ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เชิญร่วมสั่งจอง เหรียญไตรมาส55 (เจริญพร 2) หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ


เชิญร่วมสั่งจอง เหรียญไตรมาส55 (เจริญพร 2) หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
วัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้สร้างซุ้มประตูจตุรมุข กำแพงพระราหู และบูรณะอุโบสถ วัดหนองกรับ
กำหนดรับพระประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2555

***** เริ่มเปิดจองวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป (ตามเวลา SERVER) *****

*** ขั้นตอนในการจอง ***

- จองในกระทู้ที่เปิดให้จองเท่านั้น ( *จะเปิดกระทู้จองให้อีกครั้ง )
- สมาชิก 1 ท่าน จองได้ 1 รายการเท่านั้น รายการพระที่ได้ จะเรียงลำดับการโพสต์จอง ตามลำดับรายการพระเท่านั้น ส่วนข้อความการจอง เพียงพิม์คำว่า จอง หรือ จอง 1 รายการ ก็ได้ครับ
- เริ่มจองวันที่ 18/07/55 เวลา 10.00 น. ตามเวาลา server (ท่านที่โพสต์จองก่อนเวลา ถือว่าไม่ได้สิทธิ์ จะเริ่มนับลำดับการโพสต์จองเวลาตั้งแต่ 10.00 น.เป็นลำดับที่ 1 ไปเรื่อยๆ ถึงลำดับที่ 35)
- รายการพระที่จะได้ จะเรียงตามลำดับการโพสต์จองตรงตามรายการพระโดยเรียงลำดับ 35 รายการดังนี้

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่1. จองได้เนื้อนวะหน้าเงิน 1 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่2. จองได้เนื้อนวะหน้าเงิน 1 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่3. จองได้เนื้อนวะหน้าเงิน 1 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่4. จองได้เนื้อทองแดงผิวไฟ= 5 เหรียญ / 1000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่5. จองได้เนื้อนวะ+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ= 3 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่6. จองได้เนื้อนวะ+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ= 3 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่7. จองได้เนื้อนวะ+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ= 3 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่8. จองได้เนื้อเงินหน้าทองคำ 1 เหรียญ / 7500 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่9. จองได้เนื้อทองแดงลงยา+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 1000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่10. จองได้เนื้อทองแดงลงยา+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 1000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่11. จองได้เนื้อทองแดงลงยา+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 1000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่12. จองได้เนื้อทองแดงลงยา+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 1000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่13. จองได้เนื้อนวะหน้าทองคำ 1 เหรียญ / 6500 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่14. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่15. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่16. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่17. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่18. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่19. จองได้เนื้อเงินฝังทับทิม 1 เหรียญ / 2300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่20. จองได้เนื้อนวะ+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ= 3 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่21. จองได้เนื้อเงินฝังไพลิน 1 เหรียญ / 2200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่22. จองได้เนื้อนวะ+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ= 3 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่23. จองได้เงินฝังบุษราคัม 1 เหรียญ / 2100 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่24. จองได้เนื้อนวะ+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ= 3 เหรียญ / 1200 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่25. จองได้เนื้อทองแดงหน้าเงิน ช่วยการศึกษา 1 เหรียญ / 800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่26. จองได้เนื้อทองแดงหน้าเงิน ช่วยการศึกษา 1 เหรียญ / 800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่27. จองได้ชุดกรรมการ 1 ชุด/ 4500 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่28. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่29. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่30. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่31. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่32. จองได้เนื้ออัลปาก้า+ทองระฆัง+ทองแดงผิวไฟ = 3 เหรียญ / 900 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่33. จองได้เนื้อเงิน 1 เหรียญ / 1800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่34. จองได้เนื้อเงิน 1 เหรียญ / 1800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่35. จองได้เนื้อเงิน 1 เหรียญ / 1800 บาท

* ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท*** การชำระเงินหลังจากที่จองได้ ***

1.ผู้จองพระเครื่องจะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. โดยชำระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระ ชั้น 5
2.หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท การันตีพระ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2
3.ผู้ที่ชำระโดยการโอนเงินจะต้องเมล์เอกสารการโอน แจ้งการชำระเงินมาที่ payment@g-pra.com หรือ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่ 02-551-2087 พร้อม Usrename ชื่อ-สกุล ผู้จอง + รายละเอียดรายการพระเครื่องที่จองได้ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. (ตามเวลา SERVER) ไม่รับแจ้งการโอนเงินที่กระทู้จอง
4. หากเกินกำหนดการข้างต้นแล้ว ผู้จองพระเครื่อง ** ไม่ได้แจ้งการชำระเงินหรือส่งหลังฐานการโอน ** ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การจองในรายการนั้นๆ และทางเว็บไซต์ฯจะให้สิทธิ์การจองพระเครื่องรายการนั้นกับผู้จองคิวลำดับที่ 36, 37, 38 และต่อๆไปตามลำดับ และถึงแม้ท่านจะโอนชำระเงินแล้วก็ตาม เมื่อทางส่วนงานทราบภายหลังจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ผู้จองท่านนั้นต่อไป

โดยคุณ webmaster4 [จ. 16 ก.ค. 2555 - 17:09 น.]โดยคุณ webmaster4 [จ. 16 ก.ค. 2555 - 17:09 น.] #41271 (1/541).


โดยคุณ nat_bangrak (4232) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 18:59 น.] #41273 (2/541)

ความเร็วเน็ตจะสู้คนอื่นได้ไหมเนี้ย
โดยคุณ tomying (1869) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 19:01 น.] #41274 (3/541)

รับทราบ


โดยคุณ kittiph_oom (39) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 19:25 น.] #41275 (4/541)

สู้ตายครับ


โดยคุณ kittiph_oom (39) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 19:26 น.] #41276 (5/541)

สู้ตายครับ


โดยคุณ kittiph_oom (39) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 19:27 น.] #41277 (6/541)

ขอซ้อมมือหน่อยครับ


โดยคุณ kittiph_oom (39) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 19:28 น.] #41278 (7/541)

ขอซ้อมมือหน่อยครับ


โดยคุณ somkit (515) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 19:49 น.] #41280 (8/541)

ขอรองด้วยคนครับ


โดยคุณ ไมตรี (484) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 19:54 น.] #41281 (9/541)

ลองดูครับ


โดยคุณ 52331 (1105) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 20:56 น.] #41282 (10/541)
โดยคุณ mikenakub (1768) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 21:57 น.] #41283 (11/541)
โดยคุณ เจ้าชายเลือดผสม (343) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 22:15 น.] #41284 (12/541)
โดยคุณ ร่างทรงขุนแผน (398)(2) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 22:21 น.] #41285 (13/541)

รอและก็รอโดยคุณ vivicurl (373) [จ. 16 ก.ค. 2555 - 23:22 น.] #41286 (14/541)
โดยคุณ chan_pn (4217) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 02:39 น.] #41287 (15/541)

ลองซ้อมก่อน แฮะๆ


โดยคุณ suchat-01 (2429) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 06:58 น.] #41288 (16/541)
โดยคุณ frank2550 (3354) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 08:14 น.] #41289 (17/541)

รายการนี้ มันแน่ ๆ


โดยคุณ กิมเล้ง (422) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:06 น.] #41290 (18/541)

ขอด้วยคน


โดยคุณ ปูพระแท้ (493) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:26 น.] #41291 (19/541)

ลองดูกับเด็กยองฮิ


โดยคุณ yuirayong (5343) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:39 น.] #41292 (20/541)

ประลองประชันความเร็วอีกแล้วววววววววววววววววว ชอบชอบ
โดยคุณ kor_kai (1076) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:40 น.] #41293 (21/541)

จองครับผม


โดยคุณ kor_kai (1076) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:40 น.] #41294 (22/541)

เน็ตเต่าๆ จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยครับ
โดยคุณ ออฟพระสมุทร (33)(4) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:42 น.] #41295 (23/541)

รับทราบครับ


โดยคุณ twenty (1)(1) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:50 น.] #41296 (24/541)

test


โดยคุณ nilyok (567) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 09:59 น.] #41298 (25/541)
โดยคุณ TWO105 (842) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:00 น.] #41299 (26/541)

รับทราบครับ


โดยคุณ bnbig7 (126) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:24 น.] #41300 (27/541)
โดยคุณ supachok (846) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:30 น.] #41301 (28/541)

พระสวยครับ


โดยคุณ bnbig7 (126) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:31 น.] #41302 (29/541)
โดยคุณ SAK-MUK (748) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:35 น.] #41303 (30/541)

ขอด้วยคน


โดยคุณ ThanaYamaha (206) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:42 น.] #41306 (31/541)

ขอลุ้นด้วยคนนะครับ
พรุ่งนี้เจอกันครับ


โดยคุณ pproximo (1365) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:42 น.] #41307 (32/541)

สู้โว้ย...


โดยคุณ theerasj (208) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:53 น.] #41308 (33/541)

สาธุ


โดยคุณ lek22 (2899) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:54 น.] #41309 (34/541)

ลองดู..พรุ่งนี้เจอกันครับโดยคุณ Macpra (2696)(1) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 10:56 น.] #41310 (35/541)

ผมได้ 1 ใน 3 ลำดับ (แน่นอน) ฮ่า ๆ ปลอบใจตัวเองไปก่อน..ก๊ากๆๆๆ


โดยคุณ ฉัตรบารมี (676) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 11:00 น.] #41311 (36/541)

สาธุครับโดยคุณ huajoak (412) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 11:10 น.] #41313 (37/541)

รับทราบครับ


โดยคุณ jeefy (193) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 11:11 น.] #41314 (38/541)

ได้ลุ้นอีกที่


โดยคุณ Ninety-nine (213) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 11:24 น.] #41316 (39/541)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ danger (65)(1) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:10 น.] #41318 (40/541)

อยากได้ครับ
ขอบคุณครับ


โดยคุณ S4110488 (294) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:21 น.] #41319 (41/541)

การโอนเงินโหดจัง


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:22 น.] #41320 (42/541)

รับทราบครับ


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:24 น.] #41321 (43/541)

มีเฮอีกแล้วงานนี้


โดยคุณ chan_pn (4217) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:27 น.] #41322 (44/541)

ข้อให้ได้กันทุกๆคนนะครับ แฮะๆ


โดยคุณ chan_pn (4217) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:29 น.] #41323 (45/541)

แต่เราจะได้หรือป่าวนะพรุ้งนี้ต้องรุ้นแต่ใจอยากได้ลำดับที่ 27 อิอิ


โดยคุณ jeabpongsawia (604) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:30 น.] #41324 (46/541)

รับทราบครับ


โดยคุณ jintasak (238) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:34 น.] #41325 (47/541)

รอลุ้นด้วยคนครับ


โดยคุณ chaimongkol (963) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:37 น.] #41326 (48/541)

จอง


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:46 น.] #41327 (49/541)

เวลา Server บนเครื่องผมมันไม่ขึ้นแก้ไขยังไงได้ครับ


โดยคุณ thanaphon (1489) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 12:53 น.] #41328 (50/541)หยั่ง งี้ ต้อง ลุย


โดยคุณ tatelittle (2810) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:07 น.] #41329 (51/541)

อยากได้ลำดับที่ 8 ครับ จัดหนักหน่อย


โดยคุณ mixing (1367) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:07 น.] #41330 (52/541)
โดยคุณ gotton (1127)(1) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:14 น.] #41331 (53/541)
โดยคุณ สุริยันจันทรา (6690)(10) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:33 น.] #41333 (54/541)

สู้ด้วย 555


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:34 น.] #41334 (55/541)
โดยคุณ BeeyaArt (1265) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:35 น.] #41335 (56/541)
โดยคุณ supachok (846) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:50 น.] #41337 (57/541)

จ ออ ง จอง


โดยคุณ ร่มฟ้าภูพิงค์ (2236) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 13:53 น.] #41338 (58/541)

ตามไปอีกคน


โดยคุณ pukky (2715) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 14:18 น.] #41339 (59/541)

จอง


โดยคุณ toonayutthaya (1680) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 14:49 น.] #41340 (60/541)

จองครับ


โดยคุณ Natthanan (124) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 14:54 น.] #41341 (61/541)

จองครับ


โดยคุณ huajoak (412) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 15:21 น.] #41342 (62/541)
โดยคุณ เจมส์_จิรพันธ์ (445) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 15:39 น.] #41343 (63/541)

เทส เทสโดยคุณ แฮปรามคำแหง (1345) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 15:56 น.] #41344 (64/541)

จอง จอง จอง


โดยคุณ withee (20) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:02 น.] #41345 (65/541)

จอง 1


โดยคุณ kanong25 (234) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:11 น.] #41346 (66/541)

ทดสอบ


โดยคุณ เจริญพระไทย (118)(3) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:12 น.] #41347 (67/541)

จะจองทันปล่าวน๊า


โดยคุณ withee (20) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:12 น.] #41348 (68/541)

โดยคุณ chaimongkol (963) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:18 น.] #41349 (69/541)

จอง


โดยคุณ Thanongk (207) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:21 น.] #41350 (70/541)


เข้าคิวด้วยคน


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:25 น.] #41351 (71/541)

จอง


โดยคุณ withee (20) [อ. 17 ก.ค. 2555 - 16:26