN (518264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ641116-023 EG955021251TH หวานเย็น007 (518268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 1อจ641116-028 QSV0194000010741 thanaj (518276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ641116-029 ED275823142TH phetnara (518278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ641116-033 ED294007120TH aoso1554 (518261) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
49 # 1อจ641117-002 EX491011491TH o-larn (518443) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 1อจ641117-007 ED274526077TH intermilan (518390) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
51 # 1อจ641117-016 ED281711998TH บ้านกรอบเงิน (518451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 1อจ641117-017 ED137675511TH กล่องแก้ว (518456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
53 # 1อจ641117-021 ED281711975TH บ้านกรอบเงิน (518458) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
54 # 1อจ641117-022 ED281711984TH บ้านกรอบเงิน (518461) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
55 # 1อจ641117-024 ED293250423TH boom35 (518380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ641117-025 ED044507065TH TaeJo (518385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641028-013 ริณดา (515836) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ641029-016 wilairat_22 (516015) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ641030-005 ปลายอุโมงค์ (516252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ641105-005 golfj (517001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ641105-031 supol (517006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ641106-002 nattasak (517086) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641106-010 preeyawat (517112) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ641109-004 gong_40 (517396) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 2อจ641109-031 JITCHOO1361 (517333) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ641113-002 greensnake (517974) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ641116-006 penggo (518291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ641116-008 อ๊อฟหลังวัง (518235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ641116-009 Pra999 (518238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ641116-010 เรืองกิตติ์ (518242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ641116-013 Beginner_Y (518241) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ641116-016 นัทปทุม (518249) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ641116-020 ch-max (518253) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ641116-021 ipattamulet (518250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ641117-024 loomthong (518375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ641117-026 การันตีพระ (518306) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ641117-033 การันตีพระ (518308) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641110-130 ED170081180TH lertsak + plasplasplas (517532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 พิมพ์สระอิติด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 79%)
2 # 3อจ641111-009 Vorajak + jack_meath (517701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (สภาพรมผิวใหม่)
3 # 3อจ641111-119 ED013195005TH aluminium + บอยพระเครื่อง (517683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นญาติโยมสร้างถวาย เนื้อเงิน ปี 2547 จ.อุบลราชธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ641111-120 ED189261400TH dreamsconner + ไซยะ13 (517686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดศาลาครืน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ641112-139 ED250174203TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + พิชชากร (517827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์พุทโธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%) **พระสภาพพิจารณาโค้ดยาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ641113-111 ED136776859TH จาจ้า + แก้วพรหม (517919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) **พระสภาพสวย
7 # 3อจ641113-143 ED268002858TH wit50 + bestrandom (517998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตกหลังยันต์นะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ641113-144 ED268002858TH tosspong + bestrandom (518004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 60%)
9 # 3อจ641113-161 ED266535531TH เด็กสมบูรณ์ + maii_amulet (517967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ641113-163 821580061083 punnup + LIM2512 (517972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ641113-168 PTK4000081863C6 rut8842 + Kittinan (517997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์)
12 # 3อจ641113-171 ED304401104TH ทิศเหนือ + ชินนิมอน (517918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ641115-107 ED277209008TH janthanee + ดวงปลวกแดง (518106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อผงว่าน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
14 # 3อจ641115-125 ED240773065TH chai236 + โอเว่น (518062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ641116-109 EG898672036TH zafari + บอสตัน (518229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
16 # 3อจ641116-110 EG898672036TH zafari + บอสตัน (518232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
17 # 3อจ641116-137 EG898679618TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (518192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (กรอบชุบทอง)

18 # 3อจ641116-149 PCRB000032057DR benjakup 2531 + (518248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jouicepeam
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(630704-138) (G 68%)
19 # 3อจ641116-153 ED223555936TH หนองซอ + โจ้ณอโยธยา (518186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 64%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
20 # 3อจ641116-157 ED282163175TH RYUTA + PHLOI (518206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (640828-243)
21 # 3อจ641116-173 821588709981 อาราธนา + srikriangkrai (518251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9890/สภาพล้างผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 พ.ย. 2564 - 08:44 น.] #82212 (16/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641101-004 ED231953585TH jojubkay (516345) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641103-006 EH234059473TH chuanwong (516697) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 1อจ641103-007 EH23405947TH chuanwong (516701) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ641103-008 EH234059473TH chuanwong (516702) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ641103-019 ED224462025TH sing1 (516648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ641104-013 821541315744 ขุมทรัพย์บูรพา (516787) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ641104-021 ED162697465TH bboypm (516746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641104-023 ED242645926TH tookatun (516765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ641105-026 EB558455300TH seranee (516996) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ641106-010 TH011822PKD56B Ploybena (517119) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
11 # 1อจ641108-024 PSP0016438166 เอกวิชา (517215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ641109-031 ED012288200TH PopQC (517362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641110-017 ED105313604TH นุหนองคาย (517580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ641110-018 EG959876211TH พุทธคุณพระแท้ (517586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ641110-020 ED232125254TH mchutith (517631) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ641110-022 EB553763723TH icoll2009 (517608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ641110-032 ED244193398TH tumtam (517540) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ641111-022 82153754396 LIM2512 (517762) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
19 # 1อจ641112-001 ED213676532TH lamborghinizi (517872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ641112-002 ED217399049TH คุณศิระ (517875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ641112-016 EB558934756TH Jjiann1979 (517844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ641112-037 ED938855145TH phatcharoen (517854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ641113-004 ED259315005TH เจริญพรรุ่งเรือง (518016) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641113-005 EH382830274TH Sanphop (518018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ641113-007 ED172389680TH UNICITY (518023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ641115-001 ED255818381TH สายอีสาน (518115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ641115-003 ED285312435TH พระยอดขุนพล (518119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641115-004 ED250557928TH วัฒน์พระองค์ขาว (518120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641115-005 ED112153324TH น้องหมี (518123) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ641115-006 ED282127139TH PHLOI (518124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ641115-009 ED298902705TH คลับจับลิง (518126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ641115-010 ED2397775166TH Kan01 (518128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ641115-012 ED864672213TH chun_lp10 (518116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ641115-013 ED222404268TH คนเดินดิน (518125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ641115-017 EG898672019TH ซูโม่ (518135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ641115-018 EG959879195TH โมเลกุล (518157) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ641115-021 ED875396397TH Nippit (518137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ641116-024 ED256154365TH bluezone69 (518271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641026-012 เมวิกา001 (515462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ641028-015 ริณดา (515845) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ641029-026 prasit_jongsiri (516083) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641030-014 ไม้ล้มลุก (516226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ641030-020 nukro09 (516265) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ641102-004 มิตรบ้านโป่ง (516533) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ641104-013 เอกจิตต์ (516778) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ641104-014 เด็กท่าพระ (516792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
9 # 2อจ641104-019 pornsak20 (516804) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ641104-027 ศตกมล (518220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ641105-003 Buncha (516999) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ641109-063 ThaiWong (517424) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ641109-064 ThaiWong (517431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ641109-074 ThaiWong (517394) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ641109-075 ThaiWong (517406) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ641113-011 donkingddd (518001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641115-001 ลั่นกรุง (518121) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ641115-003 numcrma (518129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ641115-005 pungting (518131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ641115-011 NATTANSRI (518090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ641115-015 Kobchai2528 (518155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ641115-016 montree58 (518095) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ641116-005 penggo (518234) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
24 # 2อจ641116-015 ทวีทรัพย์2564 (518297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 2อจ641116-017 การันตีพระ (518161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641102-173 EG898592664TH TAVABUNCHA + ซูโม่ (516450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
2 # 3อจ641103-157 ED273710885TH นัทปทุม + tarro (516678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ641105-115 ED137977888TH Giant415 + ไกลปีนเทื่ยง (516849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ641105-173 EH479429470TH เก๋งกาฬสินธุ์ + นกแก้ว (516878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังเลข ๘ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ641106-154 ED240707985TH Ronado + monstajim (517022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 18)(580610-244)(G 78%)
6 # 3อจ641109-001 doyct + chaiwatar (517288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ641110-002 ลูกพ่อพันท้าย + อรรถพล (517482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640618-088)(G 79%)
8 # 3อจ641110-108 EG898678820TH Tar_MDU35 + (517527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งสยาม วัดป่ามะไฟ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
9 # 3อจ641110-145 EB558701164TH Teerubber + aoy101 (517492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
10 # 3อจ641110-151 EB553767708TH masterpiece + Friday (517538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อเทียน ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ641111-105 TH01182353WB7B khrawsadid + Noina2019 (517745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4513/ขนาดสูง 11.5 นิ้ว)
12 # 3อจ641111-146 SMKA000024751XQ jouicepeam + Gap14 (517769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง(วงเดือน) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร(G 70%)
13 # 3อจ641111-158 ED252351263TH cpat1 + พัทธลุง (517666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
14 # 3อจ641111-162 821573754396 Tawee888 + LIM2512 (517690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ641111-171 EJ419530099TH Sangjan + onntiwang (517677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
16 # 3อจ641112-102 EH479389585TH ChonChob + หมูกุ๋น (517796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์เม็ดบัว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ641112-107 ED277642338TH showgun + crystalfang (517810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)
18 # 3อจ641112-110 ED191662945TH ๙อุอากะสะ + beer_saraburi (517818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 12 พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.สระบุรี
19 # 3อจ641112-112 EJ312744790TH kaikubkhai + ข้าวฟ่าง (517790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
20 # 3อจ641113-109 ED293524992TH พิชย์ภัสสร + ศรัทธา111 (517962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 3839/หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)
21 # 3อจ641113-118 ED183068363TH pockypockdeng + Manunicon (517947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
22 # 3อจ641113-162 BCIN000039334MJ Woottipong33 + Keawnam (518043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 (รตท) เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
23 # 3อจ641115-102 TH011823Y2ES5B APICHAIN + คุณากร (518089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง


24 # 3อจ641115-124 ED225612344TH APICHAIN + tamachoti (518057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง(G 71%)
25 # 3อจ641116-001 direk_inkul + konchoppra (518159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4332/น้ำหนัก 59.7 กรัม)
26 # 3อจ641116-002 Sleek + wuth2002 (518163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพสวย) (531203-344)
27 # 3อจ641116-003 bunpotth + numomint (518166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ641116-004 อตกพระเครื่อง + Varawut1699 (518173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ641116-006 benjakup 2531 + nuknik2 (518181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 86%)
30 # 3อจ641116-007 chatchaislk + bangkokpoms (518184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
31 # 3อจ641116-008 เขาควาย + บารมีพระเครื่อง9 (518188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
32 # 3อจ641116-101 EW575243716TH seed-seed + ขนมหวาน (518199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ641116-102 EG898672036TH Tarkkyp + บอสตัน (518204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 13025)
34 # 3อจ641116-103 EG898672036TH LIM2512 + บอสตัน (518207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผด็จศึก เนื้อหยก ปี 2521 จ.สมุทรสาคร35 # 3อจ641116-104 EG898672036TH anonnat + บอสตัน (518211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
36 # 3อจ641116-105 EG898672036TH reddevil + บอสตัน (518214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 36329)
37 # 3อจ641116-107 EG898672036TH hattori + บอสตัน (518224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพปิดทองใหม่และใช้)
38 # 3อจ641116-108 EG898672036TH แก้วพรหม + บอสตัน (518225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 384742)
39 # 3อจ641116-111 EG898672036TH พรบูรพา + บอสตัน (518165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา(G 64%)
40 # 3อจ641116-112 EG898672036TH Waraporn951 + บอสตัน (518170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 63%)
41 # 3อจ641116-113 EG898672036TH แม้วจอมเทียน + บอสตัน (518171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา(G 50%)
42 # 3อจ641116-114 EG898672036TH หม่อง + บอสตัน (518174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2548 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 65%)
43 # 3อจ641116-115 ED293933630TH joeenok + prajuab (518179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง
44 # 3อจ641116-116 ED304213185TH อตกพระเครื่อง + ปักต้นกล้า (518182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
45 # 3อจ641116-118 EB553804096TH หิมพานต์มุ่งงาม + Wanlop (518190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย


46 # 3อจ641116-119 ED271758664TH susuki + มาริโอ (518193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
47 # 3อจ641116-124 ED296550135TH poshwises + jugree02 (518218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4(พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
48 # 3อจ641116-125 ED236332813TH Far2520 + Youngjorhor (518223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
49 # 3อจ641116-126 ED236332813TH Far2520 + Youngjorhor (518227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
50 # 3อจ641116-127 ED026465854TH tockjung + thatcharit (518233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
51 # 3อจ641116-128 ED292316772TH อภิชาติชุบทอง + องอาจ (518240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ641116-129 TH011823RE7J6B bear2509 + พจ_ลาดพร้าว (518243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
53 # 3อจ641116-130 ED257028029TH Chan59 + ธัญสักปฐมาธนสรร (518246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม
54 # 3อจ641116-131 821586035955 นุพระสยาม + jaruth (518160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ641116-132 ED286440965TH ninewalk + jojo5 (518164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (641009-306)
56 # 3อจ641116-133 KLPP000085463EK auu2520 + เล็กจี๊ดจ๊าด (518168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ641116-134 ED259986411TH Off99 + pooke (518175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี

58 # 3อจ641116-135 ED194170542TH apexshop + เหรียญหลวงพ่อคูณ (518180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ชัยนาท
59 # 3อจ641116-136 EG898679618TH intermilan + (518187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
60 # 3อจ641116-138 EG898679618TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (518195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.3 นิ้ว)
61 # 3อจ641116-139 EG898679618TH spiderman + (518198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.เพชรบุรี (น้ำหนักทอง 17.5 กรัม)
62 # 3อจ641116-140 EG898679618TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (518201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ641116-141 EG898679618TH Chatchai101 + (518209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ641116-142 EG898679618TH kengpo + ขนมไทยแม่อารีย์ (518212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
65 # 3อจ641116-143 EG898679618TH Thredsak + ขนมไทยแม่อารีย์ (518216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ641116-144 EG898679618TH gymnastics + (518219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ641116-145 EG898679618TH Moohan555 + (518222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา

68 # 3อจ641116-146 EG898679618TH GEARBAN + (518231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
69 # 3อจ641116-147 EH974647905TH bunhave + ขนมหวาน (518239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
70 # 3อจ641116-151 TH011823WGAP4B ดอกบัว99 + tum_utt (518176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
71 # 3อจ641116-152 ED25279510TH บรีสพระช่วย + Chaiyakornwin (518183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้) (640719-230)
72 # 3อจ641116-154 THON000038917QE Aug168 + CKHOS (518300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ641116-155 ED293864903TH yutthanaP + Korawit5957 (518196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (641105-2031)
74 # 3อจ641116-156 ED282163175TH RYUTA + PHLOI (518202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พนมมือ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (640619-377)(G 86%)
75 # 3อจ641116-158 ED165652335TH jean5555 + poshwises (518298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (640804-244)
76 # 3อจ641116-160 ED257018891TH มารวยค่ะ + Thanapong36 (518215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.อุดรธานี
77 # 3อจ641116-161 ED293234845TH somkidcha + บ้านกรอบเงิน (518158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20 กรัม)
78 # 3อจ641116-162 WRAT000069739Q5 AodAnt + lazio (518162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสร้างกำแพงโบสถ์ เนื้อสำริด ปี 2547 จ.นครปฐม
79 # 3อจ641116-163 TH0118244SG96B Stapornch + หรั่งวัดไตร (518169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุ สปจ. พิมพ์ซุ้มบัลลังก์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร

80 # 3อจ641116-164 TH0118244SG96B chaloemchai + หรั่งวัดไตร (518178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ641116-165 ED247229026TH ยุทธคู้บอน + heng9999 (518189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ641116-166 ED280133556TH Anusorn2515 + เสรีไทย (518194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641018-2045)
83 # 3อจ641116-167 TH0118241RBJ7B Nirut9185 + thayarat007 (518200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นครบรอบ 75 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ641116-168 ED275107315TH ศิษย์หลวงปู่ + suchet_w (518208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
85 # 3อจ641116-169 821589057284 moterair + สอปลายฟ้า (518217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
86 # 3อจ641116-170 ED294140591TH วัฒน์วังหิน + ตามรอยพระพุทธ (518228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 37) **พระสภาพสวย
87 # 3อจ641116-171 ED259326691TH พลธีร์5559 + เจริญพรรุ่งเรือง (518237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์
88 # 3อจ641116-172 EB556406782TH ninjaykk + โอ๊ตหาดใหญ่ (518245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ641116-174 ED287639713TH Exdesign + bank121 (518255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
90 # 3อจ641116-175 ED287639713TH เดอะแห้ว + bank121 (518259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641106-2052)
91 # 3อจ641116-176 TH01182435SK6B มหามณีจินดา + เด็กแคมฟร็อก (518263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(G 76%)


92 # 3อจ641116-177 TINT000140886ZE Thesun66 + KUUGA (518266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 51%)
93 # 3อจ641116-178 TNR5000087888VY katawut_c + จริงใจ (518269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1889) **พระสภาพสวย
94 # 3อจ641116-179 EG912530668TH แจ็คลพบุรี + Teerubber (518273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
95 # 3อจ641116-180 ED293922141TH SAHAKORN + Mynu157 (518277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ641116-181 ED283836165TH ไซยะ13 + apiwat_66 (518167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ641116-182 ED238957940TH teerayutpeam + เสกปราการ (518172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
98 # 3อจ641116-183 ED289501448TH motion + pitipong420 (518302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ641116-184 ED239769470TH Chatsure + เหล็กใน (518303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
100 # 3อจ641116-121 berry+nouvo (518203) ตลับทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนัก 7.6 กรัม)
101 # 3อจ641116-148 stdpuy+ไกลปืนเที่ยง (518244) กรอบทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 5.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 17 พ.ย. 2564 - 08:39 น.] #82206 (15/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641030-023 EF230694385TH เทียนทอง (516168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ641030-024 EF230694385TH เทียนทอง (516170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ641105-027 ED257408897TH pongpan_r (516963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ641111-002 PTRR000100830G6 BOMBA (517743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ641112-027 ED283611255TH เดชบางมด (517880) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ641113-001 ED247053182TH Charity (518005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ641113-006 EB553779581TH Ekkapot (518021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ641113-009 ED873183859TH narong54 (518025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ641113-010 EG959878950TH หวานเย็น007 (518028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ641113-011 ED197381452TH คอปแมน (518026) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ641113-013 EO656927667TH PALM_Pitikorn (518013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ641113-014 EH234057971TH tongleehae (518030) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ641113-016 EH510752652TH mumu99 (518031) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ641113-017 EH5100752652TH mumu99 (518033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ641113-018 ED201517366TH พระยอดขุนพล (518015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ641113-019 RNYB000021673YX Reindeer_kwang (518017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ641113-020 PSP0012667174 pukpao (518020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ641113-022 ED293414250TH เขยมาบตาพุด (517949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ641113-023 RK481022821TH bank33 (517953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ641113-024 ED114090471TH อรุณแสง (517955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641115-019 ED292306639TH องอาจ (518097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641026-020 นะโม39 (515473) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ641028-004 microsoft (515802) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ641028-017 ริณดา (515922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ641028-031 Choomsilp (515893) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ641029-003 คานธี (515974) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ641029-014 likeit (516079) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641029-031 friendship (516034) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641030-019 nukro09 (516264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ641030-021 nukro09 (516266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ641105-002 chuthaphat (516991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641105-006 Buransuk (516971) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ641106-014 p_awest (517082) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641106-015 p_awest (517073) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641109-029 susuki (517439) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 2อจ641109-057 ThaiWong (517464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ641109-059 ThaiWong (517411) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ641109-068 ThaiWong (517454) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ641109-071 ThaiWong (517375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ641110-011 ริณดา (517594) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
20 # 2อจ641113-003 chanapai (518035) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ641113-004 Tha_Bearing (517980) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641113-007 โนเมืองนนท์ (517983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ641113-008 dang29 (517988) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
24 # 2อจ641113-015 LIM2512 (517999) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ641113-016 LIM2512 (518003) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ641113-017 LIM2512 (518006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ641113-018 LIM2512 (518011) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ641113-019 LIM2512 (518014) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ641115-004 การันตีพระ (518046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641115-006 mut007 (518132) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ641115-007 mut007 (518134) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ641115-008 mut007 (518136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ641115-009 viper356 (518133) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
34 # 2อจ641115-010 ICT500 (518140) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 2อจ641115-013 แพรวพรรณ (518138) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ641115-017 montree58 (518142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641106-118 TH011822K41T8B NUNG1789 + rung-55 (517046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 78%)
2 # 3อจ641110-140 ED43693026TH surachet06 + potae14 (517561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2000/น้ำหนักรวม 66.1 กรัม)(G 72%)
3 # 3อจ641111-111 TH0118236ASJ6B แม้วจอมเทียน + masounjig (517653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
4 # 3อจ641111-113 EBPT500012772PY Watermelon + เดี่ยว999 (517664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(G 63%)
5 # 3อจ641111-117 ED131695084TH scpra + Subtar (517678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (ขนาดสูง 8 นิ้ว)
6 # 3อจ641111-122 ED285402042TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + (517693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ronnakorn2516
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ641111-135 สมยศ5 + sanopporn (517652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000043832GA
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ641111-136 prasan32 + sanopporn (517656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000043832GA
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ ถ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ641112-148 ED293644981TH dobae + supol (517858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (640917-043)(G 90%)
10 # 3อจ641113-001 yahee13 + อาชาเหล็ก (517910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
11 # 3อจ641113-002 Thesun66 + bboyjob142 (517912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ641113-003 อภิชาติชุบทอง + noprama9 (517914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง/สภาพสวย)
13 # 3อจ641113-004 bellic + chanapai (517917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)
14 # 3อจ641113-005 ศักดิ์นรินทร์ + zapp8881 (517920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (570502-068)(G 67%)
15 # 3อจ641113-006 พรของแม่ + pitchayuit (517923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครนายก **พระสภาพสวย
16 # 3อจ641113-007 kampanat + bangkokpoms (517925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
17 # 3อจ641113-008 Moohan555 + Kittinan (517928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520710-197)

18 # 3อจ641113-101 ED293524269TH komwoke + อัครวินท์ (517934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 6072) **พระสภาพสวย
19 # 3อจ641113-102 TH011823Q2PH6B Mueikim + oldamulet (517937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ641113-103 ED285712659TH Thedowntown + bank121 (517939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อสำริด จ.นครปฐม
21 # 3อจ641113-104 ED222782865TH Bophantom + Exdesign (517943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590923-135)
22 # 3อจ641113-105 EG606548851TH nockout + (517946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ใหญ่หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
23 # 3อจ641113-106 ED251539554TH TEE_INTER + yongyot (517952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สิงห์บุรี
24 # 3อจ641113-107 ED251539554TH zafari + yongyot (517957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ641113-108 ED226038732TH AChen + jakruk1984 (517961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 77%)
26 # 3อจ641113-110 EB558937430TH Suvat_dee + kai26 (517968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร **พระสภาพสวย
27 # 3อจ641113-112 ED159697978TH BoyRama2 + Piyawan (518041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
28 # 3อจ641113-113 ED224672372TH Woottipong33 + bancha18 (518034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 (รตท) เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
29 # 3อจ641113-114 ED277527505TH natthaphon59 + THAI-PRA (517932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน(G 75%)
30 # 3อจ641113-116 EG898679224TH teespy + รถถังพระบ้าน (517940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด)
31 # 3อจ641113-117 ED278516129TH jack0606 + บีลูกพระธาตุ (517944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
32 # 3อจ641113-119 ED260142165TH โพธาราม + กบเฒ่า (517951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
33 # 3อจ641113-120 ED230685551TH poom2522 + Youngjorhor (518040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีดตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
34 # 3อจ641113-121 ED226038701TH Prichar + jakruk1984 (517959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
35 # 3อจ641113-122 ED246196304TH ปิดตา + prajuab (517966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(490905-002)
36 # 3อจ641113-123 ED285712662TH scpra + bank121 (517971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ641113-124 ED303400795TH Marquis + KID_2 (517976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดสุทัศนฯ พิมพ์วัดสามปลื้มหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ641113-127 ED257837834TH tummusic46 + Man2517 (517985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
39 # 3อจ641113-128 ED141538769TH ชิษณุชา + anode (517989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี
40 # 3อจ641113-129 ED223097175TH Weerawat0310 + Sean2994 (517991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
41 # 3อจ641113-130 ED277921788TH Thredsak + อี๊ดเมืองเลย (517995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา. (641025-1131)
42 # 3อจ641113-131 ED264122055TH อภิชาติชุบทอง + เอิร์น (517906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 108 ปี พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อผง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดทอง 5 ดอก)
43 # 3อจ641113-132 ED262117282TH likeit + Jerasak (517915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือก **ไม่ระบุที่สร้าง
44 # 3อจ641113-133 ED303400782TH bongbiab + KID_2 (517922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดินปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดซุ้มบน)
45 # 3อจ641113-134 ED242586318TH suthee069 + tulakunjoo (517927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
46 # 3อจ641113-135 RL246571818TH worrakhit + ขาล-เสือ (517933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด เนื้อดิน ปี 2475 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.3 ซม.)
47 # 3อจ641113-137 EG959876450TH Phong5555 + หวานเย็น007 (517956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(641025-2048)
48 # 3อจ641113-138 ED204978013TH ประกาศิต57 + wikornth (517964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
49 # 3อจ641113-139 ED617676635TH มารวยค่ะ + ไอซ์_บ้านหมอ (517973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
50 # 3อจ641113-140 ED304300105TH Pogky + Chakkapud (517977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 71%)
51 # 3อจ641113-142 EB556363322TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (517993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Monkeyking
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเศรษฐี 99 รวยรวยรวย เนื้อทองคำลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 21/น้ำหนักทองรวม 15.1 กรัม) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ641113-145 ED260393251TH Nattyos + Kanthana (518044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภ-ยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
53 # 3อจ641113-146 EG74291719TH thaaic + beer2126 (518045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1304)(G 62%)
54 # 3อจ641113-147 ED292330496TH Thredsak + bussakorn (518009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ. (630827-278)
55 # 3อจ641113-148 ED292330496TH Thredsak + bussakorn (518022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)(630827-320)

56 # 3อจ641113-149 ED292330496TH Thredsak + bussakorn (518024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ. (630827-258)
57 # 3อจ641113-150 ED212865305TH ต้อมเมตตามหานิยม + (518027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูเบสท์
พระปิดตาหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวชั้นเดียว เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี (ไม่ตอกโค้ด)
58 # 3อจ641113-151 TH01182362S23B Vut05 + rojheavy (517909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
59 # 3อจ641113-152 EF309643629TH chiradech + NMBTHAI (517913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(640810-127)
60 # 3อจ641113-153 PPIN00004486372 ออยล์เจดีย์ใหญ่ + พ่อมาเฟีย (517916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620925-101)
61 # 3อจ641113-154 821581100196 artitsasompra + golflampang (517921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 662/สภาพสวย)(G 78%)
62 # 3อจ641113-157 ED596584755TH DDman + แว่นพระประแดง (517942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
63 # 3อจ641113-158 TH011823N9615B loomthong + nattawutng (517948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก
64 # 3อจ641113-159 ED272282023TH berry + shakespeare (517954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 68%)
65 # 3อจ641113-160 ED191673585TH แม่พลอย + Berm_07 (517958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (590923-125)(G 65%)
66 # 3อจ641113-164 KBKRG000186744Y หม่อง + Aompadriew (517978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
67 # 3อจ641113-165 DONM000093955 อตกพระเครื่อง + ลุงปิ่นเริน21 (517982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์กลีบบัว เนื้อเมฆพัด ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ641113-167 SKB10001048337J ทนายโอ๊ต58 + Sorawit (517990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)(G 65%)
69 # 3อจ641113-170 ED271763165TH pawaris + มหามณีจินดา (518002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641106-2051)
70 # 3อจ641113-172 TH011823EN755B njeesom + suphahat (517924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8935/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
71 # 3อจ641113-173 EJ456115481TH Sangjan + ชายหวัน19 (517929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
72 # 3อจ641113-174 ED1783696666TH Kloy1999 + jack789 (517930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
73 # 3อจ641113-175 EH833978459TH Taliew + ส-เมืองสมุทร (518037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี
74 # 3อจ641113-176 EH833978459TH Taliew + ส-เมืองสมุทร (518038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี

75 # 3อจ641113-177 ED031863964TH ruamsup + ballylimited (517936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
76 # 3อจ641113-178 ED303810677TH เจตจันทร์ + cediato (517938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อสำริด จ.นครปฐม
77 # 3อจ641113-179 LPDU0000747486Z YUTH612 + mawin2520 (517941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(640717-002)
78 # 3อจ641113-180 ED163894285TH บรีสพระช่วย + สารัช (517945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ641113-181 821582307943 sarawudhi + นิยมไทย (517911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ641115-001 joeenok + สันคลองสาม (518050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
81 # 3อจ641115-003 Kittinan + เก้าตะวัน (518056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
82 # 3อจ641115-004 zafari + เก้าตะวัน (518061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
83 # 3อจ641115-005 ศิษย์ครูบา57 + boonlers (518064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (581005-037)
84 # 3อจ641115-006 123456 + panuwat99 (518067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.ระยอง (โค้ด ๙/หมายเลข 969)
85 # 3อจ641115-007 panja + zapp8881 (518070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560406-044)
86 # 3อจ641115-008 benjakup 2531 + afrosalmon (518154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(641026-1169)
87 # 3อจ641115-009 aekchai + teetoon (518074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพเกลาคางทูมและล้างผิว)
88 # 3อจ641115-010 BangRuk + pungting (518077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ641115-011 Smellwether + ซารีญา (518048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
90 # 3อจ641115-013 Nitipat + viper356 (518054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 84%)
91 # 3อจ641115-014 aluminium + wiwat3 (518058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(620304-148)
92 # 3อจ641115-015 awra0007 + NATTANSRI (518063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์วงเดือนหลังยันต์ใหญ่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
93 # 3อจ641115-016 sathinee2256 + montree_m (518071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ เนื้อทองคำ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)(G 95%)

94 # 3อจ641115-101 EF309643615TH ชุมพล5 + NMBTHAI (518085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (641021-2082)
95 # 3อจ641115-103 ED212449857TH ทนายธนพิพัฒน์ + samanta (518146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซิน ปี 2529 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 3 นิ้ว)
96 # 3อจ641115-104 ED273308795TH punnup + march859 (518096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
97 # 3อจ641115-105 EG893835483TH เซียนน้อยหนึ่ง + พจน์3841 (518099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
98 # 3อจ641115-106 ED277209008TH PHLOI + ดวงปลวกแดง (518103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง รุ่นเรียกลาภ จ.นนทบุรี
99 # 3อจ641115-108 ED200707491TH korn88 + Tonhiripoonchai (518108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสาม กรุท่ากาน เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
100 # 3อจ641115-109 EH382830606TH pr1972 + Sanphop (518111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
101 # 3อจ641115-110 ED126539682TH แม้วจอมเทียน + เก่งลำปาง (518113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รัชมังคลาภิเษก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)
102 # 3อจ641115-111 ED266769046TH suwichai + แพรวพรรณ (518060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงรักปิดทองใหม่) (641105-1048)(G 65%)
103 # 3อจ641115-112 ED216858335TH อ๋อย77 + จ่าแจ้ (518065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
104 # 3อจ641115-113 ED774787093TH เหยินน้อยโคราช + winwin (518069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดนะ/หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
105 # 3อจ641115-114 ED259326025TH gek1414 + Marksiam007 (518072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 65%)
106 # 3อจ641115-115 ED281721200TH BUFFET_ + บ้านกรอบเงิน (518078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 70/น้ำหนักทอง 49.2 กรัม) (สภาพสวย)(641106-2046)
107 # 3อจ641115-116 ED262026255TH aluminium + ppffarm (518080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพสวย) (641030-1011)(G 72%)
108 # 3อจ641115-117 EG742917225TH Prapoj_w + beer2126 (518084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้) (641025-2060)(G 64%)
109 # 3อจ641115-118 EG742917225TH คนท้องทุ่ง + beer2126 (518088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (641029-1265)(G 62%)
110 # 3อจ641115-119 EG742917225TH กวางเคมี + beer2126 (518091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
111 # 3อจ641115-120 EG893834620TH tummusic46 + พจน์3841 (518094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
112 # 3อจ641115-121 EH225847217TH Exdesign + KarnKhonkaen (518047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(610919-049)

113 # 3อจ641115-122 821579848132 nop168 + เพิ่มให้99 (518052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.นครปฐม
114 # 3อจ641115-123 ED130093114TH schan2514 + PharmX (518055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(640623-062)
115 # 3อจ641115-126 EG95879955TH ทอฝัน + BOAT26 (518066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 67%)
116 # 3อจ641115-127 ED293862417TH cellamic + แอ๊ดป่าซาง (518068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้สึก)
117 # 3อจ641115-128 821583927640 Phichit_02 + noprama9 (518073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
118 # 3อจ641115-129 EW840259957TH Aomarch + เทพบุตรคลองวาฬ (518075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
119 # 3อจ641115-130 ED214762612TH JASMIN + Rabbit2518 (518079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบูชาครู เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 387)
120 # 3อจ641115-131 ED214762612TH JASMIN + Rabbit2518 (518082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 487/สภาพสวย)
121 # 3อจ641115-132 821569677530 อ้วนอุดร + lamborghinizi (518086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
122 # 3อจ641115-133 ED174286776TH anonnat + kanlaya48 (518092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
123 # 3อจ641115-134 ED258259196TH ทนายโอ๊ต58 + nut141 (518093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (641029-1244)(G 62%)
124 # 3อจ641115-135 ED175589495TH Authai999 + thongma (518156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
125 # 3อจ641115-137 EH586719170TH sathinee2256 + duk101 (518100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
126 # 3อจ641115-138 EH286719170TH sathinee2256 + duk101 (518105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
127 # 3อจ641115-139 821576938674 ศักดิ์นรินทร์ + rungroar (518107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 6077)
128 # 3อจ641115-140 821576938674 ศักดิ์นรินทร์ + rungroar (518112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5317)
129 # 3อจ641115-141 EG959878637TH Phong5555 + โมเลกุล (518153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม (641025-2047)
130 # 3อจ641115-142 ED161288779TH Mueikim + pikky (518049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อม 3 ชิ้น)
131 # 3อจ641115-143 TH011823XDM13B เต้ยอิตาเลียน + Thanyakorn39 (518145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ641115-145 ED112153222TH tumtam + Aum2543 (518149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
133 # 3อจ641115-146 TH011823QAJ02B พรรณราณย์ + ข้าวเปล่า (518059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขาซ้าย)
134 # 3อจ641115-147 RHKP000062556ED pockypockdeng + Sean2994 (518076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
135 # 3อจ641115-148 TH011823MYW88B แถวอุรุพงษ์ + พยัคฆ์สมิง (518081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.กำแพงเพชร
136 # 3อจ641115-149 TH011823C9735B พยัคเมฆาพระนคร + (518148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NUNG1789
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
137 # 3อจ641115-150 TH011823C9735B พยัคเมฆาพระนคร + (518151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NUNG1789
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
138 # 3อจ641115-151 EH114680561TH samolie + แจ็คเชียงดาว007 (518150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชัยวงษ์ วัดพระบาทห้วยต้ม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.ลำพูน
139 # 3อจ641115-152 EH114680561TH มีดีพระเครื่อง + (518087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)
140 # 3อจ641115-153 EH114680561TH midori + แจ็คเชียงดาว007 (518104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุท่าเสา เนื้อชินสนิมแดง จ.กาญจนบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
141 # 3อจ641115-154 ED963676959TH กุศลสร้าง + Beed098 (518109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 68%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 16 พ.ย. 2564 - 08:39 น.] #82203 (14/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641016-002 EH495897839TH มะยมพุทธคุณ (514329) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ641030-004 TH011821Q2FT6B Watchara (516238) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ641030-006 ED193587986TH NERAMIT (516240) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ641030-014 DED243724568TH chay7 (516242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ641030-017 ED264110667TH SOMDED (516254) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
6 # 1อจ641030-029 RLSC000021234HT aumnuey (516257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ641101-013 ED223063450TH Vincent (516376) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ641101-015 ED596561025TH แว่นพระประแดง (516389) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ641101-018 EX590684123 print (516339) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ641101-021 EH182846146TH duk101 (516423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ641101-024 ED874615034TH psvtheewarat (516399) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ641101-031 ED246031441TH พาชนะ (516384) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
13 # 1อจ641102-003 TH0118220GFM8B ตึ่งนั้ง (516453) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ641102-026 EB558353433TH seranee (516455) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ641104-025 ED065648837TH ศิษย์พระคุณเจ้า (516794) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ641106-016 ED210199431TH rambo93 (517094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ641106-019 ED242646970TH SAHAKORN (517100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641109-035 ED198167190TH bomtada (517373) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ641110-005 ED189471880TH น้องแผ่นดิน (517603) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ641110-011 ED239762349TH satannit (517609) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
21 # 1อจ641110-019 ED244393200TH sapo-g (517589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ641110-021 ED265020027TH วณิชออโต้ (517606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ641110-027 EI760880907TH pongsan (517620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641111-018 ED217392743TH คุณศิระ (517734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ641112-008 EB553782807TH Wanlop (517878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ641112-010 ED287625113TH suparerk (517883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ641112-011 TH011823EW1E1B thayarat007 (517836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641112-012 ED283830587TH promlok (517839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641112-015 EB549199753TH aoso1554 (517842) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ641112-018 ED290014448TH Poopoo (517846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ641112-024 ED216205395TH KIDTIN (517865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ641112-025 ED248474592TH tongnarong (517869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ641112-026 ED247537367TH kaiza19 (517873) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ641112-028 ED145208754TH แจ็คสี่แคว (517884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ641112-030 ED266209214TH eaknaengnoy (517887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 1อจ641112-033 ED21718593TH t_local (517843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ641112-034 ED279103628TH หนุ่มหนองแคน (517847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ641112-036 ED723192625TH HatPra (517852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641016-006 thammarod (514303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ641028-021 ริณดา (515876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ641028-034 noomevo7 (515898) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ641029-019 ppffarm (516026) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ641030-003 พิมพ์พิมล (516261) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
6 # 2อจ641030-015 singha_eak (516263) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ641030-024 sakbangbon (516268) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ641030-025 แม็คหลักสี่ (516269) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641101-005 vandunlop (516406) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ641101-010 pranop (516394) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ641101-016 pui1228 (516415) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 2อจ641101-022 วิชามาร (516398) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641101-023 kongsak (516417) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ641102-003 มิตรบ้านโป่ง (516531) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ641102-008 Kiattichai (516475) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 2อจ641103-014 Kittinan (516686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ641103-024 supol (516690) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ641103-029 mixsick150 (516663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ641104-003 ริณดา (516799) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ641104-004 ริณดา (516805) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ641104-005 ริณดา (516811) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
22 # 2อจ641104-006 ริณดา (516816) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
23 # 2อจ641104-008 ริณดา (516823) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
24 # 2อจ641109-041 witbcc143 (517407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ641109-042 witbcc143 (517436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ641109-043 witbcc143 (517442) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 2อจ641109-044 witbcc143 (517449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ641110-017 Buncha (517611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ641112-008 showgun (517826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ641112-009 showgun (517829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ641112-012 noomark (517870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641112-015 lovelyman (517905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ641113-001 nui555 (517970) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
34 # 2อจ641113-006 การันตีพระ (517907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ641113-021 การันตีพระ (517908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641105-169 EH479429470TH กุมภาพันธ์ + นกแก้ว (516939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (วัดหมูสร้าง)
2 # 3อจ641106-007 Rathprasert3835 + น้องพอดี (517028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 84%)
3 # 3อจ641106-145 EV107128675TH parichat + kiat001 (517047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ641108-011 เด็กพิจิตร + nunthawat (517191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ641108-120 ED886939528TH ศักดิ์นรินทร์ + OgapzaO (517186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
6 # 3อจ641108-121 ED260263999TH midori + องอาจ (517194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ641108-156 ED238944124TH pramual + บิ๊กบีม (517184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
8 # 3อจ641109-110 TH011822YEMV0B gek1414 + one1976 (517462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ641109-148 YTK2000049290HG ไซยะ13 + sutee (517369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผงจุ่มรัก จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ641110-009 Pra999 + Falarem (517509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2517 จ.ระยอง
11 # 3อจ641110-107 EG898678820TH Ball2523 + ขนมไทยแม่อารีย์ (517524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2504 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ641110-128 EG966235791TH Thesun66 + rossyza4142 (517525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
13 # 3อจ641110-136 ED259853295TH บุญพา + บางแก้ว1976 (517552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ641111-005 บุญพา + nattasak (517673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
15 # 3อจ641113-156 แขกกำแพง+ขนมไทยแม่อารีย์ (517931) กระเช้าทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก รวม 11 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 15 พ.ย. 2564 - 08:39 น.] #82200 (13/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641029-003 ED191514439TH OMBUN (516046) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ641029-009 ED183044194TH MAYUREE999 (516030) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 1อจ641029-016 ED240623429TH อุกฤช (516054) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ641029-017 ED254110455TH เซียนพละ (516059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641029-018 ED260221588TH somnuk (516065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ641029-034 ED24581606TH ATTORN43 (516076) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ641106-020 ED92457776TH ผู้นำพล (517102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641108-028 TH011822T0480B เสน่หา (517231) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ641109-014 ED239757851TH teerasuk (517412) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ641110-001 ED242915380TH Namnathee1983 (517593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ641110-002 ED217394735TH คุณศิระ (517566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641110-003 ED286910580TH ตอปทุม (517570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ641110-012 ED251195536TH เอสพระเครื่อง9 (517567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ641110-013 ED238933268TH Tongten (517575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ641110-016 ED250664975TH teerawit (517578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ641110-023 ED280105688TH Aitziix (517612) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
17 # 1อจ641110-026 ED226244371TH Benyapa (517617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641110-028 ED226244005TH naweena (517622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ641110-029 EJ117551787TH ศิรสิทธิ์88 (517623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641110-030 ED212456420TH samanta (517625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ641110-031 ED239303127TH pakavat (517534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ641110-033 821554455282 samphan1991 (517632) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ641110-038 ED288911129TH tayatang (517565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ641110-039 ED135540967TH Kongsason (517569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ641110-040 ED233218235TH suncups (517572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ641110-041 ED201515419TH พระยอดขุนพล (517583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ641111-001 EB553766115TH Wanlop (517738) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ641111-003 82156862070806 lomlopburi (517746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ641111-016 RTTL000028739CR อี๊ดเมืองเลย (517756) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
30 # 1อจ641111-017 ED217392743TH คุณศิระ (517730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ641111-020 ED122585324TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (517740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ641111-021 821573754396 LIM2512 (517759) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ641111-023 ED257174168TH sai-9ton (517763) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
34 # 1อจ641111-026 ED282117984TH montblanc (517742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ641112-009 ED268014122TH Ritsurat (517882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
36 # 1อจ641112-019 ED232954052TH bluezone69 (517853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
37 # 1อจ641112-021 EB553782798TH kongkan (517894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ641112-029 ED266209214TH eaknaengnoy (517857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641011-003 legallaw (513520) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ641028-039 kikapuu (515791) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ641029-001 ฅนบางใหญ่ (515960) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ641029-002 ฅนบางใหญ่ (515966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ641108-022 tong0259 (517237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ641109-054 ThaiWong (517461) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 2อจ641109-067 ThaiWong (517450) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 2อจ641109-070 ThaiWong (517367) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ641109-072 ThaiWong (517382) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ641110-006 pipat_ch (517555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641110-007 เก่งจริงจริง (517560) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ641110-018 ch-max (517577) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641110-020 ทิพย์เมืองกาญ (517630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ641110-022 วุฒิปราการ (517582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ641110-023 Krajub2002 (517585) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ641110-024 Artit9999 (517628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ641110-029 นคราฎ (517592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ641110-033 ยุทธโจ้ (517595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ641111-001 donkingddd (517727) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ641111-004 อตกพระเครื่อง (517729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ641111-005 Patumwan67 (517731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641111-006 ทวีสิน (517733) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
23 # 2อจ641111-007 อ๊อฟหลังวัง (517735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ641111-008 nong_sittiphong (517737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ641111-015 9panupong9 (517714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ641111-020 หรั่งนัตธกิจ (517777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ641111-021 kittisak-pra (517736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ641112-001 suchat-01 (517864) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
29 # 2อจ641112-002 suchat-01 (517867) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ641112-004 midori (517863) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ641112-006 การันตีพระ (517781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641112-007 showgun (517860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ641112-010 penggo (517831) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

34 # 2อจ641112-014 การันตีพระ (517785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ641112-016 Siamclassic (517868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
36 # 2อจ641112-017 Siamclassic (517874) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
37 # 2อจ641112-019 การันตีพระ (517789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ641112-020 การันตีพระ (517793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641101-136 ED220540420TH hammm + Tiger89 (516299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร เนื้อทองแดง ปี 2462 จ.นนทบุรี
2 # 3อจ641103-144 ED260228060TH gymnastics + องอาจ (516646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ641103-158 ED137257722TH yodpra + Belton (516680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท(G 66%)
4 # 3อจ641105-140 ED245898147TH กิตติศักดิ์2519 + แปะยุ้ย (516885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%)
5 # 3อจ641106-146 ED183048032TH พีรสิทธุ์ + Manunicon (517051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)
6 # 3อจ641106-149 EH586718713TH sathinee2256 + duk101 (517062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
7 # 3อจ641108-175 ED211959955TH bungbung + naphat1981 (517217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ641109-101 EB555632615TH อ้วนอุดร + ch-max (517340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
9 # 3อจ641109-113 ED243847235TH ไม้ทุ่งหันตรา + run0007 (517297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม รุ่นสร้างพระอุโบสถ พิมพ์หลังจาร เนื้อเงิน ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ641109-117 วิเศษชัยชาญ + sanopporn (517313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000043643QA
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
11 # 3อจ641109-118 วานรไฟ + sanopporn (517317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000043643QA
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
12 # 3อจ641109-145 ED283304745TH tar2499 + ppbangna (517352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งวัดบวรนิเวศฯ รุ่นไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9078)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วัดบวรนิเวศฯ รุ่นไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
13 # 3อจ641110-121 ED216860855TH rattanun + นายแทนคุณ (517499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง พิมพ์ใบโพธิ์เก้าใบ เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สระบุรี
14 # 3อจ641110-135 ED194760005TH yodpra + ตาลทราย (517547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
15 # 3อจ641110-139 ED186526540TH ม่วงทองพระ + chiewchanze (517558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโชคชัย เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี (641018-2054)
16 # 3อจ641110-142 ED270791519TH ruamsup + แปะยุ้ย (517478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (560530-226)(G 63%)
17 # 3อจ641111-001 เสกสิทธิ์ + than-663 (517633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ641111-002 ตะกรุดโทน + than-663 (517639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระสิวลีหลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

19 # 3อจ641111-004 ป๋องณรงค์ชัย + Patumwan67 (517663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพถักเชือกชำรุด) (630618-011)
20 # 3อจ641111-006 TANAWAT2520 + ทวีสิน (517679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (620322-182)(G 78%)
21 # 3อจ641111-007 gek1414 + ทวีสิน (517685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 25/น้ำหนักทอง 55.5 กรัม) (620401-066)
22 # 3อจ641111-008 owats + ไม่หล่อแต่จน (517694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
23 # 3อจ641111-011 กล้าเก่งทุกทาง + zapp8881 (517761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (570620-132)
24 # 3อจ641111-101 ED252966871TH Jjiann1979 + Viraphan711 (517775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.อุตรดิตถ์
25 # 3อจ641111-102 EJ694296864TH prasittichai34 + (517724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมสมพร เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยภูมิ
26 # 3อจ641111-103 TH0118236UCX1B believe + hunterdamon (517732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570815-166)
27 # 3อจ641111-104 ED961399688TH pom53 + ตูนพระเครื่อง (517739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท (641014-421)(G 81%)
28 # 3อจ641111-106 Smellwether + (517750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RMNS000036001WV พ่อนะโมพระเครื่อง
พระกรุ วัดชายทุ่ง เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
29 # 3อจ641111-107 ED254115639TH doramon2345 + dewza08 (517753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (641016-1168)(G 64%)
30 # 3อจ641111-108 TH0118236ASJ6B staruch + masounjig (517755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ641111-109 TH0118236ASJ6B pronprom + masounjig (517776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ641111-110 TH0118236ASJ6B บอยพระเครื่อง + masounjig (517758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์
33 # 3อจ641111-112 KBPT500012772PY ไม้ไท + เดี่ยว999 (517659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
34 # 3อจ641111-114 SLY2000049425CD มหัศจรรย์พระ + เด็กตลาดพลู (517667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7152)
35 # 3อจ641111-115 TINT0001345298Z วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + noprama9 (517669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
36 # 3อจ641111-116 ED260536587TH susuki + murbur (517674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.สระบุรี (สภาพใช้)(600121-218)
37 # 3อจ641111-118 ED286911483TH tayatang + ตอปทุม (517681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
38 # 3อจ641111-121 UDOM000096889RM เสรีไทย + lertlakhatthakij (517691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 370/สภาพสวย) (640417-150)
39 # 3อจ641111-123 TH0118236Z0S8B Poopoo + bigbrother (517696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 391572)
40 # 3อจ641111-124 TH011823B8GP5B taccord + FreedomPeace (517698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 745)
41 # 3อจ641111-125 ED275208375TH Bophantom + MIXMUK (517702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
42 # 3อจ641111-126 KLPP000084246K3 m-cot + lamborghinizi (517706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

43 # 3อจ641111-127 EG898671353TH ptk_1234 + ซูโม่ (517711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผงใบลาน ปี 2496 จ.นครปฐม
44 # 3อจ641111-128 EG898671353TH animalhell + ซูโม่ (517713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุเมืองศาสตร์ พิมพ์ซุ้มโค้งมารวิชัย เนื้อดิน จ.ลำปาง
45 # 3อจ641111-129 EG98671353TH JoThekop + ซูโม่ (517716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ 96% ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 54/น้ำหนักทอง 47.2 กรัม) (641010-196)
46 # 3อจ641111-130 EG898671353TH JoThekop + ซูโม่ (517721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำก้นอุดผง 96% ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 54/น้ำหนักทองรวม 9.2 กรัม) (641010-197)
47 # 3อจ641111-131 EG898671353TH bigsong + ซูโม่ (517640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ641111-132 ED266728523TH new999 + peterboat (517644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นบูชาคุณพ่อแม่ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
49 # 3อจ641111-133 EG959877676TH ภควโต888 + BOAT26 (517648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 67%)
50 # 3อจ641111-134 ED280107485TH ดราก้อนปิง + ณัฐนันท์ (517650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นเกาะทะลุ เนื้อสำริด ปี 2547 จ.ประจวบคีรีขันธ์
51 # 3อจ641111-138 EH910539341TH โรมัน + Sahapon (517773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ641111-139 ED224490763TH Jinojirayu + พิมพ์พิมล (517662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ641111-140 ED176698528TH titong + vuthinuntha (517671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
54 # 3อจ641111-141 ED225611635TH TEE_INTER + pornperm (517676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

55 # 3อจ641111-142 ED264528935TH DDman + nova100 (517680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ641111-143 ED142086699TH บุษกร + dewza08 (517682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (640717-249) **พระสภาพสวย
57 # 3อจ641111-147 ED080331397TH อ๋องสาย4 + dushmill (517692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมามูล เนื้อทองแดง
58 # 3อจ641111-148 ED216845782TH Eikkiwacdp + bomtada (517699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ641111-149 ED259278996TH likeit + นัทกะน้ำ (517704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ641111-151 ED286911497TH เอ๋พระรามห้า + ตอปทุม (517635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ641111-152 ED217392743TH ไซยะ13 + คุณศิระ (517638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 70732)
62 # 3อจ641111-153 ED217392743TH รุตช้างกลาง + คุณศิระ (517642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดจันดีสร้าง)
63 # 3อจ641111-154 ED080321443TH PHLOI + ตะแคงขวด (517646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธยอดฟ้า วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองคำ 87% ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 31.6 กรัม)
64 # 3อจ641111-155 821572645320 fortunato + Surame (517651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
65 # 3อจ641111-156 ED253371295TH Aomarch + boonlao (517654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ641111-157 TH011823AKWJ9B Chittawan22 + Moozir (517660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)(G 66%)

67 # 3อจ641111-160 BBUA000108767MS prasit_jongsiri + pimpayak (517675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ641111-161 TH011823A4MY5B Issy2537 + masounjig (517771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ641111-163 ED137979645TH เต้ยอิตาเลียน + ไกลปีนเทื่ยง (517695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ641111-164 ED268835794TH pockypockdeng + (517703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640716-112)(G 87%)
71 # 3อจ641111-165 ED764380328TH showgun + Boyprasertsak (517709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
72 # 3อจ641111-166 ED764380328TH showgun + Boyprasertsak (517715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
73 # 3อจ641111-167 ED266225631TH หลานตาจวบ + PANYA10 (517718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
74 # 3อจ641111-168 TH011823D77M5B นายช่างพานต๋าย + (517720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toopronchai
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ641111-169 ED136795155TH Apipu6699 + แก้วพรหม (517723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ641111-172 TIN000138545B7 Film789 + KUUGA (517684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
77 # 3อจ641111-173 RPTN000057877PJ phichit07 + Buncha2508 (517688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ641111-174 ED241822845TH ตะกรุดโทน + jozaa (517697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 29080)
79 # 3อจ641111-175 ED241822845TH m-cot + jozaa (517700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 156013)
80 # 3อจ641111-176 ED185249859TH เหน่งบางคู้ + buspom (517705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
81 # 3อจ641111-177 ED185249859TH eaknaengnoy + buspom (517708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
82 # 3อจ641111-178 ED250450440TH TEE_INTER + prasertporn (517712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ641111-179 TH011823BF202B Nathan666 + (517772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูน้อยจอมโหด
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ641111-180 ED233628108TH pranee-rc + lag_yai (517722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ641111-181 motion + lag_yai (517668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
86 # 3อจ641111-182 ED233628108TH pawaris + lag_yai (517672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ641112-001 ทนายโอ๊ต58 + วัฒน์วังหิน (517778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620530-016) (G 88%)
88 # 3อจ641112-002 aomm35 + midori (517780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(641008-157)(G 77%)
89 # 3อจ641112-003 slowspeed + bangkokpoms (517784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ641112-004 phonchai + พระบ้านทั่วไทย (517788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซินเคลือบทอง จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 8.2 นิ้ว)

91 # 3อจ641112-101 ED166057683TH บรีสพระช่วย + Saner (517792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ641112-103 ED151588305TH เด็กบางโบสถ์ + เชาว์วิทย์ (517799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ641112-104 ED151588305TH twongt + เชาว์วิทย์ (517802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ641112-105 ED213676532TH benz51 + lamborghinizi (517804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ641112-106 ED232485297TH tosspong + lulytoon (517807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641019-1077)(G 65%)
96 # 3อจ641112-108 821577891094 pornlimk + LIM2512 (517814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา. (640409-319)
97 # 3อจ641112-109 RL262324483TH pramual + Pondnineteen (517816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ641112-111 BKPU00001329756 Bophantom + kajell3555 (517783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (641021-2029)
99 # 3อจ641112-113 PTPN000076438KG ออยล์เจดีย์ใหญ่ + Sogood35 (517795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 65%)
100 # 3อจ641112-114 ED257035489TH maikeboy + Thanapong36 (517800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวา) (641030-2161)
101 # 3อจ641112-115 ED250648650TH civilwork + berry (517805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หุมน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 994)(630815-234) (G 75%)
102 # 3อจ641112-116 ED250648650TH เด็กระยอง + berry (517809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(590818-061)

103 # 3อจ641112-117 EB553782807TH boytiew + Wanlop (517811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(641104-1084)
104 # 3อจ641112-118 PTPR000066599CA mangmee + Teerubber (517815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(641013-088)
105 # 3อจ641112-120 ED182971546TH แม่พลอย + pippinnu (517821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเปิดขุมทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 585)
106 # 3อจ641112-121 TH011822ZUX41B mouse88 + dod18 (517787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545-2552 จ.นครปฐม
107 # 3อจ641112-122 EF323210045TH piyaphum + prathep (517794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 65%)
108 # 3อจ641112-123 HKLP000051014YV sathinee2256 + Kittinan (517798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (630828-366)
109 # 3อจ641112-124 ED266553230TH pakarapo + ฅนบางใหญ่ (517803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพใช้)(640626-042)
110 # 3อจ641112-125 MBC000522351 promlok + montree_anu (517808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(600119-005)
111 # 3อจ641112-126 ED170069175TH Rathprasert3835 + กิ่วกระ (517813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640323-157)
112 # 3อจ641112-127 RL290303705TH ICT500 + kaiza19 (517817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุบ้านหัวเกาะ พิมพ์ซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
113 # 3อจ641112-128 EG898671384TH ChonChob + ซูโม่ (517823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ641112-129 EH225845600TH ยุทธแหลมทอง + (517825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KarnKhonkaen
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)

115 # 3อจ641112-130 ED250158483TH dreamsconner + (517830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
phairod101
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
116 # 3อจ641112-131 ED120868331TH sony1 + sompamit (517779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (570514-247)(G 75%)
117 # 3อจ641112-132 ED289200730TH sin10 + ไอซ์_บ้านหมอ (517786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
118 # 3อจ641112-133 ED190586730TH animalhell + เด็กบ้านนา (517791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ พิมพ์ปางรำพึง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
119 # 3อจ641112-134 ED290014448TH Burapha777 + Poopoo (517797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 90%)
120 # 3อจ641112-135 ED254325093TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + (517806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530409-009)
121 # 3อจ641112-136 EJ446281665TH PHLOI + bankbong55 (517812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(640701-554)(G 74%)
122 # 3อจ641112-137 EJ446281665TH PHLOI + bankbong55 (517820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (640917-063)(G 60%)
123 # 3อจ641112-138 EF682944535TH Chan59 + pongsakornm (517904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
124 # 3อจ641112-140 ED167350709TH ธันวา + เขมิสรา (517840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
125 # 3อจ641112-141 ED271505435TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + จอมพล (517834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4.2 นิ้ว)

126 # 3อจ641112-142 ED246196012TH joeenok + prajuab (517837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง (วัดหนองพวาสร้าง)
127 # 3อจ641112-143 BMOD0000587357T loongmike + หูบิน (517841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูดหลังแตก เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
128 # 3อจ641112-145 EG898671375TH Tee59 + บอสตัน (517848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
129 # 3อจ641112-146 ED142987256TH Tourjen + Pramote777 (517851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่)
130 # 3อจ641112-147 ED277634274TH Thesun66 + คุณใส (517855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ641112-149 ED293644981TH Nuysamui + supol (517861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (641101-1075)(G 49%)
132 # 3อจ641112-150 ED293644981TH midori + supol (517866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (621014-028)(G 94%)
133 # 3อจ641112-151 EH974647882TH pitipong420 + ขนมหวาน (517850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิพม์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพปิดทองใหม่)
134 # 3อจ641112-152 EH974647882TH PSangkaeo + ขนมหวาน (517856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
135 # 3อจ641112-153 ED254832458TH bigbrother + ศิษย์หลวงปู่ทวด (517862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
136 # 3อจ641112-154 6732100995330 keiat + Moty5555 (517871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
137 # 3อจ641112-155 ED242782842TH greenday88 + moo_bpk (517877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641022-1281)

138 # 3อจ641112-156 ED274356951TH chane + หนุมานเชิญธง (517885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 32/น้ำหนักทอง 2.3 กรัม)
139 # 3อจ641112-157 ED222745063TH somnuk + Teresa (517888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
140 # 3อจ641112-158 EK89000045399X4 ศักดิ์นรินทร์ + ตราชั่ง (517890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
141 # 3อจ641112-159 ED214760483TH yyoyo + แซนวิช (517891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ641112-160 ED219166197TH swsss + Aeybangsaen (517892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
143 # 3อจ641112-161 LP870001123385D poshwises + rattapong931 (517897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
144 # 3อจ641112-162 ED044082666TH greenday88 + bluezone69 (517903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังอกเลา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2487 จ.พิษณุโลก (641025-2367)(G 69%)
145 # 3อจ641112-163 EF241034049TH Chan59 + pirawit (517801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
146 # 3อจ641112-164 EF241034049TH Chan59 + pirawit (517824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
147 # 3อจ641112-165 ED190684754TH Lionado + elephant97 (517828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ148 # 3อจ641112-166 ED257024101TH Tar_MDU35 + (517833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 63%)
149# 3อจ641110-125 EH384154948TH kong81 + ทรัพย์เทวา (517513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
150# 3อจ641110-167 thexy+ tanint (517529) ตลับทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนัก 15.3 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 13 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82193 (12/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641102-004 TH01182236TK7B ตึ่งนั้ง (516483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
2 # 1อจ641102-005 TH01182236TK7B ตึ่งนั้ง (516487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ641102-006 TH01182236TK7B ตึ่งนั้ง (516489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 1อจ641102-007 TH01182236TK7B ตึ่งนั้ง (516492) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
5 # 1อจ641102-017 ED154366095TH juipeter (516519) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
6 # 1อจ641104-005 TH0118227R1D9B assawin (516827) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ641106-013 NGWW00010036226 Reindeer_kwang (517084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641109-001 ED248694810TH golfsriracha (517389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ641109-002 ED214758136TH โด้แพนด้า (517393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ641109-005 RL278848435TH Mai2008 (517409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ641109-006 ED201515144TH พระยอดขุนพล (517410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641109-016 ED259305453TH Marksiam007 (517391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641109-023 KLPP0000840144W เล็กจี๊ดจ๊าด (517332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ641109-026 ED283822055TH น้องหมี (517336) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ641109-027 ED239613305TH ทวีสิน (517341) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ641109-028 ED244251144TH BankHiWay (517427) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ641109-030 ED211223260TH t_local (517347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ641109-032 821562532501 rungroar (517365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ641109-033 ED277103072TH tamthodsaporn (517368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641109-037 ED270021351TH สาวไทย (517377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641109-038 PSSR0000348395H เขาควาย (517384) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ641111-027 ED270207095TH Boonmee888 (517767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641021-012 ริณดา (515002) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ641028-008 tongjoy (515811) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
3 # 2อจ641028-016 ริณดา (515852) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641028-028 พระยอดบางขวาง (515792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ641108-019 wilairat_22 (517260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ641109-001 นัทปทุม (517355) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ641109-013 vitaya (517390) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ641109-020 Owarut999 (517397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ641109-027 ALINA (517413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ641109-028 Nipon2523 (517429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ641109-032 mut007 (517400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ641109-033 witbcc143 (517401) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ641109-034 aramintra (517414) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ641109-035 aramintra (517417) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ641109-036 aramintra (517420) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ641109-037 aramintra (517425) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 2อจ641109-038 aramintra (517428) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ641109-039 aramintra (517433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ641109-040 witbcc143 (517434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ641109-045 witbcc143 (517453) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ641109-046 witbcc143 (517456) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641109-048 nuttakrit (517392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ641109-049 nuttakrit (517457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ641109-058 ThaiWong (517465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ641109-060 ThaiWong (517416) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ641109-061 ThaiWong (517421) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
27 # 2อจ641109-066 ThaiWong (517445) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
28 # 2อจ641109-069 ThaiWong (517455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ641111-002 การันตีพระ (517634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641111-003 การันตีพระ (517636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ641111-009 การันตีพระ (517637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ641111-010 การันตีพระ (517641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ641111-011 การันตีพระ (517643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ641111-013 Buncha (517764) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ641111-014 การันตีพระ (517645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ641111-016 การันตีพระ (517647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ641111-022 การันตีพระ (517649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ641111-023 การันตีพระ (517655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ641111-024 การันตีพระ (517657) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ641111-025 การันตีพระ (517661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ641111-026 การันตีพระ (517665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641022-123 EH479432672TH ชอบจัง + นกแก้ว (515108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ641103-187 ED145675270TH KandarDao + Sparrow (516592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 542) กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ
ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ641106-124 ED273103531TH นายเจิด + thanaanan (517065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.อุบลราชธานี (สภาพหูชำรุด)
4 # 3อจ641106-147 EG412590040TH Bophantom + gunner (517054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ641108-003 Atiwith_S + garlic2 (517156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (570517-096)
6 # 3อจ641108-124 ED260291204TH อรทัย960 + maymaybaa (517218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
7 # 3อจ641108-129 ED257905582TH jack0606 + nim4011 (517256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
8 # 3อจ641110-001 ธัญสักปฐมาธนสรร + SuerAey (517480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์ (620619-008)(G 74%)
9 # 3อจ641110-004 methee88 + Earthood (517487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ641110-005 chattawat + ch-max (517490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590114-088)
11 # 3อจ641110-006 ต่อ_ถนนตก + midori (517497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.สมุทรสาคร (641022-1078)(G 81%)
12 # 3อจ641110-007 apexshop + annihi (517501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท(G 61%)
13 # 3อจ641110-008 อ๋องสาย4 + somrut (517504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ641110-010 janthanee + oldshop (517514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ641110-011 pontat567 + oldshop (517522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ641110-012 เอกจักร + moneyno1 (517530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (620911-141)
17 # 3อจ641110-013 walrawut + ธนากรพระเครื่อง (517535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์
18 # 3อจ641110-014 bastketboy + baibua29 (517539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูป เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
19 # 3อจ641110-015 tummusic46 + ยุทธโจ้ (517544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
20 # 3อจ641110-016 เมืองช้าง + โนเมืองนนท์ (517550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)
21 # 3อจ641110-101 ED248678057TH หลานตาจวบ + golfsriracha (517479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
22 # 3อจ641110-102 ED136787499TH korn88 + ชวนชื่น (517506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามหอม กรุดอยคำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดส่วนบน)
23 # 3อจ641110-103 ED275207945TH บุญพา + babieldp (517511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปากหวอ ปี 2497 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
24 # 3อจ641110-104 ED097372444TH anut_rung + naenaldo (517516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (631207-478)
25 # 3อจ641110-105 EG898670914TH ท่านมหา + ซูโม่ (517519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
26 # 3อจ641110-106 EG898670914TH toy_clong8 + ซูโม่ (517521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ จ.ปัตตานี
27 # 3อจ641110-109 EG898678820TH กุมภาพันธ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (517531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครุฑแบกเสมา อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ641110-110 EG898678820TH กุมภาพันธ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (517533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิษณุโลก
29 # 3อจ641110-111 ED257550938TH ซุ้มวัดศรี + deghong2013 (517536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **พระสภาพสวย
30 # 3อจ641110-112 EG383542226TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (517542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์
31 # 3อจ641110-113 ED808353751TH Prikthai666 + นิรมิต (517545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ641110-114 ED257024177TH Bophantom + Thanapong36 (517549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (641103-2040)
33 # 3อจ641110-115 ED240494242TH piyaphum + bank121 (517551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (641101-2189)
34 # 3อจ641110-116 ED286910576TH chatchaislk + ตอปทุม (517559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
35 # 3อจ641110-117 ED257138510TH autopower + กล้วยหิน (517563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1925)
36 # 3อจ641110-118 ED189260965TH บีเวียงพิงค์ + ไซยะ13 (517568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน

37 # 3อจ641110-119 ED245298085TH poooh + joechainat (517571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดสุทัศนฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59)
38 # 3อจ641110-120 ED247050901TH แป้ง67 + nuy_two (517573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ641110-122 ED248678043TH direk_inkul + golfsriracha (517502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
40 # 3อจ641110-123 ED272271989TH jaturong_sri + pattapee9 (517505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ641110-124 ED257021374TH chatchaislk + (517510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(G 78%)
42 # 3อจ641110-126 EH384154948TH yodpra + ทรัพย์เทวา (517517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
43 # 3อจ641110-127 ED259961627TH Tatamm + pungting (517520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ641110-129 EG966235791TH jdbig + rossyza4142 (517528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)
45 # 3อจ641110-131 EH216954725TH Aomarch + นุจูเนียร์ (517537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ641110-132 ED254115642TH Bophantom + dewza08 (517541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (641018-2057)(G 75%)
47 # 3อจ641110-133 ED140733259TH khonwan + ansaldo (517543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นหัวใจเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 64)

48 # 3อจ641110-134 ED272933118TH หม่อง + ขนุน56 (517627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ยันต์สวน ๙๙ เนื้อนวโลหะ ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 1651)
49 # 3อจ641110-137 ED282109002TH เล้งตราด + PHLOI (517554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (640406-043)(G 78%)
50 # 3อจ641110-138 ED222259092TH taat_007 + TadSnave (517556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(530128-103)
51 # 3อจ641110-141 ED234268114TH benz51 + suparoek (517629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(641026-1148) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ641110-143 ED975687361TH Narongrit53 + Chakkapud (517483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ641110-144 ED079167248TH benz51 + kengpo (517486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641013-620)(G 56%)
54 # 3อจ641110-146 ED227681585TH Naphat1129 + natapoln (517495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวชำรุดหน้า-หลัง)
55 # 3อจ641110-147 EG088499005TH Sangjan + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (517500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
56 # 3อจ641110-148 ED278304742TH Rathprasert3835 + tongjoy (517507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (641010-243)(G 66%)
57 # 3อจ641110-150 ED984637519TH new999 + joe4299 (517526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
58 # 3อจ641110-152 KLPP000084245VZ ทนายโอ๊ต58 + CKHOS (517546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ641110-153 ED259961613TH อะนันตะปัดชะเย + (517557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
harrypotter
พระสมเด็จ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ641110-154 ED249721953TH kaemkao + kotee (517562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง (641029-1303)

61 # 3อจ641110-155 ED696235681TH autpichut + siwakornsoi19 (517576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า พิมพ์สองจุด เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี
62 # 3อจ641110-156 TH0118237H9D3B patchaya + พยัคฆ์สมิง (517584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ641110-157 ED113690219TH phetbanpra + roonyae (517588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 5 เนื้อตะกั่ว ปี 2540 จ.นครราชสีมา(G 73%)
64 # 3อจ641110-158 ED270742963TH toong + โอเว่น (517596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ641110-159 ED262017718TH ลูกพ่อพันท้าย + ppffarm (517600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพสวย) (641030-1010)(G 64%)
66 # 3อจ641110-160 ED288911129TH บอลปากน้ำ + tayatang (517602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5022) **พระสภาพสวย
67 # 3อจ641110-161 ED277393732TH sathinee2256 + preeyawat (517498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630831-242)
68 # 3อจ641110-162 ED271729075TH Juicy + พิชชากร (517503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
69 # 3อจ641110-163 ED195790220TH เหน่งบางคู้ + ลุงปิ่นเริน21 (517508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร
70 # 3อจ641110-164 EG959876018TH Poopoo + Tong_76 (517512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
71 # 3อจ641110-165 ED282507477TH อ้วนอุดร + Phichit_02 (517518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ641110-166 ED282507477TH tosspong + Phichit_02 (517523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 66%)
73# 3อจ641108-122 bangkokpoms+thexy (517206) ตลับทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 15.9 กรัม)74# 3อจ641111-144 pontat567+winwin (517687) ตลับทอง 1 องค์ ( G 84 %)(น้ำหนัก 10.7 กรัม)
75# 3อจ641111-145 ยุทธชลบุรี+กชณิชา (517689) กรอบทอง 1 องค์ ( G 74%)(น้ำหนัก 8.7 กรัม)
76# 3อจ641111-170 tongpolsci+nouvo (517728) ตลับทอง 1 องค์ ( G 87%)(น้ำหนัก 6.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 12 พ.ย. 2564 - 08:41 น.] #82190 (11/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641019-006 ED233124082TH yaramila (514645) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ641019-012 ED008027675TH เวียงพิงค์ (514631) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ641027-018 ED233946239TH o-larn (515735) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ641029-021 TH011821G5735B ลูกแม่ยม (516110) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ641103-016 PBPB000029322RQ khaninnakoon (516635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ641104-004 TH0118227B1D9B assawin (516824) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
7 # 1อจ641104-024 TH011822C9JG5B ลูกแม่ยม (516838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641104-028 ED183071455TH Starbucks (516808) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ641105-005 ED201513523TH พระยอดขุนพล (516951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ641105-014 ED279493075TH ปภานลิน (516973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ641105-020 EB553735909TH Wanlop (516978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ641105-021 TH011822GA469B sutee (516959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ641106-001 ED277902466TH อี๊ดเมืองเลย (517060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
14 # 1อจ641106-004 ED217380864TH techinmonpan (517104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ641106-005 ED230649792TH ต้นคุง (517117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ641106-006 ED179749949TH tharuanoi1970 (517106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ641106-008 EJ691407708TH Darkwalf (517110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641106-011 EX657502522TH Rat2524 (517067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
19 # 1อจ641106-012 ED796982457TH Thanapong36 (517081) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ641106-015 ED271100254TH SAGITARIUS (517092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ641106-017 ED238954016TH Tongten (517097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ641106-018 ED277621868TH วิสูตรนนทบุรี (517099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ641106-021 ED274305328TH suksa (517118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ641108-001 ED231338540TH คลับจับลิง (517262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ641108-005 ED289800036TH putza8888 (517269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ641108-006 ED32943721TH เงินทองพระเครื่อง (517273) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
27 # 1อจ641108-007 ED189456454TH น้องแผ่นดิน (517275) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ641108-008 ED081796613TH วณิชออโต้ (517271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 1อจ641108-011 OF143909887TH Kittiwut (517250) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ641108-012 ED211959955TH naphat1981 (517276) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
31 # 1อจ641108-015 ED246184898TH prajuab (517259) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ641108-016 ED192143558TH thumma (517277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ641108-017 TH011822QZSE5B IBABALL (517264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ641108-019 ED249227685TH otto3528 (517268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ641108-020 ED282503210TH o-larn (517278) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
36 # 1อจ641108-021 TH011822UFJ8OB ป๋องร้อยไร่ (517280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ641108-022 TH011822UFJ8OB ป๋องร้อยไร่ (517281) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
38 # 1อจ641108-023 TH011822UFJ8OB ป๋องร้อยไร่ (517282) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ641108-025 TH011822QN0D68 nirunthonabud (517222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ641108-026 ED131687281TH dongkong (517226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ641108-029 ED121649329TH kampoo (517235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ641108-031 ED282013370TH ANURUT (517245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ641108-032 ED238883411TH เฮงเฮงเฮง168 (517284) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
44 # 1อจ641108-033 ED238883411TH เฮงเฮงเฮง168 (517285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ641110-015 ED250664975TH teerawit (517597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ641110-025 ED239610856TH Martyns (517599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ641110-042 EX524906005TH thexy (517587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641021-016 ริณดา (514983) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ641021-018 ดับเบิ้ลเอ (514989) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 2อจ641021-019 ดับเบิ้ลเอ (514990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 2อจ641026-004 PHLOI (515450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ641026-011 เมวิกา001 (515455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ641102-009 bkk10250 (516525) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 2อจ641103-001 greensnake (516639) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ641103-007 ทวีสิน (516692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641103-010 Nathan666 (516699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ641103-013 MRDAVE (516679) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ641104-016 pontat567 (516782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ641105-018 vee2503 (516980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641106-003 vadcharapol (517076) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ641106-004 อตกพระเครื่อง (517042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ641106-007 noprama9 (517048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ641106-011 tanac (517088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ641106-012 ketanont (517089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ641106-017 แม็คหลักสี่ (517091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ641106-018 KENPLA (517093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ641106-019 สิทสามเสน (517096) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ641106-020 สิทสามเสน (517098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641108-003 นายเอกรัตน์ (517238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ641108-012 amuletfocus (517247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ641108-014 maiizza (517248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ641108-015 Taoz2119 (517252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ641108-017 poonsaka (517254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ641108-018 ดิอาโบล (517257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ641108-023 โตท่าเรือ (517240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ641108-026 Falarem (517242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 2อจ641108-036 Olarn29 (517211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ641110-001 การันตีพระ (517475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641110-002 การันตีพระ (517476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ641110-003 การันตีพระ (517477) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ641110-004 การันตีพระ (517481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ641110-005 การันตีพระ (517485) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ641110-008 การันตีพระ (517488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ641110-009 การันตีพระ (517489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ641110-010 การันตีพระ (517491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ641110-027 Ckkay (517496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ641110-028 นคราฎ (517591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
41 # 2อจ641110-030 vpong (517564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
42 # 2อจ641110-031 การันตีพระ (517493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 2อจ641110-032 การันตีพระ (517494) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641027-104 ED217768835TH สิงห์คะนองนา + solos (515561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์สระอีหลังบล็อกแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ641028-004 ลิ้ม88 + Buncha (515749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์สระอีหลังบล็อกแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ641028-187 ED092184002TH Michy + armarging (515803) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่สรุปผล 4 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง เนื้อ ปี 2543 จ.พิจิตร[พระไม่สรุปผล] **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน เนื้อ ปี 2543 จ.พิจิตร[พระไม่สรุปผล] **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน เนื้อ ปี 2543 จ.พิจิตร[พระไม่สรุปผล] **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง เนื้อ ปี 2543 จ.พิจิตร[พระไม่สรุปผล] **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ641102-008 arkorn + นกทุ่งสง (516469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อตะกั่ว ปี 2483 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
5 # 3อจ641102-124 EG836235778TH pramual + Wanlop (516514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองนั่ง เนื้อชินเงิน
6 # 3อจ641103-014 กอไผ่ + กุมภาพันธ์ (516580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 79%)
7 # 3อจ641103-169 EB548861921TH Aompadriew + Wanlop (516622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(G 92%)
8 # 3อจ641104-126 ED266509275TH เกษตร + sakbangbon (516756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนปอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ641104-142 SHIPDOF735267 Moohan555 + porramess (516785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
10 # 3อจ641104-149 EG383541835TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (516818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)

11 # 3อจ641104-151 ED821541547TH Chan59 + edit2007 (516710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หน้าแก่หลังเรียบ เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
12 # 3อจ641104-165 ED223081161TH Jjiann1979 + BhuriKet26 (516727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640610-284)
13 # 3อจ641105-125 ED222254413TH Naphat1129 + Tanadol1969 (516887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดคลองทราย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.จันทบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ641105-131 ED270740843TH ทิศเหนือ + แปะยุ้ย (516853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
15 # 3อจ641105-132 ED198386796TH บุญพา + toyota888 (516857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ641105-141 ED284401071TH kittinanaum + tafu-boy (516906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างขวา)
17 # 3อจ641105-149 ED222245615TH sanya1002 + พุทธศิลป์รามัญ (516932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม
18 # 3อจ641106-003 bigbrother + microsoft (517120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
19 # 3อจ641106-117 ED189270110TH กาแฟอดีต + tangamata (517045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดท่ามะเดื่อ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ราชบุรี
20 # 3อจ641106-143 KBPTG00019554V5 thawath + ติ่งลี่ (517040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพแต่งผิว)
21 # 3อจ641106-160 ED257410652TH Kloy1999 + ทวีศักดิ์ (517034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2517 จ.สกลนคร
22 # 3อจ641108-008 Chaiwat13 + khaiegg (517174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสุขในหัวใจ 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19/หน้าตัก 9 นิ้ว)

23 # 3อจ641108-125 ED256530279TH เซียนน้อยหนึ่ง + Youngjorhor (517230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
24 # 3อจ641108-126 ED275104177TH เซียนน้อยหนึ่ง + suchet_w (517239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ641108-141 ED285410273TH Ballone + ronnakorn2516 (517195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ641108-151 EG901013495TH Suklonkan + Manunicon (517158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
27 # 3อจ641108-169 EG898670786TH ปางไม้ + ซูโม่ (517145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ641109-002 maiizza + olympia (517294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (641102-1130)
29 # 3อจ641109-004 นายแก้ว + jane77 (517308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
30 # 3อจ641109-005 gek1414 + jane77 (517316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (641030-2205)
31 # 3อจ641109-006 first19 + Nathan666 (517321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641026-2097)
32 # 3อจ641109-007 nextnext + sakaekrung (517329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5025)
33 # 3อจ641109-102 ED256266305TH ทนายโอ๊ต58 + jirajira (517349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 395)(501221-147)
34 # 3อจ641109-103 ED254330460TH uitra + ansaldo (517360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 546)

35 # 3อจ641109-105 ED270783305TH แสงธรรม01 + แปะยุ้ย (517378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(561218-644)
36 # 3อจ641109-106 ED206221592TH cpoons + ราชสีห์_กิ่งเพชร (517386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นกริ่งกังวาล เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สิงห์บุรี
37 # 3อจ641109-107 EG898678507TH madeowsri + (517395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
38 # 3อจ641109-108 EG898678507TH บิ๊กบีม + ขนมไทยแม่อารีย์ (517403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ641109-109 EG898678507TH JJ_Zone76 + (517458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร(G 77%)
40 # 3อจ641109-111 ED259305453TH บุญพา + Marksiam007 (517290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ641109-112 ED249075526TH Monoment + wadeelert (517295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
42 # 3อจ641109-114 ED149098229TH ธนกฤตพระเครื่อง + น้อยหน่า (517301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจิ่ม วัดไผ่ล้อม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.จันทบุรี
43 # 3อจ641109-115 ED149098229TH พรรณราณย์ + น้อยหน่า (517305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
44 # 3อจ641109-116 ED149098229TH print + น้อยหน่า (517310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2436-2439 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
45 # 3อจ641109-119 ED170067041TH ประดู่เหลือง + plasplasplas (517319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
46 # 3อจ641109-120 ED219789665TH RYUTA + อี๊ดเมืองเลย (517320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวังบัว พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (สภาพทาบรอนซ์เงินและใช้)
47 # 3อจ641109-121 ED283820275TH Aeybangsaen + (517328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
48 # 3อจ641109-122 ED278930579TH chuon + Kunphra (517330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ641109-123 ED217372355TH bungbung + kingcrow (517331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
50 # 3อจ641109-124 ED249066095TH PBnew + แฮปรามคำแหง (517334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ641109-125 ED249066095TH Mai2008 + แฮปรามคำแหง (517337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 71%)
52 # 3อจ641109-126 ED216679524TH jung70 + montblanc (517339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 66%)
53 # 3อจ641109-127 ED252937243TH โพธาราม + อาคันติมายะ (517344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
54 # 3อจ641109-128 RBUS000050773M5 AChen + Marksiam007 (517345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
55 # 3อจ641109-129 ED112143287TH ผู้นำพล + poppopka (517348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท เกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบสนิมตะกั่ว)(G 83%)
56 # 3อจ641109-130 TH0118231JF79B maikeboy + Nathan666 (517351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
57 # 3อจ641109-131 TH0101822Y6X60B greenday88 + ผู้พัน (517356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ641109-132 ED252937257TH Ball2008 + อาคันติมายะ (517359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์หันข้าง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)

59 # 3อจ641109-133 ED188539912TH artthaporn + kosin225 (517363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
60 # 3อจ641109-134 TMK007A001633 tommeng + loryinglong (517366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ641109-135 TMK007A001633 owats + loryinglong (517370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ641109-136 ED224472901TH tuszaa + golftudling (517372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ641109-137 ED229070516TH chuchart-k + นิธิกานต์ (517376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
64 # 3อจ641109-138 PTK5000071620G2 lamborghinizi + apiwat4825 (517380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ641109-139 TH0118232ZU45B Kag2509 + สว่างอารมณ์ (517383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบารมี เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 338)
66 # 3อจ641109-140 ED130085815TH Bekong + PharmX (517387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
67 # 3อจ641109-141 ED244862279TH lohbetong + jakruk1984 (517306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนองควง เนื้อเงิน ปี 2465 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
68 # 3อจ641109-142 SPAW000026968BW หม่อง + รวย168 (517474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2590) **พระสภาพสวย
69 # 3อจ641109-143 ED200412231TH คุ้มเสมา + Piyawan (517343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
70 # 3อจ641109-144 ED200412231TH walaree + Piyawan (517350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย

71 # 3อจ641109-146 ED204448982TH บุญพา + tnpong (517357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
72 # 3อจ641109-147 821548056361 JoThekop + อำนาจธรรม (517364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (สภาพใช้)(640506-141)
73 # 3อจ641109-149 YTK2000049290HG sscopyprint + sutee (517374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวาน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
74 # 3อจ641109-150 ED246186267TH preeyawat + lamborghinizi (517381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
75 # 3อจ641109-151 ED211015576TH พุทธมามกะ + poona63 (517289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
76 # 3อจ641109-152 TH0118232Y368B wuttiphan + jarun123 (517292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
77 # 3อจ641109-153 ED243859300TH arm007 + พระประแดง26 (517299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ641109-154 ED243859300TH title_k + พระประแดง26 (517302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
79 # 3อจ641109-155 ED233868253TH Rathprasert3835 + (517307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
poshwises
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (640915-302)(G 88%)
80 # 3อจ641109-156 EB558468745TH mahachon + Thanachart (517311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม รุ่นมหาสิทธิโชคสมปรารถนา เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สกลนคร (หมายเลข 1/น้ำหนักทอง 6.9 กรัม)
81 # 3อจ641109-157 ED247734027TH pcha429 + boom6449 (517460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสมปรารถนา 2 พิมพ์ย้อนยุค เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 783)
82 # 3อจ641109-158 EB553751654TH ทันบางบอน + Wanlop (517318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง

83 # 3อจ641109-159 ED252512969TH บรีสพระช่วย + s-sean (517323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
84 # 3อจ641109-160 ED216659555TH Nipo1972 + Teresa (517327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (630706-143)
85 # 3อจ641109-161 ED218515262TH นายช่างพานต๋าย + maxthawung (517335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2521 จ.ชัยนาท
86 # 3อจ641109-162 CITYP01142596 ไก่ทองคำ + sakduang (517338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นแรก พิมพ์ฐานภูเขา เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)
87 # 3อจ641109-163 CITYP01142596 ไก่ทองคำ + sakduang (517346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 65%)
88 # 3อจ641110-003 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (517484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 680/สภาพแต่งปลายจมูก) (600303-071)
89 # 3อจ641108-160 myafter9+Poonan9955 (517204) กรอบทอง 1 องค์ ( G 62%)(น้ำหนัก 2.8 กรัม)
90# 3อจ641110-149 ยุทธชลบุรี+joe4299 (517515) กรอบทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนัก 8.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 11 พ.ย. 2564 - 08:37 น.] #82186 (10/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641001-005 ED207800363TH noi70 (512250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641018-019 ED242701340TH พาชนะ (514469) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ641022-005 ED848949842TH yyoyo (515122) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ641022-023 ED214686037 usaku (515152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641025-007 ED217020906TH chinko (515291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ641027-005 ED223045601TH Mueikim (515560) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ641027-023 ED237038835TH sompong963 (515649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ641028-004 ED252842554TH tuktu40 (515751) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ641028-005 ED248054516TH gymnastics (515756) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ641028-007 ED252813442TH ข้าวตอกแตก (515826) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ641030-012 ED206465158TH atomyutyaa (516237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641101-002 ED217325001TH คุณศิระ (516348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641101-014 EB548774975TH Wanlop (516405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ641101-029 EB548768816TH berachata (516419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641102-001 EH749704786TH kokonew999 (516542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ641102-009 ED252819811TH tuktu40 (516498) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ641102-010 ED250608806TH เด็กนอก (516493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ641102-012 EW621413794TH tunjai (516508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ641102-018 ED154366095TH juipeter (516524) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ641102-019 ED154366095TH juipeter (516527) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ641102-020 ED154366095TH juipeter (516529) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ641102-021 ED154366095TH juipeter (516543) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ641102-022 ED172599856TH Patwat (516501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ641103-012 ED269913011TH Oat-Trat (516629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ641104-007 ED267402810TH Kaeokleng (516832) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
26 # 1อจ641104-011 ED230648077TH Namnathee1983 (516753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ641104-012 ED224448142TH jeabkrub (516758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641105-015 ED245741484TH CTPRAKRUENG (516974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ641105-017 ED242775957TH กล่องแก้ว (516993) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 1อจ641108-002 EG898670415TH ซูโม่ (517266) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
31 # 1อจ641108-004 ED230655055TH Namnathee1983 (517189) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ641109-011 ED044082652TH bluezone69 (517354) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
33 # 1อจ641109-015 ED247146675TH jarungrux (517388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 1อจ641109-022 ED260407300TH doramon2345 (517440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ641109-024 EH294127895TH pawaris (517443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ641109-039 ED247146675TH jarungrux (517446) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641007-005 ริณดา (513047) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ641007-007 ริณดา (513051) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ641013-007 ริณดา (513877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641020-016 vee2503 (514811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ641021-002 legallaw (515005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ641021-014 ริณดา (514973) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641021-015 ริณดา (514979) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641021-017 ริณดา (514988) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
9 # 2อจ641021-030 Pond2865 (514998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ641021-031 Pond2865 (515000) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
11 # 2อจ641022-031 afrosalmon (515148) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ641025-017 disakorn (515274) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ641027-004 titong (515580) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ641027-008 toopronchai (515654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ641027-015 Ckkay (515692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ641030-006 keyacce1 (516260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641101-007 aspato (516420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ641102-010 bkk10250 (516528) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
19 # 2อจ641102-015 ศตกมล (517358) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ641103-002 หมู_คลองสอง (516666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ641103-032 likeit (516655) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ641105-012 donkingddd (516977) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 2อจ641105-014 tanint (516909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ641105-027 vee2503 (516992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ641106-005 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ641109-008
26 # 2อจ641108-021 การันตีพระ (517147) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ641109-002 legallaw (517438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ641109-005 suchat-01 (517441) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
29 # 2อจ641109-006 การันตีพระ (517291) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 2อจ641109-007 การันตีพระ (517293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ641109-009 การันตีพระ (517296) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ641109-010 การันตีพระ (517298) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ641109-015 การันตีพระ (517303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ641109-016 การันตีพระ (517304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ641109-017 การันตีพระ (517309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ641109-021 การันตีพระ (517312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ641109-022 การันตีพระ (517314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ641109-023 การันตีพระ (517315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ641109-024 การันตีพระ (517324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ641109-050 กล้าเก่งทุกทาง (517448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ641109-076 การันตีพระ (517447) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 14 รายการ
42 # 2อจ641109-077 การันตีพระ (517452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641028-145 ED216730833TH เชนสมิธ + DON76 (515884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
2 # 3อจ641030-153 ED245873851TH bwoody17 + Bonjohn (516162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ641030-182 RL271921056TH bellic + ชินควัฒน5189 (516205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3 นิ้ว)
4 # 3อจ641101-108 LTMP000041721QX tepun + Benyapa (516323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดศาลา)
5 # 3อจ641102-122 ED260522821TH laphat + แอ๊ดป่าซาง (516500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสามกรุเวียงท่ากาน เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
6 # 3อจ641102-148 EG898593497TH Chan59 + ซูโม่ (516517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ641103-147 ED227458775TH นพ_บ้านฉาง + Pui2529 (516653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
8 # 3อจ641103-163 EH039789213TH parichat + Kan01 (516598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนู เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ641103-179 EG898592987TH แม้วจอมเทียน + ซูโม่ (516656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม(G 79%)
10 # 3อจ641104-119 TH011822D9QQ7B สมยศ5 + โอ้บางบอน (516733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
11 # 3อจ641104-122 ED249036947TH บรีสพระช่วย + (516745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พรธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 73%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ641104-127 BMOD00005727094 loongmike + หูบิน (516760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มชินราชหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
13 # 3อจ641104-134 TH011822DJP11B gek1414 + kokkok (516729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)(G 73%)
14 # 3อจ641104-138 EF241034004TH โรมัน + pirawit (516839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
15 # 3อจ641104-139 ED195780409TH uthenkhukid + (516759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BOONNUM2526
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
16 # 3อจ641104-148 TH011822AP723B tummusic46 + หรั่งวัดไตร (516815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุตรดิตถ์
17 # 3อจ641104-152 ED821541547TH Chan59 + edit2007 (516713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผง จ.ชลบุรี

18 # 3อจ641104-166 ED264512060TH scpra + sin10 (516734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์สี่เหลี่ยมฐานขาโต๊ะ เนื้อผง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
19 # 3อจ641105-117 EG955723277TH sur_suk + BOAT26 (517007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพลงรักทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
20 # 3อจ641105-130 TH011822HG3E5B Tourjen + ป๋องร้อยไร่ (516902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (551201-031)(G 65%)
21 # 3อจ641105-160 ED137867794TH rachata56 + โพไร่หวาน (516889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน จ.นครปฐม
22 # 3อจ641105-175 EB555558818TH tosspong + ch-max (516886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610203-072)
23 # 3อจ641105-176 ED240707375TH แบ็คแดด + ศิษย์ปู่สง่า (516890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครนายก (หมายเลข 194)
24 # 3อจ641106-001 aluminium + naret18 (517009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอายุครบ 8 รอบ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.เชียงใหม่
25 # 3อจ641106-002 kaokao9 + microsoft (517014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
26 # 3อจ641106-101 ED264347561TH samolie + kay9999 (517124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชัยยวงษ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ลำพูน
27 # 3อจ641106-106 ED080298342TH banlad + มงคลทิพย์ (517078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1541)
28 # 3อจ641106-113 ED206792087TH Heart1982 + maii_amulet (517033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ641106-122 ARUN000061903L9 Oneone20 + ตู่พระราม (517058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ641106-132 TH011822P0XA4B jouicepeam + amataR (517013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ641106-141 EG955725304TH tosspong + BOAT26 (517035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ641106-144 ED197328182TH showgun + duannaka (517043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
33 # 3อจ641106-165 ED229047852TH เอกจักร + tonnewpoo (517072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
34 # 3อจ641108-001 กุ้งหวาน + Pboonchai (517151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(G 78%)
35 # 3อจ641108-002 พ่อมาเฟีย + jod4493 (517152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 1586)(G 69%)
36 # 3อจ641108-004 golde + ดลพันธ์ทิพย์ (517160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)

37 # 3อจ641108-005 จอมยุทธบูรพา + sengprajak (517164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (วัดกกกว้าวสร้าง)
38 # 3อจ641108-006 kengpo + jung70 (517167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)(G 48%)
39 # 3อจ641108-007 กุมภาพันธ์ + tassunoh (517172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อเงินถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 3 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
40 # 3อจ641108-009 nanta + kongsak (517181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
41 # 3อจ641108-010 Apipu6699 + bangkokpoms (517187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ641108-012 น_สุขปลอด + nunthawat (517192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ641108-013 jaroenpat + ช่างไม้ (517197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
44 # 3อจ641108-014 เมืองไทย + ช่างไม้ (517198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
45 # 3อจ641108-015 UDS-35 + เพชรอโยธยา (517200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ641108-016 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (517202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรอโยธยา
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อเงินถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3 นิ้ว)(640406-186)
47 # 3อจ641108-017 แฟรงค์ตาทิพย์ + เพชรอโยธยา (517207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 6 นิ้ว)(620131-002)
48 # 3อจ641108-018 liklyprathai + Olarn29 (517212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกสะกดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ641108-101 TH011822NPZY7B Jirawat1986 + Mark299 (517216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ641108-102 ED166326411TH tonsaylom + psvtheewarat (517219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
51 # 3อจ641108-103 ED250037689TH มอร์เมืองทอง + terktextile (517221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ พระครูนนท์ วัดหนองโพธิ์ พิมพ์เทวดาเล็ก เนื้อผง ปี 2480 จ.นครนายก
52 # 3อจ641108-104 TH011822PVSY7B Poonsin + nan53 (517224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ641108-105 ED134256175TH chairit + Palmkit1997 (517227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ641108-106 BR56000123893K8 pound1972 + เพชรอโยธยา (517229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดขอบหลังซ้าย-ขวา)
55 # 3อจ641108-107 ED060773501TH พีพีพี + prizz (517232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิชิตมาร มูลนิธิธรรมธัชสร้าง เนื้อผง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา

56 # 3อจ641108-108 เด็กสมบูรณ์ + noprama9 (517234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NRCM000050621CY
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ641108-109 TH011822VFC68B จ่าจอก + phalao2000 (517236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดโอศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
58 # 3อจ641108-110 ED266718883TH aluminium + คนคอเรด (517241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (631102-636)
59 # 3อจ641108-111 TH011822N4TG9B โจ้บางโพ + เสน่หา (517125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกรต พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ สำนักพุทธจักร์ประทีปสร้าง เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
60 # 3อจ641108-112 EH621615730TH gymnastics + (517129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natakanboriboon
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
61 # 3อจ641108-113 ED277714817TH Chunnarad + กีตาร์ (517134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ641108-114 ED256128079TH pcha429 + bluezone69 (517137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพสวย) (640813-019)(G 68%)
63 # 3อจ641108-115 ED801201195TH pratauna + (517283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์ (สภาพทาบรอนซ์ทองใหม่) (กรอบชุบทอง)
64 # 3อจ641108-116 821559266312 Chan59 + Uniconnan (517149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
65 # 3อจ641108-117 EB549043725TH sinbadz + otto21 (517155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
66 # 3อจ641108-118 ED223317914TH RYUTA + มะนาวแป้น (517165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่นาค วัดหัวหิน พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
67 # 3อจ641108-119 ED223317914TH FKWAI19 + มะนาวแป้น (517177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลิงอุ้มทรัพย์ หลวงพ่ออิน วัดลาด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
68 # 3อจ641108-123 PTRR000099998BA pakornkeit + BOMBA (517210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641025-2062)
69 # 3อจ641108-127 ED596573995TH apichart_ao + bancha18 (517244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
70 # 3อจ641108-128 ED013194150TH aluminium + บอยพระเครื่อง (517249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.อุบลราชธานี (วัดหนองโนสร้าง)
71 # 3อจ641108-130 EH568529109TH kit01 + podsaveone (517263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นพยัคฆ์เหนือพยัคฆ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 39) **พระสภาพสวย
72 # 3อจ641108-131 ED764380929TH joey18 + Boyprasertsak (517150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)(G 65%)
73 # 3อจ641108-132 ED280327279TH bombee2 + ริณดา (517154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (640823-005)
74 # 3อจ641108-133 EG267635496TH krais1 + jack789 (517157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นกิตติโก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี

75 # 3อจ641108-134 ED257032244TH textile007 + Thanapong36 (517161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
76 # 3อจ641108-135 ED257032244TH หมูอ้วนอ้วน + Thanapong36 (517166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
77 # 3อจ641108-136 ED257032244TH ayw035 + Thanapong36 (517170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดโนนเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
78 # 3อจ641108-137 ED257032244TH แสงธรรม01 + Thanapong36 (517175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ641108-138 ED170274123TH poshwises + ooyooy (517179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงจุ่มรักปิดทอง จ.ชลบุรี
80 # 3อจ641108-139 ED178996612TH khun_kit + เล็กอมตะชลบุรี (517183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี (640626-030)
81 # 3อจ641108-140 EH114680782TH chinnasiha + แจ็คเชียงดาว007 (517188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 67%)
82 # 3อจ641108-142 ED260809056TH หัดเทพ + beer_saraburi (517201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ641108-143 ED233866080TH autpichut + poshwises (517205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี
84 # 3อจ641108-144 KLPP000083753XL Tanawat35 + lamborghinizi (517208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
85 # 3อจ641108-145 ED226021520TH TAVABUNCHA + (517214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jakruk1984
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
86 # 3อจ641108-146 ED164256770TH Moohan555 + หนุ่ยท่าศาลา (517220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
87 # 3อจ641108-147 ED249074300TH Vut05 + wadeelert (517223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
88 # 3อจ641108-148 TH011822V5C95B เอ๋พระรามห้า + Nubwatsut (517225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
89 # 3อจ641108-149 PINK000068600D6 benz51 + loryinglong (517228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(591117-077)
90 # 3อจ641108-150 ED251184330TH suthatpong + เขยมาบตาพุด (517233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 427)
91 # 3อจ641108-152 ED247216036TH yime2 + heng9999 (517163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์มารวิชัย เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ641108-153 ED237543734TH พีรสิทธุ์ + sathitslc (517169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1256)
93 # 3อจ641108-154 ED808353456TH logisman + นิรมิต (517173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี 2503 จ.เพชรบุรี(G 84%)

94 # 3อจ641108-155 EH384155285TH yodpra + ซ้อเจ็ด (517180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
95 # 3อจ641108-157 EH114680663TH Energy_KDK + (517190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครปฐม
96 # 3อจ641108-158 ED274325322TH พุดซ่า + หนุมานเชิญธง (517193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดเจ้าหลาว เนื้อผง ปี 2542 จ.จันทบุรี (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขามทองแดง)
97 # 3อจ641108-159 ED222770575TH anuruknavy44 + (517199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
พระสรรค์นั่งไหล่ยก หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
98 # 3อจ641108-161 ED219797595TH auu16 + อี๊ดเมืองเลย (517127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา. (641026-1175)
99 # 3อจ641108-162 ED121649329TH ชุมพล5 + kampoo (517130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
100 # 3อจ641108-163 EH479389356TH pradee2010 + หมูกุ๋น (517133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวันสร้างเสริม เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง (วัดหนองคุยสร้าง)
101 # 3อจ641108-164 ED292301574TH teerasuk + patchara2509 (517135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโครตเศษฐี เนื้อไม้เทพธาโร ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 2.3 นิ้ว)
102 # 3อจ641108-165 EG898670786TH pradee125 + ซูโม่ (517139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง
103 # 3อจ641108-166 EG898670786TH chay7 + ซูโม่ (517141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย ปี 2499 จ.สมุทรสงคราม
104 # 3อจ641108-167 EG898670786TH janthanee + ซูโม่ (517142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
105 # 3อจ641108-168 EG898670786TH มารวยค่ะ + ซูโม่ (517144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
106 # 3อจ641108-170 EG898670786TH wsun37 + ซูโม่ (517148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพแต่งผิว)
107 # 3อจ641108-171 EG898670786TH savings + ซูโม่ (517196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาสรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1220)(G 65%)
108 # 3อจ641108-172 ED233858786TH Nippit + yongyot (517203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง ปี 2536 จ.ลำปาง
109 # 3อจ641108-173 ED213672133TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (517209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
110 # 3อจ641108-174 RL283447240TH Sofee + Piyawan (517213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
111 # 3อจ641109-008 อาราธนา + jakkit3017 (517322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
112# 3อจ641109-003 Delta+ยุทธชลบุรี (517300)กรอบทอง(น้ำหนัก 5 กรัม)(G 85%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 10 พ.ย. 2564 - 08:39 น.] #82183 (9/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641021-004 ED092180884TH sumat (514960) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ641022-014 ED187991088TH doramon2345 (515150) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641021-009 ริณดา (515006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ641029-028 Maxnet (515998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ641101-018 Macky999 (516332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ641105-009 midori (516975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ641106-023 olympia (517286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ641108-001 การันตีพระ (517126) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ641108-004 การันตีพระ (517128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ641108-005 การันตีพระ (517131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ641108-006 การันตีพระ (517132) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ641108-007 การันตีพระ (517136) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
11 # 2อจ641108-008 การันตีพระ (517138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ641108-013 การันตีพระ (517143) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ641108-016 การันตีพระ (517140) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ641108-020 การันตีพระ (517146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ641108-025 การันตีพระ (517153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ641108-027 การันตีพระ (517159) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ641108-028 การันตีพระ (517162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ641108-029 การันตีพระ (517168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ641108-030 การันตีพระ (517171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ641108-031 การันตีพระ (517176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ641108-032 การันตีพระ (517178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ641108-033 การันตีพระ (517182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ641108-034 การันตีพระ (517185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ641109-008 การันตีพระ (517287) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641027-117 EH479388735TH Benjapon88 + หมูกุ๋น (515595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
2 # 3อจ641028-174 EG898593316TH joeenok + ซูโม่ (515762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
3 # 3อจ641029-180 EH479284191TH jung70 + เวสแฮม (516107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส
4 # 3อจ641101-131 ED262001240TH frist + เซียนส่อง (516282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.เพชรบุรี(G 86%)
5 # 3อจ641101-167 ED234371332TH rachata56 + kankanmol (516408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ641102-134 ED215919753TH midori + เอเอพระเครื่อง (516461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ641103-128 ED264317128TH patchara + chachacha (516613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ641103-135 SSHI0000167064S ศักดิ์นรินทร์ + rungroar (516610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4117)
9 # 3อจ641103-139 SBPE000013944J6 m-cot + kittisak9914 (516628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 74%)
10 # 3อจ641103-160 ED000090947TH N-mini + Thanapol_25 (516684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
11 # 3อจ641103-185 SSX122700000100 เปี๊ยกตุ๊กแก + เบิร์ทลายสยาม (516704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
12 # 3อจ641103-192 EJ71620800TH m-cot + akm345 (516705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 81%)
13 # 3อจ641104-115 Bekong + Tawatchai1889 (516723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RBD1000022016MM
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (641018-1095)
14 # 3อจ641104-143 TH011822DS0P6B พ่อฟอร์ม + pornpipat (516790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำคาวมสะอาดผิว)
15 # 3อจ641104-157 ED186535705TH Nantachat_jr + (516837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chiewchanze
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี (630623-179)
16 # 3อจ641104-162 ED220539347TH เสือตัวสุดท้าย + Tiger89 (516717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ641105-113 ED989963890TH zafari + อนุรักษ์ (516847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน รุ่นอนามัย เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรปราการ

18 # 3อจ641105-114 ED989963890TH วิเศษชัยชาญ + อนุรักษ์ (516848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
19 # 3อจ641105-183 ED233987689TH มหัศจรรย์พระ + ษิตท่าข้าม (516916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1785)
20 # 3อจ641105-187 EB558678182TH พรบูรพา + Jjiann1979 (516925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพสวย)(G 79%)
21 # 3อจ641106-004 มีเก้า888 + ลูกแม่รำเพย (517122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 64%)
22 # 3อจ641106-005 นุหลัก4 + ลูกแม่รำเพย (517016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)(G 79%)
23 # 3อจ641106-006 boonlers + NATTANSRI (517121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นนทบุรี
24 # 3อจ641106-008 showgun + p_awest (517039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (630610-358)
25 # 3อจ641106-102 EH384227203TH zafari + แซนวิช (517053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ641106-103 ED257848457TH vpong + Man2517 (517056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 63%)
27 # 3อจ641106-104 ED208487258TH Kasapat + บ้านยันต์สยาม (517064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 6975/สภาพสวย)
28 # 3อจ641106-105 ED248662335TH พีรสิทธุ์ + ๑k2king๑ (517069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรสัตตะโพฌงค์ มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ641106-107 ED173169226TH janaket + ตอปทุม (517083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
30 # 3อจ641106-108 ED151080195TH kiattisak + sakdac2488 (517085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดชัยชุมพลฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.กาญจนบุรี
31 # 3อจ641106-109 ED277405285TH aluminium + pound2007 (517090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.เชียงใหม่
32 # 3อจ641106-110 ED053874147TH bansa + เชฟโคโรลาโด (517095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อแหยม เนื้อดิน ปี 2485 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ641106-111 ED223380302TH lomlopburi + MIXMUK (517030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 65%)
34 # 3อจ641106-112 EJ691407708TH dreamsconner + Darkwalf (517032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493
35 # 3อจ641106-114 TH011822P2HZ4B sekson + น้องหมี (517036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
36 # 3อจ641106-115 ED274350429TH poshwises + ขุนเมืองจันทร์ (517038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)

37 # 3อจ641106-116 ED055384279TH Benjapon88 + PSangkaeo (517041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ641106-119 ED272250269TH chay7 + jirarush (517050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ641106-120 EB558493501TH montblanc + jarun123 (517052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ641106-121 120427833466 chairit + ferluci (517055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ641106-123 ED270204519TH loomthong + popsleep (517061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี **พระสภาพสวย
42 # 3อจ641106-125 RSK0000622477D schan2514 + มันตู (517068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นบัวห้าเม็ด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (560731-012)
43 # 3อจ641106-126 MNKP0000913973L วิทาเหน่ง + ซุยคิขิง (517123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641019-1005)
44 # 3อจ641106-127 EJ407314027TH Chan59 + vanida1720 (517071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ641106-128 ED796982457TH worrakhit + Thanapong36 (517075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641022-1116)
46 # 3อจ641106-129 EH218203171TH Aomarch + ชาวไธสง (517077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.น่าน
47 # 3อจ641106-130 NGWW00010036226 สุขกายใจ + Reindeer_kwang (517080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
48 # 3อจ641106-131 ED214756594TH Kag2509 + ฐณะวัฒน์ (517011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 15) **พระสภาพสวย
49 # 3อจ641106-133 ED233865637TH Chan59 + ฟรีโน่ (517015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
50 # 3อจ641106-134 EG834988568TH อรทัย960 + Leche (517017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง ปี 2513(ยุคต้น) จ.เพชรบุรี
51 # 3อจ641106-135 ED140741604TH uitra + ansaldo (517019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
52 # 3อจ641106-136 PPNM000070558U2 pisanx + midnightjojo(517021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1352)
53 # 3อจ641106-137 ED246277864TH AChen + montblanc (517023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (641021-2054)
54 # 3อจ641106-138 EW004577289TH chffta + m-cot (517024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม) (640401-019) **พระสภาพสวย
55 # 3อจ641106-139 ED260406644TH sinbadz + Nsamut (517026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)

56 # 3อจ641106-140 ED230454487TH pround + Choomsilp (517029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโกสัย วัดพระบาทมิ่งเมือง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.แพร่
57 # 3อจ641106-142 ED280315117TH ronin28 + คูณสตางค์ (517037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ641106-148 EH586718713TH sathinee2256 + duk101 (517057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
59 # 3อจ641106-150 EH586718713TH sathinee2256 + duk101 (517066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
60 # 3อจ641106-151 ED257410666TH swsss + ทวีศักดิ์ (517116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
61 # 3อจ641106-152 ED258272229TH เขาควาย + ต่อยอด (517018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.สุพรรณบุรี
62 # 3อจ641106-153 ED277709468TH จ่าจอก + armyu (517020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ641106-155 TH0118226B158B korn88 + Aompadriew (517114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑/สภาพสวย)(G 90%)
64 # 3อจ641106-156 TH0118226B158B korn88 + Aompadriew (517115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
65 # 3อจ641106-157 ED240750135TH แถวอุรุพงษ์ + ศิษย์ปู่สง่า (517025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ641106-158 ED254817699TH worrakhit + ศิษย์หลวงปู่ทวด (517027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ641106-159 EJ181709444TH pongldc + ราชสีห์บ้านนอก (517031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐาราม เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
68 # 3อจ641106-161 EH490009222TH bankbong55 + jumrust (517059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
69 # 3อจ641106-162 ED235418005TH savings + Gibsonhotza (517063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้ว(ฟ้า) ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม (641005-360)(G 68%)
70 # 3อจ641106-164 ED229047852TH nusalaya + tonnewpoo (517070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 65%)
71 # 3อจ641106-166 ED230454495TH ชุมพล5 + Choomsilp (517074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 09 พ.ย. 2564 - 08:39 น.] #82179 (8/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641004-010 ED133093643TH Anoma (512584) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
2 # 1อจ641020-005 ED148242851TH SOMDED (514818) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641020-011 ED190240251TH zafari (514848) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ641021-020 ED815894491TH SOMDED (514977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 1อจ641022-008 ED177067616TH Thanapong36 (515128) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ641022-020 ED214449713TH 6230(นู๋เป็ด) (515134) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ641022-024 ED233940749TH bussakorn (515138) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ641025-010 ED223034507TH Vincent (515224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ641025-011 ED080293288TH SOMDED (515230) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ641025-012 ED116459168TH ronnakorn2516 (515292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 1อจ641025-013 EB558170112TH seranee (515237) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ641025-019 ED217226043TH คุณศิระ (515241) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ641026-007 HMRK0000377086M สมบูรณ์พระแท้ (515438) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ641026-008 ED177092933TH Thanapong36 (515419) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ641026-009 ED177092933TH Thanapong36 (515425) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 1อจ641026-017 ED230427861TH หลานตาจวบ (515445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ641026-020 SCLL000086783298 vorawan2345 (515435) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ641026-024 ED231116260TH manutkhumpera (515441) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ641027-006 ED233953328TH Saner (515635) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 1อจ641027-008 ED215348716TH มาริโอ (515726) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ641027-010 ED206398864TH ทนันชนก (515730) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
22 # 1อจ641027-016 ED257001088TH Thanapong36 (515643) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ641028-001 ED214030921TH สอง555 (515866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ641028-012 ED239022285TH ทอเร็ตโต้ (515874) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ641028-017 EB558257975TH seranee (515881) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ641028-019 ED198976679TH kanlaya48 (515761) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 1อจ641028-021 TH011821EK2E1B chaibangseemeang (515868) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641101-009 EH110451271TH sawang (516369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ641101-011 ED821531403TH โอบอุ้ม (516401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ641101-023 ED201511730TH พระยอดขุนพล (516362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ641101-026 ED243715552TH tonyswag (516366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ641101-030 ED243315095TH Ploy916 (516379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ641101-032 ED225604351TH pornperm (516418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ641102-011 ED160691102TH ลั่นกรุง (516506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ641105-001 ED248654753TH golfsriracha (516937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ641105-003 ED183071416TH Reindeer_kwang (516944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ641105-006 ED245328233TH นราทัศน์ (516953) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ641105-007 ED616395090TH pitipong420 (516952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ641105-008 ED251148425TH supachai_oso (516994) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
40 # 1อจ641105-010 ED130084642TH หนึ่งบารมีปริสุทโธ (517000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ641105-011 TH011822FKT52B toy_clong8 (516970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ641105-013 TH011822JTNK5B BlackCanary (516972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ641105-024 ED127598302TH suwatboat (516960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ641105-025 ED178995149TH เล็กอมตะชลบุรี (516961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ641105-028 ED229287889TH nut141 (516966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ641105-032 ED274750497TH ฐาปนพงษ์ (516949) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641001-010 tamo1 (512305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ641016-014 lovehunterlove27 (514308) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ641020-002 nunthawat (514701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641020-029 พุทธคุณ05 (514850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 2อจ641021-013 ริณดา (515009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ641022-001 nattapol78 (515142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641022-002 Buncha (515145) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ641022-003 tomtomus (515146) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641022-012 ตาต้น (515149) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ641022-019 lovehunterlove27 (515151) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ641025-007 เสมาพัดยศ (515247) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ641025-011 Ban2015 (515250) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 2อจ641025-013 vittaya14 (515255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641025-014 golfkongsak (515262) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ641025-019 dang29 (515279) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ641025-028 wit22 (515271) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ641025-030 เมวิกา001 (515278) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 2อจ641025-036 pipat_ch (515283) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ641026-013 kidseafood9 (515465) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ641026-014 Pond2865 (515470) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ641026-018 bigbrother (515400) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ641026-022 sakbangbon (515476) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ641027-005 เก่งจริงจริง (515679) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ641027-011 phatcharoen (515665) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ641027-024 moneyno1 (515702) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 2อจ641027-026 blue333 (515711) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ641028-001 โต้งจัดเต็ม (515769) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ641028-009 Buncha (515781) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ641101-014 นคราฎ (516324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ641103-005 ชมพูทวีป (516682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ641103-008 boonlers (516694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ641105-007 Buransuk (516898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ641105-011 donkingddd (516905) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ641105-013 b_wor (516979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์

35 # 2อจ641105-017 ดิอาโบล (516913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ641105-019 vee2503 (516983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ641105-020 vee2503 (516985) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ641105-021 vee2503 (516986) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ641105-022 vee2503 (516988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ641105-023 vee2503 (516990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ641105-024 vee2503 (516982) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ641105-025 vee2503 (516984) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
43 # 2อจ641105-026 vee2503 (516987) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
44 # 2อจ641105-028 vee2503 (516995) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ641105-029 vee2503 (516997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ641105-032 Pra999 (516935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ641105-033 ทรัพย์ซ้อน (516940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ641105-034 Sompong0421 (516942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ641106-001 การันตีพระ (517010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ641106-009 penggo (517049) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
51 # 2อจ641106-022 olympia (517012) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
52 # 2อจ641108-010 การันตีพระ (517111) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641028-115 ED137023988TH jung70 + tang160946 (515813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
2 # 3อจ641029-114 ED213481584TH poshwises + Oat-Trat (515996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา(G 74%)
3 # 3อจ641029-115 ED213481584TH Prapoj_w + Oat-Trat (515992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 63%)
4 # 3อจ641101-123 ED19056743TH tangmo123 + เด็กบ้านนา (516377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ641102-165 CITYP01142788 tang160946 + sakduang (516467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (มีโค้ด)(G 95%)
6 # 3อจ641103-138 SBPE000013944J6 incutuM + kittisak9914 (516624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 60%)
7 # 3อจ641103-140 TH0118228DJ45B ผู้พัน + ศักดิ์พระเครื่อง (516630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2541 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ641103-184 EG898592987TH แม้วจอมเทียน + ซูโม่ (516575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แผ่นปั๊มพญาครุฑ วัดบางมด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ641104-132 EG966199754TH ลายน้ำ + Thesun66 (516714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 ปี 2535 นครปฐม
10 # 3อจ641105-001 sanpol + bboon (516842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ641105-002 กุมภาพันธ์ + golfj (516846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อทับ วัดอนงคฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ641105-003 korn88 + teetoon (516854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
13 # 3อจ641105-004 ประศาสน์ + amata_tong (516858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ. (641010-295)
14 # 3อจ641105-005 yutthanaP + bangkokpoms (516863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
15 # 3อจ641105-006 หนูเจ้าพระยา + ดิอาโบล (516872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
16 # 3อจ641105-007 ขุมทรัพย์พระ + kikapuu (516882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ641105-101 ED277101350TH Tochiro + วัฒน์พะเยา (516896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

18 # 3อจ641105-102 ED057548085TH Chan59 + ตะแคงขวด (516907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2509 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ641105-103 SLOM000035459H4 เด็กสมบูรณ์ + lamborghinizi (516917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ641105-104 SLOM000035459H4 m-cot + lamborghinizi (516929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ641105-105 EF310271160TH ชัยไทรงาม + พรพานิช (516938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเส็ง วัดศรีประจันตคาม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
22 # 3อจ641105-106 ED223317653TH กิตช่างไม้ + จุติพานทอง (516989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ641105-107 ED223361983TH rachata56 + มะนาวแป้น (516947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว
24 # 3อจ641105-108 ED065648845TH bunpott + ศิษย์พระคุณเจ้า (516956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 37) (590530-129)
25 # 3อจ641105-109 EG898593568TH Tee59 + บอสตัน (516962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ
26 # 3อจ641105-110 ED194296375TH VUDDY54 + (516964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
ตะกรุดเทพรัญจวน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2519 จ.ระยอง
27 # 3อจ641105-111 ED904820371TH gek1414 + suttisak (516843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
28 # 3อจ641105-112 ED904820371TH pikkared + suttisak (516845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและชำรุดส่วนล่าง)
29 # 3อจ641105-116 ED898952827TH พระลพ + Thongchai7495 (516852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
30 # 3อจ641105-118 ED216675160TH นพดล2519 + เจก่ะวาย (516855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นงานหล่อรูป เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
31 # 3อจ641105-119 EG898593599TH jirapach + ซูโม่ (516862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวุฒิจิตรลดามหามงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 451/หน้าตัก 3.5 นิ้ว)
32 # 3อจ641105-120 EH974647437TH เต้ยอิตาเลียน + ขนมหวาน (516866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ641105-121 EG898593214TH เฮียนพพร + บอสตัน (516871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์พระทันตธาตุจำลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.สกลนคร
34 # 3อจ641105-122 ED264510191TH m-cot + patchaya (516876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
35 # 3อจ641105-123 ED136774671TH Moohan555 + ชวนชื่น (516879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ641105-124 ED16774671TH อตกพระเครื่อง + ชวนชื่น (516884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ641105-126 ED269603385TH หนุ่มบึงกาฬ + ethanol9999 (516888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7885/สภาพสวย)
38 # 3อจ641105-127 ED1998386765TH maiizza + toyota888 (516891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 80 ปี พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
39 # 3อจ641105-128 ED178354128TH tepun + artliver (516893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1625)(G 79%)
40 # 3อจ641105-129 RL132775005TH Aonny15 + Piyawan (516897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 65%)
41 # 3อจ641105-133 EW920326805TH seed-seed + หนึ่งบ้านบึง (516859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
42 # 3อจ641105-134 EW920326805TH joeenok + หนึ่งบ้านบึง (516861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
43 # 3อจ641105-135 EW920326805TH Korngavee + หนึ่งบ้านบึง (516865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
44 # 3อจ641105-136 ED245898147TH ศักดิ์นรินทร์ + แปะยุ้ย (516867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(590805-027)
45 # 3อจ641105-137 ED245898147TH sangnineface + แปะยุ้ย (516869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 89%)
46 # 3อจ641105-138 ED245898147TH บุญพา + แปะยุ้ย (516875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกเนื้อได้
47 # 3อจ641105-139 ED245898147TH natapoln + แปะยุ้ย (516880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม(G 77%)
48 # 3อจ641105-142 PAN2000073787W7 khuntoom + poodumken (516910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 สร้างมณฑป เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ641105-143 ED259538395TH alitita + แอลพระไทย (516914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.นครปฐม
50 # 3อจ641105-144 LP870001119398B m-cot + chanakit1997 (516918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 64%)
51 # 3อจ641105-145 ED233987335TH somsak2518 + ต่อเจริญนคร (516920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ641105-146 ED260253427TH sinbadz + Rattanin (516921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
53 # 3อจ641105-147 ED230873395TH tummusic46 + นกแก้ว (516924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 3 นิ้ว)
54 # 3อจ641105-148 RL215666904TH Mysticism + ฐณะวัฒน์ (516927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพสวย) (640813-021)(G 68%)
55 # 3อจ641105-150 EH479428810TH บุญพา + นกแก้ว (516934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)

56 # 3อจ641105-151 ED256264658TH ชินนปุตโต + พัทธลุง (516998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
57 # 3อจ641105-152 ED279102962TH ลายไท + หนุ่มหนองแคน (516851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
58 # 3อจ641105-153 ED209518739TH Tee59 + น้องอิมอิม (516856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ซุ้มตันหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ641105-154 ED254814984TH เต้ยอิตาเลียน + ศิษย์หลวงปู่ทวด (516860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะนาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ641105-155 D2DU0001055321 lekdee + Ronado (516864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
61 # 3อจ641105-156 BN15000041493GG sinbadz + นะสิวัง (516868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
62 # 3อจ641105-157 ED266733979TH mixsick150 + บ้านสวน22 (516873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
63 # 3อจ641105-158 ED266733979TH zafari + บ้านสวน22 (516877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
64 # 3อจ641105-159 ED240618300TH พิมพ์นิยม + bomtada (516881) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อผง ปี 2536 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
65 # 3อจ641105-161 ED137867794TH กากุไรเดอร์ + โพไร่หวาน (516895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
66 # 3อจ641105-162 TH01122GA469B poshwises + sutee (516899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผงจุ่มรัก จ.นนทบุรี
67 # 3อจ641105-163 ED241127117TH หนุ่มนพลักษณ์ + LujingHong (516904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640727-124)(G 78%)
68 # 3อจ641105-164 TMK007A001653 เด็กสมบูรณ์ + loryinglong (516911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ641105-165 EH479429470TH teespy + นกแก้ว (516915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
70 # 3อจ641105-166 EH479429470TH ศักดิ์นรินทร์ + นกแก้ว (516928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
71 # 3อจ641105-167 EH479429470TH สังโยชน์ + นกแก้ว (516933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหลิม วัดโพธิ์ทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
72 # 3อจ641105-168 EH479429470TH โองการ + นกแก้ว (516936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ641105-170 EH479429470TH teespy + นกแก้ว (516943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
74 # 3อจ641105-171 EH479429470TH KandarDao + นกแก้ว (516870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
75 # 3อจ641105-172 EH479429470TH นายเอกรัตน์ + นกแก้ว (516874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
76 # 3อจ641105-174 EH479429470TH cediato + นกแก้ว (516883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
77 # 3อจ641105-177 ED274402775TH aluminium + บอยพระเครื่อง (516892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี
78 # 3อจ641105-178 ED178995149TH กอล์ฟเมืองชล + (516894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 79%)
79 # 3อจ641105-179 ED178995149TH เต้ยอิตาเลียน + เล็กอมตะชลบุรี (516900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ641105-180 ED257013395TH น้องจักรพงษ์ + Thanapong36 (516903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.เลย
81 # 3อจ641105-181 ED140732275TH viponcity + ansaldo (516908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
82 # 3อจ641105-182 ED229287889TH mangmee + nut141 (516912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3760)(641020-1142) **พระสภาพสวย
83 # 3อจ641105-184 ED248435639TH kopper + โก๋แก่ (516919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (641004-399)(G 68%)
84 # 3อจ641105-185 EI760846211TH กำธรนคร + อาทิตย์๙๙ (516922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 589)
85 # 3อจ641105-186 ED207923583TH sur_suk + Jukkarin2543 (516923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 72/น้ำหนักทอง 18.5 กรัม)
86 # 3อจ641105-188 821552528521 เน้นพระสวย + nukro09 (516926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(640618-103)
87 # 3อจ641105-189 ED247027001TH title_k + พลฐานวโร (516930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 08 พ.ย. 2564 - 08:36 น.] #82173 (7/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641014-004 SPRN000024973BT ทางบุญ (513979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ641015-006 ED224133832TH o-larn (514200) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ641016-016 ED830773907TH saifakung (514359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ641022-026 ED190797549TH theone (515156) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 1อจ641022-032 RADA000050505HZ มูริญโญ่ (515158) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ641029-004 EJ628836276TH Sawadee9 (516003) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 1อจ641101-025 ED874615034TH psvtheewarat (516404) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
8 # 1อจ641103-002 ED242910144TH Namnathee1983 (516643) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ641103-003 ED230670659TH Namnathee1983 (516568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ641104-001 ED255811176TH สายอีสาน (516817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ641104-002 EB558397920TH ตัวกะเปี๊ยก (516820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641104-003 EB548861918TH Wanlop (516822) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ641104-006 ED268801685TH อภิชาติชุบทอง (516830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ641104-009 EG742917075TH beer2126 (516826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641104-010 BAAO000048418C3 jumrust (516828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ641104-014 ED133317085TH Dr_CHET (516766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ641104-015 ED217308913TH คุณศิระ (516769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ641104-016 EG383541835TH ขนมกรุบ (516772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641104-017 ED280100765TH เสรีไทย (516775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641104-019 PTRR000098765JV BOMBA (516780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ641104-020 ED177099450TH Thanapong36 (516784) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ641104-027 ED257132083TH surasak_bpb (516806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ641105-009 ED044079375TH bluezone69 (516957) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
24 # 1อจ641105-019 ED240476779TH bank121 (516946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ641105-023 ED271712781TH มหามณีจินดา (516950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ641105-002 ช_ชิตุวัตร (516941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641007-010 ริณดา (513057) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ641013-027 Pond2865 (513895) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ641016-005 greenday88 (514261) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641018-019 Buncha (514496) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ641019-014 พระคุณแม่เล็ก (514678) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ641020-030 แพรวพรรณ (514854) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641020-032 ลิ้ม88 (514859) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ641021-004 legallaw (515011) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641021-008 ริณดา (515010) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
10 # 2อจ641021-011 ริณดา (515008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
11 # 2อจ641021-020 ดับเบิ้ลเอ (514992) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ641021-024 bluezone69 (514994) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641021-032 nincha (514968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ641022-014 chaiwatar (515161) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ641022-017 thanagaon (515164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 2อจ641022-018 เมวิกา001 (515166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ641022-027 nui28 (515167) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ641022-028 nui28 (515168) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ641022-029 nui28 (515169) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ641025-038 jackmahakhun (515263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ641027-010 phatcharoen (515586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ641028-024 sanopporn (515784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ641029-007 Singha20 (515990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ641030-013 ไม้ล้มลุก (516223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ641101-001 สยามเมืองยิ้ม (516378) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 2อจ641101-004 ตาผักสด (516340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ641104-001 showgun (516771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ641104-011 sinpet (516774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ641104-017 เด็กสังขละ (516840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 2อจ641104-018 Ake_Collection (516776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ641104-023 กล้าเก่งทุกทาง (516812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ641104-024 kao_za (516813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ641104-026 ดารณีฟาร์ม (516814) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ641105-001 การันตีพระ (516844) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

35 # 2อจ641105-008 midori (516901) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
36 # 2อจ641105-015 การันตีพระ (516850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ641105-030 Vuttichai (516931) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
38 # 2อจ641106-021 apiwat4825 (517008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641016-103 EG898587063TH tantin + ซูโม่ (514293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร.กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2506-2526 จ.กาญจนบุรี (หมายเลข 2004/หน้าตัก 9 นิ้ว)
2 # 3อจ641025-161 ED217226043TH adisak00 + คุณศิระ (515196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุดตื้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ641027-105 ED217158462TH yut157 + Gibsonhotza (515563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ641027-106 ED217158462TH yut157 + Gibsonhotza (515566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ641027-145 ED233317026TH benz51 + srithep (515673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ641029-001 magician + Pboonchai (515926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงถม ปี 2512 จ.ภูเก็ต(G 65%)
7 # 3อจ641029-004 Jinojirayu + Buncha (515931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ลพบุรี
8 # 3อจ641029-127 ED210027808TH ทันบางบอน + chiradech (516025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(561025-237)(G 79%)
9 # 3อจ641029-137 ED141894014TH Chan59 + tarro (516055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
10 # 3อจ641029-143 ED983348816TH nongder + โชคอนันต์ (516075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ปี 2514 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 71%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ641029-176 ED238459865TH พุดซ่า + หนุมานเชิญธง (516102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดเจ้าหลาว เนื้อผง ปี 2542 จ.จันทบุรี (หลังฝังพระนาคปรกทองแดง)
12 # 3อจ641029-181 EH479284191TH nop168 + เวสแฮม (515943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
13 # 3อจ641029-200 ED151135659TH Buddhabless888 + ตาลทราย (516018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนอาจารย์เปล่ง บุญยืน เนื้อว่าน ปี 2541-2542 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ641030-015 เมืองช้าง + thanagaon (516138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 65%)
15 # 3อจ641030-111 ED230434876TH teespy + หลานตาจวบ (516187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2516 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ641030-139 ED263204796TH dreamsconner + warning (516182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
17 # 3อจ641030-179 ED248404455TH ninnin + jj2424 (516195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หน้าพุธโธหลังเรียบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ641101-016 midori + แมวปลาทอง (516287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นขนุน รุ่นมหาลาภ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ641101-017 midori + แมวปลาทอง (516291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นขนุน รุ่นมหาลาภ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ641101-113 ED242754798TH joeenok + เดชบางมด (516347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ641101-115 ED248162135TH warinsaya + k_ake (516354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)
22 # 3อจ641101-127 ED223062940TH ช็อคโกแลค + BhuriKet26 (516387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 65%)
23 # 3อจ641101-135 ED252817855TH ตี๋ลำปาง + ข้าวตอกแตก (516297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าและฐานล่าง)
24 # 3อจ641101-140 ED272211061TH Choat + pattapee9 (516316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 65%)
25 # 3อจ641101-160 ED874615034TH ราชฤทธิ์ + psvtheewarat (516331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
26 # 3อจ641101-161 ED244616715TH panitgang + lulytoon (516367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 729) **พระสภาพสวย
27 # 3อจ641101-168 RJ600030905TH Syumpu + NuttapongU (516412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
28 # 3อจ641102-116 KTK7000150378WG Apipu6699 + litianming (516473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
29 # 3อจ641102-117 RTAM000106601H8 panitgang + SUSHISUMO (516477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 6862)
30 # 3อจ641102-121 ED204160635TH หม่อง + beaw14 (516482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นไหว้ครู เนื้อตะกั่ว ปี 2551 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ641102-135 ED115499761TH rachata56 + Soravut519 (516537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
32 # 3อจ641103-013 viponcity + เบนซ์ตากสิน (516578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ641103-015 midori + แมวปลาทอง (516582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นขนุน รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ641103-102 ED136793260TH ZHONGCHENGFENG + (516588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชวนชื่น
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641103-107 ED015953621TH p_did + mrsurasit (516605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อตะกั่ว จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ641103-108 ED248670314TH oong17 + golfsriracha (516606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุภา วัดเขารัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ภูเก็ต **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

37 # 3อจ641103-112 ED077355098TH Sangjan + ดอกลีลา (516556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ641103-113 ED240737338TH บุตรสุนทร + Tee59 (516560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 1.5 ซม.)
39 # 3อจ641103-132 ED208278612TH ต่อ_ถนนตก + พลลำตะคลอง (516597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ641103-142 ED252961446TH แฟรงค์ตาทิพย์ + ล้มมวย (516636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี
41 # 3อจ641103-153 EB558383231TH เปนเอก + โอ๊ตหาดใหญ่ (516672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
42 # 3อจ641103-161 ED222252488TH Syumpu + Tanadol1969 (516591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
43 # 3อจ641104-001 TaeJo + cuntona (516744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
44 # 3อจ641104-002 art8888 + Wanchana (516747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (580925-208)(G 78%)
45 # 3อจ641104-003 kridtanaibpp247 + (516751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
timmui2009
เหรียญหลวงพ่อเผ็ง วัดท่าอิฐ พิมพ์มีกลาก เนื้อเงิน ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
46 # 3อจ641104-004 Natnicha77 + Ake_Collection (516754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(610621-039)
47 # 3อจ641104-005 kenshiro2810 + (516757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Ake_Collection
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ641104-006 popnavy + Spider_Man (516761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(580806-089) (G 78%)
49 # 3อจ641104-007 rungroar + Spider_Man (516763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2002)
50 # 3อจ641104-008 pockypockdeng + kittisak-pra (516768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นไตรภาคี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 244) (น้ำหนักทองรวม 20.6 กรัม)
**พระสภาพสวย
51 # 3อจ641104-101 821536435510 pramual + kasemsit (516773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ641104-102 EG955726450TH poonsaka + kaokao9 (516777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640309-091) (G 62%)
53 # 3อจ641104-103 ED214753624TH wsun37 + หมุนบารมี (516781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2511 จ.อุดรธานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
54 # 3อจ641104-104 TH011822204V6B โจ้บางโพ + ผู้พัน (516783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
55 # 3อจ641104-105 EJ279035605TH titong + (516786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)

56 # 3อจ641104-106 ED173183568TH นายเอกรัตน์ + ตอปทุม (516788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)(G 66%)
57 # 3อจ641104-107 ED112139282TH newzalagun + Benyapa (516789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ชินบัญชรมหาโสฬส หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
58 # 3อจ641104-108 ED139863391TH Sofee + กิ๊กก๊อก (516791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(641020-1021) (G 69%)
59 # 3อจ641104-109 EB558776026TH showgun + kai26 (516795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
60 # 3อจ641104-110 ED250136718TH Se_Chakrit + kittinanaum (516796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
61 # 3อจ641104-111 EG898593191TH hamham + ซูโม่ (516711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
62 # 3อจ641104-112 EG898593191TH Teesan1709 + ซูโม่ (516715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ641104-113 ED2673712250TH showgun + maxjvc (516718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ641104-114 ED151137589TH กิตช่างไม้ + ตาลทราย (516720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นบูชาพระคุณหลวงพ่อ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.อุทัยธานี
65 # 3อจ641104-116 TH011822DY757B yime2 + denbike (516726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
66 # 3อจ641104-117 ED204569305TH myafter9 + บ้านกรอบเงิน (516730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (620124-058)
67 # 3อจ641104-118 860539636423 พรพระพุทธคุณ + Ketnada (516731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(561205-054)(G 68%)
68 # 3อจ641104-120 RBCG000046886B5 phubed + อี๊ดสกลนคร (516737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย-ซ่อมโพธิ์บน)
69 # 3อจ641104-121 EG742917075TH พ่อมาเฟีย + beer2126 (516742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 280393) (630514-060)(G 62%)
70 # 3อจ641104-123 ED249036947TH zafari + แฮปรามคำแหง (516749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี **พระสภาพสวย
71 # 3อจ641104-124 ED249036947TH Panamera + แฮปรามคำแหง (516752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
72 # 3อจ641104-125 ED249036947TH PBnew + แฮปรามคำแหง (516755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
73 # 3อจ641104-128 ED222260175TH sumateass + ชายหวัน19 (516762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สมุทรปราการ
74 # 3อจ641104-129 RSRI00006677528 พระไม้ศิริมงคล + Starbucks (516764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4.2 นิ้ว) (641021-2078)

75 # 3อจ641104-130 ED921287255TH คนบูชาพระ + donunun (516767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ641104-131 ED263207829TH DONG22_KHONKAEN + (516708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสพดศรีราชา
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง
77 # 3อจ641104-133 ED272217594TH loongmike + jirarush (516721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 83%)
78 # 3อจ641104-135 EB553726535TH sheva + สนบางกรวย (516735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
79 # 3อจ641104-136 ED257526942TH ppffarm + deghong2013 (516741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 52%)
80 # 3อจ641104-137 ED233855419TH thanan0218 + น้องปุ๊ก (516748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
81 # 3อจ641104-140 ED230446185TH midori + Choomsilp (516770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ641104-141 MAHA0001118408U alitita + เด็กบัวทอง (516779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมาก วัดโตนด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ641104-144 ED176694438TH nitpon + vuthinuntha (516835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (610505-060)(G 90%)
84 # 3อจ641104-145 ED270740738TH kowit_nn + apexshop (516798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2552 จ.ชัยนาท (630520-058)
85 # 3อจ641104-146 ED216654301TH Jjiann1979 + เจก่ะวาย (516801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
86 # 3อจ641104-147 ED938853263TH Jindamanee55 + (516807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phatcharoen
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร (590615-097)
87 # 3อจ641104-150 ED821541547TH Chan59 + edit2007 (516821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดต้นสน พิมพ์เข่าบ่วง เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ641104-153 ED226123078TH คนท้องทุ่ง + goart (516716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี
89 # 3อจ641104-154 ED238337495TH m-cot + atomyutyaa (516719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630724-417)
90 # 3อจ641104-155 EH7856060601TH tommeng + mac2528 (516722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
91 # 3อจ641104-156 ED204583320TH pockypockdeng + (516725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านกรอบเงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเจริญพร เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 8/สภาพสวย)
92 # 3อจ641104-158 ED989258362TH ball_amulet + Ice_1606 (516728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
93 # 3อจ641104-159 ED065648868TH Kag2509 + ศิษย์พระคุณเจ้า (516732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1682)

94 # 3อจ641104-160 ED272004152TH pawaris + kay9999 (516833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ641104-161 ED228924227TH ALINA + patchara (516712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (620302-068)(G 83%)
96 # 3อจ641104-163 ED2821000082TH เทพมรณะ01 + lekdee (516724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (620328-073)
97 # 3อจ641104-164 ED264268325TH Khunpun + kittichai2499 (516836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(G 65%)
98 # 3อจ641104-167 EH908400499TH TAVABUNCHA + (516738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โชคพานิช
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
99 # 3อจ641104-168 ED129379698TH aluminium + มะโหน่ง (516739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อเงิน ปี 2520 จ.เชียงใหม่
100 # 3อจ641104-169 ED189209444TH midori + ไซยะ13 (516740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดสุดสวาสดิ์ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
101 # 3อจ641104-170 ED189209444TH Chan59 + ไซยะ13 (516743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ641104-171 ED189209444TH TAVABUNCHA + ไซยะ13 (516709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 06 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82166 (6/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641004-006 ED154680785TH Vincent (512644) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641020-003 ED243810638TH กุ้งหวาน (514829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641020-008 ED137022347TH tang160946 (514841) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ641020-032 ED207665283TH jojubkay (514855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ641021-007 ED182934659TH pippinnu (514965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ641021-015 ED223026430TH Vincent (514969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ641021-018 ED224419693TH พิมพ์พิมล (514974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ641021-029 ED152975181TH kopper (514984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ641029-011 ED248622662TH golfsriracha (516040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ641030-009 EP729593940TH maikeboy (516256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ641030-021 EX524892915TH Korawit5957 (516156) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641103-001 ED269302195TH cellamic (516637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ641103-013 ED218334424TH petcharee (516631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ641103-014 ED827285918TH Akaphop (516633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641103-017 ED145675270TH Sparrow (516638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ641103-018 EJ71620800TH akm345 (516641) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ641104-008 ED242909234TH Namnathee1983 (516800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ641104-018 ED280100765TH เสรีไทย (516802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641104-026 ED807897417TH joseph999 (516803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 1อจ641104-029 ED233176487TH champ_hpc (516736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641006-006 midori (512842) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ641018-024 wilairat_22 (514547) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ641020-003 yahee13 (514825) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641020-004 yahee13 (514837) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ641020-023 ประศาสน์ (514845) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ641020-024 suksannb (514846) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 2อจ641021-001 legallaw (515003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ641021-003 legallaw (515007) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641021-010 ริณดา (515004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ641103-003 chane (516669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ641103-009 boonlers (516555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ641103-011 Nathan666 (516671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ641103-012 maiizza (516674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641103-016 นิดบางไทร (516683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ641103-018 peudminburi (516685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ641103-021 phichit07 (516618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641103-025 เข้าทาง (516623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ641103-030 Popeye82 (516626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ641103-031 worrakhit (516661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ641103-034 sengprajak (516664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ641104-021 Wat_Panuwat (516834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ641104-022 กล้าเก่งทุกทาง (516809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ641104-025 การันตีพระ (516841) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641028-165 ED080275412TH jackhamo + ตะแคงขวด (515906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า รุ่นฉลองย้อนรอยอดีตพิจิตร เนื้อทองคำ 93 % ปี 2540 จ.พิจิตร (น้ำหนักทอง 3.3 กรัม)
2 # 3อจ641028-183 TH011821EK2E1B JAPAN-55 + (515794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก)
3 # 3อจ641029-126 ED134556909TH thitipant + bongbiab (516023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
4 # 3อจ641029-183 EH479389047TH zafari + ฝอยทอง (515947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
5 # 3อจ641029-199 EB558797247TH Famadear + tum101 (516016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
6 # 3อจ641030-103 ED241585449TH berry + shyamal (516151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 802)
7 # 3อจ641030-104 ED239729317TH ผู้พัน + อัจจิมา (516154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช ภปร. เนื้อปิดทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ641030-116 ED224452646TH Chan59 + jeabkrub (516217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ641030-166 ED183044821TH Bophantom + Manunicon (516219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดใบหน้าและโพธิ์บน)
10 # 3อจ641030-173 ED216714331TH FLOOKER + DON76 (516181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ641101-125 ED973399946TH daew1970 + จอมพล (516383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ641102-151 ED241967709TH AodAnt + lazio (516428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสร้างกำแพงโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม
13 # 3อจ641103-009 ขุมทรัพย์บูรพา + บุญเลิศ2532 (516570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(601218-008)
14 # 3อจ641103-125 ED177088925TH ทิศเหนือ + Thanapong36 (516600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 05 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82160 (5/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641007-010 องอาจ (513010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ641014-011 ED190609722TH สุธาสินี (513996) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ641014-022 ED131168525TH tiktony (514021) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ641015-014 821471600795 ขุมทรัพย์บูรพา (514151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641015-016 ED058664349TH เจมส์โพธิ์งาม (514211) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ641018-005 ED051821929TH yaramila (514446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ641018-006 EX607874146TH print (514452) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ641018-007 ED191503691TH OMBUN (514516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
9 # 1อจ641018-015 EB553252089TH seranee (514464) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ641018-023 ED229306852TH laksi (514534) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ641018-027 TLJD00003042375 araya17 (514480) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641019-010 ED188483325TH jingmanu (514651) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ641020-009 ED189407816TH น้องแผ่นดิน (514821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ641021-016 EH479432377TH เสือสมิง (514987) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
15 # 1อจ641021-017 ED238444106TH goodmondays (514991) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ641021-021 ED049745512TH punlopkamee (514993) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ641026-004 ED815897073TH prabaiboon (515433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ641027-013 ED163091442TH TiRescue (515629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ641029-015 ED137860796TH โพไร่หวาน (516052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641029-027 ED214478330TH ป๋องณรงค์ชัย (516070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ641030-002 ED226020949TH beer2126 (516251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ641030-003 SSHI000016504GL rungroar (516253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ641030-008 ED201520484TH พระยอดขุนพล (516255) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ641030-010 ED257900421TH lungwut (516258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ641030-016 ED627346259TH พรหมมาตร์ (516241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ641030-018 EB553691567TH Wanlop (516243) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ641030-019 ED209515542TH kapilo (516245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641030-020 EJ112767424TH นันทวัน2460 (516246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ641030-022 ED173192763 ตอปทุม (516161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ641030-027 EG966193924TH prasittichai34 (516184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ641030-028 EB548725930TH ariya16 (516270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ641101-003 EMSไม่ชัดเจน rung-55 (516353) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 1อจ641101-005 TH011821V3B81B จ่าจอก (516358) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ641101-006 ED248617185TH golfsriracha (516361) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 1อจ641101-008 ED242754798TH เดชบางมด (516365) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 1อจ641101-010 ED247207428TH heng9999 (516370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ641101-012 ED219814824TH Nong-ka09 (516403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ641101-016 821512265022 Pratailoei (516407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ641101-017 821512265022 Pratailoei (516409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ641101-019 ED224445764TH Krongtong2222 (516411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ641101-027 821531477115 jookkadui (516371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ641101-028 ED254122232TH กอไผ่ (516374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ641102-002 TH0118221K488B น็อตประเวศ (516486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ641102-008 WDSR000126423QA มีดีพระเครื่อง (516495) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 1อจ641102-013 ED266608826TH Gibsonhotza (516512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ641102-015 ED270704205TH น้องหมี (516516) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 1อจ641102-023 ED265603898TH Goodcobain (516511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ641102-024 EB548779853TH ดาบเอก (516515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ641102-025 EB548803380TH aoso1554 (516520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ641103-004 ED245254629TH ป๋องณรงค์ชัย (516660) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
51 # 1อจ641103-005 ED194498390TH ayw035 (516688) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
52 # 1อจ641103-010 ED201893000TH nuknik2 (516665) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
53 # 1อจ641103-015 ED247035878TH router (516577) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
54 # 1อจ641103-020 ED197352310TH คอปแมน (516689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641009-027 loongmike (513354) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ641013-014 ริณดา (513906) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ641014-017 ชัยเจเจ (514088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ641015-004 penggo (514158) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ641018-014 ลูกแม่รำเพย (514546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ641018-017 พุทธบูชา (514488) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641019-003 เหน่งบางคู้ (514657) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ641019-004 Ckkay (514638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ641019-006 kamonsap (514660) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ641020-001 อาชาเหล็ก (514815) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ641027-013 tpce(2002) (515590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ641028-005 penggo (515849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641030-002 Friday (516259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ641030-007 first19 (516262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ641030-012 nuttakrit (516221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ641030-016 amarin99 (516227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ641101-002 สยามเมืองยิ้ม (516382) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 2อจ641101-006 มานพน้อย (516341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ641101-011 kao_za (516321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ641101-015 lebizbangkok (516330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ641102-007 maiizza (516491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ641102-012 Mai2008 (516502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ641102-013 ipattamulet (516504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ641102-014 ต้อมเมตตามหานิยม (516509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ641103-004 เสมาพัดยศ (516675) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
26 # 2อจ641103-006 ทวีสิน (516687) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
27 # 2อจ641103-015 Kittinan (516561) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ641103-017 การันตีพระ (516583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ641103-026 การันตีพระ (516586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ641103-033 การันตีพระ (516587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641027-128 ED247007571TH บิ๊กนคร + nuy_two (515627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ641027-218 ED001809151TH kittipolduang + ray15 (515713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ641029-192 TH011821KEMN6B autpichut + พยัคฆ์สมิง (516111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ641030-106 ED239607273TH ศักดิ์นรินทร์ + taro2536 (516274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
5 # 3อจ641030-114 ED173449623TH loongmike + Somysom (516206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ641030-141 ED238020230TH pongchon + Golfji (516191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
7 # 3อจ641030-159 ED240437801TH crystalpower + nancham (516186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
8 # 3อจ641030-163 ED33983276TH Nikky + อ้วนโกบ๊อ (516202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์มณฑปหลังยันต์สิบ เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 53/น้ำหนักทอง 16.7 กรัม)
9 # 3อจ641030-172 ED243724571TH poshwises + สยามรุ่งโรจน์ (516176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตามหาโสฬส หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง กรอบทอง(G 67%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ641101-150 ED198348081TH เด็กสมบูรณ์ + sevenptk (516357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ641102-132 TH01182236TH7B peepop + thanaanan (516429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 พิมพ์สายบาตรสั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
12 # 3อจ641103-001 Tanawat35 + siwakornsoi19 (516551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
13 # 3อจ641103-002 mvunbay + Man_Angthong (516554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ641103-003 rstuv + โอ๋เมืองพาน (516557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 60%)
15 # 3อจ641103-004 Exdesign + โอ๋เมืองพาน (516559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 2131) (640522-061)
16 # 3อจ641103-005 ฐาปนพงษ์ + baibua29 (516562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(641026-2133) (G 62%)
17 # 3อจ641103-006 noi70 + นิดบางไทร (516564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
18 # 3อจ641103-007 kenshiro2810 + นิดบางไทร (516566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
19 # 3อจ641103-008 เที่ยงพุทธคุณ + intge (516569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ข้างเม็ดหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ641103-010 kavin_s + skyforce (516572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (641020-1128)
21 # 3อจ641103-011 teespy + koonnai (516574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกเทพนิมิต อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ641103-012 PAE_PONGCHAI + (516576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Deethongtong
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (641021-2040)
23 # 3อจ641103-101 ED889777886TH Sapap + ดำบ้านดอน (516584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
24 # 3อจ641103-103 ED224461603TH กชณิชา + พิมพ์พิมล (516695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร
25 # 3อจ641103-104 ED224461603TH warinsaya + พิมพ์พิมล (516696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ641103-105 EW575242636TH frist + ขนมหวาน (516706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
27 # 3อจ641103-106 ED256122460TH Chan59 + เมตร์แม่นาง (516590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ641103-109 EG955725879TH Pra999 + OaTaWa (516612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง
29 # 3อจ641103-110 ED151584895TH sathinee2256 + ขุนอิน (516615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
30 # 3อจ641103-111 ED245253566TH pradee125 + welding24 (516552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง เนื้อเงิน
31 # 3อจ641103-114 ED109394492TH kavin_s + tafu-boy (516563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ641103-115 ED109394492TH Panamera + tafu-boy (516567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ641103-116 ED248670328TH ใบเตย + golfsriracha (516571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 14039)
34 # 3อจ641103-117 ED265220315TH kie8332 + คมทัตพรหมเสนะ (516691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
35 # 3อจ641103-118 ED248634705TH แม้วจอมเทียน + (516700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
POONBUNS63
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นชลประทานสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 15.3 กรัม) **พระสภาพสวย
36 # 3อจ641103-119 EB5553717967TH azayagency + Friday (516573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
37 # 3อจ641103-120 SRKG000038281UZ thammanoon95 + ansoccer (516581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
38 # 3อจ641103-121 ED249933493TH preeyawat + ปรเมศวร (516585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
39 # 3อจ641103-122 ED194527405TH bigsong + เสน่หา (516589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ641103-123 ED177088925TH zafari + Thanapong36 (516593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ641103-124 ED177088925TH tungsaima + Thanapong36 (516596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์บล็อกมรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ641103-126 ED242772916TH pontat567 + สุดยอด (516604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ641103-127 EH479389183TH jasumet + หมูกุ๋น (516608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นกรมแผนที่ทหาร เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.จันทบุรี (หมายเลข 595)
44 # 3อจ641103-129 ED253094994TH Exdesign + karjo123 (516619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 65%)
45 # 3อจ641103-130 ED774778383TH โต้งกระนวน + winwin (516625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
46 # 3อจ641103-131 ED248670305TH FLOOKER + golfsriracha (516594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ641103-133 ED228247883TH preeyawat + กานต์ไม้รวก (516599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ641103-134 ED240743086TH เด็กสมบูรณ์ + โอเว่น (516603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ641103-136 ED202638326TH Culpidnoi + Jjiann1979 (516616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
50 # 3อจ641103-137 ED248670345TH บรีสพระช่วย + golfsriracha (516620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ641103-141 ED252961446TH azayagency + ล้มมวย (516632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
52 # 3อจ641103-143 ED243819583TH bigbrother + soontorn2014 (516642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
53 # 3อจ641103-145 ED189086970TH กรณ์สเต็ง + Dragoninsu (516650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (630710-031)
54 # 3อจ641103-146 ED227458775TH TaeJo + Pui2529 (516651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
55 # 3อจ641103-148 821542081813 satha55 + พรหลวงปู่ทิม (516659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดงซาตินลงยา ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 22)(G 65%)
56 # 3อจ641103-149 ED254905813TH khunpol500 + Piyawan (516662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
57 # 3อจ641103-150 EH114681227TH joeenok + แจ็คเชียงดาว007 (516667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม
58 # 3อจ641103-151 EH114681227TH กุศลสร้าง + แจ็คเชียงดาว007 (516668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 52%)
59 # 3อจ641103-152 ED213656365TH Subtar + พรพระบารมี (516670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นมีแล้วไม่จน เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 790)
60 # 3อจ641103-154 ED248634691TH Sangjan + POONBUNS63 (516673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กำแพงเพชร
61 # 3อจ641103-155 ED123380962TH bolblp + Indra12847 (516676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ641103-156 ED265230269TH popnavy + Tawee888 (516677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ641103-159 EB558401505TH poshwises + Jarernkong (516681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร (วัดห้วยเขนสร้าง)
64 # 3อจ641103-162 EF315374360TH Nattyos + บีอุตรดิตถ์ (516595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐินพระราชทาน เนื้อทองคำ ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 120/น้ำหนักทอง 18.2 กรัม) **พระสภาพสวย
65 # 3อจ641103-164 EJ407313684TH montblanc + vanida1720 (516602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
66 # 3อจ641103-165 821542338271 somsak13 + สอปลายฟ้า (516607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 89 ปี พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม
67 # 3อจ641103-166 ED241998771TH doramon2345 + k_nine (516611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ641103-167 EB548861921TH dreamsconner + Wanlop (516614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุสำปะซิว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ641103-168 EB548861921TH Taranong + Wanlop (516617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
70 # 3อจ641103-170 EJ117550398TH Koy2526 + ศิรสิทธิ์88 (516627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อดินเคลือบเขียว ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
71 # 3อจ641103-171 EX607874985TH chay7 + print (516634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจาการใช้) (570607-009)
72 # 3อจ641103-172 ED170280177TH ดอกบัว99 + Burapha777 (516640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง(G 77%)
73 # 3อจ641103-173 ED170280177TH bastketboy + Burapha777 (516644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2563) **พระสภาพสวย
74 # 3อจ641103-174 ED237073559TH Bophantom + THAI-PRA (516645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน กรอบทอง(G 60%)
75 # 3อจ641103-175 ED237073559TH Chiraphat + THAI-PRA (516647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน
76 # 3อจ641103-176 EW913950162TH บุญเลิศ2532 + อรทัย960 (516649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(641016-1145) (G 82%)
77 # 3อจ641103-177 ED204569314TH chanachok + sirisilver (516652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด(สร้างเสริม) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)
78 # 3อจ641103-178 EJ408384741TH rungroar + musuanuwat (516654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6061)
79 # 3อจ641103-180 EG898592987TH phalao2000 + ซูโม่ (516657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งน้อย ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าแว่น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 77%)
80 # 3อจ641103-182 EG898592987TH+ phalao2000 + ซูโม่ (516558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ระยอง (สภาพใช้)
81 # 3อจ641103-183 EG898592987TH แม้วจอมเทียน + ซูโม่ (516565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
82 # 3อจ641103-186 TH0118226RHY5B เขาควาย + Toroclub (516579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 77%)
83 # 3อจ641103-188 ED240743090TH m-cot + โอเว่น (516601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ641103-189 ED248670331TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + (516609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพปิดทองใหม่)
85 # 3อจ641103-190 EG153257598TH Bophantom + พงษ์ท่าม่วง (516698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (640907-014)
86 # 3อจ641103-191 EJ171620800TH Khunpun + akm345 (516621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดใบหน้าขวา)(G 82%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 04 พ.ย. 2564 - 08:41 น.] #82124 (4/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641014-036 ED197306496TH คอปแมน (514043) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ641016-006 ED209883895TH noi70 (514343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ641022-022 ED190628531TH Teehatyai (515078) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ641022-029 ED243902705TH กชณิชา (515093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641026-006 TH011820WPTR7B เสน่หา (515436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ641026-035 EH510736178TH mumu99 (515385) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ641027-007 ED956889247TH bestrandom (515617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ641027-020 ED991758296TH chinko (515641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ641027-021 ED257001105TH Thanapong36 (515646) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ641027-031 ED996735102TH หม่อง (515678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ641028-002 ED215915646TH นะโมชลบุรี (515819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641028-013 ED209134420TH เดียวคิงส์สยาม (515848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ641028-016 ED206173543TH จุกจัง (515855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ641028-023 ED200058010TH Chada-158 (515916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641029-005 ED204429113TH tnpong (516013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ641029-010 ED152593094TH เอพิษณุโลก-99 (516036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ641029-012 ED238009129TH nirun1975 (516047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ641029-023 ED170249384TH Burapha777 (516058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ641029-025 ED86463700TH chun_lp10 (516062) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641029-037 ED177757284TH ANURUT (516087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ641030-007 ED2471322282TH Folkfolk (516239) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ641030-013 ED223676948TH p_tiyachamorn (516244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
23 # 1อจ641030-015 ED244230436TH BankHiWay (516248) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
24 # 1อจ641101-001 ED203799545TH sai-9ton (516400) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
25 # 1อจ641102-014 RLSC0000213893F aumnuey (516513) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ641102-016 SSHI000016695TR rungroar (516522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641013-013 ริณดา (513901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ641014-002 legallaw (514064) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ641015-020 sakbangbon (514182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ641028-033 Tigerone1111 (515810) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ641029-018 wilairat_22 (516099) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
6 # 2อจ641030-004 nattasak (516213) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
7 # 2อจ641030-009 aee_sotspa (516220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ641030-010 aee_sotspa (516225) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ641030-011 aee_sotspa (516232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ641101-008 DDman (516386) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ641101-009 pranop (516388) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 2อจ641102-001 Finger (516494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ641102-002 มิตรบ้านโป่ง (516490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
14 # 2อจ641102-005 chffta (516496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ641103-019 การันตีพระ (516547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
16 # 2อจ641103-020 การันตีพระ (516548) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ641103-022 การันตีพระ (516549) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ641103-028 การันตีพระ (516550) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
19 # 2อจ641027-021 aramintra (515744) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641026-144 ED213043098TH ทนายโอ๊ต58 + C-Path (515322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ641026-154 ED198666601TH poshwises + สยามรุ่งโรจน์ (515337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯกรอบทอง(G 62%)
3 # 3อจ641027-003 บีเวียงพิงค์ + เก่งจริงจริง (515564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
4 # 3อจ641027-005 เด็กสมบูรณ์ + jane77 (515569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ641027-116 ED169460891TH poshwises + uppakid (515591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง
6 # 3อจ641027-118 EH479388735TH เด็กเมืองชล + หมูกุ๋น (515598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ641027-129 ED257210642TH scott + NamcheawAF (515628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ641027-178 ED223342834TH joeenok + มะนาวแป้น (515660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเนินกระปรอก เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
9 # 3อจ641027-183 ED231156839TH Choat + Wanlop (515677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่บี ปี 2456 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ641027-205 EG383627920TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (515731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
11 # 3อจ641027-206 EG383627920TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (515732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

12 # 3อจ641027-214 ED220774243TH Santi1989 + ดุจติปิยะ (515696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่น 2 พิมพ์ศูนย์ขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี
13 # 3อจ641027-215 EW772246563TH แม้วจอมเทียน + ท่านหลวง (515699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ641027-217 ED001809151TH ลิ้ม88 + ray15 (515708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ641028-010 Bophantom + กุมภาพันธ์ (515759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง กรอบทอง(G 83%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ641028-103 SSM900800000908 akapun + jack0606 (515783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ641028-113 ED097364995TH SAHAKORN + naenaldo (515806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปรุหนัง หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ641028-173 EG898593316TH jumrust + ซูโม่ (515760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดทอง เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
19 # 3อจ641028-191 QSV0306000003658 ผู้นำพล + OKK08 (515816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม(G 62%)
20 # 3อจ641029-008 Koy2526 + พุทธคุณ05 (515936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ641029-009 Poopoo + พรอิศรา (515939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ จ.ลำปาง(G 79%)
22 # 3อจ641029-012 tiktik03 + friendship (515946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ฐานตาตาราง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (620619-013)
23 # 3อจ641029-101 ED258211940TH midori + หมูทอง (515950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด เนื้อดิน กรอบทอง(G 88%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


24 # 3อจ641029-104 EB535373868TH ข้าวเปล่า + kanlaya48 (515958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(โค้ด ๙)(G 74%)
25 # 3อจ641029-108 ED151582736TH ทิศเหนือ + ขุนอิน (515969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) (สภาพซ่อมขอบบนและล่างซ้ายขวา)(G 81%)
26 # 3อจ641029-113 ED996743449TH thitipant + หม่อง (515991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง(G 65%)
27 # 3อจ641029-123 ED996735487TH promlok + หม่อง (516014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเต็ม(แต่งใหม่) เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (640417-333)(G 81%)
28 # 3อจ641029-141 ED211942748TH pornlimk + naphat1981 (516069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้าเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 89/หน้าตัก 3.2 นิ้ว)
29 # 3อจ641029-156 EB558223115TH jompol10 + Namchai (515938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 62%)
30 # 3อจ641029-157 ED245221400TH เขาควาย + เอกเมืองตรัง (515942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดเมือง รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ641029-162 821514127125 ปังคุงแมน + golflampang (515973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1983/สภาพสวย)(G 68%)
32 # 3อจ641029-163 ED260610818TH S-THAKSAKORN + jukree (515977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
33 # 3อจ641029-164 EB533496590TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + อาลาดิน (515978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ641029-165 ED213651235TH eakkapong + lamborghinizi (515979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
35 # 3อจ641029-168 ED008031074TH Eikkiwacdp + เวียงพิงค์ (515983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง กรอบทอง(G 88%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
36 # 3อจ641029-170 RSRI000068516QS ต้อมหลังวัด + (515989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 63%)
37 # 3อจ641029-189 TH011820W6FG1B หม่อง + มังกรจ์แซ่อึ้ง (515961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 1333)
38 # 3อจ641029-190 ED223690525TH king_64 + thanet (515964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
39 # 3อจ641029-191 ED223690525TH armbasic + thanet (515993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 84%)
40 # 3อจ641029-193 TH011821KZKW5B sil69 + bunjerd (515997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
41 # 3อจ641029-195 ED177094007TH Tar_MDU35 + (516002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว)(G 64%)
42 # 3อจ641029-210 ED194581857TH ต่ออ่างศิลา + เสน่หา (516048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 79%)
43 # 3อจ641030-012 tosspong + aeeee (516127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)
44 # 3อจ641030-107 ED989489556TH chatchaislk + suebtrakoon (516159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ641030-157 EB548727578TH Kittinan + zong2521 (516179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือขอบซ้าย-หลังบนขวา)(G 67%)
46 # 3อจ641101-001 boat1678 + อโนคา (516280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 80%)
47 # 3อจ641101-002 บรีสพระช่วย + เอฟอาปาเช่ (516289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เลย (630214-001)(G 74%)
48 # 3อจ641101-003 สังโยชน์ + ฟรีโน่ (516301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงปู่บุญศรี วัดใหม่ศรีสุทธาวาส เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ641101-004 Jinojirayu + Varawut1699 (516311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ641101-005 เต๋อคูทราย + amata_tong (516319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 66%)
51 # 3อจ641101-006 อรทัย960 + aoopasio (516327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 216377/สภาพล้างผิว)
52 # 3อจ641101-007 titong + montree_m (516335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 65%)
53 # 3อจ641101-008 เสรีไทย + montree_m (516344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
54 # 3อจ641101-009 boonlers + pui1228 (516350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
55 # 3อจ641101-010 suttisak + pong971 (516355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อผงใบลาน จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 63%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ641101-011 gymnastics + Wat2523 (516278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ641101-012 JoThekop + กุยกำแพง9 (516279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและซ่อมใบหน้า) (600508-099)
58 # 3อจ641101-013 ประทานพร + may1804 (516281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ641101-014 dobae + ต้อมเมตตามหานิยม (516283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 81%)

60 # 3อจ641101-015 tosspong + Maxnet (516285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641022-2044)(G 62%)
61 # 3อจ641101-018 bear2509 + เพชรมรดกไทย (516293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ641101-019 lekdee + oldshop (516296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู)
63 # 3อจ641101-020 navigator + oldshop (516298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
64 # 3อจ641101-101 ED116972616TH Mongatae + Taranong (516302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2515 จ.ฉะเชิงเทรา
65 # 3อจ641101-102 ED252014425TH S-THAKSAKORN + (516305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PLOYFON
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
66 # 3อจ641101-103 821534001831 Sorawit + lamborghinizi (516308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
67 # 3อจ641101-104 TH011821SE9U4B ต้นณเมืองกุย + Nathan666 (516310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641006-430)(G 82%)
68 # 3อจ641101-105 ED224439905TH kritmek + พิมพ์พิมล (516314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาล เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ641101-106 TH011821UK993B tomato + RAK_PT (516317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
70 # 3อจ641101-107 EF612616555TH ชัยบางแค + พงษ์บ้านแพ่ง (516320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์เล็ก จ.กาญจนบุรี
71 # 3อจ641101-109 EMSไม่ชัดเจน Syumpu + rung-55 (516326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

72 # 3อจ641101-110 ED898944278TH somporn2525 + pongsakornm (516334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
73 # 3อจ641101-111 EH786752193TH golfkongsak + Eikkiwacdp (516338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง
74 # 3อจ641101-112 PTAS000043992DO Goodcobain + (516343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน เนื้อเงินลงยา ปี 2500 จ.นครราชสีมา
75 # 3อจ641101-114 ED242755453TH Pondnineteen + สุดยอด (516351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ641101-116 ED195753156TH loongmike + ลุงปิ่นเริน21 (516359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ641101-117 ED242907508TH suttichai + Tonhiripoonchai (516360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
78 # 3อจ641101-118 TH011821RMS93B atomyutyaa + ChaiyutPho (516363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ641101-119 ED257010221TH มีดีพระเครื่อง + Thanapong36 (516364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 87%)
80 # 3อจ641101-120 ED257010221TH jane77 + Thanapong36 (516368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 91%)
81 # 3อจ641101-121 SBPE0000137676Q เน้นพระสวย + kittisak9914 (516372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
82 # 3อจ641101-122 ED137981848TH Giant415 + ไกลปีนเทื่ยง (516375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด/สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
83 # 3อจ641101-124 RNZV000021920LZ jane77 + richmanshop789 (516381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐาน)(G 62%)

84 # 3อจ641101-126 EG363808242TH Chan59 + Tarkkyp (516385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสุคโต หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
85 # 3อจ641101-128 ED269910103TH bstand + Oat-Trat (516392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 764)
86 # 3อจ641101-129 ED126543727TH Chan59 + Torhay (516395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงใบลานลงรัก ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
87 # 3อจ641101-130 ED128581538TH คุณศิระ + หนุ่ยเสื้อดำ (516397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
88 # 3อจ641101-132 ED214750225TH Manunicon + กล้วยหิน (516286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ641101-133 EG898592267 aek1979 + ซูโม่ (516290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
90 # 3อจ641101-134 EG898592267TH suparerk + ซูโม่ (516294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ641101-137 EF310271045TH Panamera + พรพานิช (516304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธเหนือพรหม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.ลำปาง
92 # 3อจ641101-138 ED269911885TH pattarakorn + เด็กใหม่ (516307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 386)
93 # 3อจ641101-139 ED202226775TH ธรรมจารึก + cap29 (516312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง (สภาพสวย)(641011-276)
94 # 3อจ641101-141 ED240532405TH Chan59 + เต่ามังกร (516325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ641101-142 ED223355373TH zafari + มะนาวแป้น (516329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ใหญ่ ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

96 # 3อจ641101-143 ED248767786TH cheid + Ketnada (516333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580209-034)(G 68%)
97 # 3อจ641101-145 ED247122210TH เด็กสมบูรณ์ + โอเว่น (516337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ641101-146 ED189208276TH masterbill + ไซยะ13 (516342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เชียงราย
99 # 3อจ641101-147 ED189208276TH henghengheng + ไซยะ13 (516346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
100 # 3อจ641101-148 ED189208276TH Chan59 + ไซยะ13 (516349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี
101 # 3อจ641101-149 ED198348081TH อ้วนอุดร + sevenptk (516352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ641101-151 EG898674902TH klang_pra + (516284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีตัดชิด จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
103 # 3อจ641101-152 EG98674902TH มารวยค่ะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (516288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
104 # 3อจ641101-153 EG898674902TH vadcharapol + (516292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร **พระสภาพสวย
105 # 3อจ641101-154 EG898674902TH suparerk + ขนมไทยแม่อารีย์ (516300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง
106 # 3อจ641101-155 EG898674902TH tatds03 + ขนมไทยแม่อารีย์ (516295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
107 # 3อจ641101-156 EG8968674902TH tatds03 + ขนมไทยแม่อารีย์ (516303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
108 # 3อจ641101-157 EG742917061TH Watermelon + beer2126 (516315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(640827-382)(G 68%)
109 # 3อจ641101-158 EG742917061TH pcha429 + beer2126 (516322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641016-1172)(G 68%)
110 # 3อจ641101-159 EG742917061TH ch-max + beer2126 (516328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด/สภาพสวย) (641015-013)(G 67%)
111 # 3อจ641101-162 ED249940931TH Anusornj + ปรเมศวร (516373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
112 # 3อจ641101-163 EB548764765TH Chalee + aoso1554 (516380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(641021-2085)
113 # 3อจ641101-164 ED250316975TH sompong963 + น้องปุ๊ก (516391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
114 # 3อจ641101-165 EG122051395TH Thesun66 + KarnKhonkaen (516396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
115 # 3อจ641101-166 ED259242838TH jung70 + นัทกะน้ำ (516402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมา วัดหาดสูง รุ่นแรก ปี 2480 จ.ปราจีนบุรี
116 # 3อจ641101-169 EW910905204TH เด็กสังขละ + ch-max (516414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (560817-039)
117 # 3อจ641101-170 ED246031897TH cpall + numpraram2 (516416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
118 # 3อจ641102-001 NOP_BU8 + nopparutMak (516425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.นนทบุรี (641026-1056)
119 # 3อจ641102-002 khunpol500 + prasit_tj (516433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังหลังยันต์ธง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (641014-407)(G 82%)

120 # 3อจ641102-003 ลูกพ่อพันท้าย + ลูกแม่รำเพย (516439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วันบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(641026-2159) (G 81%)
121 # 3อจ641102-004 Aonny15 + นรสิงห์41 (516540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม(G 67%)
122 # 3อจ641102-005 บรีสพระช่วย + ประศาสน์ (516452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ641102-006 disakorn + Buncha (516458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
124 # 3อจ641102-007 เทอดศักดิ์111 + Buncha (516539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาสร้าง)
125 # 3อจ641102-009 zidane + maiizza (516474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641022-1005)
126 # 3อจ641102-010 aumnuey + maiizza (516536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (641026-1070)(G 88%)
127 # 3อจ641102-011 Knight_13 + ต่อคู้บอน (516424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
128 # 3อจ641102-101 ED206209985TH auto1800 + Q-Taro (516427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานร่อง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา.. (630327-119)
129 # 3อจ641102-102 ED238468513TH เจริญพรหม + พระเครื่องมงคล (516430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
130 # 3อจ641102-103 82153947191 พระไม้ศิริมงคล + skywave (516432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
131 # 3อจ641102-104 RL211890464TH Nicha-Malee + somnuk (516434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ641102-105 ED225991987TH กิตติศักดิ์2519 + วุฒินันท์ (516436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
133 # 3อจ641102-106 TH0118221D7T0B gymnastics + bigbrother (516438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 489002)
134 # 3อจ641102-107 NWA20001488387T kohler + bestrandom (516440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย-ขวา)
135 # 3อจ641102-108 pramual + noprama9 (516441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NRCM000049909VZ
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
136 # 3อจ641102-109 MNKP000059994UY เมืองช้าง + ซุยคิขิง (516442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
137 # 3อจ641102-110 MNKP000089994UY vazzaaa + ซุยคิขิง (516444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
138 # 3อจ641102-111 B2S031A002165 kaokao9 + loryinglong (516460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ641102-112 B2S031A002164 เด็กสมบูรณ์ + loryinglong (516463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ641102-113 TH0118221PA98B pinits + หรั่งวัดไตร (516466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
141 # 3อจ641102-114 REKB000028633XH atthasit + ตะกรุดโทน (516468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นช้างคู่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.นครสวรรค์ (วัดท้ายน้ำสร้าง)
142 # 3อจ641102-115 821537246386 เทอดศักดิ์111 + (516545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
POONBUNS63
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
143 # 3อจ641102-118 ED162057317TH gitsada_19 + หนานเอ (516480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
144 # 3อจ641102-119 ED034685769TH pawaris + wath132 (516484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง) (สภาพล้างผิว)
145 # 3อจ641102-120 EH974647471TH NOP_BU8 + ขนมหวาน (516488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (641012-269)
146 # 3อจ641102-123 ED225184124TH ม่วงทองพระ + พรญาณ (516505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
147 # 3อจ641102-125 ED254311219TH ppong2506 + Dang2505 (516521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
148 # 3อจ641102-126 ED199449002TH วังหว้า + ลิงทอง (516526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 73613)
149 # 3อจ641102-127 ED204955370TH poshwises + พรหมมาตร์ (516530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
150 # 3อจ641102-128 ED217306651TH bigbrother + Akaphop (516532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 67%)
151 # 3อจ641102-129 TH011821U3XP7B -อรุณ- + นัยพิมลราช (516534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
152 # 3อจ641102-130 ED232114061TH tam_led + mchutith (516535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
153 # 3อจ641102-131 EG898677841TH Komoot21 + (516426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก ๗ ติ่ง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี
154 # 3อจ641102-133 ED274112818TH เอ๋พระรามห้า + thanaanan (516448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กัณหา-ชาลี วัดบางไกรนอก จ.นนทบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
155 # 3อจ641102-136 ED118584937TH ประสิทธิ์ + topten (516465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา

156 # 3อจ641102-137 SSM210300000123 THARIS + จริงใจ (516478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 121) **พระสภาพสวย
157 # 3อจ641102-138 ED260227135TH Anusornj + Nong2552 (516481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 87%)
158 # 3อจ641102-139 ED875393339TH Thesun66 + Nippit (516538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
159 # 3อจ641102-140 ED246161821TH walaree + bancha18 (516541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงษ์ฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.นครปฐม
160 # 3อจ641102-141 EW621413794TH animalhell + tunjai (516485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพิชัย วัดบึงสัมพัน เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์
161 # 3อจ641102-142 EG955730321TGH แสงธรรม01 + BOAT26 (516497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)
162 # 3อจ641102-143 ED233938229TH samachu + joeenok (516546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)(641009-216) (G 65%)
163 # 3อจ641102-144 EB54BB03570TJ methee88 + zong2521 (516499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
164 # 3อจ641102-145 ED814352830TH masterbill + อี๊ดเมืองเลย (516503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
165 # 3อจ641102-146 ED14352830TH กระทิงขาว + อี๊ดเมืองเลย (516507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
166 # 3อจ641102-147 ED260530187TH Aummata + somkiatthornburi (516510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
167 # 3อจ641102-150 EB548779853TH tanint + ดาบเอก (516523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (641021-2099)(G 81%)

168 # 3อจ641102-152 ED786894586TH cholchet + รักษ์ต้มเลือดหมู (516431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง
169 # 3อจ641102-153 ED264340308TH benz51 + superman_vuth (516435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
170 # 3อจ641102-154 ED194639319TH toyswnr + หนุ่มหนองแคน (516544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
171 # 3อจ641102-155 ED246180471TH เขาควาย + มหัศจรรย์พระ (516437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 6271)
172 # 3อจ641102-156 ED258230952TH Chan59 + ต่อยอด (516443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
173 # 3อจ641102-157 EG898675134TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (516445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
174 # 3อจ641102-158 EG898675134TH toy_clong8 + (516447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
175 # 3อจ641102-159 EG898675134TH พ่อฟอร์ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (516451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สุรินทร์
176 # 3อจ641102-160 EG898675134TH vadcharapol + (516454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์
177 # 3อจ641102-161 EG898675134TH titong + ขนมไทยแม่อารีย์ (516456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
178 # 3อจ641102-162 EW004577244TH Kob_surat2 + m-cot (516457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (640626-321)
179 # 3อจ641102-163 ED239741865TH ศักดิ์นรินทร์ + อัจจิมา (516459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
180 # 3อจ641102-164 ED239741865TH TAVABUNCHA + อัจจิมา (516464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 69%)
181 # 3อจ641102-166 ED252819771TH บรีสพระช่วย + (516470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (550911-042)
182 # 3อจ641102-167 EH479428854TH -อรุณ- + เสือสมิง (516471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (641021-1055)
183 # 3อจ641102-168 EH479428854TH sathinee2256 + เสือสมิง (516472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพทำความสะอาดผิว) (641002-041)(G 64%)
184 # 3อจ641102-169 ED082592449TH piyaphum + JAPAN-55 (516476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (630615-286)(G 60%)
185 # 3อจ641102-170 EG898592664TH Tar_MDU35 + ซูโม่ (516479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
186 # 3อจ641102-171 EG898592664TH PHLOI + ซูโม่ (516446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระซุ้มกอ ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
187 # 3อจ641102-172 EG898592664TH chay7 + ซูโม่ (516449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงลงรัก ปี 2529 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
188# 3อจ641102-149 ALINA+kanlaya48 (516518) กรอบทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 6.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 03 พ.ย. 2564 - 08:37 น.] #82095 (3/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641012-005 ED163716015TH บารมีครู (513633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ641014-001 ED192376115TH ประยุติ (513974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641018-011 ED224208371TH ต้อมตราโล่ (514523) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ641022-021 ED190628531TH Teehatyai (515074) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 1อจ641027-011 ED098897032TH สายอีสาน (515622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ641027-028 EH454826356TH kitsana_l (515671) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ641028-026 ED242904585TH Namnathee1983 (515882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ641101-020 EH294127935TH pawaris (516390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ641101-022 ED234250095TH chaiywutkunarsa (516393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641007-019 ayw035 (513006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ641007-039 Siamclassic (513007) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ641009-008 engineer27 (513337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641011-007 phoomchai (513408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ641012-009 Ckkay (513575) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ641013-005 ริณดา (513914) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ641020-017 vee2503 (514708) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ641020-018 vee2503 (514713) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
9 # 2อจ641022-007 somchaitoh (515160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ641025-003 type-voy (515223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641026-001 Nipon2523 (515477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ641027-001 น้องกันต์ (515582) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ641028-041 lovelyman (516421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ641101-003 แป๊ะ2498 (516336) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
15 # 2อจ641101-013 นคราฎ (516309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ641101-019 Pond2865 (516313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ641101-020 lovelyman (516318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ641101-021 วิชามาร (516306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ641102-011 การันตีพระ (516422) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641020-179 EW575243150TH แฟรงค์ตาทิพย์ + ขนมหวาน (514817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งเศรษฐีล้มลุก ครูบาบุญปั่น วัดร้องขุ้ม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 25)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์เศรษฐีล้มลุก ครูบาบุญปั่น วัดร้องขุ้ม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
2 # 3อจ641025-013 Kob_surat2 + pungting (515197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
3 # 3อจ641025-015 Kob_surat2 + pungting (515200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกสิณ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
4 # 3อจ641027-138 EH479432859TH doyct + นกแก้ว (515653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพลับ วัดบ้านกล้วย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
5 # 3อจ641027-202 EH912464615TH dnatwoo + numpraram2 (515727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
6 # 3อจ641027-207 ED215914915TH tummusic46 + เอเอพระเครื่อง (515733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้าซ้าย หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา
7 # 3อจ641028-112 ED963661353TH MRDAVE + Beed098 (515804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
8 # 3อจ641028-122 ED074136045TH Maximax + ศิษย์พระคุณเจ้า (515831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครปฐม
9 # 3อจ641028-135 TH01182191ES0B รถโฟร์ค + Mark-Mon2015 (515864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
10 # 3อจ641028-143 ED807470751TH ศิษย์สามย่าน + POOSIT (515880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์นางกวัก พ่อท่านคล้าย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ641028-155 Maximax + sanopporn (515896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000042139DF
เหรียญหลวงปู่แตง วัดดอนยอ รุ่นอายุ 95 ปี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครปฐม (หมายเลข 263)
12 # 3อจ641028-194 ED153253565TH chaidee + หมากคาย (515827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ641029-002 เซียนน้อยหนึ่ง + พิมพ์นิยม (515929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
14 # 3อจ641029-122 ED082568878TH กิตช่างไม้ + kookai (516012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
15 # 3อจ641030-001 PBnew + ดิอาโบล (516123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ641030-002 chane31 + Friday (516126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7397)
17 # 3อจ641030-003 ชินครับ + suwanarat (516128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ641030-004 pawaris + suwanarat (516131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
19 # 3อจ641030-005 doramon2345 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (516132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(641021-2042) (G 71%)
20 # 3อจ641030-006 elaser + naret18 (516135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระนเรศวร(พระองค์ดำ) รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3478)
21 # 3อจ641030-007 chffta + art_0307 (516136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
22 # 3อจ641030-008 tanint + omruk (516139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 405)
23 # 3อจ641030-009 piyaphum + singha_eak (516141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (640726-025)(G 70%)
24 # 3อจ641030-010 เด็กสมบูรณ์ + amarin99 (516142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630319-254)(G 78%)
25 # 3อจ641030-011 titong + amarin99 (516124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 64%)
26 # 3อจ641030-013 guanger + kwankao (516130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นบ่วงสือเฮง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ641030-016 Nat_tg + โนเมืองนนท์ (516143) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระเม็ดบัว หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระเม็ดบัว หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระเม็ดบัว หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
28 # 3อจ641030-017 เอกลำปาง + วรุณ1 (516145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 43) **พระสภาพสวย
29 # 3อจ641030-018 ม่วงทองพระ + (516152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ641030-101 ED995695305TH p_did + kridtanaibpp247 (516146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ641030-102 TH011821J4VS6B sanz9797 + Darkunited2 (516148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
32 # 3อจ641030-105 ED232519795TH BankHiWay + thriphop09 (516157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ641030-108 ED199456649TH คนกรุงศรี + ลิงทอง (516164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
34 # 3อจ641030-109 ED248148598TH Prince_Pratya + (516167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nakornyong
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ641030-110 ED241588184TH pramual + jirarush (516169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระร่วงเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
36 # 3อจ641030-112 ED242341505TH บีเวียงพิงค์ + yaramila (516197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (640707-249)
37 # 3อจ641030-113 EG834986332TH ขุนเมืองจันทร์ + Leche (516201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ641030-115 ED193268316TH Poopoo + nutnile (516211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง
39 # 3อจ641030-117 ED224452646TH Chan59 + jeabkrub (516222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
40 # 3อจ641030-118 RL278805704TH ฐณะวัฒน์ + Mai2008 (516275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ641030-119 ED248631752TH Prikthai666 + golfsriracha (516230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
42 # 3อจ641030-120 ED124362996TH นคราฎ + chiradech (516234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (600301-087)
43 # 3อจ641030-121 ED233983126TH zafari + อ้วนโกบ๊อ (516121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน พิมพ์ระฆัง เนื้อเงิน ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 881)
44 # 3อจ641030-122 ED235722724TH mtongtos + นะโม39 (516122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา จ.พิจิตร
45 # 3อจ641030-123 B2S031A002161 เด็กสมบูรณ์ + loryinglong (516125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ641030-124 TH011821QJXE4B zafari + เสน่หา (516129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
47 # 3อจ641030-125 EH479433505TH showgun + นกแก้ว (516134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ641030-126 EH479433505TH จุ๋มจิ๋ม + นกแก้ว (516137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
49 # 3อจ641030-127 EH479433505TH toy_clong8 + นกแก้ว (516140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 232)
50 # 3อจ641030-128 EH479433505TH warning + นกแก้ว (516144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี
51 # 3อจ641030-129 EH479433505TH หลวงปู่ช้างให้ + นกแก้ว (516147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ641030-130 EH479433505TH itthiwat + นกแก้ว (516150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
53 # 3อจ641030-131 EH479433505TH อรทัย960 + นกแก้ว (516155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 74%)
54 # 3อจ641030-132 EH479433505TH Wisthawus + นกแก้ว (516160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 69%)
55 # 3อจ641030-133 EH479433505TH Raksa + นกแก้ว (516163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
56 # 3อจ641030-134 ED217023955TH คนท้องทุ่ง + bangpunDD (516273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (630801-066)
57 # 3อจ641030-135 ED233983262TH pontat567 + อ้วนโกบ๊อ (516166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
58 # 3อจ641030-136 EG955728725TH titong + BOAT26 (516175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
59 # 3อจ641030-137 ED156119176TH payak437 + jack0606 (516177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ641030-138 ED248153394TH คนเดินดิน + โอ่งเมืองราช (516180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ641030-140 ED240511935TH Chan59 + เต่ามังกร (516188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ641030-142 EF309643592TH Beginner_Y + NMBTHAI (516193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (640806-119)(G 84%)
63 # 3อจ641030-143 ED254105680TH doramon2345 + dewza08 (516198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (641020-1258)
64 # 3อจ641030-144 EQ530396345TH kongkan + bagio (516200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ไม่แท้)(631005-901)
65 # 3อจ641030-145 TH011820X4Z90B sugarcane2011 + (516204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Goget_000
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
66 # 3อจ641030-146 EB553686037TH อ๋องสาย4 + Wanlop (516208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(630815-220)
67 # 3อจ641030-147 EB553686037TH จอมยุทธบูรพา + Wanlop (516210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ641030-148 EB553686037TH midori + Wanlop (516214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (620926-084)
69 # 3อจ641030-149 ED191616407TH TONG_NK + Berm_07 (516215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(610210-064)
70 # 3อจ641030-150 ED207918420TH hot2523 + Jukkarin2543 (516218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 1040)
71 # 3อจ641030-151 ED898950035TH chatchaislk + (516153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongchai7495
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
72 # 3อจ641030-152 ED898950035TH chatchaislk + (516158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongchai7495
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
73 # 3อจ641030-154 ED226121341TH Martyns + manliar (516165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม.. (641007-454)
74 # 3อจ641030-155 ED226121315TH scpra + goart (516171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
75 # 3อจ641030-156 ED022877801TH zafari + tananop (516174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
76 # 3อจ641030-158 ED260505647TH วัฒน์วังหิน + lazio (516183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อสำริด ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 1394)
77 # 3อจ641030-160 ED247116364TH เด็กสมบูรณ์ + โอเว่น (516190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ641030-161 ED257108742TH chay7 + แซนวิช (516194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลี พิมพ์หลังลายผ้า เนื้อชินเขียว ปี 2470 จ.สมุทรปราการ
79 # 3อจ641030-162 EB553691567TH แสงธรรม01 + Wanlop (516199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (610209-149)
80 # 3อจ641030-164 ED258919985TH perfectman77 + คูณสตางค์ (516212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นบารมีรุ่งเรือง เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.ลพบุรี
81 # 3อจ641030-165 ED128751223TH bolblp + kangnutta (516216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ เนื้อผงใบลาน
82 # 3อจ641030-167 ED733565517TH Far2520 + somphong54 (516224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ641030-168 ED227454650TH gwutdy + ศิรสิทธิ์88 (516228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อดินเคลือบน้ำเงิน ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
84 # 3อจ641030-169 ED258919999TH kongkan + ริณดา (516231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (641018-2133)
85 # 3อจ641030-170 ED258919999TH kongkan + ริณดา (516235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (641018-2127)
86 # 3อจ641030-171 ED258919999TH mangmee + ริณดา (516173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(641018-2088)
87 # 3อจ641030-174 EG363808211TH Chan59 + Tarkkyp (516185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
88 # 3อจ641030-175 ED241312564TH Giant415 + castman (516272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
89 # 3อจ641030-176 EB558297590TH pramual + พจน์3841 (516271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
90 # 3อจ641030-177 EG966194641TH atomyutyaa + rossyza4142 (516189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ641030-178 ED231942526TH krais1 + Aonny15 (516192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
92 # 3อจ641030-180 TH011821PS1X4B NUNG1789 + BlackCanary (516196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
93 # 3อจ641030-181 RSKK0000593526U เที่ยงพุทธคุณ + มันตู (516203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(640722-056)
94 # 3อจ641030-183 ED995695058TH noomark + kridtanaibpp247 (516207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
95 # 3อจ641030-184 ED995695058TH anndamun + (516209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
kridtanaibpp247
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.เพชรบูรณ์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 พ.ย. 2564 - 08:38 น.] #82089 (2/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641004-019 ED198842646TH แปะยุ้ย (512605) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ641008-014 ED182390427TH Takod (513092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ641008-024 ED894498527TH เอเอพระเครื่อง (513148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ641013-014 ED034371836TH ต้นอุทยาน (513905) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 1อจ641014-006 ED174693117TH duk101 (513988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ641014-014 ED210367735TH Saner (514012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ641014-025 ED874603124TH psvtheewarat (514034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ641015-002 ED214616141TH jarungrux (514194) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ641015-003 ED864614025TH thevit (514139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ641015-005 ED190039464TH คุณชายแดง (514145) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ641015-008 ED136766131TH พิชชากร (514219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ641016-005 ED204541792TH บ้านกรอบเงิน (514337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ641016-009 ED158387847TH Teresa (514286) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ641016-010 EG833151107TH newty53 (514350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ641016-013 ED140019921TH เหยินน้อยโคราช (514292) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ641018-022 ED230409267TH หลานตาจวบ (514529) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ641025-003 ED010451319TH นุหนองคาย (515282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ641026-012 ED227174080TH Goodcobain (515431) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ641026-032 ED185958067TH ประธานพร (515448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641027-024 ED201509824TH พระยอดขุนพล (515657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ641028-003 ED196591123TH หนุ่มทุ่งสง (515919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
22 # 1อจ641028-006 ED248054516TH gymnastics (515834) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ641028-008 ED967474648TH ARNON (515835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ641028-009 ED133330081TH Dr_CHET (515839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ641028-010 KBMRI00001545DS นันทวัน2460 (515841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ641028-011 821515295370TH อำนาจธรรม (515846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ641028-014 ED983354017TH kridsanapong (515851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ641028-015 ED194323760TH nopadol_U (515912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ641028-018 KBYHS00002441V2 aumnuey (515838) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
30 # 1อจ641028-020 EB548595506TH aoso1554 (515857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ641028-022 ED22435254TH กระต่าย (515873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ641028-024 REKB000027578R8 ตะกรุดโทน (515878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ641028-027 ED232107511TH mchutith (515921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ641029-002 ED178281964TH ธนกฤต999 (516000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ641029-006 ED209281768TH superman_vuth (516017) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ641029-007 ED184860401TH บุญยั่งยืน (516020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ641029-008 ED973398693TH จอมพล (516028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ641029-013 ED247206325TH heng9999 (516050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ641029-019 ED260310901TH ไม้ไท (516053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ641029-020 ED242907304TH Namnathee1983 (516057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ641029-022 TH011821J83Y2B Toroclub (516077) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 1อจ641029-026 RL247162925TH linyikaiii (516067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ641029-028 EG322058235TH bungbung (516081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
44 # 1อจ641029-029 ED112249362TH สีน้ำ (516071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ641029-030 PSP0012715306 Ploybena (516085) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ641029-031 TH011821HRCS9B ch-max (516074) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
47 # 1อจ641029-032 PCNW000051471K9 sanpol (516089) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 1อจ641029-033 ED260302352TH Godbabyiss (516113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ641029-036 KBKNJ00006087BP ปิ่นอนงค์ (516084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ641030-011 ED257900421TH lungwut (516149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 1อจ641025-015 EV670366795TH เต้เมืองพาน (515294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641014-001 legallaw (514056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ641014-008 numomint (514078) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ641014-012 supol (514081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ641014-016 vtavee (514085) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ641015-007 โจ้บางโพ (514131) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ641015-009 เสมาพัดยศ (514163) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ641015-013 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (514172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ641015-015 scpra (514134) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ641015-021 อัคควโร (514188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ641016-001 vadcharapol (514299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ641016-003 titong (514259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641016-009 teerasuk (514266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
13 # 2อจ641016-016 chanapai (514317) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ641018-002 legallaw (514537) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
15 # 2อจ641018-013 bank121 (514542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
16 # 2อจ641027-023 เอลำลูกกา (515609) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
17 # 2อจ641028-003 jicko (515773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ641028-007 ราชสีห์ (515779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ641028-025 maiizza (515787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ641028-026 Arphakorn8888 (515789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ641028-030 nopparutMak (515795) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ641028-035 akapun (515854) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ641028-037 khotchaninPk (515860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ641028-038 khotchaninPk (515863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ641028-040 โนเมืองนนท์ (515815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ641029-004 sinpet (515985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ641029-005 sinpet (515988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ641029-006 DiamondiaN (516091) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
29 # 2อจ641029-010 มองดู (516093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
30 # 2อจ641029-017 wilairat_22 (516095) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
31 # 2อจ641029-020 sumsawang (516101) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
32 # 2อจ641029-021 sumsawang (516103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ641029-023 prasit_jongsiri (516105) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
34 # 2อจ641029-024 prasit_jongsiri (516108) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์

35 # 2อจ641030-001 olympia (516276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ641030-008 first19 (516247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ641030-017 aeeee (516229) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 13 รายการ
38 # 2อจ641030-018 nouvo (516233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
39 # 2อจ641030-023 cpat1 (516249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ641030-026 gek1414 (516277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641022-128 EH479432672TH autpichut + นกแก้ว (515115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
2 # 3อจ641025-014 Kob_surat2 + pungting (515199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
3 # 3อจ641025-016 Kob_surat2 + pungting (515201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
4 # 3อจ641025-103 ED975677642TH pattapee9 + Chakkapud (515177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
5 # 3อจ641025-144 ED161260758TH chatrchai_chan + nuthapol (515281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง/ฝังหนุมานกะไหล่ทอง) (ตะกรุดสามกษัตริย์)(590209-057)
6 # 3อจ641026-004 Pig2525 + oldshop (515334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพไม่ปั๊มยันต์ด้านหลัง)
7 # 3อจ641026-111 ED246106927TH montblanc + Mynu157 (515375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
8 # 3อจ641026-112 ED246106927TH เด็กบางโบสถ์ + Mynu157 (515378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
9 # 3อจ641026-113 ED246106927TH ทิศเหนือ + Mynu157 (515381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)(G 78%)
10 # 3อจ641026-136 EG898674054TH อตกพระเครื่อง + (515380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ.200 พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.ปัตตานี11 # 3อจ641027-013 yosntt + kittisak-pra (515599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระแก้วมรกต ที่ระลึกสร้างโรงเรียนบรมราชินีนาถฯ พิมพ์หยดน้ำหลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ราชบุรี (น้ำหนักทอง 5.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระแก้วมรกต ที่ระลึกสร้างโรงเรียนบรมราชินีนาถฯ พิมพ์หยดน้ำหลัง สก. เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ราชบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระแก้วมรกต ที่ระลึกสร้างโรงเรียนบรมราชินีนาถฯ พิมพ์หยดน้ำหลัง สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ราชบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
12 # 3อจ641027-194 ED213838252TH rachata56 + kankanmol (515707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จัดบางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ641028-117 TH0118218A7D6B joeenok + ป๋องร้อยไร่ (515817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
14 # 3อจ641028-123 821516110214 showgun + สอปลายฟ้า (515833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ641028-129 QSV056100000527 Chan59 + kai26 (515850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพอุดก้นชำรุด)
16 # 3อจ641028-130 ED814328668TH walrawut + loeiisan (515853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน รุ่นแรก เนื้อผง จ.เลย
17 # 3อจ641028-140 ED213444153TH khunseuk13 + หลักเมือง13 (515871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นฉลอง 72 พรรษา เนื้อว่านผสมกะลาตาเดียว ปี 2541 จ.ตราด กรอบทอง(G 66%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
18 # 3อจ641028-190 QSV0306000003658 titong + OKK08 (515812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 87%)
19 # 3อจ641028-193 ED234334873TH กุศลสร้าง + Nong2552 (515824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์
20 # 3อจ641028-195 ED245870617TH midori +ps_alone(515829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ641029-003 in2509 + artitr (516115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์

22 # 3อจ641029-107 EH833977039TH pop1109 + ษิตท่าข้าม (515967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
23 # 3อจ641029-202 ED921282346TH gek1414 + donunun (516024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 62%)
24 # 3อจ641030-014 Tochiro + nouvo (516133) ตลับทอง 1 องค์ ( G 92%)(น้ำหนัก 17 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 พ.ย. 2564 - 08:46 น.] #82061 (1/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641027-001 ED237506419TH นพเมืองชล (515602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ641027-002 ED217237899TH ปักต้นกล้า (515604) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ641027-003 ED213465414TH Oat-Trat (515608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ641027-004 ED180365402TH pongpamorn (515612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ641027-009 ED260200441TH patchara2509 (515619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ641027-014 ED151135061TH ตาลทราย (515633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ641027-015 ED174266697TH Wnk809 (515636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ641027-017 ED233946239TH o-larn (515565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ641027-019 ED216730878TH DON76 (515743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ641027-022 ED206398833TH Subin (515652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ641027-025 ED231156839TH Wanlop (515661) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ641027-026 ED149792824TH tee_999 (515664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ641027-027 ED226214896TH Benyapa (515667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ641027-033 ED198788738TH suparerk (515682) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ641028-025 ED242904585TH Namnathee1983 (515862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ641029-014 ED186947661TH มีเก้า888 (515963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ641029-035 ED2604214343TH doramon2345 (515976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641001-006 Chan59 (512240) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ641007-009 ริณดา (513056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ641013-011 ริณดา (513892) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641013-015 ริณดา (513887) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ641026-177 การันตีพระ (516119) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
6 # 2อจ641026-178 การันตีพระ (516120) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ641027-003 hunter04 (515576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ641027-006 showgun (515584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ641027-007 nopparutMak (515588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ641027-012 bkk10250 (515592) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ641027-014 numomint (515593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641027-017 amaging (515594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641027-018 tanac (515597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ641027-019 aramintra (515596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ641027-020 aramintra (515601) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ641027-022 aramintra (515605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 2อจ641027-025 blue333 (515616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ641028-002 การันตีพระ (515923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ641029-008 การันตีพระ (515927) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 2อจ641029-009 การันตีพระ (515935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ641029-015 ppffarm (515968) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ641029-022 การันตีพระ (515937) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 2อจ641029-025 Ake_Collection (516109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ641029-027 prasit_jongsiri (515994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 2อจ641029-029 การันตีพระ (515940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ641029-030 friendship (515972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641009-106 ED075889894TH noomjj + nongnhun (513214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
2 # 3อจ641020-203 ED172583445TH unvastar + CTPRAKRUENG (516118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (530624-257)(G 84%) **หลังติดพระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่หมุน เนื้อนวโลหะแท้
3 # 3อจ641022-137 EH479432672TH bangpakong + นกแก้ว (515052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3403)(G 69%)
4 # 3อจ641025-001 chotiwit_1801 + cuntona (515175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่น 80 ปี จ.นครปฐม
5 # 3อจ641025-152 ED198365875TH titong + sevenptk (515209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
6 # 3อจ641026-105 ED23847201TH ขวัญแก้วจันทบูรณ์ + kwunjaii (515357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกนางครวญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อไม้ดำ จ.จันทบุรี
7 # 3อจ641026-122 SSX022700000842 รุตช้างกลาง + bluezone (515411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ641026-123 อั้ม_บางขุนศรี + ครูแป้ง (515415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
HMRK000037709AN
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.ยะลา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
9 # 3อจ641026-138 821506856892 gumoo007 + Melody (515387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
10 # 3อจ641026-149 D2DU0001055296 New_chain + นิยมชัย (515327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
11 # 3อจ641026-166 ED223896538TH Pichitj + อสูรแดง (515369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2512 จ.นครปฐม
12 # 3อจ641027-101 EG834985442TH showgun + Leche (515556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
13 # 3อจ641027-150 ED136790498TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ชวนชื่น (515688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
14 # 3อจ641027-160 ED215365365TH เมืองช้าง + บิ๊กกระทุ่มแบน (515722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฏร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ641027-164 EG257149852TH เมืองช้าง + weerayut2530 (515615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 63%)
16 # 3อจ641027-184 ED231156839TH amarin99 + Wanlop (515681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 66%)
17 # 3อจ641028-001 เด็กสมบูรณ์ + Deethongtong (515746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641021-2039)
18 # 3อจ641028-002 golfkongsak + somrut (515747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ641028-003 S-THAKSAKORN + (515748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasit_tj
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ641028-005 monchai02 + หรั่งวัดไตร (515750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
21 # 3อจ641028-006 กิมเล้ง + sanopporn (515752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์บัวเล็บช้าง ปี 2460 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 80%)
22 # 3อจ641028-007 titong + sanopporn (515753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพสวย)
23 # 3อจ641028-008 crystalpower + sanopporn (515755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
24 # 3อจ641028-009 dod18 + sanopporn (515758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
25 # 3อจ641028-011 m-cot + suppaleak (515763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ชุมพร กรอบทอง(G 74%)
26 # 3อจ641028-012 m-cot + suppaleak (515765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)(G 68%)
27 # 3อจ641028-013 promlok + suppaleak (515766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ641028-014 aluminium + baibua29 (515768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
29 # 3อจ641028-015 Bophantom + อรรถพล (515770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (ชำรุดมุมล่างขวา)(630731-325)
30 # 3อจ641028-016 cpat1 + คงกะพันชาตรี (515771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
31 # 3อจ641028-017 boybi13 + ดิอาโบล (515772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
32 # 3อจ641028-102 ED16424249TH nattapolc + newzalagun (515780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ641028-104 ED049755214TH ทนายโอ๊ต58 + chane (515785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ641028-105 EG412589996TH กุศลสร้าง + gunner (515788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
35 # 3อจ641028-106 ED851773363TH Chan59 + นะสิวัง (515790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
36 # 3อจ641028-107 ED094332168TH พิชชากร + jarunphant (515793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 432993)
37 # 3อจ641028-108 KEX10346760546 WeeBangpree + Chapanya (515796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรปราการ
38 # 3อจ641028-109 ED232107511TH ราชสีห์ + mchutith (515798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ641028-111 ED246134083TH ตะวันสวย + น_สุขปลอด (515800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม กรอบทอง(G 89%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ641028-114 EH022418567TH joeenok + ekachai08 (515808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
41 # 3อจ641028-116 EB5582222923TH wuttiphan + jarun123 (515814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ641028-118 TH0118218A7D6B joeenok + ป๋องร้อยไร่ (515818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
43 # 3อจ641028-119 TH011821A7D6B Goodcobain + ป๋องร้อยไร่ (515821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
44 # 3อจ641028-120 TH0118218ZNM4B Kunphra + tone555 (515823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ เนื้อชินเงิน **พระถอดพิมพ์ มีเนื้อเกิน หลังไม่ถูกต้อง
45 # 3อจ641028-121 ED973388651TH เพชรมณเฑียร + จอมพล (515828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ641028-124 TH01182193SJ7B PBnew + pongpan_r (515837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ641028-125 EH575846552TH ข้าวเปล่า + เหรียญหลวงพ่อคูณ (515840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง จ.นครราชสีมา (วัดพันอ้นสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
48 # 3อจ641028-126 TH0118217ZCK3B TiewThe9 + cmaj7 (515842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก เนื้อผง ปี 2493 (วัดบางด้วนสร้าง)
49 # 3อจ641028-127 821515295370 ยุทธแหลมทอง + อำนาจธรรม (515844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(641012-233)
50 # 3อจ641028-128 QSV0561000000527 Chan59 + kai26 (515847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
51 # 3อจ641028-131 ED162986025TH Sangjan + Santi1989 (515856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
52 # 3อจ641028-132 ED185899973TH poshwises + jj2424 (515920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (641004-224)
53 # 3อจ641028-133 ED212817622TH viper356 + หมูเบสท์ (515858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ641028-134 TH01182191ES0B รถโฟร์ค + Mark-Mon2015 (515861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
55 # 3อจ641028-136 FAM0002581362 tosspong + kookig (515865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
56 # 3อจ641028-137 EF512435935TH พยัคเมฆาพระนคร + (515869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aumpharam
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ดธนาคารกสิกรไทย)
57 # 3อจ641028-138 prasit_jongsiri + pimpayak (515870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0000987602P
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ641028-139 ED262262965TH zafari + Superheat (515918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ641028-141 EF241054383TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (515875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชลบุรี
60 # 3อจ641028-142 ED044490515TH Zhang_Danny + TaeJo (515877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640609-102)(G 64%)
61 # 3อจ641028-144 ED080284269TH บุญพา + autopower (515883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ641028-146 ED956889600TH Fewkub2220 + bestrandom (515914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
63 # 3อจ641028-147 ED250510537TH stdpuy + viosturbo (515885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ดและหมายเลข)
64 # 3อจ641028-148 ED250510537TH Saranphat + viosturbo (515887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
65 # 3อจ641028-149 ED239606851TH m-cot + teerawit (515889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม) **พระสภาพสวย
66 # 3อจ641028-150 ED815898555TH โรมัน + pirawit (515890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
67 # 3อจ641028-151 KLPP000081219TY Moohan555 + (515891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
68 # 3อจ641028-152 KIPP000081219TY กล้าเก่งทุกทาง + lamborghinizi (515892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ641028-153 ED165636071TH pramual + kamin41 (515894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ641028-154 ED217287949TH thitipant + Dang2505 (515895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุข เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ641028-156 ED256103995TH surachet06 + tommeng (515897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ641028-157 ED256103995TH Sup04 + tommeng (515915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(610214-089)
73 # 3อจ641028-158 jumrust + Kittinan (515899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
HKLP0000477772MZ
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ641028-159 ED244307020TH kwang019 + sapo-g (515900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหามงคล 89 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา
75 # 3อจ641028-160 EX592632101TH New_chain + yut157 (515902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ641028-161 EX592632101TH New_chain + yut157 (515903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
77 # 3อจ641028-162 ED246475269TH tiger888 + อัครวินท์ (515917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ641028-163 ED227180920TH anndamun + vanida1720 (515904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
79 # 3อจ641028-164 ED040450498TH Aonny15 + เสือเต่า (515905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2553 จ.ระยอง (วัดชุมแสงสร้าง)(G 65%)
80 # 3อจ641028-166 EH479284280TH สมยศ5 + เวสแฮม (515907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ641028-167 ED187363732TH แฮมเมอร์ + สุชาติสาย2 (515908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(640614-143)
82 # 3อจ641028-168 EG898593316TH สมยศ5 + ซูโม่ (515909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(G 66%)
83 # 3อจ641028-169 EG898593316TH pumcha + ซูโม่ (515910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
84 # 3อจ641028-170 EG898593316TH Thedowntown + ซูโม่ (515911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา กรอบทอง(G 74%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ641028-171 EG898593316TH purin + ซูโม่ (515754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง กรอบทอง(G 62%)
86 # 3อจ641028-172 EG898593316TH บ้านทองอยู่ + ซูโม่ (515757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชัยยวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม รุ่นต่ออายุ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ลำพูน
87 # 3อจ641028-175 EG898593316TH aluminium + ซูโม่ (515764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.กาญจนบุรี(G 62%)
88 # 3อจ641028-176 EG898593316TH Chan59 + ซูโม่ (515767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง จ.ราชบุรี กรอบทอง(G 68%)
89 # 3อจ641028-177 EG898593316TH Charity + ซูโม่ (515774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อดิน กรอบทอง(G 87%)
90 # 3อจ641028-178 EG898593316TH Chan59 + ซูโม่ (515775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ641028-179 EG898593316TH sscopyprint + ซูโม่ (515778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองแดง กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ641028-180 ED200296283TH pornpromS + Piyawan (515913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 63%)
93 # 3อจ641028-181 ED204657328TH แฮมเมอร์ + bancha18 (515782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
94 # 3อจ641028-182 ED170247627TH รุตช้างกลาง + Manopd (515786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 676) **พระสภาพสวย
95 # 3อจ641028-184 ED170980452TH อู๊ด62 + chay2228 (515797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 15) **พระสภาพสวย
96 # 3อจ641028-185 EO699207676TH pramual + glafer (515799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (501023-120)
97 # 3อจ641028-186 ED230422325TH ประสิทธิ์ + Choomsilp (515801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย-ขวา)
98 # 3อจ641028-188 SKTS0000107032X wanitcha + พ่อนะโมพระเครื่อง (515807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ641028-189 ED034682921TH autpichut + wath132 (515809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
100 # 3อจ641028-192 ED234334873TH มอร์เมืองทอง + Nong2552 (515822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
101 # 3อจ641028-196 ED198976696TH AChen + kanlaya48 (515832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) (640914-057)(G 75%)
102 # 3อจ641029-005 kongkan + Buncha (516117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา... (640929-160) **พระสภาพสวย
103 # 3อจ641029-006 kongkan + Buncha (516116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา... (641020-1194) **พระสภาพสวย
104 # 3อจ641029-007 tanint + omruk (515933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 697)
105 # 3อจ641029-010 FIFAH + Ake_Collection (515941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2 ซม.)(620810-138)
106 # 3อจ641029-011 worrakhit + kikapuu (515944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ.. (641011-310)
107 # 3อจ641029-102 ED240171445TH พรพระพุทธคุณ + คุณใส (515953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง)
108 # 3อจ641029-103 EB535373868TH montblanc + kanlaya48 (515956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
109 # 3อจ641029-105 MNKP00008837025 ศิษย์ครูบา57 + ซุยคิขิง (515962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641019-1142)
110 # 3อจ641029-106 ED034682935TH New_chain + wath132 (515965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายาง เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
111 # 3อจ641029-109 ED236428905TH หิมพานต์มุ่งงาม + k_toon (515970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ641029-110 ED227640626TH Phonkhaokho + ปลายอุโมงค์ (515975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายาง เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
113 # 3อจ641029-111 ED187588700TH benz51 + tookatun (515981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641018-1115) (G 65%)
114 # 3อจ641029-112 ED253405100TH suparoek + ทัชสะพานใหญ่ (515984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.นครสวรรค์
115 # 3อจ641029-116 ED121642379TH teespy + เซียน99 (515999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
116 # 3อจ641029-117 ED216645327TH หมูเขี้ยวตัน + มือปราบตลาดสด (516001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 667)
117 # 3อจ641029-118 ED239734042TH โต้งกระนวน + nakarin (516004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง สก. หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 10770)
118 # 3อจ641029-119 EB532226106TH atthasit + หนึ่งบ้านบึง (516005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
119 # 3อจ641029-120 EH913879208TH thitipant + วิเศษชัยชาญ (516008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ641029-121 ED250614293TH พ่อมาเฟีย + katawut1 (516010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (600303-094)
121 # 3อจ641029-124 ED177086544TH อตกพระเครื่อง + (516019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
พระพุทธชินราช วัดปรกเจริญ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
122 # 3อจ641029-125 ED177086544TH noi70 + Thanapong36 (516021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
123 # 3อจ641029-128 ED203457016TH zafari + nakorn22 (516029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
124 # 3อจ641029-129 ED264100157TH tummusic46 + เอิร์น (516031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
125 # 3อจ641029-130 ED203471812TH ตะกรุดโทน + หนานเอ (516032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า วัดกิตติวงศ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.แม่ฮ่องสอน
126 # 3อจ641029-131 ED989486753TH เพชรอโยธยา + suchet_w (516037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
127 # 3อจ641029-132 ED989486753TH เพชรอโยธยา + suchet_w (516039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
128 # 3อจ641029-133 ED249104885TH patchara + yuttaphoom2 (516042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 459595)
129 # 3อจ641029-134 ED127587809TH benzy + เน้นแท้เน้นสวย (516045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 2887)
130 # 3อจ641029-135 EW575243747TH tombetong + ขนมหวาน (516049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังยันต์จม เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
131 # 3อจ641029-136 ED993579301TH P-Pong + Monton (516051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
132 # 3อจ641029-138 ED267700549TH aladdin9 + นายเก้ (516060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2855/สภาพสวย)
133 # 3อจ641029-139 EJ691407098TH เหล็กใน + Darkwalf (516061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.นครปฐม
134 # 3อจ641029-140 ED235405443TH Watermelon + Gibsonhotza (516064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
135 # 3อจ641029-142 ED983348816TH ทันบางบอน + โชคอนันต์ (516073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี
136 # 3อจ641029-144 ED206439731TH direk_inkul + pornsakpe (516078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 86) **พระสภาพสวย
137 # 3อจ641029-145 EG893817048TH Benjapon88 + Friday (516080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
138 # 3อจ641029-146 ED843451171TH jojosan + kritsadaw (516082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)(560826-183) **พระสภาพสวย
139 # 3อจ641029-147 ED177078843TH gek1414 + nonsiam1995 (516086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
140 # 3อจ641029-148 SHPC000073819EZ autpichut + เวียงห้วยเขน (516088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
141 # 3อจ641029-149 BABO000095065YG sinbadz + นะสิวัง (516090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
142 # 3อจ641029-150 ED233980059TH titong + p_awest (516092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอธิราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
143 # 3อจ641029-151 TH011821JXN61B Phonkhaokho + denbike (515925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี.. (บรรจุกริ่ง)(631224-100)
144 # 3อจ641029-152 ED214696935TH preeyawat + ชินครับ (515928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
145 # 3อจ641029-153 ED236816992TH piyaphum + bkhamnon (515930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)(640803-135)
146 # 3อจ641029-154 ED129377096TH tummusic46 + มะโหน่ง (515932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ รุ่นครบ 500 ปี เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.พะเยา
147 # 3อจ641029-155 ED004540261TH nopparutMak + Kan01 (515934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
148 # 3อจ641029-158 ED231463922TH sarayut1986 + pound2007 (515948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช
149 # 3อจ641029-159 ED161270551TH jane77 + prabaiboon (515951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
150 # 3อจ641029-160 ED251107338TH ต้นสะตือใหญ่ + เอสพระเครื่อง9 (515955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์
151 # 3อจ641029-161 EG683155110TH oiltoon + น้องปุ๊ก (515971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
152 # 3อจ641029-166 RWOT0000200753A ขุมทรัพย์พระ + paoku (515980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์พระราชพรหมยาน เนื้อชุบทองลงยา ปี 2533 จ.อุทัยธานี
153 # 3อจ641029-167 ED245220333TH jojoe123 + tonsaylom (515982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
154 # 3อจ641029-169 RBUS00004832674 พิชชากร + Marksiam007 (515987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
155 # 3อจ641029-171 RSRI000065816QS กุศลสร้าง + Reindeer_kwang (516094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
156 # 3อจ641029-172 REKB000027802W7 showgun + ตะกรุดโทน (516096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
157 # 3อจ641029-173 TH011821HSCK4B showgun + หรั่งวัดไตร (516097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว)
158 # 3อจ641029-174 ED162055903TH tungsaima + litsupchuer (516098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดบัวแก้วเกษรสร้าง)
159 # 3อจ641029-175 PPIN000042871QP aladdin9 + พ่อมาเฟีย (516100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 801)
160 # 3อจ641029-177 TH011821J83Y2B ลาเสือ + Toroclub (516114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาเศรษฐี ๑๑๑ ล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2) **พระสภาพสวย
161 # 3อจ641029-178 TH011821EBQT7B SupachaiJan + non83 (516104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 111 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครนายก
162 # 3อจ641029-179 PPIN000042617PA Pra999 + พ่อมาเฟีย (516106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (631126-071)(G 83%)
163 # 3อจ641029-182 EH479284191TH boonlers + เวสแฮม (515945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น จ.กรุงเทพฯ
164 # 3อจ641029-184 SCBY0000918169P โจ้บางโพ + อโนทัย (515949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1248)
165 # 3อจ641029-185 ED116477612TH PHLOI + mac2528 (515952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
166 # 3อจ641029-186 TH011820X4781B ดอกบัว99 + chaykob (515954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 28879)
167 # 3อจ641029-187 EW446301688TH sathinee2256 + nestlp (515957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
168 # 3อจ641029-188 EG898674859TH jung70 + รถถังพระบ้าน (515959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
169 # 3อจ641029-194 SNOT00001601638 Siris + beermeal (516112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
170 # 3อจ641029-196 KBCLT00003858PK Manunicon + มงคลทิพย์ (516006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
171 # 3อจ641029-197 KBCLT00003858PK บุญพา + มงคลทิพย์ (516009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
172 # 3อจ641029-198 EH815297763TH matee1974 + noprama9 (516011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
173 # 3อจ641029-201 EG834985955TH nut141 + Leche (516022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
174 # 3อจ641029-203 ED921282346TH Nisila_zana + donunun (516027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
175 # 3อจ641029-204 ED191514924TH kongkan + OMBUN (516033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์ เนื้อดิน จ.ชัยนาท (ไม่ระบุกรุ)(640928-158)
176 # 3อจ641029-205 TH011821J2541B บีเวียงพิงค์ + เกียรติกังวาน (516035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
177 # 3อจ641029-206 TH011821J2541B บรีสพระช่วย + เกียรติกังวาน (516038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
178 # 3อจ641029-207 TH011821J2541B yyoyo + เกียรติกังวาน (516041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
179 # 3อจ641029-208 TTKS000033306ZB moterair + นะสิวัง (516043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
180 # 3อจ641029-209 ED226040149TH Phong5555 + jakruk1984 (516044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นแรก ปี 2547 จ.นครปฐม
181 # 3อจ641029-211 EF331598091TH chuanchai2505 + nnuch182 (516056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นราชาพยัคฆ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3032) **พระสภาพสวย
182 # 3อจ641029-212 EF331598091TH chuanchai2505 + nnuch182 (516063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นราชาพยัคฆ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 14908) **พระสภาพสวย
183 # 3อจ641029-213 PLUS000089886K3 tomyum + ดอกบัว99 (516066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM