ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การรับจองพระเครื่องและการแบ่งขายใบจองพระเครื่อง


-เรียนสมาชิกทุกท่าน
-เนื่องจากกระดานเสนอขายพระเครื่อง ได้มีการเสนอขายพระเครื่องสร้างใหม่โดยสมาชิกผู้ขายได้ออกเป็นใบจองให้กับสมาชิกผู้ซื้อ หรือ สมาชิกผู้ขายได้แบ่งขายพระเครื่องบางส่วนในใบจองพระเครื่องที่ตนเองจองไว้ให้กับสมาชิกผู้ซื้อ
-ทางเว็บไซต์ฯขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สมาชิกผู้ขายข้างต้นมีหน้าที่ ที่จะต้องจัดส่งพระตามรายการที่สมาชิกผู้ซื้อจองได้ไว้ให้ครบตามจำนวนที่จอง หรือตามจำนวนที่แบ่งขายในใบจอง ** ห้าม ** สมาชิกผู้ขายอ้างว่าศูนย์พระเครื่องที่ตนเองจองไว้ไม่ส่งพระเครื่องให้ตนเองจึงไม่สามารถจัดส่งพระให้ได้ เพื่อที่จะได้คืนเงินที่จองให้กับสมาชิกผู้ซื้อหรือผู้จอง ( เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากทางผู้สร้างไม่สามารถสร้างพระรุ่นนั้นๆได้ )
-และในกรณีที่สมาชิกผู้ขายหรือสมาชิกผู้แบ่งขายพระเครื่องบางส่วนในใบจอง ไม่สามารถจัดส่งพระเครื่องให้กับสมาชิกผู้ซื้อหรือผู้จองได้ สมาชิกผู้ขายจะต้องคืนเงินให้กับสมาชิกผู้ซื้อหรือผู้จอง ** ในราคาซื้อขายปัจจุบันของพระที่จองไว้ในวันที่จะต้องจัดส่งพระนั้นๆ **
-หากสมาชิกผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้างต้น ทางเว็บไซต์ฯ จะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกท่านนั้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [อา. 24 พ.ค. 2552 - 19:34 น.]โดยคุณ kohtc (358) [อา. 24 พ.ค. 2552 - 19:46 น.] #23710 (1/66)

รับทราบ1


โดยคุณ pairot (760) [อา. 24 พ.ค. 2552 - 19:50 น.] #23711 (2/66)
โดยคุณ wichean15 (5448) [อา. 24 พ.ค. 2552 - 19:55 น.] #23712 (3/66)

เยี่ยมครับบ


โดยคุณ bangbai (3008) [อา. 24 พ.ค. 2552 - 19:55 น.] #23713 (4/66)

รัยทราบครับ ก่อนอันดับ 5 ดีใจจังเลย


โดยคุณ kung1015 (1665) [อา. 24 พ.ค. 2552 - 20:01 น.] #23714 (5/66)

ครับ


โดยคุณ sanuchit (1157) [อา. 24 พ.ค. 2552 - 20:02 น.] #23715 (6/66)

6


โดยคุณ peeradej (2753)