ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ประกาศ บริษัท การันตีพระ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2557


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- บริษัท การันตีพระ จำกัด ขอประกาศรายละเอียดของ สถาบันการันตีพระ และเว็บไซต์การันตีพระ ประจำปี พ.ศ.2557 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

................................... เวลาทำการสถาบันการันตีพระ อาคารมงคล...................................

.....1. ชั้น 1 ร้านพระเครื่องการันตีพระ เวลาทำการ 10.00-18.00 น
.....2. ชั้น 2 ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องและส่วนงานรับฝากพระเครื่อง เวลาทำการ 10.00 -17.00 น. (หยุดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
.....3. ชั้น 5 ส่วนงานบริการเว็บไซต์ฯ ( INFO) ส่วนงานคืนพระเครื่องสมาชิกเว็บไซต์ฯและนิตยสารการันตีพระ ส่วนงานรับจองพระใหม่ ชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอม และ G-Magazine เวลาทำการ 10.00 -17.00 น. (หยุดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)


................................... งานบริการในส่วนงานต่างๆของสถาบันการันตีพระ อาคารมงคล ...................................

.....1.ชั้น 1 ร้านพระเครื่องการันตีพระ ( โทรศัพท์ 02-5210699,02-2510712,02-9709197 แฟกซ์ 02-9004200 ) บริการให้เช่าบูชาพระเครื่อง พระบูชา เครื่องรางของขลังทุกชนิดในนิตยสารการันตีพระฉบับปัจจุบัน รวมไปถึงการรับสมัครสมาชิกนิตยสารการันตีพระ
.....2.ชั้น 2 ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่อง( CHECKPRA) ให้บริการรับตรวจสอบพระเครื่องของสมาชิกเว็บไซต์การันตีพระพร้อมบริการออกบัตรรับรองพระเครื่อง (โดยใช้เวลาตรวจสอบพระเครื่อง 7 วันในกรณีปกติ และ 14 วันในกรณีสมาชิกแนบข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ) และรับฝากพระเครื่องของนิตยสารการันตีพระ
.....3.ชั้น 4 ส่วนงาน EMS - รับและจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ EMS
.....4.ชั้น 5 ส่วนงานคืนพระเครื่อง ให้บริการคืนพระเครื่องที่ส่งตรวจสอบของสมาชิกเว็บไซต์ฯและของนิตยสารการันตีพระ
.....5.ชั้น 5 ส่วนงานบริการเว็บไซต์ ( INFO )( โทรศัพท์ 02-5512086 ) ให้บริการรับแจ้งปัญหาต่างๆในเว็บไซต์ฯ รวมไปถึงประสานงานทุกเรื่องภายในเว็บไซต์ฯ
.....6.ชั้น 5 ส่วนงานชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอม (CHOMROM) G-Magazine และส่วนงานรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ( PAYMENT )( โทรศัพท์ 02-9707949 แฟกซ์ 02-5512087 ) ให้บริการเกี่ยวกับชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอมทั้งหมดและ รับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของเว็บไซต์ฯ รวมถึงจำหน่ายคูปองบัตรรับรองพระเครื่องและบัตรค่าธรรมเนียมตั้งประมูลพระเครื่อง
.....7.ชั้น 6 ส่วนงานสมาชิกเว็บไซต์ฯ ( MEMBER )( แฟกซ์ 02-9707926 ) ให้บริการสมาชิกเว็บไซต์ฯ ในเรื่องการสมัครสมาชิกและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทั้งหมด โดยให้บริการเฉพาะทางเมล์และทางแฟกซ์เท่านั้น
.....8.ชั้น 7 สถาบันการันตีพระ งานวิชาการพระเครื่องและอบรมวิชาการด้านพระเครื่องทุกประเภท


............................................. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ .............................................


1.ค่าธรรมเนียมสมาชิกทั่วไป ** ฟรี ** ตลอดชีพ
2.ค่าธรรมเนียมสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามการใช้งานจริง เริ่มต้นที่ 100 บาทตามรายละเอียดนี้
http://www1.g-pra.com/Fee/Auc_fee_2557.php ( บัตรเติมรายการตั้งประมูลพระเครื่องทุกชนิด หากเติมรายการในปี 2556 จะได้อ้ตราของปี 2556 ถ้าเติมรายการในปี 2557 จะได้อัตราของปี 2557 )
3.ค่าธรรมเนียมร้านค้าในชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอมตามรายละเอียดนี้ http://www1.g-pra.com/Fee/Club_fee_2557.php
4.ค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์การันตีพระ รายปีละ 2,400 บาท ตามรายละเอียดนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=471 ( เดิม )
5.ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทต่อองค์ ( ปรับปรุง )
6.ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )( ปรับปรุง )
7.ค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองพระเครื่อง 100 บาทต่อบัตร
8.ค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาทต่อครั้ง ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตราในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 )
9.การต่ออายุสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องกรณีกระทำผิดกฎ กติกา สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทเข้าบัญชีธนาคาร " การันตีพระเพื่อการกุศล " ตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=515

-ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
-บริษัท การันตีพระ จำกัด

- สรุปข้อปรับปรุงในปี 2557 นี้นะคะ

- ยกเลิกการต่ออายุสมาชิกพัฒนาเว็บไซต์ฯ
- ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทต่อองค์
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ (ค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- ค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลตามการใช้งานจริง เริ่มต้นที่ 100 บาทตามรายละเอียดนี้
http://www1.g-pra.com/Fee/Auc_fee_2557.php
- ค่าจัดส่งพระบูชาตามอัตรานี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805

โดยคุณ webmaster1 [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:19 น.]โดยคุณ kingcrow (1460) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:21 น.] #47790 (1/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ prakit0112 (665) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:30 น.] #47791 (2/91)

รับทราบครับโดยคุณ pairoj4442 (1139) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:39 น.] #47792 (3/91)

สรุป ส่งพระออกบัตร เพื่มจาก 500 เป็น 600 ใช่ไหมครับโดยคุณ อาคันติมายะ (1102) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:14 น.] #47797 (4/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ ศิษย์กง (905) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:18 น.] #47799 (5/91)


รับทราบครับ


โดยคุณ Hopeman (1628) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:23 น.] #47800 (6/91)

สรุป ส่งพระออกบัตร เพื่มจาก 500 เป็น 600 ใช่ไหมครับ


โดยคุณ Hopeman (1628) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:37 น.] #47801 (7/91)

ที่เห็น ค่าตั้งกระทู้ แพงขึ้น จากปีก่อน 10 บาท ต่อการตั้ง 1 องค์


โดยคุณ ปูพระแท้ (495) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:41 น.] #47802 (8/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ charlott (1528) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:01 น.] #47807 (9/91)
โดยคุณ ปูพระแท้ (495) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:03 น.] #47810 (10/91)

ผมคิดถูกหรือเปล่าครับ
1.ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบ 100 บาท
2.ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ แท้-เก๊ 300 บาท
3.ค่าบัตรรับรอง 100 บาท
4.ค่าจัดส่ง 100 บาท
รวม 600 บาท


โดยคุณ ปูพระแท้ (495) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:07 น.] #47812 (11/91)</