Feedback ถึงคุณ anonymote ( คำติ) ทั้งหมด 31 ความเห็น  
คำชม 26 ความเห็น             เฉย ๆ 1 ความเห็น             คำติ 4 ความเห็น    

  4.) หมูกุ๋น (14299) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #24709015 พ. - 24 พ.ย. 2564 - 19:21:22 น.   
เกิน 7 วันแล้วก็ยังไม่โอน ทวงแล้วยังเงียบ ขอให้คำติไว้ตามกฏ
 

  3.) หมูกุ๋น (14299) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #24703490 พ. - 24 พ.ย. 2564 - 19:16:21 น.   
เกิน 7 วันแล้วก็ยังไม่โอน ทวงแล้วยังเงียบ ขอให้คำติไว้ตามกฏ
 

  2.) เพิ่มบารมี (16580) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #24293133 พ. - 15 ก.ย. 2564 - 15:50:25 น.   
แย่ครับ ปิดแแล้วเงียบ
 

  1.) เพิ่มบารมี (16580) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #24307652 พ. - 15 ก.ย. 2564 - 15:50:00 น.   
แย่ครับ ปิดแล้วเงียบ
 


Copyright ©G-PRA.COM