ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ขอเชิญร่วมจองเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น เจริญพร เลื่อนสมณศักดิ์
ขอเชิญร่วมจองเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น เจริญพร เลื่อนสมณศักดิ์

เริ่มเปิดจองวันที่ 17 กันยายน 2555

** ขั้นตอนในการจอง

- จองในกระทู้ที่เปิดให้จองเท่านั้น ( จะเปิดกระทู้จองให้อีกครั้งในวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลาประมาณ 10.00 น.)
- สมาชิก 1 ท่าน จองได้ 1 รายการเท่านั้น จะเริ่มนับลำดับการโพสต์จองตั้งแต่การโพสต์จองลำดับที่ 1
- ส่วนข้อความการจอง เพียงพิมพ์คำว่า จอง ก็ได้ครับ
- รายการพระที่จะได้ จะเรียงตามลำดับการโพสต์จองตรงตามรายการพระ โดยเรียงลำดับ 38 รายการดังนี้

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่1. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่2. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่3. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่4. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่5. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่6. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่7. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่8. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่9. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่10. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่11. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่12. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่13. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่14. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่15. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่16. จองได้เนื้อทองคำลงยา1.2 (ไม่สามารถเลือกสีได้ )= 1 เหรียญ/ 69,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่17. จองได้เนื้อทองคำ1.3 =1 เหรียญ/ 65,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่18. จองได้เนื้อเงินองค์ทองคำ1.7 = 1 เหรียญ/ 16,000 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่19. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่20. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่21. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่22. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่23. จองได้เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้ออัลปาก้า1.19 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 3,300 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่24. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่25. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่26. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่27. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่28. จองได้เนื้อนวะองค์เงิน1.16 + เนื้อนวโลหะ1.17 + เนื้อทองระฆัง1.22 = 3 เหรียญ/ 4,800 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่29. จองได้เนื้อเงินลงยา1.13(ไม่สามารถเลือกสีได้ ) + เนื้อเงิน1.14 = 2 เหรียญ/ 8,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่30. จองได้เนื้อเงินลงยา1.13(ไม่สามารถเลือกสีได้ ) + เนื้อเงิน1.14 = 2 เหรียญ/ 8,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่31. จองได้เนื้อเงินลงยา1.13(ไม่สามารถเลือกสีได้ ) + เนื้อเงิน1.14 = 2 เหรียญ/ 8,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่32. จองได้เนื้อเงินลงยา1.13(ไม่สามารถเลือกสีได้ ) + เนื้อเงิน1.14 = 2 เหรียญ/ 8,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่33. จองได้เนื้อเงินลงยา1.13(ไม่สามารถเลือกสีได้ ) + เนื้อเงิน1.14 = 2 เหรียญ/ 8,000 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่34. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่35. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่36. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่37. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่38. จองได้เนื้อเงิน1.14 + เนื้อทองระฆังลงยา1.21 (ไม่สามารถเลือกสีได้ ) = 2 เหรียญ/ 5,000 บาท* ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือบวกเพิ่มค่าธรรมเนียมประกันสูญหาย

**การชำระเงินหลังจากที่จองได้
1.ผู้จองพระเครื่องจะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องภายในวันที่ 19 กันยายน 2555 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. โดยชำระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระ ชั้น5 หรือ

2.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท การันตีพระ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2
ผู้ที่ชำระโดยการโอนเงินจะต้องเมล์เอกสารการโอน แจ้งการชำระเงินมาที่ payment@g-pra.com หรือ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่ 02-551-2087 พร้อม Usrename ชื่อ-สกุล ผู้จอง + รายละเอียดรายการพระเครื่องที่จองได้ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2555 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. ไม่รับแจ้งการโอนเงินที่กระทู้จอง

3. หากเกินกำหนดการข้างต้นแล้ว ผู้จองพระเครื่อง ** ไม่ได้แจ้งการชำระเงินหรือส่งหลังฐานการโอน ** ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การจองในรายการนั้นๆ และทางเว็บไซต์ฯจะให้สิทธิ์การจองพระเครื่องรายการนั้นกับผู้จองคิวลำดับที่ 39, 40, 41 และต่อๆไปตามลำดับ และถึงแม้ท่านจะโอนชำระเงินแล้วก็ตาม เมื่อทางส่วนงานทราบภายหลังจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ผู้จองท่านนั้นต่อไป

โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 15:42 น.]โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 15:42 น.] #42794 (1/271).


โดยคุณ หนวดลาดพร้าว (2799) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 15:44 น.] #42795 (2/271)

รับทราบครับ


โดยคุณ poooo (1083) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 16:10 น.] #42796 (3/271)

งานนี้ดีสำหรับคนที่ทุนหนา คนที่ทุนน้อยหมดสิทธิ์ ถ้าแบ่งได้คนละรายการ จะได้เพิ่มเป็น 93 คน คนละ 1 รายการ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ แบ่งๆกันไป เพราะคนที่ยังหาราคาจองไม่ได้ก็เยอะ


โดยคุณ yuirayong (5343) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 16:21 น.] #42797 (4/271)

ไม่พลาดและไม่ลืมแน่นอนครับ
โดยคุณ kityimm (327)(1) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 16:32 น.] #42798 (5/271)

จัดหนัก


โดยคุณ พรชมพู (14541) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 16:42 น.] #42799 (6/271)
โดยคุณ BCC-106 (434) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 16:50 น.] #42800 (7/271)

ยอดเยี่ยม ไม่มีบวก ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ p_kimsin (65) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 16:51 น.] #42801 (8/271)
โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 16:52 น.] #42802 (9/271)
โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 17:02 น.] #42803 (10/271)

เม็ดแตงอยู่ไหน


โดยคุณ suraton72 (1459) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 19:09 น.] #42806 (11/271)

ขอถามครับ
ถ้าจองได้เนื้อทองคำ
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่16. จองได้เนื้อทองคำลงยา1.2 (ไม่สามารถเลือกสีได้ )= 1 เหรียญ/ 69,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่17. จองได้เนื้อทองคำ1.3 =1 เหรียญ/ 65,000 บาท
แต่ไม่มีเงิน หรือไม่พร้อมด้านการเงิน
จะขอแรกลำดับการจองได้หรือเปล่าครับ


โดยคุณ ขวัญแก้ว (566) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 19:25 น.] #42807 (12/271)

อยากทราบคำตอบเหมือนพี่..suraton..สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่16. จองได้เนื้อทองคำลงยา1.2 (ไม่สามารถเลือกสีได้ )= 1 เหรียญ/ 69,000 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่17. จองได้เนื้อทองคำ1.3 =1 เหรียญ/ 65,000 บาท
มีงบไม่ถึง จะแลกลำดับได้ไม่ครับ..พี่..


โดยคุณ prairie (517) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 20:16 น.] #42808 (13/271)

จะรอลุ้นว่าใครจะได้เนื้อใดบ้าง
ถ้าได้ลำดับที่ 16-18 คงมีงบไม่พอ


โดยคุณ nochau (201) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 21:16 น.] #42809 (14/271)

ขอเสนอให้การจองของแต่ล่ะคน ระบุเลยครับว่าจองอันไหน เช่น
จอง เนื้อเงินลงยา1.13(ไม่สามารถเลือกสีได้ ) + เนื้อเงิน1.14 = 2 เหรียญ/ 8,000 บาท
แล้วก็ไล่ตามลำดับไป ครบจำนวนก็ตัดออกเลยครับ เพราะถ้าผมได้เนื้อทองคำคงไม่มีงบแน่ๆ


โดยคุณ pacifist2000 (1458)(1) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 21:27 น.] #42810 (15/271)

ผมว่าเจตนาของทางเวปเพื่อตัดความยุ่งยาก และเพื่อไม่ให้ใครได้เลือก เพราะหากได้เลือกรายการบางทีอาจจะเลือกตรงกันอีก อันนี้แหละจะเป็นปัญหาอีก (ความคิดส่วนตัวน่ะครับ)


โดยคุณ smart89 (1086)(8) [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 22:41 น.] #42812 (16/271)

รับทราบครับ


โดยคุณ ช็อคโกแลค (250) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 07:35 น.] #42813 (17/271)
โดยคุณ sunquick (448) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 09:14 น.] #42814 (18/271)

ความเห็นส่วนตัวนะครับ คือว่าน่าจะได้ท่านละ1องค์คือตามลำดับน่ะดีแล้วแต่ให้โพสเนื้อที่ต้องการก้อจะได้ตามที่ต้องการตามทุนทรัพย์


โดยคุณ pramanu (15) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 09:22 น.] #42816 (19/271)

ผมสนับสนุน เว๊ปG ครับ
ดีแล้วครับกฎ กติกานี้

ถ้ามีปัญหาก็ข้อ3 ไงครับ


โดยคุณ autan (598) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 10:32 น.] #42819 (20/271)

จะรอ 10.00น ครับ


โดยคุณ คุณอั้ม (723) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 10:36 น.] #42820 (21/271)

จอง


โดยคุณ balrayong (935) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 10:42 น.] #42821 (22/271)

จอง


โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (540) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 12:00 น.] #42822 (23/271)แมงเม่าน้อย ขอติดไม่ติดมือครับ 55555555

ไม่รู้บินไหวป่าว.......ปีก กรอบ แว้ว......ฮ่า ๆ ๆ ๆ


โดยคุณ on-yala (1402) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 14:24 น.] #42823 (24/271)
โดยคุณ Lerm_kawilo (598) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 15:24 น.] #42824 (25/271)
โดยคุณ phayao (3637) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 15:42 น.] #42825 (26/271)

ผมสนับสนุน คนละ 1 เหรียญ จะได้เพิ่มเป็น 93 คน พวกท่านว่าดีไหม ช่วยกัน แสดงความคิดเห็นครับ


โดยคุณ sudarat (204) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 17:12 น.] #42826 (27/271)

ไครจะหุ้นกับผมบ้างคราบบบบบบ คนละเหรียญ


โดยคุณ ขวัญแก้ว (566) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 19:33 น.] #42828 (28/271)

ผมก็เช่นกัน ถ้าได้ใครจะหุ้นกับผมบ้างคราบบบบบบ คนละเหรียญ เช่นเดียวกับพี่..sudarat..ครับ..


โดยคุณ prawesk (264) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 20:16 น.] #42829 (29/271)

สวยงามครับโดยคุณ อ้อกะออย (39) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 20:39 น.] #42830 (30/271)

เหลืออีกคนคราบบบบ


โดยคุณ sudarat (204) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 20:40 น.] #42831 (31/271)

รออีกคนคราบผม


โดยคุณ tula_ff (1242) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 09:30 น.] #42834 (32/271)

ขอด้วยครับ


โดยคุณ chaimongkol (963) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 12:46 น.] #42836 (33/271)

สอบถามท่านเว๊บครับ
** ขั้นตอนในการจอง
- จองในกระทู้ที่เปิดให้จองเท่านั้น ( จะเปิดกระทู้จองให้อีกครั้งในวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลาประมาณ 10.00 น.)
- สมาชิก 1 ท่าน จองได้ 1 รายการเท่านั้น จะเริ่มนับลำดับการโพสต์จองตั้งแต่การโพสต์จองลำดับที่ 1
- ส่วนข้อความการจอง เพียงพิมพ์คำว่า จอง ก็ได้ครับ

***หมายถึงพอเปิดกระดานจองปุ๊บก็เข้าจองได้เลยไม่ต้องดูเวลาเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมครับ...


โดยคุณ ๙สิทธิโชค๙ (909) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 13:45 น.] #42837 (34/271)

เทสๆ


โดยคุณ ๙สิทธิโชค๙ (909) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 13:46 น.] #42838 (35/271)

เทส2


โดยคุณ ๙สิทธิโชค๙ (909) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 13:53 น.] #42839 (36/271)

เทส3


โดยคุณ หนุ่มหนองคาย (1576) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 13:57 น.] #42840 (37/271)
โดยคุณ suras_photmail (2797) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 14:56 น.] #42841 (38/271)
โดยคุณ Gotton (1127)(1) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 20:19 น.] #42844 (39/271)

จอง


โดยคุณ worawitk (581) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 20:22 น.] #42845 (40/271)

ถ้าการจองกับเวปเสร็จสิ้น ก็นัดแนะกันไปดูและตั้งกระทู้ที่กระทู้ใดกระทู้หนึ่ง เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคับ
หรือจะขายสิทธิ์ให้คนที่อยากได้ตอนนั้นเลยก็คงจะดีนะคับโดยคุณ worawitk (581) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 20:23 น.] #42846 (41/271)

สมาชิกช่วยกันหาทางออกเอง น่าจะดีกว่ารอพึ่งเวปนะคับ
เพราะเวปเองก็คงไม่อยากจะลงมายุ่งยากหรือวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้โดยคุณ pra_teeruk (304) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 21:40 น.] #42848 (42/271)
โดยคุณ yaliver (1023) [ส. 15 ก.ย. 2555 - 22:00 น.] #42849 (43/271)
โดยคุณ pongldc (2813) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 00:20 น.] #42850 (44/271)

ขอทราบนาม พระเกจิ ที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ วีออสล้อแดง (42) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 02:13 น.] #42851 (45/271)

น่าจะแยกเป็นกลุ่มทุนมากทุนน้อยเช่น(จอง 1.2)หรือ(จอง 1.17)คนละรายการเดียวเท่านั้นจะได้เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นที่สนใจครับ


โดยคุณ เด็กตลาดพลู (3894) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 05:19 น.] #42852 (46/271)
โดยคุณ ดรณ์บางไผ่ (537) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 11:32 น.] #42854 (47/271)

แจมด้วยแน่นอนครับ


โดยคุณ smart89 (1086)(8) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 14:51 น.] #42855 (48/271)

ร่วมจองด้วยครับ แรง ๆ ๆ ๆ


โดยคุณ NUNICK (380)(1) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 18:50 น.] #42856 (49/271)

จองโดยคุณ peterjeep (469) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 21:20 น.] #42858 (50/271)

ใครได้เนื้อทองคำแล้วไม่เอา ติดต่อผมได้ครับ 0813313636


โดยคุณ Bangjak (251)(1) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 23:12 น.] #42859 (51/271)

อยากได้ทองคำลงยาคะ


โดยคุณ สมพรสวนหลวง (402) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 07:07 น.] #42861 (52/271)


P


โดยคุณ tigerath (142) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 07:49 น.] #42862 (53/271)

TEST


โดยคุณ chaimongkol (963) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:29 น.] #42863 (54/271)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (963) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:29 น.] #42864 (55/271)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (963) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:30 น.] #42865 (56/271)

จอง


โดยคุณ wanchai99 (6) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:31 น.] #42866 (57/271)
โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:32 น.] #42867 (58/271)

test1


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:34 น.] #42868 (59/271)

test2


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:35 น.] #42869 (60/271)

test3


โดยคุณ โมบายล์ (1604) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:38 น.] #42870 (61/271)

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การทำบุญ พี่ๆหลายๆท่านลองคล๊ก เข้าชมกระทู้นี้นะครับ

http://www2.g-pra.com/webboard/show.php?Category=order&No=344825

ของคุณครับ


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:52 น.] #42871 (62/271)

test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:53 น.] #42872 (63/271)

test


โดยคุณ สมพรสวนหลวง (402) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:53 น.] #42874 (64/271)

test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 08:55 น.] #42875 (65/271)

test


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:04 น.] #42877 (66/271)

เทส


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:05 น.] #42878 (67/271)

เทส


โดยคุณ gotton (1127)(1) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:07 น.] #42879 (68/271)

จองหน้านี้ หรือเปล่า ครับ หรือเปิดกระทู้ใหม่ 9.07


โดยคุณ sedtha (1040) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:08 น.] #42880 (69/271)

เทส


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:09 น.] #42881 (70/271)

test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:10 น.] #42882 (71/271)

test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:12 น.] #42883 (72/271)

test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:14 น.] #42884 (73/271)

test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:18 น.] #42885 (74/271)

test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:19 น.] #42886 (75/271)

test


โดยคุณ เด็กหงษ์ (477) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:26 น.] #42887 (76/271)

Test


โดยคุณ คุณอั้ม (723) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:26 น.] #42888 (77/271)

จอง


โดยคุณ คุณอั้ม (723) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:26 น.] #42889 (78/271)

จอง


โดยคุณ rak01 (329) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:28 น.] #42890 (79/271)

Test


โดยคุณ rak01 (329) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:29 น.] #42891 (80/271)

Test


โดยคุณ หนุ่มหนองคาย (1576) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:30 น.] #42892 (81/271)

จอง


โดยคุณ rak01 (329) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:30 น.] #42893 (82/271)

Test


โดยคุณ ลังกาสุกะ07 (24) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:32 น.] #42894 (83/271)

เทส


โดยคุณ rak01 (329) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:32 น.] #42895 (84/271)

Test


โดยคุณ แดงรวมโชค (2812) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:33 น.] #42897 (85/271)

จอง


โดยคุณ rak01 (329) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:34 น.] #42898 (86/271)

Test


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:35 น.] #42899 (87/271)

เทสจอง


โดยคุณ lekkhom (201) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:35 น.] #42900 (88/271)

Test


โดยคุณ newning (4507) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:38 น.] #42902 (89/271)

ทดสอบ


โดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:39 น.] #42903 (90/271)

test


โดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:39 น.] #42904 (91/271)

test


โดยคุณ phoenix (2601) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:40 น.] #42906 (92/271)

จองครับโดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:41 น.] #42908 (93/271)
โดยคุณ Huajoak (412) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:41 น.] #42909 (94/271)

Test


โดยคุณ kor_kai (1076) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:41 น.] #42910 (95/271)

ทดสอบครับ


โดยคุณ โมบายล์ (1604) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:41 น.] #42911 (96/271)

Test


โดยคุณ ภูตะวัน (723) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:41 น.] #42912 (97/271)

hello test 1234567890


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:42 น.] #42913 (98/271)

จอง 9:42


โดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:42 น.] #42915 (99/271)

test


โดยคุณ kor_kai (1076) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:42 น.] #42916 (100/271)

รบกวนสอบถามครับ..จองในหน้านี้ หรือว่า จะมีการเปิดกระทู้ใหม่ครับ แล้วเริ่มจองกี่โมงครับผม สิบโมงตรงหรือเปล่าครับ


โดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:43 น.] #42917 (101/271)

43


โดยคุณ ภูตะวัน (723) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:43 น.] #42918 (102/271)

ดูเวลา Server ไม่เห็นขึ้นครับ


โดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:45 น.] #42920 (103/271)

จองอีกกระทู้นึงครับ น่าจะประมาณ 10.00 น.


โดยคุณ Huajoak (412) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:45 น.] #42921 (104/271)

test


โดยคุณ mengs (2008)(2) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:45 น.] #42922 (105/271)

Test


โดยคุณ cando (2309) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:45 น.] #42923 (106/271)

จอง


โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:46 น.] #42924 (107/271)

test


โดยคุณ autan (598) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:46 น.] #42925 (108/271)

เทส


โดยคุณ tondrc (2664) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:46 น.] #42926 (109/271)

จอง


โดยคุณ uanmbaru (431) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:46 น.] #42927 (110/271)

test


โดยคุณ on-yala (1402) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:46 น.] #42928 (111/271)
โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:46 น.] #42929 (112/271)

test


โดยคุณ cando (2309) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:46 น.] #42930 (113/271)

test 47


โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:47 น.] #42931 (114/271)

test


โดยคุณ wichean15 (5425) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:48 น.] #42932 (115/271)

test48


โดยคุณ chaiya86 (5795) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:48 น.] #42933 (116/271)

จอง


โดยคุณ เหมยขาบ (2283)(1) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:48 น.] #42934 (117/271)

เทส


โดยคุณ anupong (706) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:49 น.] #42935 (118/271)

test


โดยคุณ chaimongkol (963) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:49 น.] #42936 (119/271)

จอง


โดยคุณ Sak009 (4371) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:49 น.] #42937 (120/271)

จอง


โดยคุณ เหมยขาบ (2283)(1) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:49 น.] #42938 (121/271)

เทส


โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:49 น.] #42939 (122/271)

test


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:50 น.] #42940 (123/271)


โดยคุณ ภูตะวัน (334) (101.109.147.*) [17 Sep 2012 09:43] #42918 (102/102)

ดูเวลา Server ไม่เห็นขึ้นครับ
-------------------------------------------
ของผมเข้าg-praในGoogle Chrome จะไม่เห็นเวลาServerครับ
ต้องเข้าg-praในอินเตอร์เนตรูปตัว e ครับ ถึงเห็นเวลาServerครับ


โดยคุณ Sak009 (4371) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:51 น.] #42941 (124/271)

จอง


โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:51 น.] #42942 (125/271)

test


โดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:51 น.] #42943 (126/271)

tessss


โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:52 น.] #42944 (127/271)
โดยคุณ อาราธนา (5065) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:52 น.] #42945 (128/271)

Test


โดยคุณ khuntui (406) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:52 น.] #42946 (129/271)
โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:52 น.] #42947 (130/271)
โดยคุณ anupong (706) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:52 น.] #42948 (131/271)
โดยคุณ tor_res (870) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:53 น.] #42949 (132/271)

test


โดยคุณ ออสก้า99 (3322) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:53 น.] #42950 (133/271)

จองโดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:53 น.] #42951 (134/271)
โดยคุณ anupong (706) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:54 น.] #42952 (135/271)
โดยคุณ suras_photmail (2797) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:54 น.] #42953 (136/271)

จอง


โดยคุณ seiko (175) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:54 น.] #42954 (137/271)

จอง


โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:55 น.] #42955 (138/271)
โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:55 น.] #42956 (139/271)
โดยคุณ suchatstamp (149) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:55 น.] #42957 (140/271)

จอง


โดยคุณ kwwee (1215) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:55 น.] #42958 (141/271)

จองโดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:55 น.] #42959 (142/271)
โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:56 น.] #42960 (143/271)
โดยคุณ gear074 (289) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:56 น.] #42961 (144/271)

ทดสอบ


โดยคุณ chaimongkol (963) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:56 น.] #42962 (145/271)

จอง


โดยคุณ Sitth (616) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:56 น.] #42963 (146/271)

จอง


โดยคุณ kwwee (1215) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:56 น.] #42964 (147/271)

จองโดยคุณ คุณอั้ม (723) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:56 น.] #42965 (148/271)

จอง


โดยคุณ gear074 (289) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:57 น.] #42966 (149/271)

เทส


โดยคุณ reyes (54) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:57 น.] #42968 (150/271)

จอง test


โดยคุณ kwwee (1215) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:57 น.] #42969 (151/271)

จองโดยคุณ pranaiy (273) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:57 น.] #42970 (152/271)

ทดสอบ


โดยคุณ JirayuVIP (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:57 น.] #42971 (153/271)
โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:57 น.] #42972 (154/271)

จองโดยคุณ chengsim (2952) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:57 น.] #42973 (155/271)

จอง


โดยคุณ kwwee (1215) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:58 น.] #42974 (156/271)

จองโดยคุณ เต่าตระการ (790) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:58 น.] #42975 (157/271)

test


โดยคุณ uanmbaru (431) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:58 น.] #42976 (158/271)

จอง


โดยคุณ Hippy_chon (1846) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:58 น.] #42977 (159/271)

ไม่เปิดกระทู้ใหม่เหรอครับ ใช้กระทู้นี้เหรอครับ


โดยคุณ hippie (15) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:58 น.] #42978 (160/271)

จอง


โดยคุณ rak01 (329) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:58 น.] #42979 (161/271)

จอง


โดยคุณ GonG_YindeE (973) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:58 น.] #42980 (162/271)

จอง


โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42981 (163/271)
โดยคุณ Pacifist2000 (1458)(1) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42982 (164/271)

จอง


โดยคุณ black (282) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42983 (165/271)

เข้ามาชมลุย


โดยคุณ pra-pas (5) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42984 (166/271)

จอง.


โดยคุณ ขวัญแก้ว (566) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42985 (167/271)

0จอง


โดยคุณ pat-pat (1291) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42986 (168/271)

จอง


โดยคุณ naikwan (1606) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42987 (169/271)

จอง


โดยคุณ เต่าตระการ (790) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:59 น.] #42988 (170/271)

จอง


โดยคุณ rukphon (1342) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42989 (171/271)

จองโดยคุณ seetocon (7316) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42990 (172/271)

จอง


โดยคุณ gear074 (289) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42991 (173/271)

จอง


โดยคุณ phoenix (2601) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42992 (174/271)

จอง


โดยคุณ warinkij (1219) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42993 (175/271)

จอง


โดยคุณ nottoขอนแก่น (586) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42994 (176/271)

จองครับ


โดยคุณ koontorn (631) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42995 (177/271)

จอง


โดยคุณ BeeyaArt (1265) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42996 (178/271)

จอง


โดยคุณ เด็กหงษ์ (477) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42997 (179/271)

จอง


โดยคุณ kor_kai (1076) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42998 (180/271)

จองครับ...


โดยคุณ ออสก้า99 (3322) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #42999 (181/271)

จองโดยคุณ on-yala (1402) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43000 (182/271)

จอง


โดยคุณ BCC-106 (434) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43001 (183/271)

จอง


โดยคุณ Hippy_chon (1846) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43002 (184/271)

จอง


โดยคุณ nop2524 (254) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43003 (185/271)

จอง


โดยคุณ AEY-INTER (4155)(1) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43004 (186/271)

จอง


โดยคุณ gotton (1127)(1) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43005 (187/271)

จอง


โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1806) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43006 (188/271)

จอง


โดยคุณ thanasak (138) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43007 (189/271)

จอง


โดยคุณ Ninety-nine (213) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43008 (190/271)

จอง


โดยคุณ pitcha (2838) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43009 (191/271)

จอง


โดยคุณ Nui21 (2059) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43010 (192/271)

จองครับ


โดยคุณ สาวนาโยง (17) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43011 (193/271)

จอง


โดยคุณ kritsi (796) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43012 (194/271)

จอง


โดยคุณ tor_res (870) [จ. 17 ก.ย. 2555 - 10:00 น.] #43013 (195/271)

จอง


โดยคุณ jeabpongsawia (604)<