ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป


-เรียนสมาชิกทุกท่าน
-จากกฏ กติกาเว็บไซต์ฯ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=268 ข้อที่ 6 หัวข้อย่อยที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ โดยผู้ชนะการประมูลควรส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายัง สนง.การันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป ส่วนค่าธรรมเนียมการส่งพระคืน 100 บาทในการตรวจสอบนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยแนบมาพร้อมกับพระเครื่ององค์นั้นๆ

-แต่เนื่องจากมีสมาชิกส่วนน้อยมากบางท่านไม่รักษากฏ กติกา แฝงหาผลประโยชน์จากเพื่อนสมาชิกที่ดีๆของเว็บไซต์ฯเรา โดยพยายามยืดเยื้อ บิดพลิ้วในการรับผิดชอบคืนเงินให้กับผู้ประมูลพระเครื่อง ในกรณีขอคืนพระเครื่อง เช่น พระไม่ตรงเงื่อนไขที่ระบุไว้ พระไม่แท้ ฯลฯ
-ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน ทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม จึงขอให้ผู้ประมูลพระเครื่อง ที่ชนะประมูลพระเครื่องราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุกครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป)*** ยกเว้นพระที่มีบัตรรับรองพระเครื่องอยู่แล้ว ***
-หากผู้ชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่ยอมใช้สิทธิ์ 2000 บาทนี้ แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้น
-ส่วนพระราคาตั้งแต่ 1-1,999 บาท กับ พระราคาตั้งแต่ 2,000 - 9,999 บาท ยังใช้กฏ กติกาฯ และแนวทางปฏิบัติเช่นเดิม
-จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 16:15 น.]โดยคุณ Acabuco (676) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:16 น.] #16467 (1/124)

รับทราบครับ


โดยคุณ คนกุยบุรี (107) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:17 น.] #16469 (2/124)

ทราบครับผม


โดยคุณ teesiamtin (243) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:18 น.] #16470 (3/124)

รับทราบครับ


โดยคุณ แสงสว่าง (362) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:20 น.] #16472 (4/124)

รับทราบ ครับ


โดยคุณ eudkorat (2815) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:21 น.] #16473 (5/124)

....แล้วสมมุติว่าทางสำนักงานการันตีว่าพระแท้ แต่ไม่ออกบัตรกรณีนี้จะตกลงกับผู้ประมูลแบบไหนดีครับผม...

-ตอบโดย webmaster 21/06/51
-ในกรณีนี้พบไม่บ่อยครั้ง ผลเป็นพระแท้แต่ยังไม่ออกบัตรฯ อันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ ซึ่งทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งไปให้ตอนแจ้งผลการตรวจสอบ ตามขั้นตอนแล้วผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินและรับพระก่อน เมื่อพิจารณาจากองค์จริงพร้อมผลการตรวจสอบแล้ว จะต้องตัดสินใจว่าจะรับไว้หรือจะคืนตามกฏ กติกาความพอใจภายใน 7 วัน หรือ ถ้าตกลงกันได้ตั้งแต่ตอนทราบผลการตรวจสอบก็สามารถแจ้งผลการตกลงมายังส่วนงานตรวจสอบฯ เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงให้ครับ


โดยคุณ PHATA (1124) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:21 น.] #16474 (6/124)

คนที่ 6 ทราบ


โดยคุณ ต้นพระสยาม (2477) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:21 น.] #16475 (7/124)

ครับ


โดยคุณ nipat (560) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:22 น.] #16476 (8/124)

รับทราบครับผม


โดยคุณ tewkeet (921) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:22 น.] #16477 (9/124)

รับทราบครับผม


โดยคุณ รพินท์ (898) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:26 น.] #16480 (10/124)

ดีมากครับ..สุดยอด


โดยคุณ yuthkeng (652) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:36 น.] #16481 (11/124)

เห็นด้วยครับ.....ฟันธง...


โดยคุณ pairot (760) [ส. 21 มิ.ย. 2551 - 17:36 น.] #16482 (12/124)