ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 2000 บาท - ผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ฉบับรวบรวมครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=492
-หัวข้อที่ 6.ผู้ชนะการประมูล หัวข้อย่อยที่ 6 --- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 2000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระ +ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
-จากข้อปรึกษามาทางเว็บไซต์ฯว่า กรณีผลการตรวจสอบผลเป็นพระไม่แท้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนี้ ซึ่งในเบื้องต้นที่ผ่านมาผู้ชนะประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อนแล้ว
-ดังนั้นทางเว็บไซต์ฯจึงได้สรุปแนวทางปฏิบัติให้สมาชืกทุกท่านทราบว่า กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 2000 บาท และผู้ชนะประมูลได้แจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทก่อนตามกฏ กติกาฯข้างต้น ** ยกเว้นกรณีผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ หรือผลการตรวจสอบไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกระดานประมูล ผู้ตั้งประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจำนวน 200 บาทนี้ โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับโอนจากผู้ชนะประมูล คืนผู้ชนะประมูลภายใน 7 วันหลังจากทราบผลการตรวจสอบ **
-ผลการตรวจสอบไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกระดานประมูล เช่น ระบุพระสวยเดิม แต่ผลการตรวจสอบเป็นรมดำใหม่ หรือสภาพล้างผิว หรือผิดเนื้อ หรือผิดพิมพ์ อันทำให้ผู้ชนะประมูลเสียผลประโยชน์และไม่ขอรับพระองค์นั้นๆ ฯลฯ หากไม่มีการระบุสภาพพระในกระดานประมูล ถ้าผลการตรวจสอบเป็นพระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถนำผลนี้อ้างเพื่อไม่ขอรับพระได้ เนื่องจากผู้ประมูลสามารถพิจารณาสภาพพระจากรูปภาพได้โดยตรงแล้ว
-ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [พ. 31 มี.ค. 2553 - 22:52 น.]โดยคุณ surachet55 (2092) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:02 น.] #29577 (1/84)

ขอสอบถาม webmaster3 ครับ

แล้วกรณีพระแท้ แต่ทางสำนักงานยังไม่ออกบัตรรับรองละครับ

ตอบโดย webmaster 31/03/53

กรณีผลเป็นพระแท้ ไม่ว่าจะออกบัตรฯได้หรือไม่ก็ตาม ผู้ชนะประมูลจะต้องรับพระตามกฏ กติกาฯครับ


โดยคุณ anchana (1875)(4) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:07 น.] #29578 (2/84)

2 จ้า...............


โดยคุณ textile007 (5587) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:17 น.] #29579 (3/84)

-3


โดยคุณ pooke (2092) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:34 น.] #29580 (4/84)

รับทราบครับ ปฏิบัติตามด้วยครับ ช่วงนี้พวกตั้งกฏเองเยอะมากๆครับ


โดยคุณ loeiisan (2082) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:59 น.] #29581 (5/84)

รับทราบครับ


โดยคุณ tankhun (896) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:04 น.] #29582 (6/84)
โดยคุณ toei89 (578) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:08 น.] #29583 (7/84)
โดยคุณ ไก่เดือยทอง (2229)(4) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:09 น.] #29584 (8/84)
โดยคุณ skith (1490) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:12 น.] #29585 (9/84)รับทราบ เยี่ยมครับกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง อย่างมืออาชีพจริงๆ


โดยคุณ น้อยปทุมธานี (947)(1) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:17 น.] #29586 (10/84)

รับทราบครับผม


โดยคุณ attapoln (804) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:18 น.] #29587 (11/84)
โดยคุณ สุริยกาญจน์_99 (378) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:34 น.] #29588 (12/84)
โดยคุณ nuadpaknam (858) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:42 น.] #29590 (13/84)

รับทราบครับ


โดยคุณ ณัฐบ้านกล้วย (3221)(1) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 01:22 น.] #29591 (14/84)

รับทราบค่ะ


โดยคุณ big6789 (201) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 01:38 น.] #29592 (15/84)แล้วถ้าถ้ากรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท
-ใครรับผิดชอบค่าออกบัตรครับ คิดกันยังไงครับ

แล้วกรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้
-กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ

ตอบโดย webmaster 2/04/53

1.กรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท ให้ใช้กฏ กติกา 2000 บาทครับ โดยผู้ตั้งประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 100 บาท รวมเป็น 200 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ เป็นส่วนของผู้ชนะประมูลครับ
2.กรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้ กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ ข้อนี้แนะนำให้ผู้ตั้งประมูลระบุข้อมูลว่า เคยส่งตรวจสอบแล้วผลออกมาเป็นพระแท้แต่ไม่สามารถออกบัตรได้ครับ หากถูกโหวตพระไม่แท้อีก ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาทางเว็บไซต์ฯเพื่อขอข้อมูลการโหวตจากผู้โหวตได้ครับ


โดยคุณ toyotachi (6420) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 02:01 น.] #29593 (16/84)

รับทราบคร๊าบบบบบบบบบบ


โดยคุณ คอปแมน (32053) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 04:51 น.] #29594 (17/84)
โดยคุณ boy747 (507) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 06:15 น.] #29595 (18/84)รับทราบ เยี่ยมครับกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง


โดยคุณ เขี้ยวเสือ (2817) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 06:15 น.] #29596 (19/84)
โดยคุณ kaksuntech (631) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 07:08 น.] #29598 (20/84)

ยี่สิบ


โดยคุณ ชมรม-มหาอุตม์ (919) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 07:57 น.] #29599 (21/84)เรียนผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน

ขอให้พระ ที่ส่งไปให้ผู้เช่าประมูล ตรงกับรูปจริงๆ ที่ลงประมูลในเว็บ ด้วยเด้อ

หากไม่ตรงกับรูป ที่่ว่าผู้ลงประมูล มีเจตนา "ย้อมแมว"


โดยคุณ อาราธนา (5078) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 09:01 น.] #29600 (22/84)

ถ้ากรณีตั้งประมูลกระทู้เดียว 2 องค์ และปิดราคาเกิน 2000 บาท ผู้ชนะขอให้ส่งตรวจ 1) ผลพระแท้ + ออกบัตร ผู้ตั้งจ่ายเท่าไร? ผู้ชนะจ่ายเท่าไร ? 2) ผลพระแท้ไม่ออกบัตร ผู้ตั้งจ่ายเท่าไร? ผู้ชนะจ่ายเท่าไร?

ตอบโดย webmaster 2/04//53

1.) ผลพระแท้ + ออกบัตร - ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 100 บาท รวมเป็น 200 บาท ส่วนผู้ชนะจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 2 บัตร จำนวน 200 บาท
2) ผลพระแท้ไม่ออกบัตร ผู้ตั้งจ่าย 200 บาท ผู้ชนะไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ


โดยคุณ หมูแม่ลา (2479) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 09:25 น.] #29601 (23/84)
โดยคุณ Noomjj (1058) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 09:30 น.] #29603 (24/84)

รับทราบครับ


โดยคุณ หน้าหวาน (3161) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 09:33 น.] #29604 (25/84)

กระจ่างจริงครับ


โดยคุณ manits (120) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 10:02 น.] #29605 (26/84)

ที่ wm ตอบว่า "กรณีผลเป็นพระแท้ ไม่ว่าจะออกบัตรฯได้หรือไม่ก็ตาม ผู้ชนะประมูลจะต้องรับพระตามกฏ กติกาฯครับ" น่าจะมีทางเลือกอื่นให้ผู้ชนะประมูลบ้างนะครับ เพราะผู้ประมูลบางท่านอาจอยากได้เฉพาะพระแท้ที่ออกบัตรได้ และการออกบัตรไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ชนะประมูล แต่เพื่อความยุติธรรม อาจตั้งกฎว่า "กรณีผลเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตร หากผู้ชนะประมูลขอยกเลิกการประมูล (ไม่ว่าพระราคาเท่าใด) ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าตรวจสอบ (100 บาท) และค่าไปรษณีย์ (100 บาท) ให้ผู้ตั้งประมูล (หรือบวกอีก 100 บาทเป็นค่าเสียหาย?)" โปรดพิจารณาครับ

ตอบโดย webmaster 2/04//53

กรณีนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินและรับพระเพื่อพิจารณาพระเครื่องจากองค์จริงด้วยตนเองก่อนครับ หากไม่พอใจจึงจะสามารถขอคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 7 วันหลังรับพระ เว้นแต่จะมีการตกลงกับผุ้ตั้งประมูลกันเองได้ครับ


โดยคุณ BankHiWay (4704) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 10:11 น.] #29607 (27/84)

ยาวอ่ะครับ อ่านแล้ว งง ?

สรุปแล้วประมาณว่า พระ 1,500 ผมโอนไปให้ 1,800 ไม่แท้ ผมได้คืน 1,800 ถูกต้องไหมครับ

ตอบโดย webmaster 2/04//53

ถูกต้องแล้วครับ


โดยคุณ sai-9ton (5534) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 10:37 น.] #29608 (28/84)
โดยคุณ looknam1 (2229) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 10:39 น.] #29609 (29/84)

แล้วถ้าแบบนี้ล่ะครับ..................

พระตรวจสอบแล้วแท้ ออกบัตรรับรอง ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น..........

แต่ผู้ประมูลรับพระแล้วไม่พอใจขอคืนตามกฏ 7 วัน.........

แบบนี้ผู้ตั้งประมูลต้องคืนเท่าไหร่ครับ..............

***ขอฝากเว็ปมาสเตอร์ช่วยตอบด้วยครับ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสมาชิกร่วมกันครับ...**
ตอบโดย webmaster 2/04//53

ให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามกฏกติกาการรับประกันความพอใจ 7 วันหลังรับพระ # 2 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=518 หรือคืนเฉพาะค่าพระเครื่องครับ


โดยคุณ sestha (1072) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 10:44 น.] #29610 (30/84)

ใครก่อกรรม ผู้นั้นต้องรับกรรมนั้น...ถูกต้องแล้วครับ


โดยคุณ akgang (1225) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 11:00 น.] #29612 (31/84)

สมาชิกใหม่รับทราบครับ


โดยคุณ PaNTuN (885) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 11:26 น.] #29613 (32/84)

ดีครับ
ที่แล้วมาเข้าเนื้อ
รายการต่ำกว่า 2,000 พระไม่แท้
สำหรับค่าตรวจสอบ

ถูกต้องที่สุด พระไม่แท้ ต้องรับผิดชอบครับ


โดยคุณ ANUNT99 (385) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 11:34 น.] #29614 (33/84)

แล้วกรณีที่ส่งพระราคาไม่ถึงตามกฏไปตรวจแล้ว ทางสำนักงานไม่สรุปผลการตรวจหละครับ
ผู้ประมูลได้ต้องทำอย่างไร

ตอบโดย webmaster 2/04/53

กรณีนี้ผู้ประมูลได้สามารถเลือกที่จะไม่ขอรับพระก็ได้ หรือจะขอรับพระก่อนเพื่อพิจารณาจากองค์จริงก้ได้ ซึ่งหากไม่พอใจสามารถขอคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 7 วันหลังรับพระครับ แต่ค่าธรรมเนียมส่งตรวจสอบรวม 200 บาทเป็นความรับผิดชอบของผู้ประมูลได้ครับ


โดยคุณ mu101 (1740) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 11:56 น.] #29615 (34/84)

ถูกต้องและเป็นธรรมครับ กฎกติกานี้จะทำให้ผู้ตั้งประมูลมีความรับผิดชอบในการนำพระมาตั้งประมูล ขอขอบพระคุณทางเวปเป็นอย่างสูงครับ


โดยคุณ วายุบุตร (563)(3) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 12:29 น.] #29616 (35/84)

รับทราบและจะปฎิบัติตามกฎครับ


โดยคุณ หิรัญ (637) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 12:31 น.] #29617 (36/84)
โดยคุณ jintonic (384) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 13:09 น.] #29619 (37/84)

กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และราคาต่ำกว่า 2000 บาท
และผู้ชนะประมูลได้แจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ....

...ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทก่อนตามกฏ...

ยกเว้นกรณีผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้
หรือผลการตรวจสอบไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกระดานประมูล
ผู้ตั้งประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

โดยผู้ตั้งประมูล จะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับโอนจากผู้ชนะประมูล
คืนผู้ชนะประมูลภายใน 7 วันหลังจากทราบผลการตรวจสอบ **

*** ขอขอบคุณทีมงานที่รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกในเว็บนี้ ***
อย่างน้อย ข้อสรุป หรือข้อเรียกร้องก็ได้มาครึ่งทางแล้ว คือ
ผลตรวจสอบ แท้ - เก๊ ใครเป็นคนจ่าย

ความจริงอยู่ที่เมื่อผลออกมาเก๊ ขอคืนเงินจากสมาชิกบางท่านนั้น ยากเหลือเกิน
แม้จะระบุว่า 7 วันก็เถอะ ล่าสุดผมเกือบเดือน ต้องโทร ต้องเมล์ ไปขอร้องให้เขาคืนเงินให้

ประเด็น คือ
หากเป็นไปได้ อยากให้จ่ายตอนรายงานผล แท้ - เก๊ ออกมาครับ

แต่ก็ดีหละครับ กฏกติกา ก็ต้องค่อยๆ ปรับปรุงกันไปจึงจะสมบูรณ์

รับทราบครับ


โดยคุณ ทวีปทุม (765) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 14:49 น.] #29620 (38/84)
โดยคุณ ปืนใหญ่ (3806) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 15:08 น.] #29621 (39/84)

รบกวนเรียนสอบถามข้อนี้ครับ

ถ้าผลการตรวจสอบเป็นพระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถนำผลนี้อ้างเพื่อไม่ขอรับพระได้ เนื่องจากผู้ประมูลสามารถพิจารณาสภาพพระจากรูปภาพได้โดยตรงแล้ว

กรณีนี้ถ้าผู้ชนะประมูลรับพระไปก่อน แล้วค่อยมาขอใช้กฏการรับประกันความพอใจ 7 วันหลังรับพระ ไม่พอใจขอคืนเงินตามกฏ 7 วัน

แบบนี้ผู้ตั้งประมูลต้องคืนเท่าไหร่ครับ

***ขอฝากเว็ปมาสเตอร์ช่วยตอบด้วยครับ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสมาชิกร่วมกันครับ...**ตอบโดย webmaster 2/04/53

คืนเฉพาะค่าพระเครื่องครับ


โดยคุณ nokee (1306) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 16:54 น.] #29622 (40/84)

รับทราบครับ


โดยคุณ thanomchai2512 (4572) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 17:55 น.] #29623 (41/84)

เยี่ยมครับ....รับทราบครับ...
***ถ้าแท้...แต่สภาพใช้...แล้วไม่ถูกใจ...ขอคืน...ผมว่าน่าจะถูกหักซัก...200บ...คือค่า(ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท) แต่ไม่รวมค่าบัตรรับรอง..(ถ้าผู้ชนะต้องการบัตร...ถ้ารวมบัตรก็..300บ...)*****เพราะว่าถ้าพระไม่แท้...ผู้ตั้งประมูลก็รับผิดชอบ 200บ...*****คุณปืนใหญ่ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ...

ตอบโดย webmaster 2/04/53

ถูกต้องแล้วครับ คืนเฉพาะค่าพระเครื่องครับ


โดยคุณ kawoat (591) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 18:43 น.] #29624 (42/84)


โดยคุณ post60 (825) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 19:02 น.] #29625 (43/84)
โดยคุณ OODSANDEE (2360) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 20:54 น.] #29627 (44/84)

สุดยอดครับท่าน


โดยคุณ ปืนใหญ่ (3806) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 20:55 น.] #29628 (45/84)

ขอบคุณพี่ thanomchai2512 มากครับ


โดยคุณ jadetactone (453) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 21:23 น.] #29630 (46/84)

อยากถามว่ารายการประมูลที่มีมูลค่ามากกว่า 2000 บาทนั้น หมายถึงจำกัดแค่พระ 1 องค์หรือเปล่าครับ ถ้าหากผู้ตั้งประมูลต้องการตั้งประมูลมากกว่าองค์เดียว ยกตัวอย่างเช่น พระ 1 ชุด มีเนื้อทองแดง นวะ เงิน ทองคำ เป็นต้น ซึ่งรวมแล้วราคาประมูล มากกว่า 2000 บาท อย่างนี้จะถือว่าเข้ากติกาด้วยหรือไม่ และหากส่งเข้าตรวจสอบและออกใบรับรองพระแท้ ปรากฏว่ามีไม่แท้อยู่ 1 หรือ 2 องค์ อย่างนี้มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรครับ.....(ขอบแสดงความนับถืออย่างสูงครับ)

ตอบโดย webmaster 2/04/53

คิดจากจำนวนเงินที่ปิดประมูลครับ หากตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะกี่องค์ต่อรายการก็ตามครับ หากผลการตรวจสอบมีไม่แท้เพียง 1 องค์ ก็ถือว่าไม่แท้ทั้งชุดครับ


โดยคุณ jadetactone (453) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 21:26 น.] #29631 (47/84)

ขอบคุณครับ...


โดยคุณ ชิคาปู (392) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 22:01 น.] #29633 (48/84)

รับทราบครับ


โดยคุณ korngavee (1316) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 06:35 น.] #29637 (49/84)

รับทราบ


โดยคุณ หมี่เมืองจันท์ (234) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 06:55 น.] #29638 (50/84)

รับทราบแล้วฮิ


โดยคุณ blackburn23 (462) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 10:23 น.] #29641 (51/84)

แล้วกรณีที่ๆ พระไม่เกิน 2000 แต่ผู้ตั้งไม่ส่งให้หรือส่งไปเองแล้วพบว่าพระไม่แท้ละครับพอคืนกลับให้ผู้ตั้งประมูล ผู้ตั้งประมูลต้องออกค่าใช้จ่ายการตรวจหรือเป่าครับกรณีนี้ผมเจอมาเยอะเลย ครับ โดนส่งตรวจองค์ละ 100 เจอไม่แท้หรือแท้แต่ยังไม่รับออกบัตรหรือว่ารายละเอียดไม่เหมือนที่แจ้งไว้ ออกเองไม่ต่ำกว่า 20-30 องค์แล้วครับ ลองคูณ 100 ดูครับ สองพันกว่าผมเอาเงินส่วนนี้ไปเช่าพระได้สบายๆแล้วครับ ตรงนี้ก็เดือดรอ้นไม่เป็นธรรมเหมือนกันรวกบว webmaster ชี้แจงหน่อยครับ


โดยคุณ sestha (1072) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 14:18 น.] #29643 (52/84)

เยี่ยมมาก


โดยคุณ g_jack (32) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 16:26 น.] #29644 (53/84)

แล้วถ้าถ้ากรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท
-ใครรับผิดชอบค่าออกบัตรครับ คิดกันยังไงครับ

แล้วกรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้
-กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ

ตอบโดย webmaster 2/04/53

1.กรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท ให้ใช้กฏ กติกา 2000 บาทครับ โดยผู้ตั้งประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 100 บาท รวมเป็น 200 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ เป็นส่วนของผู้ชนะประมูลครับ
2.กรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้ กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ ข้อนี้แนะนำให้ผู้ตั้งประมูลระบุข้อมูลว่า เคยส่งตรวจสอบแล้วผลออกมาเป็นพระแท้แต่ไม่สามารถออกบัตรได้ครับ หากถูกโหวตพระไม่แท้อีก ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาทางเว็บไซต์ฯเพื่อขอข้อมูลการโหวตจากผู้โหวตได้ครับ

*ถามต่อนิดครับ หากข้อมูลของผู้โหวตถูกต้องว่าเป็นพระไม่แท้ แล้วทำไงต่อครับ สามารถเรียกร้องกลับไปที่ผู้ตั้งประมูลเดิมหรือ ทางเว็บดำเนินการให้ครับ


โดยคุณ BCC-106 (434) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 19:00 น.] #29645 (54/84)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ nanpon (403) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 22:05 น.] #29646 (55/84)

ถาม
กรณีกระทู้เดียวมี2องค์ ราคาต่ำกว่า2000บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระ +ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท+ ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาท เป็นราคาต่อองค์หรือคะ?
ตัวอย่าง
พระ2องค์ราคา1000บาท+ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท+ ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาท
=ต้องโอน1600บาทหรือเปล่าคะ?


โดยคุณ blackburn23 (462) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 22:48 น.] #29647 (56/84)

แล้วกรณีที่ๆ พระไม่เกิน 2000 แต่ผู้ตั้งไม่ส่งให้หรือส่งไปเองแล้วพบว่าพระไม่แท้ละครับพอคืนกลับให้ผู้ตั้งประมูล ผู้ตั้งประมูลต้องออกค่าใช้จ่ายการตรวจหรือเป่าครับกรณีนี้ผมเจอมาเยอะเลย ครับ โดนส่งตรวจองค์ละ 100 เจอไม่แท้หรือแท้แต่ยังไม่รับออกบัตรหรือว่ารายละเอียดไม่เหมือนที่แจ้งไว้ ออกเองไม่ต่ำกว่า 20-30 องค์แล้วครับ ลองคูณ 100 ดูครับ สองพันกว่าผมเอาเงินส่วนนี้ไปเช่าพระได้สบายๆแล้วครับ ตรงนี้ก็เดือดรอ้นไม่เป็นธรรมเหมือนกันรวกวน webmaster ชี้แจงหน่อยครับ

เอ๋ webmaster ไม่เห็นตอบสงสัยเหตุการณ์พวกนี้ไม่น่าสนใจ


โดยคุณ nanpon (403) [ศ. 02 เม.ย. 2553 - 23:16 น.] #29649 (57/84)

ขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคะ
น่าจะมีบริการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเช่นว่า
ผู้ชนะประมูลโอนเงินไปไว้ที่สนง.การันตีพระก่อน + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) จากนั้นให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ
เมื่อตรวจสอบตามขั้นตอนไม่มีปัญหา จากนั้นทางสนง.การันตีพระจึงโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลและส่งพระให้ผู้ชนะประมูล (โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการนี้ก็ได้)
ถ้าทำได้แบบนี้ก็ซื้อขายสบายใจขึ้นเยอะเลย โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มสะสมแล้วยังดูพระไม่เป็น(รวมทั้งดิฉันด้วย อิ อิ) รับรองมีผู้ใช้บริการอุ่นหนาฝาคั่งแน่นอนคะ
ปล.มีเถอะนะ นะ นะ


โดยคุณ วิดวะพระเครื่อง (295)(1) [ส. 03 เม.ย. 2553 - 21:40 น.] #29654 (58/84)

ดีครับ...ชัดเจนไปเลยครับ.....พวกชอบแหกกฎ + ตั้งกฏเองมีมากครับ..ตอนนี้ ระบาด หนัก...โดยคุณ big6789 (201) [อา. 04 เม.ย. 2553 - 02:51 น.] #29657 (59/84)

แล้วถ้ากรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท
-ใครรับผิดชอบค่าออกบัตรครับ คิดกันยังไงครับ

แล้วกรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้
-กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ

ตอบโดย webmaster 2/04/53

1.กรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท ให้ใช้กฏ กติกา 2000 บาทครับ โดยผู้ตั้งประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 100 บาท รวมเป็น 200 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ เป็นส่วนของผู้ชนะประมูลครับ
2.กรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้ กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ ข้อนี้แนะนำให้ผู้ตั้งประมูลระบุข้อมูลว่า เคยส่งตรวจสอบแล้วผลออกมาเป็นพระแท้แต่ไม่สามารถออกบัตรได้ครับ หากถูกโหวตพระไม่แท้อีก ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาทางเว็บไซต์ฯเพื่อขอข้อมูลการโหวตจากผู้โหวตได้ครับ

*ถามต่อนิดครับ หากข้อมูลของผู้โหวตถูกต้องว่าเป็นพระไม่แท้ แล้วทำไงต่อครับ สามารถเรียกร้องกลับไปที่ผู้ตั้งประมูลเดิมหรือ ทางเว็บดำเนินการให้ครับ
.....................................................................................1.เกิดลงจัดไป 10องค์พระย่อยๆ เกิดปิด 2000บาท ผู้ชนะประมูลให้ออกบัตรให้ ผู้ตั้งประมูลต้องจ่ายองค์ละ 200บาท=2000 แล้วยังงี้ผู้ตั้งประมูลจะได้อะไรอะครับ เพราะบางครั้งราคาพระไม่สูง ผู้ตั้งประมูลก็ไม่อยากแยกลงเป็นหลายกระทู้ เผื่อประหยัดเวลา ค่าส่งและอื่นๆ

2.กรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้
2.1กรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว และผลออกมาว่าเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้ ผู้ตั้งประมูลก็ลงข้อมูลให้ดูและอ่านครบหมดครับเท่าที่มี ถ่ายทั้งใบแจ้งผลให้ดูด้วย ก็ยังโดนโหวตเก๊ครับ

กรณีนี้ พระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม โดยสรุปผมคิดว่าพระองค์นั้นก็ควรจะเป็นพระแล้วใช่ไหมครับ ก็ไม่น่าจะให้มีการโหวตพระเก๊เลยครับ
...............................................
2.2ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาทางเว็บไซต์ฯ เพื่อขอข้อมูลการโหวตจากผู้โหวตได้ครับ

ผมไม่เข้าใจครับอะครับ ด้วยความเคารพ คือแจ้งเรื่องมาทางเว็บไซต์ฯ เพื่อขอข้อมูลการโหวต แจ้งเผื่ออะไรครับผม ประโยชน์ที่จะได้รับของผู้ตั้งประมูลถ้าแจ้งคืออะไรครับ
...............................................
2.3ถามต่อนิดครับ หากข้อมูลของผู้โหวตถูกต้องว่าเป็นพระไม่แท้ แล้วทำไงต่อครับ สามารถเรียกร้องกลับไปที่ผู้ตั้งประมูลเดิมหรือ ทางเว็บดำเนินการให้ครับ

จะดำเนินการยังไงหรือครับ เพราะพระแท้แต่ไม่สามารถออกบัตรได้ ผู้ตั้งประมูลก็ผ่านการส่งตรวจสอบจากการันตรีพระอยู่แล้ว หรือผู้ตั้งประมูลต้องส่งตรวจซ้ำอีกครับถ้ามีคนโหวตเก๊ อย่างนี้ผู้ตั้งประมูลจะส่งตรวจสอบทำไมละครับ แล้วจะให้เชื่อใครครับระหว่างการันตรีพระที่ส่งพระองค์จริงไปตรวจสอบกับผู้โหวตที่ดูจากภาพถ่าย เพราะค่าใช้จ่ายแต่ละองค์กว่าจะลงประมูล สำหรับผู้ตั้งประมูลที่มีเจตนาดีๆ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้วนะครับ เอาไปบวกกับราคาพระก็กลายเป็นพระแพงเกินไปอีก ขายออกลำบาก ผู้ตั้งประมูลก็เหนื่อยอะครับ

................................ด้วยความเคารพ...................................


โดยคุณ big6789 (201) [อา. 04 เม.ย. 2553 - 02:52 น.] #29658 (60/84)


โดยคุณ yutthongsing (153) [จ. 05 เม.ย. 2553 - 16:48 น.] #29668 (61/84)

เรียนถามครับ ชนะการประมูลแล้วและโอนเงินให้แล้ว แต่ติดต่อคนที่เป็นเจ้าของวัตถุมงคลไม่ได้ครับ ทำอย่างไรดีครับ อีเมลก็ส่งข้อความแล้ว โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้โดยคุณ เด็กหงษ์ (477) [พฤ. 08 เม.ย. 2553 - 19:38 น.] #29692 (62/84)

รับทราบเด้อ


โดยคุณ อำนวยพร (691) [ศ. 09 เม.ย. 2553 - 15:12 น.] #29701 (63/84)

เหนื่อยเนาะ


โดยคุณ ณัฐพร (157) [ศ. 09 เม.ย. 2553 - 17:24 น.] #29704 (64/84)

รับทราบ


โดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2390)