ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 พ.ย. 2561 - 08:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 30 พ.ย. 2561 - 08:55 น.] #63205 (21/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ611116-011 EV825229768TH lekcd (411173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611117-001 EW033799756TH seranee (411235) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611117-004 EW116222855TH คุณศิระ (411239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ611117-012 EV520980711TH ThaiWong (411236) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611119-004 EU892165022TH tonkao (411354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611120-002 EV271073854TH หนุ่มธนบุรี (411425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611121-001 EV966774500TH สุทธมงคล (411437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ611121-002 ED609882485TH พิมพ์พิมล (411439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611121-003 ED601195018TH suparerk (411441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611121-004 ED610633335TH Blackbird (411551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ611121-005 ED615622405TH Polachet (411445) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611121-006 ED550744739TH อาชาเหล็ก (411447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ611121-007 EV911787319TH tar001 (411449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611121-008 EV902348265TH หนุ่ยเสือดำ (411450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ611121-009 ED588674618TH พุทธโกศัย (411448) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 1อจ611121-010 EV403718321TH yingchaba (411451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ611121-011 ED615650967TH เอ็มซีเค (411436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ611121-012 EV400150876TH meawmeawder (411438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ611121-013 EW488137673TH คุณศิระ (411443) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ611121-014 EV409211294TH HatPra (411453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611121-015 EU267466761TH เด็กบัวทอง (411457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611121-016 EX312110871TH wunlop (411461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ611121-017 EW107695132TH natakrit (411464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611121-018 ED608964165TH หมงครุใน (411468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ611121-019 ED614704709TH ณัฐพงศ์716 (411475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ611121-021 ED607366245TH knug11 (411440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ611121-022 EV829629766TH ekpattaya (411549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ611121-023 EX313892344TH teetw (411548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ611121-024 EV570003930TH beer2126 (411552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ611121-025 EW488177289TH คุณศิระ (411531) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ611121-026 EV300520070TH ต้นกรมทาง (411538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ611121-027 EW487944903TH ปักต้นกล้า (411542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ611121-028 EW075466887TH jaonine (411545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ611121-029 EV064083691TH Fantasy (411550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ611121-030 EV690791482TH อิคคิว (411546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ611121-031 EV136429085TH หลานตาจวบ (411442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611117-008 ninjaykk (411226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611121-001 สยามเมืองยิ้ม (411513) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ611121-002 Sololo (411522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ611121-003 เน้นพระสวย (411525) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ611121-004 น้องข้าวสวย (411530) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ611121-005 REGCOS (411534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ611121-006 ununun (411535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ611121-007 sinpet (411537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ611121-008 puudt (411539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ611121-009 wilairat_22 (411540) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ611121-010 wasanpi (411544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611117-114 EW141012805TH เป๋งบ้านค่าย + เขยมาบตาพุด (411186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 90%)***
2 # 3อจ611119-158 EV497362947TH bunpotth + pound2007 (411315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ611120-008 plople + Pracha40 (411393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว) ***
4 # 3อจ611120-009 keat2507 + Pracha40 (411395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.2 นิ้ว) ***
5 # 3อจ611120-101 EV408602798TH nuthapol + tiktony (411400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย จ.สงขลา ***
6 # 3อจ611120-107 EV469547684TH gek1414 + รอดบางแค (411419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 71%)***
7 # 3อจ611123-002 nick1880 + geeman (411631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
8 # 3อจ611123-003 jedsadaboss + เหินเมฆิน (411635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สมุทรสาคร ***
9 # 3อจ611123-004 m-cot + ลูกแม่จัน (411637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
10 # 3อจ611123-005 Joker007 + จ่าจอก (411640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
11 # 3อจ611123-006 HopeMan + ติ่งลี่ (411642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
12 # 3อจ611123-007 พ่อมด + excellent (411719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ611123-008 แมวสามสี + ชัยร้อยเอ็ด (411645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ611123-009 nick1880 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (411649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
15 # 3อจ611123-010 anansakju + ปุ๊ร้อยเอ็ด (411651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
16 # 3อจ611123-011 phubed + Akomkunaroop (411700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ611123-101 EU169854885TH โอ๋อินทรา + กิ่วกระ (411654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610613-111) ***
18 # 3อจ611123-102 EW024290775TH somsak2518 + metalnt (411657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 45%)***
19 # 3อจ611123-103 EV839987167TH zafari + Shinden (411665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดพระเจ้าตนหลวงสร้าง) ***
20 # 3อจ611123-104 EV781238287TH zafari + mingch (411668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
21 # 3อจ611123-105 EV832335095TH New_chain + aunop50 (411669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
22 # 3อจ611123-106 ED326639425TH แมวสามสี + Preecha_71 (411722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ611123-107 EW190360563TH nick1880 + เขยมาบตาพุด (411671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังนะโมพุทธายะ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ611123-108 EV368507275TH วัฒน์พระเครื่อง + namo-mon (411677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ611123-109 EW099890605TH visuth + john2009 (411681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2533 จ.ตราด ***
26 # 3อจ611123-110 EW099890605TH visuth + john2009 (411683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2533 จ.ตราด ***
27 # 3อจ611123-111 EW210691249TH เมืองช้าง + เจริญพรรุ่งเรือง (411633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
28 # 3อจ611123-112 EW029582404TH Phong5555 + เซียนใหญ่สายร่ม (411636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ611123-113 EV861183692TH NP_PRATHAI + chang (411641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รัศมีข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
30 # 3อจ611123-114 EV630289622TH นะโม03 + คเวสโก (411644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
31 # 3อจ611123-115 ED613226137TH loongmike + แอ๊ดป่าซาง (411646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสิบพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
32 # 3อจ611123-116 EW185556077TH yongyot + AroonZ9 (411647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด) ***
33 # 3อจ611123-117 EV834833827TH aui2517 + namo0123 (411650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
34 # 3อจ611123-118 ED610459835TH New_chain + Starbucks (411652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

35 # 3อจ611123-119 EW030041074TH taranan + k9cob (411655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิกนกข้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ611123-120 EV885234178TH ก้องเจริญนคร + OgapzaO (411658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ611123-121 ET991675574TH nick1880 + bankbong55 (411660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
38 # 3อจ611123-122 ED602134854TH ขุนพลโต + ยักษ์เขียว (411662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
39 # 3อจ611123-123 ED601579287TH mavall + aoudom99 (411664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
40 # 3อจ611123-124 ED609164498TH สุธาสินี + นับตังค์ (411666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ611123-126 EW052462723TH alife + ปาล์มครับ (411670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งใบหน้า) ***
42 # 3อจ611123-127 EU669330215TH ต่ายวัดหนึ่ง + wanida (411672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก ***
43 # 3อจ611123-129 ED615219187TH อรรถเศรษฐ์ + jitnobnom (411676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
44 # 3อจ611123-130 EW119656520TH pkomkham + กล้วย_บางมด (411679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อดิน ***
45 # 3อจ611123-131 EW033681655TH zafari + คนผมขาว (411632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
46 # 3อจ611123-132 ED615656148TH zafari + TiRescue (411634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
47 # 3อจ611123-134 EV493076861TH วานรไฟ + awt2528 (411639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช ***
48 # 3อจ611123-135 SHPG000073797TH muknp + POK2222 (411643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี ***
49 # 3อจ611123-136 EV885233654TH ฉางฟง + Teebotun (411648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(611015-091) (G 70%)***
50 # 3อจ611123-137 ED609164507TH ชัยพุทธศิลป์ + นับตังค์ (411653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดหมอชาตรี หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เนื้อตะกั่ว ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
51 # 3อจ611123-138 EW185556063TH โบ๊ทพระเครื่อง + AroonZ9 (411656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ611123-139 EV978042317TH ananpanit + Sector99 (411659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ611123-140 EV978042317TH ananpanit + Sector99 (411661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ611123-141 EV983376658TH vitaya + skyauto (411673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
55 # 3อจ611123-142 ED602137609TH3 วานรไฟ + CHAIWAT99 (411675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช ***
56 # 3อจ611123-143 EV464772900TH ต่ายวัดหนึ่ง + สหายเมืองลิง (411678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตัวหนังสือจีน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา ***
57 # 3อจ611123-144 EV635058705TH lerdlit + beer_saraburi (411704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) ***
58 # 3อจ611123-145 EW598513283TH wanitcha + ไล้บ้านแหลม (411709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ611123-146 EV660123825TH หนุ่มนพลักษณ์ + hot2523 (411710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(590323-115) ***
60 # 3อจ611123-147 EU998306684TH พ่อมด + หมูแม่ลา (411711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
61 # 3อจ611123-148 EW029282170TH pandp + โอเว่น (411714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ611123-149 ED612594020TH Wanchana + Ake595 (411716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ611123-150 EY033701195TH Toncow + patty304 (411718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (611022-063) ***
64 # 3อจ611123-151 EY033701195TH t_inkeaw + patty304 (411712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร ***
65 # 3อจ611128-111 EV710993693TH Vkob2001 + (411910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ryu_ice_shogun
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 12.5 กรัม) (G 78%)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 29 พ.ย. 2561 - 08:14 น.] #63202 (20/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611115-007 ED604045370TH taratchon (411024) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ611116-001 EU669327825TH wanida (411144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611116-016 ED602888355TH pranpower (411143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ611116-019 ED605158130TH chaibangseemeang (411153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611116-021 EV857326284TH amulet_59 (411072) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ611117-003 EV839981615TH Shinden (411238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ611117-006 ED608137964TH อ๋อย77 (411243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611117-013 nop-cz (411421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TDPSX181081090012TH
9 # 1อจ611119-008 ET149759766TH pradrem (411368) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 1อจ611120-001 ED599213965TH panja (411424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611120-003 EV651925275TH ศิษย์ระยอง (411426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ611120-004 EW107037776TH มล999 (411433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611120-005 ED613120754TH elite90 (411427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611120-006 EV863396443TH HatPra (411428) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ611120-007 EV464137002TH วานรไฟ (411429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ611120-008 EV944973384TH kanlaya48 (411431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611116-005 OMBUN (411140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611116-009 kamonsap (411155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ611116-010 penggo (411157) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ611116-011 โพธาราม (411151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ611119-002 attta (411352) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ611119-016 Panamera (411347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
7 # 2อจ611119-019 penggo (411356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ611120-001 หนุ่มธนบุรี (411392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611120-002 artfocus (411434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ611120-003 kamonsap (411398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ611120-005 tepakornsu (411405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ611120-006 ลูกแม่รำเพย (411408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ611120-007 tom_tepa (411411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611120-008 TANAWAT2520 (411414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ611120-009 wutfaa (411416) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ611120-010 Pracha40 (411422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611120-011 amuletfocus (411418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ611120-012 ศตกมล (411871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611114-005 wecan + บีเวียงพิงค์ (411265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดรังษี พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า) (G 63%)***
2 # 3อจ611119-001 ปอวีร์ + นครเมืองเก่า (411272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุน วัดบ้านปิน เนื้อดิน จ.แพร่ ***
3 # 3อจ611119-106 EW014812812TH kkk29 + มงคลทิพย์ (411292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ611119-108 ED613212393TH aimmy123 + ano8547 (411299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมจมูกมุมบนซ้าย) ***
5 # 3อจ611119-115 ED608634266TH เมืองช้าง + prathep (411325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้) (G 62%)***
6 # 3อจ611119-140 EU346609697TH preeyawat + m-cot (411584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
7 # 3อจ611119-167 EW598442091TH Santiwall + tui_bong (411330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย) (540319-016)(G 58%)***
8 # 3อจ611119-171 EW014813194TH Tongsura + ตะแคงขวด (411346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง จ.สุรินทร์ ***
9 # 3อจ611120-004 Vkob2001 + กุมภาพันธ์ (411384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ611120-125 EW049737578TH bird2513 + autpichut (411381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหูยาน วัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
11 # 3อจ611121-113 EV785000612TH Iaiw9878 + toy_clong8 (411458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
12 # 3อจ611121-122 EV784775483TH thanason1661 + toy_clong8 (411494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
13 # 3อจ611122-001 noi70 + pradee2010 (411557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
14 # 3อจ611122-002 autpichut + playboy2106 (411560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุชายทุ่ง พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
15 # 3อจ611122-003 tonykim + nboeke (411564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นสองแผ่นดิน เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.นครศรีธรรมราช (580716-039)(G 98%) ***
16 # 3อจ611122-004 Giant415 + merich (411567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ611122-005 pk-rama2 + pinbal (411570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(610914-063) ***
18 # 3อจ611122-006 tummusic46 + จอมยุทธ77 (411572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ611122-007 เมืองช้าง + น้องไอริน (411575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
20 # 3อจ611122-008 ไซม่อน + ชัยร้อยเอ็ด (411577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
21 # 3อจ611122-009 nick1880 + อาณาจักรพระ (411579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ611122-101 SMAM000093412 Giant415 + Ohm_namdang (411590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ611122-102 BBN5000016493 arampo + va1111 (411593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
24 # 3อจ611122-103 EV717651755TH Michy + lohbetong (411594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ611122-104 ED598189973TH kosin1960 + koekoe (411597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(611112-022) ***
26 # 3อจ611122-105 EW131043193TH แม็คกระเพาะหมู + boymoo4 (411598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ611122-106 EN582993834TH panu_pdd + ชัยบางแค (411601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (591001-146) ***
28 # 3อจ611122-108 EU794126749TH Rathprasert3835 + yongyot (411606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 225772)(611105-054) ***
29 # 3อจ611122-109 EU794126749TH มงคลสิบทิศ + yongyot (411609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10301)***
30 # 3อจ611122-110 EW119288547TH เมืองช้าง + toncraft (411611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวสุรนารี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึก)(610329-013) (G 89%)***
31 # 3อจ611122-111 EV885233124TH กิมเล้ง + BOAT26 (411558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
32 # 3อจ611122-112 ED613252137TH suebsaks + แอ๊ดป่าซาง (411562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน พิมพ์หลังอุ เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก) ***
33 # 3อจ611122-113 EV526508655TH เสิดพระเครื่อง + yuth1231 (411566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
34 # 3อจ611122-115 EV718121975TH tepun + TONKHAW (411576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ611122-116 EW033827240TH suparerk + nuknik2 (411629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ611122-117 EW031603774TH Happy2018 + apiwat_66 (411581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้ซ่อมซุ้มขวาและล้างผิว) ***
37 # 3อจ611122-118 EV270579882TH visuth + อ้วนโกบ๊อ (411586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3323)(601106-052) ***
38 # 3อจ611122-119 EV067035284TH azayagency + naenaldo (411588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4755)(611102-142) ***
39 # 3อจ611122-121 ED553435935TH sinpet + setthasiri (411556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
40 # 3อจ611122-122 ED594486698TH zafari + คุณลมบน (411559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
41 # 3อจ611122-123 EW074871755TH naenaldo + Natthawut2456 (411563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดพิกุล พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
42 # 3อจ611122-124 EV734189772TH nick1880 + sorn89 (411565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
43 # 3อจ611122-125 EW011365996TH zafari + วิทยา161 (411568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (510725-069) ***
44 # 3อจ611122-126 EV448309790TH supakorntt + warunyu60 (411624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ611122-127 EU346618844TH กอล์ฟ + m-cot (411621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(611017-062) ***
46 # 3อจ611122-128 ET136095405TH ชุมแพ58 + supichai (411571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
47 # 3อจ611122-130 EV723822318TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + เสือปืนไว (411580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ611122-131 ED617830428TH ekkaphan + prathep (411618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน พิมพ์เล็ก เนื้อผงใบลาน (G 70%) ***
49 # 3อจ611122-132 EV136004982TH manan + ชัยวุฒากาศ (411614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธ เนื้อผง ***
50 # 3อจ611122-133 EW108045297TH Iaiw9878 + toy_clong8 (411615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ***
51 # 3อจ611122-134 EU169853880TH เมืองช้าง + อนันตรา (411617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ611122-135 EX198724675TH sompamit + nimrod (411619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ611122-136 EV839987140TH rayongratchasima + Shinden (411620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (G 70%)***
54 # 3อจ611122-137 EW598472473TH taveecahijarung + (411622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ball_amulet
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 129245) ***
55 # 3อจ611122-138 EV773993142TH ศิษย์ปู่แก้ว + ornhph (411623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
56 # 3อจ611122-139 EV407170362TH Anoma + เงินเหลือ (411625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สงขลา (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ611122-140 EW108058622TH KOVITC + พิชชาพชร (411626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (550725-063) ***
58 # 3อจ611122-141 EW091903419TH zafari + แซนวิช (411561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
59 # 3อจ611122-142 ED612640585TH nung919 + บางแก้ว1976 (411628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (560928-254) (G 84%)***
60 # 3อจ611122-143 EW099892076TH sinpet + ขุนเมืองจันทร์ (411569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) ***
61 # 3อจ611122-144 ED583485025TH gecko + ชวนชื่น (411627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี ***
62 # 3อจ611122-145 EU669330229TH zafari + wanida (411574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ611122-146 EV310229900TH เมืองช้าง + Nonwarit (411578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผงจุ่มรัก จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ611122-147 EW210691195TH ruamsup + กระติบ (411582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
65 # 3อจ611122-148 ER745999189TH nongder + Darkwalf (411583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่ว (ขนาด 1.4 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 27 พ.ย. 2561 - 08:12 น.] #63194 (19/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611108-010 EV681722081TH บารมีทวีคูณ (411335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611110-016 EV326546701TH เวียงระแหง (410635) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611112-007 ED5936662691TH โกวบ้อ (410799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ611112-020 ED602932814TH lulytoon (410792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611114-020 ED601462310TH suchart59 (410957) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ611115-001 EV815677007TH pradrem (410998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611115-020 LASW000119920 chatchaib (411337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611116-009 EX292835865TH ภคิน-ปู่ทิม (411164) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611116-013 ED592892849TH จอมคาถา (411129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ611116-023 ED602287356TH พิมพ์พิมล (411342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ611119-001 ED610160958TH pranpower (411344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ611119-002 EV304796194TH nirun-k (411348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ611119-003 EV573045545TH ถุงข้าว (411350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611119-006 EV766591761TH peepop (411363) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ611119-007 EV793326576TH alife (411365) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ611119-009 ED613120737TH jungjung (411370) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ611119-010 EW072364708TH jetsada_supat (411371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ611119-011 EU346609697TH m-cot (411309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ611119-012 EV924327191TH Wanlop (411314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ611119-013 EW140891475TH ขุนพลโต (411318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611119-014 EW068842392TH zafari (411322) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ611119-015 ED618000767TH jojo5 (411328) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ611112-008 pornthap (411233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611114-003 เต้ยอิตาเลียน (410963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611114-006 banphot13 (410968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ611115-002 สมเป็น (411364) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ611119-001 nakornc (411349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ611119-003 ทิวทัศน์ (411355) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ611119-004 chaay (411357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ611119-005 อ๊อฟเมืองกาญ (411359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611119-006 kpond (411362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ611119-008 nanoto (411366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ611119-009 อาร์มไข่เค็ม (411367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611119-010 pakarapo (411369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ611119-011 pakarapo (411329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ611119-012 โอเล่ (411332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ611119-013 john-otto (411339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ611119-014 Sompong0421 (411343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ611119-015 deknoii (411345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ611119-017 wanpen28 (411351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ611119-018 wanpen28 (411353) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ611119-020 Panamera (411358) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ611114-008 elite90 + เด็กแคมฟร็อก (410934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะก้นอุดเทียนชัย ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ611115-107 EV666115478TH แก้วอุษา + pratham (411022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงปิดทองใหม่ ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
3 # 3อจ611116-113 ED602066071TH juipeter + เด็กท่าพระ (411115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ611119-137 EV833767548TH bigปากน้ำ + pratham (411298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก พิมพ์หลังแบบแจกแม่ครัว เนื้อผง ปี 2500 จ.ชลบุรี ***
5 # 3อจ611119-138 EV834695048TH saintly + มิ้นท์พระเครื่อง (411302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงปู่ผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
6 # 3อจ611119-165 EU326954630TH pisanx + man77 (411323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 317108) ***
7 # 3อจ611120-001 murbur + ชลชินเขต (411380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
8 # 3อจ611121-001 แม่พลอย + ทวดนรรัตน์ (411452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (610305-018)***
9 # 3อจ611121-002 john-otto + sarayuthboy (411455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ611121-003 shang + sinpet (411460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (581127-026)***
11 # 3อจ611121-101 EU869255483TH eak_ct + playmaker (411467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครศรีธรรมราช ***
12 # 3อจ611121-102 EV829811789TH บ๊อบบางบ่อ + Darkaun (411473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.พัทลุง (G 78%)***
13 # 3อจ611121-103 ED618010296TH zafari + ruamzub (411478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี ***
14 # 3อจ611121-104 EV720083034TH noi70 + router (411482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ611121-105 ฎฮ771165165ธ็ amuletfocus + กัญญ์ภัทร์ (411486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
16 # 3อจ611121-106 ED610965417TH กระต่าย + เดียวคิงส์สยาม (411490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 89%)***

17 # 3อจ611121-107 ED610965417TH Sutthisak_k + เดียวคิงส์สยาม (411493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
18 # 3อจ611121-108 ED610965417TH anongpornk + เดียวคิงส์สยาม (411497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ611121-109 ED61541100TH nick1880 + Son_of_Devil (411504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ611121-110 EW190346703TH ขอแบ่ง + เขยมาบตาพุด (411508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
21 # 3อจ611121-111 EU346612078TH ซีดานราชาเหรียญ + m-cot (411444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610914-082)(G 84%) ***
22 # 3อจ611121-112 ED615804120TH m-cot + มหาเศรษ (411456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ611121-114 EX280017983TH Bandan496 + LaMaBoy (411462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ. 200 เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ611121-115 EV978041356TH tepun + Sector99 (411465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ611121-116 EV924342525TH รัตน์เนินพระ + เอกนครทอง (411469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
26 # 3อจ611121-117 EV671881300TH teerawit + อ้นท่าตอน (411472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (521022-500) ***
27 # 3อจ611121-118 EW127942283TH บรีสพระช่วย + Darkwalf (411479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ611121-119 EW127942283TH kangnutta + Darkwalf (411484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดระฆังเล็ก) ***
29 # 3อจ611121-120 EU798798665TH TAVABUNCHA + yoy1688 (411487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
30 # 3อจ611121-121 EP908495196TH วานรไฟ + awt2528 (411491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช ***
31 # 3อจ611121-123 ED593666185TH เสนาะ53 + เก้าบางกอก (411499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ611121-125 EV451359345TH veerayuth + จ่าจอก (411507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร ***
33 # 3อจ611121-126 EV265363763TH กฤษณะ + Phupachara (411510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1 /สภาพรมผิวใหม่) (560810-380)***
34 # 3อจ611121-127 EV803628905TH กำธรนคร + Teebotun (411515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 58%)***

35 # 3อจ611121-128 ED593095925TH sang08 + สัสดี57 (411519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 15967) ***
36 # 3อจ611121-129 EW103495776TH loongmike + ม่อเส้าชง (411523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนไกร กรุวัดพระรูป พิมพ์ประภามณฑล เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ611121-130 EV100024755TH litianming + Mint28 (411526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ611121-131 ED608749768TH เสนาะ53 + simmax (411454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 61%)***
39 # 3อจ611121-132 ED609142501TH Michy + peerapath (411459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ611121-133 EW165052591TH sam8793 + inpotel2008 (411463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
41 # 3อจ611121-134 ED615220707TH Patumwan67 + กำไลทอง (411466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก) (611026-136)***
42 # 3อจ611121-135 EU267466761TH จุ๋มจิ๋ม + เด็กบัวทอง (411470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ611121-136 EU089431976TH keng_kung + tomgog191 (411474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
44 # 3อจ611121-137 ED597532286TH วินัยดี + bolo1 (411477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5973) (น้ำหนักเงินรวม 26.8 กรัม)***
45 # 3อจ611121-138 EU385121668TH บ้านกรอบเงิน + apiwat_66 (411481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
46 # 3อจ611121-139 ED611727285TH gecko + Magico (411485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
47 # 3อจ611121-140 EV984372493TH sangthop + maii_amulet (411489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ611121-141 ED571099996TH Latte424 + noonno2525 (411495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
49 # 3อจ611121-142 ED613922614TH Surame + บัณฑิต168 (411498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ611121-143 EV635098032TH pornlimk + เอสายชล (411500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสูตรหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
51 # 3อจ611121-144 EV803628397TH bird2513 + Pinklovely (411502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ611121-146 ED601835997TH นกทุ่งสง + Apisiri (411553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ตรัง ***

53 # 3อจ611121-147 EW090338386TH prons + Pichitj (411505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 68%)***
54 # 3อจ611121-148 EW598456688TH สยามรุ่งโรจน์ + ball_amulet (411514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส พิมพ์แข้งขีด เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
55 # 3อจ611121-149 EW598449316TH เมืองช้าง + tui_bong (411516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 67%) ***
56 # 3อจ611121-150 EV521088457TH บอสเมืองคาน + wiwat3 (411520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610912-044)(G 84%) ***
57 # 3อจ611121-151 ED611244481TH MIXMUK + yongyut (411509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 67%)***
58 # 3อจ611121-152 EX300422364TH kittisak_10 + เอกกี้27 (411512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 57381) ***
59 # 3อจ611121-153 ED597970273TH keng_kung + HopeMan (411518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(610219-040) ***
60 # 3อจ611121-154 EV862383253TH taccord + (411524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
61 # 3อจ611121-155 EV862383253TH taccord + (411527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
62 # 3อจ611121-156 KBAN000370913TH non012 + taccord (411529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 244)(611027-185) ***
63 # 3อจ611121-157 EW127926586TH atsmark2 + เอี่ยมเลิศ (411533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด ฦๅ สั้น เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ611121-158 LASL000030196TH Poonsin + brands (411536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 219/ไม่ตัดขอบ)***
65 # 3อจ611121-159 EX192410829TH change + เบิร์ดพนาสนธิ์ (411541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พุทธกวัก วัดบวรนิเวศฯ จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ611121-160 EX192410829TH thepanom + เบิร์ดพนาสนธิ์ (411543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2504 จ.ชลบุรี (G 85%)***
67 # 3อจ611121-161 ED6017578105TH chajks + gold1 (411492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ611121-162 ED610485764TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + tinkk (411501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ รุ่น 84 ปี ปี 2551 จ.นครปฐฒ ***
69 # 3อจ611121-164 EW107147555TH zafari + golfsriracha (411506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์บ่าจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
70 # 3อจ611121-165 EV200697882TH suriyons + กีตาร์ (411511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ611121-166 EU974894637TH ธรรมจารึก + pop_vat (411517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
72 # 3อจ611121-167 EW165127459TH nick1880 + brands (411521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
73 # 3อจ611121-168 EV186237242TH sompong1691 + beer2126 (411528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
74 # 3อจ611121-169 ED615811987TH eternize + มหาเศรษ (411547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
75 # 3อจ611121-170 EV690771823TH audy05 + ชินนิมอน (411532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ611121-171 WDIS000020826TH ปะใหญ่ + Folkfolk (411446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 62%)***
77 # 3อจ611121-172 EV945528812TH lertlakhatthakij + kanlaya48 (411471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนเรศวรโรจนฤทธิ์ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.หนองบัวลำภู (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) (น้ำหนักทอง 20.6 กรัม) (611110-066)***
78 # 3อจ611121-173 EV857311850TH pramual + pranung (411476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ611121-174 EV136429085TH peerasak_off + หลานตาจวบ (411483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ611121-175 RBRR000009670TH ท๊อปTURBO + Thantharat (411488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
81 # 3อจ611121-176 ED608967754TH sane30 + endzone (411496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
82 # 3อจ611121-178 EW091902974TH ปูแปดริ้ว + watbannon (411503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 24 พ.ย. 2561 - 08:06 น.] #63184 (18/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611109-001 EV573295052TH หนองซอ (410459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ611109-004 ET920520322TH ณชินบัญชร (411087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611110-010 EV829783955TH bantueng (411240) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ611112-004 ED596491259TH tonsaylom (411242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611112-011 EW149423271TH tithiwatt81 (411246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ611114-003 ED610401092TH Starbucks (410950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ611114-009 EV100037887TH mekin (410964) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ611115-002 ED571099090TH รถโฟร์ค (411003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ611115-008 EW149504956TH tanat4959 (411032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611115-009 EV672746116TH bossman (411035) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ611116-002 EX321969460TH นายพอเพียง (411147) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ611117-002 ED522984591TH ตุ๊หลวง (411237) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611117-005 EV792180781TH P7harit (411241) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
14 # 1อจ611117-007 EW141012805TH เขยมาบตาพุด (411244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611117-008 EV661724106TH Olanchan (411247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ611117-009 EV211867809TH suyu7 (411249) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ611117-010 EV619854890TH dk-king (411250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ611117-011 EV910851421TH Nippit (411234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611112-012 mekya2706 (410708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ611116-003 ธชปภัสร (411171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611116-007 aroun (411148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ611117-001 paefreedom (411248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ611117-002 นึกอ่อนนุช (411208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ611117-003 kui60 (411212) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ611117-004 aof-papa (411216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ611117-005 แม็คหลักสี่ (411219) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ611117-006 โนเมืองนนท์ (411223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ611117-007 lalalaon (411224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ611117-009 nincha (411227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ611123-007 bankrotor (411630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611112-009 ริวตัง + mekya2706 (410687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากะบาต เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
2 # 3อจ611113-001 pom1106 + ศตกมล (411262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611023-098) ***
3 # 3อจ611113-004 sukkasem13 + sanopporn (410860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
4 # 3อจ611114-110 EV855704054TH peudminburi + Best16 (410979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(สภาพซ่อมพระเศียรและขอบขวา) (G 70%)***
5 # 3อจ611114-122 EW146790841TH thonglor + tongsound (411268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(610507-138) ***
6 # 3อจ611114-134 EU994559422TH zafari + sarayut1986 (410891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดตานีสโมสร รุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ611114-157 EV1530777154TH anongpornk + nithiwat (410913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 56%)***
8 # 3อจ611115-004 บางปะกอก + Chamulet (410987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือขวา) (G 80%)***
9 # 3อจ611115-138 EV837854830TH pramual + aoy101 (411013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ611115-142 EW053168609TH นายเอกรัตน์ + tui_bong (411064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560306-045) (G 65%)***
11 # 3อจ611115-147 EX349458735TH Sombat4 + theviper55 (411067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา พิมพ์หลังยันต์ห้าแถว เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก) ***
12 # 3อจ611115-148 RTLP000007028 logisman + บอยวิเชียร (411063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)***
13 # 3อจ611116-007 tummusic46 + tumacer (411112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหักใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) ***
14 # 3อจ611116-111 EW053169198TH Nawaporn_Prathai + (411107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
tui_bong
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ611117-104 EV009427808TH อินทภาณี + เอก..บางบัวทอง (411213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
16 # 3อจ611117-112 ED592487316TH nunthawat + chaintv (411178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

17 # 3อจ611117-124 EV410629216TH sloth + mchutith (411230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
18 # 3อจ611117-128 EV935706005TH pom1106 + พรพระบารมี (411396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2158) ***
19 # 3อจ611117-129 EV590624337TH Bophantom + เจริญพรรุ่งเรือง (411222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ611117-136 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ611117-137 EV690362979TH taccord + เจ้าสัวเก้า (411194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ611119-002 Bull5 + udom66 (411274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (G 65%)***
23 # 3อจ611119-003 guidenaja + รามคำแหง (411277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ611119-004 รำพึง + lirdchai (411372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชากฐินต้น วัดเทวสังฆาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2506 (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
25 # 3อจ611119-005 ltpaisarn + pramoht (411283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง/สภาพสวย) (590310-023)(G 69%)***
26 # 3อจ611119-006 หยกเมืองเพรียว + ปุ๊ร้อยเอ็ด (411288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ611119-007 Nawaporn_Prathai + (411290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ๊อฟเมืองกาญ
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
28 # 3อจ611119-008 Kongphop_noi + cssbyaon (411294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พะเยา (G 82%) ***
29 # 3อจ611119-009 nongder + Buncha (411300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อชุบทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
30 # 3อจ611119-010 khunoak77 + ลูกแม่จัน (411306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ611119-011 zafari + dobae (411251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนเพชรกลับ หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร เนื้ออัลปาก้าหน้าเงินลงยา ปี 2546 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ611119-012 zafari + thana7576 (411253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทอ