ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระบูชา


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- กรณีท่านสมาชิกส่ง * พระบูชา * มายังสถาบันการันตีพระและแจ้งให้จัดส่งพระบูชาคืนทางไปรษณีย์นั้น ทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระบูชาคืนทางไปรษณีย์ EMS ดังนี้
.....1.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 200 บาท
.....2.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 300 บาท
.....3.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 400 บาท
.....4.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 500 บาท
.....5.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 600 บาท
.....6.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 700 บาท
.....7.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 800 บาท
.....8.พระบูชาน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ไม่รับจัดส่ง

-ท่านสมาชิกจะต้องแนบค่าธรรมเนียมข้างต้น + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100-500 บาท ( ตามแจ้ง / หากไม่แจ้งถือว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการส่งทางไปรษณีย์ EMSได้)
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 เป็นต้นไป
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั้วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระ

หมายเหตุ - ทางสถาบันการันตีพระแนะนำให้สมาชิกจัดส่งและรับพระบูชาด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดจากการจัดส่งทางไปรษณีย์
- หากสมาชิกเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงของพระบูชาชำรุดจากการขนส่งทางไปรษณีย์
- อัตราข้างต้นเป็นอัตรารวมค่าธรรมเนียมของทางไปรษณีย์ ค่ากล่องไปรษณีย์ ค่าบรรจุและดำเนินการจัดส่งไปที่ไปรษณีย์ฯ

โดยคุณ webmaster3 [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 12:25 น.]โดยคุณ prathip (178) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 12:31 น.] #47689 (1/40)

รับทราบคร้าบบบ


โดยคุณ ศิษพ่อมุ่ย (4058) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 12:39 น.] #47693 (2/40)
โดยคุณ Sakkamol (3720)(3) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 12:41 น.] #47695 (3/40)

รับทราบครับผม


โดยคุณ มหามณีจินดา (4209) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 12:42 น.] #47696 (4/40)

รับทราบ


โดยคุณ อาคันติมายะ (1122) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 13:20 น.] #47699 (5/40)

รับทราบครับ


โดยคุณ heng9999 (2159) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 13:20 น.] #47700 (6/40)

รับทราบครับ


โดยคุณ Delta (1892) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 13:32 น.] #47704 (7/40)
โดยคุณ nonarsenal (2261) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 13:44 น.] #47705 (8/40)
โดยคุณ ekin_cheng (16193) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 13:51 น.] #47706 (9/40)
โดยคุณ hexcimal (182) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 15:00 น.] #47711 (10/40)
โดยคุณ บอลตลิ่งชัน (1186) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 15:06 น.] #47712 (11/40)
โดยคุณ k_weerawat (1799)(1) [ศ. 20 ธ.ค. 2556 - 15:24 น.] #47715 (12/40)