ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล


-เรียนสมาชิกทุกท่าน
-จากประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูลในการตรวจสอบพระเครื่อง ดังมีรายละเอียดว่า ค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล กรณีส่งพระมาตรวจสอบ * ทางไปรษณีย์ * และ* ด้วยตนเอง *ที่ สนง.การันตีพระ อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อจำนวนพระไม่เกิน 20 องค์ ต่อครั้ง และในกรณีส่งพระมาตรวจสอบเกิน 20 องค์ เพิ่มค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อทุกๆ 20 องค์ ( ไม่ถึง 20 องค์คิดเป็น 20 องค์ ) นั้น
-ปัจจุบันนี้สมาชิกได้ส่งพระมาตรวจสอบเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่องของสมาชิกเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาง สนง.การันตีพระจะต้องพัฒนาบุคลากรรองรับงานที่มากขึ้นนี้ ดังนั้นทาง สนง.การันตีพระ จึงขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

-อัตราปรับปรุงค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล กรณีส่งพระมาตรวจสอบ * ทางไปรษณีย์ * และ* ด้วยตนเอง *ที่ สนง.การันตีพระ
..........1.จำนวนพระเครื่องส่งตรวจสอบ 1 - 5 องค์ อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท / ครั้ง( อัตราเดิม )
..........2.จำนวนพระเครื่องส่งตรวจสอบ 6 -10 องค์ อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท / ครั้ง ( ปรับปรุง )
..........3.ในกรณีส่งพระมาตรวจสอบเกิน 10 องค์ เพิ่มค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อทุกๆ 10 องค์ ( ไม่ถึง 10 องค์คิดเป็น 10 องค์ )( ปรับปรุง )
-ค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูลนี้สามารถชำระเป็นคูปองบัตรรับรองพระเครื่องได้

-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. พ.ศ.2551 เป็นต้นไป
-บริษัท การันตีพระ จำกัด

โดยคุณ webmaster10 [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:34 น.]โดยคุณ พรภูปอ (262) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:39 น.] #18618 (1/177)

รับทราบครับ


โดยคุณ loeiisan (2092) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:42 น.] #18619 (2/177)

รับทราบครับ


โดยคุณ ไม้มงคล (10773) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:43 น.] #18620 (3/177)
โดยคุณ kumnal (4382) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:46 น.] #18621 (4/177)

รับทราบครับ


โดยคุณ บอลอุบล (1865) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:49 น.] #18622 (5/177)

ที่ 5 รับทราบครับผม


โดยคุณ มดแดง (2137) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:52 น.] #18623 (6/177)
โดยคุณ นราลัย (8939) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:54 น.] #18624 (7/177)

ที่ 7


โดยคุณ surata (372)(4) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:55 น.] #18625 (8/177)

ที่ 7 อย่างนี้ต้องบันทึกเดี๋ยวลืม


โดยคุณ คอปแมน (33083) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 18:58 น.] #18626 (9/177)

***รับทราบครับ


โดยคุณ tomahok2000 (1487) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 19:06 น.] #18627 (10/177)

รับทราบครับโดยคุณ กล้วยไข่ (1141) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 19:08 น.] #18628 (11/177)

รับทราบครับ


โดยคุณ sarapatpra (1480) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 19:16 น.] #18629 (12/177)

คร๊าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดยคุณ poomitad (819) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 19:22 น.] #18630 (13/177)
โดยคุณ MIG23 (2973) [อา. 17 ส.ค. 2551 - 19:25 น.] #18631 (14/177)

OK ครับ


โดยคุณ MIG23 (2973)