ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ค่าธรรมเนียมฯของพระเครื่อง ** สร้างใหม่ **


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- สืบเนื่องจากค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลของพระเครื่องในปี 2554 มีอัตรา 200 บาทต่อองค์ แต่เพื่อให้ค่าใช้จ่ายนี้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของพระเครื่องที่สร้างใหม่ ซึ่งพระสร้างใหม่มีจำนวนมากและราคาไม่แพงมาก โดยพระสร้างใหม่คือพระที่สร้างในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา เช่่นพระสร้างใหม่ปัจจุบันนี้คือพระที่สร้างและปลุกเสกในปี 2554 และปี 2553
-ดังนั้นทาง สนง.การันตีพระจะคิดค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูลของพระเครื่องที่สร้างใหม่ในอัตราพิเศษคือ 100 บาทต่อองค์ โดยท่านสมาชิกที่ส่งพระเครื่องตรวจสอบจะต้องระบุรายละเอียดว่าเป็นพระเครื่องสร้างใหม่พร้อมแนบค่าธรรมเนียมฯ 100 บาทต่อองค์มาพร้อมกับพระเครื่องได้ตามปกติ ( ที่จะต้องระบุรายละเอียดว่าเป็นพระเครื่องสร้างใหม่ก็เพราะทางเจ้าหน้าที่ฯจะได้คิดอัตราพิเศษ 100 บาทพร้อมกับเข้าระบบพระเครื่องสร้างใหม่นี้ได้ทันทีตั้งแต่แรกรับพระเครื่อง จะทำให้การตรวจสอบพระเครื่องของท่านเร็วขึ้น )
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.54 เป็นต้นไป
- จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [พ. 19 ม.ค. 2554 - 00:30 น.]โดยคุณ โรนิน (710) [พ. 19 ม.ค. 2554 - 00:35 น.] #36150 (1/110)
โดยคุณ virun123 (7434) [พ. 19 ม.ค. 2554 - 00:42 น.] #36151 (2/110)
โดยคุณ jungjung (1285) [พ. 19 ม.ค. 2554 - 00:54 น.] #36153 (3/110)
โดยคุณ sansai (653) [พ. 19 ม.ค. 2554 - 01:25 น.] #36157 (4/110)รับทราบครับ.


โดยคุณ tinkk (3313) [พ. 19 ม.ค. 2554 - 01:46 น.] #36159 (5/110)

รวมบัตรด้วยเป็น 200 ใช่ไหมครับท่าน วมต. (ในกรณีขอออกบัตร)

ตอบโดย webmaster 19/01/54

ถูกต้องแล้วครับ


โดยคุณ tanthep (918) [พ. 19 ม.ค. 2554 - 02:03 น.] #36160 (6/110)