Feedback ถึงคุณ wizardP ( คำติ) ทั้งหมด 134 ความเห็น  
คำชม 125 ความเห็น             เฉย ๆ 7 ความเห็น             คำติ 2 ความเห็น    

  2.) ธิตเทพา (15041) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #20009250 ส. - 12 ม.ค. 2562 - 17:18:53 น.   
.....
 

  1.) ธิตเทพา (15041) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #20020773 ส. - 12 ม.ค. 2562 - 13:01:52 น.   
ท่านทำให้คนอื่นไม่มีความสุข......
 


Copyright ©G-PRA.COM