ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ
- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- จากกระทู้กรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585 พบว่ายังมีท่านสมาชิกนำกรอบทองที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 75%มาตั้งประมูลหรือเสนอขายอยู่เป็นครั้งคราว
- ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบเปอร์เซ็นต์ทองต่อท่านสมาชิกในเว็บไซต์ฯ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ มีข้อต้องปฏิบัติดังนี้

.....ข้อที่ 1.การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองโดยไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ทอง ให้ถือว่าสมาชิกท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทองไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์
.....ข้อที่ 2.จะต้องระบุข้อความ ** รับซื้อคืนในอัตรา .....%ตามราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบัน ** ( ราคารับซื้อคืนจะต้องไม่ต่ำกว่า 70 % )
.....ข้อที่ 3.ท่านสมาชิกที่ตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทอง ** เป็นประจำ ** ( ทุกเดือนเกิน 6 เดือนภายใน 12 เดือน) หากผู้ประมูลหรือผู้ซื้อนำทองไปตรวจสอบพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงพักการตั้งประมูลเป็นการถาวรและชดเชยค่าเสียหายตามข้อที่ 5
.....ข้อที่ 4. ท่านสมาชิกที่ตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทอง ** เป็นครั้งคราว ** หากผู้ประมูลหรือผู้ซื้อนำทองไปตรวจสอบพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาพักการตั้งประมูลสูงสุดถึง 1 เดือนและชดเชยค่าเสียหายตามข้อที่ 5
.....ข้อที่ 5.หากผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ
......ตัวอย่างเช่น กรอบทองน้ำหนัก 3 กรัม ตรวจสอบพบทองเพึยง 70% (ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ 18000 บาทต่อทอง 15.2 กรัม ) ขั้นตอนแรกคำนวณโดยบาทละ 18000 หารด้วย 15.2 เท่ากับราคา 1184 บาทต่อกรัม ทองจำนวน 3 กรัม ราคาเท่ากับ 1184x3 = 3552 บาท จ่ายชดเชย 75%ของ 3552 บาท เท่ากับ 2664 บาท รวมกับค่าตรวจสอบทอง 500 บาท ฉะนั้นผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้ผู้ซื้อเป็นเงิน 3164 บาทและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ

- การแจ้งความเสียหายข้างต้นให้ผู้ซื้อส่งกรอบทองหรือกรอบทองพร้อมพระ + เอกสารการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมรายละเอียดการซื้อขายในเว็บไซต์ฯไปยัง INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ทางสถาบันการันตีพระจะติดตามเรื่อง ประเมินค่าเสียหายทั้งหมดและประสานเรื่องให้จนแล้วเสร็จ

- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2557 เป็นต้นไป
- เว็บไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster3 [พ. 05 ก.พ. 2557 - 21:22 น.]โดยคุณ kidchava (112) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 21:36 น.] #48262 (1/88)

รับทราบครับ ทุกท่านช่วยกับปฏิบัติตามนี้ด้วย


โดยคุณ memories (1435) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 21:43 น.] #48263 (2/88)

ที่2


โดยคุณ paramee (555) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 21:55 น.] #48264 (3/88)
โดยคุณ sitthict (27) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 21:55 น.] #48265 (4/88)

ดีเลยครับซื้อทองมาแล้วสีออกแดงๆๆนี่รับไม่ได้จริงๆๆ


โดยคุณ banrai (644) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 22:09 น.] #48266 (5/88)
โดยคุณ UDOMSOM (478) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 22:21 น.] #48267 (6/88)

ดีครับ ผมซื้อทองมา เป็นเนื้อทองแดงเลยครับแต่ผมไม่กล้าคืน


โดยคุณ suksilp (1034) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 22:29 น.] #48268 (7/88)

สุดยอดครับ...


โดยคุณ rungkrabi (5384) [พ. 05 ก.พ. 2557 - 22:37 น.] #48269 (8/88)
โดยคุณ Ping007 (468) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 05:44 น.] #48270 (9/88)

รับทราบ ยอดเยี่ยมครับ ที่ 9 เลขสวย


โดยคุณ moo_bpk (4408) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 06:20 น.] #48271 (10/88)

ดีมากครับคุ้มครองผู้บริโภค


โดยคุณ ภุชงค์ชัยภูมิ (393) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 06:56 น.] #48272 (11/88)

เยี่ยมเลยครับ


โดยคุณ pyakorn (3115) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 06:58 น.] #48273 (12/88)

รับทราบครับ ดีมากครับ


โดยคุณ suchartpo (510) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 06:59 น.] #48274 (13/88)

ดีครับ เป็นประโยชน์กับผู้ประมูล ได้รับความเป็นธรรม


โดยคุณ AMATA482 (1992) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 07:56 น.] #48275 (14/88)
โดยคุณ buttosai (81) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 08:28 น.] #48276 (15/88)
โดยคุณ piyatg (3957) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 09:06 น.] #48277 (16/88)

สุดยอด


โดยคุณ opor1217 (1336) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 11:14 น.] #48279 (17/88)

ดีมากครับ ผมเคยซื้อในเวปนี้สองครั้งกับยูสเซอร์เดียวกัน แล้วเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆ เลยไม่ซื้อกับยูสเซอร์นั้นอีกเลย ถ้ามีกฎข้อนี้มาก่อนหน้าที่จะซื้อ คงได้ใช้กฎข้อนี้แน่นอน ขอบคุณท่านเวปมาสเตอร์มากคนับ


โดยคุณ คุณชายแบงค์ (1000)(1) [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 11:33 น.] #48280 (18/88)

สุดยอดครับ เดี๋ยววันที่10ผมจะส่งไปสำนักงานครับ

ตอบโดย webmaster

กรณีของคุณ คุณชายแบงค์ ส่งที่การันตีพระได้เลยครับ


โดยคุณ