ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏกติกา การประมูลเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ฉบับรวบรวมครั้งที่ 3


1.ผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ฯและผ่านการตรวจสอบรับรองบุคคลแล้ว จึงจะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอมได้

2.ผู้ตั้งประมูล
--- สมาชิกจะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
--- เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
--- กรณีพระที่ประมูลได้ราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมายัง สนง.การันตีพระ เพื่อตรวจสอบก่อนโอนเงินตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=366
--- กรณีพระที่ประมูลได้ราคาต่ำกว่า 2000 บาท ถ้าสมาชิกผู้ประมูลได้ต้องการส่งตรวจสอบพระที่ สนง.การันตีพระ ขอแนะนำดังต่อไปนี้
- 1.ผู้ประมูลได้จะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าส่งพระคืน 100 บาท ให้ทางเจ้าของพระก่อน
- 2.เมื่อโอนเงินแล้วให้แจ้งทางเจ้าของพระว่าให้ส่งพระมายัง สนง.การันตีพระ พร้อมแนบเงินค่าส่งพระคืน 100 บาทมาพร้อมกับพระ
- 3.เมล์แจ้งรายละเอียดการประมูลมาที่ checkpra@g-pra.comcheckpra@g-pra.com>checkpra@g-pra.com>
- 4.เมื่อทาง สนง.การันตีพระ เช็คพระแล้วจะแจ้งผลพร้อมส่งพระกลับคืนให้ โดยถ้าพระแท้จะส่งให้ผู้ประมูลได้ต่อไป หากพระไม่แท้ก็จะจัดส่งคืนทางเจ้าของพระ ( ในกรณีนี้ผู้ประมูลได้ เมื่อได้รับแจ้งว่าพระไม่แท้ ควรเมล์ส่งเลขที่บัญชีธนาคารมายัง สนง.การันตีพระ เพื่อที่ทาง สนง.จะได้แจ้งไปพร้อมกับพระที่คืน )

--- จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 7 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
--- การรับประกันความพอใจ 7 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ เมื่อพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 7 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบจำนวน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากค่าพระที่จะคืนได้
--- จะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ากระดานประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานสากลจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผู้ชำนาญการของบริษัท การันตีพระ จำกัด ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูล หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตามกฏหมายอาญาต่อไป
--- ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้
--- *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณายกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที
--- *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูลนั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม จะพิจารณาพักการตั้งประมูลหรือการใช้งานสมาชิกท่านนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกัน ในครั้งแรกจะถูกพักการตั้งประมูล 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกพักการตั้งประมูลสูงสุด 1 เดือน และครั้งที่ 3 จะถูกพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวข้างต้นนี้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุกกรณี
--- ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องอย่างน้อย 1 สัปดาห์
--- *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปตลอดไป
--- *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้


3.การประมูล
--- ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 3-10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- การประมูล IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเวบไซต์การันตีพระดอทคอม พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะฟ้องด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของกลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเวบไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับทราบกฏ กติกาของเวบไซต์ฯที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) จะถูกประกาศถอนถอนทางหน้าเวบไซต์ฯต่อไป

4.การเสนอราคา
--- สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัต เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่านต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่มขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
--- เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ โดยผู้ชนะการประมูลควรส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายัง สนง.การันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป ส่วนค่าธรรมเนียมการส่งพระคืน 100 บาทในการตรวจสอบนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยแนบมาพร้อมกับพระเครื่ององค์นั้นๆ
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าส่งพระคืน 100 บาท มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ เปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียม 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องราคาต่ำกว่า 2000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าส่งพระคืน 100 บาท มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องแล้ว ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท กรณีออกบัตรฯได้) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- หากประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูลจะต้องใช้สิทธิ์นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=311

7.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info@g-pra.cominfo@g-pra.com>info@g-pra.com>
--- สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน
---ข้อแนะนำการให้ feedback http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

8.การตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่อง ( RECALL)
---ในกรณีที่ทาง สนง.การันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่ สนง.การันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สนง.การันตีพระก็จะคืนสถานะภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วแต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทาง สนง.การันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สนง.การันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูลให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้หากทางเจ้าของพระเครื่องเช่าหรือประมูลพระเครื่องมาจากสมาชิกท่านอื่นก็สามารถขอคืนพระเครื่ององค์ดังกล่าวกลับคืนตามลำดับๆไป

9.ค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=369

10. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

*** หากผู้ตั้งประมูลและผู้ร่วมประมูลมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO@G-PRA.COMINFO@G-PRA.COM>INFO@G-PRA.COM> ***

( ฉบับรวบรวมครั้งที่ 3 )
( ปรับปรุงครั้งที่ 1 2 ก.พ.52)

โดยคุณ webmaster1 [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:03 น.]โดยคุณ อาวุธ521 (3946) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:17 น.] #21418 (1/79)

หึหึ ที่ 1 มั้ง


โดยคุณ sitrayong (2323) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:19 น.] #21419 (2/79)

รับทราบครับ..คนแรกเลยนะเนี่ย...


โดยคุณ sitrayong (2323) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:20 น.] #21420 (3/79)

อ้าว..ดีใจเก้อ


โดยคุณ อาวุธ521 (3946) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:20 น.] #21421 (4/79)

หึ หึ ช้า ไป นิดดดดดด............สสสสส คราบโดยคุณ loeiisan (2097) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:28 น.] #21422 (5/79)

รับทราบครับ


โดยคุณ yasticker (3171) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:29 น.] #21423 (6/79)

รับทราบ และ จะปฏิบัติตามกฎ-กติกา ครับ

สวัสดีปีใหม่....webmaster1 ด้วยนะคะ


โดยคุณ kon2004_9 (7291) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:32 น.] #21424 (7/79)
โดยคุณ โชติอนันต์ (3985) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:40 น.] #21425 (8/79)ที่ 8 เฮงๆๆๆๆๆ


โดยคุณ พงศกร (756) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:41 น.] #21426 (9/79)**************** รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ******************

ในข้อ 3 หัวข้อแรก
เมื่อมีผู้ประมูลใน 5 นาทีสุดท้าย และมีผู้ร่วมประมูลเพิ่ม ระยะเวลาจะเลื่อนออกไปอีก 5 นาทีฯ
ผมเห็นว่าไม่ควรเลื่อนเวลาออกไปอีก เพราะอาจมีการปั่นราคา ให้สูงจนเป็นที่พอใจ โดยใช้
user ท่านอื่น

ด้วยความเคารพ

ตอบโดย webmaster 4/12/51
กรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการฮั้วประมูลหรือปั่นราคาในการประมูลนี้ ขอให้สมาชิกส่งข้อมูลมาที่เว็บไซต์ฯได้ตลอดเวลาเลยนะคะ เพราะทางเว็บไซต์ฯมีส่วนงานที่จะติดตามและสังเกตุพฤติการณ์ของสมาชิกที่อยู่ในข่ายนี้อยู่ ขอบคุณมากค่ะ


โดยคุณ Agri_07 (569) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:43 น.] #21427 (10/79)

เยี่ยมจริงๆ ขอบคุณครับ


โดยคุณ sanuchit (1157) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:46 น.] #21428 (11/79)

11โดยคุณ บ้านพระ (3455) [อา. 04 ม.ค. 2552 - 10:53 น.] #21429 (12/79)รับทราบขอรับ