ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : รับสมัคร ** สมาชิกศูนย์การันตีพระ **




-เรียนสมาชิกทุกท่าน
-เนื่องจากทางบริษัทการันตีพระจำกัด มีนโยบายเปิดรับสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯที่มีทัศนคติที่ดี มีเครดิตที่ดี มีประวัติการทำธุรกรรมที่ดีต่อสมาชิกด้วยกันและต่อเว็บไซต์ฯ เข้าเป็นสมาชิกศูนย์การันตีพระประจำพื้นที่ต่างๆ เพื่อดูแลสนับสนุนและให้ข้อมูลต่างๆกับสมาชิกทั่วไปของเว็บไซต์ฯในพื้นที่นั้นๆ

+++++ คุณสมบัติผู้สมัคร +++++

1.เป็นสมาชิกปัจจุบันของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม
2,มีหน้าร้านถาวรที่สามารถติดป้ายกล่องไฟขนาด 40 x 60 ซม.บริเวณใต้ชายคาหน้าร้านได้
3.มีตู้พระเครื่องหรือโต๊ะที่สามารถวางถาดพระเครื่องขนาดอย่างน้อย 40 x 60 ซม.ได้
4.มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 1 ชุด หรือ notebook ส่วนตัว 1 เครื่อง
3.มีทัศนคติที่ดี มีเครดิตที่ดี และมีประวัติการทำธุรกรรมที่ดีต่อสมาชิกด้วยกันและต่อเว็บไซต์ฯ

+++++ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกศูนย์การันตีพระ +++++

1.เป็นผู้รับรองบุคคลของสมาชิกเว็บไซต์ฯแทนสถาบันการันตีพระ โดยได้รับค่าธรรมเนียม 100 บาท / ครั้งจากสมาชิกผู้มารับรองบุคคล
2.ส่งพระเครื่องตรวจสอบในนามศูนย์การันตีพระโดยมีส่วนลดค่าธรรมเนียม 50 บาท / องค์
3.เป็นตัวแทนจำหน่ายคูปองการันตีพระโดยมีส่วนลดเงินสด 10 %ทุกราคา ( สามารถคืนได้ )( ปรับปรุงเพิ่มตั้งแต่ปี 2555 )
4.เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลโดยมีส่วนลดเงินสด 10 %ทุกราคา ( สามารถคืนได้ )( ปรับปรุงเพิ่มตั้งแต่ปี 2555 )
5.เป็นตัวแทนจองพระใหม่ที่ทางการันตีพระรับจองทางหน้าเว็บไซต์ฯโดยมีส่วนลดเงินสด 5 %
6.เป็นตัวแทนให้เช่าบูชาพระเครื่องใน G-Magazine ( โดยจะระบุราคาศูนย์การันตีพระของแต่ละองค์ไว้ให้ทุกองค์ )โดยมีส่วนลดเงินสดตั้งแต่ 5-50 % http://www1.g-pra.com/guaranteepra/index.php?action=showpralist&show_club=1&show=cluball
7.รับสิทธิ์เปิดร้านค้าพระเครื่องในชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอมขนาด 25 องค์ * ฟรี * 1 ปี ( มูลค่า 1000 บาท )
8.ได้รับนิตยสารการันตีพระ * ฟรี * 12 ฉบับ และได้รับสิทธิเช่นเดียวกันกับสมาชิกนิตยสารการันตีพระทุกประการ ( มูลค่า 1200 บาท )( ปรับปรุงเพิ่มตั้งแต่ปี 2555 )
9.เป็นตัวแทนจำหน่ายนิตยสารการันตีพระในพื้นที่นั้นๆ ( ส่วนลดเงินสด 30% และสามารถคืนได้ในกรณีจำหน่ายไม่หมด ซึ่งต้องแจ้งความจำนงขอรับยอดในแต่ละเดือนล่วงหน้า 15 วัน )( ปรับปรุงเพิ่มตั้งแต่ปี 2555 )
10.รับสิทธิ์ในการรวมค่าใช้จ่ายของแต่ละวันไปชำระในวันทำการถัดไปก่อน 12.00 น.
11.รับสิทธิ์ในการคืนคูปองการันตีพระและบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลในกรณีจำหน่ายได้ไม่หมด
12.มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางการันตีพระ จัดให้สำหรับสมาชิกศูนย์การันตีพระ
13.มี LOGO สมาชิกศูนย์การันตีพระอยู่หลัง username และเมื่อคลิ๊กที่ logo จะขึ้นข้อมูลของศูนย์การันตีพระศูนย์นั้นๆ
14.มีรายละเอียดต่างๆ เช่นรูปหน้าร้าน ที่อยู่ แผนที่ ผู้ดำเนินการศูนย์ ฯลฯ ของศูนย์การันตีพระแต่ละศูนย์เป็นของตนเอง


+++++ การสมัครสมาชิกศูนย์การันตีพระ +++++

.....1.ส่งเมล์รายละเอียดของสมาชิกผู้สมัครดังนี้ 1. username 2. ชื่อ – นามสกุล 3. ที่อยู่ปัจจุบัน 4. ที่อยู่ของร้านค้า 5.ไฟล์รูปหน้าร้านค้า 6.ไฟล์รูปบัตรประชาชนสีหน้า-หลัง 7.ไฟล์รูปแผนที่ตั้งร้านค้า มาที่ member ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php หรือ
.....2. ส่งไปรษณีย์รายละเอียดของสมาชิกผู้สมัครดังนี้ 1. username 2. ชื่อ – นามสกุล 3. ที่อยู่ปัจจุบัน 4. ที่อยู่ของร้านค้า 5.รูปสีหน้าร้านค้า 6.สำเนาบัตรประชาชนหน้า-หลังพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 7.แผนที่ตั้งร้านค้า มาที่สถาบันการันตีพระ
.....3.เมื่อสมาชิกผ่านการอนุมัติแล้วทางเว็บไซต์ฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบทางหน้าเว็บไซต์ฯและทางโทรศัพท์
.....4..ในเบื้องต้นทางการันตีพระจะพิจารณาสมาชิกศูนย์การันตีพระประจำพื้นที่ๆ ละ 1 ศูนย์เท่านั้น ยกเว้นบางพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทางสถาบันการันตีพระจึงจะพิจารณาศูนย์การันตีพระมากกว่า 1 ศูนย์ ( ในเบื้องต้น คือ 1 ศูนย์การันตีพระ ต่อ 1 จังหวัด )( ปรับปรุงเพื่อใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559 )

+++++ ค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์การันตีพระ +++++

-รายปีละ 2400 บาท ( เดือนละ 200 บาท)
-ค่าป้ายกล่องไฟศูนย์การันตีพระ 2000 บาท ( เสียเฉพาะครั้งแรก/ ไม่รวมค่าจัดส่ง)
-จะชำระเงินเมื่อผ่านการอนุมัติเป็นสมาชิกศูนย์การันตีพระแล้วเท่านั้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท การันตีพระ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 ( เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ กรุณาโอนเพิ่มเศษสตางค์ เช่น 1000.01, 1000.24 , 1000.53 ฯลฯ ) หรือชำระด้วยตนเองที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5

-จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

หมายเหตุ – หากสมาชิกศูนย์การันตีพระใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายของทางการันตีพระ หรือสร้างความแตกแยก สร้างความเสียหาย สร้างความเสื่อมเสียให้กับสมาชิกของการันตีพระหรือเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ทางการันตีพระจะยกเลิกสมาชิกศูนย์การันตีพระนั้นทันที โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกกรณี
( ปรับปรุงเพื่อใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2555 )

โดยคุณ webmaster3 [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:05 น.]



โดยคุณ jadetactone (453) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:23 น.] #27192 (1/217)

เป็นนโยบายที่ดีส่งเสริมให้ประกอบอาชีพสุจริต เห็นด้วยและเอาใจช่วยครับ แต่ยังสงสัยว่าหากกรณีสมาชิกมีพื้นที่ตั้งร้านใกล้เคียงกัน ทำเลเดียวกันจะมีเกนณ์พิจารณาอย่างไรบ้างครับ ขอแสดงความนับถืออย่างสูงครับ

ตอบโดย webmaster 29/11/52

-เกณฑ์การพิจารณากรณีผู้สมัครมีพื้นที่ตั้งร้านใกล้เคียงกัน ถ้าสมัครก่อนและผ่านการอนุมัติก่อน ผู้สมัครตามหลังจะต้องรอผลการพิจารณาความเหมาะสมจากทางเว็บไซต์ฯก่อน แต่ถ้าสมัครพร้อมกันก่อนที่จะมีการอนุมัติ จะพิจารณาจากสมาชิกทัศนคติที่ดี มีเครดิตที่ดี มีประวัติการทำธุรกรรมที่ดีต่อสมาชิกด้วยกันและต่อเว็บไซต์ฯ ประกอบกับเหตุผลอื่นๆของผู้สมัครครับ


โดยคุณ mrtabule (2425) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:25 น.] #27193 (2/217)

รับทราบครับ ดีเยี่ยมมากๆ


โดยคุณ nim4011 (1470) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:32 น.] #27196 (3/217)

สนใจมากๆๆๆๆครับ


โดยคุณ attapoln (804) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:35 น.] #27197 (4/217)

ดีคราบ.................


โดยคุณ Ronado (8865) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:40 น.] #27198 (5/217)




โดยคุณ promlok (4168) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:44 น.] #27199 (6/217)




โดยคุณ pusit (1770) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:46 น.] #27200 (7/217)



สุราษฎร์ธานี...มีการันตีพระสุราษฎร์ธานี ไว้บริการแล้ว ผู้จัดการใจดี สมาชิกชาวใต้ใช้บริการได้ครับ


โดยคุณ japao (1217) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:48 น.] #27201 (8/217)




โดยคุณ artirvana (1500) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 18:58 น.] #27202 (9/217)

ดีมากเลยล่ะครับผม ผมสนับสนุนครับ เรื่องแบบนี้ ขอให้เพื่อนๆทุกคนร่วมมือกันครับผม


โดยคุณ suriyan04 (3820) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 19:04 น.] #27203 (10/217)




โดยคุณ ๙อุอากะสะ (1871)  [อา. 29 พ.ย. 2552 - 19:06 น.] #27204 (11/217)

เป็นนโยบายที่ดี ก้าวหน้าพัฒนาดีครับ


โดยคุณ c_chai27 (1575) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 19:12 น.] #27205 (12/217)




โดยคุณ siaew (2157) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 19:42 น.] #27208 (13/217)

ภาษีป้ายล่ะคะ
และมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นบ้างหรือไม่ สนใจค่ะ

ตอบโดย webmaster 29/11/52

ภาษีป้ายเป็นส่วนของทางสมาชิกศูนย์การันตีพระชำระกับทางท้องที่เอง ส่วนค่าใช้จ่ายประจำอื่นๆไม่มีครับ


โดยคุณ loeiisan (2098) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 19:51 น.] #27209 (14/217)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ noomjj (1058) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 20:03 น.] #27210 (15/217)

พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เยี่ยมครับ


โดยคุณ nim4011 (1470) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 20:40 น.] #27214 (16/217)

ผมมีคำติ 1fb พอจะมีสิทธไหมครับ webmaster


โดยคุณ ร้านอินทิรา (2877)  [อา. 29 พ.ย. 2552 - 20:47 น.] #27215 (17/217)

เยี่ยมมากครับ .


โดยคุณ บ้านพระ (3516) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 21:22 น.] #27217 (18/217)

.....<< >>....


โดยคุณ mut007 (3555) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 21:22 น.] #27218 (19/217)

ดีครับผม


โดยคุณ แงซาย (663) [อา. 29 พ.ย. 2552 - 22:33 น.] #27219 (20/217)

น่าสนใจ แต่มี 2 คำถาม อยากสอบถาม (เข้าใจว่าน่าจะสอบถามได้ที่นี่ เลยถามซะเรย)
1.พื้นที่ที่ผมอยู่ มีสมาชิกกี่คนนี่พอจะเช็กกับทาง เวบ G-pra ได้มั้ยครับ
ถ้ามีช่องทางเช็คข้อมูลได้ช่วยตอบด้วย
2.ส่วนลดพระ 5-50% นี่อ่านแล้วไม่ค่อยเคลียร์ เพราะถ้าให้ทางร้าน fix rate ที่ 20% ทุกองค์ที่รับจอง หรืออะไรก็ได้ เพราะเดาไม่ออกว่าสัดส่วน 5% หรือ 50% อันไหนมากกว่ากัน
หรือว่าขึ้นอยู่กับราคาพระครับ
ถ้าพื้นที่ผม มีมากพอผมก็สนใจนะครับ เพราะผมมีหน้าร้านอยู่แล้ว อยากขยายฐานลูกค้าเหมือนกันครับ

..............

ตอบโดย webmaster 29/11/52

ข้อ.1 ถ้าแยกเป็นเขตอำเภอจะพอบอกเป็นตัวเลขจำนวนได้ แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดสมาชิกได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแต่ละท่านครับ
ข้อ.2 เป็นตัวแทนให้เช่าบูชาพระเครื่องใน G-Magazine ( โดยจะระบุราคาศูนย์การันตีพระของแต่ละองค์ไว้ให้ทุกองค์ )โดยมีส่วนลดเงินสดตั้งแต่ 5-50 % http://www1.g-pra.com/guaranteepra/index.php?action=showpralist&show_club=1&show=cluball ในวันที่ 1 ธ.ค.52 นี้ สมาชิกทุกท่านจะได้ลองใช้ราคาของศูนย์การันตีพระ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.52 ครับ โดยที่หน้ารายการพระเครื่องใน G-MAG จะระบุราคาให้เช่าบูชาไว้ชัดเจน โดยราคาศูนย์การันตีพระ จะลดลงจากราคาทั่วไป 5-50 % ครับ


โดยคุณ toei89 (580) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 00:33 น.] #27228 (21/217)




โดยคุณ banana156 (445) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 01:11 น.] #27229 (22/217)




โดยคุณ champ_hpc (451) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 08:11 น.] #27239 (23/217)

ดีครับ


โดยคุณ udonteva (1759) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 09:14 น.] #27244 (24/217)

ผมสนใจมากครับแต่มีคำถามดังนี้ครับ
๑.ผมเป็นครูน้อยมีความรู้ด้านคอมฯคือเป็น webmaster ของโรงเรียน แต่มีเวลาน้อยในการดูแลร้านส่วนมากผมออนไลด์ช่วงเสาร์-อาทิตย์ และ นอกเวลาราชการ ถ้าผมจะร่วมหุ้นกับเพื่อนที่มีเวลาดูร้าน 24 ชม.(ร้านเกรม)จะได้ใหมครับ
๒.ผมอยู่อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ไม่แน่ใจว่าจะมีสมาชิกไร
๓.ในแต่ละตัวแทนร้านต้องมีคนเดียวไช่หรือไม่ครับ
ขอบคุณครับท่าน
นายสมบูรณ์ อุบลบาล (UDONTEVA)

ตอบโดบ webmaster 30/11/52

-กรณีนี้คุณ UDONTEVA สามารถสมัครศูนย์การันตีพระในนามของคุณ UDONTEVA ได้ โดยคุณ UDONTEVA สามารถทำธุรกรรมของศูนย์การันตีพระได้ดังนี้
1.การจำหน่ายคูปองการันตีพระและบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูล สามารถฝากเพื่อนที่ดูแลร้านจำหน่ายแทนได้
2.การให้เช่าบูชาพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองที่ศูนย์การันตีพระสามารถฝากเพื่อนจำหน่ายแทนได้
3.การจองพระใหม่และการเช่าบูชาพระเครื่องใน G-Magazine แนะนำให้บริการนอกเวลาราชการที่คุณ UDONTEVA ว่างและสะดวกแล้วครับ
4.การติดป้ายกล่องไฟติดหน้าร้านได้ครับ


โดยคุณ udonteva (1759) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 09:28 น.] #27246 (25/217)

ร้านเกรมเพื่อนเปิดโต๊ะพระและรับเลี้ยมพลาสติกด้วยครับ


โดยคุณ nonarsenal (2276) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 10:57 น.] #27253 (26/217)

สนใจจังครับ อ. แก่งคอย มีไครยังครับ

ตอบโดบ webmaster 30/11/52

ช่วงเดือน ธ.ค.52 นี้ เป็นช่วงรับสมัครสมาชิกและพิจารณาความเหมาะสมของศูนย์ฯที่สมัครมาครับ หากคุณ nonarsenal สนใจสามารถสมัครมาโดยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆได้ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ครับ


โดยคุณ tankhun (897) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 11:56 น.] #27254 (27/217)

เอ้า.....จองแถว ๆ ศรีราชาจ้า....
เดี๋ยวส่งเอกสารให้.......


โดยคุณ BankHiWay (5043) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 12:31 น.] #27255 (28/217)

สรุปค่าใช้จ่ายปีแรก 4,400 บาท ถูกต้องรึป่าวครับ ?


โดยคุณ เบเร่ต์แดง (1176) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 13:35 น.] #27257 (29/217)



เปิดขายพ่วงกะร้านไอติมได้มั๊ยครับ? สนใจน่ะ


โดยคุณ ธนถัทร (852)(3) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 15:47 น.] #27261 (30/217)

เป็นสถานที่ในห้างสรรพสินค้าได้ใหมครับ


โดยคุณ won51 (1396) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 19:57 น.] #27267 (31/217)

ป้ายกล่องไฟศูนย์การันตีพระ ควรเป็นภาษาไทยล้วน จะเสียภาษีป้ายไม่เกิน 200 บาท/ปี อันเป็นประโยชน์กับสมาชิก..ความเห็นครับ


โดยคุณ oodsandee (2390) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 20:28 น.] #27268 (32/217)

สนใจมากและภูมิใจมากที่มีโอกาส..ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส


โดยคุณ guide (280)(1) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 20:48 น.] #27271 (33/217)




โดยคุณ normon (1272) [จ. 30 พ.ย. 2552 - 21:42 น.] #27272 (34/217)

เอาด้วยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งเอกสารไปให้ครับ


โดยคุณ mol2516 (908) [อ. 01 ธ.ค. 2552 - 14:32 น.] #27309 (35/217)

เยี่ยมมากครับ IDEA นี้


โดยคุณ อมตะนคร (764)(1) [พ. 02 ธ.ค. 2552 - 19:47 น.] #27357 (36/217)

ผมส่งเอกสารไปแล้วทาง ไปรษณีย์ครับท่าน



โดยคุณ ชาญยุทธ (4277) [พฤ. 03 ธ.ค. 2552 - 02:06 น.] #27365 (37/217)




โดยคุณ สิงต์บูล (549) [พฤ. 03 ธ.ค. 2552 - 09:56 น.] #27372 (38/217)



:
lol: หน้าสนใจดีน่ะ


โดยคุณ normon (1272)