Feedback ถึงคุณ NOK_WUTTI ( คำติ) ทั้งหมด 83 ความเห็น  
คำชม 81 ความเห็น             เฉย ๆ 1 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) เอสจีบอย (2942) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #4253534 พ. - 19 พ.ค. 2553 - 19:57:43 น.   
ขาดความรับผิดชอบ จึงขอยกเลิกรายการนี้
 


Copyright ©G-PRA.COM