เคาน์เตอร์คุณพระช่วย (KPC)

 • วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาและลดปัญหาด้านการเงินเป็นการชั่วคราวให้กับสมาชิกเว็บไซต์การันตีพระ
 • รับฝากเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองของสถาบันการันตีพระเท่านั้น
 • วงเงินรับฝากตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
 • วงเงินที่รับฝากประมาณ 50% ของราคามาตรฐานเช่าบูชาในสนามพระเครื่องปัจจุบันในพระเครื่องที่ต้องการฝากโดย
 •             1.ประเมินราคาโดยเจ้าของพระเครื่อง หรือ
              2.ประเมินราคาโดยเจ้าของพระเครื่องตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คุณพระช่วย

  การฝากพระเครื่องด้วยตนเอง

 • ที่เคาน์เตอร์คุณพระช่วยชั้น 4A สถาบันการันตีพระ
 • วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.30 น.
  วันเสาร์ 09.00-13.00 น.
  วันอาทิตย์หยุดทำการ
 • เอกสารที่ใช้
              1.พระเครื่องพร้อมบัตรรับรองพระเครื่องฯ
              2.บัตรประชาชน
              3.เลขที่บัญชีธนาคาร (ที่ต้องการให้โอนเงินเข้า)
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าฝาก 100 บาทต่อองค์
 • ระยะเวลาอนุมัติวงเงินภายใน 3 วันทำการ

 • การฝากพระเครื่องทางไปรษณีย์ EMS

 • ส่งรายละเอียดมายัง kpc@g-pra.com ดังนี้
              1.รูปพระเครื่อง ด้านหน้า,ด้านหลัง และบัตรรับรองพระเครื่อง
              2.ระบุวงเงินที่ต้องการและเลขที่บัญชีธนาคาร (ที่ต้องการให้โอนเงินเข้า)
              3.ระบุชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเวลาที่ให้สะดวกติดต่อกลับ
 • รอการตอบกลับไม่เกิน 3 วันทำการทางเมล์บ๊อกซ์และอีเมล์ส่วนตัว
 • ผู้ฝากตกลงฝาก ทางเคาน์เตอร์ฯ จะส่งแบบฟอร์มใบรับฝากให้ทางอีเมล์ ส่วนตัวหรือทางไปรษณีย์ EMS
 • ผู้ฝากส่งพระเครื่อง พร้อมเอกสาร ดังนี้
              1.พระเครื่อง พร้อมบัตรรับรองพระเครื่องฯ
              2.แบบฟอร์มใบรับฝาก (เซ็นชื่อตามที่ระบุให้ไว้ในเอกสาร)
              3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              4.ค่าธรรมเนียมการเข้าฝาก 100 บาทต่อองค์
              5.ค่าจัดส่งพระเครื่องคืนทางไปรษณีย์ 100 บาท
     มาที่ คุณอาชว์ อินทราลักษณ์ เลขที่ 57/40 ตึกมงคลชั้น 4 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220
 • เมื่อทางเคาน์เตอร์ฯได้รับพระเครื่องแล้วจะแจ้งทางผู้ฝากทราบทางเมล์ บ๊อกซ์พร้อมดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เมื่อถูกต้องแล้วทางเคาน์เตอร์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ฝากไม่เกิน 3 วันทำการ และแจ้งการโอนเงินพร้อมรายละเอียดทั้งหมดให้ผู้ฝากทราบทางเมล์บ๊อกซ์ และทางอีเมล์ส่วนตัว

 • ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

  *ตั้งแต่วันนี้   


  Copyright ©G-PRA.COM