ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 2000 บาท - ผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ฉบับรวบรวมครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=492
-หัวข้อที่ 6.ผู้ชนะการประมูล หัวข้อย่อยที่ 6 --- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 2000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระ +ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
-จากข้อปรึกษามาทางเว็บไซต์ฯว่า กรณีผลการตรวจสอบผลเป็นพระไม่แท้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนี้ ซึ่งในเบื้องต้นที่ผ่านมาผู้ชนะประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อนแล้ว
-ดังนั้นทางเว็บไซต์ฯจึงได้สรุปแนวทางปฏิบัติให้สมาชืกทุกท่านทราบว่า กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 2000 บาท และผู้ชนะประมูลได้แจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทก่อนตามกฏ กติกาฯข้างต้น ** ยกเว้นกรณีผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ หรือผลการตรวจสอบไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกระดานประมูล ผู้ตั้งประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจำนวน 200 บาทนี้ โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับโอนจากผู้ชนะประมูล คืนผู้ชนะประมูลภายใน 7 วันหลังจากทราบผลการตรวจสอบ **
-ผลการตรวจสอบไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกระดานประมูล เช่น ระบุพระสวยเดิม แต่ผลการตรวจสอบเป็นรมดำใหม่ หรือสภาพล้างผิว หรือผิดเนื้อ หรือผิดพิมพ์ อันทำให้ผู้ชนะประมูลเสียผลประโยชน์และไม่ขอรับพระองค์นั้นๆ ฯลฯ หากไม่มีการระบุสภาพพระในกระดานประมูล ถ้าผลการตรวจสอบเป็นพระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถนำผลนี้อ้างเพื่อไม่ขอรับพระได้ เนื่องจากผู้ประมูลสามารถพิจารณาสภาพพระจากรูปภาพได้โดยตรงแล้ว
-ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [พ. 31 มี.ค. 2553 - 22:52 น.]โดยคุณ surachet55 (2096) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:02 น.] #29577 (1/84)

ขอสอบถาม webmaster3 ครับ

แล้วกรณีพระแท้ แต่ทางสำนักงานยังไม่ออกบัตรรับรองละครับ

ตอบโดย webmaster 31/03/53

กรณีผลเป็นพระแท้ ไม่ว่าจะออกบัตรฯได้หรือไม่ก็ตาม ผู้ชนะประมูลจะต้องรับพระตามกฏ กติกาฯครับ


โดยคุณ anchana (1875)(4) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:07 น.] #29578 (2/84)

2 จ้า...............


โดยคุณ textile007 (5669) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:17 น.] #29579 (3/84)

-3


โดยคุณ pooke (2138) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:34 น.] #29580 (4/84)

รับทราบครับ ปฏิบัติตามด้วยครับ ช่วงนี้พวกตั้งกฏเองเยอะมากๆครับ


โดยคุณ loeiisan (2087) [พ. 31 มี.ค. 2553 - 23:59 น.] #29581 (5/84)

รับทราบครับ


โดยคุณ tankhun (896) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:04 น.] #29582 (6/84)
โดยคุณ toei89 (578) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:08 น.] #29583 (7/84)
โดยคุณ ไก่เดือยทอง (2229)(4) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:09 น.] #29584 (8/84)
โดยคุณ skith (1493) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:12 น.] #29585 (9/84)รับทราบ เยี่ยมครับกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง อย่างมืออาชีพจริงๆ


โดยคุณ น้อยปทุมธานี (947)(1) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:17 น.] #29586 (10/84)

รับทราบครับผม


โดยคุณ attapoln (804) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:18 น.] #29587 (11/84)
โดยคุณ สุริยกาญจน์_99 (378) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:34 น.] #29588 (12/84)
โดยคุณ nuadpaknam (962) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 00:42 น.] #29590 (13/84)

รับทราบครับ


โดยคุณ ณัฐบ้านกล้วย (3221)(1) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 01:22 น.] #29591 (14/84)

รับทราบค่ะ


โดยคุณ big6789 (201) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 01:38 น.] #29592 (15/84)แล้วถ้าถ้ากรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท
-ใครรับผิดชอบค่าออกบัตรครับ คิดกันยังไงครับ

แล้วกรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้
-กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ

ตอบโดย webmaster 2/04/53

1.กรณ๊ตั้งประมูล กระทู้เดียวเกิน 1องค์ เกิดราคาปิดประมูลถึง 2000บาท ให้ใช้กฏ กติกา 2000 บาทครับ โดยผู้ตั้งประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 100 บาท รวมเป็น 200 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ เป็นส่วนของผู้ชนะประมูลครับ
2.กรณีพระที่เคยส่งตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นพระแท้ ไม่สามารถออกบัตรได้ กรณีนี้พอเอาไปตั้งประมูล แล้วเกิดมีคนมาแสดงความคิดเห็น ว่าพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลต้องทำยังไงครับ ข้อนี้แนะนำให้ผู้ตั้งประมูลระบุข้อมูลว่า เคยส่งตรวจสอบแล้วผลออกมาเป็นพระแท้แต่ไม่สามารถออกบัตรได้ครับ หากถูกโหวตพระไม่แท้อีก ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาทางเว็บไซต์ฯเพื่อขอข้อมูลการโหวตจากผู้โหวตได้ครับ


โดยคุณ toyotachi (6477) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 02:01 น.] #29593 (16/84)

รับทราบคร๊าบบบบบบบบบบ


โดยคุณ คอปแมน (32910) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 04:51 น.] #29594 (17/84)
โดยคุณ boy747 (507) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 06:15 น.] #29595 (18/84)รับทราบ เยี่ยมครับกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง


โดยคุณ เขี้ยวเสือ (2825) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 06:15 น.] #29596 (19/84)
โดยคุณ kaksuntech (639) [พฤ. 01 เม.ย. 2553 - 07:08 น.] #29598 (20/84)

ยี่สิบ


โดยคุณ ชมรม-มหาอุตม์ (940)