ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เปิดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทอง
- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- ทางสถาบันการันตีพระได้เปิดให้บริการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองและตลับทองให้กับสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระแล้ว โดยท่านสมาชิกที่ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระในรายการตรวจสอบส่วนตัวหรือรายการชนะประมูล สามารถแจ้งความจำนงขอตรวจเปอร์เซ็นทองของกรอบทองหรือตลับทองได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาทต่อชิ้น ( สามารถชำระได้ทั้งเงินสดและคูปองการันตีพระ )

- ตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯเรื่องการตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820 และเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบในเปอร์เซ็นต์ทองต่อเพื่อนสมาชิกในเว็บไซต์ฯ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ มีรายละเอียดและมีข้อต้องปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

..... 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองในพระเครื่องเลี่ยมกรอบทองที่สมาชิกส่งมาตรวจสอบเพื่อขอออกบัตรรับรองพระเครื่อง หรือกรณีชนะการประมูลพระเครื่อง อัตรา 100 บาทต่อองค์
..... 2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองหรือตลับทอง ที่สมาชิกส่งมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอย่างเดียว (ไม่ตรวจสอบพระเครื่อง) อัตรา 500 บาทต่อชิ้น
..... 3. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองใหม่หรือตลับทองใหม่จำนวนมากสำหรับ ** สมาชิกผู้ตั้งประมูลขายเป็นประจำ ** โดยส่งมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอย่างเดียว อัตรา 100 บาทต่อชิ้น ( ทางสถาบันการันตีพระจะระบุค่าเปอร์เซ็นต์ทองให้กับกรอบทองใหม่นั้นๆ )
..... 4. สมาชิกที่เสนอขายพระเครื่องพร้อมกรอบทองหรือตลับทองหรือเฉพาะกรอบทองตลับทอง ที่ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถเสนอขายในเว็บไซต์ฯได้ตามปกติทุกเปอร์เซ็นต์ทอง แต่ต้องลงข้อมูลการผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองชิ้นนั้นๆลงในรายการเสนอขายทุกครั้ง เช่น พระเครื่องพร้อมกรอบทองที่ผ่านการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว ตอนล่างของบัตรฯที่ได้รับจะระบุระหัสเปอร์เซ็นต์ทองไว้ให้เช่น ( G75% ) โดยหมายถึงกรอบทองนั้นมีเปอร์เซ็นต์ทองประมาณ 75%
..... 5. ส่วนพระเครื่องพร้อมเลี่ยมทองที่มีบัตรรับรองฯแล้วและไม่ได้ตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองนั้นๆ หากท่านส่งมาตรวจสอบและเปลี่ยนบัตรฯใหม่ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ด้วยทุกครั้งจึงจะเปลี่ยนบัตรฯใหม่ได้
..... 6. ส่วนพระเครื่องพร้อมกรอบทองที่มีบัตรรับรองฯที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองอยู่แล้ว เมื่อส่งตรวจสอบพระเครื่องใหม่ ท่านสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจเปอร์เซ็นต์ทองใหม่ ให้ใช้ข้อมูลเดิมได้เลย
..... 7. กรณีพระเครื่องพร้อมกรอบทองในรายการชนะประมูลพระเครื่อง หากผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลไม่ลดราคาทองให้ตามที่กำหนดไว้นี้ ผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้ ( วิธีการคำนวณส่วนลดราคาทอง ให้คิดตามท้ายประกาศนี้และหากผู้ตั้งประมูลให้ทางสถาบันฯเป็นผู้คำนวณราคานี้ให้ ราคาที่ระบุให้ถือเป็นที่สิ้นสุด )( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 / webmaster )
..... 8. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป พระเครื่องพร้อมเลี่ยมทองทุกองค์ หากท่านสมาชิกส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ หากท่านไม่แจ้งความประสงค์ขอตรวจเปอร์เซ็นต์ทองด้วย ทางสถาบันการันตีพระจะ * งด * ออกบัตรรับรองพระเครื่องในพระเครื่ององค์นั้นๆ จะออกให้เฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่องเท่านั้น
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
- เว็บไซต์การันตีพระ


วิธีการคิดส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงจาก 75 %

- คิดตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัม ตัวอย่างเช่น กรอบทองน้ำหนักประมาณ 4 กรัม ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองได้ 65% ฉะนั้นทองต่ำไป 10 % คิดราคาเป็นเงิน 4x10x25 เท่ากับส่วนลดเปอร์เซ็นทอง 1000 บาทที่เจ้าของกรอบทองจะต้องให้ส่วนลดนี้กับผู้ซื้อและเป็นราคาที่ผู้ซื้อไม่สามารถปฏิเสธการรับพระเครื่องได้ เว้นแต่ผู้เสนอขายไม่ยอมลดค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงไปในอัตรานี้
- หากผู้เสนอขายและผู้ซื้อไม่สามารถตกลงกันเองในราคาส่วนลดนี้ได้ ให้แจ้งทางสถาบันการันตีพระที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php เพื่อเป็นตัวกลางในการคำนวณราคากลางส่วนลดนี้ได้ และราคานี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

โดยคุณ webmaster3 [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 01:01 น.]โดยคุณ เมฆินทร์ (2022) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 03:16 น.] #51032 (1/95)

***รับทราบครับผม***โดยคุณ คุณชายแบงค์ (1039)(1) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 04:28 น.] #51033 (2/95)

ดีครับ


โดยคุณ Naenaldo (2796) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 04:59 น.] #51034 (3/95)

กรณีชนะประมูล ใครจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่โดนบังคับให้ต้องเพิ่มไปอีก100บาทครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

- เจ้าของกรอบทองหรือเจ้าของพระหรือผู้ตั้งประมูลเสนอขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ครับ
- การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองนี้ไม่ได้บังคับให้ตรวจที่สถาบันการันตีพระ เพียงแต่ถ้าท่านสมาชิกต้องการขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ ** จะต้องขายทองที่มีราคาตามคุณภาพทองเท่านั้น ไม่ใช่ขายทองเปอร์เซ็นต์ต่ำในราคาเดียวกับทองเปอร์เซ็นต์สูง ** และท่านสามารถส่งกรอบทองไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่ใดก็ได้ครับ เพียงแต่สถาบันฯที่ตรวจให้นั้นจะต้องรับรองเปอร์เซ็นต์ทองในชิ้นงานทองให้ ** เป็นรูปธรรม ** ว่าผลเปอร์เซ็นต์ทองที่แสดงนั้นเป็นผลตรวจของชิ้นงานทองชิ้นนั้นๆก็ได้ครับ


โดยคุณ อันปันอันดา (1246) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 05:26 น.] #51035 (4/95)
โดยคุณ New_Chain (6010) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:25 น.] #51036 (5/95)

รบกวนท่าน webmaster ครับ ถ้าชนะประมูลพระเลี่ยมทองแล้วผลตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองออกมาต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งขอไม่รับพระได้หรือไม่ครับ โดยเฉพาะในกรณีที่เปอร์เซ็นต์ทองต่ำมากๆครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถ้าชนะประมูลพระเลี่ยมทองแล้วผลตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองออกมาต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลไม่รับพระ ไม่ได้ครับ เว้นแต่ผู้เสนอขายไม่ยอมลดค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงไปในอัตราที่ระบุไว้นี้


โดยคุณ BankHiWay (4834) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51037 (6/95)

กรณีพระเลี่ยมทองที่ปิดเกิน 5,000 บาท

ผู้ตั้งการประมูลต้องส่งพระ+เงิน700บาทไปให้G

ผลออกแล้วว่าแท้ผู้ชนะการประมูลโอนไปให้ผู้ตั้งการประมูล 5,100 บาท

แบบนี้ถูกต้องไหมครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถูกต้องครับ โอนเงิน 5,100 บาทตามปกติครับ


โดยคุณ apichettb (662) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51038 (7/95)

เยี่ยมครับเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค

แต่ขอถาม webmaster หน่อยครับ แล้วเราจะรู้น้ำหนักทองที่เลี่ยมมากับพระว่าหนักกี่กรัมได้อย่างไรครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

- ประเมินเทียบกับกรอบมาตรฐานรุ่นที่ใกล้เคียงกัน และมีความเห็นพ้องกันระหว่างผู้เสนอขายกับผู้ซื้อครับ หากไม่พ้องกันให้ส่งปรึกษาทางสถาบันการันตีพระ ตามนี้
- หากผู้เสนอขายและผู้ซื้อไม่สามารถตกลงกันเองในราคาส่วนลดนี้ได้ ให้แจ้งทางสถาบันการันตีพระที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php เพื่อเป็นตัวกลางในการคำนวณราคากลางส่วนลดนี้ได้ และราคานี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


โดยคุณ ออมแม่เอญ่า (345) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51039 (8/95)

รบกวนสอบถามค่ะ
1.น้องเคยได้ยินมาว่าการยิงเปอร์เซ็นต์ทอง ที่จะให้ได้ผลที่แน่นอน ใน1 ชิ้นจะต้องยิง 3 จุดแล้วหาค่าเฉลี่ย เพราะการทำทองเป็นการทำด้วยมือ การหลอมทองในก้อนเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน
ในกรอบทองใบเดียวกัน ค่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน อีกทั้งการขึ้นรูปกรอบทองจะต้องใช้น้ำประสานทองซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในบริเวณนั้นต่ำกว่าจุดอื่น ( เคยอ่านเจอในเวป ) ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานมีวิธี หรือขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไรค่ะ ยิง 3 จุด หรือ จุดเดียวต่อทอง 1 ชิ้นคะ
2.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ เช่น พระพร้อมทอง 5000 ในบัตรลงไว้ G73 หายไป 2 เปอร์เซ็นต์ ประเมินทอง 2 กรัม
( 2*2*25= 100 ) แต่ในกฎ ขั้นต่ำ 500. บาท น้องจะจ่าย 4500 บาทถูกไหมคะ

รบกวนสำนักวานช่วยตอบนิดนะคะเพื่อความเข้าใจของเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะตอบโดย webmaster 6/3/58

1. การทำทองเป็นการทำด้วยมือ การหลอมทองในก้อนเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน
ตอบ - แต่เปอร์เซ็นต์ทองจริงๆก็จะไม่แตกต่างกันมากครับ
2. กรอบทองใบเดียวกัน ค่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน อีกทั้งการขึ้นรูปกรอบทองจะต้องใช้น้ำประสานทองซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในบริเวณนั้นต่ำกว่าจุดอื่น
ตอบ - การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองจะไม่ตรวจสอบตรงดำแหน่งรอยต่อหรือตำแหน่งที่ต้องใช้น้ำประสานทอง และจะเป็นตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ทองของน้ำหนักส่วนใหญ่ของกรอบทอง ดังนั้นค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ได้จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ทองเฉลึ่ยของกรอบทองทั้งหมดครับ
3.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ
ตอบ - ได้เลยครับ แต่ต้องเป็นการปืดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป ตอนนี้ยังหักไม่ได้ครับ


โดยคุณ nokee (1326) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:52 น.] #51040 (9/95)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ piyatg (4017) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:07 น.] #51041 (10/95)

รับทราบครับ


โดยคุณ pujiwi (140) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:16 น.] #51043 (11/95)

เยี่ยมมาก จะได้ประมูลทองสวยๆมีคุณภาพซะที ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆจ้า


โดยคุณ heng9999 (2142) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:24 น.] #51044 (12/95)
โดยคุณ นนท์_ทับตีเหล็ก (351) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 11:06 น.] #51046 (13/95)

น่าจะควบคุมเฉพาะ คนลงขายกรอบทองเปล่าๆ มากกว่า
เพราะจะคิดคำนวนง่ายตามเปอร์เซ็นต์ และน้ำหนัก

ส่วนพระเลี่ยมอยู่แล้ว แค่ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพียงพอ คงคำนวนแล้วลดราคาไม่ได้ เพราะไม่รู้น้ำหนัก คงอยู่ที่พอใจซื้อ พอใจขายกัน คนซื้อรับได้

เป็นการบังคับทางอ้อมให้ผู้ตั้งประมูลแบบพระเลี่ยมทอง ต้องส่งออกบัตรและรับรองเปอร์เซ็นต์ทองก่อนนำลงประมูล เพราะถ้ารู้เปอร์เซ็นต์ก่อนลงประมูล คนเช่าไปคงไม่มีปัญหาอะไร เพราะแจ้งก่อนแล้ว

ถ้าไม่ออกบัตรรับรองและรับรองเปอร์เซ็นต์ทองก่อน คงมีการคืนกันอุตลุดแน่นอน

พระเลี่ยมทองที่มีบัตรอยู่แล้ว คงต้องส่งไปเปลี่ยนบัตรใหม่ทุกองค์
เพราะถ้าเปอร์เซ็นต์ทองไม่ได้มาตรฐาน ไปเปิดประมูลคงโดนคืนเช่นกัน

คงงงๆกันสักพัก เดี๋ยวอีกหน่อยคงเข้าใจกันดีขึ้น
โดยคุณ aeed19 (136) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 11:52 น.] #51047 (14/95)

รับทราบครับโดยคุณ kafak (356) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 12:17 น.] #51049 (15/95)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ yoddoy (1051) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 12:53 น.] #51050 (16/95)

เยี่ยมมากๆๆๆครับ


โดยคุณ พรของแม่ (551) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 14:56 น.] #51051 (17/95)

เรียนถามท่านเว็บครับ ผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับ หากผมเช่าพระพร้อมทองในเว็บ (ก่อนที่ทางเว็บจะบริการตรวจสอบเปอร์เซ็นทอง)แล้วถ้าเกิดผมส่งพระไปเปลี่ยนชื่อบัตรหรือออกบัตรใหม่กับทางสำนักงาน ปรากฎว่าเปอร์เซ็นทองต่ำกว่าที่ทางเว็บกำหนด แบบนี้ผมมีสิทธิ์ขอคืนพระกับทางเจ้าของเดิมหรือขอส่วนลดได้หรือไม่ครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ขอคืนพระกับทางเจ้าของเดิมหรือขอส่วนลดไม่ได้ครับ เพราะใช้ปฏิบัติเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ไม่ย้อนหลังครับ แต่ถ้าไม่ถึง 75% ก็ให้ส่วนลดตามกฏ กติกาได้ครับ หรือถ้าตรวจสอบก่อนลงตั้งประมูลก็สามารถขายโดยระบุเปอร์เซ็นต์ทองที่ถูกต้องได้เลยครับ


โดยคุณ memories (1477) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 15:41 น.] #51052 (18/95)

### สอบถามครับ พระเครื่องที่เลี่ยมทอง และมีบัตรรับรองแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจ%ทอง

ถ้าต้องการจะส่งพระพร้อมเลี่ยมทองไปตรวจ%ทอง ที่สนง.การันตีพระ ก่อนลงตั้งประมูล

จะเสียค่าธรรมเนียมตรวจ% ทองเท่าไหร่ครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

พระเครื่องที่เลี่ยมทองและมีบัตรรับรองแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจ%ทอง ถ้าต้องการจะส่งพระพร้อมเลี่ยมทองไปตรวจ%ทอง ที่สถาบันการันตีพระ ก่อนลงตั้งประมูล จะเสียค่าธรรมเนียมตรวจ% ทอง 100 บาท ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย58 นี้ครับ


โดยคุณ เด็กบ้านแพน (815) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 15:50 น.] #51053 (19/95)

เยี่ยมเลยหลังจากโดนมาหลายองค์แล้วใช้ๆไปเปลี่ยนสภาพเฉยเลย


โดยคุณ jungjung (1291) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 16:30 น.] #51054 (20/95)

นั่นสิ ถ้า ประมูลได้ในนี้. แล้ว. เอามาลง. พอเช็คเปอร์เซ็นออกมา. ต่ำกว่า 75 คำถามคือ. เราสามารถคืนคนซื้อเราได้มั้ยละ. พระบางองค์ก็ประมูลมาพร้อมทองโดยที่ยังไม่มีการตรวจ. ขอคำตอบเวบหน่อยครับ. เพราะมันมีผลต่อการลงประมูลหลังกฎนี้บังคับใช้. ท่านออกกฎมา ท่านต้องให้คำแนะนำหรือ ข้อบังคับให้คนที่ขายก่อนหน้านี้. มีส่วนในการรับผิดชอบด้วยนะครับ. หากคนขายเดิมไม่รับผิดชอบ. ท่านต้องมีบท บังคับหรือลงโทษ เพิ่ม. เติม. ไม่อย่างนั้นคนที่ชนะประมูลมาก่อนหน้านี้จะทำอย่างไรถ้าเกิด เปอร์เซ็นทองไม่ถึง.

ตอบโดย webmaster 6/3/58

เนื่องจากพระเครื่องพร้อมกรอบเดิมมีการซื้อขายกันมายาวนานหลายมือ หากย้อนหลังจะมีปัญหาไม่จบสิ้น กฏกติกาจะมีผลบังคับใช้เดินหน้าเหมือนกฏหมายครับ


โดยคุณ กุหลาบแดง (916) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 16:38 น.] #51055 (21/95)

ทราบจ้า


โดยคุณ phirunshup07 (353)(2) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 16:46 น.] #51056 (22/95)

เรียนสอบถามเว็ปมาสเตอร์และทีมงาน G-PRA ดังนี้

1.กรณีพระที่ชนะประมูลและไม่มีบัตรรับรอง ถ้าพระองค์นั้นเลี่ยมทองมาแล้ว ปิดประมูลที่ราคาต่ำกว่า 5000 บาท

ยกตัวอย่าง
+++++
ปิดประมูลพระที่ราคา 4,000 บาท = ปกติผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินให้เจ้าของพระกรณีต้องการตรวจสอบพระ + ออกบัตรรับรอง (ผู้ชนะประมูล ต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูล 4,600 บาทก่อน ค่าเช็คเปอร์เซนต์ทอง เจ้าของพระ เป็นคนจ่าย 100 บาทต่างหาก ) ผลตรวจสอบเป็นพระแท้ ออกบัตรได้ แต่ทางจีพระ กำหนดว่า เปอร์เซ็นต์ทอง ต้อง 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

แต่ว่าตัวเจ้าของพระทราบว่า กรอบทองมีน้ำหนักทอง 4 กรัม เมื่อจีพระตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่า เปอร์เซนต์ทองได้แค่ 65 % เท่ากับว่า จะต้องลดค่าพระ
25 x 10 x 4 = 1,000 เจ้าของพระ(ผู้ตั้งประมูล)จะต้องโอนเงินคืนผู้ชนะประมูล 1,000 บาท ถูกต้องไหมครับ.....

เพราะฉะนั้น เท่ากับว่าเจ้าของพระจะได้รับเงินค่าพระ = 4000 - 1100 ( 1000 บาท คือค่าส่วนลดเปอร์เซนต์ทอง , 100 คือค่าตรวจสอบทองที่ต้องจ่าย) = 2,900 บาท


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถูกต้องแล้วครับ แต่ในความเป็นจริงกรอบทองหนัก 4 กรัมราคาประเมินขายเฉพาะกรอบทองก็ประมาณ 4800 บาทเป็นอย่างน้อยอยู่แล้ว หากรวมราคาพระเครื่องแล้วราคาน่าจะมากกว่า 5000 บาทครับ

2.กรณี พระปิดประมูลราคาสูงกว่า 5,000 บาท

ยกตัวอย่าง
+++++
ปิดประมูลพระที่ราคา 6,000 บาท = กรณีนี้ ผู้ตั้งประมูลหรือเจ้าของพระ จ่ายเงินค่าตรวจสอบพระและทองที่ 700 บาทก่อน ผลตรวจสอบเป็นพระแท้ ออกบัตรได้ แต่ทางจีพระ กำหนดว่า เปอร์เซ็นต์ทอง ต้อง 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ยกตัวอย่าง เจ้าของพระทราบว่า กรอบทองมีน้ำหนักทอง 4 กรัม เมื่อจีพระตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่า เปอร์เซนต์ทองได้แค่ 65 % เท่ากับว่า จะต้องลดค่าพระ
25 x 10 x 4 = 1,000

เจ้าของพระ(ผู้ตั้งประมูล)จะต้องลดค่าพระให้ผู้ชนะประมูล 1,000 บาท นั่นคือ ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าพระ 6,000 + ค่าตรวจสอบและออกบัตร 600 - ส่วนลดเปอร์เซนต์ทอง 1,000 บาท = 5,600 บาท ถูกต้องไหมครับ....


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าพระ 6,000 + ค่าบัตร 100 - ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทอง 1,000 บาท เท่ากับต้องโอนเงิน 5,100 บาทครับ แต่ถ้าเจ้าของพระเครื่องส่งตรวจสอบเปอร์เซ๋นต์ทองก่อนลงตั้งประมูลก็สามารถตั้งขายได้ตามปกติครับ


3.กรณีชนะประมูลทั้งสองกรณี ถ้าหากเปอร์เซนต์ทองต่ำมากๆ ต่ำกว่า 60 เปอร์เซนต์หรือน้อยกว่านั้น จะสามารถยกเลิกรายการประมูลได้หรือไม่ (เพราะผู้ตั้งประมูล อาจไม่ทราบว่าทองที่เลี่ยมหรือกรอบทอง มีเปอร์เซนต์ทองมากน้อยแค่ไหน เพราะเช่าพระต่อคนอื่นมาอีกทีหรือไม่มีเอกสารยืนยันเปอร์เซนต์ทอง)

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ยกเลิกไม่ได้ครับ เพราะได้รับค่าชดเชยเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงแล้ว

4. ถ้าไม่ทราบน้ำหนักทองจะทำเช่นไร...

ตอบโดย webmaster 6/3/58

- เบื้องต้นประเมินร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับ หากความเห็นไม่พ้องกันให้ส่งปรึกษาสถาบันการันตีพระครับ

5. สนับสนุนเรื่องการตรวจเปอร์เซนต์ทองครับ โดยเฉพาะกรอบทองที่ลงประมูลในเว็ป
6. ขอบคุณที่ทางเว็ป พยายามหาวิธีการซื้อขาย ที่ยุติธรรมและสนับสนุนโครงการนี้ครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ logisman (1652) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 17:26 น.] #51058 (23/95)

รับทราบครับ


โดยคุณ ช_ชุติวัตร (5780) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 19:03 น.] #51059 (24/95)

ทองที่ซื้อใน web ก่อนหน้านี้ ส่งตรวจสอบต่ำกว่า 75% คิดชดเชยย้อนหลัง หรือคืนได้ไหม ผมเลี่ยมเก็บไว้ เกือบ 20 องค์ web ตอบด้วย

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ไม่ได้ครับ กฏกติกาไม่ย้อนหลัง ใช้บังคับเดินหน้าเหมือนกฏหมายครับ


โดยคุณ Siriphanvitoon (614) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 20:15 น.] #51061 (25/95)

เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคือผู้ตั้งประมูลต้องทำการตรวจสอบเปอร์เช็นตทองของกรอบพระหรือตลับพระก่องลงประมูล ถ้าไม่มีบัตรรับรองผู้ที่จะประมูลต้องพิจารณาเองว่าประมูลหรือไม่ เพื่อตัดปัญหากรอบพระหรือตลับพระที่ไม่ได้มาตราฐานครับ


โดยคุณ jadej (242) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 22:52 น.] #51063 (26/95)

ขอถามสั้นๆครับท่านWEBMASTER คำถามคือ

ประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ [06 Mar 2015 01:01] นะครับ แล้วพระที่เราประมูลมาพร้อมกรอบทองก่อนหน้าประกาศกฎนี้ ถ้าเปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่า75%ลงไป ใครจะเป็นผู้ชดใช้ส่วนลดให้ผู้ที่ประมูลได้ครับ เรา(คนถือพระปัจจุบัน)หรือเจ้าของเก่า(ต้นทางพระ)ขอบอกเลยครับถ้าเราซึ่งไม่ใช่ต้นทางต้องมาให้ส่วนลดเองแบบนี้ไม่แฟร์นะครับอาจขาดทุนได้เลยนะครับ ขอบความกระจ่า่งด้วยนะครับ แต่ส่วนการส่งตรวจทุกเคสหลังประกาศถือว่าเป็นเรื่องดีครับขอสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

- กฏกติกาใช้ 100 % ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ในเรื่องการส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองทุกองค์รวมไปถึงต้องชดเชยค่าเปอร์เซ็นต์ทอง
- ดังนั้นในเดือนนี้ทางสถาบันการันตีพระจึงได้เปิดให้บริการรองรับการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน เพื่อให้ท่านสมาชิกที่มีบัตรฯเดิมอยู่แล้วได้ส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯเดิมมาตรวจสอบเฉพาะเปอร์เซ็นต์ทองได้โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยบัตรฯใหม่ที่ได้จะระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้ในบัตรฯ ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย 58 นี้ครับ
- ส่วนท่านสมาชิกที่มีพระเครื่องเลี่ยมทอง หากไม่ส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงในการชดเชยค่าส่วนต่ำของเปอร์เซ็นต์ทองที่น้อยกว่า 75% ตามกฏ กติกาครับ


โดยคุณ jungjung (1291) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 00:39 น.] #51065 (27/95)

แบบนี้ก็แย่เลยครับใครซื้อพระเลี่ยมทองไป. แล้วเอามาลงขายหลังจากนี้. ถ้าเปอร์เซ็นไม่ถึงต้องหักส่วนต่างให้คนชนะ. แล้ว. ไม่สามารถคืนคนขายเดิมได้. เวบน่าจะมีมาตรการช่วยบ้างนะครับ. เพราะกฎที่มี. http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=820. บอกแค่คนขายกรอบทองแต่ไม่รวมถึงพระเลี่ยมทอง. ถ้าหากผู้ตั้งประมูลนำพระเลี่ยมทองที่ประมูลได้. ก่อนประกาศมาลงประมูลโดยมีบัตรรับรอง. หากตามกฎใหม่ต้อง จ่ายค่าตรวจเปอร์เซ็นทองและถ้าผลออกมาไม่ถึง 75% ก็ต้องหักค่าทองให้ผู้ชนะรายใหม่. แต่ไม่สามารถ ไปเอากับคนขายรายเดิมได้. ทางเวบน่าจะอนุโลมให้ใช้กฎ การขายกรอบทอง. เพื่อความเป็นธรรม เพราะกฎ คุ้มครอง ให้แต่คนที่ซื้อกรอบทอง. แต่ไม่คุ้มครองคนที่ซื้อพระเลี่ยมทอง. ลองพิจารณาดูนะครับ. ขอบคุณครับ


ตอบโดย webmaster 7/3/58

- กฏกติกาใช้ 100 % ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ในเรื่องการส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองทุกองค์รวมไปถึงต้องชดเชยค่าเปอร์เซ็นต์ทอง
- ดังนั้นในเดือนนี้ทางสถาบันการันตีพระจึงได้เปิดให้บริการรองรับการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน เพื่อให้ท่านสมาชิกที่มีบัตรฯเดิมอยู่แล้วได้ส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯเดิมมาตรวจสอบเฉพาะเปอร์เซ็นต์ทองได้โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยบัตรฯใหม่ที่ได้จะระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้ในบัตรฯ ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย 58 นี้ครับ
- ส่วนท่านสมาชิกที่มีพระเครื่องเลี่ยมทอง หากไม่ส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงในการชดเชยค่าส่วนต่ำของเปอร์เซ็นต์ทองที่น้อยกว่า 75% ตามกฏ กติกาครับ


โดยคุณ shirew (4654) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 05:33 น.] #51066 (28/95)

ต่อไปผมคงลงขายพระเลี่ยมทองน้อยลงล่ะครับ


โดยคุณ jungjung (1291) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 08:13 น.] #51067 (29/95)

ขอบคุณเว็บ ครับ. แม้จะได้คำตอบไม่ตรง คำถาม คงเลิกซื้อพระเลี่ยมทองที่ไม่ระบุเปอร์เซ็นส่วนที่ซื้อมาแล้วก็. ถือว่าซื้อไว้ใช้ เพราะส่งตรวจถ้าต่ำกว่า75เปอร์เซ็นก็ไปเรียกร้องเอากับใครไม่ได้ เพราะกฎคุ้มครองแค่คนซื้อกรอบ. ไม่รวมถึงพระเลี่ยมทองขอบคุณครับ


โดยคุณ tookatun (3396) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 10:49 น.] #51069 (30/95)

ขอเรียนสอบถามเวปมาสเตอร์ครับ
1.ถ้าพระเลี่ยมทองมีบัตรรับรองอยู่แล้วแต่บัตรเป็นชื่อสมาชิกท่านอื่น ผมจะส่งไปตรวจสอบ%ทอง พร้อมระบุ%ทองในบัตรใหม่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
2.ถ้าผมเช่าพระในเวปมาแบบไม่มีเลี่ยมทอง(บัตรเป็นชื่อสมาชิกท่านอื่น)แล้วผมเอาไปเลี่ยมทองเอง แล้วต้องการส่งพระเลี่ยมทองไปตรวจสอบ%ทอง จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร แล้วในบัตรรับรองใหม่จะระบุชื่อในบัตรเป็นชื่อผมหรือชื่อเก่าในบัตรเดิม
3.ถ้าบัตรรับรองระบุ%ทองต่ำกว่า75 (สมมุติว่า %ทอง 72%) แล้วผมนำมาลงประมูลและมีผู้ชนะประมูล ผมจะต้องลดราคาค่าส่วนต่าง%ทองที่ต่ำกว่า75 อีกไหม
ขอขอบคุณเวปมาสเตอร์มานะที่นี้ครับ


ตอบโดย webmaster 7/3/58

ตอบข้อที่ 1. จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับส่งตรวจสอบใหม่ + ค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง คือ 500+100 เท่ากับ 600 บาทครับ เพราะไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลในบัตรฯเดิมได้ จะต้องตรวจสอบพระเครื่องใหม่ทั้งหมด

ตอบข้อที่ 2. จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับข้อที่ 1 ครับ

ตอบข้อที่ 3. หากตั้งประมูลพระเครื่องพร้อมบัตรฯที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองชัดเจนแล้ว ถือว่าได้เสนอขายตามจริงแล้ว ไม่ต้องมีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองแล้วครับ


โดยคุณ a_onpa (1061) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 10:53 น.] #51070 (31/95)

เรียนถาม WEBMASTER
ในกรณีผู้ตั้งประมูล ตั้งประมูลพระเลี่ยมทองแต่ในรายละเอียดได้แจ้งไว้ว่า ทองที่เลี่ยมแถมให้ฟรีนั้น ผู้ชนะประขอให้ตรวจสอบทองได้ใหมครับและเมื่อทองตรวจสอบมาแล้วเปอร์เซนต์ต่ำผู้ชนะประมูลของลดราคาหรือขอยกเลิกได้ใหมครับ
ขอบพระคุณมากครับ

ตอบโดย webmaster 7/3/58

ผู้ขนะประมูลสามารถแจ้งให้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองได้ครับ เมื่อพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% จะได้รับส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองตามกฏกติกา แต่ขอยกเลิกไม่ได้ครับ


โดยคุณ joe_koracha (767) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 12:11 น.] #51072 (32/95)

เรียนถาม WEBMASTER
เรื่อง ประมูลกรอบทอง ในกรณีผู้ชนะประมูลกรอบทอง 2 กรัม ราคา 3000 ยังไม่มีระบุ%ทอง ผู้ชนะประมูลมีความประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบ%ทอง สามารถทำได้ใหมครับ และผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อนเท่าไร และผล%ทองไม่ถึง 75%ขอส่วนลดได้ใหมครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย webmaster 7/3/58


แจ้งความประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบ%ทองได้ครับ โดยโอนเงินค่ากรอบทอง 3000 บาท +ค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งกรอบทองคืน 100 บาท รวมเป็น 3300 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู็ตั้งประมูลส่งกรอบทองมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่สถาบันการันตีพระแล้วให้ประเมินจากผลดังนี้
...1. ผลเปอร์เซ็นต์ทองตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ผู้ชนะประมูลได้รับกรอบทองตามปกติ
...2. ผลเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลจะได้รับเงินโอนคืนจากผู้ตั้งประมูลเป็นส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองตามกฏกติกา+ค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งกรอบทองคืน 100 บาท และผู้ตั้งประมูลกรอบทองต่ำกว่า 75% จะได้รับการพิจารณาจากทางเว็บไซต์ฯ


โดยคุณ Hopeman (1642) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 14:48 น.] #51073 (33/95)

3.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ
ตอบ - ได้เลยครับ แต่ต้องเป็นการปืดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป ตอนนี้ยังหักไม่ได้ครับ

ผมสงสัยข้อ 3 แบบ พี่ Tookatun เลย
ถ้าลงประมูลแล้ว มีบัตร+%ทอง หลังปิด ต้องหักอีก
แล้วผมจะต้องไปออกรอบ เมษายน เพื่ออะไรครับ

เริ่ม งง

แบบนี้เท่ากับคนขายเสียค่าบัตร+โดน หักอีกหลังประมูลนะครับ

ตอบโดย webmaster 7/3/58

เป็นคนละประเด็นกันครับ ข้างต้นเป็นกรณีที่ยังไม่มีบัตรฯเมื่อผลออกแล้วในบัตรฯระบุเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำกว่า 75% ครับ ส่วนกรณีตั้งประมูลพระเครื่องพร้อมกรอบทองที่มีบัตรฯระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้แล้ว ไม่ต้องให้ส่วนลดแล้วครับ
โดยคุณ bunpot (2697) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 15:18 น.] #51074 (34/95)

น่าจะให้ร้านที่ขายกรอบทองในเวประบุเปอร์เซ็นต์ทองด้วยเลยครับ จะได้ไม่เสียเวลาหลายรอบ คนซื้อจะได้มั่นใจว่าทองเกิน 75 % จะได้ประมูลได้แบบสบายใจ ถ้าเป็นแบบนี้ คำถามร้อยแปดพันเก้า ถ้าทองเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหลักฐานการประมูลก็สามารถอ้างอิงได้ครับ ว่าซื้อมาจากยูเซอร์อะไร ด้วยความเคารพ

ตอบโดย webmaster 7/3/58

ตามกฏ กติกาหากไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองให้ถือว่ารับประกันทองตั้งแต่ 75% ขึ้นไปครับ


โดยคุณ treasury (1525) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 16:39 น.] #51075 (35/95)

- กรณีพระเครื่องมีบัตรฯเดิมอยู่แล้ว ท่านสมาชิกสามารถส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯ มาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมเพิ่มรายละเอียดเปอร์เซ็นต์บนบัตรฯใหม่ ในอัตรา 100 บาท ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯเดิมจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย 58 นี้ครับ หากส่งตรวจสอบหลังวันที่ 30 เม.ย.58 นี้แล้ว ท่านสมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าเปลียนบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 300 บาทครับ
- กรณีพระเครื่องมีบัตรฯเดิมอยู่แล้ว แต่ชื่อบนบัตรฯไม่ใช่ชื่อของผู้ส่งตรวจสอบจะมีค่าธรรมเนียมเท่ากับการส่งพระเครื่องตรวจสอบตามปกติ 500 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท เพราะจะต้องตรวจสอบพระเครื่องใหม่ทั้งหมดครับขอสอบถามขยายความอีกนิดครับ


กรณีบัตรเป็นชื่อของเรา แต่เดิมรูปในบัตรไม่ได้เลี่ยมทองไว้ ต่อมาได้นำไปเลี่ยมทอง ทำให้สภาพปัจจุบันมีกรอบทองแล้วต่างจากรูปในบัตรที่ไม่มีทอง แบบนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ หากนำไปตรวจสอบก่อน 30 เมษ 58

ตอบโดย webmaster 7/3/58

กรณีนี้เท่ากับจะต้องส่งพระเครื่องตรวจสอบใหม่คือ 600 บาทครับ


โดยคุณ อาทิตย์วิเชียร (1632)(1) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 21:08 น.] #51077 (36/95)
โดยคุณ ict500 (854) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 23:55 น.] #51078 (37/95)

1.กรณีพระเครื่องมีบัตรแล้ว(ไม่ไช่ชื่อผู้ตั้งประมูล) เมื่อผู้ชนะขอเปลี่ยนบัตร เดิมจีคิดจากผู้ชนะประมูล200 เมื่อใช้กฎนี้(ก่อนประมูลยังไม่ตรวจค่าทอง)ผู้ตั้งและผู้ชนะ ใครต้องจ่ายต้องจีเท่าไรบ้างครับ

ตอบโดย webmaster 8/3/58

กรณีนี้พระเครื่องต้องเข้าระบบตรวจสอบตามกฏกติกาเดิมอยู่แล้ว หากแจ้งตรวจเปอร์เซ็นต์ทองเพิ่มเติมเพิ่ม 100 บาทครับ


โดยคุณ jungjung (1291) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 01:24 น.] #51079 (38/95)

กรณีพระเลี่ยมทอง. หากผู้ตั้งยังไม่มีการตรวจสอบเปอร์เซ็นทองแล้วนำมาลงประมูล หากมีผู้ชนะแล้วส่งตรวจทั้งพระทั้งทอง ผลคือพระแท้แต่ทองต่ำกว่า 75%. ผู้ชนะไม่สามารถ ยกเลิกได้ ตามที่เวบว่าไว้ แต่. คำถามคือ สามารถใช้กฎความพอใจ ขอคืน (ผู้ชนะจ่ายภายใน3วัน ). แบบนี้. สามารถทำได้หรือไม่ และใคร รับผิดชอบค่า ใช้จ่าย.

ตอบโดย webmaster 8/3/58

สามารถคืนตามกฏกติกาความพอใจได้ครับ และทางผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายตามกฏกติกา 600 บาทรวมไปถึงค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท รวมเป็น 700 บาทครับ

กฏ กติกาข้อที่ ------- 6.3.1 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักได้เฉพาะค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาท


โดยคุณ เปี๊ยกตุ๊กแก (937)(1) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 10:51 น.] #51080 (39/95)

พระที่ตรวจสอบ.%ทองแล้ว%ทองต่ำกว่า75%นำมาลงประมูลพร้อมบัตรไม่ต้องลด%ให้ลูกค้า ผมเข้าใจถูถต้องไหมครับ

ตอบโดย webmaster 8/3/58

ถูกต้องแล้วครับ


โดยคุณ พรของแม่ (551) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 11:57 น.] #51081 (40/95)

ผมมีสิงห์หลวงพ่อเดิม เลี่ยมทองพร้อมบัตร g หากส่งเข้าสำนักงานเพื่อเปลี่ยนบัตรเพื่อระบุเปอเซ็นทองสามารถทำได้หรือไม่ครับ (กลัวโดนรีคอลบัตร) เพราะสำนักงานงดรับตรวจสอบงา จึงสอบถามมาเพื่อความแน่ใจ

ตอบโดย webmaster 8/3/58

ทางสถาบันฯงดตรวจสอบงาช้างตามกฏหมาย แต่ไม่ได้ RECALL บัตรฯ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ออกบัตรฯใหม่ให้ จึงต้องรอแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายงาช้างก่อนครับจึงจะส่งตรวจสอบอีกครั้งได้


โดยคุณ webmaster3 [อา. 08 มี.ค. 2558 - 17:44 น.] #51083 (41/95)

ตอนนี้ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ


โดยคุณ memories (1477) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 18:18 น.] #51084 (42/95)

ขอบพระคุณ เวปมาสเตอร์มากๆ ครับ

รอ รอ รอ อย่างมีความหวัง 


โดยคุณ polsattahip (923) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 20:16 น.] #51085 (43/95)

ยินดีครับ ต่อไปพระมีกรอบทอง ผู้ซื้อจะได้สบายใจ
พรแท้ ทองแท้


โดยคุณ kikkik (824) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 20:22 น.] #51086 (44/95)

ตามกฎข้อ 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท )
-ถ้าเดิมมีบัตรเป็นชื่อใครก็ได้ และเป็นพระองค์เดิมนำไปเลี่ยมทองลงประมูลจะเสียค่าเปลี่ยนบัตร 200 บาท ถ้าใช้กฎใหม่ทำไมเสียค่าตรวจใหม่เป็น 600 บาท (บัตรเดิมมีค่าเท่ากับ 0 บาท) ควรเป็น 300 บาทหรือไม่ (เพิ่มค่าตรวจทอง 100 บาท เนื่องจากกฎเดิมยังไม่ยกเลิก บัตรเดิมมีมูลค่าอยู่ครับ)
-กรณีต้องเสียค่าตรวจสอบใหม่ 600 บาท (บัตรเดิมใช้ไม่ได้) เอากรอบทองออกลงประมูลบัตรเดิมใช้ได้หรือไม่ (บัตรเดิมกลัมมามีมูลค่า)


โดยคุณ Hopeman (1642) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 21:38 น.] #51087 (45/95)

นั่นชิ พระไม่เลี่ยมทองมีบัตรอยู้แล้ว
ไปเลี่ยมทอง เท่ากับต้องตรวจสอบใหม่อีก เสีย 700 บาท
เท่ากับผมเสียค่าบัตรเก่า +บัตรใหม่มีทอง
600+700=1300 บาท
แล้วผมจะขายเท่าไรมีกำไรครับเนี่ย
บัตรเก่าไม่มีทองน่ามีส่วนลดนะครับแบบนี้ บางคนเจอกรณีนี้
เหนื่อยแทน 55555


โดยคุณ โชติอนันต์ (3937) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 22:40 น.] #51088 (46/95)

อีกหน่อยพอเข้ารูปแบบ ก็ดีมีมาตราฐาน แก้ปัญหาทองไม่ถึง 75% ทนหน่อยครับ อีกหน่อยซื้อขายกรอบทอง ในเว็บจะได้สบายใจ


โดยคุณ jungjung (1291) [จ. 09 มี.ค. 2558 - 06:48 น.] #51089 (47/95)

หากมีคนเคยประมูลพระราคาต่ำกว่า10000บาท พร้อมทองมาก่อนแต่ไม่ได้ขอเปลี่ยนชื่อในบัตร. ก่อนหน้านี้เมื่อลงประมูล ใหม่ผู้ชนะขอส่งเปลี่ยนชื่อในบัตรจะเสียเงิน200 บาท ถ้า หลัง จากนี้ หาก มีกรณีนี้จะเสียค่าใช้จ่าย ส่งเปลี่ยนชื่อ. เป็นเงินเท่าไหร่ครับ. 300 หรือ 500 บาท.

ตอบโดย webmaster 8/3/58

กรณีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายส่งเปลี่ยนชื่อเป็นเงิน 300 บาทครับ


โดยคุณ ict500 (854